Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

ihm

Необичайна активност на HDD

Препоръчан отговор


Става въпрос за лаптоп HP ProBook. Едно диодче има на корпуса отговарящо за харда и заслепява крушките в стаята! Машинката се използва основно offline и на нея може да се каже, че няма нищо освен един офис. Като антивирус е инсталирана AVG FREE, която не открива паразити.

.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows 7 Ultimate
Boot Device: \Device\HarddiskVolume1
Install Date: 8.3.2012 г. 19:44:29
System Uptime: 9.7.2012 г. 19:18:08 (1 hours ago)
.
Motherboard: Hewlett-Packard |  | 167C
Processor: Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz | CPU 1 | 2100/100mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 98 GiB total, 70,321 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 499 GiB total, 493,056 GiB free.
E: is CDROM ()
F: is Removable
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
Class GUID:
Description:
Device ID: ACPI\HPQ0004\3&33FD14CA&0
Manufacturer:
Name:
PNP Device ID: ACPI\HPQ0004\3&33FD14CA&0
Service:
.
Class GUID: {e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}
Description: Atheros AR3011 Bluetooth 3.0 + HS Adapter
Device ID: USB\VID_03F0&PID_311D\6&3057E40A&0&6
Manufacturer: Atheros Communications
Name: Atheros AR3011 Bluetooth 3.0 + HS Adapter
PNP Device ID: USB\VID_03F0&PID_311D\6&3057E40A&0&6
Service: BTHUSB
.
==== System Restore Points ===================
.
RP25: 10.3.2012 г. 20:22:38 - Installed SDK
RP26: 10.3.2012 г. 21:36:55 - Removed Windows XP Mode
RP27: 10.3.2012 г. 22:16:36 - Installed Windows XP Mode
RP28: 7.7.2012 г. 20:33:16 - Windows Update
RP29: 7.7.2012 г. 20:39:19 - Windows Update
.
==== Installed Programs ======================
.
ACDSee 5.0 PowerPack
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Adobe Reader X (10.1.3)
Atheros Driver Installation Program
AVG 2012
Bluetooth Win7 Suite
CDBurnerXP
Cisco EAP-FAST Module
Cisco LEAP Module
Cisco PEAP Module
Compatibility Pack for the 2007 Office system
DisplayLink Core Software
Google Земя
Google Chrome
Google Update Helper
HP HD Webcam [Fixed]
HP HotKey Support
HP Power Assistant
HP USB Docking Video
IDT Audio
Intel(R) Control Center
Intel(R) Management Engine Components
Intel(R) Processor Graphics
Intel(R) Rapid Storage Technology
ItaEst - Taka e!
JMicron Flash Media Controller Driver
K-Lite Codec Pack 8.4.0 (Standard)
Microsoft Office Professional Edition 2003
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
Mozilla Firefox 10.0.2 (x86 bg)
Realtek Ethernet Controller All-In-One Windows Driver
Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver
SA Dictionary 2005 T2
SDK
Skype Toolbars
Skype™ 4.2
Synaptics Pointing Device Driver
Windows Media Player Firefox Plugin
Windows XP Mode
WinRAR archiver
.
==== End Of File ===========================

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86
Internet Explorer: 9.0.8112.16421
Run by Jana at 20:53:32 on 2012-07-09
Microsoft Windows 7 Ultimate   6.1.7601.1.1251.359.1033.18.3014.2093 [GMT 3:00]
.
AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}
SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ================
.
C:\PROGRA~1\AVG\AVG2012\avgrsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgcsrvx.exe
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV.exe
C:\Program Files\DisplayLink Core Software\DisplayLinkManager.exe
C:\Program Files\DisplayLink Core Software\DisplayLinkUserAgent.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\system32\WLANExt.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Program Files\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Windows\System32\igfxpers.exe
C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP HotKey Support\QLBController.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
C:\Program Files\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
C:\Program Files\IDT\WDM\aestsrv.exe
C:\Program Files\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe
C:\Program Files\Bluetooth Suite\adminservice.exe
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HPDrvMntSvc.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Hotkey Support\HpHotkeyMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdisrvc.exe
C:\Program Files\AVG\AVG2012\AVGIDSAgent.exe
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgnsx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgemcx.exe
C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\HPPA_Service.exe
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Power Assistant\HPPA_Main.exe
C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Drivers\SDKCOMServer.exe
C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe
C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdiSdkHelper.exe
C:\Windows\system32\igfxext.exe
C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = about:blank
BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll
BHO: AVG Safe Search: {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - c:\program files\avg\avg2012\avgssie.dll
BHO: CIESpeechBHO Class: {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - c:\program files\bluetooth suite\IEPlugIn.dll
BHO: Skype add-on for Internet Explorer: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
uRun: [Skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
mRun: [NUSB3MON] "c:\program files\renesas electronics\usb 3.0 host controller driver\application\nusb3mon.exe"
mRun: [IAStorIcon] c:\program files\intel\intel(r) rapid storage technology\IAStorIcon.exe
mRun: [IgfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe
mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe
mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe
mRun: [SysTrayApp] c:\program files\idt\wdm\sttray.exe
mRun: [QLBController] c:\program files\hewlett-packard\hp hotkey support\QLBController.exe /start
mRun: [SynTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe
mRun: [AtherosBtStack] "c:\program files\bluetooth suite\BtvStack.exe"
mRun: [AthBtTray] "c:\program files\bluetooth suite\AthBtTray.exe"
mRun: [AVG_TRAY] "c:\program files\avg\avg2012\avgtray.exe"
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
mRun: [HPPowerAssistant] c:\program files\hewlett-packard\hp power assistant\delayedappstarter.exe 120 c:\program files\hewlett-packard\hp power assistant\HPPA_Main.exe /hidden
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableLUA = dword:0
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0
IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000
IE: {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - c:\program files\bluetooth suite\IEPlugIn.dll
IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}
DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
TCP: Interfaces\{4CC4BDFF-EF7C-4475-8349-F9DFD0FF374E} : NameServer = 192.2.1.1
Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg2012\avgpp.dll
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll
Notify: igfxcui - igfxdev.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\users\jana\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\fiax34xc.default\
FF - plugin: c:\program files\adobe\reader 10.0\reader\air\nppdf32.dll
FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_11_3_300_262.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\wat\npWatWeb.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [2011-7-11 23120]
R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [2011-9-13 32592]
R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2011-10-7 230608]
R1 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2011-8-8 40016]
R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2011-7-11 295248]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 48128]
R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe [2012-1-3 63928]
R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\program files\idt\wdm\AEstSrv.exe [2012-3-8 81920]
R2 Atheros Bt&Wlan Coex Agent;Atheros Bt&Wlan Coex Agent;c:\program files\bluetooth suite\Ath_CoexAgent.exe [2011-1-6 138400]
R2 AtherosSvc;AtherosSvc;c:\program files\bluetooth suite\AdminService.exe [2011-1-6 56480]
R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\avg\avg2012\AVGIDSAgent.exe [2011-10-12 4433248]
R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\avg\avg2012\avgwdsvc.exe [2011-8-2 192776]
R2 DisplayLinkService;DisplayLinkManager;c:\program files\displaylink core software\DisplayLinkManager.exe [2011-8-9 6750056]
R2 HP Power Assistant Service;HP Power Assistant Service;c:\program files\hewlett-packard\hp power assistant\HPPA_Service.exe [2011-9-12 142904]
R2 HPDrvMntSvc.exe;HP Quick Synchronization Service;c:\program files\hewlett-packard\shared\HPDrvMntSvc.exe [2011-9-1 227896]
R2 hpHotkeyMonitor;hpHotkeyMonitor;c:\program files\hewlett-packard\hp hotkey support\hpHotkeyMonitor.exe [2011-7-6 1698360]
R2 IAStorDataMgrSvc;Intel(R) Rapid Storage Technology;c:\program files\intel\intel(r) rapid storage technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2012-3-8 13336]
R2 PdiService;Portrait Displays SDK Service;c:\program files\common files\portrait displays\drivers\pdisrvc.exe [2012-3-10 113264]
R2 UNS;Intel(R) Management and Security Application User Notification Service;c:\program files\intel\intel(r) management engine components\uns\UNS.exe [2012-3-8 2656536]
R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [2011-7-11 134736]
R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [2011-7-11 24272]
R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [2011-10-4 16720]
R3 BTATH_BUS;Atheros Bluetooth Bus;c:\windows\system32\drivers\btath_bus.sys [2011-1-6 24736]
R3 IntcDAud;Intel(R) Display Audio;c:\windows\system32\drivers\IntcDAud.sys [2010-10-15 269824]
R3 JMCR;JMCR;c:\windows\system32\drivers\jmcr.sys [2011-1-31 144472]
R3 MEI;Intel(R) Management Engine Interface;c:\windows\system32\drivers\HECI.sys [2010-10-19 41088]
R3 nusb3hub;Renesas Electronics USB 3.0 Hub Driver;c:\windows\system32\drivers\nusb3hub.sys [2011-6-10 69504]
R3 nusb3xhc;Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller Driver;c:\windows\system32\drivers\nusb3xhc.sys [2011-6-10 161664]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\drivers\Rt86win7.sys [2012-3-8 322664]
R3 SPUVCbv;SPUVCb Driver Service;c:\windows\system32\drivers\SPUVCBv.sys [2012-3-8 2468728]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2012-3-12 136176]
S3 AthBTPort;Atheros Virtual Bluetooth Class;c:\windows\system32\drivers\btath_flt.sys [2011-1-6 34976]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-14 229888]
S3 BTATH_A2DP;Bluetooth A2DP Audio Driver;c:\windows\system32\drivers\btath_a2dp.sys [2011-1-6 258720]
S3 BTATH_HCRP;Bluetooth HCRP Server driver;c:\windows\system32\drivers\btath_hcrp.sys [2011-1-6 175776]
S3 BTATH_LWFLT;Bluetooth LWFLT Device;c:\windows\system32\drivers\btath_lwflt.sys [2011-1-6 49312]
S3 BTATH_RCP;Bluetooth AVRCP Device;c:\windows\system32\drivers\btath_rcp.sys [2011-1-6 141088]
S3 BtFilter;BtFilter;c:\windows\system32\drivers\btfilter.sys [2011-1-6 241824]
S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2012-3-12 136176]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2012-3-10 15872]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2012-3-10 52224]
S3 vpcuxd;USB Virtualization Stub Service;c:\windows\system32\drivers\vpcuxd.sys [2012-3-10 12800]
S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2012-3-9 1343400]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2012-07-07 17:48:40 -------- d-----w- c:\users\jana\appdata\local\Macromedia
2012-07-07 17:47:02 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2012-07-07 17:39:50 5120 ----a-w- c:\windows\system32\wmi.dll
2012-07-07 17:39:50 19824 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\fs_rec.sys
2012-07-07 17:39:50 172544 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll
2012-07-07 17:39:50 159232 ----a-w- c:\windows\system32\imagehlp.dll
2012-07-07 17:39:13 989184 ----a-w- c:\program files\windows journal\JNTFiltr.dll
2012-07-07 17:39:13 936960 ----a-w- c:\program files\common files\microsoft shared\ink\journal.dll
2012-07-07 17:39:13 1221632 ----a-w- c:\program files\windows journal\NBDoc.DLL
2012-07-07 17:39:12 969216 ----a-w- c:\program files\windows journal\JNWDRV.dll
2012-07-07 17:39:11 919040 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorets.dll
2012-07-07 17:39:11 183808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys
2012-07-07 17:39:02 1291632 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys
2012-07-07 17:38:48 826880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcore.dll
2012-07-07 17:38:48 24576 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tdtcp.sys
2012-07-07 17:38:45 3968368 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe
2012-07-07 17:38:45 3913072 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe
2012-07-07 17:37:57 2343936 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
2012-07-07 17:37:56 8192 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe
2012-07-07 17:37:56 58880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll
2012-07-07 17:37:56 56176 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\partmgr.sys
2012-07-07 17:37:56 129536 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll
2012-07-07 17:37:38 1077248 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll
2012-07-07 17:33:36 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll
2012-07-07 17:33:30 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll
2012-07-07 17:33:23 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe
2012-07-07 17:33:23 171904 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll
.
==================== Find3M  ====================
.
2012-07-07 17:47:02 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2012-05-17 22:45:37 1800192 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll
2012-05-17 22:35:47 1129472 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2012-05-17 22:35:39 1427968 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
2012-05-17 22:29:45 142848 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe
2012-05-17 22:24:45 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb
.
============= FINISH: 20:53:41,07 ===============

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте! Имате ли все още нужда от помощ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.