Премини към съдържанието
  • публикации
    3
  • коментар
    1
  • прегледи
    703

Атеизъм - действителният път към самоосъзнаване

Същност на атеизма

В тази публикация ще ви запозная с едно все по-широко разпространяващо се течение в света, наречено атеизъм. Нека първо започнем с обяснение на думичката - Атеизъм като дума произхожда от древността, като в древна Елада така са обозначавани хората, които вярват в един бог. Тази дума постепенно се е видоизменила по смисъл и значение и по днешни разбирания в тясно определение означава "безбожник" или човек, който не вярва в съществуването на богове. В по-широка дефиниция същността на думата, както и значението й може да бъде тълкувано не просто като философско учение за несъществуването на божества, но и свръхестествени явления, рационализъм и търсене на обяснение на явления, процеси и събития.

Нека обърнем кратък миг внимание на атеизма и фундаменталните разлики между него и религията. Атеизмът се обвързва пряко с рационализма и широко уповаване както на науката, така и на общочовешката етика. Атеизмът се стреми да стигне до истината, използвайки логика и търсейки обективно познание. В контраст с това религията се уповава на чиста липса на рационализъм, разчита се на "вяра". Религиозните догми често са закостенели и не се стремят към никакво обективно развитие, единствено опити за нагаждане към променящата се ситуация, само с цел изместване фокуса извън полезрението на обективното познание. Атеизмът, базиран на науката често е упрекван, че се базира на нещо, което не е абсолютно и меродавно, а нестабилно познание, постоянно видоизменящо се. Всъщност това е фундаментално предимство - докато догмата на религиите не се променя, то науката се стреми към проверяване проверяване на теориите, на тезите си, доказването им или опровергаването им и продължаване търсенето на истината по принципите на чистата логика. Базирането на вяра не води до достигането на каквито и да е било истини за света, същността на Вселената или принципите на действие на различни системи.

Защо атеизъм? Противоречия

Защо атеизъм? Атеизъм избират хората, които поставят различните религии и техните разбирания, мироглед за света и същността на нещата. Можем да започнем с явните несъответствия между твърденията в религиозните книги, например Библията. В Библията и в разбирането на християнската религия за бог има изключително фрапантни парадокси, които не могат да останат незабелязани. Нека започнем със създаването на света - Според Библията светлината е създадена по-рано отколкото което и да е небесно тяло, способно да излъчва светлина. Логичният въпрос е - Какво излъчва светлината? Ако продължим да разглеждаме самото съзидание на света според библията, можем да открием още редица несъответствия.

Нека обърнем внимание на разбирането на религията и вярващите в бог и контрастът с Библията. Според Библията бог въобще не е толкова милостив, колкото вярващите твърдят. Истината е, че ако почнем да тълкуваме Библията и мотивът за големият потоп, който бог създал, за да изчисти покварените хора можем да заключим няколко неща - Великият замисъл на бог не е толкова велик, бог не е всезнаещ и бог греши. Освен това бог не иска да поема отговорност за своите действия и е решил, че е по-лесно да измете несполучливият си експеримент, т.е да извърши масов геноцид.

Атеистите не приемат разбирането за Велик замисъл и предопределеност на събитията. Този велик замисъл е използван векове наред с цел измиване ръцете не само от злините, извършвани от теисти, но и случването на злини като цяло. Някаква утеха може би дава мисленето, че страданието ще бъде възнаградено с щастие в отвъдният живот, но това не е действителността. Смешно е да се говори за велик замисъл, предопределености и предсказване на бъдещето. Квантовата физика ясно показва, че е невъзможно да се предсказва бъдещето, което ясно е видимо ако погледнем същността на редица квантови явления. В действителност не можем да посочим дори точната позиция на електрон в даден момент, а си говорим за електронни облаци на атома - т.е потенциално възможни позиции в орбитирането на електроните около ядрото, някои с по-голяма, други с по-малка вероятност.

Всички несъответствия между религиозните книги разколебават всеки с рационално трезво мислене в неговата вяра за правотата на нещата, написани в тях. Още повече - тези книги са явно абсурдни - виждали ли сте говореща змия?

Освен всичко това религията може да бъде определена като световна манипулация на масите. Факт е, че Библията е книга рафинирана през вековете, като от нея са премахвани неудобни елементи, а дори има евангелия които не са били включени/били са премахнати от тази книга. Всичко това говори, че книгата е дело на хората и през вековете е манипулирана, в зависимост от ситуацията и личната изгода на групи от хора. Може да се твърди, че е манипулирана за държене в подчинено положение на масите неуки хора.

Невярването в бог и концепцията за човешката несигурност, проекции

Защо атеистите не вярват в бог? На този въпрос всички ние вероятно имаме сходни идеи, но не желая да говоря от името на мнозинството, понеже това ограничава възможността за изказване на личностна позиция.

На пръв път това е отвращение от покварата на религията, религиозните институции, тоталната манипулация и израждане на всичко това с цел изгода на определени лица.

Но това е за самата религия. Всъщност според много бог е проекция на несигурността на човешкото същество в огромният свят, необятната Вселена, както и т.нар "комплекс за малоценност". Хората имат нужда от опора и създават в ума си божество, което всъщност отразява несъзнателно тяхното мислене, стремежи към сигурност, техните страхове дори. Сам Зигмунд Фройд е определил религията като произлизаща от безпомощността на човек, докато все още той е създание, напълно зависещо от своите родители, гледайки на тях като всеможещи и всесилни, задоволяващи нуждите и потребностите и че последвалата вяра и развитие на религията всъщност са проекция на това. Всъщност вярващите често гледат на бог по същият начин, по който са гледали в началото на своите родители.

Разбира се, може да разглеждаме и социалната функция на религията, като който желае може да се спре на няколко имена, като например Лудвиг Фойербах.

В действителност лично моето мнение е, че религията и вярата съществуват поради човешката несигурност, още от началото на съществуването на хората като самоосъзнаващи се същества в един свят, неразбираем за тях, рационализирайки, залъгвайки се че имат познание, това им носело вътрешна утеха, както и идеята, че там някъде има всесилно същество, което да им помага. Тези хора може би изглежда, че имат вътрешна сила от тази увереност, но и безразсъдство към поемането на рискове също може да съществува, защото делюзията че всесилното същество ще им помогне, ако попаднат в ситуация, където са надценили възможностите си е реалност. Атеистите за сметка на това вярват изключително в себе си като двигател за промяната на света, може би по-реално преценят възможностите си и по-разумно анализират рисковете. Нещо вече, фактът че атеистите нямат нужда от делюзия за всесилно същество, което да успокоява празнината в разума им и комплексът за малоценност показва сила на волята и разума, търсенето на обективна истина, а не самозалъгването със заблуди и лесни отговори. Атеистите не се крият зад божества и не обявяват неуспехите или успехите си за част от велик замисъл, като оправдание или възхвала за провали или успехи. Атеистите застават за действията си, не поставят паравана на религията и вярата като универсално оправдание.

Фантастичната книга - Библия

Библията като книга е сборник от фантазии, примесени с празнотата и несигурността в човешкият разум в древността и не може да бъде разглеждана на сериозно като нищо повече от художествена литература. Самият факт, че Библията е писана от хора говори и за липса на доказателство за каквато и да е божественост. Всеки може да напише всичко, но за вярващите техният бог е единственият, а всички останали богове са фалшиви.

Вглъбяването в религиозни догми и порядки не прави друго, освен да дърпа развитието на хората назад. Всъщност вглъбяването във вярванията не дава никакво познание за същността на света и Вселената, а всичкото познание, още повече с практическо приложение, което е довело до напредъкът, който виждаме днес е изключително дело на науката. Вярата в божество не носи нищо друго, освен някаква утеха и плахост от същество над теб.

Нека обърнем внимание на етиката и твърденията, че днешната етика е пряка наследница на религиозната етика. Всъщност аз съм на мнение, че етиката може да бъде развита на чисти общочовешки принципи и разбирания, а религиозната етика, ако я разгледаме е най-малкото е безкрайно ограничена и изключително крайна. Светската и религиозната етика често могат да бъдат в сериозно разминаване и това разминаване се дължи и на закостенелите догми, заложени в религиите. Всъщност на нас атеистите не ни трябват богове, за да ни ограничават в извършването на злини. На мнение съм, че лошият човек е лош човек и нищо не може да го спре в извършването на злодеяние, само че атеистите не търсят оправдания за злоденията си. Общочовешката етика и разбиранията за правда и неправда са ключови в мирогледа на атеистите. Не е необходимо плашило на атеистите, за да бъдат добри и състрадателни хора, атеистите могат да бъдат такива осъзнато, а не понеже са парализирани от страх за страшен съд. Нещо повече - тези разбирания са изградени на универсални принципи и не са строго определени, а зависят много от ситуацията, защото различните ситуации изискват различни решения. Светът никога не е бил чисто черен или бял, нюансите на сивото винаги съществуват. Няма и как да говорим за абсурдите в религиозната етика и разбирания, например някои абсурдни твърдения, че жената е виновна сама за това, което й се е случило, ако е била изнасилена, твърдение което се опитва да се прекара от ислямисти.

Бог в белите полета

Атеистите знаят, че няма да получат всички отговори на всички въпроси в своят живот, но това не пречи да търсят отговорите. За разлика от вярващите, атеистите не търсят лесни отговори в заблуда, а търсят действителните такива. В разума на атеиста стои рационалността, вярата без доказателства е сляпа.

Всички постижения на съвременният свят се дължат на науката. Не всички отговори ще научим днес или утре, но без съмнение разширяваме хоризонта на познанието си с всеки ден. Но това не остава без реакция - от страна на теистите имаме един доста абсурден похват - изместване на бог в белите полета, отвъд хоризонта на текущото познание. Когато е демистифицирана и разбита представата за явление като божие проявление и се даде принципът му, веднага бог се измества като първоизточник или извън хоризонта на познанието и обяснението на явлението. Това не може да бъде преценено като нищо, освен непризнаване на грешка от страна на теистите, както отчаян и жалък опит за поддържане на вярата спрямо постоянното й дискредитиране от рационализма.

Заключение

Изборът е Ваш - Предпочитате критичен атеизъм или безкритична и сляпа вяра, защото вярата в божества не е базирана на никакви разумно логически доводи? Аз вече направих този избор за мен - не бих станал жертва на собствените си страхове и не бих проектирал тези страхове като представа за свръхестествено същество, защото разумът позволява да разсъдя над всичко това, не позволявайки ми да бъда парализиран от собствените си страхове. Осъзнаването е първа стъпка към атеизма. Осъзнайте себе си, своите представи, страхове и проекции. Действителният път към самоосъзнаването е с чисто и отворено съзнание, но по път който не позволява попадане на разума в капан на манипулации, делюзии и заблуди. Рене Декарт е казал - "Мисля, следователно съществувам". Този цитат тук не е случаен. Всичко зависи от Вас. Пътят на атеизма може да изглежда като неотъпкана пътека, той е път на индивидуала и всички сам трябва да открие своят път, да направи своите изводи, анализи и да оформи фундаментът на своето разбиране, свои принципи, етика, идеали. За разлика от пътя на религията, тук няма инператирвно правилно и грешно, никой не ви казва кое и как - Вие трябва да намерите пътя си, единствено Вие, само Вие.

  • Харесва ми 2


0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход
×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.