Премини към съдържанието

Топ Потребители


Най-харесвано

Showing content with the highest reputation on 31.01.2012 от всички места

 1. 4 реакции
 2. 1 реакция
  При включване на компютъра ми излиза тази грешка: Problem Event Name: APPCRASH Application Name: msseces.exe Application Version: 2.1.1116.0 Application Timestamp: 4df9245c Fault Module Name: SHELL32.dll Fault Module Version: 6.1.7601.17514 Fault Module Timestamp: 4a5be054 Exception Code: c000041d Exception Offset: 00000000003fc021 OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Locale ID: 1026 Additional Information 1: d770 Additional Information 2: d7705405b1e2cecd7476f9a36b7f2f62 Additional Information 3: dfd4 Additional Information 4: dfd42354e8f7845f50c0c866284b66ce Не мога да отворя нито една папка,отваря само игри и програми и то само на десктоп. Това са резултатите от програмата която ползвах: DDS (Ver_2011-08-26.01) - NTFSAMD64 Internet Explorer: 8.0.7601.17514 Run by Elinceto at 19:53:03 on 2012-01-28 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1033.18.4056.2605 [GMT 2:00] . AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160} SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD} SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . ============== Running Processes =============== . C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_7f58c91b65c73836\STacSV64.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_7f58c91b65c73836\AESTSr64.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe C:\Windows\System32\igfxtray.exe C:\Windows\System32\hkcmd.exe C:\Windows\System32\igfxpers.exe C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe C:\Program Files\DellTPad\ApMsgFwd.exe C:\Program Files\DellTPad\Apntex.exe C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Program Files\DellTPad\HidFind.exe C:\Program Files (x86)\sponsorkeyword\sponsorkeyword.exe C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe C:\ProgramData\DatacardService\DCService.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\DeviceHelper\DeviceManager.exe C:\Program Files\Common Files\Nitro PDF\Reader\2.0\NitroPDFReaderDriverService2x64.exe C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\daemon.exe C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe C:\Program Files (x86)\CD Art Display\CAD.exe C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe C:\Program Files (x86)\VIVACOM 3G USB MODEM\ModemListener.exe C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe C:\Program Files (x86)\RK Launcher\RK Launcher 0.41 Beta Nightly\RKLauncher.exe C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe C:\Windows\system32\WUDFHost.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Program Files (x86)\VIVACOM 3G USB MODEM\Hspa USB Modem.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:\Program Files (x86)\mp3DirectCut\Mozilla Firefox\firefox.exe C:\Program Files (x86)\mp3DirectCut\Mozilla Firefox\plugin-container.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Windows\SysWOW64\cscript.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe . ============== Pseudo HJT Report =============== . uStart Page = hxxp://www.daemon-search.com/startpage mSearchAssistant = hxxp://start.facemoods.com/?a=w7th&s={searchTerms}&f=4 uURLSearchHooks: UrlSearchHook Class: {00000000-6e41-4fd3-8538-502f5495e5fc} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll uURLSearchHooks: YouTube Downloader Toolbar: {f3fee66e-e034-436a-86e4-9690573bee8a} - C:\Program Files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\4.6\youtubedownloaderToolbarIE.dll uURLSearchHooks: MyAshampoo Toolbar: {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files (x86)\MyAshampoo\tbMyAs.dll mURLSearchHooks: MyAshampoo Toolbar: {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files (x86)\MyAshampoo\tbMyAs.dll mWinlogon: Userinit=userinit.exe BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll BHO: CescrtHlpr Object: {64182481-4f71-486b-a045-b233bd0da8fc} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.8\bh\facemoods.dll BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll BHO: Windows Live Messenger Companion Helper: {9fdde16b-836f-4806-ab1f-1455cbeff289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll BHO: MyAshampoo Toolbar: {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files (x86)\MyAshampoo\tbMyAs.dll BHO: Skype Browser Helper: {ae805869-2e5c-4ed4-8f7b-f1f7851a4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll BHO: Bing Bar Helper: {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" BHO: MyPlayCity Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll BHO: YouTube Downloader Toolbar: {f3fee66e-e034-436a-86e4-9690573bee8a} - C:\Program Files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\4.6\youtubedownloaderToolbarIE.dll TB: YouTube Downloader Toolbar: {f3fee66e-e034-436a-86e4-9690573bee8a} - C:\Program Files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\4.6\youtubedownloaderToolbarIE.dll TB: facemoods Toolbar: {db4e9724-f518-4dfd-9c7c-78b52103cab9} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.8\facemoodsTlbr.dll TB: MyPlayCity Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll TB: DAEMON Tools Toolbar: {32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17} - C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll TB: MyAshampoo Toolbar: {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files (x86)\MyAshampoo\tbMyAs.dll TB: Bing Bar: {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" uRun: [Google Update] "C:\Users\Elinceto\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c uRun: [sponsorkeyword] C:\Program Files (x86)\sponsorkeyword\sponsorkeyword.exe uRun: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun uRun: [101 Penguin Pets OLR] C:\PROGRA~2\BVRPSO~1\101PEN~1\BVRPOlr.exe /101 Penguin Pets uRun: [spyware Doctor] C:\Users\Elinceto\Desktop\sdsetup_revwire207.exe -min uRun: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe mRun: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime mRun: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" mRun: [ModemListener] C:\Program Files (x86)\VIVACOM 3G USB MODEM\ModemListener.exe start mRun: [facemoods] "C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.8\facemoodssrv.exe" /md I mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" mRun: [PC Cleaners] "C:\Program Files (x86)\PC Cleaners\PCCleaners.exe" /minimize StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\CDARTD~1.LNK - C:\Program Files (x86)\CD Art Display\CAD.exe StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\RAINME~1.LNK - C:\Program Files\Rainmeter\Rainmeter.exe StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\RKLAUN~1.LNK - C:\Program Files (x86)\RK Launcher\RK Launcher 0.41 Beta Nightly\RKLauncher.exe mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1) mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1) mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 0 (0x0) mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3) mPolicies-system: EnableLUA = 0 (0x0) mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0) mPolicies-system: PromptOnSecureDesktop = 0 (0x0) IE: Add to Google Photos Screensa&ver - C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200 IE: {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - {B63DBA5F-523F-4B9C-A43D-65DF1977EAD3} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab TCP: Interfaces\{00608BD6-8A70-4C1D-874B-1BE1A6F42074} : NameServer = 212.39.90.42 212.39.90.43 TCP: Interfaces\{359724A7-3C65-4157-B38E-0FC192ADB5B0} : NameServer = 212.39.90.42 212.39.90.43 TCP: Interfaces\{3CDAF02F-92AE-4D75-992C-ACD9887AAB80} : NameServer = 212.39.90.42 212.39.90.43 TCP: Interfaces\{BFA87292-0B24-49D6-9432-B627265EBAD2} : DhcpNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{BFA87292-0B24-49D6-9432-B627265EBAD2}\244534D2144435C4 : DhcpNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{BFA87292-0B24-49D6-9432-B627265EBAD2}\35C616679716E637B69623 : DhcpNameServer = 192.168.0.1 TCP: Interfaces\{BFA87292-0B24-49D6-9432-B627265EBAD2}\6594651434F4D4F5E45445 : DhcpNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{BFA87292-0B24-49D6-9432-B627265EBAD2}\B457C696E616E6 : DhcpNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{BFA87292-0B24-49D6-9432-B627265EBAD2}\C696E6B6379737 : DhcpNameServer = 213.16.56.1 213.16.56.9 TCP: Interfaces\{BFA87292-0B24-49D6-9432-B627265EBAD2}\D416A656374796360363 : DhcpNameServer = 84.54.128.8 84.54.128.6 Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll BHO-X64: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll BHO-X64: AcroIEHelperStub - No File BHO-X64: CescrtHlpr Object: {64182481-4F71-486b-A045-B233BD0DA8FC} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.8\bh\facemoods.dll BHO-X64: facemoods Helper - No File BHO-X64: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll BHO-X64: Windows Live Messenger Companion Helper: {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Companion\companioncore.dll BHO-X64: MyAshampoo Toolbar: {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files (x86)\MyAshampoo\tbMyAs.dll BHO-X64: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll BHO-X64: SkypeIEPluginBHO - No File BHO-X64: Bing Bar Helper: {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" BHO-X64: MyPlayCity Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll BHO-X64: Ask Toolbar BHO - No File BHO-X64: YouTube Downloader Toolbar: {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\4.6\youtubedownloaderToolbarIE.dll TB-X64: YouTube Downloader Toolbar: {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files (x86)\YouTube Downloader Toolbar\IE\4.6\youtubedownloaderToolbarIE.dll TB-X64: facemoods Toolbar: {DB4E9724-F518-4dfd-9C7C-78B52103CAB9} - C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.8\facemoodsTlbr.dll TB-X64: MyPlayCity Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll TB-X64: DAEMON Tools Toolbar: {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll TB-X64: MyAshampoo Toolbar: {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files (x86)\MyAshampoo\tbMyAs.dll TB-X64: Bing Bar: {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - "C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll" mRun-x64: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime mRun-x64: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe" mRun-x64: [ModemListener] C:\Program Files (x86)\VIVACOM 3G USB MODEM\ModemListener.exe start mRun-x64: [facemoods] "C:\Program Files (x86)\facemoods.com\facemoods\1.4.17.8\facemoodssrv.exe" /md I mRun-x64: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" mRun-x64: [PC Cleaners] "C:\Program Files (x86)\PC Cleaners\PCCleaners.exe" /minimize . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R1 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\MpFilter.sys [?] R1 SASDIFSV;SASDIFSV;C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\sasdifsv64.sys [2011-7-22 14928] R1 SASKUTIL;SASKUTIL;C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\saskutil64.sys [2011-7-12 12368] R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [?] R2 !SASCORE;SAS Core Service;C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCore64.exe [2011-8-12 140672] R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-1-3 63928] R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_7f58c91b65c73836\AESTSr64.exe [2011-5-6 89600] R2 DCService.exe;DCService.exe;C:\ProgramData\DatacardService\DCService.exe [2010-5-8 229376] R2 DeviceManager;DeviceManager;C:\Program Files (x86)\Common Files\DeviceHelper\DeviceManager.exe -start --> C:\Program Files (x86)\Common Files\DeviceHelper\DeviceManager.exe -start [?] R2 NitroReaderDriverReadSpool2;NitroPDFReaderDriverCreatorReadSpool2;C:\Program Files\Common Files\Nitro PDF\Reader\2.0\NitroPDFReaderDriverService2x64.exe [2011-10-25 341288] R2 TeamViewer6;TeamViewer 6;C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version6\TeamViewer_Service.exe [2011-5-6 2280312] R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;C:\Windows\system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\ew_jubusenum.sys [?] R3 jrdusbser;Mobile Connector Device for Legacy Serial Communication;C:\Windows\system32\DRIVERS\jrdusbser.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\jrdusbser.sys [?] R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [?] R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [2011-4-27 288272] R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\vwifimp.sys [?] R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;C:\Windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys [?] S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384] S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576] S3 BBSvc;Bing Bar Update Service;C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-4-1 183560] S3 dmvsc;dmvsc;C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys --> C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys [?] S3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;C:\Windows\system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\ew_hwusbdev.sys [?] S3 ewusbnet;HUAWEI USB-NDIS miniport;C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbnet.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\ewusbnet.sys [?] S3 fssfltr;fssfltr;C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys [?] S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2011-5-13 1492840] S3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys [?] S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys --> C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [?] S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;C:\Windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys --> C:\Windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys [?] S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;C:\Windows\system32\drivers\terminpt.sys --> C:\Windows\system32\drivers\terminpt.sys [?] S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys --> C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [?] S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys --> C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [?] S3 tsusbhub;tsusbhub;C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys --> C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [?] S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys --> C:\Windows\system32\Drivers\usbaapl64.sys [?] S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-9-22 57184] . =============== Created Last 30 ================ . 2012-01-28 16:51:33 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com 2012-01-28 16:51:19 -------- d-----w- C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com 2012-01-28 16:51:19 -------- d-----w- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware 2012-01-28 15:47:03 8602168 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{92894543-4E05-4D62-B47D-6140F45DB925}\mpengine.dll 2012-01-28 15:46:54 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client 2012-01-28 15:46:40 8602168 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Updates\mpengine.dll 2012-01-28 15:27:44 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Local\{1E915DF1-E2CA-4802-B933-D1E13DB3E4AD} 2012-01-28 15:27:39 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Local\{69FD1AC2-87A6-4599-8435-5B6D982298C6} 2012-01-28 15:06:43 45056 ----a-r- C:\Users\Elinceto\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{42929F0F-CE14-47AF-9FC7-FF297A603021}\NewShortcut1_42929F0FCE1447AF9FC7FF297A603021_1.exe 2012-01-28 15:06:42 -------- d-----w- C:\Windows\SysWow64\vmm32 2012-01-28 15:06:42 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Dell 2012-01-27 02:38:07 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Local\{3CF1D8D9-86C1-467D-8B71-A0CF61472C0D} 2012-01-27 02:36:20 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Local\{B5602DF4-1DB0-4647-AD6C-0EE515C607B3} 2012-01-26 21:00:46 -------- d-----w- C:\Windows\en 2012-01-26 19:37:11 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition 2012-01-26 18:46:02 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Local\NFS Underground 2 2012-01-26 18:36:05 48488 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\fssfltr.sys 2012-01-26 18:25:29 -------- d-----w- C:\Windows\PCHEALTH 2012-01-26 18:15:07 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft 2012-01-26 18:15:04 7450888 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\6bf6fc511ccdc5604\bingbarsetup.exe 2012-01-26 18:02:52 69464 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\XAPOFX1_3.dll 2012-01-26 18:02:52 515416 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\XAudio2_5.dll 2012-01-26 18:02:51 523088 ----a-w- C:\Windows\System32\d3dx10_42.dll 2012-01-26 18:02:51 453456 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_42.dll 2012-01-26 18:02:40 15712 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\b1c838421ccdc5403\MeshBetaRemover.exe 2012-01-26 18:02:39 94040 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\b09be8dc1ccdc5402\DSETUP.dll 2012-01-26 18:02:39 525656 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\b09be8dc1ccdc5402\DXSETUP.exe 2012-01-26 18:02:39 1691480 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\b09be8dc1ccdc5402\dsetup32.dll 2012-01-26 17:59:31 4398360 ----a-w- C:\Windows\System32\d3dx9_32.dll 2012-01-26 17:59:31 3426072 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\d3dx9_32.dll 2012-01-26 17:59:08 94040 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\32b44c991ccdc5401\DSETUP.dll 2012-01-26 17:59:08 525656 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\32b44c991ccdc5401\DXSETUP.exe 2012-01-26 17:59:08 1691480 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live\.cache\32b44c991ccdc5401\dsetup32.dll 2012-01-26 17:09:27 -------- d-----w- C:\ProgramData\PC Tools 2012-01-26 17:05:58 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Roaming\PCPro 2012-01-26 17:05:58 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Roaming\PC Cleaners 2012-01-26 17:05:54 5276432 ----a-w- C:\Windows\uninst.exe 2012-01-26 17:05:53 -------- d-----w- C:\ProgramData\PC1Data 2012-01-26 17:05:53 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\PC Cleaners 2012-01-26 16:52:08 -------- d-----w- C:\ProgramData\PC Drivers HeadQuarters 2012-01-26 16:15:20 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Local\Windows Live 2012-01-26 16:15:18 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Windows Live 2012-01-26 16:11:53 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Local\{71FF52C9-D7B4-4CEE-BEC2-C1F3421FB611} 2012-01-24 15:48:14 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Roaming\EleFun Games 2012-01-24 15:44:44 -------- d-----w- C:\ProgramData\FarmFrenzy-PizzaParty 2012-01-24 15:35:49 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Roaming\XBMC 2012-01-24 12:21:33 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Selectsoft 2012-01-24 12:21:29 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\BVRP Software 2012-01-23 05:51:19 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite 2012-01-22 19:19:06 1409 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tmp45BAE.FOT 2012-01-22 19:19:06 1409 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tmp38BAE.FOT 2012-01-22 16:43:45 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Roaming\Playrix Entertainment 2012-01-22 16:14:16 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Roaming\Meridian93 2012-01-22 16:02:33 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Local\Menge 2012-01-21 12:25:03 -------- d-----w- C:\ProgramData\Arcade Lab 2012-01-21 11:32:23 -------- d-----w- C:\ProgramData\AlawarWrapper 2012-01-21 03:09:41 -------- d-----w- C:\ProgramData\PopCap Games 2012-01-21 03:09:41 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\PopCap Games 2012-01-20 17:32:59 -------- d-----w- C:\ProgramData\Sandlot Games 2012-01-19 19:33:18 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Local\Oberon Games 2012-01-19 17:49:33 -------- d-----w- C:\ProgramData\Rumbic Studio 2012-01-19 17:41:20 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Roaming\Intenium 2012-01-19 16:39:40 -------- d-----w- C:\ProgramData\shockwave.com 2012-01-19 16:37:23 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\My Sweet Games 2012-01-19 07:40:07 -------- d-----w- C:\Users\Elinceto\AppData\Local\Ashampoo Music Studio 3 2012-01-19 07:38:32 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Conduit 2012-01-19 07:38:30 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\MyAshampoo 2012-01-19 07:20:19 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Toolbar 2012-01-19 07:18:19 871408 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\sptd.sys 2012-01-12 22:09:12 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\MyPlayCity.com 2012-01-04 18:51:11 -------- d-----w- C:\Windows\SysWow64\SupportAppXL 2012-01-04 18:51:08 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\GLOBUL Connection Manager 2012-01-03 13:10:44 182672 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\Plugins\nppdf32.dll . ==================== Find3M ==================== . 2012-01-04 09:26:37 279096 ------w- C:\Windows\System32\MpSigStub.exe . ============= FINISH: 19:53:22,97 =============== UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-08-26.01) . Microsoft Windows 7 Ultimate Boot Device: \Device\HarddiskVolume1 Install Date: 6.5.2011 г. 03:09:18 System Uptime: 28.1.2012 г. 19:10:27 (0 hours ago) . Motherboard: Dell Inc. | | 0G848F Processor: Intel® Core2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz | Microprocessor | 2200/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 3,696 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 208 GiB total, 91,879 GiB free. E: is FIXED (NTFS) - 219 GiB total, 80,676 GiB free. F: is CDROM () G: is CDROM () H: is CDROM () I: is Removable J: is CDROM () K: is CDROM () L: is Removable . ==== Disabled Device Manager Items ============= . ==== System Restore Points =================== . RP156: 28.1.2012 г. 17:06:29 - Installed Dell Resource CD. . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent 1001 Nights - The Adventures of Sinbad 101 Penguin Pets Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Reader X (10.1.2) AIMP3 Apple Application Support Apple Software Update Ashampoo Burning Studio 10.0.4 Ashampoo Music Studio 3 3.51 Atlantis Quest Bejeweled 3 Bing Bar Call of Atlantis CD Art Display 2.0.1 D3DX10 DAEMON Tools Toolbar Dell Resource CD Facemoods Toolbar Farm Frenzy - Pizza Party Farm Frenzy Viking Heroes version 1.0 Fishdom Fishdom H2O - Hidden Odyssey Flower Quest Flowers Story - Fairy Quest GLOBUL Connection Manager GOM Player Google Chrome IDT Audio In Search of the Lost Temple Jewel Quest Junk Mail filter update LibreOffice 3.3 Logon Screen Mesh Runtime Messenger Companion Microsoft Silverlight Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 Mozilla Firefox 8.0 (x86 en-US) Mozilla Firefox 9.0.1 (x86 en-US) MSVCRT MSVCRT_amd64 My Sweet Games MyAshampoo Toolbar Mysterious Travel - The Magic Diary Netlog 24 PC Cleaners Picasa 3 Puzzle Mania - Chronicles of Unicorn QuickTime Rainmeter RelevantKnowledge RK Launcher iVista Leopard Road Attack Room Zoom - Race for Impact Royal Envoy Collectors Edition Safari Skype Click to Call Skype™ 5.5 sponsorkeyword Uninstall Super Mario Castle Buster TeamViewer 6 The KMPlayer (remove only) Time Mysteries 2- The Ancient Spectres Collectors Edition VIVACOM 3G USB Modem VLC media player 1.1.10 vloader-bg Windows Live Communications Platform Windows Live Essentials Windows Live Installer Windows Live Mail Windows Live Mesh Windows Live Mesh ActiveX Control for Remote Connections Windows Live Messenger Windows Live Messenger Companion Core Windows Live Movie Maker Windows Live Photo Common Windows Live Photo Gallery Windows Live PIMT Platform Windows Live SOXE Windows Live SOXE Definitions Windows Live UX Platform Windows Live UX Platform Language Pack Windows Live Writer Windows Live Writer Resources XBMC YouTube Downloader 2.7.2 YouTube Downloader Toolbar v4.6 . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 28.1.2012 г. 19:12:00, Error: Service Control Manager [7009] - A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the Windows Search service to connect. 28.1.2012 г. 19:12:00, Error: Service Control Manager [7000] - The Windows Search service failed to start due to the following error: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. 28.1.2012 г. 19:12:00, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005] - DCOM got error "1053" attempting to start the service WSearch with arguments "" in order to run the server: {9E175B6D-F52A-11D8-B9A5-505054503030} 28.1.2012 г. 19:11:49, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 28.1.2012 г. 17:16:57, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 28.1.2012 г. 17:13:24, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 28.1.2012 г. 16:40:27, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 28.1.2012 г. 16:35:41, Error: VDS Basic Provider [1] - Unexpected failure. Error code: 490@01010004 28.1.2012 г. 16:35:41, Error: VDS Basic Provider [1] - Unexpected failure. Error code: 490@01010004 28.1.2012 г. 16:35:41, Error: VDS Basic Provider [1] - Unexpected failure. Error code: 490@01010004 28.1.2012 г. 16:35:41, Error: VDS Basic Provider [1] - Unexpected failure. Error code: 490@01010004 28.1.2012 г. 16:32:45, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 28.1.2012 г. 15:38:06, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 27.1.2012 г. 16:09:49, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 27.1.2012 г. 04:35:19, Error: Service Control Manager [7001] - The Fax service depends on the Print Spooler service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 26.1.2012 г. 23:23:06, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 26.1.2012 г. 19:44:23, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 26.1.2012 г. 19:32:31, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 26.1.2012 г. 19:32:00, Error: Service Control Manager [7023] - The Extensible Authentication Protocol service terminated with the following error: The specified procedure could not be found. 26.1.2012 г. 19:32:00, Error: Service Control Manager [7001] - The WLAN AutoConfig service depends on the Extensible Authentication Protocol service which failed to start because of the following error: The specified procedure could not be found. 26.1.2012 г. 17:49:21, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 26.1.2012 г. 17:34:12, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 26.1.2012 г. 17:28:26, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 26.1.2012 г. 17:20:14, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 26.1.2012 г. 15:36:07, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 26.1.2012 г. 13:43:33, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 25.1.2012 г. 21:33:35, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.119.353.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Search Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8001.0 Error code: 0x8024402c Error description: An unexpected problem occurred while checking for updates. For information on installing or troubleshooting updates, see Help and Support. 25.1.2012 г. 21:24:07, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 24.1.2012 г. 21:56:12, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 24.1.2012 г. 21:45:01, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit. 24.1.2012 г. 20:59:54, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 24.1.2012 г. 03:28:48, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.119.353.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Search Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8001.0 Error code: 0x8024402c Error description: An unexpected problem occurred while checking for updates. For information on installing or troubleshooting updates, see Help and Support. 24.1.2012 г. 03:19:18, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 23.1.2012 г. 20:17:14, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 23.1.2012 г. 18:55:01, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 23.1.2012 г. 01:49:02, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 22.1.2012 г. 22:43:53, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 22.1.2012 г. 21:54:24, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 21.1.2012 г. 23:58:52, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit. 21.1.2012 г. 23:13:10, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 21.1.2012 г. 23:01:21, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 21.1.2012 г. 20:20:27, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 21.1.2012 г. 19:45:22, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.119.129.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Search Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8001.0 Error code: 0x8024402c Error description: An unexpected problem occurred while checking for updates. For information on installing or troubleshooting updates, see Help and Support. 21.1.2012 г. 19:36:02, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 21.1.2012 г. 18:52:24, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 21.1.2012 г. 17:45:01, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 21.1.2012 г. 17:33:11, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 21.1.2012 г. 10:46:32, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. 21.1.2012 г. 10:44:20, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Unspecified error Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection. . ==== End Of File =========================== Благодаря
 3. 1 реакция
  Темата може да се затваря. Разглобих пералнята и си я оправих сам. Никакъв процесор не беше изгорял. Намерих прекъснат лентов кабел и го ремонтирах.
 4. 1 реакция
  Има много теми по смазването а истината е една - нов ПП. Ама щом имаш търпение да го разглабаш по 10 пъти на ден можеш да го почистиш хубаво от старото масло и да капнеш една капка ново .
 5. 1 реакция
  DELL Vostro 355 - става и за игри, макар че игри+лаптоп си е сериозна инвестиция. DELL Latitude E5520, в случай, че игрите са на много заден план, или не играеш нищо по-тежко от стари класики като DOtA и т.н. ASUS N53SV-S1738D също е добър вариант, ама 1920х1080 на 15 инча си е жива мъка за очите, пък и видеокартата ще се озорва с по-сериозни игри. Ако имаш възможност иди и виж на живо дали ще ти изглежда добре такава висока резолюция на малък дисплей, а ако вземаш лаптоп, който ще се ползва предимно на зарядно и почти няма да се разнася не е лош вариант 18-инчовия K93SV-YZ125D. п.п. Леново-то, което си споменал също е доста добър за парите си, но аз съм по-впечатлен от SAMSUNG NP-RF511-S01BG
 6. 1 реакция
  Статията се публикува с любезното съдействие на PR тима на АМД за България - Видеокартата осигурява най-добра производителност в класа си - Сънивейл, Калифорния — 31 януари 2012 г. — AMD (NYSE: AMD) днес пуска на пазара графичната карта AMD Radeon™ HD 7950 за настолни компютри. Това е втората видео платка базирана на 28nm процес, след AMD Radeon HD 7970 – призната за своята най-висока производителност със 150 отличия от технологични медии в цял свят. Тя предлага изчислителна мощ от 2.8 TFLOPs, която може да се удвои с използването на две AMD Radeon HD 7950 свързани в AMD CrossFire™ конфигурация. Серията графични карти AMD Radeon™ HD 7900 са предназначени за геймъри, които никога не се задоволяват с постигнатото. Моделът AMD Radeon™ HD 7950 вече е достъпен от дилъри в цял свят, като цените на различните варианти започват от $449 USD (препоръчителни цени на дребно в САЩ). “С обявяването на AMD Radeon™ HD 7950, AMD вдигна изключително високо летвата на 28nm графична технология и производителност,” каза Мат Скинър, корпоративен вицепрезидент и управител на GPU Division, AMD. “-От поглъщащите изживявания с многодисплейната технология AMD Eyefinity и AMD HD3D стерео 3D до невероятната реалистичност на днешните DirectX® 11-съвместими игри, ние осигуряваме безпрецедентни възможности за геймърите. Картите от AMD Radeon™ HD 7900 серия са продукти от свой собствен клас.” Изградена по AMD Graphics Core Next архитектура и най-новата технология за управление на захранването - AMD PowerTune и AMD ZeroCore Power – картата AMD Radeon™ HD 7950 утвърждава постиженията на компанията, след дебюта на AMD Radeon HD 7970 през декември 2011 г. AMD Radeon™ HD 7950 ще бъде достъпна в глобален план от производители на графични платки като Sapphire, TUL, HIS, XFX, ASUS, Gigabyte, и MSI, с партньорството на дистрибутори и търговски вериги от цял свят. Поддържащи източници • Продуктова страниця: Научете още за AMD Radeon™ HD 7950 http://sites.amd.com...adeon-7950.aspx • Къде да закупите: Amazon, Cyberpower PC, iBuypower, Newegg, http://www.newegg.com/radeon7900 и NCIX. http://source.ncix.c...0/ca/index.html • Twitter: следете новините за AMD графика в Twitter на @AMDRadeon http://twitter.com/AMDRadeon • Научете още за GCN архитектурата • Научете още за AMD PowerTune технологията • Facebook: станете фен на технологиите на AMD technology във Facebook http://www.facebook.com/AMD За AMD AMD (NYSE: AMD) е иноватор в дизайна на полупроводникови продукти, който води следващата ера на живи дигитални изживявания със своите AMD Fusion ускорени процесори (APUs), вградени в широка гама компютърни устройства. Сървърните продукти на компанията са фокусирани върху водещи за индустрията облачни и виртуализационни изчислителни среди. Графичните и изчислителните технологии на AMD са в основата на различни устройства от игрови конзоли и РС до суперкомпютри. За допълнителна информация, посетете http://www.amd.com. [1] Според тестове в AMD лаборатории затестване на производителност. Бенчмарк конфигурация: Intel® Core™ i7-3960X (3.3GHz), MSI X79A-GD65, 16GB (4x4GB) DDR3-1600 и Microsoft® Windows® 7 x64. AMD Radeon™ HD 7950 е оценена с драйвер за представителите на пресата версия 8.921.2. NVIDIA GeForce® GTX 580 е оценена, използвайки NVIDIA ForceWare 290.53 BETA. Едит: забравих едно фирмено тестче Файл: AMD Radeon HD 7950 Introduction FINAL - кратки тестове и описание: http://new.sliven.net/res/news/60045/AMD%20Radeon%20HD%207950%20Introduction%20FINAL.PDF
 7. 1 реакция
  Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта. :Processes killallprocesses :OTL PRC - [2012/01/30 13:03:08 | 000,372,736 | ---- | M] ( ) -- C:\WINDOWS\temp\mrt9.tmp\stdrt.exe @Alternate Data Stream - 1107 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft:HRBDBHJKp4dPR0MhdAcPK89iFSU @Alternate Data Stream - 1082 bytes -> C:\Documents and Settings\GR\Cookies:SfYAratMRBwP8gZQ4m5OWnEN @Alternate Data Stream - 1082 bytes -> C:\Documents and Settings\GR\Cookies:EJnJzrd4IVRqzd7j41A4Af3ZfYQ4B @Alternate Data Stream - 1027 bytes -> C:\Program Files\Outlook Express:S1C6OcOs7OPrWymqwGk7br9 @Alternate Data Stream - 1010 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS\Application Data\Microsoft:V0hB1DGvmH8uVkpW6uIFzU1 :Reg :files C:\WINDOWS\temp\mrt9.tmp\stdrt.exe autorun.inf /alldrives autorun.exe /alldrives recycler /alldrives ipconfig /flushdns /c :Commands [purity] [emptytemp] [resethosts] [clearallrestorepoints] [emptyflash] [Reboot] След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.
 8. 1 реакция
  Звучи ми като сериозно омазан Windows. Да видим дали нещо не се крие из логовете или просто гадината (или който е бил причината за проблемите) още е някъде из компютъра или се е самоизтрила след извършване на дейностите за които е била програмирана. 1. Изтеглете ComboFix от BleepingComputer и го запазете (бутон Save -> Save as) ComboFix на вашия десктоп: След приключване на изтеглянето на ComboFix, иконката на програмата би трябвало да изглежда така: 2. Затворете всички работещи приложения, отворени прозорци и програми работещи във фонов режим. Спрете временно защитата в реално време на антивирусната програма и на другите програми за сигурност, ако има такива. 3. Стартирайте с двоен клик Combofix.exe. Изберете YES, за да се съгласите с условията за използване на програмата. Важно: По време на работата на ComboFix не бива да се движи мишката и да се натискат клавиши от клавиатурата. Просто търпеливо оставете ComboFix да си свърши работата, без да използвате компютъра за други цели. 4. Ако получите предупреждение от UAC, съгласете се. 5 ComboFix ще спре временно Интернет връзката, но след като приключи работата на програмата тази връзка ще бъде възстановена автоматично. ComboFix ще сканира за проблеми и за заразени файлове, като това може да отнеме известно време. Моля да бъдете търпеливи. Ако има проблем с Интернет връзката след приключване на работата на Combofix, моля да прочетете това: Manually restoring the Internet connection section. 6 Когато работата на ComboFix приключи, ще се появи текстов документ (log) в Notepad: Копирайте с (Copy) и поставете с (Paste) съдържанието на лога в следващия си коментар. Забележка: Ако се появи следното съобщение при отварянето на различни програми след завършване на сканирането с Combofix - "illegal operation on a registry key that has been marked for deletion." просто рестартирайте компютъра още веднъж и то ще изчезне. По време на сканирането не използвайте компютъра си !
 9. 1 реакция
  На твое място с този добър бюджет за ъпгреид и надежда за игри, бих разкарал АМД платформата и мина на сокет 1155.Или иначе казано, дай да видим с какво си в момента, продай го и ще се получи бюджет достатъчен за една сериозна машина и като производителност и като за игри!
 10. 1 реакция
  Хората красят бара , не името му , 1 чаша портокалов сок , ако може ... кой сервира? бар 'Viva ла маса'
Резултатите са според часовата зона Sofia/GMT+03:00

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.