Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Покажете своето conkyrc


Радостин Байчев
 Сподели

Препоръчан отговор

Влязах търсачката да потърся дали има нещо писано по тази тема.Извади ми едно съвпадение в което trosho дава малко информация.Бих искал в тази тема,ако искате де, да показваме кой какво е направил или ползва в момента.Да обменяме мнения,да решаване проблеми и т.н.Аз често си сменям Conky-то само трябва да ми влезе някоя идея в главата.Ето вижте какво скалъпих за десетина минути:

conkyrc

# Use Xft? 
use_xft yes


xftfont DejaVu Sans:size=8
#xftalpha 0.8
text_buffer_size 2048

# Update interval in seconds
update_interval 1

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_type override
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 180 0
#maximum_width 200

# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Stippled borders?
stippled_borders 0

# border margins
border_margin 5

# border width
border_width 1

# Default colors and also border colors
default_color white
#default_shade_color white
#default_outline_color white
#own_window_colour blue2

# Text alignment, other possible values are commented
alignment tr
#alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 40
gap_y 80

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
#override_utf8_locale yes

# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer none

                          ##LUA##
    lua_load /home/rado/.Conky/draw_bg.lua
	  lua_draw_hook_pre draw_bg 

TEXT

${alignc 19}${font Arial Black:size=18}${time %H:%M}${font}
${voffset 2}${alignc}${time %A, %d %B %Y}

Системни данни ${hr 2}
${alignc 24}${font Arial Black:size=14}${nodename}${font}


${font PizzaDude Bullets:size=12}-${font} Kernel: ${alignr}${kernel}
${font StyleBats:size=16}A${font} CPU: ${cpu cpu0}% ${alignr}${cpubar cpu1 8,60}
${font StyleBats:size=16}g${font} RAM: $memperc% ${alignr}${membar 8,60}
${font StyleBats:size=16}j${font} SWAP: $swapperc% ${alignr}${swapbar 8,60}
${font StyleBats:size=16}q${font} Uptime: ${alignr}${uptime}

ХардДиск ${hr 2}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=12}Y${font} ${voffset -5}Root:
${voffset 4}${fs_used /} / ${fs_size /} ${alignr}${fs_bar 8,60 /}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=12}Z${font} ${voffset -5}Home:
${voffset 4}${fs_used /home} / ${fs_size /home} ${alignr}${fs_bar 8,60 /home}

Мрежа ${hr 2}
${if_existing /proc/net/route eth1}
${voffset -6}${font PizzaDude Bullets:size=14}O${font} Up: ${upspeedf eth1}${alignr}${upspeedgraph eth1 8,60 red white}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}U${font} Down: ${downspeedf eth1}${alignr}${downspeedgraph eth1 8,60 white blue}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}N${font} Upload: ${alignr}${totalup eth1}
${voffset 4}${font PizzaDude Bullets:size=14}T${font} Download: ${alignr}${totaldown eth1}
${endif}

Времето в Бургас ${hr 2}
${if_existing /proc/net/route eth1}
${voffset -15}${alignc 20}${font Arial Black:size=12}${execi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --hideunits --datatype=CC}${font}
${voffset -10}${alignr 56}${font ConkyWeather:style=Bold:size=40}${execi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=WF}${font}
${voffset -50}${font Weather:size=40}y${font} ${voffset -38}${font Arial Black:size=26}${execi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --hideunits --datatype=HT}${font}

${voffset 0}${alignc 48}${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=DW --startday=1 --shortweekday} ${alignc 6}${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=DW --startday=2 --shortweekday} ${alignc -38}${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=DW --startday=3 --shortweekday} ${alignc -80}${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=DW --startday=4 --shortweekday}
${voffset 0}${alignc 75}${font ConkyWeather:size=28}${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=WF --startday=1 --endday=4 --spaces=2}${font}
${voffset 0}${font DejaVu Sans:size=8}${alignc 50}${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=HT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=LT --startday=1 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignc -12}${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=HT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=LT --startday=2 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignc -48}${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=HT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=LT --startday=3 --hideunits --centeredwidth=3} ${alignr 2}${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=HT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}/${execpi 600 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=LT --startday=4 --hideunits --centeredwidth=3}${font}
${voffset -70}

A това е скрипта за основата със заоблените ръбове.Той може да се променя както на цвят така и на размер.

draw_bg.lua

--[[
Background by londonali1010 (2009)
VinDSL Background Hack (2010)

This script draws a background to the Conky window. It covers the whole of the Conky window, but you can specify rounded corners, if you wish.

To call this script in Conky, use (assuming you have saved this script to ~/scripts/):
	lua_load ~/scripts/draw_bg.lua
	lua_draw_hook_pre draw_bg

Changelog:
+ v2.2 -- VinDSL Hack (12.24.2010)
+ v2.1 -- VinDSL Hack (12.21.2010)
+ v1.0 -- Original release (07.10.2009)
--]]

-- Change these settings to affect your background:

-- "corner_r" is the radius, in pixels, of the rounded corners. If you don't want rounded corners, use 0.

corner_r = 45

-- Set the colour and transparency (alpha) of your background.

bg_colour = 0xDCDCDC
bg_alpha = 0.38

-- Tweaks the height of your background, in pixels. If you don't need to adjust the height, use 0.

vindsl_hack = 0

require 'cairo'
cs, cr = nil
function rgb_to_r_g_b(colour,alpha)
	return ((colour / 0x10000) % 0x100) / 255., ((colour / 0x100) % 0x100) / 255., (colour % 0x100) / 255., alpha
end

function conky_draw_bg()
	if conky_window==nil then return end
	if cr==nil then cairo_destroy(cr) end
	local w=conky_window.width
	local h=conky_window.height
	local v=vindsl_hack
	local cs=cairo_xlib_surface_create(conky_window.display, conky_window.drawable, conky_window.visual, conky_window.width, conky_window.height)
	local cr=cairo_create(cs)
	
	cairo_move_to(cr,corner_r,0)
	cairo_line_to(cr,w-corner_r,0)
	cairo_curve_to(cr,w,0,w,0,w,corner_r)
	cairo_line_to(cr,w,h+v-corner_r)
	cairo_curve_to(cr,w,h+v,w,h+v,w-corner_r,h+v)
	cairo_line_to(cr,corner_r,h+v)
	cairo_curve_to(cr,0,h+v,0,h+v,0,h+v-corner_r)
	cairo_line_to(cr,0,corner_r)
	cairo_curve_to(cr,0,0,0,0,corner_r,0)
	cairo_close_path(cr)

	cairo_set_source_rgba(cr,rgb_to_r_g_b(bg_colour,bg_alpha))
	cairo_fill(cr)
end

А ето и как изглежда:

Публикувано изображение

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

 • 1 месец по-късно...

Някой може ли да обясни, как да настроя да ми показва прогнозата за времето? :rolleyes:

Първото нещо което трябва да направиш е да отидеш на сайта http://weather.com и да си направиш регистрация.Ще получиш мейл в който ще ти изпратят два кода,които са нужни по-късно.Второто нещо е да си инсталираш пакета conkyforecast.Ето как става:

sudo add-apt-repository ppa:conky-companions/ppa
 sudo apt-get update && sudo apt-get install conkyforecast
Като завърши инсталацията ще трябва да преместим conkyForecast.config от /usr/share/conkyforecast в Домашната директория с тази команда:

cp /usr/share/conkyforecast/conkyForecast.config ~/.conkyForecast.config
Сега следва редакция на ~/.conkyForecast.config,където ще трябва да напишем кодовете,които получихте от weather.com с тази команда:

gedit ~/.conkyForecast.config
като отвори текстовия редактор файла трябва да се попълнят тези три реда:

LOCALE = bg
XOAP_PARTNER_ID = ХХХХХХХХ
XOAP_LICENCE_KEY = ХХХХХХХХХ
на мястото на Х-вете поставете вашите кодове и запаметявате.Също да се покаже коректно времето в Conky-то е нужен и съответния шрифт ConkyWeather.Шрифта ще го прикача към поста.Той трябва да се добави в /usr/share/fonts/truetype и след това да се изпълни тази команда:

sudo fc-cache -f -v
това ще презареди щрифтовете.Ако всичко се изпълни точно не трябва да има проблем с показването на прогнозата за времето.Нещо ако не си разбрал или имаш проблем пиши да го решим :nono:

conky_weather_font.tar.gz

Редактирано от radoshow (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Не съм много информиран относно тази програма, но тези инструкции са специфични и приложими главно на Debian базирани операционни системи и графична среда GNOME. Ако съм с друг тип дистрибуция или друга графична среда какво да направя?

Редактирано от Bfaf (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Не съм много информиран относно тази програма, но тези инструкции са специфични и приложими главно на Debian базирани операционни системи и графична среда GNOME. Ако съм с друг тип дистрибуция или друга графична среда какво да направя?

Да това е вярно,че хранилището и командата за инсталиране на conkyforecast са приложими само за Ubuntu,но мисля,че не е проблема да се пита Гугъл как да се инсталира и за други дистрибуции.А командите за копиране и редактиране на ~/.conkyForecast.config работят с всички Линукс дистрибуции само трябва да се замени редактора gedit с този който ползвате или може да се ползва nano,който го има инсталиран също във всички Линукс дистрибуции.Ако кажеш за кое дистро става въпрос мога да ти кажа точно как да си инсталираш нужните пакети.
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Не е ли ако искам :zipper: Но все пак.

=== Conkyrc ===

use_xft yes

xftfont SonyEricssonLogo:size=10

xftalpha 0.1

update_interval 1.0

total_run_times 0

own_window yes

own_window_type override

own_window_transparent yes

own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

draw_shades no

draw_outline no

draw_borders no

draw_graph_borders no

minimum_size 206 5

maximum_width 250

default_color 555555

default_shade_color 00000

default_outline_color 000000

alignment top_right

gap_x 20

gap_y 60

no_buffers yes

cpu_avg_samples 2

override_utf8_locale no

uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase

use_spacer no

mpd_host localhost

mpd_port 6600

TEXT

${color 9c9c9c}${font PizzaDude Bullets:size=12}C${font} SYSTEM ${color 555555}${hr 1 }

Uptime: $alignr$uptime

Processes: ${alignr}$processes ($running_processes running)

CPU ${freq}MHz ${alignr}${cpu cpu1}%

${cpugraph 9c9c9c 555555}

RAM ${alignr}$mem / $memmax ($memperc%)

${membar 4}

SWAP ${alignr}$swap / $swapmax ($swapperc%)

${swapbar 4}

Highest CPU $alignr CPU% MEM%

${hr 1}

${top name 1}$alignr${top cpu 1}${top mem 1}

${top name 2}$alignr${top cpu 2}${top mem 2}

${top name 3}$alignr${top cpu 3}${top mem 3}

${top name 4}$alignr${top cpu 4}${top mem 4}

${top name 5}$alignr${top cpu 5}${top mem 5}

${top name 6}$alignr${top cpu 6}${top mem 6}

${color 9c9c9c}${font PizzaDude Bullets:size=12}k${font} FILESYSTEM ${color 555555}${hr 1}

Root: ${alignr}free ${fs_free /} / ${fs_size /}

${fs_bar 4 /}

Storage: ${alignr}free ${fs_free /media/storage-2} / ${fs_size /media/storage-2}

${fs_bar 4 /media/storage-2}

Storage: ${alignr}free ${fs_free /media/storage} / ${fs_size /media/storage}

${fs_bar 4 /media/storage}

CLDG-10.4: ${alignr}free ${fs_free /media/CLDG-10.9} / ${fs_size /media/CLDG-10.9}

${fs_bar 4 /media/CLDG-10.9}

${color 9c9c9c}${font PizzaDude Bullets:size=12}W${font} NETWORK ${color 555555}${hr 1}

Down ${downspeed eth1} k/s ${alignr}Up ${upspeed eth1} k/s

${downspeedgraph eth1 20,120 9c9c9c 555555} ${alignr}${upspeedgraph eth1 20,120 9c9c9c 555555}

Total ${totaldown eth1} ${alignr}Total ${totalup eth1}

Public IP ${alignr}${execi 50 ~/.scripts/ip.sh}

${color 9c9c9c}${font PizzaDude Bullets:size=12}a${font} PORTAGE ${color 555555}${hr 1}

Last Sync ${alignr}${execi 300 ~/.scripts/lastsync.pl}

Progress ${execibar 30 ~/.scripts/emerge-progress.sh}

Pkg ${alignr}${execi 30 ~/.scripts/emerge-current.sh}

Status ${alignr}${execi 30 ~/.scripts/emerge-status.sh}

${color 9c9c9c}${font PizzaDude Bullets:size=12}K${font} MUSIC ${color 555555}${hr 1}

$mpd_status ${alignr}${mpd_bar 6,180}

${mpd_title 28} ${alignr}$mpd_length

$mpd_artist

$mpd_album

Bitrate: $mpd_bitrate kbps

Random: $mpd_random ${alignr}Repeat $mpd_repeat

=== Conkyrc ===

=== Emerge current ===

#!/bin/bash

# emerge-current.sh by Hellfre

#

# This script is designed to read the name of the last package compiled.

#

# As this script does read the entirety of emerge.log, it will be rather

# heavy on the CPU. It shouldn't be enough to be noticable on newer (2.0Ghz+)

# processors, but it still should not be run more often than every 30 seconds.

#

# Usage:

# .conkyrc: ${execi [time] /path/to/script/emerge-current.sh}

#

# Usage Example

# ${execi 30 /home/youruser/scripts/emerge-current.sh}

tac /var/log/emerge.log |\

grep 'Compiling' |\

head |\

sed -e 's/.*(//' |\

sed -e 's/::.*)//' |\

head -n 1 |\

cut -d \) -f 1

=== Emerge Current ===

=== Emerge Progress ===

#!/bin/bash

# source: Jeremy_Z @ forums.gentoo.org http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-351806-postdays-0-postorder-asc-start-550.html

#

# This script will report the progress of the last emerge command run. It

# reports the TOTAL percentage complete - not the percentage of the current

# package. For example, if there are 110 packages currently being emerged, and

# it is on the 55th package, it will report 50.

#

# Usage:

# .conkyrc: ${execibar [time] /path/to/script/emerge-progress.sh}

#

# Usage Example

# ${execibar 30 /home/youruser/scripts/emerge-progress.sh}

tail -n 50 /var/log/emerge.log |\

tac |\

grep -v "Starting retry" |\

grep -iE '([0-9]* of [0-9]*)' -o -m 1 |\

sed -e 's/\(.*\) of \(.*\)/\1 \2/' |\

awk '{print 100.0*$1/$2}'

=== Emerge Progress ===

=== Emerge Status ===

#!/bin/bash

#

# emerge-status.sh by Hellfre

#

# This script will report the current status of portage.

#

# Usage:

# .conkyrc: ${execi [time] /path/to/script/emerge-current.sh}

#

# Usage Example

# ${execi 30 /home/youruser/scripts/emerge-current.sh}

#

# Known Bugs:

# 1) If there are two emerges running at once, when the first one finishes

# running, the script will report the current status as "Completed".

# 2) If there is a emerge running and you run a search, the script will

# report the current status as "Completed", until the running emerge

# moves to the next package, or itself completes.

# The reasons for this are twofold - one, it's a feature :ph34r: and two, there

# would be far too much parsing required to find out the current status of

# every command which is run in parallel.

STATUS=`tail -n 15 /var/log/emerge.log |\

grep -iE "Compiling|Cleaning|AUTOCLEAN|completed|search|terminating|rsync" |\

cut -d ' ' -f "2-" |\

grep -Ev 'Finished\.|Cleaning up\.\.\.' |\

tail -n 1`

#echo "$STATUS"

if [ "`echo "$STATUS" | grep -i compiling`" != "" ]; then echo Compiling

elif [ "`echo "$STATUS" | grep -i cleaning`" != "" ]; then echo Cleaning

elif [ "`echo "$STATUS" | grep -i autoclean`" != "" ]; then echo Autoclean

elif [ "`echo "$STATUS" | grep -i sync`" != "" ]; then echo Syncing

elif [ "`echo "$STATUS" | grep -i search`" != "" ]; then echo Searching

elif [ "`echo "$STATUS" | grep -i completed`" != "" ]; then echo Completed

elif [ "`echo "$STATUS" | grep -i terminating`" != "" ]; then echo Completed

else echo Script Error!

fi

=== Emerge Status ===

=== LastSync ===

#!/usr/bin/perl

use Date::Manip;

$date = `grep "Sync completed" /var/log/emerge.log | tail -n1 | cut -c-10`;

$date = &DateCalc("Jan 1, 1970 00:00:00 GMT",$date);

$date = UnixDate("$date","%A %H:%M");

print "$date";

=== LastSync ===

=== IP ===

#!/bin/bash

# eigene öffentliche ip anzeigen

wget http://checkip.dyndns.org/ -q -O - |

grep -Eo '\<[[:digit:]]{1,3}(\.[[:digit:]]{1,3}){3}\>'

=== IP ===

ПС: Малко съм променял скриптовете според моите нужди

http://imglink.ru/show-image.php?id=57d1e9f5776826524e5f33c5f18bedec

Ето снимка

Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Мерси, но не получавам емейл от сайта като се регистрирах. Да не трябва да се активира някой от тези в My Profile?

Редактирано от *Пламен* (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Не е ли ако искам :inlove1: Но все пак.

Даже е задължително :P:inlove1: .Много добре се е получило с избора на шрифт и цвят.

Мерси, но не получавам емейл от сайта като се регистрирах.

Това може да го промениш като влезеш в профила ти и разрешиш Email уведомяване.Отиваш на Опции за известяване и отметнеш Абонамент за всяка тема в която съм участвал.След това от падащото меню Ако е включено, изберете начин за уведомяване избираш Незабавно Email уведомяване.И по-долу слагаш отметки в кои случаи искаш те уведомява с email.
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добре, справих се с кодовете, но трябва ли да променя и нещо по .conkyrc?

Ако искаш да ти показва времето на твоето населено място ще трябва да смениш кода в conkyrc.В момента е BUXX0001.Това отговаря на Бургас.Отиди на сайта на weather.com и там виж твоя код.Или кажи за кое населено място става въпрос и аз ще ти кажа кой е кода,но имай в предвид,че не всички градове ги има.
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Справих се. Мерси :inlove1: п.п. Как може да се направи, да показва и за текущия ден, максимална и минимална температура, а не само тая в момента?

Редактирано от *Пламен* (преглед на промените)
Линк към коментара
Сподели в други сайтове

Добавете отговор

Можете да публикувате отговор сега и да се регистрирате по-късно. Ако имате регистрация, влезте в профила си за да публикувате от него.

Гост
Напишете отговор в тази тема...

×   Вмъкнахте текст, който съдържа форматиране.   Премахни форматирането на текста

  Разрешени са само 75 емотикони.

×   Съдържанието от линка беше вградено автоматично.   Премахни съдържанието и покажи само линк

×   Съдържанието, което сте написали преди беше възстановено..   Изтрий всичко

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Сподели

×
×
 • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване