Премини към съдържанието

  Препоръчан отговор


  Публикувано изображение

  помогнете ми, моля http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif

  антивирусната изкарва нещо, което не съм виждал преди

  и ми товари и без това слабия процесор на MAX за около 10 мин после спира за малко и пак почва http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif

  проблемът се появи днес преди около 3 часа. Не правих нищо на компа и го чух от другата стая как се изключва, после няколко пъти неможах да го включа все ме прехвърляше на Safe Mode и се рестартираше.

  Публикувано изображение

  немога да вляза в аваста и не съм опитвал system restore point.

  Моля, кажете ми какво да правя, в краен случай мога да го преинсталирам в събота , но не ми се чака до тогава.

  :cool:

  Редактирано от nologo (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  DDS

  .

  DDS (Ver_11-05-19.01) - NTFSx86

  Internet Explorer: 8.0.7600.16385

  Run by Dancho at 20:16:22 on 2011-07-20

  Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7600.0.1251.359.1033.18.3071.1721 [GMT 3:00]

  .

  SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

  .

  ============== Running Processes ===============

  .

  C:\Windows\system32\wininit.exe

  C:\Windows\system32\lsm.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

  C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

  C:\Windows\system32\atieclxx.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

  C:\Windows\System32\spoolsv.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

  C:\Windows\system32\taskhost.exe

  C:\Windows\system32\Dwm.exe

  C:\Windows\Explorer.EXE

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

  C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

  C:\Program Files (x86)\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe

  C:\Program Files (x86)\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe

  C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

  C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe

  C:\Windows\update.5.0\svchost.exe srv

  C:\Windows\update.2\svchost.exe srv

  "C:\Windows\update.5.0\svchost.exe" stand

  C:\Program Files (x86)\OSCAR Editor X7\OscarEditor.exe

  C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

  C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

  C:\Windows\sysdriver32.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

  C:\Windows\update.1\svchost.exe srv

  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  "C:\Windows\update.2\svchost.exe" stand

  C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

  C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

  C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

  C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

  C:\Program Files (x86)\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

  C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

  C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

  "C:\Windows\update.tray-7-0\svchost.exe"

  C:\Windows\l1rezerv.exe

  C:\Windows\systemup.exe

  C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

  C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

  C:\Users\Dancho\Pictures\Core Temp.exe

  C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

  C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

  C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

  C:\Program Files (x86)\Opera\opera.exe

  C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

  C:\Windows\phoenix\phoenix.exe

  C:\Windows\system32\conhost.exe

  C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

  C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

  C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

  C:\Users\Dancho\Desktop\dds.scr

  C:\Windows\SysWOW64\WSCRIPT.exe

  .

  ============== Pseudo HJT Report ===============

  .

  uSearch Page = hxxp://www.google.com

  uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

  uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

  uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

  uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

  mWinlogon: Userinit=userinit.exe

  BHO: QuickStores-Toolbar: {10edb994-47f8-43f7-ae96-f2ea63e9f90f} - mscoree.dll

  BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

  BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049c3e9-b461-4bc5-8870-4c09146192ca} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

  BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

  BHO: avast! WebRep: {8e5e2654-ad2d-48bf-ac2d-d17f00898d06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

  BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  BHO: Skype Browser Helper: {ae805869-2e5c-4ed4-8f7b-f1f7851a4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

  BHO: PandoraTV Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

  BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

  TB: PandoraTV Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

  TB: QuickStores-Toolbar: {10edb994-47f8-43f7-ae96-f2ea63e9f90f} - mscoree.dll

  TB: avast! WebRep: {8e5e2654-ad2d-48bf-ac2d-d17f00898d06} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE.dll

  uRun: [RocketDock] "C:\Program Files (x86)\RocketDock\RocketDock.exe"

  uRun: [OscarEditor] "C:\Program Files (x86)\OSCAR Editor X7\OscarEditor.exe" Minimum

  uRun: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

  mRun: [<NO NAME>]

  mRun: [ApnUpdater] "C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe"

  mRun: [unlockerAssistant] "C:\Program Files (x86)\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

  mRun: [avast] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

  mRun: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

  mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

  mRun: [amd_dc_opt] C:\Program Files (x86)\AMD\Dual-Core Optimizer\amd_dc_opt.exe

  mRun: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

  mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

  mRun: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Real\RealPlayer\update\realsched.exe" -osboot

  mRun: [wxpdrv] C:\Windows\services32.exe

  mRun: [tray_ico]

  mRun: [tray_ico0] C:\Windows\update.tray-7-0\svchost.exe

  mRun: [tray_ico1]

  mRun: [tray_ico2]

  mRun: [tray_ico3]

  mRun: [tray_ico4]

  mRun: [5781893.exe] "C:\Windows\Temp\5781893.exe"

  mRun: [sysdriver32.exe] "C:\Windows\sysdriver32.exe" rezerv

  mRun: [sysdriver32_.exe] "C:\Windows\sysdriver32_.exe" rezerv

  mRun: [8200134.exe] "C:\Users\Dancho\AppData\Local\Temp\8200134.exe"

  mRun: [9470996.exe] "C:\Windows\Temp\9470996.exe"

  mRun: [4418792.exe] "C:\Windows\Temp\4418792.exe"

  mRun: [l1rezerv.exe] "C:\Windows\l1rezerv.exe"

  mRun: [systemup] "C:\Windows\systemup.exe" stand

  StartupFolder: C:\Users\Dancho\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\CONFIG~1.LNK - C:\Users\Dancho\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{319A3CA9-DA63-4D65-8B25-403CF9CBF087}\_5af141bb.exe

  StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BLUETO~1.LNK - C:\Program Files (x86)\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

  mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)

  mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1)

  mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 0 (0x0)

  mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

  mPolicies-system: EnableLUA = 0 (0x0)

  mPolicies-system: EnableSecureUIAPaths = 0 (0x0)

  mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

  mPolicies-system: PromptOnSecureDesktop = 0 (0x0)

  IE: Add to Google Photos Screensa&ver - C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

  IE: E&xport to Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

  IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

  IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

  IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

  DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

  DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

  DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

  DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

  Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

  Handler: hddlife - {BD758015-47D9-477A-8873-4B688A2BC0E2} - C:\Program Files (x86)\Common Files\BinarySense\hlAPP.dll

  Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

  Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

  SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

  BHO-X64: avast! WebRep: {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE64.dll

  BHO-X64: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

  TB-X64: avast! WebRep: {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\aswWebRepIE64.dll

  TB-X64: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No File

  mRun-x64: [RTHDVCPL] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s

  .

  ============= SERVICES / DRIVERS ===============

  .

  R0 SmartDefragDriver;SmartDefragDriver;C:\Windows\system32\Drivers\SmartDefragDriver.sys --> C:\Windows\system32\Drivers\SmartDefragDriver.sys [?]

  R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2011-6-6 64952]

  R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\system32\atiesrxx.exe --> C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [?]

  R2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2011-5-24 365568]

  R2 HDDlife HDD Access service;HDDlife HDD Access service;C:\Program Files (x86)\Common Files\BinarySense\hldasvc.exe [2011-2-18 841544]

  R2 srvbtcclient;srvbtcclient;C:\Windows\update.5.0\svchost.exe srv --> C:\Windows\update.5.0\svchost.exe srv [?]

  R2 srviecheck;srviecheck;C:\Windows\update.2\svchost.exe srv --> C:\Windows\update.2\svchost.exe srv [?]

  R2 srvsysdriver32;srvsysdriver32;C:\Windows\sysdriver32.exe srv --> C:\Windows\sysdriver32.exe srv [?]

  R2 wxpdrivers;wxpdrivers;C:\Windows\update.1\svchost.exe srv --> C:\Windows\update.1\svchost.exe srv [?]

  R3 amdiox64;AMD IO Driver;C:\Windows\system32\DRIVERS\amdiox64.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\amdiox64.sys [?]

  R3 amdkmdag;amdkmdag;C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [?]

  R3 amdkmdap;amdkmdap;C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmpag.sys [?]

  R3 AtiHDAudioService;ATI Function Driver for HD Audio Service;C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys --> C:\Windows\system32\drivers\AtihdW76.sys [?]

  R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;C:\Windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\yk62x64.sys [?]

  S2 AODService;AODService;C:\Program Files (x86)\AMD\OverDrive\AODAssist.exe [2010-7-1 136616]

  S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;C:\Windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys --> C:\Windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [?]

  S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;C:\Windows\system32\GameMon.des -service --> C:\Windows\system32\GameMon.des -service [?]

  S3 StorSvc;Storage Service;C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted [2009-7-14 20992]

  .

  =============== Created Last 30 ================

  .

  2011-07-20 14:13:01 -------- d-----w- C:\Windows\ufa

  2011-07-20 14:13:01 -------- d-----w- C:\Windows\rpcminer

  2011-07-20 14:13:01 -------- d-----w- C:\Windows\phoenix

  2011-07-20 14:12:19 -------- d--h--w- C:\Windows\update.5.0

  2011-07-20 14:02:20 246272 ----a-w- C:\Windows\unrar.exe

  2011-07-20 14:02:20 114176 ----a-w- C:\Windows\systemup.exe

  2011-07-20 14:02:18 110592 ----a-w- C:\Windows\l1rezerv.exe

  2011-07-20 14:02:06 -------- d--h--w- C:\Windows\update.2

  2011-07-20 13:56:09 232960 ----a-w- C:\Windows\sysdriver32_.exe

  2011-07-20 13:55:55 232960 ----a-w- C:\Windows\sysdriver32.exe

  2011-07-20 13:55:48 -------- d-----w- C:\Windows\av_ico

  2011-07-20 13:52:48 -------- d--h--w- C:\Windows\update.1

  2011-07-20 13:52:46 -------- d--h--w- C:\Windows\update.tray-7-0-lnk

  2011-07-20 13:52:46 -------- d--h--w- C:\Windows\update.tray-7-0

  2011-07-20 13:40:12 1147392 ----a-w- C:\Windows\services32.exe

  2011-07-19 18:39:27 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\DVDVideoSoft

  2011-07-19 18:39:27 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\DVDVideoSoft

  2011-07-19 07:59:16 -------- d-----w- C:\Users\Dancho\AppData\Local\{E63BF52F-7776-4704-94BA-C3FF267667E6}

  2011-07-10 11:03:47 -------- d-----w- C:\Users\Dancho\AppData\Local\Criterion Games

  2011-07-10 07:25:42 -------- d-----w- C:\Users\Dancho\AppData\Local\SimAquarium (2)

  2011-07-10 07:19:53 -------- d-----w- C:\Users\Dancho\AppData\Local\SimAquarium

  2011-07-09 08:44:57 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\VideoLAN

  2011-07-09 08:36:17 -------- d-----w- C:\Users\Dancho\AppData\Local\uTorrent

  2011-07-05 15:44:16 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\CPUCooL

  2011-07-01 10:53:30 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\BACL

  2011-06-30 17:11:08 -------- d-----w- C:\ProgramData\ScreenVCR

  2011-06-30 12:31:29 73728 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\np_plugin.dll

  2011-06-30 12:31:29 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\ONAIR

  2011-06-30 11:46:02 -------- d-----w- C:\Users\Dancho\Bluetooth Software

  2011-06-30 11:45:43 33584 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\btwl2cap.sys

  2011-06-30 11:45:43 19760 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\btwrchid.sys

  2011-06-30 11:45:43 116016 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\btwavdt.sys

  2011-06-30 11:45:42 89640 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\btwaudio.sys

  2011-06-30 11:45:40 295424 ----a-w- C:\Windows\System32\BtwRSupport.dll

  2011-06-30 11:45:33 -------- d-----w- C:\Windows\SysWow64\es-MX

  2011-06-30 11:45:33 -------- d-----w- C:\Windows\SysWow64\es-AR

  2011-06-30 11:45:33 -------- d-----w- C:\Windows\System32\es-MX

  2011-06-30 11:45:33 -------- d-----w- C:\Windows\System32\es-AR

  2011-06-30 11:45:24 -------- d-----w- C:\Program Files\WIDCOMM

  2011-06-28 12:04:33 -------- d-----w- C:\Users\Dancho\AppData\Local\Sony

  2011-06-28 11:51:31 -------- d-----w- C:\Users\Dancho\AppData\Local\{C1FEAEEB-2019-46A2-9F42-2FB7CCC1F810}

  2011-06-28 11:51:31 -------- d-----w- C:\Users\Dancho\AppData\Local\{A7696D68-E006-469E-8933-131DB1ABBD1F}

  2011-06-26 17:51:54 -------- d-----w- C:\Users\Dancho\AppData\Roaming\Red Alert 3

  2011-06-26 17:37:01 3532 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ealregsnapshot1.reg

  2011-06-26 15:18:33 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Darkwood

  2011-06-25 20:45:07 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\xing shared

  2011-06-25 10:25:57 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Garena

  2011-06-23 16:39:36 -------- d-----w- C:\Fraps

  2011-06-23 16:27:37 -------- d-----w- C:\Users\Dancho\AppData\Roaming\Day 1 Studios

  2011-06-22 11:08:32 -------- d-----w- C:\Program Files\Common Files\Context Menu Tweaker

  2011-06-22 11:07:59 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\RBSoft

  2011-06-22 11:07:59 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\RBSoft

  .

  ==================== Find3M ====================

  .

  2011-07-04 11:43:53 40112 ----a-w- C:\Windows\avastSS.scr

  2011-07-04 11:36:56 600920 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys

  2011-07-04 11:32:24 64856 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys

  2011-06-25 20:47:27 404640 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

  2011-06-25 20:44:58 499712 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\msvcp71.dll

  2011-06-25 20:44:58 348160 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\msvcr71.dll

  2011-06-18 17:16:41 94208 ----a-w- C:\Windows\DIIUnin.exe

  2011-06-18 17:16:41 2829 ----a-w- C:\Windows\DIIUnin.pif

  2011-05-31 15:45:26 1404928 ----a-w- C:\Windows\System32\RCoRes64.dat

  2011-05-31 14:21:28 2886888 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\RTKVHD64.sys

  2011-05-31 13:38:54 91240 ----a-w- C:\Windows\System32\RCoInst64.dll

  2011-05-31 07:09:30 3114088 ----a-w- C:\Windows\System32\RtkAPO64.dll

  2011-05-31 06:42:06 728680 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSBassEnhancementDLL64.dll

  2011-05-31 06:42:06 712296 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSSymmetryDLL64.dll

  2011-05-31 06:42:06 693352 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSVoiceClarityDLL64.dll

  2011-05-31 06:42:06 491112 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSNeoPCDLL64.dll

  2011-05-31 06:42:06 432744 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSLimiterDLL64.dll

  2011-05-31 06:42:06 428648 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSGainCompensatorDLL64.dll

  2011-05-31 06:42:06 242792 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSLFXAPO64.dll

  2011-05-31 06:42:06 242792 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSGFXAPO64.dll

  2011-05-31 06:42:06 241768 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSGFXAPONS64.dll

  2011-05-31 06:42:06 1756264 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSS2SpeakerDLL64.dll

  2011-05-31 06:42:06 1568360 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll

  2011-05-31 06:42:06 1486952 ----a-w- C:\Windows\System32\DTSBoostDLL64.dll

  2011-05-27 14:58:00 1284712 ----a-w- C:\Windows\RtlExUpd.dll

  2011-05-25 17:16:27 466456 ----a-w- C:\Windows\System32\wrap_oal.dll

  2011-05-25 17:16:27 444952 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wrap_oal.dll

  2011-05-25 17:16:27 122904 ----a-w- C:\Windows\System32\OpenAL32.dll

  2011-05-25 17:16:27 109080 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\OpenAL32.dll

  2011-05-25 04:26:56 9359872 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\atikmdag.sys

  2011-05-25 03:53:28 23336960 ----a-w- C:\Windows\System32\atio6axx.dll

  2011-05-25 03:31:38 17940992 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atioglxx.dll

  2011-05-25 03:07:58 151552 ----a-w- C:\Windows\System32\atiapfxx.exe

  2011-05-25 03:07:48 688128 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\aticfx32.dll

  2011-05-25 03:06:38 811008 ----a-w- C:\Windows\System32\aticfx64.dll

  2011-05-25 03:04:16 462848 ----a-w- C:\Windows\System32\ATIDEMGX.dll

  2011-05-25 03:04:10 485376 ----a-w- C:\Windows\System32\atieclxx.exe

  2011-05-25 03:03:38 204288 ----a-w- C:\Windows\System32\atiesrxx.exe

  2011-05-25 03:02:30 120320 ----a-w- C:\Windows\System32\atitmm64.dll

  2011-05-25 03:02:16 423424 ----a-w- C:\Windows\System32\atipdl64.dll

  2011-05-25 03:02:10 356352 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atipdlxx.dll

  2011-05-25 03:02:00 278528 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\Oemdspif.dll

  2011-05-25 03:01:54 16384 ----a-w- C:\Windows\System32\atimuixx.dll

  2011-05-25 03:01:50 59392 ----a-w- C:\Windows\System32\atiedu64.dll

  2011-05-25 03:01:46 43520 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ati2edxx.dll

  2011-05-25 03:00:00 1113088 ----a-w- C:\Windows\System32\atiumd6v.dll

  2011-05-25 02:59:38 1828864 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiumdmv.dll

  2011-05-25 02:59:26 3810816 ----a-w- C:\Windows\System32\atiumd6a.dll

  2011-05-25 02:58:52 4219904 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atidxx32.dll

  2011-05-25 02:50:38 4017152 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiumdva.dll

  2011-05-25 02:49:44 5008384 ----a-w- C:\Windows\System32\atidxx64.dll

  2011-05-25 02:47:40 51200 ----a-w- C:\Windows\System32\aticalrt64.dll

  2011-05-25 02:47:38 46080 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\aticalrt.dll

  2011-05-25 02:47:30 44544 ----a-w- C:\Windows\System32\aticalcl64.dll

  2011-05-25 02:47:28 44032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\aticalcl.dll

  2011-05-25 02:47:18 8489472 ----a-w- C:\Windows\System32\aticaldd64.dll

  2011-05-25 02:43:52 6847488 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\aticaldd.dll

  2011-05-25 02:39:16 4330496 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiumdag.dll

  2011-05-25 02:38:18 53760 ----a-w- C:\Windows\System32\atimpc64.dll

  2011-05-25 02:38:18 53760 ----a-w- C:\Windows\System32\amdpcom64.dll

  2011-05-25 02:38:14 52736 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atimpc32.dll

  2011-05-25 02:38:14 52736 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\amdpcom32.dll

  2011-05-25 02:33:04 5486592 ----a-w- C:\Windows\System32\atiumd64.dll

  2011-05-25 02:26:18 366592 ----a-w- C:\Windows\System32\atiadlxx.dll

  2011-05-25 02:26:12 262144 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiadlxy.dll

  2011-05-25 02:26:04 14848 ----a-w- C:\Windows\System32\atig6pxx.dll

  2011-05-25 02:26:00 12800 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiglpxx.dll

  2011-05-25 02:26:00 12800 ----a-w- C:\Windows\System32\atiglpxx.dll

  2011-05-25 02:25:58 39936 ----a-w- C:\Windows\System32\atig6txx.dll

  2011-05-25 02:25:48 32768 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atigktxx.dll

  2011-05-25 02:25:42 309760 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\atikmpag.sys

  2011-05-25 02:24:58 40960 ----a-w- C:\Windows\System32\atiuxp64.dll

  2011-05-25 02:24:50 31744 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiuxpag.dll

  2011-05-25 02:24:44 38912 ----a-w- C:\Windows\System32\atiu9p64.dll

  2011-05-25 02:24:36 29184 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiu9pag.dll

  2011-05-25 02:24:08 53248 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ati2erec.dll

  2011-05-25 02:19:00 58880 ----a-w- C:\Windows\System32\coinst.dll

  2011-05-24 20:44:30 61952 ----a-w- C:\Windows\System32\OVDecode64.dll

  2011-05-24 20:44:26 59904 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\OVDecode.dll

  2011-05-24 20:44:04 16672768 ----a-w- C:\Windows\System32\amdocl64.dll

  2011-05-24 20:43:50 12798976 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\amdocl.dll

  2011-05-24 16:14:10 270720 ------w- C:\Windows\System32\MpSigStub.exe

  2011-05-24 12:01:12 1559656 ----a-w- C:\Windows\System32\RTSnMg64.cpl

  2011-05-23 20:55:00 4338360 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\GameMon.des

  2011-05-23 14:26:21 0 ----a-w- C:\Windows\ativpsrm.bin

  2011-05-23 14:12:36 1245288 ----a-w- C:\Windows\System32\RTCOM64.dll

  2011-05-20 07:44:02 2405992 ----a-w- C:\Windows\System32\RtPgEx64.dll

  2011-05-11 21:10:46 71680 ----a-w- C:\Windows\System32\frapsv64.dll

  2011-05-11 21:10:44 65536 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\frapsvid.dll

  2011-05-05 12:24:02 2085440 ----a-w- C:\Windows\System32\FMAPO64.dll

  2011-05-05 11:15:00 220512 ----a-w- C:\Windows\System32\SFNHK64.dll

  2011-05-05 11:14:56 78176 ----a-w- C:\Windows\System32\SFAPO64.dll

  2011-05-05 11:14:52 81248 ----a-w- C:\Windows\System32\SFCOM64.dll

  2011-05-04 22:27:58 51712 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\OpenCL.dll

  2011-05-04 01:52:22 472808 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\deployJava1.dll

  2011-05-02 11:27:56 118104 ----a-w- C:\Windows\System32\R4EEA64A.dll

  2011-05-02 11:27:54 74072 ----a-w- C:\Windows\System32\R4EEG64A.dll

  2011-05-02 11:27:54 426328 ----a-w- C:\Windows\System32\R4EED64A.dll

  2011-05-02 11:27:54 3308376 ----a-w- C:\Windows\System32\R4EEP64A.dll

  2011-05-02 11:27:54 136024 ----a-w- C:\Windows\System32\R4EEL64A.dll

  .

  ============= FINISH: 20:16:54,50 ===============

  Attach

  .

  UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

  IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

  .

  DDS (Ver_11-05-19.01)

  .

  Microsoft Windows 7 Professional

  Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

  Install Date: 23.5.2011 г. 17:02:02

  System Uptime: 20.7.2011 г. 19:54:55 (1 hours ago)

  .

  Motherboard: JW Electronics Co.,Ltd | | JW-RS780UVD-AM2+(128M)

  Processor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5000+ | CPU 1 | 3016/200mhz

  .

  ==== Disk Partitions =========================

  .

  C: is FIXED (NTFS) - 31 GiB total, 4,514 GiB free.

  D: is FIXED (NTFS) - 202 GiB total, 52,433 GiB free.

  E: is CDROM ()

  F: is Removable

  G: is Removable

  H: is Removable

  I: is Removable

  J: is CDROM ()

  .

  ==== Disabled Device Manager Items =============

  .

  Class GUID: {85b5ddd0-e090-4b15-bdf2-a443a3ca0b66}

  Description: ATITool Driver

  Device ID: ROOT\*ATITOOLDEVICE\0000

  Manufacturer: W1zzard

  Name: ATITool Driver

  PNP Device ID: ROOT\*ATITOOLDEVICE\0000

  Service: ATITool

  .

  ==== System Restore Points ===================

  .

  RP64: 20.7.2011 г. 08:39:53 - Scheduled Checkpoint

  .

  ==== Installed Programs ======================

  .

  Фотогалерия на Windows Live

  µTorrent

  2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  3DCrafter

  Adobe Flash Player 10 ActiveX

  Adobe Flash Player 10 Plugin

  Adobe Reader X (10.1.0)

  Adobe Shockwave Player 11.5

  AIMP2

  AMD OverDrive

  AMD VISION Engine Control Center

  Any Video Converter 3.2.2

  Ask Toolbar

  Audio Test 1.25

  avast! Free Antivirus

  BassBox 6 Pro

  Burnout Paradise - The Ultimate Box v1.0.0.1 R-E

  Catalyst Control Center - Branding

  Catalyst Control Center Graphics Previews Common

  Catalyst Control Center InstallProxy

  CCC Help English

  Command & Conquer™ Red Alert™ 3

  CPUCooL (remove only)

  D3DX10

  Diablo II

  DiRT 3

  Dual-Core Optimizer

  Duke Nukem Forever

  F.E.A.R. 3

  FEAR 2 TEU

  Fraps (remove only)

  Free Audio Dub version 1.7.9.718

  Garena 2010

  HDDlife Pro 3.1

  IZArc 4.1.6

  Java Auto Updater

  Java 6 Update 26

  Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable

  Microsoft Games for Windows Marketplace

  Microsoft Office Access MUI (English) 2007

  Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007

  Microsoft Office Enterprise 2007

  Microsoft Office Excel MUI (English) 2007

  Microsoft Office Groove MUI (English) 2007

  Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007

  Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007

  Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007

  Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007

  Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007

  Microsoft Office Proof (English) 2007

  Microsoft Office Proof (French) 2007

  Microsoft Office Proof (Spanish) 2007

  Microsoft Office Proofing (English) 2007

  Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007

  Microsoft Office Shared MUI (English) 2007

  Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007

  Microsoft Office Word MUI (English) 2007

  Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

  Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022

  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

  MSVCRT

  Notepad++

  NVIDIA PhysX

  ONAIR 3.2.0.197

  OpenAL

  OpenOffice.org 3.2

  Opera 11.11

  Opera 11.50

  OSCAR Editor

  Pamela Basic 4.7

  Picasa 3

  QuickStores-Toolbar 1.1.0

  Rainmeter

  Rapture3D 2.4.8 Game

  RealNetworks - Microsoft Visual C++ 2008 Runtime

  RealPlayer

  Realtek High Definition Audio Driver

  RealUpgrade 1.1

  Right Click Enhancer 1.4

  RocketDock 1.3.5

  SimAquarium

  SimAquarium (2)

  Skype Toolbars

  Skype™ 5.3

  Smart Defrag 2

  SpeechLab

  SpeedFan (remove only)

  The KMPlayer (remove only)

  Unity Web Player

  Unlocker 1.9.1

  VLC

  VLC media player 1.1.5

  vloader-bg

  Windows Live Communications Platform

  Windows Live Essentials

  Windows Live Installer

  Windows Live Movie Maker

  Windows Live Photo Common

  Windows Live Photo Gallery

  Windows Live PIMT Platform

  Windows Live SOXE

  Windows Live SOXE Definitions

  Windows Live UX Platform

  Windows Live UX Platform Language Pack

  Windows Media Player Firefox Plugin

  X7 Oscar Editor

  .

  ==== Event Viewer Messages From Past Week ========

  .

  20.7.2011 г. 19:56:23, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 19:56:23, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 19:56:23, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 19:56:23, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 19:56:23, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  20.7.2011 г. 19:56:23, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  20.7.2011 г. 19:56:16, Error: Microsoft-Windows-WMPNSS-Service [14332] - Service 'WMPNetworkSvc' did not start correctly because CoCreateInstance(CLSID_UPnPDeviceFinder) encountered error '0x80004005'. Verify that the UPnPHost service is running and that the UPnPHost component of Windows is installed properly.

  20.7.2011 г. 19:56:13, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 19:56:13, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 19:56:13, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  20.7.2011 г. 19:55:43, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  20.7.2011 г. 19:55:20, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  20.7.2011 г. 17:29:19, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 17:29:19, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 17:29:19, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  20.7.2011 г. 16:56:17, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 16:56:17, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 16:56:17, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 16:56:17, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 16:56:17, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  20.7.2011 г. 16:56:17, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  20.7.2011 г. 16:56:07, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 16:56:07, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 16:56:07, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  20.7.2011 г. 16:55:18, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  20.7.2011 г. 16:55:11, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  20.7.2011 г. 16:52:46, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005] - DCOM got error "1084" attempting to start the service WSearch with arguments "" in order to run the server: {9E175B6D-F52A-11D8-B9A5-505054503030}

  20.7.2011 г. 16:52:33, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: AFD aswRdr aswSnx aswSP aswTdi CSC DfsC discache NetBIOS NetBT nsiproxy ntiomin ntiopnp Psched rdbss spldr sptd tdx Wanarpv6 WfpLwf

  20.7.2011 г. 16:52:26, Error: Service Control Manager [7001] - The Workstation service depends on the Network Store Interface Service service which failed to start because of the following error: The dependency service or group failed to start.

  20.7.2011 г. 16:52:26, Error: Service Control Manager [7001] - The TCP/IP NetBIOS Helper service depends on the Ancillary Function Driver for Winsock service which failed to start because of the following error: A device attached to the system is not functioning.

  20.7.2011 г. 16:52:26, Error: Service Control Manager [7001] - The SMB MiniRedirector Wrapper and Engine service depends on the Redirected Buffering Sub Sysytem service which failed to start because of the following error: A device attached to the system is not functioning.

  20.7.2011 г. 16:52:26, Error: Service Control Manager [7001] - The SMB 2.0 MiniRedirector service depends on the SMB MiniRedirector Wrapper and Engine service which failed to start because of the following error: The dependency service or group failed to start.

  20.7.2011 г. 16:52:26, Error: Service Control Manager [7001] - The SMB 1.x MiniRedirector service depends on the SMB MiniRedirector Wrapper and Engine service which failed to start because of the following error: The dependency service or group failed to start.

  20.7.2011 г. 16:52:26, Error: Service Control Manager [7001] - The Network Store Interface Service service depends on the NSI proxy service driver. service which failed to start because of the following error: A device attached to the system is not functioning.

  20.7.2011 г. 16:52:26, Error: Service Control Manager [7001] - The Network Location Awareness service depends on the Network Store Interface Service service which failed to start because of the following error: The dependency service or group failed to start.

  20.7.2011 г. 16:52:26, Error: Service Control Manager [7001] - The IP Helper service depends on the Network Store Interface Service service which failed to start because of the following error: The dependency service or group failed to start.

  20.7.2011 г. 16:52:26, Error: Service Control Manager [7001] - The DNS Client service depends on the NetIO Legacy TDI Support Driver service which failed to start because of the following error: A device attached to the system is not functioning.

  20.7.2011 г. 16:52:26, Error: Service Control Manager [7001] - The DHCP Client service depends on the Ancillary Function Driver for Winsock service which failed to start because of the following error: A device attached to the system is not functioning.

  20.7.2011 г. 16:52:03, Error: sptd [4] - Driver detected an internal error in its data structures for .

  20.7.2011 г. 16:50:30, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 16:50:30, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 16:50:30, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  20.7.2011 г. 07:05:36, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 07:05:36, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 07:05:36, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 07:05:36, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 07:05:36, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  20.7.2011 г. 07:05:36, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  20.7.2011 г. 07:05:26, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 07:05:26, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  20.7.2011 г. 07:05:25, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  20.7.2011 г. 07:04:29, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  20.7.2011 г. 07:04:26, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  19.7.2011 г. 23:12:00, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 23:12:00, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 23:12:00, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  19.7.2011 г. 20:40:25, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 20:40:25, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 20:40:25, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 20:40:25, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 20:40:25, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  19.7.2011 г. 20:40:25, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  19.7.2011 г. 20:40:15, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 20:40:15, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 20:40:15, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  19.7.2011 г. 20:39:26, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  19.7.2011 г. 20:39:23, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  19.7.2011 г. 09:07:26, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.

  19.7.2011 г. 09:04:44, Error: Service Control Manager [7009] - A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the Windows Error Reporting Service service to connect.

  19.7.2011 г. 08:50:15, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 08:50:15, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 08:50:15, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 08:50:15, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 08:50:15, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  19.7.2011 г. 08:50:15, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  19.7.2011 г. 08:50:04, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 08:50:04, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  19.7.2011 г. 08:50:04, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  19.7.2011 г. 08:49:04, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  19.7.2011 г. 08:49:00, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  18.7.2011 г. 22:50:25, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  18.7.2011 г. 22:50:25, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  18.7.2011 г. 22:50:25, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  18.7.2011 г. 06:08:44, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  18.7.2011 г. 06:08:44, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  18.7.2011 г. 06:08:44, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  18.7.2011 г. 06:08:44, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  18.7.2011 г. 06:08:44, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  18.7.2011 г. 06:08:44, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  18.7.2011 г. 06:08:34, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  18.7.2011 г. 06:08:34, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  18.7.2011 г. 06:08:34, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  18.7.2011 г. 06:07:42, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  18.7.2011 г. 06:07:37, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  17.7.2011 г. 23:28:20, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  17.7.2011 г. 23:28:20, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  17.7.2011 г. 23:28:20, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  17.7.2011 г. 19:32:32, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  17.7.2011 г. 19:32:32, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  17.7.2011 г. 19:32:32, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  17.7.2011 г. 19:32:32, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  17.7.2011 г. 19:32:32, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  17.7.2011 г. 19:32:32, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  17.7.2011 г. 19:32:21, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  17.7.2011 г. 19:32:21, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  17.7.2011 г. 19:32:21, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  17.7.2011 г. 19:31:58, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  17.7.2011 г. 19:31:45, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  16.7.2011 г. 13:11:17, Error: Service Control Manager [7023] - The Windows Update service terminated with the following error: %%-2147467243

  16.7.2011 г. 13:11:13, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 13:11:13, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 13:11:13, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  16.7.2011 г. 13:09:56, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 13:09:56, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 13:09:56, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 13:09:56, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 13:09:56, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  16.7.2011 г. 13:09:56, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  16.7.2011 г. 13:09:45, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 13:09:45, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 13:09:45, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  16.7.2011 г. 13:09:10, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  16.7.2011 г. 13:09:06, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  16.7.2011 г. 13:05:40, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 13:05:40, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 13:05:40, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  16.7.2011 г. 12:45:02, Error: bowser [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer MITKO that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{4529CF57-B75C-4025-828A-4204942086B6}. The master browser is stopping or an election is being forced.

  16.7.2011 г. 08:52:11, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.

  16.7.2011 г. 08:32:14, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 08:32:14, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 08:32:14, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 08:32:14, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 08:32:14, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  16.7.2011 г. 08:32:14, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  16.7.2011 г. 08:32:03, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 08:32:03, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  16.7.2011 г. 08:32:03, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  16.7.2011 г. 08:31:49, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  16.7.2011 г. 08:31:34, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  15.7.2011 г. 23:32:29, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 23:32:29, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 23:32:29, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  15.7.2011 г. 09:47:23, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.

  15.7.2011 г. 09:16:07, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 09:16:07, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 09:16:07, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 09:16:07, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 09:16:07, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  15.7.2011 г. 09:16:07, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  15.7.2011 г. 09:15:56, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 09:15:56, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 09:15:56, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  15.7.2011 г. 09:15:36, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  15.7.2011 г. 09:15:27, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  15.7.2011 г. 04:45:16, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 04:45:16, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 04:45:16, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  15.7.2011 г. 03:50:00, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 03:50:00, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 03:50:00, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  15.7.2011 г. 03:49:46, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 03:49:46, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 03:49:46, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  15.7.2011 г. 03:49:37, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 03:49:37, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 03:49:37, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  15.7.2011 г. 03:33:34, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 03:33:34, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  15.7.2011 г. 03:33:34, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  14.7.2011 г. 09:31:50, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.

  14.7.2011 г. 08:55:05, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  14.7.2011 г. 08:55:05, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  14.7.2011 г. 08:55:05, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  14.7.2011 г. 08:55:05, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  14.7.2011 г. 08:55:05, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  14.7.2011 г. 08:55:05, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  14.7.2011 г. 08:54:54, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  14.7.2011 г. 08:54:54, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  14.7.2011 г. 08:54:54, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  14.7.2011 г. 08:54:26, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  14.7.2011 г. 08:54:19, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  14.7.2011 г. 01:03:39, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  14.7.2011 г. 01:03:39, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  14.7.2011 г. 01:03:39, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  13.7.2011 г. 09:05:32, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  13.7.2011 г. 09:05:32, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  13.7.2011 г. 09:05:32, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  13.7.2011 г. 09:05:32, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  13.7.2011 г. 09:05:32, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  13.7.2011 г. 09:05:32, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  13.7.2011 г. 09:05:22, Error: Service Control Manager [7023] - The Peer Name Resolution Protocol service terminated with the following error: %%-2140993535

  13.7.2011 г. 09:05:22, Error: Service Control Manager [7001] - The Peer Networking Grouping service depends on the Peer Name Resolution Protocol service which failed to start because of the following error: %%-2140993535

  13.7.2011 г. 09:05:22, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102] - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801.

  13.7.2011 г. 09:05:09, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.

  13.7.2011 г. 09:04:54, Error: Service Control Manager [7026] - The following boot-start or system-start driver(s) failed to load: ntiomin

  13.7.2011 г. 09:04:48, Error: Service Control Manager [7000] - The CPUCooLServer Service service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

  .

  ==== End Of File ===========================

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Пичове аваста (май) ми товари процесора здраво от 30 мин, стабилно 100% :ph34r: , какво да направя по този проблем ? :P

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  готово, имаше някакъв процес на име ufa.exe, който се беше набутал в папката на виндолса. :wors:

  Така е направен този 1-чък фаил, че като го спреш след 2 секунди пак се пуска, и само товари.

  4 часа компа бачка на 100% :wors: , антивирусната още изкарва това нещо, което го има на снимките. ;)

  дано утре вечер да има повече отговори за моя проблем :wors:


  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Привет, danchobg! Ще имаме доста работа, за да оправим Windows. Затова следвайте инструкциите:

  Стъпка 1

  Изтеглете aswMBR и го запазете на вашия десктоп.

  • Стартирайте aswMBR.exe.
  • Изберете Scan, за да започне проверката.
  • Когато проверката завърши, натиснете бутона save log, запазете съдържанието на лог файла на десктопа и публикувайте съдържанието му с Copy/ Paste в следващия си коментар.

  Стъпка 2

  • Изтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа.
  • Стартирайте файла Публикувано изображение (ако е необходимо, потвърдете през UAC).
  • Направете следните настройки:
  Публикувано изображение

  • Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):
  netsvcs
  msconfig
  drivers32 /all
  %SYSTEMDRIVE%\*.*
  %PROGRAMFILES%\*.*
  %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
  %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
  %PROGRAMFILES%\Internet Explorer\*.tmp
  %PROGRAMFILES%\Internet Explorer\*.dat
  %systemroot%\system32\Spool\prtprocs\w32x86\*.dll
  /md5start
  l1rezerv.exe
  atapi.sys
  iaStor.sys
  explorer.exe
  svchost.exe
  userinit.exe
  hlp.dat
  winlogon.exe
  wininit.exe
  volsnap.sys
  /md5stop
  
  • Натиснете маркираният в синьо бутон: Публикувано изображение.
  • Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Прикачете тези два файла в следващия си коментар (погледнете опцията "прикачени файлове", когато публикувате мнение).
  • Харесва ми 4

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Благодаря за отговора :question: ,

  ето и файловете:

  нямам място да кача другите http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif (незнам дали е от значение, но файла: ufa.exe го изтрих. също премахнах и овъклока на процесора, защото грееше като фурна)

  Extras:

  OTL Extras logfile created on: 21.7.2011 г. 00:19:34 - Run 1

  OTL by OldTimer - Version 3.2.26.1 Folder = C:\Users\Dancho\Desktop

  64bit- An unknown product (Version = 6.1.7600) - Type = NTWorkstation

  Internet Explorer (Version = 8.0.7600.16385)

  Locale: 00000402 | Country: България | Language: BGR | Date Format: d.M.yyyy 'г.'

  3,00 Gb Total Physical Memory | 1,68 Gb Available Physical Memory | 56,09% Memory free

  6,00 Gb Paging File | 4,35 Gb Available in Paging File | 72,56% Paging File free

  Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

  %SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)

  Drive C: | 31,25 Gb Total Space | 4,52 Gb Free Space | 14,46% Space Free | Partition Type: NTFS

  Drive D: | 201,63 Gb Total Space | 52,43 Gb Free Space | 26,00% Space Free | Partition Type: NTFS

  Computer Name: DANCHO-PC | User Name: Dancho | Logged in as Administrator.

  Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users | Include 64bit Scans

  Company Name Whitelist: On | Skip Microsoft Files: On | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

  ========== Extra Registry (SafeList) ==========

  ========== File Associations ==========

  64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]

  .html[@ = Opera.HTML] -- C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe (Opera Software)

  .url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<extension>]

  .cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)

  .html [@ = Opera.HTML] -- C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe (Opera Software)

  ========== Shell Spawning ==========

  64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]

  batfile [open] -- "%1" %* File not found

  cmdfile [open] -- "%1" %* File not found

  comfile [open] -- "%1" %* File not found

  exefile [open] -- "%1" %* File not found

  helpfile [open] -- Reg Error: Key error.

  htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.

  htmlfile [print] -- rundll32.exe %windir%\system32\mshtml.dll,PrintHTML "%1" File not found

  http [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)

  https [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)

  inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)

  InternetShortcut [open] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\ieframe.dll",OpenURL %l (Microsoft Corporation)

  InternetShortcut [print] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\mshtml.dll",PrintHTML "%1" (Microsoft Corporation)

  piffile [open] -- "%1" %* File not found

  regfile [merge] -- Reg Error: Key error.

  scrfile [config] -- "%1" File not found

  scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l File not found

  scrfile [open] -- "%1" /S File not found

  txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.

  Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1 File not found

  Directory [AddToPlaylistVLC] -- "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --started-from-file --playlist-enqueue "%1" ()

  Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)

  Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

  Directory [PlayWithVLC] -- "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --started-from-file --no-playlist-enqueue "%1" ()

  Directory [runas] -- cmd.exe /k "pushd %L && title Command Prompt" (Microsoft Corporation)

  Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

  Folder [explore] -- Reg Error: Value error.

  Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\<key>\shell\[command]\command]

  batfile [open] -- "%1" %*

  cmdfile [open] -- "%1" %*

  comfile [open] -- "%1" %*

  cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe "%1",%* (Microsoft Corporation)

  exefile [open] -- "%1" %*

  helpfile [open] -- Reg Error: Key error.

  htmlfile [edit] -- Reg Error: Key error.

  htmlfile [print] -- rundll32.exe %windir%\system32\mshtml.dll,PrintHTML "%1"

  http [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)

  https [open] -- "C:\Program Files (x86)\Opera\Opera.exe" "%1" (Opera Software)

  inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)

  piffile [open] -- "%1" %*

  regfile [merge] -- Reg Error: Key error.

  scrfile [config] -- "%1"

  scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l

  scrfile [open] -- "%1" /S

  txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.

  Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

  Directory [AddToPlaylistVLC] -- "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --started-from-file --playlist-enqueue "%1" ()

  Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)

  Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

  Directory [PlayWithVLC] -- "C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" --started-from-file --no-playlist-enqueue "%1" ()

  Directory [runas] -- cmd.exe /k "pushd %L && title Command Prompt" (Microsoft Corporation)

  Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

  Folder [explore] -- Reg Error: Value error.

  Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

  ========== Security Center Settings ==========

  64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

  "cval" = 1

  64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]

  64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

  "VistaSp1" = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]

  "AntiVirusOverride" = 0

  "AntiSpywareOverride" = 0

  "FirewallOverride" = 0

  64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

  "FirewallOverride" = 1

  "DisableThumbnailCache" = 1

  "FirewallDisableNotify" = 1

  "UpdatesDisableNotify" = 1

  "AntiVirusDisableNotify" = 1

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

  ========== Firewall Settings ==========

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

  "DisableNotifications" = 0

  "EnableFirewall" = 1

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

  "DisableNotifications" = 0

  "EnableFirewall" = 0

  "DoNotAllowExceptions" = 0

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]

  "DisableNotifications" = 0

  "EnableFirewall" = 1

  ========== Authorized Applications List ==========

  ========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========

  64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

  "{03D1988F-469F-4843-8E6E-E5FE9D17889D}" = Vista Audio Pack

  "{1B8ABA62-74F0-47ED-B18C-A43128E591B8}" = Windows Live ID Sign-in Assistant

  "{350AA351-21FA-3270-8B7A-835434E766AD}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.21022

  "{503F672D-6C84-448A-8F8F-4BC35AC83441}" = AMD APP SDK Runtime

  "{51317AF5-D39F-49EC-A4B5-87451466B837}" = AMD Fuel

  "{54E192A6-AA33-1963-C96A-26AA7A3B41B4}" = ccc-utility64

  "{5857E7BE-2F6F-D41A-42B2-B668B19A5F30}" = AMD Media Foundation Decoders

  "{5DF57DB1-D971-3DA3-B4BB-F6FC7D73A997}" = AMD Drag and Drop Transcoding

  "{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17

  "{90120000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Office 64-bit Components 2007

  "{90120000-002A-0409-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared 64-bit MUI (English) 2007

  "{90120000-0116-0409-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared 64-bit Setup Metadata MUI (English) 2007

  "{95120000-00B9-0409-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Application Error Reporting

  "{C616FD4F-11F5-11E0-A38F-0013D3D69929}" = Vegas Pro 10.0 (64-bit)

  "{C9608300-11F5-11E0-A64B-0013D3D69929}" = MSVCRT Redists

  "{CFF9D801-1EC4-B8F5-2CAB-4A1790C95A18}" = ATI Catalyst Install Manager

  "{D07A61E5-A59C-433C-BCBD-22025FA2287B}" = Windows Live Language Selector

  "{DA5E371C-6333-3D8A-93A4-6FD5B20BCC6E}" = Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.30319

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

  "{0B0F231F-CE6A-483D-AA23-77B364F75917}" = Windows Live Installer

  "{19A492A0-888F-44A0-9B21-D91700763F62}" = Catalyst Control Center - Branding

  "{19BA08F7-C728-469C-8A35-BFBD3633BE08}" = Windows Live Movie Maker

  "{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

  "{200FEC62-3C34-4D60-9CE8-EC372E01C08F}" = Windows Live SOXE Definitions

  "{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216020FF}" = Java 6 Update 26

  "{28C2DED6-325B-4CC7-983A-1777C8F7FBAB}" = RealUpgrade 1.1

  "{296D8550-CB06-48E4-9A8B-E5034FB64715}" = Command & Conquer™ Red Alert™ 3

  "{30D659E4-4405-6925-CDCF-EB8CD0C80DAC}" = Catalyst Control Center Graphics Previews Common

  "{319A3CA9-DA63-4D65-8B25-403CF9CBF087}" = SpeechLab

  "{3336F667-9049-4D46-98B6-4C743EEBC5B1}" = Windows Live Photo Gallery

  "{34F4D9A4-42C2-4348-BEF4-E553C84549E7}" = Windows Live Photo Gallery

  "{3569CD36-8751-4879-8E02-7D683BD44384}_is1" = Audio Test 1.25

  "{357D7046-AB3D-4528-B0B4-28C49E13C1AE}" = HDDlife Pro 3.1

  "{37D0D63F-8F2B-4BA6-A4B6-126AE36B8E59}" = OSCAR Editor

  "{3F5C371F-8EA2-4F25-9D3D-D0B4526E3AEA}" = NVIDIA PhysX

  "{434D0FA0-1558-4D8E-AC3D-BD1000008200}" = DiRT 3

  "{4444F27C-B1A8-464E-9486-4C37BAB39A09}" = Фотогалерия на Windows Live

  "{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}" = Java Auto Updater

  "{4C378B16-46B7-4DA1-A2CE-2EE676F74680}" = Windows Live UX Platform Language Pack

  "{4CB0307C-565E-4441-86BE-0DF2E4FB828C}" = Microsoft Games for Windows Marketplace

  "{579684A4-DDD5-4CA3-9EA8-7BE7D9593DB4}" = Windows Live UX Platform Language Pack

  "{60DE7978-4F13-5584-5E53-DCEE1CB115A5}" = AMD VISION Engine Control Center

  "{652F3200-5E12-4CAD-BA2E-88EFE0113BCD}" = AMD OverDrive

  "{682B3E4F-696A-42DE-A41C-4C07EA1678B4}" = Windows Live SOXE

  "{69FDFBB6-351D-4B8C-89D8-867DC9D0A2A4}" = Windows Media Player Firefox Plugin

  "{7373E17D-18E0-44A7-AC3A-6A3BFB85D3B3}" = Windows Live Movie Maker

  "{7770E71B-2D43-4800-9CB3-5B6CAAEBEBEA}" = RealNetworks - Microsoft Visual C++ 2008 Runtime

  "{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

  "{83C292B7-38A5-440B-A731-07070E81A64F}" = Windows Live PIMT Platform

  "{85268C72-C609-E50A-7AB3-9B3582DFEE66}" = CCC Help English

  "{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}" = Ask Toolbar

  "{8DD46C6A-0056-4FEC-B70A-28BB16A1F11F}" = MSVCRT

  "{8E96D52E-F943-4648-BD91-A50C5E503BA5}" = OpenOffice.org 3.2

  "{90120000-0015-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Access MUI (English) 2007

  "{90120000-0015-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-0016-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Excel MUI (English) 2007

  "{90120000-0016-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-0018-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007

  "{90120000-0018-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-0019-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007

  "{90120000-0019-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-001A-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007

  "{90120000-001A-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Word MUI (English) 2007

  "{90120000-001B-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (English) 2007

  "{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{ABDDE972-355B-4AF1-89A8-DA50B7B5C045}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (French) 2007

  "{90120000-001F-040C-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{F580DDD5-8D37-4998-968E-EBB76BB86787}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (Spanish) 2007

  "{90120000-001F-0C0A-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{187308AB-5FA7-4F14-9AB9-D290383A10D9}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{E64BA721-2310-4B55-BE5A-2925F9706192}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-002A-0409-1000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{DE5A002D-8122-4278-A7EE-3121E7EA254E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-002C-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proofing (English) 2007

  "{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Enterprise 2007

  "{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{0B36C6D6-F5D8-4EAF-BF94-4376A230AD5B}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-0044-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007

  "{90120000-0044-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-006E-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared MUI (English) 2007

  "{90120000-006E-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{DE5A002D-8122-4278-A7EE-3121E7EA254E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-00A1-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007

  "{90120000-00A1-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-00BA-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Groove MUI (English) 2007

  "{90120000-00BA-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-0114-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007

  "{90120000-0114-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-0115-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007

  "{90120000-0115-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{DE5A002D-8122-4278-A7EE-3121E7EA254E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-0116-0409-1000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{DE5A002D-8122-4278-A7EE-3121E7EA254E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{90120000-0117-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007

  "{90120000-0117-0409-0000-0000000FF1CE}_ENTERPRISE_{2FC4457D-409E-466F-861F-FB0CB796B53E}" = 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 2 (SP2)

  "{92EA4134-10D1-418A-91E1-5A0453131A38}" = Windows Live Movie Maker

  "{97C82B44-D408-4F14-9252-47FC1636D23E}_is1" = IZArc 4.1.6

  "{9FD6F1A8-5550-46AF-8509-271DF0E768B5}" = Dual-Core Optimizer

  "{A9BDCA6B-3653-467B-AC83-94367DA3BFE3}" = Windows Live Photo Common

  "{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-AA1000000001}" = Adobe Reader X (10.1.0)

  "{AFF8C8F4-E4BB-891F-8636-5E71F946C5B6}" = Catalyst Control Center InstallProxy

  "{B0AD205F-60D0-4084-AFB8-34D9A706D9A8}" = Windows Live Essentials

  "{B6CF2967-C81E-40C0-9815-C05774FEF120}" = Skype Toolbars

  "{BD4EBDB5-EB14-4120-BB04-BE0A26C7FB3E}" = Windows Live Photo Common

  "{CE95A79E-E4FC-4FFF-8A75-29F04B942FF2}" = Windows Live UX Platform

  "{D1A28845-AFD3-4430-B4F2-3B6A279100FC}" = 3DCrafter

  "{D2FCA41E-AC01-4DCD-B3A7-DC9E32363065}}_is1" = Rapture3D 2.4.8 Game

  "{D436F577-1695-4D2F-8B44-AC76C99E0002}" = Windows Live Photo Common

  "{D45240D3-B6B3-4FF9-B243-54ECE3E10066}" = Windows Live Communications Platform

  "{D6F879CC-59D6-4D4B-AE9B-D761E48D25ED}" = Skype™ 5.3

  "{D95CD7BE-A894-4F6C-B9DF-578C3CB411D4}" = VLC

  "{E09C4DB7-630C-4F06-A631-8EA7239923AF}" = D3DX10

  "{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}" = Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

  "{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}" = Realtek High Definition Audio Driver

  "{F2508213-9989-4E85-A078-72BE483917EF}" = Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable

  "{FE044230-9CA5-43F7-9B58-5AC5A28A1F33}" = Windows Live Essentials

  "{FF66E9F6-83E7-3A3E-AF14-8DE9A809A6A4}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022

  "Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 10 ActiveX

  "Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 10 Plugin

  "Adobe Shockwave Player" = Adobe Shockwave Player 11.5

  "AIMP2" = AIMP2

  "Any Video Converter_is1" = Any Video Converter 3.2.2

  "avast" = avast! Free Antivirus

  "BassBox 6 Pro" = BassBox 6 Pro

  "Burnout Paradise - The Ultimate Box_is1" = Burnout Paradise - The Ultimate Box v1.0.0.1 R-E

  "CPUCooL" = CPUCooL (remove only)

  "Diablo II" = Diablo II

  "Duke Nukem Forever_is1" = Duke Nukem Forever

  "ENTERPRISE" = Microsoft Office Enterprise 2007

  "F.E.A.R. 3_is1" = F.E.A.R. 3

  "FEAR 2 TEU *RiP* *MULTI7*_is1" = FEAR 2 TEU

  "Fraps" = Fraps (remove only)

  "Free Audio Dub_is1" = Free Audio Dub version 1.7.9.718

  "Garena" = Garena 2010

  "GFWL_{434D0FA0-1558-4D8E-AC3D-BD1000008200}" = DiRT 3

  "InstallShield_{37D0D63F-8F2B-4BA6-A4B6-126AE36B8E59}" = X7 Oscar Editor

  "Notepad++" = Notepad++

  "ONAIR_is1" = ONAIR 3.2.0.197

  "OpenAL" = OpenAL

  "Opera 11.11.2109" = Opera 11.11

  "Opera 11.50.1074" = Opera 11.50

  "Pamela" = Pamela Basic 4.7

  "Picasa 3" = Picasa 3

  "QuickStores-Toolbar_is1" = QuickStores-Toolbar 1.1.0

  "Rainmeter" = Rainmeter

  "RealPlayer 12.0" = RealPlayer

  "Right Click Enhancer" = Right Click Enhancer 1.4

  "RocketDock_is1" = RocketDock 1.3.5

  "Smart Defrag 2_is1" = Smart Defrag 2

  "SpeedFan" = SpeedFan (remove only)

  "The KMPlayer" = The KMPlayer (remove only)

  "Unlocker" = Unlocker 1.9.1

  "uTorrent" = µTorrent

  "VLC media player" = VLC media player 1.1.5

  "vloader-bg" = vloader-bg

  "WinLiveSuite" = Windows Live Essentials

  ========== HKEY_USERS Uninstall List ==========

  [HKEY_USERS\S-1-5-21-477153196-1769179892-163771742-1001\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

  "SimAquarium" = SimAquarium

  "SimAquarium (2)" = SimAquarium (2)

  "UnityWebPlayer" = Unity Web Player

  ========== Last 10 Event Log Errors ==========

  Error reading Event Logs: The Event Service is not operating properly or the Event Logs are corrupt!

  < End of report >

  aswMBR:

  aswMBR version 0.9.7.777 Copyright© 2011 AVAST Software

  Run date: 2011-07-21 00:17:18

  -----------------------------

  00:17:18.784 OS Version: Windows x64 6.1.7600

  00:17:18.784 Number of processors: 2 586 0x6B02

  00:17:18.784 ComputerName: DANCHO-PC UserName: Dancho

  00:17:19.502 Initialize success

  00:17:32.707 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-0

  00:17:32.710 Disk 0 Vendor: ST3250310AS 3.AAB Size: 238475MB BusType: 3

  00:17:32.722 Disk 0 MBR read successfully

  00:17:32.725 Disk 0 MBR scan

  00:17:32.727 Disk 0 Windows 7 default MBR code

  00:17:32.730 Service scanning

  00:17:33.795 Disk 0 trace - called modules:

  00:17:33.805 ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys >>UNKNOWN [0xfffffa80024a22c0]<<

  00:17:33.807 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0xfffffa8003493060]

  00:17:33.810 3 CLASSPNP.SYS[fffff8800145143f] -> nt!IofCallDriver -> [0xfffffa8003310520]

  00:17:33.815 5 ACPI.sys[fffff8800100b781] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-0[0xfffffa800331a060]

  00:17:33.820 \Driver\atapi[0xfffffa80032d7060] -> IRP_MJ_CREATE -> 0xfffffa80024a22c0

  00:17:33.822 Scan finished successfully

  00:18:00.915 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Users\Dancho\Desktop\MBR.dat"

  00:18:00.923 The log file has been saved successfully to "C:\Users\Dancho\Desktop\aswMBR.txt"

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта.

  :otl
  SRV - (srvsysdriver32) -- C:\Windows\sysdriver32.exe ()
  FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@real.com/nsJSRealPlayerPlugin;version=: File not found
  O2:64bit: - BHO: (avast! WebRep) - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - File not found
  O2 - BHO: (PandoraTV Toolbar) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask)
  O3 - HKLM\..\Toolbar: (PandoraTV Toolbar) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask)
  O3 - HKU\S-1-5-21-477153196-1769179892-163771742-1001\..\Toolbar\WebBrowser: (PandoraTV Toolbar) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll (Ask)
  O4 - HKLM..\Run: [] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [4418792.exe] C:\Windows\Temp\4418792.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [5781893.exe] C:\Windows\Temp\5781893.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [8200134.exe] C:\Users\Dancho\AppData\Local\Temp\8200134.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [9470996.exe] C:\Windows\Temp\9470996.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [l1rezerv.exe] C:\Windows\l1rezerv.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [sysdriver32.exe] C:\Windows\sysdriver32.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [sysdriver32_.exe] C:\Windows\sysdriver32_.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [systemup] C:\Windows\systemup.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico0] C:\Windows\update.tray-7-0\svchost.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico1] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico2] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico3] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico4] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [wxpdrv] C:\Windows\services32.exe ()
  O18:64bit: - Protocol\Handler\grooveLocalGWS {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - Reg Error: Key error. File not found
  O18:64bit: - Protocol\Handler\hddlife {BD758015-47D9-477A-8873-4B688A2BC0E2} - Reg Error: Key error. File not found
  O18:64bit: - Protocol\Handler\ms-help {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - Reg Error: Key error. File not found
  O18:64bit: - Protocol\Handler\skype-ie-addon-data {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - Reg Error: Key error. File not found
  O18:64bit: - Protocol\Handler\wlpg {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - Reg Error: Key error. File not found
  @Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\ProgramData\TEMP:2BE9FEFC
  :files
  C:\Windows\info1
  C:\Windows\loader2.exe_ok
  c:\windows\ufa
  c:\windows\ufa\ufa.exe
  C:\Windows\av_ico
  C:\Windows\rpcminer
  C:\Windows\phoenix
  C:\Windows\update.5.0
  C:\Windows\update.2
  C:\Windows\update.1
  C:\Windows\update.tray-7-0-lnk
  C:\Windows\update.tray-7-0
  C:\Windows\unrar.exe
  C:\Windows\l1rezerv.exe
  C:\Windows\systemup.exe
  C:\Windows\sysdriver32_.exe
  C:\Windows\sysdriver32.exe
  C:\Windows\services32.exe
  C:\Windows\geoiplist
  C:\Windows\geoiplist.rar
  C:\Program Files (x86)\Ask.com
  recycler /alldrives
  ipconfig /flushdns /c
  :commands
  [purity]
  [resethosts]
  [emptytemp]
  [emptyflash]
  [Reboot]
  
  След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix

  Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.

  • Харесва ми 3

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  отново тази програма ufa.exe се появи, макар че я бях изтрил. намира се в C:\Windows\ufa

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Стартирайте OTL, без да правите каквито и да е настройки. Копирайте (Copy) и поставете (Paste) скрипта от кода по-горе и натиснете Run Fix. Очаквам лог.

  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  All processes killed

  ========== OTL ==========

  Service srvsysdriver32 stopped successfully!

  Service srvsysdriver32 deleted successfully!

  C:\Windows\sysdriver32.exe moved successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MozillaPlugins\@real.com/nsJSRealPlayerPlugin;version=\ deleted successfully.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}\ deleted successfully.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5}\ deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}\ deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}\ deleted successfully.

  C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}\ not found.

  File C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll not found.

  Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-477153196-1769179892-163771742-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}\ not found.

  File C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll not found.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\4418792.exe deleted successfully.

  C:\Windows\Temp\4418792.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\5781893.exe deleted successfully.

  C:\Windows\Temp\5781893.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\8200134.exe deleted successfully.

  C:\Users\Dancho\AppData\Local\Temp\8200134.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\9470996.exe deleted successfully.

  C:\Windows\Temp\9470996.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\l1rezerv.exe deleted successfully.

  C:\Windows\l1rezerv.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\sysdriver32.exe deleted successfully.

  File C:\Windows\sysdriver32.exe not found.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\sysdriver32_.exe deleted successfully.

  C:\Windows\sysdriver32_.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\systemup deleted successfully.

  C:\Windows\systemup.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico0 deleted successfully.

  C:\Windows\update.tray-7-0\svchost.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico1 deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico2 deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico3 deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico4 deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\wxpdrv deleted successfully.

  C:\Windows\services32.exe moved successfully.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\grooveLocalGWS\ deleted successfully.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD}\ not found.

  File {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - Reg Error: Key error. File not found not found.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\hddlife\ deleted successfully.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BD758015-47D9-477A-8873-4B688A2BC0E2}\ not found.

  File {BD758015-47D9-477A-8873-4B688A2BC0E2} - Reg Error: Key error. File not found not found.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\ms-help\ deleted successfully.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294}\ not found.

  File {314111c7-a502-11d2-bbca-00c04f8ec294} - Reg Error: Key error. File not found not found.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\skype-ie-addon-data\ deleted successfully.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8}\ not found.

  File {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - Reg Error: Key error. File not found not found.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\wlpg\ deleted successfully.

  64bit-Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324}\ not found.

  File {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - Reg Error: Key error. File not found not found.

  ADS C:\ProgramData\TEMP:2BE9FEFC deleted successfully.

  ========== FILES ==========

  C:\Windows\info1 moved successfully.

  C:\Windows\loader2.exe_ok moved successfully.

  File\Folder c:\windows\ufa not found.

  File\Folder c:\windows\ufa\ufa.exe not found.

  C:\Windows\av_ico folder moved successfully.

  C:\Windows\rpcminer folder moved successfully.

  C:\Windows\phoenix\kernels\poclbm folder moved successfully.

  C:\Windows\phoenix\kernels\phatk folder moved successfully.

  C:\Windows\phoenix\kernels folder moved successfully.

  C:\Windows\phoenix folder moved successfully.

  C:\Windows\update.5.0 folder moved successfully.

  C:\Windows\update.2 folder moved successfully.

  C:\Windows\update.1 folder moved successfully.

  C:\Windows\update.tray-7-0-lnk folder moved successfully.

  C:\Windows\update.tray-7-0 folder moved successfully.

  C:\Windows\unrar.exe moved successfully.

  File\Folder C:\Windows\l1rezerv.exe not found.

  File\Folder C:\Windows\systemup.exe not found.

  File\Folder C:\Windows\sysdriver32_.exe not found.

  File\Folder C:\Windows\sysdriver32.exe not found.

  File\Folder C:\Windows\services32.exe not found.

  C:\Windows\geoiplist moved successfully.

  C:\Windows\geoiplist.rar moved successfully.

  C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater folder moved successfully.

  C:\Program Files (x86)\Ask.com\assets\oobe folder moved successfully.

  C:\Program Files (x86)\Ask.com\assets folder moved successfully.

  C:\Program Files (x86)\Ask.com folder moved successfully.

  recycler not found in C:\

  D:\RECYCLER\S-1-5-21-1343024091-1844237615-1801674531-500 folder moved successfully.

  D:\RECYCLER folder moved successfully.

  < ipconfig /flushdns /c >

  Windows IP Configuration

  Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

  C:\Users\Dancho\Desktop\cmd.bat deleted successfully.

  C:\Users\Dancho\Desktop\cmd.txt deleted successfully.

  ========== COMMANDS ==========

  C:\Windows\System32\drivers\etc\Hosts moved successfully.

  HOSTS file reset successfully

  [EMPTYTEMP]

  User: All Users

  User: Dancho

  ->Temp folder emptied: 460632436 bytes

  ->Temporary Internet Files folder emptied: 11212228 bytes

  ->Java cache emptied: 0 bytes

  ->Opera cache emptied: 7407007 bytes

  ->Flash cache emptied: 58776 bytes

  User: Default

  ->Temp folder emptied: 0 bytes

  ->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

  User: Default User

  ->Temp folder emptied: 0 bytes

  ->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

  User: Public

  %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes

  %systemroot% .tmp files removed: 0 bytes

  %systemroot%\System32 .tmp files removed: 35786800 bytes

  %systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes

  %systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes

  Windows Temp folder emptied: 24860157 bytes

  %systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 67630 bytes

  RecycleBin emptied: 1680724 bytes

  Total Files Cleaned = 517,00 mb

  [EMPTYFLASH]

  User: All Users

  User: Dancho

  ->Flash cache emptied: 0 bytes

  User: Default

  User: Default User

  User: Public

  Total Flash Files Cleaned = 0,00 mb

  OTL by OldTimer - Version 3.2.26.1 log created on 07212011_105443

  Files\Folders moved on Reboot...

  C:\Users\Dancho\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.

  Registry entries deleted on Reboot...

  • Харесва ми 2

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Следва:

  • Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware от тук, като изберете Malwarebytes Anti-Malware Free.
  • Стартирайте mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата. При инсталацията изберете английски език (English). В края на инсталацията на Malwarebytes' Anti-Malware не инсталирайте пробната версия, а само безплатната (Free).
  • Уверете се, че има отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware, след това кликнете на Finish. Ако има намерени по-нови обновления, тя ще ги изтегли и инсталира.
  • Стартирайте програмата и изберете Perform Quick Scan, след това кликнете на Scan.
  • Сканирането ще отнеме малко време, затова моля бъдете търпеливи.
  • Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата.
  • Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете Remove Selected.
  • Когато всичко бъде премахнато, логът ще бъде отворен в Notepad. Копирайте лога и го публикувайте в следващия си коментар в темата.
  Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

  P.S. След като сканирате с MBAM пишете дали има някакви проблеми с Windows.

  • Харесва ми 2

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  mbam-log-2011-07-21 (11-36-03)

  Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800

  www.malwarebytes.org

  Database version: 7219

  Windows 6.1.7600

  Internet Explorer 8.0.7600.16385

  21.7.2011 г. 11:36:03

  mbam-log-2011-07-21 (11-36-03).txt

  Scan type: Quick scan

  Objects scanned: 169812

  Time elapsed: 3 minute(s), 25 second(s)

  Memory Processes Infected: 1

  Memory Modules Infected: 0

  Registry Keys Infected: 4

  Registry Values Infected: 4

  Registry Data Items Infected: 3

  Folders Infected: 0

  Files Infected: 2

  Memory Processes Infected:

  c:\_OTL\movedfiles\07212011_105443\c_windows\update.tray-7-0-lnk\svchost.exe (Trojan.Dropper) -> 2792 -> Unloaded process successfully.

  Memory Modules Infected:

  (No malicious items detected)

  Registry Keys Infected:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\wxpdrivers (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\wxpdrivers (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\srvbtcclient (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successfully.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\WXPDRIVERS (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  Registry Values Infected:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\5771027.exe (Trojan.Agent) -> Value: 5771027.exe -> Quarantined and deleted successfully.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\sysdriver32.exe (Trojan.Agent) -> Value: sysdriver32.exe -> Quarantined and deleted successfully.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\sysdriver32_.exe (Trojan.Agent) -> Value: sysdriver32_.exe -> Quarantined and deleted successfully.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wxpDrivers\ImagePath (Trojan.Agent) -> Value: ImagePath -> Quarantined and deleted successfully.

  Registry Data Items Infected:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.

  Folders Infected:

  (No malicious items detected)

  Files Infected:

  c:\_OTL\movedfiles\07212011_105443\c_windows\update.tray-7-0-lnk\svchost.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.

  c:\Users\Dancho\AppData\Local\Temp\5771027.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

  ============================================================================================================================================

  Открих 1 проблем - няма ми я антивирусната (avast free)

  Да инсталирам ли пак аваста или някоя друга антивирусна ?

  Редактирано от danchobg (преглед на промените)
  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Инсталирах avast free, наистина беше изтрита. Сега пуснах пълна проверка на системата.

  (да добавя, мисля че разбрах как съм хванал вируса... имаше едно видео от facebook и когато го цъкнах ме помоли да изтегля flash player. изтеглих го и го пуснах за инсталиране, но нищо не стана и затворих всичко.)

  ===================================================================================

  След пълната проверка от avast-а получих това:

  Публикувано изображение

  както се вижда най-отдолу е "flash player"-а (който ти пратих на ЛС).

  Какво да правя с тези файлове ? :whist:

  Редактирано от danchobg (преглед на промените)
  • Харесва ми 2

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Благодаря за flash player-а. Всички файлове, които намери avast могат да бъдат изтрити. Те (без Flash-Player.exe) са от карантината на OTL, с който почистихме. Сега след като деинсталираме OTL, папката с карантината ще бъде изтрита. Затова:

  Стартирайте OTL още веднъж и натиснете бутона CleanUp.

  Публикувано изображение

  При дeинсталацията на OTL ще бъдат почистени инструменти и файлове, които използвахме в темата. Ще последва рестарт на Windows. Може да изтриете останалите програми и логове, които използвахме в темата.

  Сега има ли някакви проблеми с Windows?

  • Харесва ми 3

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  :):wors::( БРАВО! Windows-а работи идеално! :eek:

  :beer:

  Много благодаря за помощта и отделеното време!

  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  След като няма повече оплаквания от Windows, маркирам проблема като решен. Приятна вечер и успех!

  • Харесва ми 2

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.