Microinvest Делта Pro 1.01.078

3
6818

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност. Създадена е възможност за обработка на голям обем информация, което прави програмата подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, които обработват множество операции ежедневно.

Microinvest Делта Pro се отличава с интуитивност – вградените контроли подпомагат работата на опитния счетоводител и минимизират процента на допускане на счетоводни грешки. Запазената линия на програмните продукти на Microinvest – работа с неограничен брой фирми, без допълнително заплащане, позволява новата счетоводна система да бъде успешно внедрена не само в единични предприятия, а и в счетоводни и финансови къщи.

Какво отличава Microinvest Делта Pro от обикновените счетоводни системи:

 • Многофункционален прозорец за контиране, позволяващ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;
 • Модул за валутни сметки и преоценка, който автоматично извършва трудоемката работа по преоценка на валутата;
 • Неограничени възможности за редакция, с което се постига цялостен контрол върху въвеждането на информация;
 • Сметкоплан с пет нива на поданалитичност, достатъчен и за най-разнородната дейност;
 • Възможност за създаване на начални салда по партньори и по документи, за постигане на абсолютна точност на счетоводната информация.
 • Мощен и интуитивен инструмент за автоматично закриване на салда по партньори, както в лева, така и във валута.
 • Създаване на шаблони за често използвани операции, за постигане на максимална бързина при въвеждане на информация;
 • Иновативен модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис;
 • Възможност за създаване на дневници по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП;
 • Гъвкави счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата;
 • Експорт на всички справки към MS Excel
 • Стабилна работа в мрежа и по интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
 • Съвместимост с Windows 32-bit и 64-bit Лиценз: Платен (Shareware).

Промени в Microinvest Делта Pro 1.01.078:

• Актуализиран е минималният праг за задължителна регистрация по ЗДДС от 50 000 на 100 000 лева в сила от 01.01.2023г. Проверката се извършва при стартиране на програмата и в меню Редакция→Администриране→Моята фирма;
• Добавено е ново поле Актуално салдо при експорт в Excel на справка Аналитичен регистър, меню Справки;
* Полето показва увеличението/намалението на салдото по избраната сметка, след всяка операция.
• Добавени са две нови колони Партньор и Номер на документ в прозорец Редакция на контиране. И по двете колони е възможно сортиране чрез клик на мишката върху името на колоната;
• Добавена е възможност за визуализация на съдържанието на счетоводната операция в модул Разплащане→секция Контировки, чрез позициониране на курсора на мишката върху конкретен ред;
• Добавена е опция за отваряне на прозорец за редакция на контировка или начално салдо в модул Разплащане→секция Контировки, чрез избор с десен бутон на мишката;
• Направена е оптимизация в модул Разсрочване на приходи/разходи, свързана с изчисляване на периода за разсрочване на приходи/разходи:
• Нова функционалност за разсрочване на приходи/разходи с възможност за избор на период От дата, До дата;
• Възможност за избор на партньор към разсрочване на приходи/разходи;
• Автоматично възстановяване на заявка за осчетоводяване в меню→Операции Заявки за осчетоводяване→Разсрочване, след изтриване на операцията в модул Редакция на контиране;
• Направена е промяна в логиката за отключване на функция Разсрочване на приход/разход в секция Бързи команди на Помощен панел при осчетоводяване на документ в модул Контиране;
* Освен при въвеждане на сметка в Дт или Кт с категория Нефинансови разходи за бъдещи периоди, Финансови разходи за бъдещи периоди, Нефинансови приходи за бъдещи периоди или Финансови приходи за бъдещи периоди и при въвеждане на сметки 651, 652, 751 и 752, както и при въвеждане на тяхна подсметка.
• Добавена е възможност за импорт и експорт на операции с вид на стоката Хляб/Брашно от XML файл;
• Оптимизиран е записа на шаблон, към който има график за изпълнение, добавена е забрана, когато сумите в Дебит и Кредит не са равни;
• Добавена е възможност за автоматично възстановяване на шаблон на контировка по график в меню Операции→График с шаблони за осчетоводяване след изтриване на операцията в модул Редакция на контиране;
• Направена е оптимизация в модул Бързо контиране при включена опция Месец за експорт – извежда месеца, избран в датата на приложението;
• Добавен е Протокол за бракуване на Дълготрайни активи в меню Операции→Дълготрайни активи→секция Бързи команди на Помощен панел;
• Разширени са възможностите за филтриране на справка Движение по партньор, като е добавен параметър за Посока с опция само Задължения/вземания или Плащания;
• Добавена е нов тип справка Действия по потребители – По документ, панел Параметри, обработка и информация→поле Тип справка;
• Направена е оптимизация в модул Мениджър на потребителски справки в следните направления:
• Извършена е промяна в прозореца за добавяне/редакция на елемент от Потребителски формули;
• Създадена е възможност за визуализация на информацията за съдържанието на формулата, чрез позициониране на курсора на мишката върху нея;
• Добавена е функционалност за филтриране по Сметка в прозорец Потребителски формули;
• Добавени са функции в секция Бързи команди на Помощен панел, активни за модул Потребителски формули – Добавяне, Редакция, Изтриване, Отказ;
• Извършена е оптимизация при изтриване на счетоводна година в меню Редакция→ Счетоводна година;
• Добавено е съобщение при изпращане на заявка за присъединяване към фирма в Онлайн услуги;
• Добавени са, по подразбиране наименования на английски език за всички държави в колона Наименование на чужд език, меню Редакция→Държави;
• Добавена е формула за Авансово възстановен данък при импорт от Microinvest ТРЗ и ЛС Pro. Промяната е във връзка с опцията за авансово ползване на данъчното облекчение за деца в сила от 01.01.2023г.;
• Направена е промяна на наименованието на Райфайзен банк, ново Кей Би Си Банк България ЕАД.

Официална страница
Изтегли: Microinvest Делта Pro 1.01.078 Windows 32-bit (452 MB)
Изтегли: Microinvest Делта Pro 1.01.078 Windows 64-bit (488 MB)


Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iOS и Huawei!

Абонирай се
Извести ме за
guest

3 Коментара
стари
нови оценка
Отзиви
Всички коментари