Премини към съдържанието

Топ Потребители


Най-харесвано

Showing content with the highest reputation on 14.11.2018 от всички места

 1. 3 реакции
  Въпроса е след година тия тръби дали ще са пълни или ще ръждясват!!! Офцоооооооо мисли поне малко !
 2. 2 реакции
  Почти същите са.имаме само една нова връзка с Турция. Мирко, я кажи когато руснаците пуснат втората тръба на "Турски поток" и ни предложат по евтин газ през Турция тогава какво правим?Пак ли да си настояваме за транзита през Украйна?
 3. 2 реакции
  Десет години герб са на власт, ма аз съм бил тъпия, щото не съм им свършил тяхната работа - че кога съм бил аз на власт, за да съм виновен за надупената ни национална сигурност?! Герб десет години управляват, обърни се към тях и ги питай що не са подсигурили алтернативни доставки - ама викаш, как да питаш, като ще те сритат веднага и ще останеш без работа. :Д
 4. 1 реакция
  Първо, искам да благодаря за детайлното обяснение ( многооо полезно за хора като мен ) . Изпълних всичко, което бе описано: Стъпка 1: След като премахна програмата, имаше остатъци и на други места, които ги почисти също. Стъпка 2 и Стъпка 3: Свалих и изпълних всички точки успешно - ще кача файловете. Стъпка 2: Fix result of Farbar Recovery Scan Tool (x86) Version: 11.11.2018 Ran by Grigorovi (13-11-2018 22:49:54) Run:1 Running from D:\Instal\FRST Loaded Profiles: Grigorovi (Available Profiles: Grigorovi) Boot Mode: Normal ============================================== fixlist content: ***************** start CreateRestorePoint: CloseProcesses: HKLM\...\Run: [CL-22-D39888C9-D725-485F-B4A2-1AD9369147B7] => "C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\CL-22-4DEB32A9-F15E-4B9A-A7FB-125105229440\setuplauncher.exe" /run:"C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\CL-22-4DEB32A (the data entry has 44 more characters). File: C:\Windows\foJiYOYp.exe File: C:\Windows\system32\rNZYYO.exe File: C:\Windows\system32\OmATowuMEtOu.exe C:\Windows\foJiYOYp.exe C:\Windows\system32\rNZYYO.exe C:\Windows\system32\OmATowuMEtOu.exe 2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\AtStart.txt 2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\DSwitch.txt 2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\QSwitch.txt Task: {799B0207-76DA-486E-A105-B3B344D7133B} - System32\Tasks\FreeFileViewerUpdateChecker => C:\Program Files\FreeFileViewer\FFVCheckForUpdates.exe [2015-12-30] (Bitberry Software) <==== ATTENTION Task: {B3B5309E-A3C8-4093-981D-2AFCA15741FD} - System32\Tasks\{7B3B30F2-C504-4623-B0F4-626DA15FEEAD} => C:\Windows\system32\pcalua.exe -a D:\Igri\pokerstars\PokerStarsUninstall.exe -d D:\Igri\pokerstars Task: C:\Windows\Tasks\FreeFileViewerUpdateChecker.job => C:\Program Files\FreeFileViewer\FFVCheckForUpdates.exe <==== ATTENTION FirewallRules: [{8F1BA0E7-F395-4535-93C9-36C48F5499FC}] => (Allow) C:\Program Files\FreeFileViewer\FFVCheckForUpdates.exe cmd: del %temp%\*.* /f /s /q cmd: rd /s /q %temp% cmd: bitsadmin /reset /allusers cmd: netsh winsock reset catalog cmd: ipconfig /flushdns RemoveProxy: EmptyTemp: End ***************** Restore point was successfully created. Processes closed successfully. "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\CL-22-D39888C9-D725-485F-B4A2-1AD9369147B7" => removed successfully. ========================= File: C:\Windows\foJiYOYp.exe ======================== C:\Windows\foJiYOYp.exe File not signed MD5: 0920B14AA67A8B04ACF48FFE7C6F0927 Creation and modification date: 30826-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 Size: 000186368 Attributes: ----N Company Name: Microsoft Corporation Internal Name: bitsadmin.exe Original Name: bitsadmin.exe Product: Microsoft® Windows® Operating System Description: BITS administration utility File Version: 7.5.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) Product Version: 7.5.7601.17514 Copyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved. VirusTotal: https://www.virustotal.com/file/838670c83e6d1984d0c46e39c196028d292b3a6d2df96183f2f6e408f1a16e00/analysis/1540796545/ ====== End of File: ====== ========================= File: C:\Windows\system32\rNZYYO.exe ======================== C:\Windows\system32\rNZYYO.exe File not signed MD5: 06983C58F6D1CAE00A72CE5091715C79 Creation and modification date: 30826-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 Size: 000073216 Attributes: ----N Company Name: Microsoft Corporation Internal Name: msiexec Original Name: msiexec.exe Product: Windows Installer - Unicode Description: Windows® installer File Version: 5.0.7601.24052 (win7sp1_ldr.180202-0600) Product Version: 5.0.7601.24052 Copyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved. VirusTotal: https://www.virustotal.com/file/c91439319df61808e8fc4b4cf259b4ddd40dd09da9e90947d80eb417d32a7949/analysis/1541650258/ ====== End of File: ====== ========================= File: C:\Windows\system32\OmATowuMEtOu.exe ======================== C:\Windows\system32\OmATowuMEtOu.exe File not signed MD5: 06983C58F6D1CAE00A72CE5091715C79 Creation and modification date: 30826-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 Size: 000073216 Attributes: ----N Company Name: Microsoft Corporation Internal Name: msiexec Original Name: msiexec.exe Product: Windows Installer - Unicode Description: Windows® installer File Version: 5.0.7601.24052 (win7sp1_ldr.180202-0600) Product Version: 5.0.7601.24052 Copyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved. VirusTotal: https://www.virustotal.com/file/c91439319df61808e8fc4b4cf259b4ddd40dd09da9e90947d80eb417d32a7949/analysis/1541650258/ ====== End of File: ====== C:\Windows\foJiYOYp.exe => moved successfully C:\Windows\system32\rNZYYO.exe => moved successfully C:\Windows\system32\OmATowuMEtOu.exe => moved successfully "C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\AtStart.txt" => not found C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\DSwitch.txt => moved successfully C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\QSwitch.txt => moved successfully "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{799B0207-76DA-486E-A105-B3B344D7133B}" => removed successfully. "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{799B0207-76DA-486E-A105-B3B344D7133B}" => removed successfully. C:\Windows\System32\Tasks\FreeFileViewerUpdateChecker => moved successfully "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\FreeFileViewerUpdateChecker" => removed successfully. "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{B3B5309E-A3C8-4093-981D-2AFCA15741FD}" => removed successfully. "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{B3B5309E-A3C8-4093-981D-2AFCA15741FD}" => removed successfully. C:\Windows\System32\Tasks\{7B3B30F2-C504-4623-B0F4-626DA15FEEAD} => moved successfully "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{7B3B30F2-C504-4623-B0F4-626DA15FEEAD}" => removed successfully. C:\Windows\Tasks\FreeFileViewerUpdateChecker.job => moved successfully "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules\\{8F1BA0E7-F395-4535-93C9-36C48F5499FC}" => removed successfully. ========= del %temp%\*.* /f /s /q ========= Deleted file - C:\Users\GRIGOR~1\AppData\Local\Temp\AdobeARM.log Deleted file - C:\Users\GRIGOR~1\AppData\Local\Temp\AdobeARM_NotLocked.log C:\Users\GRIGOR~1\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt Џа®жҐбкв ­Ґ ¬®¦Ґ ¤ ­ Їа ўЁ ®Ўак饭ЁҐ Єк¬ д ©« , § й®в® в®© ᥠЁ§Ї®«§ў ®в ¤агЈ Їа®жҐб. Deleted file - C:\Users\GRIGOR~1\AppData\Local\Temp\acrord32_sbx\BroadcastMsg_1542058406.txt ========= End of CMD: ========= ========= rd /s /q %temp% ========= C:\Users\GRIGOR~1\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt - Џа®жҐбкв ­Ґ ¬®¦Ґ ¤ ­ Їа ўЁ ®Ўак饭ЁҐ Єк¬ д ©« , § й®в® в®© ᥠЁ§Ї®«§ў ®в ¤агЈ Їа®жҐб. C:\Users\GRIGOR~1\AppData\Local\Temp\POKERS~1\000010~2.000 - „ЁаҐЄв®аЁпв ­Ґ Ґ Їа §­ . ========= End of CMD: ========= ========= bitsadmin /reset /allusers ========= BITSADMIN version 3.0 [ 7.5.7601 ] BITS administration utility. (C) Copyright 2000-2006 Microsoft Corp. BITSAdmin is deprecated and is not guaranteed to be available in future versions of Windows. Administrative tools for the BITS service are now provided by BITS PowerShell cmdlets. 0 out of 0 jobs canceled. ========= End of CMD: ========= ========= netsh winsock reset catalog ========= Sucessfully reset the Winsock Catalog. You must restart the computer in order to complete the reset. ========= End of CMD: ========= ========= ipconfig /flushdns ========= Windows IP Configuration Successfully flushed the DNS Resolver Cache. ========= End of CMD: ========= ========= RemoveProxy: ========= "HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings" => removed successfully. "HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings" => removed successfully. "HKU\S-1-5-21-2744073735-3007959217-1321240149-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\DefaultConnectionSettings" => removed successfully. "HKU\S-1-5-21-2744073735-3007959217-1321240149-1000\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\\SavedLegacySettings" => removed successfully. ========= End of RemoveProxy: ========= =========== EmptyTemp: ========== BITS transfer queue => 8388608 B DOMStoree, IE Recovery, AppCache, Feeds Cache, Thumbcache, IconCache => 8167321 B Java, Flash, Steam htmlcache => 506 B Windows/system/drivers => 3952250 B Edge => 0 B Chrome => 268125914 B Firefox => 16162188 B Opera => 0 B Temp, IE cache, history, cookies, recent: Users => 0 B Default => 0 B Public => 0 B ProgramData => 0 B systemprofile => 128 B LocalService => 0 B NetworkService => 3790198 B Grigorovi => 160141 B RecycleBin => 0 B EmptyTemp: => 294.4 MB temporary data Removed. ================================ The system needed a reboot. ==== End of Fixlog 22:57:36 ==== Стъпка 3: # ------------------------------- # Malwarebytes AdwCleaner 7.2.4.0 # ------------------------------- # Build: 09-19-2018 # Database: 2018-08-30.1 (Local) # Support: https://www.malwarebytes.com/support # # ------------------------------- # Mode: Clean # ------------------------------- # Start: 11-13-2018 # Duration: 00:00:03 # OS: Windows 7 Ultimate # Cleaned: 1 # Failed: 0 ***** [ Services ] ***** No malicious services cleaned. ***** [ Folders ] ***** No malicious folders cleaned. ***** [ Files ] ***** No malicious files cleaned. ***** [ DLL ] ***** No malicious DLLs cleaned. ***** [ WMI ] ***** No malicious WMI cleaned. ***** [ Shortcuts ] ***** No malicious shortcuts cleaned. ***** [ Tasks ] ***** No malicious tasks cleaned. ***** [ Registry ] ***** Deleted HKCU\Software\Bitberry ***** [ Chromium (and derivatives) ] ***** No malicious Chromium entries cleaned. ***** [ Chromium URLs ] ***** No malicious Chromium URLs cleaned. ***** [ Firefox (and derivatives) ] ***** No malicious Firefox entries cleaned. ***** [ Firefox URLs ] ***** No malicious Firefox URLs cleaned. ************************* [+] Delete Tracing Keys [+] Reset Winsock ************************* AdwCleaner[S00].txt - [1410 octets] - [05/10/2018 13:42:45] AdwCleaner[C00].txt - [1516 octets] - [05/10/2018 13:43:17] AdwCleaner[S01].txt - [1393 octets] - [13/11/2018 23:17:51] ########## EOF - C:\AdwCleaner\Logs\AdwCleaner[C01].txt ##########
 5. 1 реакция
  http://glasove.com/categories/novini/news/na-ministyr-petkova-j-prilosha-predi-zasedanieto-za-aktualizirane-na-energijnata-strategiya Е, нали се хвалехте , че сте спрели незнам колко си енергийни проекта на Русия. Май като пуснат турския паток някой ще изквичи.
 6. 1 реакция
  Народ който кара коли за 500 лева, с гражданска отговорност за 1000 лева, не може да бъде унищожен!
 7. 1 реакция
  Бе личи си, че отдавна си в спорта - старо куче с червена козинка. :Д Пък после другите те били набеждавали, че имаш сестра.
 8. 1 реакция
  И аз се бях хлъзнал по едно време по това, че като са по-качествени кабелите от усилвателя до тон-колоните ще има разлика в качеството на звука, но не, всичко е плацебо ефект, разбира се ако се ползват някакви съвсем долнопробни кабели и след това ги смениш с качествени ще се усети вероятно някаква разлика, но случая не е такъв в момента. Кабелите на входовете на усилвателя са ти по-важни от тези на изхода, защото от некачествени такива с не добра екранировка, се явяват брум, шум от там и изкривявания. Иначе адмирации за това което правиш!
 9. 1 реакция
  Помоли някого вкъщи да смени кабелите със старите - само че без ти да знаеш кога. И ако хванеш разлика, значи наистина има
 10. 1 реакция
Резултатите са според часовата зона Sofia/GMT+02:00

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.