Премини към съдържанието
vency123

вирусчето от facebook [РЕШЕН]

Препоръчан отговор


Здравейте,

Следвайте следната инструкция за работа с OTL:

 • Изтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа.
 • Стартирайте файла Публикувано изображение с двукратен клик на мишката.
 • Сложете отметка пред Scan All Users Публикувано изображение
 • Под менюто File Age => изберете 90 days
 • Под менюто Standard Registry => променете на ALL
 • Сложете отметки пред LOP и Purity Check
 • Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):
netsvcs
msconfig
%SYSTEMDRIVE%\*.*
%USERPROFILE%\*.*
%USERPROFILE%\AppData\Local\*.*
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\*.*
%ProgramData%\*.*
%CommonProgramFiles%\*.*
%PROGRAMFILES%\*.*
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /90
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\system32\Spool\prtprocs\w32x86\*.dll
/md5start
hlp.dat
winlogon.exe
wininit.exe
userinit.exe
explorer.exe
volsnap.sys
/md5stop
 • Натиснете маркираният в синьо бутон: Публикувано изображение.
 • Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Прикачете тези два файла в следващия си коментар (погледнете опцията "прикачени файлове", когато публикувате мнение).
 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не е проблем... Само преди да изпълните скрипта деинсталирайте остатъците от AVIRA и avast!

Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта.

:OTL
PRC - [2011.07.23 18:23:39 | 001,185,792 | -H-- | M] () -- C:\Windows\update.tray-8-0\svchost.exe
PRC - [2011.07.23 18:23:39 | 001,185,792 | -H-- | M] () -- C:\Windows\update.tray-7-0\svchost.exe
PRC - [2011.07.23 18:23:39 | 001,185,792 | -H-- | M] () -- C:\Windows\update.1\svchost.exe
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- -- (srvbtcclient)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- -- (AntiVirService)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- -- (AntiVirSchedulerService)
SRV - [2011.07.23 18:23:39 | 001,185,792 | -H-- | M] () [Auto | Running] -- C:\Windows\update.1\svchost.exe -- (wxpdrivers)
DRV - [2011.06.17 12:37:08 | 000,137,656 | ---- | M] (Avira GmbH) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\avipbb.sys -- (avipbb)
DRV - [2011.06.17 12:37:08 | 000,061,960 | ---- | M] (Avira GmbH) [File_System | Auto | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\avgntflt.sys -- (avgntflt)
DRV - [2010.06.17 15:27:22 | 000,028,520 | ---- | M] (Avira GmbH) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\ssmdrv.sys -- (ssmdrv)
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\wrc@avast.com: C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF
O2 - BHO: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - File not found
O3 - HKLM\..\Toolbar: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - File not found
O3 - HKU\S-1-5-21-4051604402-699732966-920575691-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - No CLSID value found.
O4 - HKLM..\Run: [avgnt] File not found
O4 - HKLM..\Run: [tray_ico] File not found
O4 - HKLM..\Run: [tray_ico0] C:\Windows\update.tray-8-0\svchost.exe ()
O4 - HKLM..\Run: [tray_ico1] C:\Windows\update.tray-7-0\svchost.exe ()
O4 - HKLM..\Run: [tray_ico2] File not found
O4 - HKLM..\Run: [tray_ico3] File not found
O4 - HKLM..\Run: [tray_ico4] File not found
O4 - HKLM..\Run: [wxpdrv] C:\Windows\services32.exe ()
O31 - SafeBoot: AlternateShell - services32.exe
[2011.07.25 16:06:07 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Windows\update.5.0
[2011.07.25 16:04:49 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Windows\update.2
[2011.07.25 15:58:36 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Windows\update.1
[2011.07.25 15:29:16 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\VENCI\AppData\Roaming\Avira
[2011.07.23 20:09:42 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Windows\update.tray-7-0-lnk
[2011.07.23 20:09:42 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Windows\update.tray-7-0
[2011.07.23 20:07:47 | 000,307,928 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys
[2011.07.23 20:07:47 | 000,019,544 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys
[2011.07.23 20:07:41 | 000,025,432 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswRdr.sys
[2011.07.23 20:07:40 | 000,441,176 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys
[2011.07.23 20:07:40 | 000,049,240 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswTdi.sys
[2011.07.23 20:07:37 | 000,053,592 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys
[2011.07.23 20:07:27 | 000,199,304 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\aswBoot.exe
[2011.07.23 20:07:27 | 000,040,112 | ---- | C] (AVAST Software) -- C:\Windows\avastSS.scr
[2011.07.23 19:27:37 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Windows\av_ico
[2011.07.23 19:26:02 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Windows\update.tray-8-0-lnk
[2011.07.23 19:26:02 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Windows\update.tray-8-0
[2011.07.23 19:23:50 | 000,028,520 | ---- | C] (Avira GmbH) -- C:\Windows\System32\drivers\ssmdrv.sys
[2011.07.23 19:23:49 | 000,137,656 | ---- | C] (Avira GmbH) -- C:\Windows\System32\drivers\avipbb.sys
[2011.07.23 19:23:49 | 000,061,960 | ---- | C] (Avira GmbH) -- C:\Windows\System32\drivers\avgntflt.sys
[2011.07.25 16:07:32 | 000,000,178 | ---- | M] () -- C:\Windows\info1
[2011.07.25 16:07:17 | 000,114,176 | ---- | M] () -- C:\Windows\systemup.exe
[2011.07.25 16:05:43 | 000,232,960 | ---- | M] () -- C:\Windows\l1rezerv.exe
[2011.07.25 15:54:26 | 000,000,000 | ---- | M] () -- C:\Windows\loader2.exe_ok
[2011.07.23 18:23:39 | 001,185,792 | ---- | M] () -- C:\Windows\services32.exe
[2011.06.17 12:37:08 | 000,137,656 | ---- | M] (Avira GmbH) -- C:\Windows\System32\drivers\avipbb.sys
[2011.06.17 12:37:08 | 000,061,960 | ---- | M] (Avira GmbH) -- C:\Windows\System32\drivers\avgntflt.sys
[2011.05.10 15:10:59 | 000,040,112 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\avastSS.scr
[2011.05.10 15:10:55 | 000,199,304 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\aswBoot.exe
[2011.05.10 15:03:54 | 000,441,176 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys
[2011.05.10 15:03:44 | 000,307,928 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys
[2011.05.10 15:02:37 | 000,049,240 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswTdi.sys
[2011.05.10 14:59:56 | 000,025,432 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswRdr.sys
[2011.05.10 14:59:44 | 000,053,592 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys
[2011.05.10 14:59:35 | 000,019,544 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys
[2011.07.25 16:04:11 | 000,000,178 | ---- | C] () -- C:\Windows\info1
[2011.07.25 15:54:26 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\Windows\loader2.exe_ok
[2011.07.23 18:36:39 | 000,114,176 | ---- | C] () -- C:\Windows\systemup.exe
[2011.07.23 18:29:47 | 000,232,960 | ---- | C] () -- C:\Windows\l1rezerv.exe
[2011.07.23 18:23:47 | 001,185,792 | ---- | C] () -- C:\Windows\services32.exe
:commands
[resethosts]
[reboot]
След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix

Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

facebook иначе вече работи

OTL.Txt


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Той работи, но сигурни ли сте че сте публикували правилния лог файл...защото в този заразите си стоят.

Проверете моля в папката C:\_OTL\MovedFiles (или само в C:\_OTL) за лог файла и го публикувайте.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

само това има там ========== OTL ========== Process svchost.exe killed successfully! Process svchost.exe killed successfully! Process svchost.exe killed successfully! Service srvbtcclient stopped successfully! Service srvbtcclient deleted successfully! Service AntiVirService stopped successfully! Service AntiVirService deleted successfully! Service AntiVirSchedulerService stopped successfully! Service AntiVirSchedulerService deleted successfully! Service wxpdrivers stopped successfully! Service wxpdrivers deleted successfully! C:\Windows\update.1\svchost.exe moved successfully. Error: Unable to stop service avipbb! Service avipbb deleted successfully! C:\Windows\System32\drivers\avipbb.sys moved successfully. Error: Unable to stop service avgntflt! Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\avgntflt deleted successfully. C:\Windows\System32\drivers\avgntflt.sys moved successfully. Service ssmdrv stopped successfully! Service ssmdrv deleted successfully! C:\Windows\System32\drivers\ssmdrv.sys moved successfully. File HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\wrc@avast.com: C:\Program Files\AVAST Software\Avast\WebRep\FF not found. Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}\ deleted successfully. Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}\ deleted successfully. Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} deleted successfully. Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06}\ not found. Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-4051604402-699732966-920575691-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} deleted successfully. Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}\ not found. Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\avgnt deleted successfully. Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico deleted successfully. Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico0 deleted successfully. C:\Windows\update.tray-8-0\svchost.exe moved successfully. Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico1 deleted successfully. C:\Windows\update.tray-7-0\svchost.exe moved successfully. Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico2 deleted successfully. Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico3 deleted successfully. Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico4 deleted successfully. Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\wxpdrv deleted successfully. C:\Windows\services32.exe moved successfully. Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\\AlternateShell deleted successfully. C:\Windows\update.5.0 folder moved successfully. C:\Windows\update.2 folder moved successfully. C:\Windows\update.1 folder moved successfully. C:\Users\VENCI\AppData\Roaming\Avira\AntiVir Desktop\JOBS folder moved successfully. C:\Users\VENCI\AppData\Roaming\Avira\AntiVir Desktop folder moved successfully. C:\Users\VENCI\AppData\Roaming\Avira folder moved successfully. C:\Windows\update.tray-7-0-lnk folder moved successfully. C:\Windows\update.tray-7-0 folder moved successfully. C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys moved successfully. C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys moved successfully. C:\Windows\System32\drivers\aswRdr.sys moved successfully. C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys moved successfully. C:\Windows\System32\drivers\aswTdi.sys moved successfully. C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys moved successfully. C:\Windows\System32\aswBoot.exe moved successfully. C:\Windows\avastSS.scr moved successfully. C:\Windows\av_ico folder moved successfully. C:\Windows\update.tray-8-0-lnk folder moved successfully. C:\Windows\update.tray-8-0 folder moved successfully. File C:\Windows\System32\drivers\ssmdrv.sys not found. File C:\Windows\System32\drivers\avipbb.sys not found. File C:\Windows\System32\drivers\avgntflt.sys not found. C:\Windows\info1 moved successfully. C:\Windows\systemup.exe moved successfully. C:\Windows\l1rezerv.exe moved successfully. C:\Windows\loader2.exe_ok moved successfully. File C:\Windows\services32.exe not found. File C:\Windows\System32\drivers\avipbb.sys not found. File C:\Windows\System32\drivers\avgntflt.sys not found. File C:\Windows\avastSS.scr not found. File C:\Windows\System32\aswBoot.exe not found. File C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys not found. File C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys not found. File C:\Windows\System32\drivers\aswTdi.sys not found. File C:\Windows\System32\drivers\aswRdr.sys not found. File C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys not found. File C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys not found. File C:\Windows\info1 not found. File C:\Windows\loader2.exe_ok not found. File C:\Windows\systemup.exe not found. File C:\Windows\l1rezerv.exe not found. File C:\Windows\services32.exe not found. ========== COMMANDS ========== C:\Windows\System32\drivers\etc\Hosts moved successfully. HOSTS file reset successfully OTL by OldTimer - Version 3.2.26.1 log created on 07252011_213333

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Точно това ми трябваше:

След това направете следните две проверки:

 • Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware оттук и я инсталирайте.
 • Стартирайте Malwarebytes' Anti-Malware и отидете на UPDATE и натиснете Check for updates.
 • След това се върнете на Scanner изберете Perform QUICK Scan, след това кликнете на Scan.
 • Сканирането ще отнеме малко време, затова моля бъдете търпеливи.
 • Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата.
 • Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете Remove Selected.
 • Когато всичко бъде премахнато, логът ще бъде отворен в Notepad. Копирайте лога и го публикувайте в следващия си коментар в темата.

Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

Моля, изтеглете aswMBR и го запазете на вашия десктоп.

 • Кликнете с двоен клин на мишката върху файла aswMBR.exe за да го стартирате.
 • Изчакайте да изтегли дефинициите на avast!
 • От падащото меню посочете дял C:\ както е на снимката:
Публикувано изображение
 • Изберете Scan бутона, за да започне проверката.
 • Когато проверката завърши, натиснете бутона save log, запазете съдържанието на лог файла на десктопа и публикувайте съдържанието му в следващия си коментар.

После кажете как е състоянието на машината.

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800 www.malwarebytes.org Database version: 7276 Windows 6.1.7600 Internet Explorer 8.0.7600.16385 7/25/2011 10:24:59 PM mbam-log-2011-07-25 (22-24-59).txt Scan type: Quick scan Objects scanned: 146782 Time elapsed: 2 minute(s), 53 second(s) Memory Processes Infected: 0 Memory Modules Infected: 0 Registry Keys Infected: 2 Registry Values Infected: 0 Registry Data Items Infected: 3 Folders Infected: 0 Files Infected: 3 Memory Processes Infected: (No malicious items detected) Memory Modules Infected: (No malicious items detected) Registry Keys Infected: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\wxpdrivers (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\wxpdrivers (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. Registry Values Infected: (No malicious items detected) Registry Data Items Infected: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (PUM.Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully. Folders Infected: (No malicious items detected) Files Infected: c:\Windows\Temp\3710618.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. c:\Windows\Temp\6721115.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully. c:\Windows\Temp\7328072.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ок...отивам да пия бира...ще пиша след час.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Само един файл не се е изтрил сполучливо...

Отворете notepad и копирайте следния текст вътре:

@echo off
if exist "%temp%\log.txt" del "%temp%\log.txt"
 
for %%g in (
 
"C:\Windows\Temp\6846215.exe"
 
) do (
del /a/f/q %%g >nul 2>&1
if exist %%g echo.%%~g>>"%temp%\log.txt"
)
if exist "%temp%\log.txt" ( start notepad "%temp%\log.txt"
) else echo.Deleted Successfully !!
pause
del %0

Запазете файла с името delete.bat и го стартирайте.

След като приключи, ще се изпише съобщението Deleted Successfully.

Натиснете OK за да се затвори документа.

Той автоматично ще се изтрие след това.

СЛЕД ТОВА:

 • Стартирайте файла Публикувано изображение с двукратен клик на мишката.
 • Сложете отметка пред Scan All Users Публикувано изображение
 • Под менюто File Age => изберете 90 days
 • Под менюто Standard Registry => променете на ALL
 • Сложете отметки пред LOP и Purity Check
 • Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):
:files
dir /s /a "C:\Windows\Temp" /c
 • Натиснете маркираният в синьо бутон: Публикувано изображение.
 • Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Прикачете тези два файла в следващия си коментар (погледнете опцията "прикачени файлове", когато публикувате мнение).
 • Харесва ми 3

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Супер...всичко е чисто...останали са само две услуги от Avira...да ги изтрием

От START MENU-то долу в търсачката въведете CMD.exe => натиснете Enter => в конзолата въведете командите:

sc delete AntiVirService

Натиснете Enter

sc delete AntiVirSchedulerService

Натиснете Enter

Вече можете да изтеглите Avira AntiVir Personal 10.0.0.650 и да я инсталирате наново.

Как е сега положението ?

 • Харесва ми 2

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

сега всичко изглежда наред но avira не иска да направи update показжа някаква грешка. Да инсталирам друга програма или да инсталирам на ново тази

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не, може би все още има някоя настройка, прокси или друго което забранява връзката (не вярвам сървърите на Avira да са претоварени):

Отворете notepad.exe и копирайте следния текст вътре:

@echo off
(ipconfig /all
nslookup google.com
nslookup yahoo.com
ping -n 2 google.com
ping -n 2 yahoo.com
route print) >>Log1.txt
start notepad Log1.txt
del %0

Запазете файла с име check.bat

Иконата на файла трябва да изглежда така Публикувано изображение

Стартирайте файла и публикувайте резултатите в следващия си пост.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Windows IP Configuration Host Name . . . . . . . . . . . . : VENCI-PC Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Wireless LAN adapter Wireless Network Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection Physical Address. . . . . . . . . : 00-1C-BF-68-EE-11 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::fcd7:8590:6144:5048%12(Preferred) IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.106(Preferred) Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, July 26, 2011 8:02:52 PM Lease Expires . . . . . . . . . . : Tuesday, August 02, 2011 8:02:52 PM Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 218111167 DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-BA-43-CB-00-1D-92-4B-F0-DF DNS Servers . . . . . . . . . . . : 78.142.27.1 192.168.0.1 NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled Ethernet adapter Local Area Connection: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-92-4B-F0-DF DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Tunnel adapter isatap.{E939B82E-1943-47C1-99B5-050DDEDE19A9}: Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:cfa:15e1:3f57:ff95(Preferred) Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cfa:15e1:3f57:ff95%13(Preferred) Default Gateway . . . . . . . . . : :: NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled Server: ip-27-1.powernet.bg Address: 78.142.27.1 Name: google.com Addresses: 74.125.232.114 74.125.232.115 74.125.232.116 74.125.232.112 74.125.232.113 Server: ip-27-1.powernet.bg Address: 78.142.27.1 Name: yahoo.com Addresses: 67.195.160.76 69.147.125.65 72.30.2.43 98.137.149.56 209.191.122.70 Pinging google.com [74.125.232.113] with 32 bytes of data: Reply from 74.125.232.113: bytes=32 time=48ms TTL=54 Reply from 74.125.232.113: bytes=32 time=48ms TTL=54 Ping statistics for 74.125.232.113: Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 48ms, Maximum = 48ms, Average = 48ms Pinging yahoo.com [209.191.122.70] with 32 bytes of data: Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=167ms TTL=47 Reply from 209.191.122.70: bytes=32 time=168ms TTL=47 Ping statistics for 209.191.122.70: Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 167ms, Maximum = 168ms, Average = 167ms =========================================================================== Interface List 12...00 1c bf 68 ee 11 ......Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connection 11...00 1d 92 4b f0 df ......Realtek RTL8168B/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) 1...........................Software Loopback Interface 1 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter 13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface =========================================================================== IPv4 Route Table =========================================================================== Active Routes: Network Destination Netmask Gateway Interface Metric 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.106 25 127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.106 281 192.168.0.106 255.255.255.255 On-link 192.168.0.106 281 192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.106 281 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306 224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.106 281 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.106 281 =========================================================================== Persistent Routes: None IPv6 Route Table =========================================================================== Active Routes: If Metric Network Destination Gateway 13 58 ::/0 On-link 1 306 ::1/128 On-link 13 58 2001::/32 On-link 13 306 2001:0:5ef5:79fb:cfa:15e1:3f57:ff95/128 On-link 12 281 fe80::/64 On-link 13 306 fe80::/64 On-link 13 306 fe80::cfa:15e1:3f57:ff95/128 On-link 12 281 fe80::fcd7:8590:6144:5048/128 On-link 1 306 ff00::/8 On-link 13 306 ff00::/8 On-link 12 281 ff00::/8 On-link =========================================================================== Persistent Routes: None

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

На мен ми изглеждат добре

От START MENU-то долу в търсачката въведете CMD.exe => натиснете Enter => в конзолата въведете командите:

ipconfig /flushdns

Натиснете Enter

netsh winsock reset

Натиснете Enter

Рестартирайте системата и вижте дали има подобрение.

Ако няма изгответе нови логове от OTL за всеки случай.

Ще продължим по-късно вечерта или утре, защото имам лични ангажименти.

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добре...да пробваме следното...ако не се получи ще продължим да дълбаем:

Деинсталирайте AVIRA от Control Panel-a.

След това изтеглете Avira AntiVir RegistryCleaner

Разархивирай инструмента и стартирай файла RegCleaner.exe

Натисни Configurations и сложи всички отметки.

Потвърди с ОК. Сега натисни Scan for keys.

След завършване на проверката избери бутона Select all => Delete

Рестартирайте компютъра и преинсталирайте програмата (свалете последната версия от официалния им сайт => Avira AntiVir Personal 10.0.0.650).

Вижте как е положението сега...

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сега вече всичко е наред. Благодаря ви HJT Team (KALDATA) че ми оправихте лаптопа. :(

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Супер, тогава маркирам темата като РЕШЕНА. :party4:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

От толкова много случаи съм забравил да ви пиша да почистите:

Стартирайте OTL още веднъж и натиснете бутона CleanUp.

Публикувано изображение

Ако бъдете подканени да рестартирате, се съгласете.

Изтрийте всички инструменти и логове на инструментите които сме използвали (и не са се изтрили след изпълнените досега процедури).

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Гост
Тази тема е заключена за нови отговори.

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.