Премини към съдържанието

Топ Потребители


Най-харесвано

Показва най-харесваното съдържание на 24.09.2010 от всички места

 1. 5 реакции
  В затънтена гора, в забравена от света хижа, живеели двама монаси. След единия монах, когато той тихичко вървял през гората и събирал плодове, по-едрите зверчета тичали, а по-дребните - катерички, зайци, таралежи - се вкопчвали със зъби и лапки в овехтялото му расо, увисвали като шишарки на елха и притваряли очички от блаженство. А другият и хляб носел в гората да ги храни и ласкаво им говорел...но те не само че не идвали при него, а го наблюдавали с подозрение, скрити в храстите и зад дърветата. -Защо така, братко? - сърдел се вторият монах. - Зло не им правя, а при мен не идват, както при теб! -А ти какво си мислиш, когато не искат да идват при теб? -Неблагодарни твари! Това си мисля! Храня ви, последният си залък ви давам, а вие, поганци, все едно, не ме обичате! -Невъзможно е, братко, да заставиш да те обичат, с каквито и да е дарове. И ако и да е възможно да скриеш от децата и от животните лошите си постъпки, то лошите мисли - не можеш. На тях душата им е с очи. ---------------------------------------------- Няма как да заблудиш хората тук колкото и да злословиш и да изопачаваш всичко през призмата на собственото си его и собствения си кривоглед взор. Понякога наистина е по-добре да замълчиш и да се оттеглиш от безумните спорове, които вече водиш не с хората около теб, а със самия себе си. Не се ли усещаш? Поне отвреме навреме някоя твоя си сигнална лампа не ти ли светва? Нормално е хората да те съжаляват, защото сам си го търсиш.
 2. 4 реакции
  Малко катеричи мъдрости: Обичай катеричката си, за да я обичат и другите! Една катеричка, сексуална революция не прави. Много катерички, хилав Катеричок. Който се страхува от катерички, в гората не ходи. Човек за едната катеричка живее. По - добре да изгубиш катеричката си, а не доброто си име. Покрай катеричката лесно се става юнак. Който плюе срещу катеричката, плюе на брадата си. Човек се простира според катеричката си.
 3. 4 реакции
  Не е и необходимо да търпат кавото и да е. Още повече хората се грижат безплатно въпреки всичките други работи и отговорности които имат. Вършат си работата, въдворяват ред като следят да се спазват правилата и толкова. Тук да не театър та да се отдаваме на лирични отклонения, нито пък е детска градина да ни забавляват.
 4. 3 реакции
  Не си отивай,мамо,моля те,недей Недей,моля те... Не тръгвай,мамо,чуваш ли Остани,мамо,обичаме те Всички Майчице,какво ще сме без теб- една пустиня без вода
 5. 3 реакции
  --------------------- тънка работа, не е за джамал-башии...
 6. 3 реакции
  Не знам какво се опитват да направят, но очевидно не им се отдава.Кой ще направи нещо, такива отрепки като-Вежди Рашидов, който не изтрезнява и обижда наред или пък Божидар Димитров, който е същият 'бисер', да не говорим за оная ненормалната дето Бойко я срещнал по пътя и направил министър на здравеопазването..и Нона-та и ..всички останали некомпетентни дебили, които изхранваме всички... Какво са направили? Хората вече започнаха да умират по пътищата, размотавани от принудените да ги връщат доктори,майките не работят, за да си гледат децата, които не могат да се класират за детски градини, учениците изглупяват, защото през месец им сменят учебниците, изкуството е изтласкано в трета глуха...едно нещо, поне едно нещо ми кажи, което да е добре или да се е подобрило съществено? А да-има всеки ден показни полицейски акции, хващат ги и след ден ги пускат...още събираме пари нашият блок, за да си оправим входната врата, която полицаите разбиха, за да дебнат един съсед.. Наслуша се народа на оправданията, че това са заварили, всички знаем, че и предните и по-предните и по-по-по-предните крадяха...ама нали затва избрахме тези, щото уж знаеха как и можеха да се справят със ситуацията..Е да, ама не могат, некомпетентни са, бездарни и също толкова крадливи...Позволи ми да вметна само един цитат от тези дни Нали се сещаш колко пари ще струва този пореден нов държавен орган?! Там ще се назначават хора, ще им се плаща и т.н. и т.н. щото иначе съкращаваме всичко живо от всички ведомства, затваряме посолства, разваляме междудържавни отношения, обаче понеже няма как да прикриват конфликтите на интереси (в които всички в парламента са замесени) ще създаваме допълнителен орган, в който самите ние ще назначаваме работещите..Колко удобно, а? Хайде не на нас тия..Знаем в полза на кой ще работи този орган..и повярвай ми, няма да е нито в твоя, нито в моя, нито в полза на хората от народа.. Народа го очаква една гладна и студена зима..
 7. 3 реакции
  Бадр, приемам, че съм се изразил неточно и затова не си ме разбрал. Имах предвид, че възразяваш срещу троичната догма, а не срещу позитивния и негативния път на богопознанието. Това, разбира се, е естествено, защото ако приемаше доктрината за Троицата нямаше да си мюсулманин, а христянин. От друга страна, не виждам смисъл да се оспорват религиозни догмати, защото те по принцип се приемат на вяра като неизменни истини и не подлежат на критика. В крайна сметка, религиозната догматика е официално приетото тълкуване на свещенните текстове или това тълкуване, което по едни или други причини е победило. Специално посочвам, че това се отнася за верските догми, а не за тези във философията или науката, защото Кант напр. нарекъл "догматична" рационалистичната философия от Декарт до Хр. Волф, противопоставил им своя критицизъм и не бил обявен за еретик. Що се отнася до Троицата, обаче, няма място за кой знае каква критика, защото човек или приема тази доктрина или не. Относно догматичното и мистическото богословие. Преди всичко, всяко христянско богословие е мистично в широкия смисъл на думата, защото разкрива божествените тайни дадени в Откровението. От друга страна, ако следваме Бергсон (в "Двата източника на морала и религията") то трябва да разграничаваме статичната религия на църквите, която е социална и консервативна от динамичната религия на мистиците, която е лична и обновителна. Наистина източноправославното предание никога не е поставяло рязка граница между богословието и мистиката и се е стремяло да инкорпорира мистицизма в догматиката, но това не означава, че двете са напълно тъждествени. Най-простото доказателство за това е, че съществуват редица произведения на автори като Флорофски, Лоски или Мигне, които са посветени именно на мистичното богословие. Но тази тема, както и въпроса за образа и подобието ще разгледам, когато и ако му дойде времето. Сега предлагам да се върнем към Троицата. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Стигнах до там, че изходния пункт на христянското богословие е учението за Въплъщението, според което второто Лице на Троицата, т. е. Словото, е станало плът. Кой е Исус? Петър казва: "Ти си Син на Живия Бог" (Мат. 16:16). Според христянската доктрина Христос е еднороден Син на Отца, Бог, който е равен на Отца, тъждествен с него по Божественост и различен по Лице. Извор на това знание е пролога на евангелието на Йоан, в което се казва: "В началото беше Словото и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото." Тук имаме три твърдения, от които пониква тринитарната догма: 1) Отец е наречен Бог, а Христос - Слово; 2) Бог-Отец е едно със Словото, т. е. те са тъждествени, защото "... Бог беше Словото" ("В началото ..." се тълкува онтологично, а не темпорално), но и 3) различни ("... Словото беше у Бога..."). Мистичната антиномия на божествената Природа се изразява именно в едновременното наличие на тъждество и различие на ипостасите. Има две основни тълкувания, които църквата е обявила за ереси, а именно унитаризмът и тритеизмът. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Унитаризмът, който в най-крайната си форма се изражда в монархианство, счита, че в бога има само едно Лице, а именно Отец, докато Сина и Духа са негови еманации или прояви. Завършен вид това учение придобива в ереста на Савелий (III в.), при когото отпада самото понятие за Лице. Според това схващане бог е безлика същност или проста монада, а лицата са само три модуса на проявлението му в световния процес, т. е. (1) при Сътворението бог приема облика на Отец, (2) след грехопадението - на Сина, а след Възнесението (3) на Духа. Накрая, при Съда, когато вселената отново стане божествена, всичко ще се завърне и стопи в божествената монада. Тритиеизмът е другата еретична тенденция, която никога не може да се срещне в напълно чиста форма, а най-често се проявява като субординация между ипостасите. Това, разбира се, се дължи на влиянието на неоплатонизма на Ориген. Въпросът бива окончателно разрешен на Никейския събор. Най-общо при тритеизма Отца представлява висшето единство или Едното. Сина няма божествена същност, а е само причастен към природата на Отца. На свой ред Духът е инструмент на Сина за прослава на Отца. Арий стига дотам да твърди, че Синът понеже е различен от Отца е сътворен и следователно не е бог. Синът сътворява Духът и така вместо триединна монада имаме йерархизирана разноприродна триада. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Официалната тринитарна догматика се изработва през IV век, който църковните историци зоват "тринитарен", с участието на Василий Велики, Анастасий Александрийски, Григорий Нисийски, Григорий Богослов и други. Троичността се изразява с термина "омоусиос", който е копи-пейстнат от елинистичната философия (напр. срещаме го при Плотин), но е интерпретиран по-новому. Омоусиос е прилагателното, с което се определя Сина и означава единосъщен, съ-същностен, т. е. еднакъв по същност на Отец, но без да е Отец. Това е значението на "Словото беше у Бога" (алтернативен превод е "към Бога"), което изразява едно предвечно безначално раждане. Тук малко ще се отклоня, за да направя паралел с обяснението, което дава един от любимите ми западни мистици, а именно Майстер Екхарт. Той казва, че Словото е подобие (similitudo) и израз на Отца, но за разлика от всяко ежедневно подобие по нищо не се отличава от образеца. Словото възниква в познавателния акт, в който Бог без остатък и отведнъж постига своята собствена цялост и изразява своята битийна пълнота. Затова Йоан казва, че "без Него не е станало нито едно от онова, което е станало." (1:3). Логосът е екземплар (образец) на всички неща и средството, чрез което Бог ги поражда. В Евангелието се разкрива и тринитарния статут на Св. Дух, който е третия Ипостас на Троицата. Напр. Йоан казва "Духът на Истината, който изхожда от Отца" (15:26). Духът е изпратен в името на Сина, за да свидетелства за него: "Утешителят, Дух Свети, когото Отец ще изпрати в Мое име." (Йоан 14:26). Според източноправославната трактовка Духът изхожда от Отца, докато Сина е роден от Отца, но затова по-нататък. Основното е, че Синът и Духът се проявяват в света, имат свои осбенно отношение с Отца (рождение и изхождане) и взаимно се съотнасят, защото чрез Духа на света е даден Сина (чрез пречистването на Св. Дева), а чрез молитвата на Сина (след възнесението) на света е изпратен Духът-Утешител. Двете лица са тъждествени на Отца, те са "у" него и макар да действат в света от негово име остават трансцендентни. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Хм, как ви звучи това разбиране за бог? Дори да изглежда странно и нелогично, това е мистерия или тайнство, а не физика или математика и може да бъде прието и разбрано само със сърцето, а не с интелекта, твърдят вярващите...
 8. 3 реакции
  Втория файл е 100% FP. При стартиране няма нищо нередно, отделно анализа на ThreatExpert не установи нищо и за капак екипа на MBAM по Messenger-a установи, че е FP. А иначе вече тази твар (Njz.zip) от този пост, вече се засича от Avira, Dr.Web, MBAM и т.н. Thank you for your email to Avira's virus lab. Tracking number: INC00604130. A listing of files alongside their results can be found below: File ID Filename Size (Byte) Result 25894213 netscan.exe 694 KB FALSE POSITIVE Please find a detailed report concerning each individual sample below: Filename Result netscan.exe FALSE POSITIVE The file 'netscan.exe' has been determined to be 'FALSE POSITIVE'. In particular this means that this file is not malicious but a false alarm. Detection will be removed from our virus definition file (VDF) with one of the next updates. Alternatively you can see the analysis result here:
 9. 3 реакции
  Ти значи си доволен, щом още си тук...
 10. 3 реакции
  Много ми е интересно недоволните какво очакват от модераторския екип? Не вземам позиция .. просто ми е чудно!
 11. 2 реакции
  Здравейте приятели, Само сега имате възможност да спечелите iPhone 3GS и още много други награди. Открийте ни във Facebook на адрес: www.facebook.com/kaldata Влезте във вашия профил и натиснете на бутона "Харесва ми". И вече участвате в томболата с награди: 1 Apple iPhone 3GS 5 MP3 Плеъра 2GB 10 USB Флаш памети 4GB 20 Едногодишни VIP абонамента за Kaldata.com На случаен принцип на 01.11.2010 независима комисия ще изтегли печелившите измежду всички, които са Харесали Kaldata.com във Facebook. Побързай! Харесай ни във Facebook и вземи своя Apple iPhone 3GS Наградите са осигурени от електронен магазин www.bomba.bg Поздрави и успех на всички от екипа на Kaldata.com *Забележка: Потребители, част от екипа на сайта нямат право да участват в томболата.
 12. 2 реакции
  Котелът е запален самоделната ми парна инсталация работи без грешка,котелът вдигна до 70 С . Работи си добре всички радиатори са топли, лирата, бойлерът, даже от фирмата, дето подписаха гаранцията ме похвалиха Имам един-два пропуска, дадоха ми хората съвет -утре ще ги отсраня Заслужавам ли една бира тази вечер ? Заслужавам
 13. 2 реакции
  Да, има такъв софтуер. В САЩ - в ЦРУ, ФБР, НСА и пр., в Русия - във ФСБ и пр. Няма да изреждам съответните служби в другите големи държави. Тези организации разполагат и с най-важното - нужната изчислителна мощ за решаване на твоя проблем в относително приемливи срокове. Не си ли спомниш паролата или поне съществена част от нея, пий една студена вода и се опитай да забравиш. Спомни си поговорката "Кой каквото си надроби, това сърба" и никога не хапи протегната за помощ ръка. Естествено, спокойно можеш да игнорираш съветите ми, ако не ти харесват, защото те така или иначе не решават проблема ти.
 14. 2 реакции
  Може би водата е добър пример. Влагата във въздуха е всеприсъстваща. При определени условия се образуват облаци, които при определени условия стават на дъжд или сняг. Три неща, които в същността си са все едно. Въпреки, че имам друга гледна точка, не виждам проблем за един всемогъщ бог да се прояви в каквато иска форма.
 15. 2 реакции
  Христовата сила не е патент и притежание на екзотеричното християнство. Нито на някой друг. Тя е безлична сила, която пронизва Универсума. И достига до всеки от нас. Ма не я пускаме да навлезе в микрокосмосите ни, да не би да ни нарани егото. А егото е този механизъм, който ни държи далече от Единия, нашия създател и Отец. --------------- Това горното го има във всички религии, с други думи и форми, но съдържанието е същото.
 16. 2 реакции
  Kъм днешна дата бих избрал NRP-PC602. Не че има особено значение, но GX серията на CM лично на мен ми е възшумна, особено при по-голямо натоварване.
 17. 2 реакции
  За какво ви е бе, момичета, за какво ви е цялото туй знание за миналите ви животи? Защо пак и пак да се връщате към кошмари, от които едвам сте изпълзели? Дори да намерите там причината за сегашни болести и влечения, какво ще постигнете? - ще излекувате нещо си, а ще се разболеете от две други... Нали за това Христовата сила ви предлага Универсалното лекарство, нали за това Той, Спасителят, чука на вратата, и ако му отворите, ще влезне и ще вечеря с вас... 20 Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене. 21 На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол. Откровение, 3
 18. 2 реакции
  Продължаваш да ръсиш бисери, Бадр. И да повтаряш кухи фрази. Абсолютно са без значение всъщност твоите сведения, които много искаш да са неоспоримо доказателство, ама няма как да са такива. Ето първите ти лъжливи, при това много твърдения: Никакво доказателство не виждам че "тия хорица" нямат нищо общо с науката, нито че броят на хората наизустили корана е 124 000 души. Корана е писан почти 20 години след смъртта на Мохамед, значи е доста спорно дали е автентичното послание или негово подобие.
 19. 2 реакции
  Хм, забелязвам "малки" разлики между двете теми. Там всичко е обърнато на шега, тук (поне за мен) нещата са много по-сериозни. И за да знам трябва да не понасям критика самия аз. Вероятно има и подобни случаи, но в колко дискусии можеш да посочиш кога не съм приел критиката?
 20. 2 реакции
 21. 2 реакции
  колкото повече мисля толкова повече стигам до извода, че изобщо, ама ИЗОБЩО не ми се работи
 22. 2 реакции
  Катерица с пистолет Се прокрадва из-зад плет И мърмори злобно тя "Маслото му ще светя"
 23. 2 реакции
 24. 2 реакции
  Да не би да са ги баннали че са регнали 40 акаунта и те да са се разсърдили?
 25. 2 реакции
  Това ми звучи доста странно и недостоверно.... Освен това трябва ли да разбирам че мнението ви е само от наблюдения, но не и от личен опит? Без коментар..... Нужно ли е да повтаряш това за познатите ти всеки втори пост? Прочетохме го вече
 26. 2 реакции
 27. 2 реакции
  :yanim: Голям виц, няма що. Не отговаряш на нито един от въпросите ми, забелязвам. Подвеждащи са , верно, ама ти не можеш да усетиш къде е уловката, за това се правиш на приятно разсеян. И все пак, ако не беше роден мюсулманин, ти имаш голям шанс за развитие, сега просто спираш там където са ти казали, кво да прайш, условен рефлекс. Но все пак има някаква надежда, повечето от останалите нямат тоя шанс. Ама както каза един брат, те са и толкова мюсулмани. Така че данните за количеството, са силно преувеличени.
 28. 2 реакции
  Така си мислиш, може би. Нали претендираш, че си много умен и учен, а такова елементарно нещо, да научиш наизуст курана, не си го сторил? Понеже аз съм учил някои неща по подобен начин имам представа, за какво става въпрос. Та искаш ли да ти кажа защо не си го научил, ако разбира се изобщо си имал желание да го направиш, но не си успял въпреки това? Та затова е невъзможно 124 000 човека да са знаели курана наизуст още преди смъртта на Мохамед. С няколко думи, Бадр, пак се опитваш да ни разправяш приказки от хиляда и една нощ, пързаляш ни , демек. Оттам и всичките ти напъни да доказваш автентичност, на нещо, което си е калпав плагиат с претенции за оригиналност, са обречени на неуспех.
 29. 2 реакции
  не мисля че има решение на проблема ви освен: 1. намиране на софтуер, който експлоатира оставена задна вратична (мнооооого малко вероятно) 2. намиране на същия(същиет) документи от другаде 3. пробване на всички възможни пароли (brute force)
 30. 2 реакции
  След като прочетох този абзац от поста Ви , нямам никакво желание да Ви помагам ! Лек ден Ви желая !
 31. 2 реакции
  А защо отговора е не? Ти знаеш арабски, не би трябвало да е проблем да го научиш. Щом твърдиш че 124 000 души са го научили, при това не четейки го, а слушайки го само??? Или е било чудо или е измама, не виждам трето обяснение.
 32. 2 реакции
  Този дърт катеричок Чувам се напил кат смок И сега със топла супа Си лекува махмурлука
 33. 1 реакция
  Мъдроооооооо!!!! Още малко: Да би мирно седяло, не би катерица видяло. Който не работи, не трябва да бара катеричката. Блага катерица железни врати отваря. Бог помага, ала в катерица не вкарва. Всяка катерица за три дни. Катерица катерицу око не вади. Да ме опази Господ от приятелите ми, а от катериците сам ще се пазя. Не отлагай днешната катерица за утре. Една катеричка пролет не прави. За всяка катеричка си има пътници. Катерицата не пада по-далеч от дървото. Катерицата не е до колене. На гол тумбак - чифте катерици. На катерицата краката са къси. От всяка катерица свирка не става. Парен катерица духа. По дрехите посрещат, по катерицата изпращат. Приятелството си е приятелство, но катерицата е с пари. Трай, катерицо, за хубост! Ум царува, ум робува, ум катерички пасе. Я катеричката, я катеричаря.
 34. 1 реакция
 35. 1 реакция
 36. 1 реакция
  Има значение.....ако ми каже "съгласен съм ще направим този контакт", има вероятност да има способности! Аз да подстрекавам някой ли?!?! Напротив Аз съм от най големите противници човек да се задълбочава в духовни паралелни светове, прераждания, карма, ходене по гледачки и баячки, екстрасенси и всичко подобно. Аз твърдо вярвам че даже и човека с най лошата карма, ако попадне в благоприятни социални и житейски условия....всякакви кармично-божествено-вселенски закони се обезмислят. А пък може и да не попадне, може да си ги създаде после сам чрез знания и опит! Това на всяка крачка да си мислиш за енергийния духовния свят особено пък млади хора а не за живота си който имаш СЕГА, на всяка крачка да си мислиш ама сега на ляво ли да стъпя или на дясно каква ли карма ще ми се напише, това да смяташ Ясновидката за някакъв авторитет а да наричаш психологията ПСЕВДОнаука както се случи в тази тема ........това за мен е някакъв вид вредна зависимост, поставяш се в рамка в окови. Какво ли не съм срещала вече. 1. Човек който се е самоубил защото си е самовнушил от много четене на езотерика и контакти с хора "духовни" че там е по хубаво. 2. Говоря с човек който е от така наречените "духовни" и му съобщавам за друг човек починал от рак......първото нещо излязло от устата му беше "карма бил си го заслужил от някакъв си минал живот". 3. Говорих с човек "духовен" който нарича смъртта "безразмерна радост, най хубавото нещо"....ужас, явно би трябвало да вдига купони като умре някой. 4. В тази тема....определения като "У дома" за оня другия свят за мен не са нормални! И то редовно......каква мотивация може да има човек да живее след като нарича другия свят "У дома"?!?! Не моите писания са подстрекание за нещо, а ето такива неща. Някои отчаяни силно внушяеми хора ако се поддадат на това според мен е опасно! 5. На друго място във форум бг мама беше има хора които имат хоби - ходене по ясновидки. 6. Какви ли не бисери още. Хора които си измерват всеки ден редовно нивото на духовността, както всеки ден в 15 часа по хоризинт съобщават нивото на река Дунав. 7. Вечния менторски призив на духовните хора е безусловната любов. Афишират за безусловна любов, а много от тях са саркастични, агресивни, неоправдано надменни........ Аз НЕ отричам това за което пишете тук, не го и приемам.....то за мен НЕ Е важно дори и да съществува! Както казах за мен ХИПЕРфиксацията върху енергийни светове, прераждания, врачки особено при млади хора е някакъв вид бягство от реалността.......те трябва да намалят тази фиксация до по здравословна за да имат един свободен пълноценен ЗЕМЕН живот! Какво правя тук след като смятам всичко това за маловажно?!? Просто го изследвам, имам причини поради които да се интересувам от психология на религията/духовността, материал събран вече имам доста за целта......който ще бъде събран в писмен вид и публикуван където му е мястото!
 37. 1 реакция
  Катеричка рунтавелка на фотоепилация ще ходи да е пухкава и нежна като бебе иска тя
 38. 1 реакция
  стига ти пълно е с откачалки и олигофрени - заявявам го най-отговорно
 39. 1 реакция
 40. 1 реакция
  Използвам вашите постове, за да копирам от книгата на Нютън точно какво е написал Из "Следите на Душите" от д-р Майкъл Нютън - стр. 85 - 87 (и нататък)
 41. 1 реакция
  за това ще си говорим като приспим детската аудитория
 42. 1 реакция
  Разгледай тук http://www.erabg.com/products/view/category/10/ .На много сносни цени се намират много добри предложения!
 43. 1 реакция
  Катерицата щастлива, в петък е най-закачлива! Крои планове жестоки през води дълбоки!
 44. 1 реакция
 45. 1 реакция
  Абе все си мислех, че имаме много фенове ама чак пък толкова, че да бутнем сървърите на facebook не съм очаквал
 46. 1 реакция
  Аз гледах само шесторката снощи, но да ти кажа повече се ядосах, отколкото разчуствах. Писнало ми е аз да събирам пари за неща, за които държавата не си върши работата, ама тръгнали после да съдят директорките. Като, че ли в момента една директорка на дом може сама да назначи още пресонал или да купи по-качествена храна, че нали парите трябва да ги даде правителството, а то не дава и грам. То на нас, дето си плащаме осигуровките не се оказва качествена здравна помощ, та камо ли на тия деца. Ще умират и още, докато държавата не започне да си върши работата. Другото интересно ми беше, как ще успеят да намерят дом на всички изоставени деца от Шуменския дом, след като законите в момента са такива, че дори и да искаш е почти невъзможно да си осиновиш дете. А и не мисля, че приемното семейство ще разреши повече проблема, защото то е временно решение, а не постоянно. Тъкмо ще се привърже детото към семейството и обратно и ще се окаже, че не можеш да си осиновиш, защото мангалката не е подписала декларация. Скапана държава сме, но то е защото нищо не работи като хората, а най-малко работи агенцията за закрила на детето.
 47. 1 реакция
  Не съм регистриран във Facebook и не възнамерявам скоро да го направя. Sorry.
 48. 1 реакция
  Qualcomm обещава двуядрени процесор Snapdragon на 1.5Ghz и 1.2GHz LG ще предложи двуядрени смартфони с Android до края на годината Samsung представи двуядрен мобилен процесор, базиран на ARM Cortex-A9 И още куп такива новини но за да ги откриеш мисля че трябва да използваш търсачката на Google а и не само нея
 49. 1 реакция
  и аз в крайна сметка не мога да ви разбера за какво са ви тези религии (в случая исляма), вярвате там в нещо си написано в някаква си книга, молите се по колко пъти на ден, май поне 2 пъти, а всъщност нито Алах има, нито някакъв друг Бог го има реално. Аз знам кой ги е написал всичките религии по света (те са едни и същи, писали са ги доста отдавна, но все още съществуват), а те са доста и им тегля по една майна (на създателите на религиите) всеки път като стане дума за религия въобще. сега не ми излизайте с номера, че на човек му било необходимо да вярва в нещо, понеже това го крепяло в живота и така му е по-лесно, ако е така с вас, ами вие значи сте слабохарактерни и не можете да бъдете самостоятелни и постоянно се осланяте на някакъв си измислен Бог и с него оправдавате целия си жалък живот, който водите. ви какво си мислите като изповядвате някаква религия и вярвате в Бога й, че Алах ще направи така че живота ви да е по-добър ли, не съм забелязал такова нещо досега и как ще го прави това нещо Алах, ще ви пуска мисли примерно как да откриете дадена нова технология и така да живеете по-добре понеже ще сте по-напреднали или ще ви пуска хубави мисли за да се чувствате добре в настроение, е той ако това го прави значи постоянно се меси в живота ви или пък Алах така с магическата пръчка така ще създаде един идеален град за живеене, досега не знам такова нещо да е ставало. аз на нещо измислено, което уж го има и се крие постоянно и не се показва, за да го видим какво представлява, за да знаем с какво си имаме работа, не се кланям, опа доста силна дума, просто не ме интересува това нещо и нямам работа с религиозни зомбирания. да, аз съм атеист който знае че има астрал и там има астрални телепатични разуми, които контролират всички хора и се хранят с мислите им и също че енергийния разум на хората продължава да живее след смъртта на материалното тяло, да аз съм атеист не вярвам в измислени Богове ами знам че има истински извънземни енергийни разуми, това е накратко моята религия, опа нямам религия, но не се сещам за подходящата дума.
 50. 1 реакция
  You again ? (2010) / Пак ли ти ? Премиера в България: 29.10.2010 Световна премиера: 24.09.2010 Жанр: Комедия САЩ / 2010 / 0 минути Звук: Dolby Digital, SDDS, DTS Сценарист: Мои Желин, Дейв Джонсън Режисьор: Анди Фикман В ролите: Сигорни Уивър, Кристен Бел, Кристин Ченует, Бети Уайт, Кристин Лейкин, Виктор Гарбър, Били Ънгър, Джими Уолк, Одет Юстман, Джейми Лий Къртис Резюме - Независимо от възрастта си, човек никога не преживява гимназията. Успешния пиар агент, Марни (Кристен Бел) се завръща към дома си за сватбата на по-големия си брат, Уил (Джими Уолк). Скоро, тя открива, че той се жени за момичето, което е тормозило Марни в гимназията, Джоана (Одет Юстман). Годеницата съвсем удобно е забравила всички гнили неща, които е причинила на Марни. В очертаващата битка се включват и други стари врагове от гимназията - лелята на булката, Рамона (Сигорни Уийвър) и майката на Марни, Гейл (Джейми Лий Къртис). Ноктите са наострени, а старите рани – отворени. Една луда комедия за случайте, когато се изправяш отново срещу хората, които би искал да забравиш. IMBD Ааааааа, Сигърни Уивър ! Oбзалагам се, че тази комедия другият месец ще е в топ 10 - замунда !
Резултатите са според часовата зона Sofia/GMT+03:00
×
×
 • Добави ново...