Премини към съдържанието

kalansuv

Потребител
 • Публикации

  1215
 • Регистрация

 • Последно онлайн

Харесвания

242 Супер репутация

Всичко за kalansuv

 • Титла
  kaldata маниак

Информация

 • Пол
  Мъж

Последни посетители

2135 прегледа на профила
 1. Книга за мрежи и администрация им по Линус

  Потърси в книжарниците Книги за Линукс. Няма да цитирам автор за да не правя реклама. В специализирани сайтове напиши Линукс и търси. Гугъл също е добра търсачка.
 2. До Г-н Белгиеца. Извинявам се. Не ми влиза в работата. Но мога ли да задам няколко въпроса? Извинявам се отново. На колко години е белгиеца и Белгийката и Белгийчето. Ако Белгийката е над 30 год. възраст как не се е женила или раждала. Белгиеца гледал ли е доведени деца? Ако белгиеца и Белгииката са на 26 год с 5 год. дете? Ако Белгиеца е на 35-40 год, а белгийката над. 35 год. възраст с 5 год. дете? Само предполагам. Знае ли Белгиеца детеродната възраст на жените? Възнамерява ли Белгиеца да има още деца? Препоръчвам на Белгиеца да си посети наследствената къща в София, защото може да е ограбена и разбита. А и май Софииската 3-4 етажна къща е по- голяма от Белгийската. Как живеят родителите му в София без него и внучето си? Извинявам се. Но си мисля, че Белгиеца е жена мечтаеща си за сватба с чужденец. Истината е точно обратното на това как се представяте. Предполагам, че Белгиеца е с доста беден и с малки жилища. Затова си фантазира за Белгийски бабички. Щом на Белгийката родителите са в старчески дом, то те са над 70-80 год. и няма как такива родители да имат 30 год. дъщеря, а най- вероятно 40-50 год. В Заключение. Почти всяка Българка ражда първото си дете на 20-22 год., а на 25-26 год. второто си дете. Над 30- год възраст жената по- принцип излиза в невъзможност да ражда деца. Физиология. Природа. Мисля, че белгиеца е точно обратното на това, което се хвали. Тоест е много беден и малоимотен. Извинявам се от сърце и душа.
 3. Linux - обща дискусия 3

  --enable-mpi --with-cc=/path/to/mpicc --with-cxx=/path/to/mpicxx $ cd /path/to/SU2/ $ ./configure $ ./configure --help $ ./configure --prefix=/path/to/install/SU2 --enable-mpi --with-cc=/path/to/mpicc --with-cxx=/path/to/mpicxx CXXFLAGS="-O3" $ make $ make -j 8 $ make install Без този ред. make clean export SU2_RUN="your/prefix/bin" export SU2_HOME="/path/to/SU2" export PATH=$PATH:$SU2_RUN export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:$SU2_RUN $ cd /path/to/your/SU2/ $ ./configure --prefix=/path/to/install/SU2 $ make $ make install make -j 8 install $ cd /path/to/SU2 $ ./configure --prefix=/path/to/install/SU2 CXXFLAGS="-O3" --enable-mpi --with-cc=/path/to/mpicc --with-cxx=/path/to/mpicxx $ make -j 8 install CXXFLAGS="-O3" --enable-mpi --with-cc=/path/to/mpicc --with-cxx=/path/to/mpicxx ./configure --enable-mpi --prefix=$SU2_INSTALLPATH CXXFLAGS="-O3 -Wall" export CXXFLAGS="-O3 -Wall" && ./preconfigure.py --enable-autodiff --enable-mpi --prefix=$SU2_INSTALLPATH $ ./configure --prefix=/path/to/install/SU2 CXXFLAGS="-O3" --enable-mpi --with-cc=/path/to/mpicc --with-cxx=/path/to/mpicxx --enable-PY_WRAPPER $ sudo apt-get install swig $ sudo apt-get install python-pip $ sudo pip install mpi4py $ sudo brew install swig $ sudo brew install open-mpi $ sudo easy_install pip $ sudo pip install mpi4py
 4. Linux - обща дискусия 3

  Със Убунту съм. Имам два файла: В папка Downloads и копирани на работният плот. su2-ubuntu-latest.tgz SU2-6.0.0.tar.gz Искам да инсталерам програматa SU2. Отидох в програми и актуализации. Отметнах Изходен код. Въведах две хранилища, но не можах да ги актуализирам. $ git clone https://github.com/su2code/SU2.git $ git clone https://github.com/su2code/su2code.github.io $ git clone https://github.com/su2code/TestCases.git Изпълних: $ git clone https://github.com/su2code/SU2.git $ git clone https://github.com/su2code/TestCases.git $ cd SU2/ $ ./configure $ make install $ cp -R ../TestCases/* ./TestCases/ $ cd ./TestCases/ $ python serial_regression.py Не можах да инсталирам SU2. Къде греша? > pacman -Syuu # update the package list, will take a while > pacman -S base-devel git mingw-w64-x86_64-toolchain # will take a while > pacman -S base-devel git mingw-w64-i686-toolchain # will take a while > gcc -v # test gcc > cd ~ > mkdir omp_hello > cd omp_hello > wget https://computing.llnl.gov/tutorials/openMP/samples/C/omp_hello.c > gcc -fopenmp omp_hello.c -o omp_hello # generate the executable file omp_hello.exe > ./omp_hello # By default, gcc creates 1 thread for each core. My PC has 2 cores (4 cores under hyperthreading) # The order of the five output lines will be random Hello World from thread = 1 Hello World from thread = 2 Hello World from thread = 3 Hello World from thread = 0 Number of threads = 4 > export OMP_NUM_THREADS=8 # explicitly set 8 threads by the OMP_NUM_THREADS environment variable > ./omp_hello Hello World from thread = 3 Hello World from thread = 0 Number of threads = 8 Hello World from thread = 6 Hello World from thread = 5 Hello World from thread = 4 Hello World from thread = 1 Hello World from thread = 2 Hello World from thread = 7 > printenv | grep "WIN\|MSMPI" > mkdir ~/msmpi # create a temporary folder under your home directory > cd ~/msmpi # enter the folder > cp "$MSMPI_LIB64/msmpi.lib" . # copy msmpi.lib to ~/msmpi/; the import library, a placeholder for dll > cp "$WINDIR/system32/msmpi.dll" . # copy msmpi.dll to ~/msmpi/; the runtime library > gendef msmpi.dll # generate msmpi.def. For 32-bit, use: gendef -a msmpi.dll, which specifies the stdcall format > dlltool -d msmpi.def -D msmpi.dll -l libmsmpi.a # generate the (static) library file libmsmpi.a > cp libmsmpi.a /mingw64/lib # copy the new library file to where g++ looks for them; # try "g++ --print-search-dirs" > cp "$MSMPI_INC/mpi.h" . # copy the header file mpi.h to ~/msmpi/ > cp mpi.h /mingw64/include # copy the header file to the default include folder > cd ~ > mkdir mpi_hello > cd mpi_hello > gcc mpi_hello_world.c -lmsmpi -o mpi_hello # -lmsmpi: links with the msmpi library, the file libmsmpi.a that we generated above > ./mpi_hello # run it with 1 process > export PATH="$MSMPI_BIN":$PATH # add MSMPI_BIN (where mpiexec.exe is) to PATH > mpiexec -n 4 mpi_hello.exe # run it with 4 processes > wget http://www.netlib.org/blas/blas-3.6.0.tgz > tar xf blas-3.6.0.tgz > cd BLAS-3.6.0 > gfortran.exe -c *.f # compile each .f file and produce a .o fils # (you can also add the Optimization switch -O3) > ar rv libblas.a *.o # combine all the .o files into a library file > cp libblas.a /mingw64/lib # copy the library file to where g++ looks for them; # try "g++ --print-search-dirs" > pacman -S mingw-w64-x86_64-openblas # use "pacman -S mingw-w64-i686-openblas" for 32-bit > pacman -S mingw-w64-x86_64-cmake # install CMake > git clone https://github.com/msys2/MINGW-packages.git # clone the scripts > cd MINGW-packages/mingw-w64-lapack # locate the LAPACK script > makepkg-mingw # build BLAS and LAPACK > pacman -U mingw-w64-x86_64-lapack*.pkg.tar.xz # install BLAS and LAPACK > cd ~ > wget http://www.math.ucla.edu/~wotaoyin/software/lapack_test.cpp # download > g++ lapack_test.cpp -llapack -o lapack_test # build > ./lapack_test # run > pacman -S make mingw-w64-x86_64-cmake > cd ~ > git clone https://github.com/bast/cmake-example.git # download a demo code > cd cmake-example > mkdir build # you cannot build a project in the source-code folder, so we create a subfolder > cd build # ensure this folder is empty, no previous CMake* files or folder > cmake .. -G "MSYS Makefiles" # ".." locates CMakeLists.txt, "MSYS Makefiles" is requires for MSYS2 > ls # CMake creates many files including Makefile for MSYS2's make command > make # three exe files are created > ls *.exe > ./hello.x # you should get Hello World > ./main.x > ./unit_tests > pacman -S mercurial # Mercurial is a distributed revision-control tool a distributed revision-control tool > hg clone https://bitbucket.org/eigen/eigen/ # downloads and installs latest Eigen > cd ~ > g++ -w -I ~/eigen/ eigen_test.cpp -o eigen_test # -w inhibits all warnings, -I <include_path> tells g++ where to find header files (.h .hpp files) > ./eigen_test > cmake ~/eigen -G"MSYS Makefiles" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=$MINGW_PREFIX > cd ~ > wget -qO- http://gnu.mirrors.pair.com/gsl/gsl-latest.tar.gz | tar xvz # this creates the folder ~/gsl-2.4/ > cd gsl-2.4 > ./configure --prefix=/mingw64 # I am unsure about the necessity of --prefix=/mingw64, but it should not hurt > make # this will take 15 minutes or so to complete > make install # install header and library files to the system, you can use "make uninstall" to do the opposite > cd ~ > gcc $(gsl-config --cflags) gsl_test.c $(gsl-config --libs) -o gsl_test # gsl-config automatically generates proper compiling and linke flags > ./gsl_test > pacman -S git # install git > git clone https://github.com/uclaopt/tmac.git # download TMAC from GitHub > make > ./bin/tmac_prs_demo -problem_size 1500 -nthread 1 # run Peaceman-Rachford Splitting algorithm with 1 thread > ./bin/tmac_prs_demo -problem_size 1500 -nthread 2 # run 2 threads > ./bin/tmac_prs_demo -problem_size 1500 -nthread 4 # run 4 threads
 5. П Р А В И Л Н И К за държането на завряния зет вкъщи и другаде. Настоящите правила са съставени от широк авторски колектив завряни зетьове, които са взели в предвид, както всички теоретични положения, но и собствения си горчив опит. Определение: Всеки съпруг, който живее на територията на жена си или нейните родители се нарича заврян зет. Същият е длъжен да тича като кон, да работи като вол и да мълчи като риба. Понятията или термините: заврян зет, поканен зет, тъпкан зет, присаден на слива и др. са различни думи с едно и също съдържание и независимо коя от тях се използва с нищо не може да промени съдбата на въпросният нещастник. Класификация: Точна класификация няма. Различните автори разпределят завряните зетьове на умни и прости, на умни и глупави, на буйни и кротки, на тактични и невъзпитани и пр. И в зависимост от това предопределят тяхната съдба. Почти всички автори обаче са единни по- следните въпроси. Завряните зетьове се делят на две категории: I. Такива, който не могат да изтраят и II. Балами, който остават да теглят цял живот. Общи задължения на завряният зет. 1. По отношение на дядото и бабата ( тъстът и тъщата ) завряният зет е длъжен: а ) да ги нарича „ мамо „ и „ татко „. б ) да твърди, че ги обича повече от собствените. в ) да не им възразява. г ) да изпълнява всички техни съвети. д ) да хвали красотата на бабата и умствените способности на дядото. е ) да се възхищава постоянно от кулинарните способности на бабата. ж ) да твърди постоянно, че децата му приличат на тях. з ) да не се скъпи и да купува подаръци на баба си и да черпи дядо си. и ) да уважава целия и род. к ) да се скара с всички свой роднини. л ) да твърди, че не е могъл да направи по – сполучлив избор в брака от този с тяхната дъщеря. м ) да им благодари цял живот, че са избрали за зет именно него. н ) да ремонтира и благоустроява къщата за своя сметка. о ) да слуша натякванията, че не работи и нищо не е донесъл, като зестра вкъщи. п ) да се въоръжи с нерви дебели, като гемиджийски въжета за да може да търпи да не допусне възражения при издаваните от бабата и дядото нареждания и да има в предвид винаги, че носовете на обувките му сочат навън. р ) заврян зет, който си позволи волността да вдигне ръка или посегне с някой твърд предмет върху баба си или дядо си бива порицан и принуден да напусне дома на жена си без право на връщане в същия до края на живота си. Завряния зет има следните задължения към жена си: а ) да предава на жена си или баба си всички пари, който е получил заедно с фиша. б ) да представя ежедневно отчет за личните си разходи ако такива му са разрешени. в ) да не пуши вкъщи. Разрешава се само на балкона или в тоалетната. г ) да носи дърва и въглища; да чисти и пали печките, като внимава да не замърсява наоколо. д ) редовно да тупа килимите – може и нощем. е ) да пере с пералнята и простира прането. ж ) да храни, бави и разхожда децата. з ) да ходи с чанта на пазар и да се реди на опашките. и ) да прекарва 2 / 3 от времето си - свободното - в мазето, като цепи дърва и подрежда въглищата, наглежда редовно туршии и консерви и се грижи за изрядният му ред и чистота. к ) да готви, когато жена му или баба му нямат настроение. Ако не може да готви е длъжен да води на ресторант цялата фамилия на собствени разноски. Права на завряния зет: а ) да спи при жена си винаги, когато тя пожелае. б ) да яде от общата трапеза колкото му сипе баба му. в ) да пие когато и колкото му налее дядо му. г ) да използва сервизните помещения сутрин последен. ДРУГИ ПРАВА НЯМА !!! Преходни положения: Спазването на горните правила осигурява мирното съвместно съществуване между завряния зет и фамилията. Да станеш заврян зет и лесно и е проста работа. Купуваш си чехли и както казват влизаш. Трудно е обаче да излезеш. В повечето случай тази надежда не те напуска до края на живота ти. Попитали лисицата след, като я одрали и оставили малко неодрано на носът й как се чувства, а тя отговорила: „ Малко по- добре от заврян зет. „ Попитали гарвана защо е черен, а той казал, че бил заврян зет и като го изгонили вместо през вратата минал през комина и се очернил. Попитали радио Ереван може ли заврян зет да бъде тежък 120 кг., а то отговорило: „ Може, но ако преди това е бил 200 кг. „ Завряният зет е телевизор с картина без говор, който не подлежи на поправка.
 6. Linux - обща дискусия 3

  Препоръчвам ти да се опиташ да инсталираш: Readon TV Audio Video Radio Player. Безплатен е. Препоръчвам ти да се опиташ да инсталираш: SolidWorks. Платен е. Препоръчвам ти да се опиташ да инсталираш: CATIA. Платен е. CATIA - Computer Aided Three Dimensional Interactive Dimensional. Ако на Стотинка инсталирате по- подразбиране графична среда MATE 1.12 и повече софтуерни центрове. Може и аз да премина на Стотинка. Уважавам труда, усилията, времето и средствата за създаването на Софтуер или дистрибуция. Някой може ли да даде линк за сваляне на CATIA за Линукс. Предварително Благодаря.
 7. Не правя реклама. Ако желаете прочетете написаното. В написаното са обяснени някой неща. http://planinitenabulgaria.blog.bg/turizam/2018/02/14/edin-nestandartno-otppaznuvah-sveti-trifon-zarezan.1593679
 8. http://frontalno.com/342/ http://frontalno.com/жертви-сме-на-преход-режисиран-от-тайн/ http://frontalno.com/русенска-фирма-дере-по-три-кожи-от-раб-2/ http://frontalno.com/българия-1944-1989-забранена-истина-док/ Който не помни грешките си от миналото си, то има опасност да ги повтори.
 9. Съгласен съм, че това е истина. Уважавам Ви. Не се заяждам с Вас. За разрушените сгради и остатъци от предприятия. Ще Ви помоля да потърсите в Интернет за Амортизация и / или Амортзиционни отчесления. Като сме имали толкова голамо производство, то Къде са Парите от продадената продукция. За Демографската криза съм публикувал графики. За Демографска криза започва на 09. 1944 год. и се усилва с колективизацията на земята. Измряха хората по- селата родени 1920-1930 год. и селата останаха без хора. Преди селата бяха пълни заради Жителството Крепостничество и Затворените Граници за Легална емиграция от НРБ. Сега е пост социализъм. Управляват ни децата и внуците на Дъртите Партийци. Сегашното не е пазарна икономика. Сегашното е Олигопол, Мутренски бизнес, работодатели робовладелци пребоядисани и Олигарси. В България независим бизнес не може да се прави. Не зная и за честен работодател. И в Югославия е подобно. Къде е минал Ерес, Богухулство, Безбожие и Богоборство трева не никне. В Природата нищо не остава празно и не заето.
 10. Ние умирахме не за Чест и свобода, а за вашите хероин и нефт. "Песен от военно-полевото творчество на последното поколение руски войници" https://youtu.be/mkvY_YoZ9J8
 11. Снимки на Вашия Linux - част 2

  Радвам се за Вашият избор и Вашето щастие. А каква е работната среда?
 12. Това са официалнни данни. Това е различно от Планова икономика и Стъкмистика. През НРБ с Български лев, какво можеше да си купиш в Кореком. В статията и икономеческият анализ са взети данни за работещи в България и новопостроени жилища в България. Нещо, като в Соца. Аз не съм икономист или счетоводител. Аз съм машинен инженер и радио - телевизионен техник. Извън София нямам роднини за по- обширен поглед в България. В света има многомилионни градове.
 13. Истории по Документи

  https://www.dnevnik.bg/politika/2018/02/13/3129189_bsp_nareche_narodniia_sud_neobhodimo_i_neizbejno/ Според "неизбежното правосъдие" на Народният съд, България едва ли не е подпалила Втората световна война, изтребила е евреите в Европа, (а не е единствената спасила своите собствени) причнила е смъртта на още десетки милиони и разрушения за милиарди и милиарди. Само така можем да си обясним над 6-те ХИЛЯДИ смъртни присъди, сравнени с 11-те смъртни присъди произнесени в Нюрнберг над оцелелите нацистки лидери?! (където са представени и съдии от СССР) Тук изобщо не споменавам "справедливото" правосъдие над други 40000 българи в безименни гробове изтребени от сформираните от съветскте окупатори комунистически банди по места в мрачните месеци веднага след 9.9.1944. Сталин бил толкова доволен от кървавата баня в България, че поръчал специален филм за Народният съд, който да се прожектира в окупираните територии на Източна Европа за назидание - никъде другаде цвета на нацията не бива изтребен от комунистите в такива мащаби. БСП нарече Народния съд необходимо и неизбежно правосъдие В обръщение до премиера Бойко Борисов по повод "Луковмарш" БСП обяви Народния съд от 1945 г. за "едно необходимо и неизбежно… http://desebg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3480%3A2018-02-14-08-12-14&catid=65%3A2011-01-16-11-40-18&Itemid=80 БСП застана зад „народния съд”, дирижиран от Москва, но мълчи за БКП, подкрепила съюза между Хитлер и Сталин http://www.faktor.bg/bg/articles/politika/hlyab-i-pasti/de-profundis-yo-mucho-koham-moyu-bella-kantri-und-mio-pametan-populus "Българският" патрЕотизъм се състои от два дяла простотия, три дяла наглост и пет дяла продажна любов към Русия. De Profundis: Йо мучо кохам мою белла кънтри унд мио паметан популус! De Profundis: Йо мучо кохам мою белла кънтри унд мио паметан популус! Българският патриотизъм се състои от два дяла простотия, три дяла… БКП номенклатура и агенти на ДС подпомагат кариерата на Костов преди 10 ноември https://www.tvevropa.com/2018/02/bkp-nomenklatura-i-agenti-na-ds-podpomagat-karierata-na-kostov-predi-10-noemvri/ БКП номенклатура и агенти на ДС подпомагат кариерата на Костов преди 10 ноември - Телевизия Европа Петър Бонев Не може да си преподвал Политикономия и д ане си комунист. Няма такъв случай. Всички политикономисти които познавам все още са най-чисти комуняги по душа. А Костов открадна с помощта на комунягите подари им чрез РМД-ата това не е корупция а се нарича кражба активи за 30 милиарда лева действителни като както се вижда дъражвата опрости вземанията си на РМД-ата Петър Бонев Така че за Борисов Костов може да е държавник за мене е крадец и предател на над 2 милиона българи! https://www.dnevnik.bg/comix/212957/ Комикс №212957 Корни,ще ходиш ли на Луков марш? Не,ще ходя на паметника на Тато! Ние умирахме не за Чест и свобода, а за вашите хероин и нефт. "Песен от военно-полевото творчество на последното поколение руски войници"
 14. Verka Aleksandrova Бих Ви помолила да видите в архива в Елин Пелин 1945г. папките със смъртни актове на убити от народния съд .В всеки пише :смърт -разтрел -час на смърта: 23.30ч.С машини копаели през деня ями ,а през ноща докарвали осъдените и ги избивали и заравяли в общия ,,гроб,,.1995г.търсейки гроба на баща ми срещнах и разговарях с очевидец местен жител.Околийски началник на милицията -Добри Джуров.
 15. https://www.dnevnik.bg/analizi/2018/02/17/3131136_bulgarskata_ikonomika_-_napred_i_nagore/ http://ime.bg/bg/articles/bylgarskata-ikonomika-napred-i-nagore/ https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/02/14/3129461_ikonomicheskiiat_rastej_e_36_mejdu_oktomvri_i_dekemvri/ https://www.dnevnik.bg/biznes/2017/09/05/3036417_ikonomikata_raste_s_36_za_godina_i_s_1_za_trimesechie/ Анализът е на Десислава Николова от Института за пазарна икономика. Този темп на експанзия на икономиката се случва на фона както на рекордно създаване на нови работни места, така и на рекордно висок коефициент на заетост. Българската икономика - напред и нагоре "Дневник" публикува анализа на Института за пазарна икономика. Тази седмица бяха публикувани най-ранните данни за съвкупното производство през четвъртото тримесечие, както и редовните тримесечни данни за пазара на труда. И двете статистики потвърждават, че икономиката на България продължава да расте с добър темп и да създава нови работни места. Растежът на реалния брутен вътрешен продукт (на база коригирани данни) през четвъртото тримесечие е 3.6% на годишна база. Макар и да е малко по-нисък от растежа през предходните три тримесечия (когато се движи между 3.7% за първите две тримесечия и 3.9% за третото според коригираните данни), той все пак остава над средното за ЕС. След експресната оценка за последното тримесечие обаче става по-малко вероятно икономиката да достигне 4%-ния растеж за цялата 2017 г. Неизгладените данни дават растеж на годишна база от 3.6%, 3.9% и 3.8% съответно за първите три тримесечия, както прогнозира Министерството на финансите в актуализираната си средносрочна рамка. Този темп на експанзия на икономиката се случва на фона както на рекордно създаване на нови работни места, така и на рекордно висок коефициент на заетост. През 3-то и 4-то тримесечие на 2017 г. броят заети (15+) се увеличават съответно със 172 300 и 161 700 души на годишна база, което е съпоставимо с най-високите темпове на създаване на нова заетост от периода на предишния бум на трудовия пазар в края на 2006 и началото на 2007 г. Разликата с бума от 2005-2008 г. обаче е в темповете на растеж, които в момента остават 1.5-2 пъти по-ниски спрямо растежа тогава. Макар и коефициентът на заетост в момента да изпреварва пиковите стойности от 2008 г. (51-52% за населението на 15+ години) и да достига 52-53%, то хората, които работят, са с около 200 хил. по-малко заради демографските процеси (отрицателен естествен прираст и нетна емиграция). Това, комбинирано с далеч по ниското капиталообразуване сега, снижава потенциала на икономиката и води до по-ниски темпове на растеж. © Институт за пазарна икономика По данни на НСИ. Докато при предишния бум инвестициите в основен капитал достигаха и надхвърляха 6 млрд. лева на тримесечие в пика си (в постоянни цени), сега едва успяват да прехвърлят 4 млрд. лева. Основната причина за това е далеч по-малкият приток на чужд капитал в момента – както под формата на преки инвестиции, така и под формата на заемен капитал. Преките чуждестранни инвестиции в България са около 900 млн. евро за първите 11 месеца, което е сходно с нивото им за същия период на миналата година. Т.е. за годината те ще се от порядъка на 1 млрд. евро или малко повече, което е несравнимо с притока на преки чуждестранни инвестиции предишния бум, когато бяха между 3 и 9 млрд. евро на година (2005-2008 г.). Видно е, че в момента основният ресурс, който се използва за запълването на новите работни места, са хората над 55 години. Коефициентът на заетост за тези на 55-64 г. при предишния бум не надхвърляше 46-47%, а през 2017 г. вече се движи около 59-60%. При тези над 65 г. също имаме сериозно покачване на заетостта – от около 3-4% преди до 5-6% сега. Това е както заради процеса на застаряване на населението през последните 10-15 години, така и заради постепенното покачване на пенсионната възраст и изискуемия стаж – по-чувствително за жените - от предишния бум досега. Докато мъжете се пенсионираха на 63 г. в периода 2005-2008 г., а жените – на 58-59.5 г., то пенсионната възраст за 2017 г. е 64 г. за мъжете и 61 за жените. При другите възрастови групи заетостта или е сходна с предишния бум, или е по-ниска, като при младежите на 15-34 г. тя все още е видимо по-ниска от стойностите при предишния бум. Докато през 2005-2008 г. заетостта в групата на 15-24 годишните е достигала 27-28%, а при тези на 25-34 г. е била 78-79%, то сега тя се движи около 23-25% и 74-75%, респективно. Това навежда на мисълта, че именно при младежите има все още неизползван ресурс за трудовия пазар, който при една продължаваща експанзия на икономиката (както се очаква) би могъл да бъде ангажиран. Като цяло данните за БВП и пазара на труда подкрепят част от нашите притеснения и отхвърлят други. Отхвърлят страховете ни от миналата година, че пикът на заетостта вече е достигнат и по-нататъшен растеж е невъзможен – е, оказа се, че е възможен и на пазара на труда се включва все още свободен ресурс. Въпреки това опасенията ни, че растежът при този бум предвид ситуацията с човешкия фактор и капитала в икономиката ще се движи в рамките на 3.5-4% и няма да успее да надхвърли 4%-та граница, засега се потвърждават. През 2018 г. икономиката най-вероятно ще запази този курс, освен ако страната не успее да привлече голям брой чужди работници и значителен чужд капитал. Първото е спорно, ако говорим за сериозен приток на работна ръка, но второто не е невъзможно предвид новия бум в строителството, който набира сила в големите градове. "Дневник" публикува анализа на Института за пазарна икономика.
 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.