Премини към съдържанието
 • публикации
  74
 • коментари
  466
 • прегледи
  54741

Побеждаващият себе си е всемогъщ


valentinus

1407 прегледа

XXXІІІ

1 Познаващият себе си достига просветление

"Познаващият другите – е проницателен,

но познаващият себе си – е просветлен.

Който удържа победа над другите – е силен,

но удържащият победа над себе си – е всемогъщ.

Умеещият да ограничава себе си – е богат,

но изпълненият с вътрешна сила притежава сила на волята.

Този, който не отстъпва от своята природа, живее дълго,

но този, който умира, но не загива, ще се наслади на вечен живот."

Случвало ли ви се е да се убедите от собствен опит, какъв колосален труд е нужен за познаването на самия себе си? Ако си спомните всичките си усилия в това направление, то преди всичко, с печална въздишка ще заключите: "да се достигне до самопознание просто е невъзможно". Но самопознанието се явява съществено важен елемент, защото то е първата стъпка към самоусъвършенстването. И затова ние с тъга констатираме, че въпреки цялата страстна искреност, с която много хора се стремят да познаят самите себе си, техните усилия носят доста оскъдни резултати.

В Библията има много точни думи: "...владеещият себе си е по-добър от завоевател на град". За това говори и Лао Дзъ:

"Познаващият другите – е проницателен, но познаващият себе си – е просветлен.

Повечето хора обичат да оценяват постъпките на другите и да забелязват достойнствата и недостатъците в тяхното поведение. Те охотно съобщават, кое в чуждите постъпки е неправилно или лишено от смисъл, а кое – изобщо нищо не струва, защото те самите са хора проницателни, привикнали да изказват своите мнения по всякакъв повод и да ги заявяват на всеки, който пожелае да слуша. Как не! Нима те не са видели това със собствените си очи? Нима не са слушали със собствените си уши? Подобни хора могат да разкажат за околните всичко, до най-малките подробности. Но не трябва да се доверявате на такива мнения, защото тези, които ги изказват, не са в състояние да знаят вътрешните мотиви, скрити зад думите или постъпките на другите. В повечето случаи такива мнения и съждения са само субективни догадки.

Доста хора съставят мнение за себе си на основата на това, какво говорят за тях околните. За тях това е единствения способ да узнаят нещо за себе си. Например, приятел или роднина може напълно откровено да ви разкаже за това, какво представлявате вие самите, толкова откровено, че в края на краищата вие ще повярвате на това. Защо роднина или приятел да ни дава невярна оценка? Какви са техните основания? Но осъзнавате ли вие в какво огромно заблуждение е способен да ви вкара подобен род "самопознание"? Да допуснем че някой (това може да бъде вашата жена или вашият мъж, вашите брат, сестра, приятел) ви казва: "Ти представляваш по себе си това и това". Това ви се казва нееднократно, и постепенно вие започвате да вярвате в чуждите думи и да настройвате своя живот и цялото състояние на собственото си битие според мнението на другите. В края на краищата вие дори ще започнете да вярвате, като че ли напълно успешно се придвижвате по пътя на самопознание.

Ако вие с достатъчна обективност се обърнете към своето минало, то ще намерите в него моменти, когато вие сте се оказвали жертва именно на такива ситуации. Класически пример за отстояване на чужди мнения може да послужи Господ Исус и другите видни работници и предани служители, чиито думи и дела не са имали никакъв успех в тяхната родина или в кръга на техните роднини. Спомнете си думите: "... от Назарет може ли да излезе нещо добро?". По мнението на тези, които са произнесли тези думи – изобщо нищо. Та нали те "познавали" Исус "твърде добре"!

Макар вашето знание за човешката природа да може да бъде в някаква степен полезно при оценката на другите хора, то най-често вашите мнения се оказват неточни и влекат след себе си множество грешки и недоразумения. Ако човек осъзнава това и с мъжество признае това положение на нещата, ще му се наложи да се съгласи и с това, че стремейки се към самопознание, той по старому блуждае в тъмнина. Що се отнася до знанията за самия себе си, болшинството от хората или са неоправдано оптимистични, или неоправдано песимистични, но и в двата случая са далече от реалността.

Вие можете да попитате: "Но защо става така?". Хората не притежават орган за възприятие, - вътрешно свойство - с помощта на който да могат обективно да оценяват самите себе си и своето поведение, а така също да разпознават вътрешните мотиви, предизвикващи това поведение, и стоящите зад тях астрални сили. За болшинството хора "книгата за причините и следствията", книгата на тяхната индивидуална карма се явява тайна, скрита зад седем печата.

Казаното се отнася и към окултистите, макар те да считат, че са способни да познаят своята карма. Необходимо е да се отбележи, че съвременната Духовна Школа отрича окултните методи, насочени към проникване в тайната на съществуване с помощта на съзнанието на "аза".

"Аз"-съзнанието може да проникне в тази тайна само до някаква граница, но в резултат от такова проникване то(съзнанието) още повече се обърква и оплита в паяжината на огледалната сфера. Окултистите освобождават сили, от които са привикнали да се боят. Разчитайки на своята изобретателност те се опитват да избегнат въздействието на тези сили или да го неутрализират с помощта на различни методи, което разбира се е невъзможно.

Склонността към окултизъм (в тази степен, в която тя се среща при нашите ученици) може да се разпознае, например, по неспособността или нежеланието на ученика да отстрани своята зависимост от астрологията, като метод за интелектуално изследване на кармата. Обикновено хороскопът се разглежда като съвкупност от влиянията на звездите и планетите, оказващи благоприятно или неблагоприятно въздействие върху дадения човек и неговите жизнени интереси. По такъв начин, човек, доверяващ се на астрологията, изучава хороскопа, за да види тази паяжина, в която той е попаднал при раждането си. Тъй като да се измъкне от нея е невъзможно, той се опитва да разбере, как в тези твърдо зададени условия да направи своя живот максимално благоприятен. Между впрочем хороскопът не казва нищо нито за "паяка", изтъкал тази паяжина, нито за причините за нейното възникване. Теоретически хороскопът може да помогне на човек да направи своя живот в диалектичната природа по-сносен, но фактически това съвсем не е така. Човек може да стане по-проницателен, но познаването на астрологията не е в състояние напълно да опази, който и да било от действията на законите на диалектическия свят.

За това, което се отнася до Истинския Живот и вечното Спасение, астрологията нищо не може да ни предложи. Възможно е вие да знаете, че когато Школата току-що се зараждаше, ние провеждахме занятия по астрология. В продължение на няколко години ние учехме идващите при нас да четат хороскопи и да чертаят натални карти. Но след това ние се простихме с астрологията, защото хората най-често възприемаха тези знания в окултен план и попадаха в зависимост от тях. Само когато вие се стремите към развитие на Новата Душа и заради това искате да разплетете паяжината на съдбата, разбирането на особеностите на тази паяжина, в която вие се намирате в дадения момент, все още може да ви донесе някаква полза. Вие получавате обща представа за задачата на целия ви живот. Но, ако вие си мислите, че информацията, получавана в резултат от изучаването на конфигурацията на планетите, е самопознанието, такава представа може само да попречи на вашето придвижване.

В арсеналът на окултизма съществуват и други методи, например: картите Таро, кабала, хиромантия. Някога, още в самото начало, ние също ги използвахме, но много скоро открихме, че към истинското самопознание води съвсем друг път.

Би било забележително, ако и вие бихте могли да осъзнаете това. Тогава няма да ви се налага да вървите по дългата пътека на опита, свързан с немалко беди и страдания. За истинското самопознание ви е необходимо да проникнете в същността на древната мистерия. Такова проникване се състои от следните етапи:

/1/ познание за себе си, посредством което се постига просветление;

/2/ победа над себе си, в резултат от което човек става всемогъщ;

/3/ освобождаване на новия вид енергия, благодарение на което се ражда магичното свойство на волята;

/4/ влизане в Новия Вечен Живот, след като завърши пътешествието през материята;

Заслужава си внимателно да изучите тази формула и да се опитате да я осъществите на практика, за да можете да вкусите нейните плодове. Тя идва от дълбините на миналото в славата на своята неопровержимост.

Така че, как да постигнем самопознание? И какво значи това да бъдеш просветлен?

За търсенето на истинските отговори на тези въпроси е необходимо да се притежава определен дял опит. Човекът, търсещ такива отговори, е длъжен да изпие (до дъно) горчивата чаша на жизнените страдания. Ние имаме предвид опита, пораждащ в човешкото сърце други въпроси: "Каква е целта на моя живот? Какво в действителност означава да бъдеш човек? И какво значи да бъдеш просветлен?"

Ако вие си задавате тези въпроси не на интелектуално ниво, а движени от вътрешна потребност, защото те са станали насъщни проблеми на вашия живот; ако тези въпроси се издигат от съкровените дълбини на вашето същество, тогава настойчивата потребност да се намерят отговори ще се роди от само себе си. Вие ще я усещате като главна потребност на вашия живот, като "да бъдеш или да не бъдеш". Тогава Универсалното Учение изцяло ще ви разкрие Божественият замисъл относно света и човечеството.

За учениците търсенето значително се облекчава от това, че за тях е достъпна цялата литература на Школата на Розенкройцера, и те четат нашите книги, движени от истинска вътрешна необходимост. И тъй като такава необходимост, такава потребност да знаеш идва отвътре, самото изучаване на литературата на Школата съвършено се отличава от традиционното интелектуално натрупване на знания.

Това изучаване довежда ученика до откритието, че съзнанието на "аза" се явява само своеобразен двигател, предназначението на който се състои в поддържане на жизнеността и работоспособността на личността. Ученикът открива също, че личността – това е само част от цялото творение, замислено като основа за развитието на Истинския Човек. Освен това се оказва, че живота на личността в обикновения смисъл на тази дума, изобщо не се явява истински Живот, достоен за Истинския Човек, а представлява по себе си чисто животинско съществувание.

Когато ученикът разбере всичко това (а той непременно ще го разбере, ако се движи от вътрешна потребност), се пробужда точка на докосване, която до този момент се е намирала в спящо състояние вътре в неговата личност. Тази точка е известна като "Розата на сърцето". Сега тя разцъфва, и оттам се разнася глас – гласът на пламъка на Монадата. Монадата е част от висшето човешко същество, която трябва да се свърже с низшето човешко същество чрез душата. В резултат от такова свързване нисшия човек се изменя, преминавайки през процеса на трансфигурация.

Когато Божественият замисъл престане да се възприема на нивото на интелектуална концепция, и ученикът започне вътрешно да го осъзнава, животът и духовният ръст на ученика придобиват тази насоченост, която им е предначертана от Божествения замисъл. Това и означава да бъдеш просветлен. Само тогава се достига познанието за Бога и познанието за себе си. Тогава ученикът разбира истинския смисъл на известните думи: "Царството Божие е вътре в нас".

Ето какво означава просветление. И в светлината на това знание става възможно да се премине пътя на победата, победата над самите себе си.

XXXІІІ 2 Победилият себе си е всемогъщ

Сега, когато новия Ден на Откровението почти е настъпил, ние, както вече казахме, трябва да заемем съвършено нова позиция по отношение на това събитие. Заедно с това, тази нова позиция има много далечна история, защото тя се е появила още в края на епохата на Овена. Именно по това време посланието, посланието, където тя(позицията) се е съдържала било предадено постепенно на израстващото човечество. След това по време на епохата на Рибите, това същото послание предавали и показвали като пример чрез своя живот великите посланици и предвестници на Братството. В настъпващата нова епоха – епохата на Водолея – изискванията на това послание трябва да бъдат осъществени от цялото човечество. Впечатляващи символи на тристепенният процес на предаване, демонстрация и практическо осъществяване са Овена(Агнец), Рибите и Водолея, изливащ върху човечеството Живата Вода от своята стомна.

И така, времето за изпълнение почти е настъпило. То може да дойде, може да стане реалност, защото сега човека притежава всички необходими за това качества. На човечеството са били дадени повече от четири хиляди години за мобилизация на всичките тези ресурси, и сега у учениците от Духовната Школа няма причина, пречеща им да се подготвят, с радост и благодарност, за величествения труд на освобождението.

В предходната глава ние разказахме за първата степен на процеса на самореализация, възползвайки се от терминологията на Лао Дзъ: достигане на самопознание, благодарение на което човек става просветлен. Сега ние бихме искали да продължим нашия разказ и да обсъдим втората стъпка – победата над смия себе си, в резултат на което човек получава всемогъщество.

Когато човек в достатъчна степен е пил от горчивата чаша на страданията и е опитал достатъчно плодове от дървото на познанието на доброто и злото, в него се ражда нова вътрешна потребност – неотстъпна, настойчива потребност да узнае целта на живота си, плана, лежащ в основата на неговото съществуване.

Колкото по понятен става за човека този план, колкото повече занимава той неговите помисли и захранва сърцето, толкова по-възприемчиво става неговото сърце за Светлината на Гносиса. Това е и състоянието на просветление, откриващо пътя към чудесното осъществяване: в човека разцъфва Розата на сърцето, и се чуват словата на висшия човек, изпълващ микрокосмоса на ученика. Повтаряйки изказванията на древните, ние казваме, че кандидатът встъпва в състояние на мистично просветление, и то расте и го захранва.

В това фундаментално ново състояние на битие, човек променя своето отношение към живота, изменят се неговите критерии за оценка на вещите и явленията. Всичко, което той досега е считал за важно, в светлината на новия ден губи всякаква значимост, защото в човека израства и се освобождава ново разумно-нравствено качество. Ние наричаме това качество едновременно "разумно" и "нравствено", защото сега, благодарение на промените, Светилището на главата и Светилището на сърцето отново получават възможност да изпълняват истинските си функции. Главата и сърцето в просветленото, разумно-нравствено състояние на битие действат, образно казано ръка за ръка. Настъпва време за грандиозна работа. След познанието на себе си, кандидатът трябва да пристъпи към преодоляване на себе си. Какво означава това?

Както вече говорихме, сега човечеството стои на прага на епохата на Водолея, оставяйки отдавна назад епохата на Овена и прощавайки се с епохата на Риби. Тъй като вашия микрокосмос приема в себе си нова личност, средно на всеки 700 години, това означава, че в течение на изминалите 4000 години, той вече е натрупал опит от пет или шест живота и сега носи в себе си шестата или седмата поред личност. Следователно, още в далечното минало вие сте били длъжни да получите и възприемете посланието, говорещо за вашето предназначение. С други думи на вас още тогава нагледно са ви показвали, как да вървите по Пътя на Освобождението. Ето защо сега за вас е настанало времето за практическото осъществяване на тази величествена задача.

Говорейки за това, ние имаме в предвид следното: в своето време хората, явяващи се днес ученици на нашата Школа, не са използвали многобройните възможности за Освобождение, които са им били предоставени в продължение на предходните периоди от съществуване. Вероятно е дори те лично да са познавали някой от великите посланици и техните служители, да се слушали тяхната реч, но никак да не са се възползвали от предлаганите им възможности. Не е изключено в предишното си въплъщение учениците на нашата Школа да са слушали призива на мощното гностично движение на Братството на катарите.

По-вероятно, в тези периоди те да не са били още достатъчно зрели, за да стъпят на Пътя на победата, и в своя по-нататъшен живод са натрупали значителна карма. Тя е превърнала тяхната астрална "усмирителна риза" в истински затвор, толкова непоносим, че едва сега тези хора са готови да вървят по Пътя на победата. Но някои от тях, в продължение и на този живот няма да отидат по-далече от мистичното просветление, при това казаното се отнася за много голям брой хора.

И все пак, нека да си представим, че вие вече сте преминали стадия на мистичното просветление, и сега вашите глава и сърце са готови да вървят по Пътя на победата. Да предположим също, че вие сте пълни с решимост да вървите по този Път, защото той се явява най-важното дело в живота ви. Ако само проявите нужната твърдост и упоритост, ще можете да достигнете тази цел, защото вие притежавате всички необходими качества. Вие само трябва да се убедите, че вашите глава и сърце остават в новото състояние на битие, това е единственото, което се изисква от вас. Вие трябва да запазите главата и сърцето, както ние често казваме, "в светлина", и да не позволявате на диалектичната природа да ви хване в клещите си. Тогава вие ще съумеете да осъществите този процес до края.

Ако вашите глава и сърце се намират "в светлина" - в състояние на просветление - то създава оптимални условия за съединяване на микрокосмоса с личността. В резултат от това съединяване ще се прояви душата. Нека поясним казаното. Когато микрокосмосът се съединява с личността, между тях, като ново тяло се издига душата. Когато системата на личността постоянно се намира в Светлината на Гносиса, неговите излъчвания получават възможност за все по-тясно съединяване с излъчванията на микрокосмоса, и така те заедно "сплитат" живата Душа. Тялото на душата е в света, но то вече не е от света. По такъв начин, пробуждайки душата, човек получава възможност да стъпи на Пътя на трансфигурацията.

Това е нов стадий, в който встъпва кандидатът, когато той удържи победа над себе си. Сега той е встъпил в състояние на всемогъщество. Какво означава това да бъдеш всемогъщ? Всемогъщ наричат Бога. Значи, достигайки състоянието на всемогъщество, човекът сам става Бог. Да бъдеш всемогъщ означава да освободиш най-скритата, най-мощната ядрена сила на Божественото и да се възползваш от нея.

Тази скрита Божествена ядрена сила присъства във всеки атом и съответства на петия етер – огнения. И тогава кандидатът се оказва в състояние да управлява петия етер, а това означава, че той вече е способен да управлява ядрената сила на атома. Такова управление му носи всемогъщество. Контролът над атомите – това е и всемогъществото. Възможно е нашите думи да прозвучат странно, но фактически всеки ученик вървящ по Пътя, става като ядрен реактор, където се извършва разделяне на атома. Посредством описания от нас процес, атомите, от които се състоите вие, започват да проявяват и излъчват своята истинска природа, своите скрити сили, в резултат от което се извършва величествена трансформация. Повтаряме, контролът над атомите означава всемогъщество.

В Пещерата на Гросмайстора, намираща се в Свещената планина в областта Юса-ле-Бен (Франция), има изображение на небесния кораб, нарисуван в древноегипетски стил – с няколко прости линии. Корабната мачта представлява седморен кръст, който се държи от силна ръка, за да може и от висшата природа в нашия свят да може да слезе също толкова силен поток от Божествена сила.

Хоризонталната греда на кръста има в края тройно разклонение. От едната страна тя се поддържа от орел, а от другарта страна – от цифрата 9. Това са могъщи символи на Божествения огън и Божествената сила. Картината отразява следното: когато кандидатът се окаже в състояние по нужния начин да освобождава, усвоява и използва огнения етер – Светия Дух – той ще може да плува по вълните на всемогъществото. Твърдата ръка ще удържа неговия небесен кораб на курса, водещ към великата цел. Чрез вертикалата (Божествената сила) се преодолява хоризонталата (диалектичната природа). Чрез Бога кандидатът получава всемогъщество, чрез огнения етер – освобождение.

Затова след стадия на мистично просветление трябва да следва обединение – съединение с пламъка, с огъня, със Светлината и чрез всичко това – достигане на единство с Бога.

Несъмнено на вас са ви известни думите "Божествено всемогъщество". Това Божествено всемогъщество, тази Божествена сила, е скрито в петия аспект на атома. Ако канидатът се открие за тази сила, той става едно с Бога. Той се съединява с квинтесенцията на Вселенското Откровение чак до последния атом на своето същество, и по този начин получава достъп до Божествената сила, става всемогъщ.

След това може да последва осъществяването на третата точка от формулата, дадена ни от Лао Дзъ – освобождаването на новата енергия и развитието на магичното свойство на волята.

Волята представлява на-висшата и най-голямата сила, която може да притежава човек. Ето защо на символичен език волята се нарича "първосвещеник". Когато в процеса на трансфигурация нисшата човешка природа с помощта на душата се е сляла с висшата, волята получава възможност да се прояви като истинско царско, свещеническо качество, защото сега тя е съединена с Божественият Огън. Така става възможно изчертаването на огненият кръст: абсолютен, всеобхващащ, изхождащ от Божествената природа и разпространяващ се над целия свят.

Сега вие трябва да се съсредоточите не върху това, доколко вие сте напреднали в този процес, а върху това, в каква степен вие участвате в него. Важно е да се започне, да се присъедините към процеса. Тогава силните ще могат да помогнат на слабите, и ще се роди единството, това същото групово единство, за което ние вече говорихме по-рано. Тогава ние ще спрем само да призоваваме и възвестяваме, защото заедно ние ще притежаваме сила, способна да осъществи промени в света. По такъв начин, заедно ние можем да направим Духовната Школа непреодолима крепост сред хаоса на нашето време. В резултат от използването на тази нова сила на волята, чрез силите на изразяване на волята, ние ще видим, как ще се измени цялото наше общество и целия свят.

XXXІІІ 3 Този, който умре, но не загине, ще се наслади на вечен живот

Надяваме се, сега да е разбираем за вас смисълът на това, което Лао Дзъ се е стремил да предаде в 33-та глава на "Дао Дъ Дзин". В няколко реда е заключена цялата формула за освобождението, за да може учениците да могат, образно казано, да я обхванат с един поглед. На нас ни се иска, тя завинаги да се запечата и във вашата памет. Да се спрем сега на последната точка от тази формула – завършването на работата, края на пътешествието през материята и влизането в Новия, вечен Живот.

Човешкото проявление, такова каквото ние го познаваме - снабденият с физическо тяло човек, живеещ в материалния свят – това съвсем не е истинския, благороден човек, замислен от Бога. То е само инструмент, с помощта на който може да се осъществи великото чудо на творението. За да може то да се осъществи, висшата човешка природа трябва напълно да погълне нисшата. Но в диалектичният човек както и преди отсъства аспекта на одушевяването, водещ към живот в истинския смисъл на тази дума. Такъв аспект още предстои да бъде построен от основните елементи. Всички необходими за строителството ресурси трябва да бъдат събрани в едно и да бъдат приведени в работещо състояние, за да може в резултат от функционирането на тези възприемчиви "тухлички" да възникне взаимодействие и взаимен обмен на силите и излъчванията.

Този процес интензивно изпълва животът на кандидата с разнообразен опит. Когато резултатите от такъв опит се натрупат в достатъчна степен и се запечатат в развиващия се човек (уви, този процес се съпровожда от немалко страдания и мъки), в него ще се събуди силен копнеж, силно желание да разбере истинското предназначение на своя живот и да го изпълни. Човекът започва търсене, в неговото сърце се ражда устременост към тази единствена цел.

Накрая, настъпва такъв момент, когато в Светилището на сърцето се развива пълно разбиране. Това позволява на висшия човек да влезе в по-тесен контакт с нисшия човек. Силата на излъчване на висшия човек получава възможност да озари сърцето и главата на нисшия човек. Тази лъчезарна огнена сила, която се проявява само тогава, когато са изпълнени всичките необходими условия, разтваря напълно това в нисшия човек, което ние наричаме "кристализация" или "глутен".

Глутенът се явява един от компонентите на кръвта, и след неговото отстраняване става възможна трансформацията на атомно ниво, за която ние говорихме в предходната глава. Такава трансформация прави нисшия човек инструмент, възприемчив към притока на огнения етер. Нисшият човек се оказва завладян от огнени езици, подобни на тези, които са слезли върху апостолите в дена на Петдесятница. Благодарение на това, той достига единство с висшия човек. В резултат, посредством огъня, ден след ден расте и се развива Новия Човек.

След това пред вътрешният взор в пламък възниква съществото на душата, родена от огъня на Вулкан и облечена в царски одежди – Златната Брачна Дреха. Накрая настъпва такъв момент, когато вече е невъзможно да се каже, къде е нисшия човек, а къде е висшия, защото минавайки през огъня, дух, душа и тяло са се съединили(като сплав) в едно ново същество.

При завършването на този труд се разнасят победни песни, и кандидатът стъпва на земята на своята истинска Родина. Той отхвърля старата материална обвивка, която сега напълно е погълната от огъня, и от пепелта на нейното предишно "жилище" се издига Новия Човек, създаден по Божия замисъл. И този Човек се възнася към Престола на Престолите и встъпва във вечния живот.

Тези, които оплакват безжизнената шепа пепел, не разбират какво чудо се е извършило. Но знаещите за това чудо, вдигат очи нагоре и виждат огнената птица Феникс, възнасяща се на широки криле и влитаща през отворените небесни врати. Новият Човек се е върнал у Дома. Великият и славен труд е завършен.

За това говори апостол Павел в трета глава от Първото послание до Коринтяните: "... и на всеки делото ще стане явно: защото денят ще го покаже; защото в огъня се открива, и огъня изпитва какво е то, делото на всеки". За това говори Густав Майринк: "Да бъдем дарени с това, да се срещнем някога в идващите векове и да пробием през силите на тъмата, приветствайки Светлината чрез делото на освобождението".

Братя и сестри! Говорейки с думите на класическите розенкройцери, ние "ковем копие". Нека огънят, горящ в "ковачниците" на нашите тихи храмове, да помогне да се разгори и да събере сила вашия вътрешен огън. Съединени в Универсалната Верига ние с ликуване приветстваме всички, които са удържали победа.

"Съумелите да счупят оковите на заблужденията,

Пътя към вътрешната реалност намират.

Съумелите да достигнат недеяние,

Завинаги стават звена във Веригата.

Амин."

Из "Китайският гносис" на гросмайсторите

 • Харесване 3

2 Коментара


Препоръчани коментари

Здравей, огънят се "схваща" мистично - това е изгаряне на старото, грешното и изчистване на човешката същност от луциферианските енергии и субстанции. Затова и Спасителя ни съобщава, че трябва да се кръстим с вода /пречистване на старото, сиреч трансмутация/ и с дух /пречистеното старо става годно за трансфигурация, при което се "ражда" новото, а старото се разтваря в Него, Новия човек/.

И двата процеса при нас се извършват в Храм на светлината и Храм на огъня.

----------------

watch?v=bnUBqO5lzDQ&feature=related

----------------

:blink:

Линк към коментара
Гост
Добави коментар...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване