Премини към съдържанието
  • публикации
    9
  • коментари
    59
  • прегледи
    16722

За този блог

Публикации в този блог

КАФКА.

Кафка (1883-1924) се е родил, живял и починал в Прага. По желание на баща си учи право в Пражкия университет,макар че предпочита да се занимава с философия. Работи като чиновник в администрацията. Всичко, което написва след 1912 г. ("Метаморфози", незавършения роман "Америка", "Процесът", "Колонията на осъдения", "Китайската стена", "Писма до бащата" и т.н.) се превръщат в култови произведения за европейската литература през 20 век. Обикновенно творчеството му се асоциира с отражението на изолац

scepsis

scepsis

ANIMAL SYMBOLICUM (ТРЕТА ЧАСТ)

VIII. УНИВЕРСАЛНОСТ И ПЛАСТИЧНОСТ НА СИМВОЛА Случаят с Хелен Келер, която достига много високо ниво на интелигентност показва нещо много важно - при конструирането на нашия човешки свят ние не зависим от качеството на сетивния материал, както считат сенсуалистите, защото ако всичките ни концепти и идеи бяха просто копия на сетивните ни впечатления, то незрящите и глухонемите щяха да бъдат напълно изключени от човешката вселена. Това обаче не е така, защото нашата познавателна и ценностна пара

scepsis

scepsis

ANIMAL SYMBOLICUM (ВТОРА ЧАСТ)

V. КОМУНИКАЦИЯТА НА ПЧЕЛИТЕ Животните, като изключим приказните, не разполагат с начин на изразяване, който дори в рудиментарна форма да напомня човешкия език. Не изглежда животните, които издават звуци, да проявяват чрез тези гласови емисии поведение, от което да заключим, че водят разговор в човешкото значение на тази дума. Другояче стои въпроса с пчелите, за които е известно, че притежават средство за общуване помежду си. Най-убедителното доказателство за това е, че пчелният кошер бива ос

scepsis

scepsis

ANIMAL SYMBOLICUM (ПЪРВА ЧАСТ)

I. УВОД Според Кант полето на философското изследване се свежда до следните четири въпроса: 1) Какво мога да знам? На този въпрос отговоря метафизиката. 2) Какво съм длъжен да върша? На този въпрос отговаря морала. 3) Какво бива да се надявам? На този въпрос отговаря релгията. 4) Какво е човекът? Това се разкрива от антропологията. В своите лекции по логика Кант посочва, че "по същество всичко това може да се отнесе към антропологията, тъй като първите три въпроса се свеждат към посл

scepsis

scepsis

ПРАВОСЛАВНАТА ТРОИЦА

I. УВОД. Известно е, че бог не може да е предмет на научно изследване или философски спекулации, защото не е обект или вещ от тварния свят, а е надбитиен и трансцендентен. Ако "доказателствата" за божието битие се схващат като позитивни доказателства в духа на емпиричните или математическите науки, то те са невалидни, както по най-радикален начин демонстрира Кант в своите антиномии. Двете хипотези, тази за съществуването и тази за несъществуването на бога, са еднакво (не) доказуеми и показват

scepsis

scepsis

ТЕОДИЦЕЯТА

I. ПРОБЛЕМЪТ Въпросът за оправдаването1 на бог е многоизмерен и затова ще го очертая в най-общи щрихи. Според монотеистичните представи Бог е надбитиен, неизменен, всемогъщ, всезнаещ и всеблаг Творец на живота, вселената и всичко останало. Такъв е богът на юдейските пророци, който в известен смисъл става бог и на христяните, и мюсулманите. Наблюдава се интересна зависимост: колкото повече се развива и утвърждава представата за всемогъществото и всезнанието на Бога, толкова по-важно, но и по

scepsis

scepsis

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ТОРСИОННИТЕ ПОЛЕТА

ПОТОМЦИТЕ НА ОСТАП БЕНДЕР И НАУКАТА доц. Лилия Гурова* В края на 2003 г. на книжния пазар у нас под заглавието Пладнешки “учени” се появи българският превод на книгата на известния руски учен – физик, редовен член на Руската академия на науките Едуард Кругляков1. Българското издание е дело на Академично издателство “Марин Дринов”, а предговорът към него е написан не от друг, а от Председателя на БАН акад. Иван Юхновски. С какво един сборник от популярни изяви на руски академик е при

scepsis

scepsis

МАЙСТЕР ЕКХАРТ

МИСТИЧНАТА СХОЛАСТИКА НА МАЙСТЕР ЕКХАРТ "Окото, с което аз виждам Бог, е същото, с което Бог вижда мен. Моето око и Божието око са едно и също. Който иска да влезе в земята на Бог, в Неговата най-вътрешна част, трябва първо да влезе в своята собствена земя, в своята най-вътрешна част, защото не може да познае Бог никой, който не познае себе си." Самото заглавие на темата вече подсказва посоката, в която ще поемем, за да се запознаем с творчеството на най-видния представител на немската ми

scepsis

scepsis

Интернет и обезценяването на историческото познание

Професор, д.ф.н. Васил Проданов е директор на Институт за философски изследвания към БАН. В своята статия "Трансформация на времето в условията на късната модерност" той прави следната констатация: "Втората тенденция, която води до радикални промени в публичните употреби на историята, е свързана с рязкото умножаване на субектите продуциращи история и заличаване на границите между професионалисти и непрофесионалисти. Интернет и мобилните комуникации дават възможност с минимални ресурси във вс

scepsis

scepsis

×
×
  • Добави ново...