Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42942

За този блог

НОВ ПРОЧИТ НА ИСТОРИЯТА

Публикации в този блог

” НЕ ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ СИ ” - 2

http://bg.netlog.com/dobrev2006/blog/blogid=123472#blog ]” НЕ ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ СИ ” втора част или ЗАЩО БЪЛГАРИЯ Е НАЙ – ТЪЖНОТО МЯСТО НА СВЕТА Скъпи приятели и упорити читатели в социалната мрежа на интернет NETLOG, прочетох коментарите Ви за първата част на статията ми. Благодаря за одобрението, което сте изразили откровено и критично, но има и много, които ми пишат: “Защо да се ровим за минали неща, когато нещата сега не са по-добри... И аз смятам, че трябва да живеем сега.

dobrev2006

dobrev2006

” НЕ ОБИЧАЙ БЛИЖНИЯ СИ ”

Тази статия е за омразата, на която се опитаха ди ни научат Скъпи приятели и упорити читатели в социалната мрежа на интернет NETLOG, съзнавам, че тази статия ще предизвика и негативни коментари: - Защо сега си се сетил ? Това не ни интересува. Ние гледаме напред ... и т.н. Сигурно ще изгубя приятелството на някои от Вас, но смятам, че истината е над всичко и мой дълг е да я откривам за себе си и за Вас – истината за “ тайната“ история на България, защото и сега в публичното пространство ек

dobrev2006

dobrev2006

БРЪТВЕЖИ

Защо и аз да не кажа нещо? То, какво ли толкова и ще кажа, даже не знам дали ще ме разберете, но щом като говорим за психоанализа ... бе тя направо ме потресе ... Гледам и не вярвам на ушите си – както е казал професорът ... и к.во? Сякаш някакъв зъл гений ни пробутва чрез психолози - или както се нарчат тези, които се ровят в съзнанието ни, или се првят,че го правят – философи, социолози, писатели,художници ... да не изброявам в този ред ... , че добрите в същност не са такива по природа /

dobrev2006

dobrev2006

" К 13 " АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ " К 12 " В изпълнение на тези задачи през периода 1972-1974 г. отделът работи за създаване и внедряване на идеен и работен проект на статистически отчет по стопанска и криминална ли ни и пътнотранспортни произшествия, регистрация и отчет на МПС, за разкриване на престъпления с неизвестен извършител с елек тронно-изчислителни машини. След утвърждаване на новата Инструкция за опера¬тивния отчет /зап.1 1-200 от 23.01.1973 г./ и инструкцията за криминалистическата регистрация /зап.1 1-

dobrev2006

dobrev2006

" К 12 " АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ " К 11" От щата на досегашния отдел 05 и от щата на отдел 03 се формират два отдела Отдел 05 : Ръководство: * Отделение 01 - разработва контрареволюционните елементи и новопрояваващ се контингент. Отделеше 02 - разработва вражеските емигрантски организации, лидери, активни деятели на същите и връзките им в страната. Сектор за обслужване затворите в страната: Отдел 07: Ръководство Отделение 01 за работа по линия на терора и аген¬ турно оперативната охрана на о

dobrev2006

dobrev2006

" К 11 " АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ " К 10 " 3. и - Църварица 4. п - Трекляно 12. Граничен отряд гара Пирин 1. Комендатура - Лагодаш 2. и - Брезница 3. II - Микрево 13. Граничен отряд Любимец 1. Комендатура - Бутурче 2. » - Ивайловград 3. N - Камилски до 4. п - Свиленград 14. Граничен ОТРЯД Сталин 1. Комендатура - Каварна ЗАБЕЛЕЖА: в края на годината отряда се закрива 15. Граничен отряд Русе ЗАБЕЛЕЖКА: през годината отряда се премества във Видин. 2. Граничен отряд Драгоман 1. Комен

dobrev2006

dobrev2006

" К 10 " АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ "К 9 " Отпеч.в 3 екз. екз.от Щ 1-3-към ДФ , йзработил:Русчев НАЧАЛНИК- ОдаЕНИЕ: Написала: Онова' подполковник 25Л1Л965 г. Строго секре тко! ска справка (ййе, щйрйй)_ На отдел V Управление гранични войски /УГВ/ при МБР /19 46 - 19 62 г. / 4-онд № 14 МБР - Щаб на ГБ - отделение "Специално" /1946 - 194? г./ МВР-ГБ-отдел Оперативен -отделение "Разузнзвателнс"/1947-1951 г./ *ЛР - УГВ - отдел V - /1951 - 1962 г./ До 27 август 1946 г. гранични войски и съответните р

dobrev2006

dobrev2006

" К 9 " АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ " К 8 " Със заповед № 920-П от 22.1Т.1950 г. се създава самостоятелен отдел XII ДС за борба о бандитизма. Същият отдел се е състоял от 3 отделения и 1 група. Отделение 1-во е водило на контрол всички разработки по линия на бандитизма и терор в страната. Отделение 11-ро е било бойно оперативно/ като е водело всички разработки на действуващитв в страната активни бандитски групи, създава агентура, изпраща такава зад граница, ръководи реализациите на бандитски групи или отделни бандити*

dobrev2006

dobrev2006

" К 8 " АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ " К 7 " ОТДЕЛ ХП-ДС - КАРТОТЕКА И АРХИВ Ръководство Отделение I - отчет на агентурата Отделение II - отчет на вражеските елементи Отделение III - общосправочна картотека Отделение II - архив Съгласно решение N2 74 от б.III.1951 г. на ПБ на ЦК на БКП се създава: Отделение I - полицейски архив. Със заповед N2 89 от 19.П«1952 г» се извършват струк¬турни й организационни промени и отдел ХШ-ДС картотека и архив става отдел КШ-ДС - картотека и архив със следната структура: ОТ

dobrev2006

dobrev2006

" К 7 " АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ " К 6 " Нама специално обособена служба, която да се занимава с проследяването и проучването на лица, представляващи интерес за ор¬ганите на ДС. При необходимост тази дейност се извършва от опера¬тивни работници на ДС. 1945 г. Отдел ДС Отделение "Г" - информация, статистика и проучване и наб' людение на лица. г. Отдел ДС Отделение "Д" - за проучване и проследяване на лица. ЗАБЕЛЕЖКА: Отделението е създадено през м. януари 1946 г. г. Отдел БНШ Отделение "Е", състоящо се от

dobrev2006

dobrev2006

" К 6 " АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ "К 5 " з предадени следователи. ПоД наименование отдел III ДС-следствен, провежда своята дейност до 195Вг. През 1952г. стават отново струк¬турни изменения в някои поделения на ДС. Със заповед 16 89 от 19.ПЛ952Г. отдел III ДС-следствен получава номерация отдел I ДС-следствен Със следната структура: ОТДЕЛ I ДС-СЛЕДСТВЕН Ръководство Отделение 1 - води следствия по шпионаж* Отделение II - води следствия по контрареволюционни органи¬зации. Отделение III - води следствия по ц

dobrev2006

dobrev2006

" К 5 " АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ " 4 " 948 г. Ръководство Информация I. служба - изработва всички видове радиостанции и др. апаратури за нуждите на ДДС служба - телефонно и микрофонно подслушване - мероприятия "Места" и "Тополница" служба - радио и телефонни връзки на ДДС в страната ; поддържа телефонната централа - служба - изработва шифри за нуждите на ДС; разчита чужди шифри; шифрира и дешифрира радиограмите служба - извършва проверка на вътрешната и цялата външна кореспонденция; работи по разкриването на ф

dobrev2006

dobrev2006

" К 4 " АРХИВ НА МВР

ССЕДВА ОТ " К 3 " тделение II Гр.Игнатиево- обслужва 5-та щурмова въздушна дивизия. йбслужва транспортен възд.полк, в.в. училище. обслужва 9-та въздушна дизизия нощни бомбардировачи. обслужва Е-ра въздушна дивизия нощни бомбардировачи. обслужва 1-ва изтребителна въздушна дивизия. - обслужва 8-ма бомб. въздушна дивизии. I ОТДЕЛ II - обслужва I армия Отделение I - обслужва 1-ва гвард. стрелкова дивизия. Отделение II - обслужва 8-ма стрелкова дивизия. Отделение III

dobrev2006

dobrev2006

" К 3 " АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ " К 2 " Отделение 06 - Приложение на психологически и психотехни- чески методи и средства в контраразузнавател¬ната работа. В резултат на извършваните промени през периода 1974-1981 г. в края на 1981 г. ВГУ има следната организа¬ционна структура: Отдел 01 - С А Щ Отделение 01 - разработва посолството на САЩ Отделение 02 - разработва български граждани и гости на САЩ Отделение 03 - активни мероприятия Отдел 02 - Англия и Италия Отделение 01 - разработва посолството

dobrev2006

dobrev2006

" К 2 " АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ " К 1 " б/ група за въздушен и автотранспорт отделение III - Министерство на съобщенията отделение IV - ж.п. войски и Управление '"Специално" районно отделение - София районно отделение - Пловдив районно отделение - Г. Оряховица Отдел VIII- Оперативно-технически отделение I а/ секция "отключване" б/ секция "отваряне" отделение II а/ секция "М-35" б/ секция "Фотолаборатория" отделение III ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед № 1-4324 от 12.ГХД968 г. секция "фо¬толаборатория" от отдел

dobrev2006

dobrev2006

" К 1" АРХИВ НА МВР

СЛЕДВА ОТ " К" Отдел II отделение - турска легация отделение - турски връзки отделение - гръцка линия група - югославска линия Отдел III отделение - френска линия отделение - италианска линия отделение - немска линия отделение /група/ - швейцарска линия Отдел II отделение I - оперативна работа по изменници на Родината отделение II - по задгранични централи и изменнически организации Отдел V - чужденци, външна търговия и др. отделение "Балкантурист" отделение-външна търговия и к

dobrev2006

dobrev2006

" К " АРХИВ НА МВР

ПАРАДОКСИ ОТ " ТАЙНАТА " ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 4 "К" ” ИМА МНОГО МТРЯЛ .... ” /Т.ЖИВКОВ-цитат/ ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА РЕПРЕСИВНИТЕ ОРГАНИ НА Н Р Б ВНИМАНИЕ ! ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗА УПОРИТИТЕ ЧИТАТЕЛИ В NETLOG. КООРДИНАТНА СИСТЕМА, В КОЯТО ПУБЛИКАЦИИТЕ МИ ОТ ПОРЕДИЦАТА “ ПАРАДОКСИ ... “ ДА СТАНАТ ТЕХНОЛОГИЧНО ПО – РАЗБИРАЕМИ. /ИЗВИНЕНИЕ : НЕ СЪМ РЕДАКТИРАЛ ДОКУМЕНТИТЕ ОТ СОЦ. КЛИШЕТАТА ТЕ САМО СА ОБРАБОТЕТИ С ПРОГРАМА ЗА КОНВЕРТИРАНЕ НА PDF ФАЙЛОВЕ В ТЕКСТОВИ / " ПОБЕДИТЕЛИТЕ НИ

dobrev2006

dobrev2006

ГРАНИЧНИ ИНЦИДЕНТИ ИЛИ ... УБИВАЙ ИЗБРАЛИТЕ СВОБОДАТА.

[font=Verdana]http://bg.netlog.com/dobrev2006/blog ПАРАДОКСИ ОТ " ТАЙНАТА " ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 3 ” ИМА МНОГО МТРЯЛ .... ” /Т.ЖИВКОВ-цитат/ ГРАНИЧНИ ИНЦИДЕНТИ ИЛИ.... УБИВАЙ ИЗБРАЛИТЕ СВОБОДАТА / ПЪРВА ЧАСТ / С КАМБАНЕН ЗВЪН НА ТРЕВОЖНОСТ ! В ПАМЕТ НА : ИВАН ДИМИТРОВ, ХАРАЛАН ЦАНЕВ БРАТАНОВ, МИХАЙ ЛЕВОЙ, ЕРНСТ РУДОЛФ НЕТБОЛ, ФРАНЦ ШАФНЕР БЕРНД, ЩУЦЕР АНДРЕАС, ХАЙНЕР ДЕТЛЕВ, БЕНКЬО АНДРИШ, ЧУПЕК ИЩВАН И ХИЛЯДИТЕ ДРУГИ ЗАГИНАЛИ ПО ГРАНИЦИТЕ НИ В ОПИТ

dobrev2006

dobrev2006

ПАРАДОКСИ ОТ "ТАЙНАТА" ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 2

"ИМА МНОГО МТРЯЛ"...../Т.ЖИВКОВ - ЦИТАТ/ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ КАЙМАКАМИН В ТРЯВНА ??? ! Грешка или ... отговора е скрит в някоя прашясала архива на "научните" ни институти, а пътя до нея е незнаен и миниран от безумна бюрокрация. Но въпреки това да прочетем : "... 3 . - Преписка с разни телеграми от Видин, Трявна и други български градове до Високата Порта . В тях има сведения за назначаването на Пенчо Славейков за каймакамин в Трявна, както и за разни сражения на турските войски със

dobrev2006

dobrev2006

ЧЕСТИТ ЧЕТВЪРТИ ЮЛИ ! ! !

Friday, 3 July 2009 в 12:24 На Американският Народ, предизвикващ възхищение със своята борба за демокрация, родил синовете на свободата, титаните на мисълта и действието - Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън, Ралф Уолдо Емерсън, Абрахам Линкълн, Франклин Делано Рузвелт и много други. Щастлив съм, че живея в Третото хилядолетие, вълшебно хилядолетие в което всеки може да изпрати лично послание, без да е диктатор, цар, президент или дори министър председател - такава е силата на свет

dobrev2006

dobrev2006

ПАРАДОКСИ ОТ "ТАЙНАТА" ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 1

"ИМА МНОГО МТРЯЛ" . . . /Т.ЖИВКОВ-ЦИТАТ/ Тодор Христов Живков отбива военната си служба като трудовак, но на 18-ти ноември 1952 г.с Указ № 461 /строго-поверително/ на Президиумът на Народното събрание му е присвоено военно звание ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ! ! ! / ЦЕНТРАЛЕН ДЪРЖАВЕН АРХИВ, ФОНД № 136; ОПИС № 83; АРХИВНА ЕДИНИЦА № 199; ЛИСТ № 4. ДОКУМЕНТИТЕ СА РАЗСЕКРЕТЕНИ С ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ №31, Т.34 НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ 21 ЮНИ 2001 Г. / ИМАТЕ ЛИ И ВИЕ "НЕКОИ МТРЯЛ" . . . НАПИШЕТЕ ГО

dobrev2006

dobrev2006

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ГОЛЯМАТА ЛЪЖА НА КОЯТО НИ УЧИХА И УЧАТ

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ГОЛЯМАТА ЛЪЖА, НА КОЯТО НИ УЧИХА И УЧАТ Опита на съвремието ни дава основания и изисква отговор на тази лъжа, с нов прочит на историята, за което от дистанцията на времето, ще изброим достатъчно факти и нови аргументи – трудната цел на това изложение. Гърците казват за Паисиевата история, че тя не е история, а политически памфлет 1. Да, така е, но това определение е валидно и за тяхната история, както и за историите на всички балкански народи. Тези истории са писани

dobrev2006

dobrev2006

ЗА МАВЗОЛЕЯ НА ДИМИТРОВ КАТО ЗА МАВЗОЛЕЯ НА ЛЕНИН

Хора внимавайте, те пак са същите, и в рекламния си клип с трамвая, с носталгичните внушения с които искат да възкресят спарушените образи от миналото. Не им позволявайте! На всички които въздишат по загубата на мавзолея поднасям няколко страници от книгата "Вождът и кумирът Ленин" от Любен Казанжиев-забравен български философ от 30-те години на миналият век. Казанджиев предупреждаваше света за голямаша комунистическа опасност, за което заплати с живота си. Официалната версия е с

dobrev2006

dobrev2006

×
×
  • Добави ново...