Премини към съдържанието

Естервина Ариас

Потребител
 • Публикации

  12
 • Регистрация

 • Последно онлайн

Нови отговори публикувани от Естервина Ариас

 1. преди 29 минути, Excelsior написа:

  Относно Unhandled Exception проблема - не ти ли пише на кой ред от програмата гърми ? Според мен това е проблем някъде с някой pointer, а ти имаш много такива в кода.

  За другите неща, трябва по-компетентните да изкажат мнение.

  const int Character::getX(void)const {
  	return x;
  }
  
  const int Character::getY(void)const {
  	return y;
  }

  Тук гърми. Какво ли не опитах.

 2. Здравейте, изпитвам затруднения с това:

  -как да свържа обект от класа Character със символа "@" от картата . Излиза ми грешка "Unhandled exeption thrown: read access violation. this was nullptr."

  - Как да направя няколко различни типа врагове: с текстови файл, списък... съответно пак да ги обвържа със символ "%" или да са различни символи разположени по картата.
  Целта е героят да може да стъпва върху врага и да започва битка, която се провежда текстово.

  //class Map.h
  
  #pragma once
  #include <windows.h>
  #include <stdlib.h>
  #include "Character.h"
  
  //#include "Player.h"
  
  class theMap
  {
  
  private:
    
    bool game_running = true;
    Character* ch;
    int x=1;
    int y=1;
  
    char map[32][84] = {
  
  
    "################################################################################",
    "#@                          ____           #",
    "#    { }* { } { }          ___    <____>           #",
    "#   { }//{ }//{ }// { }  ++++++++++ <___>                 #",
    "#  *//{ }//{ }//*{ }//{ } % /  /  |+++++++++++  | |          +++#",
    "# { }- F O R E S T      / /  /    / |++++++++     ++++++++| #",
    "# // *{ } *{ } * { }* { }//  /   D O C K      |++++++++++|     #",
    "#  { }//{ }// { }//{ }//      %     /   /            #",
    "#  // * // * *// * //   %___/___________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#",
    "#   { }  { }  { }   % |M      T|                  #",
    "#   //  //  //   % | A   E  |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#",
    "#            %    R K   |      %            #",
    "#        %   %  |_____________|     %      %       #",
    "#        %              /// ////// ////    %     #",
    "#         %              |-| |----| |--|     %    #",
    "#         %             | | |  | | |    %     #",
    "# ^^ ^^ ^^ ^^  %             | | |  | | |        % #",
    "# /=/ /=/ /=/ /=/  %          % ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^        #",
    "#  V I L A G E    %         % |------------------|        #",
    "#   ^^ ^^ ^^ ^^  %        %  |         |        #",
    "#  /=/ /=/ /=/ /=/  %       %     P A L A C E  |        #",
    "#                     |======================   %    #",
    "#                       %                #",
    "#          ______________________|__________   %          #",
    "#       %  [ ______________________________ ]__  __          #",
    "#           | |         | |       <=============>  #",
    "#     %      %                ______       |  #",
    "#        [ (   %  A R E N A       ) ]  | A R M O R Y |  #",
    "#        [ (  | |         | |   ) ]   |       |  #",
    "#         [ (______________________________) ]   <=============>  #",
    "#         [________________________________]             #",
    "################################################################################"
  
   };
  
  
  public:
    theMap() {}
    
    theMap(int x, int y, Character * ch) {
      this->x = x;
      this->y = y;
      this->ch = ch;
    }
    ~theMap() {}
    
    void moveChar();
    void fullscreen();
       
  };
  
  //class Map.cpp
  #include "theMap.h"
  #include "Character.h"
  #include <iostream>
  #include <windows.h>
  #include <stdlib.h>
  //#include <exeption>
  
  using std::endl;		using std::cout;
  using std::string;
  
  
  
  
  
  void theMap::moveChar() {
  
    while (game_running = true) {
  
      system("cls");
  
      for (int i = 0; i < 32; i++) {
        for (int j = 0;j < 84;j++) {
          
            cout << map[i] << endl;
            if (j == ch->getX() && i == ch->getY()){
              map[i][j] = '@';
                cout << map[j] << endl;
              
          }
        }
      }
      cout << "\n\n\nPress Escape to exit the game.\n\n\n";
      system("pause");
  
  
      if (GetAsyncKeyState(VK_DOWN)) {
        int y2 = y + 1;
       
        if (map[y2][x] == ' ') {
          map[y][x] = ' ';
          y++;
          map[y][x] = '@';
          if (map[5][18]) {
            cout << "Wewkom to the FOREST";
          }
        }
      }
      if (GetAsyncKeyState(VK_UP)) {
        int y1 = y - 1;
        if (map[y1][x] == ' ') {
          map[y][x] = ' ';
          y--;
          map[y][x] = '@';
        }
      }
      if (GetAsyncKeyState(VK_LEFT)) {
        int x2 = x - 1;
        if (map[y][x2] == ' ') {
          map[y][x] = ' ';
          x--;
          map[y][x] = '@';
          if (map[y][x] = '@' == map[5][25]) {
            system("pause");
            cout << "Wellcome to the FOREST";
          }
        }
      }
      if (GetAsyncKeyState(VK_RIGHT)) {
        int x1 = x + 1;
        if (map[y][x1] == ' ') {
          map[y][x] = ' ';
          x++;
          map[y][x] = '@';
        }
      }
  
      if (GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE)) {
        cout << "\n\n\nThank you for the game!\n\n\n";
        exit(3);
      }
    }
  }
  void theMap::fullscreen()
  {
    keybd_event(VK_MENU, 0x38, 0, 0);
    keybd_event(VK_RETURN, 0x1c, 0, 0);
    keybd_event(VK_RETURN, 0x1c, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
    keybd_event(VK_MENU, 0x38, KEYEVENTF_KEYUP, 0);
  
  
  }
  
  
  
  
  //class Character.h
  
  #pragma once
  #include <string>
  #include <iostream>
  
  using std::string;
  
  
  class Character
  {
  private:
  	string m_name;
  	int m_level, m_hp, m_strenght, m_intelligence,m_money;
  	int x =1;
  	int	y =1;
  
  public:
  
  	Character();
  	Character(string name, int level, int hp, int strenght, int intelligence, int money, int x1, int y1);
  	void SetCharacter(int x, int y);
  	const int getX(void)const;
  	const int getY(void)const;
  
  	/*void attack();
  	void defend();
  	void levelUp();*/
  
  
  };
  
  //class Character.cpp
  
  #include "Character.h"
  #include<iostream>
  #include <windows.h>
  #include <stdlib.h>
  
  Character::Character() {
  
  	
  		m_name = "Witcher";
  		m_level = 1;
  		m_hp = 100;
  		m_strenght = 10;
  		m_intelligence = 10;
  		m_money = 140;
  		x = 1;
  		y = 1;
  	}
  Character::Character(string name, int level, int hp, int strenght, int intelligence, int money, int x, int y)
  {
  	m_name = name;
  	m_level = level;
  	m_hp = hp;
  	m_strenght = strenght;
  	m_intelligence = intelligence;
  	m_money = money;
  	this-> x=x;
  	this-> y=x;
  }
  
  void Character:: SetCharacter(int x, int y) {
  	this->x = x;
  	this->y = x;
  }
  const int Character::getX(void)const {
  	return x;
  }
  
  const int Character::getY(void)const {
  	return y;
  }
  
  //class Enemy.h
  
  #pragma once
  #include <iostream>
  
  
  class Enemy
  {
  private:
  	 
  
  
  
  };
  
  //class Enemy.cpp
  
  #include "Enemy.h"
  
  Main
  
  
  #include "theMap.h"
  #include <iostream>
  
  int main()
  {
  	theMap m;
  	m.fullscreen();
  	m.moveChar();
  	
  return 0;
  
  }
  

   

 3. Здравейте!
  Може ли някой да ми помогне, да обърна тази задача от списък в опашка?

   

  #include <iostream>
  #include <list>
  
  
  using namespace std;
  
  int main()
  {
  
  
  
  	const int size = 7;
  	cout << "\n Insert seven numbers ";
  	list<int> li;
  	int k;
  	for (int i = 0; i < size ; i++) {
  		cout << "\t\nnumber= ";
  		cin >> k;
  		li.push_back(k);
  	}
  
  	cout << "\nWhich number to be removed: ";
  	cin >> k;
  
  	li.remove(k);
  	li.push_back(k);
  
  	cout << "now list contains= ";
  	for (auto x : li) {
  		cout << x << ", ";
  	}
  
  
  	
  return 0;
  }

   

 4. Здравейте!
  Зададена ми е следната задача:

  Да се състави функция за търсене на елемент в зададена опашка.
  Целта е да е статична с масив, със зададени стойности на елементите в него.
  Когато бъде намерена стойност, да се извлече от ляво и да отиде в края(дясно).
   

  #include <iostream>
  #include <queue>
  
  
  using namespace std;
  
  const int que=10;
  int q[que],n, first=0, last=0;
  
  void pop(int n){
    n=q[first];
    first=(first+1)%que;
    cout<< que<<"\n";
  
    void push();
  
  }
  
  void push(int n)
  {
    q[last]=n;
    last=(last+1)%que;
    cout <<que<<"\n";
  
  
  }
  
  
  int main()
  {
  
  
    for(int i=0; i<que; i++)
    {
  
  
        cout<<"\nEnter the number: "<<(i+1) <<" : ";
  
       cin>>q[i];
    }
  
      cout <<"Enter the key\n";
      cin>>n;
  
  
  
    for (i=0;i<que;i++)
    {
      if(q[i]==n)
        pop();
  
  
    }
    if(i==que-1)
    {
      cout<<"Search Element is not in Array.\n";
    }
    return 0;
  }

   

 5. Как да извадя общия среден успех на групата и 

  cout << endl <<" Двойки: " << oc[0] << endl;
  			cout << endl << " Тройки: " << oc[1] << endl;
  			cout << endl << " Четворки: " << oc[2] << endl;
  			cout << endl << " Петици: " << oc[3] << endl;
  			cout << endl << " Шестици: " << oc[4] << endl;

  ???

 6. Ако може някой да  се отзове.

  Имам два въпроса:

  Как да изведа брой отличници и студенти със слаб успех?
  Как да изкарам средния успех на групата?

  #include<math.h>//matematicheski funkcii
  #include <iostream>//vhodno izhodni potoci
  #include <windows.h>//za system
  #include <fstream> //za zapis i chetene na fail
  
  
  using namespace std;
  
  int main()
  {
  
  
    int students;
    int ocenki;
    int tochki;
    char ime[30];
  
    SetConsoleOutputCP(1251);
    SetConsoleCP(1251);
  int oc2=2;
  int oc3=3;
  int oc4=4;
  int oc5=5;
  int oc6=6;
  
  
    char otnovo = 'd';
    while (otnovo == 'Д' || otnovo == 'д' || otnovo == 'D' || otnovo == 'd')
    {
  
      do {
        cout << endl << "Моля, въведете брой студенти в групата - от 10 до 16:  ";//
        cin >> students;
      } while (students < 10 || students >16);
  
      for (int i = 1; i < students; i++)
      {
  
        cout << endl << "Студент номер: " << i << endl << endl;
  
        for (int i = 0; i < 1; i++)
        {
  
          tochki = rand() % (100 - 30 + 1) + 30;
          cout << endl << "Точки: " << tochki;
  
        }
  
  
        if
  
          (tochki <= 49)
        {
          cout <<endl<< "Слаб : "<<oc2;
        }
  
        else
          if
  
            (tochki <= 59)
          {
  
            cout << endl << "Среден: "<<oc3;
          }
          else if
            (tochki <= 75)
          {
            cout << endl << "Добър: "<<oc4;
          }
          else if
            (tochki <= 89)
          {
            cout << endl << "Много добър: "<<oc5;
          }
          else if
            (tochki <= 100)
          {
            cout << endl << "Отличен: "<<oc6;
          }
          else
          {
            cout << "Натиснете клавиш.";
  
          }
  
      }
  
      cout << endl << endl << "Искате ли да започнете отново?  Д/Н " << endl << endl;
      cin >> otnovo;
    }
  
  
    
  
  
    return(0);

   

 7. :) Благодаря за отговора първо.
  Тепърва започвам с програмирането и имам много неизвестни. 
  За часа няма да коментирам изобщо.

  Опитвам се да премахна грешките, с което опростявам програмата. Ползвах код на друга такава, която е със сходни за моите потребности функции.
  Искаше ми се, да запазва въведените от потребителя данни, да могат да бъдат извиквани, при нужда променяни...

  • Любов 1
 8. Здравейте!

  Опитвам се да съставя програма, с която да бъдат записвани часове. Ето и кода, който имам.


  #include <iostream>
  #include<fstream>
  #include<windows.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>


  using namespace std;


  class kabinet
  {
      string day;
      int hour;
      string exam;
      char name[50];
      char address[50];
      int phone[10];
      int age[3];//години

  public:

      void main_menu();//главно меню
      void type_examin();//вид преглед

      void setDay();//въвеждане на  ден
      void setHour();//назоваването на часа
      int check(int);

      void price_menu();//ценова листа на предлаганите услуги

      void showHour();//показване на свободните часове

      void edit();//опция за промяна

      void modifyHour();//промяна на часа
      void delete_hour();//изтриване на запазения час

      void showDisp();//изписване на информацията относно прегледа


  };

  void kabinet::main_menu()
  {

      system("color D1");
      setlocale(LC_ALL, "bulgarian");    //за използване на български език
      system("chcp 1251>0");


      int choice = 0;

      while (choice != 5)
      {

          system("cls");

          
          cout << "                              /      1.Записване на час                 / /  /" << endl;
          cout << "                             /      2.Показване записани часове        / /  /" << endl;
          cout << "                            /      3.Промяна на час                   / /  /" << endl;
          cout << "                           /      4.Ценоразпис                       /  \_/" << endl;
          cout << "                          /      5.Изход                            /    *" << endl;
          cout << "                         /                                         /  " << endl;
          cout << "                        /                                         /  " << endl;
          cout << "                       /                                         /  " << endl;
          cout << "                      /_________________________________________/  " << endl

              << endl << endl << endl << "Моля въведете своя избор." << endl;
          cin >> choice;


          switch (choice) {

          case 1:system("cls");;
              type_examin();
              break;
          case 2: system("cls");;
              showHour();
              break;
          case 3: system("cls");;
              modifyHour();
              break;
          case 4: system("cls");;
              price_menu();
              break;
          case 5:
              default: {
              cout << "Благодарим Ви!";
              cout << "Благодарим Ви, че използвахте нашата система за записване." << endl;
              _getch();
          }
          }


      }
  }

  void kabinet::type_examin()
  {
      system("cls");
      system("color F6");

      int choiExam = 0;
      string exam;

      while (choiExam != 7)
      {

          cout << endl << endl << endl;


          
          cout << "                               /     1.Медицински преглед                / /  / *" << endl;
          cout << "                              /     2.Диспансерен преглед               / /  /" << endl;
          cout << "                             /     3.Профилактичен преглед             / /  /" << endl;
          cout << "                            /     4.Детска консултация                / /  /" << endl;
          cout << "                           /     5.Женска консултация                /  \_/" << endl;
          cout << "                          /     6.Издаване на документи             /    *" << endl;
          cout << "                         /                                         /  " << endl;
          cout << "                        /     7.Изход                             /  " << endl;
          cout << "                       /                                         /  " << endl;
          cout << "                      /_________________________________________/  " << endl

              << endl << endl << endl << "Моля въведете своя избор." << endl;
          cin >> choiExam;

          string exam;

          switch (choiExam)
          {
          case 1:
              exam = "Медицински преглед";
              setDay(); break;
          case 2: exam = "Диспансерен преглед";
              setDay(); break;
          case 3: exam = "Профилактичен преглед ";
              setDay(); break;
          case 4: exam = "Детска консултация";
              setDay(); break;
          case 5: exam = "Женска консултация ";
              setDay(); break;
          case 6:  exam = "Издаване на документи ";
              setDay(); break;
          case 7:break;
          default:
          {
              cout << "Благодарим Ви!";
              _getch();

          }
          }
      }
  }

                  void kabinet::setDay()
                  {

                      system("cls");
                      system("color B2");

                      int day;
                      string date;

                      while (day!=5) {

                          cout << endl << endl << endl;

                          cout << "                                  __________________________________   " << endl;
                          cout << "                                 /                                 /  " << endl;
                          cout << "                                /                                 /  " << endl;
                          cout << "                               /     1.Понеделник                /  " << endl;
                          cout << "                              /     2.Вторник                   /  " << endl;
                          cout << "                             /     3.Сряда                     /  " << endl;
                          cout << "                            /     4.Четвъртък                 /  " << endl;
                          cout << "                           /     5.Петък                     /  " << endl;
                          cout << "                          /                                 /  " << endl;
                          cout << "                         /                                 /  " << endl;
                          cout << "                        /_________________________________/  " << endl

                              << endl << endl << endl << "Моля въведете своя избор." << endl;

                          cin >> day;


                          switch (day)
                          {
                          case 1:
                              date = " Понеделник ";
                              setHour();
                              break;
                          case 2: date = " Вторник ";
                              setHour();
                              break;
                          case 3: date = " Сряда ";
                              setHour();
                              break;
                          case 4: date = " Четвъртък ";
                              setHour();
                              break;
                          case 5: date = " Петък ";
                              setHour();
                              break;
                          default:{
                              cout << "Грешен избор";
                              _getch();
                          }
                      }
                  }
              }


              void kabinet::setHour()
              {
                  system("cls");
                  system("color C3");

                  string custumer;
                  string day;


                  int c, flag;


                  ofstream fout("Записани", ios::app);

                  cout << endl << endl << " Въведете час: ";
                  cin >> c;
                  flag = check(c);

                  if (flag)
                  {
                      cout << "-----------------------------------" << endl;
                      cout << "   Избраният от Вас час е зает.    " << endl;
                      cout << "-----------------------------------" << endl;
                      cout << "      Моля, въведете друг.         " << endl;
                      cout << "-----------------------------------" << endl;
                  }

                  else
                  {
                  hour = c;

                  cout << endl << endl << "Въведете име и фамилия: ";

                  gets(name);

                  cout << "Адрес: ";
                  gets(address);

                  cout << " Телефонен номер: ";

                  gets(phone);

                  cout << endl << endl << "Възраст: ";
                  gets(age);

                  fout.write((char*)this, sizeof(kabinet));

                  cout << "Успешно записан час!";
              }
                  cout << "Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!";
                  _getch();
                  fout.close();
          }

  void kabinet::price_menu()
                  {


                      cout << endl << endl << endl;

                      cout << "                                  _______________________________________________  " << endl;
                      cout << "                                 /                                              /  " << endl;
                      cout << "                                /                                              /  " << endl;
                      cout << "                               /  Медицинско за работа - 15 лева.             /  " << endl;
                      cout << "                              /  Медицинско за шофьорска книжка              /  " << endl;
                      cout << "                               /                        - 20 лева.            /  " << endl;
                      cout << "                            /  Оформяне на документи за застраховка        /  " << endl;
                      cout << "                           /                       - 50 лева.             /  " << endl;
                      cout << "                          /   Потребителски такси:                       /  " << endl;
                      cout << "                         /           за пенсионери - 1лев.              /  " << endl;
                      cout << "                        /            за осигурени лица - 2,90лева.     /  " << endl;
                      cout << "                       /                                              /  " << endl;
                      cout << "                      /   Преглед за лица, които не са осигурени     /  " << endl;
                      cout << "                     /                       - 20 лева.             /  " << endl;
                      cout << "                    /  1.Назад към главното меню                   /  " << endl;
                      cout << "                   /______________________________________________/  " << endl;

                      cout << "Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!";
                      _getch();
                      fout.close();

          }
          void kabinet::showHour();
          {
              system("cls");
              system("color B1");
              ifstream fin("Записани данни: ", ios::in);
              int c, flag;

              cout << "Въведете запазен час: ";
              cin >> c;
              while (!fin.eof())

              {
                  fin.read((char*)this, sizeof(kabinet));
                  if (hour == c)
                  {
                      system("cls");
                      cout << " Данни на пациента. ";
                      cout << "--------------------" << endl;
                      cout << "Имена: " << name;
                      cout << "Адрес: " << address;
                      cout << "Телефонен номер: " << phone;
                      cout << "Записан час за: " << date << "Час: " << hour;

                      flag = 1;
                      break;

                  }

              }
              if (nomb== 0)
                  cout << "Търсеният от вас номер не фигурира!!!";

              cout << "Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!";
              _getch();
              fin.close();
          }


          void kabinet::edit()
          {
              system("cls");
              system("color A3");
              int c, flag;


              cout << "\n Меню за промяна";
              cout << "\n ***************";
              cout << "\n 1.Промяна на час ";
              cout << "\n 2.Изтриване на запазен час";

              cout << "Моля, изберете: ";
              cin >> choise;

              system("cls");
              cout << "\n Въведете запазен час: ";
              cin >> c;

              switch (choice)
              {
              case 1: modifyHour(c);
                  break;
              case 2:
                   delete_hour(c);//изтриване на запазения час
                  break;
              default: cout << "\n Грешен избор!!";
              }

              cout << "\n  Натиснете, който и да е клавиш, за да продължите!!!";
              _getch();
          }

          int kabinet::check(int c)
          {
              system("color F2");
              int flag = 0;
              ifstream fin("Записи: ", ios::in);
              while (!fin.eof())
              {
                  fin.read((char*)this, sizeof(hotel));
                  if (hour== c)
                  {
                      flag = 1;
                      break;
                  }
              }

              fin.choice();
              return (flag);

  }

          void kabinet::modifyHour(int c)

          {
              system("color C3");
              long pos, flag = 0;
              fstream file("Record.dat", ios::in | ios::out | ios::binary);

              while (!file.eof())
              {
                  pos = file.tellg();
                  file.read((char*)this, sizeof(kabinet));
                  if (hour == c)
                  {
                      cout << "\n Въведете данните наново";
                      cout << "\n ***********************";
                      cout << "\n Име: ";
                      gets(name);
                      cout << " Адрес: ";
                      gets(address);
                      cout << " Телефонен номер: ";
                      gets(phone);

                      file.seekg(pos);
                      file.write((char*)this, sizeof(kabinet));
                      cout << "\n Данните Ви са променени!!!";
                      flag = 1;
                      break;
                  }
              }

              if (flag == 0)
                  cout << "\n Часът не е намерен!";

              file.close();


          }

          void kabinet::delete_hour(int c)

              int flag = 0;
          char ch;
          ifstream fin("Record.dat", ios::in);
          ofstream fout("temp.dat", ios::out);

          while (!fin.eof())
          {
              fin.read((char*)this, sizeof(kabinet));
              if (hour == c)
              {
                  cout << "\n Име: " << name;
                  cout << "\n Адрес: " << address;
                  cout << "\n Телефонен номер: " << phone;
                  cout << "\n\n Искате ли да изтриете данните? (y/n): ";
                  cin >> ch;

                  if (ch == 'n')
                      fout.write((char*)this, sizeof(kabinet));

                  flag = 1;
              }
              else
                  fout.write((char*)this, sizeof(kabinet));
          }
          fin.close();
          fout.close();

          if (flag == 0)
              cout << "\n Часът не е намерен.";
          else
          {
              remove("Record.dat");
              rename("temp.dat", "Record.dat");
          }
  }

  int main()
  {


      kabinet h;

      system("color A4"

          system("cls");
      cout << "\n\t\t\t*********************************";
      cout << "\n\t\t\t*    Проект за запис на час     *";
      cout << "\n\t\t\t*********************************";
      Sleep(200);

      char text[] = { "\n\n\n\n\t\t };
      for (int p = 0; p < strlen(text); p++)   
          cout << text[p];
          Sleep(40);
      }

      cout << "\n\n\tНатиснете който и да е клавиш!!";
      _getch();
      h.main_menu();
  }

  • Любов 1
 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  • Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.
×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване