Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Кръвното налягане - въпроси и отговори


Препоръчан отговор


Как да се измери кръвното налягане?

Eдин от главните показатели за работата на сърцето е налягането, с което се напомпва кръвта в сърцето. За първи път налягането е измерено от английския свещенник С. Хейлс в 1733 г. За тази цел той съединява с гъвкава тръба бедрената артерия на кон с дълга вертикално стояща месингова тръба, горният край на която остава открит. Щом като притискането на съединителната тръба се снеме, кръвта от артериите се устремява в месинговата тръба и тя започва да се запълва, докато не се повдигне до ниво около 2 м. Налягането на стълба с кръв в месинговата тръба се уравновесява от артериалното налягане и е около 20 кПа. Нивото на кръвта в месинговата тръба не е постоянно, а се колебае с честотата на съкращенията на сърцето между максималните (систолични) и минималните (диастолични) стойности. Систоличното налягане съответства на съкращаването на сърцето, а диастоличното – на разхлабеното му състояние.

Методът, който предлага Хейлс е със значителна загуба на кръв и даже риск за живота на пациента. Ето защо с помоща на такъв метод би могло да се измери артериалното налягане само при експерименти с животни. Стремежът да се създаде метод за измерването на артериално налягане в човека е послужило на италианския лекар С. Рива-Рочи в 1896 г. да изобрети прибор, който в известна модификация се използва и досега. Този прибор е предназначен за измерване на налягането в

Публикувано изображение

Фиг. 1. Метод на Рива-Рочи за измерване на артериалното налягане на човека: 1 – манжет, напълнен със сгъстен въздух; 2- гумена круша с клапан за нагнетяване на въздуха в манжена; 3 – манометър за измерване на налягането на въздуха;

раменната артерия. Тъй като раменната артерия в спуснатата ръка се намира на нивото на сърцето, то налягането на кръвта в тази артерия съвпада с налягането на кръвта в най-близката до сърцето част на аортата.

Методът на Рива-Рочи е основан върху измерването на външното налягане, необходимо, за да се притисне артерията (фиг.1). Затова на рамото на пациента се слага кух гумен манжет и с помоща на помпа се увеличава налягането на въздуха в нея, докато не изчезне пулсът на артерията на предрамото (лъчевата артерия). Налягането на въздуха в манжета в момента на изчезването на пулсовите вълни в лъчевата артерия (когато в нея се прекратява кръвотока) трябва да бъде равно на систоличното налягане.

При експерименти с животни, кръвното налягане може да се измери и с непосредственото вкарване в кръвоносния съд на куха игла, съединена чрез гумена тръба с манометър.

В 1905 г. руският лекар Н.С. Коротков видоизменя метода на Рива-Рочи така, че да може да се измерва и диастоличното налягане на кръвта. Той предлага пулсовите вълни на лъчевата артерия да се прослушват с фонендоскоп ( прибор, състоящ се от чувствителна мембрана и две гъвкави тръбички, подвеждащи звуковите колебания до тъпанчетата на ушите). Ако налягането на въздуха в манжета се повдигне по-високо от систоличното (ръката се свива) и след това се понижава постепенно (при изпускане на въздуха) с помоща на специален клапан (с помоща на манометър се измерва налягането), то при налягане, равно на систоличното, се появяват характерни звукови сигнали. Отначало излишното над атмосферното налягане на въздуха в манжета е равно на нула, манжетът не притиска ръката и артерията. С постепенното напомпване на въздух в манжета, той започва да притиска раменната артерия и в нея се прекратява кръвотока. Ако мускулатурата е разхлабена, то налягането на въздуха в манжета, състоящ се от еластични стени, приблизително е равно на налягането на меките тъкани, които са в контакт с него. Изпускайки въздуха от манжета се намалява налягането в манжета и в меките тъкани, с които той контактува. Когато налягането стане равно на систоличното, кръвта ще бъде способна да "пробие" през притиснатата артерия и възниква турбулентно течение. Това е същноста на физичния принцип на "безкръвния" метод на измерване на кръвното налягане.

Докато артерията е притисната силно, във фонендоскопа не се чуват никакви звуци. При понижаването на налягането в манжета започват ясно да се чуват разделени тонове, наречени начални. Появява се и пулс на лъчевата артерия. Тези тонове са свързани с вибрацията на стените на артериите непосредствено под манжета в резултат от действието на порции от кръв, които проникват през притиснатият от манжетата участък на кръвоносния съд само в моментите на систола на сърцето (максималното налягане - систоличното), т.е. при сърдечна контракция.

Произходът на тези характерни тонове и шумове (тонове на Коротков), които съпровождат процеса, е свързан със сложния характер на разпространение на пулсовата вълна по частично притиснатата артерия. Лекарят ги прослушва с фонендоскопа, който се слага върху артериите на дисталните манжети (т.е. на сравнително голямо разстояние от сърцето). Когато налягането в манжета стане по-малко от диастоличното, с което се възстановява ламинарното течение на кръвта, артерията започва безпрепятствено да пропуска кръв и тоновете на Коротков рязко намаляват и изчезват. Ето защо, налягането в манжета, съответстващо на изчезването на тоновете на Коротков, се приема за диастолично. Артериалното налягане се регистрира с две цифри, които отразяват систолната и диастолната стойности. Измерва се в милиметри живачен стълб (mm Hg).

Приборът за измерване на артериалното налягане се състои от три основни части: манжета, нагнетател на въздух (круша) и манометър (фиг.1). Приборът с живачен манометър се нарича сфингоманометър, а този с мембранен манометър – сфингмотометър.

В хирургичната практика непосредственото измерване на налягането в кухините на сърцето се извършва чрез катеризация, т.е. с въвеждането през един от големите кръвоносни съдове на тънка полиетиленова сонда, в края, на която се намира миниатюрен електроманометър.

Адекватното артериално налягане (АН) е основния фактор за поддържане на храненето и функционирането на жизнено важни органи. Измерването на артериалното налягане е ключов момент при мониторинга на болните по време на анестезия и интензивна терапия.

Публикувано изображение

Автоматично неинвазивно измерване на артериалното налягане

Съществуват автоматични апарати за измерване на АН, в които е залегнал принципът на осцилотонометрията (например, Dinamap). За тях е необходимо електрично захранване.

На рамото на пациента се слага един манжет, апаратът напомпва в нея налягане до ниво, предположително по-високо, отколкото систоличното налягане в пациента. След това налягането в нея постепенно се сваля. Сензорът отчита всички осцилации на манжетката, свързани с пулса. Систолични ще са началните пулсови вълни, средното налягане при максимум на пулсация, а диастолично – при изчезването на пулса. Апаратното измерване се явява удивително точно, то освобождава ръцете на анестезиолога за други задачи.

Обаче, съществуват и някои фактори на неточност :

1.)Тези апарати имат склонноста на дават повишени стойности на ниското налягане и да понижават високото. 2.)Манжетката трябва да бъде със съответния размер.

3.)Пациентът не трябва да се движи по време на измерването.

4.)Методът е зависим от постоянството на напълване на пулса, ето защо при болни с аритмичен пулс (мъждукаща аритмия) измерването може да бъде и неточно.

5.)Понякога апаратите за неинвазивно измерване на АН многократно надуват и отдуват манжетката, “ловейки”, но не показвайки никакви данни.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е "нормалното и високото артериално налягане"?

"Нормалното" или "работното" артериално налягане се изменя с възраста, състоянието на здравето и клиничната ситуация. При раждането типичното АН е 80/50 mm Hg. В детските години то постепенно се увеличава и към периода на зряла възраст е 120/80 mm Hg. С увеличаване на възраста АН продължава да се повишава и в този период нормалното систолично налягане е примерно сума от годините + 100. Артериалното налягане се намалява в по-късния период на бременноста и по време на сън. Следователно стойности на систоличното налягане са 160 mm Hg за възрастните и 90 mm Hg за бременните жени са нормални. За да се съди за това, дали показателите на АН са високи или изключително ниски е необходимо да бъдат сравнявани с нормалните такива за дадения пациент.

За нормално се приема артериалното налягане със стойности под 140/90 mm Hg . Високото артериално налягане се характеризира с 3 стадия (табл.1)

Табл.1. Стадии и параметри на високо артериално налягане

Високо кръвно налягане

Кръвно налягане (mm Hg)

систолно

Кръвно налягане (mm Hg)

диастолно

стадий 1

140 – 159

90 - 99

стадий 2

160 – 179

100 - 109

стадий 3

>180

>110

Кой е предразположен към високо артериално налягане?

Всеки може да развие високо кръвно налягане, но някои хора са с по-висок риск от други. То се среща по-често сред населението от средна и напреднала възраст, при черната раса, хора с наднормено тегло, пушачи, алкохолици, жени, приемащи контрацептиви.

Защо високото кръвно налягане е тревожен симптом?

Високото кръвно налягане означава, че работата на сърцето надвишава нормално допустимата и сърцето и съдовете са поставени пред завишени физиологични изисквания. Това може да доведе до сърдечни атаки, мозъчни инсулти, бъбречна недостатъчност, увреждане на очите, атеросклероза.

Как може да се предпазите от високо артериално налягане?

Най-важното, което трябва да помни пациентът с високо артериално налягане е:

- да следва инструкциите на лекуващият си лекар.

- редовно да приема предписаните медикаменти.

Вие можете да намалите риска от високо артериално налягане, спазвайки следните препоръки:

 • Поддържайте нормално телесно тегло, а при наличие на затлъстяване се постарайте да намалите теглото си.
Затлъстяването увеличава риска от 2 до 6 пъти в сравнение с оптималното телесно тегло. За да отслабнете, трябва да приемате храна с по-малко калории, отколкото може да изгорите. Ако намалите калориите с 500 дневно, може да отслабнете с 0.5 кг седмично. Изберете храни с ниско калорийно и мастно съдържание. Използвайте храни богати на целуллоза и влакна. Ограничете количеството на храната, която приемате. Увеличете физическата активност за изгаряне (изразходване) на тези калории.

 • Увеличете физическата активност.
Физическата активност намалява риска от артериална хипертония от 20-50%. Ще можете да бъдете физически активни и в ежедневните си рутинни дейности, спазвайки следните препоръки:

- Изкачвайте стълбите пеша, вместо да ползвате асансьор.

- Слезте от превозното средство две-три спирки по-рано и извървете пеша останалият път.

- Карайте велосипед.

- Работете в двора или градината.

- Паркирайте по-далеч от офиса.

- Ходете на танци.

3. Изберете храни с ниско съдържание на сол и натрий.

Често пациенти с артериална хипертония намаляват своето артериално налягане след редукция на съдържанието на готварска сол в храната. Изключването на солта от хранителния режим предотвратява повишаването на артериалното налягане. Да припомним, че това се отнася за общото количество сол, което се приема, включително готови (преработени) храни, добавката на сол при готвене или хранене. Количеството на приета сол не бива да надвишава 2400 mg дневно.

Проверявайте етикета на храната за количеството натрий.

Купувайте пресни, напълно замразени или консервирани зеленчуци без добавка на сол.

Гответе ориз, тестени и зърнени изделия без сол.

Изберете подходящи храни, бедни на натрий.

Изплаквайте консервираните продукти преди консумация, за да отстраните част от количеството натрий.

 • Ако консумирате алкохолни напитки, правете го в умерени количества.
Алкохолната употреба покачва вашето артериално налягане и може да доведе до развитие на артериална хипертония. Ако все пак пиете, ограничете се до две напитки дневно, а при жените – до едно питие.

Количествено изразено, това означава:

- 40 мл уиски;

- 150 мл вино или 360 мл бира (лека или нормална).

5. На двете ръце измервам коренно различни налягания. Кое е вярното?

Отговор: По-високото. По съдовете към ръката, където измервате по-ниското артериално налягане, има вродени или придобити стеснения, след които налягането е понижено. Ако пациентът е с клиника на аортна дисекация, разлики в артериалното налягане на двете ръце над 20 мм Hg са белег в подкрепа на тази диагноза.

6. На коя ръка се измерва артериалното налягане - на лявата или на дясната?

Грешен отговор: На лявата, защото обикновено тя е с по-малко мускули, които да пречат на притискане на артерията и на аускултацията на тоновете на Коротков.

Верен отговор: При първата среща с пациента измерваме артериалното налягане и на двете ръце, а впоследствие измерваме на ръката, където налягането е по-високо.

При пациенти след инсулт винаги измерваме на незасегнатата ръка, поради локалните промени в кръвообръщението от нарушената инервация на паретичната ръка.

7. При някои пациенти тоновете на Коротков се чуват почти до 0 мм Hg. Колко е тяхното диастолно налягане. Наистина ли е 0 мм Hg?

Отговор: Не. При някои хора като сложим слушалка върху a. brachialis може да чеум тоновете на Коротков и без апарат (което е аналогично на маншета с налягане 0 мм Hg). Това се дължи на турбулентен ход на кръвта причинен или от много бърз кръвоток (много малки деца, аортна регургитация, тиреотоксикоза и др.) или от стеснения и извивки на съдовете (напр. атеросклеротични промени). В тези случаи диастолното артериално налягане определяме по IV фаза (заглъхването) на тоновете на Коротков.

Izmervane_AN.doc

Редактирано от Trichocephalus (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
 • 2 седмици по-късно...
 • Отговори 123
 • Създадено
 • Последен отговор

Потребители с най-много отговори

Потребители с най-много отговори

Популярни публикации

Как да се измери кръвното налягане? Eдин от главните показатели за работата на сърцето е налягането, с което се напомпва кръвта в сърцето. За първи път налягането е измерен

Накратко няколко: 1. Расте хот-дог поколение, за 10 г. броят на малчуганите с наднормено тегло се е удвоил, Българските деца са на 6-о място по затлъстяване и наднормено тегло в света 2. Старчес

Отново несериозни приказки и бля-бля. На мен както ми е трябвал някой - винаги съм го намирал, независимо къде е, и какво прави в момента. Във града ти има филиал на "бърза помощ" - винаги можеш да

Публикувани изображения

Здравейте! Нека тук да дадем информация за кръвното налягане :).

При смяна на сезоните (в случая есен - зима) много хора се оплакват ( аз съм също от оплакващите се) от високо кръвно, умора, спане, депресия. Не страдам от хипертония или нещо подобно, правиха ми изследвания и казаха, че всичко е нормално. Имате ли идея до кога ще продължи това? Публикувано изображение

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тогава - докато си намериш гадже Публикувано изображение

Ако имаш проблеми с ниско кръвно, ще ти го вдигне. Ако ти е високо - малко секс и ще ти падне :)

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Холестеролът изследван ли ти е? Щом се проявява само при смяната на сезоните, предполагам, че можеш да облекчиш състоянието, като спазваш някои прости правила на хранене: повече плодове и зеленчуци, само обезмаслени млечни продукти (кашкавалът е забранен), овесени ядки, месото го сведи само до пилешко. Пий много вода и ограничи кафето, колата и чая. Белият хляб и сладките неща също не са препоръчителни, както и алкохола. Сигурно са ти известни тези неща, но от личен опит (с близък човек), мога да твърдя, че има ефект. Успех!


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

При смяна на сезоните (в случая есен - зима) много хора се оплакват ( аз съм също от оплакващите се) от високо кръвно, умора, спане, депресия. Не страдам от хипертония или нещо подобно, правиха ми изследвания и казаха, че всичко е нормално. Имате ли идея до кога ще продължи това? Публикувано изображение

Много хора се влияят от климатичните промени, но това не означава, че имат проблем. Ако си в пубертета, може и от това де, тогава много неща, които си имал може да изчезнат и обратното. Мисля, че няма от какво да се притесняваш, просто някои хора са по- чувствителни по отношение на променте във времето..ако мога така да се изразя :-)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

sonali92, човек (вероятно доктор) разгадае ли причините за промените на кръвното налягане ще получи Нобелова награда.

Направи си анализ на кръвта, ултрасаунд на бъбреците, кардиограма на сърцето и си прегледай очите.

Холестеролът изследван ли ти е? Щом се проявява само при смяната на сезоните, предполагам, че можеш да облекчиш състоянието, като спазваш някои прости правила на хранене: повече плодове и зеленчуци, само обезмаслени млечни продукти (кашкавалът е забранен), овесени ядки, месото го сведи само до пилешко. Пий много вода и ограничи кафето, колата и чая. Белият хляб и сладките неща също не са препоръчителни, както и алкохола. Сигурно са ти известни тези неща, но от личен опит (с близък човек), мога да твърдя, че има ефект. Успех!

Kaфето и чая го вдигат за момента, докато солта вдига и задържа трайно. Алкохол в малки дози е полезен. 50гр на вечер водка, джин, ракия, бяло вино. Това размива мазнините/холестерола по тръбите. Рибният ден става задължителен. Наблягай на плодове, който са богати на калий - банани, тикви, кайсии. Плуване, разходки, колоездене са трепачи на високото кръвно. Ако си над 40 по едно аспиринче на седмица и водата с добавен сок от лимон. Кисело зеле тоже.

Буратино пак проси внимание. Хайде да се сетиш, че до sonali пише 92. 'Що не го/я пратиш в публичен дом?

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
 • 2 седмици по-късно...

Напоследък много ме боли главата вечерно време и като си премерих кръвното ми е много ниско 90/75 и не зная каква е причината !?

Редактирано от Trichocephalus
заглавие (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Еми ние не сме лекари за да ти кажем каква е причината...не знам защо изобщо трябва да се пускат такива теми,като никой от форума не може да разреши дадения проблем... Ходи на лекар.Ще те прегледа и ще ти каже причината!

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

E, всеки знае рецептата - повече пържолки, червено вино, кафе и шоколад! Има и билка - ефедра!:yanim:)) :clap:

Редактирано от lenylucky (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Първо да отиде на лекар. То пържолките и червеното вино са си отделно.

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

E, всеки знае рецептата - повече пържолки, червено вино, кафе и шоколад! Има и билка - ефедра!:))) :P

Има ли в аптеките ефедра? Не вярвам.
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Има ли в аптеките ефедра? Не вярвам.

ефедрин не се произвежда вече

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Напоследък много ме боли главата вечерно време и като си премерих кръвното ми е много ниско 90/75 и не зная каква е причината !?

Чувала съм, че близките граници (като твоите) са съпроводени с главоболие.

Освен това, за да се установи точно в какво състояние ти е кръвното, то се мери в специални условия през определен период от време цял ден.

Изобщо хубаво е хората да си изградят навика да ходят ежегодно да си правят кардиограма или преглед при специалист кардиолог. Без значение пушачи-непушачи, спортисти-неспортисти, здравословно хранещи се, алкохолици, имат ли оплаквания или не и т.н.

Редактирано от chain_reaction (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Причината за главоболието може да е в ниското кръвно. Обикновено младите момичета имат ниско кръвно.Когато човек дълго е лежал и после рязко стане, кръвта се оттича от главата и на човек може да му прилошее. На хората с ниско кръвно се препоръчрва да се движат повече, за да се засили кръвообръщението им. Полезно е и да се ядат сладки неща, защото те дават енергия. Сладките неща са полезни и при хипоглекимия - понижено съдържание на захар в кръвта. Ако стоиш дълго време гладна и ти прилошава и дори ти се гади, значи имаш хипоглекимия. Положението се оправя като просто хапнеш нещо. Ако изядеш нещо сладко, веднага ще се оправиш. Иначе е по-добре да отидеш на лекар и да ти направят изследвания.

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Моето е 80/60 - поне така беше като ми го измери лекарката... и ми каза да ям повече месо...

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Причината за главоболието може да е в ниското кръвно. Обикновено младите момичета имат ниско кръвно.Когато човек дълго е лежал и после рязко стане, кръвта се оттича от главата и на човек може да му прилошее. На хората с ниско кръвно се препоръчрва да се движат повече, за да се засили кръвообръщението им. Полезно е и да се ядат сладки неща, защото те дават енергия. Сладките неща са полезни и при хипоглекимия - понижено съдържание на захар в кръвта. Ако стоиш дълго време гладна и ти прилошава и дори ти се гади, значи имаш хипоглекимия. Положението се оправя като просто хапнеш нещо. Ако изядеш нещо сладко, веднага ще се оправиш.

Иначе е по-добре да отидеш на лекар и да ти направят изследвания.

Колко много полезни съвети за да оправите момичето! Браво!

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Опасно е не ниското кръвно, а малката разлика между систолично и диастолично налягане. Това означава, че сърцето не изпомпва достатъчно кръв, от там се получава кислороден глад в мозъка, което предизвиква главоболието ти. Решението е повече умерена физическа активност - два часа ходене пеш е много по-полезно от половин час бягане, повече вода - поне 3 литра на ден, защото тя възстановява нормалните стойности на кръвното налягане и никакви цигари, алкохол и кафе - те разбалансират естествените механизми на организма за регулиране на кръвното. И колкото е възможно по-малко месо - организмът използва огромна част от ресурсите си, за да обезврежда отровите, отделящи се при разлагане на месото в храносмилателния тракт. Ако не можеш без месо, поне яж заедно с него достатъчно кисело мляко, защото млечно-киселите бактерии са антагонисти на гнилостните.

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

И аз откакто се помня съм с ниско кръвно,90 на 60 е,когато съм добре.Главоболие имам само ако стана от сън и не пия кафе веднага.А на кардиолог съм ходила и всеки път ми казват,че ниското кръвно е за предпочитане и съветват да го регулирам с по малко шоколад или кафе,или кола и т.н.Не виждам никаква причина за безпокойство.

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
 • 1 месец по-късно...

Как да се измери кръвното налягане?

Eдин от главните показатели за работата на сърцето е налягането, с което се напомпва кръвта в сърцето. За първи път налягането е измерено от английския свещенник С. Хейлс в 1733 г. За тази цел той съединява с гъвкава тръба бедрената артерия на кон с дълга вертикално стояща месингова тръба, горният край на която остава открит. Щом като притискането на съединителната тръба се снеме, кръвта от артериите се устремява в месинговата тръба и тя започва да се запълва, докато не се повдигне до ниво около 2 м. Налягането на стълба с кръв в месинговата тръба се уравновесява от артериалното налягане и е около 20 кПа. Нивото на кръвта в месинговата тръба не е постоянно, а се колебае с честотата на съкращенията на сърцето между максималните (систолични) и минималните (диастолични) стойности. Систоличното налягане съответства на съкращаването на сърцето, а диастоличното – на разхлабеното му състояние.

Методът, който предлага Хейлс е със значителна загуба на кръв и даже риск за живота на пациента. Ето защо с помоща на такъв метод би могло да се измери артериалното налягане само при експерименти с животни. Стремежът да се създаде метод за измерването на артериално налягане в човека е послужило на италианския лекар С. Рива-Рочи в 1896 г. да изобрети прибор, който в известна модификация се използва и досега. Този прибор е предназначен за измерване на налягането в

Публикувано изображение

Фиг. 1. Метод на Рива-Рочи за измерване на артериалното налягане на човека: 1 – манжет, напълнен със сгъстен въздух; 2- гумена круша с клапан за нагнетяване на въздуха в манжена; 3 – манометър за измерване на налягането на въздуха;

раменната артерия. Тъй като раменната артерия в спуснатата ръка се намира на нивото на сърцето, то налягането на кръвта в тази артерия съвпада с налягането на кръвта в най-близката до сърцето част на аортата.

Методът на Рива-Рочи е основан върху измерването на външното налягане, необходимо, за да се притисне артерията (фиг.1). Затова на рамото на пациента се слага кух гумен манжет и с помоща на помпа се увеличава налягането на въздуха в нея, докато не изчезне пулсът на артерията на предрамото (лъчевата артерия). Налягането на въздуха в манжета в момента на изчезването на пулсовите вълни в лъчевата артерия (когато в нея се прекратява кръвотока) трябва да бъде равно на систоличното налягане.

При експерименти с животни, кръвното налягане може да се измери и с непосредственото вкарване в кръвоносния съд на куха игла, съединена чрез гумена тръба с манометър.

В 1905 г. руският лекар Н.С. Коротков видоизменя метода на Рива-Рочи така, че да може да се измерва и диастоличното налягане на кръвта. Той предлага пулсовите вълни на лъчевата артерия да се прослушват с фонендоскоп ( прибор, състоящ се от чувствителна мембрана и две гъвкави тръбички, подвеждащи звуковите колебания до тъпанчетата на ушите). Ако налягането на въздуха в манжета се повдигне по-високо от систоличното (ръката се свива) и след това се понижава постепенно (при изпускане на въздуха) с помоща на специален клапан (с помоща на манометър се измерва налягането), то при налягане, равно на систоличното, се появяват характерни звукови сигнали. Отначало излишното над атмосферното налягане на въздуха в манжета е равно на нула, манжетът не притиска ръката и артерията. С постепенното напомпване на въздух в манжета, той започва да притиска раменната артерия и в нея се прекратява кръвотока. Ако мускулатурата е разхлабена, то налягането на въздуха в манжета, състоящ се от еластични стени, приблизително е равно на налягането на меките тъкани, които са в контакт с него. Изпускайки въздуха от манжета се намалява налягането в манжета и в меките тъкани, с които той контактува. Когато налягането стане равно на систоличното, кръвта ще бъде способна да "пробие" през притиснатата артерия и възниква турбулентно течение. Това е същноста на физичния принцип на "безкръвния" метод на измерване на кръвното налягане.

Докато артерията е притисната силно, във фонендоскопа не се чуват никакви звуци. При понижаването на налягането в манжета започват ясно да се чуват разделени тонове, наречени начални. Появява се и пулс на лъчевата артерия. Тези тонове са свързани с вибрацията на стените на артериите непосредствено под манжета в резултат от действието на порции от кръв, които проникват през притиснатият от манжетата участък на кръвоносния съд само в моментите на систола на сърцето (максималното налягане - систоличното), т.е. при сърдечна контракция.

Произходът на тези характерни тонове и шумове (тонове на Коротков), които съпровождат процеса, е свързан със сложния характер на разпространение на пулсовата вълна по частично притиснатата артерия. Лекарят ги прослушва с фонендоскопа, който се слага върху артериите на дисталните манжети (т.е. на сравнително голямо разстояние от сърцето). Когато налягането в манжета стане по-малко от диастоличното, с което се възстановява ламинарното течение на кръвта, артерията започва безпрепятствено да пропуска кръв и тоновете на Коротков рязко намаляват и изчезват. Ето защо, налягането в манжета, съответстващо на изчезването на тоновете на Коротков, се приема за диастолично. Артериалното налягане се регистрира с две цифри, които отразяват систолната и диастолната стойности. Измерва се в милиметри живачен стълб (mm Hg).

Приборът за измерване на артериалното налягане се състои от три основни части: манжета, нагнетател на въздух (круша) и манометър (фиг.1). Приборът с живачен манометър се нарича сфингоманометър, а този с мембранен манометър – сфингмотометър.

В хирургичната практика непосредственото измерване на налягането в кухините на сърцето се извършва чрез катеризация, т.е. с въвеждането през един от големите кръвоносни съдове на тънка полиетиленова сонда, в края, на която се намира миниатюрен електроманометър.

Адекватното артериално налягане (АН) е основния фактор за поддържане на храненето и функционирането на жизнено важни органи. Измерването на артериалното налягане е ключов момент при мониторинга на болните по време на анестезия и интензивна терапия.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво е "нормалното и високото артериално налягане"?

"Нормалното" или "работното" артериално налягане се изменя с възраста, състоянието на здравето и клиничната ситуация. При раждането типичното АН е 80/50 mm Hg. В детските години то постепенно се увеличава и към периода на зряла възраст е 120/80 mm Hg. С увеличаване на възраста АН продължава да се повишава и в този период нормалното систолично налягане е примерно сума от годините + 100. Артериалното налягане се намалява в по-късния период на бременноста и по време на сън. Следователно стойности на систоличното налягане са 160 mm Hg за възрастните и 90 mm Hg за бременните жени са нормални. За да се съди за това, дали показателите на АН са високи или изключително ниски е необходимо да бъдат сравнявани с нормалните такива за дадения пациент.

За нормално се приема артериалното налягане със стойности под 140/90 mm Hg . Високото артериално налягане се характеризира с 3 стадия (табл.1)

Табл.1. Стадии и параметри на високо артериално налягане

Високо кръвно налягане

Кръвно налягане (mm Hg)

систолно

Кръвно налягане (mm Hg)

диастолно

стадий 1

140 – 159

90 - 99

стадий 2

160 – 179

100 - 109

стадий 3

>180

>110

Кой е предразположен към високо артериално налягане?

Всеки може да развие високо кръвно налягане, но някои хора са с по-висок риск от други. То се среща по-често сред населението от средна и напреднала възраст, при черната раса, хора с наднормено тегло, пушачи, алкохолици, жени, приемащи контрацептиви.

Защо високото кръвно налягане е тревожен симптом?

Високото кръвно налягане означава, че работата на сърцето надвишава нормално допустимата и сърцето и съдовете са поставени пред завишени физиологични изисквания. Това може да доведе до сърдечни атаки, мозъчни инсулти, бъбречна недостатъчност, увреждане на очите, атеросклероза.

Как може да се предпазите от високо артериално налягане?

Най-важното, което трябва да помни пациентът с високо артериално налягане е:

- да следва инструкциите на лекуващият си лекар.

- редовно да приема предписаните медикаменти.

Вие можете да намалите риска от високо артериално налягане, спазвайки следните препоръки:

 • Поддържайте нормално телесно тегло, а при наличие на затлъстяване се постарайте да намалите теглото си.
Затлъстяването увеличава риска от 2 до 6 пъти в сравнение с оптималното телесно тегло. За да отслабнете, трябва да приемате храна с по-малко калории, отколкото може да изгорите. Ако намалите калориите с 500 дневно, може да отслабнете с 0.5 кг седмично. Изберете храни с ниско калорийно и мастно съдържание. Използвайте храни богати на целуллоза и влакна. Ограничете количеството на храната, която приемате. Увеличете физическата активност за изгаряне (изразходване) на тези калории.

 • Увеличете физическата активност.
Физическата активност намалява риска от артериална хипертония от 20-50%. Ще можете да бъдете физически активни и в ежедневните си рутинни дейности, спазвайки следните препоръки:

- Изкачвайте стълбите пеша, вместо да ползвате асансьор.

- Слезте от превозното средство две-три спирки по-рано и извървете пеша останалият път.

- Карайте велосипед.

- Работете в двора или градината.

- Паркирайте по-далеч от офиса.

- Ходете на танци.

3. Изберете храни с ниско съдържание на сол и натрий.

Често пациенти с артериална хипертония намаляват своето артериално налягане след редукция на съдържанието на готварска сол в храната. Изключването на солта от хранителния режим предотвратява повишаването на артериалното налягане. Да припомним, че това се отнася за общото количество сол, което се приема, включително готови (преработени) храни, добавката на сол при готвене или хранене. Количеството на приета сол не бива да надвишава 2400 mg дневно.

Проверявайте етикета на храната за количеството натрий.

Купувайте пресни, напълно замразени или консервирани зеленчуци без добавка на сол.

Гответе ориз, тестени и зърнени изделия без сол.

Изберете подходящи храни, бедни на натрий.

Изплаквайте консервираните продукти преди консумация, за да отстраните част от количеството натрий.

 • Ако консумирате алкохолни напитки, правете го в умерени количества.
Алкохолната употреба покачва вашето артериално налягане и може да доведе до развитие на артериална хипертония. Ако все пак пиете, ограничете се до две напитки дневно, а при жените – до едно питие.

Количествено изразено, това означава:

- 40 мл уиски;

- 150 мл вино или 360 мл бира (лека или нормална).

5. На двете ръце измервам коренно различни налягания. Кое е вярното?

Отговор: По-високото. По съдовете към ръката, където измервате по-ниското артериално налягане, има вродени или придобити стеснения, след които налягането е понижено. Ако пациентът е с клиника на аортна дисекация, разлики в артериалното налягане на двете ръце над 20 мм Hg са белег в подкрепа на тази диагноза.

6. На коя ръка се измерва артериалното налягане - на лявата или на дясната?

Грешен отговор: На лявата, защото обикновено тя е с по-малко мускули, които да пречат на притискане на артерията и на аускултацията на тоновете на Коротков.

Верен отговор: При първата среща с пациента измерваме артериалното налягане и на двете ръце, а впоследствие измерваме на ръката, където налягането е по-високо.

При пациенти след инсулт винаги измерваме на незасегнатата ръка, поради локалните промени в кръвообръщението от нарушената инервация на паретичната ръка.

7. При някои пациенти тоновете на Коротков се чуват почти до 0 мм Hg. Колко е тяхното диастолно налягане. Наистина ли е 0 мм Hg?

Отговор: Не. При някои хора като сложим слушалка върху a. brachialis може да чеум тоновете на Коротков и без апарат (което е аналогично на маншета с налягане 0 мм Hg). Това се дължи на турбулентен ход на кръвта причинен или от много бърз кръвоток (много малки деца, аортна регургитация, тиреотоксикоза и др.) или от стеснения и извивки на съдовете (напр. атеросклеротични промени). В тези случаи диастолното артериално налягане определяме по IV фаза (заглъхването) на тоновете на Коротков.

Редактирано от Trichocephalus (преглед на промените)
Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
 • 2 седмици по-късно...

Едно от най-опасните неща е високото кръвно. Как да се пребори даден човек с този проблем най-ефикасно? Знам някои лекарства,но искам да науча повече.

Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване