Премини към съдържанието

Топ Потребители


Най-харесвано

Показва най-харесваното съдържание от 13.07.2019 от всички места

 1. 33 реакции
  То стана голяма мацаница пак тука... Малко над нещата момчета, стриймове винаги е имало и ще има, както и ще се разпиляват по форумите... Който не се е защитил като хората, така ще е... Пийте по една ракия и се кефете, че деня е свършил в здраве...Безсмислено е да се обиждате, защото всичко е преходно!
 2. 30 реакции
  Здравейте колеги, следя форума от около година и гледам в последно време не се пише нищо стойностно а има само заядици и мърморене Във форума има няколко човека, които постват ценна информация и имате добър поглед за нещата свързани с темата. Мотивиран от това, което те правят, исках да напиша един пост с how to за това, което съм постигнал при решението на даден проблем. Наясно съм, че форума е отворен и всеки може да го чете и по този повод съм маскирал част от чувствителната информация в поста ми, която може да се ползва не по предназначение. Всеки, който има вече натрупан опит ще знае как да попълни липсващите парчета от скриптовете, които съм направил. За останалите (нищо лично) - повече четене и нещата ще си дойдат на мястото, както стана при мен И така преминавам по същество! От преди година се сдобих с Mag 256 и не знаех как точно да го използвам. След като се рових из документацията на устройството разбрах как да го ползвам и започнах да търся източници за гледане (портали или плейлисти). Идеята бе да го дам родителите ми, които живеят в провинцията и от време на време да гледат. Това означаваше да направя използването на устройството максимално лесно за употреба. Търсенето ме насочи към форума на Калдата, където намерих полезна информация и един добър колега, които да вкара мак устройството на бокса в негов портал. Всичко бе чудесно, до като в един момент не спря и трябваше да търся друг начин за гледане. Наясно бях с това, че услугата можеше да спре но предвид това, че не се плаща за мен е нормално! Понеже във форума се постваха много мак адреси на различни портали, обмислях варианта, как да сменям мак адреса на устройството. След дълго четене разбрах, че не е възможно от разстояние! От опита на други колеги във форума стана ясно, че трябваше да прекомпилирам фърмуера (със сменения мак), след това да го качвам на флашка и от там на устройството или по tftp. Отделно можеше да има счупен фърмуер при преноса или компилирането което съвсем ме отказа Трябваше да използвам другата опция - зареждане на плейлисти. Проблемът с тях е, че са кратковременни и често трябва да се настройват наново, което за родителите ми е непосилна задача. Търсейки решение на проблема стигнах до един малък проект в гитхъб - https://github.com/erkexzcx/stalkerhek , който за мен бе точното решение. Това е емулатор на бокс под линукс (нещо като stbemu но без GUI интерфейс в конзолен вариант), писан на golang. След като прочеотох за какво става въпрос разбрах, че трябва да имам сървър с добра скорост на D/U за да може да получавам стриимовете от портала и да може да ги препращам на бокса по схемата: stalker Linux сървър с iptv playlist portal -------> stalkerhek -------------------> mag 256 Именно с този stalkerhek имам възможността да сменям маковете и да се регистрирам в портала. Ето и как точно става това. 1. Инсталираме golang, git, fail2ban, screen, vnstat 2. Изтегляме source code от github git clone https://github.com/erkexzcx/stalkerhek.git 3. За да тръгне компилацията се променя файла: internal/config/config.go ред 46 content, err := ioutil.ReadFile("stalkerhek.yaml") да стане: content, err := ioutil.ReadFile("config/stalkerhek.yaml") 4. Във файла build.sh коментираме билдовете за ненужните платформи. Аз си оставих само: env GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_x86_64" # Linux 64bit С тези стъпки до момента би трябвало да тръгне всичко. Ако имаме реален акаунт на MAG устройство може да попълним коректна информация във файла stalkerhek/config/stalkerhek.yaml след като прослушаме трафика с wireshark от устройството при инициализация след включване (така както е описано в гит страницата на stalkerhek). Аз обаче нямам валиден акаунт и трябва да измисля начин да използвам маковете, които се публикуват за да ползвам услугата и едновременно с това да не нарушавам качеството и за този, който вече си е платил за нея. Идеята ми е да се следва логика за автоматизация по начина, описан по-долу: 1. На произволен принцип от списък със събрани макове (колкото списъка е по-дълъг, толкова по-добре) се избира един и се добавя на мястото mac: 00:00:00:00:00:00 във файла stalkerhek/config/stalkerhek.yaml -> Ако избрания мак адрес в момента се използва (тоест достигнат е max connection = 1 в този момент) апликейшъна крашва (по дизайн) и се избира нов мак, като се повтаря стъпка 1 2. На всеки час stalkerhek процеса трябва да се убива/спира и да се стартира нов с друг мак адрес - това може да се настрой в крон: */60 * * * * /usr/bin/pkill -f dist/stalkerhek_linux_x86_64 3. Да се направи мониторинг на stalkerhek процеса и мрежовата активност свързана с това. За целта трябва да се направят някой промени на файла build.sh. Ето как изглежда при мен този файл след модификация и опит за автоматизация на процеса по въртене на различни макове през определено време. #!/usr/bin/env bash NAME="stalkerhek" stalkerhekconfig="config/stalkerhek.yaml" 1> getmacfromlist=$(/bin/sort -R list-of-macs |/bin/head -n 1) 2> /bin/sed -i -e "s/mac:\ .*/mac: $getmacfromlist/g" $stalkerhekconfig 3> cookiemac=$(/bin/cat $stalkerhekconfig |/bin/grep mac: |/bin/sed 's/mac: //' |/bin/sed 's/:/%3A/g') 4> getportalurl=$(/bin/cat $stalkerhekconfig |/bin/grep portal_url: |/bin/sed 's/portal_url: //') 5> gettoken=$(/usr/bin/curl --cookie "mac=$cookiemac" -s $getportalurl***) 6> /bin/sed -i -e "s/token:\ .*/token: $gettoken/g" $stalkerhekconfig # Remove old binaries (if any) /bin/rm -rf dist # Build Linux binaries: #env GOOS=linux GOARCH=386 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_i386" # Linux i386 env GOOS=linux GOARCH=amd64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_x86_64" # Linux 64bit #env GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=5 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_arm" # Linux armv5/armel/arm (it also works on armv6) #env GOOS=linux GOARCH=arm GOARM=7 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_armhf" # Linux armv7/armhf #env GOOS=linux GOARCH=arm64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_linux_aarch64" # Linux armv8/aarch64 # Build FreeBSD binary: #env GOOS=freebsd GOARCH=amd64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_freebsd_x86_64" # FreeBSD 64bit # Build MacOS binary: #env GOOS=darwin GOARCH=amd64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_darwin_x86_64" # Darwin 64bit # Build Windows binaries: #env GOOS=windows GOARCH=386 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_windows_i386.exe" # Windows 32bit #env GOOS=windows GOARCH=amd64 go build -ldflags="-s -w" -o "dist/${NAME}_windows_x86_64.exe" # Windows 64bit # Compress binaries (risk of binary not working at all on some platforms): # upx --best dist/* echo "======================================================" echo "MAC: $getmacfromlist" echo "PORTAL: $getportalurl" echo "TOKEN: $gettoken" echo "======================================================" По-долу може да намерите обяснение на описаните с номера процеси: 1> Взема на произволен принцип мак адрес от подадения списък. 2> Замества в конфиг файла (config/stalkerhek.yaml) взетия от стъпка 1 мак адрес 3> Сетва променлива cookiemac, която по-късно има ключово значение, като замества двоеточието в мак адреса от ст. 1 със символите %3A 4> Сетва променлива getportalurl, като го прочита от конфиг файла. Това е URL на портала. 5> Взема валиден токън за сесията от дадения портал, като получената стойност сетва в променлива gettoken. Тук е важно да отбележим, че ако се въведе невалиден мак адрес, също ще получим токън, който няма да е валиден пред портала и ще получим грешка от вида (при пускане на приложението): 2020/04/21 18:07:21 Starting... 2020/04/21 18:07:21 Connecting to Stalker portal... 2020/04/21 18:07:22 Retrieving channels list from Stalker portal... 2020/04/21 18:07:22 panic: unexpected end of JSON input goroutine 1 [running]: github.com/erkexzcx/stalkerhek/pkg/stalker.(*Portal).RetrieveChannels(0xc000094b00, 0x1, 0x1, 0x43c757) /usr/stalkerhek/pkg/stalker/channels.go:89 +0x566 github.com/erkexzcx/stalkerhek/cmd/stalkerhek.Init() /usr/stalkerhek/cmd/stalkerhek/main.go:41 +0x3ae main.main() /usr/stalkerhek/main.go:6 +0x20 6> Използваме променливата gettoken и попълваме информацията на определеното за това място в конфигурационния файл (config/stalkerhek.yaml) При работа на бокса и сменяне на каналите се случва апа да крашва/спира (по различни причини - изтекъл токън за портала, достиганат лимит за кънекциите, защото реалния потребител започва да ползва услугата в този момент, др.). За целта трябва да създадем няколко файла, които да следят различни възможни състояния на апа и въпреки това да не спира услугата за нас 1. Създаваме start.sh скрипта, който да билдва сорса и да рънва апа: #!/bin/bash while : do if [[ ! `pidof -s dist/stalkerhek_linux_x86_64` ]]; then ./build.sh dist/stalkerhek_linux_x86_64 2>&1 |tee output.log fi echo "Press <CTRL+C> to exit." sleep 1 done ============================================================= - следи дали процеса dist/stalkerhek_linux_x86_64 се изпълнява в момента (дали е ръннат и се вижда с командата ps) -> ако се изпълнява - изчаква 1 секунда и пак проверява -> ако не се изпълнява - пуска билда и апа, като output от апа се записва във лог файл на текущия процес output.log Това ни трябва за да следим състоянието на апа и дали не сме достигнали някоя от причините за спирането му (грешката, която дава преди да спре ни е нужна за логиката на автоматизацията) 2. Създаваме watchdog.sh скрипта, който да следи output.log за грешка, която да ни подскаже, че е време да сменим мак адреса и да не спираме/нарушаваме услугата за реалния й ползвател. #!/bin/bash while : do if [[ `pidof -s dist/stalkerhek_linux_x86_64` ]]; then if grep -q "401 Unauthorized\|403 Forbidden" output.log ; then echo "kill process !!!" > output.log pkill -f dist/stalkerhek_linux_x86_64 else echo "OK - process stalkerhek are running" fi fi echo "Press <CTRL+C> to exit." sleep 1 done ============================================================= - следи дали процеса dist/stalkerhek_linux_x86_64 се изпълнява в момента (дали е ръннат и се вижда с командата ps) -> ако се изпълнява търси за стрингове "401 Unauthorized" или "403 Forbidden" в лог файла на процеса output.log -> ако намери някой от търсените стринговете килва/спира процеса dist/stalkerhek_linux_x86_64 и изтрива съдържанието на output.log файла -> ако не намери търсените стрингове изчаква 1 секунда и пак проверява 3. За да имаме поглед над нещата и това какво се случва с процеса (мониторинг на stalkerhek процеса и мрежовата активност свързана с това) съм направил третия последен скрипт trafficmonitor.sh, който има вида: #!/bin/bash while true ; do nc -l -p 8988 -c 'echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n $(vnstat -tr 2 |tail -n +2 && echo "=============================================" && netstat -tanoplu |grep 8987 |column -t && echo "=============================================" && cat output.log && echo "=============================================" && vnstat -d |tail -n +2 && echo "=============================================" && vnstat -h && echo "=============================================" && fail2ban-client status sshd |head -n 8 )"'; done ============================================================= - на порт 8988 през браузър може да се следи output-а на командите -> vnstat -tr 2 |tail -n +2 -> netstat -tanoplu |grep 8987 |column -t -> cat output.log -> vnstat -d |tail -n +2 -> vnstat -h -> fail2ban-client status sshd |head -n 8 Един пример за това е: Traffic average for ens3 rx 0 kbit/s 0 packets/s tx 0 kbit/s 0 packets/s ============================================= tcp 0 0 0.0.0.0:8987 0.0.0.0:* LISTEN 15081/dist/stalkerh off (0.00/0/0) tcp 0 0 10.0.0.5:8987 87.120.141.76:3349 TIME_WAIT - timewait (47.76/0/0) ============================================= 2020/06/03 15:36:57 Starting... 2020/06/03 15:36:57 Connecting to Stalker portal... 2020/06/03 15:36:58 Retrieving channels list from Stalker portal... 2020/06/03 15:36:59 Started! 2020/06/03 15:36:59 Received request [1]: BG%3A+24+Kitchen+HD ============================================= ens3 / daily day rx | tx | total | avg. rate ------------------------+-------------+-------------+--------------- 05/05/2020 2.10 GiB | 2.15 GiB | 4.24 GiB | 412.01 kbit/s 05/06/2020 74.39 MiB | 95.34 MiB | 169.73 MiB | 16.09 kbit/s 05/07/2020 955.84 MiB | 586.15 MiB | 1.51 GiB | 146.20 kbit/s 05/08/2020 5.76 GiB | 9.94 GiB | 15.70 GiB | 1.52 Mbit/s 05/09/2020 2.38 GiB | 2.20 GiB | 4.58 GiB | 444.75 kbit/s 05/10/2020 71.88 MiB | 95.31 MiB | 167.19 MiB | 15.85 kbit/s 05/11/2020 1.66 GiB | 1.66 GiB | 3.32 GiB | 322.62 kbit/s 05/12/2020 1.65 GiB | 1.67 GiB | 3.31 GiB | 321.79 kbit/s 05/13/2020 972.06 MiB | 774.98 MiB | 1.71 GiB | 165.65 kbit/s 05/14/2020 2.12 GiB | 2.13 GiB | 4.25 GiB | 412.89 kbit/s 05/15/2020 1.65 GiB | 1.62 GiB | 3.27 GiB | 317.73 kbit/s 05/16/2020 167.45 MiB | 180.88 MiB | 348.33 MiB | 33.03 kbit/s 05/17/2020 1.21 GiB | 1.21 GiB | 2.42 GiB | 234.56 kbit/s 05/18/2020 71.23 MiB | 94.48 MiB | 165.71 MiB | 15.71 kbit/s 05/19/2020 3.66 GiB | 3.66 GiB | 7.32 GiB | 710.99 kbit/s 05/20/2020 473.00 MiB | 487.66 MiB | 960.66 MiB | 91.08 kbit/s 05/21/2020 1.55 GiB | 1.56 GiB | 3.11 GiB | 302.15 kbit/s 05/22/2020 1.13 GiB | 1.12 GiB | 2.25 GiB | 218.05 kbit/s 05/23/2020 346.96 MiB | 359.96 MiB | 706.92 MiB | 67.03 kbit/s 05/24/2020 1.46 GiB | 1.46 GiB | 2.93 GiB | 284.00 kbit/s 05/25/2020 2.85 GiB | 2.86 GiB | 5.70 GiB | 553.64 kbit/s 05/26/2020 73.50 MiB | 94.47 MiB | 167.97 MiB | 15.93 kbit/s 05/27/2020 289.96 MiB | 285.73 MiB | 575.69 MiB | 54.58 kbit/s 05/28/2020 72.02 MiB | 94.83 MiB | 166.85 MiB | 15.82 kbit/s 05/29/2020 2.70 GiB | 2.69 GiB | 5.39 GiB | 523.15 kbit/s 05/30/2020 373.55 MiB | 305.71 MiB | 679.26 MiB | 64.40 kbit/s 05/31/2020 638.96 MiB | 620.48 MiB | 1.23 GiB | 119.41 kbit/s 06/01/2020 20.77 GiB | 20.73 GiB | 41.50 GiB | 4.03 Mbit/s 06/02/2020 92.65 MiB | 113.91 MiB | 206.56 MiB | 19.58 kbit/s 06/03/2020 47.52 MiB | 61.49 MiB | 109.01 MiB | 15.92 kbit/s ------------------------+-------------+-------------+--------------- estimated 72 MiB | 93 MiB | 165 MiB | ============================================= ens3 15:35 ^ t | t t t t t t t t t rt t t t t t t t t t t t t t | t t t t t t t t t rt rt rt t t t t t t t t t t t | rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t rt rt rt rt rt | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt t | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt | rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt -+---------------------------------------------------------------------------> | 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) h rx (KiB) tx (KiB) 16 3,084 4,066 00 2,631 4,041 08 2,962 3,994 17 3,062 4,016 01 4,194 4,098 09 2,324 3,964 18 3,043 4,011 02 3,662 4,031 10 2,973 4,022 19 3,069 4,041 03 3,599 4,021 11 3,054 4,211 20 3,068 4,043 04 2,999 4,057 12 3,187 4,045 21 3,052 4,018 05 2,990 4,047 13 3,070 4,042 22 3,062 4,025 06 2,957 3,994 14 3,063 4,023 23 3,050 4,016 07 2,971 4,024 15 2,022 2,350 ============================================= Status for the jail: sshd |- Filter | |- Currently failed: 0 | |- Total failed: 10777 | `- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd `- Actions |- Currently banned: 197 |- Total banned: 6969 И накрая за да ръннем всичко това на веднъж съм използвал следния скрипт - RUN-ALL.sh: #!/bin/bash screen -S watchdog -d -m ./watchdog.sh screen -S startProcess -d -m ./start.sh screen -S trafficmonitor -d -m ./trafficmonitor.sh След време се замислих над това, възможно ли е да се проверяват маковете дали са валидни или не за даден портал. Скрипта по-долу - check-mac-expiration.sh може да провери по зададен списък с макове за валидността на всеки от тях към определен портал. #!/bin/sh portalurl="livegopanel.club:8080" while IFS='' read -r line || [[ -n "$line" ]]; do cookiemac=$(/bin/echo $line |/bin/sed 's/:/%3A/g') token1=`curl --cookie "mac=$cookiemac" -s http://$portalurl/***'` token2=`curl --cookie "mac=$cookiemac" -s http://$portalurl/***'` for item in $token{1..2} do count=1 checkmac=$(sleep 1 && curl --cookie "mac=$cookiemac" -H "Authorization: Bearer $item" -s http://$portalurl/*** ) if [[ $? != 0 ]]; then echo "Command failed." elif [[ $checkmac ]]; then if [[ $checkmac == *"Unlimited"* ]]; then echo "=> MAC: $line EXP: $checkmac" break fi echo "MAC: $line EXP: $checkmac" break else MacNotFound=$(echo "MAC: $line not valid") count=`expr $count + 1` fi done if [[ $count == 2 ]]; then echo "$MacNotFound" fi done < "$1" Примерно изпълнение на скрипта е: [[email protected]~]# ./check-mac-expiration.sh list-of-macs MAC: 00:1A:79:00:00:01 not valid MAC: 00:1A:79:00:00:02 EXP: January 9, 2021, 2:40 am => MAC: 00:1A:79:00:00:03 EXP: Unlimited Когато ми остане свободно време трябва да направя скрипт с проверка за валидността на маковете от списъка който използвам за да рънвам апликейшъна и тези, които вече не са валидни да ги маха от там и когато останат 3 или 4 макове да прати мейл и да предупреди за намамяващи макове в списъка. Но за всичко това се изисква време, което в момента нямам Надявам се статията ми да е била полезна и всеки да е намерил нещо полезно в нея.
 3. 29 реакции
  Привет на всички съфорумци!Искам тук да споделя своята благодарност към mcmlxx за човешкото отношение ,помощ и време което отделя за да можем да решаваме стоящи пред нас проблеми в областта на онлайн тв.Пожелавам му и за напред да ни радва и помага със своите умения и способности,а ние да сме му добри ученици.Поздрави!
 4. 27 реакции
 5. 25 реакции
  Ти ли говориш за ДОСТОЙНСТВО - с хиляда ника, скрит като мишка и не смеещ да се покаже с истинското си име... Не се напъвай толкова, че ще вземеш да пръцнеш... Повече няма какво да те коментирам , далеч си от нивото ми и няма да падна на твоето! Далеч си и от нивото на niki7989 , за когото така неласкаво си се изказал, а момчето е направило доста за да даде БЕЗВЪЗМЕЗДНО телевизия на всички в този форум!:
 6. 24 реакции
 7. 23 реакции
 8. 22 реакции
 9. 21 реакции
  ПОЛЕЗНО: Пускам ги наново с други линкове, защото разбрах от потребители, че има проблем при свалянето на старите!
 10. 20 реакции
 11. 19 реакции
 12. 18 реакции
  Че какво не ти харесват порталчетата?! Някои са си доста добрички
 13. 18 реакции
 14. 18 реакции
  Петък е порталче !!! [Portal]:iptv.alphacs.tv
 15. 18 реакции
  Ето и моя петъчен портал портала е проверен -работи си нормално -ако някой от mac адресите не ви тръгва то знаете каква е причината -сменете го със друг. [ Portal ]: titann750.com
 16. 17 реакции
 17. 17 реакции
 18. 17 реакции
  Да не кажете, че само слухтя из форума
 19. 17 реакции
  и аз ще кажа същото и заставам зад Доктора PS: и накрая само едно малко уточнение -хората на който съм дал нещо на лични и дори едно благодаря не са казали просто да не ми пишат изобщо на лични - ТЕ СИ ЗНАЯТ КОЙ СА !!!
 20. 17 реакции
  Лека вечер! Нямам нищо лично казах си мнение за това, че когато не помагаш на някого просто си мълчиш! Поздрави! [Portal]
 21. 17 реакции
  ако попаднете тук КАЧЕСТВА И ЧУВСТВА 1. Какво е егоизъм? * Да пръднеш под чаршафа и сам да си го дишаш * 2. Какво е смелост? значи второто е отговорът така както си го пише *,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* фасулска работа копи и пейст 3portals.rar
 22. 16 реакции
 23. 16 реакции
 24. 16 реакции
  Десен бутон върху видеото и му даваш Show video URL. Копираш линка в адресната лента, като вместо www пишеш mbasic и натискаш Enter. От появилият се клип, като го пуснеш да върви, щракаш с десен бутон върху него и избираш Save video as... Записваш си го където искаш Не ти трябват външни приложения или сайтове. За Youtube пък като си заредиш клипа, отпред, пред youtube пишеш gen, да стане genyoutube и натискаш Enter. В презаредилата се страница ще се появи опция Generate Download Links, щракаш на него и ще ти се появят много варианти за сваляне.
 25. 16 реакции
  [Portal - стар, но лачен...] fast.iptv.dog.rar
 26. 16 реакции
 27. 16 реакции
  Здравейте,добавям и аз нещо.Адресите са над 1К има за всички. Л.С server.txt restream.geniptv.com 20.rar
 28. 16 реакции
  Честита Бъдни вечер на теб, на мен, на всички нас! За всички нас това е не просто повод да се почерпим на масата, но и празник, свързан с духа и вярата ни. Вечер, в която мислим за непреходни и ценни неща като саможертвата, духовното спасение, добродетелността. Пожелавам ви всеки от нас да има опората на ценностите, които изповядва и в които вярва без остатък. Бъдете верни на себе си, и весело изкарване на празниците!
 29. 15 реакции
  Здравейте всички, това е първия ми пост тук, искам да благодаря на mcmlsxx за съдействието което ми оказа при пускането на онлайн тв. С негова помощ вече спокойно мога да гледам спокойно тв без да изчезне след няколко часа, БЛАГОДАРЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 30. 15 реакции
 31. 15 реакции
 32. 15 реакции
 33. 15 реакции
 34. 15 реакции
  Само в Българския език има дума с четири представки: - Наизпонасрахме се... Откакто ходя с маска по улиците не се притеснявам, че си говоря тихичко сам и че се хиля! Карантината прекарана със съпругата в къщи, ще се признава за стаж към пенсията!
 35. 15 реакции
  mytv.fun8080.zip mytv.fun8080.zip
 36. 15 реакции
 37. 15 реакции
 38. 14 реакции
  Тук не става да се пуска друго освен портали -ако се качи нещо друго например прокси то това значи че след максимум 2-5 дни то ще спре . И защо ще спре -защото рестримъри ще го налазят -украинци,руснаци,албанци,турци и всякакви други и то не заради нещо друго ами заради порно каналите -след това започват разни шматки да развяват листа по други форуми и да се правят на много разбиращи пред другите -ето аз много разбирам нещата ето ви нещо да гледате ДА АМА НЕ -на другия ден започва да насича а на следващия вече не работи. Същото е и с Astra Control Panel. И накрая има много който сканират но за съжаление не знаят как и кога да го правят -след което един админа който следи и разбира вижда на другия ден какво става и запълва дупката от където влизат мишките и филма свършва .Та това е положението .Няма място за недоволство и сърдити колеги . Поздрави и успешен ден!!!
 39. 14 реакции
  [Portal]:има добра бг
 40. 14 реакции
  Честит празник на именниците и всички българи!
 41. 14 реакции
  Христос Возкресе! Живот и здраве на всички!
 42. 14 реакции
 43. 14 реакции
 44. 14 реакции
  Искам да се "изповядам" и да споделя нещо, защото вече ми се повръща и като цяло не знам на къде вървят нещата и до къде ще стигнат най-вече. Искам и аз да разкрия нещо за себе си, нали така е модерно. Аз съм 100% мъж и си падам само по жени! Имам страхотно дете и красива жена. Щастлив съм с тях. Надявам се като се пенсионирам да имам и щури внуци, на които да предавам житейският си опит и да разказвам истории. Радвам се, че и баща ми е 100% мъж, а майка ми беше 100% жена, за да мога аз в момента да имам нормален живот и нормално семейство, без да имам каквито и да било угризения от ориентацията ми и не само. Благодарен съм на всички нормални семейства, такива, каквито са били всички те през изминалите няколко хиляди години. Пожелавам си още повече от тях. Малко в повече ми идва обикновената и вулгарна джендър пропаганда в последно време. Тотално объркване на търпимостта (предполага съчувствие) с нормалността, която вече предполага и възхищение, и пример. Не разбирам също така защо хомосексуализма и джендъризма са признак за някакъв обществен прогрес.
 45. 14 реакции
  първият ми принос в този форум. благодаря ви администратори, че ме задържате тук. Обичам хората тук. nitro.ltd:25461 (MAT) NITRO (UNLOCK).rar
 46. 14 реакции
  HO-HO-HO !!! -ВЕСЕЛА КОЛЕДА !!!! ПОДАРЪК ОТ ЛАПЛАНДИЯ !!! ps:няма да отговарям на лични!!! [Portal] : iptv.jinbox.nl <<< BG КАНАЛИ -КАКТО И 4K TV>>>
 47. 13 реакции
 48. 13 реакции
 49. 13 реакции
  кое е това което винаги нараства и никога не намалява, ноу яки стримове с малки букви IPTV-BGOOD.rar
 50. 13 реакции
  Portal 123iptv.nl 123iptv.nl_R.rar
Резултатите са според часовата зона Sofia/GMT+03:00
×
×
 • Добави ново...