Премини към съдържанието

rurk - блог

  • публикации
    29
  • коментари
    21
  • прегледи
    63095

За този блог

:-)

Публикации в този блог

Основи на осъзнатостта, или какво е правилната медитация

За да можем да медитираме където и да е, когато поискаме и нищо да не ни пречи, трябва да разбираме правилно що е то медитация.   Що е то медитацията?   Най-вече медитацията е развиване на Осъзнатост. Осъзнатост за какво? Разбира се, че за всичко, включително и за абсолюта. Значи е необходимо да се срещнем с абсолюта, с изначалното, с трансцеденталното, за да имаме осъзнаване и относно него. Значи медитацията е също привеждане в Покой.   Стремежът към прив

Пътят (според Библията)

Библията завършва с книгата "Откровение от Йоана". Тя е съставена от точно 22 глави.   Случайно това съвпада с броя на Големите Аркани в Таро и числата от Нумерологията.   Та, в това "Откровение", което на гръцки звучи като "Апокалипсис", се описва Битката, финалната Битка между Тъмнината и Светлината... , Второто Пришествие на Христа, Страшния Съд и Спускането на Божието Царство на Земята.   Всичко обаче започва много, много одавна, или по-точно казано, по-преди.

rurk

rurk

Тат твам аси („Ти си това“)

Когато човек умре, сиреч когато напусне тялото/формата и формата започте разпад, защото вече нищо не я поддържа (няма енергия), когато тази енергия, съзнанието се отдръпне, се късат връзките и започва разпад и на по-фините нива/тела, докато и съзнанието, индивидуалността, идеята за "аз" не се разпадне и душа се разтвори в Изначалната Същност, разпознавайки се в Нея. Тогава, успоредно с разтварянето, което е разпад на менталната структура (индивидуалността), изгрява Яснотата на разбирането за Същ

rurk

rurk

Защо човек се страхува от трансформацията?

Всъщност, ако трябва да бъда напълно прям и откровен, такива въпроси, преди години са се явявали и у мен самия, са поради страха от смъртта. Тоест ако аз не желая да еволюирам, да се променям, то е защото се страхувам от непознатото, от това да не се изгубя, от това да не изчезна. Обикновено човек се описва със своите навици и начина си на живот, наричайки тази работа с "аз съм това", и всяка евентуална промяна, подсъзнателно в него, реагира като към своеобразна смърт - край с навиците ми,

rurk

rurk

Защо човек трябва от време на време да има и от време на време да няма?

По-умни от мен казват, че няма зло, че има неосъзнало се добро.   Та в дъното си всеки човек е самата доброта, както всяко друго същество, но несъзнатостта създава зло, лошотия на повърхността. Точно като океана, чието най-голямо вълнение е на повърхността. Там са бурите му, бурите на всички. Без осъзнатост ние не усещаме удовлетвореност и това чувство за непълнота, заедно със страха и желанието да не преживяваме нещастие, ни карат да търсим насищане чрез различни неща, които вяр

rurk

rurk

Старецът Тадей Витовнишки, Света Гора, Атон

Исихазъм Старецът Тадей Витовнишки, Света Гора, Атон Бог е Светлина; Светлина безгранична, непостижима. В Него всичко е светлина - единна в единството на Божията природа и неразделена в Личностите. Отец е Светлина, Син е Светлина, Дух Свети е Светлина, Три Лица с една Светлина; проста несложна, извънвременна, съвечна, равночестна и равнославна. Всичко, което е от Бога е Светлина - и самият живот, любовта мирът, истината, Царството Небесно... И до ден днешен виждаме, че всичко, което е създ

rurk

rurk

Дзогчен, Норбу Ринпоче

Дзогчен Норбу Ринпоче Както в Сутрите, така и в Тантрите, една от най-обсъжданите концепции е тази за „природата на ума", истинското състояние на ума, което е отвъд границите на интелекта и времето. Основният принцип тук е пустотата или шунята, централната доктрина на Махаяна. Значението на термина пустота, така както е използван в Праджняпарамита, е липсата на субстанциалност или на собствена природа на всички явления, което е истинското, присъщо състояние на цялото съществуване. Що се отнася

rurk

rurk

Кунга Тензин - "Квинтесенция на устните наставления, относно възгледа, съзерцанието и поведението, съгласно Махамудра"

Намо Гуру Прабхакара! Ти, учителю от традицията другпа, единството на всички Убежища, към който, в състояние на неразделност, аз непрестанно призовавам. На теб, желаещия да установи добра връзка с ученията, ще ги обясня с няколко думи от все сърце. Това, че си получил човешко тяло, е безценно за осъществяването на трите обета. Ако не се занимаваш с практиката на съвършените чисти учения, в течение на този ти живот, получавайки такова тяло, може би в бъдеще няма да получиш. Затова в т

rurk

rurk

Има ли човека душа?; Що е то "Ци"?

„Човекът няма душа. Душата е само една възможност – може да бъде, може и да не бъде. Може да се постигне. Ти си само един зародиш.” Ошо Според Даоизма "ци" е онази вид енергия, която евентуално може да циркулира в т.н. среден "дан-тян". Голяма част от човечеството си нямат и представа що е то "ци". Изпитвали са тази енергия, изижявали са я на моменти, но никак не са я направили стабилна в себе си. Тя идва и си отива. Влюбването при човека е проевя на "ци". Защо обаче влюбването е до

rurk

rurk

Здраве, щастие и любов, методи за постигане и възтановяване - от архиви на edinica_nula

Любовта... Появата на Любовта е в следствие от укрепеното здраве в човека. Укрепеното здраве означава балансираност. За Любовта е трудно да се говори, преди да има наличие на здраве. Здравето на ума е това, което може да направи и останалата част от тялото също здрава. За здраве на ума се говори във всички религии и учения. Всичко в здравето е свързано с метод за неговото възтановяване. Преди време в предаването "Сеизмограв" гостуваше руски учен, работещ със стволови клетки и въобще с в

rurk

rurk

Душата - що е то според Юдаизма и Християнството?

из "Нов Библейски речник" + учебни материали от Богословския фукултет към СУ Думата "Руах" има много специфично значение и се ползва в определени случаи. Думата "Нефеш" има съвсем други значения, и се ползва за съвсем различни случаи. Руах не е висшата "страна на душата". По скоро душата е аспект на личностния дух. Наистина, когато душата у човек се е свила, то той едва ли не умира, но едва след като духа напусне тялото, то умира само по себе си. Pictorial Encyclopedia of the Bible

rurk

rurk

Кратки интроспеции върху библейския сюжет...

Молитвата представлява три вида - просителна, хвалебствена и благодарствена. Човек, виждайки, осъзнавайки своята неправедност/греховност, кривина, несъвършенство, той започва да отправя просителна молитва към Твореца/Бога, за помощ от Висшето, срез която помощ/Светлина/Любов да се поправи. Чрез вяра и последователност на действието, човек достига до едно състояние на себеотдаденост и готовност, в което той предлага себе си, отдава се в ръцете на Бога, оставяйки напълно света на заден план (

rurk

rurk

"Силата на КАБАЛА" от Йехуда Бърг - адаптация + Каббала по М. Лайтман

"Силата на КАБАЛА" от Йехуда Бърг - адаптация Кабала е инструмент на Вселената, който свири песента на Сътворението. Библията е нотният текст. Правило 1: Не вярвайте дори и на една дума от това, което четете. Подлагайте на проверка научените уроци. Основният текст на Кабала се нарича "Зоар (Зохар)" - могъщо учение. Съдържа 13 правила. Мъдрост = (е тъждествено) със светлина. Какво сме ние - желание (на тялото и душата). Равнища на желанията: 1-во - за задоволяване

rurk

rurk

„Силмарилион” по Джон и Кристофър Толкин

Еру Наречен „Единствения” и познат повече в Средната земя с името Илуватар. Еру бил създател на айнурите и чрез тяхната музика той създал Арда. Айнури Най-ранните духове, които Илуватар създал, и с него те създали света чрез Музиката на айнурите. След като Арда била създадена, айнурите слезли на нея, за да я направляват. От айнурите имало петнадесет, които притежавали особено голяма сила. Четиринадесет от тях били валарите — Властелините на Арда. Петнадесетият, Мелкор, се отклонил от пътя с

rurk

rurk

Една много древна история

Преди много зими живели едни човеци. Те били различни от останалите хора, защото носили от кръвтта на боговете в своите тела. Боговете... Боговете вече били изчезнали и единственото, което напомняло за тях, били човеците. Падът на боговете и раждането на новото време Имало горещина, имало импулс. Небето... с тези диамантени цветове, вече отново почервенявало. Имало и много трусове, наводнения. Земята потъвала и изплувала в океаните. Майката сменяла своите одежди. В края на своето вре

rurk

rurk

Исихазмът - Трите степени

"Трите степени ________________________________________ И тъй, братя и чеда мои, — започна с благия си глас Григорий Синаит, след като послушниците Сергьо и Климент събраха трохите от общата трапеза и ги хвърлиха пред прага на птичките, а подвижникът, който бе чел евангелието през време на обеда, се поклони нему и на по-старите братя, — законът на духа действува и говори в сърцето, а законът на буквата се извършва в плътта. Първият освобождава ума от греха и смъртта, а другият създава фарисеи

rurk

rurk

Тяло на Дъгата/Светлината; Светлинното тяло на великата трансформация; МерКаБа

ТЯЛО НА ДЪГАТА Чрез тези практики на Дзогчен овладелите ги до съвършенство могат да завършат живота си по един удивителен и триумфален начин. Когато умират, те дават възможност на тялото си да се абсорбира отново в светлинната същност на елементите, от които се състои, в резултат на което материалното им тяло се разтваря и изчезва напълно. Този процес е известен като „тяло на дъгата" или „тяло от светлина", защото често е съпроводен от спонтанно излъчване на светлина и появата на цветни дъг

rurk

rurk

Дзогчен

"ДЕСЕТ Най-вътрешната същност НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА УМРЕ СПОКОЕН и в пълна безопасност, ако не е осъзнал истински природата на ума. Защото само това осъзнаване, задълбочено през годините чрез непрекъсната практика, може да запази ума ни в стабилно състояние по време на хаоса в процеса на смъртта. От всички начини за помагане на хората да осъзнаят природата на ума си най-ясен, ефективен и подходящ за днешните нужди и начин на живот са практиките на Дзогчен - най-древният и директен поток на мъдр

rurk

rurk

Медитацията

"СЪЩНОСТТА НА МЕДИТАЦИЯТА Целта на медитацията е да пробуди у нас подобната на небе природа на ума и да ни въведе в това, което сме всъщност, в нашето непроменящо се чисто осъзнаване, което е в основата както на живота, така и на смъртта. В неподвижността и тишината на медитацията докосваме и се връщаме към тази дълбока вътрешна природа, която от толкова време сме престанали да виждаме при вечната заетост и непостоянството на ума ни. Нима не е удивително, че нашият ум не може да остане неп

rurk

rurk

Когато сте били още зародиш в утробата на майка ви...

"Когато сте били още зародиш в утробата на майка ви, ръцете ви са обхващали ушите, а очите са били на равнището на коленете. Не сте дишали през устата или носа и вашето дишане (както природата на майка ви), са били подчинени на същите елементи в тялото на майка ви. Макар че не сте яли, постоянно сте растели. Били сте свързани с майка си чрез пъпна връв. След около десет лунни месеца сте се родили. Тялото ви е било меко като кадифе, но щом пъпната връв е била отрязана, вроденото ви зародишно диша

rurk

rurk

Йога; Пранаяма (Венцислав Евтимов)

ОЧИСТИТЕЛНИ ДИХАТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ КАПАЛАБАТИ Капалабати означава дословно "очистване на черепа", т.е. на главата. Всъщност става дума за очистване на въздушните проходи — ноздрите на носа и челните синуси. Изпълнение. Обратно на обикновеното дишане, при което вдишването е активно, а издишването — пасивно, при Капалабати издишването е активно и почти рязко, докато вдишването е пасивно. Както вече знаем, в Пранаяма издишването е обикновено 2 пъти по-продължително, от колкото вдишването. При Капа

rurk

rurk

Учението на Буда

източник: "Дзенски трактати" източник: "Тибетска книга за живота и смъртта" Согиал Ринпоче

rurk

rurk

×
×
  • Добави ново...