Password Depot – ръководство за работа

0
100

Какво е Password Depot?

Както предполагам сте се досетили още от заглавието на програмата, Password Depot e програма за съхранение на пароли. По този начин ще се освободите от бремето да помните всичките пароли за електронната поща, различните форуми, сайтове, вашият сайт, скайп, icq и други услуги. Тази програма ще запомня всички ваши пароли и при нужда ще ви ги показва.

Програмата ви гарантира голяма сигурност, тъй като криптира въведените от вас пароли един от най-добрия алгоритъм за това – BlowFish. Програмата е лесна за употреба и притежава генератор на случайни пароли.

Информация за програмата & изтегляне:

• Официална страница: http://password-depot.com/
• Лиценз: Платен (Shareware)
• Линк за изтегляне: Password Depot
• Размер: 5.10 MB

Какви са изисквания към системата?

• Операционна система: Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/Seven
• Оперативна памет: 128MB или повече
• Свободно пространство: ~3 MB Свободно пространство

Как протича инсталация?

Преди да започнете работата с програмата, трябва да изтеглите и инсталирате последната версия на софтуера. Тя е максимално опростена и е достатъчно да следвате стъпките на помощника, за да я завършите успешно.

След като я изтеглите, стартирайте инсталационният файл. Показва се този прозорец:

От тук трябва да изберете език за инсталацията. По подразбиране си е оставен на английски и нека си остане така. Натиснете върху Next > (Следващ > ) за да продължите, ще видите следната фигура:

Този помощник ще ви помага през цялата инсталация на програмата.
Препоръчвам да затворите всички други приложения, преди да започнете с инсталацията. Това се прави за да се избегнат нежелани конфликти.

Натиснете върху Next > (Следващ > ) за да продължите, ще видите следната фигура:

Това е (License Agreement) Лицензно споразумение на програмата. Прочетете го, и ако сте съгласни с него, маркирайте I accept the terms of the License Agreement (Приемам условията на лицензното споразумение). Натиснете върху I do not accept the terms of the License Agreement (Не приемам условията на лицензното споразумение), ако не приемате условията на лиценза.

Бележка: Ако искате да инсталирате програмата, трябва задължително да приемете лицензното споразумение.

Натиснете върху Next > (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следният прозорец:

От тук трябва да изберете вида на инсталацията на програмата:

• Complete – Тази опция е избрана по подразбиране. Ще се инсталират всички компоненти на програмата. Ако сте начинаещи потребители ви препоръчвам да използвате този вариант.
• Custom – Тази опция е предназначена за по – напреднали потребители, които знаят точно кои компоненти от програмата им са нужни.

След като изберете един от двата варианта, натиснете върху Next > (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следният прозорец:

От тук помощникът за инсталиране на програмата показва, че тя ще се инсталира в директорията C:Program FilesAceBitPassword Depot 4. Ако искате да я промените използвайте диалоговия прозорец Browse…(Преглед…) за да зададете друга директория.

Бележка: Трябва да имате поне ~ 3 MB свободно пространство на твърдия диск.
Бележка 2: Ако ще инсталирате програмата на Windows Vista, трябва да го направите от потребителски акаунт, който има администраторски права, а също така трябва да я инсталирате в различен дял от този, в който е инсталирана операционната система, за да се избегнат нежелани конфликти.

Натиснете върху Next > (Следващ > ) за да продължите. Ще видите следният прозорец:

Инсталатора е готов за инсталация. От тук може да видите цялата информация, която сте попълнили по време на инсталацията.
Ако нещо не е както трябва, може да го промените като се върнете назад чрез < Back (< Назад), а ако всичко е наред, може да започнете с инсталацията, като натиснете върху бутона Install (Инсталирай).

Ще видите следния прозорец:

След натискането на бутона, програмата ще започне да се инсталира на вашият компютър. Процеса на инсталиране отнема 10 секунди. След завършването на процеса, ще видите следният прозорец:

Ако видите този прозорец може да бъдете сигурни, че Password Depot се е инсталирала успешно на компютъра ви. Имате още една допълнителна настройка преди да завършите инсталацията:
• I would like to launch Password Depot 4 – Стартиране на приложението след излизане от инсталацията.

Натиснете върху Finish (Финал). Инсталацията завърши!Начален прозорец на програмата

След затварянето на инсталатора ще се стартира програмата:

Ето така изглежда програмата! Предполагам, че ще ви хареса доста опростеният и интуитивен дизайн на програмата. Password Depot е разделена на три отделни части: левият панел показва всички списъци с пароли, а в дясно ще видите детайлите за паролите в тези списъци. В централния панел ще се показват всички запазени пароли.

Сега нека разгледаме менютата на програмата:

Основни менюта на Password Depot

File (Файл)

• New (Бърз клавиш: Ctrl+Alt+N) – Създаване на нов списък за пароли.
• Open (Бърз клавиш: Ctrl+Alt+O) – Отваряне на вече създаден списък с пароли.
• Reopen – Повторно отваряне на създаден списък с пароли.
• Save (Бърз клавиш: Ctrl+S) – Запазване на промените по вече създаден списък.
• Save As… (Бърз клавиш: Ctrl+Alt+S) – Запазване на списък с пароли, който все още не е записан.
• Close – Затваряне на активния в момента списък с пароли.
• Print (Бърз клавиш: Ctrl+P) – Отпечатване на списъка с пароли.
• Change authentication – Променяне на начина за идентификация на собственика на списъка.
• Backup (Бърз клавиш: Ctrl+B) – Създаване на резервно копие на списъка с пароли.
• Properties – Показване на свойствата на активния в момента списък.
• Lock (Бърз клавиш: Ctrl+L) – Заключване на списъка.
• Update Manager (Бърз клавиш Ctrl+Alt+U) – Инструмент за актуализиране на програмата.
• Exit (Бърз клавиш: Ctrl+X) – Излизане от програмата.

Group (Група)

• Up – Преместване на групата нагоре.
• New – Създаване на нова група.
• Rename – Преименуване на избраната група.
• Delete – Изтриване на избраната група.
• Properties – Настройки на избраната група.

Password (Парола)

• Add (Бърз клавиш: Ctrl+Ins) – Добавяне на нова парола в списъка.
• Add from Web… – Добавяне от интернет.
• Modify (Бърз клавиш: Ctrl+M) – Промяна на дадена парола.
• Copy (Бърз клавиш: Ctrl+C) – Копиране на информацията за дадена парола.
• Paste (Бърз клавиш: Ctrl+V) – Поставяне на същата тази информация.
• Delete (Бърз клавиш: Ctrl+Del) – Изтриване на паролата от списъка.
• Duplicate – Създаване на копие на избраната парола.

• Copy password to clipboard (Бърз клавиш: F2) – Копиране на дадена парола и поставяне в клипборда.
• Copy username to clipboard (Бърз клавиш: F3) – Копиране на потребителско име и поставяне в клипборда.
• Copy URL to clipboard (Бърз клавиш: F4) – Копиране на уеб адрес и поставяне в клипборда.Какво е клипборд?
Клипборд е част от паметта на компютъра, която се използва за прехвърляне на обекти и данни в и между WINDOWS приложенията. Съдържанието на клипборда се променя с командите: Cut – премества маркиран обект в клипборда; Copy – копира маркиран обект в клипборда; Paste – вмъква данните от клипборда на указаното място. В клипборда могат да бъдат запазени максимум 24 елемента едновременно.

• Open URL (Бърз клавиш: F5) – Отваряне на уеб адреса.
• Auto Completion (Бърз клавиш: F6) – Включване на автоматичното попълване.
• Select all (Бърз клавиш: Ctrl+Q) – Маркиране на всички пароли в списъка.
• Auto-complete sequences (Бърз клавиш: Ctrl+A) – Автоматично попълване ако има съвпадения.
• Search (Бърз клавиш: Ctrl+F) – Търсене в списъка с пароли.

View (Изглед)

• Top Bar (Бърз клавиш: Ctrl+T) – Показване на специалната лента за записване и въвеждане на пароли.
• Toolbar – От тук трябва да изберете дали искате да виждате стандартната лента с инструменти на програмата. По подразбиране тя е включена.
• Groups – Ако искате да виждате панела, който показва всички групи с пароли, маркирайте тази опция.
• Details – Ако пък искате да виждате и панела с детайли за всяка една парола, маркирайте тази опция.
• View as – От тук трябва да изберете по какъв начин искате да виждате списъците с пароли. Имате няколко опции на разположение.
• Sort – От това падащо меню трябва пък да изберете по какъв начин да се сортират паролите. Както знаете, има няколко стандартни начина на сортиране, които ще откриете и тук.

Tools (Инструменти)

• Import – Внасяне на информация.
• Export – Изнасяне на информация.
• Synchronize – Синхронизиране на информацията.
• Analyze passwords – Анализиране на въведените пароли.
• Edit categories – Редактиране на категориите за паролите.
• Manage Internet servers – Мениджмънт на сървърите в интернет.
• Encrypt external files – Криптиране на външни файлове.
• Decrypt external files – Декриптиране на външни файлове.
• Erase external files – Изтриване на външни файлове.
• Options (Бърз клавиш: F10) – Отваряне на прозореца с настройки на програмата.
• Installation Wizard – Отваряне на инсталационния помощник.
• Beginner mode – Стартиране на програмата в режим за начинаещи.

Help (Помощ)

• Contents – Помощни материали на английски език.
• Tutorial – Подробно ръководство за работа с програмата на английски.
• Tip of the Day – Съвет на деня.
• Purchase – Купуване на програмата.
• Home page – Отваряне на официалната интернет страница на програмата.
• Technical support – Техническа поддръжка.
• More Products – Още продукти на компанията.
• About Password Depot – Тук ще откриете допълнителна информация за версията на програмата, която ползвате.

Създаване на нов списък за съхранение на пароли

За да създадете такъв списък, натиснете върху опцията New (Нов списък) в менюто File (Файл). Ще видите следния прозорец:

Сега ще разгледаме възможността за създаване на списък на твърдия диск. След като вече е излезнал прозореца, от лентата Path (Директория) трябва да изберете къде да се съхрани списъка. По подразбиране е избрана директорията C:UsersПотребителско-имeDocumentsPassword Depot 4Passwords. Ако искате да промените директорията, натиснете върху бутона Browse…(Преглед…). Ще се отвори прозорец, от който да изберете новата директория.След това, в полето Password list file name (Име за списъка с пароли) трябва да въведете име за списъка. Нека бъде по ваше желание. Ако искате да добавите допълнителна информация за списъка, може да направите това от полето Password list description (Описание за списъка с пароли).

Ако поради някаква причина не може да използвате клавиатурата си, натиснете върху Show virtual keyboard (Покажи клавиатура) за да се стартира вградения инструмент в операционната система, който емулира клавиатура.

Сега е време да изберете по какъв начин да защитите този списък. Има две възможности, които са отбелязани в падащия бокс Authentication by (Идентификация чрез), които са: Master password, Key file и комбиниран вариант. Ако изберете първата опция, ще е нужно да се въвежда единствено парола за да има достъп до списъка. При Key File ще трябва да си създадете специален „ключов файл“, чрез който да отваряте списъка. Ако пък изберете комбинирания вариант ще трябва да правите и двете неща преди да отворите списъка.

Нека се спрем на варианта с паролата. Трябва да въведете вашата парола в полето Master Password (Парола) и да я повторите отново в полето Re-enter master password. Ако не искате да измисляте парола, натиснете върху Generate master password. Така програмата ще генерира парола.

Друга интересна възможност е Quality of master password. От тук може да разбрете каква според програмата е трудността на вашата парола.

Ако желаете да добавите някаква подсказка, в случай че забравите паролата, може да го направите в Hint for master password.

След като преминете през всички тези стъпки, натиснете върху бутона OK за да продължите. Ще видите следния прозорец:

Ето така изглежда вашият списък празен. Сега трябва да го запълним с пароли :). За да стане това, натиснете върху бутона Add (Добавяне) в основната лента с инструменти. Ще видите следния прозорец:

Първоначално, от бутона Change Icon (Промени икона) може да промените иконата на дадената парола. Може да избирате различна икона за всяка парола в списъка. След това трябва да дадете име за тази парола, т.е. как ще фигурира в списъка.

В полето User Name трябва да въведете потребителското име, а в Password и Confirmation трябва да въведете паролата за потребителското име.

След това трябва да изберете дали това име и парола са за някакъв файл или уеб сайт от полето URL / File.

От падащия бох Importance трябва да изберете колко важна е за вас самата парола. Имате няколко възможности по подразбиране: Medium (Със среден приоритет), High (С висок приоритет) и Low (С нисък приоритет).

От Category пък трябва да изберете в коя категория да се запази паролата. А от Expired on трябва да изберете кога паролата вече няма да бъде активна, ако има такъв вариант.

Тук също имате възможност да използвате виртуална клавиатура, ако тази която използвате по подразбиране не е активна по някаква причина.

След като завършите всички настройки, натиснете върху бутона Ok. Паролата ще се появи в списъка:

Ето така изглежда списъка с пароли. Както виждате, всичко е доста прегледно и простичко, а ако пък не ви харесва как изглежда списъка, може да го промените от менюто. От панела Details (Детайли) може да видите подробна информация за всеки една парола, която сте добавили в списъка.Сигурно на всички ви е интересно как може да видите паролата. Това става като натиснете върху профила на дадената парола с десен бутон и кликнете върху опцията Copy password to the clipboard (Копирай паролата в клипборда). Алтернативния вариант е да използвате бързия клавиш F2 за да копирате паролата.

Конфигурация на програмата

За да отворите настройките натиснете върху меню Tools (Инструменти) -> Options (Настройки). Ще видите следния прозорец:

General Options (Основни настройки)

• Open last used password file at the program start – Тази опция е маркирана по подразбиране. При нея, след като затворите програмата и отново я отворите, ще се появи списъкът с пароли който е бил последно отворен.
• Launch application at Windows startup – Стартиране на програмата заедно с операционната система. Тази опция не е включена по подразбиране, но ако искате тя да се стартира с Windows я маркирайте.
• Start application in locked mode – Стартиране на програмата в заключен вариант. По този начин, ако някои реши да отвори програмата, ще трябва да въведе Master Password за да види списъка. Препоръчвам ви да включите тази опция.
• Show tip of the day – Тази опция ще показва съвет на деня при отварянето на програмата. Доста безмислена според мен.
• Automatically check for updates every … days – От тук трябва да изберете дали искате програмата да търси за нови актуализации и през колко време да го прави. По подазбиране автоматичното актуализиране е включено и е настроено да се изпълнява през една седмица (седем дни).
• Application start mode – От тук трябва да изберете по какъв начин да се стартира програмата. Имате няколко възможности, сред които са – нормално стартиране (избрано по подразбиране), стартиране в трей зоната, стартиране чрез top bar и стартиране, с отворените прозорци от последния път.
• Primary Browser – От тази опция трябва да изберете кой да бъде първия браузър по подразбиране за програмата.
• Secondary Browser – От тази пък трябва да изберете кой да е вторият.
• User interface language – Както сами сте се досетили, от тук може да променяте интерфейсния език на програмата. За съжаление, българският език не присъства в изключително краткия списък. Налични са само английски и немски език.
• User interface theme – Тук ще намерите няколко допълнителни кожи, с които да промените изгледа на програмата.

Ако сте извършили някакви промени в тази част на настройките и искате те да се запазят, натиснете върху бутона OK (Запазване на промените). Ако не искате вашите промени да се запомнят – натиснете върху Cancel (Отказ).

Program Actions (Действия с програмата)

• Go to password Url first – От тук трябва да изберете след колко милисекунди да се стартира автоматичното попълване на пароли и потребителски имена. По подразбиране е зададена стойност от 100 милисекунди.
• Double-Click Action #1 – От тук трябва да изберете какво да се случва след двоен клик върху профил на парола от списъка. По подразбиране е избрано да се стартира прозореца за промяна на паролата.
• Double-Click Action #2 – Тази опция е поставена тук в случай, че ако при първия двоен клик действието може да има продължение.
• Auto-minimize when the program is inactive for … – Автоматично минимизиране на програмата след време ако не е активна. По подразбиране е зададен таймер от една минута, след което програмата ще се минимизира.
• Minimize program when the Close button is clicked – Минимизиране на програмата вместо затваряне. Така, ако натиснете върху бутона за затваряне на програмата, тя ще се минимизира.

Close passwords file and lock program (Затваряне на отворения списък с пароли и заключване на паролата когато):
• When the computer is idle for – Ако маркирате тази опция, ако компютъра е натоварен пет минути, програма автоматично ще се изключи. Може да променяте времето.
• When the current user(session changes) – Затваряне на програмата ако потребителската сесия се промени. Тази опция е маркирана по подразбиране.
• When the computer enterts StandBy/Hibernate mode – Затваряне на програмата когато компютъра премине в режим на готовност или хибернация. Тази опция също е маркирана по подразбиране.
• When the program is auto-minimized – Когато програмата се минимизира автоматично, тя напълно ще се изключи.
• Always when the program is minimized – Винаги когато програмата е минимизирана ще се изключва автоматично.

Ако сте извършили някакви промени в тази част на настройките и искате те да се запазят, натиснете върху бутона OK (Запазване на промените). Ако не искате вашите промени да се запомнят – натиснете върху Cancel (Отказ).

Top Bar

Position (Позиция):
• Floating – Маркирайте тази опция, ако искате лентата да се движи както вие пожелаете. Тази опция е избрана по подразбиране.
• Top screen edge – Ако изберете тази опция, лентата ще стои най-отгоре на екрана.
• Bottom screen edge – При тази опция лентата ще стои най-отдолу на екрана.

• Always Top Left – Показване на лентата винаги в горния десен ъгъл.
• Always on Top – Опцията е маркирана по подразбиране. По този начин, лентата ще бъде винаги над всички други прозорци.
• Auto hide – Тази опция служи за автоматично скриване на лентата.

Appearance (Изглед):
• Use default color – Използване на цветовете по подразбиране. По подразбиране тази опция е маркирана.
• Show group as – От тук трябва да изберете по какъв начин да се виждат групите от пароли. По подразбиране е избран дървовиден вариант.
• Pernalized colors – От тук може да изберете цветове по ваш избор, но за да стане тази опция активна трябва да отмаркирате опцията Use default color.
• Transparency – Използвайте скрола ако искате лентата да бъде прозрачна.
• Bar width – От тук може да определяте широчината на лентата в пиксели. По подразбиране на избрани 600 пиксела.

Ако сте извършили някакви промени в тази част на настройките и искате те да се запазят, натиснете върху бутона OK (Запазване на промените). Ако не искате вашите промени да се запомнят – натиснете върху Cancel (Отказ).

Passwords (Пароли)

• Hide expired passwords – Тази опция е маркирана по подразбиране. От тук се скриват всички пароли, които вече не са активни, т.е вече са изтекли.
• Always use expiry date – Също маркирана по подразбиране. Винаги се показва датата на изтичане във всеки един профил на парола.
• Show warning on expired passwords in the file – Показване на предупреждение върху паролите, които вече не са активни.
• Passwords hidden by default – Всички пароли са скрити по подразбиране. Ако искате това да не бъде така, отмаркирайте тази опция.
• Check URL for session ID parameters – Тази опция служи за проверка на параметрите на дадена сесия в уеб сайт.

Force new/edited passwords to comply with the following rules: (Нека новите или редактираните пароли следват следните правила: )

• Minimum length – От тук трябва да зададете минималната дължина на парола. По подразбиране са зададени шест символа.
• Lower case – Паролата трябва да съдържа малка буква.
• Uppercase – Паролата трябва да съдържа голяма буква.
• Numbers – Тя трябва да включва в себе си число.
• Special – Паролата трябва да съдържа и специален символ.
• All the selected symbol types – Всички избрани критерии.

Ако сте извършили някакви промени в тази част на настройките и искате те да се запазят, натиснете върху бутона OK (Запазване на промените). Ако не искате вашите промени да се запомнят – натиснете върху Cancel (Отказ).

Save (Запазване на файловете с пароли)

Save passwords (Запазване на паролите при):
• For every change – Ако маркирате тази опция, при всяка една промяна в нечий списък с пароли автоматично се ще запишат новите пароли.
• On selection from the menu – Тази опция е маркирана по подразбиране. Тук ще трябва вие сами да записвате списъците си.

Backup passwords (Създаване на резервно копие):
• When password list opened – Тази опция е маркирана по подразбиране. Така, когато отворите даден списък с пароли, програмата автоматично ще създава резервно копие на сегашното му състояние.
• When list is saved – Ако маркирате тази опция, когато записвате списък с пароли, автоматично ще му бъде създавано резервно копие.
• Number of backup copies – От тук може да определяте максималния брой на резервни копия за един списък. По подразбиране са зададени три броя.

Remote Files (Външни списъци с пароли):
• Automatically delete local copy after disconnect from Internet Server – Опцията е маркирана по подразбиране. Това означава, че след като се разкачи връзката към интернет сървъра, локалното копие на списъка ще бъде изтрито.
• Automatically delete local copy after disconnect from Password Depot Server – Ако маркирате тази опция, при разкачване на връзката с Password Depot Server ще се изтрива локалното копие на списъка.

Working directories (Работни директории):
• Passwords – От тук трябва да изберете каква е работната директория за запазване на списъците с пароли. По подразбиране е зададена директорията в C:Usersпотребителско-имеDocumentsPassword Depot 4Passwords.
• Backups – От тук пък трябва да изберете каква е директорията за запазване на резервни копия. По подразбиране е зададена директорията в C:Usersпотребителско-имеPassword Depot 4Backup.

Ако сте извършили някакви промени в тази част на настройките и искате те да се запазят, натиснете върху бутона OK (Запазване на промените). Ако не искате вашите промени да се запомнят – натиснете върху Cancel (Отказ).

Clipboard (Клипборд)

Copy password to clipboard (Копиране на пароли в клипборда):
• On mouse click – Ако маркирате тази опция, паролата от даден профил ще се копира при натискане с мишката върху нея.
• On selection from the menu – Тази опция е маркирана по подразбиране. За да копирате паролата трябва да отворите менюто Password и да натиснете върху Copy Password to Clipboard.
• Delete password from clipboard after – От тука трябва да изберете след колко време да се трият паролите от клипборда. По подразбиране са зададени тридесет секунди.

Monitoring (Мониторинг на клипборда):
• Activate clipboad monitor alert – Тази опция е маркирана по подразбиране и ви съобщава когато някоя друга програма следи клипборда и има възможност да копира паролата.

Ако сте извършили някакви промени в тази част на настройките и искате те да се запазят, натиснете върху бутона OK (Запазване на промените). Ако не искате вашите промени да се запомнят – натиснете върху Cancel (Отказ).

За финал

Със сигурност ви се налага да запомняте много пароли. Имате нужда от парола за електронната поща, парола за личния ви сайт, потребителски пароли в множество сайтове и всякакви други различни услуги. Ако изпитвате трудности със запомнянето на всички тези пароли или просто искате да ги, то тогава това малко, но мощно приложение е точно за вас! Тя ще помни всички ваши пароли, и ще ви ги показва по всяко време.

От този обстоен преглед на програмата, стигнах до заключението, че тази програма си струва всяка една стотинка. Password Depot успя да ми направи силно впечатление с бързината, гъвкавостта, начина на работа, невероятно удобния и разбираем потребителски интерфейс. Програмата се справи повече от добре с поставените задачи. Единственият начин да се уверите във всички тези възможности, е като изтеглите и изпробвате програмата.

0 0 гласа
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
0 Коментара
Отзиви
Всички коментари