Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

MrGKanev

Забавяне на работата

Препоръчан отговор


Здравейте, Забелязах в последната седмица две, че компютърът ми работи много бавно, но за жалост не помня какво съм инсталирам през това време, а ОС е преинсталирано преди 1-2 месеца.Много ще съм благодарен ако помогнете. Логът: DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_AMD64 Internet Explorer: 9.0.8112.16421 BrowserJavaVersion: 1.6.0_31 Run by MrGKanev at 14:02:02 on 2012-04-03 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1026.18.4095.1748 [GMT 3:00] . AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C} SP: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681} SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . ============== Running Processes =============== . C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\nvvsvc.exe C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe C:\Windows\system32\nvvsvc.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe c:\xampp\mysql\bin\mysqld.exe C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\GoogleCrashHandler.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\GoogleCrashHandler64.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Windows\System32\cscript.exe . ============== Pseudo HJT Report =============== . mWinlogon: Userinit = userinit.exe BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\ssv.dll BHO: avast! WebRep: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll TB: avast! WebRep: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll uRun: [Google Update] "C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c uRun: [uTorrent] "C:\Users\MrGKanev\Documents\Downloads\uTorrent.exe" /MINIMIZED uRun: [AdobeBridge] <no file> mRun: [avast] "C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe" /nogui mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" mRun: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices mRun: [AdobeCS5.5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5.5ServiceManager\CS5.5ServiceManager.exe" -launchedbylogin mRun: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" StartupFolder: C:\Users\MrGKanev\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\MULTIS~1.LNK - C:\Program Files (x86)\MultiSkypeLauncher\MultiSkypeLauncher.exe mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1 mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableLUA = dword:0 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0 IE: E&xport to Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000 IE: Se&nd to OneNote - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105 IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0031-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab TCP: NameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{127E8C6B-DBF3-47EB-96B4-0ED83F6E94D9} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL SSODL: WebCheck - <orphaned> SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL x64-BHO: avast! WebRep: {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll x64-BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL x64-BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL x64-TB: avast! WebRep: {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE64.dll x64-Run: [RTHDVCPL] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s x64-Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe" x64-IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll x64-IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll x64-Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL x64-SSODL: WebCheck - <orphaned> x64-SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - C:\Users\MrGKanev\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\csf42qxx.default\ FF - plugin: C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPAUTHZ.DLL FF - plugin: C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office14\NPSPWRAP.DLL FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\plugin2\npdeployJava1.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\plugin2\npjp2.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll FF - plugin: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll FF - plugin: C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 PxHlpa64;PxHlpa64;C:\Windows\System32\drivers\PxHlpa64.sys [2012-2-8 55280] R1 aswSnx;aswSnx;C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [2012-1-25 819032] R1 aswSP;aswSP;C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [2012-1-25 337240] R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-1-3 63928] R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys [2012-1-25 24408] R2 aswMonFlt;aswMonFlt;C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-1-25 69976] R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [2012-3-28 44768] R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384] R2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576] R2 NAUpdate;Nero Update;C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe [2011-9-23 641832] R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe [2012-1-25 2253120] R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2011-10-15 381248] R3 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys [2012-3-4 283200] R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;C:\Windows\System32\drivers\nvhda64v.sys [2012-1-25 174184] R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;C:\Windows\System32\drivers\RtsUStor.sys [2012-1-25 250984] R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\Windows\System32\drivers\Rt64win7.sys [2012-1-25 346144] R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;C:\Windows\System32\drivers\usbfilter.sys [2012-1-25 53376] S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-3-19 2666880] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-4-2 253600] S3 dmvsc;dmvsc;C:\Windows\System32\drivers\dmvsc.sys [2010-11-21 71168] S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-6-12 31125880] S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-1-9 4925184] S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-21 20992] S3 SwitchBoard;SwitchBoard;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-2-19 517096] S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;C:\Windows\System32\drivers\Synth3dVsc.sys [2010-11-21 88960] S3 teamviewervpn;TeamViewer VPN Adapter;C:\Windows\System32\drivers\teamviewervpn.sys [2012-1-25 35112] S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;C:\Windows\System32\drivers\terminpt.sys [2010-11-21 34816] S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2010-11-21 59392] S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232] S3 tsusbhub;tsusbhub;C:\Windows\System32\drivers\tsusbhub.sys [2010-11-21 117248] S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-1-26 1255736] . =============== File Associations =============== . FileExt: .js: JSFile=C:\Windows\System32\Notepad.exe %1 [default=Edit - 'Open' doesn't exist] . =============== Created Last 30 ================ . 2012-04-03 10:37:49 -------- d-----w- C:\Program Files\CCleaner 2012-04-03 07:50:11 8669240 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{0DA8905F-6849-4C30-A9FF-60A7E690550F}\mpengine.dll 2012-04-02 11:01:06 8738464 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerInstaller.exe 2012-04-02 10:36:48 418464 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe 2012-03-31 20:04:35 -------- d-----w- C:\Users\MrGKanev\AppData\Roaming\Microsys 2012-03-31 20:04:22 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsys 2012-03-31 19:43:26 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\HTML-Kit 2012-03-29 19:57:41 77824 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Engine\6\Intel 32\ctor.dll 2012-03-29 19:57:41 610436 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Engine\6\Intel 32\IKernel.exe 2012-03-29 19:57:41 32768 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Engine\6\Intel 32\objectps.dll 2012-03-29 19:57:41 225280 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\IScript\iscript.dll 2012-03-29 19:57:41 176128 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Engine\6\Intel 32\iuser.dll 2012-03-29 18:19:59 -------- d-----w- C:\WinSetupFromUSB 2012-03-28 14:44:05 53080 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys 2012-03-23 11:05:51 224048 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\VBoxDrv.sys 2012-03-23 11:05:41 130864 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\VBoxUSBMon.sys 2012-03-23 11:05:35 -------- d-----w- C:\Program Files\Oracle 2012-03-19 17:30:18 -------- d-----w- C:\Windows\SysWow64\world_the_end 2012-03-19 17:30:18 -------- d-----w- C:\Windows\SysWow64\world_nether 2012-03-19 17:30:17 -------- d-----w- C:\Windows\SysWow64\world 2012-03-19 17:30:16 -------- d-----w- C:\Windows\SysWow64\plugins 2012-03-15 20:09:53 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\flippit 2012-03-14 16:24:59 5559152 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe 2012-03-14 16:24:57 3968368 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe 2012-03-14 16:24:56 3913584 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntoskrnl.exe 2012-03-14 16:23:00 147248 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\VBoxNetAdp.sys 2012-03-14 16:22:58 166192 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\VBoxNetFlt.sys 2012-03-14 16:22:42 320816 ----a-w- C:\Windows\System32\VBoxNetFltNobj.dll 2012-03-14 13:01:38 3145728 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys 2012-03-14 13:01:33 1544192 ----a-w- C:\Windows\System32\DWrite.dll 2012-03-14 13:01:33 1077248 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\DWrite.dll 2012-03-14 13:01:14 9216 ----a-w- C:\Windows\System32\rdrmemptylst.exe 2012-03-14 13:01:14 77312 ----a-w- C:\Windows\System32\rdpwsx.dll 2012-03-14 13:01:14 149504 ----a-w- C:\Windows\System32\rdpcorekmts.dll 2012-03-14 13:00:57 1112064 ----a-w- C:\Windows\System32\rdpcorets.dll 2012-03-14 13:00:57 1031680 ----a-w- C:\Windows\System32\rdpcore.dll 2012-03-14 13:00:56 826880 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\rdpcore.dll 2012-03-14 13:00:56 23552 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tdtcp.sys 2012-03-14 13:00:56 210944 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\rdpwd.sys 2012-03-12 12:44:19 -------- d-----w- C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\ElevatedDiagnostics 2012-03-10 16:15:48 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\MSXML 4.0 2012-03-09 14:05:04 -------- d-----w- C:\Users\MrGKanev\AppData\Roaming\Nokia Suite 2012-03-09 12:30:26 -------- d-----w- C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\NokiaAccount 2012-03-09 12:29:20 -------- d-----w- C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Nokia 2012-03-09 12:27:41 -------- d-----w- C:\ProgramData\Nokia 2012-03-09 12:27:41 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Nokia 2012-03-09 12:26:39 25600 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\pccsmcfdx64.sys 2012-03-09 12:25:49 57856 ----a-w- C:\Windows\System32\nmwcdclsX64.dll 2012-03-09 12:24:22 -------- d-----w- C:\ProgramData\NokiaInstallerCache 2012-03-09 12:24:22 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Nokia 2012-03-04 17:17:28 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Activision . ==================== Find3M ==================== . 2012-04-02 11:01:20 70304 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-03-13 16:53:02 472808 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\deployJava1.dll 2012-03-13 13:25:44 103736 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.exe 2012-03-06 23:15:19 41184 ----a-w- C:\Windows\avastSS.scr 2012-03-06 23:04:06 819032 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys 2012-03-06 23:01:52 69976 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys 2012-03-04 17:57:00 66872 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrA.exe 2012-03-04 08:53:25 283200 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys 2012-02-25 10:03:52 2755072 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\themeui.dll.tmp 2012-02-25 10:03:51 245760 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\uxtheme.dll.tmp 2012-02-25 10:03:48 2851840 ----a-w- C:\Windows\System32\themeui.dll 2012-02-25 10:03:47 44544 ----a-w- C:\Windows\System32\themeservice.dll 2012-02-25 10:03:47 332288 ----a-w- C:\Windows\System32\uxtheme.dll 2012-02-23 07:18:36 279656 ------w- C:\Windows\System32\MpSigStub.exe . ============= FINISH: 14:02:34,63 ===============

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

А втория дневник къде е..?

Ако това за вас не е от значение за мен е..!

След приключване на работата на DDS, ще се появят два текстови файла в Notepad, наречени: DDS.txt и Attach.txt и ги запазете (чрез менюто File => Save As...) на вашия работен плот.Копирайте и поставете съдържанието на DDS.txt и Attach.txt директно във вашата тема. Моля, не ги прикачвайте!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Такъв файл така и не се показа.Извинявам се.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Както и да е...!Дневника изглежда наред..нека да направим още проверки..!

Публикувано изображение Моля, изтеглете aswMBR и го запазете на вашия десктоп.

 • Кликнете с двоен клин на мишката върху файла aswMBR.exe за да го стартирате.
 • Изчакайте да изтегли дефинициите на avast!
 • От падащото меню посочете дял C:\ както е на снимката:
Публикувано изображение
 • Изберете Scan бутона, за да започне проверката.
 • Когато проверката завърши, натиснете бутона save log, запазете съдържанието на лог файла на десктопа и публикувайте съдържанието му в следващия си коментар.
Публикувано изображение Моля,изтрийте изтрийте вашата версия на TDSSKiller , изтеглете последната версия на TDSSKiller - оттук и я запазете на вашия декстоп.
 • Стартирайте TDSSKiller.exe за да стартирате приложението. След това кликнете върху бутона Change parameters.

  Публикувано изображение

 • Сложете отметки пред Verify Driver Digital Signature и Detect TDLFS file system и натиснете ОК.

  Публикувано изображение

 • Натиснете бутона Start Scan.

  Публикувано изображение

 • Ако подозрителен обект бъде засечен, действието по подразбиране ще бъде Skip, кликнете върху Continue.

  Публикувано изображение

 • Ако зловредни обекти бъдат намерени, тогава от падащото меню ще имате три възможности.

  Бъдете сигурни, че избраното действие е Cure и натиснете върху Continue > Рестартирайте за да бъде завършена поправката.

  Публикувано изображение

  Забележка: Ако Cure бутона не е наличен от възможностите, тогава моля изберете Skip бутона, не избирайте Delete освен ако не сте инструктирани затова.

 • Лог файл ще бъде създаден в свободната директория на дял C:\ . Потърсете за лог с името "TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt" и копирайте съдържанието му в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

aswMBR:

aswMBR version 0.9.9.1665 Copyright(c) 2011 AVAST Software
Run date: 2012-04-03 18:11:45
-----------------------------
18:11:45.859  OS Version: Windows x64 6.1.7601 Service Pack 1
18:11:45.859  Number of processors: 3 586 0x503
18:11:45.860  ComputerName: MRGKANEV-PC UserName: MrGKanev
18:11:47.843  Initialize success
18:11:48.076  AVAST engine defs: 12040301
18:11:55.616  Disk 0 (boot) \Device\Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-0
18:11:55.621  Disk 0 Vendor: WDC_WD15EARS-22MVWB0 51.0AB51 Size: 1430799MB BusType: 3
18:11:55.643  Disk 0 MBR read successfully
18:11:55.649  Disk 0 MBR scan
18:11:55.657  Disk 0 Windows 7 default MBR code
18:11:55.664  Disk 0 Partition 1 80 (A) 07  HPFS/NTFS NTFS	  199996 MB offset 63
18:11:55.673  Disk 0 Partition - 00	 0F Extended LBA		  1230792 MB offset 409593240
18:11:55.692  Disk 0 Partition 2 00	 07  HPFS/NTFS NTFS	 1230792 MB offset 409593303
18:11:55.719  Disk 0 scanning C:\Windows\system32\drivers
18:12:13.692  Service scanning
18:12:34.315  Modules scanning
18:12:34.317  Disk 0 trace - called modules:
18:12:34.337  ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys ataport.SYS pciide.sys
18:12:34.341  1 nt!IofCallDriver -> \Device\Harddisk0\DR0[0xfffffa8004637790]
18:12:34.342  3 CLASSPNP.SYS[fffff8800197a43f] -> nt!IofCallDriver -> [0xfffffa80045bdbc0]
18:12:34.343  5 ACPI.sys[fffff88000ee97a1] -> nt!IofCallDriver -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-0[0xfffffa80045b6680]
18:12:36.899  AVAST engine scan C:\
19:29:31.150  Scan finished successfully
20:02:10.342  Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:\Users\MrGKanev\Desktop\MBR.dat"
20:02:10.342  The log file has been saved successfully to "C:\Users\MrGKanev\Desktop\aswMBR.txt"

TDSSKiller.2.7.25.0_03.04.2012_20.04.34_log

20:04:34.0728 3164 TDSS rootkit removing tool 2.7.25.0 Apr 3 2012 13:42:32
20:04:35.0157 3164 ============================================================
20:04:35.0157 3164 Current date / time: 2012/04/03 20:04:35.0157
20:04:35.0157 3164 SystemInfo:
20:04:35.0157 3164
20:04:35.0157 3164 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0
20:04:35.0157 3164 Product type: Workstation
20:04:35.0157 3164 ComputerName: MRGKANEV-PC
20:04:35.0157 3164 UserName: MrGKanev
20:04:35.0157 3164 Windows directory: C:\Windows
20:04:35.0157 3164 System windows directory: C:\Windows
20:04:35.0157 3164 Running under WOW64
20:04:35.0157 3164 Processor architecture: Intel x64
20:04:35.0157 3164 Number of processors: 3
20:04:35.0157 3164 Page size: 0x1000
20:04:35.0157 3164 Boot type: Normal boot
20:04:35.0157 3164 ============================================================
20:04:54.0897 3164 Drive \Device\Harddisk0\DR0 - Size: 0x15D50F66000 (1397.27 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x2C881, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000040
20:04:55.0329 3164 Drive \Device\Harddisk1\DR2 - Size: 0xF1800000 (3.77 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x1EC, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'W'
20:04:55.0335 3164 \Device\Harddisk0\DR0:
20:04:55.0335 3164 MBR used
20:04:55.0335 3164 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x3F, BlocksNum 0x1869E559
20:04:55.0348 3164 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1869E5D7, BlocksNum 0x963E42A9
20:04:55.0348 3164 \Device\Harddisk1\DR2:
20:04:55.0349 3164 MBR used
20:04:55.0349 3164 \Device\Harddisk1\DR2\Partition0: MBR, Type 0xC, StartLBA 0x3D8, BlocksNum 0x78BC28
20:04:55.0691 3164 Initialize success
20:04:55.0692 3164 ============================================================
20:05:43.0288 4100 ============================================================
20:05:43.0288 4100 Scan started
20:05:43.0288 4100 Mode: Manual; SigCheck; TDLFS;
20:05:43.0288 4100 ============================================================
20:05:46.0654 4100 1394ohci	  (a87d604aea360176311474c87a63bb88) C:\Windows\system32\drivers\1394ohci.sys
20:05:46.0737 4100 1394ohci - ok
20:05:46.0836 4100 52158731	  (e656fe10d6d27794afa08136685a69e8) C:\Windows\system32\DRIVERS\52158731.sys
20:05:46.0920 4100 52158731 - ok
20:05:46.0970 4100 ACPI		  (d81d9e70b8a6dd14d42d7b4efa65d5f2) C:\Windows\system32\drivers\ACPI.sys
20:05:46.0988 4100 ACPI - ok
20:05:47.0001 4100 AcpiPmi		 (99f8e788246d495ce3794d7e7821d2ca) C:\Windows\system32\drivers\acpipmi.sys
20:05:47.0079 4100 AcpiPmi - ok
20:05:47.0162 4100 adfs		  (2f0683fd2df1d92e891caca14b45a8c1) C:\Windows\system32\drivers\adfs.sys
20:05:47.0197 4100 adfs - ok
20:05:47.0378 4100 AdobeARMservice (62b7936f9036dd6ed36e6a7efa805dc0) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
20:05:47.0464 4100 AdobeARMservice - ok
20:05:47.0649 4100 AdobeFlashPlayerUpdateSvc (0d4c486a24a711a45fd83acdf4d18506) C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
20:05:47.0685 4100 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok
20:05:47.0721 4100 adp94xx		 (2f6b34b83843f0c5118b63ac634f5bf4) C:\Windows\system32\drivers\adp94xx.sys
20:05:47.0742 4100 adp94xx - ok
20:05:47.0758 4100 adpahci		 (597f78224ee9224ea1a13d6350ced962) C:\Windows\system32\drivers\adpahci.sys
20:05:47.0772 4100 adpahci - ok
20:05:47.0784 4100 adpu320		 (e109549c90f62fb570b9540c4b148e54) C:\Windows\system32\drivers\adpu320.sys
20:05:47.0795 4100 adpu320 - ok
20:05:47.0859 4100 AeLookupSvc	 (4b78b431f225fd8624c5655cb1de7b61) C:\Windows\System32\aelupsvc.dll
20:05:48.0093 4100 AeLookupSvc - ok
20:05:48.0142 4100 AFD			 (1c7857b62de5994a75b054a9fd4c3825) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
20:05:48.0202 4100 AFD - ok
20:05:48.0221 4100 agp440		 (608c14dba7299d8cb6ed035a68a15799) C:\Windows\system32\drivers\agp440.sys
20:05:48.0233 4100 agp440 - ok
20:05:48.0254 4100 ALG			 (3290d6946b5e30e70414990574883ddb) C:\Windows\System32\alg.exe
20:05:48.0309 4100 ALG - ok
20:05:48.0327 4100 aliide		 (5812713a477a3ad7363c7438ca2ee038) C:\Windows\system32\drivers\aliide.sys
20:05:48.0339 4100 aliide - ok
20:05:48.0421 4100 ALSysIO - ok
20:05:48.0575 4100 amdide		 (1ff8b4431c353ce385c875f194924c0c) C:\Windows\system32\drivers\amdide.sys
20:05:48.0602 4100 amdide - ok
20:05:48.0653 4100 AmdK8		  (7024f087cff1833a806193ef9d22cda9) C:\Windows\system32\drivers\amdk8.sys
20:05:48.0692 4100 AmdK8 - ok
20:05:48.0749 4100 AmdPPM		 (1e56388b3fe0d031c44144eb8c4d6217) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
20:05:48.0802 4100 AmdPPM - ok
20:05:48.0839 4100 amdsata		 (d4121ae6d0c0e7e13aa221aa57ef2d49) C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys
20:05:48.0870 4100 amdsata - ok
20:05:48.0893 4100 amdsbs		 (f67f933e79241ed32ff46a4f29b5120b) C:\Windows\system32\drivers\amdsbs.sys
20:05:48.0908 4100 amdsbs - ok
20:05:48.0932 4100 amdxata		 (540daf1cea6094886d72126fd7c33048) C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys
20:05:48.0943 4100 amdxata - ok
20:05:48.0978 4100 AppID		  (89a69c3f2f319b43379399547526d952) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
20:05:49.0157 4100 AppID - ok
20:05:49.0179 4100 AppIDSvc	  (0bc381a15355a3982216f7172f545de1) C:\Windows\System32\appidsvc.dll
20:05:49.0217 4100 AppIDSvc - ok
20:05:49.0240 4100 Appinfo		 (3977d4a871ca0d4f2ed1e7db46829731) C:\Windows\System32\appinfo.dll
20:05:49.0266 4100 Appinfo - ok
20:05:49.0337 4100 AppMgmt		 (4aba3e75a76195a3e38ed2766c962899) C:\Windows\System32\appmgmts.dll
20:05:49.0423 4100 AppMgmt - ok
20:05:49.0442 4100 arc			 (c484f8ceb1717c540242531db7845c4e) C:\Windows\system32\drivers\arc.sys
20:05:49.0454 4100 arc - ok
20:05:49.0478 4100 arcsas		 (019af6924aefe7839f61c830227fe79c) C:\Windows\system32\drivers\arcsas.sys
20:05:49.0491 4100 arcsas - ok
20:05:49.0667 4100 aspnet_state  (9217d874131ae6ff8f642f124f00a555) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_state.exe
20:05:49.0695 4100 aspnet_state - ok
20:05:49.0752 4100 aswFsBlk	  (b9da213b5271db5fce962d827e6d620d) C:\Windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys
20:05:49.0777 4100 aswFsBlk - ok
20:05:49.0826 4100 aswMonFlt	  (21c9835d0e5ad2ff0f16134bcb32cc71) C:\Windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys
20:05:49.0847 4100 aswMonFlt - ok
20:05:49.0876 4100 aswRdr		 (1b96a5867abd4fa6135d8298fcccf9c6) C:\Windows\System32\Drivers\aswrdr2.sys
20:05:49.0886 4100 aswRdr - ok
20:05:49.0926 4100 aswSnx		 (6e98bb288696777a3a8a07a52b0eaee9) C:\Windows\system32\drivers\aswSnx.sys
20:05:49.0959 4100 aswSnx - ok
20:05:50.0003 4100 aswSP		  (d9fb49f16e4eb02efecae8cbfe4bcb4c) C:\Windows\system32\drivers\aswSP.sys
20:05:50.0044 4100 aswSP - ok
20:05:50.0068 4100 aswTdi		 (7352bb9a564b94bbd7c9cbf165f55006) C:\Windows\system32\drivers\aswTdi.sys
20:05:50.0093 4100 aswTdi - ok
20:05:50.0111 4100 AsyncMac	  (769765ce2cc62867468cea93969b2242) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
20:05:50.0161 4100 AsyncMac - ok
20:05:50.0192 4100 atapi		  (02062c0b390b7729edc9e69c680a6f3c) C:\Windows\system32\drivers\atapi.sys
20:05:50.0203 4100 atapi - ok
20:05:50.0229 4100 AtiPcie		 (e82e61f46d1336447f4deff8c074f13e) C:\Windows\system32\DRIVERS\AtiPcie64.sys
20:05:50.0239 4100 AtiPcie - ok
20:05:50.0292 4100 AudioEndpointBuilder (f23fef6d569fce88671949894a8becf1) C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
20:05:50.0356 4100 AudioEndpointBuilder - ok
20:05:50.0375 4100 AudioSrv	  (f23fef6d569fce88671949894a8becf1) C:\Windows\System32\Audiosrv.dll
20:05:50.0406 4100 AudioSrv - ok
20:05:50.0617 4100 avast! Antivirus (4041d31508a2a084dfb42c595854090f) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
20:05:50.0634 4100 avast! Antivirus - ok
20:05:50.0725 4100 AxInstSV	  (a6bf31a71b409dfa8cac83159e1e2aff) C:\Windows\System32\AxInstSV.dll
20:05:50.0775 4100 AxInstSV - ok
20:05:50.0808 4100 b06bdrv		 (3e5b191307609f7514148c6832bb0842) C:\Windows\system32\drivers\bxvbda.sys
20:05:50.0844 4100 b06bdrv - ok
20:05:50.0867 4100 b57nd60a	  (b5ace6968304a3900eeb1ebfd9622df2) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60a.sys
20:05:50.0895 4100 b57nd60a - ok
20:05:51.0047 4100 BBSvc		  (0d1ea7509f394d8b705b239ee71f5118) C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE
20:05:51.0106 4100 BBSvc - ok
20:05:51.0131 4100 BDESVC		 (fde360167101b4e45a96f939f388aeb0) C:\Windows\System32\bdesvc.dll
20:05:51.0190 4100 BDESVC - ok
20:05:51.0518 4100 Beep		  (16a47ce2decc9b099349a5f840654746) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
20:05:51.0588 4100 Beep - ok
20:05:51.0939 4100 BFE			 (82974d6a2fd19445cc5171fc378668a4) C:\Windows\System32\bfe.dll
20:05:52.0004 4100 BFE - ok
20:05:52.0118 4100 BITS		  (1ea7969e3271cbc59e1730697dc74682) C:\Windows\System32\qmgr.dll
20:05:52.0215 4100 BITS - ok
20:05:52.0249 4100 blbdrive	  (61583ee3c3a17003c4acd0475646b4d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
20:05:52.0293 4100 blbdrive - ok
20:05:52.0320 4100 bowser		 (6c02a83164f5cc0a262f4199f0871cf5) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
20:05:52.0347 4100 bowser - ok
20:05:52.0366 4100 BrFiltLo	  (f09eee9edc320b5e1501f749fde686c8) C:\Windows\system32\drivers\BrFiltLo.sys
20:05:52.0395 4100 BrFiltLo - ok
20:05:52.0413 4100 BrFiltUp	  (b114d3098e9bdb8bea8b053685831be6) C:\Windows\system32\drivers\BrFiltUp.sys
20:05:52.0431 4100 BrFiltUp - ok
20:05:52.0443 4100 Browser		 (8ef0d5c41ec907751b8429162b1239ed) C:\Windows\System32\browser.dll
20:05:52.0487 4100 Browser - ok
20:05:52.0515 4100 Brserid		 (43bea8d483bf1870f018e2d02e06a5bd) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
20:05:52.0538 4100 Brserid - ok
20:05:52.0554 4100 BrSerWdm	  (a6eca2151b08a09caceca35c07f05b42) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
20:05:52.0579 4100 BrSerWdm - ok
20:05:52.0593 4100 BrUsbMdm	  (b79968002c277e869cf38bd22cd61524) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
20:05:52.0624 4100 BrUsbMdm - ok
20:05:52.0638 4100 BrUsbSer	  (a87528880231c54e75ea7a44943b38bf) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
20:05:52.0663 4100 BrUsbSer - ok
20:05:52.0678 4100 BTHMODEM	  (9da669f11d1f894ab4eb69bf546a42e8) C:\Windows\system32\drivers\bthmodem.sys
20:05:52.0692 4100 BTHMODEM - ok
20:05:52.0708 4100 bthserv		 (95f9c2976059462cbbf227f7aab10de9) C:\Windows\system32\bthserv.dll
20:05:52.0753 4100 bthserv - ok
20:05:52.0773 4100 cdfs		  (b8bd2bb284668c84865658c77574381a) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
20:05:52.0801 4100 cdfs - ok
20:05:52.0819 4100 cdrom		  (f036ce71586e93d94dab220d7bdf4416) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
20:05:52.0845 4100 cdrom - ok
20:05:52.0865 4100 CertPropSvc	 (f17d1d393bbc69c5322fbfafaca28c7f) C:\Windows\System32\certprop.dll
20:05:52.0892 4100 CertPropSvc - ok
20:05:52.0929 4100 circlass	  (d7cd5c4e1b71fa62050515314cfb52cf) C:\Windows\system32\drivers\circlass.sys
20:05:52.0965 4100 circlass - ok
20:05:52.0984 4100 CLFS		  (fe1ec06f2253f691fe36217c592a0206) C:\Windows\system32\CLFS.sys
20:05:52.0999 4100 CLFS - ok
20:05:53.0057 4100 clr_optimization_v2.0.50727_32 (d88040f816fda31c3b466f0fa0918f29) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
20:05:53.0075 4100 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok
20:05:53.0109 4100 clr_optimization_v2.0.50727_64 (d1ceea2b47cb998321c579651ce3e4f8) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\mscorsvw.exe
20:05:53.0140 4100 clr_optimization_v2.0.50727_64 - ok
20:05:53.0249 4100 clr_optimization_v4.0.30319_32 (c5a75eb48e2344abdc162bda79e16841) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
20:05:53.0295 4100 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok
20:05:53.0393 4100 clr_optimization_v4.0.30319_64 (c6f9af94dcd58122a4d7e89db6bed29d) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe
20:05:53.0447 4100 clr_optimization_v4.0.30319_64 - ok
20:05:53.0468 4100 CmBatt		 (0840155d0bddf1190f84a663c284bd33) C:\Windows\system32\drivers\CmBatt.sys
20:05:53.0483 4100 CmBatt - ok
20:05:53.0496 4100 cmdide		 (e19d3f095812725d88f9001985b94edd) C:\Windows\system32\drivers\cmdide.sys
20:05:53.0506 4100 cmdide - ok
20:05:53.0543 4100 CNG			 (c4943b6c962e4b82197542447ad599f4) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
20:05:53.0577 4100 CNG - ok
20:05:53.0589 4100 Compbatt	  (102de219c3f61415f964c88e9085ad14) C:\Windows\system32\drivers\compbatt.sys
20:05:53.0597 4100 Compbatt - ok
20:05:53.0608 4100 CompositeBus  (03edb043586cceba243d689bdda370a8) C:\Windows\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
20:05:53.0631 4100 CompositeBus - ok
20:05:53.0649 4100 COMSysApp - ok
20:05:53.0674 4100 crcdisk		 (1c827878a998c18847245fe1f34ee597) C:\Windows\system32\drivers\crcdisk.sys
20:05:53.0682 4100 crcdisk - ok
20:05:53.0701 4100 CryptSvc	  (15597883fbe9b056f276ada3ad87d9af) C:\Windows\system32\cryptsvc.dll
20:05:53.0729 4100 CryptSvc - ok
20:05:53.0751 4100 CSC			 (54da3dfd29ed9f1619b6f53f3ce55e49) C:\Windows\system32\drivers\csc.sys
20:05:53.0790 4100 CSC - ok
20:05:53.0810 4100 CscService	 (3ab183ab4d2c79dcf459cd2c1266b043) C:\Windows\System32\cscsvc.dll
20:05:53.0844 4100 CscService - ok
20:05:54.0018 4100 DcomLaunch	 (5c627d1b1138676c0a7ab2c2c190d123) C:\Windows\system32\rpcss.dll
20:05:54.0099 4100 DcomLaunch - ok
20:05:54.0154 4100 defragsvc	  (3cec7631a84943677aa8fa8ee5b6b43d) C:\Windows\System32\defragsvc.dll
20:05:54.0238 4100 defragsvc - ok
20:05:54.0355 4100 DfsC		  (9bb2ef44eaa163b29c4a4587887a0fe4) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
20:05:54.0408 4100 DfsC - ok
20:05:54.0443 4100 Dhcp		  (43d808f5d9e1a18e5eeb5ebc83969e4e) C:\Windows\system32\dhcpcore.dll
20:05:54.0473 4100 Dhcp - ok
20:05:54.0480 4100 discache	  (13096b05847ec78f0977f2c0f79e9ab3) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
20:05:54.0525 4100 discache - ok
20:05:54.0562 4100 Disk		  (9819eee8b5ea3784ec4af3b137a5244c) C:\Windows\system32\drivers\disk.sys
20:05:54.0585 4100 Disk - ok
20:05:54.0601 4100 dmvsc		  (5db085a8a6600be6401f2b24eecb5415) C:\Windows\system32\drivers\dmvsc.sys
20:05:54.0618 4100 dmvsc - ok
20:05:54.0627 4100 Dnscache	  (16835866aaa693c7d7fceba8fff706e4) C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll
20:05:54.0664 4100 Dnscache - ok
20:05:54.0679 4100 dot3svc		 (b1fb3ddca0fdf408750d5843591afbc6) C:\Windows\System32\dot3svc.dll
20:05:54.0709 4100 dot3svc - ok
20:05:54.0728 4100 DPS			 (b26f4f737e8f9df4f31af6cf31d05820) C:\Windows\system32\dps.dll
20:05:54.0756 4100 DPS - ok
20:05:54.0844 4100 drmkaud		 (9b19f34400d24df84c858a421c205754) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
20:05:54.0883 4100 drmkaud - ok
20:05:54.0937 4100 dtsoftbus01	 (46571ed73ae84469dca53081d33cf3c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\dtsoftbus01.sys
20:05:54.0973 4100 dtsoftbus01 - ok
20:05:55.0004 4100 DXGKrnl		 (f5bee30450e18e6b83a5012c100616fd) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
20:05:55.0035 4100 DXGKrnl - ok
20:05:55.0073 4100 EapHost		 (e2dda8726da9cb5b2c4000c9018a9633) C:\Windows\System32\eapsvc.dll
20:05:55.0106 4100 EapHost - ok
20:05:55.0213 4100 ebdrv		  (dc5d737f51be844d8c82c695eb17372f) C:\Windows\system32\drivers\evbda.sys
20:05:55.0332 4100 ebdrv - ok
20:05:55.0365 4100 EFS			 (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\System32\lsass.exe
20:05:55.0430 4100 EFS - ok
20:05:55.0481 4100 ehRecvr		 (c4002b6b41975f057d98c439030cea07) C:\Windows\ehome\ehRecvr.exe
20:05:55.0586 4100 ehRecvr - ok
20:05:55.0608 4100 ehSched		 (4705e8ef9934482c5bb488ce28afc681) C:\Windows\ehome\ehsched.exe
20:05:55.0670 4100 ehSched - ok
20:05:55.0721 4100 elxstor		 (0e5da5369a0fcaea12456dd852545184) C:\Windows\system32\drivers\elxstor.sys
20:05:55.0761 4100 elxstor - ok
20:05:55.0798 4100 ErrDev		 (34a3c54752046e79a126e15c51db409b) C:\Windows\system32\drivers\errdev.sys
20:05:55.0814 4100 ErrDev - ok
20:05:55.0868 4100 EventSystem	 (4166f82be4d24938977dd1746be9b8a0) C:\Windows\system32\es.dll
20:05:55.0914 4100 EventSystem - ok
20:05:55.0930 4100 exfat		  (a510c654ec00c1e9bdd91eeb3a59823b) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
20:05:55.0974 4100 exfat - ok
20:05:56.0011 4100 fastfat		 (0adc83218b66a6db380c330836f3e36d) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
20:05:56.0040 4100 fastfat - ok
20:05:56.0062 4100 fdc			 (d765d19cd8ef61f650c384f62fac00ab) C:\Windows\system32\drivers\fdc.sys
20:05:56.0086 4100 fdc - ok
20:05:56.0106 4100 fdPHost		 (0438cab2e03f4fb61455a7956026fe86) C:\Windows\system32\fdPHost.dll
20:05:56.0133 4100 fdPHost - ok
20:05:56.0147 4100 FDResPub	  (802496cb59a30349f9a6dd22d6947644) C:\Windows\system32\fdrespub.dll
20:05:56.0174 4100 FDResPub - ok
20:05:56.0194 4100 FileInfo	  (655661be46b5f5f3fd454e2c3095b930) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
20:05:56.0203 4100 FileInfo - ok
20:05:56.0225 4100 Filetrace	  (5f671ab5bc87eea04ec38a6cd5962a47) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
20:05:56.0262 4100 Filetrace - ok
20:05:56.0270 4100 flpydisk	  (c172a0f53008eaeb8ea33fe10e177af5) C:\Windows\system32\drivers\flpydisk.sys
20:05:56.0287 4100 flpydisk - ok
20:05:56.0326 4100 FltMgr		 (da6b67270fd9db3697b20fce94950741) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
20:05:56.0358 4100 FltMgr - ok
20:05:56.0484 4100 FontCache	  (5c4cb4086fb83115b153e47add961a0c) C:\Windows\system32\FntCache.dll
20:05:56.0571 4100 FontCache - ok
20:05:56.0609 4100 FontCache3.0.0.0 (a8b7f3818ab65695e3a0bb3279f6dce6) C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
20:05:56.0620 4100 FontCache3.0.0.0 - ok
20:05:56.0637 4100 FsDepends	  (d43703496149971890703b4b1b723eac) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
20:05:56.0650 4100 FsDepends - ok
20:05:56.0697 4100 fssfltr		 (07da62c960ddccc2d35836aeab4fc578) C:\Windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys
20:05:56.0717 4100 fssfltr - ok
20:05:56.0878 4100 fsssvc		 (28ddeeec44e988657b732cf404d504cb) C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe
20:05:57.0053 4100 fsssvc - ok
20:05:57.0328 4100 Fs_Rec		 (e95ef8547de20cf0603557c0cf7a9462) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
20:05:57.0357 4100 Fs_Rec - ok
20:05:57.0420 4100 fvevol		 (1f7b25b858fa27015169fe95e54108ed) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
20:05:57.0463 4100 fvevol - ok
20:05:57.0491 4100 gagp30kx	  (8c778d335c9d272cfd3298ab02abe3b6) C:\Windows\system32\drivers\gagp30kx.sys
20:05:57.0504 4100 gagp30kx - ok
20:05:57.0553 4100 gpsvc		  (277bbc7e1aa1ee957f573a10eca7ef3a) C:\Windows\System32\gpsvc.dll
20:05:57.0601 4100 gpsvc - ok
20:05:57.0614 4100 hcw85cir	  (f2523ef6460fc42405b12248338ab2f0) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
20:05:57.0647 4100 hcw85cir - ok
20:05:57.0695 4100 HdAudAddService (975761c778e33cd22498059b91e7373a) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
20:05:57.0723 4100 HdAudAddService - ok
20:05:57.0751 4100 HDAudBus	  (97bfed39b6b79eb12cddbfeed51f56bb) C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
20:05:57.0765 4100 HDAudBus - ok
20:05:57.0782 4100 HidBatt		 (78e86380454a7b10a5eb255dc44a355f) C:\Windows\system32\drivers\HidBatt.sys
20:05:57.0803 4100 HidBatt - ok
20:05:57.0825 4100 HidBth		 (7fd2a313f7afe5c4dab14798c48dd104) C:\Windows\system32\drivers\hidbth.sys
20:05:57.0854 4100 HidBth - ok
20:05:57.0871 4100 HidIr		  (0a77d29f311b88cfae3b13f9c1a73825) C:\Windows\system32\drivers\hidir.sys
20:05:57.0884 4100 HidIr - ok
20:05:57.0902 4100 hidserv		 (bd9eb3958f213f96b97b1d897dee006d) C:\Windows\system32\hidserv.dll
20:05:57.0940 4100 hidserv - ok
20:05:57.0970 4100 HidUsb		 (9592090a7e2b61cd582b612b6df70536) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
20:05:58.0003 4100 HidUsb - ok
20:05:58.0025 4100 hkmsvc		 (387e72e739e15e3d37907a86d9ff98e2) C:\Windows\system32\kmsvc.dll
20:05:58.0070 4100 hkmsvc - ok
20:05:58.0096 4100 HomeGroupListener (efdfb3dd38a4376f93e7985173813abd) C:\Windows\system32\ListSvc.dll
20:05:58.0133 4100 HomeGroupListener - ok
20:05:58.0158 4100 HomeGroupProvider (908acb1f594274965a53926b10c81e89) C:\Windows\system32\provsvc.dll
20:05:58.0201 4100 HomeGroupProvider - ok
20:05:58.0222 4100 HpSAMD		 (39d2abcd392f3d8a6dce7b60ae7b8efc) C:\Windows\system32\drivers\HpSAMD.sys
20:05:58.0235 4100 HpSAMD - ok
20:05:58.0341 4100 HTTP		  (0ea7de1acb728dd5a369fd742d6eee28) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
20:05:58.0470 4100 HTTP - ok
20:05:58.0588 4100 hwpolicy	  (a5462bd6884960c9dc85ed49d34ff392) C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
20:05:58.0624 4100 hwpolicy - ok
20:05:58.0666 4100 i8042prt	  (fa55c73d4affa7ee23ac4be53b4592d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
20:05:58.0698 4100 i8042prt - ok
20:05:58.0724 4100 iaStorV		 (aaaf44db3bd0b9d1fb6969b23ecc8366) C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys
20:05:58.0744 4100 iaStorV - ok
20:05:58.0797 4100 idsvc		  (5988fc40f8db5b0739cd1e3a5d0d78bd) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe
20:05:58.0834 4100 idsvc - ok
20:05:58.0865 4100 iirsp		  (5c18831c61933628f5bb0ea2675b9d21) C:\Windows\system32\drivers\iirsp.sys
20:05:58.0874 4100 iirsp - ok
20:05:58.0904 4100 IKEEXT		 (fcd84c381e0140af901e58d48882d26b) C:\Windows\System32\ikeext.dll
20:05:58.0957 4100 IKEEXT - ok
20:05:59.0050 4100 IntcAzAudAddService (150ac23f21dbdbf8488408ba944b0d65) C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
20:05:59.0200 4100 IntcAzAudAddService - ok
20:05:59.0338 4100 intelide	  (f00f20e70c6ec3aa366910083a0518aa) C:\Windows\system32\drivers\intelide.sys
20:05:59.0372 4100 intelide - ok
20:05:59.0396 4100 intelppm	  (ada036632c664caa754079041cf1f8c1) C:\Windows\system32\drivers\intelppm.sys
20:05:59.0429 4100 intelppm - ok
20:05:59.0454 4100 IPBusEnum	  (098a91c54546a3b878dad6a7e90a455b) C:\Windows\system32\ipbusenum.dll
20:05:59.0512 4100 IPBusEnum - ok
20:05:59.0535 4100 IpFilterDriver (c9f0e1bd74365a8771590e9008d22ab6) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
20:05:59.0570 4100 IpFilterDriver - ok
20:05:59.0605 4100 iphlpsvc	  (a34a587fffd45fa649fba6d03784d257) C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll
20:05:59.0639 4100 iphlpsvc - ok
20:05:59.0666 4100 IPMIDRV		 (0fc1aea580957aa8817b8f305d18ca3a) C:\Windows\system32\drivers\IPMIDrv.sys
20:05:59.0723 4100 IPMIDRV - ok
20:05:59.0762 4100 IPNAT		  (af9b39a7e7b6caa203b3862582e9f2d0) C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
20:05:59.0849 4100 IPNAT - ok
20:05:59.0892 4100 IRENUM		 (3abf5e7213eb28966d55d58b515d5ce9) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
20:05:59.0933 4100 IRENUM - ok
20:05:59.0973 4100 isapnp		 (2f7b28dc3e1183e5eb418df55c204f38) C:\Windows\system32\drivers\isapnp.sys
20:06:00.0005 4100 isapnp - ok
20:06:00.0045 4100 iScsiPrt	  (d931d7309deb2317035b07c9f9e6b0bd) C:\Windows\system32\drivers\msiscsi.sys
20:06:00.0074 4100 iScsiPrt - ok
20:06:00.0098 4100 kbdclass	  (bc02336f1cba7dcc7d1213bb588a68a5) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
20:06:00.0111 4100 kbdclass - ok
20:06:00.0143 4100 kbdhid		 (0705eff5b42a9db58548eec3b26bb484) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
20:06:00.0175 4100 kbdhid - ok
20:06:00.0202 4100 KeyIso		 (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\system32\lsass.exe
20:06:00.0218 4100 KeyIso - ok
20:06:00.0247 4100 KSecDD		 (da1e991a61cfdd755a589e206b97644b) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
20:06:00.0260 4100 KSecDD - ok
20:06:00.0320 4100 KSecPkg		 (7e33198d956943a4f11a5474c1e9106f) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
20:06:00.0350 4100 KSecPkg - ok
20:06:00.0381 4100 ksthunk		 (6869281e78cb31a43e969f06b57347c4) C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys
20:06:00.0453 4100 ksthunk - ok
20:06:00.0498 4100 KtmRm		  (6ab66e16aa859232f64deb66887a8c9c) C:\Windows\system32\msdtckrm.dll
20:06:00.0561 4100 KtmRm - ok
20:06:00.0590 4100 LanmanServer  (d9f42719019740baa6d1c6d536cbdaa6) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
20:06:00.0648 4100 LanmanServer - ok
20:06:00.0677 4100 LanmanWorkstation (851a1382eed3e3a7476db004f4ee3e1a) C:\Windows\System32\wkssvc.dll
20:06:00.0726 4100 LanmanWorkstation - ok
20:06:00.0755 4100 lltdio		 (1538831cf8ad2979a04c423779465827) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
20:06:00.0794 4100 lltdio - ok
20:06:00.0824 4100 lltdsvc		 (c1185803384ab3feed115f79f109427f) C:\Windows\System32\lltdsvc.dll
20:06:00.0879 4100 lltdsvc - ok
20:06:00.0900 4100 lmhosts		 (f993a32249b66c9d622ea5592a8b76b8) C:\Windows\System32\lmhsvc.dll
20:06:00.0927 4100 lmhosts - ok
20:06:00.0964 4100 LSI_FC		 (1a93e54eb0ece102495a51266dcdb6a6) C:\Windows\system32\drivers\lsi_fc.sys
20:06:00.0974 4100 LSI_FC - ok
20:06:00.0996 4100 LSI_SAS		 (1047184a9fdc8bdbff857175875ee810) C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas.sys
20:06:01.0006 4100 LSI_SAS - ok
20:06:01.0019 4100 LSI_SAS2	  (30f5c0de1ee8b5bc9306c1f0e4a75f93) C:\Windows\system32\drivers\lsi_sas2.sys
20:06:01.0028 4100 LSI_SAS2 - ok
20:06:01.0053 4100 LSI_SCSI	  (0504eacaff0d3c8aed161c4b0d369d4a) C:\Windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys
20:06:01.0063 4100 LSI_SCSI - ok
20:06:01.0093 4100 luafv		  (43d0f98e1d56ccddb0d5254cff7b356e) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
20:06:01.0172 4100 luafv - ok
20:06:01.0201 4100 Mcx2Svc		 (0be09cd858abf9df6ed259d57a1a1663) C:\Windows\system32\Mcx2Svc.dll
20:06:01.0225 4100 Mcx2Svc - ok
20:06:01.0246 4100 megasas		 (a55805f747c6edb6a9080d7c633bd0f4) C:\Windows\system32\drivers\megasas.sys
20:06:01.0255 4100 megasas - ok
20:06:01.0271 4100 MegaSR		 (baf74ce0072480c3b6b7c13b2a94d6b3) C:\Windows\system32\drivers\MegaSR.sys
20:06:01.0283 4100 MegaSR - ok
20:06:01.0406 4100 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service - ok
20:06:01.0438 4100 MMCSS		  (e40e80d0304a73e8d269f7141d77250b) C:\Windows\system32\mmcss.dll
20:06:01.0480 4100 MMCSS - ok
20:06:01.0492 4100 Modem		  (800ba92f7010378b09f9ed9270f07137) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
20:06:01.0526 4100 Modem - ok
20:06:01.0562 4100 monitor		 (b03d591dc7da45ece20b3b467e6aadaa) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
20:06:01.0583 4100 monitor - ok
20:06:01.0628 4100 mouclass	  (7d27ea49f3c1f687d357e77a470aea99) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
20:06:01.0637 4100 mouclass - ok
20:06:01.0650 4100 mouhid		 (d3bf052c40b0c4166d9fd86a4288c1e6) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
20:06:01.0661 4100 mouhid - ok
20:06:01.0679 4100 mountmgr	  (32e7a3d591d671a6df2db515a5cbe0fa) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
20:06:01.0688 4100 mountmgr - ok
20:06:01.0712 4100 mpio		  (a44b420d30bd56e145d6a2bc8768ec58) C:\Windows\system32\drivers\mpio.sys
20:06:01.0722 4100 mpio - ok
20:06:01.0743 4100 mpsdrv		 (6c38c9e45ae0ea2fa5e551f2ed5e978f) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
20:06:01.0809 4100 mpsdrv - ok
20:06:01.0854 4100 MpsSvc		 (54ffc9c8898113ace189d4aa7199d2c1) C:\Windows\system32\mpssvc.dll
20:06:01.0928 4100 MpsSvc - ok
20:06:02.0041 4100 MRxDAV		 (dc722758b8261e1abafd31a3c0a66380) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
20:06:02.0144 4100 MRxDAV - ok
20:06:02.0184 4100 mrxsmb		 (a5d9106a73dc88564c825d317cac68ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
20:06:02.0235 4100 mrxsmb - ok
20:06:02.0265 4100 mrxsmb10	  (d711b3c1d5f42c0c2415687be09fc163) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
20:06:02.0284 4100 mrxsmb10 - ok
20:06:02.0298 4100 mrxsmb20	  (9423e9d355c8d303e76b8cfbd8a5c30c) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
20:06:02.0310 4100 mrxsmb20 - ok
20:06:02.0328 4100 msahci		 (c25f0bafa182cbca2dd3c851c2e75796) C:\Windows\system32\drivers\msahci.sys
20:06:02.0337 4100 msahci - ok
20:06:02.0398 4100 msdsm		  (db801a638d011b9633829eb6f663c900) C:\Windows\system32\drivers\msdsm.sys
20:06:02.0421 4100 msdsm - ok
20:06:02.0493 4100 MSDTC		  (de0ece52236cfa3ed2dbfc03f28253a8) C:\Windows\System32\msdtc.exe
20:06:02.0534 4100 MSDTC - ok
20:06:02.0564 4100 Msfs		  (aa3fb40e17ce1388fa1bedab50ea8f96) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
20:06:02.0600 4100 Msfs - ok
20:06:02.0647 4100 mshidkmdf	  (f9d215a46a8b9753f61767fa72a20326) C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
20:06:02.0752 4100 mshidkmdf - ok
20:06:02.0771 4100 msisadrv	  (d916874bbd4f8b07bfb7fa9b3ccae29d) C:\Windows\system32\drivers\msisadrv.sys
20:06:02.0782 4100 msisadrv - ok
20:06:02.0817 4100 MSiSCSI		 (808e98ff49b155c522e6400953177b08) C:\Windows\system32\iscsiexe.dll
20:06:02.0872 4100 MSiSCSI - ok
20:06:02.0879 4100 msiserver - ok
20:06:02.0917 4100 MSKSSRV		 (49ccf2c4fea34ffad8b1b59d49439366) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
20:06:02.0944 4100 MSKSSRV - ok
20:06:02.0952 4100 MSPCLOCK	  (bdd71ace35a232104ddd349ee70e1ab3) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
20:06:02.0986 4100 MSPCLOCK - ok
20:06:02.0994 4100 MSPQM		  (4ed981241db27c3383d72092b618a1d0) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
20:06:03.0020 4100 MSPQM - ok
20:06:03.0047 4100 MsRPC		  (759a9eeb0fa9ed79da1fb7d4ef78866d) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
20:06:03.0065 4100 MsRPC - ok
20:06:03.0082 4100 mssmbios	  (0eed230e37515a0eaee3c2e1bc97b288) C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
20:06:03.0090 4100 mssmbios - ok
20:06:03.0098 4100 MSTEE		  (2e66f9ecb30b4221a318c92ac2250779) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
20:06:03.0125 4100 MSTEE - ok
20:06:03.0144 4100 MTConfig	  (7ea404308934e675bffde8edf0757bcd) C:\Windows\system32\drivers\MTConfig.sys
20:06:03.0155 4100 MTConfig - ok
20:06:03.0175 4100 Mup			 (f9a18612fd3526fe473c1bda678d61c8) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
20:06:03.0184 4100 Mup - ok
20:06:03.0279 4100 mysql - ok
20:06:03.0459 4100 napagent	  (582ac6d9873e31dfa28a4547270862dd) C:\Windows\system32\qagentRT.dll
20:06:03.0546 4100 napagent - ok
20:06:03.0580 4100 NativeWifiP	 (1ea3749c4114db3e3161156ffffa6b33) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
20:06:03.0613 4100 NativeWifiP - ok
20:06:03.0826 4100 NAUpdate	  (1bbbf640bc0e0b750537baece8d66c18) C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe
20:06:03.0845 4100 NAUpdate - ok
20:06:03.0871 4100 NDIS		  (79b47fd40d9a817e932f9d26fac0a81c) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
20:06:03.0893 4100 NDIS - ok
20:06:03.0916 4100 NdisCap		 (9f9a1f53aad7da4d6fef5bb73ab811ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
20:06:03.0943 4100 NdisCap - ok
20:06:03.0969 4100 NdisTapi	  (30639c932d9fef22b31268fe25a1b6e5) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
20:06:03.0996 4100 NdisTapi - ok
20:06:04.0030 4100 Ndisuio		 (136185f9fb2cc61e573e676aa5402356) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
20:06:04.0110 4100 Ndisuio - ok
20:06:04.0151 4100 NdisWan		 (53f7305169863f0a2bddc49e116c2e11) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
20:06:04.0219 4100 NdisWan - ok
20:06:04.0238 4100 NDProxy		 (015c0d8e0e0421b4cfd48cffe2825879) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
20:06:04.0276 4100 NDProxy - ok
20:06:04.0291 4100 NetBIOS		 (86743d9f5d2b1048062b14b1d84501c4) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
20:06:04.0336 4100 NetBIOS - ok
20:06:04.0355 4100 NetBT		  (09594d1089c523423b32a4229263f068) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
20:06:04.0389 4100 NetBT - ok
20:06:04.0426 4100 Netlogon	  (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\system32\lsass.exe
20:06:04.0459 4100 Netlogon - ok
20:06:04.0511 4100 Netman		 (847d3ae376c0817161a14a82c8922a9e) C:\Windows\System32\netman.dll
20:06:04.0575 4100 Netman - ok
20:06:04.0742 4100 NetMsmqActivator (d22cd77d4f0d63d1169bb35911bff12d) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
20:06:04.0787 4100 NetMsmqActivator - ok
20:06:04.0815 4100 NetPipeActivator (d22cd77d4f0d63d1169bb35911bff12d) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
20:06:04.0827 4100 NetPipeActivator - ok
20:06:04.0850 4100 netprofm	  (5f28111c648f1e24f7dbc87cdeb091b8) C:\Windows\System32\netprofm.dll
20:06:04.0912 4100 netprofm - ok
20:06:04.0924 4100 NetTcpActivator (d22cd77d4f0d63d1169bb35911bff12d) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
20:06:04.0936 4100 NetTcpActivator - ok
20:06:04.0940 4100 NetTcpPortSharing (d22cd77d4f0d63d1169bb35911bff12d) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\SMSvcHost.exe
20:06:04.0952 4100 NetTcpPortSharing - ok
20:06:04.0991 4100 nfrd960		 (77889813be4d166cdab78ddba990da92) C:\Windows\system32\drivers\nfrd960.sys
20:06:05.0019 4100 nfrd960 - ok
20:06:05.0052 4100 NlaSvc		 (1ee99a89cc788ada662441d1e9830529) C:\Windows\System32\nlasvc.dll
20:06:05.0112 4100 NlaSvc - ok
20:06:05.0128 4100 Npfs		  (1e4c4ab5c9b8dd13179bbdc75a2a01f7) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
20:06:05.0197 4100 Npfs - ok
20:06:05.0217 4100 nsi			 (d54bfdf3e0c953f823b3d0bfe4732528) C:\Windows\system32\nsisvc.dll
20:06:05.0287 4100 nsi - ok
20:06:05.0304 4100 nsiproxy	  (e7f5ae18af4168178a642a9247c63001) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
20:06:05.0331 4100 nsiproxy - ok
20:06:05.0460 4100 Ntfs		  (a2f74975097f52a00745f9637451fdd8) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
20:06:05.0509 4100 Ntfs - ok
20:06:05.0524 4100 Null		  (9899284589f75fa8724ff3d16aed75c1) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
20:06:05.0552 4100 Null - ok
20:06:05.0619 4100 NVHDA		  (10204955027011e08a9dc27737a48a54) C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys
20:06:05.0635 4100 NVHDA - ok
20:06:06.0329 4100 nvlddmkm	  (b15258b1f45f9571758ac6bb2f043b01) C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys
20:06:06.0634 4100 nvlddmkm - ok
20:06:06.0672 4100 nvraid		 (0a92cb65770442ed0dc44834632f66ad) C:\Windows\system32\drivers\nvraid.sys
20:06:06.0704 4100 nvraid - ok
20:06:06.0736 4100 nvstor		 (dab0e87525c10052bf65f06152f37e4a) C:\Windows\system32\drivers\nvstor.sys
20:06:06.0751 4100 nvstor - ok
20:06:06.0904 4100 nvsvc		  (2d7092fec9bd2aca199673bba2ba9277) C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
20:06:07.0019 4100 nvsvc - ok
20:06:07.0145 4100 nvUpdatusService (7e22de30e222bfdfcec7e77032baf3cd) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe
20:06:07.0215 4100 nvUpdatusService - ok
20:06:07.0230 4100 nv_agp		 (270d7cd42d6e3979f6dd0146650f0e05) C:\Windows\system32\drivers\nv_agp.sys
20:06:07.0240 4100 nv_agp - ok
20:06:07.0259 4100 ohci1394	  (3589478e4b22ce21b41fa1bfc0b8b8a0) C:\Windows\system32\drivers\ohci1394.sys
20:06:07.0289 4100 ohci1394 - ok
20:06:07.0382 4100 ose			 (9d10f99a6712e28f8acd5641e3a7ea6b) C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE
20:06:07.0486 4100 ose - ok
20:06:08.0543 4100 osppsvc		 (61bffb5f57ad12f83ab64b7181829b34) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
20:06:08.0711 4100 osppsvc - ok
20:06:08.0875 4100 p2pimsvc	  (3eac4455472cc2c97107b5291e0dcafe) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
20:06:08.0976 4100 p2pimsvc - ok
20:06:09.0010 4100 p2psvc		 (927463ecb02179f88e4b9a17568c63c3) C:\Windows\system32\p2psvc.dll
20:06:09.0033 4100 p2psvc - ok
20:06:09.0069 4100 Parport		 (0086431c29c35be1dbc43f52cc273887) C:\Windows\system32\drivers\parport.sys
20:06:09.0114 4100 Parport - ok
20:06:09.0133 4100 partmgr		 (871eadac56b0a4c6512bbe32753ccf79) C:\Windows\system32\drivers\partmgr.sys
20:06:09.0163 4100 partmgr - ok
20:06:09.0182 4100 PcaSvc		 (3aeaa8b561e63452c655dc0584922257) C:\Windows\System32\pcasvc.dll
20:06:09.0219 4100 PcaSvc - ok
20:06:09.0233 4100 pci			 (94575c0571d1462a0f70bde6bd6ee6b3) C:\Windows\system32\drivers\pci.sys
20:06:09.0253 4100 pci - ok
20:06:09.0273 4100 pciide		 (b5b8b5ef2e5cb34df8dcf8831e3534fa) C:\Windows\system32\drivers\pciide.sys
20:06:09.0281 4100 pciide - ok
20:06:09.0299 4100 pcmcia		 (b2e81d4e87ce48589f98cb8c05b01f2f) C:\Windows\system32\drivers\pcmcia.sys
20:06:09.0310 4100 pcmcia - ok
20:06:09.0318 4100 pcw			 (d6b9c2e1a11a3a4b26a182ffef18f603) C:\Windows\system32\drivers\pcw.sys
20:06:09.0327 4100 pcw - ok
20:06:09.0362 4100 PEAUTH		 (68769c3356b3be5d1c732c97b9a80d6e) C:\Windows\system32\drivers\peauth.sys
20:06:09.0428 4100 PEAUTH - ok
20:06:09.0464 4100 PeerDistSvc	 (b9b0a4299dd2d76a4243f75fd54dc680) C:\Windows\system32\peerdistsvc.dll
20:06:09.0537 4100 PeerDistSvc - ok
20:06:09.0694 4100 PerfHost	  (e495e408c93141e8fc72dc0c6046ddfa) C:\Windows\SysWow64\perfhost.exe
20:06:09.0762 4100 PerfHost - ok
20:06:09.0807 4100 pla			 (c7cf6a6e137463219e1259e3f0f0dd6c) C:\Windows\system32\pla.dll
20:06:09.0889 4100 pla - ok
20:06:10.0122 4100 PlugPlay	  (25fbdef06c4d92815b353f6e792c8129) C:\Windows\system32\umpnpmgr.dll
20:06:10.0206 4100 PlugPlay - ok
20:06:10.0261 4100 PnkBstrA - ok
20:06:10.0342 4100 PNRPAutoReg	 (7195581cec9bb7d12abe54036acc2e38) C:\Windows\system32\pnrpauto.dll
20:06:10.0408 4100 PNRPAutoReg - ok
20:06:10.0492 4100 PNRPsvc		 (3eac4455472cc2c97107b5291e0dcafe) C:\Windows\system32\pnrpsvc.dll
20:06:10.0524 4100 PNRPsvc - ok
20:06:10.0625 4100 PolicyAgent	 (4f15d75adf6156bf56eced6d4a55c389) C:\Windows\System32\ipsecsvc.dll
20:06:10.0692 4100 PolicyAgent - ok
20:06:10.0715 4100 Power		  (6ba9d927dded70bd1a9caded45f8b184) C:\Windows\system32\umpo.dll
20:06:10.0764 4100 Power - ok
20:06:10.0812 4100 PptpMiniport  (f92a2c41117a11a00be01ca01a7fcde9) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspptp.sys
20:06:10.0846 4100 PptpMiniport - ok
20:06:10.0879 4100 Processor	  (0d922e23c041efb1c3fac2a6f943c9bf) C:\Windows\system32\drivers\processr.sys
20:06:10.0898 4100 Processor - ok
20:06:10.0927 4100 ProfSvc		 (5c78838b4d166d1a27db3a8a820c799a) C:\Windows\system32\profsvc.dll
20:06:10.0963 4100 ProfSvc - ok
20:06:10.0989 4100 ProtectedStorage (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\system32\lsass.exe
20:06:11.0042 4100 ProtectedStorage - ok
20:06:11.0067 4100 Psched		 (0557cf5a2556bd58e26384169d72438d) C:\Windows\system32\DRIVERS\pacer.sys
20:06:11.0120 4100 Psched - ok
20:06:11.0163 4100 PxHlpa64	  (4712cc14e720ecccc0aa16949d18aaf1) C:\Windows\system32\Drivers\PxHlpa64.sys
20:06:11.0171 4100 PxHlpa64 - ok
20:06:11.0205 4100 ql2300		 (a53a15a11ebfd21077463ee2c7afeef0) C:\Windows\system32\drivers\ql2300.sys
20:06:11.0237 4100 ql2300 - ok
20:06:11.0258 4100 ql40xx		 (4f6d12b51de1aaeff7dc58c4d75423c8) C:\Windows\system32\drivers\ql40xx.sys
20:06:11.0267 4100 ql40xx - ok
20:06:11.0291 4100 QWAVE		  (906191634e99aea92c4816150bda3732) C:\Windows\system32\qwave.dll
20:06:11.0309 4100 QWAVE - ok
20:06:11.0317 4100 QWAVEdrv	  (76707bb36430888d9ce9d705398adb6c) C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys
20:06:11.0333 4100 QWAVEdrv - ok
20:06:11.0349 4100 RasAcd		 (5a0da8ad5762fa2d91678a8a01311704) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasacd.sys
20:06:11.0376 4100 RasAcd - ok
20:06:11.0428 4100 RasAgileVpn	 (7ecff9b22276b73f43a99a15a6094e90) C:\Windows\system32\DRIVERS\AgileVpn.sys
20:06:11.0476 4100 RasAgileVpn - ok
20:06:11.0504 4100 RasAuto		 (8f26510c5383b8dbe976de1cd00fc8c7) C:\Windows\System32\rasauto.dll
20:06:11.0534 4100 RasAuto - ok
20:06:11.0552 4100 Rasl2tp		 (471815800ae33e6f1c32fb1b97c490ca) C:\Windows\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys
20:06:11.0579 4100 Rasl2tp - ok
20:06:11.0593 4100 RasMan		 (ee867a0870fc9e4972ba9eaad35651e2) C:\Windows\System32\rasmans.dll
20:06:11.0634 4100 RasMan - ok
20:06:11.0648 4100 RasPppoe	  (855c9b1cd4756c5e9a2aa58a15f58c25) C:\Windows\system32\DRIVERS\raspppoe.sys
20:06:11.0687 4100 RasPppoe - ok
20:06:11.0711 4100 RasSstp		 (e8b1e447b008d07ff47d016c2b0eeecb) C:\Windows\system32\DRIVERS\rassstp.sys
20:06:11.0738 4100 RasSstp - ok
20:06:11.0766 4100 rdbss		  (77f665941019a1594d887a74f301fa2f) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdbss.sys
20:06:11.0796 4100 rdbss - ok
20:06:11.0874 4100 rdpbus		 (302da2a0539f2cf54d7c6cc30c1f2d8d) C:\Windows\system32\DRIVERS\rdpbus.sys
20:06:11.0947 4100 rdpbus - ok
20:06:12.0196 4100 RDPCDD		 (cea6cc257fc9b7715f1c2b4849286d24) C:\Windows\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys
20:06:12.0297 4100 RDPCDD - ok
20:06:12.0437 4100 RDPDR		  (1b6163c503398b23ff8b939c67747683) C:\Windows\system32\drivers\rdpdr.sys
20:06:12.0519 4100 RDPDR - ok
20:06:12.0586 4100 RDPENCDD	  (bb5971a4f00659529a5c44831af22365) C:\Windows\system32\drivers\rdpencdd.sys
20:06:12.0643 4100 RDPENCDD - ok
20:06:12.0668 4100 RDPREFMP	  (216f3fa57533d98e1f74ded70113177a) C:\Windows\system32\drivers\rdprefmp.sys
20:06:12.0695 4100 RDPREFMP - ok
20:06:12.0826 4100 RdpVideoMiniport (70cba1a0c98600a2aa1863479b35cb90) C:\Windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys
20:06:12.0872 4100 RdpVideoMiniport - ok
20:06:12.0903 4100 RDPWD		  (6d76e6433574b058adcb0c50df834492) C:\Windows\system32\drivers\RDPWD.sys
20:06:12.0942 4100 RDPWD - ok
20:06:13.0148 4100 rdyboost	  (34ed295fa0121c241bfef24764fc4520) C:\Windows\system32\drivers\rdyboost.sys
20:06:13.0200 4100 rdyboost - ok
20:06:13.0223 4100 RemoteAccess  (254fb7a22d74e5511c73a3f6d802f192) C:\Windows\System32\mprdim.dll
20:06:13.0257 4100 RemoteAccess - ok
20:06:13.0279 4100 RemoteRegistry (e4d94f24081440b5fc5aa556c7c62702) C:\Windows\system32\regsvc.dll
20:06:13.0317 4100 RemoteRegistry - ok
20:06:13.0345 4100 RpcEptMapper  (e4dc58cf7b3ea515ae917ff0d402a7bb) C:\Windows\System32\RpcEpMap.dll
20:06:13.0393 4100 RpcEptMapper - ok
20:06:13.0435 4100 RpcLocator	 (d5ba242d4cf8e384db90e6a8ed850b8c) C:\Windows\system32\locator.exe
20:06:13.0448 4100 RpcLocator - ok
20:06:13.0466 4100 RpcSs		  (5c627d1b1138676c0a7ab2c2c190d123) C:\Windows\system32\rpcss.dll
20:06:13.0498 4100 RpcSs - ok
20:06:13.0545 4100 rspndr		 (ddc86e4f8e7456261e637e3552e804ff) C:\Windows\system32\DRIVERS\rspndr.sys
20:06:13.0601 4100 rspndr - ok
20:06:13.0644 4100 RSUSBSTOR	  (be29b0a3ac1e8bd02ffab8cee86badfa) C:\Windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys
20:06:13.0654 4100 RSUSBSTOR - ok
20:06:13.0682 4100 RTL8167		 (7ea8d2eb9bbfd2ab8a3117a1e96d3b3a) C:\Windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys
20:06:13.0694 4100 RTL8167 - ok
20:06:13.0710 4100 s3cap		  (e60c0a09f997826c7627b244195ab581) C:\Windows\system32\drivers\vms3cap.sys
20:06:13.0746 4100 s3cap - ok
20:06:13.0773 4100 SamSs		  (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\system32\lsass.exe
20:06:13.0784 4100 SamSs - ok
20:06:13.0932 4100 sbp2port	  (ac03af3329579fffb455aa2daabbe22b) C:\Windows\system32\drivers\sbp2port.sys
20:06:13.0965 4100 sbp2port - ok
20:06:13.0983 4100 SCardSvr	  (9b7395789e3791a3b6d000fe6f8b131e) C:\Windows\System32\SCardSvr.dll
20:06:14.0028 4100 SCardSvr - ok
20:06:14.0048 4100 scfilter	  (253f38d0d7074c02ff8deb9836c97d2b) C:\Windows\system32\DRIVERS\scfilter.sys
20:06:14.0091 4100 scfilter - ok
20:06:14.0211 4100 Schedule	  (262f6592c3299c005fd6bec90fc4463a) C:\Windows\system32\schedsvc.dll
20:06:14.0420 4100 Schedule - ok
20:06:14.0477 4100 SCPolicySvc	 (f17d1d393bbc69c5322fbfafaca28c7f) C:\Windows\System32\certprop.dll
20:06:14.0533 4100 SCPolicySvc - ok
20:06:14.0645 4100 SDRSVC		 (6ea4234dc55346e0709560fe7c2c1972) C:\Windows\System32\SDRSVC.dll
20:06:14.0691 4100 SDRSVC - ok
20:06:14.0788 4100 SeaPort		 (78779ee07231c658b483b1f38b5088df) C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE
20:06:14.0829 4100 SeaPort - ok
20:06:14.0863 4100 secdrv		 (3ea8a16169c26afbeb544e0e48421186) C:\Windows\system32\drivers\secdrv.sys
20:06:14.0899 4100 secdrv - ok
20:06:14.0927 4100 seclogon	  (bc617a4e1b4fa8df523a061739a0bd87) C:\Windows\system32\seclogon.dll
20:06:14.0955 4100 seclogon - ok
20:06:14.0972 4100 SENS		  (c32ab8fa018ef34c0f113bd501436d21) C:\Windows\System32\sens.dll
20:06:15.0011 4100 SENS - ok
20:06:15.0032 4100 SensrSvc	  (0336cffafaab87a11541f1cf1594b2b2) C:\Windows\system32\sensrsvc.dll
20:06:15.0063 4100 SensrSvc - ok
20:06:15.0081 4100 Serenum		 (cb624c0035412af0debec78c41f5ca1b) C:\Windows\system32\drivers\serenum.sys
20:06:15.0105 4100 Serenum - ok
20:06:15.0161 4100 Serial		 (c1d8e28b2c2adfaec4ba89e9fda69bd6) C:\Windows\system32\drivers\serial.sys
20:06:15.0216 4100 Serial - ok
20:06:15.0237 4100 sermouse	  (1c545a7d0691cc4a027396535691c3e3) C:\Windows\system32\drivers\sermouse.sys
20:06:15.0276 4100 sermouse - ok
20:06:15.0339 4100 SessionEnv	 (0b6231bf38174a1628c4ac812cc75804) C:\Windows\system32\sessenv.dll
20:06:15.0400 4100 SessionEnv - ok
20:06:15.0417 4100 sffdisk		 (a554811bcd09279536440c964ae35bbf) C:\Windows\system32\drivers\sffdisk.sys
20:06:15.0451 4100 sffdisk - ok
20:06:15.0464 4100 sffp_mmc	  (ff414f0baefeba59bc6c04b3db0b87bf) C:\Windows\system32\drivers\sffp_mmc.sys
20:06:15.0478 4100 sffp_mmc - ok
20:06:15.0488 4100 sffp_sd		 (dd85b78243a19b59f0637dcf284da63c) C:\Windows\system32\drivers\sffp_sd.sys
20:06:15.0507 4100 sffp_sd - ok
20:06:15.0515 4100 sfloppy		 (a9d601643a1647211a1ee2ec4e433ff4) C:\Windows\system32\drivers\sfloppy.sys
20:06:15.0527 4100 sfloppy - ok
20:06:15.0593 4100 SharedAccess  (b95f6501a2f8b2e78c697fec401970ce) C:\Windows\System32\ipnathlp.dll
20:06:15.0670 4100 SharedAccess - ok
20:06:15.0693 4100 ShellHWDetection (aaf932b4011d14052955d4b212a4da8d) C:\Windows\System32\shsvcs.dll
20:06:15.0725 4100 ShellHWDetection - ok
20:06:15.0756 4100 SiSRaid2	  (843caf1e5fde1ffd5ff768f23a51e2e1) C:\Windows\system32\drivers\SiSRaid2.sys
20:06:15.0765 4100 SiSRaid2 - ok
20:06:15.0787 4100 SiSRaid4	  (6a6c106d42e9ffff8b9fcb4f754f6da4) C:\Windows\system32\drivers\sisraid4.sys
20:06:15.0797 4100 SiSRaid4 - ok
20:06:15.0827 4100 Smb			 (548260a7b8654e024dc30bf8a7c5baa4) C:\Windows\system32\DRIVERS\smb.sys
20:06:15.0868 4100 Smb - ok
20:06:15.0914 4100 SNMPTRAP	  (6313f223e817cc09aa41811daa7f541d) C:\Windows\System32\snmptrap.exe
20:06:15.0927 4100 SNMPTRAP - ok
20:06:15.0944 4100 spldr		  (b9e31e5cacdfe584f34f730a677803f9) C:\Windows\system32\drivers\spldr.sys
20:06:15.0952 4100 spldr - ok
20:06:15.0974 4100 Spooler		 (b96c17b5dc1424d56eea3a99e97428cd) C:\Windows\System32\spoolsv.exe
20:06:16.0009 4100 Spooler - ok
20:06:16.0549 4100 sppsvc		 (e17e0188bb90fae42d83e98707efa59c) C:\Windows\system32\sppsvc.exe
20:06:16.0689 4100 sppsvc - ok
20:06:16.0751 4100 sppuinotify	 (93d7d61317f3d4bc4f4e9f8a96a7de45) C:\Windows\system32\sppuinotify.dll
20:06:16.0813 4100 sppuinotify - ok
20:06:16.0990 4100 srv			 (441fba48bff01fdb9d5969ebc1838f0b) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv.sys
20:06:17.0084 4100 srv - ok
20:06:17.0111 4100 srv2		  (b4adebbf5e3677cce9651e0f01f7cc28) C:\Windows\system32\DRIVERS\srv2.sys
20:06:17.0145 4100 srv2 - ok
20:06:17.0172 4100 srvnet		 (27e461f0be5bff5fc737328f749538c3) C:\Windows\system32\DRIVERS\srvnet.sys
20:06:17.0188 4100 srvnet - ok
20:06:17.0225 4100 SSDPSRV		 (51b52fbd583cde8aa9ba62b8b4298f33) C:\Windows\System32\ssdpsrv.dll
20:06:17.0283 4100 SSDPSRV - ok
20:06:17.0301 4100 SstpSvc		 (ab7aebf58dad8daab7a6c45e6a8885cb) C:\Windows\system32\sstpsvc.dll
20:06:17.0330 4100 SstpSvc - ok
20:06:17.0452 4100 Steam Client Service - ok
20:06:17.0756 4100 Stereo Service (9e1222c417291bc836210743624a8e5e) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
20:06:17.0804 4100 Stereo Service - ok
20:06:17.0849 4100 stexstor	  (f3817967ed533d08327dc73bc4d5542a) C:\Windows\system32\drivers\stexstor.sys
20:06:17.0902 4100 stexstor - ok
20:06:17.0951 4100 stisvc		 (8dd52e8e6128f4b2da92ce27402871c1) C:\Windows\System32\wiaservc.dll
20:06:18.0022 4100 stisvc - ok
20:06:18.0102 4100 storflt		 (7785dc213270d2fc066538daf94087e7) C:\Windows\system32\drivers\vmstorfl.sys
20:06:18.0115 4100 storflt - ok
20:06:18.0159 4100 storvsc		 (d34e4943d5ac096c8edeebfd80d76e23) C:\Windows\system32\drivers\storvsc.sys
20:06:18.0171 4100 storvsc - ok
20:06:18.0187 4100 swenum		 (d01ec09b6711a5f8e7e6564a4d0fbc90) C:\Windows\system32\DRIVERS\swenum.sys
20:06:18.0199 4100 swenum - ok
20:06:18.0369 4100 SwitchBoard	 (f577910a133a592234ebaad3f3afa258) C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe
20:06:18.0445 4100 SwitchBoard ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
20:06:18.0446 4100 SwitchBoard - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)
20:06:18.0480 4100 swprv		  (e08e46fdd841b7184194011ca1955a0b) C:\Windows\System32\swprv.dll
20:06:18.0558 4100 swprv - ok
20:06:18.0618 4100 Synth3dVsc	 (c3a39c4079305480972d29c44b868c78) C:\Windows\system32\drivers\synth3dvsc.sys
20:06:18.0666 4100 Synth3dVsc - ok
20:06:18.0935 4100 SysMain		 (bf9ccc0bf39b418c8d0ae8b05cf95b7d) C:\Windows\system32\sysmain.dll
20:06:18.0990 4100 SysMain - ok
20:06:19.0016 4100 TabletInputService (e3c61fd7b7c2557e1f1b0b4cec713585) C:\Windows\System32\TabSvc.dll
20:06:19.0041 4100 TabletInputService - ok
20:06:19.0062 4100 TapiSrv		 (40f0849f65d13ee87b9a9ae3c1dd6823) C:\Windows\System32\tapisrv.dll
20:06:19.0105 4100 TapiSrv - ok
20:06:19.0158 4100 TBS			 (1be03ac720f4d302ea01d40f588162f6) C:\Windows\System32\tbssvc.dll
20:06:19.0197 4100 TBS - ok
20:06:19.0396 4100 Tcpip		  (fc62769e7bff2896035aeed399108162) C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
20:06:19.0452 4100 Tcpip - ok
20:06:19.0530 4100 TCPIP6		 (fc62769e7bff2896035aeed399108162) C:\Windows\system32\DRIVERS\tcpip.sys
20:06:19.0559 4100 TCPIP6 - ok
20:06:19.0705 4100 tcpipreg	  (df687e3d8836bfb04fcc0615bf15a519) C:\Windows\system32\drivers\tcpipreg.sys
20:06:19.0731 4100 tcpipreg - ok
20:06:19.0759 4100 TDPIPE		 (3371d21011695b16333a3934340c4e7c) C:\Windows\system32\drivers\tdpipe.sys
20:06:19.0780 4100 TDPIPE - ok
20:06:19.0797 4100 TDTCP		  (51c5eceb1cdee2468a1748be550cfbc8) C:\Windows\system32\drivers\tdtcp.sys
20:06:19.0823 4100 TDTCP - ok
20:06:19.0844 4100 tdx			 (ddad5a7ab24d8b65f8d724f5c20fd806) C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys
20:06:19.0871 4100 tdx - ok
20:06:20.0343 4100 TeamViewer7	 (a4d2ce94b028ef1e437cf4ac3d8ff26c) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe
20:06:20.0381 4100 TeamViewer7 - ok
20:06:20.0399 4100 teamviewervpn  (f5520dbb47c60ee83024b38720abda24) C:\Windows\system32\DRIVERS\teamviewervpn.sys
20:06:20.0407 4100 teamviewervpn - ok
20:06:20.0418 4100 TermDD		 (561e7e1f06895d78de991e01dd0fb6e5) C:\Windows\system32\DRIVERS\termdd.sys
20:06:20.0427 4100 TermDD - ok
20:06:20.0446 4100 terminpt	  (2b5bdff688ec9871d7ec5837833374e9) C:\Windows\system32\drivers\terminpt.sys
20:06:20.0483 4100 terminpt - ok
20:06:20.0512 4100 TermService	 (2e648163254233755035b46dd7b89123) C:\Windows\System32\termsrv.dll
20:06:20.0548 4100 TermService - ok
20:06:20.0628 4100 Themes		 (9201be2bab8a9ff8e20d8439ae3bb04d) C:\Windows\system32\themeservice.dll
20:06:20.0635 4100 Themes ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
20:06:20.0635 4100 Themes - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)
20:06:20.0842 4100 THREADORDER	 (e40e80d0304a73e8d269f7141d77250b) C:\Windows\system32\mmcss.dll
20:06:20.0871 4100 THREADORDER - ok
20:06:20.0944 4100 TrkWks		 (7e7afd841694f6ac397e99d75cead49d) C:\Windows\System32\trkwks.dll
20:06:21.0010 4100 TrkWks - ok
20:06:21.0058 4100 TrustedInstaller (773212b2aaa24c1e31f10246b15b276c) C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
20:06:21.0128 4100 TrustedInstaller - ok
20:06:21.0244 4100 tssecsrv	  (ce18b2cdfc837c99e5fae9ca6cba5d30) C:\Windows\system32\DRIVERS\tssecsrv.sys
20:06:21.0305 4100 tssecsrv - ok
20:06:21.0348 4100 TsUsbFlt	  (d11c783e3ef9a3c52c0ebe83cc5000e9) C:\Windows\system32\drivers\tsusbflt.sys
20:06:21.0399 4100 TsUsbFlt - ok
20:06:21.0429 4100 TsUsbGD		 (9cc2ccae8a84820eaecb886d477cbcb8) C:\Windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys
20:06:21.0464 4100 TsUsbGD - ok
20:06:21.0488 4100 tsusbhub	  (e1748d04ae40118b62bc18ac86032192) C:\Windows\system32\drivers\tsusbhub.sys
20:06:21.0513 4100 tsusbhub - ok
20:06:21.0561 4100 tunnel		 (3566a8daafa27af944f5d705eaa64894) C:\Windows\system32\DRIVERS\tunnel.sys
20:06:21.0637 4100 tunnel - ok
20:06:21.0682 4100 uagp35		 (b4dd609bd7e282bfc683cec7eaaaad67) C:\Windows\system32\drivers\uagp35.sys
20:06:21.0695 4100 uagp35 - ok
20:06:21.0746 4100 udfs		  (ff4232a1a64012baa1fd97c7b67df593) C:\Windows\system32\DRIVERS\udfs.sys
20:06:21.0887 4100 udfs - ok
20:06:21.0923 4100 UI0Detect	  (3cbdec8d06b9968aba702eba076364a1) C:\Windows\system32\UI0Detect.exe
20:06:21.0952 4100 UI0Detect - ok
20:06:21.0975 4100 uliagpkx	  (4bfe1bc28391222894cbf1e7d0e42320) C:\Windows\system32\drivers\uliagpkx.sys
20:06:21.0988 4100 uliagpkx - ok
20:06:22.0041 4100 umbus		  (dc54a574663a895c8763af0fa1ff7561) C:\Windows\system32\DRIVERS\umbus.sys
20:06:22.0091 4100 umbus - ok
20:06:22.0116 4100 UmPass		 (b2e8e8cb557b156da5493bbddcc1474d) C:\Windows\system32\drivers\umpass.sys
20:06:22.0141 4100 UmPass - ok
20:06:22.0199 4100 UmRdpService  (a293dcd756d04d8492a750d03b9a297c) C:\Windows\System32\umrdp.dll
20:06:22.0259 4100 UmRdpService - ok
20:06:22.0304 4100 upnphost	  (d47ec6a8e81633dd18d2436b19baf6de) C:\Windows\System32\upnphost.dll
20:06:22.0359 4100 upnphost - ok
20:06:22.0375 4100 usbccgp		 (6f1a3157a1c89435352ceb543cdb359c) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbccgp.sys
20:06:22.0390 4100 usbccgp - ok
20:06:22.0419 4100 usbcir		 (af0892a803fdda7492f595368e3b68e7) C:\Windows\system32\drivers\usbcir.sys
20:06:22.0438 4100 usbcir - ok
20:06:22.0452 4100 usbehci		 (c025055fe7b87701eb042095df1a2d7b) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbehci.sys
20:06:22.0472 4100 usbehci - ok
20:06:22.0511 4100 usbfilter	  (b7037444dc5138fc7d3d3968b4de5c4b) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbfilter.sys
20:06:22.0519 4100 usbfilter - ok
20:06:22.0553 4100 usbhub		 (287c6c9410b111b68b52ca298f7b8c24) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbhub.sys
20:06:22.0576 4100 usbhub - ok
20:06:22.0616 4100 usbohci		 (9840fc418b4cbd632d3d0a667a725c31) C:\Windows\system32\DRIVERS\usbohci.sys
20:06:22.0655 4100 usbohci - ok
20:06:22.0679 4100 usbprint	  (73188f58fb384e75c4063d29413cee3d) C:\Windows\system32\drivers\usbprint.sys
20:06:22.0704 4100 usbprint - ok
20:06:22.0748 4100 usbser		 (4acee387fa8fd39f83564fcd2fc234f2) C:\Windows\system32\drivers\usbser.sys
20:06:22.0768 4100 usbser - ok
20:06:22.0796 4100 USBSTOR		 (fed648b01349a3c8395a5169db5fb7d6) C:\Windows\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS
20:06:22.0832 4100 USBSTOR - ok
20:06:22.0841 4100 usbuhci		 (62069a34518bcf9c1fd9e74b3f6db7cd) C:\Windows\system32\drivers\usbuhci.sys
20:06:22.0857 4100 usbuhci - ok
20:06:22.0879 4100 UxSms		  (edbb23cbcf2cdf727d64ff9b51a6070e) C:\Windows\System32\uxsms.dll
20:06:22.0935 4100 UxSms - ok
20:06:22.0965 4100 VaultSvc	  (c118a82cd78818c29ab228366ebf81c3) C:\Windows\system32\lsass.exe
20:06:22.0991 4100 VaultSvc - ok
20:06:23.0070 4100 VBoxDrv		 (81952471021f6a6f56dda6ed6b5dd638) C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxDrv.sys
20:06:23.0104 4100 VBoxDrv - ok
20:06:23.0174 4100 VBoxNetAdp	 (c9f86aeb504355541ec9820e3155e253) C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetAdp.sys
20:06:23.0203 4100 VBoxNetAdp - ok
20:06:23.0214 4100 VBoxNetFlt	 (64715ce639d05d753bcd86f5abf4d82a) C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxNetFlt.sys
20:06:23.0228 4100 VBoxNetFlt - ok
20:06:23.0281 4100 VBoxUSBMon	 (edeb78b6a969107a66a5af145ac0a43f) C:\Windows\system32\DRIVERS\VBoxUSBMon.sys
20:06:23.0311 4100 VBoxUSBMon - ok
20:06:23.0379 4100 vdrvroot	  (c5c876ccfc083ff3b128f933823e87bd) C:\Windows\system32\drivers\vdrvroot.sys
20:06:23.0430 4100 vdrvroot - ok
20:06:23.0500 4100 vds			 (8d6b481601d01a456e75c3210f1830be) C:\Windows\System32\vds.exe
20:06:23.0572 4100 vds - ok
20:06:23.0605 4100 vga			 (da4da3f5e02943c2dc8c6ed875de68dd) C:\Windows\system32\DRIVERS\vgapnp.sys
20:06:23.0623 4100 vga - ok
20:06:23.0637 4100 VgaSave		 (53e92a310193cb3c03bea963de7d9cfc) C:\Windows\System32\drivers\vga.sys
20:06:23.0685 4100 VgaSave - ok
20:06:23.0693 4100 VGPU - ok
20:06:23.0735 4100 vhdmp		  (2ce2df28c83aeaf30084e1b1eb253cbb) C:\Windows\system32\drivers\vhdmp.sys
20:06:23.0751 4100 vhdmp - ok
20:06:23.0765 4100 viaide		 (e5689d93ffe4e5d66c0178761240dd54) C:\Windows\system32\drivers\viaide.sys
20:06:23.0777 4100 viaide - ok
20:06:23.0792 4100 vmbus		  (86ea3e79ae350fea5331a1303054005f) C:\Windows\system32\drivers\vmbus.sys
20:06:23.0807 4100 vmbus - ok
20:06:23.0849 4100 VMBusHID	  (7de90b48f210d29649380545db45a187) C:\Windows\system32\drivers\VMBusHID.sys
20:06:23.0914 4100 VMBusHID - ok
20:06:23.0944 4100 volmgr		 (d2aafd421940f640b407aefaaebd91b0) C:\Windows\system32\drivers\volmgr.sys
20:06:23.0957 4100 volmgr - ok
20:06:24.0008 4100 volmgrx		 (a255814907c89be58b79ef2f189b843b) C:\Windows\system32\drivers\volmgrx.sys
20:06:24.0045 4100 volmgrx - ok
20:06:24.0120 4100 volsnap		 (0d08d2f3b3ff84e433346669b5e0f639) C:\Windows\system32\drivers\volsnap.sys
20:06:24.0161 4100 volsnap - ok
20:06:24.0179 4100 vsmraid		 (5e2016ea6ebaca03c04feac5f330d997) C:\Windows\system32\drivers\vsmraid.sys
20:06:24.0194 4100 vsmraid - ok
20:06:24.0226 4100 VSS			 (b60ba0bc31b0cb414593e169f6f21cc2) C:\Windows\system32\vssvc.exe
20:06:24.0299 4100 VSS - ok
20:06:24.0319 4100 vwifibus	  (36d4720b72b5c5d9cb2b9c29e9df67a1) C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys
20:06:24.0345 4100 vwifibus - ok
20:06:24.0369 4100 W32Time		 (1c9d80cc3849b3788048078c26486e1a) C:\Windows\system32\w32time.dll
20:06:24.0402 4100 W32Time - ok
20:06:24.0432 4100 WacomPen	  (4e9440f4f152a7b944cb1663d3935a3e) C:\Windows\system32\drivers\wacompen.sys
20:06:24.0461 4100 WacomPen - ok
20:06:24.0499 4100 WANARP		 (356afd78a6ed4457169241ac3965230c) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
20:06:24.0570 4100 WANARP - ok
20:06:24.0574 4100 Wanarpv6	  (356afd78a6ed4457169241ac3965230c) C:\Windows\system32\DRIVERS\wanarp.sys
20:06:24.0603 4100 Wanarpv6 - ok
20:06:24.0663 4100 WatAdminSvc	 (3cec96de223e49eaae3651fcf8faea6c) C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe
20:06:24.0691 4100 WatAdminSvc - ok
20:06:24.0816 4100 wbengine	  (78f4e7f5c56cb9716238eb57da4b6a75) C:\Windows\system32\wbengine.exe
20:06:24.0930 4100 wbengine - ok
20:06:24.0955 4100 WbioSrvc	  (3aa101e8edab2db4131333f4325c76a3) C:\Windows\System32\wbiosrvc.dll
20:06:24.0987 4100 WbioSrvc - ok
20:06:25.0038 4100 wcncsvc		 (7368a2afd46e5a4481d1de9d14848edd) C:\Windows\System32\wcncsvc.dll
20:06:25.0157 4100 wcncsvc - ok
20:06:25.0175 4100 WcsPlugInService (20f7441334b18cee52027661df4a6129) C:\Windows\System32\WcsPlugInService.dll
20:06:25.0204 4100 WcsPlugInService - ok
20:06:25.0234 4100 Wd			 (72889e16ff12ba0f235467d6091b17dc) C:\Windows\system32\drivers\wd.sys
20:06:25.0246 4100 Wd - ok
20:06:25.0274 4100 Wdf01000	  (441bd2d7b4f98134c3a4f9fa570fd250) C:\Windows\system32\drivers\Wdf01000.sys
20:06:25.0299 4100 Wdf01000 - ok
20:06:25.0333 4100 WdiServiceHost (bf1fc3f79b863c914687a737c2f3d681) C:\Windows\system32\wdi.dll
20:06:25.0455 4100 WdiServiceHost - ok
20:06:25.0459 4100 WdiSystemHost  (bf1fc3f79b863c914687a737c2f3d681) C:\Windows\system32\wdi.dll
20:06:25.0483 4100 WdiSystemHost - ok
20:06:25.0511 4100 WebClient	  (3db6d04e1c64272f8b14eb8bc4616280) C:\Windows\System32\webclnt.dll
20:06:25.0544 4100 WebClient - ok
20:06:25.0562 4100 Wecsvc		 (c749025a679c5103e575e3b48e092c43) C:\Windows\system32\wecsvc.dll
20:06:25.0606 4100 Wecsvc - ok
20:06:25.0623 4100 wercplsupport  (7e591867422dc788b9e5bd337a669a08) C:\Windows\System32\wercplsupport.dll
20:06:25.0653 4100 wercplsupport - ok
20:06:25.0680 4100 WerSvc		 (6d137963730144698cbd10f202e9f251) C:\Windows\System32\WerSvc.dll
20:06:25.0724 4100 WerSvc - ok
20:06:25.0755 4100 WfpLwf		 (611b23304bf067451a9fdee01fbdd725) C:\Windows\system32\DRIVERS\wfplwf.sys
20:06:25.0782 4100 WfpLwf - ok
20:06:25.0805 4100 WIMMount	  (05ecaec3e4529a7153b3136ceb49f0ec) C:\Windows\system32\drivers\wimmount.sys
20:06:25.0814 4100 WIMMount - ok
20:06:25.0878 4100 WinDefend - ok
20:06:25.0886 4100 WinHttpAutoProxySvc - ok
20:06:26.0068 4100 Winmgmt		 (19b07e7e8915d701225da41cb3877306) C:\Windows\system32\wbem\WMIsvc.dll
20:06:26.0339 4100 Winmgmt - ok
20:06:26.0807 4100 WinRM		  (bcb1310604aa415c4508708975b3931e) C:\Windows\system32\WsmSvc.dll
20:06:26.0963 4100 WinRM - ok
20:06:27.0077 4100 WinUsb		 (fe88b288356e7b47b74b13372add906d) C:\Windows\system32\DRIVERS\WinUsb.sys
20:06:27.0110 4100 WinUsb - ok
20:06:27.0143 4100 Wlansvc		 (4fada86e62f18a1b2f42ba18ae24e6aa) C:\Windows\System32\wlansvc.dll
20:06:27.0226 4100 Wlansvc - ok
20:06:27.0289 4100 wlcrasvc	  (06c8fa1cf39de6a735b54d906ba791c6) C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe
20:06:27.0300 4100 wlcrasvc - ok
20:06:27.0390 4100 wlidsvc		 (2bacd71123f42cea603f4e205e1ae337) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
20:06:27.0474 4100 wlidsvc - ok
20:06:27.0518 4100 WmiAcpi		 (f6ff8944478594d0e414d3f048f0d778) C:\Windows\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys
20:06:27.0543 4100 WmiAcpi - ok
20:06:27.0599 4100 wmiApSrv	  (38b84c94c5a8af291adfea478ae54f93) C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe
20:06:27.0639 4100 wmiApSrv - ok
20:06:27.0716 4100 WMPNetworkSvc - ok
20:06:27.0745 4100 WPCSvc		 (96c6e7100d724c69fcf9e7bf590d1dca) C:\Windows\System32\wpcsvc.dll
20:06:27.0822 4100 WPCSvc - ok
20:06:27.0857 4100 WPDBusEnum	 (93221146d4ebbf314c29b23cd6cc391d) C:\Windows\system32\wpdbusenum.dll
20:06:27.0890 4100 WPDBusEnum - ok
20:06:27.0926 4100 ws2ifsl		 (6bcc1d7d2fd2453957c5479a32364e52) C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys
20:06:27.0965 4100 ws2ifsl - ok
20:06:27.0990 4100 wscsvc		 (e8b1fe6669397d1772d8196df0e57a9e) C:\Windows\System32\wscsvc.dll
20:06:28.0025 4100 wscsvc - ok
20:06:28.0031 4100 WSearch - ok
20:06:28.0090 4100 wuauserv	  (9df12edbc698b0bc353b3ef84861e430) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
20:06:28.0234 4100 wuauserv - ok
20:06:28.0251 4100 WudfPf		 (d3381dc54c34d79b22cee0d65ba91b7c) C:\Windows\system32\drivers\WudfPf.sys
20:06:28.0287 4100 WudfPf - ok
20:06:28.0318 4100 WUDFRd		 (cf8d590be3373029d57af80914190682) C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys
20:06:28.0346 4100 WUDFRd - ok
20:06:28.0367 4100 wudfsvc		 (7a95c95b6c4cf292d689106bcae49543) C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll
20:06:28.0402 4100 wudfsvc - ok
20:06:28.0499 4100 WwanSvc		 (9a3452b3c2a46c073166c5cf49fad1ae) C:\Windows\System32\wwansvc.dll
20:06:28.0551 4100 WwanSvc - ok
20:06:28.0645 4100 X6va007 - ok
20:06:28.0700 4100 MBR (0x1B8)	 (a36c5e4f47e84449ff07ed3517b43a31) \Device\Harddisk0\DR0
20:06:28.0945 4100 \Device\Harddisk0\DR0 - ok
20:06:28.0956 4100 MBR (0x1B8)	 (8f558eb6672622401da993e1e865c861) \Device\Harddisk1\DR2
20:06:31.0047 4100 \Device\Harddisk1\DR2 - ok
20:06:31.0054 4100 Boot (0x1200)  (afd86cb70a68fc447fc7727d27a69bf6) \Device\Harddisk0\DR0\Partition0
20:06:31.0058 4100 \Device\Harddisk0\DR0\Partition0 - ok
20:06:31.0067 4100 Boot (0x1200)  (1336a9591b47927dcd2794979311688c) \Device\Harddisk0\DR0\Partition1
20:06:31.0072 4100 \Device\Harddisk0\DR0\Partition1 - ok
20:06:31.0081 4100 Boot (0x1200)  (d5500e99fab258a4cab66cac773b8f63) \Device\Harddisk1\DR2\Partition0
20:06:31.0084 4100 \Device\Harddisk1\DR2\Partition0 - ok
20:06:31.0086 4100 ============================================================
20:06:31.0086 4100 Scan finished
20:06:31.0086 4100 ============================================================
20:06:31.0260 2556 Detected object count: 2
20:06:31.0260 2556 Actual detected object count: 2
20:07:05.0894 2556 SwitchBoard ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user
20:07:05.0894 2556 SwitchBoard ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip
20:07:05.0896 2556 Themes ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user
20:07:05.0896 2556 Themes ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

И тук всичко е чисто..!

Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук

* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.

* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.

* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.

* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.

* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.

* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата.

* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.

* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.

Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000 www.malwarebytes.org Версия на базата от данни: v2012.04.03.10 Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS Internet Explorer 9.0.8112.16421 MrGKanev :: MRGKANEV-PC [администратор] 3.4.2012 г. 21:03:31 ч. mbam-log-2012-04-03 (21-03-31).txt Тип сканиране: Пълно сканиране Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM Изключени опции за сканиране: P2P Сканирани обекти: 580128 Изминало време: 1 час(а), 15 минута(и), 32 секунда(и) Открити процеси в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити модули в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити ключове в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити стойности в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити информационни обекти в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити папки: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити файлове: 20 C:\Users\MrGKanev\Desktop\MrGKanev\fuck them\passwordspro\PasswordsPro.exe (PUP.PasswordsPro) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\Users\MrGKanev\Downloads\DDosers\DDosers\Hoic\hoic2.1.exe (HackTool.Hoylecann) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\Users\MrGKanev\Downloads\DDosers\DDosers\TeV DoS\TeVDos.exe (Spyware.Zeus) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Games\Angry Birds Cracked Final Complete Pack-SenseMan\other\Update 4-Trainers\Trainer_pack_senseman\Angry birds\angry_birds_plus2_multi_trainer.exe (HackTool.GamesCheat.Gen) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Games\Angry Birds Cracked Final Complete Pack-SenseMan\other\Update 4-Trainers\Trainer_pack_senseman\Angry birds Rio\angry_birds_rio_plus2_trainer.exe (HackTool.GamesCheat.Gen) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Games\Fruit Ninja HD\TDU.exe (Packer.ModifiedUPX) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Games\Need For Speed Underground 2 Portable\Need For Speed Underground 2 Portable - [Espera]\SetupReg.exe (Trojan.Nuker) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\OS\Windows XP SP2 Home Edition\WPA Kill.exe (Hacktool.Wpakill) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\OS\Windows.7.Ultimate.32-64Bit.(2010-07-14)\Windows Loader 1.9-DAZ\Windows Loader.exe (PUP.HackTool.Windowsloader) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Programs\Adobe Dreamweaver CS5.5 - CORE\keygen.exe (Trojan.Agent.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Programs\Adobe Flash CS4 v10.0 Professional\crack\shock\adobe.flash.cs4.v10.0.professional-patch.exe (PUP.Hacktool.Patcher) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Programs\Adobe Flash Professional CS5\keygen.exe (Trojan.Agent.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Programs\Adobe Flash Professional CS5\Adobe Creative Suite 5 Master Collection KEYMAKER.ONLY\keygen.exe (Trojan.Agent.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Programs\Adobe Flash Professional CS5.5 - CORE\keygen.exe (Trojan.Agent.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Programs\Adobe.Creative.Suite.5.Master.Collection.ESD.ISO-CORE\Keygen\keygen.exe (Trojan.Agent.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Programs\Adobe_Photoshop_CS2_9.0_Final +Crack\Crack\keygen.exe (Trojan.Agent.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Programs\Camtasia Studio 7 + Keygen\Camtasia_Studio_7_Keygen.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Programs\Windows 7 Manager v2.1.8 Final (x86 & x64)\keygen.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\WORK\asdfa\coretemp_1236.exe (PUP.BundleOffers.IIQ) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\мой неща\Programi\fgf160.exe (Adware.Cydoor) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. (край)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Засега не, но компютърът все още работи бавно.Според вас това от вирус ли е или просто е много натоварен?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Няма данни за активни зарази...!:)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Много благодаря ще търся проблема явно от ненужни процеси... :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Публикувано изображениеИзтеглете Autoruns :
 • стартирайте програмата;
 • изберете Options -> Hide Microsoft and Windows Entries;
 • меню File -> Refresh;
 • меню File -> Save...;
 • запазете файла някъде с желано от вас име (във формат txt), архивирайте го с програма по желание и го прикачете към темата.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не успях да го кача като файл.Друг въпрос:Ще си пречат ли антивирусните Avast и Malwarebytes Anti-Malware или трябва да деинсталирам някоя от тях?

"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" "" "" ""
+ "AdobeAAMUpdater-1.0" "Adobe Updater Startup Utility" "Adobe Systems Incorporated" "c:\program files (x86)\common files\adobe\oobe\pdapp\uwa\updaterstartuputility.exe"
+ "RTHDVCPL" "Realtek HD Audio Manager" "Realtek Semiconductor" "c:\program files\realtek\audio\hda\ravcpl64.exe"
"HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" "" "" ""
+ "Adobe ARM" "Adobe Reader and Acrobat Manager" "Adobe Systems Incorporated" "c:\program files (x86)\common files\adobe\arm\1.0\adobearm.exe"
+ "AdobeCS5.5ServiceManager" "Adobe CS5.5 Service Manager" "Adobe Systems Incorporated" "c:\program files (x86)\common files\adobe\cs5.5servicemanager\cs5.5servicemanager.exe"
+ "avast" "avast! Antivirus" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\avastui.exe"
+ "SunJavaUpdateSched" "Java(TM) Update Scheduler" "Sun Microsystems, Inc." "c:\program files (x86)\common files\java\java update\jusched.exe"
+ "SwitchBoard" "SwitchBoard Server (32 bit)" "Adobe Systems Incorporated" "c:\program files (x86)\common files\adobe\switchboard\switchboard.exe"
"C:\Users\MrGKanev\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup" "" "" ""
+ "MultiSkypeLauncher.lnk" "MultiSkypeLauncher" "IM-history" "c:\program files (x86)\multiskypelauncher\multiskypelauncher.exe"
"HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" "" "" ""
+ "DAEMON Tools Lite" "DAEMON Tools Lite" "DT Soft Ltd" "c:\program files (x86)\daemon tools lite\dtlite.exe"
+ "Google Update" "Google Installer" "Google Inc." "c:\users\mrgkanev\appdata\local\google\update\googleupdate.exe"
+ "uTorrent" "µTorrent" "BitTorrent, Inc." "c:\users\mrgkanev\documents\downloads\utorrent.exe"
"HKLM\Software\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers" "" "" ""
+ "avast" "avast! Shell Extension" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\ashsha64.dll"
+ "FormatFactoryShell" "FormatFactory Shell Menu Module" "Free Time" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\shellex64_101.dll"
+ "IZArcCM" "IZArcCM64 Shell Context Menu for x64 Windows" "" "c:\program files (x86)\izarc\izarccm64.dll"
+ "Notepad++64" "ShellHandler for Notepad++ (64 bit)" "" "c:\program files (x86)\notepad++\nppshell_04.dll"
"HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\*\ShellEx\ContextMenuHandlers" "" "" ""
+ "avast" "avast! Shell Extension" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\ashshell.dll"
+ "IZArcCM" "IZArcCM64 Shell Context Menu for x64 Windows" "" "c:\program files (x86)\izarc\izarccm64.dll"
+ "NeroShellExt Class" "Nero Burning ROM Shell Extension" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\nero\neroshellext\neroshellext.dll"
"HKLM\Software\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers" "" "" ""
+ "00avast" "avast! Shell Extension" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\ashsha64.dll"
+ "MBAMShlExt" "Malwarebytes Anti-Malware" "Malwarebytes Corporation" "c:\program files (x86)\malwarebytes' anti-malware\mbamext.dll"
"HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\AllFileSystemObjects\ShellEx\ContextMenuHandlers" "" "" ""
+ "00avast" "avast! Shell Extension" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\ashshell.dll"
"HKLM\Software\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers" "" "" ""
+ "FormatFactoryShell" "FormatFactory Shell Menu Module" "Free Time" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\shellex64_101.dll"
+ "IZArcCM" "IZArcCM64 Shell Context Menu for x64 Windows" "" "c:\program files (x86)\izarc\izarccm64.dll"
"HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Directory\ShellEx\ContextMenuHandlers" "" "" ""
+ "IZArcCM" "IZArcCM64 Shell Context Menu for x64 Windows" "" "c:\program files (x86)\izarc\izarccm64.dll"
+ "NeroShellExt Class" "Nero Burning ROM Shell Extension" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\nero\neroshellext\neroshellext.dll"
"HKLM\Software\Classes\Directory\Shellex\CopyHookHandlers" "" "" ""
+ "FileZilla3CopyHook" "fzshellext Dynamic Link Library" "" "c:\program files (x86)\filezilla ftp client\fzshellext_64.dll"
"HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Directory\Shellex\CopyHookHandlers" "" "" ""
+ "FileZilla3CopyHook" "fzshellext Dynamic Link Library" "" "c:\program files (x86)\filezilla ftp client\fzshellext.dll"
"HKLM\Software\Classes\Directory\Background\ShellEx\ContextMenuHandlers" "" "" ""
+ "NvCplDesktopContext" "" "NVIDIA Corporation" "c:\windows\system32\nvshext.dll"
"HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Folder\Shellex\ColumnHandlers" "" "" ""
+ "PDF Shell Extension" "PDF Shell Extension" "Adobe Systems, Inc." "c:\program files (x86)\common files\adobe\acrobat\activex\pdfshell.dll"
"HKLM\Software\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers" "" "" ""
+ "avast" "avast! Shell Extension" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\ashsha64.dll"
+ "MBAMShlExt" "Malwarebytes Anti-Malware" "Malwarebytes Corporation" "c:\program files (x86)\malwarebytes' anti-malware\mbamext.dll"
"HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Folder\ShellEx\ContextMenuHandlers" "" "" ""
+ "avast" "avast! Shell Extension" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\ashshell.dll"
"HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellIconOverlayIdentifiers" "" "" ""
+ "00avast" "avast! Shell Extension" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\ashsha64.dll"
"HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects" "" "" ""
+ "avast! WebRep" "avast! WebRep Plugin" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\aswwebrepie64.dll"
"HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects" "" "" ""
+ "Adobe PDF Link Helper" "Adobe PDF Helper for Internet Explorer" "Adobe Systems Incorporated" "c:\program files (x86)\common files\adobe\acrobat\activex\acroiehelpershim.dll"
+ "avast! WebRep" "avast! WebRep Plugin" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\aswwebrepie.dll"
+ "Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper" "Java(TM) Platform SE binary" "Sun Microsystems, Inc." "c:\program files (x86)\java\jre6\bin\jp2ssv.dll"
+ "Java(tm) Plug-In SSV Helper" "Java(TM) Platform SE binary" "Sun Microsystems, Inc." "c:\program files (x86)\java\jre6\bin\ssv.dll"
"HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar" "" "" ""
+ "avast! WebRep" "avast! WebRep Plugin" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\aswwebrepie64.dll"
"HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar" "" "" ""
+ "avast! WebRep" "avast! WebRep Plugin" "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\aswwebrepie.dll"
"Task Scheduler" "" "" ""
+ "\Adobe Flash Player Updater" "Adobe® Flash® Player Update Service 11.2 r202" "Adobe Systems Incorporated" "c:\windows\syswow64\macromed\flash\flashplayerupdateservice.exe"
+ "\AdobeAAMUpdater-1.0-MrGKanev-PC-MrGKanev" "Adobe Updater Startup Utility" "Adobe Systems Incorporated" "c:\program files (x86)\common files\adobe\oobe\pdapp\uwa\updaterstartuputility.exe"
+ "\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3330198081-3812497937-4110283125-1000Core" "Google Installer" "Google Inc." "c:\users\mrgkanev\appdata\local\google\update\googleupdate.exe"
+ "\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3330198081-3812497937-4110283125-1000UA" "Google Installer" "Google Inc." "c:\users\mrgkanev\appdata\local\google\update\googleupdate.exe"
+ "\Microsoft\Windows\NetTrace\GatherNetworkInfo" "" "" "c:\windows\system32\gathernetworkinfo.vbs"
+ "\{54EE2A5A-CE6E-4387-9286-D13B2CE9080C}" "Google Chrome" "Google Inc." "c:\users\mrgkanev\appdata\local\google\chrome\application\chrome.exe"
+ "\{AD902185-EFD7-47B4-B4A0-B08DD3EC051C}" "" "" "c:\program files (x86)\activision\call of duty 4 - modern warfare\iw3mp.exe"
+ "\{FD9882DD-65F5-467C-8661-2BA685B86F14}" "" "" "c:\program files (x86)\activision\call of duty 4 - modern warfare\iw3mp.exe"
"HKLM\System\CurrentControlSet\Services" "" "" ""
+ "AdobeARMservice" "Adobe Acrobat Updater keeps your Adobe software up to date." "Adobe Systems Incorporated" "c:\program files (x86)\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe"
+ "AdobeFlashPlayerUpdateSvc" "This service keeps your Adobe Flash Player installation up to date with the latest enhancements and security fixes." "Adobe Systems Incorporated" "c:\windows\syswow64\macromed\flash\flashplayerupdateservice.exe"
+ "avast! Antivirus" "Управлява и изпълнява антивирусните услуги на avast! на този компютър. Това включва резидентна защита, клетката за вируси и планировчика." "AVAST Software" "c:\program files\avast software\avast\avastsvc.exe"
+ "mysql" "" "" "c:\xampp\mysql\bin\mysqld.exe"
+ "NAUpdate" "Provides access to Nero application updates and manages Nero applications." "Nero AG" "c:\program files (x86)\nero\update\nasvc.exe"
+ "nvsvc" "Provides system and desktop level support to the NVIDIA display driver" "NVIDIA Corporation" "c:\windows\system32\nvvsvc.exe"
+ "nvUpdatusService" "NVIDIA Settings Update Manager service, used to check new updates from NVIDIA server." "NVIDIA Corporation" "c:\program files (x86)\nvidia corporation\nvidia updatus\daemonu.exe"
+ "PnkBstrA" "PunkBuster Service Component [v1029] http://www.evenbalance.com" "" "c:\windows\syswow64\pnkbstra.exe"
+ "Steam Client Service" "Steam Client Service monitors and updates Steam content" "Valve Corporation" "c:\program files (x86)\common files\steam\steamservice.exe"
+ "Stereo Service" "Provides system support for NVIDIA Stereoscopic 3D driver" "NVIDIA Corporation" "c:\program files (x86)\nvidia corporation\3d vision\nvscpapisvr.exe"
+ "SwitchBoard" "SwitchBoard Server (32 bit)" "Adobe Systems Incorporated" "c:\program files (x86)\common files\adobe\switchboard\switchboard.exe"
+ "TeamViewer7" "TeamViewer Remote Software" "TeamViewer GmbH" "c:\program files (x86)\teamviewer\version7\teamviewer_service.exe"
"HKLM\System\CurrentControlSet\Services" "" "" ""
+ "52158731" "52158731" "Kaspersky Lab ZAO" "c:\windows\system32\drivers\52158731.sys"
+ "adfs" "Adobe Drive File System Driver" "Adobe Systems, Inc." "c:\windows\system32\drivers\adfs.sys"
+ "adp94xx" "Adaptec Windows SAS/SATA Storport Driver" "Adaptec, Inc." "c:\windows\system32\drivers\adp94xx.sys"
+ "adpahci" "Adaptec Windows SATA Storport Driver" "Adaptec, Inc." "c:\windows\system32\drivers\adpahci.sys"
+ "adpu320" "Adaptec StorPort Ultra320 SCSI Driver (X64)" "Adaptec, Inc." "c:\windows\system32\drivers\adpu320.sys"
+ "aliide" "ALi mini IDE Driver" "Acer Laboratories Inc." "c:\windows\system32\drivers\aliide.sys"
+ "ALSysIO" "" "" "File not found: C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys"
+ "amdsata" "AHCI 1.2 Device Driver" "Advanced Micro Devices" "c:\windows\system32\drivers\amdsata.sys"
+ "amdsbs" "AMD Technology AHCI Compatible Controller Driver for Windows - AMD64 platform" "AMD Technologies Inc." "c:\windows\system32\drivers\amdsbs.sys"
+ "amdxata" "Storage Filter Driver" "Advanced Micro Devices" "c:\windows\system32\drivers\amdxata.sys"
+ "arc" "Adaptec RAID Storport Driver" "Adaptec, Inc." "c:\windows\system32\drivers\arc.sys"
+ "arcsas" "Adaptec SAS RAID WS03 Driver" "Adaptec, Inc." "c:\windows\system32\drivers\arcsas.sys"
+ "aswFsBlk" "avast! mini-filter driver (aswFsBlk)" "AVAST Software" "c:\windows\system32\drivers\aswfsblk.sys"
+ "aswMonFlt" "avast! mini-filter driver (aswMonFlt)" "AVAST Software" "c:\windows\system32\drivers\aswmonflt.sys"
+ "aswRdr" "avast! WFP Redirect driver" "AVAST Software" "c:\windows\system32\drivers\aswrdr2.sys"
+ "aswSnx" "avast! virtualization driver (aswSnx)" "AVAST Software" "c:\windows\system32\drivers\aswsnx.sys"
+ "aswSP" "avast! Self Protection" "AVAST Software" "c:\windows\system32\drivers\aswsp.sys"
+ "aswTdi" "avast! Network Shield TDI driver" "AVAST Software" "c:\windows\system32\drivers\aswtdi.sys"
+ "AtiPcie" "AMD PCIE Filter Driver for ATI PCIE chipset" "Advanced Micro Devices Inc." "c:\windows\system32\drivers\atipcie64.sys"
+ "b06bdrv" "Broadcom NetXtreme II GigE VBD" "Broadcom Corporation" "c:\windows\system32\drivers\bxvbda.sys"
+ "b57nd60a" "Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet NDIS6.x Unified Driver." "Broadcom Corporation" "c:\windows\system32\drivers\b57nd60a.sys"
+ "BrFiltLo" "Windows ME USB Mass-Storage Bulk-Only Lower Filter Driver" "Brother Industries, Ltd." "c:\windows\system32\drivers\brfiltlo.sys"
+ "BrFiltUp" "Windows ME USB Mass-Storage Bulk-Only Upper Filter Driver" "Brother Industries, Ltd." "c:\windows\system32\drivers\brfiltup.sys"
+ "Brserid" "Brotehr Serial I/F Driver (WDM)" "Brother Industries Ltd." "c:\windows\system32\drivers\brserid.sys"
+ "BrSerWdm" "Brother Serial driver (WDM version)" "Brother Industries Ltd." "c:\windows\system32\drivers\brserwdm.sys"
+ "BrUsbMdm" "Brother USB MDM Driver " "Brother Industries Ltd." "c:\windows\system32\drivers\brusbmdm.sys"
+ "BrUsbSer" "Brother USB Serial Driver" "Brother Industries Ltd." "c:\windows\system32\drivers\brusbser.sys"
+ "cmdide" "CMD PCI IDE Bus Driver" "CMD Technology, Inc." "c:\windows\system32\drivers\cmdide.sys"
+ "dtsoftbus01" "DAEMON Tools Virtual Bus Driver" "DT Soft Ltd" "c:\windows\system32\drivers\dtsoftbus01.sys"
+ "ebdrv" "Broadcom NetXtreme II 10 GigE VBD" "Broadcom Corporation" "c:\windows\system32\drivers\evbda.sys"
+ "elxstor" "Storport Miniport Driver for LightPulse HBAs" "Emulex" "c:\windows\system32\drivers\elxstor.sys"
+ "hcw85cir" "Hauppauge WinTV 885 Consumer IR Driver for eHome" "Hauppauge Computer Works, Inc." "c:\windows\system32\drivers\hcw85cir.sys"
+ "HpSAMD" "Smart Array SAS/SATA Controller Media Driver" "Hewlett-Packard Company" "c:\windows\system32\drivers\hpsamd.sys"
+ "iaStorV" "Intel Matrix Storage Manager driver - x64" "Intel Corporation" "c:\windows\system32\drivers\iastorv.sys"
+ "iirsp" "Intel/ICP Raid Storport Driver" "Intel Corp./ICP vortex GmbH" "c:\windows\system32\drivers\iirsp.sys"
+ "IntcAzAudAddService" "Realtek(r) High Definition Audio Function Driver" "Realtek Semiconductor Corp." "c:\windows\system32\drivers\rtkvhd64.sys"
+ "LSI_FC" "LSI Fusion-MPT FC Driver (StorPort)" "LSI Corporation" "c:\windows\system32\drivers\lsi_fc.sys"
+ "LSI_SAS" "LSI Fusion-MPT SAS Driver (StorPort)" "LSI Corporation" "c:\windows\system32\drivers\lsi_sas.sys"
+ "LSI_SAS2" "LSI SAS Gen2 Driver (StorPort)" "LSI Corporation" "c:\windows\system32\drivers\lsi_sas2.sys"
+ "LSI_SCSI" "LSI Fusion-MPT SCSI Driver (StorPort)" "LSI Corporation" "c:\windows\system32\drivers\lsi_scsi.sys"
+ "megasas" "MEGASAS RAID Controller Driver for Windows 7\Server 2008 R2 for x64" "LSI Corporation" "c:\windows\system32\drivers\megasas.sys"
+ "MegaSR" "LSI MegaRAID Software RAID Driver" "LSI Corporation, Inc." "c:\windows\system32\drivers\megasr.sys"
+ "nfrd960" "IBM ServeRAID Controller Driver" "IBM Corporation" "c:\windows\system32\drivers\nfrd960.sys"
+ "NVHDA" "NVIDIA HDMI Audio Driver" "NVIDIA Corporation" "c:\windows\system32\drivers\nvhda64v.sys"
+ "nvlddmkm" "NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 285.62 " "NVIDIA Corporation" "c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys"
+ "nvraid" "NVIDIA® nForce(TM) RAID Driver" "NVIDIA Corporation" "c:\windows\system32\drivers\nvraid.sys"
+ "nvstor" "NVIDIA® nForce(TM) Sata Performance Driver" "NVIDIA Corporation" "c:\windows\system32\drivers\nvstor.sys"
+ "PxHlpa64" "Px Engine Device Driver for 64-bit Windows" "Sonic Solutions" "c:\windows\system32\drivers\pxhlpa64.sys"
+ "ql2300" "QLogic Fibre Channel Stor Miniport Driver" "QLogic Corporation" "c:\windows\system32\drivers\ql2300.sys"
+ "ql40xx" "QLogic iSCSI Storport Miniport Driver" "QLogic Corporation" "c:\windows\system32\drivers\ql40xx.sys"
+ "RSUSBSTOR" "Realtek USB Mass Storage Driver for 2K/XP/Vista/Win7" "Realtek Semiconductor Corp." "c:\windows\system32\drivers\rtsustor.sys"
+ "RTL8167" "Realtek 8136/8168/8169 NDIS 6.20 64-bit Driver				" "Realtek											" "c:\windows\system32\drivers\rt64win7.sys"
+ "secdrv" "Macrovision SECURITY Driver" "Macrovision Corporation, Macrovision Europe Limited, and Macrovision Japan and Asia K.K." "c:\windows\system32\drivers\secdrv.sys"
+ "SiSRaid2" "SiS RAID Stor Miniport Driver" "Silicon Integrated Systems Corp." "c:\windows\system32\drivers\sisraid2.sys"
+ "SiSRaid4" "SiS AHCI Stor-Miniport Driver" "Silicon Integrated Systems" "c:\windows\system32\drivers\sisraid4.sys"
+ "stexstor" "Promise SuperTrak EX Series Driver for Windows " "Promise Technology" "c:\windows\system32\drivers\stexstor.sys"
+ "teamviewervpn" "TeamViewerVPN Network Adapter" "TeamViewer GmbH" "c:\windows\system32\drivers\teamviewervpn.sys"
+ "usbfilter" "AMD USB Filter Driver" "Advanced Micro Devices" "c:\windows\system32\drivers\usbfilter.sys"
+ "VBoxDrv" "VirtualBox Support Driver" "Oracle Corporation" "c:\windows\system32\drivers\vboxdrv.sys"
+ "VBoxNetAdp" "VirtualBox Host-Only Network Adapter Driver" "Oracle Corporation" "c:\windows\system32\drivers\vboxnetadp.sys"
+ "VBoxNetFlt" "VirtualBox Bridged Networking Driver" "Oracle Corporation" "c:\windows\system32\drivers\vboxnetflt.sys"
+ "VBoxUSBMon" "VirtualBox USB Monitor Driver" "Oracle Corporation" "c:\windows\system32\drivers\vboxusbmon.sys"
+ "VGPU" "" "" "File not found: System32\drivers\rdvgkmd.sys"
+ "viaide" "VIA Generic PCI IDE Bus Driver" "VIA Technologies, Inc." "c:\windows\system32\drivers\viaide.sys"
+ "vsmraid" "VIA RAID DRIVER FOR AMD-X86-64" "VIA Technologies Inc.,Ltd" "c:\windows\system32\drivers\vsmraid.sys"
+ "X6va007" "" "" "File not found: C:\Users\MrGKanev\AppData\Local\Temp\0078BC5.tmp"
"HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32" "" "" ""
+ "msacm.l3acm" "MPEG Layer-3 Audio Codec for MSACM" "Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS" "c:\windows\system32\l3codeca.acm"
+ "VIDC.FPS1" "Fraps" "Beepa P/L" "c:\windows\system32\frapsv64.dll"
+ "vidc.tscc" "TechSmith Screen Capture Codec" "TechSmith Corporation" "c:\windows\syswow64\tsccvid64.dll"
"HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32" "" "" ""
+ "msacm.l3acm" "MPEG Layer-3 Audio Codec for MSACM" "Fraunhofer Institut Integrierte Schaltungen IIS" "c:\windows\syswow64\l3codeca.acm"
+ "vidc.cvid" "Cinepak® Codec" "Radius Inc." "c:\windows\syswow64\iccvid.dll"
+ "VIDC.FPS1" "Fraps" "Beepa P/L" "c:\windows\syswow64\frapsvid.dll"
+ "vidc.tscc" "TechSmith Screen Capture Codec" "TechSmith Corporation" "c:\windows\syswow64\tsccvid.dll"
"HKLM\Software\Classes\Filter" "" "" ""
+ "iZotope Consumer Restoration" "iZotope Consumer Restoration" "iZotope, Inc." "c:\program files (x86)\common files\techsmith shared\izotope\izotope_consumerrestoration.dll"
+ "iZotope Vocal Enhancement" "iZotope Vocal Enhancement" "iZotope, Inc." "c:\program files (x86)\common files\techsmith shared\izotope\izotope_vocalenhancement.dll"
+ "LAME Audio Encoder" "LAME Audio Encoder" "" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\lame_dshow.ax"
"HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{083863F1-70DE-11d0-BD40-00A0C911CE86}\Instance" "" "" ""
+ "AC3Filter" "ac3filter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\ac3filter.ax"
+ "DirectVobSub" "VobSub & TextSub filter for DirectShow/VirtualDub/Avisynth" "Gabest" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\avisynthplugins\vsfilter.dll"
+ "DirectVobSub (auto-loading version)" "VobSub & TextSub filter for DirectShow/VirtualDub/Avisynth" "Gabest" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\avisynthplugins\vsfilter.dll"
+ "Emuzed AAC/AAC+ Decoder TFilter" "Emuzed AAC/AAC+ Decoder Filter" "Emuzed Inc. " "c:\program files (x86)\common files\nokia\codecs\emzaacdecfilter.dll"
+ "Emuzed AMR/3GPP/MP4/MP3 Multiplexer-Filter" "Emuzed MP4/3GP2/AMR/QCP Multiplexer/Sink Filter" "Emuzed Inc. " "c:\program files (x86)\common files\nokia\codecs\ezdmp4muxfilter.dll"
+ "Emuzed AMR/QCP/3GPP/MP4/3G2 Source Filter" "Emuzed MP4/3GP2/AMR/QCP Source Filter" "Emuzed Inc. " "c:\program files (x86)\common files\nokia\codecs\emzmp4source.dll"
+ "Emuzed H264 Video Decoder-Filter" "Emuzed H.264 Video Transform Filter" "Emuzed Inc. " "c:\program files (x86)\common files\nokia\codecs\ezdh264dectfilter.dll"
+ "Emuzed MP3 Source/Decoder Filter" "Emuzed MP3 Source/Decoder Filter" "Emuzed Inc. " "c:\program files (x86)\common files\nokia\codecs\emzmp3sourcefilter.dll"
+ "Emuzed MP4SP/H263 Video Decoder-Filter" "Emuzed MP4SP/H.263 Video Transform Filter" "Emuzed Inc. " "c:\program files (x86)\common files\nokia\codecs\emzdecmp4_h263.dll"
+ "ffdshow Audio Decoder" "DirectShow and VFW video and audio decoding/encoding/processing filter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\ffdshow\ffdshow.ax"
+ "ffdshow Audio Processor" "DirectShow and VFW video and audio decoding/encoding/processing filter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\ffdshow\ffdshow.ax"
+ "ffdshow DXVA Video Decoder" "DirectShow and VFW video and audio decoding/encoding/processing filter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\ffdshow\ffdshow.ax"
+ "ffdshow raw video filter" "DirectShow and VFW video and audio decoding/encoding/processing filter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\ffdshow\ffdshow.ax"
+ "ffdshow subtitles filter" "DirectShow and VFW video and audio decoding/encoding/processing filter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\ffdshow\ffdshow.ax"
+ "ffdshow Video Decoder" "DirectShow and VFW video and audio decoding/encoding/processing filter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\ffdshow\ffdshow.ax"
+ "Gretech AAC Source Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech ASF Source Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech AsfEx Source Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech Audio Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gaf.ax"
+ "Gretech AVI Source Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech FLV Source Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech MKV Source Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech MP3 Source Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech MP4 Source Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech MPEG Source Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech MPEG Source Filter2" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech Network(AVI) Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gnf.ax"
+ "Gretech Network(FLV) Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gnf.ax"
+ "Gretech Network(GOM) Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gnf.ax"
+ "Gretech Network(OGG) Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gnf.ax"
+ "Gretech Network(SHOUTcast) Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gnf.ax"
+ "Gretech OGG Source Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech OGG Source Filter2" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gsfu.ax"
+ "Gretech Video Filter" "" "" "c:\program files (x86)\gretech\gomplayer\gvf.ax"
+ "Haali Matroska Muxer" "Haali Media Splitter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\haali\splitter.ax"
+ "Haali Media Splitter" "Haali Media Splitter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\haali\splitter.ax"
+ "Haali Media Splitter (AR)" "Haali Media Splitter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\haali\splitter.ax"
+ "Haali Simple Media Splitter" "Haali Media Splitter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\haali\splitter.ax"
+ "Haali Video Renderer" "" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\haali\dxr.dll"
+ "Haali Video Sink" "Haali Media Splitter" "" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\haali\splitter.ax"
+ "LAME Audio Encoder" "LAME Audio Encoder" "" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\lame_dshow.ax"
+ "MPC - Avi Source" "Avi Splitter" "Gabest" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\avisplitter.ax"
+ "MPC - Avi Splitter" "Avi Splitter" "Gabest" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\avisplitter.ax"
+ "MPC - FLV Source (Gabest)" "FLV Splitter" "MPC-HC Team" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\flvsplitter.ax"
+ "MPC - FLV Splitter (Gabest)" "FLV Splitter" "MPC-HC Team" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\flvsplitter.ax"
+ "MPC - Matroska Source" "Matroska Splitter" "MPC-HC Team" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\matroskasplitter.ax"
+ "MPC - Matroska Splitter" "Matroska Splitter" "MPC-HC Team" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\matroskasplitter.ax"
+ "MPC - MP4 Source" "MP4 Splitter" "MPC-HC Team" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\mp4splitter.ax"
+ "MPC - MP4 Splitter" "MP4 Splitter" "MPC-HC Team" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\mp4splitter.ax"
+ "MPC - Mpeg Source (Gabest)" "Mpeg Splitter" "MPC-HC Team" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\mpegsplitter.ax"
+ "MPC - Mpeg Splitter (Gabest)" "Mpeg Splitter" "MPC-HC Team" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\mpegsplitter.ax"
+ "MPC - MPEG4 Video Source" "MP4 Splitter" "MPC-HC Team" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\mp4splitter.ax"
+ "MPC - MPEG4 Video Splitter" "MP4 Splitter" "MPC-HC Team" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\mp4splitter.ax"
+ "MPC - Video decoder" "H.264/VC-1 DXVA video decoder" "MPC HomeCinema" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\mpcvideodec.ax"
+ "Nero Audio CD Filter" "Nero Audio CD Source Filter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\neaudcd.ax"
+ "Nero Audio CD Navigator" "Nero Audio CD Source Filter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\neaudcd.ax"
+ "Nero Audio Processor" "Nero Audio Processor" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\neaudioconv.ax"
+ "Nero Audio Source" "Nero Library" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nerender.ax"
+ "Nero Audio Stream Renderer" "Nero Library" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nerender.ax"
+ "Nero Audio Stream Renderer" "Nero Library" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nerender.ax"
+ "Nero Digital Audio Decoder" "Nero Audio Decoder" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\neaudio.ax"
+ "Nero Digital AVC Audio Encoder" "AAC LC/HE Audio Encoder" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nendaud.ax"
+ "Nero Digital AVC File Writer" "NeroDigital File Format Muxer" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nendmux.ax"
+ "Nero Digital AVC Muxer" "NeroDigital File Format Muxer" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nendmux.ax"
+ "Nero Digital AVC Null Renderer" "NeroDigital File Format Muxer" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nendmux.ax"
+ "Nero Digital AVC Subpicture Enc" "NeroDigital File Format Muxer" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nendmux.ax"
+ "Nero Digital Parser" "NeroDigital / mp4 / avi / mov parser" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\ndparser.ax"
+ "Nero DV Splitter" "DV Splitter Filter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nedvsplitter.ax"
+ "Nero DVD Decoder" "MPEG-1/2/4 & AVC video decoder w/ DxVA" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nevideo.ax"
+ "Nero DVD Navigator" "DVD Navigator Filter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nedvd.ax"
+ "Nero ES Video Reader" "NeroDigital / mp4 / avi / mov parser" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\ndparser.ax"
+ "Nero File Source" "Nero SVCD source filter" "Nero AG " "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nefilesrc.ax"
+ "Nero File Source (Async.)" "NeFileSourceAsync" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nefilesourceasync.ax"
+ "Nero File Source / Splitter" "Push Mode VOB Source Filter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nefsource.ax"
+ "Nero Format Converter" "Frame rate / Color space converter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\neroformatconv.ax"
+ "Nero Frame Capture" "Direct Show frame grabber filter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\necapture.ax"
+ "Nero Mpeg2 Encoder" "MPEG 1/2 Video Encoder" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nevcr.ax"
+ "Nero Photo Source" "NePhotoSource" "Ahead Software AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nephotosource.ax"
+ "Nero PS Muxer" "PS Muxer Filter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nepsmuxer.ax"
+ "Nero QuickTime(tm) Audio Decoder" "QuickTime(tm) Decoder Wrapper" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\neqtdec.ax"
+ "Nero QuickTime(tm) Video Decoder" "QuickTime(tm) Decoder Wrapper" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\neqtdec.ax"
+ "Nero Resize" "Nero Resizing Filter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\neresize.ax"
+ "Nero Scene Change Detector" "Scene Change Detector" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nescenedetector.ax"
+ "Nero Scene Change Detector" "Scene Change Detector" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nescenedetector.ax"
+ "Nero Splitter" "Splitter Filter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nesplitter.ax"
+ "Nero Vcd Navigator" "Nero Vcd Navigator Filter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nevcd.ax"
+ "Nero Video Analyzer" "Nero Video Analyzer" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nevideoanalyzer.ax"
+ "Nero Video Decoder" "MPEG-1/2/4 & AVC video decoder w/ DxVA" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nevideo.ax"
+ "Nero Video Processor" "Resize / Deinterlace / Color Correction / Film Effect / Frame Capture Filter" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nerovideoproc.ax"
+ "Nero Video Source" "Nero Library" "Nero AG" "c:\program files (x86)\common files\ahead\dsfilter\nerender.ax"
+ "Nokia H264Dec HP/MP Filter" "NokiaH264HPMPDecTFilter" "Nokia" "c:\program files (x86)\common files\nokia\codecs\nokiah264hpmpdectfilter.dll"
+ "Nokia MPEG4ASP Decoder Filter" "MPEG4ASP H263 Decoder Filter" "Nokia" "c:\program files (x86)\common files\nokia\codecs\nokiadecmp4asp_h263.dll"
+ "RealAudio Decoder" "RealMedia Splitter" "Gabest" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\realmediasplitter.ax"
+ "RealMedia Source" "RealMedia Splitter" "Gabest" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\realmediasplitter.ax"
+ "RealMedia Splitter" "RealMedia Splitter" "Gabest" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\realmediasplitter.ax"
+ "RealVideo Decoder" "RealMedia Splitter" "Gabest" "c:\program files (x86)\freetime\formatfactory\ffmodules\filters\realmediasplitter.ax"
+ "TechSmith Camera Adjust" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith File Source" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Floating Point Wave Filter" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Flv Key Frame Setter" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Force Color32A" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith ForceColor 24" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith ForceColor 32" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith ForceColor 555" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith ForceColor 565" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith ForceColor 8" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Frame Rate Tuner" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Frame Skip Filter" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Image Source" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Overlay" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Perf Skip Filter" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith PushBitmap Source" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith PushBitmap Source" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith PushVMR Source" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "Techsmith Quicktime MOV Source" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Simple PIP" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith SimplePushBitmap Source" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Sound Effects Filter" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Splitter Filter" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "Techsmith Structured Storage Writer" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith SWF Writer" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Time Adjust" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Title Source" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Wave Buffer" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith Wave Dest" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith WMFSDK Writer" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"
+ "TechSmith ZoomPIP Filter" "Camtasia Studio DirectShow Filters" "TechSmith Corporation" "c:\program files (x86)\techsmith\camtasia studio 7\camtasiafilters.dll"

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ще си пречат ли антивирусните Avast и Malwarebytes Anti-Malware или трябва да деинсталирам някоя от тях?

Не.Даже е желателно да са двете на компютъра ви..С Malwarebytes Anti-Malware минимум един път в седмицата сканирайте..и не забравяйте да обновявате програмата..!:)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Разбира се благодаря за отделеното време и приятна вечер от мен. :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това с логовете нещо да го правя ли говоря за Autoruns?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ох да...ще го огледам утре и ще пиша...много късно стана и се уморих ..!:)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добре извинявам се, че Ви задържах толкова.Довиждане! :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтрийте всичко което използвахме в проверката с изключение на Malwarebytes Anti-Malware..!

Публикувано изображение Изтеглете TFC (Temp File Cleaner) от тук и го запишете на десктопа

* Стартирайте TFC.exe

* Имайте търпение и изчакайте програмата да завърши работата си

* Ако е необходимо, потвърдете с OK за рестартиране на Windows

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Частично подобрение поне сайта ми зарежда по-бързо.Преди ads.kaldata.com просто беше ужас.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.