Премини към съдържанието
 • Добре дошли!

  Добре дошли в нашите форуми, пълни с полезна информация. Имате проблем с компютъра или телефона си? Публикувайте нова тема и ще намерите решение на всичките си проблеми. Общувайте свободно и открийте безброй нови приятели.

  Моля, регистрирайте се за да публикувате тема и да получите пълен достъп до всички функции.

   

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

Jason222

съмнение за вирус [РЕШЕН]

Препоръчан отговор


имам съмнение за вирус иконите ми са бели и доста бавно се стартира системата

Публикувано изображение

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_AMD64

Internet Explorer: 9.0.8112.16421

Run by YouR-DeaTh at 19:15:44 on 2012-04-08

Microsoft Windows 7 Professional 6.1.7601.1.1251.359.1026.18.8172.5302 [GMT 2:00]

.

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {108DAC43-C256-20B7-BB05-914135DA5160}

SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {ABEC4DA7-E46C-2F39-81B5-AA334E5D1BDD}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files (x86)\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator64.exe

C:\Windows\SysWOW64\vmnat.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files (x86)\XFast USB\XFastUsb.exe

C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\GoogleCrashHandler64.exe

C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\SysWOW64\vmnetdhcp.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\GAMES\Emerald MU\main.exe

C:\Program Files (x86)\Winstep\Nexus.exe

C:\Program Files (x86)\Winstep\WsxService.exe

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\System32\cscript.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

mWinlogon: Userinit = userinit.exe,

BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL

BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL

uRun: [ASRockXTU] <no file>

mRun: [XFast USB] C:\Program Files (x86)\XFast USB\XFastUsb.exe

mRun: [VirtualCloneDrive] "C:\Program Files (x86)\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s

mRun: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

mRun: [vmware-tray] "C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-tray.exe"

mRun: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

mRun: [AdobeCS5.5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5.5ServiceManager\CS5.5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

mRun: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [bCSSync] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe" /DelayServices

mRun: [TaskTray] <no file>

dRun: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\AMLDEV~1.LNK - C:\Program Files (x86)\AMD AVT\bin\kdbsync.exe

uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3

mPolicies-System: EnableLUA = dword:0

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0

IE: E&xport to Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Se&nd to OneNote - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\ONBttnIE.dll/105

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

LSP: %SystemRoot%\system32\vsocklib.dll

TCP: Interfaces\{18E7EF60-CF35-4F2C-A88C-8CFC17F716AB} : NameServer = 88.87.0.2,88.87.10.2

Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

SSODL: WebCheck - <orphaned>

SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL

x64-BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL

x64-BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL

x64-Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

x64-Run: [MSC] "C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe" -hide -runkey

x64-Run: [CM112Sound] C:\Windows\syswow64\RunDll32.exe C:\Windows\Syswow64\cm112.dll,CMICtrlWnd

x64-Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s

x64-IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

x64-IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

x64-Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

x64-Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - <orphaned>

x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>

x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>

x64-SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL

.

================= FIREFOX ===================

.

FF - ProfilePath - C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\dj6w9xg9.default\

FF - prefs.js: browser.search.defaulturl - hxxp://go.mail.ru/search?fr=fftb&utf8in&q=

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://search.babylon.com/?AF=108976&babsrc=HP_ss&mntrId=bc60497c000000000000002522aa4cc7

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://go.mail.ru/search?utf8in=1&fr=fftbUFix&q=

FF - plugin: C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL

FF - plugin: C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL

FF - plugin: C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32.dll

.

---- FIREFOX POLICIES ----

FF - user.js: network.http.max-connections-per-server - 6

FF - user.js: network.http.max-persistent-connections-per-server - 3

FF - user.js: nglayout.initialpaint.delay - 750

FF - user.js: content.notify.interval - 750000

FF - user.js: content.max.tokenizing.time - 2250000

FF - user.js: content.switch.threshold - 750000

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R1 FNETURPX;FNETURPX;C:\Windows\System32\drivers\FNETURPX.SYS [2012-3-7 15936]

R1 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;C:\Windows\System32\drivers\MpFilter.sys [2011-4-18 189440]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\System32\atiesrxx.exe [2012-2-15 235520]

R2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine;C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe [2012-2-28 2343816]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-4-2 13592]

R2 MBAMService;MBAMService;C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-4-4 652360]

R2 PanService;PandoraService;C:\Program Files (x86)\PANDORA.TV\PanService\PandoraService.exe [2012-3-15 624856]

R2 TeamViewer7;TeamViewer 7;C:\Program Files (x86)\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe [2012-3-19 2666880]

R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2012-3-7 2656280]

R2 VMUSBArbService;VMware USB Arbitration Service;C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator64.exe [2011-8-29 846448]

R2 Winstep Xtreme Service;Winstep Xtreme Service;C:\Program Files (x86)\Winstep\WsxService --> C:\Program Files (x86)\Winstep\WsxService [?]

R3 amdkmdag;amdkmdag;C:\Windows\System32\drivers\atikmdag.sys [2012-2-15 10856960]

R3 amdkmdap;amdkmdap;C:\Windows\System32\drivers\atikmpag.sys [2012-2-15 327680]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;C:\Windows\System32\drivers\AtihdW76.sys [2011-12-5 95248]

R3 EtronHub3;Etron USB 3.0 Extensible Hub Driver;C:\Windows\System32\drivers\EtronHub3.sys [2011-2-8 39936]

R3 EtronXHCI;Etron USB 3.0 Extensible Host Controller Driver;C:\Windows\System32\drivers\EtronXHCI.sys [2011-2-8 64512]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys [2012-4-4 23152]

R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface;C:\Windows\System32\drivers\HECIx64.sys [2012-3-7 56344]

R3 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;C:\Windows\System32\drivers\NisDrvWFP.sys [2011-4-27 84864]

R3 NisSrv;Microsoft Network Inspection;C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [2011-4-27 288272]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\Windows\System32\drivers\Rt64win7.sys [2011-8-23 565352]

R3 USBADVAU;USB Advance Audio Interface;C:\Windows\System32\drivers\cm11264.sys [2012-4-3 1286656]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-2-29 158856]

S3 cm1123264;C-Media CM112 UDAX Sound Interface;C:\Windows\System32\drivers\cm11264.sys [2012-4-3 1286656]

S3 FNETTBOH_305;FNETTBOH_305;C:\Windows\System32\drivers\FNETTBOH_305.SYS [2012-3-8 32320]

S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVE.EXE [2011-6-12 31125880]

S3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;C:\Windows\System32\drivers\MpNWMon.sys [2011-4-18 40832]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE [2010-1-9 4925184]

S3 Revoflt;Revoflt;C:\Windows\System32\drivers\revoflt.sys [2012-3-7 31800]

S3 StorSvc;Storage Service;C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted [2009-7-14 27136]

S3 SwitchBoard;Adobe SwitchBoard;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-2-19 517096]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2012-3-9 59392]

S3 VMwareHostd;VMware Workstation Server;C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmware-hostd.exe [2011-11-13 11839488]

S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-3-8 1255736]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-04-08 17:11:39 798208 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\NextControls.ocx

2012-04-08 17:11:39 608448 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\comctl32.ocx

2012-04-08 17:11:39 1347344 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\msvbvm50.dll

2012-04-08 17:11:39 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Winstep

2012-04-08 16:44:28 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\The KMPlayer

2012-04-08 10:53:58 69000 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2659E4BE-B0B1-4706-96D2-1355D01D0977}\offreg.dll

2012-04-07 20:22:57 724992 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\09\00\Intel32\iKernel.dll

2012-04-07 20:22:57 69715 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\09\00\Intel32\ctor.dll

2012-04-07 20:22:57 5632 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\09\00\Intel32\DotNetInstaller.exe

2012-04-07 20:22:57 311428 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\09\00\Intel32\Setup.dll

2012-04-07 20:22:57 266240 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\09\00\Intel32\iscript.dll

2012-04-07 20:22:57 192512 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\09\00\Intel32\iuser.dll

2012-04-07 20:22:57 184452 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\09\00\Intel32\iGdi.dll

2012-04-05 07:37:54 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\G7-630

2012-04-05 07:30:18 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\G7-750

2012-04-05 07:29:51 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\OscarG7

2012-04-04 11:58:43 -------- d-----w- C:\ProgramData\Malwarebytes

2012-04-04 11:58:42 23152 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys

2012-04-04 11:58:42 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-04-04 10:42:03 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Folder Guard

2012-04-04 10:41:41 -------- d-----w- C:\ProgramData\Folder Guard

2012-04-04 10:41:36 -------- d-----w- C:\Program Files\Folder Guard

2012-04-04 10:36:48 40960 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\nwsftUninstall.exe

2012-04-04 10:36:45 588800 ------w- C:\Windows\SysWow64\WinFLCtxMenu.dll

2012-04-03 08:43:27 8669240 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{2659E4BE-B0B1-4706-96D2-1355D01D0977}\mpengine.dll

2012-04-03 07:59:15 7696384 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\CM112.dll

2012-04-03 07:59:15 389120 ----a-w- C:\Windows\System32\CM112.cpl

2012-04-03 07:59:15 139264 ----a-w- C:\Windows\Vmix112.dll

2012-04-03 07:58:41 313344 ----a-w- C:\Windows\System32\CmiInstallResAll64.dll

2012-04-03 07:58:26 1286656 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\cm11264.sys

2012-04-02 13:20:55 200800 ----a-w- C:\Windows\System32\AERTAC64.dll

2012-04-02 13:20:55 108960 ----a-w- C:\Windows\System32\AERTAR64.dll

2012-04-02 13:18:19 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel Corporation

2012-04-02 13:16:06 65024 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32\ISBEW64.exe

2012-04-02 13:16:06 32768 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\Objectps.dll

2012-04-02 13:16:06 204800 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32\iuser.dll

2012-04-02 13:16:05 757760 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32\iKernel.dll

2012-04-02 13:16:05 69715 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32\ctor.dll

2012-04-02 13:16:05 5632 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32\DotNetInstaller.exe

2012-04-02 13:16:05 274432 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32\iscript.dll

2012-04-02 13:16:03 200836 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32\iGdi.dll

2012-04-02 13:16:02 331908 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32\setup.dll

2012-04-02 13:15:52 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\Intel Corporation

2012-04-02 12:58:52 737280 ----a-w- C:\Windows\System32\Cmeau112.exe

2012-04-02 12:58:52 712704 ----a-w- C:\Windows\system\a3d112pu.dll

2012-04-02 12:58:52 712704 ----a-w- C:\Windows\system\a3d.dll

2012-04-02 12:58:52 6103040 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\CM112.cpl

2012-04-02 12:58:52 49152 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\CM112rm.dll

2012-04-02 12:58:52 491008 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\CM112rm.exe

2012-04-02 12:58:52 32768 ----a-w- C:\Windows\System32\c112prop.dll

2012-04-02 12:58:52 200704 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\cmpa112.dll

2012-04-02 07:41:36 559384 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\iaStor.sys

2012-04-02 07:33:57 -------- d-----w- C:\ProgramData\DriverGenius

2012-04-02 07:33:43 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Driver-Soft

2012-04-02 07:29:09 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\PC_Drivers_Headquarters

2012-04-02 06:58:45 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\GetRightToGo

2012-04-02 06:32:09 -------- d-----w- C:\ProgramData\PC Drivers HeadQuarters

2012-04-02 06:30:55 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\PC Drivers HeadQuarters

2012-04-01 19:35:10 65536 ----a-w- C:\Windows\VMix.dll

2012-04-01 19:35:10 65536 ----a-w- C:\Windows\System32\CmiInstallResAll.dll

2012-04-01 19:35:10 524768 ----a-w- C:\Windows\difxapi.dll

2012-04-01 19:35:06 315392 ----a-w- C:\Windows\system\fltr112.dll

2012-03-30 19:02:07 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Bigasoft

2012-03-30 18:22:23 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\Xilisoft

2012-03-30 18:15:15 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\AnvSoft

2012-03-26 09:01:41 2829 ----a-w- C:\Windows\War3Unin.pif

2012-03-26 09:01:41 139264 ----a-w- C:\Windows\War3Unin.exe

2012-03-24 21:45:01 -------- d-----w- C:\Program Files\VirtualDub MPEG2 1.6.11

2012-03-24 11:26:56 839680 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\lameACM.acm

2012-03-24 11:26:56 650752 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\xvidcore.dll

2012-03-24 11:26:56 243200 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\xvidvfw.dll

2012-03-24 11:26:54 151552 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ac3acm.acm

2012-03-24 11:26:51 79360 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ff_vfw.dll

2012-03-24 09:47:59 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\VideoLAN

2012-03-22 07:22:02 927800 ------w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{FFF920B5-12AE-4593-8160-5EF80D99FBAB}\gapaengine.dll

2012-03-22 07:22:02 8669240 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\Backup\mpengine.dll

2012-03-21 11:09:44 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\SpeedFan

2012-03-20 22:00:11 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Security Client

2012-03-20 22:00:07 -------- d-----w- C:\Program Files\Microsoft Security Client

2012-03-20 07:39:58 8643640 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{29C71D56-0C24-4BD4-BB26-3A4E447F2EEF}\mpengine.dll

2012-03-19 22:09:40 165168 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\kneps.sys

2012-03-19 21:34:31 -------- d--h--w- C:\kleaner.tmp

2012-03-19 08:16:32 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Synchronization Services

2012-03-19 08:16:19 -------- d-----w- C:\Windows\PCHEALTH

2012-03-19 08:16:19 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Compact Edition

2012-03-19 08:15:27 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 8

2012-03-19 08:14:52 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Analysis Services

2012-03-19 07:14:15 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Microsoft Help

2012-03-18 20:06:10 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\StageManager.BD092818F67280F4B42B04877600987F0111B594.1

2012-03-18 20:06:10 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\Adobe Mini Bridge CS5.1

2012-03-18 12:23:49 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\foobar2000

2012-03-18 12:23:11 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\PirateFreeYouMind

2012-03-18 10:35:13 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\MSXML 4.0

2012-03-18 10:35:09 25600 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\pccsmcfdx64.sys

2012-03-18 10:35:02 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\PC Connectivity Solution

2012-03-18 10:31:56 73728 ----a-r- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{7130468A-F53F-4698-8C09-A339EA3B05E6}\NewShortcut47_74B9CE5DF1F4447F982DCA29A461B529.exe

2012-03-18 10:31:56 73728 ----a-r- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{7130468A-F53F-4698-8C09-A339EA3B05E6}\NewShortcut46_74B9CE5DF1F4447F982DCA29A461B529.exe

2012-03-18 10:31:56 53248 ----a-r- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{7130468A-F53F-4698-8C09-A339EA3B05E6}\ARPPRODUCTICON.exe

2012-03-18 10:31:56 49152 ----a-r- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{7130468A-F53F-4698-8C09-A339EA3B05E6}\Uninstall_QA_OTI_H_FE5D756F71E147C4972AD6775344B40B.exe

2012-03-18 10:31:56 49152 ----a-r- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{7130468A-F53F-4698-8C09-A339EA3B05E6}\NewShortcut2_1C7B7089989A424FB39D41A32581C775.exe

2012-03-18 10:31:56 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Nokia

2012-03-18 10:22:58 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\Nokia

2012-03-18 10:13:16 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\Thinstall

2012-03-18 09:42:52 -------- d-----w- C:\Windows\XSxS

2012-03-18 09:42:52 -------- d-----w- C:\Windows\SysWow64\spool

2012-03-18 09:42:52 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Xenocode

2012-03-18 07:44:43 592824 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\gkmedias.dll

2012-03-18 07:44:43 44472 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\mozglue.dll

2012-03-16 10:37:24 178800 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\CmdLineExt_x64.dll

2012-03-15 16:38:18 -------- d-----w- C:\ProgramData\AMD

2012-03-15 16:38:17 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\AMD AVT

2012-03-15 16:38:14 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\AMD APP

2012-03-15 10:48:20 -------- d-sh--w- C:\ProgramData\SecuROM

2012-03-15 10:46:59 5081608 ----a-w- C:\Windows\System32\d3dx9_36.dll

2012-03-15 10:45:01 453456 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\d3dx10_42.dll

2012-03-15 10:45:00 1892184 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\D3DX9_42.dll

2012-03-15 10:44:59 81768 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\xinput1_3.dll

2012-03-15 10:44:47 -------- d-----w- C:\Windows\SysWow64\xlive

2012-03-15 10:44:46 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Microsoft Games for Windows - LIVE

2012-03-15 09:09:59 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\PANDORA.TV

2012-03-15 08:20:16 -------- d-----w- C:\ProgramData\regid.1986-12.com.adobe

2012-03-14 21:50:24 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Adobe

2012-03-14 13:51:24 -------- d-----w- C:\Program Files\Core Temp

2012-03-14 11:59:31 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\BuildAGadget Content

2012-03-14 10:29:13 5559152 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2012-03-14 10:29:12 3968368 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2012-03-14 10:29:12 3913584 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2012-03-14 07:21:31 3145728 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2012-03-14 07:21:29 1544192 ----a-w- C:\Windows\System32\DWrite.dll

2012-03-14 07:21:29 1077248 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\DWrite.dll

2012-03-14 07:21:28 9216 ----a-w- C:\Windows\System32\rdrmemptylst.exe

2012-03-14 07:21:28 77312 ----a-w- C:\Windows\System32\rdpwsx.dll

2012-03-14 07:21:28 149504 ----a-w- C:\Windows\System32\rdpcorekmts.dll

2012-03-14 07:21:05 826880 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\rdpcore.dll

2012-03-14 07:21:05 1031680 ----a-w- C:\Windows\System32\rdpcore.dll

2012-03-14 07:21:04 23552 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tdtcp.sys

2012-03-14 07:21:04 210944 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\rdpwd.sys

2012-03-13 18:11:11 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\HD Tune

2012-03-11 15:59:12 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Apps

2012-03-10 10:11:41 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-03-09 19:34:06 -------- d-----w- C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\TechSmith

2012-03-09 19:31:52 -------- d-----w- C:\Windows\SysWow64\QuickTime

2012-03-09 19:31:30 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\TechSmith Shared

2012-03-09 19:18:14 -------- d-----w- C:\Fraps

2012-03-09 19:00:35 175616 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\unrar.dll

2012-03-09 19:00:32 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\K-Lite Codec Pack

.

==================== Find3M ====================

.

2012-04-01 13:20:03 32320 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\FNETTBOH_305.SYS

2012-03-09 11:45:39 175616 ----a-w- C:\Windows\System32\msclmd.dll

2012-03-09 11:45:39 152576 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\msclmd.dll

2012-03-08 18:58:33 2560 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\drivers\bg-BG\scfilter.sys.mui

2012-03-08 18:58:31 48128 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\drivers\bg-BG\tcpip.sys.mui

2012-03-07 11:29:46 73216 ----a-w- C:\Windows\ST6UNST.EXE

2012-03-07 11:29:46 249856 ------w- C:\Windows\Setup1.exe

2012-03-07 10:19:16 414368 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-03-07 09:49:20 0 ----a-w- C:\Windows\ativpsrm.bin

2012-03-07 09:41:43 15936 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\FNETURPX.SYS

2012-02-15 03:48:32 10856960 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\atikmdag.sys

2012-02-15 03:21:24 25839104 ----a-w- C:\Windows\System32\atio6axx.dll

2012-02-15 03:18:56 159744 ----a-w- C:\Windows\System32\atiapfxx.exe

2012-02-15 03:18:40 791040 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\aticfx32.dll

2012-02-15 03:17:04 957952 ----a-w- C:\Windows\System32\aticfx64.dll

2012-02-15 03:13:56 442368 ----a-w- C:\Windows\System32\ATIDEMGX.dll

2012-02-15 03:13:40 496128 ----a-w- C:\Windows\System32\atieclxx.exe

2012-02-15 03:13:00 235520 ----a-w- C:\Windows\System32\atiesrxx.exe

2012-02-15 03:11:42 120320 ----a-w- C:\Windows\System32\atitmm64.dll

2012-02-15 03:10:58 21504 ----a-w- C:\Windows\System32\atimuixx.dll

2012-02-15 03:10:54 59392 ----a-w- C:\Windows\System32\atiedu64.dll

2012-02-15 03:10:48 43520 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ati2edxx.dll

2012-02-15 03:07:44 6200320 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atidxx32.dll

2012-02-15 02:58:56 19392000 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atioglxx.dll

2012-02-15 02:52:28 7646208 ----a-w- C:\Windows\System32\atidxx64.dll

2012-02-15 02:41:28 1113088 ----a-w- C:\Windows\System32\atiumd6v.dll

2012-02-15 02:40:54 1828864 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiumdmv.dll

2012-02-15 02:40:42 4958208 ----a-w- C:\Windows\System32\atiumd6a.dll

2012-02-15 02:34:56 51200 ----a-w- C:\Windows\System32\aticalrt64.dll

2012-02-15 02:34:54 46080 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\aticalrt.dll

2012-02-15 02:34:46 44544 ----a-w- C:\Windows\System32\aticalcl64.dll

2012-02-15 02:34:44 44032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\aticalcl.dll

2012-02-15 02:34:36 5954048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiumdag.dll

2012-02-15 02:34:30 13859840 ----a-w- C:\Windows\System32\aticaldd64.dll

2012-02-15 02:29:52 5062656 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiumdva.dll

2012-02-15 02:29:50 11561984 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\aticaldd.dll

2012-02-15 02:25:06 7551488 ----a-w- C:\Windows\System32\atiumd64.dll

2012-02-15 02:16:38 58880 ----a-w- C:\Windows\System32\coinst.dll

2012-02-15 02:14:00 512000 ----a-w- C:\Windows\System32\atiadlxx.dll

2012-02-15 02:13:50 356352 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiadlxy.dll

2012-02-15 02:13:36 17408 ----a-w- C:\Windows\System32\atig6pxx.dll

2012-02-15 02:13:32 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiglpxx.dll

2012-02-15 02:13:32 14336 ----a-w- C:\Windows\System32\atiglpxx.dll

2012-02-15 02:13:28 39936 ----a-w- C:\Windows\System32\atig6txx.dll

2012-02-15 02:13:20 33280 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atigktxx.dll

2012-02-15 02:13:12 327680 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\atikmpag.sys

2012-02-15 02:12:22 43008 ----a-w- C:\Windows\System32\atiuxp64.dll

2012-02-15 02:12:14 33280 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiuxpag.dll

2012-02-15 02:12:08 39936 ----a-w- C:\Windows\System32\atiu9p64.dll

2012-02-15 02:12:00 30208 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atiu9pag.dll

2012-02-15 02:11:22 53248 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ati2erec.dll

2012-02-15 02:11:16 54784 ----a-w- C:\Windows\System32\atimpc64.dll

2012-02-15 02:11:16 54784 ----a-w- C:\Windows\System32\amdpcom64.dll

2012-02-15 02:11:10 53760 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atimpc32.dll

2012-02-15 02:11:10 53760 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\amdpcom32.dll

2012-02-14 21:05:32 69632 ----a-w- C:\Windows\System32\OpenVideo64.dll

2012-02-14 21:05:26 59904 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\OpenVideo.dll

2012-02-14 21:05:20 61952 ----a-w- C:\Windows\System32\OVDecode64.dll

2012-02-14 21:05:16 54784 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\OVDecode.dll

2012-02-14 21:05:08 16507904 ----a-w- C:\Windows\System32\amdocl64.dll

2012-02-14 21:04:26 13238272 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\amdocl.dll

2012-02-14 21:03:44 54272 ----a-w- C:\Windows\System32\OpenCL.dll

2012-02-14 21:03:38 48128 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\OpenCL.dll

2012-01-31 12:44:20 279656 ------w- C:\Windows\System32\MpSigStub.exe

2012-01-31 05:02:26 21504 ----a-w- C:\Windows\System32\kdbsdk64.dll

2012-01-31 05:00:24 16896 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\kdbsdk32.dll

.

============= FINISH: 19:16:08.22 ===============

.

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

.

DDS (Ver_2011-09-30.01)

.

Microsoft Windows 7 Professional

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 07/03/2012 10:35:28 AM

System Uptime: 08/04/2012 11:21:33 AM (8 hours ago)

.

Motherboard: ASRock | | H67M-GE

Processor: Intel® Core™ i5-2400 CPU @ 3.10GHz | CPUSocket | 3101/100mhz

.

==== Disk Partitions =========================

.

C: is FIXED (NTFS) - 100 GiB total, 43.478 GiB free.

D: is FIXED (NTFS) - 831 GiB total, 169.441 GiB free.

E: is CDROM ()

F: is CDROM (CDFS)

G: is CDROM (CDFS)

H: is CDROM (CDFS)

I: is CDROM (CDFS)

J: is CDROM (CDFS)

K: is CDROM (CDFS)

L: is CDROM (CDFS)

M: is CDROM ()

.

==== Disabled Device Manager Items =============

.

==== System Restore Points ===================

.

No restore point in system.

.

==== Installed Programs ======================

.

(Street-Boy) All Cards Unlocker

µTorrent

8-in-Right

Adobe AIR

Adobe Community Help

Adobe Flash Player 11 Plugin 64-bit

Adobe Flash Player ActiveX

Adobe Photoshop CS5.1

Adobe Shockwave Player

AIMP3

AMD Accelerated Video Transcoding

AMD APP SDK Runtime

AMD Catalyst Install Manager

AMD Drag and Drop Transcoding

AMD Media Foundation Decoders

ASRock eXtreme Tuner v0.1.27

ASRock InstantBoot v1.26

Bigasoft Total Video Converter 3.5.6.4299

Camtasia Studio 7

Catalyst Control Center

Catalyst Control Center - Branding

Catalyst Control Center Graphics Previews Common

Catalyst Control Center InstallProxy

Catalyst Control Center Localization All

ccc-utility64

CCC Help Chinese Standard

CCC Help Chinese Traditional

CCC Help Czech

CCC Help Danish

CCC Help Dutch

CCC Help English

CCC Help Finnish

CCC Help French

CCC Help German

CCC Help Greek

CCC Help Hungarian

CCC Help Italian

CCC Help Japanese

CCC Help Korean

CCC Help Norwegian

CCC Help Polish

CCC Help Portuguese

CCC Help Russian

CCC Help Spanish

CCC Help Swedish

CCC Help Thai

CCC Help Turkish

CCleaner

Core Temp version 0.99.7

Definition Update for Microsoft Office 2010 (KB982726) 32-Bit Edition

Diablo 2 &Diablo 2: Lord Of Destruction

Driver Genius Professional Edition

Etron USB3.0 Host Controller

FIFA 08

Folder Guard

Foobar2000 1.1.8 (Clean)

Fraps (remove only)

Google Chrome

HD Tune 2.55

Hero Editor V1.04

Intel® Management Engine Components

Intel® Rapid Storage Technology

K-Lite Mega Codec Pack 8.6.0

LogMeIn Hamachi

Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.60.1.1000

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Microsoft Antimalware

Microsoft Games for Windows - LIVE

Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable

Microsoft Office 2010 Language Pack Service Pack 1 (SP1)

Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1)

Microsoft Office Access MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office Access MUI (English) 2010

Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2010

Microsoft Office Excel MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office Excel MUI (English) 2010

Microsoft Office Groove MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office Groove MUI (English) 2010

Microsoft Office InfoPath MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2010

Microsoft Office Language Pack 2010 - Bulgarian/български

Microsoft Office O MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office Office 64-bit Components 2010

Microsoft Office OneNote MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office OneNote MUI (English) 2010

Microsoft Office Outlook MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office Outlook MUI (English) 2010

Microsoft Office PowerPoint MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2010

Microsoft Office Professional Plus 2010

Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2010

Microsoft Office Proof (English) 2010

Microsoft Office Proof (French) 2010

Microsoft Office Proof (German) 2010

Microsoft Office Proof (Russian) 2010

Microsoft Office Proof (Spanish) 2010

Microsoft Office Proofing (Bulgarian) 2010

Microsoft Office Proofing (English) 2010

Microsoft Office Publisher MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office Publisher MUI (English) 2010

Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office Shared 64-bit MUI (English) 2010

Microsoft Office Shared 64-bit Setup Metadata MUI (English) 2010

Microsoft Office Shared MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office Shared MUI (English) 2010

Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2010

Microsoft Office Word MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Office Word MUI (English) 2010

Microsoft Office X MUI (Bulgarian) 2010

Microsoft Security Client

Microsoft Security Essentials

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.30319

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319

Microsoft_VC80_ATL_x86

Microsoft_VC80_ATL_x86_x64

Microsoft_VC80_CRT_x86

Microsoft_VC80_CRT_x86_x64

Microsoft_VC80_MFC_x86

Microsoft_VC80_MFC_x86_x64

Microsoft_VC80_MFCLOC_x86

Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64

Microsoft_VC90_ATL_x86

Microsoft_VC90_ATL_x86_x64

Microsoft_VC90_CRT_x86

Microsoft_VC90_CRT_x86_x64

Microsoft_VC90_MFC_x86

Microsoft_VC90_MFC_x86_x64

Microsoft_VC90_MFCLOC_x86

Microsoft_VC90_MFCLOC_x86_x64

MozBackup 1.5.1

Mozilla Firefox 11.0 (x86 bg)

MSVC90_x64

MSVC90_x86

MSXML 4.0 SP3 Parser

MSXML 4.0 SP3 Parser (KB973685)

Nexus 11.10

Nokia Connectivity Cable Driver

Pandora Service

PC Connectivity Solution

PDF Settings CS5

Realtek Ethernet Controller Driver For Windows 7

Realtek High Definition Audio Driver

Revo Uninstaller Pro 2.5.7

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2572078)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2633870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553091)

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553096)

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2589320) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft PowerPoint 2010 (KB2553185) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft SharePoint Workspace 2010 (KB2566445)

Security Update for Microsoft Visio Viewer 2010 (KB2597170) 32-Bit Edition

Skype Click to Call

Skype™ 5.8

SpeedFan (remove only)

Sven - Gut zu Vцgeln

TeamViewer 7

The KMPlayer (remove only)

tools-freebsd

tools-linux

tools-netware

tools-solaris

tools-windows

tools-winPre2k

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)

Update for Microsoft Excel 2010 (KB2553439) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2494150)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553065)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553092)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553181) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553270) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553310) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2553385) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2566458)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2596964) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office 2010 (KB2597091) 32-Bit Edition

Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2553290) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Outlook 2010 (KB2553323) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Outlook Social Connector (KB2583935)

USB Advance Audio Device

VirtualCloneDrive

VirtualDub MPEG2 1.6.11

VLC media player 2.0.1

VmciSockets

VMware Workstation

Warcraft III

Warcraft III: All Products

Windows Driver Package - Nokia pccsmcfd (08/22/2008 7.0.0.0)

Windows Media Player Firefox Plugin

WinRAR 4.11 (64-bit)

XFast USB

.

==== Event Viewer Messages From Past Week ========

.

08/04/2012 8:21:17 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Услуга за известяване на SPP зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 8:21:13 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 8:19:28 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

08/04/2012 8:19:13 AM, Error: Service Control Manager [7022] - Услуга PandoraService увисна при стартиране.

08/04/2012 8:17:29 AM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга NEWDRIVER не може да бъде стартирана поради следната грешка: Системата не може да намери указания файл.

08/04/2012 8:17:23 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга System Event Notification Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 7:27:02 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 7:27:02 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 7:27:02 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 7:27:02 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 7:27:02 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

08/04/2012 7:27:02 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

08/04/2012 6:44:39 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 6:44:39 PM, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005] - DCOM got error "1068" attempting to start the service BITS with arguments "" in order to run the server: {4991D34B-80A1-4291-83B6-3328366B9097}

08/04/2012 11:25:40 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Услуга за известяване на SPP зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 11:25:36 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 11:24:01 AM, Error: Service Control Manager [7009] - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Windows Search да се свърже.

08/04/2012 11:24:01 AM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга Windows Search не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.

08/04/2012 11:24:01 AM, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005] - DCOM got error "1053" attempting to start the service WSearch with arguments "" in order to run the server: {7D096C5F-AC08-4F1F-BEB7-5C22C517CE39}

08/04/2012 11:23:59 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

08/04/2012 11:23:47 AM, Error: Service Control Manager [7009] - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Windows Search да се свърже.

08/04/2012 11:23:47 AM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга Windows Search не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.

08/04/2012 11:23:47 AM, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005] - DCOM got error "1053" attempting to start the service WSearch with arguments "" in order to run the server: {9E175B6D-F52A-11D8-B9A5-505054503030}

08/04/2012 11:23:46 AM, Error: Service Control Manager [7031] - Услуга Windows Search беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 30000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.

08/04/2012 11:23:46 AM, Error: Service Control Manager [7024] - Услуга Windows Search прекъсна със следната специфична за услугите грешка %%-1073473535.

08/04/2012 11:23:35 AM, Error: Service Control Manager [7022] - Услуга PandoraService увисна при стартиране.

08/04/2012 11:21:50 AM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга NEWDRIVER не може да бъде стартирана поради следната грешка: Системата не може да намери указания файл.

08/04/2012 11:21:46 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга System Event Notification Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 11:15:36 AM, Error: bowser [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer USER-0742F651B6 that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{18E7EF60-CF35-4F2C-A88C-8CFC17F716AB}. The master browser is stopping or an election is being forced.

08/04/2012 10:32:05 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

08/04/2012 10:32:05 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

08/04/2012 10:32:04 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 10:32:04 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 10:32:04 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 10:32:04 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 1:42:55 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 1:42:55 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 1:42:55 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 1:42:55 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

08/04/2012 1:42:55 PM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

08/04/2012 1:42:55 PM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

07/04/2012 8:19:07 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 8:19:07 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 8:19:07 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 8:19:07 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 8:19:07 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

07/04/2012 8:19:07 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

07/04/2012 8:12:48 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Услуга за известяване на SPP зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 8:12:45 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 8:11:09 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

07/04/2012 8:10:45 AM, Error: Service Control Manager [7022] - Услуга PandoraService увисна при стартиране.

07/04/2012 8:09:09 AM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга NEWDRIVER не може да бъде стартирана поради следната грешка: Системата не може да намери указания файл.

07/04/2012 8:09:04 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга System Event Notification Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 5:17:29 PM, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.

07/04/2012 10:15:50 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 10:15:50 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 10:15:50 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 10:15:50 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 10:15:50 PM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

07/04/2012 10:15:50 PM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

07/04/2012 10:09:32 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Услуга за известяване на SPP зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 10:09:28 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

07/04/2012 10:07:51 PM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

07/04/2012 10:07:28 PM, Error: Service Control Manager [7022] - Услуга PandoraService увисна при стартиране.

07/04/2012 10:05:46 PM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга NEWDRIVER не може да бъде стартирана поради следната грешка: Системата не може да намери указания файл.

07/04/2012 10:05:41 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга System Event Notification Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 9:57:07 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 9:17:47 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 9:17:47 AM, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005] - DCOM got error "1068" attempting to start the service BITS with arguments "" in order to run the server: {F087771F-D74F-4C1A-BB8A-E16ACA9124EA}

06/04/2012 8:41:00 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 8:41:00 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 8:25:10 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 8:25:10 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 8:25:10 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 8:25:10 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 8:25:10 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

06/04/2012 8:25:10 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

06/04/2012 8:18:48 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Услуга за известяване на SPP зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 8:18:44 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 8:16:44 AM, Error: Service Control Manager [7022] - Услуга PandoraService увисна при стартиране.

06/04/2012 8:15:07 AM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга NEWDRIVER не може да бъде стартирана поради следната грешка: Системата не може да намери указания файл.

06/04/2012 8:15:06 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга System Event Notification Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

06/04/2012 10:11:35 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 9:52:05 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 9:52:05 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 9:52:05 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 9:52:05 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 9:52:05 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

05/04/2012 9:52:05 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

05/04/2012 9:45:28 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Услуга за известяване на SPP зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 9:45:24 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 9:43:24 AM, Error: Service Control Manager [7022] - Услуга PandoraService увисна при стартиране.

05/04/2012 9:41:47 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга System Event Notification Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 9:41:47 AM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга NEWDRIVER не може да бъде стартирана поради следната грешка: Системата не може да намери указания файл.

05/04/2012 9:37:03 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Услуга за известяване на SPP зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 9:36:58 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 9:34:58 AM, Error: Service Control Manager [7022] - Услуга PandoraService увисна при стартиране.

05/04/2012 9:33:19 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга System Event Notification Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 9:33:19 AM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга NEWDRIVER не може да бъде стартирана поради следната грешка: Системата не може да намери указания файл.

05/04/2012 8:24:07 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 8:24:07 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 8:24:07 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 8:24:07 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 8:24:07 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

05/04/2012 8:24:07 AM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

05/04/2012 8:18:14 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Услуга за известяване на SPP зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 8:18:10 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 8:16:34 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

05/04/2012 8:16:10 AM, Error: Service Control Manager [7022] - Услуга PandoraService увисна при стартиране.

05/04/2012 8:14:06 AM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга NEWDRIVER не може да бъде стартирана поради следната грешка: Системата не може да намери указания файл.

05/04/2012 8:14:01 AM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга System Event Notification Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

05/04/2012 11:07:31 AM, Error: bowser [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer DESKTOP that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{944CB2A1-FAE8-4CE8-A94B-5866809B1985}. The master browser is stopping or an election is being forced.

04/04/2012 9:14:05 AM, Error: Service Control Manager [7009] - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Windows Error Reporting Service да се свърже.

04/04/2012 8:39:33 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

04/04/2012 3:04:02 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

04/04/2012 3:04:02 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

04/04/2012 3:04:02 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

04/04/2012 3:04:02 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

04/04/2012 3:04:02 PM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

04/04/2012 3:04:02 PM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

04/04/2012 2:57:23 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

04/04/2012 2:55:44 PM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

04/04/2012 2:55:23 PM, Error: Service Control Manager [7022] - Услуга PandoraService увисна при стартиране.

04/04/2012 2:53:48 PM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга NEWDRIVER не може да бъде стартирана поради следната грешка: Системата не може да намери указания файл.

04/04/2012 2:53:44 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга System Event Notification Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

04/04/2012 12:39:52 PM, Error: Service Control Manager [7031] - Услуга FLService беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 1 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.

04/04/2012 12:36:51 PM, Error: Service Control Manager [7030] - Услуга FLService е маркирана като интерактивна услуга. Обаче системата е конфигурирана да не допуска интерактивни услуги. Тази услуга може да не функционира правилно.

04/04/2012 10:35:08 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

04/04/2012 10:35:08 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

04/04/2012 10:35:08 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

04/04/2012 10:35:08 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

04/04/2012 10:35:08 PM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

04/04/2012 10:35:08 PM, Error: Microsoft Antimalware [2001] - Microsoft Antimalware has encountered an error trying to update signatures. New Signature Version: Previous Signature Version: 1.123.978.0 Update Source: Microsoft Update Server Update Stage: Download Source Path: http://www.microsoft.com Signature Type: AntiVirus Update Type: Full User: NT AUTHORITY\SYSTEM Current Engine Version: Previous Engine Version: 1.1.8202.0 Error code: 0x80240022 Error description: The program can't check for definition updates.

04/04/2012 10:28:36 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга Background Intelligent Transfer Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

04/04/2012 10:26:57 PM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

04/04/2012 10:26:36 PM, Error: Service Control Manager [7022] - Услуга PandoraService увисна при стартиране.

04/04/2012 10:25:04 PM, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга NEWDRIVER не може да бъде стартирана поради следната грешка: Системата не може да намери указания файл.

04/04/2012 10:24:48 PM, Error: Service Control Manager [7001] - Услуга System Event Notification Service зависи от услуга COM+ Event System, която не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не може да бъде стартирана, защото е дезактивирана или защото няма разрешени устройства, асоциирани с нея.

03/04/2012 8:14:26 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

03/04/2012 10:52:53 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

03/04/2012 10:25:23 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

03/04/2012 10:19:15 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

02/04/2012 8:21:58 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

02/04/2012 8:11:53 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

01/04/2012 8:16:21 AM, Error: Microsoft Antimalware [3002] - Microsoft Antimalware Real-Time Protection feature has encountered an error and failed. Feature: Behavior Monitoring Error Code: 0x80004005 Error description: Неопределена грешка Reason: The filter driver requires an up-to-date engine in order to function. You must install the latest definition updates in order to enable real-time protection.

01/04/2012 7:42:33 AM, Error: bowser [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer XRISTOS-PC that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{18E7EF60-CF35-4F2C-A88C-8CFC17F716AB}. The master browser is stopping or an election is being forced.

01/04/2012 7:32:06 PM, Error: VDS Basic Provider [1] - Unexpected failure. Error code: [email protected]

.

==== End Of File ===========================

mbam-log-2012-03-10 (11-12-01).txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

на мен за какво неми помагате само на мен неми отговаряте ???

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Този път ще ви помоля да изтриете кейгените и краковете,огледайте си програмите които се стартират с Windows...!

Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук

* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.

* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.

* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.

* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.

* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.

* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата.

* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.

* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.

Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe Публикувано изображение
 • Сложете отметка на YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:

  Публикувано изображение

 • Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

  Публикувано изображение

 • Уверете се, че има отметки на следните редове:

  Публикувано изображение

  Накрая изберете Start

 • Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции.
 • След, като сканирането завърши изберете Finish.
 • Отидете в: C:\Program Files\ESET\ESET Online Scanner
 • Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware (PRO) 1.60.1.1000 www.malwarebytes.org Database version: v2012.04.09.03 Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS Internet Explorer 9.0.8112.16421 YouR-DeaTh :: YOUR-DEATH-PC [administrator] Protection: Enabled 09/04/2012 3:22:49 PM mbam-log-2012-04-09 (15-22-49).txt Scan type: Full scan Scan options enabled: Memory | Startup | Registry | File System | Heuristics/Extra | Heuristics/Shuriken | PUP | PUM Scan options disabled: P2P Objects scanned: 433924 Time elapsed: 1 hour(s), 45 minute(s), 50 second(s) Memory Processes Detected: 0 (No malicious items detected) Memory Modules Detected: 0 (No malicious items detected) Registry Keys Detected: 0 (No malicious items detected) Registry Values Detected: 0 (No malicious items detected) Registry Data Items Detected: 0 (No malicious items detected) Folders Detected: 0 (No malicious items detected) Files Detected: 0 (No malicious items detected) (end) ---------------------------------------------- [email protected] as downloader log: all ok # version=7 # OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1 # OnlineScanner.ocx=1.0.0.6583 # api_version=3.0.2 # EOSSerial=eac3187cae54de43a4ccba4cbf28df63 # end=stopped # remove_checked=true # archives_checked=true # unwanted_checked=true # unsafe_checked=true # antistealth_checked=true # utc_time=2012-04-09 03:50:00 # local_time=2012-04-09 05:50:00 ) # country="Canada" # lang=1033 # osver=6.1.7601 NT Service Pack 1 # compatibility_mode=5893 16776574 100 94 1752504 85607952 0 0 # compatibility_mode=8192 67108863 100 0 256 256 0 0 # scanned=241609 # found=3 # cleaned=3 # scan_time=8498 D:\GAMES\Counter-Strike 1.6\bi0sBase.rar probably a variant of Win32/Agent.FLHOJIQ trojan (deleted - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C D:\GAMES\Counter-Strike 1.6\[cheat-project.com] bi0sBase - PE-B V2.0 2008-08-10.rar probably a variant of Win32/Agent.FLHOJIQ trojan (deleted - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C D:\GAMES\Counter-Strike 1.6\bi0sBase\bi0sBase.exe probably a variant of Win32/Agent.FLHOJIQ trojan (cleaned by deleting - quarantined) 00000000000000000000000000000000 C

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нещата изглеждат наред....има ли някъква промяна..?


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

skype си остана бяла икона

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Хм..пусни едно такова сканиране..:

Публикувано изображение Изтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа.

 • Стартирайте OTL (ако е необходимо, потвърдете през UAC).
 • Направете следните настройки:
 • Сложете отметка пред Scan All Users Публикувано изображение
 • Под менюто File Age => изберете 90 days
 • Под менюто Standard Registry => променете на ALL
 • Сложете отметки пред LOP и Purity Check
Публикувано изображение Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

netsvcs
msconfig
%SYSTEMDRIVE%\*.*
%USERPROFILE%\*.*
%USERPROFILE%\AppData\Local\*.*
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\*.*
%ProgramData%\*.*
%CommonProgramFiles%\*.*
%PROGRAMFILES%\*.*
%systemroot%\system32\*.dll /lockedfiles
%systemroot%\Tasks\*.job /lockedfiles
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /90
%systemroot%\system32\drivers\*.sys /lockedfiles
%systemroot%\system32\Spool\prtprocs\w32x86\*.dll
/md5start
hlp.dat
winlogon.exe
wininit.exe
userinit.exe
explorer.exe
volsnap.sys
/md5stop
 • Натиснете маркираният в синьо бутон: Run Scan.
 • Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Прикачете тези два файла в следващия си коментар (погледнете опцията "прикачени файлове", когато публикувате мнение).

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта.

:OTL
O4 - HKU\S-1-5-21-1601339925-4080369959-1041469897-1000..\Run: [ASRockXTU] File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-1601339925-4080369959-1041469897-1000..\Run: [zASRockInstantBoot] File not found
O33 - MountPoints2\{52534826-6dc5-11e1-aaf2-005056c00008}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{52534826-6dc5-11e1-aaf2-005056c00008}\Shell\AutoRun\command - "" = K:\setup.exe -- [2011/09/28 14:32:13 | 001,335,611 | R--- | M] (EA Sports												  )
O33 - MountPoints2\{52534827-6dc5-11e1-aaf2-005056c00008}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{52534827-6dc5-11e1-aaf2-005056c00008}\Shell\AutoRun\command - "" = L:\autoplay.exe -- [2003/05/21 19:11:08 | 000,061,440 | R--- | M] ()
O33 - MountPoints2\{cb4d5446-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{cb4d5446-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\AutoRun\command - "" = F:\AutoRun.exe -- [2007/08/14 02:30:58 | 000,402,696 | R--- | M] (Electronic Arts)
O33 - MountPoints2\{cb4d5454-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{cb4d5454-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\_autorun\Autorun.exe -- [1857/01/01 04:00:00 | 000,036,864 | R--- | M] (New World Computing)
O33 - MountPoints2\{cb4d5454-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\instDX\command - "" = G:\DirectX\dxsetup.exe -- [1857/01/01 04:00:00 | 000,147,456 | R--- | M] (Microsoft Corporation)
O33 - MountPoints2\{cb4d5454-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\readme\command - "" = notepad readme.txt
O33 - MountPoints2\{cb4d5455-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{cb4d5455-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\AutoRun\command - "" = H:\_autorun\Autorun.exe -- [1857/01/01 04:00:00 | 000,036,864 | R--- | M] (New World Computing)
O33 - MountPoints2\{cb4d5455-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\instDX\command - "" = H:\DirectX\dxsetup.exe -- [1857/01/01 04:00:00 | 000,147,456 | R--- | M] (Microsoft Corporation)
O33 - MountPoints2\{cb4d5455-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\readme\command - "" = notepad readme.txt
O33 - MountPoints2\{cb4d5456-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{cb4d5456-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\AutoRun\command - "" = I:\Autoplay.exe -- [2008/08/05 20:23:05 | 000,189,808 | R--- | M] (Adobe Systems Incorporated)
O33 - MountPoints2\{cb4d5457-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell - "" = AutoRun
O33 - MountPoints2\{cb4d5457-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\AutoRun\command - "" = J:\setup.exe -- [2011/03/10 04:47:36 | 000,259,488 | R--- | M] (Symantec Corporation)

:Reg

:files

autorun.inf /alldrives
autorun.exe /alldrives
recycler /alldrives
ipconfig /flushdns /c

:Commands
[purity]
[emptytemp]
[clearallrestorepoints]
[emptyflash]
[Reboot]

Публикувано изображение След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix

Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

All processes killed

Error: Unable to interpret <O4 - HKU\S-1-5-21-1601339925-4080369959-1041469897-1000..\Run: [ASRockXTU] File not found> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKU\S-1-5-21-1601339925-4080369959-1041469897-1000..\Run: [zASRockInstantBoot] File not found> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{52534826-6dc5-11e1-aaf2-005056c00008}\Shell - "" = AutoRun> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{52534826-6dc5-11e1-aaf2-005056c00008}\Shell\AutoRun\command - "" = K:\setup.exe -- [2011/09/28 14:32:13 | 001,335,611 | R--- | M] (EA Sports )> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{52534827-6dc5-11e1-aaf2-005056c00008}\Shell - "" = AutoRun> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{52534827-6dc5-11e1-aaf2-005056c00008}\Shell\AutoRun\command - "" = L:\autoplay.exe -- [2003/05/21 19:11:08 | 000,061,440 | R--- | M] ()> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5446-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell - "" = AutoRun> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5446-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\AutoRun\command - "" = F:\AutoRun.exe -- [2007/08/14 02:30:58 | 000,402,696 | R--- | M] (Electronic Arts)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5454-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell - "" = AutoRun> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5454-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\AutoRun\command - "" = G:\_autorun\Autorun.exe -- [1857/01/01 04:00:00 | 000,036,864 | R--- | M] (New World Computing)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5454-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\instDX\command - "" = G:\DirectX\dxsetup.exe -- [1857/01/01 04:00:00 | 000,147,456 | R--- | M] (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5454-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\readme\command - "" = notepad readme.txt> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5455-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell - "" = AutoRun> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5455-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\AutoRun\command - "" = H:\_autorun\Autorun.exe -- [1857/01/01 04:00:00 | 000,036,864 | R--- | M] (New World Computing)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5455-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\instDX\command - "" = H:\DirectX\dxsetup.exe -- [1857/01/01 04:00:00 | 000,147,456 | R--- | M] (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5455-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\readme\command - "" = notepad readme.txt> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5456-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell - "" = AutoRun> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5456-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\AutoRun\command - "" = I:\Autoplay.exe -- [2008/08/05 20:23:05 | 000,189,808 | R--- | M] (Adobe Systems Incorporated)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5457-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell - "" = AutoRun> in the current context!

Error: Unable to interpret <O33 - MountPoints2\{cb4d5457-683a-11e1-9f99-002522aa4cc7}\Shell\AutoRun\command - "" = J:\setup.exe -- [2011/03/10 04:47:36 | 000,259,488 | R--- | M] (Symantec Corporation)> in the current context!

========== REGISTRY ==========

========== FILES ==========

autorun.inf not found in C:\

autorun.inf not found in D:\

File move failed. F:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

File move failed. G:\AUTORUN.INF scheduled to be moved on reboot.

File move failed. H:\AUTORUN.INF scheduled to be moved on reboot.

File move failed. I:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

File move failed. J:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

File move failed. K:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

File move failed. L:\autorun.inf scheduled to be moved on reboot.

autorun.exe not found in C:\

autorun.exe not found in D:\

File move failed. F:\AutoRun.exe scheduled to be moved on reboot.

autorun.exe not found in G:\

autorun.exe not found in H:\

autorun.exe not found in I:\

autorun.exe not found in J:\

autorun.exe not found in K:\

autorun.exe not found in L:\

recycler not found in C:\

recycler not found in D:\

recycler not found in F:\

recycler not found in G:\

recycler not found in H:\

recycler not found in I:\

recycler not found in J:\

recycler not found in K:\

recycler not found in L:\

< ipconfig /flushdns /c >

Windows IP Configuration

Successfully flushed the DNS Resolver Cache.

C:\Users\YouR-DeaTh\Desktop\cmd.bat deleted successfully.

C:\Users\YouR-DeaTh\Desktop\cmd.txt deleted successfully.

========== COMMANDS ==========

[EMPTYTEMP]

User: All Users

User: Default

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

->Flash cache emptied: 56466 bytes

User: Default User

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

->Flash cache emptied: 0 bytes

User: Public

User: YouR-DeaTh

->Temp folder emptied: 101759423 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 8294523 bytes

->FireFox cache emptied: 56784150 bytes

->Google Chrome cache emptied: 303394999 bytes

->Flash cache emptied: 5139 bytes

%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes

Windows Temp folder emptied: 47657 bytes

%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 51072 bytes

RecycleBin emptied: 0 bytes

Total Files Cleaned = 449,00 mb

Error creating restore point.

[EMPTYFLASH]

User: All Users

User: Default

->Flash cache emptied: 0 bytes

User: Default User

->Flash cache emptied: 0 bytes

User: Public

User: YouR-DeaTh

->Flash cache emptied: 0 bytes

Total Flash Files Cleaned = 0,00 mb

OTL by OldTimer - Version 3.2.39.2 log created on 04092012_224912

Files\Folders moved on Reboot...

File\Folder F:\autorun.inf not found!

File\Folder G:\AUTORUN.INF not found!

File\Folder H:\AUTORUN.INF not found!

File\Folder I:\autorun.inf not found!

File\Folder J:\autorun.inf not found!

File\Folder K:\autorun.inf not found!

File\Folder L:\autorun.inf not found!

File\Folder F:\AutoRun.exe not found!

C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.

File\Folder C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Temp\~PI6007.tmp not found!

File\Folder C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Temp\~PI6008.tmp not found!

File\Folder C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Temp\~PIAED9.tmp not found!

File\Folder C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Temp\~PIB0DD.tmp not found!

File\Folder C:\Users\YouR-DeaTh\AppData\Local\Temp\~PIB62B.tmp not found!

File move failed. C:\Windows\temp\vmware-SYSTEM\vmauthd.log scheduled to be moved on reboot.

C:\Windows\temp\vmware-SYSTEM\vmware-usbarb-SYSTEM-2188.log moved successfully.

Registry entries deleted on Reboot...

има ефект оправи се благодаря :)Публикувано изображение

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Деинсталирайте OTL така:

Стартирайте OTL още веднъж и натиснете бутона CleanUp.

Публикувано изображение

Ще последва рестарт на компютъра ви..!

Деинсталирай/изтрий всички програмки, фиксове,папки и логове които използвахме в темата (които са останали след горните процедури).Деинсталирайте ESET Online Scanner...!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

а ако ги премахна с Revo Uninstaller Pro пречи ли

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Имате ли други проблеми...ако не маркирам случая като "решен"..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Маркирай го нямам проблеми

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Чудесно..!Безопасен интернет ти желая и лек ден..!:)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×
×
 • Добави ново...