Премини към съдържанието

Sleda

Потребител
 • Публикации

  8029
 • Регистрация

 • Последно онлайн

Всичко публикувано от Sleda

 1. ЗРЪНЦА ОТ ЗНАНИЕТО НА ЕДИН ПОСВЕТЕН XVI I ГЛАВА ”Говорете малко, служете много” ‘’Mysterium Magnum’’ на Кръста на Розата Вярно е казано, много вярно, че ‘’малкото познание е опасно нещо’’, ‘’да се знае малко, е опасно’’, а това със същата сила важи и за Учението на Розенкройцерите както и за всеки друг предмет. Поради това, най-първата стъпка трябва да е: да се разбере дали вие имате достатъчно познания за да сте защитени от опасността да знаете само малко. И така, позволете да задам въпроса: Какво представлява Учението на Розенкройцерите, което вие с такова голямо желание искате да споделите с другите и на което те се противопоставят. Дали то е двойката закони за ‘’Причинността’’ и ‘’Прераждането’’? Те са отлично средство за обяснението на много проблеми на живота и те са голямо успокоение когато онази с косата се появява и грабва от нашия дом някой близък и скъп човек. Но тогава вие трябва да имате на ум, че има много хора които никога не изпитват нужда от каквото и да било обяснение. Те органически са непригодни за това, както глухонемият не може да използва телефон. Вярно е, че ние работим за по-добър напредък когато съзнаваме и приемаме закона и неговото предназначение, но нека се успокоим от факта, че тези закони действат за доброто на всички независимо от това дали се познават или не и затова ТОВА ПОЗНАНИЕ НЕ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ. Те няма да изпитат голяма загуба защото не са усвоили тази доктрина и те може би ще избегнат голямата заплаха от това да притежават ‘’малко познание’’…. Да се променят хората, в никакъв случай не е съществена част от Учението на Розенкройцерите. Пазителят на портата(Входа) няма да ги изпитва какво знаят, а той може да пусне някои които са напълно неуки за тази материя и да затръшне вратата пред други които са посветили живота си на изучаване, разясняване и обучаване на тези закони. Тогава, ако доктрините за ‘’Причинността’’ и ‘’Прераждането’’ не са от съществено значение, какво да кажем за комплексното устройство на Човек?….Не, НЕ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ да се знаят тези неща. Ако се използва разумно, това познание е едно предимство, но то може да бъде един безспорен недостатък за тези които притежават само ‘’малко познание’’ в тази насока. Има много такива хора които често медитират върху ‘’висшето себе’’ докато напълно са игнорирали многото ‘’низши себета’’ затънали в мизерия съвсем близо да тяхната врата. Има много хора, които мечтаят денем и нощем, за времето когато ще се впуснат в полетите на душата си като ‘’невидими помагачи’’ и ще заличат мъката на болните и страдащите, а не похарчват дори и пет цента и не отделят дори един час за да занесат на един бедняк, една самотна душа в болница, едно цвете и една утешителна дума. Отново, аз казвам че Пазителят на Портата е по-вероятно да пропусне този който е направил всичко по силите си, отколкото този който много е мечтал и нищо не е направил за да помогне на страдащия си събрат.?… Но ученикът може да каже: ‘’Ако познанието за по-горе споменатите предмети, което изглежда да има практическа стойност, е от несъществено значение за напредъка, следва че изучаването на Периодите, Обръщенията, Глобусите на Световете и т.н., е съвсем маловажно. Това се отнася за всичко изучавано в ‘’Космоконцепцията’’ и нищо от Учението на Розенкройцерите което сме включили и в което сме вложили вярата си, не остава? Нищо не остава? Да, наистина, ВСИЧКО ОСТАВА, защото споменатите неща са само външна обвивка която трябва да махнете за да се открои сърцевината на всичко. Вие сте чели ‘’Космогонията’’, много пъти може би. Може би сте я изучили и се чувствате горди със знанието си за мистерията на света, но прочели ли сте някога мистерията или тайната скрита във всеки ред? Това е главното първостепенно учение, ‘’Космогонията’’ проповядва на всяка страница ЕВАНГЕЛИЕ НА СЛУЖЕНЕТО*. _________________________________________________________________________________________________ *служене – има се предвид извършването на всякакъв вид дейност с цел подпомагане и в полза на хората и света; умствен и/или физически ТРУД _________________________________________________________________________________________________ ЗА НАС, Божеството манифестира или прояви вселената. Великите творчески Йерархии всички са били, а някои от тях и сега са, наши слуги. Сияещите звездни ангели, чиито огнени тела ние виждаме да се въртят в пространството, са работили върху нас еони от време и когато трябваше Христос дойде да ни донесе духовния тласък(импулс) , нужен тогава. И в най-голяма степен е валидно, че в притчата за последния вердикт(или отсъждане) Христос не казва: ‘’Добре сторено, ти си голям и ерудиран философ, който владее Библията, Кабала, ‘’Космоконцепцията’’ и всички останали трудове от мистерийните учения които разкриват сложните процеси във всемира, а Той казва: “Добре сторено, ти си добър, предан слуга, отдаден си на радостта към твоя Господ Защото Аз бях гладен и ти ми даде да ям, Аз бях жаден и ти ми даде да пия;’’ Нито една единствена дума за знание. Цялото ударение е било поставено върху преданост и служене. Съществува дълбок окултен смисъл в това: СЛУЖЕНЕТО СЪЗДАВА И ИЗГРАЖДА ТЯЛОТО НА ДУШАТА, искрящата венчална одежда без която никой човек не може да встъпи в небесното царство, наречено в окултизма ’’Новата Галилея’’, и няма значение дали съзнаваме и дали сме наясно за какво става въпрос, стига да вършим работата. И още повече, и тъй като сияйното тяло на душата расте вътре и около човек, тази светлина ще му помага да разбира Мистериите без нужда от книги и някой, който е така Бого-обучен знае повече от всички книги на света. Когато настане моментът, вътрешното зрение ще се отвори и пътя към храма ще бъде показан. Ако вие искате да учите хората около вас, без значение колко скептично настроени те може да са, те ще ви повярват ако проповядвате евангелието на служене. Но вие трябва да проповядвате чрез практикуване. Сам вие трябва да станете слуга на хората, ако искате да ги накарате да ви повярват. Ако искате да ви следват, вие трябва да водите, ако ли не, те ще имат право да поставят под въпрос искреността ви. Помнете, ‘’има град на върха на хълма’’, и ако вие само си давате вид, те имат право да ви съдят по плодовете ви; затова ГОВОРЕТЕ МАЛКО, СЛУЖЕТЕ МНОГО.
 2. Живо Жертвоприношение Мрежата на Съдбата. Как се изплита и как се разплита XII ГЛАВА Живо Жертвоприношение Томове, или по-скоро библиотеки, са били изписани за да се обясни какво е Бог, но може би всеобщо убеждение е, че колкото повече четем обяснения от други хора, толкова по-малко разбираме и възприемаме. Има едно описание дадено от вдъхновяващия апостол Йоан: ‘’Бог е светлина’’, което е толкова понятно за разума, колкото другите са объркващи. … За да се докоснем до същността на въпроса, нека се върнем назад във времето за да схванем началото и посоката на бъдещия ни прогрес.(напредък). За първи път нашето съзнание е било насочено към Светлината малко след като сме придобили ум(съзнание) и със сигурност сме встъпили на пътя на нашата еволюция като човешки същества през Атлантида, земята на мъглата, били сме дълбоко долу в низините на земята, където топлата мъгла излъчвана от охлаждащата се земя висяла като плътен облак над сушата. Тогава звездните висини на вселената никога не са били виждани, а и сребърната светлина на луната не можела да проникне през плътната, мъглива атмосфера която висяла над древната земя. Дори огненото великолепие на слънцето било напълно потушено, защото когато поглеждаме в Паметта на Природата отговаряща на тези времена, то много наподобява на улична лампа в мъглива нощ. То е било в значителна степен замъглено и около него е имало аура от различни цветове, много подобно на това което се вижда около волтова дъга. След това се случил неизбежният потоп когато мъглата се охладила и кондензирала. Атмосферата се прояснила и ‘’избраните хора’’ били спасени. Тези които са работили върху и вътре в себе си и са се били научили да изграждат нужния орган, бял дроб за дишане в атмосфера, такава каквато ние имаме сега в нашата епоха Ариана (от air/въздух) се спасили и излезли при светлината. Изборът не е бил произволен: работата в миналото върху строеж на тяло. Тези които имали само хриле, такива каквито фетусът все още използва през своето вътреутробно развитие, са били физиологически неприспособени да встъпят в новата ера, както фетусът би бил ако е пренебрегнал изграждането на бял дроб. Той би умрял както тези древни хора са умрели когато разредената атмосфера направила хрилете безполезни. От деня, когато сме излезли от древна Атлантида, нашите тела практически са завършени, няма нови носители които да трябва да се добавят; но от тогава и от сега занапред тези които желаят да следват светлината трябва да се стремят към растеж на Душа. Телата, които сме кристализирали около нас, трябва да се трансмутират и разпаднат и квинтесенцията от жизнения опит трябва да се екстрактира(извлече), която като ‘’душа’’ ще може да се амалгамира с духа за да го подхрани от безсилие до всемогъщество. Това е смисълът на “живото жертвоприношение”, човек жертва плътното си тяло за да го превърне и го превръща в душа. ОТ МЕН: душата е част от виталното/етерното тяло носител, съставена е от двата по-висши етери; през следващата епоха, епохата на Водолея, спасени ще бъдат тези които са си ИЗГРАДИЛИ ДУША, тялото-носител на тогавашната ЕТЕРНА ЗЕМЯ.
 3. криле леке, риле, реле, кели, Ерик пространствен
 4. МРЕЖАТА НА СЪДБАТА. КАК СЕ ИЗПЛИТА И КАК СЕ РАЗПЛИТА ЧАСТ I ТЯЛО НА ДУШАТА Въпреки че беше предоставена много значима информация осветляваща по нов начин този въпрос в Космогонията на Розенкройцерите и последвалите след нейното издаване публикации, в нашата централа пристигат писма от ученици засягащи разнообразни теми, но молещи за повече разяснения на такива въпроси като обсебване, медиумистика, лудост, ненормална психика и т.н..Това е причината авторът да разгледа тази тема по-обстойно и по-задълбочено. Максимата, че „практиката усъвършенства” е в сила както за физическия свят така и за духовните области. Затова, надяваме се, че осветляването на тази тема, която ще бъде обект на следващите страници, би могло да бъде от помощ за ученика да разбере по-добре и да види по-ясно причините които пораждат ефектите т.е. действителността в този свят. За да можем напълно да разберем този въпрос ще бъде необходимо да започнем от самото начало; да осъзнаем че първите фундаментални факти на съществуванието са: непрекъснатата последователност и приемственост на живота и че действието е израз на живота в проявление. Веднага след като Духът е предприел първото си действие, чрез него той е генерирал причина която трябва да има своето последствие като ефект. Това е абсолютно необходимо за да се поддържа равновесието във вселената. Ако този акт е бил физически, така да се каже, извършен от Духа във физическо тяло, реакцията, по необходимост, също трябва да бъде от физически вид. Ако това се приеме за вярно, тогава следва по линията на логиката, че ние трябва да се раждаме на този свят от време на време защото на всеки е ясно, че ние генерираме причини на този свят ден след ден които не могат да имат и нямат адекватен ефект и ако ние не може да пожънем това което сме посели докато сме били в това тяло, то непременно трябва да се върнем за да жънем в ново тяло защото иначе законът няма да се спази. Ако законът за причинно-следствената връзка е верен, периодичното прераждане е абсолютно логическа необходимост. Затова, дали ние осъзнаваме или не и дали ни харесва или не, ние се намираме в един затворен кръг на задължителна необходимост и поради нашите собствени минали действия сме привързани да се връщаме да действаме и реагираме докато не си създадем и развием сила която е по-голяма от тази която ни върти. Какво представлява тази сила, Гьоте, великият немски мистик, е разкрил с няколко думи: „От всяка сила която държи света в окови, Човек се освобождава когато придобие себе контрол.” И тъй като знанието е сила, очевидно е че колкото по-пълно е нашето разбиране на действието на двойката закони за Причинно-следствената Връзка и Прераждането толкова по-лесно ще открием пътя за освобождението ни и също така по-добре ще знаем как да помагаме на другите. Похвални са усилията на науката за изобретяване на инструменти посредством които да се разкриват тайните на природата. Но докато тя успешно с справя с материята, тайните на духа и живота за учените са затворена книга. Съществува само един инструмент, който е в състояние да изследва духовните неща и това е самият Дух. По същия начин както е необходимо да се обучава човек за да може да извършва научни изследвания във физическия свят, така също се изисква продължителен и постоянен процес за да може човек да изследва духовния свят. Както ученият трябва да заплати цената на познанията си с месеци и години усамотена и непрекъсната работа, така и посветеният изследовател на духовните светове трябва да даде години от своя живот за да се научи да разбира духовния свят и да е в състояние да извършва проучвания с методите на духа. Както ви е известно, това което сега е Физическо тяло е било първото тяло-носител придобито от човек като мисъл-форма (от материята на Света на Мисълта); то е било подложено на невероятно продължителен период на еволюция и структуриране преди да стане сега този великолепен инструмент който му служи така добре; но то е твърдо, инертно и трудно се поддава на въздействие. Следващото придобито тяло е било Виталното Тяло (енергийно тяло, с естество на електро-магнитно поле) което също е преминало през дълъг период на развитие и се е втвърдило до консистенцията на етер. Третото тяло, Тялото на желанията (също известно в окултизма като Астрално Тяло) е било придобито сравнително по-късно и сега е в състояние подобно на непрекъснато движещ се и променящ се флуид. И най-накрая, Умът, който е само един безформен облак, който не може да се нарече тяло и който за сега е само линк (връзка) между трите носителя на човек и духа. ____________________________________________________________________________________________________________ * Тялото на Желанията (Desire Body), желанието като подтик за мисъл, движение и действие. -има се предвид подтикващата сила на желанието (стремеж, жадуване), нужна за осъществяване на движение, мисъл и говор. ____________________________________________________________________________________________________________ Тези три тела-носители, физическото тяло, виталното тяло и тялото на желанията, заедно с връзката на ума, са инструментите на духа през тази еволюция и, противно на общоприетото становище, способността на духа да изследва висшите светове не зависи от най-ефирното от тези тела така много както от по-плътните. Доказателството за това твърдение е близко до ума и наистина, всеки който някога сериозно се е опитвал, се е убедил сам в достоверността му. Ако не, той незабавно ще го получи просто като последва указанията за промяна на своето мнение. Този факт е известен на много хора, които са се опитвали да прочистят ума си и всеки който желае и е достатъчно упорит може да изпита същото и да се радва на чист ум и съзнание след много кратко време. Но докато чистите мисли ни облагодетелстват с една голяма крачка напред по пътя на развитието и прогреса, емоциите и желанията на тялото на желанията не се поддават толкова лесно на овладяване защото този носител е вече значително по-установен и втвърден отколкото ума. Докато възроденият ум лесно се съгласява с идеята че би трябвало да обичаме враговете си, тялото на желанията, емоционалната и страстната ни природа, се стреми с всяка фибра от съществото си да си върне, да си отмъсти око за око и зъб за зъб. Понякога, дори след като са минали години и години и след като си мислим че злото е надмогнато, че сме го победили, то може изведнъж да се изправи отново и да разбие всичките ни надежди, да покаже зъбите си, да се развилнее и да пожелае отмъщение за някакво наистина случило се или въображаемо злодеяние. Тогава е необходима цялата сила на висшата природа за да подчини тази разбойническа част на нашето същество. Това е, както авторът мисли, тръна в плътта за който Павел умолява Господа три пъти и получава следния отговор: “Моята милост ти е достатъчна”. Наистина, необходима е цялата милост, която е във властта на човек, за да надмогне и победи и предпазливостта трябва да няма край, затова нека да „внимаваме и да се молим”. Тялото на желанията е отговорно за всички наши действия, добри или лоши или неутрални и затова източните философи са напътствали своите ученици да унищожават желанията си и да се въздържат от действия, добри или лоши в най-голяма степен, за да могат така да се спасят от колелото на раждане и смърт. Но този своенравен темперамент който е такава заплаха когато контролира нещата, може да бъде накаран да ни служи ефикасно когато е управляван по определен начин. Нито за момент не би трябвало да си помислим, че трябва да убием страстния си темперамент и твърдостта на нрава си.Своенравието на тялото на желанията трябва да бъде контролирано, но не непременно унищожено, защото динамичната сила на движение и действие в невидимия свят е заложена в това тяло на желанията и ако то не е цяло и непокътнато не можем да очакваме, че ще можем да се управляваме там, ще бъдем като кораб чийто мотор е повреден и който се носи по вълните на океана. Има общества които проповядват методи за развитие базирани на въздържание и пасивно отношение към живота и едно от първите напътствия към ученика е да стане съвършено пасивен. Всеки който се издига от физическия свят в духовните области посредством такива методи със сигурност ще се озове там като подхвърляно от вълните и плаващо без посока парче дърво, плячка на теченията. Но във вътрешните светове има, както и тук, същества които са всичко друго но не и доброжелателни, които са готови да се възползват от всеки който се осмелява да навлезе в техния свят без да е напълно подготвен да се защити от тях. И така, ние разбрахме изключителната важност за това, нашите желания да бъдат подчинени на волята на духа тук в този свят, да накараме това наше тяло на желанията да ни се подчинява за да го тренираме преди да се опитаме да навлезем във вътрешните светове. Тук то е, в значителна степен, държано в шах поради факта, че е вместено вътре във физическото тяло и поради това не може да ни влияе и да ни люшка насам-натам както би могло когато се освободи от затвора на физическото тяло. Но дори и подчиняването на тялото на желанията, колкото и трудна осъществимо да е то, не може да направи човек да бъде в пълно съзнание в невидимите светове защото тялото на желанията не е еволюирало да такава степен, че да действа като реален инструмент на съзнанието. То е безформено и подобно на облак, при голямата част от хората, и притежава само определен брой вихъри като центрове на сетива или съзнание; те все още не са достатъчно развити за да могат да се използват за целта без някаква допълнителна помощ. Затова е необходимо да се работи върху виталното тяло с цел то да може да се използва в полетите на душата. Този носител, както знаем, е съставен от четирите етера. Посредством това тяло ние манипулираме нашето най-плътно тяло, физическото тяло, за което се мисли че е целия човек. Химическият етер и жизненият етер формират една матрица за нашето физическо тяло. Всяка молекула от физическото тяло е вградена в една мрежа от етер която я прониква и насища с живот. Посредством тези етери функциите на организма, като например храносмилане се осъществяват, а плътността и здравината на тези матрици от етер определят състоянието на здравето. Но частта на виталното тяло съставена от двата по-висши етера, светлинния етер и отразяващия етер, е това което можем да наречем Тяло на Душата, тази част е по-тясно свързана с тялото на желанията и ума и също така по-податлива на влиянието на духа, отколкото другите два по-ниски етера. Това е тялото-носител на интелекта (или разума, разсъдъка) т.е.това което прави човека човек. Нашият морал, нашите стремежи, нашият характер и т.н. са следствие на работата която извършва духът в тези два висши етера, които започват все повече да излъчват светлина съответно на качествата на характера и начина на поведение на човек. Също така, както плътното тяло асимилира частици от храната и така нараства, така и двата висши етера асимилират нашите добри дела през живота и също така нарастват по обем. Съответно на делата ни през този настоящ живот ние увеличаваме или намаляваме това което сме донесли при раждането си. Ако сме се родили с добър характер, изразяващ се чрез тези два етера, няма да ни е лесно да променим това защото виталното тяло се е втвърдило вече много и е станало стабилно и неподатливо на промени след еони време на еволюция. От друга страна, ако не сме полагали усилия за усъвършенстването си и лесно сме се отдавали на привичките и навиците си които наричаме лоши, ако сме си формирали лош характер в предишни животи, в този случай ще е трудно да го променим и да надмогнем поради тази втвърденост и улегнала същност на виталното тяло и ще са необходими години от упорити усилия за да променим структурата му. Това е причината поради която Учението на Западната Мъдрост учи, че цялото свръхестествено развитие започва от виталното тяло. ___________________________________________________________________________________________________________ *Учението на Западната Мъдрост, е Окултното (Тайното) Християнство дадено от Христос на учениците му ___________________________________________________________________________________________________________
 5. диафрагма радиа, Грами, магда, фиара, диаграма перитонеум
 6. окислител кители, котели, кости, колети, килоти холестерол
 7. консервант врат, вносен, коварен, товарен, нанос омекотител
 8. родственик трикове, никове, стоки, вестник, кредо братовчед
 9. кармичен мрачен, раче, Кармен, ракиен, наречи северозапад
 10. крякане акане, акане, акане, акане, акане сито
 11. намордник народи, намокри, дрон, крона, мадони простосмъртен
 12. стилистика ластик, листак, киста, стиска, скалисти квадратура
 13. караконджул дракон, радон, локдаун, оракул, кракун криминалистика
 14. “ФАРГО” по НВО. Супер е: 10 от 10 от мен.
 15. скафандър драка, драска, кадър, сандък, ръфан задължителен
 16. прикритост корист, тропик, сироп, открити, опити дърводелец
 17. акредитация атракция, акция, акация, дирекция, традиция опостушителен
 18. Дрънде, виж един стар, мисля че беше малък сериал “ Carnivale”. Мисля че го има по YouTube. Също така старият “Taken” на Спилбърг, също по YouTube. И за двата давам 10 от 10.
 19. наковалня влак, валяк, новак, овална, лавка любопитство родословие слово, олово, солово, родове, лордове сгромолясва
 20. предопределение оперение, предели, доплер, подредени, преподредени овладяване
 21. Влязохме и в Yahoo News. https://www.yahoo.com/news/bulgarias-gerb-strong-lead-nov-104352321.html
 22. акордеон орден, Ореон, корда, родео, радон определител
 23. стратосфера тостер, тартор, таратор, страст, афера любопитство
 24. комерсиален керосин, морален, орисан, реален, окислен знаменосец
 25. сарказъм мъка, заръка, скарам, марка, акам автосалон
 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.
×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване