Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

サムライオートバイ

Вирус + некадърност от моя страна. Моля за помощ.

Препоръчан отговор


Здравейте колеги. Тук описвам началото на проблема: Началото на проблема. Цялата работа май започна след като антивирусната на Microsoft намери вирус, за съжаление не му записах точното име. След това съм написал в първата тема какво съм правил. Проблема е че искам да изчезне това съобщение при всяко включване на компютъра.

Сега продължавам по инструкциите които сте дали. Ако успеете да ми помогнете без да се налага преинсталация ще съм ви много благодарен.

DDS.txt:

.

DDS (Ver_2011-06-23.01) - NTFSx86

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Run by Vasko at 11:32:03 on 2011-07-23

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1251.359.1033.18.1919.1414 [GMT 3:00]

.

AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {BCF43643-A118-4432-AEDE-D861FCBCFCDF}

AV: ESET Smart Security 4.2 *Enabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0}

FW: ESET Personal firewall *Enabled*

FW: ActiveArmor Firewall *Disabled*

.

============== Running Processes ===============

.

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\WINDOWS\Datecs\Flex2K.exe

svchost.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://www.yandex.ru/?clid=47355

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

uInternet Settings,ProxyServer = 188.134.80.201:3128

mWinlogon: Userinit=c:\windows\system32\userinit.exe,c:\windows\apppatch\elyqnlc.dat,

mWinlogon: SfcDisable=-99 (0xffffff9d)

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: GOM Player + Ask Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll

TB: GOM Player + Ask Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll

uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\daemon.exe" -autorun

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [uTorrent] "c:\program files\utorrent\uTorrent.exe"

uRun: [Google Update] "c:\documents and settings\vasko\local settings\application data\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

mRun: [skyTel] SkyTel.EXE

mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

mRun: [RemoteControl] c:\program files\cyberlink\powerdvd\PDVDServ.exe

mRun: [sSBkgdUpdate] "c:\program files\common files\scansoft shared\ssbkgdupdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

mRun: [PaperPort PTD] "c:\program files\scansoft\paperport\pptd40nt.exe"

mRun: [indexSearch] "c:\program files\scansoft\paperport\IndexSearch.exe"

mRun: [FineReader7NewsReaderPro] "c:\program files\abbyy finereader 7.0 professional edition\AbbyyNewsReader.exe"

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\qttask.exe" -atboottime

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [nwiz] nwiz.exe /install

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [TNOD UP] "c:\program files\tnod user & password finder\TNODUP.exe" /i

mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset smart security\egui.exe" /hide /waitservice

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

dRun: [DWQueuedReporting] "c:\progra~1\common~1\micros~1\dw\dwtrig20.exe" -t

dRunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\flexty~1.lnk - c:\windows\datecs\Flex2K.exe

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~1\office11\EXCEL.EXE/3000

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~1\office11\REFIEBAR.DLL

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1262091675140

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1262091566250

TCP: DhcpNameServer = 87.246.24.21 217.9.237.182

TCP: Interfaces\{B52FB155-B754-4C8E-9F0E-406C004101D8} : DhcpNameServer = 87.246.24.21 217.9.237.182

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll

.

================= FIREFOX ===================

.

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\vasko\application data\mozilla\firefox\profiles\stc94nm0.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.yandex.ru/?clid=47355

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://yandex.ru/yandsearch?clid=129652&yasoft=barff&text=

FF - prefs.js: network.proxy.http - 188.40.173.106

FF - prefs.js: network.proxy.http_port - 80

FF - prefs.js: network.proxy.type - 4

FF - plugin: c:\documents and settings\vasko\local settings\application data\google\update\1.3.21.57\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.57\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\NPCARDS.dll

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2010-7-29 115008]

R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\eset\eset smart security\ekrn.exe [2010-11-4 810144]

S1 MpKsl062856d0;MpKsl062856d0;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{22dc0e36-4a3d-4a08-8dab-fe7cd47ae1ca}\mpksl062856d0.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{22dc0e36-4a3d-4a08-8dab-fe7cd47ae1ca}\MpKsl062856d0.sys [?]

S1 MpKsl0b293dda;MpKsl0b293dda;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{22dc0e36-4a3d-4a08-8dab-fe7cd47ae1ca}\mpksl0b293dda.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{22dc0e36-4a3d-4a08-8dab-fe7cd47ae1ca}\MpKsl0b293dda.sys [?]

S1 MpKsl0de3620d;MpKsl0de3620d;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{ba0887e8-a9ba-42af-95f8-40aaf3894dde}\mpksl0de3620d.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{ba0887e8-a9ba-42af-95f8-40aaf3894dde}\MpKsl0de3620d.sys [?]

S1 MpKsl0f00a292;MpKsl0f00a292;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{2f91b728-408c-4fdb-b2cf-459d28b50118}\mpksl0f00a292.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{2f91b728-408c-4fdb-b2cf-459d28b50118}\MpKsl0f00a292.sys [?]

S1 MpKsl32ddd265;MpKsl32ddd265;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{cb007670-ead3-4d08-abcf-73e1ecc2f93c}\mpksl32ddd265.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{cb007670-ead3-4d08-abcf-73e1ecc2f93c}\MpKsl32ddd265.sys [?]

S1 MpKsl3cf3ab20;MpKsl3cf3ab20;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\mpksl3cf3ab20.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\MpKsl3cf3ab20.sys [?]

S1 MpKsl557c246d;MpKsl557c246d;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\mpksl557c246d.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\MpKsl557c246d.sys [?]

S1 MpKsl5e235526;MpKsl5e235526;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{72537700-5522-40f4-96f6-8065fab48f89}\mpksl5e235526.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{72537700-5522-40f4-96f6-8065fab48f89}\MpKsl5e235526.sys [?]

S1 MpKsl696e5cdb;MpKsl696e5cdb;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\mpksl696e5cdb.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\MpKsl696e5cdb.sys [?]

S1 MpKsl6b60a14e;MpKsl6b60a14e;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c7535f29-8927-48a8-9c51-22efde3abc5c}\mpksl6b60a14e.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c7535f29-8927-48a8-9c51-22efde3abc5c}\MpKsl6b60a14e.sys [?]

S1 MpKsl71b49b14;MpKsl71b49b14;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{dbdd79ab-c18c-4c1c-af54-1d8784316350}\mpksl71b49b14.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{dbdd79ab-c18c-4c1c-af54-1d8784316350}\MpKsl71b49b14.sys [?]

S1 MpKsl76d9ec31;MpKsl76d9ec31;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{20ac7c84-d1fa-4680-afbb-92bd6a203ed3}\mpksl76d9ec31.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{20ac7c84-d1fa-4680-afbb-92bd6a203ed3}\MpKsl76d9ec31.sys [?]

S1 MpKsl7b4eaaff;MpKsl7b4eaaff;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{54b9207d-9a0b-41be-914a-112e3ccbb489}\mpksl7b4eaaff.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{54b9207d-9a0b-41be-914a-112e3ccbb489}\MpKsl7b4eaaff.sys [?]

S1 MpKsl805c1dc1;MpKsl805c1dc1;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{72537700-5522-40f4-96f6-8065fab48f89}\mpksl805c1dc1.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{72537700-5522-40f4-96f6-8065fab48f89}\MpKsl805c1dc1.sys [?]

S1 MpKsl95fc4b8f;MpKsl95fc4b8f;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a071ad28-dec3-43db-801c-0cd3c87a3f06}\mpksl95fc4b8f.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a071ad28-dec3-43db-801c-0cd3c87a3f06}\MpKsl95fc4b8f.sys [?]

S1 MpKsl95fff6b9;MpKsl95fff6b9;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a52e53fb-f9fb-419f-b772-9efd538ea2fd}\mpksl95fff6b9.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a52e53fb-f9fb-419f-b772-9efd538ea2fd}\MpKsl95fff6b9.sys [?]

S1 MpKslabc104d2;MpKslabc104d2;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{54b9207d-9a0b-41be-914a-112e3ccbb489}\mpkslabc104d2.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{54b9207d-9a0b-41be-914a-112e3ccbb489}\MpKslabc104d2.sys [?]

S1 MpKslb0729c35;MpKslb0729c35;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c0f95361-55e6-43a9-a11d-4e980862af8c}\mpkslb0729c35.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c0f95361-55e6-43a9-a11d-4e980862af8c}\MpKslb0729c35.sys [?]

S1 MpKslb958b112;MpKslb958b112;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{9311f953-d77d-43d0-a741-aa7513a42b05}\mpkslb958b112.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{9311f953-d77d-43d0-a741-aa7513a42b05}\MpKslb958b112.sys [?]

S1 MpKslbe72c717;MpKslbe72c717;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{b2cca1c4-ae9e-4fff-9b28-cf0cbbe9159c}\mpkslbe72c717.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{b2cca1c4-ae9e-4fff-9b28-cf0cbbe9159c}\MpKslbe72c717.sys [?]

S1 MpKslc2bde839;MpKslc2bde839;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{18dbdf54-631f-48c9-9b23-bf202b392208}\mpkslc2bde839.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{18dbdf54-631f-48c9-9b23-bf202b392208}\MpKslc2bde839.sys [?]

S1 MpKslc8867fc0;MpKslc8867fc0;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{913649c2-3a24-4389-b45f-31466851c78c}\mpkslc8867fc0.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{913649c2-3a24-4389-b45f-31466851c78c}\MpKslc8867fc0.sys [?]

S1 MpKslcea3b204;MpKslcea3b204;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{082ce71d-f59c-4f8c-9fe3-a5ff842b47aa}\mpkslcea3b204.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{082ce71d-f59c-4f8c-9fe3-a5ff842b47aa}\MpKslcea3b204.sys [?]

S1 MpKsld151a097;MpKsld151a097;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{ba0887e8-a9ba-42af-95f8-40aaf3894dde}\mpksld151a097.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{ba0887e8-a9ba-42af-95f8-40aaf3894dde}\MpKsld151a097.sys [?]

S1 MpKsle160af6f;MpKsle160af6f;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{00ae5824-e218-42f0-b016-cb9c8aeae897}\mpksle160af6f.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{00ae5824-e218-42f0-b016-cb9c8aeae897}\MpKsle160af6f.sys [?]

S1 MpKsle1cb16bb;MpKsle1cb16bb;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{b2cca1c4-ae9e-4fff-9b28-cf0cbbe9159c}\mpksle1cb16bb.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{b2cca1c4-ae9e-4fff-9b28-cf0cbbe9159c}\MpKsle1cb16bb.sys [?]

S1 MpKsle6ffcddd;MpKsle6ffcddd;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{dbdd79ab-c18c-4c1c-af54-1d8784316350}\mpksle6ffcddd.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{dbdd79ab-c18c-4c1c-af54-1d8784316350}\MpKsle6ffcddd.sys [?]

S1 MpKsle9b148f0;MpKsle9b148f0;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c7535f29-8927-48a8-9c51-22efde3abc5c}\mpksle9b148f0.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c7535f29-8927-48a8-9c51-22efde3abc5c}\MpKsle9b148f0.sys [?]

S1 MpKslfb76edab;MpKslfb76edab;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a52e53fb-f9fb-419f-b772-9efd538ea2fd}\mpkslfb76edab.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a52e53fb-f9fb-419f-b772-9efd538ea2fd}\MpKslfb76edab.sys [?]

S2 gupdate;Услуга Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2011-2-7 136176]

S2 SSPORT;SSPORT;\??\c:\windows\system32\drivers\ssport.sys --> c:\windows\system32\drivers\SSPORT.sys [?]

S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2011-2-7 136176]

S3 VMUVC;Vimicro Camera Service VMUVC;c:\windows\system32\drivers\VMUVC.sys [2011-1-10 252416]

S3 vvftUVC;Vimicro Camera Filter Service VMUVC;c:\windows\system32\drivers\vvftUVC.sys [2011-1-10 398720]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2011-07-22 19:35:57 -------- d-----w- c:\windows\pss

2011-07-22 19:29:38 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2011-07-22 18:58:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\vasko\application data\ESET

2011-07-22 17:57:17 -------- d-----w- c:\program files\TNod User & Password Finder

2011-07-22 17:25:10 -------- d--h--w- c:\windows\system32\GroupPolicy

2011-06-24 19:25:13 26112 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbser.sys

2011-06-23 11:47:33 2106216 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\D3DCompiler_43.dll

2011-06-23 11:47:33 1998168 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\d3dx9_43.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2011-07-22 13:25:30 215040 ----a-w- c:\windows\apppatch\elyqnlc.dat

2011-06-20 08:26:46 404640 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-06-02 14:07:35 1867904 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-05-02 15:30:48 692736 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll

2011-04-29 17:23:45 151552 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2011-04-29 16:47:42 457856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2011-04-28 07:32:46 1409 ----a-w- c:\windows\QTFont.for

2011-04-26 11:02:48 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2011-04-26 11:02:48 293376 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-04-25 16:11:12 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-04-25 16:11:11 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-04-25 16:11:11 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-04-25 12:01:22 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

.

============= FINISH: 11:32:20,42 ===============

DDS attach:

.

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

.

DDS (Ver_2011-06-23.01)

.

Microsoft Windows XP Professional

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 29.12.2009 г. 14:31:40

System Uptime: 23.7.2011 г. 10:21:37 (1 hours ago)

.

Motherboard: | | K8NF6G-VSTA

Processor: AMD Sempron Processor 3000+ | CPUSocket | 1808/200mhz

.

==== Disk Partitions =========================

.

C: is FIXED (NTFS) - 25 GiB total, 4,657 GiB free.

D: is FIXED (NTFS) - 128 GiB total, 4,922 GiB free.

E: is CDROM ()

F: is CDROM (CDFS)

G: is CDROM (UDF)

I: is FIXED (NTFS) - 931 GiB total, 276,14 GiB free.

.

==== Disabled Device Manager Items =============

.

Class GUID:

Description: WD SES Device USB Device

Device ID: USBSTOR\OTHER&VEN_WD&PROD_SES_DEVICE&REV_1032\574341563537313939313636&2

Manufacturer:

Name: WD SES Device USB Device

PNP Device ID: USBSTOR\OTHER&VEN_WD&PROD_SES_DEVICE&REV_1032\574341563537313939313636&2

Service:

.

==== System Restore Points ===================

.

RP542: 23.6.2011 г. 14:58:47 - Software Distribution Service 3.0

RP543: 24.6.2011 г. 21:36:42 - Software Distribution Service 3.0

RP544: 24.6.2011 г. 22:21:01 - Installed Windows XP Wdf01005.

RP545: 24.6.2011 г. 22:23:39 - Инсталиране на неподписан драйвер

RP546: 24.6.2011 г. 22:32:38 - Инсталиране на неподписан драйвер

RP547: 26.6.2011 г. 07:37:22 - Software Distribution Service 3.0

RP548: 27.6.2011 г. 09:05:55 - Software Distribution Service 3.0

RP549: 29.6.2011 г. 07:12:24 - Software Distribution Service 3.0

RP550: 29.6.2011 г. 07:15:21 - Software Distribution Service 3.0

RP551: 30.6.2011 г. 08:10:38 - Software Distribution Service 3.0

RP552: 01.7.2011 г. 08:55:41 - Software Distribution Service 3.0

RP553: 02.7.2011 г. 15:08:05 - Software Distribution Service 3.0

RP554: 03.7.2011 г. 17:23:16 - Software Distribution Service 3.0

RP555: 04.7.2011 г. 23:29:28 - Software Distribution Service 3.0

RP556: 06.7.2011 г. 03:29:36 - Software Distribution Service 3.0

RP557: 07.7.2011 г. 09:02:12 - Software Distribution Service 3.0

RP558: 08.7.2011 г. 10:16:21 - Software Distribution Service 3.0

RP559: 09.7.2011 г. 13:16:36 - Software Distribution Service 3.0

RP560: 10.7.2011 г. 17:35:19 - Software Distribution Service 3.0

RP561: 11.7.2011 г. 18:06:37 - Software Distribution Service 3.0

RP562: 12.7.2011 г. 23:18:40 - Software Distribution Service 3.0

RP563: 13.7.2011 г. 13:54:10 - Software Distribution Service 3.0

RP564: 13.7.2011 г. 20:43:44 - Удалено: Яндекс.Бар 5.0 для Internet Explorer

RP565: 14.7.2011 г. 08:21:22 - Software Distribution Service 3.0

RP566: 15.7.2011 г. 11:06:44 - Software Distribution Service 3.0

RP567: 16.7.2011 г. 15:00:04 - Software Distribution Service 3.0

RP568: 17.7.2011 г. 15:07:05 - Контролна точка на системата

RP569: 17.7.2011 г. 16:39:52 - Software Distribution Service 3.0

RP570: 18.7.2011 г. 18:32:16 - Software Distribution Service 3.0

RP571: 19.7.2011 г. 19:07:43 - Software Distribution Service 3.0

RP572: 20.7.2011 г. 22:53:21 - Software Distribution Service 3.0

RP573: 22.7.2011 г. 09:40:46 - Software Distribution Service 3.0

RP574: 22.7.2011 г. 19:59:33 - Software Distribution Service 3.0

RP575: 22.7.2011 г. 20:56:40 - ESET Smart Security е инсталиран

RP576: 22.7.2011 г. 21:00:48 - ESET Smart Security е инсталиран

RP577: 22.7.2011 г. 21:01:30 - ESET Smart Security е инсталиран

RP578: 22.7.2011 г. 21:02:36 - ESET Smart Security е инсталиран

RP579: 22.7.2011 г. 21:03:45 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран

RP580: 22.7.2011 г. 21:04:55 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран

RP581: 22.7.2011 г. 21:06:05 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран

RP582: 22.7.2011 г. 21:07:05 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран

RP583: 22.7.2011 г. 21:08:10 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран

RP584: 22.7.2011 г. 21:10:24 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран

RP585: 22.7.2011 г. 21:11:09 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран

RP586: 22.7.2011 г. 21:12:10 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран

RP587: 22.7.2011 г. 21:13:49 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран

RP588: 22.7.2011 г. 21:19:05 - Installed ESET Smart Security

RP589: 22.7.2011 г. 21:20:33 - Installed ESET Smart Security

RP590: 22.7.2011 г. 21:47:04 - Installed ESET Smart Security

RP591: 22.7.2011 г. 21:57:59 - Installed ESET Smart Security

.

==== Installed Programs ======================

.

µTorrent

ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Reader 9.3

Ask Toolbar

Athlon 64 Processor Driver

CCleaner

CodecInstaller 2.10.2

Command & Conquer Red Alert 2

Compatibility Pack for the 2007 Office system

Counter-Strike 1.6 Professional Edition v2.0

Counter-Strike 1.6 Version 29, Exe build: 3647

EasyBits GO

ESET Smart Security

FlexType 2K

GOM Player

Google Chrome

Google Earth Plug-in

Google Update Helper

Hard Truck 18 Wheels of Steel

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Hotfix for Windows XP (KB942288-v3)

Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)

Hotfix for Windows XP (KB976002-v5)

K-Lite Codec Pack 6.8.0 (Full)

Malwarebytes' Anti-Malware

Mario Forever

MDI2PDF 2.6

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Age of Empires II

Microsoft Age of Empires II: The Conquerors Expansion

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.5

Microsoft Office File Validation Add-In

Microsoft Office Professional Edition 2003

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft XML Parser

Mozilla Firefox 5.0 (x86 bg)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

neroxml

Nokia Connectivity Cable Driver

NVIDIA Drivers

NVIDIA ForceWare Network Access Manager

Opera 11.01

PowerDVD

QuickTime

Realtek High Definition Audio Driver

Rig&Roll

ScanSoft PaperPort 10

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2)

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB958215)

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB960714)

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB961260)

Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB976325)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2183461)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2360131)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2416400)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2482017)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2497640)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2510531)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2530548)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2544521)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB971961)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB976325)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB978207)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB981332)

Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB982381)

Security Update for Windows XP (KB2393802)

Security Update for Windows XP (KB2412687)

Security Update for Windows XP (KB2419632)

Security Update for Windows XP (KB2476490)

Security Update for Windows XP (KB2476687)

Security Update for Windows XP (KB2478960)

Security Update for Windows XP (KB2478971)

Security Update for Windows XP (KB2479628)

Security Update for Windows XP (KB2479943)

Security Update for Windows XP (KB2483185)

Security Update for Windows XP (KB2485376)

Security Update for Windows XP (KB2485663)

Security Update for Windows XP (KB2503658)

Security Update for Windows XP (KB2503665)

Security Update for Windows XP (KB2506212)

Security Update for Windows XP (KB2506223)

Security Update for Windows XP (KB2507618)

Security Update for Windows XP (KB2507938)

Security Update for Windows XP (KB2508272)

Security Update for Windows XP (KB2508429)

Security Update for Windows XP (KB2509553)

Security Update for Windows XP (KB2511455)

Security Update for Windows XP (KB2524375)

Security Update for Windows XP (KB2535512)

Security Update for Windows XP (KB2536276)

Security Update for Windows XP (KB2544893)

Security Update for Windows XP (KB2555917)

Security Update for Windows XP (KB960715)

SimCity 4 Rush Hour

Skype™ 5.3

SPORE™ Creature Creator Trial Edition

Starcraft

TeamViewer 6

The Rosetta Stone

TNod User & Password Finder

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Update for Windows Internet Explorer 8 (KB975364)

Update for Windows Internet Explorer 8 (KB976662)

Update for Windows XP (KB2541763)

Update for Windows XP (KB971029)

VCRedistSetup

Warcraft III: All Products

WebFldrs XP

Winamp

WinDjView 1.0.3

Windows Bulgarian Interface Pack

Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474)

Windows Internet Explorer 8

WinRAR archiver

Worms Armageddon

Worms Reloaded

Xerox WorkCentre 3119 Series

.

==== Event Viewer Messages From Past Week ========

.

23.7.2011 г. 10:22:38, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

23.7.2011 г. 08:22:36, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

22.7.2011 г. 22:47:50, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

22.7.2011 г. 22:13:38, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

22.7.2011 г. 22:02:21, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

22.7.2011 г. 20:23:46, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service.

22.7.2011 г. 20:22:16, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 20:14:32, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

22.7.2011 г. 20:14:00, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

22.7.2011 г. 20:04:40, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 19:50:51, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 2 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service.

22.7.2011 г. 19:50:19, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 19:47:58, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service.

22.7.2011 г. 19:44:34, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

22.7.2011 г. 19:44:23, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

22.7.2011 г. 19:42:11, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service.

22.7.2011 г. 18:58:34, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

22.7.2011 г. 18:36:05, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 18:34:05, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 18:32:00, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 18:28:22, error: Microsoft Antimalware [1119] -

22.7.2011 г. 18:28:22, error: Microsoft Antimalware [1119] -

22.7.2011 г. 18:28:21, error: Microsoft Antimalware [1119] -

22.7.2011 г. 18:28:21, error: Microsoft Antimalware [1119] -

22.7.2011 г. 18:23:50, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 18:22:15, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 18:17:30, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 18:12:15, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 18:02:28, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 17:52:52, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 17:20:53, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 16:41:38, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 16:40:08, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 16:38:13, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 16:35:28, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 16:33:43, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 16:32:58, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

22.7.2011 г. 16:31:36, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 16:30:11, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 16:26:06, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 16:23:25, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

22.7.2011 г. 16:21:08, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 16:11:53, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 15:19:03, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 15:15:53, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 15:09:53, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 12:15:28, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 12:11:43, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 12:05:48, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

22.7.2011 г. 10:41:58, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

22.7.2011 г. 09:29:57, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

22.7.2011 г. 07:06:15, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

21.7.2011 г. 21:06:04, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

21.7.2011 г. 21:05:56, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

21.7.2011 г. 12:42:27, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

21.7.2011 г. 09:08:34, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

21.7.2011 г. 05:36:53, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

21.7.2011 г. 05:36:41, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

20.7.2011 г. 17:02:32, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

20.7.2011 г. 16:01:53, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

20.7.2011 г. 13:50:30, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

20.7.2011 г. 11:08:42, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

20.7.2011 г. 11:08:39, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.100.2 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 62.221.132.155 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

20.7.2011 г. 11:08:24, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

20.7.2011 г. 11:08:07, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

20.7.2011 г. 10:19:32, error: Dhcp [1001] - Your computer was not assigned an address from the network (by the DHCP Server) for the Network Card with network address 001966053D6A. The following error occurred: The operation was canceled by the user. . Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server.

20.7.2011 г. 10:05:32, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message).

19.7.2011 г. 20:53:03, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

19.7.2011 г. 14:42:26, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

19.7.2011 г. 13:52:26, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

19.7.2011 г. 13:52:16, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

19.7.2011 г. 09:03:51, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

19.7.2011 г. 09:03:37, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

18.7.2011 г. 21:56:19, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

18.7.2011 г. 21:55:51, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

18.7.2011 г. 19:53:02, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

18.7.2011 г. 19:52:52, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

18.7.2011 г. 18:16:59, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

18.7.2011 г. 18:16:40, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

18.7.2011 г. 13:10:18, error: Server [2505] - The server could not bind to the transport \Device\NetBT_Tcpip_{B52FB155-B754-4C8E-9F0E-406C004101D8} because another computer on the network has the same name. The server could not start.

18.7.2011 г. 11:26:52, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

18.7.2011 г. 08:42:39, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

17.7.2011 г. 23:35:22, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

17.7.2011 г. 16:25:26, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

17.7.2011 г. 06:45:37, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

16.7.2011 г. 15:36:17, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

16.7.2011 г. 15:36:08, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

16.7.2011 г. 14:48:26, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

16.7.2011 г. 14:48:16, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

16.7.2011 г. 07:46:36, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified.

.

==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте...!Виждам две антивирусни и две защитни стени....преди да продължим за премахването на зловредите...ви препоръчвам да решите коя от двете да остане и излишната да деинсталирате като използвате и съответния инструмент за почистване...Ако ми кажете коя решавате ще ви дам линк към инструмента...!Освен това предварително деинсталирайте Ask Toolbar..!Накрая направете ново сканиране с DDS и публикувайте лога...!:cool: Поздрави Ицо

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте...!Виждам две антивирусни и две защитни стени....преди да продължим за премахването на зловредите...ви препоръчвам да решите коя от двете да остане и излишната да деинсталирате като използвате и съответния инструмент за почистване...Ако ми кажете коя решавате ще ви дам линк към инструмента...!Освен това предварително деинсталирайте Ask Toolbar..!Накрая направете ново сканиране с DDS и публикувайте лога...!:cool:

Поздрави

Ицо

Много ми се иска да оставя само NOD32, но ще трябва да ми казвате стъпка по стъпка какво да правя. Не съм много в час с нещата. Не мога да намеря къде е Ask Toolbar :eek:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Разбирам..!

http://support.microsoft.com/kb/2435760/ - тук е описано как се деинсталира програмата

Ето и инструмента с който да почистите:

http://go.microsoft.com/?linkid=9748340

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Направих това по - горе, MicrosoftFixit50535, се инсталира, свърши си работата, после рестартирах (то нямаше никакви опции освен да напишеш отговор или да отидеш на сайта). Пак се появи това съобщение, и сега поствам логовете от DDS: . DDS (Ver_2011-06-23.01) - NTFSx86 Internet Explorer: 8.0.6001.18702 Run by Vasko at 12:35:51 on 2011-07-23 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1251.359.1033.18.1919.1325 [GMT 3:00] . AV: Microsoft Security Essentials *Disabled/Updated* {BCF43643-A118-4432-AEDE-D861FCBCFCDF} AV: ESET Smart Security 4.2 *Enabled/Updated* {E5E70D32-0101-4F12-8FB0-D96ACA4F34C0} FW: ESET Personal firewall *Enabled* FW: ActiveArmor Firewall *Disabled* . ============== Running Processes =============== . C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup svchost.exe svchost.exe C:\WINDOWS\apppatch\elyqnlc.dat C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\dwwin.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe svchost.exe C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe C:\WINDOWS\Datecs\Flex2K.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe . ============== Pseudo HJT Report =============== . uStart Page = hxxp://www.yandex.ru/?clid=47355 uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore uInternet Settings,ProxyServer = 188.134.80.201:3128 mWinlogon: Userinit=c:\windows\system32\userinit.exe,c:\windows\apppatch\elyqnlc.dat, mWinlogon: SfcDisable=-99 (0xffffff9d) BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll BHO: GOM Player + Ask Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll TB: GOM Player + Ask Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\daemon.exe" -autorun uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe uRun: [uTorrent] "c:\program files\utorrent\uTorrent.exe" uRun: [Google Update] "c:\documents and settings\vasko\local settings\application data\google\update\GoogleUpdate.exe" /c uRun: [skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE mRun: [skyTel] SkyTel.EXE mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE mRun: [RemoteControl] c:\program files\cyberlink\powerdvd\PDVDServ.exe mRun: [sSBkgdUpdate] "c:\program files\common files\scansoft shared\ssbkgdupdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot mRun: [PaperPort PTD] "c:\program files\scansoft\paperport\pptd40nt.exe" mRun: [indexSearch] "c:\program files\scansoft\paperport\IndexSearch.exe" mRun: [FineReader7NewsReaderPro] "c:\program files\abbyy finereader 7.0 professional edition\AbbyyNewsReader.exe" mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe" mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\qttask.exe" -atboottime mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup mRun: [nwiz] nwiz.exe /install mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit mRun: [TNOD UP] "c:\program files\tnod user & password finder\TNODUP.exe" /i mRun: [egui] "c:\program files\eset\eset smart security\egui.exe" /hide /waitservice dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE dRun: [DWQueuedReporting] "c:\progra~1\common~1\micros~1\dw\dwtrig20.exe" -t dRunOnce: [_nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\flexty~1.lnk - c:\windows\datecs\Flex2K.exe IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~1\office11\EXCEL.EXE/3000 IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~1\office11\REFIEBAR.DLL DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1262091675140 DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1262091566250 TCP: DhcpNameServer = 87.246.24.21 217.9.237.182 TCP: Interfaces\{B52FB155-B754-4C8E-9F0E-406C004101D8} : DhcpNameServer = 87.246.24.21 217.9.237.182 SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:\documents and settings\vasko\application data\mozilla\firefox\profiles\stc94nm0.default\ FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Google FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.yandex.ru/?clid=47355 FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://yandex.ru/yandsearch?clid=129652&yasoft=barff&text= FF - prefs.js: network.proxy.http - 188.40.173.106 FF - prefs.js: network.proxy.http_port - 80 FF - prefs.js: network.proxy.type - 4 FF - plugin: c:\documents and settings\vasko\local settings\application data\google\update\1.3.21.57\npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.57\npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\NPCARDS.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R1 ehdrv;ehdrv;c:\windows\system32\drivers\ehdrv.sys [2010-7-29 115008] R2 ekrn;ESET Service;c:\program files\eset\eset smart security\ekrn.exe [2010-11-4 810144] S1 MpKsl062856d0;MpKsl062856d0;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{22dc0e36-4a3d-4a08-8dab-fe7cd47ae1ca}\mpksl062856d0.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{22dc0e36-4a3d-4a08-8dab-fe7cd47ae1ca}\MpKsl062856d0.sys [?] S1 MpKsl0b293dda;MpKsl0b293dda;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{22dc0e36-4a3d-4a08-8dab-fe7cd47ae1ca}\mpksl0b293dda.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{22dc0e36-4a3d-4a08-8dab-fe7cd47ae1ca}\MpKsl0b293dda.sys [?] S1 MpKsl0de3620d;MpKsl0de3620d;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{ba0887e8-a9ba-42af-95f8-40aaf3894dde}\mpksl0de3620d.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{ba0887e8-a9ba-42af-95f8-40aaf3894dde}\MpKsl0de3620d.sys [?] S1 MpKsl0f00a292;MpKsl0f00a292;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{2f91b728-408c-4fdb-b2cf-459d28b50118}\mpksl0f00a292.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{2f91b728-408c-4fdb-b2cf-459d28b50118}\MpKsl0f00a292.sys [?] S1 MpKsl32ddd265;MpKsl32ddd265;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{cb007670-ead3-4d08-abcf-73e1ecc2f93c}\mpksl32ddd265.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{cb007670-ead3-4d08-abcf-73e1ecc2f93c}\MpKsl32ddd265.sys [?] S1 MpKsl3cf3ab20;MpKsl3cf3ab20;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\mpksl3cf3ab20.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\MpKsl3cf3ab20.sys [?] S1 MpKsl557c246d;MpKsl557c246d;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\mpksl557c246d.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\MpKsl557c246d.sys [?] S1 MpKsl5e235526;MpKsl5e235526;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{72537700-5522-40f4-96f6-8065fab48f89}\mpksl5e235526.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{72537700-5522-40f4-96f6-8065fab48f89}\MpKsl5e235526.sys [?] S1 MpKsl696e5cdb;MpKsl696e5cdb;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\mpksl696e5cdb.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d1d1b89d-9be1-4ca4-9ca3-0a8e4ded1a94}\MpKsl696e5cdb.sys [?] S1 MpKsl6b60a14e;MpKsl6b60a14e;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c7535f29-8927-48a8-9c51-22efde3abc5c}\mpksl6b60a14e.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c7535f29-8927-48a8-9c51-22efde3abc5c}\MpKsl6b60a14e.sys [?] S1 MpKsl71b49b14;MpKsl71b49b14;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{dbdd79ab-c18c-4c1c-af54-1d8784316350}\mpksl71b49b14.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{dbdd79ab-c18c-4c1c-af54-1d8784316350}\MpKsl71b49b14.sys [?] S1 MpKsl76d9ec31;MpKsl76d9ec31;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{20ac7c84-d1fa-4680-afbb-92bd6a203ed3}\mpksl76d9ec31.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{20ac7c84-d1fa-4680-afbb-92bd6a203ed3}\MpKsl76d9ec31.sys [?] S1 MpKsl7b4eaaff;MpKsl7b4eaaff;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{54b9207d-9a0b-41be-914a-112e3ccbb489}\mpksl7b4eaaff.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{54b9207d-9a0b-41be-914a-112e3ccbb489}\MpKsl7b4eaaff.sys [?] S1 MpKsl805c1dc1;MpKsl805c1dc1;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{72537700-5522-40f4-96f6-8065fab48f89}\mpksl805c1dc1.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{72537700-5522-40f4-96f6-8065fab48f89}\MpKsl805c1dc1.sys [?] S1 MpKsl95fc4b8f;MpKsl95fc4b8f;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a071ad28-dec3-43db-801c-0cd3c87a3f06}\mpksl95fc4b8f.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a071ad28-dec3-43db-801c-0cd3c87a3f06}\MpKsl95fc4b8f.sys [?] S1 MpKsl95fff6b9;MpKsl95fff6b9;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a52e53fb-f9fb-419f-b772-9efd538ea2fd}\mpksl95fff6b9.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a52e53fb-f9fb-419f-b772-9efd538ea2fd}\MpKsl95fff6b9.sys [?] S1 MpKslabc104d2;MpKslabc104d2;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{54b9207d-9a0b-41be-914a-112e3ccbb489}\mpkslabc104d2.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{54b9207d-9a0b-41be-914a-112e3ccbb489}\MpKslabc104d2.sys [?] S1 MpKslb0729c35;MpKslb0729c35;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c0f95361-55e6-43a9-a11d-4e980862af8c}\mpkslb0729c35.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c0f95361-55e6-43a9-a11d-4e980862af8c}\MpKslb0729c35.sys [?] S1 MpKslb958b112;MpKslb958b112;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{9311f953-d77d-43d0-a741-aa7513a42b05}\mpkslb958b112.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{9311f953-d77d-43d0-a741-aa7513a42b05}\MpKslb958b112.sys [?] S1 MpKslbe72c717;MpKslbe72c717;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{b2cca1c4-ae9e-4fff-9b28-cf0cbbe9159c}\mpkslbe72c717.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{b2cca1c4-ae9e-4fff-9b28-cf0cbbe9159c}\MpKslbe72c717.sys [?] S1 MpKslc2bde839;MpKslc2bde839;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{18dbdf54-631f-48c9-9b23-bf202b392208}\mpkslc2bde839.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{18dbdf54-631f-48c9-9b23-bf202b392208}\MpKslc2bde839.sys [?] S1 MpKslc8867fc0;MpKslc8867fc0;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{913649c2-3a24-4389-b45f-31466851c78c}\mpkslc8867fc0.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{913649c2-3a24-4389-b45f-31466851c78c}\MpKslc8867fc0.sys [?] S1 MpKslcea3b204;MpKslcea3b204;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{082ce71d-f59c-4f8c-9fe3-a5ff842b47aa}\mpkslcea3b204.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{082ce71d-f59c-4f8c-9fe3-a5ff842b47aa}\MpKslcea3b204.sys [?] S1 MpKsld151a097;MpKsld151a097;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{ba0887e8-a9ba-42af-95f8-40aaf3894dde}\mpksld151a097.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{ba0887e8-a9ba-42af-95f8-40aaf3894dde}\MpKsld151a097.sys [?] S1 MpKsle160af6f;MpKsle160af6f;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{00ae5824-e218-42f0-b016-cb9c8aeae897}\mpksle160af6f.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{00ae5824-e218-42f0-b016-cb9c8aeae897}\MpKsle160af6f.sys [?] S1 MpKsle1cb16bb;MpKsle1cb16bb;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{b2cca1c4-ae9e-4fff-9b28-cf0cbbe9159c}\mpksle1cb16bb.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{b2cca1c4-ae9e-4fff-9b28-cf0cbbe9159c}\MpKsle1cb16bb.sys [?] S1 MpKsle6ffcddd;MpKsle6ffcddd;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{dbdd79ab-c18c-4c1c-af54-1d8784316350}\mpksle6ffcddd.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{dbdd79ab-c18c-4c1c-af54-1d8784316350}\MpKsle6ffcddd.sys [?] S1 MpKsle9b148f0;MpKsle9b148f0;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c7535f29-8927-48a8-9c51-22efde3abc5c}\mpksle9b148f0.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{c7535f29-8927-48a8-9c51-22efde3abc5c}\MpKsle9b148f0.sys [?] S1 MpKslfb76edab;MpKslfb76edab;\??\c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a52e53fb-f9fb-419f-b772-9efd538ea2fd}\mpkslfb76edab.sys --> c:\documents and settings\all users\application data\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a52e53fb-f9fb-419f-b772-9efd538ea2fd}\MpKslfb76edab.sys [?] S2 gupdate;Услуга Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2011-2-7 136176] S2 SSPORT;SSPORT;\??\c:\windows\system32\drivers\ssport.sys --> c:\windows\system32\drivers\SSPORT.sys [?] S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2011-2-7 136176] S3 VMUVC;Vimicro Camera Service VMUVC;c:\windows\system32\drivers\VMUVC.sys [2011-1-10 252416] S3 vvftUVC;Vimicro Camera Filter Service VMUVC;c:\windows\system32\drivers\vvftUVC.sys [2011-1-10 398720] . =============== Created Last 30 ================ . 2011-07-23 09:20:49 3340 ----a-w- C:\FixitRegBackup.reg 2011-07-22 19:35:57 -------- d-----w- c:\windows\pss 2011-07-22 19:29:38 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner 2011-07-22 18:58:59 -------- d-----w- c:\documents and settings\vasko\application data\ESET 2011-07-22 17:57:17 -------- d-----w- c:\program files\TNod User & Password Finder 2011-07-22 17:25:10 -------- d--h--w- c:\windows\system32\GroupPolicy 2011-06-24 19:25:13 26112 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\usbser.sys 2011-06-23 11:47:33 2106216 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\D3DCompiler_43.dll 2011-06-23 11:47:33 1998168 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\d3dx9_43.dll . ==================== Find3M ==================== . 2011-07-22 13:25:30 215040 ----a-w- c:\windows\apppatch\elyqnlc.dat 2011-06-20 08:26:46 404640 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl 2011-06-02 14:07:35 1867904 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2011-05-02 15:30:48 692736 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll 2011-04-29 17:23:45 151552 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll 2011-04-29 16:47:42 457856 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys 2011-04-28 07:32:46 1409 ----a-w- c:\windows\QTFont.for 2011-04-26 11:02:48 33280 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll 2011-04-26 11:02:48 293376 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll 2011-04-25 16:11:12 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll 2011-04-25 16:11:11 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll 2011-04-25 16:11:11 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl 2011-04-25 12:01:22 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec . ============= FINISH: 12:36:23,03 =============== . UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-06-23.01) . Microsoft Windows XP Professional Boot Device: \Device\HarddiskVolume1 Install Date: 29.12.2009 г. 14:31:40 System Uptime: 23.7.2011 г. 12:28:55 (0 hours ago) . Motherboard: | | K8NF6G-VSTA Processor: AMD Sempron Processor 3000+ | CPUSocket | 1808/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 25 GiB total, 4,579 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 128 GiB total, 4,922 GiB free. E: is CDROM () F: is CDROM (CDFS) G: is CDROM (UDF) I: is FIXED (NTFS) - 931 GiB total, 276,14 GiB free. . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: Description: WD SES Device USB Device Device ID: USBSTOR\OTHER&VEN_WD&PROD_SES_DEVICE&REV_1032\574341563537313939313636&2 Manufacturer: Name: WD SES Device USB Device PNP Device ID: USBSTOR\OTHER&VEN_WD&PROD_SES_DEVICE&REV_1032\574341563537313939313636&2 Service: . ==== System Restore Points =================== . RP542: 23.6.2011 г. 14:58:47 - Software Distribution Service 3.0 RP543: 24.6.2011 г. 21:36:42 - Software Distribution Service 3.0 RP544: 24.6.2011 г. 22:21:01 - Installed Windows XP Wdf01005. RP545: 24.6.2011 г. 22:23:39 - Инсталиране на неподписан драйвер RP546: 24.6.2011 г. 22:32:38 - Инсталиране на неподписан драйвер RP547: 26.6.2011 г. 07:37:22 - Software Distribution Service 3.0 RP548: 27.6.2011 г. 09:05:55 - Software Distribution Service 3.0 RP549: 29.6.2011 г. 07:12:24 - Software Distribution Service 3.0 RP550: 29.6.2011 г. 07:15:21 - Software Distribution Service 3.0 RP551: 30.6.2011 г. 08:10:38 - Software Distribution Service 3.0 RP552: 01.7.2011 г. 08:55:41 - Software Distribution Service 3.0 RP553: 02.7.2011 г. 15:08:05 - Software Distribution Service 3.0 RP554: 03.7.2011 г. 17:23:16 - Software Distribution Service 3.0 RP555: 04.7.2011 г. 23:29:28 - Software Distribution Service 3.0 RP556: 06.7.2011 г. 03:29:36 - Software Distribution Service 3.0 RP557: 07.7.2011 г. 09:02:12 - Software Distribution Service 3.0 RP558: 08.7.2011 г. 10:16:21 - Software Distribution Service 3.0 RP559: 09.7.2011 г. 13:16:36 - Software Distribution Service 3.0 RP560: 10.7.2011 г. 17:35:19 - Software Distribution Service 3.0 RP561: 11.7.2011 г. 18:06:37 - Software Distribution Service 3.0 RP562: 12.7.2011 г. 23:18:40 - Software Distribution Service 3.0 RP563: 13.7.2011 г. 13:54:10 - Software Distribution Service 3.0 RP564: 13.7.2011 г. 20:43:44 - Удалено: Яндекс.Бар 5.0 для Internet Explorer RP565: 14.7.2011 г. 08:21:22 - Software Distribution Service 3.0 RP566: 15.7.2011 г. 11:06:44 - Software Distribution Service 3.0 RP567: 16.7.2011 г. 15:00:04 - Software Distribution Service 3.0 RP568: 17.7.2011 г. 15:07:05 - Контролна точка на системата RP569: 17.7.2011 г. 16:39:52 - Software Distribution Service 3.0 RP570: 18.7.2011 г. 18:32:16 - Software Distribution Service 3.0 RP571: 19.7.2011 г. 19:07:43 - Software Distribution Service 3.0 RP572: 20.7.2011 г. 22:53:21 - Software Distribution Service 3.0 RP573: 22.7.2011 г. 09:40:46 - Software Distribution Service 3.0 RP574: 22.7.2011 г. 19:59:33 - Software Distribution Service 3.0 RP575: 22.7.2011 г. 20:56:40 - ESET Smart Security е инсталиран RP576: 22.7.2011 г. 21:00:48 - ESET Smart Security е инсталиран RP577: 22.7.2011 г. 21:01:30 - ESET Smart Security е инсталиран RP578: 22.7.2011 г. 21:02:36 - ESET Smart Security е инсталиран RP579: 22.7.2011 г. 21:03:45 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран RP580: 22.7.2011 г. 21:04:55 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран RP581: 22.7.2011 г. 21:06:05 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран RP582: 22.7.2011 г. 21:07:05 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран RP583: 22.7.2011 г. 21:08:10 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран RP584: 22.7.2011 г. 21:10:24 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран RP585: 22.7.2011 г. 21:11:09 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран RP586: 22.7.2011 г. 21:12:10 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран RP587: 22.7.2011 г. 21:13:49 - ESET NOD32 Antivirus е инсталиран RP588: 22.7.2011 г. 21:19:05 - Installed ESET Smart Security RP589: 22.7.2011 г. 21:20:33 - Installed ESET Smart Security RP590: 22.7.2011 г. 21:47:04 - Installed ESET Smart Security RP591: 22.7.2011 г. 21:57:59 - Installed ESET Smart Security RP592: 23.7.2011 г. 12:20:46 - Installed Microsoft Fix it 50535 RP593: 23.7.2011 г. 12:24:00 - Installed Microsoft Fix it 50535 RP594: 23.7.2011 г. 12:27:42 - Installed Microsoft Fix it 50535 . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Reader 9.3 Ask Toolbar Athlon 64 Processor Driver CCleaner CodecInstaller 2.10.2 Command & Conquer Red Alert 2 Compatibility Pack for the 2007 Office system Counter-Strike 1.6 Professional Edition v2.0 Counter-Strike 1.6 Version 29, Exe build: 3647 EasyBits GO ESET Smart Security FlexType 2K GOM Player Google Chrome Google Earth Plug-in Google Update Helper Hard Truck 18 Wheels of Steel Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Windows XP (KB942288-v3) Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) Hotfix for Windows XP (KB976002-v5) K-Lite Codec Pack 6.8.0 (Full) Malwarebytes' Anti-Malware Mario Forever MDI2PDF 2.6 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Age of Empires II Microsoft Age of Empires II: The Conquerors Expansion Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.5 Microsoft Office File Validation Add-In Microsoft Office Professional Edition 2003 Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft XML Parser Mozilla Firefox 5.0 (x86 bg) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) neroxml Nokia Connectivity Cable Driver NVIDIA Drivers NVIDIA ForceWare Network Access Manager Opera 11.01 PowerDVD QuickTime Realtek High Definition Audio Driver Rig&Roll ScanSoft PaperPort 10 Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB958215) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB960714) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB961260) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB976325) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2183461) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2360131) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2416400) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2482017) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2497640) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2510531) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2530548) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2544521) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB971961) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB976325) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB978207) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB981332) Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB982381) Security Update for Windows XP (KB2393802) Security Update for Windows XP (KB2412687) Security Update for Windows XP (KB2419632) Security Update for Windows XP (KB2476490) Security Update for Windows XP (KB2476687) Security Update for Windows XP (KB2478960) Security Update for Windows XP (KB2478971) Security Update for Windows XP (KB2479628) Security Update for Windows XP (KB2479943) Security Update for Windows XP (KB2483185) Security Update for Windows XP (KB2485376) Security Update for Windows XP (KB2485663) Security Update for Windows XP (KB2503658) Security Update for Windows XP (KB2503665) Security Update for Windows XP (KB2506212) Security Update for Windows XP (KB2506223) Security Update for Windows XP (KB2507618) Security Update for Windows XP (KB2507938) Security Update for Windows XP (KB2508272) Security Update for Windows XP (KB2508429) Security Update for Windows XP (KB2509553) Security Update for Windows XP (KB2511455) Security Update for Windows XP (KB2524375) Security Update for Windows XP (KB2535512) Security Update for Windows XP (KB2536276) Security Update for Windows XP (KB2544893) Security Update for Windows XP (KB2555917) Security Update for Windows XP (KB960715) SimCity 4 Rush Hour Skype™ 5.3 SPORE™ Creature Creator Trial Edition Starcraft TeamViewer 6 The Rosetta Stone TNod User & Password Finder Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Windows Internet Explorer 8 (KB975364) Update for Windows Internet Explorer 8 (KB976662) Update for Windows XP (KB2541763) Update for Windows XP (KB971029) VCRedistSetup Warcraft III: All Products WebFldrs XP Winamp WinDjView 1.0.3 Windows Bulgarian Interface Pack Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474) Windows Internet Explorer 8 WinRAR archiver Worms Armageddon Worms Reloaded Xerox WorkCentre 3119 Series . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 23.7.2011 г. 12:30:22, error: Service Control Manager [7038] - The SSDPSRV service was unable to log on as NT AUTHORITY\LocalService with the currently configured password due to the following error: Access is denied. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 23.7.2011 г. 12:30:22, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 23.7.2011 г. 12:30:22, error: Service Control Manager [7000] - The SSDP Discovery Service service failed to start due to the following error: The service did not start due to a logon failure. 23.7.2011 г. 12:29:49, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 23.7.2011 г. 10:22:38, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 23.7.2011 г. 08:22:36, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 22.7.2011 г. 22:47:50, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 22.7.2011 г. 22:13:38, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 22.7.2011 г. 22:02:21, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 22.7.2011 г. 20:23:46, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service. 22.7.2011 г. 20:22:16, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 20:14:32, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 22.7.2011 г. 20:14:00, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 22.7.2011 г. 20:04:40, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 19:50:51, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 2 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service. 22.7.2011 г. 19:50:19, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 19:47:58, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service. 22.7.2011 г. 19:44:34, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 22.7.2011 г. 19:44:23, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 22.7.2011 г. 19:42:11, error: Service Control Manager [7031] - The Microsoft Antimalware Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 15000 milliseconds: Restart the service. 22.7.2011 г. 18:58:34, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 22.7.2011 г. 18:36:05, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 18:34:05, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 18:32:00, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 18:28:22, error: Microsoft Antimalware [1119] - 22.7.2011 г. 18:28:22, error: Microsoft Antimalware [1119] - 22.7.2011 г. 18:28:21, error: Microsoft Antimalware [1119] - 22.7.2011 г. 18:28:21, error: Microsoft Antimalware [1119] - 22.7.2011 г. 18:23:50, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 18:22:15, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 18:17:30, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 18:12:15, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 18:02:28, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 17:52:52, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 17:20:53, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 16:41:38, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 16:40:08, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 16:38:13, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 16:35:28, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 16:33:43, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 16:32:58, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 22.7.2011 г. 16:31:36, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 16:30:11, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 16:26:06, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 16:23:25, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 22.7.2011 г. 16:21:08, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 16:11:53, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 15:19:03, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 15:15:53, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 15:09:53, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 12:15:28, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 12:11:43, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 12:05:48, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 22.7.2011 г. 10:41:58, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 22.7.2011 г. 09:29:57, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 22.7.2011 г. 07:06:15, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 21.7.2011 г. 21:06:04, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 21.7.2011 г. 21:05:56, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 21.7.2011 г. 12:42:27, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 21.7.2011 г. 09:08:34, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 21.7.2011 г. 05:36:53, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 21.7.2011 г. 05:36:41, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 20.7.2011 г. 17:02:32, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 20.7.2011 г. 16:01:53, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 20.7.2011 г. 13:50:30, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 20.7.2011 г. 11:08:42, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 20.7.2011 г. 11:08:39, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.100.2 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 62.221.132.155 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 20.7.2011 г. 11:08:24, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 20.7.2011 г. 11:08:07, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 20.7.2011 г. 10:19:32, error: Dhcp [1001] - Your computer was not assigned an address from the network (by the DHCP Server) for the Network Card with network address 001966053D6A. The following error occurred: The operation was canceled by the user. . Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server. 20.7.2011 г. 10:05:32, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 91.139.244.168 for the Network Card with network address 001966053D6A has been denied by the DHCP server 192.168.100.1 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 19.7.2011 г. 20:53:03, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 19.7.2011 г. 14:42:26, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 19.7.2011 г. 13:52:26, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 19.7.2011 г. 13:52:16, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 19.7.2011 г. 09:03:51, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 19.7.2011 г. 09:03:37, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 18.7.2011 г. 21:56:19, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 18.7.2011 г. 21:55:51, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 18.7.2011 г. 19:53:02, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 18.7.2011 г. 19:52:52, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 18.7.2011 г. 18:16:59, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 18.7.2011 г. 18:16:40, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 18.7.2011 г. 13:10:18, error: Server [2505] - The server could not bind to the transport \Device\NetBT_Tcpip_{B52FB155-B754-4C8E-9F0E-406C004101D8} because another computer on the network has the same name. The server could not start. 18.7.2011 г. 11:26:52, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 18.7.2011 г. 08:42:39, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 17.7.2011 г. 23:35:22, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 17.7.2011 г. 16:25:26, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 17.7.2011 г. 06:45:37, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 16.7.2011 г. 15:36:17, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 16.7.2011 г. 15:36:08, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 16.7.2011 г. 14:48:26, error: Service Control Manager [7034] - The NVIDIA Display Driver Service service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 16.7.2011 г. 14:48:16, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. 16.7.2011 г. 07:46:36, error: Service Control Manager [7000] - The SSPORT service failed to start due to the following error: The system cannot find the file specified. . ==== End Of File =========================== Гледам си стои пак Microsoft Essential, а съм го деинсталирал вчера от add/remoove programs-a


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтеглете ComboFix от тук или тук и го запазете на десктопа си.

  • Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.

Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to Disable your Security Programs

  • Стартирайте Combo-Fix.com и следвайте инструкциите.

Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.

  • Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repair режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.

  • Следвайте инструкциите, за да позволите на ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console. В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.

** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.

Публикувано изображение

След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:

Публикувано изображение

Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.

Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:\ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.

Бележка:

  • Моля, не движете мишката, докато ComboFix работи. Това може да наруши процеса на работа.
  • ComboFix ще нулира всички настройки на Microsoft Internet Explorer, включително да направи IE браузър по подразбиране.
  • ComboFix ще изключи autorun функцията на ВСИЧКИ CD, Floppy и USB устройства, за да помогне при премахването на зловредния софтуер и Ви защити от бъдещи вируси/заплахи, които поразяват чрез autorun. Ако това е проблем за вас - моля, уведомете ме.
  • ComboFix ще изключи вашата интернет връзка. Интернет връзката ще се възстанови автоматично, преди ComboFix да завърши процеса на работа. При проблем, той ще прекрати интернет връзката. За да възстановите интернет връзката си, рестартирайте компютъра си.
  • В случай на проблем с ComboFix, той може да създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:\BUG.txt в следващия Ви коментар в тази тема.

Работата на ComboFix, може да отнеме до 20-30 минути, за да завърши, моля имайте търпение.

Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.