Премини към съдържанието

ПЪРВИ НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

image

 

Списъкът на будителите е дълъг:
Паисий Хилендарски, Софроний Врачански,
Неофит Рилски, Неофит Бозвели, братя Димитър
и Константин Миладинови, Георги Раковски,
Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов,
Григорий Цамблак, Константин Костенечки,
Владислав Граматик, Матей Граматик,
Свети Иван Рилски, Георги Стойков Раковски,
Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов,
Добри Чинтулов и много други.
Сред тях са и създателите
на Българското книжовно дружество,
възникнало в Браила още преди Освобождението (1869).
Преместено в София след 1878 г.
през 1911 то вече се нарича
Българска академия на науките.

 

 

spacer.png

Денят на народните будители е общобългарски празник,  честващ паметта на

 

българските просветители,книжовници,  революционери и свети будители на

 

възраждащия се национален дух,  официален празник на Република България, който

 

се празнува на 1 ноември. ДИАЛОГ МЕЖДУ БУДИТЕЛ   Будител е термин, навлязъл в

 

съвременния български език със смисъла на човек, който през целия си живот активно

 

популяризира и извежда в приоритет знанието за националната история и правилната

 

употреба на майчиния език, както и преклонението към родната култура и национален

 

дух.   Известни български народни будители са Свети Паисий Хилендарски, Софроний

 

Врачански, Иван Вазов, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав

 

Граматик, Матей Граматик, Свети Иван Рилски, Неофит Бозвели, Иван Селимински,

 

Иларион Макариополски, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков

 

Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен

 

Каравелов, Добри Чинтулов и много други.Първоначално като будители се определят

 

просветните, религиозните и революционните дейци от Българското възраждане XVIII -

 

XIX век. В по-широк смисъл към категорията на будителите можем да отнесем всички

 

бивши и настоящи училищни, книжовни, читалищни, театрални, музикални и др.

 

културни дейци, които, макар и неизвестни за широката общественост, допринасят с

 

делото си за духовното израстване на българина.   Ден на народните будители - 01

 

ноември Денят на Св.Преподобни Йоан Рилски Чудотворец, 19 октомври , предложен и

 

въведен през 1922 год от Стоян Омарчевски, министър на просвещението в кабинета

 

на Александър Стамболийски. Паисий -Тревожа се за съдбата на българския род и

 

дух,за патриотизма на българите! -Няма защо!Българите почти спряха да раждат! Спи

 

народът сладък сън, приспан от наши тук, отвън!

 

Кирил и Методий - Спи ли народа изплашен,стресиран, омагьосан,гладен,дресиран?

 

  -Върви, народе заблудени, не спъвай се напред върви със крака окървавени и

 

разбити куп мечти!   Будител е термин, навлязъл в съвременния  български език със

 

смисъла на човек,  който през целия си живот активно  популяризира и извежда в

 

приоритет  знанието за националната история  и правилната употреба на майчиния

 

език, както и преклонението  към родната култура и национален дух.     Известни

 

български народни будители са Свети Паисий Хилендарски, Софроний Врачански,

 

Иван Вазов, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, Матей

 

Граматик, Свети Иван Рилски, Неофит Бозвели, Иван Селимински, Иларион

 

Макариополски, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски,

 

Васил Левски, Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов,

 

Добри Чинтулов и много други.Първоначално като будители се определят просветните,

 

религиозните и революционните дейци от Българското възраждане XVIII - XIX век. В

 

по-широк смисъл към категорията на будителите можем да отнесем всички бивши и

 

настоящи училищни, книжовни, читалищни, театрални, музикални и др. културни

 

дейци, които, макар и неизвестни за широката общественост, допринасят с делото си

 

за духовното израстване на българина.     Ден на народните будители - 01 ноември

 

Денят на Св.Преподобни Йоан Рилски Чудотворец, 19 октомври , предложен и въведен

 

през 1922 год от Стоян Омарчевски, министър на просвещението в кабинета на

 

Александър Стамболийски. Паисий -Тревожа се за съдбата на българския род и дух, за

 

патриотизма на българите! -Няма защо!Българите почти спряха да раждат! Спи

 

народът сладък сън, приспан от наши тук, отвън!   Кирил и Методий - Спи ли народа

 

изплашен,стресиран, омагьосан,гладен,дресиран?   -Върви, народе заблудени, не

 

спъвай се напред върви със крака окървавени и разбити куп мечти!   

 

Свети Иван Рилски -Тревожа се за любовта и вярата в Бога на българина, както и за

 

неговото здраве и здрав дух! -Няма защо!Само когато яко я е закъсал тогава

 

българинът се обръща към Бог и се моли.Вярата , духа и любовта му е в салатата и

 

ракийката,жената и колата!

 

обръща към Бог и се моли.Вярата , духа и любовта му  е в салатата и

 

ракийката,жената и колата!   Неофит Рилски - Тревожа се за съдбата на славянските

 

езици и богословието, за хаоса в съвременното българско училище, за българската

 

граматика! -Оооо....! В училищата ни часовете по български език и литература все така

 

си остават по малко от часовете по чужди езици, особено английският!   Братя

 

Миладинови-Тревожа се за българският песенен фолклор, за българските народни

 

песни.Защо учителят не развива широка обществена и просветителска дейност. Къде

 

отиде авторитетът му? -Е па...нема го! Авторитетът.Даскалът, попа и кмета...това вече

 

го нема! Дилема! Чалга, метал, рап и рок на тез фолклорът ни е роб!   Поп Пейо -

 

Тревожа се за книжовността в България, духовната обстановка! -Така е, няма пари,

 

няма книги!Има ли пари,то те са за ядене и за ....игри!   Неофит Бозвели -Тревожа се

 

за националното съзнание на българина, за българската църква! -Няма съзнание, няма

 

познание има само духовно терзание! Българинът ходи на църква само на Нова

 

Година и на Великден!     Петър Парчевич -Тревожа се за богословието и

 

каноническото право в България! Католицизъм има ли? -О, тъй боли! Богословието,

 

канона слугуват у нас на....хормона!   Владислав Граматик -Къде и кои изучават и

 

говорят сега в България старобългарски език? Калиграфия? -Много искаш, драги,

 

запомни, българинът от много акъл глава го боли!   Иван Селимински -Тревожа се за

 

здравето на българина, за българските деца, за българското общество, като цяло! За

 

реформите в здравеопазването. -Па има що! Народ болен, без пари, как здрав да се

 

съхрани?! Здравна каса,казват -пирамида, а за мен е свита мида!     Григор Пърличев -

 

След мен оставих поеми, революционер, писател... -И сега пишат поеми, дявол да го

 

вземе, но нещо не ни пасват,сърца ни угасват!   Йоасаф Бдински -Духовници,

 

книжовници намират ли се днес? Вървите към прогрес или регрес? -За книги няма

 

хартия, но за плакати има....на ония!  

 

http://www.bulgarianhistory.org/wp-content/uploads/2013/04/Untitled-1567.jpg  

 

Петър Богдан -Тревожа се за българската ни държава,  не съм се потил за пари и

 

слава! Първата история за България написах,  в Чипровци, в Анкона кво ли не

 

мирисах? -Държава ний не сме, а Абсурдан, във ада чака ни.....казан!     Григорий

 

Цамблак -Тревожа се за днешните български писатели,  проповедници, химнографи,

 

реформите в българският език и правописа! -Няма защо!  Поетите ни пишат без

 

лулички, запетаи и кавички,  без главни букви и черти.От туй мен ме боли!     Георги

 

Раковски -Писатели и публицисти,  журналисти, хора чисти... има ли и революционери,

 

полицаи, милиционери?! -"И не знаем, не можеме, не щеме да работим за себе си със

 

време. Само знаем и можеме, и щеме един други злобно да се ядеме..."     Васил

 

Левски - Революция е нужна днес, иначе няма прогрес! -Умните измряха,  някои

 

избегаха,  останаха тук прости  или чуждица гости!     Христо Ботев -Национален

 

въпрос се решава само с борба, революция! "Защо не съм..?" -Защото сега пишат

 

поети- неграмотни хора, превзети!   Стефан Караджа- Защо останаха страхливите в

 

България? Защо отказаха се от борба всичките хора в България? -Защото нацията

 

остаря, народът болен е, борбеността умря!     Хаджи Димитър - Бузлуджа немее... -

 

Народът ни блее!     Любен Каравелов - "Учете се, братя мои, мислете, четете, и

 

чуждото изучете – от свойто – не гнусете..." -Ама кой чува?! Българинът яде, пие,

 

псува, по жени ходи без мяра,  не гледа красота и ум, вяра!     Добри Чинтулов -

 

"Стани, стани юнак балкански...!" -Но не става! И все по зле у нас става!   Иван Вазов -

 

Безразличието на българските управници продължава! Апатията на Европа към

 

България остава! Любовта към рода и Родината избледнява! Социалната и морална

 

нищета се задълбочава! -Патриарх си на българската литература, но кой да ни даде

 

етика и култура?!     ПЪРВИ НОЕМВРИ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ   - Ден на

 

народните будители! Държава на престъпност, гнет, мафиотщина, рекет, на

 

завистници,злобари, комплексари /кухи лейки/ и тежкари! Гяури ни наричат,племе за

 

някои били сме бреме, народ умен,но разединен, от малцинствата победен. Но не...!

 

Така привидно днес изглежда, българка глава не свежда ако българката е кат мен не

 

ще да види бял ден! Защото другите мушици или пернати пъстри птици крилца

 

разперват да летят, но всъщност дълбок сън спят! Къде сте български будители? Къде

 

сте български учители, Ботев,Чинтулов,Берон...? Къде си Симеонов трон? Паисий

 

събуди се и стани, виж словото ни кой скверни- друговерец,самозванец, турчин тлъст

 

със златен ланец! Що децата пощуряха, от малки порок хванаха не един, не два, не

 

три?! Къде сте братя и сестри- родители, близки, роднини, разни лелки, вуйни,

 

стрини...?! Паисий,словото мърсят ни некадърни поетеси, сами признали се писатели и

 

куп подкупени слушатели! Премахват точки, запетаи, големи букви и кой знае, докъде

 

ще стигнем утре щом ни управляват мутри!   И двата мои стиха имат разлика все пак,

 

като народ разединен от малцинствата победен! Държава на престъпност, гнет,

 

мафиотщина, рекет, на завистници,злобари, комплексари /кухи лейки/ и тежкари! Гяури

 

ни наричат,племе за някои били сме бреме, народ умен,но разединен, от малцинствата

 

победен. Но не...! Така привидно днес изглежда, българка глава не свежда ако

 

българката е кат мен не ще да види бял ден! Защото другите мушици или пернати

 

пъстри птици крилца разперват да летят, но всъщност дълбок сън спят! Къде сте

 

български будители? Къде сте български учители, Ботев,Чинтулов,Берон...? Къде си

 

Симеонов трон? Паисий събуди се и стани, виж словото ни кой скверни-

 

друговерец,самозванец, турчин тлъст със златен ланец!

 

Що децата пощуряха, от малки

 

порок хванаха не един, не два, не три?! Къде сте братя и сестри- родители, близки,

 

роднини, разни лелки, вуйни, стрини...?! Паисий,словото мърсят ни некадърни поетеси,

 

сами признали се писатели и куп подкупени слушатели! Премахват точки, запетаи,

 

големи букви и кой знае, докъде ще стигнем утре щом ни управляват мутри! Паисий,

 

тебе си избрах, за тебе сълзи днес пролях, боли ме, къса се душата потънала във

 

болка,любов свята   Паисий, тебе си избрах, за тебе сълзи днес пролях, боли ме, къса

 

се душата потънала във болка,любов свята!     Денят на народните будители  е

 

общобългарски празник,  честващ паметта на българските просветители,книжовници,

 

революционери и свети будители  на възраждащия се национален дух,  официален

 

празник на Република България, който се празнува на 1 ноември.

https://www.youtube.com/watch?v=vkAX4wIp8rE

sekirаta Dialog mejdu buditel i zavisim bulgarski uchitel

https://www.youtube.com/watch?v=WIvL5uRRVdE

sekirata 1 noemvri den na narodnite buditeli  

поезия клипове А.Х.Т. sekirata cekupama

 

spacer.png

01 ноември 2019.,Плевен

Анита Христова Трифонова0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Анита Христова Трифонова
   sekirata Dnes praznuvam imen den
   sekirata Chestit imen den

    


   sekirata Sveta Ana si chestitia
    


   sekirata Jivei za sebe si che starost  ide

   Името Ана означава благодат, милост.   На 9 декември православната църква чества зачатие на св. Анна, майка на Богородица.
   Св. Анна се смята за покровителка на брака, семейството, майчинството, закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени. 

   Според библейския разказ Анна и нейният съпруг Йоаким нямали деца близо 20 години. Те били посетени от ангел, който им съобщил, че ще бъдат дарени с наследник. 

   Анна обещала да посвети детето си на служба на Бог и на 3-годишна възраст Мария била отведена във Втория храм.

   Източноправославната църква приема св. Анна през VI век, като тя и Йоаким са наричани свети и праведни богоотци. В Римокатолическата църква едва през XIII век е приета Анна, а официално е канонизирана през 1854 г. 

   Българската православна църква отбелязва зачатието на св. Анна на 9 декември, а нейната смърт – на 25 юли.

   Народът почита деня и като празник на врачките. 

   Нощта, предхождаща празника, е време на заклинания, прокоби и магии.

   През нея магьосници, вещици и врачки най-лесно установяват връзка с дявола, мъртвите и демоните. Те се появяват около огъня като мушици. Затова стопаните палят пред всяка врата огън с тор, ръсят пепел и просо около стопанските постройки.
    
   Момите посаждат пшеница в гърне и топят клонки от вишна или ябълка във вода и ги оставят край огнището. Ако до Нова година пшеницата поникне и клонките се разлистят, момата ще се омъжи през следващата година и то за добър момък.
  • от Анита Христова Трифонова
   Честит Никулден! Честит имен ден, Ники! -авторово музика изпълнение А.Х.Т.sekirata cekupama


   ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
   ЖИВИ И ЗДРАВИ БЪДЕТЕ!
   С ЛЮБОВ ЗЛОТО ПОКОРЕТЕ!

   Честит имен ден и мама
   нищо, че я вече няма,
   от отвъдното те пази
   и душманите ти гази.
   Ти остана ми приятел
   и отличен мой слушател,
   мене ти не нагруби,
   нито хвърляш ми стрели
   отровни, завист, злоба
   няма в теб във късна доба
   или в ранен час.
   Ти насреща си за мен, за нас!

   НИКИ, ДА СИ ЖИВ И ЗДРАВ!
   Другото е лъжа.
   Такъв е живота.

   на Н.Г.Ф. от Анита Христова Трифонова sekirata cekupama
×
×
 • Добави ново...