Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42955

" К " АРХИВ НА МВР


dobrev2006

1496 прегледа

 Сподели

ПАРАДОКСИ ОТ " ТАЙНАТА " ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ 4 "К"

” ИМА МНОГО МТРЯЛ .... ” /Т.ЖИВКОВ-цитат/

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА РЕПРЕСИВНИТЕ ОРГАНИ НА Н Р Б

ВНИМАНИЕ ! ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗА УПОРИТИТЕ ЧИТАТЕЛИ В NETLOG.

КООРДИНАТНА СИСТЕМА, В КОЯТО ПУБЛИКАЦИИТЕ МИ ОТ ПОРЕДИЦАТА “ ПАРАДОКСИ ... “ ДА СТАНАТ ТЕХНОЛОГИЧНО ПО – РАЗБИРАЕМИ.

/ИЗВИНЕНИЕ : НЕ СЪМ РЕДАКТИРАЛ ДОКУМЕНТИТЕ ОТ СОЦ. КЛИШЕТАТА ТЕ САМО СА ОБРАБОТЕТИ С ПРОГРАМА ЗА КОНВЕРТИРАНЕ НА PDF ФАЙЛОВЕ В ТЕКСТОВИ /

" ПОБЕДИТЕЛИТЕ НИКОГА НЕ ВЪРШАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ "

ТЕ ВИНАГИ НИ ОСВОБОЖДАВАТ ОТ РОБСТВО.

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

на управление 11-ро /контраразузнаване/при КДС от 9.IX.1944 година

ФОНД № 2

Отдел ДС - отделение "Би/1944-1947г./

ДДС - отдел II /1947-1952Г./

МВР - Управление II ДС/1952-1965г./

КДС - Управление II /1965-

След установяването на народната власт на 9.IX.1944 г. на органите на Държавна сигурност се възлагат коренно различни задачи от тези на бившата фашистка Държавна сигурност. Те имат за задача да разгромят вътрешната контрареволюция, да водят борба срещу капиталистическите разузнавания, тяхната агентура и др. В създадения отдел ДС при Дирекция на народната милиция е и отделение ИБИ- контраразузнаване, с основна задача да води борба против капиталистическите разузнавания и тяхната агентура у нас. Към отделението съществуват отделни групи които работят по линии, например Турция, Гърция и др. Тази структура на отделение ИБ" се запазва до 1947 г. През годината става реорганизация и на базата на отделение "Би се създава отдел II ДС за контраразузна¬ване при Дирекция Държавна сигурност/ДДС//заповед № 489-11 от 23.У.1947 Г./.

Съществуващите до тогава групи стават отделения.

В зависимост от изменилата се вътрешна и международна обстановка са създадени отделения и по нови линии. През 1949 г. към отдела има 4 отделения: 1-англо-американско, 11-югославско, Ш-турско, италианско, гръцко и 17-френско, швейцарско и австрийско. Тази структура се запазва и през 1950 и 1951 г. През 1952 г. се създават нови отделения и отдела получава следната структура:

Отделение - Секретариат

отделение - английско

отделение - американско

немско-австрийско

швейцарско

7 белоемигранти/евреи, арменци/ 71 югославско 711 френско 7111 филтър

италианско

турско

гръцко

външно наблюдение на кап.дипломати

външно министерство и др.

следствие Охранителна рота

През същата година става реорганизация и със заповед № 89 от 19.17.1952 г. на Министъра на вътрешните работи се обявява, че на базата на съществуващия II отдел ДС се създава II управление ДС - контраразузнаване. Новосъздаденото управление взема работата на съществуващия до тогава отдел XII ДС по изменници на родината който се закрива.

Със заповед Р С-160 от 15.711.1952 г. кгм II управление ДС се създава отделение "Дезинформация", което се закрива през 1957Г./заповед № 8 от 13.1.1957Г./.

През 1953 г. вече II управление ДС има 6 отдела с отделения по съответните линии по които работи оперативния състав. Тогава управлението има следната структура:

Ръководство на управлението отделение секретариат

ОТДЕД 1-ВИ Отделение - английско Отделение - английска легация Отделение - американско Група - латино-американска.

ОТДЕЛ 11-РИ Отделение - югославска легация Отделение - югославско Отделение - югославско специално Отделение - белоемигранти и арменци.

ОТДЕЛ Щ-ТИ Отделение - френско Отделение - италианско Отделени^ - швейцарско Отделение - немско-австрийско.

ОТДЕЛ 17-ТИ Отделение - турско Отделение - гръцко Отделение - близко-източно

ОТДЕЛ 7-ТИ Отделение - проследяване Охранителна рота

Отделение - външно министерство и др.

ОТДЕЛ 7Х-ТК Отделение - издирване 1-во Отделение - издирване 2-ро Отделение - филтър Отделение - следствено Отделение - ДЕЗИ

През 1954 г. стават отново структурни промени, които се изразяват в известно прегрупирване на някои от отделенията и отделите от 6 стават на 5. През тази година се създава и отде¬ление -Радиокро-/радиоконтраразу- наване/, със задача да изяснява и работи по сигнали и др. за наличие на нелегални вражески радиостанции.

Същата структура на управлението с малки изменения се запазва и през 1955 и 1956 г.

През 1956 година се създава Контраразузнавателен кабинет

/в същия се излагат експонати и документални материали свързани с борбата на органите на ДС с капиталистическите разузнавания и тяхната агентура/.

Б резултат на прегрупирване на отделенията работещи по различните линии на контраразузнавателната работа през 1957 и 1958 г. в управлението се създават 4 отдела. През 1959 г. те отново стават 5 отдела, толкова са и през 1960г. , като през годината става прехвърляне на обекти за обслужване, външна търговия и др. от управление III ДС към управление II ДС. През с.г. и самостоятелния отдел 7X1 ДС -външно наблюдение и проучване преминава към II управление ДС /заповед № К-1580 от 29.X.1960 г./. Броят на отделите през 1961 г. се увеличава на 7. През 1962 г. редица линии на обслужване на духовенство и религиозни секти, извънучилищна и извънуниверситетска младеж, интелигенция и студенти от капиталистическите страни, всички видове транспорт и др. преминават от управление III ДС към управление II ДС. Като нов отдел към управление II ДС се създава "контролно-пропуска¬телни пунктове", чиято дейност по-рано се изпълнявала от V отдел при УГВ. Управлението има вече 11 отдела.

През 1963 г. към управление II ДС се предава и отдел

е

Икономически, а излиза от състава на управлението отдел VII -за външно наблюдение и проучване /заповед да 1-62 от 7.1.1963Г./.

В 1964 г. почти не стават структурни промени.

Така установената структура се запазва до 1.71.1965 г., след тази дата влиза в сила утвърдения от Министъра на вътрешните работи щат /26.7.1965 г./ и допълнен с направените изменения от Председатела на КДС при МС/ 4.7Ц.1965Г./, вследствие разделянето на МВР на Министерство на вътрешните работи и Комитет за държавна сигурност при МС.

Новоутвърдената структура на управление II ДС при КДС е следната:

Ръководство на управлението ОТДЕЛ I

Отделение I - провежда активни мероприятия, работи

по сигнали, ДОП, АР и гости по американска линия.

Отделение II - работи по амер.аржентинска и бразилска

легации и техните връзки.

Отделение III - провежда активни мероприятия, работи

по сигнали, ДОП, АР, гости и английска легация.

ОТДЕЛ II

Отделение I - работи по туристи от Г$Р, франция,

Австрия, Италия и Швейцария.

Отделение II - работи по туристи от САЩ, Англия, Канада,

Израел, Гърция, Скандинавските страни Бенелюкс.

Отделение III - работи по транзитници

Отделение IV - Балкантурист - хотели и ресторанти

Отделение - търговско

I група - работи по търговците от капит.страни и

западни търговски фирми.

II група - обслужва МВТ и предприятията към него,

външно-търговскитв централи и други предприятия.

ОТДЕЛ III

Отделение I - провежда активни мероприятия, работи

по сигнали, ДОП, АР, гости и проникване в разузнавателните центрове.

Отделение II - работи но гръцка легация и връзките

Отделение III - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости и израелска легация.

Отделение IV - работи по представителствата на Африкано-

азиатските страни.

Отделение V - издирване нелегални и сигнали за шпионаж

с неустановена линия.

ОТДЕЛ IV

Отделение I - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости, австрийска легация, яападногерманско търговско представителство и техните връзки.

Отделение II - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости и по предста¬вителствата на Франция, Белгия, фин-ланция и другите Скандинавски страни.

Отделение III - провежда активни мероприятия, работи по

сигнали, ДОП, АР, гости и посолствата на Италия и Швейцария.

ОТДЕЛ V

Отделение I - води контраразузнавателна и профилактична

работа

Отделение II - работи по паспортните преписки

Отделение III - изменници на Родината

Отделение - задгранични паспорти /4.VIII.1965 г./.

ОТДЕЛ VI

Отделение I - химия и металургия, машиностроене,

отбранна промишленост, редки метали и геоложки проучвания.

Отделение II - строителство и архитектура, енергетика

и горива. Управление пътища

Отделение III - СИВ, Комитет по планиране. Комитет за

техн.прогрес, банки и др.

Отделение 17 - лека, хранително-вкусова, земеделска

промишленост. Селскостопанска академия.

Отделение "Държавна тайна"

ОТДЕЛ 711 Отделение I - ж.п. транспорт

Отделение II - воден, авио и автотранспорт

Отделение III - съобщения.

I районен отдел София

II районен отдел Пловдив

III районен отдел Г.Оряховица

ОТДЕЛ 7111 Отделение I - Интелигенция

Отделение II - Духовенство

Отделение III - Чужди студенти и младежи

ОТДЕЛ IX Отделение I - КПП и митници

Отделение II - Валутно

Отделение III - Диспечерна, оперативни картотеки и

телетипна връзка

Отделение - административно обслужване на чужденци

/4.7111.1965 г./.

ОТДЕЛ X

Отделение I - Анализира дейността на чуждите разузна-

вания

Отделение II - Анализира и обобщава нашия опит, идеоло

гическата диверсия, чужденци, дезинфор¬мация и др.

Отделение III - Текуща информация, обработка на доку¬менти, картотека и архив

ОТДЕЛ XI

Отделение I - работи по турска легация и връзки

Отделение II - вражески прояви от турското население

Отделение III - активни мероприятия, гости, оказване

помощ на окръзите

ОТДЕЛ XII

Отделение I - контрареволюционни и други вражески

елементи

Отделение II - борба срещу измяна на Родината Отделение III - анонимки

ОТДЕЛ XIII - Далекоизточни страни Отделение 1-во -Отделение 11-ро -

Група координация Секретариат

Към фонда на управление 11-ро са включени архивните материали на отделение "Б" при отдел ДС, на II отдел ДС и след това като управление II ДС, на отдел XII ДС и на отдел III ДС - Икономически за /1962-1963Г./.

0-т'рого секретно! Екз. № 1

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА

На Второ главно управление ДС при МВР - Контраразузнаване

фонд № 2

Отделение "Б" при Отдел ДС /9ЛХ.1944-23.V.1947 г./ Отдел II при ДДС /23.У.1947-19.IV.1952 г./ Управление II ДС при МВР /19.IV.1952-8.711.1963 г./ Управление II при КДС - МВР /8.VII.1963-26.VII.1965 г./ Управление II при КДС - МС /26.VII.1965-12.III.1966 г./ Управление II при КДС /12.III.1966-27.XII.1968 г./ Управление II при МВР и ДС /27.XII.1968-24,11.1969 г./ Управление II ДС при МВР /24.II.1969-1.XII.1969 г./ Второ главно управление на ДС при МВР /1.XII.1969- г./

След установяването на народната власт на 9.IX.1944 г. под знамето на Отечествения фронт, под ръководството на БРП /к/ и реша¬ващата помощ на съветската Червена армия, на органите на МВР - Дър¬жавна сигурност се възлагат коренно разрични задачи от тези на бив¬шата фашистка държавна сигурност. Органите на ДС при народната власт имат за задача да разгромят вътрешната контрареволюция - като непос¬редствена задача бързо и решително да бъде разгромен бившия полицей¬ски апарат, най-активните в борбата против партията и народа, да бъдат издирени, заловени, разследвани и предадени на Народния съд. Шаха за задача да водят борба и срещу капиталистическите разузна¬валия и тяхната агентура на наша територия и др.

В създадения отдел ДС при Дирекция на Народната мжлщия /ДНМ/ е и отделение "В" - контраразузнаване, с основна задача да во¬

ди борба против капиталистическите разузнавания и тяхната агентура у нас. Към отделението са създадени пет групи, в които оперативните работници под непосредственото ръководство на груповите си начални¬ци, изпълнявали поставените им задачи. Отначало почти всички групи са работили по наблюдение на своите обекти, тяхното арестуване, раз¬следване и предаване на Народния съд. По-късно се очертава известно разпределение по отделни линии на работа, например по турско разуз¬наване, гръцко, английска и американска мисия към Съюзната контролна комисия /СКК/, мохамеданско духовенство, ВМРО "Ив. Михайлов" и др.

По същество тази сруктура на отделение "Б" се запазва до 1947 г. с тази разлика, че вече през 1945 и 1946 г. биват обхванати повече линии на работа, като се ръководили и от факта, че броят на отделните легации се е увеличил в нашата страна, а известно е, че дипломатическите представителства са едно от официалните прикрития на съответните капиталистически разузнавания.

През 1947 г. става реорганизация и на базата на отделение"Б" се създава Отдел II при Дирещия държавна сигурност /заповед М89-П от 23.У. 1947 г./. Б състава на отдела отначало игла три отделения с по няколко групи, като всяка група работи по отделни линии на кон¬траразузнаването.

В зависимост от особено динамичното изменение на вътрешната и иецдународна обстановка и нейното отрахение върху работата на ор¬ганите на ДС, работещи по контраразузнаването, то и броят на линиите и обектите, по които се работи, се разширява. Увеличава се броят на отделенията и групите към тях. Така например агентурно-оперативната работа по някои линии, каквато е била югославско разузнаване, през периода 1948-1951 г. рязко се активизира и разширява и пр.

През 1951 г. се увеличава и броят на отделенията, като ос¬новна структурна единица става отделението вместо групата, както е било до тогава.

През 1952 г. се извършва нова реорганизация и на базата на Отдел II се създава Управление 11-ДС - контраразузнаване /заповед II С-89 от 19.IV. 1952 г./ Създават се шест отдела с отделения към тях. като всяко от тях работи вече по строго разграничени линии и обекти. От Ръководството на Министерството все повече внимание се

п О

отделя за подобрение организацията на агентурно-оперативната работа, за повишаване квалификацията на оперативния състав. Във всички око¬лийски управления на МВР се определят оперативни работници, които да работят само по линия на контраразузнаването /заповед № С-30 от 12.11.1952 г./.

През периода 1953-1957 г. съществени структурни промени не се извършват, доколкото такива стават са до създаване па нови отде¬ления, нови отдели, които през отделните години са били увеличавани или намалявани по брой в зависимост от изменящата се оперативна об¬становка. Например през 1954 г. се създава отделение "Радпокро" /радиоконтраразузнаване/ със задача да изяснява и работи по сигнали за наличие на нелегални вражески радиостанции. През 1956 г. се зак¬рива отдела, работещ по югославска линия - по-късно през 1958 г. се създава група, а през 1960 г. става отделение /заповед № 811 от 9.XI.1960 г./.

През 1960 г. стават и други структурни изменения, като ня¬кои от обектите на обслужване от Управление Ш-ДС се прехвърлят към Управление 11-ДС. Самостоятелният Отдел У11-ДС по външно наблю¬дение и проучване преминава към Управление 11-ДС /заповед № К-1580 от 29.Х.1960 г./.

През 1961 г, вътрешната и международна обстановка се изме¬ня, базата на вътрешната контрареволюция все повече и повече се стеснява, а и тази, която стои на вражески позиции, все повече дей¬ствува и търси помощта и ръководството на капиталистическите разуз¬навания. По решение на ПБ на ЦК на БКП /протокол № 212 от 19.VIII. 1961 г./ някои от обектите на Управление Ш-ДС, като обслужване на младежта - учаща и извънучаща, студенти, духовенство и религиоз¬ни секти, всички видове транспорт - ж.п., авио, авто и воден, пре¬минават кил Управление 11-ДС, за което се създават и отделите VIII и IX.

През 1963 г. отделът за външна наблюдение и проучване из¬лиза от състава на Управление 11-ДС, а отдел Икономически се включ¬ва в Управление 11-ДС /заповед 1 1-62 от 7.1.1963 г./. Към управле¬нието се създава нов Отдел IX - Контролнопропускателни пунктове /ШШ/, чиято дейност преди това се изпълнявала от Отдел У-УГВ и др.

През 1964 г. почти не стават структурни промени.

Така установената структура се запазва до 1.VI.1965 г. С указ на ГШС В 504 от 22.VII.1965 г. МВР се разделя на две ведомства МВР и Комитет за държавна сигурност при Министерския съвет /КДС при МС/.

През периода 1966-1968 г. стават редица структурни промени, създаване на нови отделения, преминаване от един отдел кил друг, създават се специални отделения за провеждане на активни мероприя¬тия по отношение на най-активните капиталистически разузнавания, работещи против нашата страна и др. Структурните промени са продик¬тувани от динами но изменящата се оперативна обстановка.

В края на 1968 г. отново става обединяване на двете ведом¬ства - МВР и КДС, в едно - МВР и ДС /указ на ПНС № 1156 от 27.XII. 1968 г./.

С утвърдения щат на управлението на 27.11.1969 г. се извър¬шват по-съществени структурни промени, като се изхожда от активност¬та на съответните капиталистически разузнавания - най-вече на стра¬ните, членуващи във военната групировка НАТО. Отдел IV - Европейски се разделя на два отдела: Отдел IV - ГФР и Австрия и Отдел XIII -Англий, Франция и Италия. Създава се и нов Отдел XIV - За работа по специални задачи. Със заповед № 1-6304 от 1.XII. 1969 г. Управле-ние 11-ДС става Второ главно управление на ДС.

През 1970 г. стават няколко структурни промени, с които се създават нови отделения, други преминават от един отдел в друг и пр. От началото на годината към управлението започва да функционира Отдел Кадри, който има за задача освен чисто кадрови въпроси, да организира и служебната подготовка на служителите в курсовете без откъсване от служебната работа. В края на годината Ръководството на Министерството обявява нова номерация на отделите при управлението, която влиза в сила от 1971 г.

През 1971 г. стават някои структурни промени: създаваше на отделение Мобилизационно" и групи за проверка на пътниците и бага¬жите по вътрешните и външни авиолинии, което е във връзка на появи¬лата се опасност от въздушен бандитизъм - отвличане на самолети, изменение па техния курс на летене и пр.

През периода 1972-1973 г. стават по-малки структурни проме¬ни. По-значително е създаването на Отдел XV - Оперативно-технически

/заповед II 1-274 от 26.1.1973 г./.

Към фонда са включени документалните материали на отделение "Б" при Отдел ДС, на Отдел II при ДДС, на Управление II-ДС при МВР и Второ главно управление ДС. Документалните материали се приемат по номенклатурата на делата /след 1964 г./ съгласно Инструкцията за организацията, обработката, експертизата, използуването и съхране¬нието на документалните материали на МВР.

Документалните материали са сравнително пълно и добре запа¬зени. Организацията на материалите до 1963 г. не беше в добро със¬тояние и това наложи същите да бъдат научно-технически обработени. Периодически се извършва експертиза на документалните материали с временен срок за запазване. Изработен е справочен апарат, който да¬ва възможност за използуване на документалните материали на фонда.

Отпеч. в 3 екз.

ж 1-3 в ДФ Ш 2 Изп. Русчев Нап. Вълкова

7.Х.1974 г.

С о в е я

вЕКРЕТНО!

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА НА Ф. 12 ЗА ПЕРИОДА 1974-1981 г.

/продължение/ МВР - ВГУ /1974

През периода 1974-1981 г. не настъпват съществени

промени в организационната структура на ВГУ. В зависимост от оперативната обстановка само в някои отдели се извършват промени в структурата и в организацията на работа.

След провеждане на Националното съвещание по иконо-

миката през 1975 г. се правят някои съществени изводи за бъдещата работа на ВГУ, респективно Отдел 10 "Икономически", по обслужване на икономиката в контраразузнавателно отноше¬ние ^

Със заповед I 1-3260/10.07.1975 г., Отдел ^'Ико-

номически" се разформирова. Създава се нов Отдел 10"Ико¬номически" с нова структура и нова организация на работа. В състава на Отдел 10 са включени 5/пет/ отделения. /в;к. структурната справка на $.№ 2 за 1975 г./.

Със заповед Е 1-2450 /19.05.1975 г. ГКПП -Калоти-

на се изважда от състава на Софийскоьокръжно управление -МВР и се включва в щата на Отдел 12-ВГУ като самостоятелно отделение 05.

През 1979 г. по-съществени промени се извършват в структурата на Отдел 11 - "Транспорт и съобщения". Със заповед 14? К-3748/17.10.1979 г. от състава на отдела са извадени второ районно отделение ж.п. транспорт - гр. Пловдив и трето районно отделение ж.п.транспорт - гр. Горна Оряховица и са прехвърлени към съответните окръжни управления.

На основата на постановление 1 30/04.06.1980 г. на МС със заповед КК-4466/27.11.1980 г. в структурата на ОТдел 13 "Държавна тайна" се включва "Управление за опаз¬ване на държавната тайна в средствата за масова информация" при МС.

Със заповед Ш К-3922/28.08.1981 г. към ВГУ се създава ново самостоятелно отделение - 06 "Приложение на психологически и психотехнически методи и средства в кон-траразузнавателната работа".

Архивните документи на фонда се приемат ежегодно.

й 1-2 - КД Изп.: Стойков Нап.: Гатева-626 16.08.1982 г.

София

Екз. В I

ЗА СТРУКТУРАТА НА ВТОРО ГМБНО УПРАВЛЕНИЕ ДС -КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ

ФОНД №2

1944 г. ОТДЕЛЕНИЕ "В" Контраразузнаване при Отдел ДС

група - турско разузнаване, мохамеданско духовенство, швейцар-

ско разузнаване;

група - английска, шведска, финландска и др. легации - 6 "гес-

таповци";

група - американско разузнаване - американска мисия и др. при

СКК;

група - по английска мисия при СКК и др.;

група - френско, гръцко разузнаване, ВМРО "Ив. Михайлов" и др.

ЗАБЕЛЕЖКА: строго разграничение на обектите по отделните групи не е имало. Оперативният състав на всички групи е из¬вършвал и наблюдение на обекти, арести, следствие и преда¬ване на виновните на Народния съд.

1945 г.

ОТДЕЛЕНИЕ "Б" при ОТДЕЛ ДС

група - турско разузнаване, мохамеданско духовенство и др,

група - по легациите - на Англия, Швеция, Финландия и др.;

група - по американска миеш при СКК и др;

1У-външна - по английска мисия, лига на говорещите английски език група и др.;

У група - по легациите - на Франция, Гърция, ВМРО "Ив. Михайлов", разследване на б. фашисти и др.

г. ОТДЕЛЕНИЕ "Б" при ОТДЕЛ ДС

група - турска легация, мохамеданско духовенство и др.;

група - английска, шведска, финландска и други легации;

група - чехословашка, немска, унгарска, австрийска и др. ле-

гации;

група - френска, швейцарска, белгийска, испанска, италианска,

ватиканска и др. легации и организации;

група - гръцка, албанска легации, ВМРО "Ив. Михайлов" и др.;

група - белогвардейци, арменци и евреи;

група - американска мисия при СКК, духовни секти;

група - полска, румънска, югославска легации.

г. ОТДЕЛЕНИЕ "В" при ОТДЕЛ ДС

група - турска легация, мохамеданско духовенство и др;

група - английска, шведска, финландска и други легации;

група - чехословашка, немска, австрийска, унгарска и други ле-

гации;

IV група - френска, швейцарска, белгийска, испанска, италианска

легации и други организации; "У група - гръцка, албанска и други легации, ВМРО "Ив. Михайлов"

и др.;

група - белогвардейци, арменци и евреи;

група - американска мисия при СКК, духовни секти;

група - полска, румънска, югославска и други легации.

ЗАБЕЛЕЖА: съгласно заповед № 489-П от 23.V. 1947 г. на база¬та на Отделение "Б" при Отдел ДС, се създава Отдел II - кон¬траразузнаване при Дирекция държавна сигурност /ДДС/ и по¬лучава следната структура:

ОТДЕЛ II при ДДС

Отделение I група "Б" - английска, шведска, датска, финландска и

др. легации; група "В" - американска линия, духовни секти; група "Г" - френска, швейцарска, белгийска, холандска и др. легации.

ЗАБЕЛЕЖКА: по работата на съответните линии се отнасят и ле¬галните организации на отделните страни - например: Лига на говорещите английски език, Алианс Франсес и пр.

Отделение II група "А" - турска линия, египетска, мохамеданско ду¬ховенство и др.; група "Д" - гръцка линия, ВМРО "Ив. Михайлов" и др.; група "Е" - италианска линия, ватиканска и др.

Отделение III група I "Н" - немска, австрийска, унгарска, чехосло¬вашка, полска, румънска, югославска и др. линии;

група II "К"- Министерство на външните работи, Между¬народни транспортни къщи, Митницата и др

група III "И" - хотели, кабарета, кръчми, ханчета,

хижи, международни вагони "Ли-кук", "Юнион клуб" и др.

ЗАБЕЛЕЖКА: през годината отделенията още са се наричали: Отделение I - "Запад", Отделение II - "Юг" и Отделение III -"Север".

Към отдела е имало гранична секция със задача да координира оперативната работа с пограничните поделения по въпросите на контраразузнаването.

1948 г.

ОТДЕЛ II при МС

Отделение I

група "Б" група "В" група "Г"

английска линия; американска линия;

френска, холандска и белгийска линии.

Отделение II група "А" -група "Д" -група "Е" ¬

турска и египетска линии и мохамеданско духовенство;

гръцка, югославска, швейцарска, шведска, финландска и датска линии и др.; италианска и ватиканска линии и др.

Отделение III група "Н" - немска, австрийска, унгарска, чехословаш¬ка, полска, румънска и др. линии;

група "К" - Министерство на външните работи, Междуна¬родни транспортни къщи, Митница и др.;

група "И" - ходели, кабарета, ханчета, хижи, междуна¬родни вагони "Ли-кук" и др.

ЗАБЕЛЕЖКА: през годината в някои отчети група "Г" се дава

към Отделение III. През годината са ставали и други размест-

вания на отделни линии към една, или друга група и отделе-

ния.

Граничната секция към отдела се запазва.

Отделение I

1949 г. ОТДЕЛ II при ДДС

противоангло-американско разузнаване:

група "А" - американска линия - пълномощен министър; група "Б" - американска линия - военно аташе; група "В" - американска линия - дипломатически куриери

група "Г" - британска линия - пълномощен министър; група "Д" - британска линия - военния аташе; група "Е" - британска линия - дипломатически куриери

Отделение II

и др.

противоюгославско разузнаване:

група "Ж" - югославска линия - разработва посланника

и др.;

група "3" - югославска линия - разработва консула и др група "И" - разработва вражеските елементи всред югос¬лавските политемигранти; група "К" - агентурно-оперативна обработка на югос¬лавските прибежчици.

Отделение III противогръцко-турско и италианско разузнаване:

група "Л" - турска линия - разработва пълномощния ми¬нистър и др.;

група "М" - турска линия - разработва турската коло¬ния, персонала на египетската, персийска¬та, иранска и израелски поданици, армен¬ско и турско население, заподозряно във вражеска дейност;

група "Н" - италианска линия - персонала в легациите на Италия, Испания и др. обекти;

група "0" - гръцка линия - разработва гръцката коло¬ния и вражеските елементи сред емиграцията.

Отделение IV противофренско - швейцарско, немско, австрийско и др. разузнавания и бивши гестаповци:

група "П" - френска линия - разработва пълномощния ми¬нистър, католическо духо¬венство и др. ;

група "Р" - френска линия - военния аташе и др.;

група "С" - швейцарска линия;

група "Т" - австрийска линия - аташе, бивши германски

агенти и др.;

група "У" - разработва лица из апарата на представи¬телствата на страните с народна демокра¬ция, заподозрени като агенти на капиталис¬тически разузнавания. секция "А" - обслужва Външно министерство, Балканту¬рист, външна търговия и др; секция "Б" - ръководи агентурно-оперативната работа по прибежчиците и в лагерите по югослав¬ска, турска и гръцка линия; секция "Несебър"; секция "Отчет и картотека" Секретариат

ЗАБЕЛЕЖА: в началото на годината агентурно-оперативната ра¬бота по югославско разузнаване е била към II отделение как¬то е по щата през 1948 г. - по-късно става самостоятелно от¬деление по противоюгославско разузнаване.

1950 г. ОТДЕЛ II при МС Отделение I противоангло-американско разузнаване:

група "А" - американска линия

група "Б" - американска линия

група "В" - американска линия

група "Г" - британска линия

група "Д" - британска линия

група "Е" - британска линия

пълномощен министър;

военно аташе;

7 дипломатически куриери

пълномощен министър; военния аташе; дипломатически куриери и др.

Отделение II противоюгославско разузнаване:

група "Ж" - югославска линия - разработва посланника

и др.;

група "3" - югославска линия - разработва консула и др група "И" - разработва вражеските елементи всред югос-

лав скит е полит емигранти; група "К" - агентурно-оперативна обработка на югос¬лавските прибежчици.

Отделение III противогръцко-турско и италианско разузнаване:

група "Л" - турска линия - разработва пълномощния ми¬нистър и др.;

група "М" - турска линия - разработва турската коло¬ния, персонала на египетската, персийска¬та, иранска и израелски поданици, армен¬ско и турско население, заподозряно във вражеска дейност; група "Н" - италианска линия - персонала в легациите

на Италия, Испания и др. обекти;

група "0" - гръцка линия - разработва гръцката коло¬ния и вражеските елементи сред емиграцията.

Отделение IV противофренско-швейцарско,- немско, австрийско и др разузнавания и бивши гестаповци:

група "П" - френска линия - разработва пълномощия ми¬нистър, католическо духо¬венство и др.;

група "Р" - френска линия - военния аташе и др.;

група 11С" - швейцарска линия;

група "Т" - австрийска линия - аташе, бивши германски

агенти и др.;

група "У" - разработва лица из апарата на представи¬телствата на страните с народна демокра¬ция, заподозрени като агенти на капиталис¬тически разузнавания.

секция "А" - обслужва Външно министерство, Балканту¬рист, Външна търговия и др.;

секция "Б" - ръководи агентурно-оперативната работа по прибежчиците и в лагерите по югослав¬ска, турска и гръцка линия;

секция "Несебър";

секция "Отчет и картотека";

Секретариат.

1951 г. ОТДЕЛ II при ДДС

Отделение "Секретариат"

Отделение I - английска линия

Отделение II - американска линия

Отделение III - немско-австрийска линия

Отделение 11 - френска линия

Отделение 1 - югославска линия

Отделение VI - турска линия

Отделение VII - гръцка линия

Отделение VIII - италианска линия

Отделение IX - швейцарска линия

Отделение X - белогвардейци, арменци и евреи

Отделение XI - Външно министерство, външна търговия и др. Отделение XII - филтър и охрана на същия

Отделение XIII - външно наблюдение и охранителна рота за капиталис¬тическите легации.

ЗАБЕЛЕЖКА: през годината основна структурна единица става отделението, вместо групата, съгласно утвърден щат на МВР от 6.11.1951 г.

1952 г.

ОТДЕЛ II при ДС

Отделение "Секретариат"

Отделение I Отделение II Отделение III Отделение IV

Отделение У Отделение VI Отделение VII -Отделение VIII -Отделение IX Отделение X Отделение XI Отделение XII -Отделение XIII -Отделение XIV -Охранителна рота.

английска линия американска линия немско-австрийска линия

швейцарска, шведска, белгийска, финландска и хо¬ландска линии

белоемигранти, евреи, арменци югославска линия френска линия филтър

италианска линия турска линия гръцка линия

външно наблюдение на капиталистически дипломати

Външно министерство и др.

следствено

ЗАБЕЛЕЖКА: със заповед 1 С-89 от 19.IV.1952 г. на базата на II отдел при ДДС се създава Управление II ДС - контраразуз¬наване със следната структура: отделение I - английско - връзки

отделение II - английска легация

отделение III - американска линия

отделение IV - латино-американско

Отдел II

отделение I - югославска легация

отделение II - югославско - връзки

отделение III - югославско специално - емигранти

отделение IV - белоемигранти и арменци

Отдел III

отделение I - френска линия

отделение II - италианска линия

отделение III - швейцарско, Бенелюкс

отделение IV - немско-австрийско

Отдел IV

отделение I - турска линия

отделение II - гръцка линия

отделение III - Близко-източно - Египет, Израел и др.

Отдел V

отделение I - проследяване

охранителна рота - охрана капиталистически легации

отделение II - Външно министерство, БОДК и др.

Отдел VI

отделение I - издирване 1-во - на изменници на Родината

отделение II - издирване 2-ро - на изменници на Родината

отделение III - филтър

Самостоятелни отделения

Отделение "Секретариат"

Отделение "Следствено"

ЗАБЕЛЕЖА: със заповед № С-160 от 15.VII.1952 г. се създа¬ва отделение за Дезинформация ДЕЗИ.

Със заповед № С-30 от 12.11.1952 г. се определят във всички околийски управления оперативни работници, които то да работят само по линия на контраразузнаването.

1953 г.

Запазва се същата структура, както през 1952 г. след като Отдел II става Управление II ДС с изключение, че латино-американско отделение при Отдел I става латино-американска група.

1954 г.

УПРАВЛЕНИЕ II ДС

Отдел I

отделение I отделение II отделение III отделение I

английско-л егация английско - връзки американска линия

/задгранични/ подготовка на агентура за задгранична работа.

Отдел II

отделение I отделение II отделение III отделение IV

югославска легация югославско - връзки югославско специално /емигранти/ белоемигранти и арменци

отделение I отделение II френска линия италианска -линия

отделение III - швейцарска и Бенелюкс линия

отделение 1Уп - немско-австрийска линия

Отдел IV

отделение I - турска легация

отделение II - турски връзки

отделение III - гръцка линия

отделение IV - Близко-източно - Египет и Израел

Отдел V

отделение I - агентурно-оперативна работа по изменници

на Родината

отделение II - по задгранични централи и изменнически

организации

специална група

отделение Секретариат отделение "Филтър" - следствено

отделение - Външно министерство, БОДК, "Балкантурист" и др

отделение ДЕЗИ - дезинформация

отделение Радиокро /радиоконтраразузнаване/

ЗАБЕЛЕЖКА: през годината в някои отчети за извършената опе¬ративна работа отделенията за Външно министерство и Радио¬кро са посочени като групи.

1955 г.

УПРАВЛЕНИЕ II ДС

отделение I - английска легация отделение II - английско - връзки отделение III - американска линия

отделение I отделение II отделение III отделение IV

югославска легация югославско - връзки югославско специално /емигранти/ белоемигранти и арменци

Отдел 111

отделение I отделение II отделение III отделение IV

френска линия италианска линия швейцарска и Бенелюкс линия немско-австрийска линия

Отдел IV

отделение I отделение II отделение III отделение IV

турска легация турски връзки гръцка линия Близкоизточно -

Израел и Египет

Отдел V

отделение I — агентурно-оперативна работа по изменници

на Родината

отделение II - по задгранични централи и изменнически

организации

специална група

Самостоятелни отделения

отделение Секретариат отделение Филтър - следствено отделение Външно министерство отделение ДЕЗИ

ЗАБЕЛЕЖА: с щата за 1955 г. отделение Радиокро се закрива.

През годината става промяна в номерацията на от¬делите.

отделение I отделение III отделение IV

отделение У

английска линия американска линия

специално /за подготовка на агентура за задгранична работа/ Близкоизточно - Израел и Египет

Отдел II

отделение I отделение II отделение III отделение У

турска линия турски връзки гръцка линия

специално /за подготовка на агентура за задгранична работа/

Отдел III

отделение I отделение II група

отделение IV

френска линия

италианска линия

швейцарска и Бенелюкс

немско-австрийска линия

Отдел IV

отделение I отделение II отдатение III

оперативна работа по изменници на Родина та

по задгранични централи и изменнически организации

/бивша специална група/:за наблюдение и разработване на лица, заподозрени в разузнавателна дейност: транзитници, търговци и др. отделение Филтър - следствено

отделение отделение отделение

английска линия американска линия Близкоизточно - Израел и Египет

Отдел II

отделение отделени

 Сподели

0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...