Премини към съдържанието

v3cko

Потребител
 • Публикации

  63
 • Регистрация

 • Последно онлайн

Нови отговори публикувани от v3cko

 1. # DelFix v1.013 - Logfile created 26/09/2017 at 12:59:02
  # Updated 17/04/2016 by Xplode
  # Username : BECKO - BECKO-PC
  # Operating System : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (32 bits)

  ~ Removing disinfection tools ...

  Deleted : C:\FRST
  Deleted : C:\AdwCleaner
  Deleted : C:\Users\BECKO\Downloads\FRST-OlderVersion
  Deleted : C:\TDSSKiller.3.1.0.15_26.09.2017_10.10.46_log.txt
  Deleted : C:\Users\BECKO\Desktop\FRST - Пряк път.lnk
  Deleted : C:\Users\BECKO\Desktop\JRT.txt
  Deleted : C:\Users\BECKO\Desktop\tdsskiller - Пряк път.lnk
  Deleted : C:\Users\BECKO\Downloads\Addition.txt
  Deleted : C:\Users\BECKO\Downloads\adwcleaner_7.0.2.1.exe
  Deleted : C:\Users\BECKO\Downloads\Fixlog.txt
  Deleted : C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.exe
  Deleted : C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.txt
  Deleted : C:\Users\BECKO\Downloads\FRST_25-09-2017 12.25.59.txt
  Deleted : C:\Users\BECKO\Downloads\JRT.exe
  Deleted : C:\Users\BECKO\Downloads\tdsskiller.exe

  ~ Creating registry backup ... OK

  ~ Cleaning system restore ...

  Deleted : RP #29 [Installed DeployMSI | 09/18/2017 15:22:51]
  Deleted : RP #30 [Windows Update | 09/18/2017 17:29:33]
  Deleted : RP #32 [Installed DirectX | 09/22/2017 05:47:13]
  Deleted : RP #33 [Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable (x86) - 14.11.25325 | 09/24/2017 09:26:25]
  Deleted : RP #34 [Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) - 14.0.23918 | 09/24/2017 09:27:49]
  Deleted : RP #35 [Програма за инсталиране на модули за Windows | 09/24/2017 09:29:09]
  Deleted : RP #36 [Програма за инсталиране на модули за Windows | 09/24/2017 09:29:58]
  Deleted : RP #37 [Инсталиране на драйверен пакет за устройство: Pluralinput Мишки и други посочващи устройства | 09/24/2017 16:10:20]
  Deleted : RP #38 [Инсталиране на драйверен пакет за устройство: Pluralinput Клавиатури | 09/24/2017 16:12:34]
  Deleted : RP #40 [DCInstallRestorePoint | 09/25/2017 06:45:47]
  Deleted : RP #41 [Removed Logitech Gaming Software 5.10. | 09/25/2017 06:51:41]
  Deleted : RP #42 [Intel® Driver Update Utility | 09/25/2017 06:59:49]
  Deleted : RP #43 [Точка на възстановяване на HitmanPro | 09/25/2017 14:53:38]
  Deleted : RP #44 [Точка на възстановяване на HitmanPro | 09/25/2017 14:56:30]
  Deleted : RP #45 [Архивиране в Windows | 09/25/2017 19:45:21]
  Deleted : RP #47 [Restore Point Created by FRST | 09/25/2017 23:39:30]
  Deleted : RP #48 [JRT Pre-Junkware Removal | 09/26/2017 08:36:56]

  New restore point created !

  ~ Resetting system settings ... OK

  ########## - EOF - ##########
   

 2. Ето ги

   10:10:46.0779 0x0e20  TDSS rootkit removing tool 3.1.0.15 Apr 18 2017 11:34:02
  10:10:52.0886 0x0e20  ============================================================
  10:10:52.0886 0x0e20  Current date / time: 2017/09/26 10:10:52.0886
  10:10:52.0886 0x0e20  SystemInfo:
  10:10:52.0886 0x0e20  
  10:10:52.0886 0x0e20  OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0
  10:10:52.0886 0x0e20  Product type: Workstation
  10:10:52.0886 0x0e20  ComputerName: BECKO-PC
  10:10:52.0887 0x0e20  UserName: BECKO
  10:10:52.0887 0x0e20  Windows directory: C:\Windows
  10:10:52.0887 0x0e20  System windows directory: C:\Windows
  10:10:52.0887 0x0e20  Processor architecture: Intel x86
  10:10:52.0887 0x0e20  Number of processors: 1
  10:10:52.0887 0x0e20  Page size: 0x1000
  10:10:52.0887 0x0e20  Boot type: Normal boot
  10:10:52.0887 0x0e20  CodeIntegrityOptions = 0x00000000
  10:10:52.0888 0x0e20  ============================================================
  10:10:55.0987 0x0e20  KLMD registered as C:\Windows\system32\drivers\11837509.sys
  10:10:55.0988 0x0e20  KLMD ARK init status: drvProperties = 0xFFF00, osBuild = 7601.23864, osProperties = 0x0
  10:10:56.0270 0x0e20  System UUID: {9956C584-438C-0120-47DF-9D64FFD71016}
  10:10:57.0432 0x0e20  Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x7470C06000 ( 465.76 Gb ), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0xFC59, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xF0, Type 'K0', Flags 0x00000050
  10:10:57.0473 0x0e20  ============================================================
  10:10:57.0473 0x0e20  \Device\Harddisk0\DR0:
  10:10:57.0474 0x0e20  MBR partitions:
  10:10:57.0474 0x0e20  \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x800, BlocksNum 0x32000
  10:10:57.0474 0x0e20  \Device\Harddisk0\DR0\Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x32800, BlocksNum 0xC834000
  10:10:57.0474 0x0e20  \Device\Harddisk0\DR0\Partition3: MBR, Type 0x7, StartLBA 0xC866800, BlocksNum 0x2DA3E000
  10:10:57.0474 0x0e20  ============================================================
  10:10:57.0509 0x0e20  C: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition3
  10:10:57.0545 0x0e20  D: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition2
  10:10:57.0565 0x0e20  F: <-> \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
  10:10:57.0565 0x0e20  ============================================================
  10:10:57.0565 0x0e20  Initialize success
  10:10:57.0565 0x0e20  ============================================================
  10:11:21.0536 0x0708  ============================================================
  10:11:21.0536 0x0708  Scan started
  10:11:21.0536 0x0708  Mode: Manual; 
  10:11:21.0537 0x0708  ============================================================
  10:11:21.0537 0x0708  KSN ping started
  10:11:21.0891 0x0708  KSN ping finished: true
  10:11:24.0652 0x0708  ================ Scan system memory ========================
  10:11:24.0652 0x0708  System memory - ok
  10:11:24.0657 0x0708  ================ Scan services =============================
  10:11:24.0870 0x0708  [ 1B133875B8AA8AC48969BD3458AFE9F5, 01753BDD47F3F9BC0E0D23A069B9C56D4AE6A6B6295BC19B95AE245D25B12744 ] 1394ohci        C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys
  10:11:24.0883 0x0708  1394ohci - ok
  10:11:24.0942 0x0708  [ CEA80C80BED809AA0DA6FEBC04733349, AE69C142DC2210A4AE657C23CEA4A6E7CB32C4F4EBA039414123CAC52157509B ] ACPI            C:\Windows\system32\drivers\ACPI.sys
  10:11:24.0963 0x0708  ACPI - ok
  10:11:25.0003 0x0708  [ 1EFBC664ABFF416D1D07DB115DCB264F, BF94D069D692140B792DBF4FD3CB0127D27C26CC5BFB6B0C28A8B6346767EE58 ] AcpiPmi         C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys
  10:11:25.0006 0x0708  AcpiPmi - ok
  10:11:25.0083 0x0708  [ 6C61BCEB60C2C187E6F96001FD69493E, AB8752E7DCCE134CA63D2E660D3E2688086426167B9E8E2C24E0D45B87497774 ] ADIHdAudAddService C:\Windows\system32\drivers\ADIHdAud.sys
  10:11:25.0117 0x0708  ADIHdAudAddService - ok
  10:11:25.0176 0x0708  [ 21E785EBD7DC90A06391141AAC7892FB, A2D3D764C5E6DC0AD5AAF48485FFB8B121D2A40DC08ECF2D2CB92278A1002B25 ] adp94xx         C:\Windows\system32\drivers\adp94xx.sys
  10:11:25.0206 0x0708  adp94xx - ok
  10:11:25.0260 0x0708  [ 0C676BC278D5B59FF5ABD57BBE9123F2, 339E8A433D186BAAB6FCB44C82CC9FB6FCD63C87981449494CBEB2072CB6B7BB ] adpahci         C:\Windows\system32\drivers\adpahci.sys
  10:11:25.0282 0x0708  adpahci - ok
  10:11:25.0315 0x0708  [ 7C7B5EE4B7B822EC85321FE23A27DB33, A934AFB71D439555E6376DA9B34F82E8D39A300A4547BE9AC9311F6A3C36270C ] adpu320         C:\Windows\system32\drivers\adpu320.sys
  10:11:25.0327 0x0708  adpu320 - ok
  10:11:25.0393 0x0708  [ 4DC6B0772D1698F04FC79053A21C8260, 010D4660DB9F7BC49C72691B5D9936EAB6F4A0799374B4019B97343B517D86F4 ] AEADIFilters    C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  10:11:25.0401 0x0708  AEADIFilters - ok
  10:11:25.0441 0x0708  [ 39AEAECE9F42407F176FE130D790BFBE, 19010DF87BDC1884268098CC04B4B15ECB710C94054A57157C0F9B7A795BDB28 ] AeLookupSvc     C:\Windows\System32\aelupsvc.dll
  10:11:25.0447 0x0708  AeLookupSvc - ok
  10:11:25.0532 0x0708  [ F582FC7976F1248AC5FBD6875C626B41, E65532B4E9924ECFF892C0A62312CBC070BFF7B1C4737E6CF8C4ED638BCD030F ] AFD             C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
  10:11:25.0557 0x0708  AFD - ok
  10:11:25.0605 0x0708  [ 507812C3054C21CEF746B6EE3D04DD6E, D7E59350AC338AD229E3D10C76E32AE16D120311B263714A9CD94AB538633B0E ] agp440          C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys
  10:11:25.0610 0x0708  agp440 - ok
  10:11:26.0009 0x0708  [ 078B785A7533B7059A236017B3B060A4, 43B3E716009136A5A5A86BF8546DE6C416CA3B7F8EEC242D9D44EF12111B7A6E ] AGSService      C:\Program Files\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe
  10:11:26.0205 0x0708  AGSService - ok
  10:11:26.0288 0x0708  [ 8B30250D573A8F6B4BD23195160D8707, 64EC289AFCD63D84EAFD9D81C50D0A77BCC79A1EFF32C50B2776BB0C0151757D ] aic78xx         C:\Windows\system32\drivers\djsvs.sys
  10:11:26.0295 0x0708  aic78xx - ok
  10:11:26.0351 0x0708  [ 18A54E132947CD98FEA9ACCC57F98F13, 9D39AF972785E49F0DD12C4BAEF39A79CD69F098886BF152AF1B7CCE2E902115 ] ALG             C:\Windows\System32\alg.exe
  10:11:26.0357 0x0708  ALG - ok
  10:11:26.0417 0x0708  [ 0D40BCF52EA90FC7DF2AEAB6503DEA44, 1D1AA8F50935D976C29DE7A84708CADBBBDD936F0DD2C059E820F0D21367B3B6 ] aliide          C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys
  10:11:26.0421 0x0708  aliide - ok
  10:11:26.0450 0x0708  [ 3C6600A0696E90A463771C7422E23AB5, 370B33DC1C25B981628A318BAE434A78A5F0A0DA93C2896DC7A3D7B87AE1A5E7 ] amdagp          C:\Windows\system32\drivers\amdagp.sys
  10:11:26.0456 0x0708  amdagp - ok
  10:11:26.0481 0x0708  [ CD5914170297126B6266860198D1D4F0, 2239FCBD1A7EC27CE4F10DA36AE6BD6CCB87E5128C82CA71B84BFE5AF5602A60 ] amdide          C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys
  10:11:26.0484 0x0708  amdide - ok
  10:11:26.0520 0x0708  [ 00DDA200D71BAC534BF56A9DB5DFD666, CA316B1FFD85BA1CF8664B3229DA1F238A5341E016059F7ED89702324CFD124B ] AmdK8           C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys
  10:11:26.0526 0x0708  AmdK8 - ok
  10:11:26.0560 0x0708  [ 3CBF30F5370FDA40DD3E87DF38EA53B6, 7EACF1743367BE805357B6FD10F8F99E9B1C301FE3782D77719347B13DFA65EC ] AmdPPM          C:\Windows\system32\drivers\amdppm.sys
  10:11:26.0566 0x0708  AmdPPM - ok
  10:11:26.0609 0x0708  [ D320BF87125326F996D4904FE24300FC, F767D8C5C58D57202905D829F7AE1B1FF33937F407FDCE4C90E32A6638F27416 ] amdsata         C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys
  10:11:26.0617 0x0708  amdsata - ok
  10:11:26.0694 0x0708  [ EA43AF0C423FF267355F74E7A53BDABA, 3F1335909AB0281A2FBDD7AD90E18309E091656CD32B48894B992789D8C61DB4 ] amdsbs          C:\Windows\system32\drivers\amdsbs.sys
  10:11:26.0707 0x0708  amdsbs - ok
  10:11:26.0731 0x0708  [ 46387FB17B086D16DEA267D5BE23A2F2, 8B8AC61B91F154B4EB5CC6DECB5FCCEBA8B42EFE94859947136AD06681EA8ED0 ] amdxata         C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys
  10:11:26.0736 0x0708  amdxata - ok
  10:11:26.0787 0x0708  [ 619005EB05113331F0081369C4488F9A, CAACE2655ECE0A40DE4FE38DB81E756D679B9C20CC8C74BE4690C3749BE5EB93 ] AppID           C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
  10:11:26.0793 0x0708  AppID - ok
  10:11:26.0836 0x0708  [ D9E60A9B4C9C673CFBAB4389282AF44B, 329181A930EAF9E6ECE274D0A095B9BE346AE1A401EDF987FA0B2C73CC1D29D2 ] AppIDSvc        C:\Windows\System32\appidsvc.dll
  10:11:26.0843 0x0708  AppIDSvc - ok
  10:11:26.0882 0x0708  [ 5EDA6BA186D1B05D5EF4E96F81F3F3EF, B815998ED90E4AC8F4394992082E1F05076CA07C868A15E616C291DCAAF8A000 ] Appinfo         C:\Windows\System32\appinfo.dll
  10:11:26.0888 0x0708  Appinfo - ok
  10:11:26.0955 0x0708  [ A45D184DF6A8803DA13A0B329517A64A, C1D16B60A6D69689AE951DC3D6884ED2E233D144B3FC0B86BC1C50AAAAA01ED2 ] AppMgmt         C:\Windows\System32\appmgmts.dll
  10:11:26.0970 0x0708  AppMgmt - ok
  10:11:27.0014 0x0708  [ 2932004F49677BD84DBC72EDB754FFB3, 73F84582244AC53994A2F4499A119B4A84A6BF7FD3046C29A8080C763DE540B8 ] arc             C:\Windows\system32\drivers\arc.sys
  10:11:27.0021 0x0708  arc - ok
  10:11:27.0057 0x0708  [ 5D6F36C46FD283AE1B57BD2E9FEB0BC7, F7C9C3B4F2C816F57A43B2921672858C291054220BADE291044343778216F6BA ] arcsas          C:\Windows\system32\drivers\arcsas.sys
  10:11:27.0065 0x0708  arcsas - ok
  10:11:27.0192 0x0708  [ 03FD2243A539C7153EF62CE10D1816F1, BE72DD2CB62B27F6BF0CEC03AE23A7D63876D6442A781E2E595EE3E64C18EBD4 ] aspnet_state    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_state.exe
  10:11:27.0223 0x0708  aspnet_state - ok
  10:11:27.0265 0x0708  [ ADD2ADE1C2B285AB8378D2DAAF991481, 7965A705F37924C0EC7A934E64E89C5DF4069816E2EEA3509E0AC90F78910519 ] AsyncMac        C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
  10:11:27.0269 0x0708  AsyncMac - ok
  10:11:27.0304 0x0708  [ 338C86357871C167A96AB976519BF59E, F28CC534523D1701B0552F5D7E18E88369C4218BDB1F69110C3E31D395884AD6 ] atapi           C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
  10:11:27.0307 0x0708  atapi - ok
  10:11:27.0427 0x0708  [ 4F1E405154D2E68E6ACC3FE07DE02E93, 83FAB4E92B87E8C46BF39DD7556D2F7DCE0AD1E4C9C09ED12C428B82FAD03BDE ] AudioEndpointBuilder C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
  10:11:27.0470 0x0708  AudioEndpointBuilder - ok
  10:11:27.0523 0x0708  [ 4F1E405154D2E68E6ACC3FE07DE02E93, 83FAB4E92B87E8C46BF39DD7556D2F7DCE0AD1E4C9C09ED12C428B82FAD03BDE ] Audiosrv        C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
  10:11:27.0551 0x0708  Audiosrv - ok
  10:11:27.0614 0x0708  [ 6E30D02AAC9CAC84F421622E3A2F6178, 229DC527C1D6C778BCA2C855A2A6F6D2C4B0F4F6DE56C886B3AAD26E3347952C ] AxInstSV        C:\Windows\System32\AxInstSV.dll
  10:11:27.0622 0x0708  AxInstSV - ok
  10:11:27.0687 0x0708  [ 1A231ABEC60FD316EC54C66715543CEC, 09E2897BA80737997A286EA5408C03DD3CC0EBACD24CB391C2455B6D4BE7D67E ] b06bdrv         C:\Windows\system32\drivers\bxvbdx.sys
  10:11:27.0726 0x0708  b06bdrv - ok
  10:11:27.0792 0x0708  [ BD8869EB9CDE6BBE4508D869929869EE, F4363A12EBFDBB89C69FD59B22F9EE05BADA07D477A1DF2DE01F59D6EE496543 ] b57nd60x        C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys
  10:11:27.0809 0x0708  b57nd60x - ok
  10:11:27.0866 0x0708  [ EE1E9C3BB8228AE423DD38DB69128E71, ED54FD9795F3A4D32F02BED6052AD9404409A05644CDBEBFF19C662D104DA95A ] BDESVC          C:\Windows\System32\bdesvc.dll
  10:11:27.0873 0x0708  BDESVC - ok
  10:11:27.0906 0x0708  [ 505506526A9D467307B3C393DEDAF858, 8AD6F1492E357F57CF42261497BA29122045D4FC0DCC9669AA5AC9B2A4BABFA4 ] Beep            C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
  10:11:27.0909 0x0708  Beep - ok
  10:11:27.0979 0x0708  [ 1E2BAC209D184BB851E1A187D8A29136, 53933C938DA5126986FFF2918C1F522ABE93ABAB460AE32E4453161C2F7B68DF ] BFE             C:\Windows\System32\bfe.dll
  10:11:28.0014 0x0708  BFE - ok
  10:11:28.0097 0x0708  [ E585445D5021971FAE10393F0F1C3961, 178C008A9A0A6BFDA65EB0B98C510271360AD4474F22F13594F5EB60AA4E1CF5 ] BITS            C:\Windows\System32\qmgr.dll
  10:11:28.0143 0x0708  BITS - ok
  10:11:28.0170 0x0708  [ 2287078ED48FCFC477B05B20CF38F36F, 55BCA6174E6034A8D61CBE4126B2F1989F6052BFA624BEA9C0A0A664AEC74521 ] blbdrive        C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
  10:11:28.0176 0x0708  blbdrive - ok
  10:11:28.0223 0x0708  [ 28AF7D4427868B7CE4C00CAB1864C7F6, AAE5303878AF0F7AA18069A8FCD99639EBC34622B456AF86C5E4F27858196E06 ] bowser          C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
  10:11:28.0230 0x0708  bowser - ok
  10:11:28.0264 0x0708  [ 9F9ACC7F7CCDE8A15C282D3F88B43309, A9131334BD9CF8FD60BA9D54AA054E2DF2BE1219FB650DF1464F2787BDEAE98F ] BrFiltLo        C:\Windows\system32\drivers\BrFiltLo.sys
  10:11:28.0267 0x0708  BrFiltLo - ok
  10:11:28.0292 0x0708  [ 56801AD62213A41F6497F96DEE83755A, 0DEB8318FB47DF6473C171C795C735E26A73FA12232876C6856549EA16F33361 ] BrFiltUp        C:\Windows\system32\drivers\BrFiltUp.sys
  10:11:28.0295 0x0708  BrFiltUp - ok
  10:11:28.0357 0x0708  [ 3DAA727B5B0A45039B0E1C9A211B8400, 903B51E75F0C503A0E255120F53BF51B047B219FEC1E15F2F1D02DDD562FC73B ] Browser         C:\Windows\System32\browser.dll
  10:11:28.0367 0x0708  Browser - ok
  10:11:28.0415 0x0708  [ 845B8CE732E67F3B4133164868C666EA, 9309B094CD9B5EBC46295A5EB806BED472C3CEDE3B5F6F497EBDABA496A2A27F ] Brserid         C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
  10:11:28.0435 0x0708  Brserid - ok
  10:11:28.0462 0x0708  [ 203F0B1E73ADADBBB7B7B1FABD901F6B, 782FA7B26940FE479C49C9BAA2EB582CDAAAD607013E9BCFC85E6FBBB7D49A6D ] BrSerWdm        C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
  10:11:28.0475 0x0708  BrSerWdm - ok
  10:11:28.0505 0x0708  [ BD456606156BA17E60A04E18016AE54B, DFBDC9DA6A3EA40BACFF204BC6C55C2C122B5885D2CBF6D45054DE43EE15EC4D ] BrUsbMdm        C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
  10:11:28.0508 0x0708  BrUsbMdm - ok
  10:11:28.0531 0x0708  [ AF72ED54503F717A43268B3CC5FAEC2E, 4A638669B0C30B1BDED242A8BF2015A37749570FF4D67D190BACC8D7E0C44468 ] BrUsbSer        C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
  10:11:28.0533 0x0708  BrUsbSer - ok
  10:11:28.0557 0x0708  [ ED3DF7C56CE0084EB2034432FC56565A, B5B75E002E7BC0209582C635CCCA26DB569BDB23C33A126634E00C6434BF941B ] BTHMODEM        C:\Windows\system32\drivers\bthmodem.sys
  10:11:28.0562 0x0708  BTHMODEM - ok
  10:11:28.0622 0x0708  [ 1DF19C96EEF6C29D1C3E1A8678E07190, 1F4BB161FF3A1C5B1465BB52F3520FEDB7ACB1FAA132466F07D16DB8E394AEA5 ] bthserv         C:\Windows\system32\bthserv.dll
  10:11:28.0629 0x0708  bthserv - ok
  10:11:28.0673 0x0708  [ 77EA11B065E0A8AB902D78145CA51E10, 160EB3BBE9E5F3CC4A02584E6F2576A812C7565B940D74838B983F1EE51FA73A ] cdfs            C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
  10:11:28.0680 0x0708  cdfs - ok
  10:11:28.0715 0x0708  [ BE167ED0FDB9C1FA1133953C18D5A6C9, E26A851CA13E7300F977E5B20FA5D25FD0E1442AB6AD5DB58BBDB2DAAD87027C ] cdrom           C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
  10:11:28.0731 0x0708  cdrom - ok
  10:11:28.0792 0x0708  [ 319C6B309773D063541D01DF8AC6F55F, 182F392FE839499D159A30A3CD04B5D0C87219930BFB1A7456880B7DA75B9820 ] CertPropSvc     C:\Windows\System32\certprop.dll
  10:11:28.0799 0x0708  CertPropSvc - ok
  10:11:28.0829 0x0708  [ 3FE3FE94A34DF6FB06E6418D0F6A0060, 6B3A2A26609A75B690D4C0B3059E40822F3B3DB08943F58EC496BABDA7D0A735 ] circlass        C:\Windows\system32\drivers\circlass.sys
  10:11:28.0835 0x0708  circlass - ok
  10:11:28.0892 0x0708  [ 000B58009E5D0962C0A71D6477029A3F, 2696398A42B399AEE9F9F0FB26610BB9F50F9EC784EC80F78FF6DD3D6E892ADA ] CLFS            C:\Windows\system32\CLFS.sys
  10:11:28.0910 0x0708  CLFS - ok
  10:11:28.0989 0x0708  [ F13EC8A783E0CB0D6DC26A3CA848B7B8, 0809E3B71709F1343086EEB6C820543C1A7119E74EEF8AC1AEE1F81093ABEC66 ] clr_optimization_v2.0.50727_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
  10:11:28.0997 0x0708  clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok
  10:11:29.0061 0x0708  [ 2BA609641FA64BAB02ACD3C0095672F5, FD1FE403864F0564CA4A2F1D7415649B8FFE16F8ED33C4B44ACB21767118AD5F ] clr_optimization_v4.0.30319_32 C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
  10:11:29.0291 0x0708  clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok
  10:11:29.0336 0x0708  [ DEA805815E587DAD1DD2C502220B5616, 2D6A7668C95352B818F5EC59FF462894935833D34190257DA9CAC7E67FD3631C ] CmBatt          C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
  10:11:29.0339 0x0708  CmBatt - ok
  10:11:29.0371 0x0708  [ C537B1DB64D495B9B4717B4D6D9EDBF2, 400EEFE662DE117C9CC956E4CBD5E98F28F962E7447CD93E8A78FDD8CA39EB4B ] cmdide          C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys
  10:11:29.0373 0x0708  cmdide - ok
  10:11:29.0441 0x0708  [ 7F7D4B16389CEF932950F6B2604D2601, E7C32734DAA75A00866A0F961C945BF7CC7A29D3A9806041D0046BC9FD3ACC5A ] CNG             C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
  10:11:29.0468 0x0708  CNG - ok
  10:11:29.0509 0x0708  [ A6023D3823C37043986713F118A89BEE, FAC239A7FA6251C7EDFFA34B4BAE3910B8BC0BD4A3574B6DB6931A8D691E207B ] Compbatt        C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
  10:11:29.0513 0x0708  Compbatt - ok
  10:11:29.0567 0x0708  [ CBE8C58A8579CFE5FCCF809E6F114E89, AC083A1C649EBA18C59FCC1772D0784B10E2B8C63094E3C14388E147DBC3F6DF ] CompositeBus    C:\Windows\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
  10:11:29.0572 0x0708  CompositeBus - ok
  10:11:29.0597 0x0708  COMSysApp - ok
  10:11:29.0629 0x0708  [ 2C4EBCFC84A9B44F209DFF6C6E6C61D1, 6FC323217D82EF661BA0E3F949B61B05BB5235D1A69C81D24876C2153FAECEF6 ] crcdisk         C:\Windows\system32\drivers\crcdisk.sys
  10:11:29.0633 0x0708  crcdisk - ok
  10:11:29.0709 0x0708  [ AAE96A2A48C7332310C1C28A1D466761, 7279E23A46353BC3D8A1B949B14F11DA689E73D033CD24C8E82613CCFD76E4EA ] CryptSvc        C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
  10:11:29.0721 0x0708  CryptSvc - ok
  10:11:29.0802 0x0708  [ 3C2177A897B4CA2788C6FB0C3FD81D4B, 98575CBD0664586E6211D02E71BDD52CBAA149A1658573550E29E74E5F7B1553 ] CSC             C:\Windows\system32\drivers\csc.sys
  10:11:29.0830 0x0708  CSC - ok
  10:11:29.0900 0x0708  [ 15F93B37F6801943360D9EB42485D5D3, DD6838C6496CB15F8BB57A6596F6A64ADD9C36B09F062295699131232712B558 ] CscService      C:\Windows\System32\cscsvc.dll
  10:11:29.0943 0x0708  CscService - ok
  10:11:30.0022 0x0708  [ 18E8C40C3C2AB0D315331677823555C0, F7BEF402CCAAF6B372199BF12507FAC22FF04DFE2E54DDD59E6E02E4981C9190 ] DcomLaunch      C:\Windows\system32\rpcss.dll
  10:11:30.0054 0x0708  DcomLaunch - ok
  10:11:30.0116 0x0708  [ 8D6E10A2D9A5EED59562D9B82CF804E1, 888F9650F4E872BA8F4E0C27E38A6672A561042B17EBA40E306A22357965B0AD ] defragsvc       C:\Windows\System32\defragsvc.dll
  10:11:30.0134 0x0708  defragsvc - ok
  10:11:30.0200 0x0708  [ EA9DBD76CE9254C77BAAB4339DD4C4FB, ECEE6EB8CFE1BD20BC7B6ED29A1624DDC3E22A37A56BA43B9B14E37D4003B72D ] DfsC            C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
  10:11:30.0208 0x0708  DfsC - ok
  10:11:30.0259 0x0708  [ E9E01EB683C132F7FA27CD607B8A2B63, 4D9037B458C522874619143A4176BCED42472C68933E6E83D37B67242706F3C4 ] Dhcp            C:\Windows\system32\dhcpcore.dll
  10:11:30.0287 0x0708  Dhcp - ok
  10:11:30.0421 0x0708  [ 58F9BFBAE3C25D1A349DF0C6ECE8F9DF, FF1CFC9B323BCE2CFC06F9B2A98A29396832134FD61A570C1971A7240899E526 ] DiagTrack       C:\Windows\system32\diagtrack.dll
  10:11:30.0503 0x0708  DiagTrack - ok
  10:11:30.0562 0x0708  [ 1A050B0274BFB3890703D490F330C0DA, 79D74F4679A2EE040FAAF4D0392A9311239A10A5F8A5CCB48656C6F89B6D62FB ] discache        C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
  10:11:30.0567 0x0708  discache - ok
  10:11:30.0640 0x0708  [ B7B470F163002A0D0E381EE45834BF6B, 5B5E204341A6B1689C3F8717C41782B1A077A026F8B19DA3DE08CA44AB1D95B2 ] Disk            C:\Windows\system32\drivers\disk.sys
  10:11:30.0645 0x0708  Disk - ok
  10:11:30.0691 0x0708  [ 2A958EF85DB1B61FFCA65044FA4BCE9E, C83511685EE1CE85A5ADF9B5BE96C375A521601F66024BDC3EE044C0B6E85D69 ] dmvsc           C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys
  10:11:30.0712 0x0708  dmvsc - ok
  10:11:30.0778 0x0708  [ 33EF4861F19A0736B11314AAD9AE28D0, 4C4B84365D85758E3263B88F157D8B086B392C6F1EA5F0F3DB6BF87EF90248EC ] Dnscache        C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll
  10:11:30.0790 0x0708  Dnscache - ok
  10:11:30.0840 0x0708  [ 366BA8FB4B7BB7435E3B9EACB3843F67, 65B7C61ACF34F1F0149045AA9E09A3F917A927963237A385A914D0B80551DC31 ] dot3svc         C:\Windows\System32\dot3svc.dll
  10:11:30.0857 0x0708  dot3svc - ok
  10:11:30.0919 0x0708  [ 8EC04CA86F1D68DA9E11952EB85973D6, 2E3FBC2D683D1274E8BC45EEEA87D43B77EDDCAAF0D453296D9FDA6B9D717071 ] DPS             C:\Windows\system32\dps.dll
  10:11:30.0931 0x0708  DPS - ok
  10:11:30.0989 0x0708  [ A3F684B866A7D89AE396276CE7AFD416, 1E4C034B7B106FA403B13842A199D88A33B492A577B58CDDAE0B4706266B9565 ] drmkaud         C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
  10:11:30.0993 0x0708  drmkaud - ok
  10:11:31.0103 0x0708  [ 897AE9430D037B056CF76A49CF588542, 02767A3CF7AFF9ECF251808DF2B3B4CABFBDF3EF59E15498B0985298991D8B91 ] DXGKrnl         C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
  10:11:31.0156 0x0708  DXGKrnl - ok
  10:11:31.0222 0x0708  [ 377AD53E4154477339290B4212E69D53, CFB201699CBB9416963973DB2E45810760BEBABAE684EC06E35495601A8A10AF ] e1express       C:\Windows\system32\DRIVERS\e1e6232.sys
  10:11:31.0239 0x0708  e1express - ok
  10:11:31.0296 0x0708  [ 8600142FA91C1B96367D3300AD0F3F3A, 5713625E27DF11FAAFDA7AC79899A6AD813166E167088FA990EC5DE87DBE83DF ] EapHost         C:\Windows\System32\eapsvc.dll
  10:11:31.0306 0x0708  EapHost - ok
  10:11:31.0623 0x0708  [ 024E1B5CAC09731E4D868E64DBFB4AB0, AB0826A74BBEE5B7A1B035861B665C79BC98305CFC7D82BEF420558FBD3EE994 ] ebdrv           C:\Windows\system32\drivers\evbdx.sys
  10:11:31.0882 0x0708  ebdrv - ok
  10:11:31.0946 0x0708  [ 478D434C9E51F7DB665817A23994A5E8, 4E3B06EF30DDF401B457BB856AD7B4A6A1BCF56ECA6B224AB69F0061C8F4CFC4 ] EFS             C:\Windows\System32\lsass.exe
  10:11:31.0953 0x0708  EFS - ok
  10:11:32.0049 0x0708  [ A8C362018EFC87BEB013EE28F29C0863, 07971C681FBD391C0BA0172618AF8AD77520182207F1C57F134B34D6A113857F ] ehRecvr         C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe
  10:11:32.0098 0x0708  ehRecvr - ok
  10:11:32.0131 0x0708  [ D389BFF34F80CAEDE417BF9D1507996A, 12859B9925D7A4631DE61A820922F43F56ED23C2AF014CBF36322685E5CF641E ] ehSched         C:\Windows\ehome\ehsched.exe
  10:11:32.0140 0x0708  ehSched - ok
  10:11:32.0210 0x0708  [ 0ED67910C8C326796FAA00B2BF6D9D3C, 97FAA7627A162B0AEC15545E0165D13355D535B4157604BB87F8EEB72ECD24A8 ] elxstor         C:\Windows\system32\drivers\elxstor.sys
  10:11:32.0249 0x0708  elxstor - ok
  10:11:32.0283 0x0708  [ 8FC3208352DD3912C94367A206AB3F11, 69B65C12BDADD4B730508674B1B77C5496612B4ACCC447DB9AFE49ADEA8CBF02 ] ErrDev          C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys
  10:11:32.0286 0x0708  ErrDev - ok
  10:11:32.0365 0x0708  [ F6916EFC29D9953D5D0DF06882AE8E16, ED41893960018D5EC2F7829B1DE4B6967D9FD074D60B11B9EB854E3E0948EC24 ] EventSystem     C:\Windows\system32\es.dll
  10:11:32.0387 0x0708  EventSystem - ok
  10:11:32.0440 0x0708  [ 53E8732CC70CC0991839DF9FC8996E4A, D14F6CAAF1F71647F12C6BDF1CD3EE7ADFAB0B292760AC197B876F0868853A72 ] exfat           C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
  10:11:32.0452 0x0708  exfat - ok
  10:11:32.0496 0x0708  [ 24F422E5D7517FEBDA2324116F1A7BE6, 3D54FFB59F7E4F9CC1189D8808B1F17EE7C4A6DE2A13C74CA5B6A47D5E759C53 ] fastfat         C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
  10:11:32.0508 0x0708  fastfat - ok
  10:11:32.0584 0x0708  [ 967EA5B213E9984CBE270205DF37755B, 43153E23210B03FAE16897D62D55B8742F834EDC695F8401EAB5DE307F62602D ] Fax             C:\Windows\system32\fxssvc.exe
  10:11:32.0625 0x0708  Fax - ok
  10:11:32.0690 0x0708  [ E817A017F82DF2A1F8CFDBDA29388B29, 4CC9320A21E6FEA2D16C48D6BEA14391B695BD541A3C5FDDAEEE086A414FC837 ] fdc             C:\Windows\system32\drivers\fdc.sys
  10:11:32.0694 0x0708  fdc - ok
  10:11:32.0727 0x0708  [ F3222C893BD2F5821A0179E5C71E88FB, A85B947249DBB986358CCD4B158DD58A9301F074F3C6CCCDEF2D01F432E59D1B ] fdPHost         C:\Windows\system32\fdPHost.dll
  10:11:32.0733 0x0708  fdPHost - ok
  10:11:32.0758 0x0708  [ 7DBE8CBFE79EFBDEB98C9FB08D3A9A5B, 0E76C29D2A974A3F2FBFCB63D066D4136B78E02F6B1F579B1865CA7A76193987 ] FDResPub        C:\Windows\system32\fdrespub.dll
  10:11:32.0764 0x0708  FDResPub - ok
  10:11:32.0793 0x0708  [ 6CF00369C97F3CF563BE99BE983D13D8, F65F35324A2FB9DFB533B1C4D089D990CC242218FE83414329D07B786D8EFF33 ] FileInfo        C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
  10:11:32.0799 0x0708  FileInfo - ok
  10:11:32.0830 0x0708  [ 42C51DC94C91DA21CB9196EB64C45DB9, 388C68D12ECC8FFE3116FEAAF4DB7B80CF4A3F97E935788DD21C6ADE2369F635 ] Filetrace       C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
  10:11:32.0835 0x0708  Filetrace - ok
  10:11:32.0859 0x0708  [ 87907AA70CB3C56600F1C2FB8841579B, CA1CD82A1CD453617CE5EA431A1836997F14E3580554E8A516D9FE1E9926D979 ] flpydisk        C:\Windows\system32\drivers\flpydisk.sys
  10:11:32.0862 0x0708  flpydisk - ok
  10:11:32.0901 0x0708  [ 7520EC808E0C35E0EE6F841294316653, 6EC65511B4838A7172A8F89E35C2F9DF4F0BFCE3BE12EDA790F3EB567102FF67 ] FltMgr          C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
  10:11:32.0916 0x0708  FltMgr - ok
  10:11:33.0046 0x0708  [ B5259B75BFDE00A5CDFD8D70444C8E3C, 3526602AA212B43351644AFB91E0D9CEFB778461BAAD2331B6BBF76FB14EEE86 ] FontCache       C:\Windows\system32\FntCache.dll
  10:11:33.0119 0x0708  FontCache - ok
  10:11:33.0217 0x0708  [ E56F39F6B7FDA0AC77A79B0FD3DE1A2F, DBED26852B99B362152DA9CD4F31A1883EF6F9B496F3CF3772A197BA72DB61DA ] FontCache3.0.0.0 C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
  10:11:33.0224 0x0708  FontCache3.0.0.0 - ok
  10:11:33.0268 0x0708  [ 1A16B57943853E598CFF37FE2B8CBF1D, 87609F46F3B8123552141FD70866E895220B1BBD92BC2B580CAF49201AA0197E ] FsDepends       C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
  10:11:33.0274 0x0708  FsDepends - ok
  10:11:33.0326 0x0708  [ 7DAE5EBCC80E45D3253F4923DC424D05, 8A2C4D5591509B0B0A44583520617A9AE34F32BB6E68A012A7D7870ED24F703A ] Fs_Rec          C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
  10:11:33.0329 0x0708  Fs_Rec - ok
  10:11:33.0398 0x0708  [ E306A24D9694C724FA2491278BF50FDB, 1D246B9C28550640EACBF8CF9DC980FD75106B92832D392FEBEF0C7012353091 ] fvevol          C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
  10:11:33.0413 0x0708  fvevol - ok
  10:11:33.0474 0x0708  [ 65EE0C7A58B65E74AE05637418153938, 0E1A398ADD8411AF4CCC3344D67BE1B261320C58328BD5C5855A357476FAEBEF ] gagp30kx        C:\Windows\system32\drivers\gagp30kx.sys
  10:11:33.0481 0x0708  gagp30kx - ok
  10:11:33.0591 0x0708  [ 8DA745095F6B73BB5B8266BF773DA1FA, 3EA614A9B8D4F61704A8754B014C8F6AC60551435BC4D9F2E761955905DA89F3 ] gpsvc           C:\Windows\System32\gpsvc.dll
  10:11:33.0644 0x0708  gpsvc - ok
  10:11:33.0713 0x0708  [ 0545A3EB959CFA4790D267BFB8C1ACA4, 69061E33ACB7587D773D05000390F9101F71DFD6EED7973B551594EAF3F04193 ] gupdate         C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  10:11:33.0725 0x0708  gupdate - ok
  10:11:33.0751 0x0708  [ 0545A3EB959CFA4790D267BFB8C1ACA4, 69061E33ACB7587D773D05000390F9101F71DFD6EED7973B551594EAF3F04193 ] gupdatem        C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
  10:11:33.0763 0x0708  gupdatem - ok
  10:11:33.0833 0x0708  [ C44E3C2BAB6837DB337DDEE7544736DB, 88A24FF7D2FECCEAFFD421B2039A0FB623DA47A6B220B80EF1E52DD26D9E222D ] hcw85cir        C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
  10:11:33.0837 0x0708  hcw85cir - ok
  10:11:33.0924 0x0708  [ A5EF29D5315111C80A5C1ABAD14C8972, A181DA72E946F121C3F4A19438C547B0BFD15138AB1DB5465945EC89DF1F6B0A ] HdAudAddService C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
  10:11:33.0947 0x0708  HdAudAddService - ok
  10:11:33.0986 0x0708  [ 9036377B8A6C15DC2EEC53E489D159B5, 1E56D2ACFE92E6DF96D755B05C63D580EED82C210F075C8623E138BEE6BCD41B ] HDAudBus        C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
  10:11:33.0995 0x0708  HDAudBus - ok
  10:11:34.0038 0x0708  [ 1D58A7F3E11A9731D0EAAAA8405ACC36, 7056FA18B86FBD52C4A6092D80476C02553EA053D6A0BEDB01A2FA5E152D5215 ] HidBatt         C:\Windows\system32\drivers\HidBatt.sys
  10:11:34.0042 0x0708  HidBatt - ok
  10:11:34.0073 0x0708  [ 89448F40E6DF260C206A193A4683BA78, 71E0FCC32AE6FF8DFF420DB0383D6A200E1EAE14BD2E32453F92CE18B31C1F3C ] HidBth          C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys
  10:11:34.0081 0x0708  HidBth - ok
  10:11:34.0158 0x0708  [ CF50B4CF4A4F229B9F3C08351F99CA5E, B97843620AF80FF0EC8F2C438255C0A42A756C6314FAF3DEF415DE16E14C108F ] HidIr           C:\Windows\system32\drivers\hidir.sys
  10:11:34.0162 0x0708  HidIr - ok
  10:11:34.0211 0x0708  [ 2BC6F6A1992B3A77F5F41432CA6B3B6B, 2AF3312F1C8C8923C0A29AA5DAE57CE269417E53DEA2F0CCCC8DB57029698FE1 ] hidserv         C:\Windows\system32\hidserv.dll
  10:11:34.0219 0x0708  hidserv - ok
  10:11:34.0278 0x0708  [ 10C19F8290891AF023EAEC0832E1EB4D, E208553029488A6EE2F5216CC9FE5F93E9931A94C0D0625253BB159E30642853 ] HidUsb          C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
  10:11:34.0281 0x0708  HidUsb - ok
  10:11:34.0322 0x0708  [ 196B4E3F4CCCC24AF836CE58FACBB699, 7A2E1F603A073421FA0987EFB96647F1F0F2D4E0C82AA62EBC041585DA811DAF ] hkmsvc          C:\Windows\system32\kmsvc.dll
  10:11:34.0331 0x0708  hkmsvc - ok
  10:11:34.0375 0x0708  [ 6658F4404DE03D75FE3BA09F7ABA6A30, E51D9C1580A283EB862F09B73AAE1B647DD683A53F3DD99834222F12DD15E40F ] HomeGroupListener C:\Windows\system32\ListSvc.dll
  10:11:34.0394 0x0708  HomeGroupListener - ok
  10:11:34.0451 0x0708  [ DBC02D918FFF1CAD628ACBE0C0EAA8E8, 02121800D9062692C102475876AE8143EBE46D855E8328B8CDCFE6A2F0D19696 ] HomeGroupProvider C:\Windows\system32\provsvc.dll
  10:11:34.0469 0x0708  HomeGroupProvider - ok
  10:11:34.0519 0x0708  [ 295FDC419039090EB8B49FFDBB374549, 670E8015FD374640C6570F56F7FE8DE4D8F92E7A8072F5D1B2B95D0BD699CEF7 ] HpSAMD          C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys
  10:11:34.0526 0x0708  HpSAMD - ok
  10:11:34.0657 0x0708  [ 7BC42C65B5C6281777C1A7605B253BA8, 71885EB4E8625450ECA4623466FB3D5437DAABE739A5DC3B5F4CF982A65F8A86 ] HSF_DPV         C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_DPV.sys
  10:11:34.0733 0x0708  HSF_DPV - ok
  10:11:34.0778 0x0708  [ 9EBF2D102CCBB6BCDFBF1B7922F8BA2E, A11CE324DD8E8BDFFDF513429C32D3C16EC79DC9A7517048587759B26BF38583 ] HSXHWAZL        C:\Windows\system32\DRIVERS\HSXHWAZL.sys
  10:11:34.0794 0x0708  HSXHWAZL - ok
  10:11:34.0891 0x0708  [ 2F50E2780F16E00369F1311B086C3E42, F3FAE2D965D055810775B7AAE7BF1C4C39961A64E42B345FC604D32F3AC7E7DA ] HTTP            C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
  10:11:34.0930 0x0708  HTTP - ok
  10:11:34.0968 0x0708  [ 0C4E035C7F105F1299258C90886C64C5, CFB4FBE7B28058E6D3E6E508CF3C1645F6AAE0AFEB4C5364835B9C42311DF0D4 ] hwpolicy        C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
  10:11:34.0971 0x0708  hwpolicy - ok
  10:11:35.0034 0x0708  [ F151F0BDC47F4A28B1B20A0818EA36D6, 84B24B5796D9F70A8C37773F5484A4606CC7908370CCD942627ACBEDC4952D79 ] i8042prt        C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
  10:11:35.0042 0x0708  i8042prt - ok
  10:11:35.0152 0x0708  [ 5CD5F9A5444E6CDCB0AC89BD62D8B76E, 72870092A80C6DAE0105025B0ED8B607E98BA81E59298364A7FE4C9C56C68FF0 ] iaStorV         C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys
  10:11:35.0178 0x0708  iaStorV - ok
  10:11:35.0238 0x0708  [ 6794C9AD8B6EC476D528EE154B281D3B, 679000B0C3BDD60D82D5B805317397EF3897E3CA42C73D5132E95A3DB9F98079 ] IBMPMDRV        C:\Windows\system32\DRIVERS\ibmpmdrv.sys
  10:11:35.0245 0x0708  IBMPMDRV - ok
  10:11:35.0282 0x0708  [ 0D95FF6AB4FFD942FDA73D59C019459F, 5EC3E3EE9C93F5CE3D275494356850BF686219591B22B1934792E72D831A2E1A ] IBMPMSVC        C:\Windows\system32\ibmpmsvc.exe
  10:11:35.0298 0x0708  IBMPMSVC - ok
  10:11:35.0417 0x0708  [ 3E9213A2A050BF429E91898C90F8B4E3, D80ABE5691087661B19F01927B631CB8C5291120B814B6F863F046E0D643E9E4 ] idsvc           C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
  10:11:35.0480 0x0708  idsvc - ok
  10:11:35.0505 0x0708  IEEtwCollectorService - ok
  10:11:35.0955 0x0708  [ 9467514EA189475A6E7FDC5D7BDE9D3F, E6F5B99BF6B614832770F9310B06334A8174C7660DDEC7589433640527A14683 ] igfx            C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys
  10:11:36.0340 0x0708  igfx - ok
  10:11:36.0419 0x0708  [ 4173FF5708F3236CF25195FECD742915, 0A9C0701DF6EAC6602BE342FC13C7950EF04BB5BDF7D96C2C5DABBD2A29AA55D ] iirsp           C:\Windows\system32\drivers\iirsp.sys
  10:11:36.0424 0x0708  iirsp - ok
  10:11:36.0515 0x0708  [ B9C54120F46392100478F58F374E5709, A28EE8B0988F580D5984E815FC78DF41B169260814234AA0E453375542D0957B ] IKEEXT          C:\Windows\System32\ikeext.dll
  10:11:36.0564 0x0708  IKEEXT - ok
  10:11:36.0645 0x0708  [ 297E469EF9B9774A888345CEFE6E726B, 1A591131A823EFA7C0BA64B81F88751E7D68B9CE74E28A8AED023DA05E8DAAE0 ] Intel(R) PROSet Monitoring Service C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe
  10:11:36.0665 0x0708  Intel(R) PROSet Monitoring Service - ok
  10:11:36.0709 0x0708  [ A0F12F2C9BA6C72F3987CE780E77C130, 5F53DF8BE1621AA7DFB655CFD9C95E0AFA1AD3CE2E290E19D7B7FB3C6E380034 ] intelide        C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys
  10:11:36.0711 0x0708  intelide - ok
  10:11:36.0764 0x0708  [ 3B514D27BFC4ACCB4037BC6685F766E0, F12D7AC62F8550E6F33B28AD751D8413AB7FFEF963242D99FFA76CE8A48B027A ] intelppm        C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
  10:11:36.0778 0x0708  intelppm - ok
  10:11:36.0816 0x0708  [ ACB364B9075A45C0736E5C47BE5CAE19, 202F77C659103D2D0E787B8CB0A23BE32EA5AA2E6B3B0A0F0A8DFA906AB3C0C0 ] IPBusEnum       C:\Windows\system32\ipbusenum.dll
  10:11:36.0826 0x0708  IPBusEnum - ok
  10:11:36.0863 0x0708  [ 709D1761D3B19A932FF0238EA6D50200, 0A9D2C3A6E91CA45540555B40CB4E2DF3EBE98C1D164C4EECEE20C86782F5823 ] IpFilterDriver  C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
  10:11:36.0870 0x0708  IpFilterDriver - ok
  10:11:36.0974 0x0708  [ 58F67245D041FBE7AF88F4EAF79DF0FA, 67468D6A46FF4D87AD321BFEA42F2FC843D09AA292A119C76D4D795D06028F96 ] iphlpsvc        C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll
  10:11:37.0029 0x0708  iphlpsvc - ok
  10:11:37.0081 0x0708  [ 4BD7134618C1D2A27466A099062547BF, 20284ABEF4433A59E2981F4143CAEC67DC990864FE0B9E3DC70EE0B88539E964 ] IPMIDRV         C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys
  10:11:37.0087 0x0708  IPMIDRV - ok
  10:11:37.0112 0x0708  [ A5FA468D67ABCDAA36264E463A7BB0CD, EDB828D596E43372F97DAE1AADA46428C4C45FB80646DDC64FAD5F25C826CF63 ] IPNAT           C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
  10:11:37.0122 0x0708  IPNAT - ok
  10:11:37.0195 0x0708  [ 9F7E491FB0BA0F9E370163834FC1FE31, 313D81BEBEC8C3F370FD1C9CC49931F0F178E6BA0581E6594EE1C64275FC157D ] irda            C:\Windows\system32\DRIVERS\irda.sys
  10:11:37.0206 0x0708  irda - ok
  10:11:37.0257 0x0708  [ 42996CFF20A3084A56017B7902307E9F, 688176DAB91BE569280E4822E4C5BDE755794D293591C53F8047AD59C441751D ] IRENUM          C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
  10:11:37.0260 0x0708  IRENUM - ok
  10:11:37.0309 0x0708  [ 4220D2F03D5C4226D0A1AA4B84025E45, 9002F4CB026CB0D71FFF4CC420C0F3573DA9F70B574A18AE7EF84D5B0A64D472 ] Irmon           C:\Windows\System32\irmon.dll
  10:11:37.0314 0x0708  Irmon - ok
  10:11:37.0336 0x0708  [ 1F32BB6B38F62F7DF1A7AB7292638A35, 86522358680FBB1CEBC56B4D139290689BB0F71A3EC78CE883E4D75D0B37586F ] isapnp          C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys
  10:11:37.0340 0x0708  isapnp - ok
  10:11:37.0385 0x0708  [ EB34CE31FABD4DC4343FD2AD16D2CAF9, D21C91227A15DA89ECF522345D0AB80B3B7FC24A230596DABDB8BD3B7554CE8C ] iScsiPrt        C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys
  10:11:37.0402 0x0708  iScsiPrt - ok
  10:11:37.0440 0x0708  [ ADEF52CA1AEAE82B50DF86B56413107E, A3AE1E96B04AC81665ABBD3CB267DFB3F78376DAE18FB0DBD447908DDAAA22D2 ] kbdclass        C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
  10:11:37.0453 0x0708  kbdclass - ok
  10:11:37.0494 0x0708  [ 9E3CED91863E6EE98C24794D05E27A71, 90CF59F20E14E4A5A793266805E82BF7AE1F0CF4C7BAB1FD2EEF3B53C5DF770F ] kbdhid          C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
  10:11:37.0498 0x0708  kbdhid - ok
  10:11:37.0527 0x0708  [ 478D434C9E51F7DB665817A23994A5E8, 4E3B06EF30DDF401B457BB856AD7B4A6A1BCF56ECA6B224AB69F0061C8F4CFC4 ] KeyIso          C:\Windows\system32\lsass.exe
  10:11:37.0532 0x0708  KeyIso - ok
  10:11:37.0553 0x0708  [ 888EF30D8048546A3E80885838B67172, B1CA86D970B29B52FF86F541FBE71A01EC857B5F9A970D52B5E0C0339EFF2718 ] KSecDD          C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  10:11:37.0560 0x0708  KSecDD - ok
  10:11:37.0614 0x0708  [ F4774FD8CC540090B330658AD68A8C22, 736C2763DC5EE8AE509070C550A1C8210CC9577465A0A6BD9046790D6772D024 ] KSecPkg         C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
  10:11:37.0626 0x0708  KSecPkg - ok
  10:11:37.0686 0x0708  [ 89A7B9CC98D0D80C6F31B91C0A310FCD, 4583CAEEE0D50C0C7CE955E533FDA063CDC37B69033D41EF22EF1BA242E4C747 ] KtmRm           C:\Windows\system32\msdtckrm.dll
  10:11:37.0720 0x0708  KtmRm - ok
  10:11:37.0786 0x0708  [ D64AF876D53ECA3668BB97B51B4E70AB, D5C07C019BFEAFBEDC29AB5060356A3B07449712B21B50E03378BEF04AF180F9 ] LanmanServer    C:\Windows\system32\srvsvc.dll
  10:11:37.0804 0x0708  LanmanServer - ok
  10:11:37.0846 0x0708  [ 58405E4F68BA8E4057C6E914F326ABA2, C3E6519A1A38F1B3597D4391E42ABFE8F1F5E86256C4B3BD876CDAD9BB68B0A6 ] LanmanWorkstation C:\Windows\System32\wkssvc.dll
  10:11:37.0860 0x0708  LanmanWorkstation - ok
  10:11:37.0963 0x0708  [ F7611EC07349979DA9B0AE1F18CCC7A6, 879AA7A391966F00761CA039C25EBC62F6712DD5461694911EEC673E12DE103E ] lltdio          C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
  10:11:37.0970 0x0708  lltdio - ok
  10:11:38.0035 0x0708  [ 5700673E13A2117FA3B9020C852C01E2, 6684A2905EE8C438F2A64BE47E51A54D287B08DEFB8E0AE7FC2809D845EE3C5F ] lltdsvc         C:\Windows\System32\lltdsvc.dll
  10:11:38.0053 0x0708  lltdsvc - ok
  10:11:38.0081 0x0708  [ 55CA01BA19D0006C8F2639B6C045E08B, 4DBBDC820C514DB18CC13F8EE178F8C4E39C295C6E3C255416C235553CE7BDC1 ] lmhosts         C:\Windows\System32\lmhsvc.dll
  10:11:38.0086 0x0708  lmhosts - ok
  10:11:38.0186 0x0708  [ 0FD9D780D03DA10CBC3CA3144EFA4D11, 9D30C717D44E50E1809A4DAF4A46522B7FFB068568454F21447152FC182CB436 ] LPlatSvc        C:\Windows\system32\LPlatSvc.exe
  10:11:38.0247 0x0708  LPlatSvc - ok
  10:11:38.0302 0x0708  [ EB119A53CCF2ACC000AC71B065B78FEF, 1FD60735C4945AE565C223F0B47EAF9602D8777E3D15600914C1A9D761215AF9 ] LSI_FC          C:\Windows\system32\drivers\lsi_fc.sys
  10:11:38.0311 0x0708  LSI_FC - ok
  10:11:38.0364 0x0708  [ 8ADE1C877256A22E49B75D1CC9161F9C, 3D64F233DC866537E50549A7C1A2B40A954055B22F0BDA39825B04C38C607CB7 ] LSI_SAS         C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas.sys
  10:11:38.0374 0x0708  LSI_SAS - ok
  10:11:38.0402 0x0708  [ DC9DC3D3DAA0E276FD2EC262E38B11E9, A264990857CBC74036799E17A087130626C0A09BE19879019BAF2D761C62AECC ] LSI_SAS2        C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas2.sys
  10:11:38.0408 0x0708  LSI_SAS2 - ok
  10:11:38.0437 0x0708  [ 0A036C7D7CAB643A7F07135AC47E0524, 2F662D07FCB74B8D493156DB555EAA90A47E93CF14C7B30039D2FE47EB8682B8 ] LSI_SCSI        C:\Windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys
  10:11:38.0446 0x0708  LSI_SCSI - ok
  10:11:38.0493 0x0708  [ 6703E366CC18D3B6E534F5CF7DF39CEE, 7396B9AF938284D99EC51206A7B2FA4A0DC10A493DCE6707818B03A7473782C4 ] luafv           C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
  10:11:38.0501 0x0708  luafv - ok
  10:11:38.0549 0x0708  [ BFB9EE8EE977EFE85D1A3105ABEF6DD1, D2A84EBF0C0B7A14AD432FD2EF43CC12300027AEA3FA4075659FB088AB62B588 ] Mcx2Svc         C:\Windows\system32\Mcx2Svc.dll
  10:11:38.0559 0x0708  Mcx2Svc - ok
  10:11:38.0594 0x0708  [ 0CEA2D0D3FA284B85ED5B68365114F76, E6FF0EC98FDC3F628438B613C356C237E68686E3B5B17A58A60C16F4B9A2B968 ] mdmxsdk         C:\Windows\system32\DRIVERS\mdmxsdk.sys
  10:11:38.0597 0x0708  mdmxsdk - ok
  10:11:38.0645 0x0708  [ 0FFF5B045293002AB38EB1FD1FC2FB74, 49071B565FD5B2DE43EC00D8518C3BE70843F38919E82F13104B8C1FAFB20374 ] megasas         C:\Windows\system32\drivers\megasas.sys
  10:11:38.0650 0x0708  megasas - ok
  10:11:38.0687 0x0708  [ DCBAB2920C75F390CAF1D29F675D03D6, 85C3A7A010BEA5E3C6179161B295F2CB900A6A214833A5F87A4327392880E2BB ] MegaSR          C:\Windows\system32\drivers\MegaSR.sys
  10:11:38.0705 0x0708  MegaSR - ok
  10:11:38.0760 0x0708  [ 146B6F43A673379A3C670E86D89BE5EA, C4412DCF80DE6B55466F399413271364F14BC0819C224AA161EDDC31A9775440 ] MMCSS           C:\Windows\system32\mmcss.dll
  10:11:38.0772 0x0708  MMCSS - ok
  10:11:38.0795 0x0708  [ F001861E5700EE84E2D4E52C712F4964, F4DC5AEED6F34D76CCEF360862CC47EF71097BE0813C8CE04EE5F0DB387DFFAE ] Modem           C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
  10:11:38.0798 0x0708  Modem - ok
  10:11:38.0855 0x0708  [ 02AD778516057639E21782008FDC44CC, 6AE9EC6CCB446AC32E651FD5064B5D8ADBEC94D0C12BB0CBA4723573E832F7BA ] monectdevices   C:\Windows\system32\DRIVERS\monectdevices.sys
  10:11:38.0858 0x0708  monectdevices - ok
  10:11:38.0894 0x0708  [ 79D10964DE86B292320E9DFE02282A23, 52714827B7EEDACA55326A4E4F6158D4942DFAA3BACDE303A2F569BF3F4FAA72 ] monitor         C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
  10:11:38.0898 0x0708  monitor - ok
  10:11:38.0944 0x0708  [ FB18CC1D4C2E716B6B903B0AC0CC0609, F10CCA63493782B16DE6B96B94A27078DBE68AECEF34FDF840CFF86D2C6E3C5E ] mouclass        C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
  10:11:38.0949 0x0708  mouclass - ok
  10:11:39.0030 0x0708  [ 2C388D2CD01C9042596CF3C8F3C7B24D, B2FB72272BB01AEDA4047B57C943B7E9BD8A6497854F8CC34672AAA592D0A703 ] mouhid          C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
  10:11:39.0034 0x0708  mouhid - ok
  10:11:39.0063 0x0708  [ 9664F55623B43FD85D5642A202976AEE, 9349DADF639BBF7478EFA2398696FEC416554865AD4DEA91BD9A5E7D9F0C3D49 ] mountmgr        C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
  10:11:39.0070 0x0708  mountmgr - ok
  10:11:39.0106 0x0708  [ 2D699FB6E89CE0D8DA14ECC03B3EDFE0, D3D903EEA465D77345AAC9B9F02CDEADF4831212EA2DE4FCA33BEE26EBB47420 ] mpio            C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys
  10:11:39.0118 0x0708  mpio - ok
  10:11:39.0161 0x0708  [ AD2723A7B53DD1AACAE6AD8C0BFBF4D0, 1D6DCFA0E56C3E55B6AED819176E751502F863BA0FCF4F0B3253A81D208141A2 ] mpsdrv          C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
  10:11:39.0168 0x0708  mpsdrv - ok
  10:11:39.0271 0x0708  [ 9835584E999D25004E1EE8E5F3E3B881, 71798B0CBE9AE69F1F29B845319019C69EC7F415CBABB3B87DDE92C360675021 ] MpsSvc          C:\Windows\system32\mpssvc.dll
  10:11:39.0323 0x0708  MpsSvc - ok
  10:11:39.0373 0x0708  [ 06AC0310138E4B2C35AF7344D18BC686, FCDB6CC851EC47F92FFF764717A44FF5D5D0E179C215B3C6E77FB9BEA4DE1908 ] MRxDAV          C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
  10:11:39.0382 0x0708  MRxDAV - ok
  10:11:39.0423 0x0708  [ F99E3FCA0184ADBFF3DD323911BC9A96, F4B366AAF1B407BF42B16917C20697E519C7BE47A60BE92D797CFF267A02EC64 ] mrxsmb          C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
  10:11:39.0435 0x0708  mrxsmb - ok
  10:11:39.0477 0x0708  [ 3BC83F9EBE675E40E3C62995A9A01F82, F4BAC3A12406B3D8373A47DCB93F7343C5ECDBB8D1FF02F8265609ADD781034E ] mrxsmb10        C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
  10:11:39.0496 0x0708  mrxsmb10 - ok
  10:11:39.0539 0x0708  [ 11448B7D9A4848B6BA88849D03B87332, D06DFEBF607763EF56C18CF710D26AF44B6691AF6B1428238297A1ABAE176A0F ] mrxsmb20        C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
  10:11:39.0548 0x0708  mrxsmb20 - ok
  10:11:39.0577 0x0708  [ 012C5F4E9349E711E11E0F19A8589F0A, 208B92DFCF7AD43202660FBBC9FF5E03AEDBEE38178FF3628EB74CB6CD37C584 ] msahci          C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys
  10:11:39.0581 0x0708  msahci - ok
  10:11:39.0632 0x0708  [ 55055F8AD8BE27A64C831322A780A228, C2C9FD1F61302997117B1CD0835E8234405BB80084065ED05363B77868397304 ] msdsm           C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys
  10:11:39.0642 0x0708  msdsm - ok
  10:11:39.0693 0x0708  [ E1BCE74A3BD9902B72599C0192A07E27, 5162EB623FE64E9DFEAC6CA2410EFA1314E62EC13207FFBFED2D61AA887603C4 ] MSDTC           C:\Windows\System32\msdtc.exe
  10:11:39.0707 0x0708  MSDTC - ok
  10:11:39.0782 0x0708  [ DAEFB28E3AF5A76ABCC2C3078C07327F, 6EB558532400B489763BAE7203538DE5F196282A8CB46A1B31D59120FC5AFCEF ] Msfs            C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
  10:11:39.0785 0x0708  Msfs - ok
  10:11:39.0815 0x0708  [ 3E1E5767043C5AF9367F0056295E9F84, B2EDFECD3C14E4FE1BA87D9A86334043A9BD696A554EBD186DA7EAEB2EBD4F70 ] mshidkmdf       C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
  10:11:39.0818 0x0708  mshidkmdf - ok
  10:11:39.0846 0x0708  [ 0A4E5757AE09FA9622E3158CC1AEF114, ED574E420E57374E328C7C526504ECA569C164287966F06019EC207CB17F2C54 ] msisadrv        C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys
  10:11:39.0850 0x0708  msisadrv - ok
  10:11:39.0907 0x0708  [ 90F7D9E6B6F27E1A707D4A297F077828, BEFC220EAA7307849600748842ACB9254A6A91158812D9B23EFAF912C498BA7F ] MSiSCSI         C:\Windows\system32\iscsiexe.dll
  10:11:39.0934 0x0708  MSiSCSI - ok
  10:11:39.0953 0x0708  msiserver - ok
  10:11:40.0003 0x0708  [ 8C0860D6366AAFFB6C5BB9DF9448E631, 949C5A14E57F2D7385543C17C3485E7ADE36EA2016F6E0A1866571D2EDE90A77 ] MSKSSRV         C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
  10:11:40.0005 0x0708  MSKSSRV - ok
  10:11:40.0042 0x0708  [ 3EA8B949F963562CEDBB549EAC0C11CE, 1B0B2F16A1790282504F3C548D47C3281EFB440D5D9711A1EF76D6371B768D2D ] MSPCLOCK        C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
  10:11:40.0047 0x0708  MSPCLOCK - ok
  10:11:40.0073 0x0708  [ F456E973590D663B1073E9C463B40932, 48BA6D5580EE7B6A4C06E04772FD35B51779553FC0DD6C5C30DD8B5DEEB25B11 ] MSPQM           C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
  10:11:40.0075 0x0708  MSPQM - ok
  10:11:40.0119 0x0708  [ 0E008FC4819D238C51D7C93E7B41E560, 141FCEBDD05874407EAEC35A9DCD3BB16F2A428F23E55487D6A5DBFCADBF10D2 ] MsRPC           C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
  10:11:40.0132 0x0708  MsRPC - ok
  10:11:40.0172 0x0708  [ FC6B9FF600CC585EA38B12589BD4E246, F05DB01AE1955D2468CE6B51E51998B111CA3B0BDEED090EE6B99B625CBA564A ] mssmbios        C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
  10:11:40.0177 0x0708  mssmbios - ok
  10:11:40.0201 0x0708  [ B42C6B921F61A6E55159B8BE6CD54A36, 6BB0A7BE005B8F281E551D1B8046CE4202372BC7AE0161881C858BFAC675FE1C ] MSTEE           C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
  10:11:40.0204 0x0708  MSTEE - ok
  10:11:40.0231 0x0708  [ 33599130F44E1F34631CEA241DE8AC84, E15B31D1AFDC8DC6D2B21D4215796A99ECC69EEDBB06CEED01AECC3C99A44C8B ] MTConfig        C:\Windows\system32\drivers\MTConfig.sys
  10:11:40.0235 0x0708  MTConfig - ok
  10:11:40.0265 0x0708  [ 159FAD02F64E6381758C990F753BCC80, E55AB01DCFA95ECAB24A2A9656E28FF9D064BA08B3D82DC8AA42F5991BA09598 ] Mup             C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
  10:11:40.0285 0x0708  Mup - ok
  10:11:40.0360 0x0708  [ A06050C840E29DA4E8AE8E9187AA0BE3, 462913CDF2AF4989E58D7691A5DB7372A4BD8E5C32A7E404F6B17366187FE4F9 ] NAL             C:\Windows\system32\Drivers\iqvw32.sys
  10:11:40.0366 0x0708  NAL - ok
  10:11:40.0425 0x0708  [ 61D57A5D7C6D9AFE10E77DAE6E1B445E, D252248532142E9E2332DA693BC51B795102CA938B568FF04981E98B19BFBC5C ] napagent        C:\Windows\system32\qagentRT.dll
  10:11:40.0454 0x0708  napagent - ok
  10:11:40.0523 0x0708  [ 26384429FCD85D83746F63E798AB1480, 957C115C263A4B4DC854558B43ECE632D8E2BCCB744E23A01EBA7476BA2E7FFB ] NativeWifiP     C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
  10:11:40.0548 0x0708  NativeWifiP - ok
  10:11:40.0655 0x0708  [ 9804FB2E46077F2977552347DFCA7E05, A34B703462C6998AB2B3EA6389F4B89616CDC257D44C400C92663E6FB4A8F196 ] NDIS            C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
  10:11:40.0715 0x0708  NDIS - ok
  10:11:40.0766 0x0708  [ 0E1787AA6C9191D3D319E8BAFE86F80C, F535022747355B2C66424BDA892D7DCB820C2EB8EE05BAE5BC6D1B1D65186278 ] NdisCap         C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
  10:11:40.0779 0x0708  NdisCap - ok
  10:11:40.0830 0x0708  [ E4A8AEC125A2E43A9E32AFEEA7C9C888, 6EA181117126FC70B3C1DD1AC73CC26D1603A2CF49E47F66623E2C9489C49B55 ] NdisTapi        C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
  10:11:40.0835 0x0708  NdisTapi - ok
  10:11:40.0899 0x0708  [ D8A65DAFB3EB41CBB622745676FCD072, 874D3C3D247C4A309DA813DB1D2EDB0037D3C489824BD5FE95B0C20699764EF7 ] Ndisuio         C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
  10:11:40.0904 0x0708  Ndisuio - ok
  10:11:40.0943 0x0708  [ 38FBE267E7E6983311179230FACB1017, CFD1CBCA59650795C030DB30E5795B37C11C736E14003AE1DAB081BA5C0C9B14 ] NdisWan         C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
  10:11:40.0953 0x0708  NdisWan - ok
  10:11:40.0988 0x0708  [ A4BDC541E69674FBFF1A8FF00BE913F2, 18CCFD063E9870B8B6958715BC0414C4D920AE63528EA1E9D7E30F7138918FFA ] NDProxy         C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
  10:11:40.0993 0x0708  NDProxy - ok
  10:11:41.0020 0x0708  [ 80B275B1CE3B0E79909DB7B39AF74D51, 75B406B0D9D28239D4EB2A298419A5F78A58237D88C5FD688EF1DFFAFACCF796 ] NetBIOS         C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
  10:11:41.0025 0x0708  NetBIOS - ok
  10:11:41.0095 0x0708  [ A00996C9BFEF29A93B9F21DBE1DC502D, A97982CBBC2E240B0CD884ED3ED5D11B207DA8E7BEF73DCEA44E16E1CD84222F ] NetBT           C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
  10:11:41.0109 0x0708  NetBT - ok
  10:11:41.0134 0x0708  [ 478D434C9E51F7DB665817A23994A5E8, 4E3B06EF30DDF401B457BB856AD7B4A6A1BCF56ECA6B224AB69F0061C8F4CFC4 ] Netlogon        C:\Windows\system32\lsass.exe
  10:11:41.0141 0x0708  Netlogon - ok
  10:11:41.0209 0x0708  [ 7CCCFCA7510684768DA22092D1FA4DB2, BB9E4F8FABBF596D888E6D303CB54A336D9DFF95B36AEA9369D2ED787DDC4B5D ] Netman          C:\Windows\System32\netman.dll
  10:11:41.0234 0x0708  Netman - ok
  10:11:41.0282 0x0708  [ 10D5997E2F5F16FE3BC3BD1A4BF31EA8, 0DDC4855C00A581A35AB2A11D2AAACC844C460F13F524DD9B92B8F00C31173A7 ] NetMsmqActivator C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
  10:11:41.0337 0x0708  NetMsmqActivator - ok
  10:11:41.0362 0x0708  [ 10D5997E2F5F16FE3BC3BD1A4BF31EA8, 0DDC4855C00A581A35AB2A11D2AAACC844C460F13F524DD9B92B8F00C31173A7 ] NetPipeActivator C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
  10:11:41.0373 0x0708  NetPipeActivator - ok
  10:11:41.0429 0x0708  [ 8C338238C16777A802D6A9211EB2BA50, 0D08A47CD403EDA5E8CAD7409BBBBCDC29A9861D2DC41D42B68B22B1AA1EBDD6 ] netprofm        C:\Windows\System32\netprofm.dll
  10:11:41.0460 0x0708  netprofm - ok
  10:11:41.0488 0x0708  [ 10D5997E2F5F16FE3BC3BD1A4BF31EA8, 0DDC4855C00A581A35AB2A11D2AAACC844C460F13F524DD9B92B8F00C31173A7 ] NetTcpActivator C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
  10:11:41.0497 0x0708  NetTcpActivator - ok
  10:11:41.0522 0x0708  [ 10D5997E2F5F16FE3BC3BD1A4BF31EA8, 0DDC4855C00A581A35AB2A11D2AAACC844C460F13F524DD9B92B8F00C31173A7 ] NetTcpPortSharing C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
  10:11:41.0540 0x0708  NetTcpPortSharing - ok
  10:11:41.0912 0x0708  [ 58218EC6B61B1169CF54AAB0D00F5FE2, B76ABB2AD78CE68D30F0F08563B0593D658298CDCF1B138B6E9FB0D64CBCC3C2 ] netw5v32        C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v32.sys
  10:11:42.0253 0x0708  netw5v32 - ok
  10:11:42.0334 0x0708  [ 1D85C4B390B0EE09C7A46B91EFB2C097, 6A8850B151E88EE371F3CC543A946302DDF9494908D684B8B0C706A42CC54348 ] nfrd960         C:\Windows\system32\drivers\nfrd960.sys
  10:11:42.0339 0x0708  nfrd960 - ok
  10:11:42.0398 0x0708  [ F115C5CD29E512F18BD7138A094B77E5, 90C2CE8B256EE9AABF674ADDE7F85E91DAF48EA368452D03C187A4AE027D4E39 ] NlaSvc          C:\Windows\System32\nlasvc.dll
  10:11:42.0420 0x0708  NlaSvc - ok
  10:11:42.0442 0x0708  [ 1DB262A9F8C087E8153D89BEF3D2235F, A51EE5D5AD3CD76B74BEA9C66C462608BF3B50C53DAA4110A75DB10495A8C101 ] Npfs            C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
  10:11:42.0448 0x0708  Npfs - ok
  10:11:42.0493 0x0708  [ 6D8D2E5652FC2442C810C5D8BE784148, 013FF4FA03CA2E066B1946CC09889616B243068BA0FB2E58D4C1435BF66FBC87 ] NSCIRDA         C:\Windows\system32\DRIVERS\nscirda.sys
  10:11:42.0498 0x0708  NSCIRDA - ok
  10:11:42.0548 0x0708  [ BA387E955E890C8A88306D9B8D06BF17, 3477BD9686C5777A93251C154512671AAA7533B18C536DF51F7B1D6D28E7F8A5 ] nsi             C:\Windows\system32\nsisvc.dll
  10:11:42.0555 0x0708  nsi - ok
  10:11:42.0592 0x0708  [ E9A0A4D07E53D8FEA2BB8387A3293C58, 690CAD6C4E35ECC1172A2E1FD3933DF73158B3BF42CB21244269612A53DE4D7A ] nsiproxy        C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
  10:11:42.0612 0x0708  nsiproxy - ok
  10:11:42.0803 0x0708  [ 28B64D3792D4F692E45ECB0C3F98C19B, 5EBB28001E2A9523B8A8846E6E029C8A95A1AF63A4813AAABF39EBD80977E85A ] Ntfs            C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
  10:11:42.0916 0x0708  Ntfs - ok
  10:11:42.0976 0x0708  [ F9756A98D69098DCA8945D62858A812C, 572ADBFCFDE2030B34A013AADC14DBC144EB3F34D06991E2464A3EA9605BC045 ] Null            C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
  10:11:42.0979 0x0708  Null - ok
  10:11:43.0036 0x0708  [ B3E25EE28883877076E0E1FF877D02E0, 402B6FED6FBBF645190396DC141141EF52DD059DABD01F8AC9CF01D23664070C ] nvraid          C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys
  10:11:43.0155 0x0708  nvraid - ok
  10:11:43.0190 0x0708  [ 4380E59A170D88C4F1022EFF6719A8A4, 93EDB3F4CDBF53C9C1970DD29AB146E390695C568180847BA8903F5FBEABCFF2 ] nvstor          C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys
  10:11:43.0202 0x0708  nvstor - ok
  10:11:43.0244 0x0708  [ 5A0983915F02BAE73267CC2A041F717D, D83461D74597BF2BE042FEFCC27FCD18BF63CB8135B0666D731D50951C3468A8 ] nv_agp          C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys
  10:11:43.0252 0x0708  nv_agp - ok
  10:11:43.0276 0x0708  [ 08A70A1F2CDDE9BB49B885CB817A66EB, 0BB98123B544124B144F3E95D77E01E973D060B8B2302503FF24ABBBE803EB63 ] ohci1394        C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys
  10:11:43.0282 0x0708  ohci1394 - ok
  10:11:43.0341 0x0708  [ 82A8521DDC60710C3D3D3E7325209BEC, C4E34571EDD57C7FBB3D736B5FE8BD154624705B5C8EA2EC898F19F75B9A5942 ] p2pimsvc        C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
  10:11:43.0412 0x0708  p2pimsvc - ok
  10:11:43.0480 0x0708  [ 59C3DDD501E39E006DAC31BF55150D91, E02B63AB7F34CF6FF3F644AF354D10004E6F50014E03172D80BD78934EF71EF1 ] p2psvc          C:\Windows\system32\p2psvc.dll
  10:11:43.0510 0x0708  p2psvc - ok
  10:11:43.0542 0x0708  [ 2EA877ED5DD9713C5AC74E8EA7348D14, 14BA3722CE5F8FF07F2D97DCDD6558EB49C9B02E5E6FAD6D9F18D354733EFECE ] Parport         C:\Windows\system32\drivers\parport.sys
  10:11:43.0550 0x0708  Parport - ok
  10:11:43.0594 0x0708  [ 3F34A1B4C5F6475F320C275E63AFCE9B, 31295D5121C0C3F2085E0EEBA260EEE4CA003993C026E2F81986D19158036E6B ] partmgr         C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
  10:11:43.0600 0x0708  partmgr - ok
  10:11:43.0640 0x0708  [ EB0A59F29C19B86479D36B35983DAADC, AC09AFE7F13BE4079D01383BAC44091997E1AAF6512C9673A42B9E3780EB08A8 ] Parvdm          C:\Windows\system32\drivers\parvdm.sys
  10:11:43.0643 0x0708  Parvdm - ok
  10:11:43.0784 0x0708  [ 84752B402BF64CCDDF11816FEDF12DB4, 184DDFCEEE8C5B492415270FC640B8D584B3D79E7BADCE4DE7CDD74CC8C60130 ] PcaSvc          C:\Windows\System32\pcasvc.dll
  10:11:43.0823 0x0708  PcaSvc - ok
  10:11:43.0934 0x0708  [ 673E55C3498EB970088E812EA820AA8F, 1F81315664B8CBFDD569416C0ECCE4C6251F34577313A0858AB46609781303B5 ] pci             C:\Windows\system32\drivers\pci.sys
  10:11:43.0953 0x0708  pci - ok
  10:11:44.0038 0x0708  [ AFE86F419014DB4E5593F69FFE26CE0A, CAF36E61BE7B511D3A03A65FF5A3017CEE4D2F53005B410F2D4A2AAE9FED4C00 ] pciide          C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
  10:11:44.0046 0x0708  pciide - ok
  10:11:44.0117 0x0708  [ F396431B31693E71E8A80687EF523506, BC614FC21E029E2497F1CCE3131BBD295B827F2310762B47D5BBC7703D80554B ] pcmcia          C:\Windows\system32\DRIVERS\pcmcia.sys
  10:11:44.0143 0x0708  pcmcia - ok
  10:11:44.0174 0x0708  [ 250F6B43D2B613172035C6747AEEB19F, A91F15B133F2619912CF750E6F3662E011CD0FA4B9477CE532CE3196D23307D9 ] pcw             C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
  10:11:44.0179 0x0708  pcw - ok
  10:11:44.0315 0x0708  [ 0C941A3F148B4228867908F98F394461, 6D5F575F2E796C5EA8F9F3F96F9ACD935E274210A105C9365102B448E9AE2031 ] PEAUTH          C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
  10:11:44.0363 0x0708  PEAUTH - ok
  10:11:44.0552 0x0708  [ AF4D64D2A57B9772CF3801950B8058A6, C9C493A3775E6E1660CE5DF75DA574D0C04245FB88CF41B96217A725359C350D ] PeerDistSvc     C:\Windows\system32\peerdistsvc.dll
  10:11:44.0655 0x0708  PeerDistSvc - ok
  10:11:44.0821 0x0708  [ C32A7D92A3791127AE737928D973DC89, A56072096BC8DD993AD57AE17CA004859F11C638F922B87FE84EFFAA2117D377 ] pimoukbd        C:\Windows\system32\DRIVERS\pimoukbd.sys
  10:11:44.0826 0x0708  pimoukbd - ok
  10:11:45.0040 0x0708  [ 09B61B4894B05723BACE59F46EF892D4, 1BEA7E4A38935C2F1DF4AF503704E4B3A19B0E5658D83F5C36013DF0D6F3BC6D ] pla             C:\Windows\system32\pla.dll
  10:11:45.0167 0x0708  pla - ok
  10:11:45.0274 0x0708  [ EC7BC28D207DA09E79B3E9FAF8B232CA, A42F8F69C3CD753D787A5D558659DEA2CC306C896D75B8C82549219CF654504F ] PlugPlay        C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll
  10:11:45.0302 0x0708  PlugPlay - ok
  10:11:45.0349 0x0708  [ 63FF8572611249931EB16BB8EED6AFC8, 9732CCBCB93A7A4BEC88812B952C20244479E9BD781240C195E57F09E619EA33 ] PNRPAutoReg     C:\Windows\system32\pnrpauto.dll
  10:11:45.0358 0x0708  PNRPAutoReg - ok
  10:11:45.0412 0x0708  [ 82A8521DDC60710C3D3D3E7325209BEC, C4E34571EDD57C7FBB3D736B5FE8BD154624705B5C8EA2EC898F19F75B9A5942 ] PNRPsvc         C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
  10:11:45.0459 0x0708  PNRPsvc - ok
  10:11:45.0539 0x0708  [ A2FEA7E16D8D056D2FF1EE93F9C73FB1, 6BC8C1B37274B50573F3DAC043DBD9B29B93F527290392842CD94910014D0C74 ] PolicyAgent     C:\Windows\System32\ipsecsvc.dll
  10:11:45.0567 0x0708  PolicyAgent - ok
  10:11:45.0636 0x0708  [ F87D30E72E03D579A5199CCB3831D6EA, B09328E89954584F97908FA5946376BA990B8C650DABCBF3CA3B08719937C694 ] Power           C:\Windows\system32\umpo.dll
  10:11:45.0657 0x0708  Power - ok
  10:11:45.0789 0x0708  [ 631E3E205AD6D86F2AED6A4A8E69F2DB, 1D3BF0CFC37D91A3A56246920B9CF1084E78A055D56E85A773417809C58C8065 ] PptpMiniport    C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
  10:11:46.0086 0x0708  PptpMiniport - ok
  10:11:46.0363 0x0708  [ 85B1E3A0C7585BC4AAE6899EC6FCF011, 1E067113C146D6842D7FB04007F363D6FB7783C6BC7C9AB6614E44075C4F86C3 ] Processor       C:\Windows\system32\drivers\processr.sys
  10:11:46.0531 0x0708  Processor - ok
  10:11:46.0779 0x0708  [ FD9692A3D31E021207D3C2A9DDDC2BE3, 5295EFAD9BD4B59996935A41825392C12A4C968D161BEEA37797F90AF8E54229 ] ProfSvc         C:\Windows\system32\profsvc.dll
  10:11:46.0857 0x0708  ProfSvc - ok
  10:11:46.0972 0x0708  [ 478D434C9E51F7DB665817A23994A5E8, 4E3B06EF30DDF401B457BB856AD7B4A6A1BCF56ECA6B224AB69F0061C8F4CFC4 ] ProtectedStorage C:\Windows\system32\lsass.exe
  10:11:47.0051 0x0708  ProtectedStorage - ok
  10:11:47.0427 0x0708  [ 6270CCAE2A86DE6D146529FE55B3246A, 463209CBAF1B0E269DC8FC6FBDEE5BB7E5ADB5D3F024930BFD0B97E0A9678883 ] Psched          C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
  10:11:47.0501 0x0708  Psched - ok
  10:11:47.0863 0x0708  [ AB95ECF1F6659A60DDC166D8315B0751, 0ED6D3460D28978BADF31B930DBB3298A6A10EFF8883763EABA0E36A21A0E83D ] ql2300          C:\Windows\system32\drivers\ql2300.sys
  10:11:48.0001 0x0708  ql2300 - ok
  10:11:48.0075 0x0708  [ B4DD51DD25182244B86737DC51AF2270, 7E62B04F054A6330B7F9968222523BDE8F3EE47A11D17E6C0E2D5ACDC07B9E6B ] ql40xx          C:\Windows\system32\drivers\ql40xx.sys
  10:11:48.0112 0x0708  ql40xx - ok
  10:11:48.0214 0x0708  [ 31AC809E7707EB580B2BDB760390765A, A8481FD19A0F778F5591B7676F591F664ADC68B6867E663C0F9564173F4AC909 ] QWAVE           C:\Windows\system32\qwave.dll
  10:11:48.0235 0x0708  QWAVE - ok
  10:11:48.0269 0x0708  [ 584078CA1B95CA72DF2A27C336F9719D, 836F115C92D343463C14A9DE39648C1EFA7C7EE4720F5C692EE0F68B84830121 ] QWAVEdrv        C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
  10:11:48.0273 0x0708  QWAVEdrv - ok
  10:11:48.0309 0x0708  [ 30A81B53C766D0133BB86D234E5556AB, 726C6B83B5ACAA84CAB1689B6DD6DDAE3199D61A57B5D7B5B5A0F62FCF838090 ] RasAcd          C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
  10:11:48.0312 0x0708  RasAcd - ok
  10:11:48.0349 0x0708  [ 57EC4AEF73660166074D8F7F31C0D4FD, C66B425EC4DB5E7FD289AE631C9B019EB16717C55E80FAE964BB22203E4AACEF ] RasAgileVpn     C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
  10:11:48.0354 0x0708  RasAgileVpn - ok
  10:11:48.0392 0x0708  [ A60F1839849C0C00739787FD5EC03F13, B210DFA5A843CF1DA73635F168E2EA5052CBED15C664F8523CDFB34CA165D0E0 ] RasAuto         C:\Windows\System32\rasauto.dll
  10:11:48.0405 0x0708  RasAuto - ok
  10:11:48.0660 0x0708  [ D9F91EAFEC2815365CBE6D167E4E332A, 8350457A39D141C13807E7DB5A8D4113197C4016F7744B9993391F4AEA0C4A5C ] Rasl2tp         C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
  10:11:48.0728 0x0708  Rasl2tp - ok
  10:11:48.0869 0x0708  [ CB9E04DC05EACF5B9A36CA276D475006, 4D8C0AEF1D4F84F375AD2BAF786C9F6C52316A3E655B913449E71AD7C0FCA56E ] RasMan          C:\Windows\System32\rasmans.dll
  10:11:48.0930 0x0708  RasMan - ok
  10:11:49.0015 0x0708  [ 0FE8B15916307A6AC12BFB6A63E45507, 64119474DE7499E6E8B82E78BBD50074B3AA70B3E8329089FAE9B7F29919004E ] RasPppoe        C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
  10:11:49.0031 0x0708  RasPppoe - ok
  10:11:49.0060 0x0708  [ 44101F495A83EA6401D886E7FD70096B, 56A0CE5C89870752B9B2AB795C1A248CA28209E049B2F20CCA0308CBE2488A0A ] RasSstp         C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
  10:11:49.0067 0x0708  RasSstp - ok
  10:11:49.0187 0x0708  [ D528BC58A489409BA40334EBF96A311B, C71E9A4B101DB6C3183B9F97B9098D73D6FE1B12C05C2EB3CE8A8041BEE6BA61 ] rdbss           C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
  10:11:49.0206 0x0708  rdbss - ok
  10:11:49.0236 0x0708  [ 0D8F05481CB76E70E1DA06EE9F0DA9DF, 2AFCBE3237D27AFBF095F91F1FCCA63E6890F34A9E4F00E5C34C92394CDA89FB ] rdpbus          C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
  10:11:49.0239 0x0708  rdpbus - ok
  10:11:49.0267 0x0708  [ 23DAE03F29D253AE74C44F99E515F9A1, 8FED93D10B2062F0526FE3508101F8FCF8F72DEB90AFB472EB7CBAE83A0EC430 ] RDPCDD          C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
  10:11:49.0270 0x0708  RDPCDD - ok
  10:11:49.0366 0x0708  [ B973FCFC50DC1434E1970A146F7E3885, BE797E5F5AE34D37F8DA1134CE94DD14DBE36D2BC405B97E992E2257848B7CA9 ] RDPDR           C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys
  10:11:49.0377 0x0708  RDPDR - ok
  10:11:49.0418 0x0708  [ 5A53CA1598DD4156D44196D200C94B8A, 8112FE14FEC94C67B1C5BDE4171E37584F1D0098D2C557C9E4BDD3E0291E25E4 ] RDPENCDD        C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
  10:11:49.0421 0x0708  RDPENCDD - ok
  10:11:49.0461 0x0708  [ 44B0A53CD4F27D50ED461DAE0C0B4E1F, CDA80B08E67AD034081C0C920CD66147689F1844403CBC552F65005E7C011A91 ] RDPREFMP        C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
  10:11:49.0464 0x0708  RDPREFMP - ok
  10:11:49.0540 0x0708  [ 65375DF758CA1872AB7EBBBA457FD5E6, 8AC7681F51277E799C22FF95FA0B833E9E260D37C0416319FF05B66FB3948005 ] RdpVideoMiniport C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys
  10:11:49.0570 0x0708  RdpVideoMiniport - ok
  10:11:49.0625 0x0708  [ CD9214A6AE17D188D17C3CF8CB9CC693, 2E16FF1F7446F0600D6519010FD05A30B94D97167C16B3E7FC396A97D8139D60 ] RDPWD           C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
  10:11:49.0640 0x0708  RDPWD - ok
  10:11:49.0717 0x0708  [ 518395321DC96FE2C9F0E96AC743B656, 5F6A0880B4F3EE7196259EA362DA9554B0687B0236F9A8E5CF7A4A77F01F1776 ] rdyboost        C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
  10:11:49.0731 0x0708  rdyboost - ok
  10:11:49.0773 0x0708  [ 7B5E1419717FAC363A31CC302895217A, 048B96B127CC20833948DAE53C59886D5C725ECA7A744424A01339447D2DDC32 ] RemoteAccess    C:\Windows\System32\mprdim.dll
  10:11:49.0784 0x0708  RemoteAccess - ok
  10:11:49.0830 0x0708  [ CB9A8683F4EF2BF99E123D79950D7935, B9FA3E7E91E76D975CF40BFA37909E50F29CC13AB1399007884710651827E9AA ] RemoteRegistry  C:\Windows\system32\regsvc.dll
  10:11:49.0860 0x0708  RemoteRegistry - ok
  10:11:49.0896 0x0708  [ 78D072F35BC45D9E4E1B61895C152234, 80C924EE1156B4E3172E83DCB9C60817E87885FB9377647E0BF90153E415B1CA ] RpcEptMapper    C:\Windows\System32\RpcEpMap.dll
  10:11:49.0907 0x0708  RpcEptMapper - ok
  10:11:49.0945 0x0708  [ 94D36C0E44677DD26981D2BFEEF2A29D, D77A93AC60536F3706E8A0154C0C2199E888B7748C84DB7437254FF175F4DF55 ] RpcLocator      C:\Windows\system32\locator.exe
  10:11:49.0950 0x0708  RpcLocator - ok
  10:11:50.0008 0x0708  [ 18E8C40C3C2AB0D315331677823555C0, F7BEF402CCAAF6B372199BF12507FAC22FF04DFE2E54DDD59E6E02E4981C9190 ] RpcSs           C:\Windows\system32\rpcss.dll
  10:11:50.0038 0x0708  RpcSs - ok
  10:11:50.0151 0x0708  [ 032B0D36AD92B582D869879F5AF5B928, 0F8F18A6A0A689957B886D9368015889091094EDA18BE532093F06A70A7CE184 ] rspndr          C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
  10:11:50.0157 0x0708  rspndr - ok
  10:11:50.0207 0x0708  [ 7FA7F2E249A5DCBB7970630E15E1F482, 9633B193F3FDA67BC551C6DCA4788AB83E9F45F77763EE579D02FE5D6B80DEDF ] s3cap           C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys
  10:11:50.0210 0x0708  s3cap - ok
  10:11:50.0243 0x0708  [ 478D434C9E51F7DB665817A23994A5E8, 4E3B06EF30DDF401B457BB856AD7B4A6A1BCF56ECA6B224AB69F0061C8F4CFC4 ] SamSs           C:\Windows\system32\lsass.exe
  10:11:50.0249 0x0708  SamSs - ok
  10:11:50.0282 0x0708  [ 05D860DA1040F111503AC416CCEF2BCA, DAE2F37D09A5A42F945BC8E27E4EA2303521081783A80CEE7FEE7C5A1C2CFC5E ] sbp2port        C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys
  10:11:50.0291 0x0708  sbp2port - ok
  10:11:50.0360 0x0708  [ 8FC518FFE9519C2631D37515A68009C4, 21E10585470CF9FC3BD1977F8A426686CD2FA6BD2094B9E3594B21C7C4541D25 ] SCardSvr        C:\Windows\System32\SCardSvr.dll
  10:11:50.0376 0x0708  SCardSvr - ok
  10:11:50.0404 0x0708  [ 0693B5EC673E34DC147E195779A4DCF6, AF1B56FBF3ADABF94CD9DBA67586B8746DE135151F6B3D1B0EE315BC1E2DB670 ] scfilter        C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
  10:11:50.0409 0x0708  scfilter - ok
  10:11:50.0541 0x0708  [ 9060B8D5BCD5F2B019249F85E3D811F3, 7FB32AB7FE118462988321B9230074DAA960B587417EB463187539C3215445AE ] Schedule        C:\Windows\system32\schedsvc.dll
  10:11:50.0608 0x0708  Schedule - ok
  10:11:50.0683 0x0708  [ 319C6B309773D063541D01DF8AC6F55F, 182F392FE839499D159A30A3CD04B5D0C87219930BFB1A7456880B7DA75B9820 ] SCPolicySvc     C:\Windows\System32\certprop.dll
  10:11:50.0688 0x0708  SCPolicySvc - ok
  10:11:50.0744 0x0708  [ 0328BE1C7F1CBA23848179F8762E391C, EA80853F04BAE6F46F658B3EFED34BFDDE20E6F2BDA349EBC17EC75DFF19855D ] sdbus           C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys
  10:11:50.0752 0x0708  sdbus - ok
  10:11:50.0820 0x0708  [ 08236C4BCE5EDD0A0318A438AF28E0F7, 77727F963F63C4CEC11E7AAD5FB3836179701D512CA9436C3170B9E6A4E5F888 ] SDRSVC          C:\Windows\System32\SDRSVC.dll
  10:11:50.0844 0x0708  SDRSVC - ok
  10:11:50.0897 0x0708  [ 90A3935D05B494A5A39D37E71F09A677, F72733A69BC6E1A2BB91D7632FF3463C12563F60FDCC00A2CDD67FF20D479952 ] secdrv          C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
  10:11:50.0901 0x0708  secdrv - ok
  10:11:50.0954 0x0708  [ 38CBFFED5FC39CDFE6B4014401ED2629, 7BA730E2EDB8387190E45DA2F475BFE42AB3B12319DE088BD8E9F59227EDA4DD ] seclogon        C:\Windows\system32\seclogon.dll
  10:11:50.0966 0x0708  seclogon - ok
  10:11:50.0999 0x0708  [ DCB7FCDCC97F87360F75D77425B81737, F8289AF2C458C167038EEFE613EE5E3D6D5B3308B8784168374BC81C47891CE5 ] SENS            C:\Windows\System32\sens.dll
  10:11:51.0011 0x0708  SENS - ok
  10:11:51.0091 0x0708  [ 50087FE1EE447009C9CC2997B90DE53F, B5E6CF1D991F87C29C5E28198E0962E31FFB499A46C3BD43FC20391693389959 ] SensrSvc        C:\Windows\system32\sensrsvc.dll
  10:11:51.0104 0x0708  SensrSvc - ok
  10:11:51.0135 0x0708  [ 9AD8B8B515E3DF6ACD4212EF465DE2D1, E2F019BCD1446236D078D46065DD151DD068778F33BE2F1E8A0CC1EA2F954E86 ] Serenum         C:\Windows\system32\drivers\serenum.sys
  10:11:51.0139 0x0708  Serenum - ok
  10:11:51.0177 0x0708  [ 5FB7FCEA0490D821F26F39CC5EA3D1E2, A26DB2EB9F3E2509B4EBA949DB97595CC32332D9321DF68283BFC102E66D766F ] Serial          C:\Windows\system32\drivers\serial.sys
  10:11:51.0185 0x0708  Serial - ok
  10:11:51.0210 0x0708  [ 79BFFB520327FF916A582DFEA17AA813, 7A2A9D69BE02228591186A9F4453D4B5FD98837CA422C873C48040170E8BD18C ] sermouse        C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys
  10:11:51.0214 0x0708  sermouse - ok
  10:11:51.0287 0x0708  [ 4AE380F39A0032EAB7DD953030B26D28, C8F5F2DD59574E966FDF3057867BB959A554BAB6FD5DC6F1427094A6BC2B2809 ] SessionEnv      C:\Windows\system32\sessenv.dll
  10:11:51.0301 0x0708  SessionEnv - ok
  10:11:51.0333 0x0708  [ 9F976E1EB233DF46FCE808D9DEA3EB9C, 6A5C53F27F8BCA85CE206EE7D196176F67EC6FFA5D4830373A20792C149B5E75 ] sffdisk         C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys
  10:11:51.0343 0x0708  sffdisk - ok
  10:11:51.0369 0x0708  [ 932A68EE27833CFD57C1639D375F2731, 11D6B98FBEEE2B9C7B06EF7091857BBD3B349077997D6261D66280668FD1B5C3 ] sffp_mmc        C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys
  10:11:51.0388 0x0708  sffp_mmc - ok
  10:11:51.0420 0x0708  [ 6D4CCAEDC018F1CF52866BBBAA235982, AAC41F5C97B3FE5A3DC0838457EB8CC9BB71FCA16D3EDBB67D603F0A9D46C131 ] sffp_sd         C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys
  10:11:51.0424 0x0708  sffp_sd - ok
  10:11:51.0445 0x0708  [ DB96666CC8312EBC45032F30B007A547, C3AE60FC65A36E96E0D2CC6E184481D70F91A19DC3E2E17E2873DD670A592DD7 ] sfloppy         C:\Windows\system32\drivers\sfloppy.sys
  10:11:51.0448 0x0708  sfloppy - ok
  10:11:51.0524 0x0708  [ D1A079A0DE2EA524513B6930C24527A2, E2BC16DBCF38841EECD49C6FA1A9AC89C17F332F12606CA826F058E995E1B83D ] SharedAccess    C:\Windows\System32\ipnathlp.dll
  10:11:51.0549 0x0708  SharedAccess - ok
  10:11:51.0618 0x0708  [ 414DA952A35BF5D50192E28263B40577, 9C9BAFB9880DA6CC728506A142BE124E186219610DCC3460657A3CA93C865DF1 ] ShellHWDetection C:\Windows\System32\shsvcs.dll
  10:11:51.0647 0x0708  ShellHWDetection - ok
  10:11:51.0677 0x0708  [ 2565CAC0DC9FE0371BDCE60832582B2E, 1A775214E86B83C2F1799F12D71077D81C89AD32734A248BA88787B7F104B79D ] sisagp          C:\Windows\system32\drivers\sisagp.sys
  10:11:51.0684 0x0708  sisagp - ok
  10:11:51.0760 0x0708  [ A9F0486851BECB6DDA1D89D381E71055, 7E909538AB758C18AC2CCBFFEE17BA36FA6ED2E674AA70924AA87AC61375FF35 ] SiSRaid2        C:\Windows\system32\drivers\SiSRaid2.sys
  10:11:51.0765 0x0708  SiSRaid2 - ok
  10:11:51.0798 0x0708  [ 3727097B55738E2F554972C3BE5BC1AA, 75D52A596A298C33EC79A3B0B80F25492C08A182ABC679401502DA9597687566 ] SiSRaid4        C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys
  10:11:51.0806 0x0708  SiSRaid4 - ok
  10:11:51.0845 0x0708  [ 3E21C083B8A01CB70BA1F09303010FCE, 803F8F91299C387110F34A49340E7136AAE91B418E2977A36285EA8F432FF197 ] Smb             C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
  10:11:51.0858 0x0708  Smb - ok
  10:11:51.0930 0x0708  [ 6A984831644ECA1A33FFEAE4126F4F37, 753E23D2B33D47C52C05D892B052CFD96D93B97FB6E9FCB58EF1E4C4A125BF78 ] SNMPTRAP        C:\Windows\System32\snmptrap.exe
  10:11:52.0017 0x0708  SNMPTRAP - ok
  10:11:52.0083 0x0708  [ 95CF1AE7527FB70F7816563CBC09D942, CE8BACB91A5A86CBCE82619C6C1873B4D7593B00CED3B522E41B8F7F6258CC65 ] spldr           C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
  10:11:52.0087 0x0708  spldr - ok
  10:11:52.0166 0x0708  [ 9AEA093B8F9C37CF45538382CABA2475, CC63239C412067AA72318ADB8BB80BCDF2CA60DA05D814D32753C92508BC16A8 ] Spooler         C:\Windows\System32\spoolsv.exe
  10:11:52.0197 0x0708  Spooler - ok
  10:11:52.0508 0x0708  [ CF87A1DE791347E75B98885214CED2B8, 7AF4E03D751C951A4E5FBA28200DABFE6B3BF055490163EEEEA84EBA4D0F368A ] sppsvc          C:\Windows\system32\sppsvc.exe
  10:11:52.0775 0x0708  sppsvc - ok
  10:11:52.0833 0x0708  [ B0180B20B065D89232A78A40FE56EAA6, 4D045B23AD58A8822BE9F20119744A8D47455469D54494745CEB099951DA60FF ] sppuinotify     C:\Windows\system32\sppuinotify.dll
  10:11:52.0886 0x0708  sppuinotify - ok
  10:11:52.0950 0x0708  [ EE337A0E80C2554D42487E29C4E41E24, CE49119F2E97D7436296B4B9AE30E1E5A77D2F69BFB302CDD3FF7DB51F84CC5C ] srv             C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
  10:11:52.0976 0x0708  srv - ok
  10:11:53.0059 0x0708  [ 722EDCF256AFD35538E69A933A908CA2, EE3299ECE58EDDBA7536E0A24C34F3081FA0762383406FF944F8FC895AA8AFDC ] srv2            C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
  10:11:53.0083 0x0708  srv2 - ok
  10:11:53.0157 0x0708  [ E00FDFAFF025E94F9821153750C35A6D, 6ECDC5F314A29B859B0DCB7FF114CACE0718612556299B16412C21F9539DC9B5 ] SrvHsfHDA       C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTAZL3.SYS
  10:11:53.0173 0x0708  SrvHsfHDA - ok
  10:11:53.0278 0x0708  [ CEB4E3B6890E1E42DCA6694D9E59E1A0, 00D841690A88F1051A238F67AACCE905E8A59C86070F215A8D31FA3E68C6BF35 ] SrvHsfV92       C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTDPV3.SYS
  10:11:53.0368 0x0708  SrvHsfV92 - ok
  10:11:53.0458 0x0708  [ BC0C7EA89194C299F051C24119000E17, F5FB21F7AD7370F3D5DF7C23F33118ECF19865B995AF12E9A8A8D893E7E6264F ] SrvHsfWinac     C:\Windows\system32\DRIVERS\VSTCNXT3.SYS
  10:11:53.0506 0x0708  SrvHsfWinac - ok
  10:11:53.0579 0x0708  [ BDF998A504EED01787CCA371980EAEDE, 8EA7CFF0898716887F20998082BD4AD695BE84D6C988F7E8CFB400B98266A6BA ] srvnet          C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
  10:11:53.0589 0x0708  srvnet - ok
  10:11:53.0637 0x0708  [ D887C9FD02AC9FA880F6E5027A43E118, F38BAD90EC791368C37C21090302708D2DFB83ECE9096609AD9AA667B2E5592E ] SSDPSRV         C:\Windows\System32\ssdpsrv.dll
  10:11:53.0669 0x0708  SSDPSRV - ok
  10:11:53.0705 0x0708  [ D318F23BE45D5E3A107469EB64815B50, D74355E6FF215AA8CE53BC9DF16AF2740F2FC2FD754939478A3608BDA8C6DDA0 ] SstpSvc         C:\Windows\system32\sstpsvc.dll
  10:11:53.0718 0x0708  SstpSvc - ok
  10:11:53.0757 0x0708  [ DB32D325C192B801DF274BFD12A7E72B, F089DBA719E22BC269720A6B840B873A4AF5639745DB0C3DBC8BD2F2839A1ABA ] stexstor        C:\Windows\system32\drivers\stexstor.sys
  10:11:53.0761 0x0708  stexstor - ok
  10:11:53.0831 0x0708  [ E1FB3706030FB4578A0D72C2FC3689E4, A62EC9AA4514CAF2A10C0A3AEF7A36F593A7E7DA370A3F130C24E1B612E19427 ] StiSvc          C:\Windows\System32\wiaservc.dll
  10:11:53.0870 0x0708  StiSvc - ok
  10:11:53.0913 0x0708  [ 472AF0311073DCECEAA8FA18BA2BDF89, 089414057EB2047E42C96C1ACE79D509967461DC5A4D2836F63C04268637A3FC ] storflt         C:\Windows\system32\drivers\vmstorfl.sys
  10:11:53.0918 0x0708  storflt - ok
  10:11:53.0947 0x0708  [ DCAFFD62259E0BDB433DD67B5BB37619, CBD12FF9BBF33D18B0F3D322B12EC62E7DF3BF45C6AD43D2E91FF4C4762E05D0 ] storvsc         C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys
  10:11:53.0951 0x0708  storvsc - ok
  10:11:53.0984 0x0708  [ E58C78A848ADD9610A4DB6D214AF5224, 1575A90EB22A4FB066459BDA00C6CAC10198C3C8C74493721EC6D34B51F50426 ] swenum          C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys
  10:11:53.0987 0x0708  swenum - ok
  10:11:54.0053 0x0708  [ A28BD92DF340E57B024BA433165D34D7, 889CC7FF143C3549982128473FF927CD80CF36485A347EF399C1271C8CE12CE4 ] swprv           C:\Windows\System32\swprv.dll
  10:11:54.0107 0x0708  swprv - ok
  10:11:54.0165 0x0708  [ F2AD8960812FD111E20E84659EF19D43, FAC91E940D3735738908447E58792C32E6F86427612114A624041B7213831105 ] Synth3dVsc      C:\Windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys
  10:11:54.0234 0x0708  Synth3dVsc - ok
  10:11:54.0360 0x0708  [ 4EE25AC85AFC3FD67D9F57ECDF566FF2, F1BFF1FB655F31B97FA9C6A49D433EFD33D8A35F6B28B4D83E45C27A05A86228 ] SysMain         C:\Windows\system32\sysmain.dll
  10:11:54.0459 0x0708  SysMain - ok
  10:11:54.0493 0x0708  [ 763FECDC3D30C815FE72DD57936C6CD1, 1A62C7E63E426D56894F4121C75D9C60FC9A14469ADBD0D6F0B94B8DE48CDA3E ] TabletInputService C:\Windows\System32\TabSvc.dll
  10:11:54.0507 0x0708  TabletInputService - ok
  10:11:54.0557 0x0708  [ 613BF4820361543956909043A265C6AC, FCFF02E466D2501630B452627FB218C01E5245A0921EE3D2117E7FD63AC7E98E ] TapiSrv         C:\Windows\System32\tapisrv.dll
  10:11:54.0581 0x0708  TapiSrv - ok
  10:11:54.0715 0x0708  [ C25848DB4A86839A7EDD1077F62AD980, C0C6AADA83BD21DF1243B2BEBA83AC295F49B5C02B2639EF473BBDD3A31AF4C5 ] Tcpip           C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
  10:11:54.0812 0x0708  Tcpip - ok
  10:11:54.0958 0x0708  [ C25848DB4A86839A7EDD1077F62AD980, C0C6AADA83BD21DF1243B2BEBA83AC295F49B5C02B2639EF473BBDD3A31AF4C5 ] TCPIP6          C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
  10:11:55.0052 0x0708  TCPIP6 - ok
  10:11:55.0167 0x0708  [ A4BF8BE9D1F7D563C7868AC7B2561545, E3C2FFE53373E5255DC388E0C81CCE965E432EFAF52C85B5B3B3918815114073 ] tcpipreg        C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
  10:11:55.0172 0x0708  tcpipreg - ok
  10:11:55.0262 0x0708  [ 1CB91B2BD8F6DD367DFC2EF26FD751B2, 879E2827354BB21573AC6A7CCEB746D44214540687E6882FFCB4089546FBD954 ] TDPIPE          C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
  10:11:55.0266 0x0708  TDPIPE - ok
  10:11:55.0315 0x0708  [ 2C2C5AFE7EE4F620D69C23C0617651A8, E828D974C3F9D7004A030C3AD448096C736FDB4C4C1707D043E567D08C845103 ] TDTCP           C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
  10:11:55.0320 0x0708  TDTCP - ok
  10:11:55.0358 0x0708  [ 8F143F86FDD8CF4F7BD25973C5983F9D, D3ECB70C5ACAFB6C07CB2104FBEA3FA965299F1BE84D33334DB0FAAA88F738A5 ] tdx             C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
  10:11:55.0366 0x0708  tdx - ok
  10:11:55.0401 0x0708  [ 04DBF4B01EA4BF25A9A3E84AFFAC9B20, 0D81B427720637882077C5024D738191F858FC734ED040697872D906351EF663 ] TermDD          C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys
  10:11:55.0406 0x0708  TermDD - ok
  10:11:55.0459 0x0708  [ E951866BAC5A23403F62A349EDBB6EEB, BE6FB3C09D1CF8952B4D041F45B4DEE53D78EE7D27A5135012BC92B2F7CFBEA3 ] terminpt        C:\Windows\system32\drivers\terminpt.sys
  10:11:55.0463 0x0708  terminpt - ok
  10:11:55.0561 0x0708  [ FCFD4F50419B4BC72E80066DA10D2E54, 7C2314A57A404525F0444986332DBAE0964A3359374671598387051D7AAE72AE ] TermService     C:\Windows\System32\termsrv.dll
  10:11:55.0604 0x0708  TermService - ok
  10:11:55.0656 0x0708  [ 42FB6AFD6B79D9FE07381609172E7CA4, B57C85091209A2FAD19ED490B8FA7FC98F12911F9C9CACE9AF1E540780CE6700 ] Themes          C:\Windows\system32\themeservice.dll
  10:11:55.0666 0x0708  Themes - ok
  10:11:55.0708 0x0708  [ 146B6F43A673379A3C670E86D89BE5EA, C4412DCF80DE6B55466F399413271364F14BC0819C224AA161EDDC31A9775440 ] THREADORDER     C:\Windows\system32\mmcss.dll
  10:11:55.0716 0x0708  THREADORDER - ok
  10:11:55.0768 0x0708  [ 1C950AE9C09904C229525F22EEFC15DB, D84BEB4CE95EE33D70F46EF1D67B4903E3F5E70E4B3381CE3C8C15DF8C6E6BA2 ] Tp4Track        C:\Windows\system32\DRIVERS\tp4track.sys
  10:11:55.0772 0x0708  Tp4Track - ok
  10:11:55.0836 0x0708  [ 4792C0378DB99A9BC2AE2DE6CFFF0C3A, 532A3A812578B2DFD83001DE66FC73689D79EC729409EB572E07E6D65B281712 ] TrkWks          C:\Windows\System32\trkwks.dll
  10:11:55.0849 0x0708  TrkWks - ok
  10:11:55.0946 0x0708  [ 2C49B175AEE1D4364B91B531417FE583, 6C7995E18F84E465C376D1D5F153C15ACB66CDEA86EE5BF186677F572E7E129B ] TrustedInstaller C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
  10:11:55.0971 0x0708  TrustedInstaller - ok
  10:11:56.0024 0x0708  [ B89F89A2308E9569A1022A50F78C5506, 375C4A11F78A1335269657012DC57093C6E1A7B1460094B0C265179409F01554 ] tssecsrv        C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
  10:11:56.0029 0x0708  tssecsrv - ok
  10:11:56.0081 0x0708  [ C6A5FBD4977305E1FA23E02C042DB463, A6EB5E4B8051A258D40A385609E930318EAA3494C8466F48542B806FE6A7C47A ] TsUsbFlt        C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys
  10:11:56.0088 0x0708  TsUsbFlt - ok
  10:11:56.0135 0x0708  [ 01246F0BAAD7B68EC0F472AA41E33282, 51F975AF029AD015576FFFA3E88F5DBB8B40C7CD30ECDEDE8AFABCB08C954199 ] TsUsbGD         C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys
  10:11:56.0139 0x0708  TsUsbGD - ok
  10:11:56.0198 0x0708  [ 045ACB987C650D8186C6B4A692223860, C1CDDF7DABAE531C53290C7C70F35DD65751B399D269711865AD65F9E4E43B0B ] tsusbhub        C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys
  10:11:56.0220 0x0708  tsusbhub - ok
  10:11:56.0268 0x0708  [ B2FA25D9B17A68BB93D58B0556E8C90D, 0146931B733CAB1CD87F94C35F97E110D6ED6C55EAFF03345400A29AEDE99BDE ] tunnel          C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
  10:11:56.0279 0x0708  tunnel - ok
  10:11:56.0317 0x0708  [ 750FBCB269F4D7DD2E420C56B795DB6D, E1A95C59148FE463539C34336FD0E74B31A33B8AB2B8E34AA10349C3347471D7 ] uagp35          C:\Windows\system32\drivers\uagp35.sys
  10:11:56.0323 0x0708  uagp35 - ok
  10:11:56.0371 0x0708  [ EE43346C7E4B5E63E54F927BABBB32FF, BAD6FC3BEE45E644D5A6A0A31428F5B2AEC72A0AA0C74EF8177B1FE23EEF3AA9 ] udfs            C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
  10:11:56.0390 0x0708  udfs - ok
  10:11:56.0452 0x0708  [ 8344FD4FCE927880AA1AA7681D4927E5, 1B54EFA60A221E2B9FFE59BB41C7E7D8B5AC6826F1C5577456D81371D464255A ] UI0Detect       C:\Windows\system32\UI0Detect.exe
  10:11:56.0467 0x0708  UI0Detect - ok
  10:11:56.0508 0x0708  [ 44E8048ACE47BEFBFDC2E9BE4CBC8880, 5D96D90FDF68AE470CC92CA9DF9DA2C05A53EF455A5A109DBBF7C96F3238257C ] uliagpkx        C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys
  10:11:56.0514 0x0708  uliagpkx - ok
  10:11:56.0552 0x0708  [ D295BED4B898F0FD999FCFA9B32B071B, D4130DB4AE76EE6DC0B8E7A4FEF5CB8B26EBD822C21021F6FA78FD29C1E211C2 ] umbus           C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys
  10:11:56.0557 0x0708  umbus - ok
  10:11:56.0586 0x0708  [ 7550AD0C6998BA1CB4843E920EE0FEAC, 24C001E422C3B3B920CDCF6003A3179CE464DE4284775403DD5122EF9780460D ] UmPass          C:\Windows\system32\drivers\umpass.sys
  10:11:56.0589 0x0708  UmPass - ok
  10:11:56.0653 0x0708  [ 409994A8EACEEE4E328749C0353527A0, FFC57B647147DE2957A7DE4B330CC534DE7AC892A2FCE3BB164F7A516CAB1B56 ] UmRdpService    C:\Windows\System32\umrdp.dll
  10:11:56.0672 0x0708  UmRdpService - ok
  10:11:56.0742 0x0708  [ 833FBB672460EFCE8011D262175FAD33, C0C3067A305993CBF056C229771CB0593DD60C9C7AC5130FF1CA610BCA812AB5 ] upnphost        C:\Windows\System32\upnphost.dll
  10:11:56.0832 0x0708  upnphost - ok
  10:11:56.0888 0x0708  [ 325A69967CC7B4BFB170F5636143A94A, E0341360827B9B3E244F24D0BC01D3B3C0CC97E232A361960849F799A16AD540 ] usbccgp         C:\Windows\system32\drivers\usbccgp.sys
  10:11:56.0895 0x0708  usbccgp - ok
  10:11:56.0949 0x0708  [ 2352AB5F9F8F097BF9D41D5A4718A041, 25BC7828C625B9B2A5110C25B230C5828CEC18EC97ECF9EC4745E8930CBF472C ] usbcir          C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys
  10:11:56.0974 0x0708  usbcir - ok
  10:11:57.0017 0x0708  [ 5D57798CAE5A0DD0B8F61C52B8E7C3D1, 5097997508E1406AD5B018C5006D82F8BFC7B157C6CAF1B4D80C7D6DB722A77A ] usbehci         C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
  10:11:57.0023 0x0708  usbehci - ok
  10:11:57.0077 0x0708  [ 3835ECC1E928042F92D7AA1963D40523, 60237CB8C3F935544006621255FFD53C9E09C0AF4741D0C50968CB4D647336D5 ] usbhub          C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys
  10:11:57.0101 0x0708  usbhub - ok
  10:11:57.0130 0x0708  [ 81E1E90305A4C7A13BADC5DFA22ABA37, 9EF3F5CD2FCF22A5BCC668778C8340D8C80719E9B43FB6C4484BFC98280B8BD9 ] usbohci         C:\Windows\system32\drivers\usbohci.sys
  10:11:57.0133 0x0708  usbohci - ok
  10:11:57.0196 0x0708  [ 797D862FE0875E75C7CC4C1AD7B30252, 1BBE745E4C85F8911076F6032ACD7A35FAC048D3CB1500C64E08D8B2C70A1069 ] usbprint        C:\Windows\system32\drivers\usbprint.sys
  10:11:57.0205 0x0708  usbprint - ok
  10:11:57.0253 0x0708  [ 144DA53294922A84FFAA3D90B1453745, A8DC6B534E4526E2226CF6C9D53A4B6B251D2F23728E41737063D24024C5266F ] USBSTOR         C:\Windows\system32\drivers\USBSTOR.SYS
  10:11:57.0261 0x0708  USBSTOR - ok
  10:11:57.0300 0x0708  [ B4A1789BE90403D9549EF9DBAD37A429, 1F590F8DE0081953B944A076FFEB5FF3BCF7E2BEE4ABD97236A29C00B9242163 ] usbuhci         C:\Windows\system32\DRIVERS\usbuhci.sys
  10:11:57.0304 0x0708  usbuhci - ok
  10:11:57.0353 0x0708  [ 081E6E1C91AEC36758902A9F727CD23C, 9FDAA17A3B99067E035E5D76305427F15FFDBC5D304B2BB78AFC6463EDDE1A75 ] UxSms           C:\Windows\System32\uxsms.dll
  10:11:57.0363 0x0708  UxSms - ok
  10:11:57.0400 0x0708  [ 478D434C9E51F7DB665817A23994A5E8, 4E3B06EF30DDF401B457BB856AD7B4A6A1BCF56ECA6B224AB69F0061C8F4CFC4 ] VaultSvc        C:\Windows\system32\lsass.exe
  10:11:57.0407 0x0708  VaultSvc - ok
  10:11:57.0489 0x0708  [ A059C4C3EDB09E07D21A8E5C0AABD3CB, BDD3729B49DF2E2FC72FFEF9D10235B481A671DE5A721B6B9A80873B7A343F07 ] vdrvroot        C:\Windows\system32\drivers\vdrvroot.sys
  10:11:57.0501 0x0708  vdrvroot - ok
  10:11:57.0602 0x0708  [ C3CD30495687C2A2F66A65CA6FD89BE9, 582E4706C1D6A151020D14B26C7BF166F4E42BDD6E410F30EC452469270C5E9B ] vds             C:\Windows\System32\vds.exe
  10:11:57.0640 0x0708  vds - ok
  10:11:57.0672 0x0708  [ 17C408214EA61696CEC9C66E388B14F3, 829C0416672E2B2DFABCFE641E7F281F41E8DBB3C0EF11C7784CB9BB94F87E97 ] vga             C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
  10:11:57.0677 0x0708  vga - ok
  10:11:57.0712 0x0708  [ 8E38096AD5C8570A6F1570A61E251561, 4DBA3C1397A2203548F45F006E66D99F837903F601ABBCE2304754F783CA8A39 ] VgaSave         C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
  10:11:57.0716 0x0708  VgaSave - ok
  10:11:57.0736 0x0708  VGPU - ok
  10:11:57.0880 0x0708  [ 5461686CCA2FDA57B024547733AB42E3, 2721D0659AA890172FCAD4EC4D926B58ACD0EE4887DA51545DC7237420D5BF84 ] vhdmp           C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys
  10:11:57.0893 0x0708  vhdmp - ok
  10:11:57.0941 0x0708  [ C829317A37B4BEA8F39735D4B076E923, 55D1796AE750071E1E05BD7702B6C355CCFFE27B4C00E93E7044C3184732B497 ] viaagp          C:\Windows\system32\drivers\viaagp.sys
  10:11:57.0947 0x0708  viaagp - ok
  10:11:57.0971 0x0708  [ E02F079A6AA107F06B16549C6E5C7B74, B530DCE3EE4F285B3D5F69F7148D17E016D54F04E6F93706B829A34567748788 ] ViaC7           C:\Windows\system32\drivers\viac7.sys
  10:11:57.0977 0x0708  ViaC7 - ok
  10:11:58.0021 0x0708  [ E43574F6A56A0EE11809B48C09E4FD3C, 3687BF638E21C00E62ABFED70D728B91ADA08F7164CA898E654F31DA196589E9 ] viaide          C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys
  10:11:58.0026 0x0708  viaide - ok
  10:11:58.0079 0x0708  [ ABD2B54F7DB666367084F25ACC489743, 20C4BA537EA39CA634494FA2BC0840D1E32AC0D568CE1BCAD2E57940662BA56F ] vjoy            C:\Windows\system32\DRIVERS\vjoy.sys
  10:11:58.0085 0x0708  vjoy - ok
  10:11:58.0138 0x0708  [ C2F2911156FDC7817C52829C86DA494E, FE499F189B5016FCE0018AA3DE3970B72275B7B15F3D4D608117F6DDEC6B90DC ] vmbus           C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys
  10:11:58.0206 0x0708  vmbus - ok
  10:11:58.0252 0x0708  [ D4D77455211E204F370D08F4963063CE, 2018B2A84C73E0834200A594C02A9D28C74906F126DAD3CCDDFC9CD9A61669E2 ] VMBusHID        C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys
  10:11:58.0256 0x0708  VMBusHID - ok
  10:11:58.0289 0x0708  [ 4D2FC9D1FA2550681444C9643C79E945, C4E6532283EC014819A3ABCA82F385E5E56BEC6B113DE33A8C7626FE0FE2A649 ] vmulti          C:\Windows\system32\DRIVERS\vmulti.sys
  10:11:58.0294 0x0708  vmulti - ok
  10:11:58.0346 0x0708  [ 4C63E00F2F4B5F86AB48A58CD990F212, 9796BD4B9CFEEEAF57C5E332A732EFC2770B21F9B35301A5D202F5FC52C1E035 ] volmgr          C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
  10:11:58.0352 0x0708  volmgr - ok
  10:11:58.0426 0x0708  [ 21D83DD717E8D681364A5E44A5459717, 2D938D07132A2D37FB164CA322A93951729D6AF65BA8BAF8493D02B203F13243 ] volmgrx         C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
  10:11:58.0457 0x0708  volmgrx - ok
  10:11:58.0532 0x0708  [ F497F67932C6FA693D7DE2780631CFE7, DAE544ED99D2CF570DA31343BD87D2F856D0D13529656D38E1BF854C77F017F6 ] volsnap         C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
  10:11:58.0553 0x0708  volsnap - ok
  10:11:58.0602 0x0708  [ 9DFA0CC2F8855A04816729651175B631, 37FD9E43A2A3F125E94A315FB4CD8A1B5499A5FD74806EB2D1E5DA88C070D3A3 ] vsmraid         C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys
  10:11:58.0614 0x0708  vsmraid - ok
  10:11:58.0808 0x0708  [ 209A3B1901B83AEB8527ED211CCE9E4C, 1A431F6409F8E0531F600F8F988ECECECB902DA26BBAAF1DE74A5CAC29A7CB44 ] VSS             C:\Windows\system32\vssvc.exe
  10:11:58.0904 0x0708  VSS - ok
  10:11:59.0107 0x0708  [ E53E06232DCCAF3053A2336BBB678034, DEBCF652C37F66F922570C803186F14E9BA0ACB8419204913DB3E6C7FB6E5879 ] VSStandardCollectorService150 C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Shared\Common\DiagnosticsHub.Collection.Service\StandardCollector.Service.exe
  10:11:59.0127 0x0708  VSStandardCollectorService150 - ok
  10:11:59.0160 0x0708  [ 90567B1E658001E79D7C8BBD3DDE5AA6, EFC23BEEA7F54A2DC56CB523DAD1AF0358D904C5278BF08873910E2DB3F13557 ] vwifibus        C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys
  10:11:59.0166 0x0708  vwifibus - ok
  10:11:59.0250 0x0708  [ 55187FD710E27D5095D10A472C8BAF1C, AE298E2D3BA366BCBDC092C717214C181E8843FA564A6DFB07FC3238A5A68DC3 ] W32Time         C:\Windows\system32\w32time.dll
  10:11:59.0325 0x0708  W32Time - ok
  10:11:59.0416 0x0708  [ DE3721E89C653AA281428C8A69745D90, 501C78056ED4295625D8A5412025FD2F0CA24077044D3A5800BA79DF3D946516 ] WacomPen        C:\Windows\system32\drivers\wacompen.sys
  10:11:59.0475 0x0708  WacomPen - ok
  10:11:59.0523 0x0708  [ 3C3C78515F5AB448B022BDF5B8FFDD2E, 35284174A42039C3C1FF8A3C8BC187A5E067C7782FC62D19749C2CB28C4E36C7 ] WANARP          C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  10:11:59.0530 0x0708  WANARP - ok
  10:11:59.0599 0x0708  [ 3C3C78515F5AB448B022BDF5B8FFDD2E, 35284174A42039C3C1FF8A3C8BC187A5E067C7782FC62D19749C2CB28C4E36C7 ] Wanarpv6        C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
  10:11:59.0603 0x0708  Wanarpv6 - ok
  10:11:59.0905 0x0708  [ 691E3285E53DCA558E1A84667F13E15A, 12EDB66EF8FC100402BEA221F354D3BD5542F6DDF715B6E7D873D6BAE7E3D329 ] wbengine        C:\Windows\system32\wbengine.exe
  10:12:00.0125 0x0708  wbengine - ok
  10:12:00.0180 0x0708  [ 9614B5D29DC76AC3C29F6D2D3AA70E67, A2FFB92F0030B4CD771E862DA575ECCF2F3A5B4B85858C1241A0C59262C0EC88 ] WbioSrvc        C:\Windows\System32\wbiosrvc.dll
  10:12:00.0232 0x0708  WbioSrvc - ok
  10:12:00.0275 0x0708  [ 34EEE0DFAADB4F691D6D5308A51315DC, A040A03E25A0C78B9E26F86C2DF95BCAF8E7EC90183CEB295615D3265350EBEE ] wcncsvc         C:\Windows\System32\wcncsvc.dll
  10:12:00.0301 0x0708  wcncsvc - ok
  10:12:00.0356 0x0708  [ D9DF5C53DFE502D88A726DD6EFB3CCC3, 2804FA28CEF1A15C1E1BAAB440F7546A497C3B894313521750380F789678BC0C ] WcsPlugInService C:\Windows\System32\WcsPlugInService.dll
  10:12:00.0368 0x0708  WcsPlugInService - ok
  10:12:00.0415 0x0708  [ 1112A9BADACB47B7C0BB0392E3158DFF, 1AE2AFA125973571F91E6945FE8A735F63D76EBB250A0075D98C580167FD9ED4 ] Wd              C:\Windows\system32\drivers\wd.sys
  10:12:00.0419 0x0708  Wd - ok
  10:12:00.0495 0x0708  [ 25944D2CC49E0A6C581D02A74B7D6645, AF8FFAFEC07F1A6A3D4008E609E8E1D705A8DFCC7995C766E3946887203F7BEE ] Wdf01000        C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
  10:12:00.0533 0x0708  Wdf01000 - ok
  10:12:00.0602 0x0708  [ DDE994E9159497D0D5AB2CDF66D1EAD6, 49BEDECA469C47E7622542D3B9BCD31ECDDAA27838495EC5C2F1338E33FEA877 ] WdiServiceHost  C:\Windows\system32\wdi.dll
  10:12:00.0617 0x0708  WdiServiceHost - ok
  10:12:00.0638 0x0708  [ DDE994E9159497D0D5AB2CDF66D1EAD6, 49BEDECA469C47E7622542D3B9BCD31ECDDAA27838495EC5C2F1338E33FEA877 ] WdiSystemHost   C:\Windows\system32\wdi.dll
  10:12:00.0651 0x0708  WdiSystemHost - ok
  10:12:00.0718 0x0708  [ DC54D7A40B6E18E5C7F592F836D163FF, 436AF3B94EAE6CBD2516A63235AE1D6EC4F1FCAA0F974A9672BB5AB2A846BB2C ] WebClient       C:\Windows\System32\webclnt.dll
  10:12:00.0741 0x0708  WebClient - ok
  10:12:00.0800 0x0708  [ 760F0AFE937A77CFF27153206534F275, A53940BA28854486FF18F16B98A3314B36322B0B6EFB54D08B921315BEB0ADD5 ] Wecsvc          C:\Windows\system32\wecsvc.dll
  10:12:00.0818 0x0708  Wecsvc - ok
  10:12:00.0862 0x0708  [ AC804569BB2364FB6017370258A4091B, 1856F354146A5946F3E7D0DD09726FC8A3502B0F0776FEADDF10669C81CC28E2 ] wercplsupport   C:\Windows\System32\wercplsupport.dll
  10:12:00.0875 0x0708  wercplsupport - ok
  10:12:00.0948 0x0708  [ 08E420D873E4FD85241EE2421B02C4A4, E1E9436EB096FF7DE9A76DA6217035257EF9FC7565DDB9016DCA3859E7F1EF0F ] WerSvc          C:\Windows\System32\WerSvc.dll
  10:12:00.0962 0x0708  WerSvc - ok
  10:12:00.0995 0x0708  [ 8B9A943F3B53861F2BFAF6C186168F79, 88E2F79F32AFBA17CB8377A508B83A1EC2315E9F3A365F591C87FE4525AA6713 ] WfpLwf          C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
  10:12:00.0998 0x0708  WfpLwf - ok
  10:12:01.0052 0x0708  [ 5CF95B35E59E2A38023836FFF31BE64C, CEA21302B3E855EE592810D4E0DE10E47A47A393064C435463CD54598735CD8D ] WIMMount        C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys
  10:12:01.0056 0x0708  WIMMount - ok
  10:12:01.0144 0x0708  [ 5A77AC34A0FFB70CE8B35B524FEDE9BA, 711DD957AF98F1B835ECE0FEBCCF8FCC7763F1DAA232F1C9E80DE6DA123C7F33 ] winachsf        C:\Windows\system32\DRIVERS\HSX_CNXT.sys
  10:12:01.0244 0x0708  winachsf - ok
  10:12:01.0353 0x0708  [ 082CF481F659FAE0DE51AD060881EB47, BB67D2AF0BB9192D4CCF66C23D80CE5A1B38715556D94E2561DBF8F805FA30A5 ] WinDefend       C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll
  10:12:01.0424 0x0708  WinDefend - ok
  10:12:01.0457 0x0708  WinHttpAutoProxySvc - ok
  10:12:01.0544 0x0708  [ F62E510B6AD4C21EB9FE8668ED251826, FA3E5CAC3E67E49377320CFBE4646585E6B62168292768FEA81E4623F9166890 ] Winmgmt         C:\Windows\system32\wbem\WMIsvc.dll
  10:12:01.0561 0x0708  Winmgmt - ok
  10:12:01.0776 0x0708  [ 8949A93520F7008C3B7AD320A0EEA267, F77C6BF73B300347FEB3D02C7A1F98807546D95E10E499D385B7F00D1366CC59 ] WinRM           C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
  10:12:01.0867 0x0708  WinRM - ok
  10:12:02.0032 0x0708  [ A67E5F9A400F3BD1BE3D80613B45F708, E170A8BD31A779403DC9C43ED6483DA8E186512D3EE700B87F6BA292E284E367 ] WinUsb          C:\Windows\system32\drivers\WinUsb.sys
  10:12:02.0036 0x0708  WinUsb - ok
  10:12:02.0166 0x0708  [ 16935C98FF639D185086A3529B1F2067, E9C6B73A572A04FCE9B1B0E6815F941B10332D9A6D55B92927C2B1275F119091 ] Wlansvc         C:\Windows\System32\wlansvc.dll
  10:12:02.0317 0x0708  Wlansvc - ok
  10:12:02.0375 0x0708  [ 5D410936831F7FB58EFF941EAC3F6D3D, 5A1E769F75562802CC0EAA44215501925EA4C260AD7A975CEE4AB8DCA2BB82C9 ] WmBEnum         C:\Windows\system32\drivers\WmBEnum.sys
  10:12:02.0380 0x0708  WmBEnum - ok
  10:12:02.0427 0x0708  [ 0217679B8FCA58714C3BF2726D2CA84E, 4494984B922DCF24D37BCD0E6831CEBD07D1CA49235D04E821D17ED3DF84ED2A ] WmiAcpi         C:\Windows\system32\drivers\wmiacpi.sys
  10:12:02.0430 0x0708  WmiAcpi - ok
  10:12:02.0483 0x0708  [ 6EB6B66517B048D87DC1856DDF1F4C3F, EBB534C4829477C70062ADBB5626236B02FE563A544C53FA255E79F3CA170FE8 ] wmiApSrv        C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe
  10:12:02.0494 0x0708  wmiApSrv - ok
  10:12:02.0918 0x0708  [ 3B40D3A61AA8C21B88AE57C58AB3122E, 6C67DCB007C3CDF2EB0BBF5FD89C32CD7800C20F7166872F8C387BE262C5CD21 ] WMPNetworkSvc   C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
  10:12:03.0102 0x0708  WMPNetworkSvc - ok
  10:12:03.0142 0x0708  [ 6F04646BC690F8BBFC344BE32A60796D, DE2B4BE88CE38D6297F58BE2C643A3838C0470E2E3AB6289755E39B5E59061D7 ] WmVirHid        C:\Windows\system32\drivers\WmVirHid.sys
  10:12:03.0146 0x0708  WmVirHid - ok
  10:12:03.0185 0x0708  [ 1D6CA43D562333F4DFB40BCEF2453F3A, BEEC5587ACE8ABF1DB0B9B68E43B29082AA2F4A6415CEC8536086944D506A704 ] WmXlCore        C:\Windows\system32\drivers\WmXlCore.sys
  10:12:03.0192 0x0708  WmXlCore - ok
  10:12:03.0259 0x0708  [ A2F0EC770A92F2B3F9DE6D518E11409C, 6838F2148B11285E00DC449D51F8AD85AAE57694E89BA2C607B87AC1C650D845 ] WPCSvc          C:\Windows\System32\wpcsvc.dll
  10:12:03.0269 0x0708  WPCSvc - ok
  10:12:03.0322 0x0708  [ AA53356D60AF47EACC85BC617A4F3F66, 155CB8112AA382D841C1891750FF29EF4F1BF716CD9CDF0F2243209E2CCCAC98 ] WPDBusEnum      C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll
  10:12:03.0336 0x0708  WPDBusEnum - ok
  10:12:03.0374 0x0708  [ 6DB3276587B853BF886B69528FDB048C, 9972FF6DF0DF6F86D1E9BCEF4C29064748B217DA196B0633C30D3D580144951C ] ws2ifsl         C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
  10:12:03.0392 0x0708  ws2ifsl - ok
  10:12:03.0524 0x0708  [ 6F5D49EFE0E7164E03AE773A3FE25340, 15B6AFF7455538189A96F8863CC995A271E02C6FBDAC15B037D44DDA65E61339 ] wscsvc          C:\Windows\System32\wscsvc.dll
  10:12:03.0537 0x0708  wscsvc - ok
  10:12:03.0555 0x0708  WSearch - ok
  10:12:03.0801 0x0708  [ 8E6E93DFE1C8C1732E4B2C843CE4ABA5, 354C2BC424D92AE09EADBCAD92299C392C57AFB543EAC1B0F7675A907E9BCEE5 ] wuauserv        C:\Windows\system32\wuaueng.dll
  10:12:04.0065 0x0708  wuauserv - ok
  10:12:04.0119 0x0708  [ 06E6F32C8D0A3F66D956F57B43A2E070, 9A6BD96A28294B0372F16E13D652FD603308F64B74A56E41E0C68C5E8011F943 ] WudfPf          C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
  10:12:04.0126 0x0708  WudfPf - ok
  10:12:04.0272 0x0708  [ 867C301E8B790040AE9CF6486E8041DF, D867D6498C987944D99508B2FAD6D6B749FA1EDFE8124B0863D4A642352F0855 ] WUDFRd          C:\Windows\system32\drivers\WUDFRd.sys
  10:12:04.0284 0x0708  WUDFRd - ok
  10:12:04.0327 0x0708  [ FE47B7BC8EA320C2D9B5E5BF6E303765, 34518DBD1E9EA6E5DA62273B18613761E1D9C6B4E074A93C6D639FBAF02222EA ] wudfsvc         C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll
  10:12:04.0341 0x0708  wudfsvc - ok
  10:12:04.0401 0x0708  [ 7CC38741B8F68F1E0D5D79DA6123666A, F90D2DA1C9AFB506C381CD386E1430931B5F81813FEDFD720F87FBC54E7A00DA ] WwanSvc         C:\Windows\System32\wwansvc.dll
  10:12:04.0422 0x0708  WwanSvc - ok
  10:12:04.0456 0x0708  [ 88AF537264F2B818DA15479CEEAF5D7C, E0F95D6448FFB77351BB63ED444238F891B16748FD09F8BCCA23BEC4E341A96B ] XAudio          C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.sys
  10:12:04.0460 0x0708  XAudio - ok
  10:12:04.0745 0x0708  [ 15A317674A08DF26BE65164D959E9203, 6EEE0D1711F37936D157651E265A65137BCBFBDA17F066C844BAA0D53558F86A ] XAudioService   C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe
  10:12:04.0799 0x0708  XAudioService - ok
  10:12:04.0904 0x0708  ================ Scan global ===============================
  10:12:05.0028 0x0708  [ 5E7C5DE85AF978495C3A9A0B720B9811, 142CDEBED78E3BAEE8D2DBF6A97CE26313932024010548EC2E570CAE480AF7C3 ] C:\Windows\system32\basesrv.dll
  10:12:05.0080 0x0708  [ 9BCD9DAB612602A063A2A32ED8E133E1, 62F97A1B4BD42B3CC38BB649BA3AFA66785C757B19886B338613E76F021E39D2 ] C:\Windows\system32\winsrv.dll
  10:12:05.0301 0x0708  [ 9BCD9DAB612602A063A2A32ED8E133E1, 62F97A1B4BD42B3CC38BB649BA3AFA66785C757B19886B338613E76F021E39D2 ] C:\Windows\system32\winsrv.dll
  10:12:05.0425 0x0708  [ 364455805E64882844EE9ACB72522830, 906561DBBB33F744844CF27E456226044C85DF0FCFD26DE1FD11E09E2CFA6F8F ] C:\Windows\system32\sxssrv.dll
  10:12:05.0515 0x0708  [ 0780A42DBD7D9969F9BF4A19AA4285B5, 8EA41124A4E97732C5DAA616457FBA7111CB38986F3427FA776ED00BC1407171 ] C:\Windows\system32\services.exe
  10:12:05.0539 0x0708  [ Global ] - ok
  10:12:05.0545 0x0708  ================ Scan MBR ==================================
  10:12:05.0568 0x0708  [ A36C5E4F47E84449FF07ED3517B43A31 ] \Device\Harddisk0\DR0
  10:12:07.0950 0x0708  \Device\Harddisk0\DR0 - ok
  10:12:07.0957 0x0708  ================ Scan VBR ==================================
  10:12:07.0996 0x0708  [ 080A89392B471D47882D58248B3CB892 ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
  10:12:07.0999 0x0708  \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok
  10:12:08.0020 0x0708  [ 4AA3FFE90E2DDB136751BA470540FD44 ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition2
  10:12:08.0024 0x0708  \Device\Harddisk0\DR0\Partition2 - ok
  10:12:08.0048 0x0708  [ 38A5DD394AB14888AD93D013D919244F ] \Device\Harddisk0\DR0\Partition3
  10:12:08.0052 0x0708  \Device\Harddisk0\DR0\Partition3 - ok
  10:12:08.0058 0x0708  ================ Scan generic autorun ======================
  10:12:08.0178 0x0708  [ AFD15F701B550037FFDDE6B18171479D, 38C049529611653832944B9A624BA9E336E0AFE668CEDD95BDAF550A9605ADF5 ] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  10:12:08.0305 0x0708  SoundMAXPnP - ok
  10:12:08.0368 0x0708  [ EBB1B7BFAD67421C8E110CEBF4D61F19, 47450AFBF33324115D2DEC738D00F3B6EE85675559D5734594253E1485AC163F ] C:\Program Files\Lenovo\TrackPoint\tp4serv.exe
  10:12:08.0378 0x0708  TrackPointSrv - ok
  10:12:08.0424 0x0708  [ 68239842340DDFF8993DFD9127553EDA, 9FEC34A35D5A91FEF1C4859AFD0C2538C5CD3E1792FB118487368CFDF66CBCA0 ] C:\Windows\system32\igfxtray.exe
  10:12:08.0437 0x0708  IgfxTray - ok
  10:12:08.0475 0x0708  [ 004763BDF8E48244DBB9FDFDE3065EBC, AA88911C51D73C501C67F62A907425EF91D1820D3ED581F0952619EBB6216F14 ] C:\Windows\system32\hkcmd.exe
  10:12:08.0490 0x0708  HotKeysCmds - ok
  10:12:08.0528 0x0708  [ CD1102E5D340216138C7F56FA8D26998, 805BE128B6A52E304A91AD44B6A7322BAD5F72CD400DB5E74D8EF47424894266 ] C:\Windows\system32\igfxpers.exe
  10:12:08.0541 0x0708  Persistence - ok
  10:12:08.0696 0x0708  [ DCCA4B04AF87E52EF9EAA2190E06CBAC, 8858CFD159BB32AE9FCCA1A79EA83C876D481A286E914071D48F42FCA5B343D8 ] C:\Program Files\Windows Sidebar\Sidebar.exe
  10:12:08.0827 0x0708  Sidebar - ok
  10:12:08.0874 0x0708  [ BBA1A5B86134F496B926DDAF247DB871, 636990AE49C55189B7EF69C419787440B57EC0BAD98A9C280E1028F741BB222E ] C:\Windows\System32\mctadmin.exe
  10:12:08.0887 0x0708  mctadmin - ok
  10:12:08.0995 0x0708  [ DCCA4B04AF87E52EF9EAA2190E06CBAC, 8858CFD159BB32AE9FCCA1A79EA83C876D481A286E914071D48F42FCA5B343D8 ] C:\Program Files\Windows Sidebar\Sidebar.exe
  10:12:09.0091 0x0708  Sidebar - ok
  10:12:09.0117 0x0708  [ BBA1A5B86134F496B926DDAF247DB871, 636990AE49C55189B7EF69C419787440B57EC0BAD98A9C280E1028F741BB222E ] C:\Windows\System32\mctadmin.exe
  10:12:09.0126 0x0708  mctadmin - ok
  10:12:09.0429 0x0708  Win FW state via NFP2: enabled ( trusted )
  10:12:09.0431 0x0708  ============================================================
  10:12:09.0431 0x0708  Scan finished
  10:12:09.0431 0x0708  ============================================================
  10:12:09.0456 0x0738  Detected object count: 0
  10:12:09.0456 0x0738  Actual detected object count: 0
  10:13:40.0463 0x0f34  Deinitialize success

   

   

  Zemana AntiMalware 2.74.2.150 (инсталираната версия)

  -------------------------------------------------------
  Scan Result            : Завършено
  Scan Date              : 2017.9.26
  Operating System       : Windows 7 32-bit
  Processor              : 1X Genuine Intel(R) CPU   T1300 @ 1.66GHz
  BIOS Mode              : Legacy
  CUID                   : 12634BBFF39CE646D28FEB
  Scan Type              : Проверка на системата
  Duration               : 11m 33s
  Scanned Objects        : 46801
  Detected Objects       : 0
  Excluded Objects       : 0
  Read Level             : SCSI
  Auto Upload            : Включен
  Detect All Extensions  : Изключен
  Scan Documents         : Изключен
  Domain Info            : WORKGROUP,0,2

  Detected Objects
  -------------------------------------------------------

  Няма намерени заплахи

  Malwarebytes
  www.malwarebytes.com

  -Детайли за регистъра-
  Дата на сканиране: 26.09.17 г.
  Час на сканиране: 10:18
  Файл на регистъра: eefd66b4-a28a-11e7-90c5-0016d320fe33.json
  Администратор: Да

  -Информация за софтуера-
  Версия: 3.2.2.2018
  Версия на компонентите: 1.0.188
  Актуализирай версията на пакета: 1.0.2652
  Лиценз: Пробен период

  -Системна информация-
  OS: Windows 7 Service Pack 1
  CPU: x86
  Файлова система: NTFS
  Потребител: BECKO-PC\BECKO

  -Резюме на сканирането-
  Тип сканиране: Threat Scan
  Резултат: Завършено
  Сканирани обекти: 229656
  Открити заплахи: 12
  Заплахи под карантина: 12
  Изтекло време: 38 мин, 5 сек

  -Опции за сканиране-
  Памет: Разрешено
  Стартиране: Разрешено
  Файлова система: Разрешено
  Архиви: Разрешено
  руткитове: Разрешено
  Евристика: Разрешено
  PUP: Открий
  PUM: Открий

  -Детайли за сканирането-
  Процес: 0
  (Не бяха открити зловредни елементи)

  Модул: 0
  (Не бяха открити зловредни елементи)

  Ключ на регистъра: 4
  PUP.Optional.DriverAssist, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\TRACING\DriverAssist-Setup_RASAPI32, Под карантина, [1549], [345024],1.0.2652
  PUP.Optional.DriverAssist, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\TRACING\DriverAssist-Setup_RASMANCS, Под карантина, [1549], [345024],1.0.2652
  PUP.Optional.DriverAssist, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\TRACING\DriverAssist_RASAPI32, Под карантина, [1549], [345024],1.0.2652
  PUP.Optional.DriverAssist, HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\TRACING\DriverAssist_RASMANCS, Под карантина, [1549], [345024],1.0.2652

  Стойност на регистъра: 0
  (Не бяха открити зловредни елементи)

  Данни на регистъра: 0
  (Не бяха открити зловредни елементи)

  Поток данни: 0
  (Не бяха открити зловредни елементи)

  Папка: 1
  PUP.Optional.DriverAgentPlus, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\DRIVERAGENTPLUS, Под карантина, [2209], [182329],1.0.2652

  Файл: 7
  PUP.Optional.DriverAgentPlus, C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\DriverAgentPlus\DriverAgentPlus.downloads, Под карантина, [2209], [182329],1.0.2652
  PUP.Optional.DriverAgentPlus, C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\DriverAgentPlus\DriverAgentPlus.history, Под карантина, [2209], [182329],1.0.2652
  PUP.Optional.DriverAgentPlus, C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\DriverAgentPlus\DriverAgentPlus.settings, Под карантина, [2209], [182329],1.0.2652
  PUP.Optional.DriverAgentPlus, C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\DriverAgentPlus\scandata.bin, Под карантина, [2209], [182329],1.0.2652
  PUP.Optional.DriverAgentPlus, C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\DriverAgentPlus\sysinfo.bin, Под карантина, [2209], [182329],1.0.2652
  PUP.Optional.GameHack, C:\PROGRAM FILES\CHEAT ENGINE 6.7\STANDALONEPHASE1.DAT, Под карантина, [681], [393793],1.0.2652
  HackTool.WinActivator, C:\USERS\BECKO\APPDATA\ROAMING\WINDOWSLOADER\WINDOWS 7 LOADER.EXE, Под карантина, [1873], [352889],1.0.2652

  Физически сектор: 0
  (Не бяха открити зловредни елементи)


  (end)

   

  # AdwCleaner 7.0.2.1 - Logfile created on Tue Sep 26 08:28:15 2017
  # Updated on 2017/29/08 by Malwarebytes 
  # Running on Windows 7 Ultimate (X86)
  # Mode: clean
  # Support: https://www.malwarebytes.com/support

  ***** [ Services ] *****

  No malicious services deleted.

  ***** [ Folders ] *****

  Deleted: C:\Program Files\DriverToolkit
  Deleted: C:\Users\BECKO\AppData\Local\DriverToolkit


  ***** [ Files ] *****

  No malicious files deleted.

  ***** [ DLL ] *****

  No malicious DLLs cleaned.

  ***** [ WMI ] *****

  No malicious WMI cleaned.

  ***** [ Shortcuts ] *****

  No malicious shortcuts cleaned.

  ***** [ Tasks ] *****

  No malicious tasks deleted.

  ***** [ Registry ] *****

  Deleted: [Key] - HKU\S-1-5-21-773789430-497128755-430906800-1000\Software\DriverToolkit
  Deleted: [Key] - HKCU\Software\DriverToolkit


  ***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

  No malicious Firefox entries deleted.

  ***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

  No malicious Chromium entries deleted.

  *************************

  ::Tracing keys deleted
  ::Winsock settings cleared
  ::Additional Actions: 0

  *************************

  C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S0].txt - [1162 B] - [2017/9/26 8:24:11]


  ########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt ##########

   

  Junkware Removal Tool (JRT) by Malwarebytes
  Version: 8.1.4 (07.09.2017)
  Operating System: Windows 7 Ultimate x86 
  Ran by BECKO (Administrator) on ўв 26.09.2017 Ј. at 11:36:48,25
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


  File System: 1 

  Successfully deleted: C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg (Folder) 

  Registry: 0 

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Scan was completed on ўв 26.09.2017 Ј. at 11:41:12,83
  End of JRT log
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   

 3. Съмнения за вирус/и - курсорът на мишката на моменти прави странни движения без да съм местил мишката , няколко пъти като съм в хром и ми се отваря интернет експлорър без да съм кликал на него

  Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 24-09-2017
  Ran by BECKO (administrator) on BECKO-PC (25-09-2017 12:22:36)
  Running from C:\Users\BECKO\Downloads
  Loaded Profiles: BECKO (Available Profiles: BECKO)
  Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: Български (България)
  Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
  Boot Mode: Normal
  Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

  ==================== Processes (Whitelisted) =================

  (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

  (Lenovo.) C:\Windows\System32\ibmpmsvc.exe
  (Lenovo.) C:\Windows\System32\LPlatSvc.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\IPROSetMonitor.exe
  (Conexant Systems, Inc.) C:\Windows\System32\drivers\XAudio.exe
  (Analog Devices, Inc.) C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
  (Lenovo Group Limited) C:\Program Files\Lenovo\TrackPoint\tp4serv.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxsrvc.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.5\GoogleCrashHandler.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxext.exe
  (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxsrvc.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  () C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\8b5a5cb069b1cfec65bffb9aafc26fad.exe
  (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\schtasks.exe
  (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

  ==================== Registry (Whitelisted) ===========================

  (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

  HKLM\...\Run: [SoundMAXPnP] => C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe [1314816 2009-05-18] (Analog Devices, Inc.)
  HKLM\...\Run: [TrackPointSrv] => C:\Program Files\Lenovo\TrackPoint\tp4serv.exe [93032 2009-11-24] (Lenovo Group Limited)
  HKU\S-1-5-21-773789430-497128755-430906800-1000\...\Run: [Win32Svc] => C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\8b5a5cb069b1cfec65bffb9aafc26fad.exe [280064 2017-09-02] ()
  HKU\S-1-5-21-773789430-497128755-430906800-1000\...\MountPoints2: E - E:\Lenovo_Suite.exe
  HKU\S-1-5-21-773789430-497128755-430906800-1000\...\MountPoints2: {a8400ed0-8faa-11e7-863f-000000f01d00} - E:\Lenovo_Suite.exe
  Startup: C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\MemSet.exe.lnk [2017-09-22]
  ShortcutTarget: MemSet.exe.lnk -> C:\Windows\MemSave\MemSet.exe ()

  ==================== Internet (Whitelisted) ====================

  (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

  Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
  Tcpip\..\Interfaces\{DAAE74CA-6078-43E6-B668-40201FAFD495}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1

  Internet Explorer:
  ==================
  DPF: {A996E48C-D3DC-4244-89F7-AFA33EC60679} hxxps://www.dskdirect.bg/com/capicom.cab

  FireFox:
  ========
  FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-09-01] (Google Inc.)
  FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-09-01] (Google Inc.)

  Chrome: 
  =======
  CHR HomePage: Default -> hxxp://google.bg/
  CHR StartupUrls: Default -> "hxxps://www.google.bg/"
  CHR Profile: C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-09-25]
  CHR Extension: (Google Презентации) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-09-01]
  CHR Extension: (Google Документи) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-09-01]
  CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2017-09-01]
  CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2017-09-01]
  CHR Extension: (Електронни таблици от Google) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-09-01]
  CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2017-09-01]
  CHR Extension: (The Great Suspender) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\klbibkeccnjlkjkiokjodocebajanakg [2017-09-01]
  CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-09-01]
  CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2017-09-01]
  CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-09-01]

  ==================== Services (Whitelisted) ====================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

  S2 AGSService; C:\Program Files\Common Files\Adobe\AdobeGCClient\AGSService.exe [2246256 2017-05-18] (Adobe Systems, Incorporated)
  R2 Intel(R) PROSet Monitoring Service; C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe [258104 2016-10-07] (Intel Corporation)
  R2 LPlatSvc; C:\Windows\system32\LPlatSvc.exe [694352 2017-02-20] (Lenovo.)
  S3 VSStandardCollectorService150; C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Shared\Common\DiagnosticsHub.Collection.Service\StandardCollector.Service.exe [100984 2017-08-17] (Microsoft Corporation)
  R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2013-05-27] (Microsoft Corporation)

  ===================== Drivers (Whitelisted) ======================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

  R3 e1express; C:\Windows\System32\DRIVERS\e1e6232.sys [232312 2012-10-30] (Intel Corporation)
  S3 monectdevices; C:\Windows\System32\DRIVERS\monectdevices.sys [14104 2013-12-03] ()
  S3 NAL; C:\Windows\system32\Drivers\iqvw32.sys [44496 2016-09-02] (Intel Corporation )
  R3 pimoukbd; C:\Windows\System32\DRIVERS\pimoukbd.sys [32664 2017-09-24] (Christian Gulden)
  R3 Tp4Track; C:\Windows\System32\DRIVERS\tp4track.sys [23152 2009-11-24] (Lenovo Group Limited)
  R3 vjoy; C:\Windows\System32\DRIVERS\vjoy.sys [50224 2016-02-03] (Shaul Eizikovich)
  R3 vmulti; C:\Windows\System32\DRIVERS\vmulti.sys [7168 2013-07-21] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [File not signed]
  R3 WmBEnum; C:\Windows\System32\drivers\WmBEnum.sys [22856 2010-04-27] (Logitech Inc.)
  R3 WmVirHid; C:\Windows\System32\drivers\WmVirHid.sys [15048 2010-04-27] (Logitech Inc.)
  R3 WmXlCore; C:\Windows\System32\drivers\WmXlCore.sys [66632 2010-04-27] (Logitech Inc.)
  S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]

  ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

  (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)


  ==================== One Month Created files and folders ========

  (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

  2017-09-25 12:22 - 2017-09-25 12:23 - 000010653 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.txt
  2017-09-25 12:20 - 2017-09-25 12:22 - 000000000 ____D C:\FRST
  2017-09-25 12:19 - 2017-09-25 12:20 - 001796096 _____ (Farbar) C:\Users\BECKO\Downloads\FRST.exe
  2017-09-25 09:40 - 2017-09-25 09:41 - 055555872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\Downloads\MouseKeyboardCenter_32bit_ENG_3.0.337.exe
  2017-09-25 09:30 - 2017-09-25 09:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Logitech
  2017-09-25 09:30 - 2017-09-25 09:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\Logitech
  2017-09-25 09:28 - 2017-09-25 09:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Logitech
  2017-09-25 09:28 - 2017-09-25 09:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Logishrd
  2017-09-25 09:27 - 2017-09-25 09:28 - 015087456 _____ (Logitech Inc.) C:\Users\BECKO\Downloads\lgs510.exe
  2017-09-25 08:15 - 2017-09-25 08:15 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\NuGet
  2017-09-25 08:15 - 2017-09-25 08:15 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\LocalLow\Temp
  2017-09-24 19:11 - 2017-09-24 19:11 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_pimoukbd_01009.Wdf
  2017-09-24 19:09 - 2017-09-24 19:09 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\IsolatedStorage
  2017-09-24 19:08 - 2017-09-24 19:37 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pluralinput
  2017-09-24 19:08 - 2017-09-24 19:37 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Pluralinput
  2017-09-24 19:08 - 2017-09-24 19:08 - 000032664 _____ (Christian Gulden) C:\Windows\system32\Drivers\pimoukbd.sys
  2017-09-24 19:07 - 2017-09-24 19:08 - 006547544 _____ (Pluralinput) C:\Users\BECKO\Downloads\PluralinputSetup.exe
  2017-09-24 18:53 - 2017-09-24 18:54 - 000000395 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\316DAvitescfg.rar
  2017-09-24 13:16 - 2017-09-24 13:18 - 000051056 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\NotepadMemoryWriter.zip
  2017-09-24 12:45 - 2017-09-24 12:45 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\source
  2017-09-24 12:44 - 2017-09-24 12:44 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\.IdentityService
  2017-09-24 12:40 - 2017-09-24 12:56 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Documents\Visual Studio 2017
  2017-09-24 12:39 - 2017-09-24 12:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\Entity Framework Tools
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\3082
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\2052
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1055
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1049
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1046
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1045
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1042
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1041
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1040
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1036
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1033
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1031
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1029
  2017-09-24 12:37 - 2017-09-24 12:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\1028
  2017-09-24 12:34 - 2017-09-24 12:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\NuGet
  2017-09-24 12:25 - 2017-09-24 12:25 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server
  2017-09-24 12:21 - 2017-09-24 12:21 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Designer
  2017-09-24 12:20 - 2017-09-24 12:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SDKs
  2017-09-24 12:20 - 2017-09-24 12:24 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Kits
  2017-09-24 12:20 - 2017-09-24 12:20 - 000004291 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\ProcessMemoryReader.cs
  2017-09-24 12:18 - 2017-09-24 12:18 - 000001665 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Blend for Visual Studio 2017.lnk
  2017-09-24 12:18 - 2017-09-24 12:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2017
  2017-09-24 12:07 - 2017-09-24 12:07 - 000001421 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio 2017.lnk
  2017-09-24 11:58 - 2017-09-24 11:58 - 000001236 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visual Studio Installer.lnk
  2017-09-24 11:55 - 2017-09-24 11:55 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\ServiceHub
  2017-09-24 11:54 - 2017-09-24 12:59 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Visual Studio Setup
  2017-09-24 11:54 - 2017-09-24 12:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
  2017-09-24 11:54 - 2017-09-24 11:56 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\vstelemetry
  2017-09-24 11:50 - 2017-09-24 11:51 - 001071352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\BECKO\Downloads\vs_Community.exe
  2017-09-23 18:21 - 2017-09-23 18:21 - 000001588 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\setups at.zip
  2017-09-23 17:40 - 2017-09-23 17:40 - 000001057 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\LFSShifterV6.0 test - Пряк път.lnk
  2017-09-23 14:07 - 2017-09-23 14:10 - 000000000 ____D C:\LFS Shifter
  2017-09-23 14:01 - 2017-09-23 14:01 - 000867295 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\LFS Shifter v6 test.zip
  2017-09-23 13:19 - 2017-09-23 13:19 - 000032166 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XRG_default.zip
  2017-09-23 13:00 - 2017-09-23 13:00 - 000009477 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Mufflord's Setup Pack.RAR
  2017-09-23 13:00 - 2016-10-09 14:24 - 000000132 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XRT_Muff Allround 5.set
  2017-09-23 13:00 - 2016-10-09 13:44 - 000000132 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XFR_Allround.set
  2017-09-23 13:00 - 2016-08-25 18:11 - 000000132 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XRT_Muff old update.set
  2017-09-23 12:34 - 2017-09-23 12:35 - 000000132 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XFG_205 Rallye.set
  2017-09-23 09:13 - 2017-09-23 09:19 - 001669949 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\crsctrl.zip
  2017-09-23 09:02 - 2017-09-23 09:03 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\setup
  2017-09-23 09:02 - 2017-09-23 09:02 - 000019711 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Real car setups.zip
  2017-09-23 08:25 - 2017-09-23 08:25 - 002996135 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\WhelenEpsilonWhelenGamma2.rar
  2017-09-22 19:17 - 2017-09-24 19:09 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\SquirrelTemp
  2017-09-22 19:17 - 2017-09-22 20:34 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\discord
  2017-09-22 19:17 - 2017-09-22 19:17 - 000002156 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\Discord.lnk
  2017-09-22 19:17 - 2017-09-22 19:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
  2017-09-22 19:17 - 2017-09-22 19:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Discord
  2017-09-22 19:15 - 2017-09-22 19:16 - 054332920 _____ (Discord Inc.) C:\Users\BECKO\Downloads\DiscordSetup.exe
  2017-09-22 09:13 - 2017-09-22 09:13 - 000000000 ____D C:\Windows\MemSave
  2017-09-22 09:02 - 2017-09-22 09:13 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\memset
  2017-09-22 09:01 - 2017-09-22 09:01 - 000409147 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\MemSet41.zip
  2017-09-22 08:59 - 2017-09-22 08:59 - 000445630 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\CPU-Tweaker.zip
  2017-09-22 08:47 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
  2017-09-22 08:47 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
  2017-09-22 08:47 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
  2017-09-22 08:46 - 2017-09-22 08:46 - 002353288 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\d3dx43.exe
  2017-09-22 08:42 - 2017-09-22 08:42 - 004665640 _____ (techPowerUp (www.techpowerup.com)) C:\Users\BECKO\Downloads\GPU-Z.2.4.0.exe
  2017-09-21 19:00 - 2017-09-21 19:00 - 000000824 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\Mary - Пряк път.lnk
  2017-09-21 17:50 - 2017-09-21 17:50 - 000095196 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Mary.zip
  2017-09-21 12:17 - 2012-03-09 19:10 - 000699192 _____ C:\Users\BECKO\Documents\testalloy4.dds
  2017-09-21 12:14 - 2017-09-21 12:18 - 001525785 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\20150706193019.rar
  2017-09-21 12:09 - 2017-09-21 12:09 - 000008866 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\rims.rar
  2017-09-21 12:07 - 2017-09-21 12:07 - 003503545 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Styling 7.zip
  2017-09-21 08:57 - 2017-09-21 09:00 - 072828153 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\TC Stock Car Skins Thread Pack.rar
  2017-09-20 15:54 - 2017-09-20 15:54 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\My Drivers
  2017-09-20 15:54 - 2017-09-20 15:54 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Innovative Solutions
  2017-09-20 15:54 - 2017-09-20 15:54 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Innovative Solutions
  2017-09-20 15:54 - 2017-09-20 15:54 - 000000000 ____D C:\My Drivers
  2017-09-20 15:53 - 2017-09-20 15:53 - 003108432 _____ (Innovative Solutions) C:\Users\BECKO\Downloads\Intel-R-ICH7-M-Family-Serial-ATA-Storage-Controller---27C4-Intel-Intel-32-bits.exe
  2017-09-20 15:33 - 2017-09-20 15:55 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\DriverAgentPlus
  2017-09-20 14:59 - 2017-09-20 15:02 - 001724680 _____ ( ) C:\Users\BECKO\Downloads\cpu-z_1.80-en.exe
  2017-09-20 14:38 - 2017-09-20 14:39 - 000329753 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\ClockGen.zip
  2017-09-20 11:30 - 2017-09-20 11:30 - 007320888 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\200000239_93d3ef34bb13b42983099062e5adff03602d7e8b.cab
  2017-09-20 11:26 - 2017-09-20 11:47 - 000000000 ____D C:\Program Files\DriverToolkit
  2017-09-20 11:26 - 2017-09-20 11:26 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\DriverToolkit
  2017-09-20 10:14 - 2017-09-20 10:14 - 000001018 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\BIOS FINDER.LNK
  2017-09-20 10:14 - 2000-05-22 00:00 - 000608448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\COMCTL32.OCX
  2017-09-20 10:14 - 2000-05-22 00:00 - 000115920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSINET.OCX
  2017-09-20 10:14 - 1999-08-03 20:33 - 000205824 _____ (xyz) C:\Windows\system32\CRESIZE5.OCX
  2017-09-20 10:14 - 1997-12-16 04:00 - 000143872 _____ (Info-ZIP) C:\Windows\system32\unzip32.dll
  2017-09-20 10:14 - 1997-06-23 19:06 - 000123664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSJInt35.dll
  2017-09-20 10:14 - 1997-06-23 19:06 - 000024848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSJtEr35.dll
  2017-09-20 10:14 - 1995-07-25 23:00 - 000089600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\GRID32.OCX
  2017-09-20 10:11 - 1998-10-15 12:04 - 001355776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVBVM50.dll
  2017-09-20 10:11 - 1997-01-16 01:00 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\ST5UNST.EXE
  2017-09-20 10:11 - 1997-01-16 01:00 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VB5StKit.dll
  2017-09-20 10:03 - 2017-09-20 10:03 - 003646301 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\biosfind.zip
  2017-09-19 14:56 - 2017-09-19 14:56 - 000243989 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\bmw-rins.rar
  2017-09-19 10:45 - 2010-06-17 12:02 - 000053248 _____ (Windows XP Bundled build C-Centric Single User) C:\Windows\system32\CSVer.dll
  2017-09-19 10:44 - 2017-09-19 10:44 - 002865688 _____ (Intel Corporation) C:\Users\BECKO\Downloads\INF_allOS_9.1.2.1008_PV.exe
  2017-09-19 10:31 - 2017-09-19 10:32 - 015647865 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\UBU_v1_69_5.rar
  2017-09-19 10:20 - 2017-09-19 10:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\VulkanRT
  2017-09-19 10:12 - 2017-09-19 10:15 - 257123639 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\win64_154519.4678.zip
  2017-09-19 09:43 - 2017-09-19 09:46 - 255391032 _____ (Intel Corporation) C:\Users\BECKO\Downloads\win64_154519.4678.exe
  2017-09-19 09:39 - 2017-09-19 09:39 - 001127996 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Intel_Integrator_Toolkit_6.1.6.zip
  2017-09-19 09:34 - 2017-09-19 09:34 - 000099434 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\KeplerBiosTweaker_1.27.zip
  2017-09-18 18:21 - 2017-09-18 18:22 - 000000000 ___HD C:\Windows\AxInstSV
  2017-09-18 18:14 - 2017-09-18 18:14 - 000183559 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\capicom.cab
  2017-09-18 18:14 - 2017-09-18 18:14 - 000011073 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\xenroll.cab
  2017-09-17 13:57 - 2017-09-17 13:57 - 001015296 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\LAGG SWITCH_[unknowncheats.me]_.exe
  2017-09-17 13:45 - 2017-09-17 13:46 - 005251125 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\pics.zip
  2017-09-17 11:35 - 2017-09-17 11:35 - 001546533 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XRT_skins.zip
  2017-09-17 10:28 - 2017-09-17 10:32 - 040811322 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Skins.zip
  2017-09-16 16:27 - 2017-09-16 16:27 - 000406668 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XRG_IDS_FAT_FLAME.pdn
  2017-09-15 17:54 - 2017-09-15 17:54 - 003889529 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\ZenKiT By tadydrift.rar
  2017-09-15 17:53 - 2017-09-15 17:53 - 005464453 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Team Gripenemy pics.rar
  2017-09-15 17:53 - 2017-09-15 17:53 - 000275230 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Team GripEnemy.rar
  2017-09-15 17:52 - 2017-09-15 17:52 - 000246991 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\RFactory EVOLUTION.zip
  2017-09-15 17:20 - 2017-09-15 17:20 - 004713929 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\RFactory D1 2010 SkinPack.rar
  2017-09-15 17:10 - 2017-09-15 17:11 - 013464202 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\RF XRT-FC kit By TaDy(update).rar
  2017-09-15 17:06 - 2017-09-15 17:06 - 000455977 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\MEGA-texture-PACK.rar
  2017-09-15 17:04 - 2017-09-15 17:04 - 002635166 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XRT_Anilator_Kit_update.zip
  2017-09-15 17:03 - 2017-09-15 17:04 - 000574966 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\ProStreet Pack 2.rar
  2017-09-12 20:42 - 2017-09-12 20:42 - 000470016 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Tutorial 5.5.exe
  2017-09-12 18:01 - 2017-09-12 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Synchronization Services
  2017-09-12 18:01 - 2017-09-12 18:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition
  2017-09-12 17:58 - 2017-09-12 17:58 - 039888608 _____ (Intel Corporation) C:\Users\BECKO\Downloads\Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU)-Version 6.3.0.56.exe
  2017-09-12 17:12 - 2017-09-12 17:15 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Intel
  2017-09-12 17:10 - 2017-09-12 17:11 - 010461728 _____ (Intel) C:\Users\BECKO\Downloads\Intel Driver Update Utility Installer.exe
  2017-09-10 17:34 - 2017-09-10 17:34 - 000001314 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Trainer LUA.zip
  2017-09-10 17:32 - 2017-09-10 17:32 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\LUA
  2017-09-10 17:31 - 2017-09-10 17:31 - 000001715 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Trainer LUA (UPDATED).zip
  2017-09-10 11:49 - 2017-09-10 11:50 - 001258570 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\xfg_complete_interior.zip
  2017-09-10 08:42 - 2017-09-10 08:42 - 001065704 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XF_Interior1.rar
  2017-09-10 08:37 - 2017-09-10 08:37 - 004499750 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Retextured XRT interior.rar
  2017-09-10 07:57 - 2017-09-10 08:25 - 000935389 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Hub.rar
  2017-09-10 07:57 - 2017-09-10 07:57 - 001921131 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Grip.rar
  2017-09-10 07:38 - 2017-09-10 07:38 - 000864710 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\LFS_S1_DECALS.rar
  2017-09-10 07:38 - 2017-09-10 07:38 - 000022769 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\MSz_logos.rar
  2017-09-10 07:37 - 2017-09-10 07:37 - 000082377 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\SUPER_CF.rar
  2017-09-10 07:36 - 2017-09-10 07:36 - 000414511 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\scooppack1.zip
  2017-09-10 07:35 - 2017-09-10 07:35 - 001038380 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\RF SKYLINES LIGHTS pack.rar
  2017-09-10 07:34 - 2017-09-10 07:34 - 000458826 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\xfrhireslight.zip
  2017-09-09 19:59 - 2017-09-09 19:59 - 000033190 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Derby-decals-firebird-big.jpeg
  2017-09-09 14:43 - 2017-09-09 14:43 - 000276289 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\TCLights2.zip
  2017-09-09 07:17 - 2017-09-09 07:17 - 000736920 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XRG_Cruise151.pdn
  2017-09-09 06:34 - 2017-09-09 06:34 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\.thumbnails
  2017-09-09 06:33 - 2017-09-09 06:34 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\Blender
  2017-09-09 06:29 - 2017-09-09 06:30 - 016372630 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\LFS_cars_ready_to_render_BLENDER.rar
  2017-09-09 06:28 - 2017-09-09 06:30 - 104647991 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\blender-2.79-rc2-windows32.zip
  2017-09-07 21:15 - 2017-09-07 21:15 - 000902749 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\ds-autos_lfs_maxpax-xfr.exe
  2017-09-07 21:15 - 2017-09-07 21:15 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\scenes
  2017-09-07 21:15 - 2017-09-07 21:15 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Downloads\images
  2017-09-07 19:09 - 2017-09-07 19:09 - 000544670 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XFG_interior.zip
  2017-09-07 19:09 - 2017-09-07 19:09 - 000116050 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XRG_interior.zip
  2017-09-07 19:06 - 2017-09-07 19:06 - 000515238 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XFG. XFR leather interior.rar
  2017-09-07 19:01 - 2017-09-07 19:01 - 000325761 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XR_LED_lights_by_Kancel.rar
  2017-09-07 18:11 - 2017-09-25 09:52 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appmgmt
  2017-09-07 05:05 - 2017-09-07 05:05 - 000933207 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Ford_Sierra_Cosworth_Texturepack.rar
  2017-09-06 20:45 - 2017-09-06 20:45 - 000013841 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\shaders-20170906T174421Z-001.zip
  2017-09-06 20:43 - 2017-09-06 20:43 - 016777344 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\s_window_ALP.dds
  2017-09-06 17:57 - 2017-09-06 17:58 - 001305367 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Autoruns.zip
  2017-09-05 18:48 - 2017-09-05 18:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Force Dynamics
  2017-09-05 18:45 - 2017-09-19 10:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel
  2017-09-05 18:45 - 2016-10-08 02:29 - 000002291 ____N C:\Windows\system32\SetupBD.din
  2017-09-05 18:41 - 2016-10-08 02:29 - 000370752 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\PROUnstl.exe
  2017-09-05 18:24 - 2017-09-05 18:24 - 000014200 _____ C:\Windows\system32\results.xml
  2017-09-05 18:20 - 2017-09-05 18:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Lang
  2017-09-05 18:20 - 2009-10-19 15:57 - 001002008 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\igxpun.exe
  2017-09-05 18:19 - 2017-09-05 18:19 - 023812912 _____ (Intel Corporation) C:\Users\BECKO\Downloads\win7_1512754.exe
  2017-09-04 19:39 - 2017-09-04 19:46 - 550935208 _____ (Live for Speed) C:\Users\BECKO\Downloads\LFS_S3_6R_setup (1).exe
  2017-09-04 18:54 - 2012-02-11 08:37 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spoolsv.exe
  2017-09-04 18:52 - 2014-07-09 04:29 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDYAK.DLL
  2017-09-04 18:52 - 2014-07-09 04:29 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDTAT.DLL
  2017-09-04 18:52 - 2014-07-09 04:29 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDRU1.DLL
  2017-09-04 18:52 - 2014-07-09 04:29 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDBASH.DLL
  2017-09-04 18:52 - 2014-07-09 04:29 - 000005632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDRU.DLL
  2017-09-04 18:49 - 2017-03-07 18:06 - 002746880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorets.dll
  2017-09-04 18:49 - 2017-03-07 18:06 - 000221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpudd.dll
  2017-09-04 18:49 - 2017-03-07 18:06 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RdpGroupPolicyExtension.dll
  2017-09-04 18:49 - 2016-08-16 23:27 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbhub.sys
  2017-09-04 18:49 - 2016-08-16 23:27 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbccgp.sys
  2017-09-04 18:49 - 2016-08-16 23:26 - 000285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbport.sys
  2017-09-04 18:49 - 2016-08-16 23:26 - 000046592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbehci.sys
  2017-09-04 18:49 - 2016-08-16 23:26 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbuhci.sys
  2017-09-04 18:49 - 2016-08-16 23:26 - 000020480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbohci.sys
  2017-09-04 18:49 - 2016-08-16 23:26 - 000006016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbd.sys
  2017-09-04 03:21 - 2015-07-16 22:12 - 006131200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstscax.dll
  2017-09-04 03:21 - 2015-07-16 22:12 - 000856064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdvidcrl.dll
  2017-09-04 03:21 - 2015-07-16 22:12 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tsgqec.dll
  2017-09-04 03:21 - 2015-07-16 18:14 - 000355840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wksprt.exe
  2017-09-04 03:21 - 2014-12-11 20:47 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWbPrxy.exe
  2017-09-03 19:56 - 2017-09-03 19:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\vJoy
  2017-09-03 19:56 - 2017-09-03 19:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\vJoy
  2017-09-03 19:43 - 2016-02-03 12:23 - 000050224 _____ (Shaul Eizikovich) C:\Windows\system32\Drivers\vjoy.sys
  2017-09-03 19:42 - 2017-09-03 19:42 - 007126695 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Receiver2017 EditorVersion.rar
  2017-09-03 16:51 - 2017-09-04 20:02 - 000000534 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\LFS.lnk
  2017-09-03 16:51 - 2017-09-03 16:51 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Live for Speed
  2017-09-03 16:41 - 2017-09-25 11:46 - 000000000 ____D C:\LFS
  2017-09-03 16:29 - 2017-01-29 07:43 - 550935208 _____ (Live for Speed) C:\Users\BECKO\Downloads\LFS_S3_6R_setup.exe
  2017-09-03 15:11 - 2017-09-03 15:11 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsigndfefe19eac837ef9
  2017-09-03 15:08 - 2017-09-03 15:08 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsign453dc60071486f6d
  2017-09-03 15:03 - 2017-09-03 15:03 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsign9f0a8a46786c1d6c
  2017-09-03 15:03 - 2017-09-03 15:03 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsign6074fc35e5b4c48d
  2017-09-03 13:33 - 2017-09-03 13:33 - 000001410 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\PaintDotNet - Пряк път.lnk
  2017-09-03 13:32 - 2017-09-03 14:17 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\paint.net
  2017-09-03 13:24 - 2017-09-03 13:24 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsign6b42f544879c7727
  2017-09-03 13:23 - 2017-09-03 13:23 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsignf781ccea0b6f3d93
  2017-09-03 13:23 - 2017-09-03 13:23 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsign1e69207d3443abe6
  2017-09-03 12:49 - 2017-09-03 13:21 - 000001498 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\Cheat Engine - Пряк път.lnk
  2017-09-03 11:29 - 2017-09-23 13:12 - 000000579 _____ C:\Users\BECKO\Documents\shiftercfg.ini
  2017-09-03 10:13 - 2017-09-03 10:13 - 000119081 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\[LCS] Lights.zip
  2017-09-03 08:28 - 2017-09-03 08:28 - 046428288 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Spot Healing Brush.psd
  2017-09-03 08:23 - 2017-09-03 08:23 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsign64eab49f8c2e8f70
  2017-09-03 08:07 - 2017-09-03 08:07 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsign8451f807890aeee4
  2017-09-03 08:01 - 2017-09-03 08:01 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\LocalLow\Adobe
  2017-09-03 07:57 - 2017-09-03 07:57 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsign632ee564d36a89a5
  2017-09-03 07:56 - 2017-09-03 07:56 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsign09a43f07e233face
  2017-09-03 07:55 - 2017-09-03 07:55 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsign8b9b2ea2429d6807
  2017-09-03 07:55 - 2017-09-03 07:55 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Tempzxpsign84c5d6b8cab802da
  2017-09-03 07:54 - 2017-09-03 07:54 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe
  2017-09-03 07:52 - 2017-09-03 07:52 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\Documents\Adobe
  2017-09-03 07:37 - 2017-09-03 17:21 - 000000000 ___RD C:\Users\BECKO\Creative Cloud Files
  2017-09-03 07:28 - 2017-09-03 07:28 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\CEF
  2017-09-03 03:29 - 2017-09-03 03:30 - 000000000 ___SD C:\Windows\system32\CompatTel
  2017-09-03 03:29 - 2017-09-03 03:29 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\appraiser
  2017-09-02 23:43 - 2012-08-23 17:46 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\terminpt.sys
  2017-09-02 23:43 - 2012-08-23 17:44 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdpvideominiport.sys
  2017-09-02 23:43 - 2012-08-23 14:12 - 000192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpendp_winip.dll
  2017-09-02 23:23 - 2013-10-02 02:45 - 000032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsUsbGDCoInstaller.dll
  2017-09-02 23:22 - 2013-10-02 03:42 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\TsUsbFlt.sys
  2017-09-02 23:22 - 2013-10-02 03:32 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsUsbRedirectionGroupPolicyControl.exe
  2017-09-02 23:22 - 2013-10-02 03:30 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsUsbRedirectionGroupPolicyExtension.dll
  2017-09-02 23:22 - 2013-10-02 03:14 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsRdpWebAccess.dll
  2017-09-02 23:22 - 2013-10-02 03:14 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wksprtPS.dll
  2017-09-02 23:22 - 2013-10-02 01:34 - 001068544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstsc.exe
  2017-09-02 23:14 - 2017-09-02 23:18 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
  2017-09-02 23:14 - 2017-09-02 23:14 - 137505280 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
  2017-09-02 23:02 - 2017-09-02 23:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\CONEXANT
  2017-09-02 22:50 - 2017-09-02 22:50 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_Kernel_tp4track_01009.Wdf
  2017-09-02 22:50 - 2017-09-02 22:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Lenovo
  2017-09-02 22:42 - 2012-07-26 06:21 - 000196608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
  2017-09-02 22:42 - 2012-07-26 06:20 - 000613888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFx.dll
  2017-09-02 22:42 - 2012-07-26 06:20 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFPlatform.dll
  2017-09-02 22:42 - 2012-07-26 06:20 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFSvc.dll
  2017-09-02 22:42 - 2012-07-26 06:20 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WUDFCoinstaller.dll
  2017-09-02 22:42 - 2012-07-26 05:33 - 000066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WUDFPf.sys
  2017-09-02 22:42 - 2012-07-26 05:32 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WUDFRd.sys
  2017-09-02 22:42 - 2012-06-02 17:57 - 000000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_User_01_11_00_Inbox_Critical.Wdf
  2017-09-02 22:30 - 2017-04-28 01:50 - 003550208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_47.dll
  2017-09-02 22:19 - 2015-12-16 21:43 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kbdgeoqw.dll
  2017-09-02 22:19 - 2015-12-16 21:43 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDAZEL.DLL
  2017-09-02 22:19 - 2015-12-16 21:43 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KBDAZE.DLL
  2017-09-02 22:18 - 2016-03-16 21:28 - 000176128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msorcl32.dll
  2017-09-02 22:18 - 2016-03-16 21:28 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mtxoci.dll
  2017-09-02 22:18 - 2015-08-05 20:40 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icaapi.dll
  2017-09-02 22:18 - 2015-08-05 19:58 - 000031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tssecsrv.sys
  2017-09-02 22:18 - 2015-07-22 20:53 - 000635392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdh.dll
  2017-09-02 22:18 - 2015-05-25 21:01 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sechost.dll
  2017-09-02 22:18 - 2015-05-25 21:00 - 000364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tracerpt.exe
  2017-09-02 22:18 - 2015-05-25 21:00 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\logman.exe
  2017-09-02 22:18 - 2015-05-25 21:00 - 000040448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\typeperf.exe
  2017-09-02 22:18 - 2015-05-25 21:00 - 000037888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\relog.exe
  2017-09-02 22:18 - 2015-05-25 21:00 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diskperf.exe
  2017-09-02 22:18 - 2015-01-09 05:48 - 000635904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perftrack.dll
  2017-09-02 22:18 - 2015-01-09 05:48 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdi.dll
  2017-09-02 22:18 - 2015-01-09 05:48 - 000027136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\powertracker.dll
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 15:26 - 000308736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wpc.dll
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 15:20 - 002576384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gameux.dll
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000055296 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\cero.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000051712 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\esrb.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000046592 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\fpb.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000045568 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\oflc-nz.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000044544 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegibbfc.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000043520 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\csrr.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000040960 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\cob-au.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000030720 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\usk.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000023552 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\oflc.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000021504 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\grb.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi-pt.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi-fi.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000020480 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\pegi.rs
  2017-09-02 22:18 - 2012-12-07 13:46 - 000015360 _____ (Microsoft) C:\Windows\system32\djctq.rs
  2017-09-02 22:17 - 2016-08-29 17:55 - 002972672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\explorer.exe
  2017-09-02 22:17 - 2012-10-03 19:42 - 000175104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netcorehc.dll
  2017-09-02 22:17 - 2012-10-03 19:42 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netevent.dll
  2017-09-02 22:17 - 2012-10-03 19:40 - 000499712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iphlpsvc.dll
  2017-09-02 22:17 - 2012-08-21 23:12 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OxpsConverter.exe
  2017-09-02 22:17 - 2011-03-11 08:39 - 000143744 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvstor.sys
  2017-09-02 22:17 - 2011-03-11 08:39 - 000117120 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvraid.sys
  2017-09-02 22:17 - 2011-03-11 08:38 - 000332160 _____ (Intel Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\iaStorV.sys
  2017-09-02 22:17 - 2011-03-11 08:38 - 000080256 _____ (Advanced Micro Devices) C:\Windows\system32\Drivers\amdsata.sys
  2017-09-02 22:17 - 2011-03-11 08:38 - 000022400 _____ (Advanced Micro Devices) C:\Windows\system32\Drivers\amdxata.sys
  2017-09-02 22:17 - 2011-03-11 08:33 - 001699328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\esent.dll
  2017-09-02 22:17 - 2011-03-11 08:31 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fsutil.exe
  2017-09-02 22:16 - 2016-07-07 17:57 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpipreg.sys
  2017-09-02 22:16 - 2016-03-09 21:40 - 000316416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webio.dll
  2017-09-02 22:16 - 2016-03-09 21:34 - 000216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\InkEd.dll
  2017-09-02 22:16 - 2016-02-05 21:44 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapibase.dll
  2017-09-02 22:16 - 2016-02-05 20:33 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tbs.dll
  2017-09-02 22:16 - 2015-10-29 20:50 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shimeng.dll
  2017-09-02 22:16 - 2015-10-29 20:49 - 000295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apphelp.dll
  2017-09-02 22:16 - 2015-10-29 20:49 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aelupsvc.dll
  2017-09-02 22:16 - 2015-10-29 20:49 - 000020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sdbinst.exe
  2017-09-02 22:16 - 2015-08-27 20:58 - 001391104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
  2017-09-02 22:16 - 2015-08-27 20:51 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6r.dll
  2017-09-02 22:16 - 2015-07-09 20:42 - 001372160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmcore.dll
  2017-09-02 22:16 - 2015-07-09 20:42 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dwmapi.dll
  2017-09-02 22:16 - 2015-06-03 23:22 - 000355456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fveapi.dll
  2017-09-02 22:16 - 2015-01-29 06:02 - 002311168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpdshext.dll
  2017-09-02 22:16 - 2014-08-01 14:35 - 000793600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSWorkspace.dll
  2017-09-02 22:16 - 2014-02-04 05:07 - 000234432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\msiscsi.sys
  2017-09-02 22:16 - 2014-02-04 05:07 - 000149440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\storport.sys
  2017-09-02 22:16 - 2014-02-04 05:07 - 000027072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Diskdump.sys
  2017-09-02 22:16 - 2014-02-04 05:00 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iologmsg.dll
  2017-09-02 22:16 - 2014-01-28 05:07 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwansvc.dll
  2017-09-02 22:16 - 2013-10-30 05:19 - 000301568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msieftp.dll
  2017-09-02 22:16 - 2013-10-04 04:58 - 000152576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SmartcardCredentialProvider.dll
  2017-09-02 22:16 - 2013-10-04 04:56 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credui.dll
  2017-09-02 22:16 - 2013-05-10 06:20 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptdlg.dll
  2017-09-02 22:16 - 2013-03-19 06:33 - 000040960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wwanprotdim.dll
  2017-09-02 22:16 - 2013-01-24 07:47 - 000196328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fvevol.sys
  2017-09-02 22:16 - 2012-07-04 22:45 - 000033280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\RNDISMP.sys
  2017-09-02 22:16 - 2011-02-18 08:39 - 000031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\prevhost.exe
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-21 17:26 - 000518144 _____ C:\Windows\system32\msjetoledb40.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-21 17:26 - 000290816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjtes40.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-15 20:52 - 000346320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 06:01 - 002724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 06:00 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:54 - 020270080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:48 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:48 - 000341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:48 - 000062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:48 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:47 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:44 - 002290176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:42 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:41 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:39 - 000476160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:38 - 000663552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:38 - 000620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:38 - 000115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:38 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:33 - 000667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:30 - 000416256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:26 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:25 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inseng.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:25 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tdc.ocx
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:23 - 000168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:22 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:21 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:20 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\occache.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:17 - 004546048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:13 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:12 - 000693248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:12 - 000689664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:11 - 002057216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:11 - 001155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 05:09 - 013663744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 04:53 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 04:50 - 001314816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-14 04:48 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-01 16:05 - 001311744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjet40.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-01 16:05 - 000616448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrepl40.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-01 16:05 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrd3x40.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-07-01 16:05 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrd2x40.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-05-12 19:25 - 001251328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DWrite.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-05-12 19:25 - 000909824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FntCache.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-05-10 18:12 - 012880896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-05-10 18:12 - 002953216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-05-10 18:12 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-05-10 18:10 - 000073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-05-10 18:01 - 002092032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-05-10 18:00 - 000573440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-05-10 18:00 - 000136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
  2017-09-02 22:15 - 2017-05-10 18:00 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-05-10 18:00 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000922432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000066400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000022368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000019808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000017760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000016224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000015712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000014176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000013664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000012128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l2-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2017-01-18 18:35 - 000011616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
  2017-09-02 22:15 - 2016-11-09 19:17 - 002365440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msi.dll
  2017-09-02 22:15 - 2016-09-15 17:51 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UtcResources.dll
  2017-09-02 22:15 - 2016-08-21 16:05 - 000935424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\diagtrack.dll
  2017-09-02 22:15 - 2016-08-12 19:47 - 011410432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmp.dll
  2017-09-02 22:15 - 2016-06-14 18:21 - 003209216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mf.dll
  2017-09-02 22:15 - 2016-06-14 18:21 - 000988160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmv2clt.dll
  2017-09-02 22:15 - 2016-06-14 18:21 - 000744960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\blackbox.dll
  2017-09-02 22:15 - 2016-01-21 03:51 - 000057280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\disk.sys
  2017-09-02 22:15 - 2015-04-11 06:07 - 000054656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\stream.sys
  2017-09-02 22:15 - 2014-10-30 04:45 - 000155136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\charmap.exe
  2017-09-02 22:15 - 2013-08-05 04:56 - 000133056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ataport.sys
  2017-09-02 22:15 - 2012-01-04 11:58 - 000442880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntshrui.dll
  2017-09-02 22:15 - 2011-12-30 08:27 - 000478720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\timedate.cpl
  2017-09-02 22:15 - 2011-06-16 07:33 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xmllite.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-08-01 18:16 - 000497664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32spl.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-29 17:50 - 000074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdx.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-21 17:26 - 000409600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msexch40.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-21 17:26 - 000282624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mstext40.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:10 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:10 - 001400320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssrch.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:10 - 001363968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Query.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:10 - 000666624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssvp.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:10 - 000382976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wer.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:10 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssph.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:10 - 000197120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssphtb.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:10 - 000104448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssitlb.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:10 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscntrs.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:10 - 000034816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mssprxy.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:00 - 000427520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 18:00 - 000164352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 17:59 - 000086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 17:59 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msshooks.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 17:50 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wermgr.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-14 17:50 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\werdiagcontroller.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-08 18:19 - 000250600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-08 17:51 - 002402816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:15 - 004001000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:15 - 003945192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:15 - 000296680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\volmgrx.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:15 - 000137960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:15 - 000067304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:13 - 001310528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000655360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcrt4.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000400896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000261120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000254464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpchttp.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000099840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\setbcdlocale.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:11 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 001062912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 000973312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\DXPTaskRingtone.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 000644096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\advapi32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 000554496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcrypt.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidapi.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 18:10 - 000006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:52 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidpolicyconverter.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:52 - 000050688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\appid.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:52 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidsvc.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:52 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appidcertstorecheck.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:51 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:50 - 000262656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:48 - 000226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:48 - 000124416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:48 - 000098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb20.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:47 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:47 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptbase.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:47 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-07 17:47 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-01 16:05 - 000866816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswdat10.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-01 16:05 - 000641536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswstr10.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-01 16:05 - 000475648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxbde40.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-01 16:05 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mspbde40.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-01 16:05 - 000339968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msexcl40.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-01 16:05 - 000240640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msltus40.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-01 16:05 - 000144896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjint40.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-07-01 16:05 - 000083968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msjter40.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-15 23:18 - 000514048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-13 01:29 - 001227264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdc.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-13 01:29 - 000444928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wvc.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-13 01:29 - 000390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmon.ocx
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-13 01:28 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pdhui.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-13 01:06 - 000303616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msinfo32.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-13 01:06 - 000157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\perfmon.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-13 01:06 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\resmon.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-10 18:39 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wldap32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-09 18:17 - 001213672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-06 18:12 - 001499648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ExplorerFrame.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-06-02 10:57 - 000497152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\HelpPane.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-30 07:39 - 001309928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tcpip.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-30 07:39 - 000240872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netio.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-30 07:39 - 000187624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\FWPKCLNT.SYS
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-21 07:06 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tzres.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-16 18:16 - 000730856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-16 18:16 - 000218856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dxgmms1.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-16 18:12 - 000107520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdd.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-12 21:07 - 000308456 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\atmfd.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-12 21:03 - 000629760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\usp10.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-12 21:03 - 000306688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-12 21:03 - 000070656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fontsub.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-12 21:03 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lpk.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-12 21:03 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dciman32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-12 20:43 - 000034304 _____ (Adobe Systems) C:\Windows\system32\atmlib.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-10 18:16 - 000091368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MigAutoPlay.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-10 18:00 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-10 18:00 - 000030208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-10 18:00 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-09 18:11 - 000779776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\localspl.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-09 18:01 - 000066048 _____ C:\Windows\system32\PrintBrmUi.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-07 18:14 - 000078568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mountmgr.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-05-07 17:53 - 000010752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmmsp.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-21 18:15 - 000805376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cdosys.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 001417728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ole32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000872448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000581632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleaut32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000377344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000294400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000171008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleres.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 18:12 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 17:54 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comcat.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 17:51 - 000271360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 17:48 - 000006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 17:48 - 000004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 17:48 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-17 17:48 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-12 18:26 - 000179200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wintrust.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-12 18:25 - 001176064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\crypt32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-12 18:25 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-12 18:25 - 000106496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptnet.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-05 18:00 - 000313856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-05 18:00 - 000311808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-05 18:00 - 000116224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-04-04 17:52 - 000338944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\afd.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-03-30 17:58 - 000045056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rundll32.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-03-10 19:20 - 001508352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pla.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-03-10 19:20 - 000237056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pdh.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-03-10 18:52 - 000007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\plasrv.exe
  2017-09-02 22:14 - 2017-03-10 18:51 - 000148992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fastfat.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-03-10 18:51 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\exfat.sys
  2017-09-02 22:14 - 2017-03-07 19:17 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\asycfilt.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-03-04 04:14 - 001329664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quartz.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-03-04 04:14 - 000077312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfmjpegdec.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-02-09 19:14 - 000575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samsrv.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-02-09 19:14 - 000481792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscms.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-02-09 19:14 - 000215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icm32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-02-09 19:14 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\samlib.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-02-09 18:51 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WcsPlugInService.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-01-13 20:45 - 000741888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-01-13 20:45 - 000084480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\INETRES.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-01-11 20:43 - 001241088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
  2017-09-02 22:14 - 2017-01-11 20:43 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-11-20 19:19 - 000084992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hlink.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-11-20 17:07 - 000373896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
  2017-09-02 22:14 - 2016-11-10 19:19 - 000811520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\user32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-11-09 19:24 - 000105192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\consent.exe
  2017-09-02 22:14 - 2016-11-09 19:17 - 001806848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authui.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-11-09 19:17 - 000337408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msihnd.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-11-09 19:17 - 000047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appinfo.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-11-09 19:17 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msimsg.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-11-09 18:55 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msiexec.exe
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 001027584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10.IME
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000829952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000701440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IMJP10K.DLL
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000430080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imkr80.ime
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000202240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\input.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tintlgnt.ime
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\quick.ime
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qintlgnt.ime
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\phon.ime
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cintlgnt.ime
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000125952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\chajei.ime
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000090112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pintlgnt.ime
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 18:18 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlsbres.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 17:51 - 000295936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcdedit.exe
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 16:33 - 000187392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\UIAnimation.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-11 16:18 - 000419648 _____ C:\Windows\system32\locale.nls
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-08 16:05 - 000534600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winload.exe
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-07 18:12 - 002291712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVidCtl.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-07 18:12 - 000090624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\olepro32.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-10-05 17:50 - 000068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\bowser.sys
  2017-09-02 22:14 - 2016-09-12 23:49 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adsmsext.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-09-08 23:34 - 000208896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebClnt.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-09-08 23:34 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\davclnt.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-09-08 17:49 - 000117248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxdav.sys
  2017-09-02 22:14 - 2016-09-08 17:49 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-12 19:47 - 012574208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmploc.DLL
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-12 19:31 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\spwmp.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-12 19:31 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdxm.ocx
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-12 19:31 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxmasf.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-12 19:21 - 000437248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scavengeui.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-06 18:15 - 001178112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-06 18:15 - 000249344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManMigrationPlugin.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-06 18:15 - 000214016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmWmiPl.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-06 18:15 - 000146944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmAuto.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-06 18:15 - 000054272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WsmRes.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-06 17:53 - 000199168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WSManHTTPConfig.exe
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-06 17:53 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmprovhost.exe
  2017-09-02 22:14 - 2016-08-06 17:53 - 000010240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wsmplpxy.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 001005056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptui.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000617984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmdrmsdk.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000519680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qdvd.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000504320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msscp.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000489984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\evr.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000474624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiosrv.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000442368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AUDIOKSE.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000406016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\drmmgrtn.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000374784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioEng.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000354816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfplat.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDump.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000265216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msnetobj.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000195072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\AudioSes.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000157184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcasvc.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfps.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000080896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cryptsp.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcaevts.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:21 - 000002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mferror.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:17 - 000593920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\PEAuth.sys
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:05 - 000100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\audiodg.exe
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:05 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rrinstaller.exe
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 18:05 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfpmp.exe
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 17:55 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcawrk.exe
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 17:55 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcalua.exe
  2017-09-02 22:14 - 2016-06-14 17:54 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pcadm.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-05-12 16:04 - 000249352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcryptprimitives.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-03-24 01:42 - 000409272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ci.dll
  2017-09-02 22:14 - 2016-03-24 01:39 - 000470704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winresume.exe
  2017-09-02 22:13 - 2012-10-09 20:40 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcore6.dll
  2017-09-02 22:13 - 2012-10-09 20:40 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcsvc6.dll
  2017-09-02 22:01 - 2017-05-03 18:15 - 000081640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CompatTelRunner.exe
  2017-09-02 22:01 - 2017-05-03 18:10 - 000987648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
  2017-09-02 22:01 - 2017-05-03 16:05 - 001327616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
  2017-09-02 22:01 - 2017-05-03 16:05 - 000505856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
  2017-09-02 22:01 - 2017-05-03 16:05 - 000446464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
  2017-09-02 22:01 - 2017-05-03 16:05 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
  2017-09-02 22:01 - 2017-05-03 16:05 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\centel.dll
  2017-09-02 22:01 - 2017-05-03 16:05 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
  2017-09-02 22:01 - 2017-05-03 16:05 - 000104960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
  2017-09-02 22:01 - 2017-03-23 05:06 - 001602048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aitstatic.exe
  2017-09-02 21:24 - 2013-12-04 05:03 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc.dll
  2017-09-02 21:24 - 2013-12-04 05:03 - 000423936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_isv.dll
  2017-09-02 21:24 - 2013-12-04 05:03 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_ssp_isv.dll
  2017-09-02 21:24 - 2013-12-04 05:03 - 000087040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secproc_ssp.dll
  2017-09-02 21:24 - 2013-12-04 05:02 - 000390144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msdrm.dll
  2017-09-02 21:24 - 2013-12-04 04:54 - 000594944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_isv.exe
  2017-09-02 21:24 - 2013-12-04 04:54 - 000572416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate.exe
  2017-09-02 21:24 - 2013-12-04 04:54 - 000510976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_ssp.exe
  2017-09-02 21:24 - 2013-12-04 04:54 - 000508928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RMActivate_ssp_isv.exe
  2017-09-02 18:47 - 2017-09-02 18:47 - 000386758 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XR_Interior1(yeni)(2).rar
  2017-09-02 18:41 - 2017-09-03 17:28 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Adobe
  2017-09-02 18:40 - 2017-09-03 17:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
  2017-09-02 18:37 - 2017-09-03 17:21 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Adobe
  2017-09-02 18:36 - 2017-09-02 18:36 - 000814168 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Users\BECKO\Downloads\CreativeCloudSet-Up.exe
  2017-09-02 18:34 - 2017-09-03 15:54 - 048763957 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\XRT_Publicpack.psd
  2017-09-02 17:36 - 2013-11-26 11:16 - 003419136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d2d1.dll
  2017-09-02 10:43 - 2017-09-02 10:43 - 000001689 _____ C:\Users\BECKO\Desktop\jpg2dds - Пряк път.lnk
  2017-09-02 10:41 - 2017-09-02 10:41 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Easy2Convert
  2017-09-02 10:34 - 2017-09-02 10:34 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WinRAR
  2017-09-02 10:34 - 2017-09-02 10:34 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
  2017-09-02 10:34 - 2017-09-02 10:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
  2017-09-02 10:32 - 2017-09-02 10:32 - 000933207 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Ford Sierra Cosworth Texturepack.rar
  2017-09-02 10:29 - 2016-04-14 16:49 - 000603648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10level9.dll
  2017-09-02 10:29 - 2016-04-09 07:20 - 001230848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecs.dll
  2017-09-02 10:10 - 2015-07-30 20:57 - 001987584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10warp.dll
  2017-09-02 10:07 - 2015-12-09 00:54 - 002285056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2vdec.dll
  2017-09-02 10:06 - 2015-02-04 05:54 - 000417792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMPhoto.dll
  2017-09-02 09:50 - 2017-09-02 09:50 - 000280064 _____ () C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\8b5a5cb069b1cfec65bffb9aafc26fad.exe
  2017-09-02 08:06 - 2017-09-02 08:06 - 000000032 ___SH C:\Windows\system32\build.conf
  2017-09-02 08:06 - 2017-09-02 08:06 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\WindowsLoader
  2017-09-02 08:04 - 2017-09-02 08:04 - 002883863 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\Windows_7_Loader.zip
  2017-09-02 07:06 - 2017-09-02 07:06 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\monect
  2017-09-02 07:05 - 2017-09-25 10:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
  2017-09-02 07:04 - 2017-09-02 07:04 - 032690791 _____ C:\Users\BECKO\Downloads\PCRemoteReceiverSetup_5_6_0_1.zip
  2017-09-02 04:16 - 2014-07-01 01:14 - 000008856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardres.dll
  2017-09-02 04:16 - 2014-03-10 00:47 - 000099480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\infocardapi.dll
  2017-09-02 04:15 - 2014-06-06 09:16 - 000035480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TsWpfWrp.exe
  2017-09-02 04:15 - 2014-03-10 00:47 - 000619672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardagt.exe
  2017-09-02 04:14 - 2012-03-01 08:46 - 000019824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\fs_rec.sys
  2017-09-02 04:14 - 2012-03-01 08:29 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmi.dll
  2017-09-02 03:23 - 2017-09-02 03:23 - 000645120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsIntl.dll
  2017-09-02 03:23 - 2017-09-02 03:23 - 000194048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\elshyph.dll
  2017-09-02 03:23 - 2017-09-02 03:23 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msls31.dll
  2017-09-02 03:23 - 2017-09-02 03:23 - 000071680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RegisterIEPKEYs.exe
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:23 - 000616104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dat
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\url.dll
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000151552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iexpress.exe
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000139264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wextract.exe
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000116736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IEAdvpack.dll
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesysprep.dll
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SetIEInstalledDate.exe
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\icardie.dll
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pngfilt.dll
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmler.dll
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imgutil.dll
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\licmgr10.dll
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshta.exe
  2017-09-02 03:22 - 2017-09-02 03:22 - 000012800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
  2017-09-02 03:19 - 2017-09-02 03:19 - 000049152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\taskhost.exe
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 001158144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsPrint.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 001080832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000364544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XpsGdiConverter.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxgi.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000249856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1core.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000220160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10core.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000207872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WindowsCodecsExt.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d10_1.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000010752 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000009728 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shlwapi-l2-1-0.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000005632 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-ole32-l1-1-0.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-advapi32-l2-1-0.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-shell32-l1-1-0.dll
  2017-09-02 03:14 - 2017-09-02 03:14 - 000002560 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.dll
  2017-09-02 03:10 - 2017-09-02 03:10 - 001505280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3d11.dll
  2017-09-02 03:07 - 2015-07-30 16:13 - 000103120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\PresentationCFFRasterizerNative_v0300.dll
  2017-09-01 23:07 - 2016-05-11 18:19 - 000363520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\StructuredQuery.dll
  2017-09-01 23:07 - 2016-02-09 12:50 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\seclogon.dll
  2017-09-01 23:07 - 2016-02-03 20:59 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
  2017-09-01 23:07 - 2013-07-03 06:36 - 000055808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidclass.sys
  2017-09-01 23:07 - 2013-07-03 06:36 - 000025728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hidparse.sys
  2017-09-01 23:07 - 2013-02-12 06:32 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usb8023.sys
  2017-09-01 23:06 - 2016-06-25 22:53 - 000297472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.dll
  2017-09-01 23:06 - 2016-06-25 22:53 - 000126464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetpp.dll
  2017-09-01 23:06 - 2016-06-25 22:42 - 000039424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wpnpinst.exe
  2017-09-01 23:06 - 2016-06-25 22:41 - 000061952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntprint.exe
  2017-09-01 23:06 - 2016-06-25 22:41 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetppui.dll
  2017-09-01 23:06 - 2016-02-04 21:41 - 000296448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfds.dll
  2017-09-01 23:06 - 2015-11-11 21:39 - 001242624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comsvcs.dll
  2017-09-01 23:06 - 2015-11-11 21:39 - 000487936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\catsrvut.dll
  2017-09-01 23:06 - 2015-08-05 20:41 - 000751104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
  2017-09-01 23:06 - 2015-07-09 20:42 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\notepad.exe
  2017-09-01 23:06 - 2015-07-09 20:42 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\notepad.exe
  2017-09-01 23:06 - 2014-11-11 05:44 - 000186880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\pku2u.dll
  2017-09-01 23:06 - 2012-11-02 08:11 - 000376832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpnet.dll
  2017-09-01 23:06 - 2011-03-03 08:38 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
  2017-09-01 23:06 - 2011-03-03 08:38 - 000132608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsrslvr.dll
  2017-09-01 23:06 - 2011-03-03 08:36 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnscacheugc.exe
  2017-09-01 23:05 - 2016-05-12 18:18 - 000606720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpsvc.dll
  2017-09-01 23:05 - 2016-05-12 18:18 - 000591872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpprefcl.dll
  2017-09-01 23:05 - 2016-05-12 18:18 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IPSECSVC.DLL
  2017-09-01 23:05 - 2016-05-12 18:18 - 000274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\polstore.dll
  2017-09-01 23:05 - 2016-05-12 18:18 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpapi.dll
  2017-09-01 23:05 - 2016-05-12 18:18 - 000070144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winipsec.dll
  2017-09-01 23:05 - 2016-05-12 18:18 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FwRemoteSvr.dll
  2017-09-01 23:05 - 2016-05-12 17:57 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpscript.dll
  2017-09-01 23:05 - 2016-05-12 17:57 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gpscript.exe
  2017-09-01 23:05 - 2015-07-15 20:55 - 001159168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sysmain.dll
  2017-09-01 23:05 - 2014-03-04 12:17 - 000538112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\objsel.dll
  2017-09-01 23:05 - 2014-03-04 12:17 - 000051200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cngprovider.dll
  2017-09-01 23:05 - 2014-03-04 12:17 - 000049664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adprovider.dll
  2017-09-01 23:05 - 2014-03-04 12:17 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\capiprovider.dll
  2017-09-01 23:05 - 2014-03-04 12:17 - 000047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dpapiprovider.dll
  2017-09-01 23:05 - 2014-03-04 12:17 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dimsroam.dll
  2017-09-01 23:05 - 2014-03-04 12:17 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wincredprovider.dll
  2017-09-01 23:05 - 2013-10-19 04:36 - 000159232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\imagehlp.dll
  2017-09-01 23:05 - 2013-10-12 05:04 - 000121856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshom.ocx
  2017-09-01 23:05 - 2013-10-12 05:03 - 000163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scrrun.dll
  2017-09-01 23:05 - 2013-10-12 04:15 - 000141824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wscript.exe
  2017-09-01 23:05 - 2013-10-12 04:15 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cscript.exe
  2017-09-01 23:05 - 2011-08-17 07:24 - 000465408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psisdecd.dll
  2017-09-01 23:05 - 2011-08-17 07:19 - 000075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\psisrndr.ax
  2017-09-01 23:03 - 2015-10-13 07:50 - 000712640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ndis.sys
  2017-09-01 23:03 - 2014-09-04 08:04 - 000372736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rastls.dll
  2017-09-01 23:02 - 2016-07-22 17:51 - 000123904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\poqexec.exe
  2017-09-01 23:02 - 2016-01-22 09:04 - 000642048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\CPFilters.dll
  2017-09-01 23:02 - 2016-01-22 09:04 - 000535040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EncDec.dll
  2017-09-01 23:02 - 2015-11-03 21:55 - 000179712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\els.dll
  2017-09-01 23:02 - 2015-04-18 05:56 - 000342016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
  2017-09-01 23:02 - 2015-03-04 07:10 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfsw32.dll
  2017-09-01 23:02 - 2014-06-18 04:51 - 000646144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\osk.exe
  2017-09-01 23:02 - 2013-05-13 06:08 - 000903168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certutil.exe
  2017-09-01 23:02 - 2013-05-13 06:08 - 000043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certenc.dll
  2017-09-01 23:02 - 2012-07-05 00:16 - 000057344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netapi32.dll
  2017-09-01 23:02 - 2012-07-05 00:14 - 000102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browser.dll
  2017-09-01 23:02 - 2012-07-05 00:14 - 000041984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browcli.dll
  2017-09-01 23:01 - 2015-12-09 00:53 - 000509952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qedit.dll
  2017-09-01 23:01 - 2015-04-13 06:19 - 000259072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\services.exe
  2017-09-01 23:01 - 2014-06-19 01:23 - 001131664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dfshim.dll
  2017-09-01 23:01 - 2014-06-19 01:23 - 000156824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscorier.dll
  2017-09-01 23:01 - 2014-06-19 01:23 - 000081560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mscories.dll
  2017-09-01 23:01 - 2011-08-27 07:26 - 000233472 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\oleacc.dll
  2017-09-01 23:01 - 2011-05-24 13:44 - 000293376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll
  2017-09-01 23:01 - 2011-02-12 08:35 - 000191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FXSCOVER.exe
  2017-09-01 23:01 - 2010-12-23 08:54 - 000850944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sbe.dll
  2017-09-01 23:01 - 2010-12-23 08:50 - 000199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mpg2splt.ax
  2017-09-01 23:00 - 2015-11-14 01:50 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapistub.dll
  2017-09-01 23:00 - 2015-11-14 01:50 - 000076800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mapi32.dll
  2017-09-01 23:00 - 2015-11-14 01:49 - 000014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\fixmapi.exe
  2017-09-01 23:00 - 2015-11-05 22:02 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wshrm.dll
  2017-09-01 23:00 - 2015-11-05 12:48 - 000117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rmcast.sys
  2017-09-01 23:00 - 2015-07-15 05:55 - 000044032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basesrv.dll
  2017-09-01 23:00 - 2015-02-03 06:12 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ubpm.dll
  2017-09-01 23:00 - 2014-12-19 05:43 - 000164864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\profsvc.dll
  2017-09-01 23:00 - 2014-10-25 04:32 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\packager.dll
  2017-09-01 23:00 - 2014-07-17 04:40 - 000157696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsta.dll
  2017-09-01 23:00 - 2014-07-17 04:39 - 000304128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winlogon.exe
  2017-09-01 23:00 - 2014-07-17 04:39 - 000130048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcorekmts.dll
  2017-09-01 23:00 - 2014-07-17 04:03 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\rdpwd.sys
  2017-09-01 23:00 - 2013-10-12 05:03 - 000656896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
  2017-09-01 23:00 - 2013-10-12 05:01 - 000679424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
  2017-09-01 23:00 - 2013-10-12 05:01 - 000216576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\FWPUCLNT.DLL
  2017-09-01 23:00 - 2013-07-26 04:55 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shdocvw.dll
  2017-09-01 23:00 - 2013-07-12 13:07 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\usbcir.sys
  2017-09-01 23:00 - 2012-09-26 01:47 - 000078336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\synceng.dll
  2017-09-01 23:00 - 2012-04-26 07:45 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpwsx.dll
  2017-09-01 23:00 - 2012-04-26 07:41 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdrmemptylst.exe
  2017-09-01 23:00 - 2012-03-17 10:27 - 000056176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\partmgr.sys
  2017-09-01 23:00 - 2011-12-16 10:52 - 000690688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msvcrt.dll
  2017-09-01 23:00 - 2011-06-15 11:55 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbcjt32.dll
  2017-09-01 23:00 - 2011-06-15 11:55 - 000163840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbctrac.dll
  2017-09-01 23:00 - 2011-06-15 11:55 - 000122880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccp32.dll
  2017-09-01 23:00 - 2011-06-15 11:55 - 000086016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccu32.dll
  2017-09-01 23:00 - 2011-06-15 11:55 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\odbccr32.dll
  2017-09-01 22:59 - 2016-05-11 18:19 - 000351744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winhttp.dll
  2017-09-01 22:59 - 2016-05-11 18:19 - 000231424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mswsock.dll
  2017-09-01 22:59 - 2016-05-11 18:19 - 000206336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ws2_32.dll
  2017-09-01 22:59 - 2016-05-11 18:01 - 000026624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\netbtugc.exe
  2017-09-01 22:59 - 2016-05-11 17:52 - 000188928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\netbt.sys
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:54 - 001620992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVDECOD.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:54 - 001568768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVENCOD.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:54 - 001325056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOE.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:54 - 000902144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOD.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:54 - 000815616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMADMOE.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:54 - 000740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wmpmde.dll
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:54 - 000739328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMSPDMOD.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:54 - 000665088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVXENCD.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:54 - 000541184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSDECD.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:54 - 000358400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WMVSENCD.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:54 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\VIDRESZR.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000970240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msmpeg2adec.dll
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000829952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSMPEG2ENC.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000728576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcmde.dll
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000609280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MFWMAAEC.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP4SDECD.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MPG4DECD.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000241152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP43DECD.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\RESAMPLEDMO.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000206848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\qasf.dll
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksproxy.ax
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000153600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\COLORCNV.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MP3DMOD.DLL
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devenum.dll
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000053248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfvdsp.dll
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:53 - 000004608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ksuser.dll
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:43 - 000081408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\drmk.sys
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:11 - 000177152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\portcls.sys
  2017-09-01 22:59 - 2015-12-09 00:11 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\drmkaud.sys
  2017-09-01 22:59 - 2015-06-02 02:47 - 000210432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\cewmdm.dll
  2017-09-01 22:59 - 2015-04-24 20:56 - 000530432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\comctl32.dll
  2017-09-01 22:59 - 2014-12-08 05:46 - 000308224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scesrv.dll
  2017-09-01 22:59 - 2014-12-06 06:50 - 000242688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlasvc.dll
  2017-09-01 22:59 - 2014-10-14 04:50 - 000523776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\termsrv.dll
  2017-09-01 22:59 - 2013-06-26 01:56 - 000527064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\Wdf01000.sys
  2017-09-01 22:59 - 2012-11-29 01:57 - 000047720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\WdfLdr.sys
  2017-09-01 22:59 - 2012-11-29 01:57 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wdfres.dll
  2017-09-01 22:59 - 2012-11-29 01:57 - 000000003 _____ C:\Windows\system32\Drivers\MsftWdf_Kernel_01011_Inbox_Critical.Wdf
  2017-09-01 22:59 - 2012-10-03 19:42 - 000156672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncsi.dll
  2017-09-01 22:59 - 2012-10-03 19:42 - 000052224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nlaapi.dll
  2017-09-01 22:59 - 2011-03-11 08:33 - 001164288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc42u.dll
  2017-09-01 22:59 - 2011-03-11 08:33 - 001137664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mfc42.dll
  2017-09-01 22:16 - 2012-02-17 08:34 - 000826880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rdpcore.dll
  2017-09-01 22:16 - 2012-02-17 07:13 - 000024576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tdtcp.sys
  2017-09-01 20:37 - 2017-09-01 20:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Analog Devices
  2017-09-01 20:36 - 2017-09-01 20:36 - 000000000 ___HD C:\Program Files\InstallShield Installation Information
  2017-09-01 20:36 - 2009-05-18 13:32 - 000381440 _____ (Analog Devices, Inc.) C:\Windows\system32\Drivers\ADIHdAud.sys
  2017-09-01 20:36 - 2009-05-18 13:27 - 000032768 _____ (Analog Devices) C:\Windows\system32\adidrm.dll
  2017-09-01 20:36 - 2009-01-27 16:08 - 000139264 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AEADIAPO.dll
  2017-09-01 20:36 - 2008-07-15 13:09 - 000090112 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AEADISRV.EXE
  2017-09-01 20:36 - 2008-02-28 16:17 - 000034304 _____ (Analog Devices, Inc.) C:\Windows\system32\SmaxCo.dll
  2017-09-01 20:36 - 2007-12-05 07:56 - 000364544 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AEADIExt.dll
  2017-09-01 20:36 - 2007-01-10 14:40 - 000050176 _____ (Andrea Electronics Corporation) C:\Windows\system32\AEADIAPR.dll
  2017-09-01 20:35 - 2017-09-01 20:35 - 004695672 _____ (Lenovo Group Limited ) C:\Users\BECKO\Downloads\7ka216ww.exe
  2017-09-01 20:29 - 2017-09-01 20:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\dllescort
  2017-09-01 20:18 - 2017-09-01 20:18 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Google
  2017-09-01 20:15 - 2017-09-01 20:15 - 000002207 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
  2017-09-01 20:15 - 2017-09-01 20:15 - 000002195 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
  2017-09-01 20:14 - 2017-09-03 07:24 - 000058016 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
  2017-09-01 20:14 - 2017-09-01 20:38 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Google
  2017-09-01 20:14 - 2017-09-01 20:15 - 000000000 ____D C:\Program Files\Google
  2017-09-01 20:14 - 2017-09-01 20:14 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Deployment
  2017-09-01 20:14 - 2017-09-01 20:14 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\Apps\2.0
  2017-09-01 20:11 - 2017-09-03 17:27 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Adobe
  2017-09-01 20:11 - 2017-09-01 20:11 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Macromedia
  2017-09-01 20:10 - 2017-09-01 20:10 - 000803328 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerApp.exe
  2017-09-01 20:10 - 2017-09-01 20:10 - 000144896 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
  2017-09-01 20:09 - 2017-09-01 20:10 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
  2017-09-01 19:51 - 2017-09-01 19:18 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
  2017-09-01 19:37 - 2017-09-01 19:37 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdMtpDr_01_09_00.Wdf
  2017-09-01 19:19 - 2017-09-01 19:19 - 000001393 _____ C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
  2017-09-01 19:18 - 2017-09-24 12:45 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO
  2017-09-01 19:18 - 2017-09-20 11:03 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Local\VirtualStore
  2017-09-01 19:18 - 2017-09-01 19:18 - 000000020 ___SH C:\Users\BECKO\ntuser.ini
  2017-09-01 19:18 - 2011-04-12 04:36 - 000000000 ____D C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\Media Center Programs
  2017-09-01 18:59 - 2017-09-01 18:59 - 000001345 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Media Center.lnk
  2017-09-01 18:58 - 2017-09-01 18:58 - 000001326 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows DVD Maker.lnk
  2017-09-01 18:57 - 2017-09-01 18:57 - 000000000 ____H C:\Windows\system32\Drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf
  2017-08-30 17:29 - 2017-08-31 17:45 - 000000000 ____D C:\3590F75ABA9E485486C100C1A9D4FF06Z.Z...ZZZ...Z.ZZ

  ==================== One Month Modified files and folders ========

  (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)

  2017-09-25 09:55 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
  2017-09-25 03:28 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
  2017-09-25 03:28 - 2009-07-14 07:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
  2017-09-24 18:44 - 2017-08-01 08:22 - 000000000 ____D C:\Program Files\Cheat Engine 6.7
  2017-09-24 12:21 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
  2017-09-24 12:17 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
  2017-09-22 13:27 - 2009-07-14 07:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
  2017-09-22 09:46 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
  2017-09-18 18:22 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Windows\Downloaded Program Files
  2017-09-05 19:48 - 2016-09-16 12:58 - 000000000 ____D C:\Intel
  2017-09-05 18:17 - 2010-11-21 00:01 - 000765700 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
  2017-09-04 23:26 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
  2017-09-04 03:39 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\AppCompat
  2017-09-03 17:33 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\PolicyDefinitions
  2017-09-03 03:34 - 2009-07-14 07:33 - 000267016 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
  2017-09-03 03:30 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\DVD Maker
  2017-09-03 03:30 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\tracing
  2017-09-03 03:30 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\migwiz
  2017-09-03 03:30 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Dism
  2017-09-03 03:30 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\AdvancedInstallers
  2017-09-02 09:42 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
  2017-09-02 09:41 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Defender
  2017-09-01 19:56 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
  2017-09-01 19:51 - 2009-07-14 07:52 - 000028672 _____ C:\Windows\system32\config\BCD-Template
  2017-09-01 18:58 - 2009-07-14 07:52 - 000000000 ___RD C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
  2017-09-01 18:58 - 2009-07-14 05:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\sysprep
  2017-09-01 18:53 - 2011-04-12 04:37 - 000000000 ____D C:\Windows\CSC

  ==================== Files in the root of some directories =======

  2017-09-02 09:50 - 2017-09-02 09:50 - 000280064 _____ () C:\Users\BECKO\AppData\Roaming\8b5a5cb069b1cfec65bffb9aafc26fad.exe

  Some files in TEMP:
  ====================
  2017-09-20 15:53 - 2017-09-20 15:54 - 006087840 _____ (Innovative Solutions                                        ) C:\Users\BECKO\AppData\Local\Temp\tmp-drivermax9399034.exe

  ==================== Bamital & volsnap ======================

  (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

  C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
  C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed

  LastRegBack: 2017-09-20 03:59

  ==================== End of FRST.txt ============================

   

  Addition_25-09-2017 12.25.58.txt

 4. преди 7 минути, ExaFlop написа:

  А съседи? Провери! Затова съм дал линк за изтегляне на инструмент за проверка какви устройства има в мрежата ти.

  Проверил съм 

  преди 6 минути, Филипов написа:

  Хайде поредния - нещо бързаш ли?

  Откъде сваляш и плащаш ли на някого за това?  Ако е торент - нищо не е гарантирано. Нито колко пиъри са закачени, на всеки от тях по колко маймуни са се накачили, колко им е ъплоуда, дали не го реже провайдераът им (като моя), колко торента сийдват.

  От при теб - дали въобще ти е отворен порта през пикливото домашно рутерче и колко конекции и трафик може да обработи.

  Никакви торенти умнико - проста проверка на скороста на нета , дори нямам и такива програми

 5. Здравейте , бихте ли ми помогнали да повиша скоростта на сваляне ако може разбира се . Интернета е през рутер  tp-link wr841n , струва ми се че не трябва да е така - на качване да е по-висока  от тази на сваляне.Благодаря предварително на отзовалите се.   П.С. Плащам за 50 Mbps

   

   

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.
×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване