Премини към съдържанието
4a4o66

Бахайска религия

  Препоръчан отговор


  И аз съм на това мнение(не ми отне много време, докато го разбера), за Бахаизма. :)

  Господ е създал човека свободен да прави избор. Предразсъдъците са тези които му отнемат това право. Бахайската религия е единствената която няма секти и е самостоятелна и независима религия. В разговорния българския език "секта" има по-друго значение. Нещо опасно от което трябва да се стои далече. В Библията обаче пише за Второто пришествие (1844г.) и че Божият път е тесен и по него ще минат малцина. Това означава, че официалната религия на която членове са и "куцо и сакато" не е Божият път. Хубаво е когато правиш избор да имаш повече аргументи отколкото предразсъдъци.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Господ е създал човека свободен да прави избор. Предразсъдъците са тези които му отнемат това право. Бахайската религия е единствената която няма секти и е самостоятелна и независима религия. В разговорния българския език "секта" има по-друго значение. Нещо опасно от което трябва да се стои далече. В Библията обаче пише за Второто пришествие (1844г.) и че Божият път е тесен и по него ще минат малцина. Това означава, че официалната религия на която членове са и "куцо и сакато" не е Божият път. Хубаво е когато правиш избор да имаш повече аргументи отколкото предразсъдъци.

  :) ЗА ХРИСТИЯНИТЕ ЛИ ГОВОРИШ(това в удебелените букви) ? :rolleyes:

  .............................................................................................

  .............................................................................................

  (ПРЕДИ 20 И 21,ИМА ДРУГ СПИСЪК СЪС СЕКТИ ОТ 1 ДО 21,АЗ СЪМ ГО СЪКРАТИЛ,ЗАЩОТО 21 СЕ ОТНАСЯ ЗА ТАЗИ ТЕМА ) :go ahead:

  Ислямски шиитски секти:

  20. Алиани или Казълбаши. Делят се на Бекташи и Бабаи.

  21. Бахаизъм. Учение на Баха Улла.

  Последната е малко известна секта. Това е последната масова психоза. И не може да се причисли нито към християнските, нито към ислямските, нито към източните секти. Това е някаква своеобразна манджа от зороастрийци, мохамедани, кришнари, будисти, християни, юдеисти и всякакви други луди с проблеми в самоидентификацията си. Ето официалният им сайт: http://www.bahai.bg/content/view/62/92/#1

  Пазете се от сектите! Сред тук пишешещите - в този раздел - над 99% са сектанти. Като започнат с обещанията - да знаете, насреща си имате червейче на кукичка за наивници. Плюйте си на петите и дори не се обръщайте назад!

  Източник на това което е в цитата- 20 и 21 : http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=68661&view=findpost&p=1536371

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  :) ЗА ХРИСТИЯНИТЕ ЛИ ГОВОРИШ(това в удебелените букви) ? :rolleyes:

  Не говоря а пиша , не за последователите на Исус, а за слугите на църквата.

  Ти хубаво казваш като ти обещаят нещо бягай, на тебе какво ти обещаха че побягна?

  Източник на това което е в цитата- 20 и 21 : http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=68661&view=findpost&p=1536371

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Бахайството е поредната религиозна едноневка, която ще проблясне и угасне, драги bahai. Не си губи времето с подобни измислици.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Бахайството е поредната религиозна едноневка, която ще проблясне и угасне, драги bahai. Не си губи времето с подобни измислици.

  Ще угасне за около 1000 г. То вече е на 160. И му остават още 800 г. през които ще води човечеството. Дано само не се обвърже с политиката , както се случи с другите религии, а си остане чисто място за малцина.


  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Социално и морално учение

  Имай чисто, добро и лъчезарно сърце, за да бъде твое вечното, непреходно, безкрайно и древно царство.

  — БАХАУЛЛА

  ЕДНО ОТ изключителните качества на Писанията на Бахаулла е степента, до която те точно предсказват последствията и промените, които са ангажирали човечеството през двадесети и началото на двадесет и първи век.

  От равноправието на жените до расовата справедливост, от бурното развитие на научното знание и информация до динамичните процеси, превърнали нашата планета в едно "глобално село", темите от централно значение за съвременния свят са били пророчески предсказани и задълбочено разгледани от Основателя на Бахайската вяра. Визията на Бахаулла за обновление докосва всички аспекти на живота – от личния морал до икономиката и управлението; от развитието на общностите до религиозната практика.

  Централната тема в социалното учение на Бахаулла е, че човечеството е една обща раса и че е дошъл денят за нейното обединение в единно световно общество.

  Признаването на нашето същинско единство според Бахайските писания води до редица прогресивни социални принципи и идеали, които бахаите се стремят да разпространяват по света.

  Тези жизненоважни социални принципи включват изкореняването на всички форми на предразсъдъци, установяването на пълно равенство между половете, признаване на същинското единство на великите световни религии, елиминиране на крайностите в бедност и богатство, осигуряване на всеобщо образование, насърчаване на висок стандарт на личностно поведение, признаване на хармонията между наука и религия, преследване на устойчив баланс между природа и технологии и изграждането на световна федерална система, основана на колективна сигурност.

  Когато анализираме до каква степен тези принципи отговарят на социалните проблеми – от расовите взаимоотношения до икономическата справедливост, които задвижваха най-динамичните процеси на двадесети век, става ясно, че никога не е имало футурист, аналитик или пророк, чиято визия толкова точно да е предвидила критичните моменти в социалната действителност.

  От епохата на своето обявяване ученията на Бахаулла не само че не са загубили своята актуалност, но вече доминират в колективния живот на човечеството през двадесет и първи век.

  ТЕМАТА Е ЕДИНСТВО

  Прогресивният подход на Бахайската вяра към човешкото общество произлиза от акцента на Бахаулла върху единството. Всъщност, ако човек желае да характеризира Неговите учения с една дума, тази дума би била “единство”.

  Навсякъде из своите Писания Бахаулла подчертава важността и реалността на единството и обединението. Първо, Бог е един. Всички велики световни религии също представляват едно. Те са откликът на човечеството на Божията воля за неговото развитие, превъплътена в поредица от Божествени посланици. Това разбиране на общия произход и цел на великите ре-лигии лежи в сърцевината на концепцията за единство в ученията на Бахаулла. От тази фундаментална концепция за божествено и религиозно единство произлизат останалите принципи. Бахаулла учи, че всички човешки същества са създания на един Бог и представляват един народ. Разликите, основани на расов, национален, класов или етнически признак, са ефимерни, когато биват разглеждани в този контекст. По аналогичен принцип, всякакви идеи за племенно, регионално или национално превъзходство се отхвърлят в Бахайската вяра.

  Говорейки чрез Бахаулла, Божият глас призовава: “Не знаете ли защо ви създадохме от един и същи прах? За да не се големее никой над другите. Помнете винаги в сърцата си как бяхте създадени. След като сме ви създали всички от едно и също вещество, ваш дълг е да бъдете сякаш сте една душа, да вървите в една и съща крачка, да се храните с една и съща уста и да живеете в една и съща земя, така че от най-съкровената ви същност, чрез вашите дела и действия да се проявят знаците на единството и сърцевината на себеотрицанието.”

  ЕДИНСТВО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

  illumination

  Благоденствието на човечеството, неговият мир и сигурност са непостижими, докато не се установи крепко неговото единство.

  — БАХАУЛЛА

  Идеята, че човечеството е една раса формира основата за другите принципи на социална справедливост в Бахайската вяра. Бахаулла заклеймява расовите и етническите предразсъдъци, призовавайки “Затворете очите си за расовите разлики и отворете обятията си за всички в светлината на единството.”

  Бахаулла категорично провъзгласява и равнопоставеността на половете – по време, когато женското движение едва започва битката си за правото на жените да гласуват на Запад, а в Средния изток подобни идеи все още били нечувани. Така Бахаулла става първият Основател на световна религия, който изрично провъзгласява пълната равнопоставеност между жените и мъжете.

  Всъщност момичетата трябва да са с предимство при получаване на образование, ако поради стечение на обстоятелствата семейството или обществото не може да си позволи да образова децата си равностойно. “Докато равенството между мъжете и жените не бъде напълно установено и постигнато, най-високото социално развитие на човечеството не е възможно”, заявяват Бахайските свещени писания.

  Този призив за равностойно отношение не отрича естествените разлики между половете. Бахаулла подчертава важността на майчинството, бащинството и семейния живот. Предизвикателството, което стои пред обществото, е да даде възможност на жените да участват като равнопоставени във всяка сфера на човешкото начинание – било то научно, икономическо или политическо – като в същото време позволява на жените да изпълняват своята жизненоважна роля на майки и първи възпитателки на своите деца.

  Темата на Бахаулла за единството присъства и в призива за икономическа справедливост. Обръщайки се към “богатите на земята” Бахаулла пише: “Бедните сред вас са Моето доверие. Пазете тези, които съм ви поверил и не мислете само за собственото си удобство.” Бахайските писания призовават както към доброволно споделяне на богатствата, така и за правителствени мерки като “изравняването и разпределението” на прекомерното богатство, така че огромната бездна между богати и бедни да бъде премахната. Бахаулла предписва и конкретни мерки — разпределението на печалбата и издигането на работата в акт на богослужение — за поощряване на общото икономическо благосъстояние сред всички класи.

  Образованието се смята за особено важно като ключ към разкриването на огромния потенциал на човечеството за прогрес, напредък и благоденствие. “Гледайте на човека като на мина, богата на скъпоценности с неизмерима стойност”, пише Бахаулла. ”Но само образованието може да накара тази мина да открие богатствата си и да позволи на човечеството да се възползва от тях.”

  Образованието трябва да бъде всеобщо и да включва позитивни духовни ценности и морално съзнание. Бахаите си представят едно бъдеще, в което дори “елементарното образование” ще включва повече от рутинно запаметяване и преподаването на определени умения. На учениците трябва да се дават умения за анализиране на обществените условия и изисквания да вземат участие в планирането на дейностите на общността и сами да изследват истината. Единството на човечеството е жизненоважен елемент на всяка бахайска учебна програма.

  НАУКА И РЕЛИГИЯ

  Темата за единството се появява и в ученията на Бахаулла за науката. Неговите Писания представят науката и религията като двете най-важни направления за напредъка на цивилизацията, с различни и въпреки това хармонични подходи към възприемането на реалността. Тези два пътя са в основата си съвместими и взаимно подпомагащи се.

  Научният метод е инструментът на човечеството за разбиране на материалната реалност на вселената. Той може да опише строежа на ядрото на атома или молекулярната структура на ДНК. Той е ключът към откриването и разработването на нови технологии. Науката не може обаче да ни даде напътствия как да използваме това познание – истина, доказана от извращенията в прилагането на науката и технологиите през изминалия век, демонстрирани в най-лоша светлина чрез разрушителната мощ на атомната бомба и другите оръжия за масово унищожение.

  Бахаите вярват, че само в Божието откровение човечеството може да намери система от ценности, която поставя научното развитие в подходящия контекст. Религията предлага отговори на въпросите за морала, за смисъла на човешкото съществуване и нашите взаимоотношения с Бог – въпроси, към които науката не предлага подход.

  В същото време бахаите вярват, че религия, която пренебрегва модерните научни истини, поема риска да попадне в капана на фанатизма. Единствено чрез признаването на хармоничното и взаимно допълващо се естество на науката и религията е възможно човечеството безопасно да се придвижи напред.

  Независимото проучване на истината, било то научно или религиозно, силно се насърчава в Бахайските писания. Отделната личност трябва да се стреми, казва Бахаулла, да се освободи от предразсъдъци, предубеждения и сляпо подчинение на традицията или традиционните авторитети. Консултацията е жизненоважен инструмент за откриване на истината .

  Бахаулла призовава също така приемането на един универсален допълнителен език като средство за насърчаване на единството. “Наближава денят, когато всички народи по света ще са приели един общ език и една обща азбука”, пише Той. “Когато това бъде постигнато, в който и град да отиде човек на пътешествие, ще чувства, че все едно е посетил собствения си дом”. Терминът “допълнителен” е многозначителен - повелята на Бахаулла не е легитимиране на културната шаблонност. Напротив, Бахайските учения ценят и поощряват културното разнообразие.

  Когато Бахаулла провъзгласява тези принципи преди повече от сто години, те са изглеждали като радикална социална програма. Фактът, че те не само са оцелели през годините, но и придобиват все по-широка популярност и признание, свидетелства за висотата на прозрението, което ги е разкрило.

  Моралният кодекс на Бахаулла за индивида и предписаният от Него модел за брак и семеен живот са в съзвучие с реалните нужди на съвременното общество. Както социалните принципи, така и законите на Бахаулла за индивидуалния морал и семейната структура целят поощряване на единството и добруването на обществото като цяло. “Тези, които Бог е надарил с проникновение, веднага ще разберат, че Божиите заръки представляват най-висшето средство за поддържане на реда в света и сигурността на народите”, пише Бахаулла.

  Тъкмо това проникновение - че стандартите на социална справедливост и индивидуално поведение, очертани от Бахаулла предлагат интегриран и отличаващ се подход към привидно неразрешимите проблеми на човечеството днес – лежи в основата на реалния оптимизъм на Световната бахайска общност. Независимо дали става въпрос за ерозията на околната среда, за социалния тумор на расизма или за деградацията на семейната структура, бахаите твърдо вярват, че Писанията на Бахаулла съдържат отговорите. Техният стремеж е да споделят идеите на своя Учител със света.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Господ е създал човека свободен да прави избор. Предразсъдъците са тези които му отнемат това право. Бахайската религия е единствената която няма секти и е самостоятелна и независима религия. В разговорния българския език "секта" има по-друго значение. Нещо опасно от което трябва да се стои далече. В Библията обаче пише за Второто пришествие (1844г.) и че Божият път е тесен и по него ще минат малцина. Това означава, че официалната религия на която членове са и "куцо и сакато" не е Божият път. Хубаво е когато правиш избор да имаш повече аргументи отколкото предразсъдъци.

  -----------------------

  За събитията около 1844 г, когато доста протестантски пастори обявяват идването на края на света, или с други думи Второто пришествие на Христос и последвалата паника в САЩ и Северна Европа общото чувство е срам и отвращение от религиозната спекулация, така че не приемам да се посочва като дата на състояло се Второ пришествие.

  Със същото основание стотици църкви и секти от цял свят са обявявали и продължават да обявяват разни дати за Края - който ще да си им вярва, но да не ни го пробутва като факт.

  Анадъмо? :yanim:

  • Харесва ми 2

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  а си остане чисто място за малцина.

  Спокойно, ще си остане, щото малцина ще се вържат. Закъснели сте с няколко века. Днес не може да се превърнете в светована религия. Най-много да се издигнете до статута на широкоразпространено нетрадиционно изповедание, но и там конкуренцията е голяма.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  -----------------------

  За събитията около 1844 г, когато доста протестантски пастори обявяват идването на края на света, или с други думи Второто пришествие на Христос и последвалата паника в САЩ и Северна Европа общото чувство е срам и отвращение от религиозната спекулация, така че не приемам да се посочва като дата на състояло се Второ пришествие.

  Със същото основание стотици църкви и секти от цял свят са обявявали и продължават да обявяват разни дати за Края - който ще да си им вярва, но да не ни го пробутва като факт.

  Анадъмо? :rolleyes:

  Апокалипсис на значи край , а значи "Откровение". Всички които смятат че в Библията се говори за край на света грешат. Във всички Свещенни книги се говори за Духовния свят, не за физическия.Самият Исус казва че е цар, но не във физическия смисъл.

  Спокойно, ще си остане, щото малцина ще се вържат. Закъснели сте с няколко века. Днес не може да се превърнете в светована религия. Най-много да се издигнете до статута на широкоразпространено нетрадиционно изповедание, но и там конкуренцията е голяма.

  Упреците ги отправи към Автора на посланието. Ние само го предаваме на хората. Но не мисля че е закъснял. Напротив , посланието е точно навреме. Човечеството навлезе в нов етап на развитие и Господ му показа пътя , който трябва да следва. При това безплатно. Всички тези глупости за въдички и кукички са бошлаф. Втова вероиповедание , никой нище не трябва да даде, за да получи. Няма и духовници нито водачи на които да се поклонят вярващите. Има само знание и който е умен може да се възползва от него , както намери за добре. Що се отнася до това кога Бахайската религия ще стане една от световните религии, виж сам.

  http://www.bahai.bg/content/view/27/43/

  Редактирано от bahai (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Апокалипсис на значи край , а значи "Откровение". Всички които смятат че в Библията се говори за край на света грешат. Във всички Свещенни книги се говори за Духовния свят, не за физическия.Самият Исус казва че е цар, но не във физическия смисъл.

  Упреците ги отправи към Автора на посланието. Ние само го предаваме на хората. Но не мисля че е закъснял. Напротив , посланието е точно навреме. Човечеството навлезе в нов етап на развитие и Господ му показа пътя , който трябва да следва. При това безплатно. Всички тези глупости за въдички и кукички са бошлаф. Втова вероиповедание , никой нище не трябва да даде, за да получи. Няма и духовници нито водачи на които да се поклонят вярващите. Има само знание и който е умен може да се възползва от него , както намери за добре. Що се отнася до това кога Бахайската религия ще стане една от световните религии, виж сам.

  http://www.bahai.bg/content/view/27/43/

  ---------------

  :P

  Бахай, знаеш ли защо те контрирахме със Скептика и други приятели?

  Защото звучиш фанатично, безапелационно, като от последна инстанция и това е явно незачитане на инакомислещите.

  Например горното ти изявление, което съм уголемил и почернил, това ясно си личи.

  Калдата е информационен портал, ако искаш да ни информираш - добре дошъл, но ако искаш да ни поучаваш, възпитаваш и запрлашваш с наказание /както стаилите се напоследък аги и кадъни/, няма да я бъде!

  • Харесва ми 2

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  -----------------------

  За събитията около 1844 г, когато доста протестантски пастори обявяват идването на края на света, или с други думи Второто пришествие на Христос и последвалата паника в САЩ и Северна Европа общото чувство е срам и отвращение от религиозната спекулация, така че не приемам да се посочва като дата на състояло се Второ пришествие.

  Със същото основание стотици църкви и секти от цял свят са обявявали и продължават да обявяват разни дати за Края - който ще да си им вярва, но да не ни го пробутва като факт.

  Анадъмо? :biggrin:

  Това е вярно. Ако проследиш първия отговор на бахая или какъвто там се пишеше /чичко66/ започва с една снимка. Това е входа на първа тераса. Този вход е срещу улица, която идва от търговското пристанище на Хайфа. Тази улица е на немския квартал. Голяма група немци се заселват тук, за да дочакат Второто пришествие. То обаче не станало, нито пък немците се върнали обратно. След време Бисмарк решил да направи хаджилък и решил да акостира в Хайда с личния си кораб. Какво било учуването му, когато го посрещнали земляци. Определно немците изиграли много положителна роля. Те създали пожарна. Прокарали трамвай и железница към съседните градове, водопровод, развили техническите занаяти, създали първия технически университет на Близкия изток, изобщо дали европейски вид на града. По-късно прокарали железница Истанбул-Хайфа и този град станал любим на турския султан. Благодарение на немците - Хайфа станала по-значим град от Акко и така го засенчила напълно до наши дни.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  ...заявяват Бахайските свещени писания.

  "Бахайските свещени писания." Как звучи само, а ? ;)

  Никога не е късно да си създадем и ние учение, нали ? :biggrin:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Това е вярно. Ако проследиш първия отговор на бахая или какъвто там се пишеше /чичко66/ започва с една снимка. Това е входа на първа тераса. Този вход е срещу улица, която идва от търговското пристанище на Хайфа. Тази улица е на немския квартал. Голяма група немци се заселват тук, за да дочакат Второто пришествие. То обаче не станало, нито пък немците се върнали обратно. След време Бисмарк решил да направи хаджилък и решил да акостира в Хайда с личния си кораб. Какво било учуването му, когато го посрещнали земляци. Определно немците изиграли много положителна роля. Те създали пожарна. Прокарали трамвай и железница към съседните градове, водопровод, развили техническите занаяти, създали първия технически университет на Близкия изток, изобщо дали европейски вид на града. По-късно прокарали железница Истанбул-Хайфа и този град станал любим на турския султан. Благодарение на немците - Хайфа станала по-значим град от Акко и така го засенчила напълно до наши дни.

  Въпросната немска група е част от небезизвестния "Темплиерски орден". И таканареченото Второ пришествие, е станало точно там и точно така както е били обещано. Това че те не са го разбрали , е техен пропуск. Ако погледнеш историята ще видиш че очакванията на хората са различни от това което се случва в действителност. Евреите още си чакат Месията. Кой е виновен че не са го разпознали? По интересно е защо не са го разпознали. Искаш ли един цитат от Библията, нали уж си християнин.

  Лука 17

  24 Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден.

  25 Но първо Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.

  26 И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;

  "Бахайските свещени писания." Как звучи само, а ? ;)

  Никога не е късно да си създадем и ние учение, нали ? :rolleyes:

  Разбира се. Но първо трябва да имаш какво да напишеш, а после трябва да си наясно че ако то наистина е това за което претендира, тоест имаш достатъчно последователи, ше трябва да платиш с живота си. Всички истински религии започват с яростни гонения и масови екзекуции. Евентуани резултати ще имаш след 100 - 200 години. Бахаулла е син на министър и поста му се полага по наследство. Вместо това Той избира живот на затворник. Лежал е 60 години в затворите на Турската империя, заедно със семейството си. Имаш ли идея как един затворник има 40-50 000 последователи. Всеки който се е доближал до него го е разпознавал и е ставал последовател на неговото учение. Затова са го местели непрекъснато и не са му давали да се срещне с Шаха. Самото учение е било изключително неприемливо за тогавашните нрави. Известен е случай когато един последовател, разбирайки със закъснение че според учението което е вече е приел, мъжете и жените са равнопоставени и неговоте жени ще трябва да си махнат фереджетата, се самоубива.

  Редактирано от bahai (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Май, не разбра какво ти каза Valentinus. Просто информирай за бахайската вяра и по възможност, когато някой прояви интерес. Не си играй на апостол, защото става смешно. Хората тук не са паднали от Марс и запознати са малко или повече с различни религиозни доктрини. Прозелетизма, индоктринацията и фанатизма тук не минават.

  Редактирано от scepsis (преглед на промените)
  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Май, не разбра какво ти каза Valentinus.....

  Ако трябва да се извиня, че не съм разбрал. :wors: :wors: :wors:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Ако трябва да се извиня, че не съм разбрал. :wors:;):wors:

  ------------------------

  :wors:

  простено ти е, чадо, покай се и пусни нещо в бакърчето на дяда поп и хоп - готово :jeer:

  И малко по-весело де, тук сме да се забавляваме, не да се тръшкаме по земята и да квичим на умряло :wors:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  ------------------------

  :ph34r:

  простено ти е, чадо, покай се и пусни нещо в бакърчето на дяда поп и хоп - готово :)

  И малко по-весело де, тук сме да се забавляваме, не да се тръшкаме по земята и да квичим на умряло :down:

  Човека е щастлив,че е намерил смисъла на живота си и утеха за душата си;

  в природата ни е заложено когато сме щастливи да споделяме щастието си с другите.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  На 12 декември 1863г. в Европа за първи път идва Божи пратеник . Макар и част от Османската империя Одрин по това време е Български град и в него Бахаулла прекарва 10 години, като разкрива някой от най-важните си книги. http://pajamasmedia.com/michaeltotten/2010/12/09/iran%E2%80%99s-other-war/

  Редактирано от bahai (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.