Премини към съдържанието

pashopz

Потребител
 • Публикации

  9
 • Регистрация

 • Последно онлайн

Харесвания

-2 Лоша

1 Последовател

Всичко за pashopz

 • Титла
  Новобранец

Контакти

 • Twitter
  pasho_pz4
 1. 1.Опишете значението на подсистемата за прекъсване и алгоритъма на действие. 2. Кои са основните принципи на Джон фон Нойман, използвани в КС? Какви са идеите на Джон Атанасов и кои от тях се използват и днес? 3. Опишете накратко съставните елементи, основните характеристики и водещите фирми производители на три вида компютърни платформи: а) Настолни компютри (desktops) б) Портативни компютри (laptops, notebooks) в) Суперкомпютри 4. Дефинирайте точно кои параметри на КС оказват влияние на следните характеристики (със съответна обосновка): а) Бързодействие и производителност; б) Обем и тегло; в) Надеждност и цена. 5.Опишете със свои думи значението на подсистемата за прекъсване и алгоритъма на действие. 6. Кои са основните принципи на Джон фон Нойман, използвани в КС? Какви са идеите на Джон Атанасов и кои от тях се използват и днес? 7. Опишете накратко съставните елементи, основните характеристики и водещите фирми производители на три вида компютърни платформи: а) Настолни компютри (desktops) б) Портативни компютри (laptops, notebooks) в) Суперкомпютри 8. Дефинирайте точно кои параметри на КС оказват влияние на следните характеристики (със съответна обосновка): а) Бързодействие и производителност; б) Обем и тегло; в) Надеждност и цена. 9. Дадени са два 8-битови операнда в 16-ичен код: 5E и 6A. Извършено е действие сумиране в АЛУ между тях. Кои от флаговете N (S), C, Z и V(O) ще бъдат установени в 1 и кои в 0? 10. В брояча на инструкциите в МП IP на МП 8086 се съдържа 16-ичното число 009B, а в сегментния регистър за кода CS – числото 05F0. Определете абсолютния физически адрес на поредната инструкция. 11. Кои процесорни регистри участват при формиране на адресите на инструкциите и данните в МП памет? 12. Обяснете понятието програмен модел на микропроцесора. Кои регистри образуват програмните модели на МП 8086 и на МП от фамилията INTEL с архитектура IA-32? По какво се различават двата модела? 13. Кои процесори наричаме многоядрени? Дайте примери с конкретни процесори и опишете техните параметри (на Intel, AMD и други фирми). 14. Посочете кои твърдения са верни: a.Декодирането на инструкциите се изпълнява винаги в съответствие с т.н. микрокод, който се записва в специална ROM памет. b.Указателят на стека (Stack Pointer) спада към програмно недостъпните регистри. c.Опашковият регистър служи за временно съхраняване на чакащи инструкции. d.SP – указател на стека – сочи първата заета клетка от стека e.Има микропроцесори, в които системата инструкции може да се променя f.Физическият (абсолютен) адрес се образува като се сумира <IP> + <CS> x 16 за 16-битовите МП и х32 за 32-битовите МП. g.Адресният регистър в МП е програмно недостъпен h.За формиране на поредния адрес на дадена инструкция се използва само адресния регистър 15. В теоретичната част към задачата е дадена блок-схема на хипотетичен микропроцесор. Написана е програма, съдържаща следните инструкции: LOAD A mem1 LOAD B mem2 ADD SAVE C mem3 LOAD A mem3 MUL SAVE C mem4 а) Колко ще е резултатът в клетка mem4, ако съдържанията на клетките mem1 и mem2 са съответно mem1 = 07, mem2 = 0A? б) Положителен или отрицателен ще бъде този резултат? Обяснете защо. Какви ще бъдат флаговете N, Z, C и V. заб. регистрите и клетките от паметта са 8-битови. заб. регистрите и клетките от паметта са 8-битови. 16. В адресната част на едноадресна инструкция е записано числото 1D, а в клетката от паметта АДРЕС е записано числото 5F. Определете действителния физически адрес при а) директна адресация б) индиректна адресация в) индексна адресация ако в индексния регистър е записано числото 7B. 17. Напишете програма на С за сумиране на числата от естествения ред от 1 до 10. Транслирайте същата програма на асемблерен език като използвате системата инструкции на хипотетичния микропроцесор. 18. Дадена е 2-байтова инструкция на микропроцесора I8086. Съдържанията на полетата са както следва: а) MOD = 11, REG = 010, D = 0 б) MOD = 00, R/M = 010, D = 1 Определете в двата случая, типа на адресацията, кои регистри участват, има ли отместване и какво и дали операцията е думова или байтова. 19. Направете извелечение на всички аритметични и логически инструкции на Intel x86
 2. Помогнете ми за коментара на всеки от редовете в дадения алгоритъм (стигнал съм до някъде и не мога да продължа): Clear – Изчиства всички матрици от работното място b=randint(1,10000) – Създава матрица с равномерно разпределени числа от 1 до 10000 len=length(b) - Създава вектор-ред b b4=reshape(b,2,len/2) - Прекроява вектора във такъв с b4=b4' – Транспонира матрицата, вектор-ред става вектор-стълб bb4=bi2de(b4) – Преобразува двоичния вектор b4 в десетични числа y=awgn(modsig,11) – plot(y,'.') – Визуализира функцията, като я изчертава точка по точка y=awgn(modsig,11) – Добавя бял шум plot(y,'.');- rr4=pskdemod(y,4);- r4t=de2bi(rr4,2);- r4=r4t';- rb=reshape(r4,1,len);- [erbit,ber]=biterr(rr4,bb4,2)-
 3. Трябва да се коментира всеки от редовете, имам някаква идея за някой от редовете, но за повечето ми трябва помощ. clear b=randint(1,10000); len=length(b); b4=reshape(b,2,len/2); b4=b4'; bb4=bi2de(b4); modsig=pskmod(bb4,4); y=awgn(modsig,11); plot(y,'.'); rr4=pskdemod(y,4); r4t=de2bi(rr4,2); r4=r4t'; rb=reshape(r4,1,len); [erbit,ber]=biterr(rr4,bb4,2)
 4. Здравейте. Имам един въпрос и го поствам тук, защото знам, че ще получа адекватен отговор. Трябва да се проектира връзка между три офиса на фирма, които са в Пловидв, София и Лондон. 3-те офиса имат 3 отделни мрежи с реални IP адреси свързани към Internet. Във всеки от офисите има по 10 компютъра. Искаме да имаме достъп до ресурсите на всички компютри в трите офиса чрез VPN. Някакви идеи???
 5. Колеги, интересува ме какъв е начина за предаването на данни през комуникационната среда интернет при изпращане и получаване на файл чрез FTP протокола. Трябва да се акцентира на следното: 1.Кои комуникационни протоколи се използват? 2.От кое ниво на OSI модела са? 3.Какво се случва в хардуерния слой (Mac ниво)? 4.Какво се случва в сесийния слой? 5.Кои протоколи се използват в транспортния слой. 6.Какво е SFTP? Моля за помоща ви! Ако можете, помогнете, ако ли не здраве да е
 6. Колеги, дадоха ми 2 задания за домашна работа, но срещнах трудност в направата им. Става въпрос за блок схема на алгоритъм. Не мога да схвана начина по който да се направи дадения алгоритъм. Ето и задачите: 1. Да се състави блок-схема на алгоритъм за намиране и извеждане на сумата S=X - 2Х2 + 3Х3 - 4Х 4 Изчисленията да се преустановят при условие, че сумата стане по-голяма от 1000. Да се изведе стойността на сумата S. Стойността на променливата X се въвежда и трябва да е в интервал [2,6]. 2.Да се състави алгоритъм за табулиране на функцията: Z=X2 + Y2 + sin (X+Y) Трудничко, а? И аз съм на това мнение, за това ви моля за помощ. Ако не стане, здраве да е...
 7. Ще се уточниш ли повече. Нещата са ми като в мъгла
 8. Здравейте, Тук ми е надеждата, че ще има хора, които ще могат да ми помогнат за една задача, дадена ми като проект, и с която не мога да се справя! На фигурата е показана мрежа, която изисква решение с подмрежова маска с променлива дължина. Създайте решение, не разхищаващо IP адреси и осигуряващо маршрутно решение, отговарящо на топологията. Кои са мрежовите адреси на подмрежи #1 и #2. Идентифицирайте мрежовите адреси, които могат да бъдат използвани за подмрежи #3, #4 и #6. Какъв е адреса за broadcast за подмрежи #7, #8, #9 и #10. Решението на задачата може да се базира на отговорите на следните въпроси: 1. Какъв клас е използвания мрежов адрес? 2. Колко подмрежи са необходими днес? Колко бита трябва да отделим от частта за хост адрес, за да можем да адресираме всяка подмрежа? Можем ли да си позволим разширение за в бъдеще с така определения брой битове? 3. Определете множествата от IP адреси за вашето решение като попълните таблицата: Таблица 1 Мрежов адрес Начален адрес Краен адрес Адрес за broadcast .............................. 4. Колко устройства има в най-големия мрежов сегмент? Могат ли да се адресират всички тези устройства с битовете които са останали за адреси на устройства? 5. Разгледайте сегмент #2, колко подсегмента се налага да адресирате? Колко бита ви трябват затова? Колко ще ви останат за адресиране на устройствата във всеки от тези сегменти? Стигат ли за да може всяко устройство да има уникален IP адрес? Ако не, моля върнете се към точка 2 и вземете друго решение за броя битове необходими за адресиране на подмрежите #1 и #2. Изпълнете отново точки 2-5 6. За подмрежи #3 #4 #5 и #6 попълнете таблица 1. 7. За подмрежи #7 #8 #9 и #10 попълнете таблица 1 Ако някой има идея как става моля го да каже!
 9. Проблема ми е следния: Взех си нов лаптоп без операционна система и без никакви драивери. Влязох в сайта на Тошиба и си ги изтеглих, но като качих всичко тръгна ................ Без звука. Колкото и да ги инсталирам и все не се получава. С Windows XP съм, и лаптопа първо не ми разпозна харда, защото по принцип е правен да работи под Vista. Ако можете помогнете! Между другото никакви драйвери и дискове не получих при покупката. Закупих го от Техномаркет Пловдив. По принцип аз си свалих драйверите от сайта на производителя и да Ви кажа, че единственото, което намерих е това: Support HD Audio!!! Марката на лаптопа е Toshiba Satellite L40-14B-2G Иначе мисля че е звуковата Reltek но не съм сигурен, тъй като си дръпнах драйверите в RAR-файла пишеше, че са реалтек, но не стават и търся другаде проблема!
 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

×
×
 • Добави ново...