Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

мирослав24

Вероятно дистанционнен шпионин Тооl.TcpScan.55

Препоръчан отговор


Здравейте,използвам XP Pro SP3 и имам следния проблем-пуснах Dr.Web Live CD за рутинна проверка и той откри Тооl.TcpScan.55 намиращ сде в карантинната папка на антивирусната,която е Comodo Internet Security и Firewall нa Comodo.Опитах да отворя въпросната папка но ми казва че нямам администраторски права,а преди можех да шаря навсякъде в компютъра.Иначе нямам забележки за работата на PC.Още нещо забелязах-когато изпращам файл по скайп ми излиза съобщение че изпращането се препредава,каквото и да означава това.Със Dr.Web Live CD предполагам че ще мога да изтрия въпросната папка,но мисля че имам нужда от помощ от подготвени хора за махане на всички възможни следи.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Системата ми е инфектирана - Какво да правя сега?

  • Изтеглете DDS (създаден от sUBs) от BleepingComputer.
  • След изтегляне на инструмента е необходимо да бъде запаметен (чрез менюто File => Save As...) на вашия работен плот.

    Публикувано изображение

  • След като изтеглите DDS на вашия работен плот, иконката на програмата би трябвало да изглежда по този начин: Публикувано изображение
  • Прекратете временно защитата в реално време на антивирусния ви софтуер. След това стартирайте DDS с двоен клик на иконката, като потвърдите намерението си с кликане върху бутона Run.
  • След приключване на работата на DDS, ще се появят два текстови файла в Notepad, наречени: DDS.txt и Attach.txt и ги запазете (чрез менюто File => Save As...) на вашия работен плот.Копирайте и поставете съдържанието на DDS.txt и Attach.txt директно във вашата тема. Моля, не ги прикачвайте!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 7.0.5730.13 Run by User1 at 7:28:05 on 2012-03-30 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1251.359.1033.18.1791.1316 [GMT 3:00] . AV: COMODO Antivirus *Disabled/Updated* {043803A5-4F86-4ef7-AFC5-F6E02A79969B} FW: COMODO Firewall *Disabled* . ============== Running Processes ================ . C:\Program Files\COMODO\COMODO GeekBuddy\CLPSLS.exe C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\WINDOWS\tsnpstd3.exe C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe C:\Program Files\COMODO\COMODO GeekBuddy\CLPS.exe C:\Program Files\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k rpcss C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HPZ12 C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter . ============== Pseudo HJT Report =============== . uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&rls=com.microsoft:{language}:{referrer:source?}&ie={inputEncoding}&oe={outputEncoding}&sourceid=ie7&rlz=1I7PRFA_en uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\java\jre6\bin\ssv.dll BHO: Skype Plug-In: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll uRunOnce: [FlashPlayerUpdate] c:\windows\system32\macromed\flash\FlashUtil10o_Plugin.exe -update plugin mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup mRun: [nwiz] nwiz.exe /install mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE mRun: [tsnpstd3] c:\windows\tsnpstd3.exe mRun: [snpstd3] c:\windows\vsnpstd3.exe mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe" mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe" mRun: [COMODO] c:\program files\comodo\comodo geekbuddy\CLPSLA.exe mRun: [CPA] c:\program files\comodo\comodo geekbuddy\VALA.exe mRun: [COMODO Internet Security] "c:\program files\comodo\comodo internet security\cfp.exe" -h dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\startm~1\programs\startup\hpdigi~1.lnk - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 uPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 uPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~3\office11\EXCEL.EXE/3000 IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_7461B1589E8B4FB7.dll/cmsidewiki.html IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0030-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R1 cmderd;COMODO Internet Security Eradication Driver;c:\windows\system32\drivers\cmderd.sys [2011-12-19 18056] R1 cmdGuard;COMODO Internet Security Sandbox Driver;c:\windows\system32\drivers\cmdGuard.sys [2011-12-19 494968] R1 cmdHlp;COMODO Internet Security Helper Driver;c:\windows\system32\drivers\cmdhlp.sys [2011-12-19 31704] R2 CLPSLS;COMODO livePCsupport Service;c:\program files\comodo\comodo geekbuddy\CLPSLS.exe [2011-11-23 1052472] R2 cmdAgent;COMODO Internet Security Helper Service;c:\program files\comodo\comodo internet security\cmdagent.exe [2011-12-19 1960584] S3 NPF;NetGroup Packet Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\npf.sys [2003-4-4 30336] . =============== Created Last 30 ================ . . ==================== Find3M ==================== . 2012-02-03 09:22:18 1860096 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2012-01-17 21:00:48 494968 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cmdGuard.sys 2012-01-11 19:06:47 3072 ------w- c:\windows\system32\iacenc.dll 2012-01-09 16:20:25 139784 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys . ============= FINISH: 7:28:20,90 =============== . UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows XP Professional Boot Device: \Device\HarddiskVolume1 Install Date: 02.5.2011 г. 10:16:36 System Uptime: 30.3.2012 г. 07:22:23 (0 hours ago) . Motherboard: | | ALiveNF6P-VSTA Processor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+ | CPUSocket | 2210/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 20 GiB total, 12,515 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 577 GiB total, 456,807 GiB free. E: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} Description: Microsoft PS/2 Mouse Device ID: ACPI\PNP0F03\4&38D79619&0 Manufacturer: Microsoft Name: Microsoft PS/2 Mouse PNP Device ID: ACPI\PNP0F03\4&38D79619&0 Service: i8042prt . ==== System Restore Points =================== . No restore point in system. . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent 32 Bit HP CIO Components Installer 470_Help 470_Readme 7-Zip 9.20 Adobe Flash Player 10 ActiveX Adobe Flash Player 10 Plugin Adobe Reader X (10.1.1) BPD_HPSU BPDSoftware BPDSoftware_Ini BufferChm Bulgarian (Phonetic) - REAL CCleaner Comodo Dragon COMODO GeekBuddy COMODO Internet Security CustomerResearchQFolder Defraggler DeviceDiscovery DeviceManagementQFolder eSupportQFolder Google Toolbar for Internet Explorer Google Update Helper H470 HiJackThis Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399) Hotfix for Windows Media Player 11 (KB939683) Hotfix for Windows XP (KB2633952) Hotfix for Windows XP (KB952287) Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) Hotfix for Windows XP (KB961118) Hotfix for Windows XP (KB976002-v5) HP Customer Participation Program 9.0 HP Imaging Device Functions 9.0 HP Officejet H470 Series HP Solution Center 9.0 HPProductAssistant Java Auto Updater Java 6 Update 30 K-Lite Codec Pack 7.0.0 (Full) MarketResearch Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 Microsoft .NET Framework Client Profile Microsoft Application Error Reporting Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs Microsoft National Language Support Downlevel APIs Microsoft Office Professional Edition 2003 Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 MPM NVIDIA Drivers Opera 11.10 ProductContext Realtek High Definition Audio Driver Recuva SA Dictionary 2010 Beta 1 Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2657424) Security Update for Microsoft Windows (KB2564958) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2544521) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2618444) Security Update for Windows Internet Explorer 7 (KB2647516) Security Update for Windows Media Player (KB2378111) Security Update for Windows Media Player (KB952069) Security Update for Windows Media Player (KB954155) Security Update for Windows Media Player (KB973540) Security Update for Windows Media Player (KB975558) Security Update for Windows Media Player (KB978695) Security Update for Windows Media Player 11 (KB954154) Security Update for Windows XP (KB2079403) Security Update for Windows XP (KB2115168) Security Update for Windows XP (KB2229593) Security Update for Windows XP (KB2296011) Security Update for Windows XP (KB2347290) Security Update for Windows XP (KB2360937) Security Update for Windows XP (KB2387149) Security Update for Windows XP (KB2393802) Security Update for Windows XP (KB2412687) Security Update for Windows XP (KB2419632) Security Update for Windows XP (KB2423089) Security Update for Windows XP (KB2440591) Security Update for Windows XP (KB2443105) Security Update for Windows XP (KB2476490) Security Update for Windows XP (KB2478960) Security Update for Windows XP (KB2478971) Security Update for Windows XP (KB2479943) Security Update for Windows XP (KB2481109) Security Update for Windows XP (KB2483185) Security Update for Windows XP (KB2485663) Security Update for Windows XP (KB2506212) Security Update for Windows XP (KB2507618) Security Update for Windows XP (KB2507938) Security Update for Windows XP (KB2508429) Security Update for Windows XP (KB2509553) Security Update for Windows XP (KB2510581) Security Update for Windows XP (KB2535512) Security Update for Windows XP (KB2536276-v2) Security Update for Windows XP (KB2544893-v2) Security Update for Windows XP (KB2566454) Security Update for Windows XP (KB2567680) Security Update for Windows XP (KB2570222) Security Update for Windows XP (KB2570947) Security Update for Windows XP (KB2584146) Security Update for Windows XP (KB2585542) Security Update for Windows XP (KB2592799) Security Update for Windows XP (KB2598479) Security Update for Windows XP (KB2603381) Security Update for Windows XP (KB2618451) Security Update for Windows XP (KB2619339) Security Update for Windows XP (KB2620712) Security Update for Windows XP (KB2621440) Security Update for Windows XP (KB2624667) Security Update for Windows XP (KB2631813) Security Update for Windows XP (KB2633171) Security Update for Windows XP (KB2639417) Security Update for Windows XP (KB2641653) Security Update for Windows XP (KB2646524) Security Update for Windows XP (KB2647518) Security Update for Windows XP (KB2660465) Security Update for Windows XP (KB2661637) Security Update for Windows XP (KB923561) Security Update for Windows XP (KB941569) Security Update for Windows XP (KB946648) Security Update for Windows XP (KB950762) Security Update for Windows XP (KB950974) Security Update for Windows XP (KB951376-v2) Security Update for Windows XP (KB952004) Security Update for Windows XP (KB952954) Security Update for Windows XP (KB954459) Security Update for Windows XP (KB956572) Security Update for Windows XP (KB956744) Security Update for Windows XP (KB956802) Security Update for Windows XP (KB956844) Security Update for Windows XP (KB958644) Security Update for Windows XP (KB959426) Security Update for Windows XP (KB960803) Security Update for Windows XP (KB960859) Security Update for Windows XP (KB961501) Security Update for Windows XP (KB969059) Security Update for Windows XP (KB970430) Security Update for Windows XP (KB971657) Security Update for Windows XP (KB972270) Security Update for Windows XP (KB973507) Security Update for Windows XP (KB973869) Security Update for Windows XP (KB973904) Security Update for Windows XP (KB974112) Security Update for Windows XP (KB974318) Security Update for Windows XP (KB974392) Security Update for Windows XP (KB974571) Security Update for Windows XP (KB975025) Security Update for Windows XP (KB975467) Security Update for Windows XP (KB975560) Security Update for Windows XP (KB975562) Security Update for Windows XP (KB975713) Security Update for Windows XP (KB977816) Security Update for Windows XP (KB977914) Security Update for Windows XP (KB978338) Security Update for Windows XP (KB978542) Security Update for Windows XP (KB978601) Security Update for Windows XP (KB978706) Security Update for Windows XP (KB979309) Security Update for Windows XP (KB979482) Security Update for Windows XP (KB979687) Security Update for Windows XP (KB980436) Security Update for Windows XP (KB981322) Security Update for Windows XP (KB981997) Security Update for Windows XP (KB982132) Security Update for Windows XP (KB982665) Skype Toolbars Skype™ 5.3 SolutionCenter StarCam Clip Status Toolbox Total Commander (Remove or Repair) TrayApp Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Windows XP (KB2345886) Update for Windows XP (KB2541763) Update for Windows XP (KB2641690) Update for Windows XP (KB898461) Update for Windows XP (KB951978) Update for Windows XP (KB955759) Update for Windows XP (KB968389) Update for Windows XP (KB971029) Update for Windows XP (KB971737) Update for Windows XP (KB973687) Update for Windows XP (KB973815) WebFldrs XP WebReg Windows Driver Package - Advanced Micro Devices (AmdK8) Processor (05/27/2006 1.3.2.0) Windows Feature Pack for Storage (32-bit) - IMAPI update for Blu-Ray Windows Internet Explorer 7 Windows Media Format 11 runtime Windows Media Player 11 WinPcap 3.0 WinRAR 4.00 (32-битова версия) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 30.3.2012 г. 07:23:02, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 30.3.2012 г. 07:23:02, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 30.3.2012 г. 07:23:02, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 30.3.2012 г. 07:22:41, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 30.3.2012 г. 07:22:39, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 30.3.2012 г. 06:04:56, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 30.3.2012 г. 06:04:56, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 30.3.2012 г. 06:04:56, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 30.3.2012 г. 06:04:34, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 30.3.2012 г. 06:04:32, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 29.3.2012 г. 09:56:51, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 29.3.2012 г. 09:56:51, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 29.3.2012 г. 09:56:51, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 29.3.2012 г. 09:56:28, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 29.3.2012 г. 09:56:26, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 29.3.2012 г. 08:59:09, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 29.3.2012 г. 08:59:09, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 29.3.2012 г. 08:59:09, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 29.3.2012 г. 08:58:47, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 29.3.2012 г. 08:58:45, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 29.3.2012 г. 05:42:30, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 29.3.2012 г. 05:42:30, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 29.3.2012 г. 05:42:30, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 29.3.2012 г. 05:42:08, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 29.3.2012 г. 05:42:07, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 28.3.2012 г. 05:29:12, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 28.3.2012 г. 05:29:12, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 28.3.2012 г. 05:29:12, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 28.3.2012 г. 05:28:50, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 28.3.2012 г. 05:28:49, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 27.3.2012 г. 11:59:08, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 27.3.2012 г. 11:59:08, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 27.3.2012 г. 11:59:08, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 27.3.2012 г. 11:58:47, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 27.3.2012 г. 11:58:45, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 27.3.2012 г. 10:52:56, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 27.3.2012 г. 10:52:56, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 27.3.2012 г. 10:52:56, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 27.3.2012 г. 10:52:35, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 27.3.2012 г. 10:52:33, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 27.3.2012 г. 09:05:19, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 27.3.2012 г. 09:05:19, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 27.3.2012 г. 09:05:19, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 27.3.2012 г. 09:04:57, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 27.3.2012 г. 09:04:55, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 26.3.2012 г. 11:49:34, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 26.3.2012 г. 11:49:34, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 26.3.2012 г. 11:49:34, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 26.3.2012 г. 11:49:13, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 26.3.2012 г. 11:49:11, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 25.3.2012 г. 19:17:16, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 25.3.2012 г. 19:17:16, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 25.3.2012 г. 19:17:16, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 25.3.2012 г. 19:16:55, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 25.3.2012 г. 19:16:53, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 25.3.2012 г. 11:52:05, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 25.3.2012 г. 11:52:05, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 25.3.2012 г. 11:52:05, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 25.3.2012 г. 11:51:45, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 25.3.2012 г. 11:51:43, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 24.3.2012 г. 08:50:46, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 24.3.2012 г. 08:50:46, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 24.3.2012 г. 08:50:46, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 24.3.2012 г. 08:50:27, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 24.3.2012 г. 08:50:25, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 23.3.2012 г. 15:43:17, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 23.3.2012 г. 15:43:17, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 23.3.2012 г. 15:43:17, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 23.3.2012 г. 15:42:55, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 23.3.2012 г. 15:42:53, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. 23.3.2012 г. 09:02:38, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 23.3.2012 г. 09:02:38, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 23.3.2012 г. 09:02:38, error: NetBT [4311] - Initialization failed because the driver device could not be created. 23.3.2012 г. 09:02:18, error: Service Control Manager [7024] - The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error 711 (0x2C7). 23.3.2012 г. 09:02:16, error: Service Control Manager [7001] - The Infrared Monitor service depends on the Terminal Services service which failed to start because of the following error: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it. . ==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не се виждат притеснителни неща...!Чиста система..!:)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

blagodarq za vnimanieto otnovo


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.