Microinvest Invoice Pro 3.00.006

3
10511

Microinvest Invoice Pro е безплатен продукт за фактуриране от ново поколение. В продукта има възможност за издаване на фактури, дебитни известия, кредитни известия, проформа фактури и др.

В Microinvest Invoice Pro са включени всички необходими атрибути за издаване на документи според последните промени на българското законодателство. Продуктът работи, както с локална база данни, така и през Интернет. Връзката през Интернет не изисква инсталирането на сървър, данните са напълно защитени като се дава възможност на всяка фирма да свърже офисите си в обща система за фактуриране.

Особено интересна е възможността счетоводни кантори да получават документи в реално време, да ги обработват незабавно и дори да асистират на клиентите си при издаването им, било то от другия край на света.

Microinvest Invoice Pro е съвместима с всички 32 и 64-битови операционни системи на Microsoft. Лиценз: Безплатен (Freeware).

Промени в Microinvest Invoice Pro 3.00.006:

• Добавена е възможност за обмен на данни със Sendera – система за електронен обмен и класификация на документи, меню Операции → Онлайн услуги:
• Импорт/Експорт на документи – използва се за ръчен импорт и експорт на документи към Sendera;
• Импорт/Експорт на партньори – използва се за ръчен импорт и експорт на партньори към Sendera;
Използването на модула изисква предварително вписване в система Sendera, меню Други → Настройки → Онлайн услуги → секция Данни за вписване в Sendera – онлайн услуги на Microinvest;
• Добавена е възможност за автоматично създаване на връзка/вписване в система Sendera – въвеждане на потребителско име и парола, с които е извършена регистрация на потребителя в Sendera, меню Други → Настройки → Онлайн услуги. Използва се за:
• импорт/експорт на документи и партньори – меню Операции → Онлайн услуги;
• като подател на E-mail при изпращане на документи и справки по E-mail, секция Обработка на резултата, панел Параметри, обработка и информация;
• Направено е групиране на настройки за експорт, меню Други → Настройки → Онлайн услуги. Използват се за експорт към система Sendera и Microinvest Делта Pro:
• Автоматичен експорт на документи при запис:
• Sendera – при активна настройка всеки издаден документ се прехвърля автоматично в Sendera (при активна регистрация в системата);
• Microinvest Делта Pro – при активна настройка всеки издаден документ автоматично се прехвърля и осчетоводява, спрямо посочените сметки в меню Редакция→ Стоки. Изисква включване на настройка Сметки за експорт към Microinvest Делта/Microinvest Делта Pro, в секция Основни;
• Експорт на плащания в брой – използва се при ръчен и автоматичен експорт в Microinvest Делта Pro. При посочен тип плащане В брой в издадения документ се създава запис за плащането по документа;
• Експорт на плащания с карта – използва се при ръчен и автоматичен експорт в Microinvest Делта Pro. При посочен тип плащане С карта в документа се създава запис за плащането по документа;
• Експорт на количества – използва се при ръчен и автоматичен експорт в Microinvest Делта Pro. Изисква организация на аналитично ниво в модул Индивидуален сметкоплан в Microinvest Делта Pro на Стоково-материални запаси;
• Добавени са нови секции в таб Онлайн услуги, меню Други → Настройки → Онлайн услуги:
• секция Настройка на собствен SMTP Server. Използва се като подател при изпращане на документи и справки по E-mail. Включва данни за:
• Е-mail – вписва се E-mail, от който ще бъде изпратен документа;
• Парола – вписва се паролата, с която потребителя се вписва в посочената електронна поща;
• Шаблон на подпис – вписва се подпис на писмото. Съдържанието намира отражение в поле Текст в секция Изпращане по E-mail, панел Параметри, обработка и информация → Обработка на резултата;
При неуспешно вписване се отключват допълнителни полета за SMTP Хост, STMP Порт и Потребителско име;
• секция Парола за преглед на документи, изпратени по E-mail – включва настройка Използване на парола за преглед. Отключва полета Парола и Повтори паролата;
• Направена е визуална и функционална оптимизация в секция Обработка на резултата, панел Параметри, обработка и информация:
• Визуална оптимизация – добавени са бутони за експорт на документи и справки в Word, Excel и PDF формат;
• Функциoнална оптимизация – добавен е нов бутон Изпращане по Е-mail. Отключва секция Изпращане по E-mail с данни за получател, тема и име на файла, подпис на писмото.
• Поле Е-mail – автоматично попълнено. За документи: Ф-ра, ДИ, КИ и др. попълва Е-mail на партньора, посочен в данните му, меню Редакция → Партньори → Основни данни. За справки попълва E-mail на фирмата, посочен в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → Данни на български език → групбокс Адрес.
• Поле Тема – автоматично попълнено. Съдържа името на документа/справката и периода, за който е изведена. Полето е с възможност за редакция;
• Поле Файл – съдържа името на файла. Полето е с възможност за редакция;
• Поле Текст – извежда въведеното съдържание в поле Шаблон на подпис, секция Онлайн услуги, меню Други → Настройки → Онлайн услуги. Полето е с възможност за редакция;
• Добавени са съобщения в секция Помощен панел, свързани с изпращане на справки по E-mail;
• Добавена е нова функционалност за изпращане на справки по E-mail в таб Обработка на резултата в следните справки:
• меню Справки → Издадени документи;
• меню Справки → Хронология и статус на документи;
• меню Справки → Стоки по документи;
• меню Справки → Продажби по стоки;
• меню Справки → Продажби по партньори;
• меню Справки → Монитор на операциите;
• меню Справки → Партньори;
• меню Справки → Стоки;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Действия по потребители;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Обобщени данни за продажбите;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Данни за плащания по продажбите;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Детайлни данни за продажбите;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Сторнирани продажби;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Анулирани продажби;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Номенклатури → Стоки;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Номенклатури → Клиенти;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Номенклатури → Видове операции;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Номенклатури → Видове плащания;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Номенклатури → Потребители;
• меню Справки → Национална агенция на приходите → Номенклатури → Роли на потребители;
• Добавено е ново поле E-mail в меню Редакция → Администриране → Моята фирма → Данни на български език → групбокс Адрес. Използва се при изпращане на справки по E-mail, секция Обработка на резултата.
• Добавена е нова секция Устройства в меню Други → Управление на касов апарат;
• Добавена е настройка за печат на касов бон меню Операции → Издаване на документ – Касова бележка;
• Добавена е настройка за въвеждане на различен касов апарат за всяка фирма. Други → Настройки → Основни → Касов апарат по подразбиране. Настройката служи за добавяне на повече от един касов апарат на едно работно място, както и за постоянен избор на касов апарат за всяка различна фирма на едно работно място. Настройката е индивидуална за всеки потребител;
• Добавена е нова справка Хронология и статус на документи в меню Справки.

Официална страница
Изтегли: Microinvest Invoice Pro 3.00.006 за Windows 32-bit (379 MB)
Изтегли: Microinvest Invoice Pro 3.00.006 за Windows 64-bit (399 MB)

0 0 глас
Оценете статията
Абонирай се
Извести ме за
guest
3 Коментара
стари
нови оценка
Отзиви
Всички коментари