Brackets 1.14.2

0
855

Brackets е текстов редактор от Adobe, предназначен за редактиране на JavaScript, HTML и CSS. Редакторът е написан с помощта на JavaScript, HTML и CSS, и се разпространява с MIT лиценз и има версии за Linux, OS X и Windows.

Brackets поддържа режим за работа в реално време, при който с промяна на сорс-кода (JavaScript, HTML и CSS), се променя и резултата от работата на приложението в програмния прозорец на браузъра. Връщането назад също става синхронно и се изобразява. Възможно е поставяне на точка на прекъсване и връщане назад за преглед на резултатите. Вградена е поддръжката за LESS и SCSS препроцесорите. Поддържа се работата с плъгини.

В новата версия е осигурена цялостната работа с кирилица, както и с гръцки символи. Brackets може да осъществява бързо търсене във файловете, има опростена система за настройване на редактирането, възможност за изключване на плъгини, без тяхното деинсталиране, използвано е изглаждане между пикселите за по-добро качество на текста (тази опция може да се изключва). Лиценз: Безплатен (Open Source).

Промени в Brackets 1.14.2

Официална страница
Изтегли: Brackets 1.14.2 за Windows (77.1 MB)
Изтегли: Brackets 1.14.2 за Mac (105 MB)
Изтегли: Brackets 1.14.1 за Linux 64-bit (63.3 MB)

ДОБАВИ КОМЕНТАР

  Абонирай се  
Извести ме за