Премини към съдържанието
HackerX

Заразен компютър - причинителят неизвестен

  Препоръчан отговор


  Здравейте!

  Отново ми се налага да търся помощ относно заразена система. :angry:

  Компютърът отново не е моят, а на приятел.

  Оплакваше се, че както си стои и изведнъж започва да чува някакво радио, без да е пуснал никакви програми.

  Бяхме сканирали преди няколко седмици с MalwareBytes Anti-Malware и уж премахнахме двадесетина зловредни неща...

  Разполагаме с диск на Windows.

  Поствам логовете от DDS:

  DDS (Ver_11-03-05.01) - NTFSx86 NETWORK 
  Run by userr at 20:54:39,81 on 28.03.2011 Ј.
  Internet Explorer: 6.0.2900.5512
  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1251.359.1033.18.511.315 [GMT 3:00]
  .
  AV: AntiVir Desktop *Enabled/Outdated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}
  .
  ============== Running Processes ===============
  .
  C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch
  svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs
  svchost.exe
  svchost.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\Datecs\Flex2K.exe
  C:\Documents and Settings\userr\Desktop\Skype.exe
  C:\Program Files\TeamViewer\Version6\TeamViewer.exe
  C:\Program Files\TeamViewer\Version6\tv_w32.exe
  c:\program files\teamviewer\version6\TeamViewer_Desktop.exe
  C:\Documents and Settings\userr\Desktop\dds.scr
  .
  ============== Pseudo HJT Report ===============
  .
  uStart Page = hxxp://www.yahoo.com
  uSearch Page = hxxp://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://www.yahoo.com
  uSearch Bar = hxxp://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/search/ie.html
  mDefault_Page_URL = hxxp://www.yahoo.com
  mStart Page = hxxp://www.yahoo.com
  uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore
  uSearchURL,(Default) = hxxp://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://www.yahoo.com
  uURLSearchHooks: sharegamescom Toolbar: {28272685-df84-48d7-9589-f91a162b4e94} - c:\program files\sharegamescom\tbshar.dll
  BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll
  BHO: sharegamescom Toolbar: {28272685-df84-48d7-9589-f91a162b4e94} - c:\program files\sharegamescom\tbshar.dll
  BHO: Conduit Engine: {30f9b915-b755-4826-820b-08fba6bd249d} - c:\program files\conduitengine\ConduitEngine.dll
  BHO: Toolbar - Big Fish Games: {c7c9fc25-88b0-4682-9c9f-2608e9117647} - c:\program files\bfgbartb\BfgBarDx.dll
  TB: BS.Player ControlBar: {2c688203-7eb3-4327-9995-1cb417ba23f9} - c:\program files\bs.player controlbar\BSToolbar.dll
  TB: sharegamescom Toolbar: {28272685-df84-48d7-9589-f91a162b4e94} - c:\program files\sharegamescom\tbshar.dll
  TB: Conduit Engine: {30f9b915-b755-4826-820b-08fba6bd249d} - c:\program files\conduitengine\ConduitEngine.dll
  TB: Toolbar - Big Fish Games: {c7c9fc25-88b0-4682-9c9f-2608e9117647} - c:\program files\bfgbartb\BfgBarDx.dll
  uRun: [PowerArchiver Tray] c:\program files\powerarchiver\PASTARTER.EXE
  uRun: [Skype] "c:\documents and settings\userr\desktop\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
  uRun: [DAEMON Tools] "c:\program files\daemon tools\daemon.exe" -lang 1033
  uRun: [UpdateMyDrivers] c:\program files\smarttweak software\updatemydrivers\UpdateMyDrivers.exe -t
  mRun: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
  mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe
  mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe"
  mRun: [avgnt] "c:\program files\avira\antivir desktop\avgnt.exe" /min
  mRun: [Samsung PanelMgr] c:\windows\samsung\panelmgr\SSMMgr.exe /autorun
  mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  mRun: [nwiz] nwiz.exe /install
  mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE
  dRunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N
  StartupFolder: c:\docume~1\userr\startm~1\programs\startup\yahoo!~1.lnk - c:\program files\yahoo!\widgets\YahooWidgets.exe
  StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\blueso~1.lnk - c:\program files\ivt corporation\bluesoleil\BlueSoleil.exe
  StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\flexty~1.lnk - c:\windows\datecs\Flex2K.exe
  IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000
  IE: SmarThru4 Capture Selection - c:\program files\smarthru 4\WebCapture.dll2.htm
  IE: SmarThru4 Save as HTML - c:\program files\smarthru 4\WebCapture.dll1.htm
  IE: SmarThru4 Save Selected Text - c:\program files\smarthru 4\WebCapture.dll.htm
  IE: SmarThru4 Web Capture - c:\program files\smarthru 4\WebCapture.dll
  IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe
  IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL
  DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - c:\program files\yahoo!\common\Yinsthelper.dll
  DPF: {31435657-9980-0010-8000-00AA00389B71} - hxxp://download.microsoft.com/download/e/2/f/e2fcec4b-6c8b-48b7-adab-ab9c403a978f/wvc1dmo.cab
  .
  ================= FIREFOX ===================
  .
  FF - ProfilePath - c:\docume~1\userr\applic~1\mozilla\firefox\profiles\wee2tece.default\
  FF - prefs.js: network.proxy.type - 0
  FF - component: c:\documents and settings\userr\application data\mozilla\firefox\profiles\wee2tece.default\extensions\{6847dfae-037a-400c-a524-27f0a281b692}\components\dtTransparency.dll
  FF - component: c:\documents and settings\userr\application data\mozilla\firefox\profiles\wee2tece.default\extensions\{6847dfae-037a-400c-a524-27f0a281b692}\components\dtTransparency3.5.dll
  FF - component: c:\documents and settings\userr\application data\mozilla\firefox\profiles\wee2tece.default\extensions\{6847dfae-037a-400c-a524-27f0a281b692}\components\dtTransparency3.6.dll
  FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll
  FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll
  FF - plugin: c:\program files\k-lite codec pack\real\browser\plugins\nppl3260.dll
  FF - plugin: c:\program files\k-lite codec pack\real\browser\plugins\nprpjplug.dll
  FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npyaxmpb.dll
  FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}
  FF - Ext: Toolbar - Big Fish Games: {6847DFAE-037A-400c-A524-27F0A281B692} - %profile%\extensions\{6847DFAE-037A-400c-A524-27F0A281B692}
  .
  ============= SERVICES / DRIVERS ===============
  .
  R3 ndisrd;WinpkFilter Service;c:\windows\system32\drivers\ndisrd.sys [2011-1-18 20480]
  S1 avgio;avgio;c:\program files\avira\antivir desktop\avgio.sys [2005-5-19 11608]
  S2 AntiVirSchedulerService;Avira AntiVir Scheduler;c:\program files\avira\antivir desktop\sched.exe [2005-5-19 108289]
  S2 AntiVirService;Avira AntiVir Guard;c:\program files\avira\antivir desktop\avguard.exe [2005-5-19 185089]
  S2 avgntflt;avgntflt;c:\windows\system32\drivers\avgntflt.sys [2005-5-19 55656]
  S2 gupdate;Услуга Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-12-31 136176]
  S2 PCToolsSSDMonitorSvc;PC Tools Startup and Shutdown Monitor service;c:\program files\common files\pc tools\smonitor\StartManSvc.exe [2011-3-21 583640]
  S2 SSPORT;SSPORT;\??\c:\windows\system32\drivers\ssport.sys --> c:\windows\system32\drivers\SSPORT.sys [?]
  .
  =============== Created Last 30 ================
  .
  2011-03-28 13:08:44	--------	d-----w-	c:\windows\inf
  2011-03-28 08:31:51	24	----a-w-	c:\docume~1\alluse~1\applic~1\~f926.tmp
  2011-03-21 14:13:14	37336	----a-w-	c:\windows\system32\CleanMFT32.exe
  2011-03-21 14:13:13	212992	----a-w-	c:\windows\system32\UniBoxVB12.ocx
  2011-03-21 14:13:13	1101824	----a-w-	c:\windows\system32\UniBox210.ocx
  2011-03-21 14:13:11	880640	----a-w-	c:\windows\system32\UniBox10.ocx
  2011-03-21 14:13:08	658432	----a-w-	c:\windows\system32\MSCOMCT2.OCX
  2011-03-21 14:12:03	--------	d-----w-	c:\program files\common files\PC Tools
  2011-02-26 18:00:59	--------	d-----w-	c:\docume~1\userr\applic~1\BSplayer
  .
  ==================== Find3M ====================
  .
  2011-03-08 14:48:44	1033728	----a-w-	c:\windows\explorer.exe
  2011-03-08 10:22:14	9728	---h--w-	c:\docume~1\userr\applic~1\desktop.ini
  2011-01-01 21:14:00	21840	----a-w-	c:\windows\system32\SIntfNT.dll
  2011-01-01 21:14:00	17212	----a-w-	c:\windows\system32\SIntf32.dll
  2011-01-01 21:14:00	12067	----a-w-	c:\windows\system32\SIntf16.dll
  2005-05-30 20:25:32	2568656	----a-w-	c:\program files\Adobe Flash Player 10.1.53.64 (Firefox, Safari, Opera) (kaldata.com).exe
  2005-05-20 02:05:11	1878888	----a-w-	c:\program files\Adobe Flash Player 10.0.22.87.exe
  .
  ============= FINISH: 20:55:14,50 ===============

  .
  UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
  IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
  .
  DDS (Ver_11-03-05.01)
  .
  Microsoft Windows XP Professional
  Boot Device: \Device\HarddiskVolume1
  Install Date: 5/19/2005 2:45:21 AM
  System Uptime: 3/28/2011 8:12:05 PM (0 hours ago)
  .
  Motherboard:     | | K7VT4APro 
  Processor: AMD Sempron(tm) 2200+ | Socket-A | 1499/166mhz
  .
  ==== Disk Partitions =========================
  .
  A: is Removable
  C: is FIXED (NTFS) - 10 GiB total, 2.327 GiB free.
  D: is FIXED (FAT32) - 29 GiB total, 6.784 GiB free.
  E: is CDROM ()
  F: is CDROM ()
  G: is CDROM ()
  .
  ==== Disabled Device Manager Items =============
  .
  Class GUID: {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
  Description: Bluetooth PAN Network Adapter
  Device ID: ROOT\NET\0000
  Manufacturer: IVT Corporation
  Name: Bluetooth PAN Network Adapter
  PNP Device ID: ROOT\NET\0000
  Service: BT
  .
  ==== System Restore Points ===================
  .
  RP247: 3/27/2011 8:24:08 PM - Контролна точка на системата
  .
  ==== Installed Programs ======================
  .
  18 Wheels of Steel American Long Haul 1.00
  18 Wheels of Steel Pedal to the Metal
  18 WoS Extreme Trucker
  Adobe Flash Player 10 ActiveX
  Adobe Flash Player 10 Plugin
  Adobe Reader 8.1.0
  Adobe Shockwave Player 11.5
  Avira AntiVir Personal - Free Antivirus
  Big Fish Games: Game Manager
  BitTorrent
  Bluesoleil2.6.0.9 Release 070606
  BS.Player ControlBar
  BS.Player FREE
  C-Media 3D Audio
  Call of Duty
  Call of Duty(R) 2
  Cartoon Network Mega Games Pack
  Conduit Engine
  Counter-Strike 1.6
  Counter-Strike 1.6: New Era
  CS16 Full v32.1 Non-Steam
  DivXG400
  Euro Truck Simulator 1.2
  Favorite-Games 4.0
  FlexType 2K
  GameSpy Arcade
  Gold Miner Vegas 1.00
  Google Earth Plug-in
  Google Update Helper
  GTR Evolution
  K-Lite Mega Codec Pack 4.1.7
  Landwirtschafts Simulator 2011 Demo
  Malwarebytes' Anti-Malware
  Microsoft Office Professional Edition 2003
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Windows Media Video 9 VCM
  Mozilla Firefox (3.6.16)
  Need for Speed™ Most Wanted
  Nero 6 Ultra Edition
  Norton Security Scan
  NVIDIA Drivers
  Oni
  PowerArchiver 2007
  PowerDVD
  Readiris Pro 10
  Recuva
  Registry Mechanic 10.0
  Rig&Roll
  Russian Street Racing. Рейсеры против ГАИ v 1.0
  Samsung SCX-4200 Series
  sharegamescom Toolbar
  SmarThru 4
  Specnaz 2
  Splash PRO
  Stronghold Crusader Extreme
  Superstars V8 Racing
  SWAT 4
  TeamViewer 6
  Toolbar - Big Fish Games
  Update for Windows XP (KB898461)
  WebFldrs XP
  Winamp (remove only)
  Windows Bulgarian Interface Pack
  Yahoo! Install Manager
  Yahoo! Widgets
  .
  ==== Event Viewer Messages From Past Week ========
  .
  3/28/2011 8:12:28 PM, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 85.217.151.80 for the Network Card with network address 00A1B009F6EC has been denied by the DHCP server 87.121.223.17 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
  3/28/2011 8:07:48 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:0" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.151.80. The machine with the IP address 85.217.147.220 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/28/2011 4:09:16 PM, error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: uagp35
  3/28/2011 4:08:54 PM, error: sr [1] - The System Restore filter encountered the unexpected error '0xC0000001' while processing the file '' on the volume 'HarddiskVolume1'. It has stopped monitoring the volume.
  3/28/2011 3:44:09 PM, error: DCOM [10005] - DCOM got error "%1084" attempting to start the service StiSvc with arguments "" in order to run the server: {A1F4E726-8CF1-11D1-BF92-0060081ED811}
  3/28/2011 3:42:44 PM, error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: AmdK7 avgio avipbb Fips ssmdrv
  3/28/2011 3:41:09 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:0" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.147.91. The machine with the IP address 85.217.147.70 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/28/2011 3:30:48 PM, error: DCOM [10005] - DCOM got error "%1084" attempting to start the service EventSystem with arguments "" in order to run the server: {1BE1F766-5536-11D1-B726-00C04FB926AF}
  3/28/2011 3:25:31 PM, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 85.217.147.91 for the Network Card with network address 00A1B009F6EC has been denied by the DHCP server 87.121.223.17 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
  3/28/2011 3:23:08 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:20" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.147.91. The machine with the IP address 85.217.147.70 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/28/2011 3:23:08 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:0" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.147.91. The machine with the IP address 85.217.147.220 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/28/2011 2:47:54 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:20" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.151.70. The machine with the IP address 85.217.147.70 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/28/2011 2:20:18 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:20" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.151.70. The machine with the IP address 85.217.150.147 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/28/2011 2:20:18 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:0" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.151.70. The machine with the IP address 85.217.147.220 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/28/2011 12:03:33 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:0" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.146.32. The machine with the IP address 85.217.147.220 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/28/2011 11:16:20 AM, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 85.217.146.32 for the Network Card with network address 00A1B009F6EC has been denied by the DHCP server 87.121.223.17 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).
  3/28/2011 10:15:21 AM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:0" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.146.32. The machine with the IP address 85.217.145.233 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/25/2011 5:38:46 PM, error: NetBT [4319] - A duplicate name has been detected on the TCP network. The IP address of the machine that sent the message is in the data. Use nbtstat -n in a command window to see which name is in the Conflict state.
  3/25/2011 10:35:50 PM, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.
  3/25/2011 10:35:48 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:20" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.146.169. The machine with the IP address 85.217.147.206 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/25/2011 10:35:48 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:0" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.146.169. The machine with the IP address 85.217.145.108 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/25/2011 10:35:43 PM, error: Server [2505] - The server could not bind to the transport \Device\NetBT_Tcpip_{91557C88-917C-430F-A2B5-8BE89839B33D} because another computer on the network has the same name. The server could not start.
  3/24/2011 6:26:47 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:0" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.150.233. The machine with the IP address 85.217.148.45 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/24/2011 12:49:59 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:0" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.148.41. The machine with the IP address 85.217.145.87 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/23/2011 8:59:37 AM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:0" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.147.246. The machine with the IP address 85.217.145.82 did not allow the name to be claimed by this machine.
  3/21/2011 4:13:08 PM, error: sr [1] - The System Restore filter encountered the unexpected error '0xC000007F' while processing the file 'MSCOMCTL.OCX' on the volume 'HarddiskVolume1'. It has stopped monitoring the volume.
  3/21/2011 1:04:23 PM, error: NetBT [4321] - The name "USER    	:0" could not be registered on the Interface with IP address 85.217.146.240. The machine with the IP address 85.217.145.164 did not allow the name to be claimed by this machine.
  .
  ==== End Of File ===========================
  
  Редактирано от HackerX (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Здравейте..!:whist:Направете следното сканиране:

  • Изтеглете програмата: ESET Online Scanner
  • Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe Публикувано изображение
  • Сложете отметка на YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:

   Публикувано изображение

  • Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

   Публикувано изображение

  • Уверете се, че има отметки на следните редове:

   Публикувано изображение

   Накрая изберете Start

  • Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции.
  • След, като сканирането завърши изберете Finish.
  • Отидете в: C:\Program Files\ESET\ESET Online Scanner
  • Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар.
  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  ESETSmartInstaller@High as downloader log:
  all ok
  # version=7
  # OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1
  # OnlineScanner.ocx=1.0.0.6425
  # api_version=3.0.2
  # EOSSerial=34bd9197dcf3014a8bd2bb3b06828412
  # end=finished
  # remove_checked=true
  # archives_checked=true
  # unwanted_checked=true
  # unsafe_checked=true
  # antistealth_checked=true
  # utc_time=2011-03-28 08:14:40
  # local_time=2011-03-28 11:14:40 (+0200, FLE Standard Time)
  # country="Bulgaria"
  # lang=1033
  # osver=5.1.2600 NT Service Pack 3
  # compatibility_mode=1797 16774106 100 100 52486174 184041992 0 0
  # compatibility_mode=2560 16777215 100 0 0 0 0 0
  # compatibility_mode=8192 67108863 100 0 238 238 0 0
  # scanned=42790
  # found=8
  # cleaned=8
  # scan_time=4224
  C:\Documents and Settings\userr\Application Data\gfhjeytnvyeouwkt1zqdmiuzvzhc31k2\csrss.exe	a variant of Win32/Kryptik.JWU trojan (cleaned by deleting - quarantined)	00000000000000000000000000000000	C
  C:\Documents and Settings\userr\Application Data\xssendaffctxtbeywtrkqpwrygrrz1ickov1k\svcnost.exe	a variant of Win32/Kryptik.JWU trojan (cleaned by deleting - quarantined)	00000000000000000000000000000000	C
  C:\Documents and Settings\userr\Local Settings\Temp\6227182.exe	a variant of Win32/Kryptik.JWU trojan (cleaned by deleting - quarantined)	00000000000000000000000000000000	C
  C:\Documents and Settings\userr\Local Settings\Temp\9568870.exe	a variant of Win32/Kryptik.LLI trojan (cleaned by deleting - quarantined)	00000000000000000000000000000000	C
  C:\Documents and Settings\userr\Local Settings\Temp\plugtmp-40\plugin-hmjoknbzkzgpf.pdf	PDF/Exploit.Pidief.PDS.Gen trojan (cleaned by deleting - quarantined)	00000000000000000000000000000000	C
  C:\Documents and Settings\userr\My Documents\Downloads\Install_Flash-Player(2).exe	Win32/LockScreen.AFD trojan (cleaned by deleting - quarantined)	00000000000000000000000000000000	C
  C:\Documents and Settings\userr\My Documents\Downloads\Install_Flash-Player.exe	Win32/LockScreen.AFD trojan (cleaned by deleting - quarantined)	00000000000000000000000000000000	C
  C:\WINDOWS\explorer.exe:userini.exe	a variant of Win32/Kryptik.KBT trojan (cleaned by deleting - quarantined)	00000000000000000000000000000000	C
  

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Да продължим така:

  Изтеглете ComboFix от тук или тук и го запазете на десктопа си.

  • Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.

  Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to Disable your Security Programs

  • Стартирайте Combo-Fix.com и следвайте инструкциите.

  Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.

  • Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repair режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.

  • Следвайте инструкциите, за да позволите на ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console. В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.

  ** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.

  Публикувано изображение

  След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:

  Публикувано изображение

  Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.

  Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:\ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.

  Бележка:

  • Моля, не движете мишката, докато ComboFix работи. Това може да наруши процеса на работа.
  • ComboFix ще нулира всички настройки на Microsoft Internet Explorer, включително да направи IE браузър по подразбиране.
  • ComboFix ще изключи autorun функцията на ВСИЧКИ CD, Floppy и USB устройства, за да помогне при премахването на зловредния софтуер и Ви защити от бъдещи вируси/заплахи, които поразяват чрез autorun. Ако това е проблем за вас - моля, уведомете ме.
  • ComboFix ще изключи вашата интернет връзка. Интернет връзката ще се възстанови автоматично, преди ComboFix да завърши процеса на работа. При проблем, той ще прекрати интернет връзката. За да възстановите интернет връзката си, рестартирайте компютъра си.
  • В случай на проблем с ComboFix, той може да създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:\BUG.txt в следващия Ви коментар в тази тема.

  Работата на ComboFix, може да отнеме до 20-30 минути, за да завърши, моля имайте търпение.

  Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.