Премини към съдържанието
7on1

Поредния пострадъл от Фейсбук вируса ![РЕШЕН]

  Препоръчан отговор


  Няма къкво да добавя ..виждам че мнго хора са се опарили от този вирус !!!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  не знам каква иформация ви трябва ...ноо OS: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3


  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Ако бяхте прочели правилата на подраздела щяхте да знаете от каква информация имам нужда..!

  • Изтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа.
  • Стартирайте файла Публикувано изображение с двукратен клик на мишката.
  • Направете следните настройки:

  Публикувано изображение

  • Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):
  netsvcs
  msconfig
  %SYSTEMDRIVE%\*.*
  %USERPROFILE%\*.*
  %USERPROFILE%\Application Data\*.*
  %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\*.*
  %AllUsersProfile%\*.*
  %AllUsersProfile%\Application Data\*.*
  %USERPROFILE%\My Documents\*.*
  %CommonProgramFiles%\*.*
  %PROGRAMFILES%\*.*
  %systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
  %systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
  %systemroot%\system32\drivers\*.sys /90
  %systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
  %systemroot%\system32\Spool\prtprocs\w32x86\*.dll
  /md5start
  hlp.dat
  winlogon.exe
  wininit.exe
  userinit.exe
  explorer.exe
  volsnap.sys
  /md5stop
  
  • Натиснете маркираният в синьо бутон: Публикувано изображение.
  • Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Прикачете тези два файла в следващия си коментар (погледнете опцията "прикачени файлове", когато публикувате мнение).

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта.

  :Processes
  killallprocesses
  :OTL
  PRC - C:\WINDOWS\update.5.0\svchost.exe ()
  PRC - C:\WINDOWS\update.5.0\svchost.exe ()
  PRC - C:\WINDOWS\systemup.exe ()
  PRC - C:\WINDOWS\l1rezerv.exe ()
  PRC - C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe ()
  PRC - C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe ()
  PRC - C:\WINDOWS\sysdriver32.exe ()
  PRC - C:\WINDOWS\update.tray-14-0\svchost.exe ()
  PRC - C:\WINDOWS\ufa\ufa.exe (Ufasoft)
  SRV - (HidServ) -- File not found
  SRV - (srvbtcclient) -- C:\WINDOWS\update.5.0\svchost.exe ()
  SRV - (srviecheck) -- C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe ()
  SRV - (srvsysdriver32) -- C:\WINDOWS\sysdriver32.exe ()
  O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - No CLSID value found.
  O3 - HKU\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - No CLSID value found.
  O3 - HKU\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No CLSID value found.
  O4 - HKLM..\Run: [] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [1310315.exe] C:\WINDOWS\TEMP\1310315.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [1710992.exe] C:\WINDOWS\TEMP\1710992.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [3618362.exe] C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\3618362.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [55278133-loader2.exe] C:\WINDOWS\TEMP\55278133-loader2.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [BigDog305] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [l1rezerv.exe] C:\WINDOWS\l1rezerv.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [MSC] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [NBKeyScan] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [sysdriver32.exe] C:\WINDOWS\sysdriver32.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [sysdriver32_.exe] C:\WINDOWS\sysdriver32_.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [systemup] C:\WINDOWS\systemup.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico0] C:\WINDOWS\update.tray-14-0\svchost.exe ()
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico1] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico2] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico3] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [tray_ico4] File not found
  O4 - HKLM..\Run: [wxpdrv] C:\WINDOWS\services32.exe ()
  O4 - HKU\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500..\Run: [EA Core] File not found
  O4 - HKU\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500..\Run: [IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] File not found
  O4 - HKU\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500..\Run: [RGSC] File not found
  O4 - HKU\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500..\Run: [StickyPassword] File not found
  O4 - HKU\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500..\Run: [YUHunt] File not found
  O31 - SafeBoot: AlternateShell - services32.exe
  O32 - AutoRun File - [2010.08.19 11:25:41 | 000,000,000 | ---- | M] () - C:\AUTOEXEC.BAT -- [ NTFS ]
  O32 - AutoRun File - [2010.08.25 21:10:41 | 000,000,071 | R--- | M] () - F:\autorun.inf -- [ CDFS ]
  O32 - AutoRun File - [2011.02.28 19:42:54 | 000,467,168 | R--- | M] (Electronic Arts) - G:\AutoRun.exe -- [ CDFS ]
  O32 - AutoRun File - [2011.02.28 19:58:30 | 000,000,000 | R--D | M] - G:\Autorun -- [ CDFS ]
  O32 - AutoRun File - [2011.02.28 19:58:24 | 003,582,976 | R--- | M] () - G:\autorun.dat -- [ CDFS ]
  O32 - AutoRun File - [2011.02.28 19:58:24 | 000,000,152 | R--- | M] () - G:\autorun.inf -- [ CDFS ]
  O32 - AutoRun File - [2010.11.12 11:09:06 | 000,444,176 | R--- | M] (Electronic Arts) - H:\AutoRun.exe -- [ CDFS ]
  O32 - AutoRun File - [2010.11.12 11:19:34 | 000,000,000 | R--D | M] - H:\Autorun -- [ CDFS ]
  O32 - AutoRun File - [2010.11.12 11:09:06 | 015,447,040 | R--- | M] () - H:\autorun.dat -- [ CDFS ]
  O32 - AutoRun File - [2010.11.12 11:09:06 | 000,000,161 | R--- | M] () - H:\autorun.inf -- [ CDFS ]
  O32 - AutoRun File - [2011.06.09 03:20:30 | 000,070,625 | R--- | M] () - I:\autorun.ico -- [ CDFS ]
  O32 - AutoRun File - [2010.02.12 04:58:58 | 000,000,047 | R--- | M] () - I:\autorun.inf -- [ CDFS ]
  O33 - MountPoints2\{015a2878-ab6d-11df-96cf-806d6172696f}\Shell - "" = AutoRun
  O33 - MountPoints2\{015a2878-ab6d-11df-96cf-806d6172696f}\Shell\AutoRun - "" = Auto&Play
  O33 - MountPoints2\{015a2878-ab6d-11df-96cf-806d6172696f}\Shell\AutoRun\command - "" = E:\Nvsetup.exe
  O33 - MountPoints2\{21c937c4-c23e-11df-95cf-6cf049d04987}\Shell - "" = AutoRun
  O33 - MountPoints2\{21c937c4-c23e-11df-95cf-6cf049d04987}\Shell\AutoRun - "" = Auto&Play
  O33 - MountPoints2\{21c937c4-c23e-11df-95cf-6cf049d04987}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\AutoRun.exe -- [2011.02.28 19:42:54 | 000,467,168 | R--- | M] (Electronic Arts)
  O33 - MountPoints2\{553ef5c0-c5a1-11df-9317-6cf049d04987}\Shell - "" = AutoRun
  O33 - MountPoints2\{553ef5c0-c5a1-11df-9317-6cf049d04987}\Shell\AutoRun - "" = Auto&Play
  O33 - MountPoints2\{553ef5c0-c5a1-11df-9317-6cf049d04987}\Shell\AutoRun\command - "" = F:\Setup.exe -- [2010.08.25 21:10:41 | 000,481,923 | R--- | M] (Team17                         	)
  O33 - MountPoints2\{d23f2942-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\Shell - "" = AutoRun
  O33 - MountPoints2\{d23f2942-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\Shell\AutoRun - "" = Auto&Play
  O33 - MountPoints2\{d23f2942-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\Shell\AutoRun\command - "" = H:\AutoRun.exe -- [2010.11.12 11:09:06 | 000,444,176 | R--- | M] (Electronic Arts)
  O33 - MountPoints2\{d23f2943-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\Shell - "" = AutoRun
  O33 - MountPoints2\{d23f2943-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\Shell\AutoRun - "" = Auto&Play
  O33 - MountPoints2\{d23f2943-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\Shell\AutoRun\command - "" = I:\Setup.exe -- [2011.06.04 00:49:24 | 000,295,752 | R--- | M] ()
  [2011.07.25 22:58:17 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\ufa
  [2011.07.25 22:58:17 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\rpcminer
  [2011.07.25 22:58:17 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\phoenix
  [2011.07.25 22:56:33 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\update.5.0
  [2011.07.25 22:54:57 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\update.2
  [2011.07.25 22:51:51 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\WINDOWS\av_ico
  [2011.07.25 22:50:48 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\update.1
  [2011.07.25 22:50:42 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\update.tray-14-0-lnk
  [2011.07.25 22:50:42 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\WINDOWS\update.tray-14-0
  [2011.07.25 22:58:16 | 005,589,370 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\phoenix.rar
  [2011.07.25 22:58:16 | 000,246,272 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\unrar.exe
  [2011.07.25 22:58:16 | 000,182,617 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\ufa.rar
  [2011.07.25 22:58:15 | 001,075,284 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\rpcminer.rar
  [2011.07.25 22:58:13 | 000,114,176 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\systemup.exe
  [2011.07.25 22:55:54 | 000,232,960 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\l1rezerv.exe
  [2011.07.25 22:53:50 | 000,904,792 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\geoiplist.rar
  [2011.07.25 22:52:29 | 000,000,000 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\loader2.exe_ok
  [2011.07.25 22:51:58 | 000,256,000 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\sysdriver32_.exe
  [2011.07.25 22:51:58 | 000,256,000 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\sysdriver32.exe
  [2011.07.25 21:02:23 | 001,185,280 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\services32.exe
  [2011.07.25 22:58:22 | 000,114,176 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\systemup.exe
  [2011.07.25 22:58:16 | 005,589,370 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\phoenix.rar
  [2011.07.25 22:58:16 | 000,182,617 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\ufa.rar
  [2011.07.25 22:58:15 | 001,075,284 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\rpcminer.rar
  [2011.07.25 22:55:58 | 000,232,960 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\l1rezerv.exe
  [2011.07.25 22:53:51 | 004,636,907 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\geoiplist
  [2011.07.25 22:53:50 | 000,904,792 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\geoiplist.rar
  [2011.07.25 22:53:50 | 000,246,272 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\unrar.exe
  [2011.07.25 22:53:37 | 000,000,179 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\info1
  [2011.07.25 22:52:29 | 000,000,000 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\loader2.exe_ok
  [2011.07.25 22:52:27 | 000,256,000 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\sysdriver32_.exe
  [2011.07.25 22:52:13 | 000,256,000 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\sysdriver32.exe
  [2011.07.25 21:02:32 | 001,185,280 | ---- | C] () -- C:\WINDOWS\services32.exe
  @Alternate Data Stream - 134 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F8B88761
  @Alternate Data Stream - 122 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:1CE11B51
  
  :Reg
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "C:\WINDOWS\services32.exe" =-
  "C:\WINDOWS\update.1\svchost.exe" =-
  "C:\WINDOWS\update.tray-14-0\svchost.exe" =-
  "C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe" =-
  
  :files
  C:\WINDOWS\update.5.0\svchost.exe
  C:\WINDOWS\update.5.0\svchost.exe
  C:\WINDOWS\systemup.exe
  C:\WINDOWS\l1rezerv.exe
  C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe
  C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe
  C:\WINDOWS\sysdriver32.exe
  C:\WINDOWS\update.tray-14-0\svchost.exe
  C:\WINDOWS\ufa\ufa.exe
  autorun.inf /alldrives
  autorun.exe /alldrives
  recycler /alldrives
  ipconfig /flushdns /c
  :Commands
  [purity]
  [emptytemp]
  [resethosts]
  [clearallrestorepoints]
  [emptyflash]
  [Reboot]
  

  След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix

  Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  All processes killed

  ========== PROCESSES ==========

  ========== OTL ==========

  No active process named svchost.exe was found!

  No active process named svchost.exe was found!

  No active process named systemup.exe was found!

  No active process named l1rezerv.exe was found!

  No active process named svchost.exe was found!

  No active process named svchost.exe was found!

  No active process named sysdriver32.exe was found!

  No active process named svchost.exe was found!

  No active process named ufa.exe was found!

  Service HidServ stopped successfully!

  Service HidServ deleted successfully!

  File File not found not found.

  Service srvbtcclient stopped successfully!

  Service srvbtcclient deleted successfully!

  C:\WINDOWS\update.5.0\svchost.exe moved successfully.

  Service srviecheck stopped successfully!

  Service srviecheck deleted successfully!

  C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe moved successfully.

  Service srvsysdriver32 stopped successfully!

  Service srvsysdriver32 deleted successfully!

  C:\WINDOWS\sysdriver32.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F}\ not found.

  Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA}\ not found.

  Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}\ not found.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\1310315.exe deleted successfully.

  C:\WINDOWS\Temp\1310315.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\1710992.exe deleted successfully.

  C:\WINDOWS\Temp\1710992.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\3618362.exe deleted successfully.

  C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\3618362.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\55278133-loader2.exe deleted successfully.

  C:\WINDOWS\Temp\55278133-loader2.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\BigDog305 deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\CorelDRAW Graphics Suite 11b deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\l1rezerv.exe deleted successfully.

  C:\WINDOWS\l1rezerv.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\MSC deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\NBKeyScan deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\sysdriver32.exe deleted successfully.

  File C:\WINDOWS\sysdriver32.exe not found.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\sysdriver32_.exe deleted successfully.

  C:\WINDOWS\sysdriver32_.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\systemup deleted successfully.

  C:\WINDOWS\systemup.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico0 deleted successfully.

  C:\WINDOWS\update.tray-14-0\svchost.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico1 deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico2 deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico3 deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\tray_ico4 deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\wxpdrv deleted successfully.

  C:\WINDOWS\services32.exe moved successfully.

  Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\EA Core deleted successfully.

  Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\IndxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA} deleted successfully.

  Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\RGSC deleted successfully.

  Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\StickyPassword deleted successfully.

  Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\YUHunt deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\\AlternateShell deleted successfully.

  C:\AUTOEXEC.BAT moved successfully.

  File move failed. F:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

  File move failed. G:\AutoRun.exe scheduled to be moved on reboot.

  File not found.

  File move failed. G:\autorun.dat scheduled to be moved on reboot.

  File move failed. G:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

  File move failed. H:\AutoRun.exe scheduled to be moved on reboot.

  File not found.

  File move failed. H:\autorun.dat scheduled to be moved on reboot.

  File move failed. H:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

  File move failed. I:\autorun.ico scheduled to be moved on reboot.

  File move failed. I:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{015a2878-ab6d-11df-96cf-806d6172696f}\ deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{015a2878-ab6d-11df-96cf-806d6172696f}\ not found.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{015a2878-ab6d-11df-96cf-806d6172696f}\ not found.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{015a2878-ab6d-11df-96cf-806d6172696f}\ not found.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{015a2878-ab6d-11df-96cf-806d6172696f}\ not found.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{015a2878-ab6d-11df-96cf-806d6172696f}\ not found.

  File E:\Nvsetup.exe not found.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{21c937c4-c23e-11df-95cf-6cf049d04987}\ deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{21c937c4-c23e-11df-95cf-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{21c937c4-c23e-11df-95cf-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{21c937c4-c23e-11df-95cf-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{21c937c4-c23e-11df-95cf-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{21c937c4-c23e-11df-95cf-6cf049d04987}\ not found.

  File move failed. G:\AutoRun.exe scheduled to be moved on reboot.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{553ef5c0-c5a1-11df-9317-6cf049d04987}\ deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{553ef5c0-c5a1-11df-9317-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{553ef5c0-c5a1-11df-9317-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{553ef5c0-c5a1-11df-9317-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{553ef5c0-c5a1-11df-9317-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{553ef5c0-c5a1-11df-9317-6cf049d04987}\ not found.

  File move failed. F:\Setup.exe scheduled to be moved on reboot.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{d23f2942-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{d23f2942-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{d23f2942-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{d23f2942-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{d23f2942-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{d23f2942-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ not found.

  File move failed. H:\AutoRun.exe scheduled to be moved on reboot.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{d23f2943-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ deleted successfully.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{d23f2943-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{d23f2943-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{d23f2943-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MountPoints2\{d23f2943-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ not found.

  Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{d23f2943-c1b5-11df-bf49-6cf049d04987}\ not found.

  File move failed. I:\Setup.exe scheduled to be moved on reboot.

  C:\WINDOWS\ufa folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\rpcminer folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\phoenix\kernels\poclbm folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\phoenix\kernels\phatk folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\phoenix\kernels folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\phoenix folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\update.5.0 folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\update.2 folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\av_ico folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\update.1 folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\update.tray-14-0-lnk folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\update.tray-14-0 folder moved successfully.

  C:\WINDOWS\phoenix.rar moved successfully.

  C:\WINDOWS\unrar.exe moved successfully.

  C:\WINDOWS\ufa.rar moved successfully.

  C:\WINDOWS\rpcminer.rar moved successfully.

  File C:\WINDOWS\systemup.exe not found.

  File C:\WINDOWS\l1rezerv.exe not found.

  C:\WINDOWS\geoiplist.rar moved successfully.

  C:\WINDOWS\loader2.exe_ok moved successfully.

  File C:\WINDOWS\sysdriver32_.exe not found.

  File C:\WINDOWS\sysdriver32.exe not found.

  File C:\WINDOWS\services32.exe not found.

  File C:\WINDOWS\systemup.exe not found.

  File C:\WINDOWS\phoenix.rar not found.

  File C:\WINDOWS\ufa.rar not found.

  File C:\WINDOWS\rpcminer.rar not found.

  File C:\WINDOWS\l1rezerv.exe not found.

  C:\WINDOWS\geoiplist moved successfully.

  File C:\WINDOWS\geoiplist.rar not found.

  File C:\WINDOWS\unrar.exe not found.

  C:\WINDOWS\info1 moved successfully.

  File C:\WINDOWS\loader2.exe_ok not found.

  File C:\WINDOWS\sysdriver32_.exe not found.

  File C:\WINDOWS\sysdriver32.exe not found.

  File C:\WINDOWS\services32.exe not found.

  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:F8B88761 deleted successfully.

  ADS C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:1CE11B51 deleted successfully.

  ========== REGISTRY ==========

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\\C:\WINDOWS\services32.exe deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\\C:\WINDOWS\update.1\svchost.exe deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\\C:\WINDOWS\update.tray-14-0\svchost.exe deleted successfully.

  Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List\\C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe deleted successfully.

  ========== FILES ==========

  File\Folder C:\WINDOWS\update.5.0\svchost.exe not found.

  File\Folder C:\WINDOWS\update.5.0\svchost.exe not found.

  File\Folder C:\WINDOWS\systemup.exe not found.

  File\Folder C:\WINDOWS\l1rezerv.exe not found.

  File\Folder C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe not found.

  File\Folder C:\WINDOWS\update.2\svchost.exe not found.

  File\Folder C:\WINDOWS\sysdriver32.exe not found.

  File\Folder C:\WINDOWS\update.tray-14-0\svchost.exe not found.

  File\Folder C:\WINDOWS\ufa\ufa.exe not found.

  autorun.inf not found in C:\

  autorun.inf not found in D:\

  File move failed. F:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

  File move failed. G:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

  File move failed. H:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

  File move failed. I:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

  autorun.exe not found in C:\

  autorun.exe not found in D:\

  autorun.exe not found in F:\

  File move failed. G:\AutoRun.exe scheduled to be moved on reboot.

  File move failed. H:\AutoRun.exe scheduled to be moved on reboot.

  autorun.exe not found in I:\

  C:\RECYCLER\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-501 folder moved successfully.

  C:\RECYCLER\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500 folder moved successfully.

  C:\RECYCLER folder moved successfully.

  D:\RECYCLER\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-501 folder moved successfully.

  D:\RECYCLER\S-1-5-21-823518204-1645522239-725345543-500 folder moved successfully.

  D:\RECYCLER folder moved successfully.

  recycler not found in F:\

  recycler not found in G:\

  recycler not found in H:\

  recycler not found in I:\

  < ipconfig /flushdns /c >

  Windows IP Configuration

  Could not flush the DNS Resolver Cache: Function failed during execution.

  C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\cmd.bat deleted successfully.

  C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\cmd.txt deleted successfully.

  ========== COMMANDS ==========

  [EMPTYTEMP]

  User: Administrator

  ->Temp folder emptied: 2452077152 bytes

  ->Temporary Internet Files folder emptied: 389177 bytes

  ->Java cache emptied: 2293258 bytes

  ->FireFox cache emptied: 9109713 bytes

  ->Apple Safari cache emptied: 133218304 bytes

  ->Opera cache emptied: 17611526 bytes

  ->Flash cache emptied: 190803 bytes

  User: All Users

  User: Default User

  ->Temp folder emptied: 0 bytes

  ->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes

  ->Flash cache emptied: 56502 bytes

  User: Guest

  User: Guest.CCW-1D20F36F5D3

  ->Temp folder emptied: 958507 bytes

  ->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes

  ->Java cache emptied: 0 bytes

  ->Apple Safari cache emptied: 5036032 bytes

  ->Flash cache emptied: 57158 bytes

  User: HelpAssistant

  User: LocalService

  ->Temp folder emptied: 0 bytes

  ->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes

  User: NetworkService

  ->Temp folder emptied: 1913618 bytes

  ->Temporary Internet Files folder emptied: 33170 bytes

  User: SUPPORT_388945a0

  %systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes

  %systemroot% .tmp files removed: 2803452 bytes

  %systemroot%\System32 .tmp files removed: 6647585 bytes

  %systemroot%\System32\dllcache .tmp files removed: 0 bytes

  %systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes

  Windows Temp folder emptied: 536057947 bytes

  %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temp folder emptied: 0 bytes

  %systemroot%\system32\config\systemprofile\Local Settings\Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

  RecycleBin emptied: 0 bytes

  Total Files Cleaned = 3 022,00 mb

  C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\Hosts moved successfully.

  HOSTS file reset successfully

  Restore points cleared and new OTL Restore Point set!

  [EMPTYFLASH]

  User: Administrator

  ->Flash cache emptied: 0 bytes

  User: All Users

  User: Default User

  ->Flash cache emptied: 0 bytes

  User: Guest

  User: Guest.CCW-1D20F36F5D3

  ->Flash cache emptied: 0 bytes

  User: HelpAssistant

  User: LocalService

  User: NetworkService

  User: SUPPORT_388945a0

  Total Flash Files Cleaned = 0,00 mb

  OTL by OldTimer - Version 3.2.26.1 log created on 07262011_223216

  Files\Folders moved on Reboot...

  File\Folder F:\autorun.inf not found!

  File\Folder G:\AutoRun.exe not found!

  File\Folder G:\autorun.dat not found!

  File\Folder G:\autorun.inf not found!

  File\Folder H:\AutoRun.exe not found!

  File\Folder H:\autorun.dat not found!

  File\Folder H:\autorun.inf not found!

  File\Folder I:\autorun.ico not found!

  File\Folder I:\autorun.inf not found!

  File\Folder F:\Setup.exe not found!

  File\Folder I:\Setup.exe not found!

  Registry entries deleted on Reboot...

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Какво е положението със системата ви след изпълнението на скрипта..?

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  антивирусната изчезна от Таскбара но, вече може да се влиза във Файбук

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  антивирусната изчезна от Таскбара но, вече може да се влиза във Файбук

  Самия вирус трие антивирусната и като приключим ще трябва да си я инсталирате отново..!

  Контолни сканирания със следните програми и приключваме ако всичко е наред:

  Моля, изтеглете aswMBR и го запазете на вашия десктоп.

  • Кликнете с двоен клин на мишката върху файла aswMBR.exe за да го стартирате.
  • Изчакайте да изтегли дефинициите на avast!
  • От падащото меню посочете дял C:\ както е на снимката:

  Публикувано изображение

  • Изберете Scan бутона, за да започне проверката.
  • Когато проверката завърши, натиснете бутона save log, запазете съдържанието на лог файла на десктопа и публикувайте съдържанието му в следващия си коментар.

  =======================================================================================

  * Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук

  * Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.

  * Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.

  * Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.

  * Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.

  * Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.

  * Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата.

  * Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.

  * Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.

  Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

  ===================================================================================

  • Изтеглете програмата: ESET Online Scanner
  • Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe Публикувано изображение
  • Сложете отметка на YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:

   Публикувано изображение

  • Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

   Публикувано изображение

  • Уверете се, че има отметки на следните редове:

   Публикувано изображение

   Накрая изберете Start

  • Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции.
  • След, като сканирането завърши изберете Finish.
  • Отидете в: C:\Program Files\ESET\ESET Online Scanner
  • Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  aswMBR version 0.9.8.977 Copyright© 2011 AVAST Software

  Run date: 2011-07-26 22:57:18

  -----------------------------

  22:57:18.515 OS Version: Windows 5.1.2600 Service Pack 3

  22:57:18.515 Number of processors: 2 586 0x602

  22:57:18.515 ComputerName: CCW-1D20F36F5D3 UserName: Administrator

  22:57:18.734 Initialize success

  23:08:25.312 AVAST engine defs: 11072601

  23:11:52.234 Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Scsi\nvgts1Port2Path0Target0Lun0

  23:11:52.234 Disk 0 Vendor: Hitachi_ JP2O Size: 476940MB BusType: 3

  23:11:52.234 Device \Driver\nvgts -> DriverStartIo SCSIPORT.SYS f74aa40e

  23:11:52.234 Device \Driver\nvgts -> MajorFunction 89b891f8

  23:11:52.234 Disk 0 MBR read successfully

  23:11:52.234 Disk 0 MBR scan

  23:11:52.296 Disk 0 Windows XP default MBR code

  23:11:52.296 Disk 0 scanning sectors +976752000

  23:11:52.390 Disk 0 scanning C:\WINDOWS\system32\drivers

  23:12:00.625 Service scanning

  23:12:02.140 Service sptd C:\WINDOWS\System32\Drivers\sptd.sys **LOCKED** 32

  23:12:02.687 Modules scanning

  23:12:14.453 Disk 0 trace - called modules:

  23:12:14.453 ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys hal.dll >>UNKNOWN [0x89b891f8]<<

  23:12:14.453 1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0x89ad4ab8]

  23:12:14.453 3 CLASSPNP.SYS[f7637fd7] -> nt!IofCallDriver -> \Device\00000073[0x89ac9920]

  23:12:14.453 5 ACPI.sys[f747f620] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Scsi\nvgts1Port2Path0Target0Lun0[0x89ac9a38]

  23:12:14.453 \Driver\nvgts[0x89b3da08] -> IRP_MJ_CREATE -> 0x89b891f8

  23:12:14.734 AVAST engine scan C:\

  23:21:32.796 File: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\6882635.exe **INFECTED** Win32:Delf-QBF [Trj]

  00:31:52.671 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\3618362.exe **INFECTED** Win32:Delf-QBF [Trj]

  00:31:53.781 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\l1rezerv.exe **INFECTED** Win32:Delf-QBF [Trj]

  00:31:58.140 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\services32.exe **INFECTED** Win32:Malware-gen

  00:31:58.343 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\sysdriver32.exe **INFECTED** Win32:Delf-QBF [Trj]

  00:31:58.546 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\sysdriver32_.exe **INFECTED** Win32:Delf-QBF [Trj]

  00:31:58.890 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\systemup.exe **INFECTED** Win32:Delf-QBF [Trj]

  00:31:59.250 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\Temp\1310315.exe **INFECTED** Win32:Delf-QBF [Trj]

  00:31:59.437 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\Temp\1710992.exe **INFECTED** Win32:Delf-QBF [Trj]

  00:31:59.640 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\Temp\55278133-loader2.exe **INFECTED** Win32:Delf-QBF [Trj]

  00:32:00.531 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\update.1\svchost.exe **INFECTED** Win32:Malware-gen

  00:32:00.843 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\update.2\svchost.exe **INFECTED** Win32:Delf-QBF [Trj]

  00:32:01.093 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\update.5.0\svchost.exe **INFECTED** Win32:Delf-QBF [Trj]

  00:32:01.484 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\update.tray-14-0\svchost.exe **INFECTED** Win32:Malware-gen

  00:32:01.875 File: C:\_OTL\MovedFiles\07262011_223216\C_WINDOWS\update.tray-14-0-lnk\svchost.exe **INFECTED** Win32:Malware-gen

  00:32:03.500 Scan finished successfully

  00:40:16.078 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\MBR.dat"

  00:40:16.125 The log file has been saved successfully to "C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\aswMBR.txt"

  това е от aswMBR.exe

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  на Malwarebytes' Anti-Malware искаше рестарт .. дадох му и после не ми излезе лог файл .. амм къде да го изкарам лога???

  Редактирано от 7on1 (преглед на промените)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Прекрасно..!Ако нямате други проблеми мисля да се ориантираме към приключване..!

  Деинсталирайте OTL така:

  Стартирайте OTL още веднъж и натиснете бутона CleanUp.

  Публикувано изображение

  Ще последва рестарт на Windows..!При дeинсталацията на OTL ще бъдат почистени инструменти и файлове, които използвахме в темата. Може да изтриете останалите програми и логове, които използвахме в темата.

  Не забравяйте да си инсталирате антивирусната програма и да направите пълно сканиране с нея...!

  Пожелавам ви лек ден и безопасен Интернет...!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Къква ативирусна ще предложиш сега ..бях с microsoft security essentials, но не намирам кракната версия ...предложи ми ??

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Забрави крактнаи версии на антивирусни програми...Това и силно непрепоръчително..!Има безплатни програми които са 100 пъти по сигурни от кракнатите версии ...!Аз бих ти предложил: Avast! Free Antivirus или Avira AntiVir Personal Edition

  Къква ативирусна ще предложиш сега ..бях с microsoft security essentials, но не намирам кракната версия ...предложи ми ??

  A Microsoft Security Essentials също е напълно безплатна и е добра антивирусна...не разбирам защо ти е крак...?

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  така е от недоглеждане http://www.kaldata.com/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif Мерси за помоща! Сам нямаше да се справя :bow:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.