Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

jufo

Вирус safesurf.exe.[РЕШЕН]

Препоръчан отговор


Четох в интернет ,че това е вирус... Постоянно ми се появява в таск мениджъра и ми натоварва компа ! http://prikachi.com/images/405/4610405m.jpg -> понякой път достига и до 200 000 К... Махам го от списъка с програмите в таск мениджъра и след 1-2 минути отново се появява... Помощ? DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 6.0.2900.2180 Run by krasi at 17:40:15 on 2012-04-06 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1251.359.1033.18.2039.1326 [GMT 3:00] . . ============== Running Processes ================ . C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe C:\windows\system32\drivers\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\chrome\chrome.exe C:\DiskManager\Updater.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\Documents and Settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\chrome\chrome\%drive_C%\chrome\safesurf.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\chrome\chrome\%drive_C%\chrome\f\jet.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc . ============== Pseudo HJT Report =============== . uStart Page = hxxp://search.babylon.com/?babsrc=HP_ss&affID=111015&mntrId=240b4f810000000000000022196e028c BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\java\jre6\bin\ssv.dll BHO: Help the General-Search Project: {CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} - c:\documents and settings\krasi\application data\media finder\extensions\gencrawler_gc.dll BHO: KMPlayer Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll TB: KMPlayer Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll TB: KMPlayer Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll uRun: [Google Update] "c:\documents and settings\krasi\local settings\application data\google\update\GoogleUpdate.exe" /c uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe uRun: [Media Finder] "c:\program files\media finder\MF.exe" /opentotray mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe" mRun: [ApnUpdater] "c:\program files\ask.com\updater\Updater.exe" mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe mRun: [Chrome] c:\chrome\chrome.exe mRun: [unlockerAssistant] "c:\program files\unlocker\UnlockerAssistant.exe" mRun: [KernelFaultCheck] c:\windows\system32\dumprep 0 -k mRun: [svchost.exe] c:\windows\system32\drivers\svchost.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 uPolicies-Explorer: HideSCAHealth = dword:1 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 IE: Download with &Media Finder - c:\program files\media finder\hook.html IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0031-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab TCP: NameServer = 77.71.32.2 77.71.32.1 TCP: Interfaces\{71FFBB81-8290-407B-A1EE-8909B507470B} : NameServer = 77.71.32.2 77.71.32.1 TCP: Interfaces\{E7CCD382-C023-476F-9465-BF9F91B7197E} : DHCPNameServer = 77.71.32.2 77.71.32.1 Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll Notify: igfxcui - igfxdev.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R2 DiskManager;DiskManager;c:\diskmanager\Updater.exe [2012-3-20 609792] . =============== Created Last 30 ================ . 2012-04-05 11:26:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\RobotSoft 2012-03-31 16:23:07 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 6.0 2012-03-30 21:20:08 -------- d-----w- c:\windows\system32\CatRoot_bak 2012-03-30 16:17:48 172583 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\svchost.exe 2012-03-30 14:07:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\Media Finder 2012-03-30 14:01:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\Deskto 2012-03-30 14:01:41 -------- d-----w- c:\program files\fbphotozoom 2012-03-29 23:29:53 221184 ----a-w- c:\windows\system32\wmpns.dll 2012-03-29 10:30:49 -------- d-----w- c:\program files\Unlocker 2012-03-28 22:32:34 2137088 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe 2012-03-28 22:32:33 2181376 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe 2012-03-28 22:32:33 2016768 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe 2012-03-28 22:32:32 2058368 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe 2012-03-28 22:30:48 272128 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys 2012-03-28 22:30:48 272128 ------w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys 2012-03-28 22:30:39 454016 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys 2012-03-28 22:29:53 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe 2012-03-28 22:03:32 -------- d-----w- c:\windows\system32\PreInstall 2012-03-28 22:03:30 -------- d--h--w- c:\windows\$hf_mig$ 2012-03-28 21:37:29 -------- d-----w- c:\windows\system32\SoftwareDistribution 2012-03-28 16:56:35 -------- d-sh--w- C:\chrome 2012-03-28 16:54:38 -------- d-----w- c:\program files\Soundman 2012-03-28 16:54:34 -------- d-sh--w- C:\DiskManager 2012-03-28 14:35:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\local settings\application data\Babylon 2012-03-28 14:35:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\application data\Babylon 2012-03-28 14:35:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\Babylon 2012-03-28 14:33:40 -------- d-----w- c:\program files\The KMPlayer 2012-03-28 10:19:21 5174 ----a-w- c:\windows\system32\nppt9x.vxd 2012-03-28 10:19:21 4682 ----a-w- c:\windows\system32\npptNT2.sys 2012-03-27 22:24:17 -------- d-----w- C:\IEGD 2012-03-27 22:03:13 -------- d-----w- C:\Dell Management Packs 2012-03-27 22:01:17 -------- d-----w- C:\dell . ==================== Find3M ==================== . 2012-03-27 21:28:09 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl 2012-03-27 21:28:09 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll 2012-03-27 20:31:34 315392 ----a-w- c:\windows\HideWin.exe . ============= FINISH: 17:40:59,03 =============== . UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows XP Professional Boot Device: \Device\HarddiskVolume1 Install Date: 27.3.2012 г. 22:05:47 System Uptime: 06.4.2012 г. 10:18:16 (7 hours ago) . Motherboard: Dell Inc. | | 0H083H Processor: Genuine Intel® CPU 230 @ 1.60GHz | Socket 437 | 1600/133mhz Processor: Genuine Intel® CPU 230 @ 1.60GHz | Socket 437 | 1600/133mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 49 GiB total, 39,496 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 417 GiB total, 401,084 GiB free. E: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . ==== System Restore Points =================== . RP1: 27.3.2012 г. 22:07:52 - System Checkpoint RP2: 27.3.2012 г. 23:31:37 - Installed Realtek High Definition Audio Driver RP3: 27.3.2012 г. 23:32:23 - Installed Windows XP KB888111WXPSP2. RP4: 27.3.2012 г. 23:33:57 - Installed REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver RP5: 27.3.2012 г. 23:50:00 - Removed Skype™ 3.6 Lite RP6: 28.3.2012 г. 00:00:07 - Installed Bulgarian (Phonetic) by Iliya Dankov RP7: 28.3.2012 г. 00:13:47 - Installed Counter-Strike 1.6 RP8: 28.3.2012 г. 00:28:03 - Installed Java 6 Update 31 RP9: 28.3.2012 г. 00:44:56 - Installed Windows Media Format Runtime RP10: 28.3.2012 г. 00:45:42 - Installed DirectX RP11: 28.3.2012 г. 01:02:11 - Installed 32 bit Windows Card Reader Driver RP12: 28.3.2012 г. 13:12:43 - Installed Lineage II RP13: 29.3.2012 г. 01:03:27 - Software Distribution Service 3.0 RP14: 29.3.2012 г. 13:31:17 - Installed Microsoft .NET Framework 2.0 RP15: 29.3.2012 г. 19:36:32 - Software Distribution Service 3.0 RP16: 30.3.2012 г. 02:29:29 - Software Distribution Service 3.0 RP17: 31.3.2012 г. 03:22:46 - System Checkpoint RP18: 31.3.2012 г. 11:55:44 - Installed Windows XP WgaNotify. RP19: 31.3.2012 г. 19:22:19 - Software Distribution Service 3.0 RP20: 31.3.2012 г. 19:29:56 - Software Distribution Service 3.0 RP21: 01.4.2012 г. 04:44:56 - Software Distribution Service 3.0 RP22: 01.4.2012 г. 18:57:57 - Software Distribution Service 3.0 RP23: 02.4.2012 г. 07:00:24 - Software Distribution Service 3.0 RP24: 03.4.2012 г. 14:44:23 - System Checkpoint RP25: 04.4.2012 г. 14:49:02 - System Checkpoint RP26: 06.4.2012 г. 03:08:32 - System Checkpoint . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent 1ClickDownload 32 bit Windows Card Reader Driver Ask Toolbar Bulgarian (Phonetic) by Iliya Dankov Counter-Strike 1.6 EVEREST Ultimate Edition v5.50 Google Chrome High Definition Audio Driver Package - KB888111 Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Windows XP (KB935448) Hotfix for Windows XP (KB952287) Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) Hotfix for Windows XP (KB961118) Hotfix for Windows XP (KB976002-v5) Hotfix for Windows XP (KB981793) Intel® Graphics Media Accelerator Driver Java Auto Updater Java 6 Update 31 KMPlayer Toolbar Updater Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 MSXML 6 Service Pack 2 (KB973686) REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver Realtek High Definition Audio Driver Security Update for Windows Media Player (KB952069) Security Update for Windows Media Player (KB954155) Security Update for Windows Media Player (KB973540) Security Update for Windows Media Player (KB978695) Security Update for Windows Media Player (KB979402) Security Update for Windows XP (KB2229593) Security Update for Windows XP (KB941569) Security Update for Windows XP (KB946648) Security Update for Windows XP (KB950762) Security Update for Windows XP (KB950974) Security Update for Windows XP (KB951376-v2) Security Update for Windows XP (KB951748) Security Update for Windows XP (KB952004) Security Update for Windows XP (KB952954) Security Update for Windows XP (KB955069) Security Update for Windows XP (KB956572) Security Update for Windows XP (KB956802) Security Update for Windows XP (KB956803) Security Update for Windows XP (KB956844) Security Update for Windows XP (KB958470) Security Update for Windows XP (KB958644) Security Update for Windows XP (KB958869) Security Update for Windows XP (KB959426) Security Update for Windows XP (KB960803) Security Update for Windows XP (KB960859) Security Update for Windows XP (KB961501) Security Update for Windows XP (KB969059) Security Update for Windows XP (KB970238) Security Update for Windows XP (KB970430) Security Update for Windows XP (KB971032) Security Update for Windows XP (KB971468) Security Update for Windows XP (KB971657) Security Update for Windows XP (KB971961) Security Update for Windows XP (KB972270) Security Update for Windows XP (KB973507) Security Update for Windows XP (KB973869) Security Update for Windows XP (KB973904) Security Update for Windows XP (KB974112) Security Update for Windows XP (KB974318) Security Update for Windows XP (KB974392) Security Update for Windows XP (KB974571) Security Update for Windows XP (KB975025) Security Update for Windows XP (KB975560) Security Update for Windows XP (KB975561) Security Update for Windows XP (KB975562) Security Update for Windows XP (KB977816) Security Update for Windows XP (KB977914) Security Update for Windows XP (KB978037) Security Update for Windows XP (KB978338) Security Update for Windows XP (KB978542) Security Update for Windows XP (KB978601) Security Update for Windows XP (KB978706) Security Update for Windows XP (KB979309) Security Update for Windows XP (KB979482) Security Update for Windows XP (KB979559) Security Update for Windows XP (KB979683) Security Update for Windows XP (KB980195) Security Update for Windows XP (KB980218) Security Update for Windows XP (KB980232) Security Update for Windows XP (KB981350) Security Update for Windows XP (KB982381) Skype™ 3.8 TeamViewer 7 The KMPlayer (remove only) Unlocker 1.9.1 Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Windows XP (KB898461) Update for Windows XP (KB925720) Update for Windows XP (KB955759) Update for Windows XP (KB967715) Update for Windows XP (KB968389) Update for Windows XP (KB971737) Update for Windows XP (KB973687) Update for Windows XP (KB973815) WebFldrs XP Winamp Winamp Detector Plug-in Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474) Windows Imaging Component Windows Installer 3.1 (KB893803) Windows Media Format Runtime WinRAR 4.11 (32-bit) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 31.3.2012 г. 19:34:49, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.101 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 31.3.2012 г. 19:30:14, error: Windows Update Agent [20] - Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x800706be: Windows Malicious Software Removal Tool - March 2012 (KB890830). 30.3.2012 г. 19:40:37, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.101 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nsg26E.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nsg26E.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nsg26E.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nsg26E.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 30.3.2012 г. 17:02:02, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nse268.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nse268.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nse268.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nse268.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 30.3.2012 г. 17:01:48, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.VC90.CRT. Reference error message: The referenced assembly is not installed on your system. . 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nsg264.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nsg264.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nsg264.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\DOCUME~1\krasi\LOCALS~1\Temp\nsg264.tmp\inetc3.dll. Reference error message: The operation completed successfully. . 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 30.3.2012 г. 17:01:30, error: SideBySide [32] - Dependent Assembly Microsoft.VC90.CRT could not be found and Last Error was The referenced assembly is not installed on your system. 06.4.2012 г. 17:40:19, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:40:19, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:40:18, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:40:18, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:40:18, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:40:18, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 11:08:40, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 11:08:40, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 11:08:39, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 11:08:39, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 11:08:39, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 11:08:39, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 10:19:19, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 10:19:19, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 10:19:18, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 10:19:18, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 10:19:18, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 10:19:18, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 20:48:27, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.100 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 20:19:49, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.100 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:08:07, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:08:07, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:08:07, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:08:07, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:08:06, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:08:06, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:07:32, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:07:32, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:07:31, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:07:31, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:07:31, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:07:31, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 19:09:23, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 19:09:23, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 19:09:22, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 19:09:22, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 19:09:22, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 19:09:22, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 19:08:38, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.100 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 02.4.2012 г. 07:44:50, error: Service Control Manager [7034] - The DiskManager service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 02.4.2012 г. 07:34:55, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.100 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 01.4.2012 г. 06:02:27, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.100 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . . ==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Изтеглете ComboFix Публикувано изображение от тук или тук и го запазете на десктопа си.

 • Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.
Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to Disable your Security Programs
 • Стартирайте Combo-Fix.com Публикувано изображение и следвайте инструкциите.
Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.
 • Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repair режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.
 • Следвайте инструкциите, за да позволите на ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console. В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.
** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.

Публикувано изображение

След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:

Публикувано изображение

Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.

Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:\ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.

Бележка:

 • Моля, не движете мишката, докато ComboFix работи. Това може да наруши процеса на работа.
 • ComboFix ще нулира всички настройки на Microsoft Internet Explorer, включително да направи IE браузър по подразбиране.
 • ComboFix ще изключи autorun функцията на ВСИЧКИ CD, Floppy и USB устройства, за да помогне при премахването на зловредния софтуер и Ви защити от бъдещи вируси/заплахи, които поразяват чрез autorun. Ако това е проблем за вас - моля, уведомете ме.
 • ComboFix ще изключи вашата интернет връзка. Интернет връзката ще се възстанови автоматично, преди ComboFix да завърши процеса на работа. При проблем, той ще прекрати интернет връзката. За да възстановите интернет връзката си, рестартирайте компютъра си.
 • В случай на проблем с ComboFix, той може да създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:\BUG.txt в следващия Ви коментар в тази тема.
Публикувано изображение Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ComboFix 12-04-06.03 - krasi 04.2012 г. 18:56:57.1.2 - x86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1251.359.1033.18.2039.1417 [GMT 3:00] Running from: c:\documents and settings\krasi\Desktop\ComboFix.exe . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . c:\chrome\chrome.exe c:\documents and settings\All Users\Application Data\TEMP . . ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2012-03-06 to 2012-04-06 ))))))))))))))))))))))))))))))) . . 2012-03-28 16:56 . 2012-04-06 16:01 -------- d-----w- C:\chrome 2012-03-28 16:54 . 2012-03-28 16:54 -------- d-----w- C:\DiskManager 2012-03-28 14:35 . 2012-03-30 14:08 5967 ----a-w- C:\user.js 2012-03-27 22:24 . 2012-03-27 22:24 -------- d-----w- C:\IEGD 2012-03-27 22:03 . 2012-03-27 22:03 -------- d-----w- C:\Dell Management Packs 2012-03-27 22:01 . 2012-03-27 22:01 -------- d-----w- C:\dell . . . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Note* empty entries & legit default entries are not shown REGEDIT4 . [HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}] 2012-01-03 13:31 1514152 ----a-w- c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar] "{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}"= "c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll" [2012-01-03 1514152] . [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440}] [HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1] [HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}] [HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd] . [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser] "{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}"= "c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll" [2012-01-03 1514152] . [HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440}] [HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd.1] [HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{2996F0E7-292B-4CAE-893F-47B8B1C05B56}] [HKEY_CLASSES_ROOT\GenericAskToolbar.ToolbarWnd] . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2008-05-13 16862720] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696] "ApnUpdater"="c:\program files\Ask.com\Updater\Updater.exe" [2012-01-03 1391272] "IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2008-02-15 135168] "HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2008-02-15 159744] "Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2008-02-15 131072] "UnlockerAssistant"="c:\program files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" [2010-07-04 17408] . [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) . [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"= "c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version7\\TeamViewer.exe"= "c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version7\\TeamViewer_Service.exe"= "c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"= . S2 DiskManager;DiskManager;c:\diskmanager\Updater.exe [20.3.2012 г. 00:35 609792] . --- Other Services/Drivers In Memory --- . *NewlyCreated* - WS2IFSL . Contents of the 'Scheduled Tasks' folder . 2012-04-05 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-746137067-884357618-682003330-1003Core.job - c:\documents and settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-27 20:42] . 2012-04-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-746137067-884357618-682003330-1003UA.job - c:\documents and settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-27 20:42] . 2012-04-06 c:\windows\Tasks\Scheduled Update for Ask Toolbar.job - c:\program files\Ask.com\UpdateTask.exe [2012-01-03 13:31] . . ------- Supplementary Scan ------- . uStart Page = hxxp://search.babylon.com/?babsrc=HP_ss&affID=111015&mntrId=240b4f810000000000000022196e028c IE: Download with &Media Finder - c:\program files\Media Finder\hook.html TCP: DhcpNameServer = 77.71.32.2 77.71.32.1 TCP: Interfaces\{71FFBB81-8290-407B-A1EE-8909B507470B}: NameServer = 77.71.32.2 77.71.32.1 . - - - - ORPHANS REMOVED - - - - . HKCU-Run-Media Finder - c:\program files\Media Finder\MF.exe HKLM-Run-Chrome - c:\chrome\chrome.exe AddRemove-1ClickDownload - c:\program files\1ClickDownload\uninst.exe AddRemove-QuickStores-Toolbar_is1 - c:\documents and settings\krasi\Application Data\QuickStoresToolbar\unins000.exe AddRemove-Software Informer_is1 - c:\program files\Software Informer\unins000.exe AddRemove-{2F370A3F-DBFD-472F-B1B0-FB6F54479917}_is1 - c:\documents and settings\krasi\Desktop\New Folder\Free Mouse Clicker\unins000.exe . . . ************************************************************************** . catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2012-04-06 19:01 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS . scanning hidden processes ... . scanning hidden autostart entries ... . scanning hidden files ... . scan completed successfully hidden files: 0 . ************************************************************************** . Completion time: 2012-04-06 19:03:09 ComboFix-quarantined-files.txt 2012-04-06 16:03 . Pre-Run: 42 290 102 272 bytes free Post-Run: 42 484 760 576 bytes free . - - End Of File - - CD7D614192908B336E5DF59087876C40

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Динсталирайте Ask Toolbar..!

Публикувано изображение Изтеглете Security Check (автор: screen317) от тук или от тук и го запишете на десктопа.

 • Кликнете два пъти върху SecurityCheck.exe и следвайте инструкциите.
 • Когато програмата завърши работата си, ще се отвори един текстов документ: checkup.txt.
 • Копирайте съдържанието на checkup.txt с Копирай (Copy) и с Постави (Paste) го поставете в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ask Toolbar не мога да го намеря в add/remove programs...

Results of screen317's Security Check version 0.99.32

Windows XP Service Pack 2 x86

Out of date service pack!!

Internet Explorer 6 Out of date!

``````````````````````````````

Antivirus/Firewall Check:

Windows Firewall Disabled!

WMI entry may not exist for antivirus; attempting automatic update.

```````````````````````````````

Anti-malware/Other Utilities Check:

Java 6 Update 31

````````````````````````````````

Process Check:

objlist.exe by Laurent

``````````End of Log````````````


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Така и предполагах.....Service Pack 2 - спрян от поддръжка още преди две години,нямате антивирусна програма......защо..?

Моля, изтеглете SystemLook и запазете програмата на десктопа.

 • Кликнете два пъти върху SystemLook.exe, за да стартирате програмата.
 • Копирайте съдържанието на следния код в текстовото поле на програмата
:filefind
svchost.exe
 • Кликнете на бутона Look, за да започне сканирането.
 • Когато сканирането завърши ще Ви се отвори Notepad с резултата от сканирането. Моля, публикувайте лог файла в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нямам антивирусна ,защото машината ми е слаба и ако сложа няма да може да се играе нищо... SystemLook 30.07.11 by jpshortstuff Log created at 16:31 on 07/04/2012 by krasi Administrator - Elevation successful ========== filefind ========== Searching for "svchost.exe" C:\WINDOWS\ERDNT\cache\svchost.exe --a---- 14336 bytes [16:02 06/04/2012] [12:00 04/08/2004] 8F078AE4ED187AAABC0A305146DE6716 C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\9866fb57abdc0ea2f5d4e132d055ba4e\svchost.exe --a---- 14336 bytes [00:12 14/04/2008] [00:12 14/04/2008] 27C6D03BCDB8CFEB96B716F3D8BE3E18 C:\WINDOWS\system32\svchost.exe --a---- 14336 bytes [12:00 04/08/2004] [12:00 04/08/2004] 8F078AE4ED187AAABC0A305146DE6716 C:\WINDOWS\system32\dllcache\svchost.exe --a--c- 14336 bytes [12:00 04/08/2004] [12:00 04/08/2004] 8F078AE4ED187AAABC0A305146DE6716 C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe --a---- 172583 bytes [16:17 30/03/2012] [11:29 12/03/2012] A4AC5D06CAB96552AC09E6ED686D5C41 -= EOF =-

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Файлът:

C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe

архивирайте и качете на някой сървър ..например тук: http://www.zippyshare.com/ ,после публикувайте линк за изтегляне.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
modedit: С цел безопастност, изтривам линка..!Благодаря за съдействието..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Копирайте текста в карето на notepad и го запазвате с име CFScript.txt на десктопа си:

www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=193338

ClearJavaCache::

Collect::
c:\windows\system32\drivers\svchost.exe

Registry::
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"svchost.exe"=-След съхранението преместете CFScript.txt на иконата на ComboFix.exe

Публикувано изображение

Генерирания рапорт прикачете в следващия си пост..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ComboFix 12-04-07.03 - krasi 04.2012 г. 20:31:52.2.2 - x86 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1251.359.1033.18.2039.1093 [GMT 3:00] Running from: c:\documents and settings\krasi\Desktop\ComboFix.exe Command switches used :: c:\documents and settings\krasi\Desktop\CFScript.txt . file zipped: c:\windows\system32\drivers\svchost.exe . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . c:\chrome\chrome.exe . . ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2012-03-07 to 2012-04-07 ))))))))))))))))))))))))))))))) . . 2012-03-28 16:56 . 2012-04-07 17:35 -------- d-----w- C:\chrome 2012-03-28 16:54 . 2012-03-28 16:54 -------- d-----w- C:\DiskManager 2012-03-28 14:35 . 2012-03-30 14:08 5967 ----a-w- C:\user.js 2012-03-27 22:24 . 2012-03-27 22:24 -------- d-----w- C:\IEGD 2012-03-27 22:03 . 2012-03-27 22:03 -------- d-----w- C:\Dell Management Packs 2012-03-27 22:01 . 2012-03-27 22:01 -------- d-----w- C:\dell . . . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . . ((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-04-06_16.01.37 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . + 2012-04-07 17:37 . 2012-04-07 17:37 16384 c:\windows\Temp\Perflib_Perfdata_84.dat . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Note* empty entries & legit default entries are not shown REGEDIT4 . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2008-05-13 16862720] "SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2012-01-18 254696] "ApnUpdater"="c:\program files\Ask.com\Updater\Updater.exe" [2012-01-03 1391272] "IgfxTray"="c:\windows\system32\igfxtray.exe" [2008-02-15 135168] "HotKeysCmds"="c:\windows\system32\hkcmd.exe" [2008-02-15 159744] "Persistence"="c:\windows\system32\igfxpers.exe" [2008-02-15 131072] "UnlockerAssistant"="c:\program files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe" [2010-07-04 17408] "Chrome"="c:\chrome\chrome.exe" [bU] . [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile] "EnableFirewall"= 0 (0x0) . [HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List] "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"= "c:\\Program Files\\uTorrent\\uTorrent.exe"= "c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version7\\TeamViewer.exe"= "c:\\Program Files\\TeamViewer\\Version7\\TeamViewer_Service.exe"= "c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"= . R2 DiskManager;DiskManager;c:\diskmanager\Updater.exe [20.3.2012 г. 00:35 609792] . Contents of the 'Scheduled Tasks' folder . 2012-04-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-746137067-884357618-682003330-1003Core.job - c:\documents and settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-27 20:42] . 2012-04-07 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-746137067-884357618-682003330-1003UA.job - c:\documents and settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2012-03-27 20:42] . . ------- Supplementary Scan ------- . uStart Page = hxxp://search.babylon.com/?babsrc=HP_ss&affID=111015&mntrId=240b4f810000000000000022196e028c IE: Download with &Media Finder - c:\program files\Media Finder\hook.html TCP: DhcpNameServer = 77.71.32.2 77.71.32.1 . - - - - ORPHANS REMOVED - - - - . BHO-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll Toolbar-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll WebBrowser-{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:\program files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll . . . ************************************************************************** . catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net Rootkit scan 2012-04-07 20:37 Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS . scanning hidden processes ... . scanning hidden autostart entries ... . scanning hidden files ... . scan completed successfully hidden files: 0 . ************************************************************************** . --------------------- DLLs Loaded Under Running Processes --------------------- . - - - - - - - > 'explorer.exe'(3036) c:\windows\system32\msi.dll c:\windows\system32\igfxpph.dll c:\windows\system32\hccutils.DLL c:\windows\system32\igfxres.dll c:\windows\system32\igfxress.dll c:\windows\system32\igfxsrvc.dll . ------------------------ Other Running Processes ------------------------ . c:\program files\Java\jre6\bin\jqs.exe c:\windows\system32\wdfmgr.exe c:\windows\RTHDCPL.EXE c:\windows\system32\igfxsrvc.exe c:\windows\system32\wscntfy.exe . ************************************************************************** . Completion time: 2012-04-07 20:39:14 - machine was rebooted ComboFix-quarantined-files.txt 2012-04-07 17:39 ComboFix2.txt 2012-04-06 16:03 . Pre-Run: 42 058 014 720 bytes free Post-Run: 42 231 549 952 bytes free . - - End Of File - - C6885B55CB279DE75BB47239442B9C58

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Какво е моментното състояние на системата ви,след процедурите до тук..?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изчезна вируса за сега.. не се е появявал !

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Супер..!Искам да направим още една -две проверки..!

Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук

* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.

* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.

* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.

* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.

* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.

* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата.

* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.

* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.

Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Трябваше да се ресне компа.. След рестарта изтрих всичко , но не ми излезе нотепад текст..

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Стартирай отново програмата и отиди в секция "Дневници" ....там е лог- файла,отваряш го и копираш съдържанието му в следващия си пост..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware 1.60.1.1000 www.malwarebytes.org Версия на базата от данни: v2012.04.07.07 Windows XP Service Pack 2 x86 NTFS Internet Explorer 6.0.2900.2180 krasi :: KRASI-8A1DB1658 [администратор] 07.4.2012 г. 21:41:03 mbam-log-2012-04-07 (21-41-03).txt Тип сканиране: Пълно сканиране Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM Изключени опции за сканиране: P2P Сканирани обекти: 203379 Изминало време: 19 минута(и), 47 секунда(и) Открити процеси в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити модули в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити ключове в системния регистър: 3 HKCR\CLSID\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} (Trojan.Downloader) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. HKCR\gencrawler_gc.GenCrawler (Trojan.Downloader) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{CA4520F3-AE13-4FB1-A513-58E23991C86D} (Trojan.Downloader) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. Открити стойности в системния регистър: 1 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|Chrome (Trojan.Agent) -> Данни: C:\chrome\chrome.exe -> Поставен под карантина и изтрит успешно. Открити информационни обекти в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити папки: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити файлове: 23 C:\Documents and Settings\krasi\Application Data\Media Finder\Extensions\gencrawler_gc.dll (Trojan.Downloader) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\chrome\chrome\%drive_C%\chrome\safesurf.exe (Trojan.Downloader) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP11\A0000700.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP11\A0000703.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP11\A0001710.dll (Worm.Conficker) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP11\A0001711.exe (Spyware.OnlineGames) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP11\A0001714.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP12\A0001875.exe (PUP.ToolbarDownloader) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP16\A0006764.exe (Worm.VB) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP16\A0006759.exe (Trojan.Agent) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP16\A0006760.exe (Spyware.PWS) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP16\A0006761.exe (Worm.Rebhip) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP16\A0006762.exe (Trojan.Agent) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP16\A0006763.exe (Worm.Rebhip) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP16\A0006781.exe (Spyware.OnlineGames) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP26\A0011932.exe (Trojan.Downloader) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\Games\L2Full Lineage 2 Interlude Install Disc\Interlude\system\GameGuard.des (Trojan.Agent) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP11\A0000536.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP11\A0001719.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP15\A0004908.des (Trojan.Agent) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:\System Volume Information\_restore{025B03FD-8146-42D1-AF90-5D88D6C7EC02}\RP20\A0008832.des (Trojan.Agent) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\WINDOWS\system32\drivers\svchost.exe (Trojan.Downloader) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:\chrome\chrome.exe (Trojan.Agent) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. (край)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добре..!:)

Искам да видя един контролен лог:

 • Изтеглете DDS (създаден от sUBs) от BleepingComputer.
 • След изтегляне на инструмента е необходимо да бъде запаметен (чрез менюто File => Save As...) на вашия работен плот.

  Публикувано изображение

 • След като изтеглите DDS на вашия работен плот, иконката на програмата би трябвало да изглежда по този начин: Публикувано изображение
 • Прекратете временно защитата в реално време на антивирусния ви софтуер. След това стартирайте DDS с двоен клик на иконката, като потвърдите намерението си с кликане върху бутона Run.
 • След приключване на работата на DDS, ще се появят два текстови файла в Notepad, наречени: DDS.txt и Attach.txt и ги запазете (чрез менюто File => Save As...) на вашия работен плот.Копирайте и поставете съдържанието на DDS.txt и Attach.txt директно във вашата тема. Моля, не ги прикачвайте!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 6.0.2900.2180 Run by krasi at 11:05:17 on 2012-04-08 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1251.359.1033.18.2039.1429 [GMT 3:00] . . ============== Running Processes ================ . C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe C:\Program Files\Freecorder\FLVSrvc.exe C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe C:\chrome\chrome.exe C:\DiskManager\Updater.exe C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe C:\WINDOWS\System32\alg.exe C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe C:\Documents and Settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\Documents and Settings\krasi\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k rpcss C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService . ============== Pseudo HJT Report =============== . uStart Page = hxxp://isearch.babylon.com/?babsrc=HP_ss&mntrId=240b4f810000000000000022196e028c uURLSearchHooks: Freecorder Toolbar: {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - c:\program files\freecorder\prxtbFree.dll BHO: Complitly: {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - c:\documents and settings\krasi\application data\complitly\Complitly.dll BHO: QuickStores-Toolbar: {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - BHO: Freecorder Toolbar: {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - c:\program files\freecorder\prxtbFree.dll BHO: SearchPredictObj Class: {389943B0-C3A2-4E69-82CB-8596A84CB3DC} - c:\program files\searchpredict\SearchPredict.dll BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\java\jre6\bin\ssv.dll BHO: SBCONVERT Class: {92A9ACF4-9333-43AE-9698-DB283326F87F} - c:\program files\speedbit video downloader\toolbar\tbcore3.dll BHO: KMPlayer Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - c:\program files\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll BHO: GrabberObj Class: {FF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - c:\program files\speedbit video downloader\toolbar\Grabber.dll TB: KMPlayer Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - TB: Freecorder Toolbar: {1392B8D2-5C05-419F-A8F6-B9F15A596612} - c:\program files\freecorder\prxtbFree.dll TB: SpeedBit Video Downloader: {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} - c:\program files\speedbit video downloader\toolbar\tbcore3.dll TB: KMPlayer Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - TB: QuickStores-Toolbar: {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - TB: Freecorder Toolbar: {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - c:\program files\freecorder\prxtbFree.dll TB: SpeedBit Video Downloader: {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} - c:\program files\speedbit video downloader\toolbar\tbcore3.dll uRun: [iDMan] c:\program files\internet download manager\IDMan.exe /onboot mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe" mRun: [ApnUpdater] "c:\program files\ask.com\updater\Updater.exe" mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe mRun: [unlockerAssistant] "c:\program files\unlocker\UnlockerAssistant.exe" mRun: [Chrome] c:\chrome\chrome.exe mRun: [Freecorder FLV Service] "c:\program files\freecorder\FLVSrvc.exe" /run uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 uPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 uPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 IE: Download with &Media Finder - c:\program files\media finder\hook.html IE: Свали всички линкове с IDM - c:\program files\internet download manager\IEGetAll.htm IE: Свали с IDM - c:\program files\internet download manager\IEExt.htm IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program files\messenger\msmsgs.exe DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0031-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_31-windows-i586.cab TCP: Interfaces\{71FFBB81-8290-407B-A1EE-8909B507470B} : NameServer = 77.71.32.2 77.71.32.1 TCP: Interfaces\{E7CCD382-C023-476F-9465-BF9F91B7197E} : DHCPNameServer = 77.71.32.2 77.71.32.1 Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll Notify: igfxcui - igfxdev.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R1 IDMTDI;IDMTDI;c:\windows\system32\drivers\idmtdi.sys [2012-3-16 104456] R2 DiskManager;DiskManager;c:\diskmanager\Updater.exe [2012-3-20 609792] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\macromed\flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-4-8 253600] . =============== Created Last 30 ================ . 2012-04-07 21:54:45 70304 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-04-07 21:54:45 418464 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe 2012-04-07 21:50:37 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\Videos 2012-04-07 21:50:34 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\Toolbar4 2012-04-07 21:50:31 -------- d-----w- c:\program files\SearchPredict 2012-04-07 21:50:30 -------- d-----w- c:\program files\SPEEDbit Video Downloader 2012-04-07 21:50:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\application data\SpeedBit 2012-04-07 21:50:12 -------- d-----w- c:\program files\common files\SpeedBit 2012-04-07 21:50:11 84480 ----a-w- c:\windows\system32\EasyHook32.dll 2012-04-07 21:50:11 109216 ----a-w- c:\windows\system32\EasyHook64.dll 2012-04-07 21:50:10 -------- d-----w- c:\program files\DAP 2012-04-07 21:49:50 172032 ----a-w- c:\windows\system32\AniGIF.ocx 2012-04-07 21:42:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\IDM 2012-04-07 21:42:08 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\DMCache 2012-04-07 21:42:03 -------- d-----w- c:\program files\Internet Download Manager 2012-04-07 21:39:59 -------- d-----w- c:\program files\Free YouTube Downloader 2012-04-07 21:36:35 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\PriceGong 2012-04-07 21:34:54 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\local settings\application data\Freecorder 2012-04-07 21:34:49 -------- d-----w- c:\program files\Complitly 2012-04-07 21:34:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\Complitly 2012-04-07 21:34:44 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\local settings\application data\FLVService 2012-04-07 21:34:41 -------- d-----w- c:\program files\Freecorder 2012-04-07 18:39:31 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\Malwarebytes 2012-04-07 18:39:27 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\application data\Malwarebytes 2012-04-07 18:39:26 20464 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys 2012-04-07 18:39:26 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware 2012-04-07 17:30:21 -------- d-----w- C:\ComboFix 2012-04-06 15:52:01 -------- d-sha-r- C:\cmdcons 2012-04-06 15:51:25 98816 ----a-w- c:\windows\sed.exe 2012-04-06 15:51:25 256000 ----a-w- c:\windows\PEV.exe 2012-04-06 15:51:25 208896 ----a-w- c:\windows\MBR.exe 2012-04-05 11:26:49 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\RobotSoft 2012-03-31 16:23:07 -------- d-----w- c:\program files\MSXML 6.0 2012-03-30 21:20:08 -------- d-----w- c:\windows\system32\CatRoot_bak 2012-03-30 14:07:11 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\Media Finder 2012-03-30 14:01:53 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\Deskto 2012-03-30 14:01:41 -------- d-----w- c:\program files\fbphotozoom 2012-03-29 23:29:53 221184 ----a-w- c:\windows\system32\wmpns.dll 2012-03-29 10:30:49 -------- d-----w- c:\program files\Unlocker 2012-03-28 22:32:34 2137088 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlmp.exe 2012-03-28 22:32:33 2181376 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntoskrnl.exe 2012-03-28 22:32:33 2016768 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrpamp.exe 2012-03-28 22:32:32 2058368 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ntkrnlpa.exe 2012-03-28 22:30:48 272128 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\bthport.sys 2012-03-28 22:30:48 272128 ------w- c:\windows\system32\drivers\bthport.sys 2012-03-28 22:30:39 454016 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\mrxsmb.sys 2012-03-28 22:29:53 293376 ------w- c:\windows\system32\browserchoice.exe 2012-03-28 22:03:32 -------- d-----w- c:\windows\system32\PreInstall 2012-03-28 22:03:30 -------- d--h--w- c:\windows\$hf_mig$ 2012-03-28 21:37:29 -------- d-----w- c:\windows\system32\SoftwareDistribution 2012-03-28 16:56:35 -------- d-sh--w- C:\chrome 2012-03-28 16:54:38 -------- d-----w- c:\program files\Soundman 2012-03-28 16:54:34 -------- d-----w- C:\DiskManager 2012-03-28 14:35:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\local settings\application data\Babylon 2012-03-28 14:35:15 -------- d-----w- c:\documents and settings\all users\application data\Babylon 2012-03-28 14:35:14 -------- d-----w- c:\documents and settings\krasi\application data\Babylon 2012-03-28 14:33:40 -------- d-----w- c:\program files\The KMPlayer 2012-03-28 10:19:21 5174 ----a-w- c:\windows\system32\nppt9x.vxd 2012-03-28 10:19:21 4682 ----a-w- c:\windows\system32\npptNT2.sys 2012-03-27 22:24:17 -------- d-----w- C:\IEGD 2012-03-27 22:03:13 -------- d-----w- C:\Dell Management Packs 2012-03-27 22:01:17 -------- d-----w- C:\dell . ==================== Find3M ==================== . 2012-03-27 21:28:09 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl 2012-03-27 21:28:09 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll 2012-03-27 20:31:34 315392 ----a-w- c:\windows\HideWin.exe 2012-02-08 01:13:32 104456 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\idmtdi.sys . ============= FINISH: 11:05:53,51 =============== . UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows XP Professional Boot Device: \Device\HarddiskVolume1 Install Date: 27.3.2012 г. 22:05:47 System Uptime: 08.4.2012 г. 10:19:19 (1 hours ago) . Motherboard: Dell Inc. | | 0H083H Processor: Genuine Intel® CPU 230 @ 1.60GHz | Socket 437 | 1600/133mhz Processor: Genuine Intel® CPU 230 @ 1.60GHz | Socket 437 | 1600/133mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 49 GiB total, 38,476 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 417 GiB total, 402,392 GiB free. E: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . ==== System Restore Points =================== . RP1: 27.3.2012 г. 22:07:52 - System Checkpoint RP2: 27.3.2012 г. 23:31:37 - Installed Realtek High Definition Audio Driver RP3: 27.3.2012 г. 23:32:23 - Installed Windows XP KB888111WXPSP2. RP4: 27.3.2012 г. 23:33:57 - Installed REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver RP5: 27.3.2012 г. 23:50:00 - Removed Skype™ 3.6 Lite RP6: 28.3.2012 г. 00:00:07 - Installed Bulgarian (Phonetic) by Iliya Dankov RP7: 28.3.2012 г. 00:13:47 - Installed Counter-Strike 1.6 RP8: 28.3.2012 г. 00:28:03 - Installed Java 6 Update 31 RP9: 28.3.2012 г. 00:44:56 - Installed Windows Media Format Runtime RP10: 28.3.2012 г. 00:45:42 - Installed DirectX RP11: 28.3.2012 г. 01:02:11 - Installed 32 bit Windows Card Reader Driver RP12: 28.3.2012 г. 13:12:43 - Installed Lineage II RP13: 29.3.2012 г. 01:03:27 - Software Distribution Service 3.0 RP14: 29.3.2012 г. 13:31:17 - Installed Microsoft .NET Framework 2.0 RP15: 29.3.2012 г. 19:36:32 - Software Distribution Service 3.0 RP16: 30.3.2012 г. 02:29:29 - Software Distribution Service 3.0 RP17: 31.3.2012 г. 03:22:46 - System Checkpoint RP18: 31.3.2012 г. 11:55:44 - Installed Windows XP WgaNotify. RP19: 31.3.2012 г. 19:22:19 - Software Distribution Service 3.0 RP20: 31.3.2012 г. 19:29:56 - Software Distribution Service 3.0 RP21: 01.4.2012 г. 04:44:56 - Software Distribution Service 3.0 RP22: 01.4.2012 г. 18:57:57 - Software Distribution Service 3.0 RP23: 02.4.2012 г. 07:00:24 - Software Distribution Service 3.0 RP24: 03.4.2012 г. 14:44:23 - System Checkpoint RP25: 04.4.2012 г. 14:49:02 - System Checkpoint RP26: 06.4.2012 г. 03:08:32 - System Checkpoint RP27: 07.4.2012 г. 03:51:21 - System Checkpoint . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent 32 bit Windows Card Reader Driver Adobe Flash Player 11 ActiveX Ask Toolbar Bulgarian (Phonetic) by Iliya Dankov Complitly Counter-Strike 1.6 EVEREST Ultimate Edition v5.50 Free YouTube Downloader 3.5.126 Freecorder 5 Freecorder Toolbar Google Chrome High Definition Audio Driver Package - KB888111 Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595) Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484) Hotfix for Windows XP (KB935448) Hotfix for Windows XP (KB952287) Hotfix for Windows XP (KB954550-v5) Hotfix for Windows XP (KB961118) Hotfix for Windows XP (KB976002-v5) Hotfix for Windows XP (KB981793) Intel® Graphics Media Accelerator Driver Internet Download Manager Java Auto Updater Java 6 Update 31 KMPlayer Toolbar Updater Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.60.1.1000 Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 MSXML 6 Service Pack 2 (KB973686) REALTEK GbE & FE Ethernet PCI-E NIC Driver Realtek High Definition Audio Driver Security Update for Windows Media Player (KB952069) Security Update for Windows Media Player (KB954155) Security Update for Windows Media Player (KB973540) Security Update for Windows Media Player (KB978695) Security Update for Windows Media Player (KB979402) Security Update for Windows XP (KB2229593) Security Update for Windows XP (KB941569) Security Update for Windows XP (KB946648) Security Update for Windows XP (KB950762) Security Update for Windows XP (KB950974) Security Update for Windows XP (KB951376-v2) Security Update for Windows XP (KB951748) Security Update for Windows XP (KB952004) Security Update for Windows XP (KB952954) Security Update for Windows XP (KB955069) Security Update for Windows XP (KB956572) Security Update for Windows XP (KB956802) Security Update for Windows XP (KB956803) Security Update for Windows XP (KB956844) Security Update for Windows XP (KB958470) Security Update for Windows XP (KB958644) Security Update for Windows XP (KB958869) Security Update for Windows XP (KB959426) Security Update for Windows XP (KB960803) Security Update for Windows XP (KB960859) Security Update for Windows XP (KB961501) Security Update for Windows XP (KB969059) Security Update for Windows XP (KB970238) Security Update for Windows XP (KB970430) Security Update for Windows XP (KB971032) Security Update for Windows XP (KB971468) Security Update for Windows XP (KB971657) Security Update for Windows XP (KB971961) Security Update for Windows XP (KB972270) Security Update for Windows XP (KB973507) Security Update for Windows XP (KB973869) Security Update for Windows XP (KB973904) Security Update for Windows XP (KB974112) Security Update for Windows XP (KB974318) Security Update for Windows XP (KB974392) Security Update for Windows XP (KB974571) Security Update for Windows XP (KB975025) Security Update for Windows XP (KB975560) Security Update for Windows XP (KB975561) Security Update for Windows XP (KB975562) Security Update for Windows XP (KB977816) Security Update for Windows XP (KB977914) Security Update for Windows XP (KB978037) Security Update for Windows XP (KB978338) Security Update for Windows XP (KB978542) Security Update for Windows XP (KB978601) Security Update for Windows XP (KB978706) Security Update for Windows XP (KB979309) Security Update for Windows XP (KB979482) Security Update for Windows XP (KB979559) Security Update for Windows XP (KB979683) Security Update for Windows XP (KB980195) Security Update for Windows XP (KB980218) Security Update for Windows XP (KB980232) Security Update for Windows XP (KB981350) Security Update for Windows XP (KB982381) Skype™ 3.8 SpeedBit Video Downloader TeamViewer 7 The KMPlayer (remove only) Unlocker 1.9.1 Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707) Update for Windows XP (KB898461) Update for Windows XP (KB925720) Update for Windows XP (KB955759) Update for Windows XP (KB967715) Update for Windows XP (KB968389) Update for Windows XP (KB971737) Update for Windows XP (KB973687) Update for Windows XP (KB973815) WebFldrs XP Winamp Winamp Detector Plug-in Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474) Windows Imaging Component Windows Installer 3.1 (KB893803) Windows Media Format Runtime WinRAR 4.11 (32-bit) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 07.4.2012 г. 20:31:32, error: Service Control Manager [7034] - The DiskManager service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 07.4.2012 г. 20:02:34, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.101 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 06.4.2012 г. 19:47:37, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.100 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 06.4.2012 г. 19:01:32, error: PlugPlayManager [11] - The device Root\LEGACY_UNLOCKERDRIVER5\0000 disappeared from the system without first being prepared for removal. 06.4.2012 г. 18:56:41, error: Service Control Manager [7034] - The DiskManager service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 06.4.2012 г. 18:55:40, error: Rasman [20035] - Remote Access Connection Manager failed to start because it could not create buffers. Restart the computer. Access is denied. 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:55:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:55:00, error: Rasman [20035] - Remote Access Connection Manager failed to start because it could not create buffers. Restart the computer. Access is denied. 06.4.2012 г. 18:52:46, error: Service Control Manager [7034] - The DiskManager service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 06.4.2012 г. 18:49:51, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:49:51, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:49:50, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:49:50, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:49:50, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:49:50, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:38:39, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:38:39, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:38:38, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:38:38, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:38:38, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:38:38, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:30:50, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:30:50, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:30:50, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:30:50, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:30:50, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:30:50, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:22:00, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:22:00, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:21:59, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:21:59, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:21:59, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:21:59, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:13:38, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:13:38, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:13:38, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:13:38, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:13:38, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:13:38, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:05:20, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:05:20, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:05:20, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 18:05:20, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:05:20, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 18:05:20, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:56:59, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:56:59, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:56:59, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:56:59, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:56:59, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:56:59, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:48:37, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:48:37, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:48:37, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:48:37, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:48:37, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:48:37, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:40:19, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:40:19, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:40:18, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:40:18, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:40:18, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:40:18, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:23:36, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 17:15:17, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:58:37, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 16:50:26, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 12:40:30, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 11:08:40, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 11:08:40, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 11:08:39, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 11:08:39, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 11:08:39, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 11:08:39, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 10:19:19, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 10:19:19, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 10:19:18, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 10:19:18, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 06.4.2012 г. 10:19:18, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 06.4.2012 г. 10:19:18, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:13:39, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 21:05:22, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 20:49:10, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 05.4.2012 г. 20:48:27, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.100 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 20:20:29, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 20:19:49, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.100 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 13:34:28, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:43:45, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:08:07, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:08:07, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:08:07, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:08:07, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:08:06, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:08:06, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:07:32, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:07:32, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:07:31, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:07:31, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 04.4.2012 г. 07:07:31, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 04.4.2012 г. 07:07:31, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 20:57:11, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 19:09:23, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 19:09:23, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 19:09:22, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 19:09:22, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 03.4.2012 г. 19:09:22, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 19:09:22, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 03.4.2012 г. 19:08:38, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.100 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 02.4.2012 г. 07:44:50, error: Service Control Manager [7034] - The DiskManager service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). 02.4.2012 г. 07:34:55, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.100 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 01.4.2012 г. 19:00:50, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 01.4.2012 г. 06:02:27, error: Dhcp [1002] - The IP address lease 192.168.1.100 for the Network Card with network address 0022196E028C has been denied by the DHCP server 0.0.0.0 (The DHCP Server sent a DHCPNACK message). 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Resolve Partial Assembly failed for Microsoft.Windows.Common-Controls. Reference error message: The system cannot find the path specified. . 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . 01.4.2012 г. 01:16:43, error: SideBySide [59] - Generate Activation Context failed for C:\chrome\f\jet.exe. Reference error message: The operation completed successfully. . . ==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не се виждат активни зарази но има някои излишни неща за почистване..!

Публикувано изображение Изтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа.

 • Стартирайте OTL (ако е необходимо, потвърдете през UAC).
 • Направете следните настройки:
 • Сложете отметка пред Scan All Users Публикувано изображение
 • Под менюто File Age => изберете 90 days
 • Под менюто Standard Registry => променете на ALL
 • Сложете отметки пред LOP и Purity Check
Публикувано изображение Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
%SYSTEMDRIVE%\*.*
%USERPROFILE%\*.*
%USERPROFILE%\Application Data\*.*
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\*.*
%AllUsersProfile%\*.*
%AllUsersProfile%\Application Data\*.*
%USERPROFILE%\My Documents\*.*
%CommonProgramFiles%\*.*
%PROGRAMFILES%\*.*
%systemroot%\system32\config\systemprofile\*.*
%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Temp\*.*
%windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\*.*
%windir%\temp*.*
%systemroot%\assembly\temp\*.* /S /MD5
%systemroot%\assembly\tmp\*.* /S /MD5
%systemroot%\assembly\GAC_32\*.* /S /MD5
%systemroot%\assembly\GAC_MSIL\*.* /S /MD5
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /90
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\system32\Spool\prtprocs\w32x86\*.dll
%systemroot%\*. /mp /s
/md5start
explorer.exe
lsass.exe
svchost.exe
wininit.exe
winlogon.exe
userinit.exe
atapi.sys
iaStor.sys
serial.sys
disk.sys
volsnap.sys
redbook.sys
i8042prt.sys
afd.sys
netbt.sys
tcpip.sys
ipsec.sys
hlp.dat
/md5stop
 • Натиснете маркираният в синьо бутон: Run Scan.
 • Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Прикачете тези два файла в следващия си коментар (погледнете опцията "прикачени файлове", когато публикувате мнение).

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта.

:OTL
PRC - [2012.01.03 16:31:34 | 001,391,272 | ---- | M] (Ask) -- C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe
O2 - BHO: (Complitly) - {0FB6A909-6086-458F-BD92-1F8EE10042A0} - C:\Documents and Settings\krasi\Application Data\Complitly\Complitly.dll (SimplyGen)
O2 - BHO: (Freecorder Toolbar) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFree.dll (Conduit Ltd.)
O2 - BHO: (SearchPredictObj Class) - {389943B0-C3A2-4E69-82CB-8596A84CB3DC} - C:\Program Files\SearchPredict\SearchPredict.dll (SpeedBit Ltd.)
O2 - BHO: (SBCONVERT Class) - {92A9ACF4-9333-43AE-9698-DB283326F87F} - C:\Program Files\SPEEDbit Video Downloader\Toolbar\tbcore3.dll ()
O2 - BHO: (KMPlayer Toolbar) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll File not found
O3 - HKLM\..\Toolbar: (SpeedBit Video Downloader) - {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} - C:\Program Files\SPEEDbit Video Downloader\Toolbar\tbcore3.dll ()
O3 - HKLM\..\Toolbar: (Freecorder Toolbar) - {1392b8d2-5c05-419f-a8f6-b9f15a596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFree.dll (Conduit Ltd.)
O3 - HKLM\..\Toolbar: (KMPlayer Toolbar) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll File not found
O3 - HKU\S-1-5-21-746137067-884357618-682003330-1003\..\Toolbar\WebBrowser: (SpeedBit Video Downloader) - {0329E7D6-6F54-462D-93F6-F5C3118BADF2} - C:\Program Files\SPEEDbit Video Downloader\Toolbar\tbcore3.dll ()
O3 - HKU\S-1-5-21-746137067-884357618-682003330-1003\..\Toolbar\WebBrowser: (Freecorder Toolbar) - {1392B8D2-5C05-419F-A8F6-B9F15A596612} - C:\Program Files\Freecorder\prxtbFree.dll (Conduit Ltd.)
O3 - HKU\S-1-5-21-746137067-884357618-682003330-1003\..\Toolbar\WebBrowser: (KMPlayer Toolbar) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll File not found
O4 - HKLM..\Run: [ApnUpdater] C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe (Ask)
@Alternate Data Stream - 126 bytes -> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP:553CA6CA
:Reg
:files
C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe
autorun.inf /alldrives
autorun.exe /alldrives
recycler /alldrives
ipconfig /flushdns /c
:Commands
[purity]
[emptytemp]
[resethosts]
[clearallrestorepoints]
[emptyflash]
[Reboot]

Публикувано изображение След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix

Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не ми излез лог файл след рестарта..

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Кажете ми как е системата ви и да се ориантираме към приключване..!Не виждам зарази в системата ви...!:)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.