Премини към съдържанието

am-am

Потребител
 • Публикации

  5074
 • Регистрация

 • Последно онлайн

 • Топ дни

  2

Всичко публикувано от am-am

 1. Аз викам, да направим един статистически барометър как посетителите на сайта оценят забавният раздел през годините. Анкетата е за този раздел, защото факторите са различни, както и времената. Аз лично, наблюдавам повечето забавни хора да не пишат в този раздел и той е повече празни приказки, отколкото забава. Разбира се, всеки си има мнение. Как беше, има само две мнения - моето и погрешното Примерни анкети за добавяне (тук е нужна намеса на мод): Как се чувствате в раздела? - Отегчен. - Освежен. - Преди беше по-забавно - Никога не е било по-забавно :Р Или по години, през коя потребителите са си прекарали по-добре. И т.н.
 2. Играта е проста, трябва да отгатнеш кога за пръв път се е случило нещо. Ето нещо лесно - кога за пръв път е опитомен вълкът.
 3. За онези които могат да виждат, чуват и усещат е тази статия. Тя е дело на София Филипова от литературният портал liternet.bg и преди време модераторът на раздела за поезия я бе сложила (впоследствие изтрила) за да припомни, че "хайку" е изкуство, а не амнайсет срички. Аз също изписах достатъчно, за да имам желанието да се повтарям, при положение, че всеки желаещ да се образова има достъп да го прочете. Японската поезия е екзотично цвете в полето на художествената култура. Появило се на бял свят през 8. век чрез петостишията вака (наречени през 15. век танка), приело по-късно (13.-14. в.) формата на "нанизаните стихове" ренга, то се превъплъщава през 16. в. в изящните тристишия хайку. Тези тристишия продължават да се създават до ден-днешен, и то не само в страната на изгряващото слънце, но и в целия културен свят. Всяка нова епоха, както и всяка национална литература, която сътворява хайку, носят нов облик на тази вечно жива поетическа форма. Какво е хайку? Стихотворна миниатюра със строго спазвана метрика? Виртуозна лаконичност от три стиха? Микростихове с макроизмерения? Експромпт с огромна концентрация на чувства? Квинтесенция на поезията? Или висш израз на медитация? Хайку е всичко това и още много друго, което не може да се назове с думи, защото думите ограничават, както твърди дзен-будизмът. Хайку е стихотворна миниатюра от три стиха с определена ритмика и без рими. Метриката й се изгражда от 17 срички в последователност 5-7-5. Тази асиметричност, която се среща и в икебаната, в японската архитектура и живопис, писателят Я. Кавабата обяснява с асиметрията като символ на многообразието и величието на природата. Към формалните изисквания принадлежи и задължителното използване на "сезонни" думи - киго, визиращи четирите годишни времена. Така например пеперудата, цикадата, паякът олицетворяват лятото, вишневият цвят и жабата - пролетта, щурецът - есента, голите клони - зимата. Хайку е музикална, благозвучна поезия. Мелодичността й се дължи на специфичната особеност на японския език - сричките винаги завършват на гласна. А своеобразната й ритмика се поддържа с помощта на граматични частици - киреджи (след първия или след втория стих), които понякога запълват недостигаща сричка. Например частицата иѕ означава точка и запетая, ка акцентира края на фразата, превръщайки я във въпрос, кина изразява учудване, ран символизира вероятност. Това е особена говорна пунктуация, която оформя интонационната цялост на стихотворението. Някои изследоватли разглеждат хайку като "моностих" с три ритмични групи, съдържащи не три момента, а една цялост, която се изгражда от отделни моменти. Зелена вода, бели камъни. Два бряга ръждивочервени листа. Шики Ученикът на Башо - М. Кьорику, оповестява принципа ториавасе (съпоставяне), който се изразява в съчетаването на два елемнта, достатъчно различни, за да се създаде напрежение, като при тяхната съпоставка възниква единна емоция. Ухание на сливов цвят усещат гостите в бледосинята чаша за чай. Кьорику Цветовете имат важна роля в хайку (изобщо в японската поезия). Някои от тях са зашифровани в тристишията като символи - постоянен атрибут на поетиката им. Например белият цвят символизира състоянието, когато съзнанието се слива с мирозданието. Освен белия цвят в хайку се използват най-различни цветове - син, розов, жълт, черен. Особено богат с нюанси е черният цвят: старо черно, свежо черно, ярко черно, убито черно, черно на светлината, черно на мрака и т.н. Типично "цветово" хайку е следното стихотворение на Башо: Морето се смрачава. Гласът на патиците смътно се белее. Тук е използван т.нар. звуково-графичен принцип - предаване на звука чрез цветово означение. Характерен за хайку е поетическият похват митаня - едно нещо се възприема като съвсем друго, като между тях все пак има известна връзка. Например, гледайки белия цвят, поетът пита: това не са ли дългоочакваните цветове (на пролетта). Използва се и олицетворението, но не като европейското. Специфични за хайку са поетичните думи ономято, които са създадени като имитация на звуковите ефекти "бум", "бух", "прас" и т.н. Например светлината има определен звук - пики-пики, светкавицата - хири-хири-хири и пр. Първоначално хайку носи наименованието хокку (хок - начален и ку - стих) и се използва като встъпителна строфа на лирическия жанр танка (петостишие от 31 срички: 5-7-5-7-7). Първите три стиха задават темата, а следващото двустишие - агеку, съдържа поантата. Постепенно хокку се отделя от танка и добива самостоятелен живот и наименованието хайкай (хай - игра, забавление), а по-късно - хайку (игра със стихове), където поантата като поетическо внушение се ражда в съзнанието на читателя. С течение на времето хайкай престава да бъде забавна шега - експромт-шега на придворната аристокрация, и става забавление на обикновените хора, които започват да общуват във всекидневието си със стихове. Поезията прониква във всички кръгове на обществото. Създава се култ към художественото слово. Поетическото умение се превръща в критерий за ценност на индивида. Стихотворенията от по-ранния период (вака) съдържат послания към боговете, природата, човека. По-късно (9. в.) посланията се отнасят само до човека - определен адресат, който отговаря също със стихове. За художествената стойност на тази поезия съдейства графичното й оформление. Така се ражда калиграфията. Много от бележитите хайджии (поети на хайку) са и прочути калиграфи. Както класическото, така и съвременното японско хайку поразяват с изяществото и разнообразието на своя калиграфски контур. Още в първата антология на японската поезия (в периода на вака - 8. в.) - "манъйосю", се създават много от поетическите похвати, които по-късно се използват във всички поетически жанрове (включително и хайку). Например "дума-възглавница" - нещо като постоянен епитет ("извечен" - за небе, луна, дъжд и пр.), "думи-връзки" - смислов, често и ритмичен център на стихотворението. Това са думи с двойно значение, които носят втори смислов план. Например думата "цвят" означава любов, чувства, младост. В хайку (както и в цялата японска поезия) природата заема централно място. Отношението човек - природа обаче е различно от това в европей-ската поезия, където човешките чувства се сравняват с едни или други природни явления (човекът е субект, а природата - обект). В японската поезия човешкото се слива с природното - и се предава непосредствено чрез нея. Поетическиият образ "сърце" е сърце и на природата, и на човека: Не плачете цикади. Няма любов без раздяла дори при звездите. Исса През 17. в. се оформят две поетически школи - тейман и дайрин, които дават силен тласък за развитието на хайку като самостоятелен лирически жанр. Първата школа се отличава със стремежа към техническа безупречност и формална изчистеност на тристишията. Школата Дайрин е ориентирана към непосредствеността на възприятията и чувствата. Тя първа се обявява срещу каноните, сковаващи свободата на поетическия изказ (броя на сричките, "сезонните думи"). Върховите постижения на хайку е творчеството на тримата най-големи майстори хайджии - М. Башо, Й. Бусон и К. Исса. Най-бележитият между тях - Башо, получава след смъртта си божествен сан "Светъл бог на летящите звукове". В края на 18. и началото на 19. в. се явяват реформатори, като М. Шики и С. Огивара, които създават движение "Свободен стих". В художествената практика то прилага вижданията си за свобода при броя на сричките и се отказва от задължителното използване на "сезонните думи". Всички поети обаче - традиционалисти и реформатори, следват основните естетически принципи, които определят най-същностните черти на хайку. Тоест всичко онова, което създава неговата поетическа и духовна атмосфера, онази безначална и безкрайна игра на чувство и постчувство, на мисъл и постмисъл, внезапен проблясък на изживяно в миналото, настроение в сегашния миг, който те докосва като лек полъх на вятър, като ухание на цвете, като неуловима усмивка. Или, както казва Башо, хайку "прилича на върбова клонка, докосната от лека вълна, която в момента се люлее от бриза". Корените на тази поетическа и духовна атмосфера се намират в дзен-будизма - онова трудно обяснимо за нашето европейско съзнание учение за Изтока - с неговия пиетет към простите и обикновените неща в живота, с култа към всекидневните преживявания, към красотата и покоя. Това е вътрешното спокойствие, освободено от оковите на интелекта, от веригите на понятията и установените правила. Дзен е океанът, вятърът, облакът, пролетното утро и лятната жега. Дзен е човекът. Когато усетиш, че си част от цялото, тогава ще се върнеш към своето "изначално Аз", ще си тръгнал по Дао - пътя, който води до висшето просветление - Сатори. Или, както казва за него Д. Судзуки, "в него има нещо обърнато към вечността. Това е тишината на "вечната бездна" ... на издигнатите в абсолют Единство и Цялостност". Дзен-будизмът ражда естетиката на хайку (и на цялото японско изкуство - чайната церемония, икебана, традиционната архитектура и пр.). Тази естетика е основана на естетизирането на обкръжаващия ни свят. Естетическите принципи и категории на хайку се преплитат и преливат едни в други, обединени от преклонението пред красотата, която се излъчва от всичко - природа, човешки отношения, най-обикновени неща в живота. Ето например хайку от Самаро: Вечер. Печални облаци. Изведнъж над тях се залюля хвърчило. Да носиш в сърцето си движението на небето, променливата форма на красотата, да живееш с усещането за нейната преходност (принцип асоби). Променливост и непроменливост. Търсене на вечното в света на преходното, на неизменчивото в изменчивия свят. Съчетанието на мига с вечността - това е един от основните естетически принципи на хайку, наречен юген, чието поетическо въплъщение е най-известният шедьовър на Башо: Старо блато. Жаба скача във водата. Плясък. Старото блато... вечността. Времето е спряло. Тишина и покой. Нарушени в един миг от плясъка във водата. Съчетанието им - един микрообраз на вселената. Тези естетически принципи намират свое продължение в естетическата категория моно но-аваре (буквално - печално очарование), вътрешно свързана с друга категория - хосоми - изящество, изтънченост, чувствителност. И двете изразяват стремеж към проникване в дълбоката същност на всяко явление и предмет, което значи - в тяхната вътрешна красота, забулена в тайнственост и тъга. Както в хайкуто от Исса: Под зимното слънце язди на кон мойта премръзнала сянка. Поетът, потопен в скритата същност на нещата, влиза в хармония с тях. Естетическата категория нару означава именно това идентифициране на художника с обекта на неговото вдъхновение - отглас на дзен-идеята за Единството и Целостта на мирозданието. В един от коаните се пита: "Как можеш да спреш звученето на далечната камбана?" Отговор: "Като станеш камбана с цялото й величествено звучене". Законът на дзен-изкуството - закон на хайку - изчезни в същността на това, което рисуваш. Ето защо в хайку всичко е осезаемо живо - и светулката и враната, и старото куче и рибите, и мостът и оризището, и пролетният вятър и лятната омара - всичко пулсира с естествения ритъм на вселената, в хармония с поетовото сърце. Тази радост от свежата красота и интерес към всичко наоколо, пораждащо непосредствени чувства, въплъщава естетическата категория окаши. Заяк от сняг като жив. Но едно остава, деца: да му направим мустаци. Башо Магията на хайку въздейства неусетно. Поетическите механизми на това магическо въздействие се съдържат в недоизказаността и неизчерпаемостта. "Думите са изчерпани, смисълът продължава" - както се казва в древнокитайски текст. И още: "Стихът свършва, но мисълта е безгранична." Смислите се пораждат извън думите, в пространството на въображението и асоциативната мисъл на читателя. Тези смисли са безбрежни, с неподозирани очертания. Защото читателското съзнание е фин инструмент, който с изострена чувствителност приема лъченията на текста и отзвучава със свои тонове. Какви ли тонове в нашето съзнание би породило следното хайку от Бусон: Колко е малък човекът. Съвсем не се вижда през зелените листа. В това се изразява естетическата категория йоджо, която европейците превеждат като "сугестивност", но корените на думата - йо - неизчерпаемост, и джо - чувство, ни отвеждат към нейното по-точно означение - неизчерпаемост на чувствата. А. Шинкей нарича йоджо "присъствие на одухотвореност там, където няма думи". Тази неизчерпаемост се постига с простотата на словесния изказ, с лаконизма на поетическия текст. Думите стават по-обемни и прозирни в своята звукова телесност. Вместо тях говори мълчанието. "Замълчи - казва един дзен-философ, - премълчаните слова са оглушителни." Простотата е наречена в естетическия принцип саби "изящна" Неин образец е друг шедьовър на Башо: На сух клон кацна гарван. Късна есен. Кратък словесен рисунък с дълбинни асоциации. Простота, получена с изключителна пестеливост на изразните средства (принцип ваби). Липсва бъбривост, липсват разточителни описания. Поетическото пространство се заема само от един детайл, който съдържа духа на цялото. Подобно на лекия щрих с туш върху оризова хартия в японската рисунка в стил хайга. Само една линия, която понякога остава незавършена, както понякога и хайку остава без логически завършек или с прекъсната фраза. Например хайкуто от Исса: Животът ни е капчица роса. Дори и да е капчица роса животът ни - все пак... Естетически принципи и категории - саби и ваби, асоби и йоджо, моно но-аваре и хосоми, нарау, юбен, окаши... Колко чуждо звучи този понятиен език, когато се докосваме до простотата и свежестта на хайку. По-добре би било навярно вместо да категоризираме с понятия, да се наслаждаваме и радваме на живота. Хайку ни учи именно на това - "Да приемаме с радост този преходен свят, защото във всеки момент той е по единствен начин различно прекрасен".
 4. am-am

  Сексът с две думи ^^`

  Сексът вече не е същият, откакто на жените започна да им харесва. — Луис Гризард Да правиш секс е като да играеш бридж. Ако нямаш добър партньор, трябва да разчиташ на добра ръка. - Уди Алън Интелектуалец е човек, който е намерил нещо по-интересно от секса. - Едгар Уолъс Презервативите не са изцяло безопасни. Един приятел беше с такъв, когато го удари автобус. - Боб Ръбин Харесвам мъже с бъдеще и жени с минало. - Оскар Уайлд Сексът е като хубавата храна, колкото повече имаш, толкова повече искаш. — Гейл Грийн Сексът е най-забавното от всичко, което мога да върша, без да се смея. — Уди Алън Сексът се наследява — ако родителите ти са го нямали,шансовете ти да го имаш са оскъдни. — Джоузеф Фишер Щастлив съм, че не съм бисексуален. Нямаше да издържа да ми отказват и мъже, както го правят жените. — Бърнард Менинг Аз съм практикуващ хетеросексуален, но бисексуалността би удвоила шансовете ми да намеря с кого да изляза в събота вечер. - Уди Алън Нимфоманка е жена с отношение към секса както на средностатистическия мъж. - Мигнън МакЛафлин Секс не е отговора. Секс е въпроса. Отговорът е "ДА!". - Суами Екс Сексът беше толкова добър, че дори съседите запалиха по цигара... - Уди Алън НЕ ПРАВЕТЕ СЕКС! Това води до целувки, а скоро ще трябва и да си говорите... - Стив Мартин Толкова отдавна не съм правила секс, че дори забравих кой кого връзва... - Джоан Ривърс Вярвам, че сексът между двама е красиво преживяване. Между пет е фантастично. - Уди Алън Разликата между порнографията и еротиката е в осветлението.- Глория Леонард Единствените хора, които правят секс през цялото време са лъжците. - Тели Савалас Най-красивите рокли се носят, за да бъдат съблечени. - Жан Кокто Танците са вертикално изражение на хоризонтални желания. Преследвах едно момиче две години докато разбрах, че имаме еднакъв вкус. И двамата бяхме луди по жените. - Гурчо Маркс Щях да чета Плейбой по-често, ако стъклата на очилата ми не се замъгляваха толкова много. - Уди Алън Секса в Америка фикс идея. В останалите части на света, факт. - Марлене Дитрих Мисля, че мъжете говорят с жените за да спят с тях, а жените спят с мъжете, за да могат да си говорят с тях. - Джей Мак Айнърни Голямата разлика между платения секс и този без пари е, че платеният излиза по-евтино. - Брендън Франсис Кои са трите думи, които никога не искаш да чуеш докато правиш любов? - Скъпа, прибрах се. - Кен Хамънд Има много механични устройства, които увеличават сексуалната възбуда, особено при жените. Най-доброто между тях е Мерцедес-Бенц 380Lconvertible - Пи Джей О'Рурк Когато тя задряма до мен, един глас в главата ми повтаряше: Отпусни се... не си първият доктор, който спи с пациентката си, но друг ми напомни: Хауърд,ти си ветеринар. Трудно ми е да свикна с тези изменящи се времена. Помня когато въздухът беше чист, а сексът мръсен. Джордж Бърнс Няма нищо лошо в това да правиш секс на запалена лампа.Просто провери дали вратата на колата е добре затворена. Джордж Бърнс Обвинявам майка си за моя скапан полов живот. Тя ми каза, че мъжът трябва да е отгоре, а жената под него. Три години със съпруга ми спахмена двуетажно легло. - Джоан Ривърс Ужасно нещо ми се случи миналата нощ – нищо. - Файлис Дилър Помни, че ако пушиш след секс, значи го правиш твърде бързо. - Уди Алън Когато съм добра, съм много много добра, но кагато съм лоша,съм по-добра. - Мей Уест Добрите момичета си водят дневници, на лошите не им остава време. - Таула Банкхед Сексът е от най-благотворните, красиви и естествени праживявания, които могат да се купят с пари. - Стив Мартин Опитвала съм няколко секс пози. При стандартната ме хващаше клаустрофобия, а от другите ми се сковаваше вратът или челюстта. - Таула Банкхед Порнографията е за доминирането. Еротиката е за взаимността. - Глория Стайнъм Мисля, че има и други неща в живота освен пари, бира и секс,само че не знам кои са… - Жан Маре Най-добрият контрацептив е думата не, повтаряна често. - Маргарет Смит Когато мъж говори мръсни думи на жена, това е сексуално насилие. Когато жена говори мръсни думи на мъж, това са 15 импулса в минута. Някои неща са по-добри от секса, други са по-лоши, но нито едно не е като него. - Оскар Уайлд Спала съм само с мъжете, за които съм била женена. Колко жени могат да претендират за това? - Елизабет Тейлър Загубата на девствеността беше напредък в кариерата ми. -Мадона Моето най-добро противозачатъчно е да оставя лампите светнати. - Джоан Ривърс Правих секс с мъже. Това значи ли, че съм гей? - Род МакКуен Сексът е изобретение на много умна венерическа болест. -Дейвид Кроненберг Най-хубавото нещо на самозадоволяването е, че не се налага специално да се обличаш за случая. - Труман Голямата разлика между платеният секс и този без пари е, че платеният излиза по-евтино. - Брендан Франсис И още неангажиращ интелектуално хумор Жените са като книгите - след прочит от много почитатели, подвързията се скапва Мъжете винаги казват, че имат бъдеще. Жените пък винаги премълчават, че имат минало. Жена се задържа с много секс и пари, но само с много секс не е достатъчно. След първия мъж в живота на жената, всички останали са номер 2. - Каква е идеалната жена? - Идеалната жена е млада и красива девственица с богат сексуален опит. - Но тези условия са неизпълними! - Уви, така е - идеални жени няма! Надпис в бирария:"След като жена ви така или иначе ще ви направи скандал, защо да не останете още малко в тази приятна атмосфера?" Често първото изречение на мъж към жена завършва с удивителен, а второто с въпросителен знак. Зимно утро. Лорд Тоби се разхожда в градината си, пуши пура и се възхищава на прекрасните дървета, отрупани със сняг. Изведнъж, за свой ужас, вижда на снега написано с урина: "Лорд Тоби е ГЛУПАК!" Разярен, лордът се връща в замъка си, вдига слушалката и казва: - Холмс, искам да разбера кой е направил тази гадост! След 23 минути телефонът иззвънява: - Милорд, установих, че урината е на Вашия кочияш, а почеркът... хм, почеркът е на жена Ви... - Каква е приликата между жената и пердето? - И от двете бял ден не можеш да видиш... Господи, имам проблем! - Какво има, Ева? - Много съм ти благодарна за всичките блага, които си ми дал, но въпреки това не съм щастлива. - Защо? - Самотна съм, Господи. - Добре, Ева, в такъв случай ще ти създам мъж. - Мъж? Какво е това? - Създание, изтъкано от противоречия - той ще лъже, ще мами, ще бъде високомерен и горд. Но ще бъде и много силен, бърз и ще ловува за теб. Ще задоволява твоите физически нужди, но ще се държи много детски, наивно и глуповато, така че винаги ще има нужда от съветите ти. - Звучи добре - казала радостно Ева - но къде е уловката? - Ами, ще го създам при едно условие. - Да? - Както казах, той ще е много горд и самовлюбен, затова нека го оставим да си мисли, че той е създаден пръв. Това ще бъде нашата малка тайна... казвам ти го като жена на жена...
 5. Всички сте виждали в лекарският кабинет в училище плашещите плакати за красива жена преди и след употребата на цигари. Виждали сте и бат Арни, преди да увисне, Клаудия Кардинале в годините на разцвет и като спаружена баба, звездите преди пластичните операции и след като станат неузнаваеми. Друга пленителна, за особата ми, тема са детски снимки и после в същата поза след 20, 30 години. Как някой пич е сниман като хилка и през месец как става "железен" за година и нещо. Или пък... Не се напъвам да пиша и качвам, че във форума трудно си извоювам място.
 6. am-am

  Евтини Самолетни Билети

  Не мога да уцеля дата на която има полет, за да видя цена ):
 7. am-am

  Сайтове на български

  ganinka, търсех онази тема с филмите и чак сега ми светна, че вероятно е била изтрита Та значи, исках да питам, дали си просила нейде за субки на Кралица Марго и Графиня Дьо Монсоро - руските сериали
 8. Да, правилно отбеляза, че не е редно да приемаме за аргумент съществуването на Бог със сложността на съществуващото, защото може да го приложим и върху неговото битие. Не знам дали ще те изненадам, но аз не вярвам, че човек има душа. Даже мога да заключа, че с "душа" хората кръщават онова, което не познават или не разбират. В крайна сметка всичко е химични процеси в телата ни. Дори любовта беше класифицирана в регистъра на заболяванията на Световната здравна организация под номер F 63.9. Това уби нежните трепети на романтични натури, които приемаха до сега болестта като законен опиат. То и наркоман, ако попиташ, и той ще ти се закълне, че си е в реда на нещата боцкането и шмъркането, че и даже полезно за здравето ще го изкара. Без да съм завършил теориите си за света, бих оприличил материята като съсредоточена енергия. Едни елементи провокират едни или други сили на привличане и отблъскване и могат да отделят едно или друго количество енергия, т.е. да провокират преразпределяне на енергията. За човек бог е това, което за космоса черната дупка - не се подчинява на общоприетия ред и поглъща всичко. В крайна сметка Егото на човека особено го измъчва с идеята, че има неща, които не разбира, независимо колко много не ги разбира. В стремеж да задоволят невежеството си такива субекти обикновено обясняват как е възникнал света, какво има след смъртта и всичко де що няма как да научат приживе. Имах една тема преди време в която подлагам на съмнение свободната воля (малко тавтология) и дефинирам човека като жертва на средата/обстоятелствата. Дори, когато човек разсъждава за съществуването си, пак мотива за това не е собственото му съществуване. Ако няколко хиляди пъти свиване и разширяване на един камък от слънчевото огряване определят той да се счупи, то ми звучи логично няколко милиарда предшестващи събития да определят днес да ми се дояде диня, а не ягоди, примерно. Това, че забравих началото на поста си, показва, че пак се занимавам с неща, които много не разбирам, предимно защото и не искам. Мисля, че Фройд казва, че ако търсиш много смисъла на живота си, това говори за психично отклонение. Вероятно същото може да се съотнесе към създаването на планетата ни или друго, но навременно да кажа, че по някой параграф всички сме с психични проблеми, или както го разбирам аз - с химичен дисбаланс. Както вятъра изравнява налягането на въздуха, така и мозъка се пристрастява към телевизия, секс, колоездене, а като се сетим, че това са примитивни инстинкти в основата си, разбираме, че просто следваме желанията на коктейла от наркотици, който мозъка ни произвежда. В крайна сметка всички наркотици единствено имитират онова, което мозъка ни сам може, а той - мозъка - е чисто и просто химична лаборатория. Исках само да подчертая, че дори да се събудим от сън, който сме смятали за действителност, сигурно е едно - ние все още продължаваме да спим. Всички сме част от матрица, а тези учили висша математика знаят, че това е просто таблица със специфични правила. Защо правилата са едни или други и нужно ли е някой да ги напише на плочки, за да се изпълнят, това не знам. Добрата новина е, че това не занимава съзнанието ми, защото съзнавам, че няма и как да знам. Имам една мисъл, че човек не може да избира как да живее, а само какво да го убие. Това е като смеещия се бог на човека правещ си планове. В крайна сметка, ако дълго време се опитваме да променим това, което не зависи от нас, тогава няма да променим онова, което зависи от нас. Една китайска поговорка гласи, че ако гледаш твърде дълго реката, ще видиш как по нея се носи трупа на твоя враг. Въпроса в задачата е, живял ли си до този момент? Ето, че отново забравих началото на подетата мисъл, което ми напомня, че трябва да премина към вечерята си...
 9. Предлагам ти една друга позиция. Има Бог, но той не е съвършен. Той може толкова много работи, че човешкият ум не може да ги побере и ги оприличава на безкрайност. Това обяснява защо не ме загъва нощем. Тезата ми звучи наивно, като идея на 5-годишно, което всъщност е нейното достойнство, защото показва разсъждения лишени от предразсъдъци.
 10. Не съм съгласен с Пейли, защото примерът му е манипулативен. Разглеждат се два случая на екзистенция, но при неравни други условия. Когато цялата гора бъде засипана с колелца, пружинки, винтове и отверки, така както земята пази фосили, нека тогава отново да разсъждава какво е логично. Защото тогава по-логичното ще е, че това е случайна подредба, а не дело на часовникар. Освен това възприемането на "комплицирани механизми" е обект на психологията (субективност на възприятията), а не на субективната наука (геология, физика, химия и т.н.), така че това псевдо доказателство няма как да мине за научно. Ето ти пример за това как ограниченият начин на мислене не допуска изключения и търси радикално решение: http://vbox7.com/pla...&al=2&vid=48690 Кой е казал, че са нужни ръце или Бог? Не разбирам защо всеки аргумент завършваш със "следователно", "доказахме", "няма как иначе"... Има. И са ми наивни този род изречения: "Натрупала опит, тя постепенно, но неотклонно подобрява качеството на своята продукция." Природните сили са тъкмо хаотични. Природата няма разум за да трупа опит, нали те предупредих да внимаваш когато отнасяш човешки черти на другиго? И никакво качество не се е подобрило. Еволюцията е плод на мутации. В момента има милиони живи организми, а са измрели милиарди. Бракувани. Приложна Теория на вероятностите. Пише го и в линка, който си посочил. Направо ме объркваш вече, какво доказваш. Като замениш "природата" с "бог", ще видиш, че всъщност доказваш съществуването на това, което наричаш грешка. Не мисля, че си на прав път. Твоето е упражнения в реторика, не сериозна теза. Тезата иска доказателства, а не "ще си помислиш, че е часовникар". Или се откажи от възгледите си, или потърси сериозни основания, за да ги подкрепяш. Съгласен съм с теб, че Библията е писана от хора, но опровержението на нещо или някой от там нито доказва, нито може да отрече съществуването на Бог. Дори 10-те божи заповеди да са съчинени от човек, пак нищо не доказва. Дори Библията да е писана от дявола, пак нищо не доказва.
 11. am-am

  ИМА ЛИ БОГ РАЗУМ

  Значии... наскоро бях задал един въпрос, вънувайки ме какво може да му се отговори, а именно, може ли бог да се самоубие, след като всичко може И всъщност... абе да не го е направил без да разберем?? В темата подкрепяш нещо, което не е тайна, Библията е писана от хора, не от Бог. Преекспонирана е, субективна е, манипулативна дори. Нейната сила никога не е била в буквалното и разбиране, а в тълкуванията и. От там и безбройните секти. Относно втория момент с разума... аз получих един задоволителен отговор за мен. Той гласеше, че изхождам от погрешна позиция - придавам на Бог човешки черти. Мисля, че и ти я допускаш.
 12. am-am

  КРИТИКА НА ИДЕЯТА ЗА БОГ

  Моля. Очаквах все пак друга реакция - да подкрепите с по-добри доводи разсъжденията си. лека вечер
 13. am-am

  КРИТИКА НА ИДЕЯТА ЗА БОГ

  Господ не създава зло, а неговите създания. Но това, че допуска такова да съществува е заради дарът който е дал - правото на избор или с други думи свобода. Според теб, това, че бог дава свобода на избор, което всъщност е в основата на съществуването на правилно/неправилно и зло/добро е израз на неговата слабост? Не ми харесват изобщо изводите, които правиш. Липсва логиката в тях, не че тя може да има нещо общо с вярата. Да има тъмнина като обратното на светлина е като да има "вътре" и "вън" за едно гърненце. Ти искаш да има само "вътре". Ако някой извърши нещо "пряко божието желание", това значи, че не е вярващ, не че бог не съществува. Изобщо... наивни разсъждения...
 14. 01. Хавайската азбука има само 12 букви. 02. Когато кихате сърцето Ви спира за секунда. 03. Ескимосите имат стотици думи за сняг но нито една за "Здравей". 04. Айнщайн никога не е носил чорапи. 05. Запалката е измислена преди кибрита. 06. Средно левичарите живеят със 7 години по-малко от десяците. 08. Първия нет домейн е symbolics.com регистриран на 15 март 1985. 09. business.com, най-скъпия домейн продаден за 7,5 милиона в зелено. 10. За печата на съботното издание на Ню Йорк Таймс са нужни приблизително 65 хиляди дървета. 11. Най-големия работодател е Индийската железопътна инфраструктора, с повече от милион и половина хора. 12. Бебетата се раждат виждайки черно бяло. 13. Правата за песента "happy birthday" се държат от Уорнър Чапел Мюзик, всяка година има над 1 милион приходи само от лицензии на тази песен. 14. Хитлер е имал само с един тестис. 15. Гръцкия химн има 158 стиха. 16. Кокоса е най-голямото семе в света. 17. Ако всеки един Китаец се качи на стол и скочи абсолютно едновременно с останалите, биха разбили земята от оста й. 18. От всички познати животни, комара е най-пагобен за човека от всяко друго животно. 19. Октопода има 3 сърца. 20. Поради въртенето на земята хвърлена топка на запад отива по-надалеч от колкото хвърлена на изток. 21. Имената на всички континенти започват и завършват с една и съща буква. 22. 80 % от жените носят неточен размер сутиен. 23. Във всяко едно квадратче шоколад има поне 8 крака от насекоми. 24. Общото тегло на мравките е повече от общото тегло на хората. 25. 9 от 10 човека знаят че крушката е открита от Томас Едисон и грешат, открита е от Джоузеф Слуон. 26. Над 10 милиона дупки има в Емпаър Стейт Билдинг. 27. По улиците на Мейн е противозаконно да вървиш с развързани обувки. 28. В Пенстилвания е забранено мъж да купува алкохол без подписано съгласие от жена му. 29. В Минесота, когато мъж срешне крава според закона той е задължен да свали шапката си. 30. Кливланд, Охайо е збранено да ловиш мишки без ловна книжка. 31. Първата хокей шайба е била направена от замразена животинкса тор. 32. Преди отварянето на стадиона Уембли военен батальон и стотици доброволци марширували на горе на долу 15 минути по терасите, да изпитат здравината му. 33. Боулинг кегла се нуждае от 7,5 градуса наклон за да падне. 34. Около 820 000 топки за голф се продават дневно. 35. Проста калкулация в живота на човек показва, че минава година в тръсене на загубени неща. 36. Във всеки един континет има град с име Rome. 37. Човек на име Чарлз Озборн е хълцал в продължение на 69 години. 38. През живота си прекарваме приблизитело по две седмици в чакане на светотофарите. 39. Повече от 2 години от живота си прекарваме на телефона. 40. При избор на цвят 3 от 5 ще кажат червено. 41. Жена от Уорчистършир киха всеки ден по един път в продължение на 977 дена. 42. Уолт Дисни си миел ръцете на всеки 2 минути. 43. Женените мъже във Франция ползват повече козметика от жените си. 44. Всеки ден по 8-9 милиона тона вода се изпарява от мъртво море. 45. "In most countries, if you nod your head it mean "yes". But in Bulgaria and Albania it means "no". ". 46. 111 111 111 x 111 111 111 = 12 345 678 987 654 321 47. По Немско проучване по-вероятно е да получиш инфаркт понеделник отколкото всеки друг ден. 48. На ден индиректно се докосваме до 15 пишки, отваряйки врати прозорци и тн. 49. Годишно се здрависваме с 11 жени наскоро мастурбирали, които неса успели да се измият. 50. "Rock and Roll" оригинално идиом за "Sex". Копнах го от http://www.bulforum.com/. Ако някой знае точният източник, може да го посочи
 15. Здравейте. Знам, че присъствието ми тук не е желано и съм бил наказван нееднократно за това, че съм изказвал предложенията или съмненията си с които съм целял да направя това място по-ефективно или дружелюбно. Ще подмина с досада поредната доза сарказъм, но бих искал да получа конкретен отговор на запитване. Забелязвам, че е въведен период след който редактирането на постовете във форумите и в блоговете, става невъзможно. Какъв е той и има ли начин да бъде избегнат? В блогът ми отдавна се чувствам като опитно зайче и се налага да се адаптирам към непрекъснатите промени благодарение на които не заварвам темите си във вида в който ги създавам. Новосъздаденото ограничение би било фатално за тях. В интерес на истината прибягвал съм и до крайност да си трия цели теми и да ги създам наново. Не негодувам, защото знам, че се правят промени, пести се и т.н. Вече има ограничения и за брой изображения, което прави невъзможна редакцията на няколко теми с галерии и т.н. В други форуми въвели тази пестяща платформа преди Калдата, е налице значителен отлив на посетители, и се чудя каква точно е крайната цел? Преди ми беше много по-лесно да кажа, че в Калдата имам пълна свобода на изразяване, а вече се оказва и че трябва да разделям темите си на две или да ги разхвърлям из коментари, защото не се побират в ограничения за символи. лека вечер
 16. Имам въпрос, но не знам къде да го задам. Заглавието е такова, защото не е първият, а подозирам, няма да е последният. Как е постигнат този цвят, някой знае ли?
 17. Здравейте. Знам, че ви е досадно да научавате за бъговете в Калдата. На мен пък ми е неприятно да им се наслаждавам. Накратко. Редактор съм на този блог, а вчера създадох този (че и още един заради подвеждащият формуляр, чиято съдба не ме интересува). Проблемът е, че редактирайки темата Улеснения в нета от първият блог, темата се премести във вторият. И да, важно е и има значение. Ако някой държи да му обяснявам ще му напиша едно дълго лично съобщение. Перспективи проблемът да се отстрани и да се върне първоначалният ред?
 18. Прочетох в една тема, че свободната воля било факт, че съществувало, но т.к. не последваха доказателства, разбрах, че било аксиома. Има ли такъв филм или няма, как мислите?
 19. am-am

  Досадна проба

  Е ли платформата бъгава или да. тц ? нъцки
 20. am-am

  Разкодиране на Sony ericsson w302

  Т.к. нямам опит, не съм наясно безплатни ли са програмите с които се извършва, защото такива срещам, както и дали може да се омаже всичко при такива опити. Някой знае ли програма която би свършила работа
 21. Как "правдата" възтържествува, а морала почва от вдугиден.
 22. am-am

  ТЕОДИЦЕЯТА

  Време няма. Виж нещо интересно. История. Една муха кацнала на екрана на телевизора и казала: - Той е червен. - защото видяла такъв пиксел. От една страна е права, от друга - не. Щом бог е съвършен, значи ние не сме. Автоматично на нас ни е писано да грешим и да се заблуждаваме, в противен случай бихме били богове. Ето и нещо по-смислено (сериозно). Болката всъщност е относителна величина. Т.е. границата на нашите усещания е удоволствието и болката. С тези граници сме привикнали и от тях можем да умрем от кеф или от мъка. Да допуснем, че всъщност тази граница е мноого по-къса. Т.е. долният праг на болката бъде заличен (с божия намеса) и разполагаме само с част от палитрата на чувствата. Но тогава това което е долният праг, макар различно като изпитване, отново е "долният праг", т.е. най-лошото, най-ужасното и т.н. Не ни е известно нищо по-страшно и от него се плашим и от него умираме. Тялото, както и това което наричат душата, се базират на това което е възможно да се изпита по време на живота. Сега да допуснем, че се отразва още от болката и ни остава един малък интервал от удоволствие. Да, ама пак по-малкото щастие ще му казваме "най-лошото" и ще бъде такова. Само ако съберем границите, представите, че може да има нещастие без щастие ще се постигне. Това, обаче, е една права линия. Права линия на сърцето - емоция нула. Има и друг феномен, който показва, че само щастие не може да съставлява живота ни. Когато се подлагаме на наркотици, чувстваме еуфория, наслада и т.н., но колкото по-продължително я изпитваме, толкова ефекта повече се губи и дозата се оказва недостатъчна за същите усещания. Ето така, в най-долната граница на удоволствието изниква представата за "най-лошото" - нещо нежелано и неприятно. Писах много дълго, за което се извинявам, но когато пиша за неща които не са ми много ясни, са ми нужни повече думи... лека вечер
 23. am-am

  ТЕОДИЦЕЯТА

  Ето как си го представям аз. Богът е като родителят -бди над своите деца. За да предпази един родител своето дете от външното влияние, улицата, и т.н. и т.н., най-сигурното нещо е да го заключи вкъщи. Тогава детето ще израстне в саксия. И сега въпросът е, това което е изкласило годно ли е да даде на свой ред семе? Ми не...
 24. am-am

  ANIMAL SYMBOLICUM (ПЪРВА ЧАСТ)

  Ох, изчетох го, но пишеш много сложно. Не мога да отрека написаното, но ми е трудно и да следя мисълта ти и тезата. Това с изкуствата е интересна част. Като цяло човект и маймуната се различават само по творенето. Даже любовта бих я нарекал вид изкуство - творчество/ирационализъм/привиден хаос подчинен на по-висша цел. Чакам за пчеличките : )
 25. am-am

  Клипове и снимки за любовни романи

  Момичета, отдавна попадам на едни тамплейти с които можете да си правите колажчета, но едва днес открих повечко сбрани на едно място. В търсачката съм написал "Templates For A Photoshop", тя Инка ще се справи с тях и т.н.
 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.