Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

palavnika_imd

Програмиране на Eclipse c++

Препоръчан отговор


Приятели искам помощ от вас. Имам да правя курсова работа , която трябва да предам във вторник , но не мога да се справя сам. Имаме да правим 2 задачи , едната от които била елементарна но и тя не ми се получава. Бих бил мн благодарен ако някой от вас ми помогне да си направя курсовата. Ето ги и 2те задачи.

1 зад.Съставете програма с функция main() и избор чрез меню на функции за:

Въвеждане от клавиатура данните за K студента (K£25) от група: факултетен номер, оценки по 4 дисциплини от зимен семестър, възраст (навършени години) и съхраняването им в масив GR(25,6) (GR(I,0) – за фак. номер, GR(I,1) до GR(I,4) – за оценка по съответната дисциплина, GR(I,5) – за възраст);

Изчисляване и извеждане на среден успех по избрана дисциплина;

Изчисляване и извеждане на среден успех на студент по зададен факултетен номер;

Намиране и извеждане на броя на студентите над зададена възраст;

Извеждане на екран съдържанието на масива със съответни текст и формати.

2 зад. Да се състави програма за моделиране на игра с два зара (като игра на табла) от двама играчи. Данните за играчите (до 20): фамилия, ЕГН, местожителство, пол – се съхраняват в масив (файл). Програмата да реализира:

а) Въвеждане на максималния брой хвърляния на зарове (до 200) от всеки играч и разликата в точките за определяне на победител.

б) “Симулиране” на поредното хвърляне на заровете от всеки играч чрез генериране на случайни числа – от 1 до 6, съхраняване на двете числа като елементи в съответен двумерен масив и натрупване на текущия брой от точки. При хвърлянето на “чифт” (1+1; 2+2;...;6+6) точките от хвърлянето да се удвояват.

в) Определяне на победителя в играта и извеждане на екран общия брой точки на всеки от играчите със съответна текстова информация.

г) Определяне на броя (количеството) на всяка една от генерираните комбинации от числа (от двата зара) с обща стойност съответно 2, 3, 4, 5,...,11, 12, както и общия брой на всички “чифтови” комбинации.

Главна функция main() – с меню за избор и запитване за нова игра. Данните и резултатите от всяка игра се съхраняват във файл.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Проблема е че няма да имам това време. Наистина се опитах сам да се справя , но уви ...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Курсова работа и да не можеш да я направиш... Това не е добре.

Наистина се опитах сам да се справя

Постни каквото си направил и ще започнем да ти помагаме. Но не можеш да очакваш да ти се напише на готово курсовата работа, въпреки че задачите са сравнително лесни.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами за 2рата задача :

// Roll a six-sided die 6000 times.

#include <iostream>

#include <iomanip>

#include <cstdlib>

#include <ctime>

using namespace std;

int main()

{

const int arraySize = 7;

int frequency[ arraySize ] = { 0 };

int max;

srand( time( 0 ) ); // seed random-number generator

// roll die 6000 times

for ( int roll = 1; roll <= 6000; roll++ )

++frequency[ 1 + rand() % 6 ]; // counting for frequency[face]

// search maximum face

max = frequency[1];

for ( int face = 2; face < arraySize; face++ )

if(frequency[ face ] > max)

max = frequency[ face ];

cout << "Face" << setw( 13 ) << "Frequency" << endl;

// output frequency elements 1-6 in tabular format

for ( int face = 1; face < arraySize; face++ )

{ if(frequency[ face ] == max)

cout << "The best lucky number:" << endl;

cout << setw( 4 ) << face

<< setw( 13 ) << frequency[ face ] << endl;

} // end for

return 0; // indicates successful termination

} // end main


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ами за 2рата задача :

Решението на задачата ти, няма нищо общо с 2зад. :ohmy: Предполагам, че си я намерил в интернет, но няма да ти свърши работа :(

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ми не мога да се справя.. помогнете ми .. за четвъртък ми е :@

Аз мога да ги направя, но не мога да разбера условието на зад1! (K?25), GR(25,6) (GR(I,0), GR(I,1) до GR(I,4) какви са тези неща, (елементите на масива ли?

Обясни ми точно какво трябва да направи програмата, и ще измисля нещо

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

и аз това се чудих мн време. мисля че масива е само 1 . ето точно така е написана задачата.

1 зад. Съставете програма с функция main() и избор чрез меню на функции за:

Въвеждане от клавиатура данните за K студента (K?25) от група: факултетен номер, оценки по 4 дисциплини от зимен семестър, възраст (навършени години) и съхраняването им в масив GR(25,6) (GR(I,0) – за фак. номер, GR(I,1) до GR(I,4) – за оценка по съответната дисциплина, GR(I,5) – за възраст);

Изчисляване и извеждане на среден успех по избрана дисциплина;

Изчисляване и извеждане на среден успех на студент по зададен факултетен номер;

Намиране и извеждане на броя на студентите над зададена възраст;

Извеждане на екран съдържанието на масива със съответни текст и формати.

Решението на задачата ти, няма нищо общо с 2зад. :ohmy: Предполагам, че си я намерил в интернет, но няма да ти свърши работа :(

също така да отбележа че на 1ва задача където пише К е по-малко или равно от 25. (К >ИЛИ = 25)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

и аз това се чудих мн време. мисля че масива е само 1 . ето точно така е написана задачата.

1 зад. Съставете програма с функция main() и избор чрез меню на функции за:

Въвеждане от клавиатура данните за K студента (K?25) от група: факултетен номер, оценки по 4 дисциплини от зимен семестър, възраст (навършени години) и съхраняването им в масив GR(25,6) (GR(I,0) – за фак. номер, GR(I,1) до GR(I,4) – за оценка по съответната дисциплина, GR(I,5) – за възраст);

Изчисляване и извеждане на среден успех по избрана дисциплина;

Изчисляване и извеждане на среден успех на студент по зададен факултетен номер;

Намиране и извеждане на броя на студентите над зададена възраст;

Извеждане на екран съдържанието на масива със съответни текст и формати.

също така да отбележа че на 1ва задача където пише К е по-малко или равно от 25. (К >ИЛИ = 25)

Ето решението на първа задача(не съм го пробвал но, би трябва да работи)


#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  int K=0;
  int choice=0;

  cout << "Vivedete broq na studentite(1-25): ";
  cin >> K;

  double GR[K][6];

  for(int i=0; i<K; ++i)
	  for(int j=0; j<6; ++j)
	  {
		  cout << "GR("<<i<<","<<j<<") = ";
		  cin >> GR[i][j];
	  }

  do
  {
	  cout << "1. Izchislqvane i izvejdane na sredniq uspeh po izbrana disiplina" << endl;
	  cout << "2. Izchislqvane i izvejdane na sredniq uspeh na student po dazaden vakulteten nomer" << endl;
	  cout << "3. Namirane i izvejdane na broq na studentite nad zadadena vizrast." << endl;
	  cout << "4. Izvejdane na ekrana sidirjanieto na masiwa sys siotvetniq tekst i formati." << endl;

	  cout << "Molq, izberete obciq(1-4): ";
	  cin >> choice;
  }while(choice>4 || choice<1);


  if(choice == 1)
  {
	  int disiplina=0;
	  double srUspeh=0;

	  cout << "Izberete disiplina(1-4): ";
	  cin >> disiplina;
	  if(disiplina > 5 || disiplina < 1) cout << "Greshen vhod!" << endl;

	  for(int i=0; i<K; ++i)
		  srUspeh+=GR[i][disiplina];

	  cout << "Sredniq uspeh po disiplina " << disiplina << " e : " << srUspeh/K << endl;

  }

  else if(choice == 2)
  {
	  int FKNomer=0;
	  bool isFound=false;
	  double srUspeh=0;

	  cout << "FK Nomer: "; cin >> FKNomer;

	  for(int i=0; i<K; ++i)
	  {
		  if(GR[i][0] == FKNomer)
		  {
			  for(int j=1; j<5; ++j) srUspeh += GR[i][j];
			  isFound = true;
			  break;
		  }

	  }


	  if(isFound == false) cout << "Ne e nameren student s takiv FK nomer!" << endl;

	  else if(isFound) cout << "Sredniq uspeh na student s FK=" << FKNomer << " e : " << srUspeh/4 << endl;
  }

  else if(choice == 3)
  {
	  int vizrast, br=0;
	  cout << "Vivedete vizrast: ";
	  cin >> vizrast;

	  for(int i=0; i<K; ++i)
	  {
		  if(GR[i][5] > vizrast)
		  {
			  br++;
		  }
	  }

	  cout << "Broq na studentite, koito sa po-golemi ot " <<vizrast << " godini: " << br << endl;
  }

  else if(choice == 4)
  {
	  for(int i=0; i<K; ++i)
	  {
		  cout << "Student " << i+1 << endl;
		  cout << "Fak. Nomer: " << GR[i][0] << endl;
		  cout << "Otsenki: " << GR[i][1] << " " << GR[i][2] <<" "<< GR[i][3] <<" "<<GR[i][4] << endl;
		  cout << "Vizrast: " << GR[i][5] << endl;
	  }

  }

  return 0;
}


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Е вече втора задача остава на тебе, ти трябва да я решеш.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.