Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42955

" К 4 " АРХИВ НА МВР


dobrev2006

2030 прегледа

 Сподели

ССЕДВА ОТ " К 3 "

тделение II Гр.Игнатиево- обслужва 5-та щурмова въздушна

дивизия.

йбслужва транспортен възд.полк, в.в. училище.

обслужва 9-та въздушна дизизия нощни бомбардировачи.

обслужва Е-ра въздушна дивизия нощни бомбардировачи.

обслужва 1-ва изтребителна въздушна дивизия.

- обслужва 8-ма бомб. въздушна дивизии.

I

ОТДЕЛ II - обслужва I армия

Отделение I - обслужва 1-ва гвард. стрелкова дивизия.

Отделение II - обслужва 8-ма стрелкова дивизия.

Отделение III - обслужва 10-та стрелкова дивизия.

Отделение II - обслужва щаба на армията и щабните поделения,

ОТДЕЛ III - обслужва II армия

Отделение I Отделение II Отделение III Отделение II Отдейение I Отделение II

обслужва 17-та стрелкова дивизия.

обслужва 3-та стрелкова дивизия.

обслужва 15-та стрелкова дивизия.

обслужва 11-та стрелкова дивизия.

обслужва щаба на армията и др. поделения

обслужва Е1-ва стрелкова бригада.

ОТДЕЛ III! - обслужва III армия

Отделение I > - обслужва7-ма стрелкова дивизия. Отделение II - обслужва 18-та стрелкова дивизия.

Отделение III - обслужва 2-ра стрелкова дивизия.

Отделение II - обслужва 2-ра кавалерийска дивизия и др.

Отделение I - обслужва щаба на армията и арм.поделения.

Отделение II - обслужва 16-та стрелкова бригада.

ОТДЕЛ IX - обслужва Военно морски сили ВМС

Отделение I - обслужва щаба на ВМС и щабни поделения.

, Отделение II - обслужва военно морска база Бургас.

Отделение III - обслужва Военно морско училище, Нахимовско

училище и брегова артилерия.

Отделение II - обслужва 24-та стрелкова дивизия.

Отделение I - обслужва 8-ми стрелкови корпус и поделенията

му.

Забележка: Съгласно утвърден щат от 25.XI.1954 г. следствените работници от управление 1-ДС се прехвърлят към отдел 1-ДС оледствен.

1 9 5 5 г.

УПРАВЛЕНИЕ I ДС - военно контраразузнаване

Запазва се същата структура както през 1954 г. с изключение на следното: отдел III - обслужва поделения в София и провинцията - до месец май 1955 г. е имал 5 отделения, като 3 от тях преминали към други отдели, а едно се разформировало. Освен това към отдела се създават 2 нови отделения. Отдел II -обслужваща ГУТ Повинност,през годината се съкращават 2 отделе¬ния / IX и X/. Отдел I - обслужващ ВВС, през годината се закриват 2 отделения / III и 1111/. Отдел II - обслужващ поде¬ления на I армия - в началото отделенията са били 4 след това стават 7 и накрая пак 4, тъй като от отдела са излезли III, I и II отделения - I и II отделения преминали към отдел III, а отделение III се разформировало.

Тези промени са били продиктувани от реорганизацията станала в армията.

1 9 5 6 г.

УПРАВЛЕНИЕ 1-ДС. военно контраразузнаване

Ръководство

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София

Отделение I - София Отделение II - София Отделение III - София

-

ОТДЕЛ II - обслужва поделения в София и провинцията Отделение I - София Отделение II - София Отделение III - Търново

Забележка: През годината отделите I и II се сливат в един отдел.

ОТДЕЛ III - обслужва поделения в София и провинцията Отделение I - София

Отделение II - Пловдив Отделение III - Русе

ОТДЕЛ II - обслужва поделения в София и провинцията на ГУТП Отделение I - София

Отделение II - Суходол Отделение III - Плевен Отделение II - Варна Отделение I - Пловдив Отделение II - Ст.Загора Отделение III - Бургас

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията на ВВС- и ПВО

Отделение I - Доброславци

Отделение II - Гр. Игнатиево .

Отделение III - Ямбол

Отделение II - Пловдив

Отделение I - Плевен

Отделение II - София

Отделение III - Пловдив

Отделение 1111- Русе

Забележка: Към отдела има група за обслужване щаба на ВВС и ВВО - създадена през месец септември.

ОТДЕЛ II - обслужва поделения в София и провинцията Отделение I - София Отделение II - София Отделение II - Ст.Димитрово Отделение I - София

ОТДЕЛ III - обслужва поделения в Пловдив и др. на II армия Отделение I - Пловдив

Отделение II - Кърджали

Отделение III- Благоевград

Отделение II - Казанлък

Отделение I - Плевен

Отделение II - Смолян

Отделение III- Хасково

ОТДЕЛ III! - обслужва поделения в Сливен и др. на III армия Отделение I - Сливен Отделение II - Бургас

Отделение III - Ямбол Отделение II - Коларовград Отделение I - с. Звездец Отделение II - Сливен Отделение III - Елхово

ОТДЕЛ IX - обслужващ поделения във Варна и др. на ВМС Отделение I - Варна Отделение II - Варна

Отделение III - Бургас \

1 9 5 7 г

УПРАВЛЕНИЕ 1-ДС военно контраразузнаване

Ръководство

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията Отделение I - София Отделение II - София

Отделение III - София

-

Отделение II - Търново

ОТДЕЛ II -с обслужва поделения в София и провинцията на ГУТП

Отделение I - София

Отделение III - Плевен

Отделение II - Варна

Отделение I - Пловдив

Отделение II - Ст.Загора

ввс и пво " ""

Група за обслужване щаба на ВВС - ПВО и щабните поделения.

Отделение I - София

Отделение II - Гр. йгнатиево

Отделение III - Ямбол

Отделение II - Пловдив

Отделение I - Плевен

Отделение II - София

Отделение III - Пловдив

Отделение 1111- Русе

ОТДЕЛ II - обслужва поделения в София на I армия Отделение I - София

Отделение II - София Отделение III - София

ОТДЕЛ III - обслужва поделения в Пловдив и др. на II армия

Отделение I - Пловдив

Отделение II - Кърджали

Отделение III - Казанлък

Отделение II - Смолян

Отделение I - Хасково

Отделение II - Благоевград

Отделение III - Плевен

Отделение I - Сливен

Отделение II - Бургас

Отделение III- Ямбол

Отделение II - Коларовград

Отделение I - с. Звездец

Отделение II - Сливен

Отделение III- Елхово

ОТДЕЛ IX - обслужва поделения във Варна и др. на ВМС

Отделение I - Варна

Отделение II - Варна

Отделение III- Бургас

Забележка: Съгласно утвърден щат от 22.1.1957 г. отдел III

се съкращава. Някои от неговите задачи се предават на отдел I, това става във връзка със съкращение и дислокация на армията.

• 19 5 8 г. УПРАВЛЕНИЕ I - ДС военно контраразузнаване

Ръководство

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията Отделение I - София Отделение II - София Отделение III- София Отделение II - Търново

Отделение I - София

Отделение II - Плевен

Отделение III - Ст.Загора

Отделение II - Варна

Отделение I - Пловдив

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията на

ВВС и ПВО

Група за обслужване щаба на ВВС-ПВО и щабните поделения.

Отделение I - София Отделение II - Гр.Игнатиево Отделение III - Ямбол

I /

Отделение II - Пловдив - II шестмесечие в София

Отделение I - Плевен

Отделение Ж1 - София

Отделение III - Пловдив

Отделение XIII- Русе

ОТДЕЛ II - обслужва поделения в София на I армия

Отделение I - София

Отделение II - София

Отделение III - София

Отделение II - Благоевград /създадено през II шестмесечие/

ОТДЕЛ III - обслужва поделения в Пловдив и др.

Отделение I - Пловдив Отделение II - Кърджали Отделение III - Казанлък

Отделение II - Смолян - през годината се разформирова.

Отделение I - Хасково х

Отделение II - Благоевград - през годината преминава към

II отдел

Отделение III - Плевен - през годината преминава към I отд.

ОТДЕЛ III! - обслужва поделения в Сливен и др.на III армия

Отделение I - Сливен

Отделение II - Бургас . \

Отделение III - Ямбол

Отделение II - ^оларовград

Отделение I - с. Звездец

Отделение II - Елхово

-

ОТДЕЛ IX - обслужва поделения във Варна и др. на ВМС

Отделение I - Варна Отделение II - Варна Отделение III - Бургас

19 5 9 г.

-

УПРАВЛЕНИЕ 1-ДС военно контраразузнаване Ръководство

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията Отделение I - София Отделение II - София Отделение III - София Отделение II - Търново

Отделение I - София Отделение II - Плевен Отделение III - Ст.Загора Отделение II - ' Варна Отделение I - Пловдив

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията на ВВС и Щ)

Отделение I - София

Отделение II - Гр.Игнатиево

Отделение III - Ямбол

Отделение П - София

Отделение I - Плевен

Отделение II - София

Отделение III - Пловдив

Отделение 1111- Русе . -

ОТДЕЛ II - обслужва поделения в София и провинцията на I армия Отделение I - София Отделение II - София Отделение III - София Отделение II - Благоевград

ОТДЕЛ III - обслужва поделения в Пловдив и др. на II армия

Отделение I - Пловдив

Отделение II - Ст.Загора

Отделение III - Казанлък

Отделение II - Хасково

Отделение I - Левскиград

Забележка: отделение I е създадено през м.септември

Отделение I - Сливен

Отделение II - Сливен

Отделение III - Ямбол

Отделение II - ^оларовград

Отделение I - с. Звездец

Отделение II - Елхово

ОТДЕЛ IX - обслужва поделения във Варна и др. на ВМС

Отделение I - Варна

Отделение II - Варна

Отделение III - Бургас

1 9 6 0 г.

УПРАВЛЕНИЕ I - ДС военно контраразузнаване Ръководство

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията Отделение I - София Отделение II - София Отделение III - София Отделение II - Търново

ОТДЕЛ II - обслужва поделения в София и провинцията на ГУТП Отделение I - София Отделение II - Плевен Отделение III - Ст.Загора Отделение II - Варна Отделение I - Пловдив

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията на ВВС и ПВО

Отделение I - София Отделение II - Гр. Игнатиево Отделение III- Ямбол Отделение Ш - Доброславци Отделение I - Пловдив Отделение II - Плевен Отделение III- София Отделение Ш1 Пловдив Отделение IX Русе

ОТДЕЛ II - обслужва поделения в София и провинцията на I армия

Отделение I - София

Отделение II - София

Отделение III- София

Отделение II - Благоевград

ОТДЕЛ III - обслужва поделения в Пловдив и др. на II армия

Отделение I - Пловдив Отделение II - Ст.Загора Отделение III- Казанлък Отделение II - Хасково

Отделение I - Левскиград

Отделение I - Сливен

Отделение II - Сливен

Отделение III- Ямбол

Отделение II - Коларовград

Отделение*! - с. Звездец

Отделение II - Елхово

ОТДЕЛ IX - обслужва поделения.във Варна и др. на ВМС

Отделение I - Варна

Отделение II - Варна

Отделение III- Бургас

19 6 1 г.

штштищШшШшштшшШшт

УПРАВЛЕНИЕ I - ДС военно контраразузнаване

Ръководство

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията

Отделение I - София Отделение II - София

Отделение III- Плевен Отделение II - Търново

ОТДЕЛ II - обслужва поделения в София и провинцията на ГУТП

Отделение I - София

Отделение II - Плевен

Отделение III- Ст.Загора

Отделение II - - Варна

Отделение I - Пловдив

Отделение I - София Отделение II - Гр. Игнатиево

Забележка: Съгласно щата за 1961 г. в рамките на отдел 2 при управлението се създават: отдел II за корпус ПВО и ВВС гр. Пловдив и отдел III за корпус ПВО и ВВС гр. Ямбол, като последния остава до утвърждаване на щата за 1962 г.

ОТДЕЛ II - обслужва поделения в София и провинцията на I армия

Отделение I - София Отделение II - София Отделение III - София Отделение II - Благоевград

ОТДЕЛ III - обслужва поделения в Пловдив и др. на II армия

Отделение I - Пловдив

Отделение II - Ст.Загора

Отделение III- Казанлък

Отделение II - Хасково

Отделение I - Левскиград

Отделение II - Плевен

Забележка: отделение II е създадено през годината.

ОТДЕЛ 1111 - обслужва поделения в Сливен и др. на III армия

Отделение I - Сливен *

Отделение II - Сливен

Отделение III- Ямбол

Отделение II - Коларовград

Отделение I - Бургас

Отделение II - Елхово Отделение III - Айтос

ОТДЕЛ IX - обслужва поделения във Варна и др. на ВМС

Отделение I - Варна Отделение II - Варна Отделение III - Бургас

1 9 6 2 г.

УПРАВЛЕНИЕ I - ДС военно контраразузнаване

Ръководство Отделение Секретариат

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията

Отделение I - София Отделение II - София Отделение III - Плевен

ОТДЕЛ II София

За ръководство и контрол на органите на МВР, при обеди¬ненията, флота, гранични войски и трудова повинност и пр.

Със заповед N2 К-200 от 4.11.1962 год. се закрива като самостоятелен отдел 1Х-ДС и се прехвърля към управление 1-ДС и става съставен отдел III на управление 1-ДС.

ОТДЕЛ III - София

Отделение I - София

Отделение II - София

Отделение III- София

Отделение I - София Отделение II - Плевен Отделение III - Ст.Загора Отделение II - Варна Отделение I - Пловдив

ОТДЕЛ I - обслужва поделения в София и провинцията на ВВС и ПВО

Отдел II при корпус ПВО и ВВС - Пловдив

Отделение I - София Отделение III - София Отделение II - Гр, Игнатиево Отделение I - Ямбол

ОТДЕЛ II - обслужва поделения в София и провинцията на I арм.

Отделение I - София Отделение II - София

Отделение III - София Отделение II - Благоевград

ОТДЕЛ III - ебслужва поделения в Пловдив и др. на II армия Отделение I - Пловдив

Отделение II - Ст.Загора

Отделение III- Казанлък Отделение I - Левскиград Отделение II - %зарджик

Отделение I Отделение II Отделение III Отделение II Отделение I Отделение II Отделение III

Сливен Сливен Ямбол

Йоларовград Бургас Елхово Айтос

ОТДЕЛ IX - обслужва поделения във Варна и др. на ВМС Отделение I - Варна Отделение II - Бургас

1 9 6 3 Го

Със заповед N2 1-62 от 7.1.1963 г. Управление 1-ДС се преименува в управление Ш-ДС военно контраразузнаване.

УПРАВЛЕНИЕ III - ДС военно контраразузнаване Ръководство

Отделение Секретариат

ОТДЕЛ I - София обслужва ГЩ. управленията на МНО и др.

Отделение I Отделение II Отделение III

Обслужва ГЩ и управленията на МНО. обслужва ВВА "Раковски", тилови части и др. (Търново - обслужва училище "Левски", "Христо Ботев", складове и РГК в ^еверна България.

ОТДЕЛ II - София

За ръководство и контрол на органите на МВР, при обединенията, флота, гранични войски и трудова повинност, за обобщаване и анализ на контраразузнавателната работа в армията и информация, за обобщаване данните станали известни на противника и разследване и за координация на работата по военните аташета.

ОТДЕЛЕНИЕ I - за ръководство и контрол на ВКР, органи при

МВР за обединенията и видове войски.

Отделение II - за ръководство и контрол на ВКР органи при

МВР, за гранични войски и трудова повинност.

Отделение III- за обобщаване и анализ на контраразузнавател¬ната работа в армията и информация за обоб¬щаване данните станали известни на противника и разследване и за' координация на работата по военните аташета.

ОТДЕЛ III - София обслужва ИВО и ВВС

Отделение I - обслужва щаба на ПВО и ВВС и щабните поделения.

Отделение II - обслужва 1-ва ПВО бригада - София

Отделение III- обслужва 2-ра ПВО бригада - гр. йгнатиево

Отделение Ш - обслужва 2-ра зенитна дивизия - гр. Ямбол

Отделение I - обслужва 10-ти самостоятелен авиокорпус -

Пловдив.

Самостоятелни военно-контраразузнавателни отдели и отделения при МВР.

Ръководство

ВКР отделение за щаба на 1-ва армия и щабните поделения, ВКР отделение при 1-ва мото-стрелкова дивизия - София, ВКР отделение при 3-та мото-стрелкова дивизия - Благоевград. ВКР отделение при 9-та танкова бригада - София. ВКР отделение за армейска артилерийска бригада.

Отпеч. в 3 екз. Екз. №1-3 към ДФ

Изготвил: Русчев Нап.: Шаренкова 8.Ш.1967 г.

София

СТРУКТУРНА СПРАВКА НА Ф.З /продължение/

ЩАТ НА УПРАВЛЕНИЕ 03 -ЗА 1964 г.

Ръководство

Отделение "Секретариат" Мобилизационна служба Група учащи се

ОТДЕЛ 01 - ССШЯ - ОБСЛУЖВА Щ, УПРАВЛЕНИЯТА НА ШО И ПОДЧИНЕНИТЕ ' ИМ ПОДЕЛЕНИЯ

Отделение 01 - обслужва Щ и управленията на ШО Отделение 02 - обслужва ВВА и "Т.С.Раковски", тилови

части, централни складове и други специални обекти.

Отделение 03 - Търново - обслужва ВНВУ "В.Левски", НШЗО "ХртБотев" складове и РГК части в Северна България.

ОТДЕЛ 02 - СОФИЯ ЗА РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ОРГАНИТЕ НА МВР ПРИ ОТДЕЛЕНИЯТА, ФЛОТА, ГРАНИЧНИ ВОЙСКИ И ТРУДОВА ПОВИН¬НОСТ, ЗА ОБОБЩАВАНЕ И АНАЛИЗ НА КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛНАТА РАБОТА В

АРМИЯТА И ИНФОРМАЩЯ ЗА ОБОБЩАВАНЕ ДАННИТЕ СТАНАЛИ ИЗВЕСТНИ НА ПРОТИВНИКА И РАЗСЛЕДВАНЕ И ЗА КООРДИНАЦИЯ НА РАБОТАТА ПО ВОЕННИТЕ АТАШЕТА*

Отделение 01 - за обобщаване и анализ на контра¬разузнавателната работа в армията и информация за обобщаване данните станали известни на противника. Разследване и координация на работата по военните аташета.

Отдел 03 обслужва щаба на ПВО и ВВС.

Отделение 01 - обслужва щаба на ПВО и ВВС и щабните

поделения.

Отделение 02 - обслужва първа ПВО бригада - София.

Отделение 03 - обслужва втора ПВО бригада -Гр.Игнатиево.

Отделение 04 - обслужва Втора зенитна дивизия - Ямбол Отделение 05 - обслужва Десети авиокорпус - Пловдив

ЩАТ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ВОШНОКОНТРА-РАЗУЗНАВАТЕЛНИ ОТДЕЛИ И ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ МВР ЗА 1964 г.

01 ВОЕННО-КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЯЕ Н ОТДЕЛ ПРИ ПЪРВА АРМИЯ - София.

ВКР ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЩАБА НА Първа армия и щабните по¬деления.

ВКР отделение при Първа МСД - София

ВКР отделение три Трета МСД - Благоевград

ВКР отделение при Девета танкова бригада - София

ВКР отделение за щаба на Първа армия и щабните поде

ления.

ВКР отделение при Първа МСД - София.

ВКР отделение при Трета МСД - Благоевград

ВКР отделение при Девета танкова бригада - София

ВКР отделение за Армейска артилерийска бригада -

Самоков

В0ШН0-К0НТРАРАЗУЗНАВАТЕЛЕН ОТДЕЛ ПРИ ВТОРА АРМИЯ - ПЛОВДИВ

ВКР отделение за щаба и щабните годеления

ВКР отделение при Втора МСД - Ст.Загора

ВКР отделение при Седемнадесета МСД - Хасково

ВКР отделение при Двадесет:' и първа МСД - Пазаошж

ВКР отделение при Пета танкова бригада - Казанлък

ВКР отделение при Единадесета танкова бригада -

Карлово

ВКР отделение при армейска артилерийска бригада.

В0ЕНН0-К0НТРАРАЗУЗНАВАТЕЛШ ОТДЕЛ ПРИ ТРЕТА АРМИЯ - СЛИВЕН

Група направленци

ВКР отделение за щаба и щабните поделения на Трета армия.

Ямбол.

Сливен. Айтос.

ВКР отделение при Седма мотострелкова дивизия -

ВКР отделение при Шестнадесета МСД - Бургас ВКР отделение при Осемнадесета МСД - Коларовград ВКР отделение при Тринадесета танкова бригада -

ВКР отделение при Двадесет и четвърта танкова бригада •

ВКР отделение при ААБ

ВКР ОТДЕЛ ПРИ ВМФ - ВАРНА

ВКР отделение за щаба тила на ВМФ,Единадесета бригада и подчинените им поделения - Варна

ВКР отделение при Дванадесета бригада - Бургас

САМОСТОЯТЕЛНИ ВКР ОТДЕЛЕНИЯ КЪМ ГРАНИЧНИ ОТРЯДИ

И ТРУДОВИ БРИГАДИ

ВКР отделение към управление Гранични войски

ВКР отделение при Трети граничен отряд - Петрич

ВКР отделение при Четвърти ГС^-Смолян

ВКР отделение при Пети ГО - Момчилград

ВКР отделение при Шести ГО - Елхово

ВКР отделение при Седми ГО - М.ТЪрново

ВКР отделение при Тринадесети ГО - с.Любимец

ВКР отделение при Шестнадесети ГО Г.Делчев

в София и

ВКР отделение при Осемнадесети ГО - Ивайловград ВКР отделение при Първа и Втора трудови бригади Кремиковци

ВКР отделение при Пета трудова бригада - Плевен ВКР отделение при Осемнадесета трудова бригада - Ст.

Загора

ВКР отделение при Шеста трудова бригада - Пловдив ВКР отделение при трудова бригада - Варна.

1965-1966 г.

Ръководство

Отделение "Секретариат" Мобилизационна служба

Отделение "Анализ, информация и координация" Група за обобщаване и анализ на контраразузнавател¬ната работа в армията и информацията.

Група за обобщаване и анализ на данните станали известни на противника и издирване на източниците.

Група за координиране работата по капиталистическите разузнавачи и работа по връзките на военнослужещи с чужденци от капиталистически страни.

Група за контрол и помощ - направленци Група "Следствие" Група "Учащи се" Отделение 01

ОТДЕЛ 01 - СОФИЯ ОБСЛУЖВА МНО. Щ И ПОДЧИНЕНИТЕ им ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Отделение 01 - обслужва управленията на МНО и ГЩ Отделение 02 - обслужва ВВА, "Г.С.Раковски" различни военни учреждения, складове, бази и специални обекти. Отделение 03 - Търново

ОТДЕД 03 - София - ОБСЛУЖВА ПВО и ВВС и ГОДЧИНЕНИТЕ МУ СЪВДШЕНИЯ И ЧАСТИ

Отделение 01 - София

Отделение 02 - София

Отделение 03 - Г.Игнатиев - Пловдив

Отделение 04 - Ямбол

Отделение 05 - Пловдив

ОТДЕЛ 04 - СОФИЯ. ОБСЛУЖВА УГВ И ПОДЧИНЕНИТЕ МУ ГО

Отделение 01 за УГВ - София Отделение 02 за 3 ГО - Петрич Отделение 03 за 4 ГО - Смолян Отделение 04 за 5 ГО - Момчилград Отделение 05 - за 6 ГО - Елхово Отделение 06 - за ГО - М.Търново Отделение 07 - за 13 ГО - Любимец Отделение 08 - за 16 ГО - Г.Делчев Отделение 09 - за 18 ГО - Ивайловград Група 8 ГО - Бургас

Щат на самостоятелните разузнавателни отдели при КДС за 1965-1966 г.

В0ЕНН0-К0ШРАРАЗУЗНАБАТМЕН ОТДЕЛ ЗА ПЪРВА АРМИЯ-

СОШЯ

ВКР ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЩАБА НА ПЪРВА АРМИЯ И ЩАБНИТЕ

ПОДЕЛЕНИЯ

ВКР отделение при 1 МСД - София

ВКР отделение при ЗМС - Благоевград

ВКР отделение при 9 танкова бригада - София

ВКР отделение за ААБ - Самоков

В0ЕНН0-К0НТРАРАЗУЗНАВАТЕШ ОТДЕЛ ПРИ ВТОРА АРМИЯ

Ш10ВДИВ-Група направленци

ВКР Отделение за щаба и щабните поделения - Пловдив

ВКР отделение при 2 МСД - Ст.Загора

ВКР отделение при 17 МСД - Хасково

ВКР отделение при 21 МСД - Пазарджик

ВКР отделение при 5-та танкова бригада - Казанлък

ВКР отделение при 11-та танкова бригада - Карлово

ВКР отделение при АА бригада - Карлово

ВОЕННО-КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛЕН ОТДЕЛ ПРИ ТРЕТА АРМИЯ -

СЛИВЕН

Група направленци

ВКР - отделение за щаба и щабните поделения на трета армия.

ВКР отделение при 7 МСД - Ямбол ВКР отделение при 16 МСД - Бургас ВКР отделение при 18 МСД бригада и ВНВА у-ще "Г.Димитров"

ВКР отделение при 13 танкова бригада Сливен ВКР отделеше при 24 танкова бригада Айтос ВКР отделение при ААБ ВКР отдел при ВМФ - Варна

ВКР отделение за щаба на ВМФ, 11 бригада и подчинените им поделения - Варна

ВКР отделение при 12 бригада - Бургас ВКР отдел при ГУТП - София Отделение 01 - София Отделение 02 - Плевен Отделение 03- Пловдив Отделение 04 - Варна Отделение 05 - Ст.Загора Отделение 06 - София

Щата за 1967 г. няма промени

Щат за 1968 г.

Поделения и служби към Ръководството Отделение "Секретариат" Мобилизационни служба

Група за задгранична контраразузнавателна работа Група "Учащи се" Отделение 01

ОТДЕЛ 01 - СОФИЯ - ОБСЛУЖВА МНО, ГЩ и ПОДЧИНЕНИТЕ ИМ ПОДРОДЕЯЕНИЯ

Отделение 01 - обслужва управленията на МНО и ГЩ

Отделение 02 - обслужва ВВА 'Т.С.Раковски", различни военни учреждения, складове, бази и специални обекти.

Отделение 03 - обслужва ВНВУ"В.Левски" НШЗО "Хр.Ботев" РГК части и складове в Сев.България.

Отдел 02 - за контрол и помощ и планировка на ВКР отде

ОТДЕЛ 03 - СОФИЯ - ОБСЛУЖВА ПВО и ВВС и починените му съединения и части Отделение 01 - София обслужва щата на ПВО и ВВС, ГКП и щабните поделения.

Отделение 02 - София - обслужва 1 ПВО - дивизия Отделение 03 - Пловдив - обслужва 2 ПВО бригада Отделение 04 - Ямбол

Отделение 05 - Пловдив - обслужва 10 САК Отделение Об - София

ОТДЕЛ 04 - СОФИЯ Отделение 01 - за УГВ - София \; Отделение 02 за 3 ГО - Петрич

Отделение 03 нза 16 ГО - Г.Делчев Отделение 04 - за 4 ГО - Смолян Отделение 05 - за ГО - Момчилград

Отделение 06 за 18 ГО - Ивайловград Отделение 07 - за 13 ГО - Любимец Отделение 08 - за 6 ГО - Елхово Отделение 09 за ГО - М.Търново

ОТДЕЛ 05 - ЗА АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ

Щат на самостоятелните разузнавателни отдели през 1968 г-КДС

Военен контраразузнавателен отдел за 1 армия -София Отделение 01 - София - обслужва щаба на Първа армия и щабните поделения.

Отделение 02 - за 1 МСД - София Отделение 03 - за 9 ТБ - София Отделение 04 - при 3 МСД - Благоевград Отделение 05 за ААБ - Самоков

В0ЕНН0-К0НТРАРАЗУЗНАВАТЕДЕН ОТДЕЛ ПРИ ВТОРА АРМИЯ

ПЛОВДИВ

Отделение 01 - обслужва щаба и щабните поделения -

Пловдив.

Отделение 02Ж при 2 МСД - Ст.Загора Отделение 03 при 17 МСД - Хасково Отделение 04 при 21 МСД - Пазарджик Отделение 05 при ААБ Отделение 06 за 5 ТБ - Казанлък Отделение 07 при 11 ТБ - Карлово

В0ЕНН0-К0НТРАРАЗУЗНАВАТЕЛЕН ОТДЕЛ ЗА ТРЕТА АРМИЯ - СЛИВЕН

Отделение 01 за щаба и щабните поделения на Трета арми Отделение 02 за ТБ - Сливен Отделение 03 - при 7 МСД - Ямбол Отделение 04 - при 16 МСД - Бургас Отделение 05 - Шумен за 18 МСБ и ВНВА - у-ще -"Г.Димитров"

Отделение 06 - за 24 ТБ - Айтос Отделение 07 - Ямбол за ААБ

ВКР отдел при ВМ§ - Варна

Огделение 01 - Варна за щаба на ВМФ, 11 бригада и подчинените им поделения - Варна

Отделение 02 за 12 бригада - Бургас ВКР отдел при ГУТП - София Отделение 01 - Софжя - обслужва ТБ Отделение 02 - Плевен обслужва 5ТБ Отделение 03 - Пловдив - обслужва 5 ТБ Отделение 04 - Варна - обслужва 13 ТБ Отделение 05 - Ст.Загора - обслужва 18 ТБ Отделение 06 - София - обслужва 20 ТБ

1969 г. Ръководство

Подразделения и служби към ръководството: Секретариат

Мобилизационно отделение

Група за задгранична контраразузнавателна работа Група "Учащи се" Отделение 01

ОТДЕЛ 01 - С(ЖЯ - ОБСЛУЖВАЩА МНО. Щ И ПОДЧИНЕНИТЕ ИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Отделение 01 - обслужва управления на МН и Щ

Отделение 02 - обслужва ВВА "Г.С.Раковски" различни военни учреждения, бази и специални обекти.

Отделение 03 - обслужва ВНВУ "В.Левски" НШЗО "Хр. Ботев", РГК , части и складове в Сев.България.

Отдел 02 - София за планиране, контрол и помощ на отделите

ОТДЕЛ 03 - СОШЯ - ОБСЛУЖВА ПВО И ВВС С ПОДЧИНЕНИТЕ МУ СЪВДНЕНИЯ И ЧАСТИ

Отделение 01 - София - обслужва щаба на ПВО и ВВС, ГКП и щабните поделения.

Отделение 02 - София - обслужва 1 ПВО бригада Отделение 03 - Пловдив Отделение 04 - Ямбол Отделение 05 - Пловдив Отделение 06 . София

ОТДЕЛ 04 - СОФИЯ - ОБСЛУЖВАНЕ ГВ

Отделение 01 обслужва УГВ - София Отделение 02 - обслужва 3 ПО - Петрич Отделение 03 - обслужва 16 ГО - Г.Делчев Отделение 04 - обслужва 4 ГО - Смолян Отделение 05 - обслужва 5 ГО - Момчилград Отделение 06 - обслужва 18 ГО - Ивайловград Отделение 07 - обслужва 13 ГО - Любимец Отделение 08 - обслужва 6 ГО - Елхово Отделение 09 - обсружва 7 ГО - М.Търново Група за обслужване 8 ГО - Бургас

ОТДЕЛ 05 - ЗА АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИЯ

ЩАТ НА САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ВОЕННО-КОШТАРАЗУЗНАВАТЕЛНИ ОТДЕЛИ-ДС ПРИ МВР ЗА 1969 ГОДИНА

ВОЕННО-КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛЕН ОТДЕЛ ЗА ПЪРВА АРМИЯ - СОШЯ

Отделение 01 - София обслужва щаба на Първа армия и щабните поделения.

Отделение 02 - София обслужва 1 МСД Отделение 03 - София обслужва 1 МСД Отделение 04 - Благоевград Отделение 05 - Самоков

роделения.

ЮЕННО-КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛЕН ОТДЕЛ ЗА 02 АРМИЯ - ПЛОВДИВ

Отделение 01 - Пловдив - обслужва щаба и щабните

Отделение 02 - Ст.Загора обслужва 2 МСД Отделение 03 - Хасково - обслужва 17 МСД Отделение 04 - Пазарджик обслужва 21 МСД Отделение 05 - Карлово - обслужва ААБ Отделение 06 - Казанлък - обслужва 5 ТБ Отделение 07 - Карлово - обслужва 11 ТБ

ВОЕННО-КОЬГГРАРАЗУЗНАВАТЕЛШ ОТДЕЛ ЗА ТРЕТА

АРМИЯ - СЛИВЕН Отделение 01 - Сливен - обслужва щаба и щабните

поделения.

Отделение 02 - Сливен - обслужва 13 ТБ Отделение 03 - Ямбол - обслужва 7 МСД Отделение 04 - Бургас - обслужва 16 МСД Отделение 05 - Шумен - обслужва 18 МСД и ВНВА -у-ще Т.Димитров".

Отделение 06 - Айтос Отделение 07 - Ямбол

ВОЕННО-КОНТРАРАЗУЗНАВАТЕЛШ ОТДЕЛ ЗА ГУСВ - СОФИЯ Отделение 01 - София - обслужва 1 ТД Отделение 02 - Плевен - обслужва 5 ТД

Отделение 03 - Пловдив - обслужва б ТБ Отделение 04 - Варна Отделение 05 - Ст.Загора Отделение Об - София

През 1970 г. структурата се запазва и се дава отделно щата само на:

Отдел Об при управление 03-ДС за 1970 г. Ръководство

Отделение 01 за работа по Турция Отделение 02 за работа по Гърция Отделение 03

Група за обслужване военнослужещи на работа и обучение зад граница

Щат на отдел за БМШ - Варна през 1970 г.

Ръководство

Отделение 01 - Варна - обслужва щаба и тила на фюта Отделение 02 - Варна обслужва 11 бригада ОВРА Отделение 03 - Атия - обслужва 12 бригада /ОВРА/ Група за обслужване на УРБ

През 1971 г. няма промени - създава се само служба 5 1972 г.

Ръководство

Разделения и служби към ръководството Дея#рна група Отделение "Кадри" Отделение 05

Служба "Шифър" Група "Учащи се"

Отдел 01 - София - обслужва МНО, Щ, научни инсти¬тути и културни учреждения и РГК части. Отделение 01 - София Отделение 02 - София Отделение 03 - София Отделение 04 - София Отделение 05 - Плевен Отделение 06 - В.Търново

Отдел 02 - София - контрол и помощ

Отдел 03 - София - обслужва ПВО и ВВС с подчине¬ните му части.

Отделение 01 - Д.Митрополия Отделение 02 - София Отделение 03 - Пловдив Отделение 04 - Ямбол Отделение 05 - Пловдив Отделение 06 - София

Отдел 04 София - обслужва гранични войски Отделение 01 - София Отделение 02 - Петрич Отделение 03 - Г.Делчев Отделение 04 - Смолян

Отделение 05 - Момчилград Отделение 06 - Ивайловград Отделение 07 - Любимец Отделение 08 - Елхово Отделение 09 - М.Търново Отделение 10 - Бургас

Отдел 06 - София

Отдел 07 - София - обслужва Първа армия

Отделение 01 - София Отделение 02 - София Отделение 03 - София Отделение 04 - Благоевград Отделение 05 - Самоков От

Отдел 08 - Пловдив - обслужва Втора армия

Отделение 01 - Пловдив

Отделение 02 - Ст.Загора

Отделение 03 - Хасково

Отделение 04 - Пазарджик

Отделение 05 - Карлово

Отделение 06 - Казанлък

Отделение 07 - Карлово

Отдел 09 - Сливен обслужва Трете>армия Отделение Й1 - Сливен

Отделение 02 - Сливен Отделение 03 - Ямбол Отделение 04 - Бургас Отделение 05 - Шумен Отделение 06 - Айтос Отделение 07 - Ямбол

Отдел 10 - Варна - обслужва ВШ Отделение 01 - Варна Отделение 02 - Варна Отделение 03 - Атия

Отдел 11 - обслужва ГУСВ Отделение 01 - София Отделение 02 - Плевен Отделение 03 - Пловдив Отделение 04 - Варна Отделение 05 - Ст.Загора Отделение 06 - София

Няма промяна в структурата през 1973 и 1974 г. 1975 г.

Ръководство Отдел КСВ

Отделение 01 - обслужва КСВ

Отдел Кадри

Отделение 03 - София

Отделение 05 -

Дежурна група

Служба "Шифър"

Служба "Оперативен отчет"

Отдел 01 - София - отдел МНО, РУ, ГЩ и научните

институти Отделение 01 - София Отделение 02 - София Отделение 03 - София

Отдел 02 - София - обслужва ВУЗ културни институти.

ВБ и Строително управление Отделение 01 - София Отделение 02 - В.Търново Отделение 03 - Плевен

Отдел 03 - София - обслужва ПВО и ВВС Отделение 01 - София Отделение 02 - Пловдив Отделение 03 - Ямбол Отделение 04 т Д.Митрополия

Отдел 04 - София - обслужва ГВ Отделение 01 - София Отделение 02 - Петрич

Отделение 03 - Г.Делчев

Отделение 04 - Смолян

Отделение 05 - Момчилград

Отделение 06 - Ивайловград

Отделение 07 - Любимец

Отделение 08 - Елхово

Отделение 09 - М.Търново

Отделение 10 - Бургас

Оздел 05 - информация и анализ Отдел 06 - София

Отдел 07 - София - обслужва Първа армия

Отделение 01 - София Отделение 02 - София Отделение 03 - София Отделение 04 - Благоевград Отделение 05 - Самоков

Отдел 08 - Пловдив - обслужва Втора армия

Отделение 01 - Пловдив Отделение 02 - Ст.Загора Отделение 03 - Хасково Отделение 04 - Пазарджик Отделение 05 - Карлово

Отделение 06 - Казанлък Отделение 07 - Карлово

Отдел 09 - Сливен обслужва Трета армия

Отделение 01 - Сливен

Отделение 02 - Сливен

Отделение 03 - Ямбол

Отделение 04 - Бургас

Отделение 05 - Шумен

Отделение 06 - Айтос

Отделение 07 - Ямбол

Отдел 10 - Варна - обслужва ВМФ

Отделение 01 - Варна Отделение 02 - Варна Отделение 03 - Атия Група - Созопол

Отдел 11 - обслужва ГУСВ Отделение 01 - Софи я Отделение 02 - Плевен Отделение 03 - Пловдив Отделение 04 - Варна Отделение 05 - Ст.Загора Отделение 06 - София Група "Учащи се"

Щата до 1977 се запазва същия 1978 г.

Ръководство

Отдел II за КСВ - обслужва командването на СВ и ВУЗ Отделение 01 - обслужва КСВ

Отделение 02 - КСВ - В.Търново - обслужва ВУЗ - Шумен

и Търново

Отделение Ш-КСВ - Плевен - обслужва НШЗО, ШПЗО Отделение Кадри Отделение 03 - София

Отдел 05

Дежурна група

Служба "Шифър"

Служба "Оперативен отчет"

Отдел 01 - Ссфия - обслужва МНО, Щ, РУ-Щ и

научните институти Отделение 01 - С< фия Отделение 02 - София Отделение 03 - София

Отдел 03 - София - обслужва ПВО и ВВС Отделение 01 - София - обслужва ПВО и ВВС с 3

бригади - София и Пловдив

Отделение 02 - Пловдив - обслужване корпуса и

поделенията му.

Отделение 03 - Ямбол - обслужване дивизията и поделенията й

Отделение 04 - Д.Митрополия - ВНБУ - и учебните полкове - Русе и Каменица

Отдел 04 - София - обслужва РВ Отделение 01 - София Отделение 02 - Петрич - ГО Отделение 03 - Д.Делчев - ГО Отделение 04 - Смолян - ГО Отделение 05 - Момчилград - ГО Отделение 06 - Любимец - ГО Отделение 07 - Елхово ГО Отделение 08 - М.Търново ГО Отделение 09- Бургас - ГО

1980 г.

Промени има само в 11 отдел

Отделение 08 - за обслужване на строителна бригада при ГУСВ - Перник.

ОТделение 07 - София

$ишз-_а_2_ек.а*.

Р~1-2~-ВД СЪСТАВИЛ:

Изп.: Кацарова Нап.: Гатева-710 16.09.1982 г.

София

ртурна1 справка на ф. №4

ДДС - отдел -ЧГ - отделение техническо /1947-1949 г./ ДДС - отдел VI /1949-1950 г./ МВР - отдел VI ДС /1951-1954. г./ МВР- управление IV ДС /1954-1965 г./ КДС - управление IV /1965-1968 г./ МВР - управление IV ДС /1969- >

1947 г. /след м.април/ Отдел IV отделение техническо Ръководство

Радиолаборатория - изработва всички видове радиостанции и други апаратури необходими за работата

Служба СТС /Софийски телефонни станции / - телефонно подслушване на обекти на отдел I и II ДС

Радиоразузнавателна служба - подслушване и засичане на чужди и нелегални радиостанции; шифър и дешифриране

Радио телефонни връзки - поддържа радиотелефонните връзки на Министерството

 Сподели

0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...