Премини към съдържанието
  • публикации
    23
  • коментар
    1
  • прегледи
    42955

" К 11 " АРХИВ НА МВР


dobrev2006

2811 прегледа

 Сподели

СЛЕДВА ОТ " К 10 "

3. и - Църварица

4. п - Трекляно

12. Граничен отряд гара Пирин

1. Комендатура - Лагодаш

2. и - Брезница

3. II - Микрево

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Бутурче

2. » - Ивайловград

3. N - Камилски до

4. п - Свиленград

14. Граничен ОТРЯД Сталин

1. Комендатура - Каварна

ЗАБЕЛЕЖА: в края на годината отряда се закрива 15. Граничен отряд Русе

ЗАБЕЛЕЖКА: през годината отряда се премества във Видин.

2. Граничен отряд Драгоман

1. Комендатура - Калотина

" - Трън

и - Комущица

ЗАБЕЛЕЖКА: през годината отряда се закрива и се създава

отделна комендатура Драгоман.

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Гега

" - Коларово

п - Петрово

4. Граничен отряд Смолян

1. Комендатура - Триград

" - Могилица

п - Рудозем

5. Граничен отряд Чорбаджийско

1. Комендатура - Златоград

в - Кирково

и - Аврен

6. Граничен отряд Елхово

1. Комендатура - Райкова могила

* - Варник

и - Лесово

* - Воден

11 - Факия

ЗАБЕЛЕЖКА: комендатурите в Райкова могила и Воден са

били само I тримесечие.

7. Граничен отряд М.Търново

1. Комендатура - Звездец

2. м - М.Търново

3. п - Кости

8. Граничен отряд Бургас

9. Граничен отряд Толбухин

През годината отряда се закрива

11. Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Трекляно

2. м - Долно Уйно

3. и - Гюешево

4. п - Църварица

12. Граничен ОТРЯД гара Пирин

1. Комендатура - Логодаш

2. п - Брезница

3. п - Микрево

ЗАБЕЛЕЖКА: През м.октомври отряда се закрива 13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Бутурче

" - Ивайловград

" - Свиленград

Граничен отряд Русе

1. Комендатура - Толбухин

ЗАБЕЛЕЖКА: Комендатурата е създадена през годината

Граничен отряд гр.Г.Делчев

1. Комендатура - Копривлен

" - Слаштен

п - Доспат

1. Комендатура - Салаш

- Горни Лом

м - Говежда

ЗАБЕЛЕЖКА: през годината отряда се закрива

1956 г.

Съгласно утвърден щат от 30.XII.1955 г. разузнавателни¬те органи при ГВ имат следната структура:

7 отдел Разузнавателен - УГВ при МВР

1. Отделение - Турска граница

и - Гръцка граница

• - Отчетност и информация

Гранични отряди Към всеки граничен отряд има 7 отделение , а при коменда¬турите 7 секция.

1. Граничен отряд Видин

1. Комендатура - Брегово

м - Кула

я - Долни Лом

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Гега

и - Коларово

н - Петрово

4. Граничен отряд Смолян

1. Комендатура - Триград

в - Могилица

" - Рудозем

1. Комендатура - Златоград

и - Кирково

" - Аврен

6. Граничен отряд Елхово

1. Комендатура - Варник

" - Лесово

" - Факия

7. Граничен отряд М.Търново

1. Комендатура - Звездец

* - М.Търново

п - Кости

8. Граничен отряд Бургас

11. Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Трекляно

2. ' * - Долно Уйно

н - Гюешево

" - Църварица

в - гара Пирин

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Бутурче

" - Ивайловград

" - Свиленград

Граничен отряд Русе

1. Комендатура - Толбухин

Граничен отряд гр.Г.Делчев

1. Комендатура - Копривлен

2. " - Слаштен

3. Комендатура - Доспат

Отделна комендатура Драгоман

1957 г.

Съгласно утвърден щат от 8.11.1957 г. разузнавателните органи при ГВ имат следната структура:

V отдел Разузнавателен - УГВ при МВР

1. Отделение - Турска граница

" - Гръцка граница

в - Отчетност и информация

Гранични отряди Към всеки граничен отряд има V отделение, а при комен¬датурите V секция.

1. Граничен отряд Видин

1. Комендатура - Брегово

" - Кула

и - Долни Лом

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Гега

" - Коларово

" - Петрово

4. Граничен отряд Смолян

1. Комендатура - Триград

" - Могилица

" - Рудозем

5. Граничен отряд Чорбаджийско

1. Комендатура - Златоград

" - Кирково

" - Аврен

1. Комендатура - Варник

" - Лесово

* - Факия

7. Граничен отряд М.Търново

1. Комендатура - Звездец

п - М.Търново

" - Кости

8. Граничен отряд Бургас

1. Комендатура - Варна

11. Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Трекляно

я - Долно Уйно

в - Гюешево

" - Църварица

" - гара Пирин

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Бутурче

" - Ивайловград

п - Свиленград

Граничен отряд Русе

1. Комендатура - Толбухин

Граничен отряд гр.Г.Делчев

1. Комендатура - Копривлен

" - Слаштен

- Доспат

Отделна Драгоманска комендатура със зам.комендант по разузнаването.

Съгласно утвърдения щат разузнавателните органи при ГВ са имали следната структура.

V отдел Разузнавателен - УГВ при МВР

1. Отделение - Турска граница

" - Гръцка граница

п - Отчетност и информация

Гранични отряди

Към всеки граничен отряд има т отделение, а при комендатурите V секция.

1. Граничен отряд Видин

1. Комендатура - Брегово

и - Кула

" - Долни Лом

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Коларово

й - Петрич

" - Петрово

4. Граничен отряд Смолян

1. Комендатура - Триград

" - Могилица

н - Рудозем

5. Граничен отряд Чорбаджийско

1. Комендатура - Златоград

" - Кирково

и - Аврен

1. Комендатура - Варник

9 - Лесово

9 - Факия

7. Граничен отряд М.Търново

1. Комендатура - Звездец

" - М.Търново

- Кости

8. Граничен отряд Бургас

1. Комендатура - Варна

11. Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Трекляно

и - Долно Уйно

9 - Гюешево

9 - Църварица

" - гара Пирин

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Бутурче

9 - Ивайловград

и - Свиленград

Граничен отряд Русе

Граничен отряд гр.Г.Делчев

1. Комендатура - Коиривлен

9 - Слаштен

ю - Доспат

Отделна комендатура Драгоман

Съгласно щата разузнавателните органи при ГВ са имали следната структура.

V отдел Разузнавателен УГВ при МВР

1. Отделение - Турска граница

я - Гръцка граница

" - Отчетност и информация

Гранични отряди

Към всеки граничен отряд има 7 отделение , а към комен¬датурите - 7 секция.

1. Граничен отряд Видин

1. Комендатура - Брегово

и - Кула

п - Долни Лом

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Коларово

и - Петрич

" - Петрово

4. Граничен отряд Смолян

1. Комендатура - Три град

" - Могилица

ю - Рудозем

•5. Граничен отряд Чорбаджийско

1. Комендатура - Златоград

и - Кирково

" - Аврен

6. Граничен отряд Елхово

1. Комендатура - Варник

" - Лесово

" - Факия

7. Граничен отряд М.Търново

1. Комендатура - Звездец

и - М.Търново

" - Кости

8. Граничен отряд Бургас

1. Комендатура - Варна

11. Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Трекляно

" - Долно Уйно

и - Гюешево

и - Църварица

- гара Пирин

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Бутурче

" - Ивайловград

" - Свиленград

Граничен отряд Русе

Граничен отряд гр.Г.Делчев

1. Комендатура - Копривлен

- Слаштвн

- Доспат

Отделна комендатура Драгоман

1960 г.

Съгласно утвърден щат на 7.III.1960 г. разузнавателните органи при ГВ имат следната структура:

V отдел Разузнавателен УГВ при МВР

1. Отделение - Турска граница

" - Гръцка граница

" - Отчетност и информация

Гранични отряди

Към всеки граничен отряд има V отделение, а при комен¬датурите V секция:

Граничен отряд Видин

1. Комендатура - Кула

Граничен отряд Драгоман

1. Комендатура - Годеч

2. - Трън

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Коларово

2. " - Петрово

4. Граничен отряд Смолян

1. Комендатура - Триград

№ - Могилица

** - Рудозем

5. Граничен отряд Чорбаджийско

1. Комендатура - Златоград

" - Чорбаджийско

" - Аврен

ЗАБЕЛЕЖКА: през I шестмесечие отряда се премества в

Момчилград.

6. Граничен отряд Елхово

1. Комендатура - Варник

• - Лесово

" - Факия

7. Граничен отряд М.Търново

1. Комендатура - Звездец

2. » - Кост*

8. Граничен отряд Бургас

1. Комендатура - Варна

11. Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Трекляно

2. п - Гюешево

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Ботурче

" - Ивайловград

в - Свиленград

Граничен отряд Русе

Граничен отряд гр.Г.Делчев

1. Комендатура - Слаштен

2. и - Доспат

Самостоятелна комендатура Долни Лом

Самостоятелна комендатура гара Пирин

1961 г.

Съгласно утвърден щат на 27.111.1961 г. разузнавател¬ните органи при ГВ имат следната структура: V отдел Разузнавателен УГВ при МВР

Отделение - Турска граница

Отделение - Гръцка граница

" - Отчетност и информация

" - Контролно-пропускателни пунктове

/КПП/ създадено със заповед Р К566 от 22.7111.1961 г.

Гранични отряди

Към всеки граничен отряд има V отделение , а при комен¬датурите 7 секция.

Комендатура - Брегово

2. " й - Кула

Граничен отряд Драгоман

1. Комендатура - Годеч

2. и - Трън

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Коларово

•» - Петрич

и - Петрово

4. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Триград

и - Могилица

п - Рудозем

5. Граничен отряд Момчилград

1. Комендатура - Златоград

* - Чорбаджийско

п - Аврен

6. Граничен отряд Елхово

1. Комендатура - Варник

" - Лесово

и - Воден

и - Факия

7. Граничен отряд М.Търново

1. Комендатура - Звездец

и - М.Търново

» - Кости

1. Комендатура - Мичурин

2. " - Варна

11. Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Трекляно

и - Гюешево'

" - Църварица

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Ботурче

и - Ивайловград

и - Свиленград

Граничен отряд Русе

ЗАБЕЛЕЖКА: V отделение се закрива и документалните материали изпращат в V отдел УГВ /5.5.1961 г./

Граничен отряд гр.Г.Делчев

1. Комендатура - Копривлен

п - Слаштен

м - Доспат

Самостоятелна комендатура Долни Лом

Самостоятелна комендатура гара Пирин

Съгласно утвърден щат за 1961 г. на 25.VIII.1961 г. разузнавателните органи при ГВ имат следната структура: Разузнавателен отдел УГВ при МВР

Отделение

*

Отделение КПП

Гранични отряди Към всеки граничен отряд"има разузнавателно отделение,

към комендатурите разузнавателна секция.

1. Граничен отряд Видин

Комендатура - Брегово

2. и - Кула

Граничен отряд Драгоман

1. Комендатура - Годеч

2. и - Трън

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Коларово

н - Петрич

* - Петрово

4. Граничен отряд Смолян

1. Комендатура - Триград

" - Могилица

" - Рудозем

5. Граничен отряд Момчилград

1. Комендатура - Златоград

" - Чорбаджийско

" - Аврен

6. Граничен отряд Елхово

1. Комендатура - Варник

и - Лесово

" - Воден

* - Факия

7. Граничен отряд М.Търново

1. Комендатура - Звездец

¦ - М.Търново

* - Кости

1. Комендатура - Мичурин

2. " - Варна

11. Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Трекляно

" - Гюешево

и - Църварица

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Ботурче

м - Ивайловград

" - Дъбовец

и - Свиленград

Граничен отряд Русе

Граничен отряд гр.Г.Делчев

1. Комендатура - Копривлен

¦ - Слащен

и - Доспат

Самостоятелна комендатура Д.Лом

Самостоятелна комендатура гара Пирин

1962 г.

Съгласно утвърден щат на 2.VI.1962 г. за 1962 г. на разу знаввтелните, контраразузнавателните, комисарските и КПП органи на ГВ при МВР имат следната структура:

Отдел Разузнавателен на ГВ при МВР

1. Отделение - разузнавателно

" - контраразузнавателно

* - КПП и комисарско

Служва информация, картотека и отчет

Служба оперативна техника

Гранични отряди

1. Граничен отряд Видин

Комендатура - Брегово

2. ¦ - Кула

Граничен отряд Драгоман

1. Комендатура - Годеч

2. " - Трън

3. Граничен отряд Петрич

1. Комендатура - Коларово

" - Петрич

" - Петрово

4. Граничен отряд Смолян

1. Комендатура - Триград

" - Могилица

" - Рудозем

5. Граничен отряд Момчилград

1. Комендатура - Златоград

" - Чорбаджийско

я - Аврен

6. Граничен отряд Елхово

1. Комендатура - Варник

я - Лесово

" - Воден

я - Факия

1. Комендатура ^- Звездец-

" - М.Търново

" - Кости

3. Граничен отряд Бургас

1. Комендатура - Мичурин

2. п - Варна

11. Граничен отряд Кюстендил

1. Комендатура - Трекляно

2. и - Гюешево

13. Граничен отряд Любимец

1. Комендатура - Бутурче

" - Ивайловград

и - Дъбовец

" - Свиленград

Граничен отряд Русе

Граничен отряд гр.Г.Делчев

1. Комендатура - Копривлен

" - Слащен

" - Доспат

Самостоятелна комендатура Долни Лом

Самостоятелна комендатура гара Пирин

Съгласно разпореждане на МС № 1057 от 20.71.1962 г. и заповед 228 от 20.VI.1962 г. Гранични войски преминават от МВР към МНО с изключение на контра разузнавателните органи /V отдел УГВ/ при МВР и КПП /контролно пропускателните пунктове/.

СЪСТАВИЛ: Д полковник

Написано в 3 екз.

екз.» 1-3 ДФ

Изпъл.Русчвв

Нап.Иванова

София, 13.IX.1968 г.

СЕКРЕТНО!-

мвр

СЛУЖБА уАР.лЯВ" ,

Рег. ^МШт.

Ш.М.1

СОФИЯ

СПРАВКА

ОТНОСНО: Създаването на полицейския архив и взаимоотношенията ни с Държавните архиви по повод съхранението на полицей¬ските дела.

В предложение на Руси Христозов - министър на вътрешни¬те работи до Политбюро на ЦК на БКП, регистрирано под № 6042-П/ 04.12.1950 г., е обоснована необходимостта от събиране в МВР - Со¬фия на всички документални материали, образувани от полицията, ка¬саещи нелегалната дейност на БКП преди 09.09.1944 г. За целта той предлага Политбюро да излезе с решеше за създаване на специално от¬деление при ДС за съхраняване и обработка на тези документи. В ЦК на БКП да се съхраняват само полицейските досиета на членовете и кандидат-членовете на ЦК, материалите за най-важните провали и гру¬пови досиета, които биха имали ценност за изучаване историята на БКП

С решение Ш 92/10.02.1951 г. на Секретариата на ЦК на БКП се създават специални комисии към Окръжните и околийски комитети на БКП в страната, които да издирят, опишат и изпратят в МВР-София всички полицейски материали.

Със ааповед № 3762-П/28.02.1951 г. на министъра на вътреш¬ните работи Г.Цанков, към тези комисии са включени по двама инспек¬тори от отделите на ДС в съответните градове.

Съгласно решение N5 74/06.03.1951 г. на Политбюро на ЦК на БКП, е създадено специално отделение към XIV отдел ДС - София, в което са събрани документалните материали образувани от полиция¬та, Разузнавателния отдел при щаба на войската, жандармерията и съдебните органи в България за времето от 09.06.1923 г. до 09.09. 1944 г.

Допълнително откритите полицейски архивни материали в по¬деленията на МВР в страната са изпращани в отдел УШ-ДС-София, съ¬гласно заповеди на министъра на вътрешните работи № 118/1953 г. и 1393/1954 г.

По обем за периода 1951-1955 г. са получени около пет ва¬гона материали,които своевременно са преглеждани от оперативни ра¬ботници на отделение У-то при VIII отдел - ДС и са разпределяни на три основни групи.

Документите от първите две групи, които са представлявали оперативен интерес за органите на ДС, са били картотекирани в от¬дел УШ-ДС. Полицейските материали от третата група, които на то¬зи етап не са имали оперативна стойност за органите на МВР, са били заделени за предаване в Държавния архив, който до 01.10.1961 г. съ-що е б ил в системата на МВР. Тази група материали /грубо по обем около два и половина вагона/ са описани в опис от 62 машинописни листа, утвърден от началника на отдел УШ-ДС - подп. Господинов, но нямаме данни кога и с какъв документ са били предадени на Държавен архив.

От справка на началника на отдел УШ-ДС, изготвена на 01. ноември 1963 г., е видно, че през периода 22.06.1961 г. - 30.10.1963г. е извършена обработка на общите дела от полицейския архив на отде¬ла. При обработката част от тях са заделени и предадени с описи в Държавния архив гр. София и във Военния архив - гр. В.Търново.

Това се потвърждава от следните документи:

С протокол от 23.03.1961 г., съгласно резолюция на заместник-министрите Гр. Шопов и М.Спасов върху рапорта на начал¬ника на отдел УТП-ДС от 13.08.1960 г. и устна заповед на послед¬ния, са предадени дела на съхранение в Държавен архив по опис от

25 машинописни страници.

С протокол от 19.05.1962 г., на основание устно раз¬пореждане на зам.-министър М.Спасов, са предадени на Държавния ар¬хив 2739 полицейски дела, описани в списък от 125 машинописни стра¬ници.

С протокол от 08.02.1963 г., на основание на устно разпореждане на зам.-министър М.Спасов, са предадени на Държавния архив 3909 полицейски дела, описани в списък от 184 машинописни ли¬ста.

С протокол от 20.02.1963 г. на Централния военен ар¬хив - гр. В.Търново, са предадени 2303 дела, описани в списък от 103 машинописни листа.

С протокол от 09.03.1973 г. на Централния военен архив, са предадени допълнително още 770 дела.

Тъй като в полицейските дела се съхраняват данни от сек¬ретен характер, достъпът до тях е ограничен.

С решение на Секретариата на ЦК на БКП*: утвърдено с про¬токол № 212/15.03.1977 г. и изработения въз основа на него нов пра¬вилник за ползване на полицейските документални материали, е спрян достъпът до документи, чието популяризиране не е целесъобразно.

От направено проучване в централните и окръжни държавни архиви през 1977-78 г. било установено, че в тях се съхраняват доку¬ментални материали от следните видове:

полицейски и съдебни преписки, отразяващи дейността

на партийни и рейсови функционери и други лица, участвали в антифа¬шистката борба;

следствени и съдебни дела на лица, подвеждани под от¬говорност за антифашистка дейност или срещу които са предприемани други репресивни мерки;

справки, списъци и други материали по създаването, числения състав и дейността на бившите фашистки организации "Бран¬ник", "Съюз на българските национални легиони", "Отец Паисий", "Рат¬ник" и др.

документални материали от фонда на бившата Дирекция на полицията /лични кадрови дела на полицейски разузнавачи; архиви

по щата, структурата и състава на полицията; по методите на борбата й срещу антифашисткото движение; сведения за извършени преследвания от полицията и жандармерията на лица, работили в полза на чуждото разузнаване и др./;

полицейски доклади и други документи, които имат непо¬средствено отношение към задачите, изпълнявани от органите на МВР.

В проведените предварителни разговори с началника на Глав¬но управление на архивите при Министерския съвет Младен Костов и с директора на Държавния исторически архив Димитър Минцев, е била изразена от тяхна страна готовност и съгласие да бъдат предадени на съхранение в архива на МВР всички документи, които представляват интерес за Министерството на вътрешните работи.

В докладна записка на министъра на вътрешните работи Ди¬митър Стоянов до Секретариата на ЦК на БКП - рег.№ 1-1235/12.03. 1979 г., е обоснована необходимостта горепосочените документални ма¬териали да бъдат предадени на съхранение в МВР, тъй като неправилно се съхраняват в Държавните архиви, съгласно решение Ш 74/06.03.1951 година на Политбюро на ЦК.

Съгласно решение № 273/21.03.1979 г. на Секретариата на ЦК на БКП, всички материали от горепосочените видове са били предадени в Архива на МВР със следните документи:

С актове от 17.10.1979 г., 12.11.1979 г. и 26.04.1979г. от Централния държавен исторически архив са получени в Архива на МВР по описи 2148 архивни единици.

С акт от 06.03.1984 г. от Софийския градски - окръжен държавен архив са предадени по описи 2035 архивни единици.

Чрез окръжните управления на МВР,от окръжните държав¬ни архиви в страната в отдел 03-ДС са получени 418 архивни единици.

При обработката на получените от Държавните архиви мате- , риали са заделени и върнати обратно:

ведомостите за изплащани заплати на полицейски служите¬ли, тъй като съгласно Закона за пенсиите от тях Архивът издава удо¬стоверения за трудов стаж;

отделни документи, касаещи периода нреди 09.06.1923 г.;

онези документи, които нямат отношение към работата на органите на МВР;

От изложеното дотук е видно че: Решение № 273/21.03.1979г. на Секретариата на ЦК се явява естествено продължение на Решение 1 74/06.03.1951 г. на ПБ на ЦК на БКП.

С това решение е бил спазеж основният принцип в архивното дело - "единство и недробимост на архивните фондове, тъй като дото¬гава в полицейския архив на МВР са се съхранявали около 130,000 ар¬хивни единици, а предадените от Държавните архиви документални ма¬териали са около 4000 архивни единици.

Освен това, съгласно чл. 106 от Правилника за прилагане закона за пенсиите, само МВР е упълномощено да издава въз основа на полицейски материали удостоверения на лица, репресирани за ан¬тифашистка дейност.

Архивът на МВР е ведомствен архив и той има право да съхранява своите документи, съставени както преди 09.09.1944 г. така и след тази дата.

От момента на създаването си Архивът е отворен и се пол¬зва от научни работници, журналисти, сценаристи и др.

нап. в 2 екз.

N1 1-

16 2-

изп. Цанкова

нап.М.Савова-858

07.11.1990 г.

на VI управление ДС - за борба срещу идеологическата диверсия, контрареволюционни, националистически и други противодържавни прояви в страната

Фонд № 22

VI управление при КДС /17.XI.1967 г. - 27.XI1.1968 г./ VI управление при МВР и ДС / 27.XII.1968 г. - 24.XII.96* VI управление ДС при МВР / 24.XII.1969 г. - г./

През шестдесетте години империалистическите държави зае! лиха провеждането на идеологически диверсии по отношение на сс циалистическите страни. Мобилизираха всички свои сили, обеди¬ниха и координираха усилията и средствата на многобройните ра¬зузнавателни, идеологически и пропагандни институти и под фла¬га на "антикомунизма" разгърнаха широко настъпление. Освен то! империалистическите държави се възползваха от някои обективни трудности в развитието на социалистическия лагер и главно тру/ ностите, възникнали в резултат на разколническата дейност на партийното и държавно ръководство на Китайската и Албанска На¬родна република.

Под влияние на тази дейност се забелязва тенденция на активизиране на контрареволюционните елементи в страната и увеличаване на националистическите прояви.

Борбата срещу различните нелегални организации и групи, националистическата и сепаратистическа дейност, терора, измя! на Родината, идеологическото разложение сред интелигенцията I младежта, дейността на задграничните религиозни центрове и организации се води от контраразузнавателното поделение на К/ /Второ управление/, чиято основна задача е да води борба среи шпионажа. Като изхожда и от необходимостта да се организира с по-добре работата по изпълнение на задачите, произтичащи от решението на ПБ на ЦК на БКП от 18.VI.1966 г. в борбата срещз идеологическата диверсия на противника и пр., Ръководството к КДС прави предложение до ЦК на БКП да се създаде Управление \ КДС за борба срещу идеологическата диверсия, контрареволюцион ните, националистически и други противодържавни прояви в стра ната / $.N2 1 оп 7-а, а.е. 3, л.192/.

Със заповед N2 1-3728 от 17.XI.1967 г. на Председателя н КДС се създава Управление VI. За началник на същото бива назн чен генерал-майор Борис Миланов Манов.

С утвърдения щат на новосъздаденото управление се изгра да и структурата му. Тя е определена така, че отделите на уп¬равлението отговарят на задачите, стоящи пред него.

Създадени са следните отдели:

Отдел I - Интелигенция, младежи, чуждестранни студенти

и специалисти.

Отдел II - Остатъци от контрареволюционни елементи, изм

на на Родината, терор и анонимки.

Отдел III - Националистически прояви, духовенство и сект

Отдел IV - Далекоизточни страни и антидържавни прояви в

страната.

Отдел V Отдел VI Отдел VII Отделение

Задгранични пътувания.

Пропаганда.

Анализ и информация.

Секретариат

Дежурна група

Към отделите има отделения, където задачите са още по детайлизирани /виж структурната справка на управлението/.

През 1968 г. стават отделни структурни изменения, които се свеждат, до създаване на нови отделения - към отдел 1-отде-ление III за борба с изградените на територията на капиталист! ческите страни централи за идеологическа диверсия срещу НРБ. Към отдел III - отделение Ш-за работа по еврейски, цигански и арменски националистически прояви и масонството /заповед Ш 4330 от 12.IX.1968 г./. По-съществена структурна промяна е създаването на Отдел VIII с три отделения - за работа против вражеските домогвания и враждебните елементи по отношение на българската младеж /заповед N2 844 от 9.III.1968 г./.

Още през първото полугодие на 1968 г. ръководството на управлението поставя пред оперативния състав и такива задачи, които са характерни за този период, например .... "Провеждане на организационни, агентурно-оперативни и профилактични мероп¬риятия по подготовката и провеждането на IX световен фестивал на младежта; Провеждане на мероприятия чрез излизащите зад гр« ница български граждани; Провеждане на мероприятия за оказване помощ на Партията и Правителството в борбата срещу идеологиче» ката диверсия, провеждана от империалистическите държави и разузнавания и за патриотичното и интернационалистическо въз¬питание на нашия народ и младеж; Да се засили пропагандната дейност сред населението в страната, с цел популяризиране по¬ложителните и героични прояви на органите и едновременно с то¬ва се разобличава подривната и диверсионна дейност на противи! ка, като се използват средствата на литературата, изкуствата, публицистиката и др. /ф.22, оп. 1-а, а.е. 4, л.77,78/.

В края на 1968 г. поради преминаване на началника на уп¬равлението на партийна работа, за такъв бива назначен полков¬ник Петър Христов Стоянов.

Наред с изпълнение на оперативните задачи, които стоят пред личния състав по отделните линии на работа по които рабо¬ти управлението, същото си поставя и такива да окаже помощ на чехословашките другари в борбата им срещу контрареволюционните и екстремистки елементи след т.н. "Чехословашки събития" - по този начин изпълняват и своя интернационален дълг /ф.Ш 22 оп.1-а, а.е. 4, л.58 и сл./. Такава помощ продължава да се оказва и през 1969 г.

През 1969 г. структурни промени не се извършват.

В началото на 1970 г. към управлението се създава служб; Кадри, която има за задача да обслужва в кадрово отношение ли1 ния състав по въпросите на служебната квалификация: школи, ку] сове и пр.

На базата на отдел V за контраразузнавателна работа и борба с идеологическата диверсия сред българските граждани, временно посещаващи капиталистическите и развиващи се страни се създава отдел Задгранични паспорти при МВР /заповед N1! 1-56 от 2.1.1970 г./, който е вече вън от управлението.

За да може още по-успешно да се противодейства и разра¬ботват центровете за идеологическа диверсия работещи срещу нашата страна, на базата на отделение III на отдел I се създа¬ва специализиран отдел V - за борба срещу подривната дейност на идеологическите центрове на противника /ционизма, масонств'

то, белоемигрантите/ и за разработка и наблюдение на специали¬зантите и специалистите от капиталистическите страни по линия на научния и културен обмен /заповед № 1-2948 от 28.V.1970 г., Със същата заповед се създава и нов отдел VIII - за координира не дейността на органите на МВР в борбата срещу идеологическа' диверсия на противника.

През 1971 г. особенни структурни промени не стават, ос¬вен създаването на служба V - /мобилизационна/ и закриването ] отдел VIII - за координиране дейността на органите на МВР в борбата срещу идеологическата диверсия на противника /заповед № 1-5096 от 21.IX.1971 г./.

През 1972 и 1973 г. структурни промени не се извършват, задачите,стоящи пред личния състав на поделението по същество се запазват, с известен привест в едно или друго направление, в зависимост от активизиране на вражеската дейност.

С утвърдения щат за 1974 г. /8.1.1974 г./ стават някои размествания в номерацията на отделите на управлението, малки изменения в наименованието им и пр. Като се изхожда от опера¬тивната обстановка в страната и повишената активност на конт¬рареволюционните елементи от други националности, създава се специализиран отдел IV - за борба с турския национализъм, вра¬жеските прояви сред българо-мохамеданите, промакедонски и ру¬мънски национализъм. Други структурни промени през годината не се извършват.

Към фонда се числят документални материали на управлени< VI-ДС. Те се приемат по номенклатурата на делата с опис, съг¬ласно Инструкцията за организацията, обработката, експертизата използването и съхранението на документалните материали на МВ]

Документалните материали са добре запазени. Периодичес ки се извършва експертиза на тези с временен срок за запазва» Изработен е справочен апарат, който дава възможност за използ ване на документалните материали на фонда.

Н-К ОТДЕЛ Ш-ДС:

генерал-майор -

Отп.в 3 екз. № 1 - 3 - в д.ф.№. 22 Изп.:Русчев Нап.:Велинова 16.IX.1975 г. СОФИЯ

ИСТ0РИЧВС1СА СПРАВ1СА 11А §.К?Я22

МВР - УПРАВЛЕНИЕ 06 /1975-1981 г./

До 1975 г. отделите в управление 06 са 7 на брой.

През 1975 г. със заповед! 1890/19.04.1975 г. се извършват някои промени в структурата:

Сектор за подбор и отчет на информацията става -"Сектор за анализ подривната дейност на противника".

Сектор "Реализация на информацията" става "Сектор за анализ на оперативната дейност на нашите органи".

Секиор "Анализ на оперативната дейност по линия на обектите на управлението - става "Текуща информация и картотеки".

През 1976 г. изменения по структурата няма. Само с МЗ N2 1248/12.03.1976 г. към отдел 05 се създава отделение 06 за обслужване на затворите.

Задачите, стоящи пред личния състав на поделението по същество се запазват.

От 1977-1979 г. - структурата на управлението се

запазва.

Със заповед Ш К-792/07.03.1980 г. се извършват структурни и щатни промени, които довеждат до създаване на нови отделения и отдели:

Групата по опазване паметниците на културата пре¬минава към отдел 03 и се преименува в Група по издирване и опазване паметниците на културата.

В отдел 03 :

Формират се 2 нови отделения в състав:

Отделение 01 - за борба с вражеската дейност по линия на духовенството.

Отделение 02 - за борба срещу ционизма, БТС, бело-емигранти и арменски национализъм.

Отдел 07 се преименува в отдел 08

 Сподели

0 Коментара


Препоръчани коментари

Все още няма коментари.

Гост
Публикацията ви съдържа термини, които не допускаме! Моля, редактирайте съдържанието си и премахнете подчертаните думи по-долу. Ако замените букви от думата със звездички или друго, за да заобиколите това предупреждение, профилът ви ще бъде блокиран и наказан!
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Добави ново...