Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

stepan10

Проблем с вирус Trojan:Win32/Sirefef.AH и Sirefef.AC [РЕШЕН]

Препоръчан отговор


Здравейте! От 5-6 дни насам на всеки 10 минути (освен ако не изключа интернета) Microsoft Security Essentials ми показва съобщения,че е открила една потенциална заплаха и я е дезактивирала,за да премахна тази заплаха трябва да щракна в/у почисти компютъра. Като се редуват Sirefef.AH и Sirefef.AC Как да процедирам? Ето и DDS файла : DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 9.0.8112.16421 Run by Ina at 22:58:58 on 2012-04-06 #Option MBR scan is disabled. Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1251.359.1033.18.3069.1522 [GMT 3:00] . AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160} SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD} SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . ============== Running Processes ================ . C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\lsm.exe c:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe C:\Windows\system32\atiesrxx.exe C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_fa0513b7754bf240\STacSV.exe C:\Windows\system32\Hpservice.exe C:\Windows\system32\atieclxx.exe C:\Windows\system32\WLANExt.exe C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_fa0513b7754bf240\aestsrv.exe C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe C:\Program Files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCtrl.exe C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe c:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe C:\Program Files\BitLord\BitLord.exe C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe C:\Users\Ina\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpCaslNotification.exe C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe C:\Program Files\Opera\opera.exe C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation . ============== Pseudo HJT Report =============== . uStart Page = hxxp://www.facebook.com/home.php? mStart Page = hxxp://startsear.ch/?aff=1 BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll BHO: IE5BarLauncherBHO Class: {78F3A323-798E-4AEA-9A57-88F4B05FD5DD} - c:\program files\vshare.tv plugin\BarLcher.dll BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll BHO: Windows Live Messenger Companion Helper: {9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289} - c:\program files\windows live\companion\companioncore.dll BHO: Bing Bar Helper: {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} - TB: DAEMON Tools Toolbar: {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - c:\program files\daemon tools toolbar\DTToolbar.dll TB: Bing Bar: {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - TB: VShareToolBar: {7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} - c:\program files\vshare.tv plugin\BarLcher.dll uRun: [LightScribe Control Panel] c:\program files\common files\lightscribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden uRun: [bitComet] "c:\program files\bitlord\BitLord.exe" uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun uRun: [Google Update] "c:\users\ina\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c uRun: [Facebook Update] "c:\users\ina\appdata\local\facebook\update\FacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver mRun: [startCCC] "c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun mRun: [WirelessAssistant] c:\program files\hewlett-packard\hp wireless assistant\HPWAMain.exe mRun: [sysTrayApp] c:\program files\idt\wdm\sttray.exe mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe mRun: [iAAnotif] c:\program files\intel\intel matrix storage manager\iaanotif.exe mRun: [HPCam_Menu] "c:\program files\hewlett-packard\media\webcam\muitransfer\muistartmenu.exe" "c:\program files\hewlett-packard\media\webcam" updatewithcreateonce "software\hewlett-packard\media\Webcam" mRun: [QlbCtrl.exe] c:\program files\hewlett-packard\hp quick launch buttons\QlbCtrl.exe /Start mRun: [NeroFilterCheck] c:\program files\common files\ahead\lib\NeroCheck.exe mRun: [GrooveMonitor] "c:\program files\microsoft office\office12\GrooveMonitor.exe" mRun: [MSC] "c:\program files\microsoft security client\msseces.exe" -hide -runkey mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe" StartupFolder: c:\users\ina\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\onenot~1.lnk - c:\program files\microsoft office\office12\ONENOTEM.EXE StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\winzip~1.lnk - c:\program files\winzip\WZQKPICK.EXE uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableLUA = dword:0 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~3\office12\EXCEL.EXE/3000 IE: {0000036B-C524-4050-81A0-243669A86B9F} - {B63DBA5F-523F-4B9C-A43D-65DF1977EAD3} - c:\program files\windows live\companion\companioncore.dll IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office12\ONBttnIE.dll IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} LSP: mswsock.dll DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} - hxxp://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection2.cab DPF: {A996E48C-D3DC-4244-89F7-AFA33EC60679} - hxxps://ebb.ubb.bg/CAPICOM/capicom.cab DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab TCP: Interfaces\{3C55B9A2-C4EF-4B76-8436-F8130EE446A9} : NameServer = 77.71.0.1,77.71.1.1 TCP: Interfaces\{C6422626-887E-4BA7-904B-E1C65B472854}\144435C4 : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{C6422626-887E-4BA7-904B-E1C65B472854}\1757162747A7 : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{C6422626-887E-4BA7-904B-E1C65B472854}\244534D2144435C4 : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{C6422626-887E-4BA7-904B-E1C65B472854}\4656661657C647 : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{C6422626-887E-4BA7-904B-E1C65B472854}\94E616F5E65646 : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{C6422626-887E-4BA7-904B-E1C65B472854}\96E616F5E65646 : DHCPNameServer = 192.168.1.1 Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveSystemServices.dll Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - c:\program files\windows live\photo gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:\program files\microsoft office\office12\GrooveShellExtensions.dll LSA: Security Packages = kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp mASetup: {10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F} - "c:\program files\common files\lightscribe\LSRunOnce.exe" . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:\users\ina\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\fmzc5fft.default\ FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Web Search FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxps://www.facebook.com/ FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://startsear.ch/?aff=1&q= FF - component: c:\program files\relevantknowledge\components\rlxg.dll FF - plugin: c:\program files\adobe\reader 10.0\reader\air\nppdf32.dll FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll FF - plugin: c:\program files\inhatchteam\inhatch\npinhatch.dll FF - plugin: c:\program files\k-lite codec pack\real\browser\plugins\nppl3260.dll FF - plugin: c:\program files\k-lite codec pack\real\browser\plugins\nprpjplug.dll FF - plugin: c:\program files\microsoft silverlight\4.1.10111.0\npctrlui.dll FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npvsharetvplg.dll FF - plugin: c:\program files\veetle\player\npvlc.dll FF - plugin: c:\program files\veetle\plugins\npVeetle.dll FF - plugin: c:\program files\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll FF - plugin: c:\users\ina\appdata\local\facebook\video\skype\npFacebookVideoCalling.dll FF - plugin: c:\users\ina\appdata\local\google\update\1.3.21.57\npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_11_2_202_228.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R1 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:\windows\system32\drivers\MpFilter.sys [2010-3-25 165648] R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 48128] R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe [2012-1-3 63928] R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\system32\driverstore\filerepository\stwrt.inf_x86_neutral_fa0513b7754bf240\AEstSrv.exe [2010-8-9 81920] R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2009-7-1 176128] R2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service;c:\program files\hewlett-packard\hp support framework\HPSA_Service.exe [2011-9-9 86072] R2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;c:\program files\hewlett-packard\shared\HPDrvMntSvc.exe [2011-3-28 94264] R2 hpsrv;HP Service;c:\windows\system32\hpservice.exe [2010-7-16 26168] R2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files\teamviewer\version7\TeamViewer_Service.exe [2012-2-14 3027840] R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\hewlett-packard\hp quick launch buttons\Com4QLBEx.exe [2010-8-9 228408] R3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\windows\system32\drivers\enecir.sys [2009-6-28 59904] R3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\drivers\jmcr.sys [2009-7-20 116136] R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\drivers\NisDrvWFP.sys [2010-10-24 65024] R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\microsoft security client\antimalware\NisSrv.exe [2011-4-27 208944] R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\drivers\Rt86win7.sys [2010-8-30 185344] S2 avg7rsxp;Ovepstatusengine;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 BRGSp50;Dcevt32;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 caisafe;Rxfilter;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384] S2 CTMSHD;Ccalib8;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 LRMINIPORT;SerTVOutCtlr;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 mclogmanagerservice;Dlcg_device;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 mcpromgr;Hpzius12;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 mctskshd.exe;Array_utility_service4,0,1,3;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 mfehidk;Psdistributionagent;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 mks_scan;Perfdisk;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 pavfnsvr;Iksyssec;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 pctoolsfirewallplus;VAIOMediaPlatform-MusicServer-HTTP;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 Slpsvdr;SunkFilt;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 starwindservice;Snapman380;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 symantecantibotdriver;Licenseservice;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S2 TeamViewer;Ithsgt;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 20992] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\macromed\flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-3-29 253600] S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-14 229888] S3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files\microsoft\bingbar\BBSvc.EXE [2011-2-28 183560] S3 fssfltr;fssfltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr.sys [2011-3-10 39272] S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;c:\program files\windows live\family safety\fsssvc.exe [2010-9-23 1493352] S3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\drivers\MpNWMon.sys [2010-3-25 43392] S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2011-6-7 52224] S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2010-8-9 1343400] S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\windows live\mesh\wlcrasvc.exe [2010-9-22 51040] SUnknown butryifd;butryifd; [x] . =============== Created Last 30 ================ . 2012-04-06 12:29:33 56200 ----a-w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{35b74a0e-f5ed-456b-9108-a4a51e991a2a}\offreg.dll 2012-04-06 11:11:50 6582328 ----a-w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{35b74a0e-f5ed-456b-9108-a4a51e991a2a}\mpengine.dll 2012-04-06 11:05:20 -------- d-----w- c:\windows\system32\DBBK 2012-04-04 18:32:44 -------- d-----w- C:\TDSSKiller_Quarantine 2012-03-30 11:20:45 -------- d-----w- c:\users\ina\appdata\roaming\PCToolsFirewallPlus 2012-03-30 11:20:42 -------- d-----w- c:\users\ina\appdata\roaming\Spam Monitor 2012-03-30 00:11:35 767952 ----a-w- c:\windows\BDTSupport.dll0343.old 2012-03-30 00:11:34 149456 ----a-w- c:\windows\SGDetectionTool.dll0343.old 2012-03-30 00:11:33 1640400 ----a-w- c:\windows\PCTBDCore.dll0343.old 2012-03-30 00:09:28 -------- d-----w- c:\programdata\PC Tools 2012-03-30 00:09:28 -------- d-----w- c:\program files\common files\PC Tools 2012-03-28 23:57:54 418464 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe 2012-03-28 23:54:16 0 --sha-w- c:\windows\system32\dds_trash_log.cmd 2012-03-17 11:54:51 592824 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\gkmedias.dll 2012-03-17 11:54:50 44472 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\mozglue.dll 2012-03-14 01:00:36 3968368 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe 2012-03-14 01:00:35 3913584 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe 2012-03-13 22:54:08 2343424 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2012-03-13 22:54:07 1077248 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll 2012-03-13 22:51:35 8192 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe 2012-03-13 22:51:35 129536 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll 2012-03-13 22:51:34 826880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcore.dll 2012-03-13 22:51:34 58880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll 2012-03-13 22:51:33 24576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys 2012-03-13 22:51:33 183808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys . ==================== Find3M ==================== . 2012-03-29 11:21:07 70304 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-01-31 12:44:05 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe 2007-03-09 08:12:32 27648 --sha-w- c:\windows\system32\AVSredirect.dll . ============= FINISH: 23:00:31,12 =============== Не ми позволява да кача Attach файла(твърде голям),въпреки че пробвах да го разделя на няколко части.Мога ли да го прикача или да пробвам да го разделя на много части и да го публикувам в отделни отговори? . ==== End Of File ===========================

Attach.zip

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

1. Изтеглете ComboFix от BleepingComputer

и го запазете (бутон Save -> Save as) ComboFix на вашия десктоп:

Публикувано изображение

След приключване на изтеглянето на ComboFix, иконката на програмата би трябвало да изглежда така:

Публикувано изображение

2. Затворете всички работещи приложения, отворени прозорци и програми работещи във фонов режим. Спрете временно защитата в реално време на антивирусната програма и на другите програми за сигурност, ако има такива.

3. Стартирайте с двоен клик Combofix.exe. Изберете YES, за да се съгласите с условията за използване на програмата. Важно: По време на работата на ComboFix не бива да се движи мишката и да се натискат клавиши от клавиатурата. Просто търпеливо оставете ComboFix да си свърши работата, без да използвате компютъра за други цели.

4. Ако получите предупреждение от UAC, съгласете се.

5 ComboFix ще спре временно Интернет връзката, но след като приключи работата на програмата тази връзка ще бъде възстановена автоматично. ComboFix ще сканира за проблеми и за заразени файлове, като това може да отнеме известно време. Моля да бъдете търпеливи. Ако има проблем с Интернет връзката след приключване на работата на Combofix, моля да прочетете това: Manually restoring the Internet connection section.

6 Когато работата на ComboFix приключи, ще се появи текстов документ (log) в Notepad:

Публикувано изображение

Копирайте с (Copy) и поставете с (Paste) съдържанието на лога в следващия си коментар.

Забележка: Ако се появи следното съобщение при отварянето на различни програми след завършване на сканирането с Combofix - "illegal operation on a registry key that has been marked for deletion." просто рестартирайте компютъра още веднъж и то ще изчезне.

По време на сканирането не използвайте компютъра си !

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ComboFix 12-04-06.03 - Ina 04.2012 г. 2:51.1.2 - x86 Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1251.359.1033.18.3069.2334 [GMT 3:00] Running from: c:\users\Ina\Desktop\ComboFix.exe AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160} SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD} SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . c:\windows\$NtUninstallKB23659$\2841339295 c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\@ c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\cfg.ini c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\Desktop.ini c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\L\xadqgnnk c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\oemid c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\twl.dll c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\U\00000001.@ c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\U\00000002.@ c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\U\00000004.@ c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\U\80000000.@ c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\U\80000004.@ c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\U\80000032.@ c:\windows\$NtUninstallKB23659$\793146157\version c:\windows\iun6002.exe c:\windows\ktkm2.dll c:\windows\ktkm3.dll c:\windows\ktkm34.dll c:\windows\ktkm36.dll c:\windows\ktkm4.dll c:\windows\ktkm8.dll c:\windows\system32\CVPND.dll c:\windows\system32\dds_trash_log.cmd c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.ics c:\windows\system32\SET61F0.tmp c:\windows\system32\SET62BD.tmp c:\windows\system32\SET6522.tmp c:\windows\system32\stac97.dll c:\windows\system32\tmp786A.tmp c:\windows\system32\tmp786B.tmp c:\windows\$NtUninstallKB23659$ . . . . Failed to delete . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . -------\Service_iAimFP6 -------\Service_USB11LDR . . ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2012-03-07 to 2012-04-07 ))))))))))))))))))))))))))))))) . . 2012-04-07 00:02 . 2012-04-07 00:04 -------- d-----w- c:\users\Ina\AppData\Local\temp 2012-04-07 00:02 . 2012-04-07 00:02 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp 2012-04-06 23:51 . 2012-04-06 23:51 56200 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{35B74A0E-F5ED-456B-9108-A4A51E991A2A}\offreg.dll 2012-04-06 11:11 . 2012-03-14 02:15 6582328 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{35B74A0E-F5ED-456B-9108-A4A51E991A2A}\mpengine.dll 2012-04-06 11:05 . 2012-04-06 12:23 -------- d-----w- c:\windows\system32\DBBK 2012-04-04 18:32 . 2012-04-04 18:32 -------- d-----w- C:\TDSSKiller_Quarantine 2012-03-30 11:20 . 2012-03-30 11:20 -------- d-----w- c:\users\Ina\AppData\Roaming\PCToolsFirewallPlus 2012-03-30 11:20 . 2012-03-30 11:20 -------- d-----w- c:\users\Ina\AppData\Roaming\Spam Monitor 2012-03-30 00:11 . 2009-11-10 07:26 767952 ----a-w- c:\windows\BDTSupport.dll0343.old 2012-03-30 00:11 . 2009-11-10 07:28 149456 ----a-w- c:\windows\SGDetectionTool.dll0343.old 2012-03-30 00:11 . 2009-11-10 07:28 1640400 ----a-w- c:\windows\PCTBDCore.dll0343.old 2012-03-30 00:09 . 2012-04-04 20:33 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PC Tools 2012-03-30 00:09 . 2012-04-04 20:32 -------- d-----w- c:\programdata\PC Tools 2012-03-28 23:57 . 2012-03-29 11:21 418464 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe 2012-03-17 11:54 . 2012-03-17 11:54 592824 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\gkmedias.dll 2012-03-17 11:54 . 2012-03-17 11:54 44472 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\mozglue.dll 2012-03-14 01:00 . 2011-11-19 14:50 3968368 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe 2012-03-14 01:00 . 2011-11-19 14:50 3913584 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe 2012-03-13 22:54 . 2012-02-03 03:54 2343424 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2012-03-13 22:54 . 2012-02-10 05:38 1077248 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-01-25 05:32 129536 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-01-25 05:27 8192 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe 2012-03-13 22:51 . 2012-02-17 05:34 826880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcore.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-01-25 05:32 58880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-02-17 04:14 183808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys 2012-03-13 22:51 . 2012-02-17 04:13 24576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys . . . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2012-03-29 11:21 . 2011-05-14 09:38 70304 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-03-14 02:15 . 2010-08-10 09:31 6582328 ----a-w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll 2012-02-10 16:34 . 2012-02-10 16:35 713784 ------w- c:\programdata\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{5493D128-DA54-4DDC-BBBC-F561A6A56C42}\gapaengine.dll 2012-01-31 12:44 . 2010-08-09 08:27 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe 2012-03-17 11:54 . 2011-07-08 15:52 97208 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll 2007-03-09 08:12 27648 --sha-w- c:\windows\System32\AVSredirect.dll . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Note* empty entries & legit default entries are not shown REGEDIT4 . [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2009-08-20 2363392] "BitComet"="c:\program files\BitLord\BitLord.exe" [2005-05-07 2224128] "DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2010-04-01 357696] "Facebook Update"="c:\users\Ina\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" [2011-07-14 137536] . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2009-07-02 98304] "WirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2009-09-01 499768] "SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2009-08-12 467036] "SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2009-08-14 1549608] "IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2009-06-04 186904] "HPCam_Menu"="c:\program files\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-02-25 218408] "QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2009-11-24 323640] "NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648] "GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040] "MSC"="c:\program files\Microsoft Security Client\msseces.exe" [2011-06-15 997920] "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712] . c:\users\Ina\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680] . c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ WinZip Quick Pick.lnk - c:\program files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2010-8-31 118784] . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0) "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3) "EnableLUA"= 0 (0x0) "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0) "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0) . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32] "mixer"=wdmaud.drv . [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MsMpSvc] @="Service" . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys] @="Driver" . R0 TfFsMon;TfFsMon;c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys [x] R0 TFSysMon;TFSysMon;c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys [x] R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384] R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-29 253600] R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-02-28 183560] R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\MpNWMon.sys [2011-04-18 43392] R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\DRIVERS\NisDrvWFP.sys [2011-04-27 65024] R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [2011-04-27 208944] R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [x] R3 RtsUIR;Realtek IR Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rts516xIR.sys [x] R3 TfNetMon;TfNetMon;c:\windows\system32\drivers\TfNetMon.sys [x] R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224] R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-08-09 1343400] R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040] S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-13 48128] S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928] S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_fa0513b7754bf240\aestsrv.exe [2009-03-01 81920] S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2009-07-01 176128] S2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2011-09-09 86072] S2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2011-03-28 94264] S2 hpsrv;HP Service;c:\windows\system32\Hpservice.exe [2010-07-16 26168] S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-01-19 3027840] S3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2009-05-05 228408] S3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\windows\system32\DRIVERS\enecir.sys [2009-06-28 59904] S3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2009-07-20 116136] S3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2010-08-30 185344] . . HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs atinrvxx Xyz777b mclogmanagerservice db2governor xaudioservice trayman dcpflics risdptsk regspy msdv UMAXPCLS vetefile USB28xxOEM acdpowerservice NEOFLTR_600_13319 zebrsce SNMP UWProSys caccprovsp mhndrv wmccds asmagent zd1211u(zydas) oracleorahome92pagingserver razerusb aegisp rt2500usb asuskbnt fallback btwmodem adsexpb qfcoresvc tvalz CcmExec SPCtl useraccess7 KR10I orbmediaservice NETw3x32 wkscfgsrv CBN remotelyanywhere ati2mpaa JiaoIO TPPWRIF LPDSVC tappsrv nlsvc bc_prt_f SenFiltService oracleorahomehttpserver clcapsvc idisw2km slssvc CSRBC uhcd viairda w810obex mdvrmng ss_bus tvs dladresm snpstd2 lvusbsta oracleorahomepagingserver SNP2STD Mvc25U870_VID_1262&PID_25FD NMSSvc pavfnsvr avg7rsxp NITaggerService sleepy CTAUDFX.DLL usprserv dlcj_device s3savagemx USB28xxBGA s125mdfl iaimtv4 OEM02Afx VCIDRV nvrd32 RESMGR {6080a529-897e-4629-a488-aba0c29b635e} changer eelsservice kavsvc cmudau s117bus symantecantibotdriver rbfilter mwlsvc s616mdfl w550mgmt sit_bus elosystemservice oracleorahome92tnslistener Sk99202k bthenum MQAC lemsgt autocomplete clsched bglivesvc nwlnkfwd nsm1mdfl dklogger ptbsync sgeclient motoswitchservice amon EIO tiwlnsvc isamsmt ATMsg sisperf CAM1210 FireHook mcpromgr aeaudio AVCamUSB20 client32 atdisk mraid35x milshieldcleaner ntiopnp cusrvc scdemu smserial HPSLPSVC Cinemsup s716unic pfc yukonwlh inort utilman c34nb4c5 REVOSENS mssql$sqlexpress s116mgmt anbmservice arp1394 pnkbstrk w800mdm s616bus magictuneengine LRMINIPORT videoacceleratorengine iaimfp2 lktimesync pcidrv wlmel51b mstdfrgs vpn5000service wlancfg cmdmon X4HSX32 tpkmpsvc yukonwxp ssmdrv mfetdik UVCFTR StickyMesger vmsprog smartlinkservice smapint rchost usbmate hpzius12 Uim_IM swwd pnkbstra stcagent ctxhttp zmxpzip mcvsrte vhidmini wmconnectcds GTWModem inotask co_mon WcesComm zebrmdfl se27nd5 DSI_SiUSBXp_3_1 wpshelper nmraapache fasttx2k OVT511Plus e1express pktfilter hsf_dpv mfehidk JiaoCap AsIO mysql z800bus pcradminserver 61883 xusb21 ahcix86s unrealircd MS1000 vmount2 w22n51 db2jds ovepstatusengine dwmrcs aw_host konfig aswtdi CTMSHD mr2kserv lvselsus SE2Bmdm cpucoolserver zpcollector atimpab WmUsbHid MxlW2k flashcomadmin SABProcEnum mcupdmgr.exe EPOWER USB11LDR bocdrive Cam5607 A88xTuner amdk77 jtagserver LMIRfsDriver PD0620VID ghostsec zebrceb aniwzcsdservice x10nets SMCB000 msftesql vmnetadapter e100b spmgr RecAgent GoogleDesktopManager-010708-104812 ql1080 cfsvcs L1e MaxtorFrontPanel1 SrvcSSIOMngr vserial mvwebserver nmservice TClass2k intcazaudaddservice dlacdbhm mctskshd.exe DELL_A02 Epiusb winpppoverethernet Spsmqvsm Pctspk symwsc VC6SecS SE26bus Hotkey W700mgmt ProcObsrv awecho nvgts Via4in1 https-admserv61 pml V0080Dev ssisvr32 mpfservice CTHWIUT.DLL tpkd NPDriver pdlnsx25 bhmonitorservice zpaction sr_watchdog PTproct dvd-ram_service NVENET cfgwzsvc rdnaoflsvc asapiw2k WimFltr tng-dts cwcspud n3900 pdlnsv25 iAimFP7 tosrfec useraccess unlockerdriver5 tdrpman174 FreeTdi smcirda shdserv MA8032U HIDSwvd emu10k carboncopyscheduler AdobeActiveFileMonitor6.0 cygserver mks_scan ISODrive z525mdfl sbpci caisafe pdlnecfg NWSLP cdralw2k int15.sys iksyssec paamsrv vaiomediaplatform-integratedserver-http ql1240 rpcapd deckzpsx iolo_srv TdmService pserve MA-620 smcservice tossmbnt slimsvc MtxDma0 alcxsens epoxusdm vrfwsvc oracleoradb10g_home1isql*plus SSFS0BB9 naimagent32 mbmiodrvr snac CiscoVpnInstallService emitray dcfssvc mozyFilter cltnetcnservice AdfuUd KMW_KBD wg4n flutilssvc idechndr pctoolsfirewallplus TBPanel lxcgcustomerconnect mcrdsvc iwebmsg cdfsvc nuvvid2 nimxdfk DNE aaksrv nsm1serd sonicatheaterinstallerservice application ScFBPNT2 nnsvc quickbooksdb smartwiservice ifp800 ASFWHide w200mdfl ntpr_nic_service2 atmeltpm lxdmCATSCustConnectService tvtnetwk wdmaud s7oppitx cdr4_xp btnetfilter raysatxsi5_0server CdaC15BA ftpds SiS7018 TeamViewer CTEDSPIO.DLL ixiaendpoint armoucfltr cccredmgr VrAcFil MXOFX digitizer cicssfs.scmmc223 mlkkbdntdriver StkScan ss_mdm PdiPorts tfsnifs XDva004 aswlsvc Slntamr ventrilo Slpsvdr beatjamupnpmusicserver vtserver monfilt Wbutton pdlndint nvatabus CT20XUT.DLL pdagent ood2000 SE2Cmgmt freepops tmcomm pdlncbas kl1 nimcrpcsu NWUSBPort BRGSp50 TuneUp.Defrag ppped GoBack2K tsscoreservice ICM10USB F700iat pdcomp amdk7 dntus26 osanbm vncmirror dsNcAdpt kerbkey btdriver ashampoodefragservice w300bus pelusblf roxwatch9 icepack nalntservice pclepci vcsw Wpsnuio NIPALK XAudio wceusbsh MRESP50 nisvcloc starwindservice TVALG ql10wnt plsremotesvc sympxsvc npkcsvc smtpd32 CAMCAUD . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}] 2009-08-20 10:24 451872 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe . Contents of the 'Scheduled Tasks' folder . 2012-04-06 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job - c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-28 11:21] . 2012-04-06 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000Core.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-07-08 10:06] . 2012-04-06 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000UA.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-07-08 10:06] . 2012-04-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000Core.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-16 10:25] . 2012-04-06 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000UA.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-16 10:25] . 2012-04-03 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForIna.job - c:\program files\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2010-09-13 20:15] . . ------- Supplementary Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.facebook.com/home.php? mStart Page = hxxp://startsear.ch/?aff=1 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 Trusted Zone: ubb.bg\ebb TCP: Interfaces\{3C55B9A2-C4EF-4B76-8436-F8130EE446A9}: NameServer = 77.71.0.1,77.71.1.1 FF - ProfilePath - c:\users\Ina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fmzc5fft.default\ FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Web Search FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxps://www.facebook.com/ FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://startsear.ch/?aff=1&q= . - - - - ORPHANS REMOVED - - - - . SafeBoot-75733441.sys AddRemove-Movie Player_is1 - g:\movie player\unins000.exe AddRemove-Replay_Converter_1 - c:\windows\iun6002.exe AddRemove-{6F44AF95-3CDE-4513-AD3F-6D45F17BF324} - c:\program files\InstallShield Installation Information\{6F44AF95-3CDE-4513-AD3F-6D45F17BF324}\setup.exe AddRemove-{D4C9692E-4EFA-4DA0-8B7F-9439466D9E31} - c:\program files\Full Tilt Poker\uninstall.exe . . . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\msftesql] "ServiceDll"="%systemroot%\system32\AR5416.dll.bad" . --------------------- LOCKED REGISTRY KEYS --------------------- . [HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\Approved Extensions] @Denied: (2) (LocalSystem) "{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,c2,99,1a, 36,00,8f,58,04,e1,8c,0d,76,4f,1c,0a,03 "{8DCB7100-DF86-4384-8842-8FA844297B3F}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,6e,72,d8, 89,b4,91,ea,06,f7,54,cc,e8,41,77,3f,2b "{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,55,e2,d0, 7e,f8,75,36,04,cc,26,b5,2d,be,5d,85,a1 "{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,72,0b,cc, 1c,9f,a6,ed,07,da,80,b9,17,89,70,f9,d7 "{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,0f,32,96, 76,f7,7e,4c,08,c8,ef,48,fc,18,66,e7,6a "{78F3A323-798E-4AEA-9A57-88F4B05FD5DD}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,4d,a0,e0, 7c,bc,37,84,0f,e5,41,cb,b4,b5,01,91,c9 "{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,0a,d7,23, 94,30,02,d1,0f,f1,da,12,24,73,56,27,d2 "{9FDDE16B-836F-4806-AB1F-1455CBEFF289}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,05,e2,ce, 9b,5d,cd,68,0d,d4,09,57,15,ce,b1,b6,9d "{D2CE3E00-F94A-4740-988E-03DC2F38C34F}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,6e,3d,dd, d6,78,b7,2e,02,e7,98,40,9c,2a,66,87,5b "{2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,8f,19,47, 2e,c4,15,0b,03,d7,b5,8c,e9,62,70,06,85 "{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,5f,9d,16, fb,68,82,40,0b,c0,2d,d5,a9,2c,88,11,17 "{BDEADE7F-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"=hex:51,66,7a,6c,4c,1d,38,12,11,dd,f9, b9,57,8c,be,54,c3,fb,43,e0,cc,54,f1,1b . [HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Internet Explorer\ApprovedExtensionsMigration] @Denied: (2) (LocalSystem) "Timestamp"=hex:64,5f,b1,d1,bb,0d,cd,01 . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PCW\Security] @Denied: (Full) (Everyone) . ------------------------ Other Running Processes ------------------------ . c:\program files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_fa0513b7754bf240\STacSV.exe c:\windows\system32\atieclxx.exe c:\windows\system32\WLANExt.exe c:\windows\system32\conhost.exe c:\windows\system32\taskhost.exe c:\program files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe c:\windows\system32\conhost.exe c:\program files\Microsoft\BingBar\SeaPort.EXE c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE c:\program files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\hpqToaster.exe c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\hpCaslNotification.exe c:\windows\system32\sppsvc.exe . ************************************************************************** . Completion time: 2012-04-07 03:10:31 - machine was rebooted ComboFix-quarantined-files.txt 2012-04-07 00:10 . Pre-Run: 39 242 375 168 bytes free Post-Run: 42 178 183 168 bytes free . - - End Of File - - 998D8267C8291F0BBAB9599C0C3964C8

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 • Отворете notepad и с copy/paste въведете следната информация:

  NetSvc::
  atinrvxx
  Xyz777b
  mclogmanagerservice
  db2governor
  xaudioservice
  trayman
  dcpflics
  risdptsk
  regspy
  msdv
  UMAXPCLS
  vetefile
  USB28xxOEM
  acdpowerservice
  NEOFLTR_600_13319
  zebrsce
  SNMP
  UWProSys
  caccprovsp
  mhndrv
  wmccds
  asmagent
  zd1211u(zydas)
  oracleorahome92pagingserver
  razerusb
  aegisp
  rt2500usb
  asuskbnt
  fallback
  btwmodem
  adsexpb
  qfcoresvc
  tvalz
  CcmExec
  SPCtl
  useraccess7
  KR10I
  orbmediaservice
  NETw3x32
  wkscfgsrv
  CBN
  remotelyanywhere
  ati2mpaa
  JiaoIO
  TPPWRIF
  LPDSVC
  tappsrv
  nlsvc
  bc_prt_f
  SenFiltService
  oracleorahomehttpserver
  clcapsvc
  idisw2km
  slssvc
  CSRBC
  uhcd
  viairda
  w810obex
  mdvrmng
  ss_bus
  tvs
  dladresm
  snpstd2
  lvusbsta
  oracleorahomepagingserver
  SNP2STD
  Mvc25U870_VID_1262&PID_25FD
  NMSSvc
  pavfnsvr
  avg7rsxp
  NITaggerService
  sleepy
  CTAUDFX.DLL
  usprserv
  dlcj_device
  s3savagemx
  USB28xxBGA
  s125mdfl
  iaimtv4
  OEM02Afx
  VCIDRV
  nvrd32
  RESMGR
  {6080a529-897e-4629-a488-aba0c29b635e}
  changer
  eelsservice
  kavsvc
  cmudau
  s117bus
  symantecantibotdriver
  rbfilter
  mwlsvc
  s616mdfl
  w550mgmt
  sit_bus
  elosystemservice
  oracleorahome92tnslistener
  Sk99202k
  bthenum
  MQAC
  lemsgt
  autocomplete
  clsched
  bglivesvc
  nwlnkfwd
  nsm1mdfl
  dklogger
  ptbsync
  sgeclient
  motoswitchservice
  amon
  EIO
  tiwlnsvc
  isamsmt
  ATMsg
  sisperf
  CAM1210
  FireHook
  mcpromgr
  aeaudio
  AVCamUSB20
  client32
  atdisk
  mraid35x
  milshieldcleaner
  ntiopnp
  cusrvc
  scdemu
  smserial
  HPSLPSVC
  Cinemsup
  s716unic
  pfc
  yukonwlh
  inort
  utilman
  c34nb4c5
  REVOSENS
  mssql$sqlexpress
  s116mgmt
  anbmservice
  arp1394
  pnkbstrk
  w800mdm
  s616bus
  magictuneengine
  LRMINIPORT
  videoacceleratorengine
  iaimfp2
  lktimesync
  pcidrv
  wlmel51b
  mstdfrgs
  vpn5000service
  wlancfg
  cmdmon
  X4HSX32
  tpkmpsvc
  yukonwxp
  ssmdrv
  mfetdik
  UVCFTR
  StickyMesger
  vmsprog
  smartlinkservice
  smapint
  rchost
  usbmate
  hpzius12
  Uim_IM
  swwd
  pnkbstra
  stcagent
  ctxhttp
  zmxpzip
  mcvsrte
  vhidmini
  wmconnectcds
  GTWModem
  inotask
  co_mon
  WcesComm
  zebrmdfl
  se27nd5
  DSI_SiUSBXp_3_1
  wpshelper
  nmraapache
  fasttx2k
  OVT511Plus
  e1express
  pktfilter
  hsf_dpv
  mfehidk
  JiaoCap
  AsIO
  mysql
  z800bus
  pcradminserver
  61883
  xusb21
  ahcix86s
  unrealircd
  MS1000
  vmount2
  w22n51
  db2jds
  ovepstatusengine
  dwmrcs
  aw_host
  konfig
  aswtdi
  CTMSHD
  mr2kserv
  lvselsus
  SE2Bmdm
  cpucoolserver
  zpcollector
  atimpab
  WmUsbHid
  MxlW2k
  flashcomadmin
  SABProcEnum
  mcupdmgr.exe
  EPOWER
  USB11LDR
  bocdrive
  Cam5607
  A88xTuner
  amdk77
  jtagserver
  LMIRfsDriver
  PD0620VID
  ghostsec
  zebrceb
  aniwzcsdservice
  x10nets
  SMCB000
  msftesql
  vmnetadapter
  e100b
  spmgr
  RecAgent
  GoogleDesktopManager-010708-104812
  ql1080
  cfsvcs
  L1e
  MaxtorFrontPanel1
  SrvcSSIOMngr
  vserial
  mvwebserver
  nmservice
  TClass2k
  intcazaudaddservice
  dlacdbhm
  mctskshd.exe
  DELL_A02
  Epiusb
  winpppoverethernet
  Spsmqvsm
  Pctspk
  symwsc
  VC6SecS
  SE26bus
  Hotkey
  W700mgmt
  ProcObsrv
  awecho
  nvgts
  Via4in1
  https-admserv61
  pml
  V0080Dev
  ssisvr32
  mpfservice
  CTHWIUT.DLL
  tpkd
  NPDriver
  pdlnsx25
  bhmonitorservice
  zpaction
  sr_watchdog
  PTproct
  dvd-ram_service
  NVENET
  cfgwzsvc
  rdnaoflsvc
  asapiw2k
  WimFltr
  tng-dts
  cwcspud
  n3900
  pdlnsv25
  iAimFP7
  tosrfec
  useraccess
  unlockerdriver5
  tdrpman174
  FreeTdi
  smcirda
  shdserv
  MA8032U
  HIDSwvd
  emu10k
  carboncopyscheduler
  AdobeActiveFileMonitor6.0
  cygserver
  mks_scan
  ISODrive
  z525mdfl
  sbpci
  caisafe
  pdlnecfg
  NWSLP
  cdralw2k
  int15.sys
  iksyssec
  paamsrv
  vaiomediaplatform-integratedserver-http
  ql1240
  rpcapd
  deckzpsx
  iolo_srv
  TdmService
  pserve
  MA-620
  smcservice
  tossmbnt
  slimsvc
  MtxDma0
  alcxsens
  epoxusdm
  vrfwsvc
  oracleoradb10g_home1isql*plus
  SSFS0BB9
  naimagent32
  mbmiodrvr
  snac
  CiscoVpnInstallService
  emitray
  dcfssvc
  mozyFilter
  cltnetcnservice
  AdfuUd
  KMW_KBD
  wg4n
  flutilssvc
  idechndr
  pctoolsfirewallplus
  TBPanel
  lxcgcustomerconnect
  mcrdsvc
  iwebmsg
  cdfsvc
  nuvvid2
  nimxdfk
  DNE
  aaksrv
  nsm1serd
  sonicatheaterinstallerservice
  application
  ScFBPNT2
  nnsvc
  quickbooksdb
  smartwiservice
  ifp800
  ASFWHide
  w200mdfl
  ntpr_nic_service2
  atmeltpm
  lxdmCATSCustConnectService
  tvtnetwk
  wdmaud
  s7oppitx
  cdr4_xp
  btnetfilter
  raysatxsi5_0server
  CdaC15BA
  ftpds
  SiS7018
  TeamViewer
  CTEDSPIO.DLL
  ixiaendpoint
  armoucfltr
  cccredmgr
  VrAcFil
  MXOFX
  digitizer
  cicssfs.scmmc223
  mlkkbdntdriver
  StkScan
  ss_mdm
  PdiPorts
  tfsnifs
  XDva004
  aswlsvc
  Slntamr
  ventrilo
  Slpsvdr
  beatjamupnpmusicserver
  vtserver
  monfilt
  Wbutton
  pdlndint
  nvatabus
  CT20XUT.DLL
  pdagent
  ood2000
  SE2Cmgmt
  freepops
  tmcomm
  pdlncbas
  kl1
  nimcrpcsu
  NWUSBPort
  BRGSp50
  TuneUp.Defrag
  ppped
  GoBack2K
  tsscoreservice
  ICM10USB
  F700iat
  pdcomp
  amdk7
  dntus26
  osanbm
  vncmirror
  dsNcAdpt
  kerbkey
  btdriver
  ashampoodefragservice
  w300bus
  pelusblf
  roxwatch9
  icepack
  nalntservice
  pclepci
  vcsw
  Wpsnuio
  NIPALK
  XAudio
  wceusbsh
  MRESP50
  nisvcloc
  starwindservice
  TVALG
  ql10wnt
  plsremotesvc
  sympxsvc
  npkcsvc
  smtpd32
  CAMCAUD
  
 • Запазете файла с име CFScript и го провлачете и пуснете в Combofix (както е показано на картинката отдолу).

  Публикувано изображение

 • По време на сканиране от страна на ComboFix не стартирайте никакви други приложения, не натискайте клавиши от клавиатурата и не местете мишката !
 • Публикувайте лог файла, който ще се създаде след рестарта на компютъра в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Напрвих всичко от горе споменатото както е написано,но log файл не се създава.След стартиране на самия Combofix се появява един прозорец,текът някакви процеси за около 5 секунди и след това нищо.


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ок, да опитаме така:

Изтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа.

 • Стартирайте OTL (ако е необходимо, потвърдете през UAC).
 • Направете следните настройки:
 • Сложете отметка пред Scan All Users Публикувано изображение
 • Под менюто File Age изберете 90 days
 • Под менюто Standard Registryпроменете на ALL
 • Сложете отметки пред LOP и Purity Check
Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

netsvcs
msconfig
safebootminimal
safebootnetwork
%SYSTEMDRIVE%\*.*
%USERPROFILE%\*.*
%USERPROFILE%\AppData\Local\*.*
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\*.*
%ProgramData%\*.*
%CommonProgramFiles%\*.*
%PROGRAMFILES%\*.*
%systemroot%\system32\config\systemprofile\AppData\Local\*.*
%windir%\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\*.*
%windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Local\Temp\*.*
%windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\*.*
%windir%\temp\*.*
%windir%\system32\*. 
%windir%\sysnative\*.
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\syswow64\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /90
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\syswow64\drivers\*.sys /90
%systemroot%\syswow64\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\system32\Spool\prtprocs\w32x86\*.dll
%systemroot%\*. /rp /s
%systemroot%\assembly\tmp\*.* /S /MD5
%systemroot%\assembly\temp\*.* /S /MD5
%systemroot%\assembly\GAC_32\*.* /S /MD5
%systemroot%\assembly\GAC_64\*.* /S /MD5
%SystemRoot%\assembly\GAC_MSIL\*.* /S /MD5
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems /s
/md5start
explorer.exe
lsass.exe
svchost.exe
wininit.exe
winlogon.exe
userinit.exe
atapi.sys
iaStor.sys
serial.sys
volsnap.sys
disk.sys
redbook.sys
i8042prt.sys
afd.sys
netbt.sys
csc.sys
tcpip.sys
hlp.dat
/md5stop
 • Натиснете маркираният в синьо бутон: Run Scan.
 • Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Прикачете тези два файла в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 • Стартирайте файла Публикувано изображение с двукратен клик на мишката.
 • Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):
:OTL
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\e1express.dll -- (zpcollector)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\servidor.dll -- (zpaction)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\co_mon.dll -- (zmxpzip)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\brmfrmps.dll -- (zebrsce)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pinnaclesys.mediaserver.dll -- (zebrmdfl)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sddmi2.dll -- (zebrceb)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pcx1unic.dll -- (z800bus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\streamloadservice.dll -- (z525mdfl)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\CAMCAUD.dll -- (yukonwxp)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cwafadminmonitor.dll -- (yukonwlh)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ATMsrvc.dll -- (Xyz777b)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\meiudf.dll -- (xusb21)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\bdss.dll -- (XDva004)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\scanwscs.dll -- (xaudioservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SiSGbeXP.dll -- (XAudio)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\bc_filter.dll -- (X4HSX32)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\PGPsdkDriver.dll -- (x10nets)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pcampr5.dll -- (Wpsnuio)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SaiNtSub.dll -- (wpshelper)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tones.dll -- (WmUsbHid)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\wdica.dll -- (wmconnectcds)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\w810bus.dll -- (wmccds)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\service1.dll -- (wlmel51b)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SE2Bmdfl.dll -- (wlancfg)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\hpqddsvc.dll -- (wkscfgsrv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ctmmfilt.dll -- (winpppoverethernet)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\remoteaccess.dll -- (WimFltr)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pdiddcci.dll -- (wg4n)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SNTIE.dll -- (wdmaud)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\XilinxPC4Driver.dll -- (wceusbsh)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ctxcpusched.dll -- (WcesComm)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\AtiHdmiService.dll -- (Wbutton)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\rasirda.dll -- (w810obex)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ohci1394.dll -- (w800mdm)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\snare.dll -- (W700mgmt)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\RR2Vbi.dll -- (w550mgmt)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\unrealircd.dll -- (w300bus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SaiU040B.dll -- (w22n51)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\servicemgr.dll -- (w200mdfl)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\.netframework.dll -- (vtserver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\snpstd2.dll -- (vserial)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sit_mdm.dll -- (vrfwsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\NTSIM.dll -- (VrAcFil)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tcpip6.dll -- (vpn5000service)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\irsir.dll -- (vncmirror)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\dvd_2K.dll -- (vmsprog)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\aalogger.dll -- (vmount2)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Via4in1.dll -- (vmnetadapter)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cusrvc.dll -- (videoacceleratorengine)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\thinkpadmodemservice.dll -- (viairda)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cqmgstor.dll -- (Via4in1)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\vhidmini.dll -- (vhidmini)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\WcesComm.dll -- (vetefile)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\HPFECP20.dll -- (ventrilo)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\{eda5f5d3-9e0f-4f4d-8a13-1d1cf469c9cc}.dll -- (vcsw)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ql12160.dll -- (VCIDRV)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\license.dll -- (VC6SecS)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\vulfnths.dll -- (vaiomediaplatform-integratedserver-http)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mcdetect.exe.dll -- (V0080Dev)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\idechndr.dll -- (UWProSys)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\patrol_scheduler.dll -- (UVCFTR)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\NICSer_WPC300N.dll -- (utilman)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\lwwlicenseservice.dll -- (usprserv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\avg7core.dll -- (useraccess7)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pmounter.dll -- (useraccess)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\s116unic.dll -- (usbmate)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\stylexphelper.dll -- (USB28xxOEM)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\idrivert.dll -- (USB28xxBGA)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\symc810.dll -- (unrealircd)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\w800obex.dll -- (UMAXPCLS)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\StkAMini.dll -- (Uim_IM)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\swenum.dll -- (uhcd)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\se26unic.dll -- (tvtnetwk)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ErrDev.dll -- (tvs)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tm_cfw.dll -- (tvalz)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\iaimfp4.dll -- (TVALG)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\DSDrv4.dll -- (TuneUp.Defrag)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\hprfdev.dll -- (tsscoreservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\se2Cunic.dll -- (trayman)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\nla.dll -- (TPPWRIF)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\s116obex.dll -- (tpkmpsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\atapi.dll -- (tpkd)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\zebrmdm.dll -- (tossmbnt)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\MREMP50a64.dll -- (tosrfec)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\NICSer_WPC54G.dll -- (tng-dts)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\iSMBIOS.dll -- (tmcomm)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\zebrbus.dll -- (tiwlnsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\bltrust.dll -- (tfsnifs)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\wandrv.dll -- (TeamViewer)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\roxliveshare9.dll -- (tdrpman174)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mwsarcpkt.dll -- (TdmService)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\idrivert.dll -- (TClass2k)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\bthidmgr.dll -- (TBPanel)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\{95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B}.dll -- (tappsrv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\savscan.dll -- (symwsc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sskbfd.dll -- (sympxsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Sk99202k.dll -- (symantecantibotdriver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\vpctcom.dll -- (swwd)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\protectionservice.dll -- (StkScan)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\PAR1284.dll -- (StickyMesger)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ulcdrhlp.dll -- (stcagent)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tpkd.dll -- (starwindservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ASFWHide.dll -- (ssmdrv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\symdns.dll -- (ssisvr32)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\s125obex.dll -- (SSFS0BB9)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\hsfhwazl.dll -- (ss_mdm)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cxpt_service.dll -- (ss_bus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SE2Emgmt.dll -- (SrvcSSIOMngr)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\richvideo.dll -- (sr_watchdog)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\dmio.dll -- (Spsmqvsm)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\edspport.dll -- (spmgr)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tfsncofs.dll -- (SPCtl)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\vmparport.dll -- (sonicatheaterinstallerservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Wtcls2k.dll -- (snpstd2)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\prevxagent.dll -- (SNP2STD)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pshost.dll -- (SNMP)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\FontCache3.0.0.0..dll -- (snac)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pclepci.dll -- (smtpd32)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\E1000.dll -- (smserial)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ni_nic.dll -- (smcservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\se44bus.dll -- (smcirda)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\WmXlCore.dll -- (SMCB000)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cmuda.dll -- (smartwiservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\CnxTrUsb.dll -- (smartlinkservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\WBHWDOCT.dll -- (smapint)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ultra.dll -- (slssvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\QPCapSvc.dll -- (Slpsvdr)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\FA312.dll -- (Slntamr)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mnmsrvc.dll -- (slimsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\fsssvc.dll -- (sleepy)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\se45mgmt.dll -- (Sk99202k)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\L6POD.dll -- (sit_bus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\afd.dll -- (sisperf)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\slabbus.dll -- (SiS7018)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\vhidmini.dll -- (shdserv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\HIDSwvd.dll -- (sgeclient)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\atmarpc.dll -- (SenFiltService)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\HSFHWICH.dll -- (SE2Cmgmt)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\websensecamreportserver.dll -- (SE2Bmdm)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\lanusb.dll -- (se27nd5)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\REVOSENS.dll -- (SE26bus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\zdeviceservice.dll -- (ScFBPNT2)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\USBVCD.dll -- (scdemu)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ser2pl.dll -- (sbpci)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ftsata2.dll -- (SABProcEnum)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ccproxy.dll -- (s7oppitx)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ibmcicstransactiongateway.dll -- (s716unic)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\aksusb.dll -- (s616mdfl)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\elotouchscreen.dll -- (s616bus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\se58mgmt.dll -- (s3savagemx)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\DeviceScanner.dll -- (s125mdfl)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\fsdfwd.dll -- (s117bus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ltck000c.dll -- (s116mgmt)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\edspport.dll -- (rt2500usb)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\wdica.dll -- (rpcapd)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\CTAudSvcService.dll -- (roxwatch9)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\iPassPeriodicUpdateService.dll -- (risdptsk)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tfsncofs.dll -- (REVOSENS)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ATKGFNEXSrv.dll -- (RESMGR)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\rpcsvr4x.dll -- (remotelyanywhere)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\FVXSCSI.dll -- (RecAgent)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\3c1807pd.dll -- (rdnaoflsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\bgs_sdservice.dll -- (rchost)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\w550mdfl.dll -- (rbfilter)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\rt73.dll -- (razerusb)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\dbmang.dll -- (raysatxsi5_0server)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\nuvaud2.dll -- (quickbooksdb)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\CTEDSPSY.DLL.dll -- (ql1240)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mks_scan.dll -- (ql10wnt)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\lxdmCATSCustConnectService.dll -- (ql1080)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ziptoa.dll -- (qfcoresvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\etoksrv.dll -- (PTproct)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sysmonlog.dll -- (ptbsync)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\susbser.dll -- (pserve)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\camdrl.dll -- (ProcObsrv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Bcim.dll -- (ppped)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\lgsnd_filter.dll -- (pnkbstrk)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\acprfmgrsvc.dll -- (pnkbstra)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\EACSvrMngr.dll -- (pml)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\USA49W.dll -- (plsremotesvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\AF15BDA.dll -- (pktfilter)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\se44mdm.dll -- (pfc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\w800mdfl.dll -- (pelusblf)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\TestHandler.dll -- (pdlnsx25)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pcradminserver.dll -- (pdlnsv25)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pdlndsdl.dll -- (pdlnecfg)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tcpip.dll -- (pdlndint)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ATKGFNEXSrv.dll -- (pdlncbas)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\w200mgmt.dll -- (PdiPorts)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\QPSched.dll -- (pdcomp)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sdcplh.dll -- (pdagent)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pdlnsv25.dll -- (PD0620VID)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\plugplay.dll -- (Pctspk)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ndassvc.dll -- (pctoolsfirewallplus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\epsonbidirectionalagent.dll -- (pcradminserver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ispwdsvc.dll -- (pclepci)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pwd_2K.dll -- (pcidrv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\rpsupdaterr.dll -- (pavfnsvr)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\s125bus.dll -- (paamsrv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\dmload.dll -- (OVT511Plus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\oracle_load_balancer_60_server-forms6ip14.dll -- (ovepstatusengine)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\symredrv.dll -- (orbmediaservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\avgio.dll -- (oracleorahomepagingserver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SE26obex.dll -- (oracleorahomehttpserver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\USRpdA.dll -- (oracleorahome92tnslistener)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\USIUDF.dll -- (oracleoradb10g_home1isql*plus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\zppinger.dll -- (ood2000)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\rtl8187Se.dll -- (OEM02Afx)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\aeclienthostservice.dll -- (NWUSBPort)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\emclisrv.dll -- (NWSLP)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\w3svc.dll -- (nwlnkfwd)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\kbdhid.dll -- (nvrd32)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mcontrol.dll -- (nvgts)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Sunkfiltp.dll -- (NVENET)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\acdpowerservice.dll -- (nvatabus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\usb20l.dll -- (nuvvid2)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\themes.dll -- (ntpr_nic_service2)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\hotspotshieldservice.dll -- (ntiopnp)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\nsm1mdfl.dll -- (nsm1serd)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\UPATC.dll -- (nsm1mdfl)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\minilog.dll -- (npkcsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\motoswitchservice.dll -- (NPDriver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\WmVirHid.dll -- (nnsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mysql.dll -- (NMSSvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\GoProto.dll -- (nmservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\nmwcd.dll -- (nmraapache)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ftsata2.dll -- (nlsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\LHidFilt.dll -- (NITaggerService)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\dtscsi.dll -- (nisvcloc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\rrspy.dll -- (NIPALK)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\se44nd5.dll -- (nimxdfk)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\dbustrcm.dll -- (nimcrpcsu)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\AmeLanPc.dll -- (NETw3x32)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ireike.dll -- (NEOFLTR_600_13319)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\PTDCMdm.dll -- (nalntservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tvalz.dll -- (naimagent32)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SlNtHal.dll -- (n3900)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tdrpman.dll -- (mysql)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\UsbDiag.dll -- (MXOFX)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ahcix86s.dll -- (MxlW2k)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\freesshdservice.dll -- (mwlsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\AVerBDA.dll -- (mvwebserver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SiSGbeXP.dll -- (Mvc25U870_VID_1262&PID_25FD)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\deckzpsx.dll -- (MtxDma0)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pptchpad.dll -- (mstdfrgs)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\HpqRemHid.dll -- (mssql$sqlexpress)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\AR5416.dll.bad -- (msftesql)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sfsync02.dll -- (msdv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mcredirector.dll -- (MS1000)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sentinelprotectionserver.dll -- (MRESP50)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\backupexecagentbrowser.dll -- (mraid35x)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SDdriver.dll -- (mr2kserv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Cardex.dll -- (MQAC)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\advantage.dll -- (mpfservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\odysseyIM4.dll -- (mozyFilter)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ndistapi.dll -- (motoswitchservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\se45unic.dll -- (monfilt)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\usbvm321.dll -- (mlkkbdntdriver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\W55U01.dll -- (mks_scan)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\TMMEmu.dll -- (milshieldcleaner)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\JiaoIO.dll -- (mhndrv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\V0080Dev.dll -- (mfetdik)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sis162u.dll -- (mfehidk)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\afs2k.dll -- (mdvrmng)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\wpsdrvnt.dll -- (mcvsrte)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\bcoreusb.dll -- (mcupdmgr.exe)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\CAMCHALA.dll -- (mctskshd.exe)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ovsecurityserver.dll -- (mcrdsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cercsr6.dll -- (mcpromgr)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SiSRaid2.dll -- (mclogmanagerservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\BLKWGU(Belkin).dll -- (mbmiodrvr)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mcredirector.dll -- (MaxtorFrontPanel1)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\syslogd.dll -- (magictuneengine)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SRS_SSCFilter.dll -- (MA8032U)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\MSMQ.dll -- (MA-620)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\se59mgmt.dll -- (lxdmCATSCustConnectService)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\QWAVEDRV.dll -- (lxcgcustomerconnect)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\speakerphone.dll -- (lvusbsta)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\FVXSCSI.dll -- (lvselsus)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SrvcEPIOMngr.dll -- (LRMINIPORT)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\st330service.dll -- (LPDSVC)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\NdisFilt.dll -- (LMIRfsDriver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\curtainssyssvc.dll -- (lktimesync)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cfsvcs.dll -- (lemsgt)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\kmixer.dll -- (L1e)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mwsejcap.dll -- (KR10I)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Wdf01000.dll -- (konfig)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\nalntservice.dll -- (KMW_KBD)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\wwnetdde.dll -- (kl1)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pgsql-8.0.dll -- (kavsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ovt519.dll -- (jtagserver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\se44obex.dll -- (JiaoIO)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\de_serv.dll -- (JiaoCap)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\toscosrv.dll -- (ixiaendpoint)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\avupdsvc.dll -- (iwebmsg)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\k750obex.dll -- (ISODrive)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tme3srv.dll -- (isamsmt)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ovepstatusengine.dll -- (iolo_srv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\vserial.dll -- (intcazaudaddservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\dwmrcs.dll -- (int15.sys)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\CoachAud.dll -- (inotask)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\btnhnd.dll -- (inort)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\vulfntrs.dll -- (ifp800)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Afc.dll -- (idisw2km)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ssdiagn.dll -- (idechndr)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SSFS0BB9.dll -- (ICM10USB)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pciide.dll -- (icepack)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ICAM3NT5.dll -- (iaimtv4)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\CA561.dll -- (iAimFP7)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\vmsprog.dll -- (iaimfp2)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\oracleorahomeclientcache.dll -- (https-admserv61)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sigfilt.dll -- (hsf_dpv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\dot4usb.dll -- (hpzius12)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\bdselfpr.dll -- (HPSLPSVC)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\icraplus.dll -- (Hotkey)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\bt3cusb.dll -- (HIDSwvd)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\nwlnkflt.dll -- (GTWModem)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\iaimfp1.dll -- (GoogleDesktopManager-010708-104812)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\PSSdk21.dll -- (GoBack2K)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\RTL8169.dll -- (ghostsec)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\CVPNDRVA.dll -- (ftpds)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Alpham2.dll -- (FreeTdi)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\HIDSwvd.dll -- (freepops)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mwlsvc.dll -- (flutilssvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\acprfmgrsvc.dll -- (flashcomadmin)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cachemanxp.dll -- (FireHook)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tmxpflt.dll -- (fasttx2k)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\websenseusagemonitor.dll -- (fallback)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\snac.dll -- (F700iat)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\LHidUsbK.dll -- (epoxusdm)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\addfiltr.dll -- (EPOWER)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\MREMP50.dll -- (Epiusb)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sisidex.dll -- (emu10k)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SbieDrv.dll -- (emitray)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\netbt.dll -- (elosystemservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\rootmodem.dll -- (EIO)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cdrom.dll -- (eelsservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\btwdins.dll -- (e1express)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\slip.dll -- (e100b)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sr_service.dll -- (dwmrcs)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\RMCAST.dll -- (dvd-ram_service)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\regdefend.dll -- (DSI_SiUSBXp_3_1)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\se27nd5.dll -- (DNE)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\smbios.dll -- (dlcj_device)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sharedaccess.dll -- (dladresm)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\HFACSVC.dll -- (dlacdbhm)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\KR3NPXP.dll -- (dklogger)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SbcpHid.dll -- (digitizer)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mssql$microsoftsmlbiz.dll -- (DELL_A02)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\dbmanagerscheduler.dll -- (deckzpsx)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\AKSIFDH.dll -- (dcpflics)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\oracleorahomemanagementserver.dll -- (dcfssvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\vrservice.dll -- (db2jds)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\usbio.dll -- (db2governor)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ZTEusbnmea.dll -- (cygserver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\NWSIPX32.dll -- (cwcspud)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ZDPSp50.dll -- (cusrvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\GcKernel.dll -- (ctxhttp)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\parallel.dll -- (CTMSHD)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\keriomailserver.dll -- (CTHWIUT.DLL)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\swmidi.dll -- (CTEDSPIO.DLL)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\atimtag.dll -- (CTAUDFX.DLL)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\MA8032U.dll -- (CT20XUT.DLL)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\suservice.dll -- (CSRBC)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Evian.dll -- (cpucoolserver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\NOWMEMDF.dll -- (co_mon)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sonicwall_netextender.dll -- (cmudau)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\usnjsvc.dll -- (cmdmon)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sqlserveragent.dll -- (cltnetcnservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tdrpman174.dll -- (clsched)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\JRAID.dll -- (client32)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pdlnatcm.dll -- (clcapsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\aksusb.dll -- (CiscoVpnInstallService)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\screadspool.dll -- (Cinemsup)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pinetmgr.dll -- (cicssfs.scmmc223)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ntrtscan.dll -- (changer)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\scsiaccess.dll -- (cfsvcs)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\filechecker.dll -- (cfgwzsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\policyagent.dll -- (cdralw2k)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mdvrmng.dll -- (cdr4_xp)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\navap.dll -- (cdfsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\TNaviSrv.dll -- (CdaC15BA)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\sisagp.dll -- (CcmExec)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cwafnotesservice.dll -- (cccredmgr)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\winachsx.dll -- (CBN)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Defrag32.dll -- (carboncopyscheduler)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\adobeversioncue.dll -- (CAMCAUD)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SECYPUSB.dll -- (Cam5607)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\RMCAST.dll -- (CAM1210)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\vncdrv.dll -- (caisafe)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pdlnsv25.dll -- (caccprovsp)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\usbohci.dll -- (c34nb4c5)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ageresoftmodem.dll -- (btwmodem)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tgsrvc_smartagent.dll -- (btnetfilter)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\U3sHlpDr.dll -- (bthenum)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\hclinetd.dll -- (BRGSp50)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\udfs.dll -- (bocdrive)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\toshidpt.dll -- (bhmonitorservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mouclass.dll -- (bglivesvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\EntDrv51.dll -- (beatjamupnpmusicserver)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cwcwdm.dll -- (bc_prt_f)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\rismxdp.dll -- (awecho)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\aawservice.dll -- (aw_host)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\SWMX00.dll -- (avg7rsxp)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\incdrm.dll -- (AVCamUSB20)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\uleadburninghelper.dll -- (autocomplete)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\rismxdp.dll -- (ATMsg)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\Bcim.dll -- (atmeltpm)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\dsbrokerservice.dll -- (atinrvxx)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\MRESP50.dll -- (atimpab)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\omniusb.dll -- (ati2mpaa)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\MailService.dll -- (atdisk)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mqdmmdfl.dll -- (aswtdi)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\StickyMesger.dll -- (aswlsvc)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mediamaxxlservice.dll -- (asuskbnt)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\OEM02Dev.dll -- (AsIO)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\maxbackserviceint.dll -- (ashampoodefragservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\rspndr.dll -- (ASFWHide)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\uagp35.dll -- (asapiw2k)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\webrootenterpriseclientservice.dll -- (arp1394)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\tb2launch.dll -- (armoucfltr)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\uscbs108.dll -- (application)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\crystalinputfileserver.dll -- (aniwzcsdservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\DCamUSBMke.dll -- (anbmservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\neokdss.dll -- (amon)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\mail2ec.dll -- (amdk77)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\disk.dll -- (amdk7)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\pop3d32.dll -- (alcxsens)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\dcfssvc.dll -- (ahcix86s)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\nvpvrmon.dll -- (aegisp)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\blueservice.dll -- (aeaudio)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\clipsrv.dll -- (adsexpb)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cpucoolserver.dll -- (AdobeActiveFileMonitor6.0)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\avcgbfl.dll -- (AdfuUd)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\CX88ENC.dll -- (acdpowerservice)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\usb_rndisx.dll -- (aaksrv)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\alcxwdm.dll -- (A88xTuner)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\ws2ifsl.dll -- (61883)
SRV - File not found [Auto | Stopped] -- %systemroot%\system32\cd20xrnt.dll -- ({6080a529-897e-4629-a488-aba0c29b635e})
IE - HKU\S-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://startsear.ch/?aff=1&q={searchTerms}
IE - HKU\S-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000\..\SearchScopes\{AD22EBAF-0D18-4fc7-90CC-5EA0ABBE9EB8}: "URL" = http://www.daemon-search.com/search/web?q={searchTerms}
IE - HKU\S-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000\..\SearchScopes\{AD22EBAF-0D18-4fc7-90CC-5EA0ABBE9EB9}: "URL" = http://www.daemon-search.com/search/web?q={searchTerms}
FF - prefs.js..browser.search.defaultengine: "Web Search"
FF - prefs.js..browser.search.defaultenginename: "Web Search"
FF - prefs.js..browser.search.order.1: "Web Search"
FF - prefs.js..browser.search.selectedEngine: "Web Search"
FF - prefs.js..extensions.enabledItems: {6E19037A-12E3-4295-8915-ED48BC341614}:1.3.328.4
FF - prefs.js..keyword.URL: "http://startsear.ch/?aff=1&q="
FF - user.js - File not found
FF - HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\{6E19037A-12E3-4295-8915-ED48BC341614}: C:\Program Files\RelevantKnowledge
[2010.10.01 00:35:35 | 000,002,059 | ---- | M] () -- C:\Users\Ina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fmzc5fft.default\searchplugins\daemon-search.xml
[2011.07.11 21:04:02 | 000,000,633 | ---- | M] () -- C:\Users\Ina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fmzc5fft.default\searchplugins\startsear.xml
O3 - HKLM\..\Toolbar: (DAEMON Tools Toolbar) - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll ()
O3 - HKU\.DEFAULT\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} - No CLSID value found.
O3 - HKU\S-1-5-18\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} - No CLSID value found.
O3 - HKU\S-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} - No CLSID value found.
NetSvcs: atinrvxx - %systemroot%\system32\dsbrokerservice.dll File not found
NetSvcs: Xyz777b - %systemroot%\system32\ATMsrvc.dll File not found
NetSvcs: mclogmanagerservice - %systemroot%\system32\SiSRaid2.dll File not found
NetSvcs: db2governor - %systemroot%\system32\usbio.dll File not found
NetSvcs: xaudioservice - %systemroot%\system32\scanwscs.dll File not found
NetSvcs: trayman - %systemroot%\system32\se2Cunic.dll File not found
NetSvcs: dcpflics - %systemroot%\system32\AKSIFDH.dll File not found
NetSvcs: risdptsk - %systemroot%\system32\iPassPeriodicUpdateService.dll File not found
NetSvcs: msdv - %systemroot%\system32\sfsync02.dll File not found
NetSvcs: UMAXPCLS - %systemroot%\system32\w800obex.dll File not found
NetSvcs: vetefile - %systemroot%\system32\WcesComm.dll File not found
NetSvcs: USB28xxOEM - %systemroot%\system32\stylexphelper.dll File not found
NetSvcs: acdpowerservice - %systemroot%\system32\CX88ENC.dll File not found
NetSvcs: NEOFLTR_600_13319 - %systemroot%\system32\ireike.dll File not found
NetSvcs: zebrsce - %systemroot%\system32\brmfrmps.dll File not found
NetSvcs: SNMP - %systemroot%\system32\pshost.dll File not found
NetSvcs: UWProSys - %systemroot%\system32\idechndr.dll File not found
NetSvcs: caccprovsp - %systemroot%\system32\pdlnsv25.dll File not found
NetSvcs: mhndrv - %systemroot%\system32\JiaoIO.dll File not found
NetSvcs: wmccds - %systemroot%\system32\w810bus.dll File not found
NetSvcs: razerusb - %systemroot%\system32\rt73.dll File not found
NetSvcs: aegisp - %systemroot%\system32\nvpvrmon.dll File not found
NetSvcs: rt2500usb - %systemroot%\system32\edspport.dll File not found
NetSvcs: asuskbnt - %systemroot%\system32\mediamaxxlservice.dll File not found
NetSvcs: fallback - %systemroot%\system32\websenseusagemonitor.dll File not found
NetSvcs: btwmodem - %systemroot%\system32\ageresoftmodem.dll File not found
NetSvcs: adsexpb - %systemroot%\system32\clipsrv.dll File not found
NetSvcs: qfcoresvc - %systemroot%\system32\ziptoa.dll File not found
NetSvcs: tvalz - %systemroot%\system32\tm_cfw.dll File not found
NetSvcs: CcmExec - %systemroot%\system32\sisagp.dll File not found
NetSvcs: SPCtl - %systemroot%\system32\tfsncofs.dll File not found
NetSvcs: useraccess7 - %systemroot%\system32\avg7core.dll File not found
NetSvcs: KR10I - %systemroot%\system32\mwsejcap.dll File not found
NetSvcs: orbmediaservice - %systemroot%\system32\symredrv.dll File not found
NetSvcs: NETw3x32 - %systemroot%\system32\AmeLanPc.dll File not found
NetSvcs: wkscfgsrv - %systemroot%\system32\hpqddsvc.dll File not found
NetSvcs: CBN - %systemroot%\system32\winachsx.dll File not found
NetSvcs: remotelyanywhere - %systemroot%\system32\rpcsvr4x.dll File not found
NetSvcs: ati2mpaa - %systemroot%\system32\omniusb.dll File not found
NetSvcs: JiaoIO - %systemroot%\system32\se44obex.dll File not found
NetSvcs: TPPWRIF - %systemroot%\system32\nla.dll File not found
NetSvcs: LPDSVC - %systemroot%\system32\st330service.dll File not found
NetSvcs: tappsrv - %systemroot%\system32\{95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B}.dll File not found
NetSvcs: nlsvc - %systemroot%\system32\ftsata2.dll File not found
NetSvcs: bc_prt_f - %systemroot%\system32\cwcwdm.dll File not found
NetSvcs: SenFiltService - %systemroot%\system32\atmarpc.dll File not found
NetSvcs: oracleorahomehttpserver - %systemroot%\system32\SE26obex.dll File not found
NetSvcs: clcapsvc - %systemroot%\system32\pdlnatcm.dll File not found
NetSvcs: idisw2km - %systemroot%\system32\Afc.dll File not found
NetSvcs: slssvc - %systemroot%\system32\ultra.dll File not found
NetSvcs: CSRBC - %systemroot%\system32\suservice.dll File not found
NetSvcs: uhcd - %systemroot%\system32\swenum.dll File not found
NetSvcs: viairda - %systemroot%\system32\thinkpadmodemservice.dll File not found
NetSvcs: w810obex - %systemroot%\system32\rasirda.dll File not found
NetSvcs: mdvrmng - %systemroot%\system32\afs2k.dll File not found
NetSvcs: ss_bus - %systemroot%\system32\cxpt_service.dll File not found
NetSvcs: tvs - %systemroot%\system32\ErrDev.dll File not found
NetSvcs: dladresm - %systemroot%\system32\sharedaccess.dll File not found
NetSvcs: snpstd2 - %systemroot%\system32\Wtcls2k.dll File not found
NetSvcs: lvusbsta - %systemroot%\system32\speakerphone.dll File not found
NetSvcs: oracleorahomepagingserver - %systemroot%\system32\avgio.dll File not found
NetSvcs: SNP2STD - %systemroot%\system32\prevxagent.dll File not found
NetSvcs: Mvc25U870_VID_1262&PID_25FD - %systemroot%\system32\SiSGbeXP.dll File not found
NetSvcs: NMSSvc - %systemroot%\system32\mysql.dll File not found
NetSvcs: pavfnsvr - %systemroot%\system32\rpsupdaterr.dll File not found
NetSvcs: avg7rsxp - %systemroot%\system32\SWMX00.dll File not found
NetSvcs: NITaggerService - %systemroot%\system32\LHidFilt.dll File not found
NetSvcs: sleepy - %systemroot%\system32\fsssvc.dll File not found
NetSvcs: CTAUDFX.DLL - %systemroot%\system32\atimtag.dll File not found
NetSvcs: usprserv - %systemroot%\system32\lwwlicenseservice.dll File not found
NetSvcs: dlcj_device - %systemroot%\system32\smbios.dll File not found
NetSvcs: s3savagemx - %systemroot%\system32\se58mgmt.dll File not found
NetSvcs: USB28xxBGA - %systemroot%\system32\idrivert.dll File not found
NetSvcs: s125mdfl - %systemroot%\system32\DeviceScanner.dll File not found
NetSvcs: iaimtv4 - %systemroot%\system32\ICAM3NT5.dll File not found
NetSvcs: OEM02Afx - %systemroot%\system32\rtl8187Se.dll File not found
NetSvcs: VCIDRV - %systemroot%\system32\ql12160.dll File not found
NetSvcs: nvrd32 - %systemroot%\system32\kbdhid.dll File not found
NetSvcs: RESMGR - %systemroot%\system32\ATKGFNEXSrv.dll File not found
NetSvcs: {6080a529-897e-4629-a488-aba0c29b635e} - %systemroot%\system32\cd20xrnt.dll File not found
NetSvcs: changer - %systemroot%\system32\ntrtscan.dll File not found
NetSvcs: eelsservice - %systemroot%\system32\cdrom.dll File not found
NetSvcs: kavsvc - %systemroot%\system32\pgsql-8.0.dll File not found
NetSvcs: cmudau - %systemroot%\system32\sonicwall_netextender.dll File not found
NetSvcs: s117bus - %systemroot%\system32\fsdfwd.dll File not found
NetSvcs: symantecantibotdriver - %systemroot%\system32\Sk99202k.dll File not found
NetSvcs: rbfilter - %systemroot%\system32\w550mdfl.dll File not found
NetSvcs: mwlsvc - %systemroot%\system32\freesshdservice.dll File not found
NetSvcs: s616mdfl - %systemroot%\system32\aksusb.dll File not found
NetSvcs: w550mgmt - %systemroot%\system32\RR2Vbi.dll File not found
NetSvcs: sit_bus - %systemroot%\system32\L6POD.dll File not found
NetSvcs: elosystemservice - %systemroot%\system32\netbt.dll File not found
NetSvcs: oracleorahome92tnslistener - %systemroot%\system32\USRpdA.dll File not found
NetSvcs: Sk99202k - %systemroot%\system32\se45mgmt.dll File not found
NetSvcs: bthenum - %systemroot%\system32\U3sHlpDr.dll File not found
NetSvcs: MQAC - %systemroot%\system32\Cardex.dll File not found
NetSvcs: lemsgt - %systemroot%\system32\cfsvcs.dll File not found
NetSvcs: autocomplete - %systemroot%\system32\uleadburninghelper.dll File not found
NetSvcs: clsched - %systemroot%\system32\tdrpman174.dll File not found
NetSvcs: bglivesvc - %systemroot%\system32\mouclass.dll File not found
NetSvcs: nwlnkfwd - %systemroot%\system32\w3svc.dll File not found
NetSvcs: nsm1mdfl - %systemroot%\system32\UPATC.dll File not found
NetSvcs: dklogger - %systemroot%\system32\KR3NPXP.dll File not found
NetSvcs: ptbsync - %systemroot%\system32\sysmonlog.dll File not found
NetSvcs: sgeclient - %systemroot%\system32\HIDSwvd.dll File not found
NetSvcs: motoswitchservice - %systemroot%\system32\ndistapi.dll File not found
NetSvcs: amon - %systemroot%\system32\neokdss.dll File not found
NetSvcs: EIO - %systemroot%\system32\rootmodem.dll File not found
NetSvcs: tiwlnsvc - %systemroot%\system32\zebrbus.dll File not found
NetSvcs: isamsmt - %systemroot%\system32\tme3srv.dll File not found
NetSvcs: ATMsg - %systemroot%\system32\rismxdp.dll File not found
NetSvcs: sisperf - %systemroot%\system32\afd.dll File not found
NetSvcs: CAM1210 - %systemroot%\system32\RMCAST.dll File not found
NetSvcs: FireHook - %systemroot%\system32\cachemanxp.dll File not found
NetSvcs: mcpromgr - %systemroot%\system32\cercsr6.dll File not found
NetSvcs: aeaudio - %systemroot%\system32\blueservice.dll File not found
NetSvcs: AVCamUSB20 - %systemroot%\system32\incdrm.dll File not found
NetSvcs: client32 - %systemroot%\system32\JRAID.dll File not found
NetSvcs: atdisk - %systemroot%\system32\MailService.dll File not found
NetSvcs: mraid35x - %systemroot%\system32\backupexecagentbrowser.dll File not found
NetSvcs: milshieldcleaner - %systemroot%\system32\TMMEmu.dll File not found
NetSvcs: ntiopnp - %systemroot%\system32\hotspotshieldservice.dll File not found
NetSvcs: cusrvc - %systemroot%\system32\ZDPSp50.dll File not found
NetSvcs: scdemu - %systemroot%\system32\USBVCD.dll File not found
NetSvcs: smserial - %systemroot%\system32\E1000.dll File not found
NetSvcs: HPSLPSVC - %systemroot%\system32\bdselfpr.dll File not found
NetSvcs: Cinemsup - %systemroot%\system32\screadspool.dll File not found
NetSvcs: s716unic - %systemroot%\system32\ibmcicstransactiongateway.dll File not found
NetSvcs: pfc - %systemroot%\system32\se44mdm.dll File not found
NetSvcs: yukonwlh - %systemroot%\system32\cwafadminmonitor.dll File not found
NetSvcs: inort - %systemroot%\system32\btnhnd.dll File not found
NetSvcs: utilman - %systemroot%\system32\NICSer_WPC300N.dll File not found
NetSvcs: c34nb4c5 - %systemroot%\system32\usbohci.dll File not found
NetSvcs: REVOSENS - %systemroot%\system32\tfsncofs.dll File not found
NetSvcs: mssql$sqlexpress - %systemroot%\system32\HpqRemHid.dll File not found
NetSvcs: s116mgmt - %systemroot%\system32\ltck000c.dll File not found
NetSvcs: anbmservice - %systemroot%\system32\DCamUSBMke.dll File not found
NetSvcs: arp1394 - %systemroot%\system32\webrootenterpriseclientservice.dll File not found
NetSvcs: pnkbstrk - %systemroot%\system32\lgsnd_filter.dll File not found
NetSvcs: w800mdm - %systemroot%\system32\ohci1394.dll File not found
NetSvcs: s616bus - %systemroot%\system32\elotouchscreen.dll File not found
NetSvcs: magictuneengine - %systemroot%\system32\syslogd.dll File not found
NetSvcs: LRMINIPORT - %systemroot%\system32\SrvcEPIOMngr.dll File not found
NetSvcs: videoacceleratorengine - %systemroot%\system32\cusrvc.dll File not found
NetSvcs: iaimfp2 - %systemroot%\system32\vmsprog.dll File not found
NetSvcs: lktimesync - %systemroot%\system32\curtainssyssvc.dll File not found
NetSvcs: pcidrv - %systemroot%\system32\pwd_2K.dll File not found
NetSvcs: wlmel51b - %systemroot%\system32\service1.dll File not found
NetSvcs: mstdfrgs - %systemroot%\system32\pptchpad.dll File not found
NetSvcs: vpn5000service - %systemroot%\system32\tcpip6.dll File not found
NetSvcs: wlancfg - %systemroot%\system32\SE2Bmdfl.dll File not found
NetSvcs: cmdmon - %systemroot%\system32\usnjsvc.dll File not found
NetSvcs: X4HSX32 - %systemroot%\system32\bc_filter.dll File not found
NetSvcs: tpkmpsvc - %systemroot%\system32\s116obex.dll File not found
NetSvcs: yukonwxp - %systemroot%\system32\CAMCAUD.dll File not found
NetSvcs: ssmdrv - %systemroot%\system32\ASFWHide.dll File not found
NetSvcs: mfetdik - %systemroot%\system32\V0080Dev.dll File not found
NetSvcs: UVCFTR - %systemroot%\system32\patrol_scheduler.dll File not found
NetSvcs: StickyMesger - %systemroot%\system32\PAR1284.dll File not found
NetSvcs: vmsprog - %systemroot%\system32\dvd_2K.dll File not found
NetSvcs: smartlinkservice - %systemroot%\system32\CnxTrUsb.dll File not found
NetSvcs: smapint - %systemroot%\system32\WBHWDOCT.dll File not found
NetSvcs: rchost - %systemroot%\system32\bgs_sdservice.dll File not found
NetSvcs: usbmate - %systemroot%\system32\s116unic.dll File not found
NetSvcs: hpzius12 - %systemroot%\system32\dot4usb.dll File not found
NetSvcs: Uim_IM - %systemroot%\system32\StkAMini.dll File not found
NetSvcs: swwd - %systemroot%\system32\vpctcom.dll File not found
NetSvcs: pnkbstra - %systemroot%\system32\acprfmgrsvc.dll File not found
NetSvcs: stcagent - %systemroot%\system32\ulcdrhlp.dll File not found
NetSvcs: ctxhttp - %systemroot%\system32\GcKernel.dll File not found
NetSvcs: zmxpzip - %systemroot%\system32\co_mon.dll File not found
NetSvcs: mcvsrte - %systemroot%\system32\wpsdrvnt.dll File not found
NetSvcs: vhidmini - %systemroot%\system32\vhidmini.dll File not found
NetSvcs: wmconnectcds - %systemroot%\system32\wdica.dll File not found
NetSvcs: GTWModem - %systemroot%\system32\nwlnkflt.dll File not found
NetSvcs: inotask - %systemroot%\system32\CoachAud.dll File not found
NetSvcs: co_mon - %systemroot%\system32\NOWMEMDF.dll File not found
NetSvcs: WcesComm - %systemroot%\system32\ctxcpusched.dll File not found
NetSvcs: zebrmdfl - %systemroot%\system32\pinnaclesys.mediaserver.dll File not found
NetSvcs: se27nd5 - %systemroot%\system32\lanusb.dll File not found
NetSvcs: DSI_SiUSBXp_3_1 - %systemroot%\system32\regdefend.dll File not found
NetSvcs: wpshelper - %systemroot%\system32\SaiNtSub.dll File not found
NetSvcs: nmraapache - %systemroot%\system32\nmwcd.dll File not found
NetSvcs: fasttx2k - %systemroot%\system32\tmxpflt.dll File not found
NetSvcs: OVT511Plus - %systemroot%\system32\dmload.dll File not found
NetSvcs: e1express - %systemroot%\system32\btwdins.dll File not found
NetSvcs: pktfilter - %systemroot%\system32\AF15BDA.dll File not found
NetSvcs: hsf_dpv - %systemroot%\system32\sigfilt.dll File not found
NetSvcs: mfehidk - %systemroot%\system32\sis162u.dll File not found
NetSvcs: JiaoCap - %systemroot%\system32\de_serv.dll File not found
NetSvcs: AsIO - %systemroot%\system32\OEM02Dev.dll File not found
NetSvcs: mysql - %systemroot%\system32\tdrpman.dll File not found
NetSvcs: z800bus - %systemroot%\system32\pcx1unic.dll File not found
NetSvcs: pcradminserver - %systemroot%\system32\epsonbidirectionalagent.dll File not found
NetSvcs: 61883 - %systemroot%\system32\ws2ifsl.dll File not found
NetSvcs: xusb21 - %systemroot%\system32\meiudf.dll File not found
NetSvcs: ahcix86s - %systemroot%\system32\dcfssvc.dll File not found
NetSvcs: unrealircd - %systemroot%\system32\symc810.dll File not found
NetSvcs: MS1000 - %systemroot%\system32\mcredirector.dll File not found
NetSvcs: vmount2 - %systemroot%\system32\aalogger.dll File not found
NetSvcs: w22n51 - %systemroot%\system32\SaiU040B.dll File not found
NetSvcs: db2jds - %systemroot%\system32\vrservice.dll File not found
NetSvcs: ovepstatusengine - %systemroot%\system32\oracle_load_balancer_60_server-forms6ip14.dll File not found
NetSvcs: dwmrcs - %systemroot%\system32\sr_service.dll File not found
NetSvcs: aw_host - %systemroot%\system32\aawservice.dll File not found
NetSvcs: konfig - %systemroot%\system32\Wdf01000.dll File not found
NetSvcs: aswtdi - %systemroot%\system32\mqdmmdfl.dll File not found
NetSvcs: CTMSHD - %systemroot%\system32\parallel.dll File not found
NetSvcs: mr2kserv - %systemroot%\system32\SDdriver.dll File not found
NetSvcs: lvselsus - %systemroot%\system32\FVXSCSI.dll File not found
NetSvcs: SE2Bmdm - %systemroot%\system32\websensecamreportserver.dll File not found
NetSvcs: cpucoolserver - %systemroot%\system32\Evian.dll File not found
NetSvcs: zpcollector - %systemroot%\system32\e1express.dll File not found
NetSvcs: atimpab - %systemroot%\system32\MRESP50.dll File not found
NetSvcs: WmUsbHid - %systemroot%\system32\tones.dll File not found
NetSvcs: MxlW2k - %systemroot%\system32\ahcix86s.dll File not found
NetSvcs: flashcomadmin - %systemroot%\system32\acprfmgrsvc.dll File not found
NetSvcs: SABProcEnum - %systemroot%\system32\ftsata2.dll File not found
NetSvcs: mcupdmgr.exe - %systemroot%\system32\bcoreusb.dll File not found
NetSvcs: EPOWER - %systemroot%\system32\addfiltr.dll File not found
NetSvcs: bocdrive - %systemroot%\system32\udfs.dll File not found
NetSvcs: Cam5607 - %systemroot%\system32\SECYPUSB.dll File not found
NetSvcs: A88xTuner - %systemroot%\system32\alcxwdm.dll File not found
NetSvcs: amdk77 - %systemroot%\system32\mail2ec.dll File not found
NetSvcs: jtagserver - %systemroot%\system32\ovt519.dll File not found
NetSvcs: LMIRfsDriver - %systemroot%\system32\NdisFilt.dll File not found
NetSvcs: PD0620VID - %systemroot%\system32\pdlnsv25.dll File not found
NetSvcs: ghostsec - %systemroot%\system32\RTL8169.dll File not found
NetSvcs: zebrceb - %systemroot%\system32\sddmi2.dll File not found
NetSvcs: aniwzcsdservice - %systemroot%\system32\crystalinputfileserver.dll File not found
NetSvcs: x10nets - %systemroot%\system32\PGPsdkDriver.dll File not found
NetSvcs: SMCB000 - %systemroot%\system32\WmXlCore.dll File not found
NetSvcs: msftesql - %systemroot%\system32\AR5416.dll.bad File not found
NetSvcs: vmnetadapter - %systemroot%\system32\Via4in1.dll File not found
NetSvcs: e100b - %systemroot%\system32\slip.dll File not found
NetSvcs: spmgr - %systemroot%\system32\edspport.dll File not found
NetSvcs: RecAgent - %systemroot%\system32\FVXSCSI.dll File not found
NetSvcs: GoogleDesktopManager-010708-104812 - %systemroot%\system32\iaimfp1.dll File not found
NetSvcs: ql1080 - %systemroot%\system32\lxdmCATSCustConnectService.dll File not found
NetSvcs: cfsvcs - %systemroot%\system32\scsiaccess.dll File not found
NetSvcs: L1e - %systemroot%\system32\kmixer.dll File not found
NetSvcs: MaxtorFrontPanel1 - %systemroot%\system32\mcredirector.dll File not found
NetSvcs: SrvcSSIOMngr - %systemroot%\system32\SE2Emgmt.dll File not found
NetSvcs: vserial - %systemroot%\system32\snpstd2.dll File not found
NetSvcs: mvwebserver - %systemroot%\system32\AVerBDA.dll File not found
NetSvcs: nmservice - %systemroot%\system32\GoProto.dll File not found
NetSvcs: TClass2k - %systemroot%\system32\idrivert.dll File not found
NetSvcs: intcazaudaddservice - %systemroot%\system32\vserial.dll File not found
NetSvcs: dlacdbhm - %systemroot%\system32\HFACSVC.dll File not found
NetSvcs: mctskshd.exe - %systemroot%\system32\CAMCHALA.dll File not found
NetSvcs: DELL_A02 - %systemroot%\system32\mssql$microsoftsmlbiz.dll File not found
NetSvcs: Epiusb - %systemroot%\system32\MREMP50.dll File not found
NetSvcs: winpppoverethernet - %systemroot%\system32\ctmmfilt.dll File not found
NetSvcs: Spsmqvsm - %systemroot%\system32\dmio.dll File not found
NetSvcs: Pctspk - %systemroot%\system32\plugplay.dll File not found
NetSvcs: symwsc - %systemroot%\system32\savscan.dll File not found
NetSvcs: VC6SecS - %systemroot%\system32\license.dll File not found
NetSvcs: SE26bus - %systemroot%\system32\REVOSENS.dll File not found
NetSvcs: Hotkey - %systemroot%\system32\icraplus.dll File not found
NetSvcs: W700mgmt - %systemroot%\system32\snare.dll File not found
NetSvcs: ProcObsrv - %systemroot%\system32\camdrl.dll File not found
NetSvcs: awecho - %systemroot%\system32\rismxdp.dll File not found
NetSvcs: nvgts - %systemroot%\system32\mcontrol.dll File not found
NetSvcs: Via4in1 - %systemroot%\system32\cqmgstor.dll File not found
NetSvcs: https-admserv61 - %systemroot%\system32\oracleorahomeclientcache.dll File not found
NetSvcs: pml - %systemroot%\system32\EACSvrMngr.dll File not found
NetSvcs: V0080Dev - %systemroot%\system32\mcdetect.exe.dll File not found
NetSvcs: ssisvr32 - %systemroot%\system32\symdns.dll File not found
NetSvcs: mpfservice - %systemroot%\system32\advantage.dll File not found
NetSvcs: CTHWIUT.DLL - %systemroot%\system32\keriomailserver.dll File not found
NetSvcs: tpkd - %systemroot%\system32\atapi.dll File not found
NetSvcs: NPDriver - %systemroot%\system32\motoswitchservice.dll File not found
NetSvcs: pdlnsx25 - %systemroot%\system32\TestHandler.dll File not found
NetSvcs: bhmonitorservice - %systemroot%\system32\toshidpt.dll File not found
NetSvcs: zpaction - %systemroot%\system32\servidor.dll File not found
NetSvcs: sr_watchdog - %systemroot%\system32\richvideo.dll File not found
NetSvcs: PTproct - %systemroot%\system32\etoksrv.dll File not found
NetSvcs: dvd-ram_service - %systemroot%\system32\RMCAST.dll File not found
NetSvcs: NVENET - %systemroot%\system32\Sunkfiltp.dll File not found
NetSvcs: cfgwzsvc - %systemroot%\system32\filechecker.dll File not found
NetSvcs: rdnaoflsvc - %systemroot%\system32\3c1807pd.dll File not found
NetSvcs: asapiw2k - %systemroot%\system32\uagp35.dll File not found
NetSvcs: WimFltr - %systemroot%\system32\remoteaccess.dll File not found
NetSvcs: tng-dts - %systemroot%\system32\NICSer_WPC54G.dll File not found
NetSvcs: cwcspud - %systemroot%\system32\NWSIPX32.dll File not found
NetSvcs: n3900 - %systemroot%\system32\SlNtHal.dll File not found
NetSvcs: pdlnsv25 - %systemroot%\system32\pcradminserver.dll File not found
NetSvcs: iAimFP7 - %systemroot%\system32\CA561.dll File not found
NetSvcs: tosrfec - %systemroot%\system32\MREMP50a64.dll File not found
NetSvcs: useraccess - %systemroot%\system32\pmounter.dll File not found
NetSvcs: tdrpman174 - %systemroot%\system32\roxliveshare9.dll File not found
NetSvcs: FreeTdi - %systemroot%\system32\Alpham2.dll File not found
NetSvcs: smcirda - %systemroot%\system32\se44bus.dll File not found
NetSvcs: shdserv - %systemroot%\system32\vhidmini.dll File not found
NetSvcs: MA8032U - %systemroot%\system32\SRS_SSCFilter.dll File not found
NetSvcs: HIDSwvd - %systemroot%\system32\bt3cusb.dll File not found
NetSvcs: emu10k - %systemroot%\system32\sisidex.dll File not found
NetSvcs: carboncopyscheduler - %systemroot%\system32\Defrag32.dll File not found
NetSvcs: AdobeActiveFileMonitor6.0 - %systemroot%\system32\cpucoolserver.dll File not found
NetSvcs: cygserver - %systemroot%\system32\ZTEusbnmea.dll File not found
NetSvcs: mks_scan - %systemroot%\system32\W55U01.dll File not found
NetSvcs: ISODrive - %systemroot%\system32\k750obex.dll File not found
NetSvcs: z525mdfl - %systemroot%\system32\streamloadservice.dll File not found
NetSvcs: sbpci - %systemroot%\system32\ser2pl.dll File not found
NetSvcs: caisafe - %systemroot%\system32\vncdrv.dll File not found
NetSvcs: pdlnecfg - %systemroot%\system32\pdlndsdl.dll File not found
NetSvcs: NWSLP - %systemroot%\system32\emclisrv.dll File not found
NetSvcs: cdralw2k - %systemroot%\system32\policyagent.dll File not found
NetSvcs: int15.sys - %systemroot%\system32\dwmrcs.dll File not found
NetSvcs: paamsrv - %systemroot%\system32\s125bus.dll File not found
NetSvcs: vaiomediaplatform-integratedserver-http - %systemroot%\system32\vulfnths.dll File not found
NetSvcs: ql1240 - %systemroot%\system32\CTEDSPSY.DLL.dll File not found
NetSvcs: rpcapd - %systemroot%\system32\wdica.dll File not found
NetSvcs: deckzpsx - %systemroot%\system32\dbmanagerscheduler.dll File not found
NetSvcs: iolo_srv - %systemroot%\system32\ovepstatusengine.dll File not found
NetSvcs: TdmService - %systemroot%\system32\mwsarcpkt.dll File not found
NetSvcs: pserve - %systemroot%\system32\susbser.dll File not found
NetSvcs: MA-620 - %systemroot%\system32\MSMQ.dll File not found
NetSvcs: smcservice - %systemroot%\system32\ni_nic.dll File not found
NetSvcs: tossmbnt - %systemroot%\system32\zebrmdm.dll File not found
NetSvcs: slimsvc - %systemroot%\system32\mnmsrvc.dll File not found
NetSvcs: MtxDma0 - %systemroot%\system32\deckzpsx.dll File not found
NetSvcs: alcxsens - %systemroot%\system32\pop3d32.dll File not found
NetSvcs: epoxusdm - %systemroot%\system32\LHidUsbK.dll File not found
NetSvcs: vrfwsvc - %systemroot%\system32\sit_mdm.dll File not found
NetSvcs: oracleoradb10g_home1isql*plus - %systemroot%\system32\USIUDF.dll File not found
NetSvcs: SSFS0BB9 - %systemroot%\system32\s125obex.dll File not found
NetSvcs: naimagent32 - %systemroot%\system32\tvalz.dll File not found
NetSvcs: mbmiodrvr - %systemroot%\system32\BLKWGU(Belkin).dll File not found
NetSvcs: snac - %systemroot%\system32\FontCache3.0.0.0..dll File not found
NetSvcs: CiscoVpnInstallService - %systemroot%\system32\aksusb.dll File not found
NetSvcs: emitray - %systemroot%\system32\SbieDrv.dll File not found
NetSvcs: dcfssvc - %systemroot%\system32\oracleorahomemanagementserver.dll File not found
NetSvcs: mozyFilter - %systemroot%\system32\odysseyIM4.dll File not found
NetSvcs: cltnetcnservice - %systemroot%\system32\sqlserveragent.dll File not found
NetSvcs: AdfuUd - %systemroot%\system32\avcgbfl.dll File not found
NetSvcs: KMW_KBD - %systemroot%\system32\nalntservice.dll File not found
NetSvcs: wg4n - %systemroot%\system32\pdiddcci.dll File not found
NetSvcs: flutilssvc - %systemroot%\system32\mwlsvc.dll File not found
NetSvcs: idechndr - %systemroot%\system32\ssdiagn.dll File not found
NetSvcs: pctoolsfirewallplus - %systemroot%\system32\ndassvc.dll File not found
NetSvcs: TBPanel - %systemroot%\system32\bthidmgr.dll File not found
NetSvcs: lxcgcustomerconnect - %systemroot%\system32\QWAVEDRV.dll File not found
NetSvcs: mcrdsvc - %systemroot%\system32\ovsecurityserver.dll File not found
NetSvcs: iwebmsg - %systemroot%\system32\avupdsvc.dll File not found
NetSvcs: cdfsvc - %systemroot%\system32\navap.dll File not found
NetSvcs: nuvvid2 - %systemroot%\system32\usb20l.dll File not found
NetSvcs: nimxdfk - %systemroot%\system32\se44nd5.dll File not found
NetSvcs: DNE - %systemroot%\system32\se27nd5.dll File not found
NetSvcs: aaksrv - %systemroot%\system32\usb_rndisx.dll File not found
NetSvcs: nsm1serd - %systemroot%\system32\nsm1mdfl.dll File not found
NetSvcs: sonicatheaterinstallerservice - %systemroot%\system32\vmparport.dll File not found
NetSvcs: application - %systemroot%\system32\uscbs108.dll File not found
NetSvcs: ScFBPNT2 - %systemroot%\system32\zdeviceservice.dll File not found
NetSvcs: nnsvc - %systemroot%\system32\WmVirHid.dll File not found
NetSvcs: quickbooksdb - %systemroot%\system32\nuvaud2.dll File not found
NetSvcs: smartwiservice - %systemroot%\system32\cmuda.dll File not found
NetSvcs: ifp800 - %systemroot%\system32\vulfntrs.dll File not found
NetSvcs: ASFWHide - %systemroot%\system32\rspndr.dll File not found
NetSvcs: w200mdfl - %systemroot%\system32\servicemgr.dll File not found
NetSvcs: ntpr_nic_service2 - %systemroot%\system32\themes.dll File not found
NetSvcs: atmeltpm - %systemroot%\system32\Bcim.dll File not found
NetSvcs: lxdmCATSCustConnectService - %systemroot%\system32\se59mgmt.dll File not found
NetSvcs: tvtnetwk - %systemroot%\system32\se26unic.dll File not found
NetSvcs: wdmaud - %systemroot%\system32\SNTIE.dll File not found
NetSvcs: s7oppitx - %systemroot%\system32\ccproxy.dll File not found
NetSvcs: cdr4_xp - %systemroot%\system32\mdvrmng.dll File not found
NetSvcs: btnetfilter - %systemroot%\system32\tgsrvc_smartagent.dll File not found
NetSvcs: raysatxsi5_0server - %systemroot%\system32\dbmang.dll File not found
NetSvcs: CdaC15BA - %systemroot%\system32\TNaviSrv.dll File not found
NetSvcs: ftpds - %systemroot%\system32\CVPNDRVA.dll File not found
NetSvcs: SiS7018 - %systemroot%\system32\slabbus.dll File not found
NetSvcs: TeamViewer - %systemroot%\system32\wandrv.dll File not found
NetSvcs: CTEDSPIO.DLL - %systemroot%\system32\swmidi.dll File not found
NetSvcs: ixiaendpoint - %systemroot%\system32\toscosrv.dll File not found
NetSvcs: armoucfltr - %systemroot%\system32\tb2launch.dll File not found
NetSvcs: cccredmgr - %systemroot%\system32\cwafnotesservice.dll File not found
NetSvcs: VrAcFil - %systemroot%\system32\NTSIM.dll File not found
NetSvcs: MXOFX - %systemroot%\system32\UsbDiag.dll File not found
NetSvcs: digitizer - %systemroot%\system32\SbcpHid.dll File not found
NetSvcs: cicssfs.scmmc223 - %systemroot%\system32\pinetmgr.dll File not found
NetSvcs: mlkkbdntdriver - %systemroot%\system32\usbvm321.dll File not found
NetSvcs: StkScan - %systemroot%\system32\protectionservice.dll File not found
NetSvcs: ss_mdm - %systemroot%\system32\hsfhwazl.dll File not found
NetSvcs: PdiPorts - %systemroot%\system32\w200mgmt.dll File not found
NetSvcs: tfsnifs - %systemroot%\system32\bltrust.dll File not found
NetSvcs: XDva004 - %systemroot%\system32\bdss.dll File not found
NetSvcs: aswlsvc - %systemroot%\system32\StickyMesger.dll File not found
NetSvcs: Slntamr - %systemroot%\system32\FA312.dll File not found
NetSvcs: ventrilo - %systemroot%\system32\HPFECP20.dll File not found
NetSvcs: Slpsvdr - %systemroot%\system32\QPCapSvc.dll File not found
NetSvcs: beatjamupnpmusicserver - %systemroot%\system32\EntDrv51.dll File not found
NetSvcs: vtserver - %systemroot%\system32\.netframework.dll File not found
NetSvcs: monfilt - %systemroot%\system32\se45unic.dll File not found
NetSvcs: Wbutton - %systemroot%\system32\AtiHdmiService.dll File not found
NetSvcs: pdlndint - %systemroot%\system32\tcpip.dll File not found
NetSvcs: nvatabus - %systemroot%\system32\acdpowerservice.dll File not found
NetSvcs: CT20XUT.DLL - %systemroot%\system32\MA8032U.dll File not found
NetSvcs: pdagent - %systemroot%\system32\sdcplh.dll File not found
NetSvcs: ood2000 - %systemroot%\system32\zppinger.dll File not found
NetSvcs: SE2Cmgmt - %systemroot%\system32\HSFHWICH.dll File not found
NetSvcs: freepops - %systemroot%\system32\HIDSwvd.dll File not found
NetSvcs: tmcomm - %systemroot%\system32\iSMBIOS.dll File not found
NetSvcs: pdlncbas - %systemroot%\system32\ATKGFNEXSrv.dll File not found
NetSvcs: kl1 - %systemroot%\system32\wwnetdde.dll File not found
NetSvcs: nimcrpcsu - %systemroot%\system32\dbustrcm.dll File not found
NetSvcs: NWUSBPort - %systemroot%\system32\aeclienthostservice.dll File not found
NetSvcs: BRGSp50 - %systemroot%\system32\hclinetd.dll File not found
NetSvcs: TuneUp.Defrag - %systemroot%\system32\DSDrv4.dll File not found
NetSvcs: ppped - %systemroot%\system32\Bcim.dll File not found
NetSvcs: GoBack2K - %systemroot%\system32\PSSdk21.dll File not found
NetSvcs: tsscoreservice - %systemroot%\system32\hprfdev.dll File not found
NetSvcs: ICM10USB - %systemroot%\system32\SSFS0BB9.dll File not found
NetSvcs: F700iat - %systemroot%\system32\snac.dll File not found
NetSvcs: pdcomp - %systemroot%\system32\QPSched.dll File not found
NetSvcs: amdk7 - %systemroot%\system32\disk.dll File not found
NetSvcs: vncmirror - %systemroot%\system32\irsir.dll File not found
NetSvcs: ashampoodefragservice - %systemroot%\system32\maxbackserviceint.dll File not found
NetSvcs: w300bus - %systemroot%\system32\unrealircd.dll File not found
NetSvcs: pelusblf - %systemroot%\system32\w800mdfl.dll File not found
NetSvcs: roxwatch9 - %systemroot%\system32\CTAudSvcService.dll File not found
NetSvcs: icepack - %systemroot%\system32\pciide.dll File not found
NetSvcs: nalntservice - %systemroot%\system32\PTDCMdm.dll File not found
NetSvcs: pclepci - %systemroot%\system32\ispwdsvc.dll File not found
NetSvcs: vcsw - %systemroot%\system32\{eda5f5d3-9e0f-4f4d-8a13-1d1cf469c9cc}.dll File not found
NetSvcs: Wpsnuio - %systemroot%\system32\pcampr5.dll File not found
NetSvcs: NIPALK - %systemroot%\system32\rrspy.dll File not found
NetSvcs: XAudio - %systemroot%\system32\SiSGbeXP.dll File not found
NetSvcs: wceusbsh - %systemroot%\system32\XilinxPC4Driver.dll File not found
NetSvcs: MRESP50 - %systemroot%\system32\sentinelprotectionserver.dll File not found
NetSvcs: nisvcloc - %systemroot%\system32\dtscsi.dll File not found
NetSvcs: starwindservice - %systemroot%\system32\tpkd.dll File not found
NetSvcs: TVALG - %systemroot%\system32\iaimfp4.dll File not found
NetSvcs: ql10wnt - %systemroot%\system32\mks_scan.dll File not found
NetSvcs: plsremotesvc - %systemroot%\system32\USA49W.dll File not found
NetSvcs: sympxsvc - %systemroot%\system32\sskbfd.dll File not found
NetSvcs: npkcsvc - %systemroot%\system32\minilog.dll File not found
NetSvcs: smtpd32 - %systemroot%\system32\pclepci.dll File not found
NetSvcs: CAMCAUD - %systemroot%\system32\adobeversioncue.dll File not found
[2012.04.07 21:13:20 | 000,000,431 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.ics
@Alternate Data Stream - 131 bytes -> C:\ProgramData\Temp:DFC5A2B2
@Alternate Data Stream - 127 bytes -> C:\ProgramData\Temp:430C6D84
@Alternate Data Stream - 115 bytes -> C:\ProgramData\Temp:A8ADE5D8
@Alternate Data Stream - 110 bytes -> C:\ProgramData\Temp:CB0AACC9
:files
C:\Program Files\RelevantKnowledge
dir /s /a "C:\ProgramData\{A8DA1505-E615-42BB-BB77-74D5CC91FE7E}" /c
dir /s /a "C:\ProgramData\c:\windows\$NtUninstallKB23659$" /c
ipconfig /flushdns /c
netsh winsock reset catalog /c
netsh interface ipv4 reset /c
netsh interface ipv6 reset /c
:commands
[emptytemp]
След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix

Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл - OTL fix log. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

След стартиране на програмата ми изписа,че не може да създаде файла cmd.bat на Desktop.След натискане на ОК блокира и в момента виждам прозореца на програмата и не се виждат иконите на Desktopa.В момента пиша от друг компютър.Да я изключвам ли и какво следва?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изчакайте...дайте и още малко време да се изпълни скрипта. Има ли активност на диодите на хардиска ? Пуснете и един Task manager да видите има ли активност от страна на инструмента.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Няма никаква активност в Task manager. Скрипта спря от 25мин на Moving file C:\Program Files\RelevantKnowledge...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ок, спрете инструмента и рестартирайте компютъра (може и през Task Manager-a) След това отворете папката C:\_OTL\MovedFiles и вижте дали има текстов лог файл в нея. Ако има, го публикувайте, ако няма направете нова проверка с OTL, както е описано по-нагоре в темата.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Отново се получи така както по горе написах.Трябва ли да дам някакви отметки след стартиране на OTL както правих малко по-рано,защото сега стартирам програмата и оставям всичко както си е. лог файл няма

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Опитайте от Safe Mode. Ако не се получи ще премахна някои неща от скрипта и ще го олекотя малко. Спрете всички програми преди да го изпълните.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

All processes killed

========== OTL ==========

Error: No service named zpcollector was found to stop!

Service\Driver key zpcollector not found.

File %systemroot%\system32\e1express.dll not found.

Error: No service named zpaction was found to stop!

Service\Driver key zpaction not found.

File %systemroot%\system32\servidor.dll not found.

Error: No service named zmxpzip was found to stop!

Service\Driver key zmxpzip not found.

File %systemroot%\system32\co_mon.dll not found.

Error: No service named zebrsce was found to stop!

Service\Driver key zebrsce not found.

File %systemroot%\system32\brmfrmps.dll not found.

Error: No service named zebrmdfl was found to stop!

Service\Driver key zebrmdfl not found.

File %systemroot%\system32\pinnaclesys.mediaserver.dll not found.

Error: No service named zebrceb was found to stop!

Service\Driver key zebrceb not found.

File %systemroot%\system32\sddmi2.dll not found.

Error: No service named z800bus was found to stop!

Service\Driver key z800bus not found.

File %systemroot%\system32\pcx1unic.dll not found.

Error: No service named z525mdfl was found to stop!

Service\Driver key z525mdfl not found.

File %systemroot%\system32\streamloadservice.dll not found.

Error: No service named yukonwxp was found to stop!

Service\Driver key yukonwxp not found.

File %systemroot%\system32\CAMCAUD.dll not found.

Error: No service named yukonwlh was found to stop!

Service\Driver key yukonwlh not found.

File %systemroot%\system32\cwafadminmonitor.dll not found.

Error: No service named Xyz777b was found to stop!

Service\Driver key Xyz777b not found.

File %systemroot%\system32\ATMsrvc.dll not found.

Error: No service named xusb21 was found to stop!

Service\Driver key xusb21 not found.

File %systemroot%\system32\meiudf.dll not found.

Error: No service named XDva004 was found to stop!

Service\Driver key XDva004 not found.

File %systemroot%\system32\bdss.dll not found.

Error: No service named xaudioservice was found to stop!

Service\Driver key xaudioservice not found.

File %systemroot%\system32\scanwscs.dll not found.

Error: No service named XAudio was found to stop!

Service\Driver key XAudio not found.

File %systemroot%\system32\SiSGbeXP.dll not found.

Error: No service named X4HSX32 was found to stop!

Service\Driver key X4HSX32 not found.

File %systemroot%\system32\bc_filter.dll not found.

Error: No service named x10nets was found to stop!

Service\Driver key x10nets not found.

File %systemroot%\system32\PGPsdkDriver.dll not found.

Error: No service named Wpsnuio was found to stop!

Service\Driver key Wpsnuio not found.

File %systemroot%\system32\pcampr5.dll not found.

Error: No service named wpshelper was found to stop!

Service\Driver key wpshelper not found.

File %systemroot%\system32\SaiNtSub.dll not found.

Error: No service named WmUsbHid was found to stop!

Service\Driver key WmUsbHid not found.

File %systemroot%\system32\tones.dll not found.

Error: No service named wmconnectcds was found to stop!

Service\Driver key wmconnectcds not found.

File %systemroot%\system32\wdica.dll not found.

Error: No service named wmccds was found to stop!

Service\Driver key wmccds not found.

File %systemroot%\system32\w810bus.dll not found.

Error: No service named wlmel51b was found to stop!

Service\Driver key wlmel51b not found.

File %systemroot%\system32\service1.dll not found.

Error: No service named wlancfg was found to stop!

Service\Driver key wlancfg not found.

File %systemroot%\system32\SE2Bmdfl.dll not found.

Error: No service named wkscfgsrv was found to stop!

Service\Driver key wkscfgsrv not found.

File %systemroot%\system32\hpqddsvc.dll not found.

Error: No service named winpppoverethernet was found to stop!

Service\Driver key winpppoverethernet not found.

File %systemroot%\system32\ctmmfilt.dll not found.

Error: No service named WimFltr was found to stop!

Service\Driver key WimFltr not found.

File %systemroot%\system32\remoteaccess.dll not found.

Error: No service named wg4n was found to stop!

Service\Driver key wg4n not found.

File %systemroot%\system32\pdiddcci.dll not found.

Error: No service named wdmaud was found to stop!

Service\Driver key wdmaud not found.

File %systemroot%\system32\SNTIE.dll not found.

Error: No service named wceusbsh was found to stop!

Service\Driver key wceusbsh not found.

File %systemroot%\system32\XilinxPC4Driver.dll not found.

Error: No service named WcesComm was found to stop!

Service\Driver key WcesComm not found.

File %systemroot%\system32\ctxcpusched.dll not found.

Error: No service named Wbutton was found to stop!

Service\Driver key Wbutton not found.

File %systemroot%\system32\AtiHdmiService.dll not found.

Error: No service named w810obex was found to stop!

Service\Driver key w810obex not found.

File %systemroot%\system32\rasirda.dll not found.

Error: No service named w800mdm was found to stop!

Service\Driver key w800mdm not found.

File %systemroot%\system32\ohci1394.dll not found.

Error: No service named W700mgmt was found to stop!

Service\Driver key W700mgmt not found.

File %systemroot%\system32\snare.dll not found.

Error: No service named w550mgmt was found to stop!

Service\Driver key w550mgmt not found.

File %systemroot%\system32\RR2Vbi.dll not found.

Error: No service named w300bus was found to stop!

Service\Driver key w300bus not found.

File %systemroot%\system32\unrealircd.dll not found.

Error: No service named w22n51 was found to stop!

Service\Driver key w22n51 not found.

File %systemroot%\system32\SaiU040B.dll not found.

Error: No service named w200mdfl was found to stop!

Service\Driver key w200mdfl not found.

File %systemroot%\system32\servicemgr.dll not found.

Error: No service named vtserver was found to stop!

Service\Driver key vtserver not found.

File %systemroot%\system32\.netframework.dll not found.

Error: No service named vserial was found to stop!

Service\Driver key vserial not found.

File %systemroot%\system32\snpstd2.dll not found.

Error: No service named vrfwsvc was found to stop!

Service\Driver key vrfwsvc not found.

File %systemroot%\system32\sit_mdm.dll not found.

Error: No service named VrAcFil was found to stop!

Service\Driver key VrAcFil not found.

File %systemroot%\system32\NTSIM.dll not found.

Error: No service named vpn5000service was found to stop!

Service\Driver key vpn5000service not found.

File %systemroot%\system32\tcpip6.dll not found.

Error: No service named vncmirror was found to stop!

Service\Driver key vncmirror not found.

File %systemroot%\system32\irsir.dll not found.

Error: No service named vmsprog was found to stop!

Service\Driver key vmsprog not found.

File %systemroot%\system32\dvd_2K.dll not found.

Error: No service named vmount2 was found to stop!

Service\Driver key vmount2 not found.

File %systemroot%\system32\aalogger.dll not found.

Error: No service named vmnetadapter was found to stop!

Service\Driver key vmnetadapter not found.

File %systemroot%\system32\Via4in1.dll not found.

Error: No service named videoacceleratorengine was found to stop!

Service\Driver key videoacceleratorengine not found.

File %systemroot%\system32\cusrvc.dll not found.

Error: No service named viairda was found to stop!

Service\Driver key viairda not found.

File %systemroot%\system32\thinkpadmodemservice.dll not found.

Error: No service named Via4in1 was found to stop!

Service\Driver key Via4in1 not found.

File %systemroot%\system32\cqmgstor.dll not found.

Error: No service named vhidmini was found to stop!

Service\Driver key vhidmini not found.

File %systemroot%\system32\vhidmini.dll not found.

Error: No service named vetefile was found to stop!

Service\Driver key vetefile not found.

File %systemroot%\system32\WcesComm.dll not found.

Error: No service named ventrilo was found to stop!

Service\Driver key ventrilo not found.

File %systemroot%\system32\HPFECP20.dll not found.

Error: No service named vcsw was found to stop!

Service\Driver key vcsw not found.

File %systemroot%\system32\{eda5f5d3-9e0f-4f4d-8a13-1d1cf469c9cc}.dll not found.

Error: No service named VCIDRV was found to stop!

Service\Driver key VCIDRV not found.

File %systemroot%\system32\ql12160.dll not found.

Error: No service named VC6SecS was found to stop!

Service\Driver key VC6SecS not found.

File %systemroot%\system32\license.dll not found.

Error: No service named vaiomediaplatform-integratedserver-http was found to stop!

Service\Driver key vaiomediaplatform-integratedserver-http not found.

File %systemroot%\system32\vulfnths.dll not found.

Error: No service named V0080Dev was found to stop!

Service\Driver key V0080Dev not found.

File %systemroot%\system32\mcdetect.exe.dll not found.

Error: No service named UWProSys was found to stop!

Service\Driver key UWProSys not found.

File %systemroot%\system32\idechndr.dll not found.

Error: No service named UVCFTR was found to stop!

Service\Driver key UVCFTR not found.

File %systemroot%\system32\patrol_scheduler.dll not found.

Error: No service named utilman was found to stop!

Service\Driver key utilman not found.

File %systemroot%\system32\NICSer_WPC300N.dll not found.

Error: No service named usprserv was found to stop!

Service\Driver key usprserv not found.

File %systemroot%\system32\lwwlicenseservice.dll not found.

Error: No service named useraccess7 was found to stop!

Service\Driver key useraccess7 not found.

File %systemroot%\system32\avg7core.dll not found.

Error: No service named useraccess was found to stop!

Service\Driver key useraccess not found.

File %systemroot%\system32\pmounter.dll not found.

Error: No service named usbmate was found to stop!

Service\Driver key usbmate not found.

File %systemroot%\system32\s116unic.dll not found.

Error: No service named USB28xxOEM was found to stop!

Service\Driver key USB28xxOEM not found.

File %systemroot%\system32\stylexphelper.dll not found.

Error: No service named USB28xxBGA was found to stop!

Service\Driver key USB28xxBGA not found.

File %systemroot%\system32\idrivert.dll not found.

Error: No service named unrealircd was found to stop!

Service\Driver key unrealircd not found.

File %systemroot%\system32\symc810.dll not found.

Error: No service named UMAXPCLS was found to stop!

Service\Driver key UMAXPCLS not found.

File %systemroot%\system32\w800obex.dll not found.

Error: No service named Uim_IM was found to stop!

Service\Driver key Uim_IM not found.

File %systemroot%\system32\StkAMini.dll not found.

Error: No service named uhcd was found to stop!

Service\Driver key uhcd not found.

File %systemroot%\system32\swenum.dll not found.

Error: No service named tvtnetwk was found to stop!

Service\Driver key tvtnetwk not found.

File %systemroot%\system32\se26unic.dll not found.

Error: No service named tvs was found to stop!

Service\Driver key tvs not found.

File %systemroot%\system32\ErrDev.dll not found.

Error: No service named tvalz was found to stop!

Service\Driver key tvalz not found.

File %systemroot%\system32\tm_cfw.dll not found.

Error: No service named TVALG was found to stop!

Service\Driver key TVALG not found.

File %systemroot%\system32\iaimfp4.dll not found.

Error: No service named TuneUp.Defrag was found to stop!

Service\Driver key TuneUp.Defrag not found.

File %systemroot%\system32\DSDrv4.dll not found.

Error: No service named tsscoreservice was found to stop!

Service\Driver key tsscoreservice not found.

File %systemroot%\system32\hprfdev.dll not found.

Error: No service named trayman was found to stop!

Service\Driver key trayman not found.

File %systemroot%\system32\se2Cunic.dll not found.

Error: No service named TPPWRIF was found to stop!

Service\Driver key TPPWRIF not found.

File %systemroot%\system32\nla.dll not found.

Error: No service named tpkmpsvc was found to stop!

Service\Driver key tpkmpsvc not found.

File %systemroot%\system32\s116obex.dll not found.

Error: No service named tpkd was found to stop!

Service\Driver key tpkd not found.

File %systemroot%\system32\atapi.dll not found.

Error: No service named tossmbnt was found to stop!

Service\Driver key tossmbnt not found.

File %systemroot%\system32\zebrmdm.dll not found.

Error: No service named tosrfec was found to stop!

Service\Driver key tosrfec not found.

File %systemroot%\system32\MREMP50a64.dll not found.

Error: No service named tng-dts was found to stop!

Service\Driver key tng-dts not found.

File %systemroot%\system32\NICSer_WPC54G.dll not found.

Error: No service named tmcomm was found to stop!

Service\Driver key tmcomm not found.

File %systemroot%\system32\iSMBIOS.dll not found.

Error: No service named tiwlnsvc was found to stop!

Service\Driver key tiwlnsvc not found.

File %systemroot%\system32\zebrbus.dll not found.

Error: No service named tfsnifs was found to stop!

Service\Driver key tfsnifs not found.

File %systemroot%\system32\bltrust.dll not found.

Error: No service named TeamViewer was found to stop!

Service\Driver key TeamViewer not found.

File %systemroot%\system32\wandrv.dll not found.

Error: No service named tdrpman174 was found to stop!

Service\Driver key tdrpman174 not found.

File %systemroot%\system32\roxliveshare9.dll not found.

Error: No service named TdmService was found to stop!

Service\Driver key TdmService not found.

File %systemroot%\system32\mwsarcpkt.dll not found.

Error: No service named TClass2k was found to stop!

Service\Driver key TClass2k not found.

File %systemroot%\system32\idrivert.dll not found.

Error: No service named TBPanel was found to stop!

Service\Driver key TBPanel not found.

File %systemroot%\system32\bthidmgr.dll not found.

Error: No service named tappsrv was found to stop!

Service\Driver key tappsrv not found.

File %systemroot%\system32\{95808DC4-FA4A-4c74-92FE-5B863F82066B}.dll not found.

Error: No service named symwsc was found to stop!

Service\Driver key symwsc not found.

File %systemroot%\system32\savscan.dll not found.

Error: No service named sympxsvc was found to stop!

Service\Driver key sympxsvc not found.

File %systemroot%\system32\sskbfd.dll not found.

Error: No service named symantecantibotdriver was found to stop!

Service\Driver key symantecantibotdriver not found.

File %systemroot%\system32\Sk99202k.dll not found.

Error: No service named swwd was found to stop!

Service\Driver key swwd not found.

File %systemroot%\system32\vpctcom.dll not found.

Error: No service named StkScan was found to stop!

Service\Driver key StkScan not found.

File %systemroot%\system32\protectionservice.dll not found.

Error: No service named StickyMesger was found to stop!

Service\Driver key StickyMesger not found.

File %systemroot%\system32\PAR1284.dll not found.

Error: No service named stcagent was found to stop!

Service\Driver key stcagent not found.

File %systemroot%\system32\ulcdrhlp.dll not found.

Error: No service named starwindservice was found to stop!

Service\Driver key starwindservice not found.

File %systemroot%\system32\tpkd.dll not found.

Error: No service named ssmdrv was found to stop!

Service\Driver key ssmdrv not found.

File %systemroot%\system32\ASFWHide.dll not found.

Error: No service named ssisvr32 was found to stop!

Service\Driver key ssisvr32 not found.

File %systemroot%\system32\symdns.dll not found.

Error: No service named SSFS0BB9 was found to stop!

Service\Driver key SSFS0BB9 not found.

File %systemroot%\system32\s125obex.dll not found.

Error: No service named ss_mdm was found to stop!

Service\Driver key ss_mdm not found.

File %systemroot%\system32\hsfhwazl.dll not found.

Error: No service named ss_bus was found to stop!

Service\Driver key ss_bus not found.

File %systemroot%\system32\cxpt_service.dll not found.

Error: No service named SrvcSSIOMngr was found to stop!

Service\Driver key SrvcSSIOMngr not found.

File %systemroot%\system32\SE2Emgmt.dll not found.

Error: No service named sr_watchdog was found to stop!

Service\Driver key sr_watchdog not found.

File %systemroot%\system32\richvideo.dll not found.

Error: No service named Spsmqvsm was found to stop!

Service\Driver key Spsmqvsm not found.

File %systemroot%\system32\dmio.dll not found.

Error: No service named spmgr was found to stop!

Service\Driver key spmgr not found.

File %systemroot%\system32\edspport.dll not found.

Error: No service named SPCtl was found to stop!

Service\Driver key SPCtl not found.

File %systemroot%\system32\tfsncofs.dll not found.

Error: No service named sonicatheaterinstallerservice was found to stop!

Service\Driver key sonicatheaterinstallerservice not found.

File %systemroot%\system32\vmparport.dll not found.

Error: No service named snpstd2 was found to stop!

Service\Driver key snpstd2 not found.

File %systemroot%\system32\Wtcls2k.dll not found.

Error: No service named SNP2STD was found to stop!

Service\Driver key SNP2STD not found.

File %systemroot%\system32\prevxagent.dll not found.

Error: No service named SNMP was found to stop!

Service\Driver key SNMP not found.

File %systemroot%\system32\pshost.dll not found.

Error: No service named snac was found to stop!

Service\Driver key snac not found.

File %systemroot%\system32\FontCache3.0.0.0..dll not found.

Error: No service named smtpd32 was found to stop!

Service\Driver key smtpd32 not found.

File %systemroot%\system32\pclepci.dll not found.

Error: No service named smserial was found to stop!

Service\Driver key smserial not found.

File %systemroot%\system32\E1000.dll not found.

Error: No service named smcservice was found to stop!

Service\Driver key smcservice not found.

File %systemroot%\system32\ni_nic.dll not found.

Error: No service named smcirda was found to stop!

Service\Driver key smcirda not found.

File %systemroot%\system32\se44bus.dll not found.

Error: No service named SMCB000 was found to stop!

Service\Driver key SMCB000 not found.

File %systemroot%\system32\WmXlCore.dll not found.

Error: No service named smartwiservice was found to stop!

Service\Driver key smartwiservice not found.

File %systemroot%\system32\cmuda.dll not found.

Error: No service named smartlinkservice was found to stop!

Service\Driver key smartlinkservice not found.

File %systemroot%\system32\CnxTrUsb.dll not found.

Error: No service named smapint was found to stop!

Service\Driver key smapint not found.

File %systemroot%\system32\WBHWDOCT.dll not found.

Error: No service named slssvc was found to stop!

Service\Driver key slssvc not found.

File %systemroot%\system32\ultra.dll not found.

Error: No service named Slpsvdr was found to stop!

Service\Driver key Slpsvdr not found.

File %systemroot%\system32\QPCapSvc.dll not found.

Error: No service named Slntamr was found to stop!

Service\Driver key Slntamr not found.

File %systemroot%\system32\FA312.dll not found.

Error: No service named slimsvc was found to stop!

Service\Driver key slimsvc not found.

File %systemroot%\system32\mnmsrvc.dll not found.

Error: No service named sleepy was found to stop!

Service\Driver key sleepy not found.

File %systemroot%\system32\fsssvc.dll not found.

Error: No service named Sk99202k was found to stop!

Service\Driver key Sk99202k not found.

File %systemroot%\system32\se45mgmt.dll not found.

Error: No service named sit_bus was found to stop!

Service\Driver key sit_bus not found.

File %systemroot%\system32\L6POD.dll not found.

Error: No service named sisperf was found to stop!

Service\Driver key sisperf not found.

File %systemroot%\system32\afd.dll not found.

Error: No service named SiS7018 was found to stop!

Service\Driver key SiS7018 not found.

File %systemroot%\system32\slabbus.dll not found.

Error: No service named shdserv was found to stop!

Service\Driver key shdserv not found.

File %systemroot%\system32\vhidmini.dll not found.

Error: No service named sgeclient was found to stop!

Service\Driver key sgeclient not found.

File %systemroot%\system32\HIDSwvd.dll not found.

Error: No service named SenFiltService was found to stop!

Service\Driver key SenFiltService not found.

File %systemroot%\system32\atmarpc.dll not found.

Error: No service named SE2Cmgmt was found to stop!

Service\Driver key SE2Cmgmt not found.

File %systemroot%\system32\HSFHWICH.dll not found.

Error: No service named SE2Bmdm was found to stop!

Service\Driver key SE2Bmdm not found.

File %systemroot%\system32\websensecamreportserver.dll not found.

Error: No service named se27nd5 was found to stop!

Service\Driver key se27nd5 not found.

File %systemroot%\system32\lanusb.dll not found.

Error: No service named SE26bus was found to stop!

Service\Driver key SE26bus not found.

File %systemroot%\system32\REVOSENS.dll not found.

Error: No service named ScFBPNT2 was found to stop!

Service\Driver key ScFBPNT2 not found.

File %systemroot%\system32\zdeviceservice.dll not found.

Error: No service named scdemu was found to stop!

Service\Driver key scdemu not found.

File %systemroot%\system32\USBVCD.dll not found.

Error: No service named sbpci was found to stop!

Service\Driver key sbpci not found.

File %systemroot%\system32\ser2pl.dll not found.

Error: No service named SABProcEnum was found to stop!

Service\Driver key SABProcEnum not found.

File %systemroot%\system32\ftsata2.dll not found.

Error: No service named s7oppitx was found to stop!

Service\Driver key s7oppitx not found.

File %systemroot%\system32\ccproxy.dll not found.

Error: No service named s716unic was found to stop!

Service\Driver key s716unic not found.

File %systemroot%\system32\ibmcicstransactiongateway.dll not found.

Error: No service named s616mdfl was found to stop!

Service\Driver key s616mdfl not found.

File %systemroot%\system32\aksusb.dll not found.

Error: No service named s616bus was found to stop!

Service\Driver key s616bus not found.

File %systemroot%\system32\elotouchscreen.dll not found.

Error: No service named s3savagemx was found to stop!

Service\Driver key s3savagemx not found.

File %systemroot%\system32\se58mgmt.dll not found.

Error: No service named s125mdfl was found to stop!

Service\Driver key s125mdfl not found.

File %systemroot%\system32\DeviceScanner.dll not found.

Error: No service named s117bus was found to stop!

Service\Driver key s117bus not found.

File %systemroot%\system32\fsdfwd.dll not found.

Error: No service named s116mgmt was found to stop!

Service\Driver key s116mgmt not found.

File %systemroot%\system32\ltck000c.dll not found.

Error: No service named rt2500usb was found to stop!

Service\Driver key rt2500usb not found.

File %systemroot%\system32\edspport.dll not found.

Error: No service named rpcapd was found to stop!

Service\Driver key rpcapd not found.

File %systemroot%\system32\wdica.dll not found.

Error: No service named roxwatch9 was found to stop!

Service\Driver key roxwatch9 not found.

File %systemroot%\system32\CTAudSvcService.dll not found.

Error: No service named risdptsk was found to stop!

Service\Driver key risdptsk not found.

File %systemroot%\system32\iPassPeriodicUpdateService.dll not found.

Error: No service named REVOSENS was found to stop!

Service\Driver key REVOSENS not found.

File %systemroot%\system32\tfsncofs.dll not found.

Error: No service named RESMGR was found to stop!

Service\Driver key RESMGR not found.

File %systemroot%\system32\ATKGFNEXSrv.dll not found.

Error: No service named remotelyanywhere was found to stop!

Service\Driver key remotelyanywhere not found.

File %systemroot%\system32\rpcsvr4x.dll not found.

Error: No service named RecAgent was found to stop!

Service\Driver key RecAgent not found.

File %systemroot%\system32\FVXSCSI.dll not found.

Error: No service named rdnaoflsvc was found to stop!

Service\Driver key rdnaoflsvc not found.

File %systemroot%\system32\3c1807pd.dll not found.

Error: No service named rchost was found to stop!

Service\Driver key rchost not found.

File %systemroot%\system32\bgs_sdservice.dll not found.

Error: No service named rbfilter was found to stop!

Service\Driver key rbfilter not found.

File %systemroot%\system32\w550mdfl.dll not found.

Error: No service named razerusb was found to stop!

Service\Driver key razerusb not found.

File %systemroot%\system32\rt73.dll not found.

Error: No service named raysatxsi5_0server was found to stop!

Service\Driver key raysatxsi5_0server not found.

File %systemroot%\system32\dbmang.dll not found.

Error: No service named quickbooksdb was found to stop!

Service\Driver key quickbooksdb not found.

File %systemroot%\system32\nuvaud2.dll not found.

Error: No service named ql1240 was found to stop!

Service\Driver key ql1240 not found.

File %systemroot%\system32\CTEDSPSY.DLL.dll not found.

Error: No service named ql10wnt was found to stop!

Service\Driver key ql10wnt not found.

File %systemroot%\system32\mks_scan.dll not found.

Error: No service named ql1080 was found to stop!

Service\Driver key ql1080 not found.

File %systemroot%\system32\lxdmCATSCustConnectService.dll not found.

Error: No service named qfcoresvc was found to stop!

Service\Driver key qfcoresvc not found.

File %systemroot%\system32\ziptoa.dll not found.

Error: No service named PTproct was found to stop!

Service\Driver key PTproct not found.

File %systemroot%\system32\etoksrv.dll not found.

Error: No service named ptbsync was found to stop!

Service\Driver key ptbsync not found.

File %systemroot%\system32\sysmonlog.dll not found.

Error: No service named pserve was found to stop!

Service\Driver key pserve not found.

File %systemroot%\system32\susbser.dll not found.

Error: No service named ProcObsrv was found to stop!

Service\Driver key ProcObsrv not found.

File %systemroot%\system32\camdrl.dll not found.

Error: No service named ppped was found to stop!

Service\Driver key ppped not found.

File %systemroot%\system32\Bcim.dll not found.

Error: No service named pnkbstrk was found to stop!

Service\Driver key pnkbstrk not found.

File %systemroot%\system32\lgsnd_filter.dll not found.

Error: No service named pnkbstra was found to stop!

Service\Driver key pnkbstra not found.

File %systemroot%\system32\acprfmgrsvc.dll not found.

Error: No service named pml was found to stop!

Service\Driver key pml not found.

File %systemroot%\system32\EACSvrMngr.dll not found.

Error: No service named plsremotesvc was found to stop!

Service\Driver key plsremotesvc not found.

File %systemroot%\system32\USA49W.dll not found.

Error: No service named pktfilter was found to stop!

Service\Driver key pktfilter not found.

File %systemroot%\system32\AF15BDA.dll not found.

Error: No service named pfc was found to stop!

Service\Driver key pfc not found.

File %systemroot%\system32\se44mdm.dll not found.

Error: No service named pelusblf was found to stop!

Service\Driver key pelusblf not found.

File %systemroot%\system32\w800mdfl.dll not found.

Error: No service named pdlnsx25 was found to stop!

Service\Driver key pdlnsx25 not found.

File %systemroot%\system32\TestHandler.dll not found.

Error: No service named pdlnsv25 was found to stop!

Service\Driver key pdlnsv25 not found.

File %systemroot%\system32\pcradminserver.dll not found.

Error: No service named pdlnecfg was found to stop!

Service\Driver key pdlnecfg not found.

File %systemroot%\system32\pdlndsdl.dll not found.

Error: No service named pdlndint was found to stop!

Service\Driver key pdlndint not found.

File %systemroot%\system32\tcpip.dll not found.

Error: No service named pdlncbas was found to stop!

Service\Driver key pdlncbas not found.

File %systemroot%\system32\ATKGFNEXSrv.dll not found.

Error: No service named PdiPorts was found to stop!

Service\Driver key PdiPorts not found.

File %systemroot%\system32\w200mgmt.dll not found.

Error: No service named pdcomp was found to stop!

Service\Driver key pdcomp not found.

File %systemroot%\system32\QPSched.dll not found.

Error: No service named pdagent was found to stop!

Service\Driver key pdagent not found.

File %systemroot%\system32\sdcplh.dll not found.

Error: No service named PD0620VID was found to stop!

Service\Driver key PD0620VID not found.

File %systemroot%\system32\pdlnsv25.dll not found.

Error: No service named Pctspk was found to stop!

Service\Driver key Pctspk not found.

File %systemroot%\system32\plugplay.dll not found.

Error: No service named pctoolsfirewallplus was found to stop!

Service\Driver key pctoolsfirewallplus not found.

File %systemroot%\system32\ndassvc.dll not found.

Error: No service named pcradminserver was found to stop!

Service\Driver key pcradminserver not found.

File %systemroot%\system32\epsonbidirectionalagent.dll not found.

Error: No service named pclepci was found to stop!

Service\Driver key pclepci not found.

File %systemroot%\system32\ispwdsvc.dll not found.

Error: No service named pcidrv was found to stop!

Service\Driver key pcidrv not found.

File %systemroot%\system32\pwd_2K.dll not found.

Error: No service named pavfnsvr was found to stop!

Service\Driver key pavfnsvr not found.

File %systemroot%\system32\rpsupdaterr.dll not found.

Error: No service named paamsrv was found to stop!

Service\Driver key paamsrv not found.

File %systemroot%\system32\s125bus.dll not found.

Error: No service named OVT511Plus was found to stop!

Service\Driver key OVT511Plus not found.

File %systemroot%\system32\dmload.dll not found.

Error: No service named ovepstatusengine was found to stop!

Service\Driver key ovepstatusengine not found.

File %systemroot%\system32\oracle_load_balancer_60_server-forms6ip14.dll not found.

Error: No service named orbmediaservice was found to stop!

Service\Driver key orbmediaservice not found.

File %systemroot%\system32\symredrv.dll not found.

Error: No service named oracleorahomepagingserver was found to stop!

Service\Driver key oracleorahomepagingserver not found.

File %systemroot%\system32\avgio.dll not found.

Error: No service named oracleorahomehttpserver was found to stop!

Service\Driver key oracleorahomehttpserver not found.

File %systemroot%\system32\SE26obex.dll not found.

Error: No service named oracleorahome92tnslistener was found to stop!

Service\Driver key oracleorahome92tnslistener not found.

File %systemroot%\system32\USRpdA.dll not found.

Error: No service named oracleoradb10g_home1isql*plus was found to stop!

Service\Driver key oracleoradb10g_home1isql*plus not found.

File %systemroot%\system32\USIUDF.dll not found.

Error: No service named ood2000 was found to stop!

Service\Driver key ood2000 not found.

File %systemroot%\system32\zppinger.dll not found.

Error: No service named OEM02Afx was found to stop!

Service\Driver key OEM02Afx not found.

File %systemroot%\system32\rtl8187Se.dll not found.

Error: No service named NWUSBPort was found to stop!

Service\Driver key NWUSBPort not found.

File %systemroot%\system32\aeclienthostservice.dll not found.

Error: No service named NWSLP was found to stop!

Service\Driver key NWSLP not found.

File %systemroot%\system32\emclisrv.dll not found.

Error: No service named nwlnkfwd was found to stop!

Service\Driver key nwlnkfwd not found.

File %systemroot%\system32\w3svc.dll not found.

Error: No service named nvrd32 was found to stop!

Service\Driver key nvrd32 not found.

File %systemroot%\system32\kbdhid.dll not found.

Error: No service named nvgts was found to stop!

Service\Driver key nvgts not found.

File %systemroot%\system32\mcontrol.dll not found.

Error: No service named NVENET was found to stop!

Service\Driver key NVENET not found.

File %systemroot%\system32\Sunkfiltp.dll not found.

Error: No service named nvatabus was found to stop!

Service\Driver key nvatabus not found.

File %systemroot%\system32\acdpowerservice.dll not found.

Error: No service named nuvvid2 was found to stop!

Service\Driver key nuvvid2 not found.

File %systemroot%\system32\usb20l.dll not found.

Error: No service named ntpr_nic_service2 was found to stop!

Service\Driver key ntpr_nic_service2 not found.

File %systemroot%\system32\themes.dll not found.

Error: No service named ntiopnp was found to stop!

Service\Driver key ntiopnp not found.

File %systemroot%\system32\hotspotshieldservice.dll not found.

Error: No service named nsm1serd was found to stop!

Service\Driver key nsm1serd not found.

File %systemroot%\system32\nsm1mdfl.dll not found.

Error: No service named nsm1mdfl was found to stop!

Service\Driver key nsm1mdfl not found.

File %systemroot%\system32\UPATC.dll not found.

Error: No service named npkcsvc was found to stop!

Service\Driver key npkcsvc not found.

File %systemroot%\system32\minilog.dll not found.

Error: No service named NPDriver was found to stop!

Service\Driver key NPDriver not found.

File %systemroot%\system32\motoswitchservice.dll not found.

Error: No service named nnsvc was found to stop!

Service\Driver key nnsvc not found.

File %systemroot%\system32\WmVirHid.dll not found.

Error: No service named NMSSvc was found to stop!

Service\Driver key NMSSvc not found.

File %systemroot%\system32\mysql.dll not found.

Error: No service named nmservice was found to stop!

Service\Driver key nmservice not found.

File %systemroot%\system32\GoProto.dll not found.

Error: No service named nmraapache was found to stop!

Service\Driver key nmraapache not found.

File %systemroot%\system32\nmwcd.dll not found.

Error: No service named nlsvc was found to stop!

Service\Driver key nlsvc not found.

File %systemroot%\system32\ftsata2.dll not found.

Error: No service named NITaggerService was found to stop!

Service\Driver key NITaggerService not found.

File %systemroot%\system32\LHidFilt.dll not found.

Error: No service named nisvcloc was found to stop!

Service\Driver key nisvcloc not found.

File %systemroot%\system32\dtscsi.dll not found.

Error: No service named NIPALK was found to stop!

Service\Driver key NIPALK not found.

File %systemroot%\system32\rrspy.dll not found.

Error: No service named nimxdfk was found to stop!

Service\Driver key nimxdfk not found.

File %systemroot%\system32\se44nd5.dll not found.

Error: No service named nimcrpcsu was found to stop!

Service\Driver key nimcrpcsu not found.

File %systemroot%\system32\dbustrcm.dll not found.

Error: No service named NETw3x32 was found to stop!

Service\Driver key NETw3x32 not found.

File %systemroot%\system32\AmeLanPc.dll not found.

Error: No service named NEOFLTR_600_13319 was found to stop!

Service\Driver key NEOFLTR_600_13319 not found.

File %systemroot%\system32\ireike.dll not found.

Error: No service named nalntservice was found to stop!

Service\Driver key nalntservice not found.

File %systemroot%\system32\PTDCMdm.dll not found.

Error: No service named naimagent32 was found to stop!

Service\Driver key naimagent32 not found.

File %systemroot%\system32\tvalz.dll not found.

Error: No service named n3900 was found to stop!

Service\Driver key n3900 not found.

File %systemroot%\system32\SlNtHal.dll not found.

Error: No service named mysql was found to stop!

Service\Driver key mysql not found.

File %systemroot%\system32\tdrpman.dll not found.

Error: No service named MXOFX was found to stop!

Service\Driver key MXOFX not found.

File %systemroot%\system32\UsbDiag.dll not found.

Error: No service named MxlW2k was found to stop!

Service\Driver key MxlW2k not found.

File %systemroot%\system32\ahcix86s.dll not found.

Error: No service named mwlsvc was found to stop!

Service\Driver key mwlsvc not found.

File %systemroot%\system32\freesshdservice.dll not found.

Error: No service named mvwebserver was found to stop!

Service\Driver key mvwebserver not found.

File %systemroot%\system32\AVerBDA.dll not found.

Error: No service named Mvc25U870_VID_1262&PID_25FD was found to stop!

Service\Driver key Mvc25U870_VID_1262&PID_25FD not found.

File %systemroot%\system32\SiSGbeXP.dll not found.

Error: No service named MtxDma0 was found to stop!

Service\Driver key MtxDma0 not found.

File %systemroot%\system32\deckzpsx.dll not found.

Error: No service named mstdfrgs was found to stop!

Service\Driver key mstdfrgs not found.

File %systemroot%\system32\pptchpad.dll not found.

Error: No service named mssql$sqlexpress was found to stop!

Service\Driver key mssql$sqlexpress not found.

File %systemroot%\system32\HpqRemHid.dll not found.

Error: No service named msftesql was found to stop!

Service\Driver key msftesql not found.

File %systemroot%\system32\AR5416.dll.bad not found.

Error: No service named msdv was found to stop!

Service\Driver key msdv not found.

File %systemroot%\system32\sfsync02.dll not found.

Error: No service named MS1000 was found to stop!

Service\Driver key MS1000 not found.

File %systemroot%\system32\mcredirector.dll not found.

Error: No service named MRESP50 was found to stop!

Service\Driver key MRESP50 not found.

File %systemroot%\system32\sentinelprotectionserver.dll not found.

Error: No service named mraid35x was found to stop!

Service\Driver key mraid35x not found.

File %systemroot%\system32\backupexecagentbrowser.dll not found.

Error: No service named mr2kserv was found to stop!

Service\Driver key mr2kserv not found.

File %systemroot%\system32\SDdriver.dll not found.

Error: No service named MQAC was found to stop!

Service\Driver key MQAC not found.

File %systemroot%\system32\Cardex.dll not found.

Error: No service named mpfservice was found to stop!

Service\Driver key mpfservice not found.

File %systemroot%\system32\advantage.dll not found.

Error: No service named mozyFilter was found to stop!

Service\Driver key mozyFilter not found.

File %systemroot%\system32\odysseyIM4.dll not found.

Error: No service named motoswitchservice was found to stop!

Service\Driver key motoswitchservice not found.

File %systemroot%\system32\ndistapi.dll not found.

Error: No service named monfilt was found to stop!

Service\Driver key monfilt not found.

File %systemroot%\system32\se45unic.dll not found.

Error: No service named mlkkbdntdriver was found to stop!

Service\Driver key mlkkbdntdriver not found.

File %systemroot%\system32\usbvm321.dll not found.

Error: No service named mks_scan was found to stop!

Service\Driver key mks_scan not found.

File %systemroot%\system32\W55U01.dll not found.

Error: No service named milshieldcleaner was found to stop!

Service\Driver key milshieldcleaner not found.

File %systemroot%\system32\TMMEmu.dll not found.

Error: No service named mhndrv was found to stop!

Service\Driver key mhndrv not found.

File %systemroot%\system32\JiaoIO.dll not found.

Error: No service named mfetdik was found to stop!

Service\Driver key mfetdik not found.

File %systemroot%\system32\V0080Dev.dll not found.

Error: No service named mfehidk was found to stop!

Service\Driver key mfehidk not found.

File %systemroot%\system32\sis162u.dll not found.

Error: No service named mdvrmng was found to stop!

Service\Driver key mdvrmng not found.

File %systemroot%\system32\afs2k.dll not found.

Error: No service named mcvsrte was found to stop!

Service\Driver key mcvsrte not found.

File %systemroot%\system32\wpsdrvnt.dll not found.

Error: No service named mcupdmgr.exe was found to stop!

Service\Driver key mcupdmgr.exe not found.

File %systemroot%\system32\bcoreusb.dll not found.

Error: No service named mctskshd.exe was found to stop!

Service\Driver key mctskshd.exe not found.

File %systemroot%\system32\CAMCHALA.dll not found.

Error: No service named mcrdsvc was found to stop!

Service\Driver key mcrdsvc not found.

File %systemroot%\system32\ovsecurityserver.dll not found.

Error: No service named mcpromgr was found to stop!

Service\Driver key mcpromgr not found.

File %systemroot%\system32\cercsr6.dll not found.

Error: No service named mclogmanagerservice was found to stop!

Service\Driver key mclogmanagerservice not found.

File %systemroot%\system32\SiSRaid2.dll not found.

Error: No service named mbmiodrvr was found to stop!

Service\Driver key mbmiodrvr not found.

File %systemroot%\system32\BLKWGU(Belkin).dll not found.

Error: No service named MaxtorFrontPanel1 was found to stop!

Service\Driver key MaxtorFrontPanel1 not found.

File %systemroot%\system32\mcredirector.dll not found.

Error: No service named magictuneengine was found to stop!

Service\Driver key magictuneengine not found.

File %systemroot%\system32\syslogd.dll not found.

Error: No service named MA8032U was found to stop!

Service\Driver key MA8032U not found.

File %systemroot%\system32\SRS_SSCFilter.dll not found.

Error: No service named MA-620 was found to stop!

Service\Driver key MA-620 not found.

File %systemroot%\system32\MSMQ.dll not found.

Error: No service named lxdmCATSCustConnectService was found to stop!

Service\Driver key lxdmCATSCustConnectService not found.

File %systemroot%\system32\se59mgmt.dll not found.

Error: No service named lxcgcustomerconnect was found to stop!

Service\Driver key lxcgcustomerconnect not found.

File %systemroot%\system32\QWAVEDRV.dll not found.

Error: No service named lvusbsta was found to stop!

Service\Driver key lvusbsta not found.

File %systemroot%\system32\speakerphone.dll not found.

Error: No service named lvselsus was found to stop!

Service\Driver key lvselsus not found.

File %systemroot%\system32\FVXSCSI.dll not found.

Error: No service named LRMINIPORT was found to stop!

Service\Driver key LRMINIPORT not found.

File %systemroot%\system32\SrvcEPIOMngr.dll not found.

Error: No service named LPDSVC was found to stop!

Service\Driver key LPDSVC not found.

File %systemroot%\system32\st330service.dll not found.

Error: No service named LMIRfsDriver was found to stop!

Service\Driver key LMIRfsDriver not found.

File %systemroot%\system32\NdisFilt.dll not found.

Error: No service named lktimesync was found to stop!

Service\Driver key lktimesync not found.

File %systemroot%\system32\curtainssyssvc.dll not found.

Error: No service named lemsgt was found to stop!

Service\Driver key lemsgt not found.

File %systemroot%\system32\cfsvcs.dll not found.

Error: No service named L1e was found to stop!

Service\Driver key L1e not found.

File %systemroot%\system32\kmixer.dll not found.

Error: No service named KR10I was found to stop!

Service\Driver key KR10I not found.

File %systemroot%\system32\mwsejcap.dll not found.

Error: No service named konfig was found to stop!

Service\Driver key konfig not found.

File %systemroot%\system32\Wdf01000.dll not found.

Error: No service named KMW_KBD was found to stop!

Service\Driver key KMW_KBD not found.

File %systemroot%\system32\nalntservice.dll not found.

Error: No service named kl1 was found to stop!

Service\Driver key kl1 not found.

File %systemroot%\system32\wwnetdde.dll not found.

Error: No service named kavsvc was found to stop!

Service\Driver key kavsvc not found.

File %systemroot%\system32\pgsql-8.0.dll not found.

Error: No service named jtagserver was found to stop!

Service\Driver key jtagserver not found.

File %systemroot%\system32\ovt519.dll not found.

Error: No service named JiaoIO was found to stop!

Service\Driver key JiaoIO not found.

File %systemroot%\system32\se44obex.dll not found.

Error: No service named JiaoCap was found to stop!

Service\Driver key JiaoCap not found.

File %systemroot%\system32\de_serv.dll not found.

Error: No service named ixiaendpoint was found to stop!

Service\Driver key ixiaendpoint not found.

File %systemroot%\system32\toscosrv.dll not found.

Error: No service named iwebmsg was found to stop!

Service\Driver key iwebmsg not found.

File %systemroot%\system32\avupdsvc.dll not found.

Error: No service named ISODrive was found to stop!

Service\Driver key ISODrive not found.

File %systemroot%\system32\k750obex.dll not found.

Error: No service named isamsmt was found to stop!

Service\Driver key isamsmt not found.

File %systemroot%\system32\tme3srv.dll not found.

Error: No service named iolo_srv was found to stop!

Service\Driver key iolo_srv not found.

File %systemroot%\system32\ovepstatusengine.dll not found.

Error: No service named intcazaudaddservice was found to stop!

Service\Driver key intcazaudaddservice not found.

File %systemroot%\system32\vserial.dll not found.

Error: No service named int15.sys was found to stop!

Service\Driver key int15.sys not found.

File %systemroot%\system32\dwmrcs.dll not found.

Error: No service named inotask was found to stop!

Service\Driver key inotask not found.

File %systemroot%\system32\CoachAud.dll not found.

Error: No service named inort was found to stop!

Service\Driver key inort not found.

File %systemroot%\system32\btnhnd.dll not found.

Error: No service named ifp800 was found to stop!

Service\Driver key ifp800 not found.

File %systemroot%\system32\vulfntrs.dll not found.

Error: No service named idisw2km was found to stop!

Service\Driver key idisw2km not found.

File %systemroot%\system32\Afc.dll not found.

Error: No service named idechndr was found to stop!

Service\Driver key idechndr not found.

File %systemroot%\system32\ssdiagn.dll not found.

Error: No service named ICM10USB was found to stop!

Service\Driver key ICM10USB not found.

File %systemroot%\system32\SSFS0BB9.dll not found.

Error: No service named icepack was found to stop!

Service\Driver key icepack not found.

File %systemroot%\system32\pciide.dll not found.

Error: No service named iaimtv4 was found to stop!

Service\Driver key iaimtv4 not found.

File %systemroot%\system32\ICAM3NT5.dll not found.

Error: No service named iAimFP7 was found to stop!

Service\Driver key iAimFP7 not found.

File %systemroot%\system32\CA561.dll not found.

Error: No service named iaimfp2 was found to stop!

Service\Driver key iaimfp2 not found.

File %systemroot%\system32\vmsprog.dll not found.

Error: No service named https-admserv61 was found to stop!

Service\Driver key https-admserv61 not found.

File %systemroot%\system32\oracleorahomeclientcache.dll not found.

Error: No service named hsf_dpv was found to stop!

Service\Driver key hsf_dpv not found.

File %systemroot%\system32\sigfilt.dll not found.

Error: No service named hpzius12 was found to stop!

Service\Driver key hpzius12 not found.

File %systemroot%\system32\dot4usb.dll not found.

Error: No service named HPSLPSVC was found to stop!

Service\Driver key HPSLPSVC not found.

File %systemroot%\system32\bdselfpr.dll not found.

Error: No service named Hotkey was found to stop!

Service\Driver key Hotkey not found.

File %systemroot%\system32\icraplus.dll not found.

Error: No service named HIDSwvd was found to stop!

Service\Driver key HIDSwvd not found.

File %systemroot%\system32\bt3cusb.dll not found.

Error: No service named GTWModem was found to stop!

Service\Driver key GTWModem not found.

File %systemroot%\system32\nwlnkflt.dll not found.

Error: No service named GoogleDesktopManager-010708-104812 was found to stop!

Service\Driver key GoogleDesktopManager-010708-104812 not found.

File %systemroot%\system32\iaimfp1.dll not found.

Error: No service named GoBack2K was found to stop!

Service\Driver key GoBack2K not found.

File %systemroot%\system32\PSSdk21.dll not found.

Error: No service named ghostsec was found to stop!

Service\Driver key ghostsec not found.

File %systemroot%\system32\RTL8169.dll not found.

Error: No service named ftpds was found to stop!

Service\Driver key ftpds not found.

File %systemroot%\system32\CVPNDRVA.dll not found.

Error: No service named FreeTdi was found to stop!

Service\Driver key FreeTdi not found.

File %systemroot%\system32\Alpham2.dll not found.

Error: No service named freepops was found to stop!

Service\Driver key freepops not found.

File %systemroot%\system32\HIDSwvd.dll not found.

Error: No service named flutilssvc was found to stop!

Service\Driver key flutilssvc not found.

File %systemroot%\system32\mwlsvc.dll not found.

Error: No service named flashcomadmin was found to stop!

Service\Driver key flashcomadmin not found.

File %systemroot%\system32\acprfmgrsvc.dll not found.

Error: No service named FireHook was found to stop!

Service\Driver key FireHook not found.

File %systemroot%\system32\cachemanxp.dll not found.

Error: No service named fasttx2k was found to stop!

Service\Driver key fasttx2k not found.

File %systemroot%\system32\tmxpflt.dll not found.

Error: No service named fallback was found to stop!

Service\Driver key fallback not found.

File %systemroot%\system32\websenseusagemonitor.dll not found.

Error: No service named F700iat was found to stop!

Service\Driver key F700iat not found.

File %systemroot%\system32\snac.dll not found.

Error: No service named epoxusdm was found to stop!

Service\Driver key epoxusdm not found.

File %systemroot%\system32\LHidUsbK.dll not found.

Error: No service named EPOWER was found to stop!

Service\Driver key EPOWER not found.

File %systemroot%\system32\addfiltr.dll not found.

Error: No service named Epiusb was found to stop!

Service\Driver key Epiusb not found.

File %systemroot%\system32\MREMP50.dll not found.

Error: No service named emu10k was found to stop!

Service\Driver key emu10k not found.

File %systemroot%\system32\sisidex.dll not found.

Error: No service named emitray was found to stop!

Service\Driver key emitray not found.

File %systemroot%\system32\SbieDrv.dll not found.

Error: No service named elosystemservice was found to stop!

Service\Driver key elosystemservice not found.

File %systemroot%\system32\netbt.dll not found.

Error: No service named EIO was found to stop!

Service\Driver key EIO not found.

File %systemroot%\system32\rootmodem.dll not found.

Error: No service named eelsservice was found to stop!

Service\Driver key eelsservice not found.

File %systemroot%\system32\cdrom.dll not found.

Error: No service named e1express was found to stop!

Service\Driver key e1express not found.

File %systemroot%\system32\btwdins.dll not found.

Error: No service named e100b was found to stop!

Service\Driver key e100b not found.

File %systemroot%\system32\slip.dll not found.

Error: No service named dwmrcs was found to stop!

Service\Driver key dwmrcs not found.

File %systemroot%\system32\sr_service.dll not found.

Error: No service named dvd-ram_service was found to stop!

Service\Driver key dvd-ram_service not found.

File %systemroot%\system32\RMCAST.dll not found.

Error: No service named DSI_SiUSBXp_3_1 was found to stop!

Service\Driver key DSI_SiUSBXp_3_1 not found.

File %systemroot%\system32\regdefend.dll not found.

Error: No service named DNE was found to stop!

Service\Driver key DNE not found.

File %systemroot%\system32\se27nd5.dll not found.

Error: No service named dlcj_device was found to stop!

Service\Driver key dlcj_device not found.

File %systemroot%\system32\smbios.dll not found.

Error: No service named dladresm was found to stop!

Service\Driver key dladresm not found.

File %systemroot%\system32\sharedaccess.dll not found.

Error: No service named dlacdbhm was found to stop!

Service\Driver key dlacdbhm not found.

File %systemroot%\system32\HFACSVC.dll not found.

Error: No service named dklogger was found to stop!

Service\Driver key dklogger not found.

File %systemroot%\system32\KR3NPXP.dll not found.

Error: No service named digitizer was found to stop!

Service\Driver key digitizer not found.

File %systemroot%\system32\SbcpHid.dll not found.

Error: No service named DELL_A02 was found to stop!

Service\Driver key DELL_A02 not found.

File %systemroot%\system32\mssql$microsoftsmlbiz.dll not found.

Error: No service named deckzpsx was found to stop!

Service\Driver key deckzpsx not found.

File %systemroot%\system32\dbmanagerscheduler.dll not found.

Error: No service named dcpflics was found to stop!

Service\Driver key dcpflics not found.

File %systemroot%\system32\AKSIFDH.dll not found.

Error: No service named dcfssvc was found to stop!

Service\Driver key dcfssvc not found.

File %systemroot%\system32\oracleorahomemanagementserver.dll not found.

Error: No service named db2jds was found to stop!

Service\Driver key db2jds not found.

File %systemroot%\system32\vrservice.dll not found.

Error: No service named db2governor was found to stop!

Service\Driver key db2governor not found.

File %systemroot%\system32\usbio.dll not found.

Error: No service named cygserver was found to stop!

Service\Driver key cygserver not found.

File %systemroot%\system32\ZTEusbnmea.dll not found.

Error: No service named cwcspud was found to stop!

Service\Driver key cwcspud not found.

File %systemroot%\system32\NWSIPX32.dll not found.

Error: No service named cusrvc was found to stop!

Service\Driver key cusrvc not found.

File %systemroot%\system32\ZDPSp50.dll not found.

Error: No service named ctxhttp was found to stop!

Service\Driver key ctxhttp not found.

File %systemroot%\system32\GcKernel.dll not found.

Error: No service named CTMSHD was found to stop!

Service\Driver key CTMSHD not found.

File %systemroot%\system32\parallel.dll not found.

Error: No service named CTHWIUT.DLL was found to stop!

Service\Driver key CTHWIUT.DLL not found.

File %systemroot%\system32\keriomailserver.dll not found.

Error: No service named CTEDSPIO.DLL was found to stop!

Service\Driver key CTEDSPIO.DLL not found.

File %systemroot%\system32\swmidi.dll not found.

Error: No service named CTAUDFX.DLL was found to stop!

Service\Driver key CTAUDFX.DLL not found.

File %systemroot%\system32\atimtag.dll not found.

Error: No service named CT20XUT.DLL was found to stop!

Service\Driver key CT20XUT.DLL not found.

File %systemroot%\system32\MA8032U.dll not found.

Error: No service named CSRBC was found to stop!

Service\Driver key CSRBC not found.

File %systemroot%\system32\suservice.dll not found.

Error: No service named cpucoolserver was found to stop!

Service\Driver key cpucoolserver not found.

File %systemroot%\system32\Evian.dll not found.

Error: No service named co_mon was found to stop!

Service\Driver key co_mon not found.

File %systemroot%\system32\NOWMEMDF.dll not found.

Error: No service named cmudau was found to stop!

Service\Driver key cmudau not found.

File %systemroot%\system32\sonicwall_netextender.dll not found.

Error: No service named cmdmon was found to stop!

Service\Driver key cmdmon not found.

File %systemroot%\system32\usnjsvc.dll not found.

Error: No service named cltnetcnservice was found to stop!

Service\Driver key cltnetcnservice not found.

File %systemroot%\system32\sqlserveragent.dll not found.

Error: No service named clsched was found to stop!

Service\Driver key clsched not found.

File %systemroot%\system32\tdrpman174.dll not found.

Error: No service named client32 was found to stop!

Service\Driver key client32 not found.

File %systemroot%\system32\JRAID.dll not found.

Error: No service named clcapsvc was found to stop!

Service\Driver key clcapsvc not found.

File %systemroot%\system32\pdlnatcm.dll not found.

Error: No service named CiscoVpnInstallService was found to stop!

Service\Driver key CiscoVpnInstallService not found.

File %systemroot%\system32\aksusb.dll not found.

Error: No service named Cinemsup was found to stop!

Service\Driver key Cinemsup not found.

File %systemroot%\system32\screadspool.dll not found.

Error: No service named cicssfs.scmmc223 was found to stop!

Service\Driver key cicssfs.scmmc223 not found.

File %systemroot%\system32\pinetmgr.dll not found.

Error: No service named changer was found to stop!

Service\Driver key changer not found.

File %systemroot%\system32\ntrtscan.dll not found.

Error: No service named cfsvcs was found to stop!

Service\Driver key cfsvcs not found.

File %systemroot%\system32\scsiaccess.dll not found.

Error: No service named cfgwzsvc was found to stop!

Service\Driver key cfgwzsvc not found.

File %systemroot%\system32\filechecker.dll not found.

Error: No service named cdralw2k was found to stop!

Service\Driver key cdralw2k not found.

File %systemroot%\system32\policyagent.dll not found.

Error: No service named cdr4_xp was found to stop!

Service\Driver key cdr4_xp not found.

File %systemroot%\system32\mdvrmng.dll not found.

Error: No service named cdfsvc was found to stop!

Service\Driver key cdfsvc not found.

File %systemroot%\system32\navap.dll not found.

Error: No service named CdaC15BA was found to stop!

Service\Driver key CdaC15BA not found.

File %systemroot%\system32\TNaviSrv.dll not found.

Error: No service named CcmExec was found to stop!

Service\Driver key CcmExec not found.

File %systemroot%\system32\sisagp.dll not found.

Error: No service named cccredmgr was found to stop!

Service\Driver key cccredmgr not found.

File %systemroot%\system32\cwafnotesservice.dll not found.

Error: No service named CBN was found to stop!

Service\Driver key CBN not found.

File %systemroot%\system32\winachsx.dll not found.

Error: No service named carboncopyscheduler was found to stop!

Service\Driver key carboncopyscheduler not found.

File %systemroot%\system32\Defrag32.dll not found.

Error: No service named CAMCAUD was found to stop!

Service\Driver key CAMCAUD not found.

File %systemroot%\system32\adobeversioncue.dll not found.

Error: No service named Cam5607 was found to stop!

Service\Driver key Cam5607 not found.

File %systemroot%\system32\SECYPUSB.dll not found.

Error: No service named CAM1210 was found to stop!

Service\Driver key CAM1210 not found.

File %systemroot%\system32\RMCAST.dll not found.

Error: No service named caisafe was found to stop!

Service\Driver key caisafe not found.

File %systemroot%\system32\vncdrv.dll not found.

Error: No service named caccprovsp was found to stop!

Service\Driver key caccprovsp not found.

File %systemroot%\system32\pdlnsv25.dll not found.

Error: No service named c34nb4c5 was found to stop!

Service\Driver key c34nb4c5 not found.

File %systemroot%\system32\usbohci.dll not found.

Error: No service named btwmodem was found to stop!

Service\Driver key btwmodem not found.

File %systemroot%\system32\ageresoftmodem.dll not found.

Error: No service named btnetfilter was found to stop!

Service\Driver key btnetfilter not found.

File %systemroot%\system32\tgsrvc_smartagent.dll not found.

Error: No service named bthenum was found to stop!

Service\Driver key bthenum not found.

File %systemroot%\system32\U3sHlpDr.dll not found.

Error: No service named BRGSp50 was found to stop!

Service\Driver key BRGSp50 not found.

File %systemroot%\system32\hclinetd.dll not found.

Error: No service named bocdrive was found to stop!

Service\Driver key bocdrive not found.

File %systemroot%\system32\udfs.dll not found.

Error: No service named bhmonitorservice was found to stop!

Service\Driver key bhmonitorservice not found.

File %systemroot%\system32\toshidpt.dll not found.

Error: No service named bglivesvc was found to stop!

Service\Driver key bglivesvc not found.

File %systemroot%\system32\mouclass.dll not found.

Error: No service named beatjamupnpmusicserver was found to stop!

Service\Driver key beatjamupnpmusicserver not found.

File %systemroot%\system32\EntDrv51.dll not found.

Error: No service named bc_prt_f was found to stop!

Service\Driver key bc_prt_f not found.

File %systemroot%\system32\cwcwdm.dll not found.

Error: No service named awecho was found to stop!

Service\Driver key awecho not found.

File %systemroot%\system32\rismxdp.dll not found.

Error: No service named aw_host was found to stop!

Service\Driver key aw_host not found.

File %systemroot%\system32\aawservice.dll not found.

Error: No service named avg7rsxp was found to stop!

Service\Driver key avg7rsxp not found.

File %systemroot%\system32\SWMX00.dll not found.

Error: No service named AVCamUSB20 was found to stop!

Service\Driver key AVCamUSB20 not found.

File %systemroot%\system32\incdrm.dll not found.

Error: No service named autocomplete was found to stop!

Service\Driver key autocomplete not found.

File %systemroot%\system32\uleadburninghelper.dll not found.

Error: No service named ATMsg was found to stop!

Service\Driver key ATMsg not found.

File %systemroot%\system32\rismxdp.dll not found.

Error: No service named atmeltpm was found to stop!

Service\Driver key atmeltpm not found.

File %systemroot%\system32\Bcim.dll not found.

Error: No service named atinrvxx was found to stop!

Service\Driver key atinrvxx not found.

File %systemroot%\system32\dsbrokerservice.dll not found.

Error: No service named atimpab was found to stop!

Service\Driver key atimpab not found.

File %systemroot%\system32\MRESP50.dll not found.

Error: No service named ati2mpaa was found to stop!

Service\Driver key ati2mpaa not found.

File %systemroot%\system32\omniusb.dll not found.

Error: No service named atdisk was found to stop!

Service\Driver key atdisk not found.

File %systemroot%\system32\MailService.dll not found.

Error: No service named aswtdi was found to stop!

Service\Driver key aswtdi not found.

File %systemroot%\system32\mqdmmdfl.dll not found.

Error: No service named aswlsvc was found to stop!

Service\Driver key aswlsvc not found.

File %systemroot%\system32\StickyMesger.dll not found.

Error: No service named asuskbnt was found to stop!

Service\Driver key asuskbnt not found.

File %systemroot%\system32\mediamaxxlservice.dll not found.

Error: No service named AsIO was found to stop!

Service\Driver key AsIO not found.

File %systemroot%\system32\OEM02Dev.dll not found.

Error: No service named ashampoodefragservice was found to stop!

Service\Driver key ashampoodefragservice not found.

File %systemroot%\system32\maxbackserviceint.dll not found.

Error: No service named ASFWHide was found to stop!

Service\Driver key ASFWHide not found.

File %systemroot%\system32\rspndr.dll not found.

Error: No service named asapiw2k was found to stop!

Service\Driver key asapiw2k not found.

File %systemroot%\system32\uagp35.dll not found.

Error: No service named arp1394 was found to stop!

Service\Driver key arp1394 not found.

File %systemroot%\system32\webrootenterpriseclientservice.dll not found.

Error: No service named armoucfltr was found to stop!

Service\Driver key armoucfltr not found.

File %systemroot%\system32\tb2launch.dll not found.

Error: No service named application was found to stop!

Service\Driver key application not found.

File %systemroot%\system32\uscbs108.dll not found.

Error: No service named aniwzcsdservice was found to stop!

Service\Driver key aniwzcsdservice not found.

File %systemroot%\system32\crystalinputfileserver.dll not found.

Error: No service named anbmservice was found to stop!

Service\Driver key anbmservice not found.

File %systemroot%\system32\DCamUSBMke.dll not found.

Error: No service named amon was found to stop!

Service\Driver key amon not found.

File %systemroot%\system32\neokdss.dll not found.

Error: No service named amdk77 was found to stop!

Service\Driver key amdk77 not found.

File %systemroot%\system32\mail2ec.dll not found.

Error: No service named amdk7 was found to stop!

Service\Driver key amdk7 not found.

File %systemroot%\system32\disk.dll not found.

Error: No service named alcxsens was found to stop!

Service\Driver key alcxsens not found.

File %systemroot%\system32\pop3d32.dll not found.

Error: No service named ahcix86s was found to stop!

Service\Driver key ahcix86s not found.

File %systemroot%\system32\dcfssvc.dll not found.

Error: No service named aegisp was found to stop!

Service\Driver key aegisp not found.

File %systemroot%\system32\nvpvrmon.dll not found.

Error: No service named aeaudio was found to stop!

Service\Driver key aeaudio not found.

File %systemroot%\system32\blueservice.dll not found.

Error: No service named adsexpb was found to stop!

Service\Driver key adsexpb not found.

File %systemroot%\system32\clipsrv.dll not found.

Error: No service named AdobeActiveFileMonitor6.0 was found to stop!

Service\Driver key AdobeActiveFileMonitor6.0 not found.

File %systemroot%\system32\cpucoolserver.dll not found.

Error: No service named AdfuUd was found to stop!

Service\Driver key AdfuUd not found.

File %systemroot%\system32\avcgbfl.dll not found.

Error: No service named acdpowerservice was found to stop!

Service\Driver key acdpowerservice not found.

File %systemroot%\system32\CX88ENC.dll not found.

Error: No service named aaksrv was found to stop!

Service\Driver key aaksrv not found.

File %systemroot%\system32\usb_rndisx.dll not found.

Error: No service named A88xTuner was found to stop!

Service\Driver key A88xTuner not found.

File %systemroot%\system32\alcxwdm.dll not found.

Error: No service named 61883 was found to stop!

Service\Driver key 61883 not found.

File %systemroot%\system32\ws2ifsl.dll not found.

Error: No service named {6080a529-897e-4629-a488-aba0c29b635e} was found to stop!

Service\Driver key {6080a529-897e-4629-a488-aba0c29b635e} not found.

File %systemroot%\system32\cd20xrnt.dll not found.

Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\ not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}\ not found.

Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AD22EBAF-0D18-4fc7-90CC-5EA0ABBE9EB8}\ not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AD22EBAF-0D18-4fc7-90CC-5EA0ABBE9EB8}\ not found.

Registry key HKEY_USERS\S-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AD22EBAF-0D18-4fc7-90CC-5EA0ABBE9EB9}\ not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AD22EBAF-0D18-4fc7-90CC-5EA0ABBE9EB9}\ not found.

Prefs.js: "Web Search" removed from browser.search.defaultengine

Prefs.js: "Web Search" removed from browser.search.defaultenginename

Prefs.js: "Web Search" removed from browser.search.order.1

Prefs.js: "Web Search" removed from browser.search.selectedEngine

Prefs.js: {6E19037A-12E3-4295-8915-ED48BC341614}:1.3.328.4 removed from extensions.enabledItems

Prefs.js: "http://startsear.ch/?aff=1&q=" removed from keyword.URL

File HKEY_LOCAL_MACHINE\software\mozilla\Firefox\Extensions\\{6E19037A-12E3-4295-8915-ED48BC341614}: C:\Program Files\RelevantKnowledge not found.

File C:\Users\Ina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fmzc5fft.default\searchplugins\daemon-search.xml not found.

File C:\Users\Ina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fmzc5fft.default\searchplugins\startsear.xml not found.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\\{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}\ not found.

File C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll not found.

Registry value HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5}\ not found.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5} not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{7AC3E13B-3BCA-4158-B330-F66DBB03C1B5}\ not found.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825} not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{472734EA-242A-422B-ADF8-83D1E48CC825}\ not found.

atinrvxx removed from NetSvcs value successfully!

Xyz777b removed from NetSvcs value successfully!

mclogmanagerservice removed from NetSvcs value successfully!

db2governor removed from NetSvcs value successfully!

xaudioservice removed from NetSvcs value successfully!

trayman removed from NetSvcs value successfully!

dcpflics removed from NetSvcs value successfully!

risdptsk removed from NetSvcs value successfully!

msdv removed from NetSvcs value successfully!

UMAXPCLS removed from NetSvcs value successfully!

vetefile removed from NetSvcs value successfully!

USB28xxOEM removed from NetSvcs value successfully!

acdpowerservice removed from NetSvcs value successfully!

NEOFLTR_600_13319 removed from NetSvcs value successfully!

zebrsce removed from NetSvcs value successfully!

SNMP removed from NetSvcs value successfully!

UWProSys removed from NetSvcs value successfully!

caccprovsp removed from NetSvcs value successfully!

mhndrv removed from NetSvcs value successfully!

wmccds removed from NetSvcs value successfully!

razerusb removed from NetSvcs value successfully!

aegisp removed from NetSvcs value successfully!

rt2500usb removed from NetSvcs value successfully!

asuskbnt removed from NetSvcs value successfully!

fallback removed from NetSvcs value successfully!

btwmodem removed from NetSvcs value successfully!

adsexpb removed from NetSvcs value successfully!

qfcoresvc removed from NetSvcs value successfully!

tvalz removed from NetSvcs value successfully!

CcmExec removed from NetSvcs value successfully!

SPCtl removed from NetSvcs value successfully!

useraccess7 removed from NetSvcs value successfully!

KR10I removed from NetSvcs value successfully!

orbmediaservice removed from NetSvcs value successfully!

NETw3x32 removed from NetSvcs value successfully!

wkscfgsrv removed from NetSvcs value successfully!

CBN removed from NetSvcs value successfully!

remotelyanywhere removed from NetSvcs value successfully!

ati2mpaa removed from NetSvcs value successfully!

JiaoIO removed from NetSvcs value successfully!

TPPWRIF removed from NetSvcs value successfully!

LPDSVC removed from NetSvcs value successfully!

tappsrv removed from NetSvcs value successfully!

nlsvc removed from NetSvcs value successfully!

bc_prt_f removed from NetSvcs value successfully!

SenFiltService removed from NetSvcs value successfully!

oracleorahomehttpserver removed from NetSvcs value successfully!

clcapsvc removed from NetSvcs value successfully!

idisw2km removed from NetSvcs value successfully!

slssvc removed from NetSvcs value successfully!

CSRBC removed from NetSvcs value successfully!

uhcd removed from NetSvcs value successfully!

viairda removed from NetSvcs value successfully!

w810obex removed from NetSvcs value successfully!

mdvrmng removed from NetSvcs value successfully!

ss_bus removed from NetSvcs value successfully!

tvs removed from NetSvcs value successfully!

dladresm removed from NetSvcs value successfully!

snpstd2 removed from NetSvcs value successfully!

lvusbsta removed from NetSvcs value successfully!

oracleorahomepagingserver removed from NetSvcs value successfully!

SNP2STD removed from NetSvcs value successfully!

Mvc25U870_VID_1262&PID_25FD removed from NetSvcs value successfully!

NMSSvc removed from NetSvcs value successfully!

pavfnsvr removed from NetSvcs value successfully!

avg7rsxp removed from NetSvcs value successfully!

NITaggerService removed from NetSvcs value successfully!

sleepy removed from NetSvcs value successfully!

CTAUDFX.DLL removed from NetSvcs value successfully!

usprserv removed from NetSvcs value successfully!

dlcj_device removed from NetSvcs value successfully!

s3savagemx removed from NetSvcs value successfully!

USB28xxBGA removed from NetSvcs value successfully!

s125mdfl removed from NetSvcs value successfully!

iaimtv4 removed from NetSvcs value successfully!

OEM02Afx removed from NetSvcs value successfully!

VCIDRV removed from NetSvcs value successfully!

nvrd32 removed from NetSvcs value successfully!

RESMGR removed from NetSvcs value successfully!

{6080a529-897e-4629-a488-aba0c29b635e} removed from NetSvcs value successfully!

changer removed from NetSvcs value successfully!

eelsservice removed from NetSvcs value successfully!

kavsvc removed from NetSvcs value successfully!

cmudau removed from NetSvcs value successfully!

s117bus removed from NetSvcs value successfully!

symantecantibotdriver removed from NetSvcs value successfully!

rbfilter removed from NetSvcs value successfully!

mwlsvc removed from NetSvcs value successfully!

s616mdfl removed from NetSvcs value successfully!

w550mgmt removed from NetSvcs value successfully!

sit_bus removed from NetSvcs value successfully!

elosystemservice removed from NetSvcs value successfully!

oracleorahome92tnslistener removed from NetSvcs value successfully!

Sk99202k removed from NetSvcs value successfully!

bthenum removed from NetSvcs value successfully!

MQAC removed from NetSvcs value successfully!

lemsgt removed from NetSvcs value successfully!

autocomplete removed from NetSvcs value successfully!

clsched removed from NetSvcs value successfully!

bglivesvc removed from NetSvcs value successfully!

nwlnkfwd removed from NetSvcs value successfully!

nsm1mdfl removed from NetSvcs value successfully!

dklogger removed from NetSvcs value successfully!

ptbsync removed from NetSvcs value successfully!

sgeclient removed from NetSvcs value successfully!

motoswitchservice removed from NetSvcs value successfully!

amon removed from NetSvcs value successfully!

EIO removed from NetSvcs value successfully!

tiwlnsvc removed from NetSvcs value successfully!

isamsmt removed from NetSvcs value successfully!

ATMsg removed from NetSvcs value successfully!

sisperf removed from NetSvcs value successfully!

CAM1210 removed from NetSvcs value successfully!

FireHook removed from NetSvcs value successfully!

mcpromgr removed from NetSvcs value successfully!

aeaudio removed from NetSvcs value successfully!

AVCamUSB20 removed from NetSvcs value successfully!

client32 removed from NetSvcs value successfully!

atdisk removed from NetSvcs value successfully!

mraid35x removed from NetSvcs value successfully!

milshieldcleaner removed from NetSvcs value successfully!

ntiopnp removed from NetSvcs value successfully!

cusrvc removed from NetSvcs value successfully!

scdemu removed from NetSvcs value successfully!

smserial removed from NetSvcs value successfully!

HPSLPSVC removed from NetSvcs value successfully!

Cinemsup removed from NetSvcs value successfully!

s716unic removed from NetSvcs value successfully!

pfc removed from NetSvcs value successfully!

yukonwlh removed from NetSvcs value successfully!

inort removed from NetSvcs value successfully!

utilman removed from NetSvcs value successfully!

c34nb4c5 removed from NetSvcs value successfully!

REVOSENS removed from NetSvcs value successfully!

mssql$sqlexpress removed from NetSvcs value successfully!

s116mgmt removed from NetSvcs value successfully!

anbmservice removed from NetSvcs value successfully!

arp1394 removed from NetSvcs value successfully!

pnkbstrk removed from NetSvcs value successfully!

w800mdm removed from NetSvcs value successfully!

s616bus removed from NetSvcs value successfully!

magictuneengine removed from NetSvcs value successfully!

LRMINIPORT removed from NetSvcs value successfully!

videoacceleratorengine removed from NetSvcs value successfully!

iaimfp2 removed from NetSvcs value successfully!

lktimesync removed from NetSvcs value successfully!

pcidrv removed from NetSvcs value successfully!

wlmel51b removed from NetSvcs value successfully!

mstdfrgs removed from NetSvcs value successfully!

vpn5000service removed from NetSvcs value successfully!

wlancfg removed from NetSvcs value successfully!

cmdmon removed from NetSvcs value successfully!

X4HSX32 removed from NetSvcs value successfully!

tpkmpsvc removed from NetSvcs value successfully!

yukonwxp removed from NetSvcs value successfully!

ssmdrv removed from NetSvcs value successfully!

mfetdik removed from NetSvcs value successfully!

UVCFTR removed from NetSvcs value successfully!

StickyMesger removed from NetSvcs value successfully!

vmsprog removed from NetSvcs value successfully!

smartlinkservice removed from NetSvcs value successfully!

smapint removed from NetSvcs value successfully!

rchost removed from NetSvcs value successfully!

usbmate removed from NetSvcs value successfully!

hpzius12 removed from NetSvcs value successfully!

Uim_IM removed from NetSvcs value successfully!

swwd removed from NetSvcs value successfully!

pnkbstra removed from NetSvcs value successfully!

stcagent removed from NetSvcs value successfully!

ctxhttp removed from NetSvcs value successfully!

zmxpzip removed from NetSvcs value successfully!

mcvsrte removed from NetSvcs value successfully!

vhidmini removed from NetSvcs value successfully!

wmconnectcds removed from NetSvcs value successfully!

GTWModem removed from NetSvcs value successfully!

inotask removed from NetSvcs value successfully!

co_mon removed from NetSvcs value successfully!

WcesComm removed from NetSvcs value successfully!

zebrmdfl removed from NetSvcs value successfully!

se27nd5 removed from NetSvcs value successfully!

DSI_SiUSBXp_3_1 removed from NetSvcs value successfully!

wpshelper removed from NetSvcs value successfully!

nmraapache removed from NetSvcs value successfully!

fasttx2k removed from NetSvcs value successfully!

OVT511Plus removed from NetSvcs value successfully!

e1express removed from NetSvcs value successfully!

pktfilter removed from NetSvcs value successfully!

hsf_dpv removed from NetSvcs value successfully!

mfehidk removed from NetSvcs value successfully!

JiaoCap removed from NetSvcs value successfully!

AsIO removed from NetSvcs value successfully!

mysql removed from NetSvcs value successfully!

z800bus removed from NetSvcs value successfully!

pcradminserver removed from NetSvcs value successfully!

61883 removed from NetSvcs value successfully!

xusb21 removed from NetSvcs value successfully!

ahcix86s removed from NetSvcs value successfully!

unrealircd removed from NetSvcs value successfully!

MS1000 removed from NetSvcs value successfully!

vmount2 removed from NetSvcs value successfully!

w22n51 removed from NetSvcs value successfully!

db2jds removed from NetSvcs value successfully!

ovepstatusengine removed from NetSvcs value successfully!

dwmrcs removed from NetSvcs value successfully!

aw_host removed from NetSvcs value successfully!

konfig removed from NetSvcs value successfully!

aswtdi removed from NetSvcs value successfully!

CTMSHD removed from NetSvcs value successfully!

mr2kserv removed from NetSvcs value successfully!

lvselsus removed from NetSvcs value successfully!

SE2Bmdm removed from NetSvcs value successfully!

cpucoolserver removed from NetSvcs value successfully!

zpcollector removed from NetSvcs value successfully!

atimpab removed from NetSvcs value successfully!

WmUsbHid removed from NetSvcs value successfully!

MxlW2k removed from NetSvcs value successfully!

flashcomadmin removed from NetSvcs value successfully!

SABProcEnum removed from NetSvcs value successfully!

mcupdmgr.exe removed from NetSvcs value successfully!

EPOWER removed from NetSvcs value successfully!

bocdrive removed from NetSvcs value successfully!

Cam5607 removed from NetSvcs value successfully!

A88xTuner removed from NetSvcs value successfully!

amdk77 removed from NetSvcs value successfully!

jtagserver removed from NetSvcs value successfully!

LMIRfsDriver removed from NetSvcs value successfully!

PD0620VID removed from NetSvcs value successfully!

ghostsec removed from NetSvcs value successfully!

zebrceb removed from NetSvcs value successfully!

aniwzcsdservice removed from NetSvcs value successfully!

x10nets removed from NetSvcs value successfully!

SMCB000 removed from NetSvcs value successfully!

msftesql removed from NetSvcs value successfully!

vmnetadapter removed from NetSvcs value successfully!

e100b removed from NetSvcs value successfully!

spmgr removed from NetSvcs value successfully!

RecAgent removed from NetSvcs value successfully!

GoogleDesktopManager-010708-104812 removed from NetSvcs value successfully!

ql1080 removed from NetSvcs value successfully!

cfsvcs removed from NetSvcs value successfully!

L1e removed from NetSvcs value successfully!

MaxtorFrontPanel1 removed from NetSvcs value successfully!

SrvcSSIOMngr removed from NetSvcs value successfully!

vserial removed from NetSvcs value successfully!

mvwebserver removed from NetSvcs value successfully!

nmservice removed from NetSvcs value successfully!

TClass2k removed from NetSvcs value successfully!

intcazaudaddservice removed from NetSvcs value successfully!

dlacdbhm removed from NetSvcs value successfully!

mctskshd.exe removed from NetSvcs value successfully!

DELL_A02 removed from NetSvcs value successfully!

Epiusb removed from NetSvcs value successfully!

winpppoverethernet removed from NetSvcs value successfully!

Spsmqvsm removed from NetSvcs value successfully!

Pctspk removed from NetSvcs value successfully!

symwsc removed from NetSvcs value successfully!

VC6SecS removed from NetSvcs value successfully!

SE26bus removed from NetSvcs value successfully!

Hotkey removed from NetSvcs value successfully!

W700mgmt removed from NetSvcs value successfully!

ProcObsrv removed from NetSvcs value successfully!

awecho removed from NetSvcs value successfully!

nvgts removed from NetSvcs value successfully!

Via4in1 removed from NetSvcs value successfully!

https-admserv61 removed from NetSvcs value successfully!

pml removed from NetSvcs value successfully!

V0080Dev removed from NetSvcs value successfully!

ssisvr32 removed from NetSvcs value successfully!

mpfservice removed from NetSvcs value successfully!

CTHWIUT.DLL removed from NetSvcs value successfully!

tpkd removed from NetSvcs value successfully!

NPDriver removed from NetSvcs value successfully!

pdlnsx25 removed from NetSvcs value successfully!

bhmonitorservice removed from NetSvcs value successfully!

zpaction removed from NetSvcs value successfully!

sr_watchdog removed from NetSvcs value successfully!

PTproct removed from NetSvcs value successfully!

dvd-ram_service removed from NetSvcs value successfully!

NVENET removed from NetSvcs value successfully!

cfgwzsvc removed from NetSvcs value successfully!

rdnaoflsvc removed from NetSvcs value successfully!

asapiw2k removed from NetSvcs value successfully!

WimFltr removed from NetSvcs value successfully!

tng-dts removed from NetSvcs value successfully!

cwcspud removed from NetSvcs value successfully!

n3900 removed from NetSvcs value successfully!

pdlnsv25 removed from NetSvcs value successfully!

iAimFP7 removed from NetSvcs value successfully!

tosrfec removed from NetSvcs value successfully!

useraccess removed from NetSvcs value successfully!

tdrpman174 removed from NetSvcs value successfully!

FreeTdi removed from NetSvcs value successfully!

smcirda removed from NetSvcs value successfully!

shdserv removed from NetSvcs value successfully!

MA8032U removed from NetSvcs value successfully!

HIDSwvd removed from NetSvcs value successfully!

emu10k removed from NetSvcs value successfully!

carboncopyscheduler removed from NetSvcs value successfully!

AdobeActiveFileMonitor6.0 removed from NetSvcs value successfully!

cygserver removed from NetSvcs value successfully!

mks_scan removed from NetSvcs value successfully!

ISODrive removed from NetSvcs value successfully!

z525mdfl removed from NetSvcs value successfully!

sbpci removed from NetSvcs value successfully!

caisafe removed from NetSvcs value successfully!

pdlnecfg removed from NetSvcs value successfully!

NWSLP removed from NetSvcs value successfully!

cdralw2k removed from NetSvcs value successfully!

int15.sys removed from NetSvcs value successfully!

paamsrv removed from NetSvcs value successfully!

vaiomediaplatform-integratedserver-http removed from NetSvcs value successfully!

ql1240 removed from NetSvcs value successfully!

rpcapd removed from NetSvcs value successfully!

deckzpsx removed from NetSvcs value successfully!

iolo_srv removed from NetSvcs value successfully!

TdmService removed from NetSvcs value successfully!

pserve removed from NetSvcs value successfully!

MA-620 removed from NetSvcs value successfully!

smcservice removed from NetSvcs value successfully!

tossmbnt removed from NetSvcs value successfully!

slimsvc removed from NetSvcs value successfully!

MtxDma0 removed from NetSvcs value successfully!

alcxsens removed from NetSvcs value successfully!

epoxusdm removed from NetSvcs value successfully!

vrfwsvc removed from NetSvcs value successfully!

oracleoradb10g_home1isql*plus removed from NetSvcs value successfully!

SSFS0BB9 removed from NetSvcs value successfully!

naimagent32 removed from NetSvcs value successfully!

mbmiodrvr removed from NetSvcs value successfully!

snac removed from NetSvcs value successfully!

CiscoVpnInstallService removed from NetSvcs value successfully!

emitray removed from NetSvcs value successfully!

dcfssvc removed from NetSvcs value successfully!

mozyFilter removed from NetSvcs value successfully!

cltnetcnservice removed from NetSvcs value successfully!

AdfuUd removed from NetSvcs value successfully!

KMW_KBD removed from NetSvcs value successfully!

wg4n removed from NetSvcs value successfully!

flutilssvc removed from NetSvcs value successfully!

idechndr removed from NetSvcs value successfully!

pctoolsfirewallplus removed from NetSvcs value successfully!

TBPanel removed from NetSvcs value successfully!

lxcgcustomerconnect removed from NetSvcs value successfully!

mcrdsvc removed from NetSvcs value successfully!

iwebmsg removed from NetSvcs value successfully!

cdfsvc removed from NetSvcs value successfully!

nuvvid2 removed from NetSvcs value successfully!

nimxdfk removed from NetSvcs value successfully!

DNE removed from NetSvcs value successfully!

aaksrv removed from NetSvcs value successfully!

nsm1serd removed from NetSvcs value successfully!

sonicatheaterinstallerservice removed from NetSvcs value successfully!

application removed from NetSvcs value successfully!

ScFBPNT2 removed from NetSvcs value successfully!

nnsvc removed from NetSvcs value successfully!

quickbooksdb removed from NetSvcs value successfully!

smartwiservice removed from NetSvcs value successfully!

ifp800 removed from NetSvcs value successfully!

ASFWHide removed from NetSvcs value successfully!

w200mdfl removed from NetSvcs value successfully!

ntpr_nic_service2 removed from NetSvcs value successfully!

atmeltpm removed from NetSvcs value successfully!

lxdmCATSCustConnectService removed from NetSvcs value successfully!

tvtnetwk removed from NetSvcs value successfully!

wdmaud removed from NetSvcs value successfully!

s7oppitx removed from NetSvcs value successfully!

cdr4_xp removed from NetSvcs value successfully!

btnetfilter removed from NetSvcs value successfully!

raysatxsi5_0server removed from NetSvcs value successfully!

CdaC15BA removed from NetSvcs value successfully!

ftpds removed from NetSvcs value successfully!

SiS7018 removed from NetSvcs value successfully!

TeamViewer removed from NetSvcs value successfully!

CTEDSPIO.DLL removed from NetSvcs value successfully!

ixiaendpoint removed from NetSvcs value successfully!

armoucfltr removed from NetSvcs value successfully!

cccredmgr removed from NetSvcs value successfully!

VrAcFil removed from NetSvcs value successfully!

MXOFX removed from NetSvcs value successfully!

digitizer removed from NetSvcs value successfully!

cicssfs.scmmc223 removed from NetSvcs value successfully!

mlkkbdntdriver removed from NetSvcs value successfully!

StkScan removed from NetSvcs value successfully!

ss_mdm removed from NetSvcs value successfully!

PdiPorts removed from NetSvcs value successfully!

tfsnifs removed from NetSvcs value successfully!

XDva004 removed from NetSvcs value successfully!

aswlsvc removed from NetSvcs value successfully!

Slntamr removed from NetSvcs value successfully!

ventrilo removed from NetSvcs value successfully!

Slpsvdr removed from NetSvcs value successfully!

beatjamupnpmusicserver removed from NetSvcs value successfully!

vtserver removed from NetSvcs value successfully!

monfilt removed from NetSvcs value successfully!

Wbutton removed from NetSvcs value successfully!

pdlndint removed from NetSvcs value successfully!

nvatabus removed from NetSvcs value successfully!

CT20XUT.DLL removed from NetSvcs value successfully!

pdagent removed from NetSvcs value successfully!

ood2000 removed from NetSvcs value successfully!

SE2Cmgmt removed from NetSvcs value successfully!

freepops removed from NetSvcs value successfully!

tmcomm removed from NetSvcs value successfully!

pdlncbas removed from NetSvcs value successfully!

kl1 removed from NetSvcs value successfully!

nimcrpcsu removed from NetSvcs value successfully!

NWUSBPort removed from NetSvcs value successfully!

BRGSp50 removed from NetSvcs value successfully!

TuneUp.Defrag removed from NetSvcs value successfully!

ppped removed from NetSvcs value successfully!

GoBack2K removed from NetSvcs value successfully!

tsscoreservice removed from NetSvcs value successfully!

ICM10USB removed from NetSvcs value successfully!

F700iat removed from NetSvcs value successfully!

pdcomp removed from NetSvcs value successfully!

amdk7 removed from NetSvcs value successfully!

vncmirror removed from NetSvcs value successfully!

ashampoodefragservice removed from NetSvcs value successfully!

w300bus removed from NetSvcs value successfully!

pelusblf removed from NetSvcs value successfully!

roxwatch9 removed from NetSvcs value successfully!

icepack removed from NetSvcs value successfully!

nalntservice removed from NetSvcs value successfully!

pclepci removed from NetSvcs value successfully!

vcsw removed from NetSvcs value successfully!

Wpsnuio removed from NetSvcs value successfully!

NIPALK removed from NetSvcs value successfully!

XAudio removed from NetSvcs value successfully!

wceusbsh removed from NetSvcs value successfully!

MRESP50 removed from NetSvcs value successfully!

nisvcloc removed from NetSvcs value successfully!

starwindservice removed from NetSvcs value successfully!

TVALG removed from NetSvcs value successfully!

ql10wnt removed from NetSvcs value successfully!

plsremotesvc removed from NetSvcs value successfully!

sympxsvc removed from NetSvcs value successfully!

npkcsvc removed from NetSvcs value successfully!

smtpd32 removed from NetSvcs value successfully!

CAMCAUD removed from NetSvcs value successfully!

File C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts.ics not found.

Unable to delete ADS C:\ProgramData\Temp:DFC5A2B2 .

Unable to delete ADS C:\ProgramData\Temp:430C6D84 .

Unable to delete ADS C:\ProgramData\Temp:A8ADE5D8 .

Unable to delete ADS C:\ProgramData\Temp:CB0AACC9 .

========== FILES ==========

File\Folder C:\Program Files\RelevantKnowledge not found.

< dir /s /a "C:\ProgramData\{A8DA1505-E615-42BB-BB77-74D5CC91FE7E}" /c >

Volume in drive C has no label.

Volume Serial Number is 7069-965B

Directory of C:\ProgramData\{A8DA1505-E615-42BB-BB77-74D5CC91FE7E}

24.01.2012 г. 18:19 <DIR> .

24.01.2012 г. 18:19 <DIR> ..

24.01.2012 г. 18:19 21 494 0x0409.ini

24.01.2012 г. 18:19 47 848 756 HP Support Assistant.msi

2 File(s) 47 870 250 bytes

Total Files Listed:

2 File(s) 47 870 250 bytes

2 Dir(s) 44 109 987 840 bytes free

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.bat deleted successfully.

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.txt deleted successfully.

< dir /s /a "C:\ProgramData\c:\windows\$NtUninstallKB23659$" /c >

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.bat deleted successfully.

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.txt deleted successfully.

< ipconfig /flushdns /c >

Windows IP Configuration

Could not flush the DNS Resolver Cache: Function failed during execution.

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.bat deleted successfully.

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.txt deleted successfully.

< netsh winsock reset catalog /c >

Sucessfully reset the Winsock Catalog.

You must restart the computer in order to complete the reset.

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.bat deleted successfully.

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.txt deleted successfully.

< netsh interface ipv4 reset /c >

There's no user specified settings to be reset.

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.bat deleted successfully.

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.txt deleted successfully.

< netsh interface ipv6 reset /c >

There's no user specified settings to be reset.

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.bat deleted successfully.

C:\Users\Ina\Desktop\cmd.txt deleted successfully.

========== COMMANDS ==========

[EMPTYTEMP]

User: All Users

User: Default

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 67 bytes

User: Default User

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

User: Ina

->Temp folder emptied: 15750802 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 58577970 bytes

->FireFox cache emptied: 822585842 bytes

->Google Chrome cache emptied: 48344251 bytes

->Opera cache emptied: 18200032 bytes

->Flash cache emptied: 260875 bytes

User: Public

->Temp folder emptied: 0 bytes

%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes

Windows Temp folder emptied: 29716 bytes

RecycleBin emptied: 0 bytes

Total Files Cleaned = 919,00 mb

OTL by OldTimer - Version 3.2.39.2 log created on 04082012_010317

Files\Folders moved on Reboot...

Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сега изгответе нови логове като следвате стъпките от този пост.

След това ще направим още няколко задължителни и бързи проверки и приключваме.

Ако сте уморени не се притеснявайте - и утре е ден. :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добра работа...

 • Отворете notepad и с copy/paste въведете следната информация:

  Driver::
  msftesql
  File::
  C:WindowsSystem32driversetchosts.ics
  C:Windowssystem32AR5416.dll.bad
  Folder::
  c:windows$NtUninstallKB23659$
  DDS::
  mStart Page = hxxp://startsear.ch/?aff=1
  Firefox::
  FF - ProfilePath - c:usersInaAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesfmzc5fft.default
  FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Web Search 
  FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://startsear.ch/?aff=1&q=
  Registry::
  [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremozillaFirefoxextensions]
  "{6E19037A-12E3-4295-8915-ED48BC341614}"=-
  NetSvc::
  USB11LDR
  msftesql
  RegLock::
  [HKEY_USERS.DefaultSoftwareMicrosoftInternet ExplorerApproved Extensions]
  [HKEY_USERS.DefaultSoftwareMicrosoftInternet ExplorerApprovedExtensionsMigration]
  [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlPCWSecurity]
  ClearJavaCache::
  
 • Запазете файла с име CFScript и го провлачете и пуснете в Combofix (както е показано на картинката отдолу).

  Публикувано изображение

 • По време на сканиране от страна на ComboFix не стартирайте никакви други приложения, не натискайте клавиши от клавиатурата и не местете мишката !
 • Публикувайте лог файла, който ще се създаде след рестарта на компютъра в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Отново след стартиране на самия Combofix се появява един прозорец,текът някакви процеси за около 5 секунди и след това нищо.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Уверете се, че в Notepad => Format => няма отметка пред Word Wrap.

Ако я има я махнете и създайте документа CFScript.txt наново.

Изтрийта вашата версия на Combofix и изтеглете нова оттук

Преди да провлачите скрипта в Combofix се уверете, че всички излипни програми (включително и антивирусната програма) са спрени.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ComboFix 12-04-07.03 - Ina 04.2012 г. 14:00:17.2.2 - x86 Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1251.359.1033.18.3069.2400 [GMT 3:00] Running from: c:\users\Ina\Desktop\ComboFix.exe Command switches used :: c:\users\Ina\Desktop\CFScript.txt SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . FILE :: "c:\windows\system32\AR5416.dll.bad" "c:\windows\System32\drivers\etc\hosts.ics" . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . c:\windows\System32\drivers\etc\hosts.ics . . ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2012-03-08 to 2012-04-08 ))))))))))))))))))))))))))))))) . . 2012-04-08 11:06 . 2012-04-08 11:06 -------- d-----w- c:\users\Ina\AppData\Local\temp 2012-04-08 11:06 . 2012-04-08 11:06 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp 2012-04-07 20:15 . 2012-04-07 20:15 -------- d-----w- C:\_OTL 2012-04-06 11:05 . 2012-04-06 12:23 -------- d-----w- c:\windows\system32\DBBK 2012-04-04 18:32 . 2012-04-04 18:32 -------- d-----w- C:\TDSSKiller_Quarantine 2012-03-30 11:20 . 2012-03-30 11:20 -------- d-----w- c:\users\Ina\AppData\Roaming\PCToolsFirewallPlus 2012-03-30 11:20 . 2012-03-30 11:20 -------- d-----w- c:\users\Ina\AppData\Roaming\Spam Monitor 2012-03-30 00:11 . 2009-11-10 07:26 767952 ----a-w- c:\windows\BDTSupport.dll0343.old 2012-03-30 00:11 . 2009-11-10 07:28 149456 ----a-w- c:\windows\SGDetectionTool.dll0343.old 2012-03-30 00:11 . 2009-11-10 07:28 1640400 ----a-w- c:\windows\PCTBDCore.dll0343.old 2012-03-30 00:09 . 2012-04-04 20:33 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PC Tools 2012-03-30 00:09 . 2012-04-04 20:32 -------- d-----w- c:\programdata\PC Tools 2012-03-28 23:57 . 2012-03-29 11:21 418464 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe 2012-03-17 11:54 . 2012-03-17 11:54 592824 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\gkmedias.dll 2012-03-17 11:54 . 2012-03-17 11:54 44472 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\mozglue.dll 2012-03-14 01:00 . 2011-11-19 14:50 3968368 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe 2012-03-14 01:00 . 2011-11-19 14:50 3913584 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe 2012-03-13 22:54 . 2012-02-03 03:54 2343424 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2012-03-13 22:54 . 2012-02-10 05:38 1077248 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-01-25 05:32 129536 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-01-25 05:27 8192 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe 2012-03-13 22:51 . 2012-02-17 05:34 826880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcore.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-01-25 05:32 58880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-02-17 04:14 183808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys 2012-03-13 22:51 . 2012-02-17 04:13 24576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys . . . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2012-03-29 11:21 . 2011-05-14 09:38 70304 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-01-31 12:44 . 2010-08-09 08:27 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe 2012-03-17 11:54 . 2011-07-08 15:52 97208 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll 2007-03-09 08:12 27648 --sha-w- c:\windows\System32\AVSredirect.dll . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Note* empty entries & legit default entries are not shown REGEDIT4 . [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2009-08-20 2363392] "DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2010-04-01 357696] "Facebook Update"="c:\users\Ina\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" [2011-07-14 137536] . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2009-07-02 98304] "WirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2009-09-01 499768] "SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2009-08-12 467036] "SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2009-08-14 1549608] "IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2009-06-04 186904] "HPCam_Menu"="c:\program files\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-02-25 218408] "QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2009-11-24 323640] "NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648] "GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040] "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712] . c:\users\Ina\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680] . c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ WinZip Quick Pick.lnk - c:\program files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2010-8-31 118784] . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0) "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3) "EnableLUA"= 0 (0x0) "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0) "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0) . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32] "mixer"=wdmaud.drv . [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys] @="Driver" . R0 TfFsMon;TfFsMon;c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys [x] R0 TFSysMon;TFSysMon;c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys [x] R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384] R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-29 253600] R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-02-28 183560] R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2009-05-05 228408] R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [x] R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2010-08-30 185344] R3 RtsUIR;Realtek IR Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rts516xIR.sys [x] R3 TfNetMon;TfNetMon;c:\windows\system32\drivers\TfNetMon.sys [x] R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224] R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-08-09 1343400] R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040] S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-13 48128] S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928] S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_fa0513b7754bf240\aestsrv.exe [2009-03-01 81920] S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2009-07-01 176128] S2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2011-09-09 86072] S2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2011-03-28 94264] S2 hpsrv;HP Service;c:\windows\system32\Hpservice.exe [2010-07-16 26168] S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-01-19 3027840] S3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\windows\system32\DRIVERS\enecir.sys [2009-06-28 59904] S3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2009-07-20 116136] . . HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost - NetSvcs regspy asmagent zd1211u(zydas) oracleorahome92pagingserver unlockerdriver5 iksyssec dntus26 osanbm dsncadpt kerbkey btdriver . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}] 2009-08-20 10:24 451872 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe . Contents of the 'Scheduled Tasks' folder . 2012-04-08 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job - c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-28 11:21] . 2012-04-07 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000Core.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-07-08 10:06] . 2012-04-07 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000UA.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-07-08 10:06] . 2012-04-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000Core.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-16 10:25] . 2012-04-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000UA.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-16 10:25] . 2012-04-03 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForIna.job - c:\program files\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2010-09-13 20:15] . . ------- Supplementary Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.facebook.com/home.php? IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 Trusted Zone: ubb.bg\ebb TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{3C55B9A2-C4EF-4B76-8436-F8130EE446A9}: NameServer = 77.71.0.1,77.71.1.1 FF - ProfilePath - c:\users\Ina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fmzc5fft.default\ FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxps://www.facebook.com/ . . Completion time: 2012-04-08 14:08:39 ComboFix-quarantined-files.txt 2012-04-08 11:08 . Pre-Run: 45 299 515 392 bytes free Post-Run: 45 017 235 456 bytes free . - - End Of File - - 337E1251AA04963BFAD87EDE6CCADF36

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Един последен напън...При вас се оказа по-упорит вариант...

Изтеглете GrantPerms.zip и го разархивирайте в папка по избор. Стартирайте GrantPerms.exe и въведете следната информация:

c:\windows\$NtUninstallKB23659$

Натиснете Unlock и след това List Permissions. Публикувайте лог файла в следващия си пост.

След това в Start в полето за търсене напишете CMD.exe

Кликнете с десен бутон върху файла CMD.exe => кликнете Run as administrator.

Въведете командата:

fsutil reparsepoint delete c:\windows\$NtUninstallKB23659$

Натиснете Enter

 • Отворете notepad и с copy/paste въведете следната информация:

  NetSvc::
  regspy
  asmagent
  zd1211u(zydas)
  oracleorahome92pagingserver
  unlockerdriver5
  iksyssec
  dntus26
  osanbm
  dsncadpt
  kerbkey
  btdriver
  Folder::
  c:\windows\$NtUninstallKB23659$
  
 • Запазете файла с име CFScript и го провлачете и пуснете в Combofix (както е показано на картинката отдолу).

  Публикувано изображение

 • По време на сканиране от страна на ComboFix не стартирайте никакви други приложения, не натискайте клавиши от клавиатурата и не местете мишката !
 • Публикувайте лог файла, който ще се създаде след рестарта на компютъра в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

GrantPerms by Farbar Ran by Ina (administrator) at 2012-04-08 14:35:12 =============================================== \\?\c:\windows\$NtUninstallKB23659$ Owner: BUILTIN\Administrators DACL(NP)(AI): BUILTIN\Administrators FULL ALLOW (CI)(OI) NT AUTHORITY\SYSTEM FULL ALLOW (CI)(OI) BUILTIN\Users READ/EXECUTE ALLOW (CI)(OI) NT SERVICE\TrustedInstaller FULL ALLOW (I) NT SERVICE\TrustedInstaller FULL ALLOW (CI)(IO)(I) NT AUTHORITY\SYSTEM FULL ALLOW (I) NT AUTHORITY\SYSTEM FULL ALLOW (CI)(OI)(IO)(I) BUILTIN\Administrators FULL ALLOW (I) BUILTIN\Administrators FULL ALLOW (CI)(OI)(IO)(I) BUILTIN\Users READ/EXECUTE ALLOW (I) BUILTIN\Users READ/EXECUTE ALLOW (CI)(OI)(IO)(I) CREATOR OWNER FULL ALLOW (CI)(OI)(IO)(I) В CMD след копирането на командата и натискането на Enter ми дава следната грешка: Error: The file or directory is not a reparse point. Да стартирам ли ComboFix, след като командата в CMD не е изпълнена?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Да, командата бе за всеки случай. Явно при вас Junction-а вече е счупен. :) Продължете нататък.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ComboFix 12-04-07.03 - Ina 04.2012 г. 15:25:48.3.2 - x86 Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1251.359.1033.18.3069.2372 [GMT 3:00] Running from: c:\users\Ina\Desktop\ComboFix.exe Command switches used :: c:\users\Ina\Desktop\CFScript.txt SP: Windows Defender *Enabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . c:\windows\system32\drivers\etc\hosts.ics . . ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2012-03-08 to 2012-04-08 ))))))))))))))))))))))))))))))) . . 2012-04-08 12:32 . 2012-04-08 12:32 -------- d-----w- c:\users\Ina\AppData\Local\temp 2012-04-08 12:32 . 2012-04-08 12:32 -------- d-----w- c:\users\Default\AppData\Local\temp 2012-04-07 20:15 . 2012-04-07 20:15 -------- d-----w- C:\_OTL 2012-04-06 11:05 . 2012-04-06 12:23 -------- d-----w- c:\windows\system32\DBBK 2012-04-04 18:32 . 2012-04-04 18:32 -------- d-----w- C:\TDSSKiller_Quarantine 2012-03-30 11:20 . 2012-03-30 11:20 -------- d-----w- c:\users\Ina\AppData\Roaming\PCToolsFirewallPlus 2012-03-30 11:20 . 2012-03-30 11:20 -------- d-----w- c:\users\Ina\AppData\Roaming\Spam Monitor 2012-03-30 00:11 . 2009-11-10 07:26 767952 ----a-w- c:\windows\BDTSupport.dll0343.old 2012-03-30 00:11 . 2009-11-10 07:28 149456 ----a-w- c:\windows\SGDetectionTool.dll0343.old 2012-03-30 00:11 . 2009-11-10 07:28 1640400 ----a-w- c:\windows\PCTBDCore.dll0343.old 2012-03-30 00:09 . 2012-04-04 20:33 -------- d-----w- c:\program files\Common Files\PC Tools 2012-03-30 00:09 . 2012-04-04 20:32 -------- d-----w- c:\programdata\PC Tools 2012-03-28 23:57 . 2012-03-29 11:21 418464 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe 2012-03-17 11:54 . 2012-03-17 11:54 592824 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\gkmedias.dll 2012-03-17 11:54 . 2012-03-17 11:54 44472 ----a-w- c:\program files\Mozilla Firefox\mozglue.dll 2012-03-14 01:00 . 2011-11-19 14:50 3968368 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe 2012-03-14 01:00 . 2011-11-19 14:50 3913584 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe 2012-03-13 22:54 . 2012-02-03 03:54 2343424 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys 2012-03-13 22:54 . 2012-02-10 05:38 1077248 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-01-25 05:32 129536 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-01-25 05:27 8192 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe 2012-03-13 22:51 . 2012-02-17 05:34 826880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcore.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-01-25 05:32 58880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll 2012-03-13 22:51 . 2012-02-17 04:14 183808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys 2012-03-13 22:51 . 2012-02-17 04:13 24576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys . . . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2012-03-29 11:21 . 2011-05-14 09:38 70304 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-01-31 12:44 . 2010-08-09 08:27 237072 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe 2012-03-17 11:54 . 2011-07-08 15:52 97208 ----a-w- c:\program files\mozilla firefox\components\browsercomps.dll 2007-03-09 08:12 27648 --sha-w- c:\windows\System32\AVSredirect.dll . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Note* empty entries & legit default entries are not shown REGEDIT4 . [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "LightScribe Control Panel"="c:\program files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe" [2009-08-20 2363392] "DAEMON Tools Lite"="c:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2010-04-01 357696] "Facebook Update"="c:\users\Ina\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe" [2011-07-14 137536] . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "StartCCC"="c:\program files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2009-07-02 98304] "WirelessAssistant"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe" [2009-09-01 499768] "SysTrayApp"="c:\program files\IDT\WDM\sttray.exe" [2009-08-12 467036] "SynTPEnh"="c:\program files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" [2009-08-14 1549608] "IAAnotif"="c:\program files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe" [2009-06-04 186904] "HPCam_Menu"="c:\program files\Hewlett-Packard\Media\Webcam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" [2009-02-25 218408] "QlbCtrl.exe"="c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe" [2009-11-24 323640] "NeroFilterCheck"="c:\program files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2006-01-12 155648] "GrooveMonitor"="c:\program files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2009-02-26 30040] "Adobe ARM"="c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712] . c:\users\Ina\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ OneNote 2007 Screen Clipper and Launcher.lnk - c:\program files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE [2009-2-26 97680] . c:\programdata\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\ WinZip Quick Pick.lnk - c:\program files\WinZip\WZQKPICK.EXE [2010-8-31 118784] . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system] "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0) "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3) "EnableLUA"= 0 (0x0) "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0) "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0) . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\drivers32] "mixer"=wdmaud.drv . [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\lsa] Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp . [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Wdf01000.sys] @="Driver" . R0 TfFsMon;TfFsMon;c:\windows\system32\drivers\TfFsMon.sys [x] R0 TFSysMon;TFSysMon;c:\windows\system32\drivers\TfSysMon.sys [x] R2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-03-18 130384] R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-29 253600] R3 BBSvc;Bing Bar Update Service;c:\program files\Microsoft\BingBar\BBSvc.EXE [2011-02-28 183560] R3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe [2009-05-05 228408] R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\Drivers\RtsUStor.sys [x] R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt86win7.sys [2010-08-30 185344] R3 RtsUIR;Realtek IR Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rts516xIR.sys [x] R3 TfNetMon;TfNetMon;c:\windows\system32\drivers\TfNetMon.sys [x] R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\tsusbflt.sys [2010-11-20 52224] R3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-08-09 1343400] R4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;c:\program files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-09-22 51040] S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [2009-07-13 48128] S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe [2012-01-03 63928] S2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_x86_neutral_fa0513b7754bf240\aestsrv.exe [2009-03-01 81920] S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2009-07-01 176128] S2 HP Support Assistant Service;HP Support Assistant Service;c:\program files\Hewlett-Packard\HP Support Framework\hpsa_service.exe [2011-09-09 86072] S2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;c:\program files\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe [2011-03-28 94264] S2 hpsrv;HP Service;c:\windows\system32\Hpservice.exe [2010-07-16 26168] S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-01-19 3027840] S3 enecir;ENE CIR Receiver;c:\windows\system32\DRIVERS\enecir.sys [2009-06-28 59904] S3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\DRIVERS\jmcr.sys [2009-07-20 116136] . . [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\active setup\installed components\{10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F}] 2009-08-20 10:24 451872 ----a-w- c:\program files\Common Files\LightScribe\LSRunOnce.exe . Contents of the 'Scheduled Tasks' folder . 2012-04-08 c:\windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job - c:\windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-03-28 11:21] . 2012-04-07 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000Core.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-07-08 10:06] . 2012-04-07 c:\windows\Tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000UA.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe [2011-07-08 10:06] . 2012-04-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000Core.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-16 10:25] . 2012-04-08 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1564037643-687805771-1575459821-1000UA.job - c:\users\Ina\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2011-02-16 10:25] . 2012-04-03 c:\windows\Tasks\HPCeeScheduleForIna.job - c:\program files\Hewlett-Packard\HP Ceement\HPCEE.exe [2010-09-13 20:15] . . ------- Supplementary Scan ------- . uStart Page = hxxp://www.facebook.com/home.php? IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000 Trusted Zone: ubb.bg\ebb TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces\{3C55B9A2-C4EF-4B76-8436-F8130EE446A9}: NameServer = 77.71.0.1,77.71.1.1 FF - ProfilePath - c:\users\Ina\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\fmzc5fft.default\ FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxps://www.facebook.com/ . . Completion time: 2012-04-08 15:34:09 ComboFix-quarantined-files.txt 2012-04-08 12:34 ComboFix2.txt 2012-04-08 11:08 . Pre-Run: 45 096 542 208 bytes free Post-Run: 45 023 875 072 bytes free . - - End Of File - - E505819731521F2DD613A95855975F11

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.