Actual Transparent Window 8.13.3

0
377

Actual Transparent Window дава възможност за изменяне на прозрачността и други параметри на програмните прозорци в операционната система Windows.

Степента на прозрачност се регулира от 0% (изцяло непрозрачен) до 100% (изцяло прозрачен или невидим) по различни начини – чрез иконка в заглавието на програмния прозорец, допълнителна точка в менюто на прозореца, чрез горещ клавиш и автоматично, в зависимост от състоянието на прозореца – активен, неактивен, в режим на преместване или промяна на размерите, както и когато прозорецът се намира под курсора на мишката.

Actual Transparent Window разполага и с интересния режим „призрак“, при който програмният прозорец не реагира на компютърната мишка, като едновременно с това прозорецът може да се намира най-отгоре. Тези две функции са особено удобни за мониторинг на различни процеси.

Actual Transparent Window има гъвкави настройки и дава възможност за задаване на прозрачност по подразбиране, както и на индивидуална прозрачност на всеки програмен прозорец. Лиценз: Платен (Trial).

Промени в Actual Transparent Window 8.13.3:

[!] Windows 10 build 17763+: System SmartScreen process ate up to 100% CPU
resources when Actual Transparent Window was running.

[!] Window Settings: Exclusions stopped working since the version 8.13.

[*] Configuration: Specific Settings editing windows now are truly independent
of the main Configuration window:

– clicking the Apply button in such window now immediately saves the changes
(no need to click Apply in the main window as well)

– after closing the main window these windows remain fully functional

[-] Title Buttons, Windows 10: Glyphs on extra buttons flipped in systems with
right-to-left writing languages (Arabic, Hebrew, etc.).

[-] Title Buttons: Extra buttons did not update properly after toggling any of
them on/off in the Aero visual theme in systems with right-to-left writing
languages (Arabic, Hebrew, etc.).

[-] Title Buttons, Windows 10 build 17763+:

– extra buttons appeared in wrong place if any of secondary monitors
was located in negative screen coordinates

– extra buttons overlapped the system ones in maximized windows of
Microsoft Office 2007 apps and might cause temporary hanging
when moving the mouse over the overlapped Minimize button

– glyphs on extra buttons blended with title bar in the Dark visual theme
if the „Show color on title bar“ system option was off

[-] Title Buttons, Windows 10 Insider build 18267+:

– glyphs on extra buttons blended with title bar if the „Show color on
title bar“ system option was off

– extra buttons did not react on changing the system accent color

[-] Title Buttons: Mozilla Firefox 50+/Quantum might hang when displaying
content-rich pages.

Официална страница
Изтегли: Actual Transparent Window 8.13.3 (7.89 MB)

ДОБАВИ КОМЕНТАР

  Абонирай се  
Извести ме за