Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

AcTePuKc

Предполагаем вирус ?

Препоръчан отговор


Извинявам се че ви занимавам, но мисля, че имам някакъв вирус, ако може някой да го погледне, ако имам нещо, се надявам да ми помогнете да го премахнем. Ако все пак съм "чист" ... извинявайте за отнетото време.

Благодаря

DDS

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86

Internet Explorer: 9.0.8112.16421 BrowserJavaVersion: 10.5.1

Run by Shteryan at 20:35:47 on 2012-07-13

Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1026.18.3037.1124 [GMT 3:00]

.

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ================

.

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\Installer\MSI2CDD.tmp

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files\Acer\Empowering Technology\Service\ETService.exe

C:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe

C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SupServ.exe

c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe

C:\Program Files\TeamViewer\Version7\TeamViewer_Service.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\Program Files\TortoiseSVN\bin\TSVNCache.exe

C:\Program Files\Dude\dude.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.EXE

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\Steam\Steam.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\GoogleCrashHandler.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Shteryan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\HydraVision\HydraDM.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = about:blank

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uProxyOverride = <local>

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://search.daum.net/search?nil_profile=ie&ref_code=ms&q=%s

uURLSearchHooks: {09ec805c-cb2e-4d53-b0d3-a75a428b81c7} - <orphaned>

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: DivX Plus Web Player HTML5 <video>: {326E768D-4182-46FD-9C16-1449A49795F4} - c:\program files\divx\divx plus web player\ie\divxhtml5\DivXHTML5.dll

BHO: Java™ Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\oracle\javafx 2.1 runtime\bin\ssv.dll

BHO: IEExtension.VDownloaderBHO: {7b523e7c-f096-4e36-a0cb-7efeb5c675c1} -

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:\program files\microsoft office\office14\URLREDIR.DLL

BHO: FDMIECookiesBHO Class: {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - c:\program files\free download manager\iefdm2.dll

BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\oracle\javafx 2.1 runtime\bin\jp2ssv.dll

uRun: [iSUSPM] "c:\program files\common files\installshield\updateservice\ISUSPM.exe" -scheduler

uRun: [AtiTrayTools] "c:\program files\ray adams\ati tray tools\atitray.exe"

uRun: [Google Update] "c:\users\shteryan\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [Akamai NetSession Interface] "c:\users\shteryan\appdata\local\akamai\netsession_win.exe"

uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun

uRun: [uTorrent] "c:\program files\utorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

uRun: [skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /minimized /regrun

uRun: [RocketDock] "c:\program files\rocketdock\RocketDock.exe"

uRun: [steam] "c:\program files\steam\steam.exe" -silent

mRun: [DudeServer] c:\program files\dude\dude.exe

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [unlockerAssistant] "c:\program files\unlocker\UnlockerAssistant.exe"

mRun: [amd_dc_opt] c:\program files\amd\dual-core optimizer\amd_dc_opt.exe

mRun: [PLFSetL] c:\windows\PLFSetL.exe

mRun: [RTHDVCPL] c:\program files\realtek\audio\hda\RtHDVCpl.exe -s

mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [bonus.SSR.FR10] "c:\program files\abbyy finereader 10\Bonus.ScreenshotReader.exe" /autorun

mRun: [DivXUpdate] "c:\program files\divx\divx update\DivXUpdate.exe" /CHECKNOW

mRun: [startCCC] "c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [LManager] c:\program files\launch manager\LManager.EXE

mRunOnce: [b Register c:\program files\divx\divx plus directshow filters\directshowdemuxfilter.dll] "c:\windows\system32\rundll32.exe" "c:\program files\divx\divx plus directshow filters\DirectShowDemuxFilter.dll",DllRegisterServer

uPolicies-Explorer: TaskbarNoNotification = dword:0

uPolicies-Explorer: NoWindowsUpdate = dword:0

uPolicies-Explorer: NoAutorun = dword:1

uPolicies-Explorer: DontSetAutoplayCheckbox = dword:0

uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145

mPolicies-Explorer: NoCustomizeThisFolder = dword:0

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3

mPolicies-System: EnableLUA = dword:0

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0

mPolicies-System: NoDispAppearancePage = dword:0

mPolicies-System: NoVirtMemPage = dword:0

mPolicies-System: DisplayLastLogonInfo = dword:1

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\mif5ba~1\office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Se&nd to OneNote - c:\progra~1\mif5ba~1\office14\ONBttnIE.dll/105

IE: Свали видеото с Free Download Manager - c:\program files\free download manager\dlfvideo.htm

IE: Свали всички с Free Download Manager - c:\program files\free download manager\dlall.htm

IE: Свали избраните с Free Download Manager - c:\program files\free download manager\dlselected.htm

IE: Свали с Free Download Manager - c:\program files\free download manager\dllink.htm

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIE.dll

IE: {77F665FD-3F60-4B0A-AE14-EC124B7A7FCE} - c:\program files\icq7.7\ICQ.exe

IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

LSP: %SystemRoot%\System32\dynujwo.dll

.

INFO: HKCU has more than 50 listed domains.

If you wish to scan all of them, select the 'Force scan all domains' option.

.

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

TCP: NameServer = 192.168.1.1

TCP: Interfaces\{02C1951F-38D9-4B31-9F1C-7A3AC0D9AAA8} : NameServer = 212.39.90.42,212.39.90.43

TCP: Interfaces\{293958B6-ED7E-4925-9B64-85B7BC3D4942} : DHCPNameServer = 192.168.1.1

TCP: Interfaces\{293958B6-ED7E-4925-9B64-85B7BC3D4942}\24F4C45465142544 : DHCPNameServer = 192.168.1.1

TCP: Interfaces\{293958B6-ED7E-4925-9B64-85B7BC3D4942}\26162702A41636B6 : DHCPNameServer = 93.123.47.1

TCP: Interfaces\{293958B6-ED7E-4925-9B64-85B7BC3D4942}\362336468303 : DHCPNameServer = 62.221.132.29 217.9.224.206

Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\common files\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL

Handler: belarc - {6318E0AB-2E93-11D1-B8ED-00608CC9A71F} - LocalServer32 - <no file>

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - c:\program files\windows live\photo gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

SSODL: WebCheck - <orphaned>

STS: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - c:\windows\system32\DreamScene.dll

LSA: Security Packages = kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp

.

================= FIREFOX ===================

.

FF - ProfilePath - c:\users\shteryan\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\z5v5mp3d.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.facebook.com/home.php?ref=hp

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - plugin: c:\progra~1\mif5ba~1\office14\NPAUTHZ.DLL

FF - plugin: c:\progra~1\mif5ba~1\office14\NPSPWRAP.DLL

FF - plugin: c:\program files\adobe\reader 10.0\reader\air\nppdf32.dll

FF - plugin: c:\program files\divx\divx ovs helper\npovshelper.dll

FF - plugin: c:\program files\divx\divx plus web player\npdivx32.dll

FF - plugin: c:\program files\google\google earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: c:\program files\google\picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.57\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.65\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.71\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.21.99\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\java\jre7\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\microsoft silverlight\4.0.60531.0\npctrlui.dll

FF - plugin: c:\program files\oracle\javafx 2.0 runtime\bin\plugin2\npjp2.dll

FF - plugin: c:\program files\vdownloader\addons\npVDownloader.dll

FF - plugin: c:\program files\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - plugin: c:\programdata\nexonus\ngm\npNxGameUS.dll

FF - plugin: c:\users\shteryan\appdata\local\facebook\video\skype\npFacebookVideoCalling.dll

FF - plugin: c:\users\shteryan\appdata\local\google\update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: c:\users\shteryan\appdata\locallow\unity\webplayer\loader\npUnity3D32.dll

FF - plugin: c:\users\shteryan\appdata\roaming\facebook\npfbplugin_1_0_1.dll

FF - plugin: c:\users\shteryan\appdata\roaming\facebook\npfbplugin_1_0_3.dll

FF - plugin: c:\users\shteryan\appdata\roaming\mozilla\plugins\npgoogletalk.dll

FF - plugin: c:\users\shteryan\appdata\roaming\mozilla\plugins\npgtpo3dautoplugin.dll

FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_11_2_202_235.dll

FF - plugin: c:\windows\system32\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\windows\system32\npmproxy.dll

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R1 appdrv01;Application Driver (01);c:\windows\system32\drivers\appdrv01.sys [2011-12-18 3332784]

R1 atitray;atitray;c:\program files\ray adams\ati tray tools\atitray.sys [2011-3-27 20384]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 48128]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe [2012-1-3 63928]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2012-5-28 217600]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-5-12 57688]

R2 ETService;Empowering Technology Service;c:\program files\acer\empowering technology\service\ETService.exe [2010-4-15 24576]

R2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine;c:\program files\logmein hamachi\hamachi-2.exe [2011-8-4 1361288]

R2 HyperDeskCustomThemeEnabler;HyperDesk's Custom Theme Enabler;c:\windows\installer\MSI2CDD.tmp [2010-4-25 86016]

R2 Live Updater Service;Live Updater Service;c:\program files\acer\acer updater\UpdaterService.exe [2012-5-28 255376]

R2 OMSI download service;Sony Ericsson OMSI download service;c:\program files\sony ericsson\sony ericsson pc suite\SupServ.exe [2010-5-2 90112]

R2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:\program files\teamviewer\version7\TeamViewer_Service.exe [2012-3-19 2666880]

R3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\drivers\atikmdag.sys [2012-5-28 9334784]

R3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\drivers\atikmpag.sys [2012-5-28 275968]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:\windows\system32\drivers\AtihdW73.sys [2012-7-7 86656]

R3 DKRtWrt;DKRtWrt;c:\windows\system32\drivers\DKRtWrt.sys [2011-7-12 38608]

R3 KMWDFILTERx86;HIDServiceDesc;c:\windows\system32\drivers\KMWDFILTER.sys [2009-4-29 25088]

R3 nuvotoncir;Nuvoton IR Transceiver;c:\windows\system32\drivers\nuvotoncir.sys [2009-6-24 44544]

R3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\drivers\RtsUStor.sys [2012-2-26 197224]

S0 flqf4nvb;Vba32 Armour Driver;c:\windows\system32\drivers\flqf4nvb.sys [2010-10-15 35904]

S1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2012-5-12 611672]

S2 appdrvrem01;Application Driver Auto Removal Service (01);c:\windows\system32\appdrvrem01.exe svc --> c:\windows\system32\appdrvrem01.exe svc [?]

S2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;"c:\program files\avast software\avast\avastsvc.exe" --> c:\program files\avast software\avast\AvastSvc.exe [?]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2011-7-10 136176]

S2 KMService;KMService;c:\windows\system32\srvany.exe [2011-1-5 8192]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\skype\updater\Updater.exe [2012-6-5 160944]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\macromed\flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-4-11 250056]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-14 229888]

S3 c2wts;Claims to Windows Token Service;c:\program files\windows identity foundation\v3.5\c2wtshost.exe [2010-1-18 13080]

S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2011-7-10 136176]

S3 jrdusbser;Modem Interface Device for Legacy Serial Communication;c:\windows\system32\drivers\jrdusbser.sys [2011-6-17 105344]

S3 MonitorFunction;Driver for Monitor;c:\windows\system32\drivers\TVMonitor.sys [2011-1-12 13304]

S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:\program files\mozilla maintenance service\maintenanceservice.exe [2012-5-20 129976]

S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\windows\system32\gamemon.des -service --> c:\windows\system32\GameMon.des -service [?]

S3 NSJCPVCBTKW;NSJCPVCBTKW;c:\users\shteryan\appdata\local\temp\nsjcpvcbtkw.exe --> c:\users\shteryan\appdata\local\temp\NSJCPVCBTKW.exe [?]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program files\common files\microsoft shared\officesoftwareprotectionplatform\OSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000]

S3 PsSdk40;PsSdk40;c:\windows\system32\drivers\pssdk40.sys [2012-1-12 36928]

S3 PsSdkLBF;PsSdkLBF;c:\windows\system32\drivers\pssdklbf.sys [2012-1-12 53312]

S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2011-2-24 15872]

S3 s1018bus;Sony Ericsson Device 1018 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1018bus.sys [2010-5-2 86824]

S3 s1018mdfl;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s1018mdfl.sys [2010-5-2 15016]

S3 s1018mdm;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s1018mdm.sys [2010-5-2 114728]

S3 s1018mgmt;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1018mgmt.sys [2010-5-2 106208]

S3 s1018nd5;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s1018nd5.sys [2010-5-2 26024]

S3 s1018obex;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s1018obex.sys [2010-5-2 104744]

S3 s1018unic;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1018unic.sys [2010-5-2 109864]

S3 SIVDRIVER;SIV Kernel Driver;c:\windows\system32\drivers\SIVX32.sys [2010-4-15 65600]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\drivers\VSTAZL3.SYS [2009-7-14 207360]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\drivers\VSTDPV3.SYS [2009-7-14 980992]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\drivers\VSTCNXT3.SYS [2009-7-14 661504]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2011-2-24 52224]

S3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\drivers\vwifimp.sys [2009-7-14 14336]

S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2010-2-2 1343400]

S3 winbondcir;Winbond IR Transceiver;c:\windows\system32\drivers\winbondcir.sys [2007-3-28 43008]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-07-10 23:53:59 1427968 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2012-07-10 23:47:03 2345984 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2012-07-10 23:44:35 514560 ----a-w- c:\windows\system32\qdvd.dll

2012-07-10 23:44:34 67440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecdd.sys

2012-07-10 23:44:34 369336 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\cng.sys

2012-07-10 23:44:34 225280 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

2012-07-10 23:44:34 219136 ----a-w- c:\windows\system32\ncrypt.dll

2012-07-10 23:44:34 134000 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ksecpkg.sys

2012-07-10 19:27:37 1390080 ----a-w- c:\windows\system32\msxml6.dll

2012-07-10 19:27:36 2048 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3r.dll

2012-07-10 19:27:36 1236992 ----a-w- c:\windows\system32\msxml3.dll

2012-07-10 19:27:34 805376 ----a-w- c:\windows\system32\cdosys.dll

2012-07-10 19:27:34 1019904 ----a-w- c:\program files\common files\system\ado\msado15.dll

2012-07-10 19:27:33 57344 ----a-w- c:\program files\common files\system\ado\msador15.dll

2012-07-10 19:27:33 352256 ----a-w- c:\program files\common files\system\ado\msadomd.dll

2012-07-10 19:27:32 212992 ----a-w- c:\program files\common files\system\msadc\msadco.dll

2012-07-10 19:27:31 372736 ----a-w- c:\program files\common files\system\ado\msadox.dll

2012-07-10 19:27:31 143360 ----a-w- c:\program files\common files\system\ado\msjro.dll

2012-07-06 22:07:08 86656 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\AtihdW73.sys

2012-06-30 23:43:06 164352 ----a-w- c:\windows\system32\profsvc.dll

2012-06-30 23:42:57 140288 ----a-w- c:\windows\system32\cryptsvc.dll

2012-06-30 23:42:57 1158656 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2012-06-30 23:42:57 103936 ----a-w- c:\windows\system32\cryptnet.dll

2012-06-30 18:47:05 -------- d-----w- c:\users\shteryan\appdata\roaming\DarkBlood ServiceNa

2012-06-21 01:49:59 2422272 ----a-w- c:\windows\system32\wucltux.dll

2012-06-21 01:49:41 88576 ----a-w- c:\windows\system32\wudriver.dll

2012-06-21 01:49:14 33792 ----a-w- c:\windows\system32\wuapp.exe

2012-06-21 01:49:14 171904 ----a-w- c:\windows\system32\wuwebv.dll

2012-06-13 23:43:35 2342400 ----a-w- c:\windows\system32\msi.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2012-07-11 18:35:15 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-11 18:35:15 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-06-11 10:50:42 159232 ----a-w- c:\windows\system32\clinfo.exe

2012-06-11 10:50:24 65024 ----a-w- c:\windows\system32\OpenVideo.dll

2012-06-11 10:50:14 56320 ----a-w- c:\windows\system32\OVDecode.dll

2012-06-11 10:49:22 13008896 ----a-w- c:\windows\system32\amdocl.dll

2012-06-08 22:54:37 249856 ------w- c:\windows\Setup1.exe

2012-06-08 22:54:35 73216 ----a-w- c:\windows\ST6UNST.EXE

2012-06-02 08:33:25 1800192 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll

2012-06-02 08:25:08 1129472 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2012-06-02 08:20:33 142848 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2012-06-02 08:16:52 2382848 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2012-05-04 16:29:22 772504 ----a-w- c:\windows\system32\npdeployJava1.dll

2012-05-04 16:29:16 687504 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2012-04-28 04:41:44 919040 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorets.dll

2012-04-28 03:17:07 183808 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\rdpwd.sys

2012-04-26 04:45:55 58880 ----a-w- c:\windows\system32\rdpwsx.dll

2012-04-26 04:45:54 129536 ----a-w- c:\windows\system32\rdpcorekmts.dll

2012-04-26 04:41:16 8192 ----a-w- c:\windows\system32\rdrmemptylst.exe

2010-01-26 08:11:08 444283 ----a-w- c:\program files\common files\WinPcapNmap.exe

2006-05-03 08:06:54 163328 --sha-r- c:\windows\system32\flvDX.dll

2007-02-21 09:47:16 31232 --sha-r- c:\windows\system32\msfDX.dll

2008-03-16 11:30:52 216064 --sha-r- c:\windows\system32\nbDX.dll

2010-01-06 21:00:00 107520 --sha-r- c:\windows\system32\TAKDSDecoder.dll

.

============= FINISH: 20:36:41,25 ===============

Attachs

.

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

.

DDS (Ver_2011-09-30.01)

.

Microsoft Windows 7 Ultimate

Boot Device: \Device\HarddiskVolume2

Install Date: 15.4.2010 г. 15:23:44

System Uptime: 11.7.2012 г. 18:36:42 (50 hours ago)

.

Motherboard: Acer | | Makalu

Processor: Pentium® Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz | U2E1 | 2000/200mhz

.

==== Disk Partitions =========================

.

C: is FIXED (NTFS) - 143 GiB total, 17,963 GiB free.

D: is FIXED (NTFS) - 139 GiB total, 19,296 GiB free.

E: is CDROM ()

G: is CDROM ()

.

==== Disabled Device Manager Items =============

.

Class GUID: {4d36e96d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Description: HDA CX11270 Soft Modem

Device ID: HDAUDIO\FUNC_02&VEN_14F1&DEV_2C06&SUBSYS_1025015E&REV_1000\4&158CBE3A&0&0102

Manufacturer: Conexant

Name: HDA CX11270 Soft Modem

PNP Device ID: HDAUDIO\FUNC_02&VEN_14F1&DEV_2C06&SUBSYS_1025015E&REV_1000\4&158CBE3A&0&0102

Service: Modem

.

Class GUID: {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}

Description: Vba32 Armour Driver

Device ID: ROOT\LEGACY_FLQF4NVB\0000

Manufacturer:

Name: Vba32 Armour Driver

PNP Device ID: ROOT\LEGACY_FLQF4NVB\0000

Service: flqf4nvb

.

Class GUID: {8ECC055D-047F-11D1-A537-0000F8753ED1}

Description: ntiomin

Device ID: ROOT\LEGACY_NTIOMIN\0000

Manufacturer:

Name: ntiomin

PNP Device ID: ROOT\LEGACY_NTIOMIN\0000

Service: ntiomin

.

==== System Restore Points ===================

.

No restore point in system.

.

==== Installed Programs ======================

.

µTorrent

ABBYY FineReader 10 Professional Edition

Acer Updater

Adobe AIR

Adobe Flash Player 11 ActiveX

Adobe Flash Player 11 Plugin

Adobe Reader X (10.1.3)

Adobe Shockwave Player 11.6

AIMP3

AMD Accelerated Video Transcoding

AMD APP SDK Runtime

AMD Catalyst Install Manager

AMD Drag and Drop Transcoding

AMD Media Foundation Decoders

Atheros Client Installation Program

Audacity 2.0

Catalyst Control Center

Catalyst Control Center - Branding

Catalyst Control Center Graphics Previews Common

Catalyst Control Center Localization All

ccc-utility

CCC Help Chinese Standard

CCC Help Chinese Traditional

CCC Help Czech

CCC Help Danish

CCC Help Dutch

CCC Help English

CCC Help Finnish

CCC Help French

CCC Help German

CCC Help Greek

CCC Help Hungarian

CCC Help Italian

CCC Help Japanese

CCC Help Korean

CCC Help Norwegian

CCC Help Polish

CCC Help Portuguese

CCC Help Russian

CCC Help Spanish

CCC Help Swedish

CCC Help Thai

CCC Help Turkish

CCleaner

Corel Graphics - Windows Shell Extension

CorelDRAW Graphics Suite X6

CorelDRAW Graphics Suite X6 - Capture

CorelDRAW Graphics Suite X6 - Common

CorelDRAW Graphics Suite X6 - Connect

CorelDRAW Graphics Suite X6 - Custom Data

CorelDRAW Graphics Suite X6 - Draw

CorelDRAW Graphics Suite X6 - EN

CorelDRAW Graphics Suite X6 - Filters

CorelDRAW Graphics Suite X6 - FontNav

CorelDRAW Graphics Suite X6 - IPM

CorelDRAW Graphics Suite X6 - PHOTO-PAINT

CorelDRAW Graphics Suite X6 - Photozoom Plugin

CorelDRAW Graphics Suite X6 - Redist

CorelDRAW Graphics Suite X6 - Setup Files

CorelDRAW Graphics Suite X6 - VBA

CorelDRAW Graphics Suite X6 - VideoBrowser

CorelDRAW Graphics Suite X6 - VSTA

CorelDRAW Graphics Suite X6 - Writing Tools

DAEMON Tools Lite

DarkBloodOnline

Daum PotPlayer 1.5.33573

Diablo 2 &Diablo 2: Lord Of Destruction

DivX Setup

Dota 2

Garena Plus

Google Chrome

Google Update Helper

HDD Regenerator

Hero Editor V1.04

Hotfix for Microsoft Visual Studio 2007 Tools for Applications - ENU (KB946040)

Hotfix for Microsoft Visual Studio 2007 Tools for Applications - ENU (KB946308)

Hotfix for Microsoft Visual Studio 2007 Tools for Applications - ENU (KB946344)

Hotfix for Microsoft Visual Studio 2007 Tools for Applications - ENU (KB947540)

Hotfix for Microsoft Visual Studio 2007 Tools for Applications - ENU (KB947789)

ICQ7.7

Java Auto Updater

Java™ 7 Update 5

JavaFX 2.1.1

LADSPA_plugins-win-0.4.15

LAME v3.99.3 (for Windows)

Launch Manager

Lisas Fleet Flight 1.00

Lunascape6 (All Users)

Microsoft .NET Framework 1.1

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Microsoft .NET Framework 4 Extended

Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable

Microsoft Games for Windows Marketplace

Microsoft Office ScreenTip Language 2010 – български

Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86)

Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 (x86) English

Microsoft Visual Basic PowerPacks 10.0

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2.0 - ENU

mIRC

Monument Builders - Titanic

Mortal Kombat Arcade Kollection

Mozilla Firefox 12.0 (x86 bg)

Mozilla Maintenance Service

NVIDIA PhysX

Opera 12.00

Orcs Must Die!

Picasa 3

PicPick

POD-Bot 2.5

Realtek High Definition Audio Driver

RegInOut System Utilities

RocketDock 1.3.5

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2446708)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2539636)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2572078)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2633870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368v2)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656405)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2686827)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2416472)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2487367)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2656351)

SEGA Mega Drive Classic Collection: Gold Edition

Skype™ 5.9

Steam

SUPER © v2012.build.50 (February 21st, 2012) version v2012.buil

swMSM

Synaptics Pointing Device Driver

System Requirements Lab CYRI

TeamSpeak 3 Client

TeamViewer 7

TeraCopy 2.3 beta

The Dude

TortoiseSVN 1.7.7.22907 (32 bit)

Unity Web Player

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2473228)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2468871)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2533523)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2600217)

VC80CRTRedist - 8.0.50727.6195

Warcraft III: All Products

Windows 7 Tweaker 3.8

.

==== Event Viewer Messages From Past Week ========

.

7.7.2012 г. 13:20:32, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10001] - Unable to start a DCOM Server: {F87B28F1-DA9A-4F35-8EC0-800EFCF26B83} as /. The error: "5" Happened while starting this command: C:\Windows\System32\slui.exe -Embedding

7.7.2012 г. 03:32:16, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.

13.7.2012 г. 20:30:40, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10001] - Unable to start a DCOM Server: {F87B28F1-DA9A-4F35-8EC0-800EFCF26B83} as /. The error: "5" Happened while starting this command: C:\Windows\System32\slui.exe -Embedding

13.7.2012 г. 20:21:54, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.

13.7.2012 г. 20:08:30, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.

12.7.2012 г. 15:31:18, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10001] - Unable to start a DCOM Server: {F87B28F1-DA9A-4F35-8EC0-800EFCF26B83} as /. The error: "5" Happened while starting this command: C:\Windows\System32\slui.exe -Embedding

11.7.2012 г. 18:39:38, Error: Service Control Manager [7026] - Неуспешно зареждане на следния драйвер, който се активира с включване на компютъра или стартиране на системата: aswSnx ATITool ntiomin

11.7.2012 г. 18:39:07, Error: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting [1001] - Компютърът е рестартиран от проверка за грешки. Проверката е: 0x0000007e (0xc0000005, 0x83438856, 0x8e523648, 0x8e523220). Разтоварването е записано в: C:\Windows\MEMORY.DMP. ИД на доклада: 071112-107562-01.

11.7.2012 г. 18:39:00, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга avast! Antivirus не може да бъде стартирана поради следната грешка: Системата не може да намери указания файл.

11.7.2012 г. 18:38:54, Error: Service Control Manager [7023] - Услуга WWAN AutoConfig прекъсна със следната грешка: Достъпът е отказан.

11.7.2012 г. 02:59:20, Error: volsnap [36] - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit.

10.7.2012 г. 21:33:44, Error: Service Control Manager [7031] - Услуга Akamai NetSession Interface беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и). След 1000 милисекунди ще бъде предприето следното коригиращо действие: Рестартиране на услугата.

.

==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..!За съжаление системата ви е заразена..!

Публикувано изображение Изтеглете ComboFix Публикувано изображение от тук и го запазете на десктопа си.

 • Изключете вашата антивирусна и антишпионска програма, обикновено това става чрез натискане на десния бутон на мишката върху иконата на програма в системния трей.
Бележка: Ако не можете я спрете или не сте сигурни коя програма да изключите, моля прегледайте информацията от този линк: How to Disable your Security Programs
 • Стартирайте Combo-Fix.com Публикувано изображение и следвайте инструкциите.
Бележка: ComboFix ще се стартира без инсталирана Recovery Console.
 • Като част от неговата работа, ComboFix ще провери дали Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана. Предвид бързо развиващия се зловреден софтуер е силно препоръчително да бъде инсталирана преди премахването на зловредния софтуер. Това ще Ви позволи да влезете в специален recovery/repair режим, който ще ни позволи по-лесно да решите проблем, който би могъл да възникне при премахване на зловредния софтуер.
 • Следвайте инструкциите, за да позволите на ComboFix да изтегли и инсталира Microsoft Windows Recovery Console. В един момент ще бъдете попитани дали сте съгласни с лицензното споразумение. Необходимо е да потвърдите, че сте съгласни, за да инсталирате Microsoft Windows Recovery Console.
** Забележете: Ако Microsoft Windows Recovery Console е вече инсталирана, ComboFix ще продължи към процеса по премахване на зловредния софтуер.

Публикувано изображение

След като Microsoft Windows Recovery Console е инсталирана, използвайки ComboFix, Вие ще видите следното съобщение:

Публикувано изображение

Изберете Yes, за да продължи сканирането за зловреден софтуер.

Когато процесът приключи успешно, инструментът ще създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:ComboFix.txt в следващия Ви коментар в тази тема.

Бележка:

 • Моля, не движете мишката, докато ComboFix работи. Това може да наруши процеса на работа.
 • ComboFix ще нулира всички настройки на Microsoft Internet Explorer, включително да направи IE браузър по подразбиране.
 • ComboFix ще изключи autorun функцията на ВСИЧКИ CD, Floppy и USB устройства, за да помогне при премахването на зловредния софтуер и Ви защити от бъдещи вируси/заплахи, които поразяват чрез autorun. Ако това е проблем за вас - моля, уведомете ме.
 • ComboFix ще изключи вашата интернет връзка. Интернет връзката ще се възстанови автоматично, преди ComboFix да завърши процеса на работа. При проблем, той ще прекрати интернет връзката. За да възстановите интернет връзката си, рестартирайте компютъра си.
 • В случай на проблем с ComboFix, той може да създаде лог файл. Моля, включете съдържанието на C:BUG.txt в следващия Ви коментар в тази тема.
Публикувано изображение Моля, не прикачвайте лог файла/овете от програмата, а го/ги копирайте и поставете в следващия Ви коментар в тази тема.Архивирайте папката C:Qoobox и я качете тук . Изпратете линка на лична за да го прегледам.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ComboFix 12-07-13.03 - Shteryan 07.2012 г. 23:13:43.1.2 - x86 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1026.18.3037.2125 [GMT 3:00] Running from: c:usersShteryanDesktopComboFix.exe SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . C:DSC00140.JPG C:DSC00141.JPG c:programdataeBay.ico c:programdatahpeC002.dll c:programdataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRelevantKnowledge c:programdataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRelevantKnowledgeAbout RelevantKnowledge.lnk c:programdataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRelevantKnowledgePrivacy Policy and User License Agreement.lnk c:programdataMicrosoftWindowsStart MenuProgramsRelevantKnowledgeSupport.lnk c:programdataQuickStores.ico c:programdataxml9E21.tmp c:programdataxmlA053.tmp c:programdataxmlA054.tmp c:programdataxmlA055.tmp c:usersShteryanAppDataLocalassemblytmp c:usersShteryanAppDataLocalTempDIR c:usersShteryanAppDataLocalTempDIRBetterInstaller.exe c:usersShteryanAppDataRoaminglog.txt c:windowsiun6002.exe c:windowssecurityDatabasetmp.edb c:windowssystem32cc32100mt.dll c:windowssystem32driversetchosts.ics c:windowssystem32networkdlllsp.dll c:windowsXSxS . . ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2012-06-13 to 2012-07-13 ))))))))))))))))))))))))))))))) . . 2012-07-10 23:53 . 2012-06-02 08:25 1427968 ----a-w- c:windowssystem32inetcpl.cpl 2012-07-10 23:47 . 2012-06-12 02:40 2345984 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys 2012-07-10 23:44 . 2012-05-04 09:59 514560 ----a-w- c:windowssystem32qdvd.dll 2012-07-10 23:44 . 2012-06-02 04:45 67440 ----a-w- c:windowssystem32driversksecdd.sys 2012-07-10 23:44 . 2012-06-02 04:45 134000 ----a-w- c:windowssystem32driversksecpkg.sys 2012-07-10 23:44 . 2012-06-02 04:40 369336 ----a-w- c:windowssystem32driverscng.sys 2012-07-10 23:44 . 2012-06-02 04:40 225280 ----a-w- c:windowssystem32schannel.dll 2012-07-10 23:44 . 2012-06-02 04:39 219136 ----a-w- c:windowssystem32ncrypt.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 1390080 ----a-w- c:windowssystem32msxml6.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 1236992 ----a-w- c:windowssystem32msxml3.dll 2012-07-10 19:27 . 2010-06-26 03:24 2048 ----a-w- c:windowssystem32msxml3r.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 1019904 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemadomsado15.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:03 805376 ----a-w- c:windowssystem32cdosys.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 57344 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemadomsador15.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 352256 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemadomsadomd.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 212992 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemmsadcmsadco.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 143360 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemadomsjro.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 372736 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemadomsadox.dll 2012-07-06 22:07 . 2012-05-14 06:12 86656 ----a-w- c:windowssystem32driversAtihdW73.sys 2012-06-30 23:43 . 2012-05-01 04:44 164352 ----a-w- c:windowssystem32profsvc.dll 2012-06-30 23:42 . 2012-04-24 04:36 140288 ----a-w- c:windowssystem32cryptsvc.dll 2012-06-30 23:42 . 2012-04-24 04:36 1158656 ----a-w- c:windowssystem32crypt32.dll 2012-06-30 23:42 . 2012-04-24 04:36 103936 ----a-w- c:windowssystem32cryptnet.dll 2012-06-30 18:47 . 2012-06-30 18:51 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataRoamingDarkBlood ServiceNa 2012-06-21 01:50 . 2012-06-02 22:19 53784 ----a-w- c:windowssystem32wuauclt.exe 2012-06-21 01:50 . 2012-06-02 22:19 45080 ----a-w- c:windowssystem32wups2.dll 2012-06-21 01:49 . 2012-06-02 22:19 1933848 ----a-w- c:windowssystem32wuaueng.dll 2012-06-21 01:49 . 2012-06-02 22:12 2422272 ----a-w- c:windowssystem32wucltux.dll 2012-06-21 01:49 . 2012-06-02 22:19 35864 ----a-w- c:windowssystem32wups.dll 2012-06-21 01:49 . 2012-06-02 22:19 577048 ----a-w- c:windowssystem32wuapi.dll 2012-06-21 01:49 . 2012-06-02 22:12 88576 ----a-w- c:windowssystem32wudriver.dll 2012-06-21 01:49 . 2012-06-02 12:19 171904 ----a-w- c:windowssystem32wuwebv.dll 2012-06-21 01:49 . 2012-06-02 12:12 33792 ----a-w- c:windowssystem32wuapp.exe 2012-06-13 23:43 . 2012-04-07 11:26 2342400 ----a-w- c:windowssystem32msi.dll . . . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2012-07-11 18:35 . 2012-04-11 19:56 426184 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2012-07-11 18:35 . 2011-07-18 18:33 70344 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-06-11 10:50 . 2012-06-11 10:50 159232 ----a-w- c:windowssystem32clinfo.exe 2012-06-11 10:50 . 2012-06-11 10:50 65024 ----a-w- c:windowssystem32OpenVideo.dll 2012-06-11 10:50 . 2012-06-11 10:50 56320 ----a-w- c:windowssystem32OVDecode.dll 2012-06-11 10:49 . 2012-06-11 10:49 13008896 ----a-w- c:windowssystem32amdocl.dll 2012-06-08 22:54 . 2012-06-08 22:54 249856 ------w- c:windowsSetup1.exe 2012-06-08 22:54 . 2012-06-08 22:54 73216 ----a-w- c:windowsST6UNST.EXE 2012-05-04 16:29 . 2012-02-28 18:01 772504 ----a-w- c:windowssystem32npdeployJava1.dll 2012-05-04 16:29 . 2010-04-16 07:02 687504 ----a-w- c:windowssystem32deployJava1.dll 2012-04-28 04:41 . 2012-06-12 20:31 919040 ----a-w- c:windowssystem32rdpcorets.dll 2012-04-28 03:17 . 2012-06-12 20:31 183808 ----a-w- c:windowssystem32driversrdpwd.sys 2012-04-26 04:45 . 2012-06-12 20:31 58880 ----a-w- c:windowssystem32rdpwsx.dll 2012-04-26 04:45 . 2012-06-12 20:31 129536 ----a-w- c:windowssystem32rdpcorekmts.dll 2012-04-26 04:41 . 2012-06-12 20:31 8192 ----a-w- c:windowssystem32rdrmemptylst.exe 2010-01-26 08:11 . 2011-07-14 20:09 444283 ----a-w- c:program filesCommon FilesWinPcapNmap.exe 2012-05-20 20:02 . 2011-06-23 17:55 97208 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxcomponentsbrowsercomps.dll 2006-05-03 08:06 163328 --sha-r- c:windowsSystem32flvDX.dll 2007-02-21 09:47 31232 --sha-r- c:windowsSystem32msfDX.dll 2008-03-16 11:30 216064 --sha-r- c:windowsSystem32nbDX.dll 2010-01-06 21:00 107520 --sha-r- c:windowsSystem32TAKDSDecoder.dll . . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Note* empty entries & legit default entries are not shown REGEDIT4 . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers1TortoiseNormal] @="{C5994560-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994560-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers2TortoiseModified] @="{C5994561-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994561-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers3TortoiseConflict] @="{C5994562-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994562-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers4TortoiseLocked] @="{C5994563-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994563-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers5TortoiseReadOnly] @="{C5994564-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994564-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers6TortoiseDeleted] @="{C5994565-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994565-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers7TortoiseAdded] @="{C5994566-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994566-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers8TortoiseIgnored] @="{C5994567-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994567-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers9TortoiseUnversioned] @="{C5994568-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994568-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] "ISUSPM"="c:program filesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceISUSPM.exe" [2006-03-20 213936] "AtiTrayTools"="c:program filesRay AdamsATI Tray Toolsatitray.exe" [2011-04-16 929792] "DAEMON Tools Lite"="c:program filesDAEMON Tools LiteDTLite.exe" [2011-11-10 3514176] "uTorrent"="c:program filesuTorrentuTorrent.exe" [2012-07-04 904080] "Skype"="c:program filesSkypePhoneSkype.exe" [2012-06-05 17344176] "RocketDock"="c:program filesRocketDockRocketDock.exe" [2007-09-02 495616] "Steam"="c:program filesSteamsteam.exe" [2012-05-22 1242448] . [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] "DudeServer"="c:program filesDudedude.exe" [2011-01-03 4836352] "QuickTime Task"="c:program filesQuickTimeQTTask.exe" [2011-07-05 421888] "UnlockerAssistant"="c:program filesUnlockerUnlockerAssistant.exe" [2010-07-04 17408] "amd_dc_opt"="c:program filesAMDDual-Core Optimizeramd_dc_opt.exe" [2008-07-22 77824] "PLFSetL"="c:windowsPLFSetL.exe" [2008-07-03 94208] "RTHDVCPL"="c:program filesRealtekAudioHDARtHDVCpl.exe" [2011-10-17 11430504] "SynTPEnh"="c:program filesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe" [2011-06-23 2274600] "Adobe ARM"="c:program filesCommon FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712] "Bonus.SSR.FR10"="c:program filesABBYY FineReader 10Bonus.ScreenshotReader.exe" [2011-06-08 941320] "DivXUpdate"="c:program filesDivXDivX UpdateDivXUpdate.exe" [2011-07-28 1259376] "StartCCC"="c:program filesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCLIStart.exe" [2012-04-05 641664] "SunJavaUpdateSched"="c:program filesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe" [2012-01-17 252296] "LManager"="c:program filesLaunch ManagerLManager.EXE" [2009-09-15 842248] . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciessystem] "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0) "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3) "EnableLUA"= 0 (0x0) "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0) "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0) "NoVirtMemPage"= 0 (0x0) "DisplayLastLogonInfo"= 1 (0x1) . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer] "NoCustomizeThisFolder"= 0 (0x0) . [HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer] "TaskbarNoNotification"= 0 (0x0) "NoAutorun"= 1 (0x1) "DontSetAutoplayCheckbox"= 0 (0x0) . [HKEY_LOCAL_MACHINEsystemcurrentcontrolsetcontrolsession manager] BootExecute REG_MULTI_SZ 0 . [HKEY_LOCAL_MACHINEsystemcurrentcontrolsetcontrollsa] Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregGoogle Update] 2010-12-16 14:01 136176 ----atw- c:usersShteryanAppDataLocalGoogleUpdateGoogleUpdate.exe . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregSalem Secrets OLR] 2009-12-17 11:27 79104 ------w- c:progra~1Avanquest Software Publishing LtdOLRSalem SecretsBVRPOLR.exe . [HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionrun-] "Sony Ericsson PC Companion"="c:program filesSony EricssonSony Ericsson PC CompanionPCCompanion.exe" /systray /nologon . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionrun-] "PLFSetI"=c:windowsPLFSetI.exe . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftsecurity center] "AntiSpyWareDisableNotify"=dword:00000001 . R0 flqf4nvb;Vba32 Armour Driver;c:windowsSystem32Driversflqf4nvb.sys [x] R1 aswSnx;aswSnx; [x] R1 ntiomin;ntiomin; [x] R2 appdrvrem01;Application Driver Auto Removal Service (01);c:windowsSystem32appdrvrem01.exe svc [x] R2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:program filesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [x] R2 KMService;KMService;c:windowssystem32srvany.exe [x] R2 OMSI download service;Sony Ericsson OMSI download service;c:program filesSony EricssonSony Ericsson PC SuiteSupServ.exe [x] R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesSkypeUpdaterUpdater.exe [x] R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [x] R3 c2wts;Claims to Windows Token Service;c:program filesWindows Identity Foundationv3.5c2wtshost.exe [x] R3 cpuz130;cpuz130;c:usersShteryanAppDataLocalTempcpuz130cpuz_x32.sys [x] R3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;c:windowssystem32DRIVERSew_hwusbdev.sys [x] R3 ewusbnet;HUAWEI USB-NDIS miniport;c:windowssystem32DRIVERSewusbnet.sys [x] R3 GarenaPEngine;GarenaPEngine;c:usersShteryanAppDataLocalTempMJJ2536.tmp [x] R3 GGSAFERDriver;GGSAFER Driver;c:program filesGarena PlusRoomsafedrv.sys [x] R3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [x] R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;c:windowssystem32DRIVERSew_jubusenum.sys [x] R3 jrdusbser;Modem Interface Device for Legacy Serial Communication;c:windowssystem32DRIVERSjrdusbser.sys [x] R3 ManyCam;ManyCam Virtual Webcam, WDM Video Capture Driver;c:windowssystem32DRIVERSManyCam.sys [x] R3 MonitorFunction;Driver for Monitor;c:windowssystem32DRIVERSTVMonitor.sys [x] R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:program filesMozilla Maintenance Servicemaintenanceservice.exe [x] R3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:windowssystem32GameMon.des [x] R3 NSJCPVCBTKW;NSJCPVCBTKW;c:usersShteryanAppDataLocalTempNSJCPVCBTKW.exe [x] R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:program filesCommon FilesMicrosoft SharedOfficeSoftwareProtectionPlatformOSPPSVC.EXE [x] R3 PCANDIS4_RETWIFI;PCANDIS4_RETWIFI Protocol Driver;c:progra~1eEye Digital SecurityRetina Wireless ScannerPCANDIS4_RETWIFI.SYS [x] R3 PCANDIS5_WIFISCAN.SYS;PCANDIS5_WIFISCAN.SYS;c:program fileseEye Digital SecurityRetina Wireless ScannerPCANDIS5_WIFISCAN.SYS [x] R3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:windowssystem32Driverspcouffin.sys [x] R3 PsSdk40;PsSdk40;c:windowssystem32Driverspssdk40.sys [x] R3 PsSdkLBF;PsSdkLBF;c:windowssystem32Driverspssdklbf.sys [x] R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:windowssystem32driversrdpvideominiport.sys [x] R3 s1018bus;Sony Ericsson Device 1018 driver (WDM);c:windowssystem32DRIVERSs1018bus.sys [x] R3 s1018mdfl;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Filter;c:windowssystem32DRIVERSs1018mdfl.sys [x] R3 s1018mdm;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Driver;c:windowssystem32DRIVERSs1018mdm.sys [x] R3 s1018mgmt;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:windowssystem32DRIVERSs1018mgmt.sys [x] R3 s1018nd5;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (NDIS);c:windowssystem32DRIVERSs1018nd5.sys [x] R3 s1018obex;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC OBEX Interface;c:windowssystem32DRIVERSs1018obex.sys [x] R3 s1018unic;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (WDM);c:windowssystem32DRIVERSs1018unic.sys [x] R3 SIVDRIVER;SIV Kernel Driver;c:windowssystem32DriversSIVX32.sys [x] R3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:windowssystem32DRIVERSVSTAZL3.SYS [x] R3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:windowssystem32DRIVERSVSTDPV3.SYS [x] R3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:windowssystem32DRIVERSVSTCNXT3.SYS [x] R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:windowssystem32driverssynth3dvsc.sys [x] R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:windowssystem32driverstsusbflt.sys [x] R3 tsusbhub;tsusbhub;c:windowssystem32driverstsusbhub.sys [x] R3 VGPU;VGPU;c:windowssystem32driversrdvgkmd.sys [x] R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:windowssystem32DRIVERSvwifimp.sys [x] R3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;c:windowssystem32WatWatAdminSvc.exe [x] R3 winbondcir;Winbond IR Transceiver;c:windowssystem32DRIVERSwinbondcir.sys [x] R3 XDva348;XDva348;c:windowssystem32XDva348.sys [x] R3 XDva375;XDva375;c:windowssystem32XDva375.sys [x] R3 XDva398;XDva398;c:windowssystem32XDva398.sys [x] S0 sptd;sptd;c:windowsSystemRootSystem32Driverssptd.sys [x] S1 appdrv01;Application Driver (01);c:windowssystem32Driversappdrv01.sys [x] S1 atitray;atitray;c:program filesRay AdamsATI Tray Toolsatitray.sys [x] S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:windowssystem32DRIVERSvwififlt.sys [x] S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:program filesCommon FilesAdobeARM1.0armsvc.exe [x] S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:windowssystem32atiesrxx.exe [x] S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:windowssystem32driversaswMonFlt.sys [x] S2 ETService;Empowering Technology Service;c:program filesAcerEmpowering TechnologyServiceETService.exe [x] S2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine;c:program filesLogMeIn Hamachihamachi-2.exe [x] S2 HyperDeskCustomThemeEnabler;HyperDesk's Custom Theme Enabler;c:windowsInstallerMSI2CDD.tmp [x] S2 Live Updater Service;Live Updater Service;c:program filesAcerAcer UpdaterUpdaterService.exe [x] S2 npf;NetGroup Packet Filter Driver;c:windowssystem32driversnpf.sys [x] S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:program filesTeamViewerVersion7TeamViewer_Service.exe [x] S3 amdkmdag;amdkmdag;c:windowssystem32DRIVERSatikmdag.sys [x] S3 amdkmdap;amdkmdap;c:windowssystem32DRIVERSatikmpag.sys [x] S3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:windowssystem32driversAtihdW73.sys [x] S3 DKRtWrt;DKRtWrt;c:windowssystem32DRIVERSDKRtWrt.sys [x] S3 KMWDFILTERx86;HIDServiceDesc;c:windowssystem32DRIVERSKMWDFILTER.sys [x] S3 nuvotoncir;Nuvoton IR Transceiver;c:windowssystem32DRIVERSnuvotoncir.sys [x] S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:windowssystem32DriversRtsUStor.sys [x] . . Contents of the 'Scheduled Tasks' folder . 2012-07-13 c:windowsTasksAdobe Flash Player Updater.job - c:windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-11 18:35] . 2012-07-13 c:windowsTasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job - c:program filesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2011-07-10 18:17] . 2012-07-13 c:windowsTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-406150165-4229933280-2932400274-1001Core.job - c:usersShteryanAppDataLocalGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2010-12-16 14:01] . . ------- Supplementary Scan ------- . uStart Page = about:blank uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie uInternet Settings,ProxyOverride = <local> uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie uSearchURL,(Default) = hxxp://search.daum.net/search?nil_profile=ie&ref_code=ms&q=%s IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:windowssystem32GPhotos.scr/200 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1MIF5BA~1Office14EXCEL.EXE/3000 IE: Se&nd to OneNote - c:progra~1MIF5BA~1Office14ONBttnIE.dll/105 IE: Свали видеото с Free Download Manager - file://c:program filesFree Download Managerdlfvideo.htm IE: Свали всички с Free Download Manager - file://c:program filesFree Download Managerdlall.htm IE: Свали избраните с Free Download Manager - file://c:program filesFree Download Managerdlselected.htm IE: Свали с Free Download Manager - file://c:program filesFree Download Managerdllink.htm IE: {{77F665FD-3F60-4B0A-AE14-EC124B7A7FCE} - c:program filesICQ7.7ICQ.exe LSP: %SystemRoot%System32dynujwo.dll TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces{02C1951F-38D9-4B31-9F1C-7A3AC0D9AAA8}: NameServer = 212.39.90.42,212.39.90.43 FF - ProfilePath - c:usersShteryanAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesz5v5mp3d.default FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.facebook.com/home.php?ref=hp FF - prefs.js: network.proxy.type - 0 . - - - - ORPHANS REMOVED - - - - . URLSearchHooks-{09ec805c-cb2e-4d53-b0d3-a75a428b81c7} - (no file) ShellIconOverlayIdentifiers-{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} - (no file) ShellIconOverlayIdentifiers-{F5D1CF73-C196-48F8-AAAC-B9181E22B4E6} - (no file) ShellIconOverlayIdentifiers-{9AE343CB-BA45-4618-AF6A-0230EE6FC793} - (no file) HKCU-Run-Akamai NetSession Interface - c:usersShteryanAppDataLocalAkamainetsession_win.exe . . . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001servicesGarenaPEngine] "ImagePath"="??c:usersShteryanAppDataLocalTempMJJ2536.tmp" . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001servicesHyperDeskCustomThemeEnabler] "ImagePath"=""c:windowsInstallerMSI2CDD.tmp" -service" . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001servicesnpggsvc] "ImagePath"="c:windowssystem32GameMon.des -service" . --------------------- LOCKED REGISTRY KEYS --------------------- . [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}shellB20@O=5 *=0 *C*C*l*e*a*n*e*r*& command] @="c:Program FilesCCleanerccleaner.exe" . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}0000AllUserSettings] @Denied: (A) (Users) @Denied: (A) (Everyone) @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20) "BlindDial"=dword:00000000 . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}0001AllUserSettings] @Denied: (A) (Users) @Denied: (A) (Everyone) @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20) "BlindDial"=dword:00000000 . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}0002AllUserSettings] @Denied: (A) (Users) @Denied: (A) (Everyone) @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20) "BlindDial"=dword:00000000 . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}0006AllUserSettings] @Denied: (A) (Users) @Denied: (A) (Everyone) @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20) "BlindDial"=dword:00000000 . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}0007AllUserSettings] @Denied: (A) (Users) @Denied: (A) (Everyone) @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20) "BlindDial"=dword:00000000 . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlPCWSecurity] @Denied: (Full) (Everyone) . Completion time: 2012-07-13 23:38:42 ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-13 20:38 . Pre-Run: 19 060 756 480 bytes free Post-Run: 19 075 792 896 bytes free . - - End Of File - - 532BFC95BEFA05386D828664EF97BF0D

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Моля, изтеглете aswMBR и го запазете на вашия десктоп.

 • Кликнете с двоен клин на мишката върху файла aswMBR.exe за да го стартирате.
 • Изчакайте да изтегли дефинициите на avast!
 • От падащото меню посочете дял C: както е на снимката:
Публикувано изображение
 • Изберете Scan бутона, за да започне проверката.
 • Когато проверката завърши, натиснете бутона save log, запазете съдържанието на лог файла на десктопа и публикувайте съдържанието му в следващия си коментар.
Публикувано изображение Моля, изтеглете последната версия на TDSSKiller - оттук и я запазете на вашия декстоп.
 • Стартирайте TDSSKiller.exe за да стартирате приложението. След това кликнете върху бутона Change parameters.

  Публикувано изображение

 • Сложете отметки пред Verify Driver Digital Signature и Detect TDLFS file system и натиснете ОК.

  Публикувано изображение

 • Натиснете бутона Start Scan.

  Публикувано изображение

 • Ако подозрителен обект бъде засечен, действието по подразбиране ще бъде Skip, кликнете върху Continue.

  Публикувано изображение

 • Ако зловредни обекти бъдат намерени, тогава от падащото меню ще имате три възможности.

  Бъдете сигурни, че избраното действие е Cure и натиснете върху Continue > Рестартирайте за да бъде завършена поправката.

  Публикувано изображение

  Забележка: Ако Cure бутона не е наличен от възможностите, тогава моля изберете Skip бутона, не избирайте Delete освен ако не сте инструктирани затова.

 • Лог файл ще бъде създаден в свободната директория на дял C: . Потърсете за лог с името "TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt" и копирайте съдържанието му в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ужас това .. сканира 4 часа, че и повече ...

след 4 часа екрана стана черен и не можех да правя нищо, чаках го 20-на мин и ... го рестартирах ... това се отнася само за сканирането с aswMBR, лога ... е загубен нали така или мога да го намеря някъде

откри ми 2 "вируса" в игра, която бях теглил от интернет, от официалния им сайт, но както и да е ... ако трябва ще го пусна пак, за сега ще продължа с TDDSKiller-a

TDDSKiller

19:41:17.0375 5468 TDSS rootkit removing tool 2.7.45.0 Jul 9 2012 12:46:35

19:41:17.0627 5468 ============================================================

19:41:17.0627 5468 Current date / time: 2012/07/14 19:41:17.0627

19:41:17.0627 5468 SystemInfo:

19:41:17.0627 5468

19:41:17.0627 5468 OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0

19:41:17.0627 5468 Product type: Workstation

19:41:17.0628 5468 ComputerName: ACTEPUKC

19:41:17.0628 5468 UserName: Shteryan

19:41:17.0628 5468 Windows directory: C:Windows

19:41:17.0628 5468 System windows directory: C:Windows

19:41:17.0628 5468 Processor architecture: Intel x86

19:41:17.0628 5468 Number of processors: 2

19:41:17.0628 5468 Page size: 0x1000

19:41:17.0628 5468 Boot type: Normal boot

19:41:17.0628 5468 ============================================================

19:41:18.0433 5468 Drive DeviceHarddisk0DR0 - Size: 0x4A85D56000 (298.09 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x9801, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000050

19:41:18.0436 5468 ============================================================

19:41:18.0436 5468 DeviceHarddisk0DR0:

19:41:18.0436 5468 MBR partitions:

19:41:18.0436 5468 DeviceHarddisk0DR0Partition0: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x1800800, BlocksNum 0x11E16800

19:41:18.0436 5468 DeviceHarddisk0DR0Partition1: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x13617000, BlocksNum 0x11700000

19:41:18.0436 5468 ============================================================

19:41:18.0505 5468 C: <-> DeviceHarddisk0DR0Partition0

19:41:18.0568 5468 D: <-> DeviceHarddisk0DR0Partition1

19:41:18.0568 5468 ============================================================

19:41:18.0568 5468 Initialize success

19:41:18.0568 5468 ============================================================

19:41:38.0335 1284 ============================================================

19:41:38.0335 1284 Scan started

19:41:38.0335 1284 Mode: Manual; SigCheck; TDLFS;

19:41:38.0335 1284 ============================================================

19:41:39.0880 1284 1394ohci (1b133875b8aa8ac48969bd3458afe9f5) C:Windowssystem32drivers1394ohci.sys

19:41:40.0020 1284 1394ohci - ok

19:41:40.0082 1284 ACPI (cea80c80bed809aa0da6febc04733349) C:Windowssystem32driversACPI.sys

19:41:40.0114 1284 ACPI - ok

19:41:40.0176 1284 AcpiPmi (1efbc664abff416d1d07db115dcb264f) C:Windowssystem32driversacpipmi.sys

19:41:40.0332 1284 AcpiPmi - ok

19:41:40.0784 1284 AdobeARMservice (62b7936f9036dd6ed36e6a7efa805dc0) C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0armsvc.exe

19:41:40.0816 1284 AdobeARMservice - ok

19:41:41.0720 1284 AdobeFlashPlayerUpdateSvc (5e1a953c6472e7bb644892a4d0df5e72) C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe

19:41:41.0830 1284 AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok

19:41:42.0204 1284 adp94xx (21e785ebd7dc90a06391141aac7892fb) C:Windowssystem32DRIVERSadp94xx.sys

19:41:42.0251 1284 adp94xx - ok

19:41:42.0298 1284 adpahci (0c676bc278d5b59ff5abd57bbe9123f2) C:Windowssystem32DRIVERSadpahci.sys

19:41:42.0360 1284 adpahci - ok

19:41:42.0407 1284 adpu320 (7c7b5ee4b7b822ec85321fe23a27db33) C:Windowssystem32DRIVERSadpu320.sys

19:41:42.0422 1284 adpu320 - ok

19:41:42.0656 1284 AeLookupSvc (8b5eefeec1e6d1a72a06c526628ad161) C:WindowsSystem32aelupsvc.dll

19:41:42.0859 1284 AeLookupSvc - ok

19:41:42.0937 1284 AFD (9ebbba55060f786f0fcaa3893bfa2806) C:Windowssystem32driversafd.sys

19:41:43.0000 1284 AFD - ok

19:41:43.0062 1284 agp440 (507812c3054c21cef746b6ee3d04dd6e) C:Windowssystem32driversagp440.sys

19:41:43.0078 1284 agp440 - ok

19:41:43.0280 1284 aic78xx (8b30250d573a8f6b4bd23195160d8707) C:Windowssystem32DRIVERSdjsvs.sys

19:41:43.0327 1284 aic78xx - ok

19:41:43.0421 1284 ALG (18a54e132947cd98fea9accc57f98f13) C:WindowsSystem32alg.exe

19:41:43.0468 1284 ALG - ok

19:41:43.0530 1284 aliide (0d40bcf52ea90fc7df2aeab6503dea44) C:Windowssystem32driversaliide.sys

19:41:43.0546 1284 aliide - ok

19:41:43.0951 1284 AMD External Events Utility (50ebbb86e493bd9ab7ddf914a90eef8e) C:Windowssystem32atiesrxx.exe

19:41:44.0092 1284 AMD External Events Utility - ok

19:41:44.0154 1284 amdagp (3c6600a0696e90a463771c7422e23ab5) C:Windowssystem32driversamdagp.sys

19:41:44.0170 1284 amdagp - ok

19:41:44.0248 1284 amdide (cd5914170297126b6266860198d1d4f0) C:Windowssystem32driversamdide.sys

19:41:44.0263 1284 amdide - ok

19:41:44.0357 1284 AmdK8 (00dda200d71bac534bf56a9db5dfd666) C:Windowssystem32DRIVERSamdk8.sys

19:41:44.0388 1284 AmdK8 - ok

19:41:54.0871 1284 amdkmdag (70eb74785ab7fc603fef19d87b7a7946) C:Windowssystem32DRIVERSatikmdag.sys

19:41:55.0246 1284 amdkmdag - ok

19:41:57.0492 1284 amdkmdap (ba99833bbde9c4ff389fc8114fb14843) C:Windowssystem32DRIVERSatikmpag.sys

19:41:57.0617 1284 amdkmdap - ok

19:41:57.0679 1284 AmdLLD (ad8fa28d8ed0d0a689a0559085ce0f18) C:Windowssystem32DRIVERSAmdLLD.sys

19:41:57.0726 1284 AmdLLD - ok

19:41:57.0851 1284 AmdPPM (3cbf30f5370fda40dd3e87df38ea53b6) C:Windowssystem32DRIVERSamdppm.sys

19:41:57.0898 1284 AmdPPM - ok

19:41:58.0085 1284 amdsata (d320bf87125326f996d4904fe24300fc) C:Windowssystem32driversamdsata.sys

19:41:58.0100 1284 amdsata - ok

19:41:58.0319 1284 amdsbs (ea43af0c423ff267355f74e7a53bdaba) C:Windowssystem32DRIVERSamdsbs.sys

19:41:58.0366 1284 amdsbs - ok

19:41:58.0397 1284 amdxata (46387fb17b086d16dea267d5be23a2f2) C:Windowssystem32driversamdxata.sys

19:41:58.0412 1284 amdxata - ok

19:42:03.0389 1284 appdrv01 (98f481241ba8bba38aa565bd3bf678f9) C:Windowssystem32Driversappdrv01.sys

19:42:03.0514 1284 appdrv01 - ok

19:42:03.0950 1284 appdrvrem01 - ok

19:42:04.0387 1284 AppID (aea177f783e20150ace5383ee368da19) C:Windowssystem32driversappid.sys

19:42:04.0496 1284 AppID - ok

19:42:04.0637 1284 AppIDSvc (62a9c86cb6085e20db4823e4e97826f5) C:WindowsSystem32appidsvc.dll

19:42:04.0699 1284 AppIDSvc - ok

19:42:04.0730 1284 Appinfo (fb1959012294d6ad43e5304df65e3c26) C:WindowsSystem32appinfo.dll

19:42:04.0777 1284 Appinfo - ok

19:42:04.0871 1284 AppMgmt (a45d184df6a8803da13a0b329517a64a) C:WindowsSystem32appmgmts.dll

19:42:04.0949 1284 AppMgmt - ok

19:42:05.0089 1284 arc (2932004f49677bd84dbc72edb754ffb3) C:Windowssystem32DRIVERSarc.sys

19:42:05.0105 1284 arc - ok

19:42:05.0136 1284 arcsas (5d6f36c46fd283ae1b57bd2e9feb0bc7) C:Windowssystem32DRIVERSarcsas.sys

19:42:05.0152 1284 arcsas - ok

19:42:05.0760 1284 aspnet_state (776acefa0ca9df0faa51a5fb2f435705) C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319aspnet_state.exe

19:42:05.0807 1284 aspnet_state - ok

19:42:05.0932 1284 aswMonFlt (db4f54dc3b9b537952e83f1925a4c1dc) C:Windowssystem32driversaswMonFlt.sys

19:42:05.0947 1284 aswMonFlt - ok

19:42:06.0025 1284 AswRdr (a25a20789281fbb3b6296e5cbb2e2861) C:Windowssystem32driversAswRdr.sys

19:42:06.0072 1284 AswRdr - ok

19:42:06.0914 1284 aswSnx (a1753b1b53d4ab7a50a28c527ceeeade) C:Windowssystem32driversaswSnx.sys

19:42:07.0008 1284 aswSnx - ok

19:42:07.0039 1284 AsyncMac (add2ade1c2b285ab8378d2daaf991481) C:Windowssystem32DRIVERSasyncmac.sys

19:42:07.0164 1284 AsyncMac - ok

19:42:07.0320 1284 atapi (338c86357871c167a96ab976519bf59e) C:Windowssystem32driversatapi.sys

19:42:07.0382 1284 atapi - ok

19:42:09.0254 1284 athr (d59e7a5daa08c91172e95b4f1ca6d8c3) C:Windowssystem32DRIVERSathr.sys

19:42:09.0410 1284 athr - ok

19:42:10.0206 1284 AtiHDAudioService (434192d027a6a11e32e1c74c7c43e1ed) C:Windowssystem32driversAtihdW73.sys

19:42:10.0222 1284 AtiHDAudioService - ok

19:42:10.0284 1284 AtiHdmiService (36a49b49e982450ac117eda6ab35bdf5) C:Windowssystem32driversAtiHdmi.sys

19:42:10.0315 1284 AtiHdmiService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

19:42:10.0315 1284 AtiHdmiService - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

19:42:11.0282 1284 atikmdag (70eb74785ab7fc603fef19d87b7a7946) C:Windowssystem32DRIVERSatikmdag.sys

19:42:11.0407 1284 atikmdag - ok

19:42:13.0576 1284 AtiPcie (aca01c43d065e546c6dc88ea669ceca6) C:Windowssystem32DRIVERSAtiPcie.sys

19:42:13.0622 1284 AtiPcie - ok

19:42:13.0716 1284 ATITool (0e4bb35c5305099ac82053ac992e3e0e) C:Windowssystem32DRIVERSATITool.sys

19:42:13.0763 1284 ATITool ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

19:42:13.0763 1284 ATITool - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

19:42:14.0059 1284 atitray (6cceb2cb70eaf24df999ebf1dea67ea9) C:Program FilesRay AdamsATI Tray Toolsatitray.sys

19:42:14.0122 1284 atitray ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

19:42:14.0122 1284 atitray - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

19:42:14.0558 1284 AudioEndpointBuilder (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:WindowsSystem32Audiosrv.dll

19:42:14.0652 1284 AudioEndpointBuilder - ok

19:42:14.0652 1284 Audiosrv (ce3b4e731638d2ef62fcb419be0d39f0) C:WindowsSystem32Audiosrv.dll

19:42:14.0683 1284 Audiosrv - ok

19:42:14.0761 1284 avast! Antivirus - ok

19:42:14.0839 1284 AxInstSV (6e30d02aac9cac84f421622e3a2f6178) C:WindowsSystem32AxInstSV.dll

19:42:14.0917 1284 AxInstSV - ok

19:42:15.0307 1284 b06bdrv (1a231abec60fd316ec54c66715543cec) C:Windowssystem32DRIVERSbxvbdx.sys

19:42:15.0416 1284 b06bdrv - ok

19:42:15.0510 1284 b57nd60x (bd8869eb9cde6bbe4508d869929869ee) C:Windowssystem32DRIVERSb57nd60x.sys

19:42:15.0557 1284 b57nd60x - ok

19:42:15.0666 1284 BDESVC (ee1e9c3bb8228ae423dd38db69128e71) C:WindowsSystem32bdesvc.dll

19:42:15.0713 1284 BDESVC - ok

19:42:15.0728 1284 Beep (505506526a9d467307b3c393dedaf858) C:Windowssystem32driversBeep.sys

19:42:15.0791 1284 Beep - ok

19:42:15.0884 1284 BFE (1e2bac209d184bb851e1a187d8a29136) C:WindowsSystem32bfe.dll

19:42:15.0962 1284 BFE - ok

19:42:16.0118 1284 BITS (e585445d5021971fae10393f0f1c3961) C:Windowssystem32qmgr.dll

19:42:16.0212 1284 BITS - ok

19:42:16.0274 1284 blbdrive (2287078ed48fcfc477b05b20cf38f36f) C:Windowssystem32DRIVERSblbdrive.sys

19:42:16.0306 1284 blbdrive - ok

19:42:16.0368 1284 bowser (8f2da3028d5fcbd1a060a3de64cd6506) C:Windowssystem32DRIVERSbowser.sys

19:42:16.0430 1284 bowser - ok

19:42:16.0493 1284 BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:Windowssystem32DRIVERSBrFiltLo.sys

19:42:16.0555 1284 BrFiltLo - ok

19:42:16.0586 1284 BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:Windowssystem32DRIVERSBrFiltUp.sys

19:42:16.0680 1284 BrFiltUp - ok

19:42:16.0727 1284 BridgeMP (77361d72a04f18809d0efb6cceb74d4b) C:Windowssystem32DRIVERSbridge.sys

19:42:16.0789 1284 BridgeMP - ok

19:42:17.0023 1284 Browser (6e11f33d14d020f58d5e02e4d67dfa19) C:WindowsSystem32browser.dll

19:42:17.0101 1284 Browser - ok

19:42:17.0944 1284 Brserid (845b8ce732e67f3b4133164868c666ea) C:WindowsSystem32DriversBrserid.sys

19:42:18.0022 1284 Brserid - ok

19:42:18.0053 1284 BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:WindowsSystem32DriversBrSerWdm.sys

19:42:18.0084 1284 BrSerWdm - ok

19:42:18.0178 1284 BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:WindowsSystem32DriversBrUsbMdm.sys

19:42:18.0224 1284 BrUsbMdm - ok

19:42:18.0240 1284 BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:WindowsSystem32DriversBrUsbSer.sys

19:42:18.0287 1284 BrUsbSer - ok

19:42:18.0380 1284 BTHMODEM (ed3df7c56ce0084eb2034432fc56565a) C:Windowssystem32DRIVERSbthmodem.sys

19:42:18.0521 1284 BTHMODEM - ok

19:42:18.0614 1284 bthserv (1df19c96eef6c29d1c3e1a8678e07190) C:Windowssystem32bthserv.dll

19:42:18.0661 1284 bthserv - ok

19:42:18.0942 1284 c2wts (7953c40d24bffe71ec7637edf9154c2c) C:Program FilesWindows Identity Foundationv3.5c2wtshost.exe

19:42:18.0958 1284 c2wts - ok

19:42:19.0348 1284 catchme - ok

19:42:19.0410 1284 cdfs (77ea11b065e0a8ab902d78145ca51e10) C:Windowssystem32DRIVERScdfs.sys

19:42:19.0457 1284 cdfs - ok

19:42:19.0800 1284 cdrom (be167ed0fdb9c1fa1133953c18d5a6c9) C:Windowssystem32DRIVERScdrom.sys

19:42:19.0925 1284 cdrom - ok

19:42:20.0128 1284 CertPropSvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:WindowsSystem32certprop.dll

19:42:20.0174 1284 CertPropSvc - ok

19:42:20.0362 1284 circlass (3fe3fe94a34df6fb06e6418d0f6a0060) C:Windowssystem32DRIVERScirclass.sys

19:42:20.0455 1284 circlass - ok

19:42:21.0188 1284 CLFS (635181e0e9bbf16871bf5380d71db02d) C:Windowssystem32CLFS.sys

19:42:21.0251 1284 CLFS - ok

19:42:21.0625 1284 clr_optimization_v2.0.50727_32 (d88040f816fda31c3b466f0fa0918f29) C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv2.0.50727mscorsvw.exe

19:42:21.0656 1284 clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok

19:42:22.0296 1284 clr_optimization_v4.0.30319_32 (c5a75eb48e2344abdc162bda79e16841) C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorsvw.exe

19:42:22.0358 1284 clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok

19:42:22.0374 1284 CmBatt (dea805815e587dad1dd2c502220b5616) C:Windowssystem32DRIVERSCmBatt.sys

19:42:22.0405 1284 CmBatt - ok

19:42:22.0452 1284 cmdide (c537b1db64d495b9b4717b4d6d9edbf2) C:Windowssystem32driverscmdide.sys

19:42:22.0468 1284 cmdide - ok

19:42:22.0514 1284 CNG (247b4ce2dab1160cd422d532d5241e1f) C:Windowssystem32Driverscng.sys

19:42:22.0546 1284 CNG - ok

19:42:22.0592 1284 Compbatt (a6023d3823c37043986713f118a89bee) C:Windowssystem32DRIVERScompbatt.sys

19:42:22.0608 1284 Compbatt - ok

19:42:22.0717 1284 CompositeBus (cbe8c58a8579cfe5fccf809e6f114e89) C:Windowssystem32driversCompositeBus.sys

19:42:22.0780 1284 CompositeBus - ok

19:42:22.0811 1284 COMSysApp - ok

19:42:23.0154 1284 cpuz130 - ok

19:42:23.0263 1284 crcdisk (2c4ebcfc84a9b44f209dff6c6e6c61d1) C:Windowssystem32DRIVERScrcdisk.sys

19:42:23.0279 1284 crcdisk - ok

19:42:23.0762 1284 CryptSvc (06e771aa596b8761107ab57e99f128d7) C:Windowssystem32cryptsvc.dll

19:42:23.0856 1284 CryptSvc - ok

19:42:24.0917 1284 CSC (3c2177a897b4ca2788c6fb0c3fd81d4b) C:Windowssystem32driverscsc.sys

19:42:25.0010 1284 CSC - ok

19:42:26.0274 1284 CscService (15f93b37f6801943360d9eb42485d5d3) C:WindowsSystem32cscsvc.dll

19:42:26.0336 1284 CscService - ok

19:42:26.0383 1284 DcomLaunch (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:Windowssystem32rpcss.dll

19:42:26.0446 1284 DcomLaunch - ok

19:42:27.0007 1284 defragsvc (8d6e10a2d9a5eed59562d9b82cf804e1) C:WindowsSystem32defragsvc.dll

19:42:27.0116 1284 defragsvc - ok

19:42:27.0475 1284 DfsC (f024449c97ec1e464aaffda18593db88) C:Windowssystem32Driversdfsc.sys

19:42:27.0584 1284 DfsC - ok

19:42:27.0943 1284 Dhcp (e9e01eb683c132f7fa27cd607b8a2b63) C:Windowssystem32dhcpcore.dll

19:42:28.0052 1284 Dhcp - ok

19:42:28.0162 1284 discache (1a050b0274bfb3890703d490f330c0da) C:Windowssystem32driversdiscache.sys

19:42:28.0224 1284 discache - ok

19:42:28.0286 1284 Disk (565003f326f99802e68ca78f2a68e9ff) C:Windowssystem32DRIVERSdisk.sys

19:42:28.0302 1284 Disk - ok

19:42:30.0143 1284 Diskeeper (0b080464aa2ea3fcc7747b41988d6b92) C:Program FilesDiskeeper CorporationDiskeeperDkService.exe

19:42:30.0236 1284 Diskeeper - ok

19:42:31.0921 1284 DKbFltr (c701324c9e0c25dd9d60311bd87fbc84) C:Windowssystem32DRIVERSDKbFltr.sys

19:42:31.0937 1284 DKbFltr - ok

19:42:32.0046 1284 DKRtWrt (ab24ee68ff85a592586c03a3f339fcd5) C:Windowssystem32DRIVERSDKRtWrt.sys

19:42:32.0046 1284 DKRtWrt - ok

19:42:32.0467 1284 Dnscache (33ef4861f19a0736b11314aad9ae28d0) C:WindowsSystem32dnsrslvr.dll

19:42:32.0576 1284 Dnscache - ok

19:42:32.0779 1284 dot3svc (366ba8fb4b7bb7435e3b9eacb3843f67) C:WindowsSystem32dot3svc.dll

19:42:32.0888 1284 dot3svc - ok

19:42:32.0935 1284 DPS (8ec04ca86f1d68da9e11952eb85973d6) C:Windowssystem32dps.dll

19:42:32.0982 1284 DPS - ok

19:42:33.0091 1284 drmkaud (b918e7c5f9bf77202f89e1a9539f2eb4) C:Windowssystem32driversdrmkaud.sys

19:42:33.0107 1284 drmkaud - ok

19:42:34.0246 1284 DXGKrnl (23f5d28378a160352ba8f817bd8c71cb) C:WindowsSystem32driversdxgkrnl.sys

19:42:34.0277 1284 DXGKrnl - ok

19:42:34.0355 1284 EagleNT - ok

19:42:34.0604 1284 EapHost (8600142fa91c1b96367d3300ad0f3f3a) C:WindowsSystem32eapsvc.dll

19:42:34.0729 1284 EapHost - ok

19:42:35.0447 1284 ebdrv (024e1b5cac09731e4d868e64dbfb4ab0) C:Windowssystem32DRIVERSevbdx.sys

19:42:35.0587 1284 ebdrv - ok

19:42:35.0852 1284 EFS (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:WindowsSystem32lsass.exe

19:42:35.0915 1284 EFS - ok

19:42:36.0008 1284 ehRecvr (a8c362018efc87beb013ee28f29c0863) C:WindowsehomeehRecvr.exe

19:42:36.0071 1284 ehRecvr - ok

19:42:36.0102 1284 ehSched (d389bff34f80caede417bf9d1507996a) C:Windowsehomeehsched.exe

19:42:36.0133 1284 ehSched - ok

19:42:36.0305 1284 elxstor (0ed67910c8c326796faa00b2bf6d9d3c) C:Windowssystem32DRIVERSelxstor.sys

19:42:36.0336 1284 elxstor - ok

19:42:36.0367 1284 ErrDev (8fc3208352dd3912c94367a206ab3f11) C:Windowssystem32driverserrdev.sys

19:42:36.0414 1284 ErrDev - ok

19:42:36.0554 1284 ETService (c0fe39b8f686b7c70a666e716cc12b49) C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyServiceETService.exe

19:42:36.0586 1284 ETService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

19:42:36.0586 1284 ETService - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

19:42:36.0664 1284 EventSystem (f6916efc29d9953d5d0df06882ae8e16) C:Windowssystem32es.dll

19:42:36.0820 1284 EventSystem - ok

19:42:36.0835 1284 ewusbnet - ok

19:42:36.0851 1284 ew_hwusbdev - ok

19:42:36.0913 1284 exfat (2dc9108d74081149cc8b651d3a26207f) C:Windowssystem32driversexfat.sys

19:42:36.0944 1284 exfat - ok

19:42:36.0991 1284 fastfat (7e0ab74553476622fb6ae36f73d97d35) C:Windowssystem32driversfastfat.sys

19:42:37.0038 1284 fastfat - ok

19:42:37.0132 1284 Fax (967ea5b213e9984cbe270205df37755b) C:Windowssystem32fxssvc.exe

19:42:37.0194 1284 Fax - ok

19:42:37.0256 1284 fdc (e817a017f82df2a1f8cfdbda29388b29) C:Windowssystem32DRIVERSfdc.sys

19:42:37.0272 1284 fdc - ok

19:42:37.0303 1284 fdPHost (f3222c893bd2f5821a0179e5c71e88fb) C:Windowssystem32fdPHost.dll

19:42:37.0350 1284 fdPHost - ok

19:42:37.0381 1284 FDResPub (7dbe8cbfe79efbdeb98c9fb08d3a9a5b) C:Windowssystem32fdrespub.dll

19:42:37.0428 1284 FDResPub - ok

19:42:37.0444 1284 FileInfo (6cf00369c97f3cf563be99be983d13d8) C:Windowssystem32driversfileinfo.sys

19:42:37.0459 1284 FileInfo - ok

19:42:37.0475 1284 Filetrace (42c51dc94c91da21cb9196eb64c45db9) C:Windowssystem32driversfiletrace.sys

19:42:37.0537 1284 Filetrace - ok

19:42:37.0568 1284 flpydisk (87907aa70cb3c56600f1c2fb8841579b) C:Windowssystem32DRIVERSflpydisk.sys

19:42:37.0600 1284 flpydisk - ok

19:42:37.0678 1284 flqf4nvb (04f76bc3aff4dd42a0ff860c8e70acc8) C:Windowssystem32Driversflqf4nvb.sys

19:42:37.0693 1284 flqf4nvb - ok

19:42:37.0740 1284 FltMgr (7520ec808e0c35e0ee6f841294316653) C:Windowssystem32driversfltmgr.sys

19:42:37.0756 1284 FltMgr - ok

19:42:37.0802 1284 FontCache (b3a5ec6b6b6673db7e87c2bcdbddc074) C:Windowssystem32FntCache.dll

19:42:37.0865 1284 FontCache - ok

19:42:38.0021 1284 FontCache3.0.0.0 (e56f39f6b7fda0ac77a79b0fd3de1a2f) C:WindowsMicrosoft.NetFrameworkv3.0WPFPresentationFontCache.exe

19:42:38.0036 1284 FontCache3.0.0.0 - ok

19:42:38.0099 1284 FreshIO - ok

19:42:38.0161 1284 FsDepends (1a16b57943853e598cff37fe2b8cbf1d) C:Windowssystem32driversFsDepends.sys

19:42:38.0177 1284 FsDepends - ok

19:42:38.0239 1284 Fs_Rec (7dae5ebcc80e45d3253f4923dc424d05) C:Windowssystem32driversFs_Rec.sys

19:42:38.0255 1284 Fs_Rec - ok

19:42:38.0348 1284 fvevol (8a73e79089b282100b9393b644cb853b) C:Windowssystem32DRIVERSfvevol.sys

19:42:38.0364 1284 fvevol - ok

19:42:38.0411 1284 gagp30kx (65ee0c7a58b65e74ae05637418153938) C:Windowssystem32DRIVERSgagp30kx.sys

19:42:38.0426 1284 gagp30kx - ok

19:42:38.0676 1284 GarenaPEngine - ok

19:42:38.0754 1284 gdrv (d556cb79967e92b5cc69686d16c1d846) C:Windowsgdrv.sys

19:42:38.0770 1284 gdrv - ok

19:42:38.0894 1284 GGSAFERDriver - ok

19:42:39.0066 1284 giveio (77ebf3e9386daa51551af429052d88d0) C:Windowssystem32giveio.sys

19:42:39.0097 1284 giveio ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

19:42:39.0097 1284 giveio - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

19:42:39.0175 1284 gpsvc (e897eaf5ed6ba41e081060c9b447a673) C:WindowsSystem32gpsvc.dll

19:42:39.0253 1284 gpsvc - ok

19:42:39.0347 1284 gupdate (f02a533f517eb38333cb12a9e8963773) C:Program FilesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe

19:42:39.0362 1284 gupdate - ok

19:42:39.0362 1284 gupdatem (f02a533f517eb38333cb12a9e8963773) C:Program FilesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe

19:42:39.0378 1284 gupdatem - ok

19:42:39.0425 1284 gusvc (c1b577b2169900f4cf7190c39f085794) C:Program FilesGoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe

19:42:39.0440 1284 gusvc - ok

19:42:39.0503 1284 hamachi (833051c6c6c42117191935f734cfbd97) C:Windowssystem32DRIVERShamachi.sys

19:42:39.0518 1284 hamachi - ok

19:42:39.0659 1284 Hamachi2Svc (d1c12332326d7f4ab5cb57c660feed0b) C:Program FilesLogMeIn Hamachihamachi-2.exe

19:42:39.0721 1284 Hamachi2Svc - ok

19:42:39.0955 1284 hcw85cir (c44e3c2bab6837db337ddee7544736db) C:Windowssystem32drivershcw85cir.sys

19:42:39.0986 1284 hcw85cir - ok

19:42:40.0064 1284 HdAudAddService (a5ef29d5315111c80a5c1abad14c8972) C:Windowssystem32driversHdAudio.sys

19:42:40.0111 1284 HdAudAddService - ok

19:42:40.0158 1284 HDAudBus (9036377b8a6c15dc2eec53e489d159b5) C:Windowssystem32driversHDAudBus.sys

19:42:40.0205 1284 HDAudBus - ok

19:42:40.0236 1284 HidBatt (1d58a7f3e11a9731d0eaaaa8405acc36) C:Windowssystem32DRIVERSHidBatt.sys

19:42:40.0252 1284 HidBatt - ok

19:42:40.0283 1284 HidBth (89448f40e6df260c206a193a4683ba78) C:Windowssystem32DRIVERShidbth.sys

19:42:40.0314 1284 HidBth - ok

19:42:40.0361 1284 HidIr (cf50b4cf4a4f229b9f3c08351f99ca5e) C:Windowssystem32DRIVERShidir.sys

19:42:40.0408 1284 HidIr - ok

19:42:40.0470 1284 hidserv (2bc6f6a1992b3a77f5f41432ca6b3b6b) C:WindowsSystem32hidserv.dll

19:42:40.0501 1284 hidserv - ok

19:42:40.0564 1284 HidUsb (10c19f8290891af023eaec0832e1eb4d) C:Windowssystem32DRIVERShidusb.sys

19:42:40.0579 1284 HidUsb - ok

19:42:40.0642 1284 hkmsvc (196b4e3f4cccc24af836ce58facbb699) C:Windowssystem32kmsvc.dll

19:42:40.0704 1284 hkmsvc - ok

19:42:40.0751 1284 HomeGroupListener (6658f4404de03d75fe3ba09f7aba6a30) C:Windowssystem32ListSvc.dll

19:42:40.0766 1284 HomeGroupListener - ok

19:42:40.0860 1284 HomeGroupProvider (dbc02d918fff1cad628acbe0c0eaa8e8) C:Windowssystem32provsvc.dll

19:42:40.0907 1284 HomeGroupProvider - ok

19:42:40.0969 1284 HpSAMD (295fdc419039090eb8b49ffdbb374549) C:Windowssystem32driversHpSAMD.sys

19:42:40.0985 1284 HpSAMD - ok

19:42:41.0063 1284 HTTP (871917b07a141bff43d76d8844d48106) C:Windowssystem32driversHTTP.sys

19:42:41.0110 1284 HTTP - ok

19:42:41.0125 1284 huawei_enumerator - ok

19:42:41.0141 1284 hwdatacard - ok

19:42:41.0172 1284 hwpolicy (0c4e035c7f105f1299258c90886c64c5) C:Windowssystem32drivershwpolicy.sys

19:42:41.0188 1284 hwpolicy - ok

19:42:41.0281 1284 HyperDeskCustomThemeEnabler (306a0bb38e23d16ef51eaf43e26073a0) C:WindowsInstallerMSI2CDD.tmp

19:42:41.0312 1284 HyperDeskCustomThemeEnabler ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

19:42:41.0312 1284 HyperDeskCustomThemeEnabler - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

19:42:41.0359 1284 i8042prt (f151f0bdc47f4a28b1b20a0818ea36d6) C:Windowssystem32DRIVERSi8042prt.sys

19:42:41.0375 1284 i8042prt - ok

19:42:41.0437 1284 iaStor (db81f413fa4e3f328cad7b5d59ef3f21) C:Windowssystem32DRIVERSiaStor.sys

19:42:41.0453 1284 iaStor - ok

19:42:41.0515 1284 iaStorV (5cd5f9a5444e6cdcb0ac89bd62d8b76e) C:Windowssystem32driversiaStorV.sys

19:42:41.0546 1284 iaStorV - ok

19:42:41.0734 1284 IDriverT (6f95324909b502e2651442c1548ab12f) C:Program FilesCommon FilesInstallShieldDriver1050Intel 32IDriverT.exe

19:42:41.0765 1284 IDriverT ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

19:42:41.0765 1284 IDriverT - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

19:42:42.0248 1284 idsvc (c521d7eb6497bb1af6afa89e322fb43c) C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv3.0Windows Communication Foundationinfocard.exe

19:42:42.0311 1284 idsvc - ok

19:42:42.0841 1284 iirsp (4173ff5708f3236cf25195fecd742915) C:Windowssystem32DRIVERSiirsp.sys

19:42:42.0888 1284 iirsp - ok

19:42:44.0167 1284 IKEEXT (f95622f161474511b8d80d6b093aa610) C:WindowsSystem32ikeext.dll

19:42:44.0245 1284 IKEEXT - ok

19:42:44.0308 1284 int15 (c6e5276c00ebdeb096bb5ef4b797d1b6) C:Windowssystem32driversint15.sys

19:42:44.0323 1284 int15 - ok

19:42:46.0398 1284 IntcAzAudAddService (345ac48d17f5c2f2aa1ee50d34c3978b) C:Windowssystem32driversRTKVHDA.sys

19:42:46.0554 1284 IntcAzAudAddService - ok

19:42:47.0318 1284 intelide (a0f12f2c9ba6c72f3987ce780e77c130) C:Windowssystem32driversintelide.sys

19:42:47.0334 1284 intelide - ok

19:42:47.0443 1284 intelppm (3b514d27bfc4accb4037bc6685f766e0) C:Windowssystem32DRIVERSintelppm.sys

19:42:47.0459 1284 intelppm - ok

19:42:47.0677 1284 IPBusEnum (acb364b9075a45c0736e5c47be5cae19) C:Windowssystem32ipbusenum.dll

19:42:47.0771 1284 IPBusEnum - ok

19:42:47.0786 1284 IpFilterDriver (709d1761d3b19a932ff0238ea6d50200) C:Windowssystem32DRIVERSipfltdrv.sys

19:42:47.0818 1284 IpFilterDriver - ok

19:42:47.0942 1284 iphlpsvc (4d65a07b795d6674312f879d09aa7663) C:WindowsSystem32iphlpsvc.dll

19:42:48.0020 1284 iphlpsvc - ok

19:42:48.0067 1284 IPMIDRV (4bd7134618c1d2a27466a099062547bf) C:Windowssystem32driversIPMIDrv.sys

19:42:48.0098 1284 IPMIDRV - ok

19:42:48.0145 1284 IPNAT (a5fa468d67abcdaa36264e463a7bb0cd) C:Windowssystem32driversipnat.sys

19:42:48.0192 1284 IPNAT - ok

19:42:48.0239 1284 IRENUM (42996cff20a3084a56017b7902307e9f) C:Windowssystem32driversirenum.sys

19:42:48.0270 1284 IRENUM - ok

19:42:48.0364 1284 isapnp (1f32bb6b38f62f7df1a7ab7292638a35) C:Windowssystem32driversisapnp.sys

19:42:48.0364 1284 isapnp - ok

19:42:48.0410 1284 iScsiPrt (cb7a9abb12b8415bce5d74994c7ba3ae) C:Windowssystem32DRIVERSmsiscsi.sys

19:42:48.0426 1284 iScsiPrt - ok

19:42:48.0832 1284 IviRegMgr (213822072085b5bbad9af30ab577d817) C:Program FilesCommon FilesInterVideoRegMgriviRegMgr.exe

19:42:48.0863 1284 IviRegMgr - ok

19:42:48.0925 1284 jrdusbser (119ab8740bacb9f1108f4dd02294569d) C:Windowssystem32DRIVERSjrdusbser.sys

19:42:48.0972 1284 jrdusbser - ok

19:42:49.0050 1284 kbdclass (adef52ca1aeae82b50df86b56413107e) C:Windowssystem32DRIVERSkbdclass.sys

19:42:49.0066 1284 kbdclass - ok

19:42:49.0144 1284 kbdhid (9e3ced91863e6ee98c24794d05e27a71) C:Windowssystem32DRIVERSkbdhid.sys

19:42:49.0206 1284 kbdhid - ok

19:42:49.0268 1284 KeyIso (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:Windowssystem32lsass.exe

19:42:49.0284 1284 KeyIso - ok

19:42:49.0409 1284 KMService (4635935fc972c582632bf45c26bfcb0e) C:Windowssystem32srvany.exe

19:42:49.0456 1284 KMService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

19:42:49.0456 1284 KMService - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

19:42:49.0518 1284 KMWDFILTERx86 (4476fe98aaf505acdcd3ee6360aabec1) C:Windowssystem32DRIVERSKMWDFILTER.sys

19:42:49.0534 1284 KMWDFILTERx86 - ok

19:42:49.0799 1284 KSecDD (b7895b4182c0d16f6efadeb8081e8d36) C:Windowssystem32Driversksecdd.sys

19:42:49.0861 1284 KSecDD - ok

19:42:49.0908 1284 KSecPkg (d30159ac9237519fbc62c6ec247d2d46) C:Windowssystem32Driversksecpkg.sys

19:42:49.0924 1284 KSecPkg - ok

19:42:50.0844 1284 KtmRm (89a7b9cc98d0d80c6f31b91c0a310fcd) C:Windowssystem32msdtckrm.dll

19:42:50.0891 1284 KtmRm - ok

19:42:51.0062 1284 L1E (14f63a275c1bff4d35e02de1127e8a85) C:Windowssystem32DRIVERSL1E62x86.sys

19:42:51.0094 1284 L1E - ok

19:42:51.0156 1284 LanmanServer (d64af876d53eca3668bb97b51b4e70ab) C:WindowsSystem32srvsvc.dll

19:42:51.0203 1284 LanmanServer - ok

19:42:51.0250 1284 LanmanWorkstation (58405e4f68ba8e4057c6e914f326aba2) C:WindowsSystem32wkssvc.dll

19:42:51.0296 1284 LanmanWorkstation - ok

19:42:51.0749 1284 Live Updater Service (93b73ded2bc688f140c6ae2fbad45789) C:Program FilesAcerAcer UpdaterUpdaterService.exe

19:42:51.0780 1284 Live Updater Service - ok

19:42:51.0874 1284 lltdio (f7611ec07349979da9b0ae1f18ccc7a6) C:Windowssystem32DRIVERSlltdio.sys

19:42:51.0920 1284 lltdio - ok

19:42:51.0983 1284 lltdsvc (5700673e13a2117fa3b9020c852c01e2) C:WindowsSystem32lltdsvc.dll

19:42:52.0014 1284 lltdsvc - ok

19:42:52.0045 1284 lmhosts (55ca01ba19d0006c8f2639b6c045e08b) C:WindowsSystem32lmhsvc.dll

19:42:52.0092 1284 lmhosts - ok

19:42:52.0139 1284 LSI_FC (eb119a53ccf2acc000ac71b065b78fef) C:Windowssystem32DRIVERSlsi_fc.sys

19:42:52.0154 1284 LSI_FC - ok

19:42:52.0170 1284 LSI_SAS (8ade1c877256a22e49b75d1cc9161f9c) C:Windowssystem32DRIVERSlsi_sas.sys

19:42:52.0186 1284 LSI_SAS - ok

19:42:52.0232 1284 LSI_SAS2 (dc9dc3d3daa0e276fd2ec262e38b11e9) C:Windowssystem32DRIVERSlsi_sas2.sys

19:42:52.0248 1284 LSI_SAS2 - ok

19:42:52.0264 1284 LSI_SCSI (0a036c7d7cab643a7f07135ac47e0524) C:Windowssystem32DRIVERSlsi_scsi.sys

19:42:52.0279 1284 LSI_SCSI - ok

19:42:52.0326 1284 luafv (6703e366cc18d3b6e534f5cf7df39cee) C:Windowssystem32driversluafv.sys

19:42:52.0388 1284 luafv - ok

19:42:52.0420 1284 ManyCam - ok

19:42:52.0466 1284 Mcx2Svc (bfb9ee8ee977efe85d1a3105abef6dd1) C:Windowssystem32Mcx2Svc.dll

19:42:52.0513 1284 Mcx2Svc - ok

19:42:52.0529 1284 mdmxsdk - ok

19:42:52.0607 1284 megasas (0fff5b045293002ab38eb1fd1fc2fb74) C:Windowssystem32DRIVERSmegasas.sys

19:42:52.0622 1284 megasas - ok

19:42:52.0669 1284 MegaSR (dcbab2920c75f390caf1d29f675d03d6) C:Windowssystem32DRIVERSMegaSR.sys

19:42:52.0700 1284 MegaSR - ok

19:42:52.0763 1284 MMCSS (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:Windowssystem32mmcss.dll

19:42:52.0810 1284 MMCSS - ok

19:42:52.0841 1284 Modem (f001861e5700ee84e2d4e52c712f4964) C:Windowssystem32driversmodem.sys

19:42:52.0903 1284 Modem - ok

19:42:52.0966 1284 monitor (79d10964de86b292320e9dfe02282a23) C:Windowssystem32DRIVERSmonitor.sys

19:42:52.0997 1284 monitor - ok

19:42:53.0044 1284 MonitorFunction (111a023266532c621ee69ae96e47081e) C:Windowssystem32DRIVERSTVMonitor.sys

19:42:53.0059 1284 MonitorFunction - ok

19:42:53.0153 1284 mouclass (fb18cc1d4c2e716b6b903b0ac0cc0609) C:Windowssystem32DRIVERSmouclass.sys

19:42:53.0168 1284 mouclass - ok

19:42:53.0215 1284 mouhid (2c388d2cd01c9042596cf3c8f3c7b24d) C:Windowssystem32DRIVERSmouhid.sys

19:42:53.0231 1284 mouhid - ok

19:42:53.0278 1284 mountmgr (fc8771f45ecccfd89684e38842539b9b) C:Windowssystem32driversmountmgr.sys

19:42:53.0293 1284 mountmgr - ok

19:42:53.0964 1284 MozillaMaintenance (96aa8ba23142cc8e2b30f3cae0c80254) C:Program FilesMozilla Maintenance Servicemaintenanceservice.exe

19:42:53.0995 1284 MozillaMaintenance - ok

19:42:54.0026 1284 mpio (2d699fb6e89ce0d8da14ecc03b3edfe0) C:Windowssystem32driversmpio.sys

19:42:54.0058 1284 mpio - ok

19:42:54.0245 1284 mpsdrv (ad2723a7b53dd1aacae6ad8c0bfbf4d0) C:Windowssystem32driversmpsdrv.sys

19:42:54.0323 1284 mpsdrv - ok

19:42:54.0838 1284 MpsSvc (9835584e999d25004e1ee8e5f3e3b881) C:Windowssystem32mpssvc.dll

19:42:54.0931 1284 MpsSvc - ok

19:42:54.0962 1284 MRxDAV (ceb46ab7c01c9f825f8cc6babc18166a) C:Windowssystem32driversmrxdav.sys

19:42:54.0994 1284 MRxDAV - ok

19:42:55.0087 1284 mrxsmb (5d16c921e3671636c0eba3bbaac5fd25) C:Windowssystem32DRIVERSmrxsmb.sys

19:42:55.0134 1284 mrxsmb - ok

19:42:55.0384 1284 mrxsmb10 (6d17a4791aca19328c685d256349fefc) C:Windowssystem32DRIVERSmrxsmb10.sys

19:42:55.0415 1284 mrxsmb10 - ok

19:42:55.0462 1284 mrxsmb20 (b81f204d146000be76651a50670a5e9e) C:Windowssystem32DRIVERSmrxsmb20.sys

19:42:55.0477 1284 mrxsmb20 - ok

19:42:55.0555 1284 msahci (012c5f4e9349e711e11e0f19a8589f0a) C:Windowssystem32driversmsahci.sys

19:42:55.0571 1284 msahci - ok

19:42:55.0618 1284 msdsm (55055f8ad8be27a64c831322a780a228) C:Windowssystem32driversmsdsm.sys

19:42:55.0633 1284 msdsm - ok

19:42:55.0680 1284 MSDTC (e1bce74a3bd9902b72599c0192a07e27) C:WindowsSystem32msdtc.exe

19:42:55.0742 1284 MSDTC - ok

19:42:55.0789 1284 Msfs (daefb28e3af5a76abcc2c3078c07327f) C:Windowssystem32driversMsfs.sys

19:42:55.0820 1284 Msfs - ok

19:42:55.0836 1284 mshidkmdf (3e1e5767043c5af9367f0056295e9f84) C:WindowsSystem32driversmshidkmdf.sys

19:42:55.0883 1284 mshidkmdf - ok

19:42:55.0930 1284 msisadrv (0a4e5757ae09fa9622e3158cc1aef114) C:Windowssystem32driversmsisadrv.sys

19:42:55.0945 1284 msisadrv - ok

19:42:56.0008 1284 MSiSCSI (90f7d9e6b6f27e1a707d4a297f077828) C:Windowssystem32iscsiexe.dll

19:42:56.0070 1284 MSiSCSI - ok

19:42:56.0070 1284 msiserver - ok

19:42:56.0101 1284 MSKSSRV (8c0860d6366aaffb6c5bb9df9448e631) C:Windowssystem32driversMSKSSRV.sys

19:42:56.0148 1284 MSKSSRV - ok

19:42:56.0179 1284 MSPCLOCK (3ea8b949f963562cedbb549eac0c11ce) C:Windowssystem32driversMSPCLOCK.sys

19:42:56.0273 1284 MSPCLOCK - ok

19:42:56.0288 1284 MSPQM (f456e973590d663b1073e9c463b40932) C:Windowssystem32driversMSPQM.sys

19:42:56.0351 1284 MSPQM - ok

19:42:56.0398 1284 MsRPC (0e008fc4819d238c51d7c93e7b41e560) C:Windowssystem32driversMsRPC.sys

19:42:56.0413 1284 MsRPC - ok

19:42:56.0522 1284 mssmbios (fc6b9ff600cc585ea38b12589bd4e246) C:Windowssystem32driversmssmbios.sys

19:42:56.0538 1284 mssmbios - ok

19:42:56.0585 1284 MSTEE (b42c6b921f61a6e55159b8be6cd54a36) C:Windowssystem32driversMSTEE.sys

19:42:56.0616 1284 MSTEE - ok

19:42:56.0632 1284 MTConfig (33599130f44e1f34631cea241de8ac84) C:Windowssystem32DRIVERSMTConfig.sys

19:42:56.0647 1284 MTConfig - ok

19:42:56.0678 1284 Mup (159fad02f64e6381758c990f753bcc80) C:Windowssystem32Driversmup.sys

19:42:56.0694 1284 Mup - ok

19:42:56.0741 1284 napagent (61d57a5d7c6d9afe10e77dae6e1b445e) C:Windowssystem32qagentRT.dll

19:42:56.0788 1284 napagent - ok

19:42:56.0866 1284 NativeWifiP (26384429fcd85d83746f63e798ab1480) C:Windowssystem32DRIVERSnwifi.sys

19:42:56.0912 1284 NativeWifiP - ok

19:42:57.0006 1284 NDIS (e7c54812a2aaf43316eb6930c1ffa108) C:Windowssystem32driversndis.sys

19:42:57.0053 1284 NDIS - ok

19:42:57.0100 1284 NdisCap (0e1787aa6c9191d3d319e8bafe86f80c) C:Windowssystem32DRIVERSndiscap.sys

19:42:57.0146 1284 NdisCap - ok

19:42:57.0209 1284 NdisTapi (e4a8aec125a2e43a9e32afeea7c9c888) C:Windowssystem32DRIVERSndistapi.sys

19:42:57.0256 1284 NdisTapi - ok

19:42:57.0661 1284 Ndisuio (d8a65dafb3eb41cbb622745676fcd072) C:Windowssystem32DRIVERSndisuio.sys

19:42:57.0770 1284 Ndisuio - ok

19:42:57.0911 1284 NdisWan (38fbe267e7e6983311179230facb1017) C:Windowssystem32DRIVERSndiswan.sys

19:42:57.0958 1284 NdisWan - ok

19:42:58.0004 1284 NDProxy (a4bdc541e69674fbff1a8ff00be913f2) C:Windowssystem32driversNDProxy.sys

19:42:58.0067 1284 NDProxy - ok

19:42:58.0207 1284 NetBIOS (80b275b1ce3b0e79909db7b39af74d51) C:Windowssystem32DRIVERSnetbios.sys

19:42:58.0316 1284 NetBIOS - ok

19:42:58.0582 1284 NetBT (280122ddcf04b378edd1ad54d71c1e54) C:Windowssystem32DRIVERSnetbt.sys

19:42:58.0613 1284 NetBT - ok

19:42:58.0769 1284 Netlogon (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:Windowssystem32lsass.exe

19:42:58.0784 1284 Netlogon - ok

19:42:59.0190 1284 Netman (7cccfca7510684768da22092d1fa4db2) C:WindowsSystem32netman.dll

19:42:59.0252 1284 Netman - ok

19:42:59.0424 1284 NetMsmqActivator (d22cd77d4f0d63d1169bb35911bff12d) C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319SMSvcHost.exe

19:42:59.0440 1284 NetMsmqActivator - ok

19:42:59.0440 1284 NetPipeActivator (d22cd77d4f0d63d1169bb35911bff12d) C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319SMSvcHost.exe

19:42:59.0455 1284 NetPipeActivator - ok

19:42:59.0502 1284 netprofm (8c338238c16777a802d6a9211eb2ba50) C:WindowsSystem32netprofm.dll

19:42:59.0549 1284 netprofm - ok

19:42:59.0596 1284 NetTcpActivator (d22cd77d4f0d63d1169bb35911bff12d) C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319SMSvcHost.exe

19:42:59.0611 1284 NetTcpActivator - ok

19:42:59.0611 1284 NetTcpPortSharing (d22cd77d4f0d63d1169bb35911bff12d) C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319SMSvcHost.exe

19:42:59.0627 1284 NetTcpPortSharing - ok

19:42:59.0689 1284 nfrd960 (1d85c4b390b0ee09c7a46b91efb2c097) C:Windowssystem32DRIVERSnfrd960.sys

19:42:59.0705 1284 nfrd960 - ok

19:42:59.0767 1284 NlaSvc (912084381d30d8b89ec4e293053f4710) C:WindowsSystem32nlasvc.dll

19:42:59.0830 1284 NlaSvc - ok

19:42:59.0892 1284 npf (b9730495e0cf674680121e34bd95a73b) C:Windowssystem32driversnpf.sys

19:42:59.0892 1284 npf - ok

19:42:59.0908 1284 Npfs (1db262a9f8c087e8153d89bef3d2235f) C:Windowssystem32driversNpfs.sys

19:42:59.0970 1284 Npfs - ok

19:43:00.0001 1284 npggsvc - ok

19:43:00.0079 1284 nsi (ba387e955e890c8a88306d9b8d06bf17) C:Windowssystem32nsisvc.dll

19:43:00.0110 1284 nsi - ok

19:43:00.0173 1284 nsiproxy (e9a0a4d07e53d8fea2bb8387a3293c58) C:Windowssystem32driversnsiproxy.sys

19:43:00.0220 1284 nsiproxy - ok

19:43:00.0422 1284 NSJCPVCBTKW - ok

19:43:00.0516 1284 Ntfs (81189c3d7763838e55c397759d49007a) C:Windowssystem32driversNtfs.sys

19:43:00.0578 1284 Ntfs - ok

19:43:01.0187 1284 ntiomin - ok

19:43:01.0327 1284 Null (f9756a98d69098dca8945d62858a812c) C:Windowssystem32driversNull.sys

19:43:01.0421 1284 Null - ok

19:43:01.0686 1284 nuvotoncir (7f5d69a031be0e7bdfb8126e1a212417) C:Windowssystem32DRIVERSnuvotoncir.sys

19:43:01.0780 1284 nuvotoncir - ok

19:43:02.0310 1284 nvraid (b3e25ee28883877076e0e1ff877d02e0) C:Windowssystem32driversnvraid.sys

19:43:02.0388 1284 nvraid - ok

19:43:02.0528 1284 nvstor (4380e59a170d88c4f1022eff6719a8a4) C:Windowssystem32driversnvstor.sys

19:43:02.0544 1284 nvstor - ok

19:43:02.0606 1284 nv_agp (5a0983915f02bae73267cc2a041f717d) C:Windowssystem32driversnv_agp.sys

19:43:02.0622 1284 nv_agp - ok

19:43:02.0809 1284 ohci1394 (08a70a1f2cdde9bb49b885cb817a66eb) C:Windowssystem32driversohci1394.sys

19:43:02.0934 1284 ohci1394 - ok

19:43:03.0293 1284 OMSI download service (da345de3b450e9e1691e7b9956d8ffc3) C:Program FilesSony EricssonSony Ericsson PC SuiteSupServ.exe

19:43:03.0371 1284 OMSI download service ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning

19:43:03.0371 1284 OMSI download service - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)

19:43:03.0511 1284 ose (9d10f99a6712e28f8acd5641e3a7ea6b) C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedSource EngineOSE.EXE

19:43:03.0527 1284 ose - ok

19:43:08.0285 1284 osppsvc (358a9cca612c68eb2f07ddad4ce1d8d7) C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOfficeSoftwareProtectionPlatformOSPPSVC.EXE

19:43:08.0503 1284 osppsvc - ok

19:43:09.0252 1284 p2pimsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:Windowssystem32pnrpsvc.dll

19:43:09.0299 1284 p2pimsvc - ok

19:43:09.0377 1284 p2psvc (59c3ddd501e39e006dac31bf55150d91) C:Windowssystem32p2psvc.dll

19:43:09.0424 1284 p2psvc - ok

19:43:09.0580 1284 Parport (2ea877ed5dd9713c5ac74e8ea7348d14) C:Windowssystem32DRIVERSparport.sys

19:43:09.0611 1284 Parport - ok

19:43:09.0673 1284 partmgr (3f34a1b4c5f6475f320c275e63afce9b) C:Windowssystem32driverspartmgr.sys

19:43:09.0689 1284 partmgr - ok

19:43:09.0798 1284 Parvdm (eb0a59f29c19b86479d36b35983daadc) C:Windowssystem32DRIVERSparvdm.sys

19:43:09.0907 1284 Parvdm - ok

19:43:10.0157 1284 PCANDIS4_RETWIFI - ok

19:43:10.0219 1284 PCANDIS5_WIFISCAN.SYS - ok

19:43:10.0734 1284 PcaSvc (358ab7956d3160000726574083dfc8a6) C:WindowsSystem32pcasvc.dll

19:43:10.0828 1284 PcaSvc - ok

19:43:10.0906 1284 pci (673e55c3498eb970088e812ea820aa8f) C:Windowssystem32driverspci.sys

19:43:10.0921 1284 pci - ok

19:43:10.0968 1284 pciide (afe86f419014db4e5593f69ffe26ce0a) C:Windowssystem32driverspciide.sys

19:43:10.0984 1284 pciide - ok

19:43:11.0046 1284 pcmcia (f396431b31693e71e8a80687ef523506) C:Windowssystem32DRIVERSpcmcia.sys

19:43:11.0077 1284 pcmcia - ok

19:43:11.0171 1284 pcouffin (5b6c11de7e839c05248ced8825470fef) C:Windowssystem32Driverspcouffin.sys

19:43:11.0202 1284 pcouffin - ok

19:43:11.0233 1284 pcw (250f6b43d2b613172035c6747aeeb19f) C:Windowssystem32driverspcw.sys

19:43:11.0249 1284 pcw - ok

19:43:11.0296 1284 PEAUTH (9e0104ba49f4e6973749a02bf41344ed) C:Windowssystem32driverspeauth.sys

19:43:11.0342 1284 PEAUTH - ok

19:43:14.0400 1284 PeerDistSvc (af4d64d2a57b9772cf3801950b8058a6) C:Windowssystem32peerdistsvc.dll

19:43:14.0509 1284 PeerDistSvc - ok

19:43:15.0695 1284 pla (414bba67a3ded1d28437eb66aeb8a720) C:Windowssystem32pla.dll

19:43:15.0851 1284 pla - ok

19:43:16.0880 1284 PlugPlay (ec7bc28d207da09e79b3e9faf8b232ca) C:Windowssystem32umpnpmgr.dll

19:43:16.0927 1284 PlugPlay - ok

19:43:16.0974 1284 PNRPAutoReg (63ff8572611249931eb16bb8eed6afc8) C:Windowssystem32pnrpauto.dll

19:43:17.0005 1284 PNRPAutoReg - ok

19:43:17.0052 1284 PNRPsvc (82a8521ddc60710c3d3d3e7325209bec) C:Windowssystem32pnrpsvc.dll

19:43:17.0068 1284 PNRPsvc - ok

19:43:17.0130 1284 PolicyAgent (53946b69ba0836bd95b03759530c81ec) C:WindowsSystem32ipsecsvc.dll

19:43:17.0192 1284 PolicyAgent - ok

19:43:17.0239 1284 Power (f87d30e72e03d579a5199ccb3831d6ea) C:Windowssystem32umpo.dll

19:43:17.0286 1284 Power - ok

19:43:17.0442 1284 PptpMiniport (631e3e205ad6d86f2aed6a4a8e69f2db) C:Windowssystem32DRIVERSraspptp.sys

19:43:17.0489 1284 PptpMiniport - ok

19:43:17.0551 1284 Processor (85b1e3a0c7585bc4aae6899ec6fcf011) C:Windowssystem32DRIVERSprocessr.sys

19:43:17.0567 1284 Processor - ok

19:43:17.0941 1284 ProfSvc (cadefac453040e370a1bdff3973be00d) C:Windowssystem32profsvc.dll

19:43:17.0988 1284 ProfSvc - ok

19:43:18.0175 1284 ProtectedStorage (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:Windowssystem32lsass.exe

19:43:18.0191 1284 ProtectedStorage - ok

19:43:18.0316 1284 Psched (6270ccae2a86de6d146529fe55b3246a) C:Windowssystem32DRIVERSpacer.sys

19:43:18.0378 1284 Psched - ok

19:43:19.0205 1284 PSI_SVC_2 (543a4ef0923bf70d126625b034ef25af) c:Program FilesCommon FilesProtexisLicense ServicePsiService_2.exe

19:43:19.0267 1284 PSI_SVC_2 - ok

19:43:19.0486 1284 PsSdk40 (dc6a43cdecc16cbd1ab8f26dccf49703) C:Windowssystem32Driverspssdk40.sys

19:43:19.0564 1284 PsSdk40 - ok

19:43:19.0579 1284 PsSdkLBF (69b25e6601c59115490def40fce53555) C:Windowssystem32Driverspssdklbf.sys

19:43:19.0595 1284 PsSdkLBF - ok

19:43:20.0624 1284 ql2300 (ab95ecf1f6659a60ddc166d8315b0751) C:Windowssystem32DRIVERSql2300.sys

19:43:20.0687 1284 ql2300 - ok

19:43:21.0124 1284 ql40xx (b4dd51dd25182244b86737dc51af2270) C:Windowssystem32DRIVERSql40xx.sys

19:43:21.0139 1284 ql40xx - ok

19:43:21.0638 1284 QWAVE (31ac809e7707eb580b2bdb760390765a) C:Windowssystem32qwave.dll

19:43:21.0670 1284 QWAVE - ok

19:43:21.0779 1284 QWAVEdrv (584078ca1b95ca72df2a27c336f9719d) C:Windowssystem32driversqwavedrv.sys

19:43:21.0857 1284 QWAVEdrv - ok

19:43:21.0872 1284 RasAcd (30a81b53c766d0133bb86d234e5556ab) C:Windowssystem32DRIVERSrasacd.sys

19:43:21.0919 1284 RasAcd - ok

19:43:21.0997 1284 RasAgileVpn (57ec4aef73660166074d8f7f31c0d4fd) C:Windowssystem32DRIVERSAgileVpn.sys

19:43:22.0044 1284 RasAgileVpn - ok

19:43:22.0106 1284 RasAuto (a60f1839849c0c00739787fd5ec03f13) C:WindowsSystem32rasauto.dll

19:43:22.0169 1284 RasAuto - ok

19:43:22.0231 1284 Rasl2tp (d9f91eafec2815365cbe6d167e4e332a) C:Windowssystem32DRIVERSrasl2tp.sys

19:43:22.0294 1284 Rasl2tp - ok

19:43:22.0403 1284 RasMan (cb9e04dc05eacf5b9a36ca276d475006) C:WindowsSystem32rasmans.dll

19:43:22.0465 1284 RasMan - ok

19:43:22.0496 1284 RasPppoe (0fe8b15916307a6ac12bfb6a63e45507) C:Windowssystem32DRIVERSraspppoe.sys

19:43:22.0528 1284 RasPppoe - ok

19:43:22.0887 1284 RasSstp (44101f495a83ea6401d886e7fd70096b) C:Windowssystem32DRIVERSrassstp.sys

19:43:22.0965 1284 RasSstp - ok

19:43:23.0043 1284 rdbss (d528bc58a489409ba40334ebf96a311b) C:Windowssystem32DRIVERSrdbss.sys

19:43:23.0105 1284 rdbss - ok

19:43:23.0121 1284 rdpbus (0d8f05481cb76e70e1da06ee9f0da9df) C:Windowssystem32DRIVERSrdpbus.sys

19:43:23.0152 1284 rdpbus - ok

19:43:23.0183 1284 RDPCDD (23dae03f29d253ae74c44f99e515f9a1) C:Windowssystem32DRIVERSRDPCDD.sys

19:43:23.0245 1284 RDPCDD - ok

19:43:23.0417 1284 RDPDR (b973fcfc50dc1434e1970a146f7e3885) C:Windowssystem32driversrdpdr.sys

19:43:23.0464 1284 RDPDR - ok

19:43:23.0557 1284 RDPENCDD (5a53ca1598dd4156d44196d200c94b8a) C:Windowssystem32driversrdpencdd.sys

19:43:23.0635 1284 RDPENCDD - ok

19:43:23.0698 1284 RDPREFMP (44b0a53cd4f27d50ed461dae0c0b4e1f) C:Windowssystem32driversrdprefmp.sys

19:43:23.0776 1284 RDPREFMP - ok

19:43:23.0854 1284 RdpVideoMiniport (68a0387f58e226deee23d9715955572a) C:Windowssystem32driversrdpvideominiport.sys

19:43:23.0901 1284 RdpVideoMiniport - ok

19:43:24.0135 1284 RDPWD (f031683e6d1fea157abb2ff260b51e61) C:Windowssystem32driversRDPWD.sys

19:43:24.0181 1284 RDPWD - ok

19:43:24.0431 1284 rdyboost (518395321dc96fe2c9f0e96ac743b656) C:Windowssystem32driversrdyboost.sys

19:43:24.0447 1284 rdyboost - ok

19:43:24.0509 1284 RemoteAccess (7b5e1419717fac363a31cc302895217a) C:WindowsSystem32mprdim.dll

19:43:24.0571 1284 RemoteAccess - ok

19:43:24.0634 1284 RemoteRegistry (cb9a8683f4ef2bf99e123d79950d7935) C:Windowssystem32regsvc.dll

19:43:24.0696 1284 RemoteRegistry - ok

19:43:24.0743 1284 RpcEptMapper (78d072f35bc45d9e4e1b61895c152234) C:WindowsSystem32RpcEpMap.dll

19:43:24.0790 1284 RpcEptMapper - ok

19:43:24.0852 1284 RpcLocator (94d36c0e44677dd26981d2bfeef2a29d) C:Windowssystem32locator.exe

19:43:24.0883 1284 RpcLocator - ok

19:43:24.0930 1284 RpcSs (7660f01d3b38aca1747e397d21d790af) C:Windowssystem32rpcss.dll

19:43:24.0977 1284 RpcSs - ok

19:43:25.0055 1284 rspndr (032b0d36ad92b582d869879f5af5b928) C:Windowssystem32DRIVERSrspndr.sys

19:43:25.0086 1284 rspndr - ok

19:43:25.0149 1284 RSUSBSTOR (247b0a8164069cd4fe6f3094c581b13b) C:Windowssystem32DriversRtsUStor.sys

19:43:25.0164 1284 RSUSBSTOR - ok

19:43:25.0242 1284 RTHDMIAzAudService (c5008a19f63439aef8ceedb0263dc592) C:Windowssystem32driversRtHDMIV.sys

19:43:25.0258 1284 RTHDMIAzAudService - ok

19:43:25.0320 1284 RTSTOR (4501c8fe11df3192fb68d0d595ea94cc) C:Windowssystem32driversRTSTOR.SYS

19:43:25.0336 1284 RTSTOR - ok

19:43:25.0429 1284 s1018bus (1c5c2cb892553d2cf3f45a4bb323fcd6) C:Windowssystem32DRIVERSs1018bus.sys

19:43:25.0476 1284 s1018bus - ok

19:43:25.0539 1284 s1018mdfl (38f5ea219593f19b6b3a1b9c169e3b61) C:Windowssystem32DRIVERSs1018mdfl.sys

19:43:25.0539 1284 s1018mdfl - ok

19:43:25.0617 1284 s1018mdm (666af6b64fc7df92d3ca4819ea91631d) C:Windowssystem32DRIVERSs1018mdm.sys

19:43:25.0632 1284 s1018mdm - ok

19:43:25.0663 1284 s1018mgmt (f4ceda6e2ddff2af8bd745615a7ca9c0) C:Windowssystem32DRIVERSs1018mgmt.sys

19:43:25.0679 1284 s1018mgmt - ok

19:43:25.0710 1284 s1018nd5 (3622d9ff2253dcbe885b10736609a4ca) C:Windowssystem32DRIVERSs1018nd5.sys

19:43:25.0710 1284 s1018nd5 - ok

19:43:25.0726 1284 s1018obex (49431efda842b474531c29ffae9f5d09) C:Windowssystem32DRIVERSs1018obex.sys

19:43:25.0741 1284 s1018obex - ok

19:43:25.0773 1284 s1018unic (ac6b514cb4474f4c867d7cdc9cd54f05) C:Windowssystem32DRIVERSs1018unic.sys

19:43:25.0788 1284 s1018unic - ok

19:43:25.0819 1284 s3cap (7fa7f2e249a5dcbb7970630e15e1f482) C:Windowssystem32driversvms3cap.sys

19:43:25.0882 1284 s3cap - ok

19:43:25.0944 1284 SamSs (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:Windowssystem32lsass.exe

19:43:25.0944 1284 SamSs - ok

19:43:26.0038 1284 SANDRA - ok

19:43:26.0116 1284 sbp2port (05d860da1040f111503ac416ccef2bca) C:Windowssystem32driverssbp2port.sys

19:43:26.0131 1284 sbp2port - ok

19:43:26.0568 1284 SCardSvr (8fc518ffe9519c2631d37515a68009c4) C:WindowsSystem32SCardSvr.dll

19:43:26.0677 1284 SCardSvr - ok

19:43:26.0849 1284 scfilter (0693b5ec673e34dc147e195779a4dcf6) C:Windowssystem32DRIVERSscfilter.sys

19:43:26.0958 1284 scfilter - ok

19:43:27.0645 1284 Schedule (a04bb13f8a72f8b6e8b4071723e4e336) C:Windowssystem32schedsvc.dll

19:43:27.0723 1284 Schedule - ok

19:43:27.0769 1284 SCPolicySvc (319c6b309773d063541d01df8ac6f55f) C:WindowsSystem32certprop.dll

19:43:27.0801 1284 SCPolicySvc - ok

19:43:27.0847 1284 SDRSVC (08236c4bce5edd0a0318a438af28e0f7) C:WindowsSystem32SDRSVC.dll

19:43:27.0894 1284 SDRSVC - ok

19:43:27.0988 1284 secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:Windowssystem32driverssecdrv.sys

19:43:28.0019 1284 secdrv - ok

19:43:28.0253 1284 seclogon (a59b3a4442c52060cc7a85293aa3546f) C:Windowssystem32seclogon.dll

19:43:28.0331 1284 seclogon - ok

19:43:28.0362 1284 SENS (dcb7fcdcc97f87360f75d77425b81737) C:Windowssystem32sens.dll

19:43:28.0409 1284 SENS - ok

19:43:28.0456 1284 SensrSvc (50087fe1ee447009c9cc2997b90de53f) C:Windowssystem32sensrsvc.dll

19:43:28.0503 1284 SensrSvc - ok

19:43:28.0549 1284 Serenum (9ad8b8b515e3df6acd4212ef465de2d1) C:Windowssystem32DRIVERSserenum.sys

19:43:28.0596 1284 Serenum - ok

19:43:28.0674 1284 Serial (5fb7fcea0490d821f26f39cc5ea3d1e2) C:Windowssystem32DRIVERSserial.sys

19:43:28.0690 1284 Serial - ok

19:43:28.0737 1284 sermouse (79bffb520327ff916a582dfea17aa813) C:Windowssystem32DRIVERSsermouse.sys

19:43:28.0783 1284 sermouse - ok

19:43:29.0095 1284 SessionEnv (4ae380f39a0032eab7dd953030b26d28) C:Windowssystem32sessenv.dll

19:43:29.0205 1284 SessionEnv - ok

19:43:29.0267 1284 sffdisk (9f976e1eb233df46fce808d9dea3eb9c) C:Windowssystem32driverssffdisk.sys

19:43:29.0283 1284 sffdisk - ok

19:43:29.0314 1284 sffp_mmc (932a68ee27833cfd57c1639d375f2731) C:Windowssystem32driverssffp_mmc.sys

19:43:29.0329 1284 sffp_mmc - ok

19:43:29.0361 1284 sffp_sd (6d4ccaedc018f1cf52866bbbaa235982) C:Windowssystem32driverssffp_sd.sys

19:43:29.0407 1284 sffp_sd - ok

19:43:29.0517 1284 sfloppy (db96666cc8312ebc45032f30b007a547) C:Windowssystem32DRIVERSsfloppy.sys

19:43:29.0532 1284 sfloppy - ok

19:43:30.0281 1284 SharedAccess (d1a079a0de2ea524513b6930c24527a2) C:WindowsSystem32ipnathlp.dll

19:43:30.0375 1284 SharedAccess - ok

19:43:30.0421 1284 ShellHWDetection (414da952a35bf5d50192e28263b40577) C:WindowsSystem32shsvcs.dll

19:43:30.0453 1284 ShellHWDetection - ok

19:43:30.0531 1284 sisagp (2565cac0dc9fe0371bdce60832582b2e) C:Windowssystem32driverssisagp.sys

19:43:30.0546 1284 sisagp - ok

19:43:30.0624 1284 SiSRaid2 (a9f0486851becb6dda1d89d381e71055) C:Windowssystem32DRIVERSSiSRaid2.sys

19:43:30.0640 1284 SiSRaid2 - ok

19:43:30.0671 1284 SiSRaid4 (3727097b55738e2f554972c3be5bc1aa) C:Windowssystem32DRIVERSsisraid4.sys

19:43:30.0687 1284 SiSRaid4 - ok

19:43:30.0780 1284 SIVDRIVER (7c957299ed2c6de4e3500e24d7f3f532) C:Windowssystem32DriversSIVX32.sys

19:43:30.0796 1284 SIVDRIVER - ok

19:43:31.0607 1284 SkypeUpdate (c70aebd3608ed9fcea2a1bae83567ffc) C:Program FilesSkypeUpdaterUpdater.exe

19:43:31.0654 1284 SkypeUpdate - ok

19:43:31.0701 1284 Smb (3e21c083b8a01cb70ba1f09303010fce) C:Windowssystem32DRIVERSsmb.sys

19:43:31.0732 1284 Smb - ok

19:43:31.0841 1284 SNMPTRAP (6a984831644eca1a33ffeae4126f4f37) C:WindowsSystem32snmptrap.exe

19:43:31.0857 1284 SNMPTRAP - ok

19:43:34.0524 1284 SNP2UVC (0302bc619d4a723317e7f8eb0c362bd3) C:Windowssystem32DRIVERSsnp2uvc.sys

19:43:34.0618 1284 SNP2UVC - ok

19:43:34.0852 1284 speedfan (3fa2e254bfbce52b3c6f1bf23aab6911) C:Windowssystem32speedfan.sys

19:43:34.0867 1284 speedfan - ok

19:43:34.0930 1284 spldr (95cf1ae7527fb70f7816563cbc09d942) C:Windowssystem32driversspldr.sys

19:43:34.0945 1284 spldr - ok

19:43:35.0008 1284 Spooler (866a43013535dc8587c258e43579c764) C:WindowsSystem32spoolsv.exe

19:43:35.0055 1284 Spooler - ok

19:43:35.0195 1284 sppsvc (cf87a1de791347e75b98885214ced2b8) C:Windowssystem32sppsvc.exe

19:43:35.0351 1284 sppsvc - ok

19:43:35.0523 1284 sppuinotify (b0180b20b065d89232a78a40fe56eaa6) C:Windowssystem32sppuinotify.dll

19:43:35.0569 1284 sppuinotify - ok

19:43:35.0679 1284 sptd (f42efefb765235f24b24e1d2b6f99f46) C:WindowsSystem32Driverssptd.sys

19:43:35.0679 1284 Suspicious file (NoAccess): C:WindowsSystem32Driverssptd.sys. md5: f42efefb765235f24b24e1d2b6f99f46

19:43:35.0679 1284 sptd ( LockedFile.Multi.Generic ) - warning

19:43:35.0679 1284 sptd - detected LockedFile.Multi.Generic (1)

19:43:35.0725 1284 srv (e4c2764065d66ea1d2d3ebc28fe99c46) C:Windowssystem32DRIVERSsrv.sys

19:43:35.0803 1284 srv - ok

19:43:35.0835 1284 srv2 (03f0545bd8d4c77fa0ae1ceedfcc71ab) C:Windowssystem32DRIVERSsrv2.sys

19:43:35.0850 1284 srv2 - ok

19:43:35.0928 1284 SrvHsfHDA (e00fdfaff025e94f9821153750c35a6d) C:Windowssystem32DRIVERSVSTAZL3.SYS

19:43:35.0944 1284 SrvHsfHDA - ok

19:43:36.0006 1284 SrvHsfV92 (ceb4e3b6890e1e42dca6694d9e59e1a0) C:Windowssystem32DRIVERSVSTDPV3.SYS

19:43:36.0053 1284 SrvHsfV92 - ok

19:43:36.0100 1284 SrvHsfWinac (bc0c7ea89194c299f051c24119000e17) C:Windowssystem32DRIVERSVSTCNXT3.SYS

19:43:36.0147 1284 SrvHsfWinac - ok

19:43:36.0193 1284 srvnet (be6bd660caa6f291ae06a718a4fa8abc) C:Windowssystem32DRIVERSsrvnet.sys

19:43:36.0256 1284 srvnet - ok

19:43:36.0334 1284 SSDPSRV (d887c9fd02ac9fa880f6e5027a43e118) C:WindowsSystem32ssdpsrv.dll

19:43:36.0396 1284 SSDPSRV - ok

19:43:36.0427 1284 SstpSvc (d318f23be45d5e3a107469eb64815b50) C:Windowssystem32sstpsvc.dll

19:43:36.0490 1284 SstpSvc - ok

19:43:36.0568 1284 Steam Client Service - ok

19:43:36.0615 1284 stexstor (db32d325c192b801df274bfd12a7e72b) C:Windowssystem32DRIVERSstexstor.sys

19:43:36.0630 1284 stexstor - ok

19:43:36.0693 1284 StiSvc (e1fb3706030fb4578a0d72c2fc3689e4) C:WindowsSystem32wiaservc.dll

19:43:36.0755 1284 StiSvc - ok

19:43:36.0817 1284 storflt (472af0311073dceceaa8fa18ba2bdf89) C:Windowssystem32driversvmstorfl.sys

19:43:36.0817 1284 storflt - ok

19:43:36.0849 1284 storvsc (dcaffd62259e0bdb433dd67b5bb37619) C:Windowssystem32driversstorvsc.sys

19:43:36.0864 1284 storvsc - ok

19:43:36.0880 1284 swenum (e58c78a848add9610a4db6d214af5224) C:Windowssystem32driversswenum.sys

19:43:36.0895 1284 swenum - ok

19:43:36.0973 1284 swprv (a28bd92df340e57b024ba433165d34d7) C:WindowsSystem32swprv.dll

19:43:37.0020 1284 swprv - ok

19:43:37.0036 1284 Synth3dVsc - ok

19:43:37.0114 1284 SynTP (cc3061ce537cb46ad71711f0df843383) C:Windowssystem32DRIVERSSynTP.sys

19:43:37.0192 1284 SynTP - ok

19:43:37.0410 1284 SysMain (36650d618ca34c9d357dfd3d89b2c56f) C:Windowssystem32sysmain.dll

19:43:37.0473 1284 SysMain - ok

19:43:37.0519 1284 TabletInputService (763fecdc3d30c815fe72dd57936c6cd1) C:WindowsSystem32TabSvc.dll

19:43:37.0551 1284 TabletInputService - ok

19:43:37.0644 1284 tap0901 (5c7c939bbd03784fe58c80578d065cc9) C:Windowssystem32DRIVERStap0901.sys

19:43:37.0660 1284 tap0901 - ok

19:43:37.0722 1284 TapiSrv (613bf4820361543956909043a265c6ac) C:WindowsSystem32tapisrv.dll

19:43:37.0785 1284 TapiSrv - ok

19:43:37.0847 1284 TBS (b799d9fdb26111737f58288d8dc172d9) C:WindowsSystem32tbssvc.dll

19:43:37.0894 1284 TBS - ok

19:43:37.0956 1284 Tcpip (7fa2e0f8b072bd04b77b421480b6cc22) C:Windowssystem32driverstcpip.sys

19:43:38.0019 1284 Tcpip - ok

19:43:38.0206 1284 TCPIP6 (7fa2e0f8b072bd04b77b421480b6cc22) C:Windowssystem32DRIVERStcpip.sys

19:43:38.0237 1284 TCPIP6 - ok

19:43:38.0362 1284 tcpipreg (cca24162e055c3714ce5a88b100c64ed) C:Windowssystem32driverstcpipreg.sys

19:43:38.0409 1284 tcpipreg - ok

19:43:38.0440 1284 TDPIPE (1cb91b2bd8f6dd367dfc2ef26fd751b2) C:Windowssystem32driverstdpipe.sys

19:43:38.0487 1284 TDPIPE - ok

19:43:38.0533 1284 TDTCP (2c2c5afe7ee4f620d69c23c0617651a8) C:Windowssystem32driverstdtcp.sys

19:43:38.0565 1284 TDTCP - ok

19:43:38.0611 1284 tdx (b459575348c20e8121d6039da063c704) C:Windowssystem32DRIVERStdx.sys

19:43:38.0658 1284 tdx - ok

19:43:38.0877 1284 TeamViewer7 (a4d2ce94b028ef1e437cf4ac3d8ff26c) C:Program FilesTeamViewerVersion7TeamViewer_Service.exe

19:43:39.0001 1284 TeamViewer7 - ok

19:43:39.0189 1284 TermDD (04dbf4b01ea4bf25a9a3e84affac9b20) C:Windowssystem32driverstermdd.sys

19:43:39.0204 1284 TermDD - ok

19:43:39.0267 1284 TermService (382c804c92811be57829d8e550a900e2) C:WindowsSystem32termsrv.dll

19:43:39.0345 1284 TermService - ok

19:43:39.0391 1284 Themes (42fb6afd6b79d9fe07381609172e7ca4) C:Windowssystem32themeservice.dll

19:43:39.0438 1284 Themes - ok

19:43:39.0516 1284 THREADORDER (146b6f43a673379a3c670e86d89be5ea) C:Windowssystem32mmcss.dll

19:43:39.0532 1284 THREADORDER - ok

19:43:39.0579 1284 TrkWks (4792c0378db99a9bc2ae2de6cfff0c3a) C:WindowsSystem32trkwks.dll

19:43:39.0610 1284 TrkWks - ok

19:43:39.0719 1284 TrustedInstaller (2c49b175aee1d4364b91b531417fe583) C:WindowsservicingTrustedInstaller.exe

19:43:39.0750 1284 TrustedInstaller - ok

19:43:39.0781 1284 tssecsrv (254bb140eee3c59d6114c1a86b636877) C:Windowssystem32DRIVERStssecsrv.sys

19:43:39.0844 1284 tssecsrv - ok

19:43:39.0906 1284 TsUsbFlt (fd1d6c73e6333be727cbcc6054247654) C:Windowssystem32driverstsusbflt.sys

19:43:39.0922 1284 TsUsbFlt - ok

19:43:39.0922 1284 tsusbhub - ok

19:43:40.0000 1284 tunnel (b2fa25d9b17a68bb93d58b0556e8c90d) C:Windowssystem32DRIVERStunnel.sys

19:43:40.0031 1284 tunnel - ok

19:43:40.0093 1284 uagp35 (750fbcb269f4d7dd2e420c56b795db6d) C:Windowssystem32DRIVERSuagp35.sys

19:43:40.0109 1284 uagp35 - ok

19:43:40.0156 1284 udfs (ee43346c7e4b5e63e54f927babbb32ff) C:Windowssystem32DRIVERSudfs.sys

19:43:40.0218 1284 udfs - ok

19:43:40.0296 1284 UI0Detect (8344fd4fce927880aa1aa7681d4927e5) C:Windowssystem32UI0Detect.exe

19:43:40.0374 1284 UI0Detect - ok

19:43:40.0452 1284 uliagpkx (44e8048ace47befbfdc2e9be4cbc8880) C:Windowssystem32driversuliagpkx.sys

19:43:40.0468 1284 uliagpkx - ok

19:43:40.0577 1284 umbus (d295bed4b898f0fd999fcfa9b32b071b) C:Windowssystem32driversumbus.sys

19:43:40.0608 1284 umbus - ok

19:43:40.0671 1284 UmPass (7550ad0c6998ba1cb4843e920ee0feac) C:Windowssystem32DRIVERSumpass.sys

19:43:40.0686 1284 UmPass - ok

19:43:40.0749 1284 UmRdpService (409994a8eaceee4e328749c0353527a0) C:WindowsSystem32umrdp.dll

19:43:40.0795 1284 UmRdpService - ok

19:43:40.0858 1284 upnphost (833fbb672460efce8011d262175fad33) C:WindowsSystem32upnphost.dll

19:43:40.0905 1284 upnphost - ok

19:43:40.0951 1284 usbccgp (bd9c55d7023c5de374507acc7a14e2ac) C:Windowssystem32DRIVERSusbccgp.sys

19:43:40.0998 1284 usbccgp - ok

19:43:41.0404 1284 usbcir (04ec7cec62ec3b6d9354eee93327fc82) C:Windowssystem32driversusbcir.sys

19:43:41.0497 1284 usbcir - ok

19:43:41.0685 1284 usbehci (f92de757e4b7ce9c07c5e65423f3ae3b) C:Windowssystem32driversusbehci.sys

19:43:41.0763 1284 usbehci - ok

19:43:41.0809 1284 usbhub (8dc94aec6a7e644a06135ae7506dc2e9) C:Windowssystem32DRIVERSusbhub.sys

19:43:41.0841 1284 usbhub - ok

19:43:42.0028 1284 usbohci (e185d44fac515a18d9deddc23c2cdf44) C:Windowssystem32driversusbohci.sys

19:43:42.0075 1284 usbohci - ok

19:43:42.0168 1284 usbprint (797d862fe0875e75c7cc4c1ad7b30252) C:Windowssystem32DRIVERSusbprint.sys

19:43:42.0262 1284 usbprint - ok

19:43:42.0309 1284 USBSTOR (f991ab9cc6b908db552166768176896a) C:Windowssystem32DRIVERSUSBSTOR.SYS

19:43:42.0355 1284 USBSTOR - ok

19:43:42.0402 1284 usbuhci (68df884cf41cdada664beb01daf67e3d) C:Windowssystem32driversusbuhci.sys

19:43:42.0418 1284 usbuhci - ok

19:43:42.0465 1284 usbvideo (45f4e7bf43db40a6c6b4d92c76cbc3f2) C:WindowsSystem32Driversusbvideo.sys

19:43:42.0511 1284 usbvideo - ok

19:43:42.0730 1284 UxSms (081e6e1c91aec36758902a9f727cd23c) C:WindowsSystem32uxsms.dll

19:43:42.0823 1284 UxSms - ok

19:43:42.0979 1284 VaultSvc (81951f51e318aecc2d68559e47485cc4) C:Windowssystem32lsass.exe

19:43:42.0995 1284 VaultSvc - ok

19:43:43.0073 1284 vdrvroot (a059c4c3edb09e07d21a8e5c0aabd3cb) C:Windowssystem32driversvdrvroot.sys

19:43:43.0089 1284 vdrvroot - ok

19:43:43.0510 1284 vds (c3cd30495687c2a2f66a65ca6fd89be9) C:WindowsSystem32vds.exe

19:43:43.0619 1284 vds - ok

19:43:43.0744 1284 vga (17c408214ea61696cec9c66e388b14f3) C:Windowssystem32DRIVERSvgapnp.sys

19:43:43.0806 1284 vga - ok

19:43:43.0884 1284 VgaSave (8e38096ad5c8570a6f1570a61e251561) C:WindowsSystem32driversvga.sys

19:43:43.0915 1284 VgaSave - ok

19:43:43.0962 1284 VGPU - ok

19:43:44.0056 1284 vhdmp (5461686cca2fda57b024547733ab42e3) C:Windowssystem32driversvhdmp.sys

19:43:44.0071 1284 vhdmp - ok

19:43:44.0134 1284 viaagp (c829317a37b4bea8f39735d4b076e923) C:Windowssystem32driversviaagp.sys

19:43:44.0149 1284 viaagp - ok

19:43:44.0165 1284 ViaC7 (e02f079a6aa107f06b16549c6e5c7b74) C:Windowssystem32DRIVERSviac7.sys

19:43:44.0196 1284 ViaC7 - ok

19:43:44.0243 1284 viaide (e43574f6a56a0ee11809b48c09e4fd3c) C:Windowssystem32driversviaide.sys

19:43:44.0259 1284 viaide - ok

19:43:44.0851 1284 vmbus (c2f2911156fdc7817c52829c86da494e) C:Windowssystem32driversvmbus.sys

19:43:44.0945 1284 vmbus - ok

19:43:44.0976 1284 VMBusHID (d4d77455211e204f370d08f4963063ce) C:Windowssystem32driversVMBusHID.sys

19:43:44.0992 1284 VMBusHID - ok

19:43:45.0039 1284 volmgr (4c63e00f2f4b5f86ab48a58cd990f212) C:Windowssystem32driversvolmgr.sys

19:43:45.0054 1284 volmgr - ok

19:43:45.0117 1284 volmgrx (b5bb72067ddddbbfb04b2f89ff8c3c87) C:Windowssystem32driversvolmgrx.sys

19:43:45.0132 1284 volmgrx - ok

19:43:45.0163 1284 volsnap (f497f67932c6fa693d7de2780631cfe7) C:Windowssystem32driversvolsnap.sys

19:43:45.0195 1284 volsnap - ok

19:43:45.0241 1284 vpcbus (b26536add1d748cda104d856c979ae79) C:Windowssystem32DRIVERSvpchbus.sys

19:43:45.0273 1284 vpcbus - ok

19:43:45.0491 1284 vpcnfltr (a0f7e923a6261760130f22b85df9040e) C:Windowssystem32DRIVERSvpcnfltr.sys

19:43:45.0585 1284 vpcnfltr - ok

19:43:45.0819 1284 vpcusb (5f4b55e91ce7e2523c9e1e0ece858869) C:Windowssystem32DRIVERSvpcusb.sys

19:43:45.0897 1284 vpcusb - ok

19:43:45.0943 1284 vpcvmm (b487191fe18d6863381a1ac55482469a) C:Windowssystem32driversvpcvmm.sys

19:43:45.0975 1284 vpcvmm - ok

19:43:46.0084 1284 vsmraid (9dfa0cc2f8855a04816729651175b631) C:Windowssystem32DRIVERSvsmraid.sys

19:43:46.0099 1284 vsmraid - ok

19:43:46.0755 1284 VSS (209a3b1901b83aeb8527ed211cce9e4c) C:Windowssystem32vssvc.exe

19:43:46.0879 1284 VSS - ok

19:43:46.0911 1284 vwifibus (90567b1e658001e79d7c8bbd3dde5aa6) C:Windowssystem32DRIVERSvwifibus.sys

19:43:46.0957 1284 vwifibus - ok

19:43:46.0973 1284 vwififlt (7090d3436eeb4e7da3373090a23448f7) C:Windowssystem32DRIVERSvwififlt.sys

19:43:46.0989 1284 vwififlt - ok

19:43:47.0035 1284 vwifimp (a3f04cbea6c2a10e6cb01f8b47611882) C:Windowssystem32DRIVERSvwifimp.sys

19:43:47.0051 1284 vwifimp - ok

19:43:47.0129 1284 W32Time (55187fd710e27d5095d10a472c8baf1c) C:Windowssystem32w32time.dll

19:43:47.0176 1284 W32Time - ok

19:43:47.0238 1284 WacomPen (de3721e89c653aa281428c8a69745d90) C:Windowssystem32DRIVERSwacompen.sys

19:43:47.0269 1284 WacomPen - ok

19:43:47.0332 1284 WANARP (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:Windowssystem32DRIVERSwanarp.sys

19:43:47.0363 1284 WANARP - ok

19:43:47.0363 1284 Wanarpv6 (3c3c78515f5ab448b022bdf5b8ffdd2e) C:Windowssystem32DRIVERSwanarp.sys

19:43:47.0394 1284 Wanarpv6 - ok

19:43:47.0503 1284 WatAdminSvc (353a04c273ec58475d8633e75ccd5604) C:Windowssystem32WatWatAdminSvc.exe

19:43:47.0566 1284 WatAdminSvc - ok

19:43:51.0481 1284 wbengine (691e3285e53dca558e1a84667f13e15a) C:Windowssystem32wbengine.exe

19:43:51.0528 1284 wbengine - ok

19:43:51.0606 1284 WbioSrvc (9614b5d29dc76ac3c29f6d2d3aa70e67) C:WindowsSystem32wbiosrvc.dll

19:43:51.0653 1284 WbioSrvc - ok

19:43:51.0700 1284 wcncsvc (34eee0dfaadb4f691d6d5308a51315dc) C:WindowsSystem32wcncsvc.dll

19:43:51.0747 1284 wcncsvc - ok

19:43:51.0762 1284 WcsPlugInService (5d930b6357a6d2af4d7653bdabbf352f) C:WindowsSystem32WcsPlugInService.dll

19:43:51.0793 1284 WcsPlugInService - ok

19:43:51.0903 1284 Wd (1112a9badacb47b7c0bb0392e3158dff) C:Windowssystem32DRIVERSwd.sys

19:43:51.0918 1284 Wd - ok

19:43:52.0246 1284 Wdf01000 (9950e3d0f08141c7e89e64456ae7dc73) C:Windowssystem32driversWdf01000.sys

19:43:52.0277 1284 Wdf01000 - ok

19:43:52.0339 1284 WdiServiceHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:Windowssystem32wdi.dll

19:43:52.0371 1284 WdiServiceHost - ok

19:43:52.0371 1284 WdiSystemHost (46ef9dc96265fd0b423db72e7c38c2a5) C:Windowssystem32wdi.dll

19:43:52.0386 1284 WdiSystemHost - ok

19:43:53.0182 1284 WebClient (a9d880f97530d5b8fee278923349929d) C:WindowsSystem32webclnt.dll

19:43:53.0275 1284 WebClient - ok

19:43:53.0712 1284 Wecsvc (760f0afe937a77cff27153206534f275) C:Windowssystem32wecsvc.dll

19:43:53.0806 1284 Wecsvc - ok

19:43:53.0821 1284 wercplsupport (ac804569bb2364fb6017370258a4091b) C:WindowsSystem32wercplsupport.dll

19:43:53.0868 1284 wercplsupport - ok

19:43:53.0931 1284 WerSvc (08e420d873e4fd85241ee2421b02c4a4) C:WindowsSystem32WerSvc.dll

19:43:53.0962 1284 WerSvc - ok

19:43:53.0993 1284 WfpLwf (8b9a943f3b53861f2bfaf6c186168f79) C:Windowssystem32DRIVERSwfplwf.sys

19:43:54.0040 1284 WfpLwf - ok

19:43:54.0071 1284 WIMMount (5cf95b35e59e2a38023836fff31be64c) C:Windowssystem32driverswimmount.sys

19:43:54.0087 1284 WIMMount - ok

19:43:54.0133 1284 winbondcir (3fa87d56769838aac82fafc3e78fc732) C:Windowssystem32DRIVERSwinbondcir.sys

19:43:54.0165 1284 winbondcir - ok

19:43:54.0336 1284 WinDefend (3fae8f94296001c32eab62cd7d82e0fd) C:Program FilesWindows Defendermpsvc.dll

19:43:54.0399 1284 WinDefend - ok

19:43:54.0414 1284 WinHttpAutoProxySvc - ok

19:43:54.0539 1284 Winmgmt (f62e510b6ad4c21eb9fe8668ed251826) C:Windowssystem32wbemWMIsvc.dll

19:43:54.0601 1284 Winmgmt - ok

19:43:54.0695 1284 WinRM (1b91cd34ea3a90ab6a4ef0550174f4cc) C:Windowssystem32WsmSvc.dll

19:43:54.0757 1284 WinRM - ok

19:43:54.0882 1284 WinUsb (a67e5f9a400f3bd1be3d80613b45f708) C:Windowssystem32DRIVERSWinUsb.sys

19:43:54.0929 1284 WinUsb - ok

19:43:55.0007 1284 Wlansvc (16935c98ff639d185086a3529b1f2067) C:WindowsSystem32wlansvc.dll

19:43:55.0054 1284 Wlansvc - ok

19:43:55.0288 1284 wlidsvc (0a70f4022ec2e14c159efc4f69aa2477) C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLIDSVC.EXE

19:43:55.0366 1284 wlidsvc - ok

19:43:58.0455 1284 WmiAcpi (0217679b8fca58714c3bf2726d2ca84e) C:Windowssystem32driverswmiacpi.sys

19:43:58.0517 1284 WmiAcpi - ok

19:43:58.0969 1284 wmiApSrv (6eb6b66517b048d87dc1856ddf1f4c3f) C:Windowssystem32wbemWmiApSrv.exe

19:43:58.0985 1284 wmiApSrv - ok

19:44:00.0108 1284 WMPNetworkSvc (3b40d3a61aa8c21b88ae57c58ab3122e) C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe

19:44:00.0186 1284 WMPNetworkSvc - ok

19:44:00.0405 1284 WPCSvc (a2f0ec770a92f2b3f9de6d518e11409c) C:WindowsSystem32wpcsvc.dll

19:44:00.0436 1284 WPCSvc - ok

19:44:00.0467 1284 WPDBusEnum (aa53356d60af47eacc85bc617a4f3f66) C:Windowssystem32wpdbusenum.dll

19:44:00.0483 1284 WPDBusEnum - ok

19:44:00.0592 1284 ws2ifsl (6db3276587b853bf886b69528fdb048c) C:Windowssystem32driversws2ifsl.sys

19:44:00.0654 1284 ws2ifsl - ok

19:44:00.0670 1284 wscsvc (6f5d49efe0e7164e03ae773a3fe25340) C:Windowssystem32wscsvc.dll

19:44:00.0717 1284 wscsvc - ok

19:44:00.0717 1284 WSearch - ok

19:44:00.0841 1284 wuauserv (fc3ec24fce372c89423e015a2ac1a31e) C:Windowssystem32wuaueng.dll

19:44:00.0919 1284 wuauserv - ok

19:44:01.0122 1284 WudfPf (e714a1c0354636837e20ccbf00888ee7) C:Windowssystem32driversWudfPf.sys

19:44:01.0169 1284 WudfPf - ok

19:44:01.0231 1284 WUDFRd (1023ee888c9b47178c5293ed5336ab69) C:Windowssystem32DRIVERSWUDFRd.sys

19:44:01.0263 1284 WUDFRd - ok

19:44:01.0325 1284 wudfsvc (8d1e1e529a2c9e9b6a85b55a345f7629) C:WindowsSystem32WUDFSvc.dll

19:44:01.0356 1284 wudfsvc - ok

19:44:01.0419 1284 WwanSvc (ff2d745b560f7c71b31f30f4d49f73d2) C:WindowsSystem32wwansvc.dll

19:44:01.0450 1284 WwanSvc - ok

19:44:01.0497 1284 XDva348 - ok

19:44:01.0559 1284 XDva375 - ok

19:44:01.0559 1284 XDva398 - ok

19:44:01.0590 1284 ZTEusbmdm6k - ok

19:44:01.0606 1284 ZTEusbnmea - ok

19:44:01.0621 1284 ZTEusbser6k - ok

19:44:01.0699 1284 MBR (0x1B8) (d7ad5aa31a559120c3ba48fd0a1b1636) DeviceHarddisk0DR0

19:44:02.0277 1284 DeviceHarddisk0DR0 - ok

19:44:02.0277 1284 Boot (0x1200) (7ab84eb7126d2a328b30165697b17a0c) DeviceHarddisk0DR0Partition0

19:44:02.0277 1284 DeviceHarddisk0DR0Partition0 - ok

19:44:02.0323 1284 Boot (0x1200) (f0755f009b0a8598e2f5d196a08268ed) DeviceHarddisk0DR0Partition1

19:44:02.0339 1284 DeviceHarddisk0DR0Partition1 - ok

19:44:02.0339 1284 ============================================================

19:44:02.0339 1284 Scan finished

19:44:02.0339 1284 ============================================================

19:44:02.0355 5532 Detected object count: 10

19:44:02.0355 5532 Actual detected object count: 10

19:45:46.0829 5532 AtiHdmiService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

19:45:46.0829 5532 AtiHdmiService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

19:45:46.0830 5532 ATITool ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

19:45:46.0830 5532 ATITool ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

19:45:46.0834 5532 atitray ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

19:45:46.0834 5532 atitray ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

19:45:46.0837 5532 ETService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

19:45:46.0837 5532 ETService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

19:45:46.0840 5532 giveio ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

19:45:46.0841 5532 giveio ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

19:45:46.0844 5532 HyperDeskCustomThemeEnabler ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

19:45:46.0844 5532 HyperDeskCustomThemeEnabler ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

19:45:46.0847 5532 IDriverT ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

19:45:46.0847 5532 IDriverT ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

19:45:46.0851 5532 KMService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

19:45:46.0851 5532 KMService ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

19:45:46.0854 5532 OMSI download service ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

19:45:46.0855 5532 OMSI download service ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

19:45:46.0858 5532 sptd ( LockedFile.Multi.Generic ) - skipped by user

19:45:46.0858 5532 sptd ( LockedFile.Multi.Generic ) - User select action: Skip

aswMBR

aswMBR version 0.9.9.1665 Copyright© 2011 AVAST Software

Run date: 2012-07-14 19:52:00

-----------------------------

19:52:00.099 OS Version: Windows 6.1.7601 Service Pack 1

19:52:00.099 Number of processors: 2 586 0x170A

19:52:00.101 ComputerName: ACTEPUKC UserName: Shteryan

19:52:01.177 Initialize success

19:52:06.539 AVAST engine defs: 12071400

19:52:14.664 Disk 0 (boot) DeviceHarddisk0DR0 -> DeviceIdeIAAStorageDevice-1

19:52:14.668 Disk 0 Vendor: ST932032 0303 Size: 305245MB BusType: 3

19:52:14.706 Disk 0 MBR read successfully

19:52:14.710 Disk 0 MBR scan

19:52:14.716 Disk 0 Windows 7 default MBR code

19:52:14.729 Disk 0 Partition 1 00 27 Hidden NTFS WinRE NTFS 12288 MB offset 2048

19:52:14.756 Disk 0 Partition 2 80 (A) 07 HPFS/NTFS NTFS 146477 MB offset 25167872

19:52:14.802 Disk 0 Partition 3 00 07 HPFS/NTFS NTFS 142848 MB offset 325152768

19:52:14.845 Disk 0 Partition 4 00 12 Compaq diag NTFS 3630 MB offset 617705472

19:52:14.854 Disk 0 scanning sectors +625139712

19:52:14.964 Disk 0 scanning C:Windowssystem32drivers

19:52:41.189 Service scanning

19:53:12.794 Service sptd C:WindowsSystem32Driverssptd.sys **LOCKED** 32

19:53:24.042 Modules scanning

19:54:09.968 Disk 0 trace - called modules:

19:54:10.015 ntkrnlpa.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys halmacpi.dll iaStor.sys sptd.sys

19:54:10.031 1 nt!IofCallDriver -> DeviceHarddisk0DR0[0x88b7b030]

19:54:10.031 3 CLASSPNP.SYS[8beb059e] -> nt!IofCallDriver -> [0x87b38420]

19:54:10.046 5 ACPI.sys[8bda13d4] -> nt!IofCallDriver -> DeviceIdeIAAStorageDevice-1[0x86c8b028]

19:54:10.967 AVAST engine scan C:

21:17:20.664 File: C:UsersShteryanDownloadsheroonline_p2p_v1300.exe **INFECTED** Win32:Malware-gen

21:17:21.554 File: C:UsersShteryanDownloadsheroonline_p2p_v1310.exe **INFECTED** Win32:Malware-gen

23:15:44.008 Scan finished successfully

23:18:38.890 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:UsersShteryanDesktopMBR.dat"

23:18:39.406 The log file has been saved successfully to "C:UsersShteryanDesktopaswMBR.txt"

Предния път ме попита дали искам да запиша (или да възстанови началния запис на MBR на Windows, когато му дадох да и изписа, че е презаписало 601 .. нещо си :) ако нещо грешно съм направил може би за това ми е станал черен екрана (не е заспал).


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Файлът:

C:UsersShteryanDownloadsheroonline_p2p_v1300.exe

..изпратете на VirusTotal за анализ.Резултата публикувайте в следващия си пост.

Всъщност мен друго ме притеснява по вашата система и затова:

 • Моля изтеглете Farbar Recovery Scan Tool и го запазете на вашата флашка.
 • Сложете вашата флашка в заразения компютър.
 • Рестартирайте компютъра натискайки F8 и изберете Repair Your Computer. (дано да е налично - иначе ще е необходим инсталационен диск с Windows 7 за достигане до това меню).
 • Изберете английски език и натиснете Next.
 • Изберете потребителския си акаунт и въведете администраторската си парола (ако имате такава) и натиснете ОK. (ако нямате просто натиснете OK).
 • Изберете Command Prompt категорията.

  Публикувано изображение

 • Когато се появи графата за команди въведете командата notepad и натиснете Enter
 • В notepad от менютo File => изберете Open => посочете My Computer => и намерете буквата на вашата флашка и затворете notepad-a.
 • От менюто за команди напишете e:frst64.exe (заменете буквата на e: с тази на вашата флашка).
 • Програмата ще се стартира. Натиснете YES за да се съгласите с лицензионното споразумение.
 • Натиснете бутона SCAN
 • Ще се създаде лог файл с името - FRST.txt на флашката.
 • Копирайте текста в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Вечерта ще го направя, че в момента съм на работа ... и тоя DansGuardian не мога да го премина ...

https://www.virustot...sis/1342459479/

нещо не се получава This version of FRST is not compattible with your windows ... и така нататък ... ужас ... защото сте ми дали версията за 64 битов, а моя е 32 битов :x

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Извинявам се. Ето ви линк за 32 битовата версия:

http://www.bleepingc...can-tool/dl/81/

Инсртукцията е същата като променяте този ред:

От менюто за команди напишете e:frst32.exe (заменете буквата на e: с тази на вашата флашка).

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST written by Farbar) Version: 16-07-2012 01

Ran by SYSTEM at 18-07-2012 20:02:39

Running from H:

Windows 7 Ultimate (X86) OS Language: English(US)

The current controlset is ControlSet001

========================== Registry (Whitelisted) =============

HKLM...Run: [DudeServer] C:Program FilesDudedude.exe [x]

HKLM...Run: [QuickTime Task] "C:Program FilesQuickTimeQTTask.exe" -atboottime [421888 2011-07-05] (Apple Inc.)

HKLM...Run: [unlockerAssistant] "C:Program FilesUnlockerUnlockerAssistant.exe" [17408 2010-07-04] ()

HKLM...Run: [amd_dc_opt] C:Program FilesAMDDual-Core Optimizeramd_dc_opt.exe [77824 2008-07-22] (AMD)

HKLM...Run: [PLFSetL] C:WindowsPLFSetL.exe [94208 2008-07-03] (sonix)

HKLM...Run: [RTHDVCPL] C:Program FilesRealtekAudioHDARtHDVCpl.exe -s [11430504 2011-10-17] (Realtek Semiconductor)

HKLM...Run: [synTPEnh] %ProgramFiles%SynapticsSynTPSynTPEnh.exe [2274600 2011-06-23] (Synaptics Incorporated)

HKLM...Run: [Adobe ARM] "C:Program FilesCommon FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe" [843712 2012-01-02] (Adobe Systems Incorporated)

HKLM...Run: [bonus.SSR.FR10] "C:Program FilesABBYY FineReader 10Bonus.ScreenshotReader.exe" /autorun [941320 2011-06-08] (ABBYY.)

HKLM...Run: [DivXUpdate] "C:Program FilesDivXDivX UpdateDivXUpdate.exe" /CHECKNOW [1259376 2011-07-28] ()

HKLM...Run: [startCCC] "C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCLIStart.exe" MSRun [641664 2012-04-05] (Advanced Micro Devices, Inc.)

HKLM...Run: [sunJavaUpdateSched] "C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe" [252296 2012-01-17] (Sun Microsystems, Inc.)

HKLM...Run: [LManager] C:Program FilesLaunch ManagerLManager.EXE [842248 2009-09-15] (Dritek System Inc.)

HKUDefault...Run: [sidebar] %ProgramFiles%Windows SidebarSidebar.exe /autoRun [x]

HKUShteryan...Run: [iSUSPM] "C:Program FilesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceISUSPM.exe" -scheduler [213936 2006-03-20] (Macrovision Corporation)

HKUShteryan...Run: [AtiTrayTools] "C:Program FilesRay AdamsATI Tray Toolsatitray.exe" [929792 2011-04-16] (Ray Adams)

HKUShteryan...Run: [uTorrent] "C:Program FilesuTorrentuTorrent.exe" /MINIMIZED [904080 2012-07-04] (BitTorrent, Inc.)

HKUShteryan...Run: [skype] "C:Program FilesSkypePhoneSkype.exe" /minimized /regrun [17344176 2012-06-05] (Skype Technologies S.A.)

HKUShteryan...Run: [RocketDock] "C:Program FilesRocketDockRocketDock.exe" [495616 2007-09-02] ()

HKUShteryan...Run: [steam] "C:Program FilesSteamsteam.exe" -silent [1242448 2012-05-22] (Valve Corporation)

HKUShteryan...Run: [Google Update] "C:UsersShteryanAppDataLocalGoogleUpdateGoogleUpdate.exe" /c [136176 2010-12-16] (Google Inc.)

HKUShteryan...Run: [DAEMON Tools Lite] "C:Program FilesDAEMON Tools LiteDTLite.exe" -autorun [3671872 2012-04-17] (DT Soft Ltd)

HKLM...RunOnce: [b Register C:Program FilesDivXDivX Plus DirectShow FiltersDirectShowDemuxFilter.dll] "C:Windowssystem32rundll32.exe" "C:Program FilesDivXDivX Plus DirectShow FiltersDirectShowDemuxFilter.dll",DllRegisterServer [1581056 2010-12-21] (DivX, Inc.)

TcpipParameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1

Tcpip..Interfaces{02C1951F-38D9-4B31-9F1C-7A3AC0D9AAA8}: [NameServer]212.39.90.42,212.39.90.43

================================ Services (Whitelisted) ==================

2 appdrvrem01; C:WindowsSystem32appdrvrem01.exe svc [316888 2011-12-17] (Protection Technology)

3 c2wts; C:Program FilesWindows Identity Foundationv3.5c2wtshost.exe [13080 2010-01-17] (Microsoft Corporation)

2 Diskeeper; "C:Program FilesDiskeeper CorporationDiskeeperDkService.exe" [2153808 2011-04-01] (Diskeeper Corporation)

2 ETService; C:Program FilesAcerEmpowering TechnologyServiceETService.exe [24576 2008-08-19] ()

2 eventlog; C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted [20992 2009-07-13] (Microsoft Corporation)

2 Hamachi2Svc; "C:Program FilesLogMeIn Hamachihamachi-2.exe" -s [1361288 2011-08-04] (LogMeIn Inc.)

2 KMService; C:Windowssystem32srvany.exe [8192 2011-01-05] ()

2 Live Updater Service; C:Program FilesAcerAcer UpdaterUpdaterService.exe [255376 2012-04-05] (Acer Incorporated)

3 npggsvc; C:Windowssystem32GameMon.des -service [4756216 2011-05-03] (INCA Internet Co., Ltd.)

2 OMSI download service; C:Program FilesSony EricssonSony Ericsson PC SuiteSupServ.exe [90112 2009-04-30] ()

2 SkypeUpdate; "C:Program FilesSkypeUpdaterUpdater.exe" [160944 2012-06-05] (Skype Technologies)

2 avast! Antivirus; "C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvastSvc.exe" [x]

3 NSJCPVCBTKW; C:UsersShteryanAppDataLocalTempNSJCPVCBTKW.exe [x]

2 PSI_SVC_2; "c:Program FilesCommon FilesProtexisLicense ServicePsiService_2.exe" [x]

========================== Drivers (Whitelisted) =============

3 AmdLLD; C:WindowsSystem32DRIVERSAmdLLD.sys [34304 2007-06-29] (AMD, Inc.)

1 appdrv01; C:WindowsSystem32Driversappdrv01.sys [3332784 2011-12-17] (Protection Technology)

2 aswMonFlt; ??C:Windowssystem32driversaswMonFlt.sys [57688 2012-03-02] (AVAST Software)

1 AswRdr; C:WindowsSystem32DriversAswRdr.sys [35672 2012-03-02] (AVAST Software)

1 aswSnx; C:WindowsSystem32DriversaswSnx.sys [611672 2012-03-02] (AVAST Software)

3 AtiHdmiService; C:WindowsSystem32driversAtiHdmi.sys [100352 2010-01-28] (ATI Technologies, Inc.)

1 ATITool; C:WindowsSystem32DRIVERSATITool.sys [24064 2006-11-10] ()

1 atitray; ??C:Program FilesRay AdamsATI Tray Toolsatitray.sys [20384 2011-03-27] ()

3 DKRtWrt; C:WindowsSystem32DRIVERSDKRtWrt.sys [38608 2011-02-13] (Diskeeper Corporation)

0 flqf4nvb; C:WindowsSystem32Driversflqf4nvb.sys [35904 2010-10-15] (VirusBlokAda Ltd.)

3 gdrv; ??C:Windowsgdrv.sys [17488 2011-02-05] (Windows ® 2000 DDK provider)

0 giveio; C:WindowsSystem32giveio.sys [5248 1996-04-03] ()

3 hamachi; C:WindowsSystem32DRIVERShamachi.sys [26176 2009-03-18] (LogMeIn, Inc.)

2 HyperDeskCustomThemeEnabler; "C:WindowsInstallerMSI2CDD.tmp" -service [86016 2010-04-25] ()

3 jrdusbser; C:WindowsSystem32DRIVERSjrdusbser.sys [105344 2009-11-16] (TCT International Mobile Ltd)

3 KMWDFILTERx86; C:WindowsSystem32DRIVERSKMWDFILTER.sys [25088 2009-04-29] (Windows ® Codename Longhorn DDK provider)

3 L1E; C:WindowsSystem32DRIVERSL1E62x86.sys [55848 2010-03-29] (Atheros Communications, Inc.)

3 MonitorFunction; C:WindowsSystem32DRIVERSTVMonitor.sys [13304 2011-01-12] (TeamViewer GmbH)

2 npf; C:WindowsSystem32driversnpf.sys [50704 2010-01-26] (CACE Technologies, Inc.)

3 nuvotoncir; C:WindowsSystem32DRIVERSnuvotoncir.sys [44544 2009-06-24] (Nuvoton Technology Corporation)

3 pcouffin; C:WindowsSystem32Driverspcouffin.sys [47360 2010-06-23] (VSO Software)

3 PsSdk40; ??C:Windowssystem32Driverspssdk40.sys [36928 2012-03-29] (microOLAP Technologies LTD)

3 PsSdkLBF; ??C:Windowssystem32Driverspssdklbf.sys [53312 2012-03-29] (microOLAP Technologies LTD)

3 RTHDMIAzAudService; C:WindowsSystem32driversRtHDMIV.sys [263464 2010-11-23] (Realtek Semiconductor Corp.)

3 s1018bus; C:WindowsSystem32DRIVERSs1018bus.sys [86824 2009-03-25] (MCCI Corporation)

3 s1018mdfl; C:WindowsSystem32DRIVERSs1018mdfl.sys [15016 2009-03-25] (MCCI Corporation)

3 s1018mdm; C:WindowsSystem32DRIVERSs1018mdm.sys [114728 2009-03-25] (MCCI Corporation)

3 s1018mgmt; C:WindowsSystem32DRIVERSs1018mgmt.sys [106208 2009-03-25] (MCCI Corporation)

3 s1018nd5; C:WindowsSystem32DRIVERSs1018nd5.sys [26024 2009-03-25] (MCCI Corporation)

3 s1018obex; C:WindowsSystem32DRIVERSs1018obex.sys [104744 2009-03-25] (MCCI Corporation)

3 s1018unic; C:WindowsSystem32DRIVERSs1018unic.sys [109864 2009-03-25] (MCCI Corporation)

3 SIVDRIVER; ??C:Windowssystem32DriversSIVX32.sys [65600 2010-06-13] (Ray Hinchliffe)

3 SNP2UVC; C:WindowsSystem32DRIVERSsnp2uvc.sys [1769984 2007-10-01] ()

0 speedfan; C:WindowsSystem32speedfan.sys [25240 2011-03-18] (Almico Software)

0 sptd; C:WindowsSystem32Driverssptd.sys [428088 2011-12-13] (Duplex Secure Ltd.)

3 tap0901; C:WindowsSystem32DRIVERStap0901.sys [25984 2009-12-11] (The OpenVPN Project)

3 vpcbus; C:WindowsSystem32DRIVERSvpchbus.sys [172416 2010-11-20] (Microsoft Corporation)

1 vpcnfltr; C:WindowsSystem32DRIVERSvpcnfltr.sys [48128 2010-11-20] (Microsoft Corporation)

3 vpcusb; C:WindowsSystem32DRIVERSvpcusb.sys [78336 2010-11-20] (Microsoft Corporation)

1 vpcvmm; C:WindowsSystem32driversvpcvmm.sys [296064 2010-11-20] (Microsoft Corporation)

3 winbondcir; C:WindowsSystem32DRIVERSwinbondcir.sys [43008 2007-03-27] (Winbond Electronics Corporation)

3 catchme; ??C:UsersShteryanAppDataLocalTempcatchme.sys [x]

3 cpuz130; ??C:UsersShteryanAppDataLocalTempcpuz130cpuz_x32.sys [x]

3 EagleNT; ??C:Windowssystem32driversEagleNT.sys [x]

3 ewusbnet; C:WindowsSystem32DRIVERSewusbnet.sys [x]

3 ew_hwusbdev; C:WindowsSystem32DRIVERSew_hwusbdev.sys [x]

3 FreshIO; ??C:Program FilesFreshDevicesFreshDiagnoseFreshIO.sys [x]

3 GarenaPEngine; ??C:UsersShteryanAppDataLocalTempMJJ2536.tmp [x]

3 GGSAFERDriver; ??C:Program FilesGarena PlusRoomsafedrv.sys [x]

3 huawei_enumerator; C:WindowsSystem32DRIVERSew_jubusenum.sys [x]

3 hwdatacard; C:WindowsSystem32DRIVERSewusbmdm.sys [x]

3 ManyCam; C:WindowsSystem32DRIVERSManyCam.sys [x]

2 mdmxsdk; C:WindowsSystem32DRIVERSmdmxsdk.sys [x]

1 ntiomin; [x]

3 PCANDIS4_RETWIFI; ??C:PROGRA~1eEye Digital SecurityRetina Wireless ScannerPCANDIS4_RETWIFI.SYS [x]

3 PCANDIS5_WIFISCAN.SYS; ??C:Program FileseEye Digital SecurityRetina Wireless ScannerPCANDIS5_WIFISCAN.SYS [x]

3 SANDRA; ??C:Program FilesSiSoftwareSiSoftware Sandra Lite 2009.SP4WNt500x86Sandra.sys [x]

3 Synth3dVsc; C:WindowsSystem32driverssynth3dvsc.sys [x]

3 tsusbhub; C:WindowsSystem32driverstsusbhub.sys [x]

3 VGPU; C:WindowsSystem32driversrdvgkmd.sys [x]

3 XDva348; ??C:Windowssystem32XDva348.sys [x]

3 XDva375; ??C:Windowssystem32XDva375.sys [x]

3 XDva398; ??C:Windowssystem32XDva398.sys [x]

3 ZTEusbmdm6k; C:WindowsSystem32DRIVERSZTEusbmdm6k.sys [x]

3 ZTEusbnmea; C:WindowsSystem32DRIVERSZTEusbnmea.sys [x]

3 ZTEusbser6k; C:WindowsSystem32DRIVERSZTEusbser6k.sys [x]

========================== NetSvcs (Whitelisted) ===========

============ One Month Created Files and Folders ==============

2012-07-17 16:55 - 2012-07-17 16:55 - 00015006 ____A C:UsersShteryanDownloads%5BIceFanSubs%5D Chrome Shelled Regios - 01 %5Bon%5D.torrent

2012-07-16 09:49 - 2012-07-16 09:49 - 00000000 ____D C:Program FilesDAEMON Tools Lite

2012-07-15 03:47 - 2012-07-16 09:46 - 00000112 ____A C:Windowssetupact.log

2012-07-15 03:47 - 2012-07-15 03:47 - 00000000 ____A C:Windowssetuperr.log

2012-07-14 19:07 - 2012-07-14 19:07 - 00703533 ____A C:UsersShteryanDownloadshldsupdatetool.exe

2012-07-14 19:07 - 2012-07-14 19:07 - 00000000 ____D C:Program FilesValve

2012-07-14 19:04 - 2012-07-14 19:04 - 00000000 ____D C:UsersShteryanAppDataRoamingPrism

2012-07-14 19:04 - 2012-07-14 19:04 - 00000000 ____D C:UsersShteryanAppDataLocalPrism

2012-07-14 19:03 - 2012-07-14 19:03 - 00000215 ____A C:UsersShteryanDesktopIron Grip Marauders.url

2012-07-14 12:18 - 2012-07-14 12:18 - 00002209 ____A C:UsersShteryanDesktopaswMBR.txt

2012-07-14 12:18 - 2012-07-14 12:18 - 00000512 ____A C:UsersShteryanDesktopMBR.dat

2012-07-14 08:38 - 2012-07-14 08:38 - 02135640 ____A (Kaspersky Lab ZAO) C:UsersShteryanDesktoptdsskiller.exe

2012-07-14 05:23 - 2012-07-18 08:28 - 00000986 ____A C:WindowsTasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job

2012-07-14 03:11 - 2012-07-14 03:11 - 04731392 ____A (AVAST Software) C:UsersShteryanDesktopaswMBR.exe

2012-07-14 01:21 - 2012-07-18 08:26 - 00001020 ____A C:WindowsTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-406150165-4229933280-2932400274-1001UA.job

2012-07-13 15:39 - 2012-07-13 15:39 - 00016867 ____A C:UsersShteryanDownloadsLibO_3.5.5_Win_x86_install_multi.msi.torrent

2012-07-13 15:34 - 2012-07-13 15:34 - 00012421 ____A C:UsersShteryanDownloads[ATF] New Fist of the North Star OVA [c] [480p].torrent

2012-07-13 14:10 - 2012-07-13 14:10 - 00019143 ____A C:UsersShteryanDownloads[EROBEAT] Masaru Ashita no Yukinojou 2 [c][unc].torrent

2012-07-13 14:08 - 2012-07-13 14:08 - 00013380 ____A C:UsersShteryanDownloads[TerrorFanSubs] Asa Made Jugyou Chu! [bD 720p 480p] [c] [unc] (1).torrent

2012-07-13 12:44 - 2012-07-13 12:45 - 03329297 ____A C:Qoobox.zip

2012-07-13 12:38 - 2012-07-13 12:38 - 00023956 ____A C:ComboFix.txt

2012-07-13 12:11 - 2011-06-25 22:45 - 00256000 ____A C:WindowsPEV.exe

2012-07-13 12:11 - 2010-11-07 09:20 - 00208896 ____A C:WindowsMBR.exe

2012-07-13 12:11 - 2009-04-19 20:56 - 00060416 ____A (NirSoft) C:WindowsNIRCMD.exe

2012-07-13 12:11 - 2000-08-30 16:00 - 00518144 ____A (SteelWerX) C:WindowsSWREG.exe

2012-07-13 12:11 - 2000-08-30 16:00 - 00406528 ____A (SteelWerX) C:WindowsSWSC.exe

2012-07-13 12:11 - 2000-08-30 16:00 - 00098816 ____A C:Windowssed.exe

2012-07-13 12:11 - 2000-08-30 16:00 - 00080412 ____A C:Windowsgrep.exe

2012-07-13 12:11 - 2000-08-30 16:00 - 00068096 ____A C:Windowszip.exe

2012-07-13 12:10 - 2012-07-13 12:38 - 00000000 ____D C:Qoobox

2012-07-13 12:09 - 2012-07-13 12:35 - 00000000 ____D C:Windowserdnt

2012-07-13 11:09 - 2012-07-13 11:09 - 04577833 ____R (Swearware) C:UsersShteryanDesktopComboFix.exe

2012-07-13 09:36 - 2012-07-13 09:36 - 00023946 ____A C:UsersShteryanDesktopdds.txt

2012-07-13 09:36 - 2012-07-13 09:36 - 00009431 ____A C:UsersShteryanDesktopattach.txt

2012-07-13 09:33 - 2012-07-13 09:33 - 00492146 ____R (Swearware) C:UsersShteryanDesktopdds.exe

2012-07-13 09:21 - 2005-10-19 23:49 - 00000555 ____A C:UsersShteryanDesktopLangBar.reg

2012-07-13 09:20 - 2012-07-13 09:20 - 00000393 ____A C:UsersShteryanDownloadsLangBar.zip

2012-07-10 15:54 - 2012-06-02 00:33 - 01800192 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32jscript9.dll

2012-07-10 15:54 - 2012-06-02 00:25 - 01129472 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wininet.dll

2012-07-10 15:54 - 2012-06-02 00:23 - 00231936 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32url.dll

2012-07-10 15:54 - 2012-06-02 00:21 - 00065024 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32jsproxy.dll

2012-07-10 15:54 - 2012-06-02 00:20 - 00142848 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32ieUnatt.exe

2012-07-10 15:54 - 2012-06-02 00:19 - 01793024 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32iertutil.dll

2012-07-10 15:54 - 2012-06-02 00:19 - 00716800 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32jscript.dll

2012-07-10 15:54 - 2012-06-02 00:17 - 00073216 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32mshtmled.dll

2012-07-10 15:54 - 2012-06-02 00:16 - 02382848 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32mshtml.tlb

2012-07-10 15:54 - 2012-06-02 00:14 - 00176640 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32ieui.dll

2012-07-10 15:53 - 2012-06-02 01:07 - 12314624 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32mshtml.dll

2012-07-10 15:53 - 2012-06-02 00:43 - 09737728 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32ieframe.dll

2012-07-10 15:53 - 2012-06-02 00:26 - 01103872 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32urlmon.dll

2012-07-10 15:53 - 2012-06-02 00:25 - 01427968 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32inetcpl.cpl

2012-07-10 15:47 - 2012-06-11 18:40 - 02345984 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32win32k.sys

2012-07-10 15:44 - 2012-06-01 20:45 - 00134000 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32Driversksecpkg.sys

2012-07-10 15:44 - 2012-06-01 20:45 - 00067440 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32Driversksecdd.sys

2012-07-10 15:44 - 2012-06-01 20:40 - 00369336 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32Driverscng.sys

2012-07-10 15:44 - 2012-06-01 20:40 - 00225280 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32schannel.dll

2012-07-10 15:44 - 2012-06-01 20:39 - 00219136 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32ncrypt.dll

2012-07-10 15:44 - 2012-05-04 01:59 - 00514560 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32qdvd.dll

2012-07-10 15:43 - 2012-07-10 15:43 - 00015528 ____A C:UsersShteryanDownloads[TokiSubs] Gunslinger Girl Il Teatrino [bD 1280x720 x264 AC-3 5.1ch][c].torrent

2012-07-10 15:10 - 2012-07-10 15:10 - 00016494 ____A C:UsersShteryanDownloads[MushiSubs] La storia della Arcana Famiglia - 02 [720p, 10b, 1280x720][bG].torrent

2012-07-10 11:27 - 2012-06-08 20:41 - 12873728 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32shell32.dll

2012-07-10 11:27 - 2012-06-05 21:05 - 01390080 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32msxml6.dll

2012-07-10 11:27 - 2012-06-05 21:05 - 01236992 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32msxml3.dll

2012-07-10 11:27 - 2012-06-05 21:03 - 00805376 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32cdosys.dll

2012-07-10 11:27 - 2010-06-25 19:24 - 00002048 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32msxml3r.dll

2012-07-08 16:48 - 2012-07-08 16:48 - 00020178 ____A C:UsersShteryanDownloads[RyuKo] Haiyore! Nyaruko-san - 1-3 [720p] [on].torrent

2012-07-08 16:03 - 2012-07-08 16:03 - 00013229 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 38 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-07-06 17:40 - 2012-07-06 17:40 - 00011433 ____A C:UsersShteryanDownloads[shinigami Subs] Detroit Metal City - 02v2 [720p] [bG].torrent

2012-07-06 14:07 - 2012-05-13 22:12 - 00086656 ____A (Advanced Micro Devices) C:WindowsSystem32DriversAtihdW73.sys

2012-07-06 13:59 - 2012-07-06 13:59 - 00976040 ____A (AMD Inc.) C:UsersShteryanDownloadscatalyst_mobility_32-bit_util (1).exe

2012-07-06 13:57 - 2012-07-06 13:57 - 01174104 ____A (AMD Inc.) C:UsersShteryanDownloadscatalyst_mobility_64-bit_util (1).exe

2012-07-05 11:11 - 2012-07-05 11:12 - 15126342 ____A C:UsersShteryanDownloadsPotPlayer1.5.33573.EXE

2012-07-05 11:10 - 2012-07-05 11:12 - 28926728 ____A C:UsersShteryanDownloadsKMPlayer_EN_3.3.0.30.exe

2012-07-05 09:40 - 2012-07-05 09:40 - 00018251 ____A C:UsersShteryanDownloads[TerrorFanSubs] Kore wa Zombie Desuka - Of the Dead (MX 1280x720 x264 AAC) [c].torrent

2012-07-04 16:26 - 2012-07-04 16:26 - 00016372 ____A C:UsersShteryanDownloads[shinigami Subs] Detroit Metal City - 01 [720p] [bG].torrent

2012-07-04 11:09 - 2012-07-04 11:10 - 00000000 ____D C:UsersShteryanDocumentsDungeons and Dragons Online

2012-07-02 14:28 - 2012-07-02 14:28 - 00011494 ____A C:UsersShteryanDownloads[MushiSubs] La storia della Arcana Famiglia - 01 [720p, 10b, 1280x720][bG].torrent

2012-07-02 13:20 - 2012-07-02 13:20 - 00035849 ____A C:UsersShteryanDownloadsfalling.skies.s02e04.hdtv.x264-2hd(subsunacs.net).rar

2012-07-02 13:16 - 2012-07-02 13:16 - 00014516 ____A C:UsersShteryanDownloadsFalling.Skies.S02E04.HDTV.XviD-D3L.torrent

2012-07-02 09:55 - 2012-07-02 09:55 - 00013229 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 37 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-07-01 18:30 - 2012-07-01 18:30 - 00008448 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe Listener - S03E04.DVBRip-Zamunda.NET.torrent

2012-07-01 18:29 - 2012-07-01 18:29 - 00053663 ____A C:UsersShteryanDownloadslockout(subsunacs.net).rar

2012-07-01 18:29 - 2012-07-01 18:29 - 00008448 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe Listener - S03E03.DVBRip-Zamunda.NET.torrent

2012-07-01 18:28 - 2012-07-01 18:29 - 00014419 ____A C:UsersShteryanDownloadsLockout.UNRATED.BDRip.XviD-COCAIN.torrent

2012-07-01 14:29 - 2012-07-01 14:29 - 00008944 ____A C:WindowsDPINST.LOG

2012-07-01 14:23 - 2012-07-01 14:23 - 00000000 ____A C:WindowsSetup.INI

2012-07-01 12:27 - 2012-07-01 12:27 - 00002370 ____A C:UsersShteryanDownloadsRemoveWAT v2.2.6.torrent

2012-07-01 12:10 - 2012-07-01 12:10 - 01673027 ____A C:UsersShteryanDownloadsWindows Loader v2.1.5.zip

2012-07-01 11:51 - 2012-07-01 11:51 - 00174064 ____A (Oracle Corporation) C:WindowsSystem32javaw.exe

2012-07-01 11:51 - 2012-07-01 11:51 - 00174064 ____A (Oracle Corporation) C:WindowsSystem32java.exe

2012-07-01 11:51 - 2012-05-04 08:29 - 00227720 ____A (Oracle Corporation) C:WindowsSystem32javaws.exe

2012-07-01 03:11 - 2012-07-01 03:21 - 00009548 ____A C:UsersShteryanDownloadsautoexec.cfg

2012-06-30 16:33 - 2012-06-30 16:33 - 00009896 ____A C:UsersShteryanDownloadstu_1x05_e_tle(subsunacs.net).rar

2012-06-30 16:32 - 2012-06-30 16:32 - 00025496 ____A C:UsersShteryanDownloadstu_1x04_e_tle(subsunacs.net).rar

2012-06-30 16:32 - 2012-06-30 16:32 - 00024388 ____A C:UsersShteryanDownloadstu_1x02_e_tle(subsunacs.net).rar

2012-06-30 16:32 - 2012-06-30 16:32 - 00020156 ____A C:UsersShteryanDownloadstu_1x03_e_tle(subsunacs.net).rar

2012-06-30 16:32 - 2012-06-30 16:32 - 00019612 ____A C:UsersShteryanDownloadstu_1x01_e_tle(subsunacs.net).rar

2012-06-30 16:28 - 2012-06-30 16:28 - 00054842 ____A C:UsersShteryanDownloadsTron.Uprising.S01E05.Identity.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-NTb.mkv.torrent

2012-06-30 16:28 - 2012-06-30 16:28 - 00020883 ____A C:UsersShteryanDownloadstron.uprising.s01e04.blackout.720p.hdtv.x264-2hd.torrent

2012-06-30 16:27 - 2012-06-30 16:27 - 00020936 ____A C:UsersShteryanDownloadstron.uprising.s01e02.the.renegade.part.1.720p.hdtv.x264-2hd.torrent

2012-06-30 16:27 - 2012-06-30 16:27 - 00011077 ____A C:UsersShteryanDownloadstron.uprising.s01e03.the.renegade.part.2.720p.hdtv.x264-2hd.torrent

2012-06-30 16:27 - 2012-06-30 16:27 - 00010926 ____A C:UsersShteryanDownloadsTron.Uprising.S01E01.Becks.Beginning.720p.WEB.DL.DD5.1.H264.torrent

2012-06-30 15:57 - 2012-06-30 15:57 - 00013182 ____A C:UsersShteryanDownloadsNight Shift Nurses 2 [c][unc].torrent

2012-06-30 15:43 - 2012-04-30 20:44 - 00164352 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32profsvc.dll

2012-06-30 15:42 - 2012-04-23 20:36 - 01158656 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32crypt32.dll

2012-06-30 15:42 - 2012-04-23 20:36 - 00140288 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32cryptsvc.dll

2012-06-30 15:42 - 2012-04-23 20:36 - 00103936 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32cryptnet.dll

2012-06-30 13:07 - 2012-06-30 13:07 - 00039317 ____A C:UsersShteryanDownloadsfalling.skies.s02e01(subsunacs.net).rar

2012-06-30 13:06 - 2012-06-30 13:06 - 00044270 ____A C:UsersShteryanDownloadsfalling.skies.s02e03(subsunacs.net).rar

2012-06-30 13:04 - 2012-06-30 13:04 - 00041243 ____A C:UsersShteryanDownloadsfalling_skies_s02e02(subsunacs.net).rar

2012-06-30 13:04 - 2012-06-30 13:04 - 00029198 ____A C:UsersShteryanDownloadsFalling.Skies.S02E02.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-30 13:04 - 2012-06-30 13:04 - 00014496 ____A C:UsersShteryanDownloadsFalling.Skies.S02E03.HDTV.XviD-D3L.torrent

2012-06-30 12:57 - 2012-06-30 12:57 - 00027817 ____A C:UsersShteryanDownloadsFalling.Skies.S02E01.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-30 10:47 - 2012-06-30 10:51 - 00000000 ____D C:UsersShteryanAppDataRoamingDarkBlood ServiceNa

2012-06-30 07:44 - 2012-06-30 07:44 - 00000713 ____A C:UsersPublicDesktopDarkBlood Online.lnk

2012-06-30 07:37 - 2012-06-30 07:37 - 00235221 ____A C:UsersShteryanDownloadsCustomKeys (1).txt

2012-06-30 07:26 - 2012-06-30 07:27 - 49663816 ____A C:UsersShteryanDownloadsGarenaPlus_Install (1).exe

2012-06-30 07:00 - 2012-06-30 07:31 - 1866118597 ____A (Acresso Software Inc.) C:UsersShteryanDownloadsDarkBloodSetup_120626.exe

2012-06-27 12:23 - 2012-06-27 12:23 - 00111846 ____A C:UsersShteryanDownloadsFallingSkies_S01_HDTV.(subs.sab.bz).rar

2012-06-27 12:21 - 2012-06-27 12:21 - 00019839 ____A C:UsersShteryanDownloadsFalling.Skies.S01.HDTV.XviD-Zamunda.torrent

2012-06-27 12:17 - 2012-06-27 12:17 - 00047682 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e10(subsunacs.net).rar

2012-06-27 12:16 - 2012-06-27 12:16 - 00103546 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e08(subsunacs.net).rar

2012-06-27 12:16 - 2012-06-27 12:16 - 00027175 ____A C:UsersShteryanDownloadsEureka.S05E10.HDTV.x264-ASAP.mp4.torrent

2012-06-27 12:16 - 2012-06-27 12:16 - 00014494 ____A C:UsersShteryanDownloadsEureka.S05E08.HDTV.XviD-D3L.torrent

2012-06-27 10:15 - 2012-06-27 10:15 - 00013962 ____A C:UsersShteryanDownloads[TokiSubs] Hidan no Aria 13 [bDrip 1280x720 x264 AAC][c].torrent

2012-06-26 15:59 - 2012-06-26 15:59 - 00015498 ____A C:UsersShteryanDownloadsKaydara 2011 BRRIP.XVID-WBZ.torrent

2012-06-26 13:44 - 2012-06-26 13:44 - 00043854 ____A C:UsersShteryanDownloadscontinuum.s01e05(subsunacs.net).rar

2012-06-26 13:43 - 2012-06-26 13:43 - 00015062 ____A C:UsersShteryanDownloadsContinuum.S01E05.RERip.HDTV.XviD-D3L.torrent

2012-06-26 13:04 - 2012-06-26 13:04 - 00048807 ____A C:UsersShteryanDownloadscontinuum.s01e04(subsunacs.net).rar

2012-06-26 12:17 - 2012-06-26 12:17 - 00086033 ____A C:UsersShteryanDownloadscontinuum.s01e03(subsunacs.net).rar

2012-06-26 12:17 - 2012-06-26 12:17 - 00029227 ____A C:UsersShteryanDownloadsContinuum.S01E03.REPACK.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-26 12:17 - 2012-06-26 12:17 - 00029175 ____A C:UsersShteryanDownloadsContinuum.S01E04.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-26 12:02 - 2012-06-26 12:02 - 00080269 ____A C:UsersShteryanDownloadscontinuum.s01e02(subsunacs.net).rar

2012-06-26 12:01 - 2012-06-26 12:01 - 00029199 ____A C:UsersShteryanDownloadsContinuum.S01E02.REPACK.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-26 12:01 - 2012-06-26 12:01 - 00027013 ____A C:UsersShteryanDownloadsc_1x01_e_tlepandora(subsunacs.net).rar

2012-06-26 12:01 - 2012-06-26 12:01 - 00014943 ____A C:UsersShteryanDownloadsContinuum.S01E01.HDTV.XviD-D3L.torrent

2012-06-26 09:35 - 2012-06-26 09:35 - 00084780 ____A C:UsersShteryanDesktopsystav2.cdr

2012-06-25 13:57 - 2012-06-25 13:57 - 00008000 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe_Legend_of_Korra___109___Out_of_the_Past__C_P_.(subs.sab.bz).7z

2012-06-25 13:57 - 2012-06-25 13:57 - 00007323 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.Of.Korra.S01E10.Turning.The.Tides.720p.HDTV.h264-OOO.srt.zip

2012-06-25 12:52 - 2012-06-25 12:52 - 00017156 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe_Legend_of_Korra___01x08._subs.sab.bz_.(subs.sab.bz).rar

2012-06-25 12:52 - 2012-06-25 12:52 - 00016837 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe_Legend_of_Korra___107___The_Aftermath.(subs.sab.bz).rar

2012-06-25 12:45 - 2012-06-25 12:45 - 00011210 ____A C:UsersShteryanDownloadsthe.legend.of.korra.s01e05.the.spirit.of.competition.720p.hdtv.h264-ooo(subsunacs.net).rar

2012-06-25 12:45 - 2012-06-25 12:45 - 00009535 ____A C:UsersShteryanDownloadsthe_legend_of_korra_-_01x06(subsunacs.net).rar

2012-06-25 12:27 - 2012-06-25 12:27 - 00009953 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe_Legend_of_Korra_S01E04.(subs.sab.bz).rar

2012-06-25 12:16 - 2012-06-25 12:16 - 00010207 ____A C:UsersShteryanDownloadsthe.last.airbender.the.legend.of.korra.2012.bgsubs.1cd.4527548(subsunacs.net).rar

2012-06-25 11:31 - 2012-06-25 11:31 - 00012624 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E11.Skeletons.in.the.Closet[720p][secludedly].torrent

2012-06-25 11:31 - 2012-06-25 11:31 - 00012556 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E12.Endgame[720p][secludedly].torrent

2012-06-25 11:30 - 2012-06-25 11:30 - 00017769 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.Of.Korra.S01E10.Turning.The.Tides.720p.HDTV.h264-OOO.torrent

2012-06-25 11:28 - 2012-06-25 11:28 - 00014362 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E09.Out.of.the.Past.torrent

2012-06-25 11:19 - 2012-06-25 11:19 - 00017272 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.Of.Korra.S01E08.When.Extremes.Meet.720p.HDTV.h264-OOO.torrent

2012-06-25 11:19 - 2012-06-25 11:19 - 00013896 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E07.The.Aftermath.torrent

2012-06-25 11:00 - 2012-06-25 11:00 - 00019634 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E06.720p.HDTV.x264-HWE.torrent

2012-06-25 10:44 - 2012-06-25 10:44 - 00017353 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.Of.Korra.S01E05.The.Spirit.Of.Competition.720p.HDTV.h264-OOO.torrent

2012-06-25 10:26 - 2012-06-25 10:26 - 00014988 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E04.720p.WEB-DL.AAC2.0.H264-SLOMO.torrent

2012-06-25 10:25 - 2012-06-25 10:25 - 00018360 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.Of.Korra.S01E03.The.Revelation.720p.HDTV.h264.torrent

2012-06-25 09:34 - 2012-06-25 09:34 - 00018338 ____A C:UsersShteryanDownloads[sugoiFanSubs] Avatar The Legend of Korra - 01+02 [1280x720 x264 AAC].mkv.torrent

2012-06-24 17:54 - 2012-06-24 17:54 - 00013209 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 36 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-06-23 02:48 - 2012-06-23 02:48 - 00028908 ____A C:UsersShteryanDownloadsChronicle.2012.DC.480p.BRRip.XviD.AC3-AsA.torrent

2012-06-23 02:48 - 2012-06-23 02:48 - 00026511 ____A C:UsersShteryanDownloadschronicle.2012.dc.720p.bluray.x264-refined(subsunacs.net).rar

2012-06-23 02:38 - 2012-06-23 02:38 - 00057055 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e09(subsunacs.net).rar

2012-06-23 02:38 - 2012-06-23 02:38 - 00055633 ____A C:UsersShteryanDownloadsEureka.S05E09.PROPER.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv.torrent

2012-06-22 14:45 - 2012-06-22 14:45 - 00014396 ____A C:UsersShteryanDownloadsPrometheus (2012) TS.torrent

2012-06-22 14:42 - 2012-06-22 14:42 - 00036243 ____A C:UsersShteryanDownloadsthe_avengers.2012.r6.webscr.xvid.ac3-bravo(subsunacs.net).rar

2012-06-22 14:35 - 2012-06-22 14:35 - 00014121 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Avengers.2012.CROPPED.R6.WEBscr.Xvid.AC3-TODE.torrent

2012-06-21 15:21 - 2012-06-21 15:21 - 00009722 ____A C:UsersShteryanDownloadsavengers-tlr1_h480p.mov.torrent

2012-06-21 13:03 - 2012-06-21 13:03 - 00033435 ____A C:UsersShteryanDownloadstarget.catfa.xvid(subsunacs.net).rar

2012-06-21 12:58 - 2012-06-21 12:58 - 00024651 ____A C:UsersShteryanDownloadscity.of.ember.2008.720p.bluray.x264-sinners(subsunacs.net).rar

2012-06-21 12:57 - 2012-06-21 12:57 - 00028620 ____A C:UsersShteryanDownloadsCaptain.America.The.First.Avenger.DVDRip.XviD-TARGET.torrent

2012-06-21 12:49 - 2012-06-21 12:49 - 00030251 ____A C:UsersShteryanDownloadsCity.of.Ember.2008.480p.BRRip.XviD.AC3-AsA.torrent

2012-06-20 17:50 - 2012-06-02 14:19 - 00053784 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wuauclt.exe

2012-06-20 17:50 - 2012-06-02 14:19 - 00045080 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wups2.dll

2012-06-20 17:49 - 2012-06-02 14:19 - 01933848 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wuaueng.dll

2012-06-20 17:49 - 2012-06-02 14:19 - 00577048 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wuapi.dll

2012-06-20 17:49 - 2012-06-02 14:19 - 00035864 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wups.dll

2012-06-20 17:49 - 2012-06-02 14:12 - 02422272 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wucltux.dll

2012-06-20 17:49 - 2012-06-02 14:12 - 00088576 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wudriver.dll

2012-06-20 17:49 - 2012-06-02 04:19 - 00171904 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wuwebv.dll

2012-06-20 17:49 - 2012-06-02 04:12 - 00033792 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wuapp.exe

============ 3 Months Modified Files ========================

2012-07-18 08:58 - 2010-09-30 06:32 - 01875562 ____A C:WindowsWindowsUpdate.log

2012-07-18 08:35 - 2012-04-11 11:57 - 00000830 ____A C:WindowsTasksAdobe Flash Player Updater.job

2012-07-18 08:28 - 2012-07-14 05:23 - 00000986 ____A C:WindowsTasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job

2012-07-18 08:26 - 2012-07-14 01:21 - 00001020 ____A C:WindowsTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-406150165-4229933280-2932400274-1001UA.job

2012-07-18 05:28 - 2011-07-10 10:17 - 00000986 ____A C:WindowsTasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job

2012-07-18 01:26 - 2010-12-16 06:01 - 00000968 ____A C:WindowsTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-406150165-4229933280-2932400274-1001Core.job

2012-07-17 16:55 - 2012-07-17 16:55 - 00015006 ____A C:UsersShteryanDownloads%5BIceFanSubs%5D Chrome Shelled Regios - 01 %5Bon%5D.torrent

2012-07-16 09:46 - 2012-07-15 03:47 - 00000112 ____A C:Windowssetupact.log

2012-07-16 09:46 - 2009-07-13 20:53 - 00000006 ___AH C:WindowsTasksSA.DAT

2012-07-16 09:34 - 2009-07-13 20:34 - 00020112 ___AH C:WindowsSystem327B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

2012-07-16 09:34 - 2009-07-13 20:34 - 00020112 ___AH C:WindowsSystem327B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

2012-07-16 09:26 - 2010-04-15 04:28 - 00837312 ____A C:WindowsSystem32PerfStringBackup.INI

2012-07-15 03:47 - 2012-07-15 03:47 - 00000000 ____A C:Windowssetuperr.log

2012-07-14 19:07 - 2012-07-14 19:07 - 00703533 ____A C:UsersShteryanDownloadshldsupdatetool.exe

2012-07-14 19:03 - 2012-07-14 19:03 - 00000215 ____A C:UsersShteryanDesktopIron Grip Marauders.url

2012-07-14 12:18 - 2012-07-14 12:18 - 00002209 ____A C:UsersShteryanDesktopaswMBR.txt

2012-07-14 12:18 - 2012-07-14 12:18 - 00000512 ____A C:UsersShteryanDesktopMBR.dat

2012-07-14 08:38 - 2012-07-14 08:38 - 02135640 ____A (Kaspersky Lab ZAO) C:UsersShteryanDesktoptdsskiller.exe

2012-07-14 08:27 - 2012-05-28 21:25 - 00026184 ____A C:WindowsPFRO.log

2012-07-14 03:11 - 2012-07-14 03:11 - 04731392 ____A (AVAST Software) C:UsersShteryanDesktopaswMBR.exe

2012-07-13 15:39 - 2012-07-13 15:39 - 00016867 ____A C:UsersShteryanDownloadsLibO_3.5.5_Win_x86_install_multi.msi.torrent

2012-07-13 15:34 - 2012-07-13 15:34 - 00012421 ____A C:UsersShteryanDownloads[ATF] New Fist of the North Star OVA [c] [480p].torrent

2012-07-13 14:10 - 2012-07-13 14:10 - 00019143 ____A C:UsersShteryanDownloads[EROBEAT] Masaru Ashita no Yukinojou 2 [c][unc].torrent

2012-07-13 12:45 - 2012-07-13 12:44 - 03329297 ____A C:Qoobox.zip

2012-07-13 12:38 - 2012-07-13 12:38 - 00023956 ____A C:ComboFix.txt

2012-07-13 12:30 - 2009-07-13 18:04 - 00000215 ____A C:Windowssystem.ini

2012-07-13 11:09 - 2012-07-13 11:09 - 04577833 ____R (Swearware) C:UsersShteryanDesktopComboFix.exe

2012-07-13 10:14 - 2011-08-11 12:25 - 00000691 ____A C:dude.conf

2012-07-13 09:36 - 2012-07-13 09:36 - 00023946 ____A C:UsersShteryanDesktopdds.txt

2012-07-13 09:36 - 2012-07-13 09:36 - 00009431 ____A C:UsersShteryanDesktopattach.txt

2012-07-13 09:33 - 2012-07-13 09:33 - 00492146 ____R (Swearware) C:UsersShteryanDesktopdds.exe

2012-07-13 09:20 - 2012-07-13 09:20 - 00000393 ____A C:UsersShteryanDownloadsLangBar.zip

2012-07-11 10:35 - 2012-04-11 11:56 - 00426184 ____A (Adobe Systems Incorporated) C:WindowsSystem32FlashPlayerApp.exe

2012-07-11 10:35 - 2011-07-18 10:33 - 00070344 ____A (Adobe Systems Incorporated) C:WindowsSystem32FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-07-11 07:39 - 2009-07-13 20:33 - 00540640 ____A C:WindowsSystem32FNTCACHE.DAT

2012-07-10 15:47 - 2010-10-24 11:06 - 57442464 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32MRT.exe

2012-07-10 15:43 - 2012-07-10 15:43 - 00015528 ____A C:UsersShteryanDownloads[TokiSubs] Gunslinger Girl Il Teatrino [bD 1280x720 x264 AC-3 5.1ch][c].torrent

2012-07-10 15:10 - 2012-07-10 15:10 - 00016494 ____A C:UsersShteryanDownloads[MushiSubs] La storia della Arcana Famiglia - 02 [720p, 10b, 1280x720][bG].torrent

2012-07-08 16:48 - 2012-07-08 16:48 - 00020178 ____A C:UsersShteryanDownloads[RyuKo] Haiyore! Nyaruko-san - 1-3 [720p] [on].torrent

2012-07-08 16:03 - 2012-07-08 16:03 - 00013229 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 38 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-07-06 17:40 - 2012-07-06 17:40 - 00011433 ____A C:UsersShteryanDownloads[shinigami Subs] Detroit Metal City - 02v2 [720p] [bG].torrent

2012-07-06 13:59 - 2012-07-06 13:59 - 00976040 ____A (AMD Inc.) C:UsersShteryanDownloadscatalyst_mobility_32-bit_util (1).exe

2012-07-06 13:57 - 2012-07-06 13:57 - 01174104 ____A (AMD Inc.) C:UsersShteryanDownloadscatalyst_mobility_64-bit_util (1).exe

2012-07-05 11:12 - 2012-07-05 11:11 - 15126342 ____A C:UsersShteryanDownloadsPotPlayer1.5.33573.EXE

2012-07-05 11:12 - 2012-07-05 11:10 - 28926728 ____A C:UsersShteryanDownloadsKMPlayer_EN_3.3.0.30.exe

2012-07-05 09:40 - 2012-07-05 09:40 - 00018251 ____A C:UsersShteryanDownloads[TerrorFanSubs] Kore wa Zombie Desuka - Of the Dead (MX 1280x720 x264 AAC) [c].torrent

2012-07-04 16:26 - 2012-07-04 16:26 - 00016372 ____A C:UsersShteryanDownloads[shinigami Subs] Detroit Metal City - 01 [720p] [bG].torrent

2012-07-02 14:28 - 2012-07-02 14:28 - 00011494 ____A C:UsersShteryanDownloads[MushiSubs] La storia della Arcana Famiglia - 01 [720p, 10b, 1280x720][bG].torrent

2012-07-02 13:20 - 2012-07-02 13:20 - 00035849 ____A C:UsersShteryanDownloadsfalling.skies.s02e04.hdtv.x264-2hd(subsunacs.net).rar

2012-07-02 13:16 - 2012-07-02 13:16 - 00014516 ____A C:UsersShteryanDownloadsFalling.Skies.S02E04.HDTV.XviD-D3L.torrent

2012-07-02 09:55 - 2012-07-02 09:55 - 00013229 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 37 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-07-01 18:30 - 2012-07-01 18:30 - 00008448 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe Listener - S03E04.DVBRip-Zamunda.NET.torrent

2012-07-01 18:29 - 2012-07-01 18:29 - 00053663 ____A C:UsersShteryanDownloadslockout(subsunacs.net).rar

2012-07-01 18:29 - 2012-07-01 18:29 - 00008448 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe Listener - S03E03.DVBRip-Zamunda.NET.torrent

2012-07-01 18:29 - 2012-07-01 18:28 - 00014419 ____A C:UsersShteryanDownloadsLockout.UNRATED.BDRip.XviD-COCAIN.torrent

2012-07-01 14:29 - 2012-07-01 14:29 - 00008944 ____A C:WindowsDPINST.LOG

2012-07-01 14:23 - 2012-07-01 14:23 - 00000000 ____A C:WindowsSetup.INI

2012-07-01 14:23 - 2010-04-15 05:09 - 00000083 ____A C:WindowsLManager.UNI

2012-07-01 12:27 - 2012-07-01 12:27 - 00002370 ____A C:UsersShteryanDownloadsRemoveWAT v2.2.6.torrent

2012-07-01 12:10 - 2012-07-01 12:10 - 01673027 ____A C:UsersShteryanDownloadsWindows Loader v2.1.5.zip

2012-07-01 11:51 - 2012-07-01 11:51 - 00174064 ____A (Oracle Corporation) C:WindowsSystem32javaw.exe

2012-07-01 11:51 - 2012-07-01 11:51 - 00174064 ____A (Oracle Corporation) C:WindowsSystem32java.exe

2012-07-01 08:39 - 2012-06-01 08:39 - 00000211 ____A C:UsersAll Usersacer.zip

2012-07-01 03:21 - 2012-07-01 03:11 - 00009548 ____A C:UsersShteryanDownloadsautoexec.cfg

2012-06-30 16:33 - 2012-06-30 16:33 - 00009896 ____A C:UsersShteryanDownloadstu_1x05_e_tle(subsunacs.net).rar

2012-06-30 16:32 - 2012-06-30 16:32 - 00025496 ____A C:UsersShteryanDownloadstu_1x04_e_tle(subsunacs.net).rar

2012-06-30 16:32 - 2012-06-30 16:32 - 00024388 ____A C:UsersShteryanDownloadstu_1x02_e_tle(subsunacs.net).rar

2012-06-30 16:32 - 2012-06-30 16:32 - 00020156 ____A C:UsersShteryanDownloadstu_1x03_e_tle(subsunacs.net).rar

2012-06-30 16:32 - 2012-06-30 16:32 - 00019612 ____A C:UsersShteryanDownloadstu_1x01_e_tle(subsunacs.net).rar

2012-06-30 16:28 - 2012-06-30 16:28 - 00054842 ____A C:UsersShteryanDownloadsTron.Uprising.S01E05.Identity.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-NTb.mkv.torrent

2012-06-30 16:28 - 2012-06-30 16:28 - 00020883 ____A C:UsersShteryanDownloadstron.uprising.s01e04.blackout.720p.hdtv.x264-2hd.torrent

2012-06-30 16:27 - 2012-06-30 16:27 - 00020936 ____A C:UsersShteryanDownloadstron.uprising.s01e02.the.renegade.part.1.720p.hdtv.x264-2hd.torrent

2012-06-30 16:27 - 2012-06-30 16:27 - 00011077 ____A C:UsersShteryanDownloadstron.uprising.s01e03.the.renegade.part.2.720p.hdtv.x264-2hd.torrent

2012-06-30 16:27 - 2012-06-30 16:27 - 00010926 ____A C:UsersShteryanDownloadsTron.Uprising.S01E01.Becks.Beginning.720p.WEB.DL.DD5.1.H264.torrent

2012-06-30 16:00 - 2012-05-27 00:50 - 00000810 ____A C:UsersAll UsersSYSTEM_CLEANER_HISTORY.xml

2012-06-30 15:57 - 2012-06-30 15:57 - 00013182 ____A C:UsersShteryanDownloadsNight Shift Nurses 2 [c][unc].torrent

2012-06-30 13:07 - 2012-06-30 13:07 - 00039317 ____A C:UsersShteryanDownloadsfalling.skies.s02e01(subsunacs.net).rar

2012-06-30 13:06 - 2012-06-30 13:06 - 00044270 ____A C:UsersShteryanDownloadsfalling.skies.s02e03(subsunacs.net).rar

2012-06-30 13:04 - 2012-06-30 13:04 - 00041243 ____A C:UsersShteryanDownloadsfalling_skies_s02e02(subsunacs.net).rar

2012-06-30 13:04 - 2012-06-30 13:04 - 00029198 ____A C:UsersShteryanDownloadsFalling.Skies.S02E02.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-30 13:04 - 2012-06-30 13:04 - 00014496 ____A C:UsersShteryanDownloadsFalling.Skies.S02E03.HDTV.XviD-D3L.torrent

2012-06-30 12:57 - 2012-06-30 12:57 - 00027817 ____A C:UsersShteryanDownloadsFalling.Skies.S02E01.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-30 10:46 - 2011-08-03 13:30 - 00045270 ____A C:UsersShteryanAppDataRoamingroom_v3.dat

2012-06-30 07:44 - 2012-06-30 07:44 - 00000713 ____A C:UsersPublicDesktopDarkBlood Online.lnk

2012-06-30 07:37 - 2012-06-30 07:37 - 00235221 ____A C:UsersShteryanDownloadsCustomKeys (1).txt

2012-06-30 07:31 - 2012-06-30 07:00 - 1866118597 ____A (Acresso Software Inc.) C:UsersShteryanDownloadsDarkBloodSetup_120626.exe

2012-06-30 07:27 - 2012-06-30 07:26 - 49663816 ____A C:UsersShteryanDownloadsGarenaPlus_Install (1).exe

2012-06-30 07:27 - 2012-05-20 21:12 - 00000993 ____A C:UsersPublicDesktopGarena Plus.lnk

2012-06-27 12:23 - 2012-06-27 12:23 - 00111846 ____A C:UsersShteryanDownloadsFallingSkies_S01_HDTV.(subs.sab.bz).rar

2012-06-27 12:21 - 2012-06-27 12:21 - 00019839 ____A C:UsersShteryanDownloadsFalling.Skies.S01.HDTV.XviD-Zamunda.torrent

2012-06-27 12:17 - 2012-06-27 12:17 - 00047682 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e10(subsunacs.net).rar

2012-06-27 12:16 - 2012-06-27 12:16 - 00103546 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e08(subsunacs.net).rar

2012-06-27 12:16 - 2012-06-27 12:16 - 00027175 ____A C:UsersShteryanDownloadsEureka.S05E10.HDTV.x264-ASAP.mp4.torrent

2012-06-27 12:16 - 2012-06-27 12:16 - 00014494 ____A C:UsersShteryanDownloadsEureka.S05E08.HDTV.XviD-D3L.torrent

2012-06-27 10:15 - 2012-06-27 10:15 - 00013962 ____A C:UsersShteryanDownloads[TokiSubs] Hidan no Aria 13 [bDrip 1280x720 x264 AAC][c].torrent

2012-06-26 15:59 - 2012-06-26 15:59 - 00015498 ____A C:UsersShteryanDownloadsKaydara 2011 BRRIP.XVID-WBZ.torrent

2012-06-26 13:44 - 2012-06-26 13:44 - 00043854 ____A C:UsersShteryanDownloadscontinuum.s01e05(subsunacs.net).rar

2012-06-26 13:43 - 2012-06-26 13:43 - 00015062 ____A C:UsersShteryanDownloadsContinuum.S01E05.RERip.HDTV.XviD-D3L.torrent

2012-06-26 13:04 - 2012-06-26 13:04 - 00048807 ____A C:UsersShteryanDownloadscontinuum.s01e04(subsunacs.net).rar

2012-06-26 12:17 - 2012-06-26 12:17 - 00086033 ____A C:UsersShteryanDownloadscontinuum.s01e03(subsunacs.net).rar

2012-06-26 12:17 - 2012-06-26 12:17 - 00029227 ____A C:UsersShteryanDownloadsContinuum.S01E03.REPACK.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-26 12:17 - 2012-06-26 12:17 - 00029175 ____A C:UsersShteryanDownloadsContinuum.S01E04.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-26 12:02 - 2012-06-26 12:02 - 00080269 ____A C:UsersShteryanDownloadscontinuum.s01e02(subsunacs.net).rar

2012-06-26 12:01 - 2012-06-26 12:01 - 00029199 ____A C:UsersShteryanDownloadsContinuum.S01E02.REPACK.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-26 12:01 - 2012-06-26 12:01 - 00027013 ____A C:UsersShteryanDownloadsc_1x01_e_tlepandora(subsunacs.net).rar

2012-06-26 12:01 - 2012-06-26 12:01 - 00014943 ____A C:UsersShteryanDownloadsContinuum.S01E01.HDTV.XviD-D3L.torrent

2012-06-26 09:35 - 2012-06-26 09:35 - 00084780 ____A C:UsersShteryanDesktopsystav2.cdr

2012-06-25 13:57 - 2012-06-25 13:57 - 00008000 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe_Legend_of_Korra___109___Out_of_the_Past__C_P_.(subs.sab.bz).7z

2012-06-25 13:57 - 2012-06-25 13:57 - 00007323 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.Of.Korra.S01E10.Turning.The.Tides.720p.HDTV.h264-OOO.srt.zip

2012-06-25 12:52 - 2012-06-25 12:52 - 00017156 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe_Legend_of_Korra___01x08._subs.sab.bz_.(subs.sab.bz).rar

2012-06-25 12:52 - 2012-06-25 12:52 - 00016837 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe_Legend_of_Korra___107___The_Aftermath.(subs.sab.bz).rar

2012-06-25 12:45 - 2012-06-25 12:45 - 00011210 ____A C:UsersShteryanDownloadsthe.legend.of.korra.s01e05.the.spirit.of.competition.720p.hdtv.h264-ooo(subsunacs.net).rar

2012-06-25 12:45 - 2012-06-25 12:45 - 00009535 ____A C:UsersShteryanDownloadsthe_legend_of_korra_-_01x06(subsunacs.net).rar

2012-06-25 12:27 - 2012-06-25 12:27 - 00009953 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe_Legend_of_Korra_S01E04.(subs.sab.bz).rar

2012-06-25 12:16 - 2012-06-25 12:16 - 00010207 ____A C:UsersShteryanDownloadsthe.last.airbender.the.legend.of.korra.2012.bgsubs.1cd.4527548(subsunacs.net).rar

2012-06-25 11:31 - 2012-06-25 11:31 - 00012624 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E11.Skeletons.in.the.Closet[720p][secludedly].torrent

2012-06-25 11:31 - 2012-06-25 11:31 - 00012556 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E12.Endgame[720p][secludedly].torrent

2012-06-25 11:30 - 2012-06-25 11:30 - 00017769 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.Of.Korra.S01E10.Turning.The.Tides.720p.HDTV.h264-OOO.torrent

2012-06-25 11:28 - 2012-06-25 11:28 - 00014362 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E09.Out.of.the.Past.torrent

2012-06-25 11:19 - 2012-06-25 11:19 - 00017272 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.Of.Korra.S01E08.When.Extremes.Meet.720p.HDTV.h264-OOO.torrent

2012-06-25 11:19 - 2012-06-25 11:19 - 00013896 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E07.The.Aftermath.torrent

2012-06-25 11:00 - 2012-06-25 11:00 - 00019634 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E06.720p.HDTV.x264-HWE.torrent

2012-06-25 10:44 - 2012-06-25 10:44 - 00017353 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.Of.Korra.S01E05.The.Spirit.Of.Competition.720p.HDTV.h264-OOO.torrent

2012-06-25 10:26 - 2012-06-25 10:26 - 00014988 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.of.Korra.S01E04.720p.WEB-DL.AAC2.0.H264-SLOMO.torrent

2012-06-25 10:25 - 2012-06-25 10:25 - 00018360 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Legend.Of.Korra.S01E03.The.Revelation.720p.HDTV.h264.torrent

2012-06-25 09:34 - 2012-06-25 09:34 - 00018338 ____A C:UsersShteryanDownloads[sugoiFanSubs] Avatar The Legend of Korra - 01+02 [1280x720 x264 AAC].mkv.torrent

2012-06-24 17:54 - 2012-06-24 17:54 - 00013209 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 36 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-06-23 02:48 - 2012-06-23 02:48 - 00028908 ____A C:UsersShteryanDownloadsChronicle.2012.DC.480p.BRRip.XviD.AC3-AsA.torrent

2012-06-23 02:48 - 2012-06-23 02:48 - 00026511 ____A C:UsersShteryanDownloadschronicle.2012.dc.720p.bluray.x264-refined(subsunacs.net).rar

2012-06-23 02:38 - 2012-06-23 02:38 - 00057055 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e09(subsunacs.net).rar

2012-06-23 02:38 - 2012-06-23 02:38 - 00055633 ____A C:UsersShteryanDownloadsEureka.S05E09.PROPER.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv.torrent

2012-06-22 14:45 - 2012-06-22 14:45 - 00014396 ____A C:UsersShteryanDownloadsPrometheus (2012) TS.torrent

2012-06-22 14:42 - 2012-06-22 14:42 - 00036243 ____A C:UsersShteryanDownloadsthe_avengers.2012.r6.webscr.xvid.ac3-bravo(subsunacs.net).rar

2012-06-22 14:35 - 2012-06-22 14:35 - 00014121 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe.Avengers.2012.CROPPED.R6.WEBscr.Xvid.AC3-TODE.torrent

2012-06-21 15:21 - 2012-06-21 15:21 - 00009722 ____A C:UsersShteryanDownloadsavengers-tlr1_h480p.mov.torrent

2012-06-21 13:03 - 2012-06-21 13:03 - 00033435 ____A C:UsersShteryanDownloadstarget.catfa.xvid(subsunacs.net).rar

2012-06-21 12:58 - 2012-06-21 12:58 - 00024651 ____A C:UsersShteryanDownloadscity.of.ember.2008.720p.bluray.x264-sinners(subsunacs.net).rar

2012-06-21 12:57 - 2012-06-21 12:57 - 00028620 ____A C:UsersShteryanDownloadsCaptain.America.The.First.Avenger.DVDRip.XviD-TARGET.torrent

2012-06-21 12:49 - 2012-06-21 12:49 - 00030251 ____A C:UsersShteryanDownloadsCity.of.Ember.2008.480p.BRRip.XviD.AC3-AsA.torrent

2012-06-17 13:57 - 2012-06-17 13:57 - 00016054 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS-.torrent

2012-06-17 13:28 - 2012-06-17 13:27 - 00013209 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 35 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-06-12 09:02 - 2012-06-12 09:01 - 00025410 ____A C:UsersShteryanDownloads[GFotaku] Mouryou no Hako 1-14 [720p][c].torrent

2012-06-11 18:40 - 2012-07-10 15:47 - 02345984 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32win32k.sys

2012-06-11 02:50 - 2012-06-11 02:50 - 00159232 ____A C:WindowsSystem32clinfo.exe

2012-06-11 02:50 - 2012-06-11 02:50 - 00065024 ____A (Advanced Micro Devices Inc.) C:WindowsSystem32OpenVideo.dll

2012-06-11 02:50 - 2012-06-11 02:50 - 00056320 ____A (Advanced Micro Devices Inc.) C:WindowsSystem32OVDecode.dll

2012-06-11 02:49 - 2012-06-11 02:49 - 13008896 ____A (Advanced Micro Devices Inc.) C:WindowsSystem32amdocl.dll

2012-06-10 16:48 - 2012-06-10 16:48 - 00054793 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e06(subsunacs.net).rar

2012-06-10 16:48 - 2012-06-10 16:48 - 00054570 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e07(subsunacs.net).rar

2012-06-10 16:48 - 2012-06-10 16:48 - 00028542 ____A C:UsersShteryanDownloadsEureka.S05E07.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-10 16:47 - 2012-06-10 16:47 - 00027867 ____A C:UsersShteryanDownloadsEureka.S05E06.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-06-10 14:48 - 2012-06-10 14:48 - 00008068 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe Listener - S03E01.DVBRip-Zamunda.NET.torrent

2012-06-10 14:48 - 2012-06-10 14:48 - 00008048 ____A C:UsersShteryanDownloadsThe Listener - S03E02.DVBRip-Zamunda.NET.torrent

2012-06-10 12:52 - 2012-06-10 12:52 - 00012399 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Zetman – 08 [848x480 x264 AAC][bG].torrent

2012-06-10 10:20 - 2012-06-10 10:20 - 00336197 ____A C:UsersShteryanDownloadssingle_player_items_Kingpintz_Item_Pack_FINAL.zip

2012-06-09 04:58 - 2012-06-09 04:58 - 00024582 ____A C:UsersShteryanDownloadsd2mr.rar

2012-06-09 01:09 - 2012-06-09 01:09 - 00000165 ____A C:UsersShteryanDownloadsprepatch.log

2012-06-09 01:09 - 2012-06-09 01:08 - 05454719 ____A (Blizzard Entertainment) C:UsersShteryanDownloadsLODPatch_113d.exe

2012-06-08 20:41 - 2012-07-10 11:27 - 12873728 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32shell32.dll

2012-06-08 16:29 - 2012-06-08 16:29 - 01821192 ____A (Microsoft Corporation) C:UsersShteryanDownloadsvcredist_x86.exe

2012-06-08 16:27 - 2012-06-08 16:27 - 00040634 ____A C:UsersShteryanDownloadsphoenix_v2.zip

2012-06-08 15:42 - 2012-06-08 15:42 - 00535038 ____A C:UsersShteryanDownloadsD2MultiRes-v102.zip

2012-06-08 15:39 - 2012-06-08 08:11 - 00000695 ____A C:UsersShteryanDesktopDiablo II.lnk

2012-06-08 15:25 - 2012-06-08 15:25 - 00535038 ____A C:UsersShteryanDownloadsGALAGOGAME_Diablo2Resolutions.zip

2012-06-08 15:12 - 2012-06-08 15:11 - 14368768 ____A C:UsersShteryanDownloadsTortoiseSVN-1.7.7.22907-win32-svn-1.7.5.msi

2012-06-08 15:03 - 2012-06-08 15:03 - 00058571 ____A C:UsersShteryanDownloads284uniques.zip

2012-06-08 15:02 - 2012-06-08 15:02 - 00061433 ____A C:UsersShteryanDownloadsUD2X110_Lib.zip

2012-06-08 15:01 - 2012-06-08 15:01 - 00277185 ____A C:UsersShteryanDownloads1.10_Item_Vault_Version_1.2.zip

2012-06-08 14:58 - 2012-06-08 14:49 - 168387701 ____A C:UsersShteryanDownloadsMedian_XL_2012_v005.zip

2012-06-08 14:54 - 2012-06-08 14:54 - 00249856 ____N (Microsoft Corporation) C:WindowsSetup1.exe

2012-06-08 14:54 - 2012-06-08 14:54 - 00073216 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsST6UNST.EXE

2012-06-08 14:53 - 2012-06-08 14:53 - 05772989 ____A C:UsersShteryanDownloadsHero Editor V104.zip

2012-06-08 14:34 - 2012-06-08 14:34 - 00025076 ____A C:UsersShteryanDownloadsD2MapReveal-JingfluRepack.rar

2012-06-08 09:17 - 2012-06-08 09:17 - 00128411 ____A C:UsersShteryanDownloadsAutoTele 1.2a.zip

2012-06-08 09:14 - 2012-06-08 09:14 - 00036501 ____A C:UsersShteryanDownloadsd2me-11x.zip

2012-06-08 07:55 - 2012-06-08 07:55 - 00078600 ____A C:UsersShteryanDownloadsDiablo II.exe.torrent

2012-06-05 21:05 - 2012-07-10 11:27 - 01390080 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32msxml6.dll

2012-06-05 21:05 - 2012-07-10 11:27 - 01236992 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32msxml3.dll

2012-06-05 21:03 - 2012-07-10 11:27 - 00805376 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32cdosys.dll

2012-06-04 20:58 - 2012-06-04 20:58 - 00012068 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 34 [848x480 x264 AAC][bG].torrent

2012-06-04 11:16 - 2012-06-04 11:16 - 00020948 ____A C:UsersShteryanDownloads[sugoiFanSubs] Tokyo Underground [640x480 H264][c].torrent

2012-06-03 13:13 - 2012-06-03 13:13 - 00032675 ____A C:UsersShteryanDownloads[izanagi-Subs] Sengoku Otome Momoiro Paradox - 01 [720p].torrent

2012-06-03 12:37 - 2012-06-03 12:37 - 00251148 ____A C:UsersShteryanDownloadsCustomKeys.txt

2012-06-03 09:00 - 2012-06-03 09:00 - 00011224 ____A C:UsersShteryanDownloads[HorribleSubs] Hunter X Hunter - 34 [1080p].mkv.torrent

2012-06-02 14:19 - 2012-06-20 17:50 - 00053784 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wuauclt.exe

2012-06-02 14:19 - 2012-06-20 17:50 - 00045080 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wups2.dll

2012-06-02 14:19 - 2012-06-20 17:49 - 01933848 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wuaueng.dll

2012-06-02 14:19 - 2012-06-20 17:49 - 00577048 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wuapi.dll

2012-06-02 14:19 - 2012-06-20 17:49 - 00035864 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wups.dll

2012-06-02 14:12 - 2012-06-20 17:49 - 02422272 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wucltux.dll

2012-06-02 14:12 - 2012-06-20 17:49 - 00088576 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wudriver.dll

2012-06-02 04:19 - 2012-06-20 17:49 - 00171904 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wuwebv.dll

2012-06-02 04:12 - 2012-06-20 17:49 - 00033792 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wuapp.exe

2012-06-02 01:07 - 2012-07-10 15:53 - 12314624 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32mshtml.dll

2012-06-02 00:43 - 2012-07-10 15:53 - 09737728 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32ieframe.dll

2012-06-02 00:33 - 2012-07-10 15:54 - 01800192 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32jscript9.dll

2012-06-02 00:26 - 2012-07-10 15:53 - 01103872 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32urlmon.dll

2012-06-02 00:25 - 2012-07-10 15:54 - 01129472 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32wininet.dll

2012-06-02 00:25 - 2012-07-10 15:53 - 01427968 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32inetcpl.cpl

2012-06-02 00:23 - 2012-07-10 15:54 - 00231936 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32url.dll

2012-06-02 00:21 - 2012-07-10 15:54 - 00065024 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32jsproxy.dll

2012-06-02 00:20 - 2012-07-10 15:54 - 00142848 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32ieUnatt.exe

2012-06-02 00:19 - 2012-07-10 15:54 - 01793024 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32iertutil.dll

2012-06-02 00:19 - 2012-07-10 15:54 - 00716800 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32jscript.dll

2012-06-02 00:17 - 2012-07-10 15:54 - 00073216 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32mshtmled.dll

2012-06-02 00:16 - 2012-07-10 15:54 - 02382848 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32mshtml.tlb

2012-06-02 00:14 - 2012-07-10 15:54 - 00176640 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32ieui.dll

2012-06-01 20:45 - 2012-07-10 15:44 - 00134000 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32Driversksecpkg.sys

2012-06-01 20:45 - 2012-07-10 15:44 - 00067440 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32Driversksecdd.sys

2012-06-01 20:40 - 2012-07-10 15:44 - 00369336 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32Driverscng.sys

2012-06-01 20:40 - 2012-07-10 15:44 - 00225280 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32schannel.dll

2012-06-01 20:39 - 2012-07-10 15:44 - 00219136 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32ncrypt.dll

2012-06-01 15:06 - 2012-06-01 15:06 - 00029108 ____A C:UsersShteryanDownloadsLost.Girl.s01e01.(subs.sab.bz).rar

2012-05-31 18:42 - 2012-05-31 18:42 - 00093468 ____A C:UsersShteryanDownloadsLost.Girl.S01.HDTV.XviD-2HD.torrent

2012-05-31 17:36 - 2012-05-31 17:36 - 00023595 ____A C:UsersShteryanDownloadsDirk_Gently_01x03.(subs.sab.bz).rar

2012-05-31 17:35 - 2012-05-31 17:35 - 00018847 ____A C:UsersShteryanDownloadsdirk.gently.S01E03.real.720p.hdtv.x264-fov.mkv.torrent

2012-05-31 17:34 - 2012-05-31 17:34 - 00020321 ____A C:UsersShteryanDownloadsdirk_gently.1x03.720p_hdtv_x264-fov.mkv.torrent

2012-05-31 08:16 - 2012-05-31 08:16 - 00019268 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 33 [848x480 x264 AAC][bG].torrent

2012-05-30 11:47 - 2012-05-30 11:47 - 00017888 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 32 [848x480 x264 AAC][bG].torrent

2012-05-30 04:02 - 2012-05-30 04:02 - 00352267 ____A C:UsersShteryanDesktopPresentation1.pptx

2012-05-29 13:28 - 2012-05-29 13:28 - 00063257 ____A C:UsersShteryanDownloadsis_2012(subsunacs.net).rar

2012-05-29 13:19 - 2012-05-29 13:19 - 00021913 ____A C:UsersShteryanDownloadsdirk.gently.s01e01.720p.hdtv.x264-bia(subsunacs.net).rar

2012-05-29 13:19 - 2012-05-29 13:19 - 00020584 ____A C:UsersShteryanDownloadsDirk_Gently_01x01_2012_(www.subs.to).rar

2012-05-29 13:17 - 2012-05-29 13:17 - 00145808 ____A C:UsersShteryanDownloadsDirk_Gently___Season_1._subs.sab.bz_.(subs.sab.bz).rar

2012-05-29 13:16 - 2012-05-29 13:16 - 00013905 ____A C:UsersShteryanDownloadsdirk.gently.s01e01.720p.hdtv.x264-bia.mkv.torrent

2012-05-29 13:10 - 2012-05-29 13:10 - 00028762 ____A C:UsersShteryanDownloadsIron.Sky.2012.DVDRip.XviD.AC3-AsA.torrent

2012-05-28 13:27 - 2012-05-28 13:27 - 00029097 ____A C:UsersShteryanDownloadsjohn.carter.2012.dvdrip.xvid-deprived_2(subsunacs.net).rar

2012-05-28 13:13 - 2012-05-28 13:13 - 00005112 ____A C:UsersShteryanDownloadsWindows Loader v2.1.3.torrent

2012-05-28 13:10 - 2012-05-28 13:10 - 00009738 ____A C:UsersShteryanDownloadsGenuine Registry Doctor v2.5.4.8 + CracK.torrent

2012-05-28 13:07 - 2012-05-28 13:07 - 00028994 ____A C:UsersShteryanDownloadsJohn.Carter.2012.DVDRip.XviD-DEPRiVED.torrent

2012-05-28 12:22 - 2012-05-28 12:22 - 00057139 ____A C:UsersShteryanDownloadsGoT_02x09_EDITED._subs.sab.bz_._subs.sab.bz_.(subs.sab.bz).rar

2012-05-28 12:21 - 2012-05-28 12:21 - 00003170 ____A C:UsersShteryanDownloadsGame.of.Thrones.S02E09.HDTV.XviD-MGD.avi.torrent

2012-05-28 08:37 - 2012-05-28 08:37 - 08163862 ____A C:UsersShteryanDownloadsApplication_Acer_1.02.3502_W7x86W7x64_A.zip

2012-05-28 08:19 - 2012-05-28 08:19 - 01173832 ____A (AMD Inc.) C:UsersShteryanDownloadscatalyst_mobility_64-bit_util.exe

2012-05-28 08:19 - 2012-05-28 08:19 - 00975792 ____A (AMD Inc.) C:UsersShteryanDownloadscatalyst_mobility_32-bit_util.exe

2012-05-27 00:55 - 2012-05-27 00:55 - 00001479 ____A C:UsersAll UsersSERVICES_HISTORY.xml

2012-05-27 00:51 - 2012-05-27 00:51 - 00183510 ____A C:WindowsSystem32RW_AppData.dat

2012-05-27 00:51 - 2012-05-27 00:51 - 00068336 ____A C:WindowsSystem32RW_FileType.dat

2012-05-27 00:51 - 2012-05-27 00:51 - 00002000 ____A C:WindowsSystem32EvGr_Data{58EF8D50-4886-11DF-B74F-806E6F6E6963}.dat

2012-05-27 00:51 - 2012-05-27 00:51 - 00000612 ____A C:WindowsSystem32RW_FileFlag.dat

2012-05-27 00:51 - 2012-05-27 00:51 - 00000056 ____A C:WindowsSystem32RW_{58EF8D51-4886-11DF-B74F-806E6F6E6963}.dat

2012-05-27 00:51 - 2012-05-27 00:51 - 00000056 ____A C:WindowsSystem32RW_{58EF8D50-4886-11DF-B74F-806E6F6E6963}.dat

2012-05-27 00:51 - 2012-05-27 00:51 - 00000056 ____A C:WindowsSystem32RW_{58EF8D4F-4886-11DF-B74F-806E6F6E6963}.dat

2012-05-27 00:51 - 2012-05-27 00:51 - 00000012 ____A C:WindowsSystem32EvGr_Data{58EF8D51-4886-11DF-B74F-806E6F6E6963}.dat

2012-05-27 00:51 - 2012-05-27 00:51 - 00000012 ____A C:WindowsSystem32EvGr_Data{58EF8D4F-4886-11DF-B74F-806E6F6E6963}.dat

2012-05-27 00:35 - 2012-05-27 00:35 - 00001478 ____A C:UsersShteryanDownloadsRegInOut_System_Utilities_V3_0_0_2_Precracked_blaze69__x-Demonoid.me-x_6976131.8002.torrent

2012-05-27 00:34 - 2012-05-27 00:34 - 00229320 ____A C:UsersShteryanDownloadsRegInOut_System_Utilities_V3.0.0.exe

2012-05-27 00:19 - 2012-05-27 00:19 - 01791112 ____A C:UsersShteryanDownloadsreginout_setup.exe

2012-05-27 00:18 - 2012-05-27 00:18 - 00463080 ____A (CNET Download.com) C:UsersShteryanDownloadscnet2_reginout_setup_exe.exe

2012-05-26 07:15 - 2012-05-26 07:11 - 74761776 ____A C:UsersShteryanDownloadsavast_free_antivirus_setup (1).exe

2012-05-25 12:23 - 2012-05-25 12:23 - 00014879 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Zetman – 07 [848x480 x264 AAC][bG].torrent

2012-05-24 07:08 - 2012-05-24 07:08 - 07254647 ____A C:UsersShteryanDownloadsmonopoly.zip

2012-05-24 02:54 - 2012-05-24 02:54 - 00038198 ____A C:UsersShteryanDesktopsystav.cdr

2012-05-22 13:32 - 2012-05-22 12:57 - 00000213 ____A C:UsersShteryanDesktopDota 2.url

2012-05-22 12:46 - 2012-05-22 12:46 - 00000839 ____A C:UsersPublicDesktopSteam.lnk

2012-05-22 12:42 - 2012-05-22 12:42 - 01606656 ____A C:UsersShteryanDownloadsSteamInstall.msi

2012-05-21 10:51 - 2012-05-21 10:51 - 07738572 ____A C:UsersShteryanDownloadswebplugins-0.7.61-win32.exe

2012-05-20 21:11 - 2012-05-20 21:11 - 41918912 ____A C:UsersShteryanDownloadsGarenaPlus_Install.exe

2012-05-20 11:07 - 2012-05-20 11:07 - 10463427 ____A C:UsersShteryanDownloadspicpick_inst (1).exe

2012-05-19 11:09 - 2012-05-19 11:09 - 00090802 ____A C:UsersShteryanDownloads[Ryuko]Monster 01-74.torrent

2012-05-18 17:52 - 2012-05-18 17:52 - 00036627 ____A C:UsersShteryanDownloadsUtawarerumono 720?480 x264 AAC.torrent

2012-05-17 13:36 - 2012-05-17 13:36 - 00019086 ____A C:UsersShteryanDownloads[GotSpeed]_Mirai_Nikki_©.torrent

2012-05-17 12:34 - 2012-05-17 12:34 - 00020595 ____A C:UsersShteryanDownloads[GotSpeed]_Mirai_Nikki_-_26_[8D394816].torrent

2012-05-17 12:34 - 2012-05-17 12:34 - 00017820 ____A C:UsersShteryanDownloads[GotSpeed] Mirai Nikki - 24 [720p].torrent

2012-05-17 12:34 - 2012-05-17 12:34 - 00012375 ____A C:UsersShteryanDownloads[GotSpeed]_Mirai_Nikki_-_25_[838C99D0].torrent

2012-05-17 12:25 - 2012-05-17 12:25 - 00017235 ____A C:UsersShteryanDownloads[GotSpeed]_Mirai_Nikki_-_23_[8BEF4292].torrent

2012-05-17 08:11 - 2012-05-17 08:11 - 00014516 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Mirai Nikki - 22 [on].torrent

2012-05-16 11:53 - 2012-05-16 11:53 - 00019903 ____A C:UsersShteryanDownloads[sugoiFanSubs] Fairy Tail - 127 - 129 (TX 1280x720 x264 AAC).torrent

2012-05-16 08:32 - 2012-05-16 08:32 - 00053098 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e05(subsunacs.net).rar

2012-05-15 09:21 - 2012-05-15 09:21 - 00011656 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Mirai Nikki - 21 [on].torrent

2012-05-15 07:59 - 2012-05-15 07:59 - 00080940 ____A C:UsersShteryanDownloadsgame.of.thrones.s02e07(subsunacs.net).rar

2012-05-14 13:43 - 2012-05-14 13:43 - 00011936 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Mirai Nikki - 20 [on].torrent

2012-05-13 22:12 - 2012-07-06 14:07 - 00086656 ____A (Advanced Micro Devices) C:WindowsSystem32DriversAtihdW73.sys

2012-05-13 14:08 - 2012-05-13 14:08 - 00060930 ____A C:UsersShteryanDownloadscastle_-_04x23(subsunacs.net).rar

2012-05-13 14:00 - 2012-05-13 14:00 - 00048818 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e04(subsunacs.net).rar

2012-05-13 13:59 - 2012-05-13 13:59 - 00028524 ____A C:UsersShteryanDownloadsEureka.S05E04.HDTV.XviD-AFG.avi.torrent

2012-05-13 02:07 - 2012-05-13 02:07 - 00013229 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 31 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-05-13 00:51 - 2012-05-13 00:51 - 00944264 ____A (Skype Technologies S.A.) C:UsersShteryanDownloadsSkypeSetup (2).exe

2012-05-12 15:44 - 2012-05-12 15:44 - 00016446 ____A C:UsersShteryanDownloads[samuraiFanSubs] Fairy Tail 127 (TX 1280x720 x264 AAC) [7E6553CA][on].torrent

2012-05-12 04:19 - 2012-05-12 04:19 - 00013376 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Mirai Nikki - 19 [on].torrent

2012-05-12 04:09 - 2009-07-13 18:04 - 00002577 ____A C:WindowsSystem32config.nt

2012-05-12 03:10 - 2012-05-12 03:05 - 74469760 ____A C:UsersShteryanDownloadsavast_free_antivirus_setup.exe

2012-05-11 09:18 - 2012-05-11 09:18 - 00018322 ____A C:UsersShteryanDownloads[MushiSubs] Ozma [480p] [c].torrent

2012-05-10 08:33 - 2012-05-10 08:33 - 00017641 ____A C:UsersShteryanDownloads[MushiSubs] Saint Seiya Omega - 01-06 [480p].torrent

2012-05-09 21:34 - 2012-05-09 21:34 - 00019700 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Zetman - 06 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-05-09 07:43 - 2012-05-09 07:43 - 00969582 ____A C:UsersShteryanDownloadsGmail.zip

2012-05-08 13:33 - 2012-05-08 13:33 - 00015267 ____A C:UsersShteryanDownloadsCuties Galore - Vania.torrent

2012-05-08 13:31 - 2012-05-08 13:31 - 00010986 ____A C:UsersShteryanDownloadsButtmans.Stretch.Class.10.XXX.DVDRip.XviD-VBT.torrent

2012-05-08 13:29 - 2012-05-08 13:29 - 00028796 ____A C:UsersShteryanDownloadsLysXtreme.torrent

2012-05-08 13:24 - 2012-05-08 13:24 - 00021492 ____A C:UsersShteryanDownloadsProlapseQueen.com full siterip.torrent

2012-05-08 13:23 - 2012-05-08 13:23 - 00015256 ____A C:UsersShteryanDownloadsbubdzia.torrent

2012-05-08 13:12 - 2012-05-08 13:12 - 00014422 ____A C:UsersShteryanDownloadsTitten Praxis (1).torrent

2012-05-08 13:10 - 2012-05-08 13:10 - 00019629 ____A C:UsersShteryanDownloadsFirstAnalDate - Inna (First Anal Date with Gorgeous Teen Model).torrent

2012-05-08 09:41 - 2012-05-08 09:41 - 11766024 ____A (EASEUS ) C:UsersShteryanDownloadsepm.exe

2012-05-08 08:31 - 2012-05-08 08:31 - 00013216 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Mirai Nikki - 18 [on].torrent

2012-05-07 13:03 - 2012-05-07 13:01 - 36588936 ____A (Enfold Systems, Inc. ) C:UsersShteryanDownloadssetup-plone41-4.1.4-5293-win32.exe

2012-05-07 11:12 - 2012-05-07 11:12 - 00013916 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Mirai Nikki - 17 [on].torrent

2012-05-06 13:28 - 2012-05-06 13:28 - 00000819 ____A C:UsersShteryanDesktopMonument Builders - Titanic.lnk

2012-05-06 11:46 - 2012-05-06 11:46 - 00013229 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 30 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-05-06 05:30 - 2012-05-06 05:30 - 00036092 ____A C:UsersShteryanDownloadsCounter-Strike_1.6_Professional_Edition_Portable.torrent

2012-05-05 16:52 - 2012-05-05 16:52 - 00011916 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Mirai Nikki - 16 [on] (1).torrent

2012-05-05 10:26 - 2012-05-05 10:26 - 00011916 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Mirai Nikki - 16 [on].torrent

2012-05-05 00:02 - 2012-05-05 00:02 - 00019734 ____A C:UsersShteryanDownloads[sugoiFanSubs] Fairy Tail - 124 - 126 (TX 1280x720 x264 AAC) (1).torrent

2012-05-04 08:29 - 2012-07-01 11:51 - 00227720 ____A (Oracle Corporation) C:WindowsSystem32javaws.exe

2012-05-04 08:29 - 2012-02-28 10:01 - 00772504 ____A (Oracle Corporation) C:WindowsSystem32npdeployJava1.dll

2012-05-04 08:29 - 2010-04-15 23:02 - 00687504 ____A (Oracle Corporation) C:WindowsSystem32deployJava1.dll

2012-05-04 01:59 - 2012-07-10 15:44 - 00514560 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32qdvd.dll

2012-05-03 14:25 - 2012-05-03 14:25 - 00051862 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e02(subsunacs.net).rar

2012-05-03 14:25 - 2012-05-03 14:25 - 00046457 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e03(subsunacs.net).rar

2012-05-03 14:25 - 2012-05-03 14:25 - 00018874 ____A C:UsersShteryanDownloadsEureka.S05E03.HDTV.x264-ASAP.mp4.torrent

2012-05-03 14:24 - 2012-05-03 14:24 - 00007381 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e02.hdtv.xvid-fqm.avi.torrent

2012-05-03 14:23 - 2012-05-03 14:23 - 00080803 ____A C:UsersShteryanDownloadscastle_-_04x21(subsunacs.net).zip

2012-05-03 14:23 - 2012-05-03 14:23 - 00077261 ____A C:UsersShteryanDownloadscastle_-_04x22(subsunacs.net).rar

2012-05-03 14:23 - 2012-05-03 14:23 - 00020459 ____A C:UsersShteryanDownloadsCastle.2009.S04E22.HDTV.x264-LOL.mp4.torrent

2012-05-03 14:22 - 2012-05-03 14:22 - 00014366 ____A C:UsersShteryanDownloadscastle.2009.s04e21.hdtv.xvid-2hd.avi.torrent

2012-05-03 12:23 - 2012-05-03 12:23 - 00092033 ____A C:UsersShteryanDownloadsGoT_02x05_EDITED._subs.sab.bz_.(subs.sab.bz).rar

2012-05-03 12:22 - 2012-05-03 12:22 - 00011414 ____A C:UsersShteryanDownloadsgame.of.thrones.s02e05.the.ghost.of.harrenhal.hdtv.xvid-2hd.avi.torrent

2012-05-03 09:34 - 2012-05-03 09:34 - 00014302 ____A C:UsersShteryanDownloads[sugoiFanSubs] Itsuka Tenma no Kuro Usagi [720p] [c].torrent

2012-05-03 09:25 - 2012-05-03 09:25 - 00011700 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Zetman - 05 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-05-02 13:49 - 2012-05-02 13:49 - 00020917 ____A C:UsersShteryanDownloadsHot And Means - Summer Brielle, Kirsten Price , Brett Rossi.torrent

2012-05-02 13:48 - 2012-05-02 13:48 - 00014423 ____A C:UsersShteryanDownloadsExtreme Girls.torrent

2012-05-02 13:47 - 2012-05-02 13:47 - 00014422 ____A C:UsersShteryanDownloadsTitten Praxis.torrent

2012-05-02 13:45 - 2012-05-02 13:45 - 00010714 ____A C:UsersShteryanDownloadsDiffusion Chargo Le Retour De Charly and Paquita.mpg.torrent

2012-05-01 14:19 - 2012-05-01 14:19 - 00013189 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 29 [1280x720 x264 AAC][bG].torrent

2012-05-01 14:15 - 2012-05-01 14:15 - 00012108 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 29 [848x480 x264 AAC][bG].torrent

2012-05-01 14:11 - 2012-05-01 14:11 - 00012916 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Mirai Nikki - 15 [on].torrent

2012-05-01 04:32 - 2012-05-01 04:32 - 06420694 ____A C:UsersShteryanDownloadspicpick_inst.exe

2012-05-01 01:51 - 2012-05-01 01:51 - 00001903 ____A C:UsersPublicDesktopHDD Regenerator.lnk

2012-05-01 01:45 - 2012-05-01 01:45 - 00004029 ____A C:UsersShteryanDownloadsHDD Regenerator 2011.torrent

2012-04-30 20:44 - 2012-06-30 15:43 - 00164352 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32profsvc.dll

2012-04-29 09:45 - 2012-04-29 09:45 - 00011516 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Mirai Nikki - 14 [on].torrent

2012-04-29 08:12 - 2012-04-29 08:12 - 00258949 ____A C:UsersShteryanDownloadsbootsect.zip

2012-04-29 08:12 - 2012-04-29 08:12 - 00100917 ____A C:UsersShteryanDownloadsPeToUSB_3.0.0.7.zip

2012-04-29 08:11 - 2012-04-29 08:11 - 00148502 ____A C:UsersShteryanDownloadsusb_prep8.zip

2012-04-29 05:57 - 2012-04-29 05:57 - 00020275 ____A C:UsersShteryanDownloadsHirens' BootCD 15.1.torrent

2012-04-29 05:52 - 2012-04-29 05:52 - 00183544 ____A C:UsersShteryanDownloadsgrub4dos.zip

2012-04-29 05:49 - 2012-04-29 05:49 - 00035228 ____A C:UsersShteryanDownloadsUSBFormat.zip

2012-04-29 02:13 - 2012-04-29 02:13 - 07689254 ____A (AIMP DevTeam) C:UsersShteryanDownloadsaimp_3.10.1034_beta_2.exe

2012-04-29 02:05 - 2012-04-29 02:05 - 00013028 ____A C:UsersShteryanDownloadsCrispersound_TOP_100 (1).m3u

2012-04-28 13:41 - 2012-04-28 13:41 - 00018156 ____A C:UsersShteryanDownloads[TerrorFanSubs] Sankarea 01-03 [1280x720 H264 AAC][on].torrent

2012-04-27 20:41 - 2012-06-12 12:31 - 00919040 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32rdpcorets.dll

2012-04-27 19:17 - 2012-06-12 12:31 - 00183808 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32Driversrdpwd.sys

2012-04-25 20:45 - 2012-06-12 12:31 - 00129536 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32rdpcorekmts.dll

2012-04-25 20:45 - 2012-06-12 12:31 - 00058880 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32rdpwsx.dll

2012-04-25 20:41 - 2012-06-12 12:31 - 00008192 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32rdrmemptylst.exe

2012-04-24 12:24 - 2012-04-24 12:24 - 00014292 ____A C:UsersShteryanDownloadspsych.s06e15.hdtv.xvid-fqm.avi.torrent

2012-04-24 12:22 - 2012-04-24 12:22 - 00014293 ____A C:UsersShteryanDownloadsPsych.S06E16.HDTV.X264-P0W4.avi.torrent

2012-04-24 10:24 - 2012-04-24 10:24 - 00019131 ____A C:UsersShteryanDownloads[]www.Demonoid.me[]-Monument_Builders_-_Titanic_-_Full_PreCracked_-_Foxy_Games_7347421.5.torrent

2012-04-24 10:06 - 2012-04-24 10:06 - 00011116 ____A C:UsersShteryanDownloadsMonument_Builder_-_Eiffel_Tower_-_Full_PreCracked_-_Foxy_Games-[[www.Demonoid.me]]_7347421.5.torrent

2012-04-23 20:36 - 2012-06-30 15:42 - 01158656 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32crypt32.dll

2012-04-23 20:36 - 2012-06-30 15:42 - 00140288 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32cryptsvc.dll

2012-04-23 20:36 - 2012-06-30 15:42 - 00103936 ____A (Microsoft Corporation) C:WindowsSystem32cryptnet.dll

2012-04-23 17:32 - 2011-04-28 05:35 - 00283016 ___AH C:WindowsSystem32mlfcache.dat

2012-04-23 13:40 - 2012-04-23 13:40 - 00065923 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Eureka 7 [480p][bG][c].torrent

2012-04-23 13:16 - 2012-04-23 13:16 - 00065806 ____A C:UsersShteryanDownloads[iceFanSubs] Eureka 7 [480p x264][bG][c].torrent

2012-04-23 13:16 - 2012-04-23 13:16 - 00014225 ____A C:UsersShteryanDownloads[Hadena] Eureka Seven AO - 02 [720p][bBC5EE87].torrent

2012-04-23 12:38 - 2012-04-23 12:38 - 00067986 ____A C:UsersShteryanDownloadsgame.of.thrones.s02e04(subsunacs.net).rar

2012-04-23 12:37 - 2012-04-23 12:37 - 00011283 ____A C:UsersShteryanDownloadsgame.of.thrones.s02e04.hdtv.xvid-fqm.avi.torrent

2012-04-23 09:48 - 2012-04-23 09:48 - 00001187 ____A C:UsersShteryanDownloadsmIRC 7.22 Final.torrent

2012-04-23 09:02 - 2012-04-23 09:02 - 00493512 ____A (Facebook Inc.) C:UsersShteryanDownloadsFacebookMessengerSetup.exe

2012-04-22 07:15 - 2012-04-22 07:15 - 00002863 ____A C:UsersPublicDesktopWindows7 Tweaker 3.8.lnk

2012-04-22 07:13 - 2012-04-22 07:13 - 04269756 ____A C:UsersShteryanDownloadsWindows7Tweaker3.8_Setup.zip

2012-04-22 07:11 - 2012-04-22 07:11 - 00014021 ____A C:UsersShteryanDownloadsTime_Management_Game_Pack_-_Letters_M__N__O_and_P-[]www.Demonoid.me[]_7347421.5.torrent

2012-04-22 06:56 - 2012-04-22 06:56 - 00173540 ____A C:UsersShteryanDownloadsCasual_Games_Collection__Letters_L-N_+-www.Demonoid.me-+_7347421.5.torrent

2012-04-22 06:41 - 2012-04-22 06:41 - 00025047 ____A C:UsersShteryanDownloads[www.Demonoid.me]-BigFishGames_-_Time_Management_Game_-_My_Kingdom_for_the_Princess__Big_Fish_Games__7347421.5.torrent

2012-04-22 06:41 - 2012-04-22 06:41 - 00016692 ____A C:UsersShteryanDownloadsMy_Kingdom_For_The_Princess_3_-_Full_PreCracked_-_Foxy_Games-_www.Demonoid.me_-_7347421.5.torrent

2012-04-22 06:41 - 2012-04-22 06:41 - 00016241 ____A C:UsersShteryanDownloadsMy_Kingdom_for_the_Princess_II-((www.Demonoid.me))_7347421.5.torrent

2012-04-22 06:34 - 2012-04-22 06:34 - 00012108 ____A C:UsersShteryanDownloads[sFS] Hunter x Hunter – 28 [848x480 x264 AAC][bG].torrent

2012-04-21 12:36 - 2012-04-21 12:36 - 00012858 ____A C:UsersShteryanDownloads(www.Demonoid.me)-Hidden_World_-_Full_PreCracked_-_Foxy_Games_7347421.5.torrent

2012-04-20 12:04 - 2012-04-20 12:04 - 00046334 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e01(subsunacs.net).rar

2012-04-20 12:00 - 2012-04-20 12:00 - 00014293 ____A C:UsersShteryanDownloadseureka.s05e01.hdtv.xvid-fqm.avi.torrent

2012-04-20 11:58 - 2012-04-20 11:58 - 00016545 ____A C:UsersShteryanDownloadsAll.My.Gods.eng.rus.torrent

2012-04-20 11:54 - 2012-04-20 11:54 - 00053679 ____A C:UsersShteryanDownloadsEureka.S05E01.Lost.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ECI.mkv.torrent

========================= Known DLLs (Whitelisted) ============

========================= Bamital & volsnap Check ============

C:Windowsexplorer.exe => MD5 is legit

C:WindowsSystem32winlogon.exe => MD5 is legit

C:WindowsSystem32wininit.exe => MD5 is legit

C:WindowsSystem32svchost.exe => MD5 is legit

C:WindowsSystem32services.exe => MD5 is legit

C:WindowsSystem32User32.dll => MD5 is legit

C:WindowsSystem32userinit.exe => MD5 is legit

C:WindowsSystem32Driversvolsnap.sys => MD5 is legit

==================== EXE ASSOCIATION =====================

HKLM....exe: exefile => OK

HKLM...exefileDefaultIcon: %1 => OK

HKLM...exefileopencommand: "%1" %* => OK

========================= Memory info ======================

Percentage of memory in use: 12%

Total physical RAM: 4060.87 MB

Available physical RAM: 3540.26 MB

Total Pagefile: 4059.14 MB

Available Pagefile: 3555.93 MB

Total Virtual: 2047.88 MB

Available Virtual: 1962.3 MB

======================= Partitions =========================

1 Drive c: (ACER) (Fixed) (Total:143.04 GB) (Free:17.63 GB) NTFS ==>[Drive with boot components (obtained from BCD)]

2 Drive d: (DATA) (Fixed) (Total:139.5 GB) (Free:17.14 GB) NTFS

3 Drive e: (PQSERVICE) (Fixed) (Total:12 GB) (Free:1.18 GB) NTFS

6 Drive h: (ADATA UFD) (Removable) (Total:3.76 GB) (Free:3.47 GB) FAT32

7 Drive x: (Boot) (Fixed) (Total:0.03 GB) (Free:0.03 GB) NTFS

Disk ### Status Size Free Dyn Gpt

-------- ------------- ------- ------- --- ---

Disk 0 Online 298 GB 0 B

Disk 1 No Media 0 B 0 B

Disk 2 Online 3854 MB 0 B

Partitions of Disk 0:

===============

Partition ### Type Size Offset

------------- ---------------- ------- -------

Partition 1 Recovery 12 GB 1024 KB

Partition 2 Primary 143 GB 12 GB

Partition 3 Primary 139 GB 155 GB

Partition 4 OEM 3630 MB 294 GB

==================================================================================

Disk: 0

Partition 1

Type : 27

Hidden: Yes

Active: No

Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info

---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------

* Volume 3 E PQSERVICE NTFS Partition 12 GB Healthy Hidden

==================================================================================

Disk: 0

Partition 2

Type : 07

Hidden: No

Active: Yes

Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info

---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------

* Volume 1 C ACER NTFS Partition 143 GB Healthy

==================================================================================

Disk: 0

Partition 3

Type : 07

Hidden: No

Active: No

Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info

---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------

* Volume 2 D DATA NTFS Partition 139 GB Healthy

==================================================================================

Disk: 0

Partition 4

Type : 12

Hidden: Yes

Active: No

Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info

---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------

* Volume 6 NTFS Partition 3630 MB Healthy Hidden

==================================================================================

Partitions of Disk 2:

===============

Partition ### Type Size Offset

------------- ---------------- ------- -------

Partition 1 Primary 3853 MB 31 KB

==================================================================================

Disk: 2

Partition 1

Type : 0B

Hidden: No

Active: No

Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info

---------- --- ----------- ----- ---------- ------- --------- --------

* Volume 5 H ADATA UFD FAT32 Removable 3853 MB Healthy

==================================================================================

==========================================================

Last Boot: 2010-05-09 14:38

======================= End Of Log ==========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изтеглете прикачения файл => и го копирайте в свободната директория на флашката (където се намира и файла frst.exe)

Заредете отново в тази програма (от която изготвихте лог файла) и натиснете бутона Fix (веднъж!!!) и изчакайте.

Ще се създаде лог файла на флашката с името - Fixlog.txt

Публикувайте го в следващия си пост..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) Version: 16-07-2012 01 Ran by SYSTEM at 2012-07-20 20:19:58 Run:1 Running from H: ============================================== NSJCPVCBTKW service deleted successfully. C:UsersShteryanAppDataLocalTempNSJCPVCBTKW.exe not found. ==== End of Fixlog ====

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..!Първо да се извиня че доста бавно отговарям..но в последните дни съм доста ангажиран служебно...! :)

Така..до тук изтрихме повечето зарази..!Остана само още нещо..но с риск да ви се срине интернета ще бараме по внимателно..!

Изтеглете LSPFix и я разархивирайте.

Стартирайте файла LSPFix.еxe и направете снимка.

Публикувайте я в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Спокойно, работата и личния живот са по - важни !

Публикувано изображение

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Сложете отметка пред I know what i'm doing => след това посочете файла dynujwo.dll (от лявата страна и със стрелкичките го вкарайте вдясно)...Изберете Finish...Рестартирайте системата..!

Публикувано изображение Изтрийте вашето копие на Комбофикс (като изтриете иконата Публикувано изображение от вашия десктоп)...изтеглете ново свежо копие от тук и го запазете на десктопа си.Направете нова проверка по инструкцията в пост 2..!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ComboFix 12-07-21.01 - Shteryan 07.2012 г. 14:56:47.2.2 - x86 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1026.18.3037.1972 [GMT 3:00] Running from: c:usersShteryanDesktopComboFix.exe SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} * Created a new restore point . . ((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2012-06-21 to 2012-07-21 ))))))))))))))))))))))))))))))) . . 2012-07-21 12:10 . 2012-07-21 12:10 -------- d-----w- c:usersDefaultAppDataLocaltemp 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataRoamingSwitchBoard 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataLocalOOBE 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataLocalColor 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:programdataSLStore 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:programdataAdobe PDF 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataRoamingColor 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataRoamingExtension Manager CS6 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataRoamingExtendScript Toolkit 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataRoamingCS6ServiceManager 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataRoamingAdobe QT32 Server 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataRoamingAdobe Photoshop CS6 2012-07-19 16:32 . 2012-07-19 16:32 -------- d-----w- c:programdataExtension Manager CS6 2012-07-19 04:02 . 2012-07-19 04:02 -------- d-----w- C:FRST 2012-07-18 16:51 . 2012-07-18 16:51 -------- d-----w- c:usersShteryantemp 2012-07-16 17:49 . 2012-07-16 17:49 -------- d-----w- c:program filesDAEMON Tools Lite 2012-07-15 03:07 . 2012-07-15 03:07 -------- d-----w- c:program filesValve 2012-07-15 03:04 . 2012-07-15 03:04 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataRoamingPrism 2012-07-15 03:04 . 2012-07-15 03:04 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataLocalPrism 2012-07-10 23:53 . 2012-06-02 08:25 1427968 ----a-w- c:windowssystem32inetcpl.cpl 2012-07-10 23:47 . 2012-06-12 02:40 2345984 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys 2012-07-10 23:44 . 2012-05-04 09:59 514560 ----a-w- c:windowssystem32qdvd.dll 2012-07-10 23:44 . 2012-06-02 04:45 67440 ----a-w- c:windowssystem32driversksecdd.sys 2012-07-10 23:44 . 2012-06-02 04:45 134000 ----a-w- c:windowssystem32driversksecpkg.sys 2012-07-10 23:44 . 2012-06-02 04:40 369336 ----a-w- c:windowssystem32driverscng.sys 2012-07-10 23:44 . 2012-06-02 04:40 225280 ----a-w- c:windowssystem32schannel.dll 2012-07-10 23:44 . 2012-06-02 04:39 219136 ----a-w- c:windowssystem32ncrypt.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 1390080 ----a-w- c:windowssystem32msxml6.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 1236992 ----a-w- c:windowssystem32msxml3.dll 2012-07-10 19:27 . 2010-06-26 03:24 2048 ----a-w- c:windowssystem32msxml3r.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 1019904 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemadomsado15.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:03 805376 ----a-w- c:windowssystem32cdosys.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 57344 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemadomsador15.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 352256 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemadomsadomd.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 212992 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemmsadcmsadco.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 143360 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemadomsjro.dll 2012-07-10 19:27 . 2012-06-06 05:05 372736 ----a-w- c:program filesCommon FilesSystemadomsadox.dll 2012-07-06 22:07 . 2012-05-14 06:12 86656 ----a-w- c:windowssystem32driversAtihdW73.sys 2012-06-30 23:43 . 2012-05-01 04:44 164352 ----a-w- c:windowssystem32profsvc.dll 2012-06-30 23:42 . 2012-04-24 04:36 140288 ----a-w- c:windowssystem32cryptsvc.dll 2012-06-30 23:42 . 2012-04-24 04:36 1158656 ----a-w- c:windowssystem32crypt32.dll 2012-06-30 23:42 . 2012-04-24 04:36 103936 ----a-w- c:windowssystem32cryptnet.dll 2012-06-30 18:47 . 2012-06-30 18:51 -------- d-----w- c:usersShteryanAppDataRoamingDarkBlood ServiceNa . . . (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . 2012-07-13 20:45 . 2012-07-13 20:44 3329297 ----a-w- C:Qoobox.zip 2012-07-11 18:35 . 2012-04-11 19:56 426184 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2012-07-11 18:35 . 2011-07-18 18:33 70344 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-06-11 10:50 . 2012-06-11 10:50 159232 ----a-w- c:windowssystem32clinfo.exe 2012-06-11 10:50 . 2012-06-11 10:50 65024 ----a-w- c:windowssystem32OpenVideo.dll 2012-06-11 10:50 . 2012-06-11 10:50 56320 ----a-w- c:windowssystem32OVDecode.dll 2012-06-11 10:49 . 2012-06-11 10:49 13008896 ----a-w- c:windowssystem32amdocl.dll 2012-06-08 22:54 . 2012-06-08 22:54 249856 ------w- c:windowsSetup1.exe 2012-06-08 22:54 . 2012-06-08 22:54 73216 ----a-w- c:windowsST6UNST.EXE 2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 01:50 53784 ----a-w- c:windowssystem32wuauclt.exe 2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 01:50 45080 ----a-w- c:windowssystem32wups2.dll 2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 01:49 35864 ----a-w- c:windowssystem32wups.dll 2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 01:49 577048 ----a-w- c:windowssystem32wuapi.dll 2012-06-02 22:19 . 2012-06-21 01:49 1933848 ----a-w- c:windowssystem32wuaueng.dll 2012-06-02 22:12 . 2012-06-21 01:49 2422272 ----a-w- c:windowssystem32wucltux.dll 2012-06-02 22:12 . 2012-06-21 01:49 88576 ----a-w- c:windowssystem32wudriver.dll 2012-06-02 12:19 . 2012-06-21 01:49 171904 ----a-w- c:windowssystem32wuwebv.dll 2012-06-02 12:12 . 2012-06-21 01:49 33792 ----a-w- c:windowssystem32wuapp.exe 2012-05-04 16:29 . 2012-02-28 18:01 772504 ----a-w- c:windowssystem32npdeployJava1.dll 2012-05-04 16:29 . 2010-04-16 07:02 687504 ----a-w- c:windowssystem32deployJava1.dll 2012-04-28 04:41 . 2012-06-12 20:31 919040 ----a-w- c:windowssystem32rdpcorets.dll 2012-04-28 03:17 . 2012-06-12 20:31 183808 ----a-w- c:windowssystem32driversrdpwd.sys 2012-04-26 04:45 . 2012-06-12 20:31 58880 ----a-w- c:windowssystem32rdpwsx.dll 2012-04-26 04:45 . 2012-06-12 20:31 129536 ----a-w- c:windowssystem32rdpcorekmts.dll 2012-04-26 04:41 . 2012-06-12 20:31 8192 ----a-w- c:windowssystem32rdrmemptylst.exe 2010-01-26 08:11 . 2011-07-14 20:09 444283 ----a-w- c:program filesCommon FilesWinPcapNmap.exe 2012-05-20 20:02 . 2011-06-23 17:55 97208 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxcomponentsbrowsercomps.dll 2006-05-03 08:06 163328 --sha-r- c:windowsSystem32flvDX.dll 2007-02-21 09:47 31232 --sha-r- c:windowsSystem32msfDX.dll 2008-03-16 11:30 216064 --sha-r- c:windowsSystem32nbDX.dll 2010-01-06 21:00 107520 --sha-r- c:windowsSystem32TAKDSDecoder.dll . . ((((((((((((((((((((((((((((( SnapShot@2012-07-13_20.30.20 ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . + 2010-06-25 23:32 . 2012-07-21 11:45 57566 c:windowsSystem32wdiShutdownPerformanceDiagnostics_SystemData.bin + 2010-06-24 09:16 . 2012-07-21 11:45 53736 c:windowsSystem32wdiBootPerformanceDiagnostics_SystemData.bin + 2010-06-24 09:16 . 2012-07-21 11:45 17732 c:windowsSystem32wdi{86432a0b-3c7d-4ddf-a89c-172faa90485d}S-1-5-21-406150165-4229933280-2932400274-1001_UserData.bin - 2010-04-15 12:20 . 2012-07-13 18:15 16384 c:windowsSystem32configsystemprofileAppDataRoamingMicrosoftWindowsCookiesindex.dat + 2010-04-15 12:20 . 2012-07-21 11:46 16384 c:windowsSystem32configsystemprofileAppDataRoamingMicrosoftWindowsCookiesindex.dat - 2010-04-15 12:20 . 2012-07-13 18:15 32768 c:windowsSystem32configsystemprofileAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5index.dat + 2010-04-15 12:20 . 2012-07-21 11:46 32768 c:windowsSystem32configsystemprofileAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE5index.dat + 2012-07-16 18:57 . 2012-07-16 18:57 32768 c:windowsSystem32configsystemprofileAppDataLocalMicrosoftWindowsHistoryHistory.IE5MSHist012012071620120717index.dat + 2012-07-16 18:57 . 2012-07-16 18:57 32768 c:windowsSystem32configsystemprofileAppDataLocalMicrosoftWindowsHistoryHistory.IE5MSHist012012070920120716index.dat - 2009-07-14 04:41 . 2012-07-13 18:15 32768 c:windowsSystem32configsystemprofileAppDataLocalMicrosoftWindowsHistoryHistory.IE5index.dat + 2009-07-14 04:41 . 2012-07-21 11:46 32768 c:windowsSystem32configsystemprofileAppDataLocalMicrosoftWindowsHistoryHistory.IE5index.dat + 2009-07-14 04:34 . 2012-07-15 23:06 97752 c:windowsServiceProfilesNetworkServiceAppDataRoamingMicrosoftSoftwareProtectionPlatformCachecache.dat + 2012-07-14 13:23 . 2012-07-14 13:23 25600 c:windowsInstaller422b40f.msi + 2012-07-21 11:42 . 2012-07-21 11:42 2048 c:windowsServiceProfilesLocalServiceAppDataLocallastalive1.dat - 2012-07-11 15:38 . 2012-07-13 18:12 2048 c:windowsServiceProfilesLocalServiceAppDataLocallastalive1.dat + 2012-07-21 11:42 . 2012-07-21 11:42 2048 c:windowsServiceProfilesLocalServiceAppDataLocallastalive0.dat - 2012-07-11 15:38 . 2012-07-13 18:12 2048 c:windowsServiceProfilesLocalServiceAppDataLocallastalive0.dat + 2009-07-14 02:05 . 2012-07-19 16:55 693404 c:windowsSystem32perfh009.dat - 2009-07-14 02:05 . 2012-06-13 00:13 693404 c:windowsSystem32perfh009.dat - 2009-07-14 02:05 . 2012-06-13 00:13 137804 c:windowsSystem32perfc009.dat + 2009-07-14 02:05 . 2012-07-19 16:55 137804 c:windowsSystem32perfc009.dat + 2010-04-15 12:25 . 2012-07-16 18:57 262144 c:windowsSystem32configsystemprofileAppDataRoamingMicrosoftWindowsIETldCacheindex.dat - 2010-04-15 12:25 . 2012-07-09 18:33 262144 c:windowsSystem32configsystemprofileAppDataRoamingMicrosoftWindowsIETldCacheindex.dat - 2012-05-29 05:24 . 2012-07-11 15:34 298976 c:windowsServiceProfilesLocalServiceAppDataLocalFontCache3.0.0.0.dat + 2012-05-29 05:24 . 2012-07-21 11:41 298976 c:windowsServiceProfilesLocalServiceAppDataLocalFontCache3.0.0.0.dat + 2009-07-14 04:47 . 2012-07-18 16:59 466080 c:windowsServiceProfilesLocalServiceAppDataLocalFontCache-System.dat - 2009-07-14 04:47 . 2012-07-11 15:34 466080 c:windowsServiceProfilesLocalServiceAppDataLocalFontCache-System.dat + 2012-02-25 16:54 . 2012-07-21 11:46 371272 c:windowsInstaller{EE7257A2-39A2-4D2F-9DAC-F9F25B8AE1D8}SkypeIcon.exe - 2012-02-25 16:54 . 2012-06-21 17:28 371272 c:windowsInstaller{EE7257A2-39A2-4D2F-9DAC-F9F25B8AE1D8}SkypeIcon.exe + 2009-07-14 04:34 . 2012-07-15 22:35 5973661 c:windowsServiceProfilesNetworkServiceAppDataRoamingMicrosoftSoftwareProtectionPlatformtokens.dat - 2009-07-14 04:34 . 2012-07-01 22:32 5973661 c:windowsServiceProfilesNetworkServiceAppDataRoamingMicrosoftSoftwareProtectionPlatformtokens.dat + 2012-07-21 11:46 . 2012-07-21 11:46 19337216 c:windowsInstaller4113b.msi . ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) . . *Note* empty entries & legit default entries are not shown REGEDIT4 . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers1TortoiseNormal] @="{C5994560-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994560-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers2TortoiseModified] @="{C5994561-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994561-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers3TortoiseConflict] @="{C5994562-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994562-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers4TortoiseLocked] @="{C5994563-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994563-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers5TortoiseReadOnly] @="{C5994564-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994564-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers6TortoiseDeleted] @="{C5994565-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994565-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers7TortoiseAdded] @="{C5994566-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994566-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers8TortoiseIgnored] @="{C5994567-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994567-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionexplorershelliconoverlayidentifiers9TortoiseUnversioned] @="{C5994568-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}" [HKEY_CLASSES_ROOTCLSID{C5994568-53D9-4125-87C9-F193FC689CB2}] 2011-06-13 07:20 64792 ----a-w- c:program filesCommon FilesTortoiseOverlaysTortoiseOverlays.dll . [HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] "ISUSPM"="c:program filesCommon FilesInstallShieldUpdateServiceISUSPM.exe" [2006-03-20 213936] "AtiTrayTools"="c:program filesRay AdamsATI Tray Toolsatitray.exe" [2011-04-16 929792] "uTorrent"="c:program filesuTorrentuTorrent.exe" [2012-07-18 956304] "Skype"="c:program filesSkypePhoneSkype.exe" [2012-07-13 17418928] "RocketDock"="c:program filesRocketDockRocketDock.exe" [2007-09-02 495616] "Steam"="c:program filesSteamsteam.exe" [2012-07-18 1353080] "DAEMON Tools Lite"="c:program filesDAEMON Tools LiteDTLite.exe" [2012-04-17 3671872] "HydraVisionDesktopManager"="c:program filesATI TechnologiesHydraVisionHydraDM.exe" [2011-05-04 393216] . [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun] "QuickTime Task"="c:program filesQuickTimeQTTask.exe" [2011-07-05 421888] "UnlockerAssistant"="c:program filesUnlockerUnlockerAssistant.exe" [2010-07-04 17408] "amd_dc_opt"="c:program filesAMDDual-Core Optimizeramd_dc_opt.exe" [2008-07-22 77824] "PLFSetL"="c:windowsPLFSetL.exe" [2008-07-03 94208] "RTHDVCPL"="c:program filesRealtekAudioHDARtHDVCpl.exe" [2011-10-17 11430504] "SynTPEnh"="c:program filesSynapticsSynTPSynTPEnh.exe" [2011-06-23 2274600] "Adobe ARM"="c:program filesCommon FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe" [2012-01-03 843712] "Bonus.SSR.FR10"="c:program filesABBYY FineReader 10Bonus.ScreenshotReader.exe" [2011-06-08 941320] "DivXUpdate"="c:program filesDivXDivX UpdateDivXUpdate.exe" [2011-07-28 1259376] "StartCCC"="c:program filesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCLIStart.exe" [2012-04-05 641664] "SunJavaUpdateSched"="c:program filesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe" [2012-01-17 252296] "LManager"="c:program filesLaunch ManagerLManager.EXE" [2009-09-15 842248] . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciessystem] "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 0 (0x0) "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3) "EnableLUA"= 0 (0x0) "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0) "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0) "NoVirtMemPage"= 0 (0x0) "DisplayLastLogonInfo"= 1 (0x1) . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer] "NoCustomizeThisFolder"= 0 (0x0) . [HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionpoliciesexplorer] "TaskbarNoNotification"= 0 (0x0) "NoAutorun"= 1 (0x1) "DontSetAutoplayCheckbox"= 0 (0x0) . [HKEY_LOCAL_MACHINEsystemcurrentcontrolsetcontrolsession manager] BootExecute REG_MULTI_SZ 0 . [HKEY_LOCAL_MACHINEsystemcurrentcontrolsetcontrollsa] Security Packages REG_MULTI_SZ kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregGoogle Update] 2010-12-16 14:01 136176 ----atw- c:usersShteryanAppDataLocalGoogleUpdateGoogleUpdate.exe . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftshared toolsmsconfigstartupregSalem Secrets OLR] 2009-12-17 11:27 79104 ------w- c:progra~1Avanquest Software Publishing LtdOLRSalem SecretsBVRPOLR.exe . [HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionrun-] "Sony Ericsson PC Companion"="c:program filesSony EricssonSony Ericsson PC CompanionPCCompanion.exe" /systray /nologon . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftwindowscurrentversionrun-] "PLFSetI"=c:windowsPLFSetI.exe . [HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwaremicrosoftsecurity center] "AntiSpyWareDisableNotify"=dword:00000001 . R0 flqf4nvb;Vba32 Armour Driver;c:windowsSystem32Driversflqf4nvb.sys [x] R1 aswSnx;aswSnx; [x] R1 ntiomin;ntiomin; [x] R2 appdrvrem01;Application Driver Auto Removal Service (01);c:windowsSystem32appdrvrem01.exe svc [x] R2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:program filesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [x] R2 KMService;KMService;c:windowssystem32srvany.exe [x] R2 OMSI download service;Sony Ericsson OMSI download service;c:program filesSony EricssonSony Ericsson PC SuiteSupServ.exe [x] R2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesSkypeUpdaterUpdater.exe [x] R3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [x] R3 c2wts;Claims to Windows Token Service;c:program filesWindows Identity Foundationv3.5c2wtshost.exe [x] R3 cpuz130;cpuz130;c:usersShteryanAppDataLocalTempcpuz130cpuz_x32.sys [x] R3 ew_hwusbdev;Huawei MobileBroadband USB PNP Device;c:windowssystem32DRIVERSew_hwusbdev.sys [x] R3 ewusbnet;HUAWEI USB-NDIS miniport;c:windowssystem32DRIVERSewusbnet.sys [x] R3 GarenaPEngine;GarenaPEngine;c:usersShteryanAppDataLocalTempMJJ2536.tmp [x] R3 GGSAFERDriver;GGSAFER Driver;c:program filesGarena PlusRoomsafedrv.sys [x] R3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [x] R3 huawei_enumerator;huawei_enumerator;c:windowssystem32DRIVERSew_jubusenum.sys [x] R3 jrdusbser;Modem Interface Device for Legacy Serial Communication;c:windowssystem32DRIVERSjrdusbser.sys [x] R3 ManyCam;ManyCam Virtual Webcam, WDM Video Capture Driver;c:windowssystem32DRIVERSManyCam.sys [x] R3 MonitorFunction;Driver for Monitor;c:windowssystem32DRIVERSTVMonitor.sys [x] R3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;c:program filesMozilla Maintenance Servicemaintenanceservice.exe [x] R3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:windowssystem32GameMon.des [x] R3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:program filesCommon FilesMicrosoft SharedOfficeSoftwareProtectionPlatformOSPPSVC.EXE [x] R3 PCANDIS4_RETWIFI;PCANDIS4_RETWIFI Protocol Driver;c:progra~1eEye Digital SecurityRetina Wireless ScannerPCANDIS4_RETWIFI.SYS [x] R3 PCANDIS5_WIFISCAN.SYS;PCANDIS5_WIFISCAN.SYS;c:program fileseEye Digital SecurityRetina Wireless ScannerPCANDIS5_WIFISCAN.SYS [x] R3 pcouffin;VSO Software pcouffin;c:windowssystem32Driverspcouffin.sys [x] R3 PsSdk40;PsSdk40;c:windowssystem32Driverspssdk40.sys [x] R3 PsSdkLBF;PsSdkLBF;c:windowssystem32Driverspssdklbf.sys [x] R3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:windowssystem32driversrdpvideominiport.sys [x] R3 s1018bus;Sony Ericsson Device 1018 driver (WDM);c:windowssystem32DRIVERSs1018bus.sys [x] R3 s1018mdfl;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Filter;c:windowssystem32DRIVERSs1018mdfl.sys [x] R3 s1018mdm;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Modem Driver;c:windowssystem32DRIVERSs1018mdm.sys [x] R3 s1018mgmt;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:windowssystem32DRIVERSs1018mgmt.sys [x] R3 s1018nd5;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (NDIS);c:windowssystem32DRIVERSs1018nd5.sys [x] R3 s1018obex;Sony Ericsson Device 1018 USB WMC OBEX Interface;c:windowssystem32DRIVERSs1018obex.sys [x] R3 s1018unic;Sony Ericsson Device 1018 USB Ethernet Emulation (WDM);c:windowssystem32DRIVERSs1018unic.sys [x] R3 SIVDRIVER;SIV Kernel Driver;c:windowssystem32DriversSIVX32.sys [x] R3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:windowssystem32DRIVERSVSTAZL3.SYS [x] R3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:windowssystem32DRIVERSVSTDPV3.SYS [x] R3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:windowssystem32DRIVERSVSTCNXT3.SYS [x] R3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:windowssystem32driverssynth3dvsc.sys [x] R3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:windowssystem32driverstsusbflt.sys [x] R3 tsusbhub;tsusbhub;c:windowssystem32driverstsusbhub.sys [x] R3 VGPU;VGPU;c:windowssystem32driversrdvgkmd.sys [x] R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:windowssystem32DRIVERSvwifimp.sys [x] R3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;c:windowssystem32WatWatAdminSvc.exe [x] R3 winbondcir;Winbond IR Transceiver;c:windowssystem32DRIVERSwinbondcir.sys [x] R3 XDva348;XDva348;c:windowssystem32XDva348.sys [x] R3 XDva375;XDva375;c:windowssystem32XDva375.sys [x] R3 XDva398;XDva398;c:windowssystem32XDva398.sys [x] S0 sptd;sptd;c:windowsSystemRootSystem32Driverssptd.sys [x] S1 appdrv01;Application Driver (01);c:windowssystem32Driversappdrv01.sys [x] S1 atitray;atitray;c:program filesRay AdamsATI Tray Toolsatitray.sys [x] S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:windowssystem32DRIVERSvwififlt.sys [x] S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:program filesCommon FilesAdobeARM1.0armsvc.exe [x] S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:windowssystem32atiesrxx.exe [x] S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:windowssystem32driversaswMonFlt.sys [x] S2 ETService;Empowering Technology Service;c:program filesAcerEmpowering TechnologyServiceETService.exe [x] S2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine;c:program filesLogMeIn Hamachihamachi-2.exe [x] S2 HyperDeskCustomThemeEnabler;HyperDesk's Custom Theme Enabler;c:windowsInstallerMSI2CDD.tmp [x] S2 Live Updater Service;Live Updater Service;c:program filesAcerAcer UpdaterUpdaterService.exe [x] S2 npf;NetGroup Packet Filter Driver;c:windowssystem32driversnpf.sys [x] S2 TeamViewer7;TeamViewer 7;c:program filesTeamViewerVersion7TeamViewer_Service.exe [x] S3 amdkmdag;amdkmdag;c:windowssystem32DRIVERSatikmdag.sys [x] S3 amdkmdap;amdkmdap;c:windowssystem32DRIVERSatikmpag.sys [x] S3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;c:windowssystem32driversAtihdW73.sys [x] S3 DKRtWrt;DKRtWrt;c:windowssystem32DRIVERSDKRtWrt.sys [x] S3 KMWDFILTERx86;HIDServiceDesc;c:windowssystem32DRIVERSKMWDFILTER.sys [x] S3 nuvotoncir;Nuvoton IR Transceiver;c:windowssystem32DRIVERSnuvotoncir.sys [x] S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:windowssystem32DriversRtsUStor.sys [x] . . Contents of the 'Scheduled Tasks' folder . 2012-07-21 c:windowsTasksAdobe Flash Player Updater.job - c:windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-04-11 18:35] . 2012-07-21 c:windowsTasksGoogleUpdateTaskMachineCore.job - c:program filesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2011-07-10 18:17] . 2012-07-21 c:windowsTasksGoogleUpdateTaskMachineUA.job - c:program filesGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2011-07-10 18:17] . 2012-07-21 c:windowsTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-406150165-4229933280-2932400274-1001Core.job - c:usersShteryanAppDataLocalGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2010-12-16 14:01] . 2012-07-21 c:windowsTasksGoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-406150165-4229933280-2932400274-1001UA.job - c:usersShteryanAppDataLocalGoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2010-12-16 14:01] . . ------- Supplementary Scan ------- . uStart Page = about:blank uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie uInternet Settings,ProxyOverride = <local> uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie uSearchURL,(Default) = hxxp://search.daum.net/search?nil_profile=ie&ref_code=ms&q=%s IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:windowssystem32GPhotos.scr/200 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1MIF5BA~1Office14EXCEL.EXE/3000 IE: Se&nd to OneNote - c:progra~1MIF5BA~1Office14ONBttnIE.dll/105 IE: Свали видеото с Free Download Manager - file://c:program filesFree Download Managerdlfvideo.htm IE: Свали всички с Free Download Manager - file://c:program filesFree Download Managerdlall.htm IE: Свали избраните с Free Download Manager - file://c:program filesFree Download Managerdlselected.htm IE: Свали с Free Download Manager - file://c:program filesFree Download Managerdllink.htm IE: {{77F665FD-3F60-4B0A-AE14-EC124B7A7FCE} - c:program filesICQ7.7ICQ.exe TCP: Interfaces{02C1951F-38D9-4B31-9F1C-7A3AC0D9AAA8}: NameServer = 212.39.90.42,212.39.90.43 FF - ProfilePath - c:usersShteryanAppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesz5v5mp3d.default FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.facebook.com/home.php?ref=hp FF - prefs.js: network.proxy.type - 0 . - - - - ORPHANS REMOVED - - - - . HKLM-Run-DudeServer - c:program filesDudedude.exe AddRemove-UnityWebPlayer - c:usersShteryanAppDataLocalUnityWebPlayerUninstall.exe . . . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001servicesGarenaPEngine] "ImagePath"="??c:usersShteryanAppDataLocalTempMJJ2536.tmp" . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001servicesHyperDeskCustomThemeEnabler] "ImagePath"=""c:windowsInstallerMSI2CDD.tmp" -service" . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001servicesnpggsvc] "ImagePath"="c:windowssystem32GameMon.des -service" . --------------------- LOCKED REGISTRY KEYS --------------------- . [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}shellB20@O=5 *=0 *C*C*l*e*a*n*e*r*& command] @="c:Program FilesCCleanerccleaner.exe" . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}0000AllUserSettings] @Denied: (A) (Users) @Denied: (A) (Everyone) @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20) "BlindDial"=dword:00000000 . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}0001AllUserSettings] @Denied: (A) (Users) @Denied: (A) (Everyone) @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20) "BlindDial"=dword:00000000 . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}0002AllUserSettings] @Denied: (A) (Users) @Denied: (A) (Everyone) @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20) "BlindDial"=dword:00000000 . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}0006AllUserSettings] @Denied: (A) (Users) @Denied: (A) (Everyone) @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20) "BlindDial"=dword:00000000 . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlClass{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}0007AllUserSettings] @Denied: (A) (Users) @Denied: (A) (Everyone) @Allowed: (B 1 2 3 4 5) (S-1-5-20) "BlindDial"=dword:00000000 . [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001ControlPCWSecurity] @Denied: (Full) (Everyone) . --------------------- DLLs Loaded Under Running Processes --------------------- . - - - - - - - > 'Explorer.exe'(1932) c:program filesATI TechnologiesHydraVisionHydraDMH.dll c:program filesRay AdamsATI Tray Toolsraphook.dll . Completion time: 2012-07-21 15:20:14 ComboFix-quarantined-files.txt 2012-07-21 12:20 ComboFix2.txt 2012-07-13 20:38 . Pre-Run: 15 711 825 920 bytes free Post-Run: 15 757 172 736 bytes free . - - End Of File - - E7C273584113B2563478CD507B54936B

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Добре...!:)

Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук

* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.

* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.

* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.

* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.

* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.

* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата.

* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.

* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.

Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Malwarebytes Anti-Malware (Пробна версия) 1.62.0.1300 www.malwarebytes.org Версия на базата от данни: v2012.07.21.09 Windows 7 Service Pack 1 x86 NTFS Internet Explorer 9.0.8112.16421 Shteryan :: ACTEPUKC [администратор] Защита: включена 21.7.2012 г. 17:55:05 mbam-log-2012-07-21 (17-55-05).txt Тип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|) Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM Изключени опции за сканиране: P2P Сканирани обекти: 429954 Изминало време: 3 час(а), 53 минута(и), 1 секунда(и) Открити процеси в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити модули в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити ключове в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити стойности в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити информационни обекти в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити папки: 0 (Не бяха открити зловредни обекти) Открити файлове: 15 C:DownloadsПрактичен десктоп (2012)AddgadgetsSystemMonitorIIcoretemp_1236.exe (PUP.BundleOffers.IIQ) -> Не беше предприето действие. C:DownloadsmIRC 7.22 Finalmirc.7.1x-patch.exe (PUP.Hacktool.Patcher) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:DownloadsMicrosoft Windows Genuine Advantage (WGA) 1.9.42 + Office Genuine Advantage (OGA) 2.0.48MGA6crack.exe (Backdoor.Agent.H) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:Program FilesmIRCmirc.7.1x-patch.exe (PUP.Hacktool.Patcher) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:QooboxQuarantineCUsersShteryanAppDataLocalTempDIRBetterInstaller.exe.vir (PUP.BundleInstaller.Somoto) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:UsersShteryanAppDataLocalXenocodeSandboxMicroinvest Validator1.12011.06.08T07.26NativeSTUBEXE8.0.1112@WINDIR@Microsoft.NETFrameworkv4.0.30319csc.exe (Trojan.Agent) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:UsersShteryanAppDataLocalXenocodeSandboxMicroinvest Validator1.12011.06.08T07.26NativeSTUBEXE8.0.1112@WINDIR@Microsoft.NETFrameworkv4.0.30319cvtres.exe (Trojan.Agent) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:UsersShteryanAppDataLocalXenocodeSandboxMicroinvest Validator1.12011.06.08T07.26VirtualSTUBEXE8.0.1112@PROGRAMFILES@MicroinvestValidatorMicroinvest Validator.exe (Trojan.Agent) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. C:UsersShteryanDesktop1usb_format.exe (Packer.ModifiedUPX) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:DownloadsRemoveWAT v2.2.6RemoveWAT.exe (HackTool.Wpakill) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:GamesCS 1.5Half-Life_cdkeygen.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:GamesGovernor of Poker 2 - Premium EditionUninstall.exe (Malware.Packer.Krunchy) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:GamesInsanely Twisted Shadow PlanetTDU3k.exe (Packer.ModifiedUPX) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:GamesL2Controll2dllr.dll (Malware.Packer.Gen) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. D:GamesIbizagame_ru.ex_ (Trojan.Agent.Gen) -> Поставен под карантина и изтрит успешно. (край)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Какво е сега положението със системата ви..? Наблюдавате ли някъкви проблеми..?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

започна да загрява супер много :) не знам дали е от това, но до сега нямаше такива проблеми мисля, че нещо се околи :D

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ееее...каква връзка има почистването от вируси и загряването на компютъра...!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

аз ако знаех ... Благодаря за всичко, да затворя темата, като решена ? или ти ще го направиш ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Деинсталирайте Комбофикс така:

1.Натиснете Start ==> Run ==> въведете командата Combofix /Uninstall ==> OK

Публикувано изображение

2.Изтеглете Публикувано изображениеOTCleanIt или от тук,стартирайте и натиснете Публикувано изображение

Ще последва рестарт на компютъра ви..! Изтриете всичко което използвахме в процедурата,както и всички генерирани логове...всички програмки и фиксове.Пожелавам безопасен интренет и лек ден..!:)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 • Разглеждащи това в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Йорданка Т. Иванова
   Здравейте, при опит за възстановяване на системата към предишна дата, Avast направи пълно сканиране на компютъра и ми премести в клетка заразените файлове.
   Има ли възможност да се почисти компютъра от въпросните заплахи и съответно да си възстановя файловете, най-вече тези /ако има такива/, които са необходими за правилното функциониране на системата.
   П.П.: Пълен лаик съм на тема антивирусни програми.
   Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx


   Ето го резултата от файла FRST
    
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 24.10.2018
   Ran by Rosko (administrator) on ROSKO-PC (28-10-2018 14:36:09)
   Running from C:\Users\Rosko\Downloads
   Loaded Profiles: Rosko (Available Profiles: Rosko)
   Platform: Windows 7 Ultimate (X64) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\AdminService.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BAVSvc.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe
   (Qualcomm®Atheros®) C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
   (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
   (Intel(R) Corporation) C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe
   (Intel) C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSATray.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   () C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe
   () C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\calendar.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
   (Baidu, Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\bavhm.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxEM.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxHK.exe
   (Synaptics Incorporated) C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
   (Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\LMS\LMS.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe
   () C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Baidu Inc.) C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\bavadvtools2\8C8AEEC1-5166-4CE7-BBAD-7C37409D0C73\tool\bdMiniDownloaderGB_BAV-Mini_32_1002.exe
   (Baidu Inc.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Viber Media S.à r.l.) C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   () C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\FMAPP.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [SynTPEnh] => C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe [2778352 2014-01-24] (Synaptics Incorporated)
   HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13672304 2014-03-21] (Realtek Semiconductor)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-10-18] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [Baidu Antivirus] => C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavTray.exe [2553328 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   HKLM-x32\...\Run: [DSATray] => C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DsaTray.exe [132856 2017-05-18] (Intel)
   HKLM\...\Policies\Explorer\Run: [BtvStack] => C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe [133760 2013-12-24] (Qualcomm®Atheros®)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\Run: [Viber] => C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber\Viber.exe [36762184 2018-10-22] (Viber Media S.à r.l.)
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\...\MountPoints2: {c4a92fbb-e173-11e7-9426-f8a963743fcb} - G:\LG_PC_Programs.exe
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Tcpip\..\Interfaces\{2FB69C23-4CBD-4252-994A-27D31EDC0D6D}: [DhcpNameServer] 172.16.1.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page Redirect Cache = hxxp://www.msn.com/?ocid=iehp
   Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: 2csmqmsd.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default [2018-07-05]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default -> about:blank
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\2csmqmsd.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-10-18]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_31_0_0_122.dll [2018-10-09] ()
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI ipt;version=4.0.5 -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @intel-webapi.intel.com/Intel WebAPI updater -> C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll [2013-12-10] (Intel Corporation)
   FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll [2015-08-18] (Sun Microsystems, Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-19] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2016-06-01] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-09-20] (Adobe Systems Inc.)
   FF ExtraCheck: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\enpsysau.js [2017-09-10]
   Chrome: 
   =======
   CHR DefaultProfile: Default
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-28]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-10-02]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-02]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-10-02]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2018-10-02]
   CHR Extension: (Avast SafePrice | Сравнение, сделки, купони) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-10-19]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-10-02]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-10-08]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\glkfpmcniebkbeakjdpobddpjghbapec [2018-10-28]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-10-02]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-10-02]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-28]
   CHR Profile: C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey [2018-10-28] <==== ATTENTION
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-23]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-23]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2015-10-22]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2015-09-24]
   CHR Extension: (Google Търсене) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2015-11-02]
   CHR Extension: (АБВ Уведомител) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\cpbekonjicgkldkmopnamgglbfaiojje [2015-11-25]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-08]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-11-11]
   CHR Extension: (Farmville2 X-Press) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gbgjpdhhnbgmnafojckjmjogcpoinlim [2018-10-24]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-10-18]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-12]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2015-04-23]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Rosko\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\lejutplovshprohey\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-01]
   CHR HKU\S-1-5-21-749869763-3409154425-2811610640-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [8188768 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 AtherosSvc; C:\Program Files (x86)\Qualcomm Atheros\Bluetooth Suite\adminservice.exe [318592 2013-12-24] (Windows (R) Win 7 DDK provider) [File not signed]
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [325024 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 BavSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BavSvc.exe [2805208 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandboxSrv; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdSandboxSrv64.exe [490480 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R2 BHipsSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BHipsSvc.exe [544032 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BsrSvc; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\BavAdvTools2\128B4BEC-5D89-43AD-BAA8-207084AA0E4F\tool\BsrSvc.exe [3503416 2015-07-08] (Baidu, Inc.)
   R2 DSAService; C:\Program Files (x86)\Intel Driver Update Utility\DSAService.exe [21240 2017-05-18] (Intel)
   R2 ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 igfxCUIService1.0.0.0; C:\Windows\system32\igfxCUIService.exe [355232 2015-08-09] (Intel Corporation)
   R2 Intel(R) Capability Licensing Service Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [747520 2013-08-27] (Intel(R) Corporation) [File not signed]
   S3 Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface; C:\Program Files\Intel\iCLS Client\SocketHeciServer.exe [828376 2013-08-27] (Intel(R) Corporation)
   R2 jhi_service; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe [169432 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R2 MiniService; C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService\MiniService.exe [103616 2018-10-28] (Baidu Inc.) [File not signed] <==== ATTENTION
   R2 SystemUsageReportSvc_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel Driver Update Utility\SUR\SurSvc.exe [157456 2017-03-07] ()
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11644656 2018-09-10] (TeamViewer GmbH)
   R2 TheCalendarService; C:\Program Files (x86)\CalendarTool\2.0.0.1000176\CalendarServ.exe [152720 2017-08-09] ()
   S3 USER_ESRV_SVC_QUEENCREEK; C:\Program Files\Intel\SUR\QUEENCREEK\esrv_svc.exe [824592 2017-03-07] ()
   R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [201408 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [230512 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201928 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346760 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59664 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [185240 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [47064 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswKbd; C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys [42456 2018-10-18] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163376 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111968 2018-10-18] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [88112 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1028840 2018-10-18] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467904 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [208640 2018-10-18] (AVAST Software)
   S3 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381144 2018-10-18] (AVAST Software)
   U3 BdApiUtil; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdApiUtil64.sys [116936 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 bdark64; C:\Windows\system32\drivers\bdark64.sys [78792 2015-04-20] ()
   U3 BdCameraProtect; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\BdCameraProtect64.sys [25000 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BdSandbox; C:\Windows\System32\drivers\BdSandbox.sys [235976 2015-04-29] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfilter; C:\Windows\System32\drivers\Bfilter.sys [62920 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bfmon; C:\Windows\System32\drivers\Bfmon.sys [38344 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bnbase; C:\Windows\System32\drivers\bnbasex64.sys [62792 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bndef; C:\Windows\System32\drivers\bndef64.sys [487144 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R3 Bnmon; C:\Program Files (x86)\Baidu Security\Baidu Antivirus\5.6.2.147365.0\Bnmon64.sys [82376 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   R1 Bprotect; C:\Windows\System32\drivers\Bprotect.sys [171464 2015-07-14] (Baidu, Inc.)
   S3 BTATH_LWFLT; C:\Windows\System32\DRIVERS\btath_lwflt.sys [77464 2013-12-24] (Qualcomm Atheros)
   R1 HWiNFO32; C:\Windows\SysWOW64\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2016-08-08] (REALiX(tm))
   R3 MEIx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\TeeDriverx64.sys [100312 2013-12-10] (Intel Corporation)
   R3 RTSPER; C:\Windows\System32\DRIVERS\RtsPer.sys [466136 2014-01-14] (Realsil Semiconductor Corporation)
   R3 semav6msr64; C:\Windows\system32\drivers\semav6msr64.sys [21984 2016-10-18] ()
   U3 aswbdisk; no ImagePath
   U0 Partizan; system32\drivers\Partizan.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:36 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-10-28 14:35 - 2018-10-28 14:35 - 002414592 _____ (Farbar) C:\Users\Rosko\Downloads\FRST64.exe
   2018-10-28 14:28 - 2018-10-28 14:36 - 000021836 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\FRST.txt
   2018-10-28 14:26 - 2018-10-28 14:27 - 000020080 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Addition.txt
   2018-10-28 13:34 - 2018-10-28 13:34 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\MiniService
   2018-10-28 13:29 - 2018-10-28 13:32 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BsrSvc_exe
   2018-10-28 13:19 - 2018-10-28 13:20 - 000617400 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Нов Microsoft Office PowerPoint Presentation.pptx
   2018-10-28 12:40 - 2018-10-28 13:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\BavSvc_exe
   2018-10-28 12:37 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber
   2018-10-28 09:17 - 2018-10-28 11:16 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Desktop\официялни споразумения 2018-2019г
   2018-10-26 17:03 - 2018-10-26 17:03 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive (1).zip
   2018-10-24 10:41 - 2018-10-24 10:41 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\AVAST Software
   2018-10-24 10:39 - 2018-10-24 10:39 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975 (1).pdf
   2018-10-24 10:32 - 2018-10-28 12:37 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\AVAST Software
   2018-10-22 15:05 - 2018-10-22 15:06 - 000103383 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718185275-040-001_archive.zip
   2018-10-20 07:48 - 2018-10-20 07:48 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10 (1).pdf
   2018-10-20 07:40 - 2018-10-20 07:40 - 000230931 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\ЗП Ростислав Недков 19.10.pdf
   2018-10-19 08:51 - 2018-10-19 08:51 - 002437339 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec92_2016_1010_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-18 18:17 - 2018-10-18 18:17 - 000665976 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Re6enie_VAS_27.02.2018 (1).pdf
   2018-10-18 11:52 - 2018-10-18 11:52 - 000039854 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\nlnazadyljenia[1] (1).pdf
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000001922 _____ C:\Users\Public\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2018-10-18 10:16 - 2018-10-18 10:16 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-10-18 10:15 - 2018-10-18 10:15 - 000000000 ____D C:\Windows\System32\Tasks\Avast Software
   2018-10-18 10:14 - 2018-10-26 00:45 - 000004168 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 001142072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000467904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000381144 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000378584 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000208640 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000201408 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000163376 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000111968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000088112 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000047064 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:13 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001028840 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 001001272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ucrtbase.dll
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000346760 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000230512 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000201928 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000185240 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000059664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-10-18 10:13 - 2018-10-18 10:12 - 000042456 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswKbd.sys
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 11:43 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
   2018-10-18 10:11 - 2018-10-18 10:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 16:40 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\Documents\ViberDownloads
   2018-10-18 10:09 - 2018-10-18 10:09 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Viber Media S.à r.l
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-28 13:47 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\ViberPC
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000956 _____ C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000954 _____ C:\Users\Rosko\Desktop\Viber.lnk
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Viber
   2018-10-18 10:08 - 2018-10-18 10:08 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\cache
   2018-10-18 10:07 - 2018-10-18 10:07 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Package Cache
   2018-10-18 10:06 - 2018-10-18 10:07 - 089186064 _____ (Viber Media Inc.) C:\Users\Rosko\Downloads\ViberSetup.exe
   2018-10-17 22:33 - 2018-10-17 22:33 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (4).pdf
   2018-10-17 22:08 - 2018-10-17 22:09 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (2).pptx
   2018-10-17 21:41 - 2018-10-17 21:41 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint (1).pptx
   2018-10-17 21:14 - 2018-10-17 21:14 - 000267977 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\danuchno_oblagane_vnoski_na_zemedelski_proizvoditeli (3).pdf
   2018-10-17 16:19 - 2018-10-17 16:19 - 000289368 _____ C:\Windows\Minidump\101718-14539-01.dmp
   2018-10-17 15:07 - 2018-10-17 15:07 - 003833305 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2017_19.03.2018.rar
   2018-10-17 14:45 - 2018-10-17 14:45 - 004074946 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\dec50_2016_баркод_с_ръководство_за_потребителя.rar
   2018-10-17 12:55 - 2018-10-17 12:55 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (2).pdf
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000012846 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-17 07:52 - 2018-10-17 07:52 - 000000165 ____H C:\Users\Rosko\Downloads\~$Spravka vazstanovqvane (4).ods
   2018-10-16 13:59 - 2018-10-16 13:59 - 070935933 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\wetransfer-a3a156.zip
   2018-10-16 12:10 - 2018-10-16 12:10 - 001266784 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (21).pdf
   2018-10-16 12:09 - 2018-10-16 12:09 - 001105420 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\statement (20).pdf
   2018-10-16 10:58 - 2018-10-16 10:58 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM (1).pdf
   2018-10-16 08:14 - 2018-10-16 08:14 - 001939889 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\95_09.pdf
   2018-10-15 16:01 - 2018-10-15 16:01 - 000749389 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Нов Презентация на Microsoft PowerPoint.pptx
   2018-10-15 15:57 - 2018-10-15 15:57 - 000102327 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718127835-177-001_archive.zip
   2018-10-15 13:54 - 2018-10-15 13:54 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Ползване на данъчни облекчения и наличие на задължения.pdf
   2018-10-15 13:47 - 2018-10-15 13:47 - 000648847 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\DOM.pdf
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000009969 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\РОСТИСЛАВ НЕДКОВ БОРИСОВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:49 - 2018-10-12 13:49 - 000001382 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_ЮПЕР.ZIP
   2018-10-12 13:48 - 2018-10-12 13:48 - 000001499 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\НЕДКО БОРИСОВ КОЛЕВ_2019_БОЖУРОВО.ZIP
   2018-10-12 09:23 - 2018-10-12 09:23 - 000075048 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Crystal Reports - sp_invoice_text_only_2007_5_l.rpt (1).pdf
   2018-10-10 12:50 - 2018-10-10 12:50 - 004808921 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-004-001_archive.zip
   2018-10-06 15:09 - 2018-10-06 15:09 - 000611358 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\379984975.pdf
   2018-10-04 13:28 - 2018-10-04 13:28 - 000156030 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\П-03001718168660-040-001_archive.zip
   2018-10-01 18:27 - 2018-10-01 18:27 - 000143428 _____ C:\Users\Rosko\Downloads\Информационна брошура за бъдещите майки.pdf
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:23 - 2009-07-14 06:45 - 000016624 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-10-28 14:19 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\PerfLogs
   2018-10-28 14:11 - 2017-08-24 12:56 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\CalendarTool
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 07:13 - 000781298 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-28 12:42 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-10-28 12:36 - 2017-06-10 14:47 - 000000000 __SHD C:\Users\Rosko\IntelGraphicsProfiles
   2018-10-28 12:36 - 2015-04-23 13:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
   2018-10-28 12:35 - 2009-07-14 07:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-10-28 11:44 - 2016-08-08 17:51 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\m3yE3E0
   2018-10-28 10:43 - 2015-04-23 12:58 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\Microsoft Help
   2018-10-28 10:29 - 2017-01-10 10:04 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Local\CrashDumps
   2018-10-27 19:48 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\tracing
   2018-10-24 07:25 - 2015-04-24 13:10 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\Roaming\Skype
   2018-10-23 08:18 - 2017-02-01 21:07 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2018-07-09 15:03 - 000000971 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\TeamViewer 13.lnk
   2018-10-18 09:43 - 2016-02-04 18:11 - 000002998 _____ C:\Windows\wininit.ini
   2018-10-17 16:19 - 2015-06-12 12:20 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-10-17 16:18 - 2015-06-12 12:20 - 375178840 _____ C:\Windows\MEMORY.DMP
   2018-10-15 10:59 - 2009-07-14 07:08 - 000032534 _____ C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
   2018-10-09 21:41 - 2018-03-14 11:33 - 000004462 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player NPAPI Notifier
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000004312 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
   2018-10-09 21:41 - 2017-02-01 18:37 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
   2018-10-04 13:28 - 2015-11-03 22:05 - 000000000 ____D C:\Users\Rosko\AppData\LocalLow\Adobe
   2018-10-01 21:10 - 2015-04-23 13:18 - 000000000 ____D C:\KMPlayer
   2018-10-01 08:27 - 2009-07-14 05:20 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\NDF
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-10-10 07:33 - 2015-10-10 07:33 - 000229019 _____ () C:\ProgramData\KTLVGTHRCQSO.dat
   2017-06-08 17:31 - 2017-06-08 17:31 - 000000017 _____ () C:\Users\Rosko\AppData\Local\resmon.resmoncfg
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-10-26 08:40
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от Magnolia D
   Здравейте, 
   От два - три дни интернет връзката ми се влоши драматично - почти невъзможно беше да се зареди каквато и да е страница (отнемаше минути, ако въобще успееше да го направи). Анти вирусната показа, че има Троянец(нещо си ) - може би е трябвало да запомня какво точно нещо си, но аз просто натиснах да го изтрие. Повторната проверка показа, че всичко е наред, но не мисля че е точно така. Сега зарежда малко по-бързо, но като цяло е изключително бавно и не мисля, че е от връзката. Предполагам, че се разбира, че знанието за компютрите не е една от най-силните ми страни, но за всеки случай ще го подчертая, за да се опитам да оправдая глупостите , които евентуално съм направила  и елементарния си "компютърен изказ". Относно стъпките за публикуване - нямам диск с операционната система, прикачвам другите два файла. П.С. Предварително благодаря за времето и съдействието!
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 11.11.2018
   Ran by Grigorovi (administrator) on DIDI (13-11-2018 15:39:12)
   Running from D:\Instal
   Loaded Profiles: Grigorovi (Available Profiles: Grigorovi)
   Platform: Microsoft Windows 7 Ultimate  Service Pack 1 (X86) Language: Български (България)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (SurfRight B.V.) C:\Program Files\HitmanPro.Alert\hmpalert.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe
   (SurfRight B.V.) C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe
   (SurfRight B.V.) C:\Program Files\HitmanPro.Alert\hmpalert.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\GoogleCrashHandler.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe
   (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [CL-22-D39888C9-D725-485F-B4A2-1AD9369147B7] => "C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\CL-22-4DEB32A9-F15E-4B9A-A7FB-125105229440\setuplauncher.exe" /run:"C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\CL-22-4DEB32A (the data entry has 44 more characters).
   HKLM\...\Run: [MSC] => C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe [997920 2011-06-15] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2744073735-3007959217-1321240149-1000\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> 
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Tcpip\..\Interfaces\{3247EA78-9C23-40D4-AF6B-21088034F9BF}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Tcpip\..\Interfaces\{AE99D80D-ED5E-4FA1-8934-689D4319410D}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: ixj5pejf.default-1538731853205
   FF ProfilePath: C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ixj5pejf.default-1538731853205 [2018-11-12]
   FF Extension: (Firefox Monitor) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ixj5pejf.default-1538731853205\features\{a452a5ff-64b4-44fa-910c-c6debf5ffb1d}\fxmonitor@mozilla.org.xpi [2018-10-05]
   FF Extension: (Telemetry coverage) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ixj5pejf.default-1538731853205\features\{a452a5ff-64b4-44fa-910c-c6debf5ffb1d}\telemetry-coverage-bug1487578@mozilla.org.xpi [2018-10-05] [Legacy]
   FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_29_0_0_140.dll [2018-04-14] ()
   FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> C:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.50907.0\npctrl.dll [2017-05-03] ( Microsoft Corporation)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-29] (Google Inc.)
   FF Plugin: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-29] (Google Inc.)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.1.5 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.5.1 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: @videolan.org/vlc,version=3.0.3 -> C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-05-29] (VideoLAN)
   FF Plugin: Adobe Reader -> C:\Program Files\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-09-20] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-2744073735-3007959217-1321240149-1000: @zoom.us/ZoomVideoPlugin -> C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\Zoom\bin\npzoomplugin.dll [2018-08-10] (Zoom Video Communications, Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-11-13]
   CHR Extension: (Презентации) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-13]
   CHR Extension: (Документи) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Диск) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-17]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-08-26]
   CHR Extension: (Adblock Plus) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2018-10-31]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-03-04]
   CHR Extension: (Facebook Pixel Helper) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fdgfkebogiimcoedlicjlajpkdmockpc [2018-10-23]
   CHR Extension: (Таблици) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Документи офлайн) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-22]
   CHR Extension: (Pinterest Save Button) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gpdjojdkbbmdfjfahjcgigfpmkopogic [2018-10-19]
   CHR Extension: (Grammar.com) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hamhaljjdpcgkelbadepgmnocknejief [2018-10-02]
   CHR Extension: (Keywords Everywhere - Keyword Tool) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hbapdpeemoojbophdfndmlgdhppljgmp [2018-09-19]
   CHR Extension: (Reasy) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\hhfiiflbfkgfmeinikcgikgiijegkhgf [2017-12-09]
   CHR Extension: (Grammar and Spelling checker by Ginger) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kdfieneakcjfaiglcfcgkidlkmlijjnh [2018-11-07]
   CHR Extension: (Tag Assistant (by Google)) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk [2018-09-27]
   CHR Extension: (Ghostery – Privacy Ad Blocker) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mlomiejdfkolichcflejclcbmpeaniij [2018-10-09]
   CHR Extension: (Awesome Screenshot: Screen Video Recorder) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nlipoenfbbikpbjkfpfillcgkoblgpmj [2018-07-23]
   CHR Extension: (Плащания в уеб магазина на Chrome) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-05]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-08-26]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-10-19]
   CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S4 AgereModemAudio; C:\Program Files\LSI SoftModem\agrsmsvc.exe [26112 2009-12-03] (LSI Corporation)
   R2 HitmanProScheduler; C:\Program Files\HitmanPro\hmpsched.exe [114648 2018-11-12] (SurfRight B.V.)
   R2 hmpalertsvc; C:\Program Files\HitmanPro.Alert\hmpalert.exe [4406408 2018-11-12] (SurfRight B.V.)
   R2 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [5073376 2018-09-19] (Malwarebytes)
   R2 MsMpSvc; C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\MsMpEng.exe [11736 2011-04-27] (Microsoft Corporation)
   R3 NisSrv; C:\Program Files\Microsoft Security Client\Antimalware\NisSrv.exe [208944 2011-04-27] (Microsoft Corporation)
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [680960 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   S3 dg_ssudbus; C:\Windows\System32\DRIVERS\ssudbus.sys [109456 2017-05-18] (Samsung Electronics Co., Ltd.)
   R1 hmpalert; C:\Windows\system32\drivers\hmpalert.sys [263288 2018-11-12] (SurfRight B.V.)
   R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [229568 2018-11-13] (Malwarebytes)
   R1 MpFilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpFilter.sys [165648 2011-04-18] (Microsoft Corporation)
   R1 MpKsl5e3716e3; C:\ProgramData\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{4EE32FF0-58AB-4EF4-90BC-B7873B344D95}\MpKsl5e3716e3.sys [49504 2018-11-13] (Microsoft Corporation)
   R3 MpNWMon; C:\Windows\System32\DRIVERS\MpNWMon.sys [43392 2011-04-18] (Microsoft Corporation)
   S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2099-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 - 000186368 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\foJiYOYp.exe
   2099-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 - 000073216 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rNZYYO.exe
   2099-10-22 18:57 - 30826-10-22 18:57 - 000073216 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\OmATowuMEtOu.exe
   2018-11-13 10:08 - 2018-11-13 10:08 - 000229568 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-13 15:38 - 000000000 ____D C:\Windows\CryptoGuard
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-13 10:06 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\HitmanPro.Alert
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000875656 _____ (SurfRight B.V.) C:\Windows\system32\hmpalert.dll
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000263288 _____ (SurfRight B.V.) C:\Windows\system32\Drivers\hmpalert.sys
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HitmanPro.Alert
   2018-11-12 18:25 - 2018-11-12 18:25 - 000000000 ___DC C:\Program Files\HitmanPro.Alert
   2018-11-12 18:14 - 2018-11-12 18:14 - 000001847 _____ C:\Users\Public\Desktop\HitmanPro.lnk
   2018-11-12 18:14 - 2018-11-12 18:14 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HitmanPro
   2018-11-12 18:13 - 2018-11-12 18:14 - 000000000 ___DC C:\Program Files\HitmanPro
   2018-11-07 09:29 - 2018-11-07 09:29 - 001292716 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\ros.zip
   2018-11-07 02:23 - 2018-11-05 16:55 - 009162423 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\139_da_badesh_bog2.zip
   2018-11-07 02:14 - 2018-11-07 02:14 - 001062670 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Ерик Бърн -Психология на човешките взаимоотношения.pdf
   2018-11-07 02:13 - 2018-11-07 02:13 - 000798148 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Игрите, които хората играят.pdf
   2018-11-01 17:09 - 2018-11-04 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\Grigorovi\Desktop\WP-UnEducatedMermad
   2018-10-29 18:44 - 2018-10-29 18:44 - 001092248 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Quick-Start-Affiliate-Marketing-Report.pdf
   2018-10-26 22:52 - 2018-10-26 22:52 - 002583150 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\lipton_spontanna.zip
   2018-10-26 22:51 - 2018-10-26 22:51 - 001290479 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\24_lipton_honemoon.zip
   2018-10-20 16:07 - 2018-10-20 16:07 - 002677746 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\unblock_your_abundance_by_christiemarie_sheldon_workbook_nsp2.pdf
   2018-10-17 01:23 - 2018-10-17 01:24 - 000507221 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\shum_v_ushite.zip
   2018-10-16 18:55 - 2018-10-16 18:55 - 006273583 _____ C:\Users\Grigorovi\Desktop\Шакти Гуаейн-Пътят към истинското блоагоденствие.rar
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-11-13 15:39 - 2018-04-07 19:16 - 000000000 ___DC C:\FRST
   2018-11-13 10:15 - 2009-07-14 06:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-11-13 10:15 - 2009-07-14 06:34 - 000026352 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-11-13 10:10 - 2018-04-10 19:56 - 000000386 _____ C:\Windows\Tasks\FreeFileViewerUpdateChecker.job
   2018-11-13 10:06 - 2018-04-07 21:35 - 000065536 _____ C:\Windows\system32\Ikeext.etl
   2018-11-13 10:06 - 2009-07-14 06:53 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-11-13 05:49 - 2017-04-26 17:00 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\HitmanPro
   2018-11-12 19:59 - 2009-07-14 04:37 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-11-12 18:48 - 2014-10-15 19:19 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-11-12 18:34 - 2016-12-02 16:12 - 000000702 _____ C:\Users\Public\Desktop\System Ninja.lnk
   2018-11-12 18:34 - 2016-12-02 16:12 - 000000000 ___DC C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Ninja
   2018-11-09 18:05 - 2018-07-24 14:22 - 000000000 ___DC C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\gtk-2.0
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 18:07 - 000660594 _____ C:\Windows\system32\perfh01D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 18:07 - 000144252 _____ C:\Windows\system32\perfc01D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 17:31 - 000425298 _____ C:\Windows\system32\perfh012.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 17:31 - 000122162 _____ C:\Windows\system32\perfc012.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 16:02 - 000378044 _____ C:\Windows\system32\prfh0804.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 16:02 - 000121370 _____ C:\Windows\system32\prfc0804.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:29 - 000413652 _____ C:\Windows\system32\perfh011.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:29 - 000123878 _____ C:\Windows\system32\perfc011.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:09 - 000680628 _____ C:\Windows\system32\perfh00E.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 15:09 - 000173052 _____ C:\Windows\system32\perfc00E.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:49 - 000478376 _____ C:\Windows\system32\perfh00B.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:49 - 000103298 _____ C:\Windows\system32\perfc00B.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:25 - 000389218 _____ C:\Windows\system32\perfh00D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 14:25 - 000086536 _____ C:\Windows\system32\perfc00D.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:57 - 000740372 _____ C:\Windows\system32\perfh013.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:57 - 000154880 _____ C:\Windows\system32\perfc013.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:42 - 000491388 _____ C:\Windows\system32\perfh014.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:42 - 000097182 _____ C:\Windows\system32\perfc014.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:17 - 000603862 _____ C:\Windows\system32\perfh008.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 13:17 - 000112906 _____ C:\Windows\system32\perfc008.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:51 - 000736920 _____ C:\Windows\system32\perfh010.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:51 - 000148624 _____ C:\Windows\system32\perfc010.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:37 - 000665714 _____ C:\Windows\system32\perfh005.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:37 - 000143204 _____ C:\Windows\system32\perfc005.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:18 - 000475888 _____ C:\Windows\system32\perfh001.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:18 - 000096550 _____ C:\Windows\system32\perfc001.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:05 - 000742590 _____ C:\Windows\system32\perfh00C.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 12:05 - 000151358 _____ C:\Windows\system32\perfc00C.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:52 - 000725892 _____ C:\Windows\system32\prfh0816.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:52 - 000154684 _____ C:\Windows\system32\prfc0816.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:36 - 000506288 _____ C:\Windows\system32\perfh006.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:36 - 000100436 _____ C:\Windows\system32\perfc006.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:24 - 000742330 _____ C:\Windows\system32\perfh00A.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:24 - 000160252 _____ C:\Windows\system32\perfc00A.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:11 - 000395216 _____ C:\Windows\system32\prfh0404.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 11:11 - 000116868 _____ C:\Windows\system32\prfc0404.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:59 - 000737232 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:59 - 000157650 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:44 - 000721474 _____ C:\Windows\system32\perfh019.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:44 - 000152620 _____ C:\Windows\system32\perfc019.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:25 - 000710754 _____ C:\Windows\system32\prfh0416.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 10:25 - 000149434 _____ C:\Windows\system32\prfc0416.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:57 - 000694082 _____ C:\Windows\system32\perfh007.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:57 - 000150894 _____ C:\Windows\system32\perfc007.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000653556 _____ C:\Windows\system32\perfh01F.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000141778 _____ C:\Windows\system32\perfc01F.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000126256 _____ C:\Windows\system32\perfh002.dat
   2018-10-30 09:45 - 2016-10-28 09:41 - 000028684 _____ C:\Windows\system32\perfc002.dat
   2018-10-30 09:45 - 2010-11-20 23:01 - 017739850 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-26 11:12 - 2018-10-05 13:08 - 000129248 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae.sys
   2018-10-25 10:37 - 2018-04-10 18:45 - 000002093 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-10-25 10:37 - 2016-08-26 11:58 - 000002134 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-10-24 12:51 - 2018-04-15 10:33 - 000000000 ___DC C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
   2018-10-23 08:50 - 2016-08-24 15:28 - 000002441 ____C C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-10-15 23:48 - 2014-10-15 19:37 - 000479504 ____N (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MpSigStub.exe
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2017-11-23 15:47 - 2017-11-23 15:47 - 001276776 _____ () C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\screenshot11Thursday1547301350000.png
   2018-05-17 11:44 - 2018-05-17 11:44 - 001302316 _____ () C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\screenshot5Thursday1244426890000.png
   2018-05-17 11:44 - 2018-05-17 11:44 - 001299942 _____ () C:\Users\Grigorovi\AppData\Roaming\screenshot5Thursday1244446010000.png
   2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\AtStart.txt
   2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\DSwitch.txt
   2016-09-01 09:53 - 2016-09-01 09:53 - 000000000 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\QSwitch.txt
   2018-07-31 22:52 - 2018-07-31 22:52 - 000003292 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\recently-used.xbel
   2017-08-26 20:16 - 2017-08-26 20:16 - 000007597 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\Resmon.ResmonCfg
   2018-04-07 13:19 - 2018-04-07 13:19 - 000000003 ____C () C:\Users\Grigorovi\AppData\Local\wbem.ini
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-11-04 00:42
   ==================== End of FRST.txt ============================
    
   Addition.txt
  • от D101149
   Здравейте! Съмнявам се, че система ми е заразена ако може да ми помогнете ще съм ви благодарен (за пореден път)  Първите 3-4 минути изобщо хрома не зарежда страниците..
    
   Addition.txt
   FRST.txt
  • от mordikai
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Version: 28.09.2018
   Ran by Dellssd (administrator) on DELLSSD-PC (29-09-2018 16:54:29)
   Running from C:\Users\Dellssd\Downloads
   Loaded Profiles: Dellssd (Available Profiles: Dellssd)
   Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 11 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
   (Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   (Microsoft) C:\Program Files\Softland\novaPDF 8\Server\novapdfs.exe
   (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
   () C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxtray.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
   (Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
   (McAfee, Inc.) C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.805\SSScheduler.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (Wondershare) C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\1.4.136.333\AvastBrowserCrashHandler64.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\WINWORD.EXE
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\splwow64.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Skillbrains) C:\Program Files (x86)\Skillbrains\lightshot\5.4.0.10\Lightshot.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.6_42178\utorrentie.exe
   (BitTorrent Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent\updates\3.4.6_42178\utorrentie.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-08-30] (AVAST Software)
   HKLM-x32\...\Run: [Lightshot] => C:\Program Files (x86)\Skillbrains\lightshot\Lightshot.exe [225944 2016-07-11] ()
   HKLM-x32\...\Run: [Wondershare Helper Compact.exe] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Wondershare\Wondershare Helper Compact\WSHelper.exe [2137744 2016-10-08] (Wondershare)
   HKLM-x32\...\Run: [BCSSync] => C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\BCSSync.exe [89184 2012-11-05] (Microsoft Corporation)
   Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\SYSTEM32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
   HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_30_0_0_134_pepper.exe [1447936 2018-07-13] (Adobe Systems Incorporated)
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\...\MountPoints2: {6e61377d-2802-11e7-81ae-1c659d02e554} - G:\AutoRun.exe
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\...\MountPoints2: {76ec0a4f-0d2e-11e6-8287-1c659d02e554} - F:\SETUP.EXE
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\Control Panel\Desktop\\SCRNSAVE.EXE -> C:\Windows\system32\scrnsave.scr [11264 2009-07-14] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-18\...\RunOnce: [SPReview] => "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601
   Lsa: [Notification Packages] scecli C:\Program Files\TrueKey\McAfeeTrueKeyPasswordFilter
   Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\McAfee Security Scan Plus.lnk [2018-09-26]
   ShortcutTarget: McAfee Security Scan Plus.lnk -> C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.805\SSScheduler.exe (McAfee, Inc.)
   GroupPolicy: Restriction ? <==== ATTENTION
   GroupPolicy\User: Restriction ? <==== ATTENTION
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   ProxyEnable: [S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000] => Proxy is enabled.
   Hosts: There are more than one entry in Hosts. See Hosts section of Addition.txt
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{645E12D2-5740-463F-B063-09C024155032}: [DhcpNameServer] 192.168.8.1 192.168.8.1
   Tcpip\..\Interfaces\{B0D854A2-9D35-438A-98DE-EE2EB8CFFC94}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM-x32 -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000 -> 9845cd48-2779-11e7-bbbc-1c659d02e554 URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000 -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://yandex.ru/search/?win=277&clid=2262092-3&text={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000 -> {C0C3A6C6-03BC-4195-8FCB-AEA091301353} URL = hxxps://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=lvs&hsimp=yhs-awc&type=lvs__webcompa__1_0__ya__ch_WCYID10041_spdf_opdfs_all_b_doc2pdf_170414__yaie&p={searchTerms}
   BHO: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Groove GFS Browser Helper -> {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\GROOVEEX.DLL [2013-12-19] (Microsoft Corporation)
   BHO-x32: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\URLREDIR.DLL [2013-03-06] (Microsoft Corporation)
   Toolbar: HKLM - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   Toolbar: HKLM-x32 - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2018-03-10] (Google Inc.)
   Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Desktop Search\Plugins\gdSkype\skype4com.dll No File
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: yk7fki5l.default
   FF ProfilePath: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default [2018-09-26]
   FF Homepage: Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default -> hxxps://search.avast.com/AV772/
   FF NewTab: Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default -> about:newtab
   FF Extension: (Домашняя страница Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\homepage@mail.ru.xpi [2018-08-10]
   FF Extension: (Поиск Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\search@mail.ru.xpi [2018-04-12]
   FF Extension: (Советник Яндекс.Маркета) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\sovetnik@metabar.ru.xpi [2018-09-19]
   FF Extension: (Avast SafePrice) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\sp@avast.com.xpi [2018-08-10]
   FF Extension: (Визуальные закладки) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\vb@yandex.ru.xpi [2018-05-06]
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-05-30]
   FF Extension: (Пульт) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\Extensions\{a38384b3-2d1d-4f36-bc22-0f7ae402bcd7}.xpi [2017-12-03]
   FF Extension: (Telemetry coverage) - C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\features\{02617030-72af-413d-a344-376f30098954}\telemetry-coverage-bug1487578@mozilla.org.xpi [2018-09-19] [Legacy]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\avast-search.xml [2017-08-25]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\yahoo-lavasoft.xml [2017-04-14]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\Yahoo®-20173422.xml [2017-04-22]
   FF SearchPlugin: C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\yk7fki5l.default\searchplugins\yandex.ru-20173422.xml [2017-04-22]
   FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled [No File]
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/OfficeAuthz,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPAUTHZ.DLL [2010-01-09] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-05-17] (Google Inc.)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.6 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=2.2.8 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: @videolan.org/vlc,version=3.0.4 -> C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\npvlc.dll [2018-08-09] (VideoLAN)
   FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-06-29] (Adobe Systems Inc.)
   FF Plugin-x32: Soda PDF Desktop -> C:\Program Files (x86)\Soda PDF Desktop\np-previewer.dll [2017-03-23] (LULU Software)
   FF Plugin HKU\S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000: @zoom.us/ZoomVideoPlugin -> C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Zoom\bin\npzoomplugin.dll [2017-01-25] (Zoom Video Communications, Inc.)
   Chrome: 
   =======
   CHR HomePage: Default -> yandex.ru
   CHR NewTab: Default ->  Active:"chrome-extension://fehhbdbmfjboomkmkflbaekjkhkklbnh/newtabproduct.html", Active:"chrome-extension://ceopoaldcnmhechacafgagdkklcogkgd/newtabproduct.html", Not-active:"chrome-extension://hcckjhfbahlnihggjcbadkgfjcghcibl/newtab/newtab.html", Not-active:"chrome-extension://mebpengldpmmlnaeehejppajiakgpbek/redirect.html", Not-active:"chrome-extension://mallpejgeafdahhflmliiahjdpgbegpk/stubby.html", Not-active:"chrome-extension://agibagflppafhfonkefpklndlohkclcb/index.html", Not-active:"chrome-extension://ghfmhofojkkfdnlfefhkckbflohgiicn/index.html"
   CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://musix.searchalgo.com/search/?category=web&s=wmds&q={searchTerms}
   CHR DefaultSearchKeyword: Default -> WowMusix
   CHR DefaultSuggestURL: Default -> hxxp://sug.searchalgo.com/search/index_sg.php?q={searchTerms}
   CHR Profile: C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-09-29]
   CHR Extension: (Slides) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2017-10-14]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2017-10-13]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-09-19]
   CHR Extension: (Skype Calling) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blakpkgjpemejpbmfiglncklihnhjkij [2016-10-25]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-09-19]
   CHR Extension: (OnlineMapFinder) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ceopoaldcnmhechacafgagdkklcogkgd [2018-04-26]
   CHR Extension: (Tampermonkey) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo [2018-08-24]
   CHR Extension: (Стартовая — Яндекс) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\dkekdlkmdpipihonapoleopfekmapadh [2017-06-14]
   CHR Extension: (Adobe Acrobat) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj [2017-04-14]
   CHR Extension: (Avast SafePrice | Comparison, deals, coupons) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck [2018-09-20]
   CHR Extension: (MyImageConverter) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fehhbdbmfjboomkmkflbaekjkhkklbnh [2018-08-23]
   CHR Extension: (Sheets) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2017-10-13]
   CHR Extension: (Search App - Music) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\flohajbbpjlbphjgeffnhlopdhoonghc [2017-09-13]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-21]
   CHR Extension: (Avast Online Security) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki [2018-09-26]
   CHR Extension: (Яндекс) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jkfblcbjfojmgagikhldeppgmgdpjkpl [2017-06-20]
   CHR Extension: (Ask Web Search) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jmengapaekgmapkcophhdmppmjinpogo [2018-09-21]
   CHR Extension: (Ask Web Search) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpkmodlfcmmnhhlofndkhdcembjaefbb [2018-09-21]
   CHR Extension: (FromDocToPDF) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mallpejgeafdahhflmliiahjdpgbegpk [2018-08-24]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-04-04]
   CHR Extension: (Домашняя страница Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\odijcgafkhpobjlnfdgiacpdenpmbgme [2016-10-19]
   CHR Extension: (Parity to Affinity) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\peagbbjfdfkkfcehfbddelhhppflbgla [2017-03-13]
   CHR Extension: (Mail.Ru) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\phkdcinmmljblpnkohlipaiodlonpinf [2016-10-19]
   CHR Extension: (SearchApp - Entertainment) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\phlbjnedeghkgaeghaiocogfofoicbpg [2018-01-16]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-09-19]
   CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-09-19]
   CHR Extension: (Pulse) - C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pmpoaahleccaibbhfjfimigepmfmmbbk [2018-06-06]
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [dkekdlkmdpipihonapoleopfekmapadh] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [eofcbnmajmjmplflapaojjnihcjkigck] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [gomekmidlodglbbmalcneegieacbdmki] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jkfblcbjfojmgagikhldeppgmgdpjkpl] - hxxp://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [odijcgafkhpobjlnfdgiacpdenpmbgme] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [phkdcinmmljblpnkohlipaiodlonpinf] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [pmpoaahleccaibbhfjfimigepmfmmbbk] - hxxps://clients2.google.com/service/update2/crx
   Opera: 
   =======
   OPR StartupUrls: "hxxps://www.yandex.ru/?win=277&clid=2262091-3"
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [83768 2018-01-05] (Apple Inc.)
   R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7994520 2018-08-30] (AVAST Software)
   S2 avast; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-03-23] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-08-30] (AVAST Software)
   S3 avastm; C:\Program Files (x86)\AVAST Software\Browser\Update\AvastBrowserUpdate.exe [164984 2018-03-23] (AVAST Software)
   S3 DfSdkS; C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Uninstaller 2017\DfSdkS64.exe [544768 2009-08-24] (mst software GmbH, Germany) [File not signed]
   S3 McComponentHostService; C:\Program Files\McAfee Security Scan\3.11.805\McCHSvc.exe [405392 2018-09-24] (McAfee, Inc.)
   R2 NovaPdfServer; C:\Program Files\Softland\novaPDF 8\Server\novapdfs.exe [51112 2017-02-22] (Microsoft)
   S2 Soda PDF Desktop Creator; C:\Program Files\Soda PDF Desktop\creator-ws.exe [755048 2017-03-23] (LULU Software)
   S3 SwitchBoard; C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [517096 2010-02-19] (Adobe Systems Incorporated) [File not signed]
   R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [7500048 2016-09-20] (TeamViewer GmbH)
   R2 WCAssistantService; C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Web Companion\Application\Lavasoft.WCAssistant.WinService.exe [25192 2017-04-14] ()
   S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
   S3 wpscloudsvr; C:\Program Files (x86)\Kingsoft\Kingsoft Office\wpscloudsvr.exe [220288 2018-03-28] (Zhuhai Kingsoft Office Software Co.,Ltd)
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R1 aswArPot; C:\Windows\System32\drivers\aswArPot.sys [199712 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswbidsdriver; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [229384 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswbidsh; C:\Windows\System32\drivers\aswbidsha.sys [201320 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswblog; C:\Windows\System32\drivers\aswbloga.sys [346664 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswbuniv; C:\Windows\System32\drivers\aswbuniva.sys [59568 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\Windows\System32\drivers\aswHdsKe.sys [249016 2018-08-30] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\Windows\System32\drivers\aswHwid.sys [46968 2018-08-30] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\Windows\System32\drivers\aswMonFlt.sys [163392 2018-09-12] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\Windows\System32\drivers\aswRdr2.sys [111864 2018-08-30] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\Windows\System32\drivers\aswRvrt.sys [87904 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys [1027720 2018-08-30] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys [467320 2018-09-05] (AVAST Software)
   R2 aswStm; C:\Windows\System32\drivers\aswStm.sys [215920 2018-09-12] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\Windows\System32\drivers\aswVmm.sys [381560 2018-08-30] (AVAST Software)
   R3 ST_Accel; C:\Windows\System32\DRIVERS\ST_Accel.sys [103088 2015-02-26] (STMicroelectronics)
   R2 UI5IFS; C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Uninstaller 2017\IFS64.sys [31320 2015-12-07] ()
   S3 BCM42RLY; system32\drivers\BCM42RLY.sys [X]
   S3 btwaudio; system32\drivers\btwaudio.sys [X]
   S3 btwavdt; system32\drivers\btwavdt.sys [X]
   S3 btwl2cap; system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [X]
   S3 btwrchid; system32\DRIVERS\btwrchid.sys [X]
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-29 16:54 - 2018-09-29 16:54 - 000026700 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\FRST.txt
   2018-09-29 16:54 - 2018-09-29 16:54 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-09-29 16:53 - 2018-09-29 16:53 - 002414080 _____ (Farbar) C:\Users\Dellssd\Downloads\FRST64.exe
   2018-09-29 16:19 - 2018-09-29 16:19 - 004279416 _____ (ESET) C:\Users\Dellssd\Downloads\eset_internet_security_live_installer.exe
   2018-09-29 15:16 - 2018-09-29 15:16 - 000017773 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E03.720p.WEBRip.x264-TBS.torrent
   2018-09-29 11:31 - 2018-09-29 11:31 - 000001191 _____ C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uni.txt
   2018-09-29 08:39 - 2018-09-29 08:39 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Lightshot
   2018-09-29 08:30 - 2018-09-29 08:30 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
   2018-09-27 23:29 - 2018-09-27 23:29 - 005193216 _____ ( ) C:\Users\Dellssd\Downloads\wspsetup.exe
   2018-09-26 14:31 - 2018-09-26 14:31 - 000001964 _____ C:\Users\Public\Desktop\McAfee Security Scan Plus.lnk
   2018-09-26 14:31 - 2018-09-26 14:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\McAfee Security Scan Plus
   2018-09-26 14:31 - 2018-09-26 14:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\McAfee Security Scan
   2018-09-25 11:26 - 2018-09-28 11:38 - 000109568 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1409.tmp
   2018-09-25 11:26 - 2018-09-27 10:53 - 000094208 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1082.tmp
   2018-09-25 11:26 - 2018-09-26 13:19 - 000084480 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1831.tmp
   2018-09-24 22:25 - 2018-09-24 22:25 - 000014480 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E10.HDTV.x264-KILLERS.mkv (2).torrent
   2018-09-24 09:39 - 2018-09-24 09:39 - 000014480 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E10.HDTV.x264-KILLERS.mkv (1).torrent
   2018-09-23 22:48 - 2018-09-23 22:48 - 000014480 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E10.HDTV.x264-KILLERS.mkv.torrent
   2018-09-23 22:46 - 2018-09-23 22:46 - 000011432 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E09.HDTV.x264-SVA (2).torrent
   2018-09-23 08:18 - 2018-09-23 08:18 - 000011432 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E09.HDTV.x264-SVA (1).torrent
   2018-09-22 20:53 - 2018-09-22 20:53 - 000011432 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E09.HDTV.x264-SVA.torrent
   2018-09-22 19:56 - 2018-09-22 19:56 - 000018281 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E08.720p.HEVC.x265-MeGusta.torrent
   2018-09-22 19:03 - 2018-09-22 19:03 - 000017384 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\Preacher.S03E07.720p.HEVC.x265-MeGusta.torrent
   2018-09-22 10:02 - 2018-09-22 10:02 - 000010528 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E01.HDTV.x264-SVA (1).torrent
   2018-09-21 18:54 - 2018-09-21 18:54 - 000010528 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E01.HDTV.x264-SVA.torrent
   2018-09-21 18:52 - 2018-09-21 18:52 - 000017830 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\American.Horror.Story.S08E02.WEBRip.x264-TBS.torrent
   2018-09-19 10:10 - 2018-09-19 10:10 - 000262144 _____ C:\Windows\Minidump\091918-9126-01.dmp
   2018-09-16 10:43 - 2018-09-16 10:43 - 000218836 _____ C:\Users\Dellssd\Desktop\a.psd
   2018-09-16 10:20 - 2018-09-16 10:21 - 000024235 _____ C:\Users\Dellssd\Desktop\a.jpf
   2018-09-08 16:34 - 2018-09-08 16:34 - 000152887 _____ C:\Users\Dellssd\Desktop\5.jpeg
   2018-09-06 20:51 - 2018-09-06 20:51 - 000015001 _____ C:\Users\Dellssd\Downloads\[kinozal.tv]id1604058.torrent
   2018-08-30 23:30 - 2018-08-30 23:29 - 000379608 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\aswBoot.exe
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-09-29 16:53 - 2016-04-28 15:06 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uTorrent
   2018-09-29 16:43 - 2017-05-15 14:15 - 000000378 _____ C:\Windows\Tasks\WpsNotifyTask_Dellssd.job
   2018-09-29 16:39 - 2018-02-11 22:39 - 000000994 _____ C:\Windows\Tasks\Chromium nefil.job
   2018-09-29 16:12 - 2016-10-21 06:34 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\vlc
   2018-09-29 15:16 - 2017-09-30 23:37 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\LocalLow\uTorrent
   2018-09-29 13:22 - 2016-04-28 19:38 - 000000392 _____ C:\Windows\Tasks\update-sys.job
   2018-09-29 12:57 - 2016-04-28 19:38 - 000000392 _____ C:\Windows\Tasks\update-S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000.job
   2018-09-29 08:39 - 2016-04-28 19:38 - 000003270 _____ C:\Windows\System32\Tasks\update-S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000
   2018-09-29 08:38 - 2009-07-14 07:45 - 000014448 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-29 08:38 - 2009-07-14 07:45 - 000014448 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
   2018-09-29 08:30 - 2017-08-13 12:16 - 000001066 _____ C:\Users\Public\Desktop\VLC media player.lnk
   2018-09-29 08:30 - 2017-03-11 18:15 - 000001306 _____ C:\Users\Public\Desktop\Skype.lnk
   2018-09-29 08:30 - 2017-03-11 18:15 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
   2018-09-29 08:30 - 2016-04-28 15:22 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
   2018-09-29 08:28 - 2009-07-14 08:13 - 000781790 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-09-29 08:28 - 2009-07-14 06:20 - 000000000 ____D C:\Windows\inf
   2018-09-29 08:21 - 2016-04-28 15:19 - 000000204 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMS.job
   2018-09-29 08:21 - 2009-07-14 08:08 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
   2018-09-27 23:33 - 2018-03-23 00:37 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\Local\AVAST Software
   2018-09-27 10:13 - 2016-12-02 22:36 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\Desktop\преводи
   2018-09-26 14:31 - 2018-07-13 15:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\McAfee Security Scan
   2018-09-24 09:29 - 2017-04-13 09:23 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
   2018-09-24 09:29 - 2016-08-18 13:17 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service
   2018-09-23 23:46 - 2016-12-01 16:09 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\AppData\LocalLow\Mozilla
   2018-09-23 08:33 - 2017-07-27 09:56 - 000003180 _____ C:\Windows\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-477188782-2465529923-3270759937-1000
   2018-09-23 08:33 - 2017-05-14 12:21 - 000002164 _____ C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft OneDrive.lnk
   2018-09-23 08:33 - 2017-05-14 12:21 - 000000000 ___RD C:\Users\Dellssd\OneDrive
   2018-09-22 17:35 - 2018-08-29 08:46 - 000501760 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1243.tmp
   2018-09-21 18:56 - 2016-10-30 19:56 - 000000000 ____D C:\Users\Dellssd\Desktop\subtitri
   2018-09-21 14:57 - 2018-08-29 08:46 - 000493568 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3209.tmp
   2018-09-20 12:11 - 2016-09-26 11:57 - 000119544 _____ C:\Windows\SysWOW64\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-09-20 10:36 - 2017-04-14 13:23 - 000004476 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
   2018-09-20 10:36 - 2017-04-14 13:23 - 000002441 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Acrobat Reader DC.lnk
   2018-09-19 23:21 - 2018-03-23 00:38 - 000002429 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Secure Browser.lnk
   2018-09-19 10:10 - 2017-01-14 08:33 - 000000000 ____D C:\Windows\Minidump
   2018-09-18 23:46 - 2016-09-19 00:17 - 000002430 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
   2018-09-18 23:46 - 2016-09-19 00:17 - 000002389 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
   2018-09-18 12:47 - 2018-08-29 08:46 - 000419328 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1414.tmp
   2018-09-17 12:36 - 2018-08-29 08:46 - 000396288 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL2232.tmp
   2018-09-17 09:55 - 2016-04-28 15:19 - 000000202 _____ C:\Windows\Tasks\AutoKMSDaily.job
   2018-09-16 22:22 - 2018-07-13 14:31 - 000004482 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier
   2018-09-16 22:22 - 2018-06-17 11:13 - 000003138 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{810AB3C2-34D4-499B-B4BB-9D38D546FA12}
   2018-09-16 22:22 - 2018-05-05 14:25 - 000003944 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsUpdateTask_Dellssd
   2018-09-16 22:22 - 2017-08-07 09:24 - 000004192 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsExternal_Dellssd_20170807092444
   2018-09-16 22:22 - 2017-05-15 14:15 - 000004196 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsKtpcntrQingTask_Dellssd
   2018-09-16 22:22 - 2017-05-15 14:15 - 000003362 _____ C:\Windows\System32\Tasks\WpsNotifyTask_Dellssd
   2018-09-16 22:22 - 2017-04-16 19:21 - 000004308 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled suite Autoupdate 1492359678
   2018-09-16 22:22 - 2017-04-16 19:21 - 000004086 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1492359677
   2018-09-16 22:22 - 2017-04-14 13:19 - 000003572 _____ C:\Windows\System32\Tasks\doPDF Update
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-11 18:01 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{F75FB1AB-3FC6-4CCB-8E59-EFFFE1750F20}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-11 17:59 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{CEDD031E-67BD-4005-BC8D-F936A030F0BA}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-10 11:47 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{54495718-5171-4E02-8AE9-0C0BA73E7D7F}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-10 11:46 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{E1C2E6E7-851E-4C71-BE27-06A41080DD86}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-08 15:35 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{380FC156-4700-48BE-8B5A-FBA1286DCE61}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:54 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{B59123EA-C895-4329-A7B1-CB325A18760F}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:53 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{1B3678E0-0EBD-4B19-8557-0E961136459F}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:23 - 000003152 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{C3112054-5422-446C-8C6A-CBF71C0F1362}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:18 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{2A7E9ED5-EA5D-44CE-A690-23D3D3057CA2}
   2018-09-16 22:22 - 2017-03-07 19:14 - 000003154 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{E3C65BC8-A75A-427C-B27F-42C9BBE41C62}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:50 - 000003112 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{35511907-B4BB-42B6-B5D5-1DEA4D518FE5}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:36 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{CF456C35-60A1-4F96-848F-0062539D31D4}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:08 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{286D155D-B077-4884-A3BD-71EBE307BEF5}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-20 13:07 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{295B979B-F0EA-40DA-9832-C45D45FC859B}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-19 13:20 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{B72E12E4-120A-46A7-B0FC-AED00851297F}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-19 12:55 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{A7EABB03-E8E6-444E-9C70-01DEA803DBEC}
   2018-09-16 22:22 - 2016-10-19 12:53 - 000003164 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{D6E5F4DF-91E3-4ECA-B09F-9DCF123E1030}
   2018-09-16 22:22 - 2016-09-19 00:16 - 000003432 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
   2018-09-16 22:22 - 2016-09-19 00:16 - 000003304 _____ C:\Windows\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 19:38 - 000003400 _____ C:\Windows\System32\Tasks\update-sys
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 15:19 - 000002740 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AutoKMSDaily
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 15:19 - 000002436 _____ C:\Windows\System32\Tasks\AutoKMS
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 15:14 - 000003148 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{5A5A1497-EAC4-4683-9946-09144759EE3B}
   2018-09-16 22:22 - 2016-04-28 13:36 - 000003254 _____ C:\Windows\System32\Tasks\{CD225CD4-3990-439E-8F36-78EB3BDEE4E1}
   2018-09-16 20:22 - 2018-08-29 08:46 - 000370688 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3793.tmp
   2018-09-15 19:37 - 2018-08-29 08:46 - 000344576 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1766.tmp
   2018-09-14 18:54 - 2018-08-29 08:46 - 000297984 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL2266.tmp
   2018-09-13 15:27 - 2018-08-29 08:46 - 000268288 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL2379.tmp
   2018-09-12 23:30 - 2016-04-28 15:24 - 000215920 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswStm.sys
   2018-09-12 12:59 - 2018-08-29 08:46 - 000251904 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1812.tmp
   2018-09-12 12:19 - 2016-04-28 15:24 - 000163392 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-09-09 09:00 - 2018-08-29 08:46 - 000212992 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1160.tmp
   2018-09-08 11:36 - 2018-08-29 08:46 - 000209920 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3129.tmp
   2018-09-07 13:25 - 2018-08-29 08:46 - 000199168 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL0459.tmp
   2018-09-05 11:53 - 2016-04-28 15:24 - 000467320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-09-04 13:41 - 2018-08-29 08:46 - 000154624 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL0358.tmp
   2018-09-03 23:58 - 2017-03-11 17:50 - 000000000 _____ C:\Windows\SysWOW64\last.dump
   2018-09-03 10:30 - 2018-08-29 08:46 - 000122368 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL1632.tmp
   2018-09-01 12:16 - 2018-08-29 08:46 - 000114688 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL0845.tmp
   2018-08-31 12:46 - 2018-08-29 08:46 - 000098304 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3568.tmp
   2018-08-30 23:30 - 2017-04-04 12:54 - 000003910 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Avast Emergency Update
   2018-08-30 23:30 - 2016-04-28 15:24 - 000087904 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-12-23 19:29 - 000249016 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-11-13 11:28 - 000199712 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000346664 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbloga.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000229384 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000201320 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbidsha.sys
   2018-08-30 23:29 - 2017-04-04 12:54 - 000059568 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswbuniva.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 001027720 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 000381560 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 000111864 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswRdr2.sys
   2018-08-30 23:29 - 2016-04-28 15:24 - 000046968 _____ (AVAST Software) C:\Windows\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-08-30 13:39 - 2018-08-29 08:46 - 000077824 ____H C:\Users\Dellssd\Desktop\~WRL3210.tmp
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2015-10-21 18:11 - 2015-10-21 18:11 - 130502551 _____ () C:\Program Files\openoffice1.cab
   2015-10-21 18:10 - 2015-10-21 18:10 - 002310144 _____ () C:\Program Files\openoffice412.msi
   2015-10-21 18:10 - 2015-10-21 18:10 - 000478720 _____ () C:\Program Files\setup.exe
   2015-10-21 18:10 - 2015-10-21 18:10 - 000000279 _____ () C:\Program Files\setup.ini
   2016-12-08 14:00 - 2017-03-04 10:53 - 000000132 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\Adobe AIFF Format CS6 Prefs
   2016-12-07 08:29 - 2016-12-07 08:29 - 000000146 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\gamma_ramp.reg
   2018-09-29 11:31 - 2018-09-29 11:31 - 000001191 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Roaming\uni.txt
   2017-04-08 21:19 - 2016-03-31 21:40 - 000145792 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\downloader.exe
   2016-04-28 19:38 - 2016-04-28 19:38 - 000000003 ____H () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\updater.log
   2016-04-28 19:38 - 2016-04-28 19:38 - 000000424 ____H () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\UserProducts.xml
   2016-10-29 12:23 - 2016-10-29 12:23 - 000017408 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\WebpageIcons.db
   2017-02-10 09:00 - 2017-02-10 09:00 - 000000000 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\{DC54C818-2F39-4DF4-A54B-09F3D3BE3CC3}
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-04-09 11:51 - 2018-08-20 12:55 - 062983128 _____ (Softland) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\dopdf-full.exe
   2017-05-15 14:12 - 2017-05-15 14:12 - 003463288 _____ (Gadomotus                                                   ) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ICReinstall_microsoft_office (1).exe
   2016-10-29 19:52 - 2016-10-30 14:18 - 037642072 _____ (PandoraTV) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\KMP_4.1.3.3.exe
   2017-12-16 10:25 - 2017-12-16 10:25 - 039544976 _____ (PandoraTV) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\KMP_4.2.2.5.exe
   2016-12-06 13:30 - 2016-12-07 08:28 - 048947193 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\new_version.exe
   2017-10-10 23:42 - 2017-10-10 23:42 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710104236545.dll
   2017-10-12 10:00 - 2017-10-12 10:00 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017101208259.dll
   2017-10-13 10:42 - 2017-10-13 10:42 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710134229437.dll
   2017-10-13 10:47 - 2017-10-13 10:47 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171013479979.dll
   2017-10-16 10:13 - 2017-10-16 10:13 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710161342290.dll
   2017-10-19 23:59 - 2017-10-19 23:59 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710195926616.dll
   2017-10-24 10:14 - 2017-10-24 10:14 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201710241457563.dll
   2017-10-24 10:09 - 2017-10-24 10:09 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171024911435.dll
   2017-10-02 08:58 - 2017-10-02 08:58 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171025819305.dll
   2017-10-28 08:06 - 2017-10-28 08:06 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171028622139.dll
   2017-10-04 09:31 - 2017-10-04 09:31 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171043113370.dll
   2017-10-05 09:53 - 2017-10-05 09:53 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017105532580.dll
   2017-10-06 09:16 - 2017-10-06 09:16 - 002163200 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171061623730.dll
   2017-10-06 23:52 - 2017-10-06 23:52 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171065224505.dll
   2017-10-07 09:54 - 2017-10-07 09:54 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171075447890.dll
   2017-10-09 10:23 - 2017-10-09 10:23 - 002163712 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171092328422.dll
   2017-11-10 11:43 - 2017-11-10 11:43 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711104321386.dll
   2017-11-01 10:23 - 2017-11-01 10:23 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171112339856.dll
   2017-11-02 00:52 - 2017-11-02 00:52 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171115225368.dll
   2017-11-17 12:11 - 2017-11-17 12:11 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171117111267.dll
   2017-11-18 19:17 - 2017-11-18 19:17 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711181734927.dll
   2017-11-21 00:46 - 2017-11-21 00:46 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017112046238.dll
   2017-11-23 00:46 - 2017-11-23 00:46 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711224618694.dll
   2017-11-25 09:12 - 2017-11-25 09:12 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711251244928.dll
   2017-11-27 10:16 - 2017-11-27 10:16 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201711271659784.dll
   2017-11-06 09:42 - 2017-11-06 09:42 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171164236192.dll
   2017-11-08 10:10 - 2017-11-08 10:10 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017118103184.dll
   2017-11-09 00:50 - 2017-11-09 00:50 - 002172416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171185049290.dll
   2017-12-11 11:10 - 2017-12-11 11:10 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171211109386.dll
   2017-12-16 10:08 - 2017-12-16 10:08 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171216841406.dll
   2017-12-20 10:30 - 2017-12-20 10:30 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171220300768.dll
   2017-12-21 09:59 - 2017-12-21 09:59 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171221599557.dll
   2017-12-25 11:52 - 2017-12-25 11:52 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201712255220697.dll
   2017-12-27 10:46 - 2017-12-27 10:46 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201712274620418.dll
   2017-12-28 10:30 - 2017-12-28 10:30 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20171228304823.dll
   2017-12-30 09:54 - 2017-12-30 09:54 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201712305435151.dll
   2017-12-06 11:04 - 2017-12-06 11:04 - 002230784 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017126459962.dll
   2017-05-16 23:45 - 2017-05-16 23:45 - 001980416 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175164533688.dll
   2017-05-19 08:44 - 2017-05-19 08:44 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175194420141.dll
   2017-05-20 06:44 - 2017-05-20 06:44 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175204459667.dll
   2017-05-24 09:17 - 2017-05-24 09:17 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017524175694.dll
   2017-05-29 08:07 - 2017-05-29 08:07 - 002008064 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20175297735.dll
   2017-06-13 07:40 - 2017-06-13 07:40 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20176134013374.dll
   2017-06-13 23:42 - 2017-06-13 23:42 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017613428192.dll
   2017-06-16 08:07 - 2017-06-16 08:07 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017616745230.dll
   2017-06-17 20:54 - 2017-06-17 20:54 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20176175444375.dll
   2017-06-20 12:39 - 2017-06-20 12:39 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017620392713.dll
   2017-06-22 07:31 - 2017-06-22 07:31 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20176223128826.dll
   2017-06-30 08:43 - 2017-06-30 08:43 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017630439814.dll
   2017-06-05 13:34 - 2017-06-05 13:34 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017653419350.dll
   2017-06-06 23:39 - 2017-06-06 23:39 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017663958437.dll
   2017-06-08 18:49 - 2017-06-08 18:49 - 002011648 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017684938352.dll
   2017-07-10 18:05 - 2017-07-10 18:05 - 001972736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017710548407.dll
   2017-07-14 18:41 - 2017-07-14 18:41 - 001973248 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017714411279.dll
   2017-07-18 23:54 - 2017-07-18 23:54 - 001973248 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177185419573.dll
   2017-07-21 05:15 - 2017-07-21 05:15 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177211525566.dll
   2017-07-27 09:55 - 2017-07-27 09:55 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177275517760.dll
   2017-07-28 04:57 - 2017-07-28 04:57 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20177285736189.dll
   2017-07-03 08:19 - 2017-07-03 08:19 - 001972736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017731946996.dll
   2017-07-04 09:07 - 2017-07-04 09:07 - 001972736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201774732193.dll
   2017-08-01 08:38 - 2017-08-01 08:38 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201781381180.dll
   2017-08-16 05:06 - 2017-08-16 05:06 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017816647150.dll
   2017-08-18 04:56 - 2017-08-18 04:56 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20178185624580.dll
   2017-08-20 07:53 - 2017-08-20 07:53 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20178205358978.dll
   2017-08-23 09:46 - 2017-08-23 09:46 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20178234653479.dll
   2017-08-26 09:05 - 2017-08-26 09:05 - 001999360 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017826549919.dll
   2017-08-31 08:56 - 2017-08-31 08:56 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017831561686.dll
   2017-08-05 07:40 - 2017-08-05 07:40 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017854013409.dll
   2017-08-06 22:28 - 2017-08-06 22:28 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017862837477.dll
   2017-08-09 09:31 - 2017-08-09 09:31 - 001973760 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017893159204.dll
   2017-09-14 08:52 - 2017-09-14 08:52 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20179145250727.dll
   2017-09-20 08:56 - 2017-09-20 08:56 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20179205616444.dll
   2017-09-02 09:04 - 2017-09-02 09:04 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201792421331.dll
   2017-09-26 11:48 - 2017-09-26 11:48 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20179264854497.dll
   2017-09-28 00:05 - 2017-09-28 00:05 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017927529360.dll
   2017-09-07 04:56 - 2017-09-07 04:56 - 001999872 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2017975639972.dll
   2018-01-16 10:06 - 2018-01-16 10:06 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_201811662581.dll
   2018-01-18 00:32 - 2018-01-18 00:32 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20181173214934.dll
   2018-01-19 00:31 - 2018-01-19 00:31 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20181183124471.dll
   2018-01-21 11:17 - 2018-01-21 11:17 - 002329600 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_20181211757955.dll
   2018-01-04 11:38 - 2018-01-04 11:38 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2018143847667.dll
   2018-01-07 08:59 - 2018-01-07 08:59 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2018175955849.dll
   2018-01-09 10:29 - 2018-01-09 10:29 - 002228736 _____ (Opera Software) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\Opera_installer_2018192959337.dll
   2010-06-17 17:09 - 2010-06-17 17:09 - 000149352 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00000.exe
   2012-11-10 21:20 - 2012-11-10 21:20 - 000150600 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00001.exe
   2008-11-16 13:38 - 2008-11-16 13:38 - 000145184 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00002.exe
   2010-06-17 17:09 - 2010-06-17 17:09 - 000149352 ____R (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ose00003.exe
   2016-08-16 10:48 - 2016-08-16 10:48 - 000488960 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\sqlite3.exe
   2017-04-22 19:34 - 2017-04-22 19:34 - 000181544 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\ubar-yadownloader.exe
   2017-03-15 22:10 - 2017-03-15 22:10 - 014456872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\vc_redist.x86.exe
   2017-08-13 12:15 - 2017-08-13 12:15 - 030950664 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\vlc-2.2.6-win32.exe
   2017-04-14 13:05 - 2017-04-14 13:05 - 000349280 _____ (Lavasoft) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\WcInstaller.exe
   2017-04-22 21:17 - 2017-03-27 12:10 - 000237920 _____ () C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\YandexWorking.exe
   2017-03-30 21:07 - 2017-03-30 21:07 - 061980664 _____ (YANDEX LLC) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\{13BD144E-5CAE-445E-ACAC-B02F6DDCF43E}.exe
   2016-10-20 12:07 - 2016-10-20 12:07 - 044295032 _____ (Google Inc.) C:\Users\Dellssd\AppData\Local\Temp\{486E4B52-BB14-452C-9A04-353419ACD5E8}-54.0.2840.71_chrome_installer.exe
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\Windows\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   LastRegBack: 2018-09-25 14:59
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
  • от ivan_dimitrov26
   Добър ден. От няколко дни след зареждане на Windows-а се зарежда Chromuim (подобен на Google Chrome). Предполагам, че е влязъл с инсталиране на друга програма. Сканирах с Аваст, но не намери нищо. Компютърът е с по-стара операционна система, но се използва рядко.
   Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x86) Version: 06.10.2018
   Ran by Administrator (administrator) on V002-16032D283A (09-10-2018 12:51:00)
   Running from C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop
   Loaded Profiles: Administrator (Available Profiles: Administrator)
   Platform: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (X86) Language: English (United States)
   Internet Explorer Version 8 (Default browser: IE)
   Boot Mode: Normal
   Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
   ==================== Processes (Whitelisted) =================
   (If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
   (Adobe Systems Incorporated) C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\reader_sl.exe
   (Samsung Electronics.) C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\SSMMgr.exe
   (Cyberlink Corp.) C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
   (Analog Devices, Inc.) C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
   (Analog Devices, Inc.) C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4.exe
   (NewSoft Technology Corporation) C:\Program Files\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe
   (Skype Technologies S.A.) C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   () C:\WINDOWS\Datecs\FType2K.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
   (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
   (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
   (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbem\unsecapp.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   (Google Inc.) C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   ==================== Registry (Whitelisted) ===========================
   (If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)
   HKLM\...\Run: [NvCplDaemon] => RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   HKLM\...\Run: [nwiz] => nwiz.exe /install
   HKLM\...\Run: [NvMediaCenter] => RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   HKLM\...\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] => C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [35696 2009-02-27] (Adobe Systems Incorporated)
   HKLM\...\Run: [Samsung Common SM] => C:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe [372736 2005-07-03] (Samsung Electronics.)
   HKLM\...\Run: [RemoteControl] => C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe [32768 2005-01-12] (Cyberlink Corp.)
   HKLM\...\Run: [SoundMAXPnP] => C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe [925696 2005-05-20] (Analog Devices, Inc.)
   HKLM\...\Run: [SoundMAX] => C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe [716800 2005-09-07] (Analog Devices, Inc.)
   HKLM\...\Run: [Smart Start UP] => C:\Program Files\NewSoft\Smart Start UP\PnPDetect.exe [104528 2007-04-27] (NewSoft Technology Corporation)
   HKLM\...\Run: [NeroFilterCheck] => C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [155648 2001-07-09] (Ahead Software Gmbh)
   HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242392 2018-10-09] (AVAST Software)
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\...\Run: [Skype] => C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe [27716568 2017-05-05] (Skype Technologies S.A.)
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\...\Run: [MSMSGS] => C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE [1507600 2002-10-17] (Microsoft Corporation)
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\...\Run: [Chromium] => c:\documents and settings\administrator\local settings\application data\chromium\application\chrome.exe [666624 2015-07-30] (The Chromium Authors)
   SecurityProviders: msapsspc.dll, schannel.dll, credssp.dll, digest.dll, msnsspc.dll
   Startup: C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup\FlexType 2K.lnk [2018-10-06]
   ShortcutTarget: FlexType 2K.lnk -> C:\WINDOWS\Datecs\FType2K.exe ()
   ==================== Internet (Whitelisted) ====================
   (If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)
   Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Tcpip\..\Interfaces\{15E2290D-8571-410D-8D3C-128B92D7A9B4}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
   Internet Explorer:
   ==================
   HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction <==== ATTENTION
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.avast.com/AV772/
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
   HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxps://search.avast.com/AV772/
   HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURLs,Tabs: "about:newtab" <==== ATTENTION
   SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKLM -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500 -> DefaultScope {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2025429265-842925246-1177238915-500 -> {8C31F27B-BE8A-4e4b-A478-17760AF1F5D9} URL = hxxps://search.avast.com/AV772/search/web?q={searchTerms}
   BHO: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-02-27] (Adobe Systems Incorporated)
   Handler: ms-itss - {0A9007C0-4076-11D3-8789-0000F8105754} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Information Retrieval\MSITSS.DLL [2000-04-19] (Microsoft Corporation)
   StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
   FireFox:
   ========
   FF DefaultProfile: wykzwtrk.default
   FF ProfilePath: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wykzwtrk.default [2018-10-09]
   FF Homepage: C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wykzwtrk.default -> hxxps://www.gbg.bg/
   FF Extension: (Avast Online Security) - C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\wykzwtrk.default\Extensions\wrc@avast.com.xpi [2018-10-09]
   FF HKLM\...\Firefox\Extensions: [{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}] - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension
   FF Extension: (Microsoft .NET Framework Assistant) - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\DotNetAssistantExtension [2018-10-05] [Legacy] [not signed]
   FF Plugin: @microsoft.com/WPF,version=3.5 -> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll [2008-07-29] (Microsoft Corporation)
   StartMenuInternet: FIREFOX.EXE - firefox.exe
   Chrome: 
   =======
   CHR Profile: C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default [2018-10-09]
   CHR Extension: (Docs) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-10-04]
   CHR Extension: (Google Drive) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-04]
   CHR Extension: (YouTube) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-10-04]
   CHR Extension: (Google Docs Offline) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-10-04]
   CHR Extension: (Chrome Web Store Payments) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-10-04]
   CHR Extension: (Gmail) - C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-10-04]
   StartMenuInternet: chrome.exe - C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   StartMenuInternet: Google Chrome - C:\Program Files\Chrome\chrome32_49.0.2623.75\chrome.exe
   ==================== Services (Whitelisted) ====================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswidsagent.exe [6488376 2018-10-09] (AVAST Software)
   R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-10-09] (AVAST Software)
   S2 SkypeUpdate; C:\Program Files\Skype\Updater\Updater.exe [317400 2017-04-05] (Skype Technologies) [File not signed]
   ===================== Drivers (Whitelisted) ======================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)
   R3 AEAudioService; C:\WINDOWS\System32\drivers\AEAudio.sys [127872 2005-03-04] (Andrea Electronics Corporation)
   R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [167552 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdriverx.sys [188336 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidshx.sys [164944 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswblogx.sys [284320 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbunivx.sys [57968 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswHdsKe; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHdsKe.sys [196008 2018-10-09] (AVAST Software)
   S3 aswHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHwid.sys [42808 2018-10-09] (AVAST Software)
   R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [135376 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr.sys [70840 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [73264 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [784112 2018-10-09] (AVAST Software)
   R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [396536 2018-10-09] (AVAST Software)
   R3 aswStmXP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStmXP.sys [206976 2018-10-09] (AVAST Software)
   R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [311328 2018-10-09] (AVAST Software)
   R2 DgiVecp; C:\WINDOWS\System32\Drivers\DgiVecp.sys [41984 2005-03-14] (DeviceGuys, Inc.) [File not signed]
   R0 giveio; C:\WINDOWS\System32\giveio.sys [5248 1996-04-03] () [File not signed]
   R3 HCF_MSFT; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\HCF_MSFT.sys [907456 2001-08-17] (Conexant)
   R0 mv61xxmm; C:\WINDOWS\system32\Drivers\mv61xxmm.sys [14184 2014-02-12] (Marvell Semiconductor Inc.)
   R0 mv64xxmm; C:\WINDOWS\system32\Drivers\mv64xxmm.sys [5632 2014-02-12] (Marvell Semiconductor Inc.) [File not signed]
   R0 mvxxmm; C:\WINDOWS\system32\Drivers\mvxxmm.sys [14184 2014-02-12] (Marvell Semiconductor Inc.)
   R0 PxHelp20; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\PxHelp20.sys [20016 2003-10-28] (Sonic Solutions) [File not signed]
   R3 SenFiltService; C:\WINDOWS\System32\drivers\Senfilt.sys [393088 2005-08-11] (Sensaura)
   R3 yukonwxp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\yk51x86.sys [299424 2012-03-27] (Marvell)
   S4 IntelIde; no ImagePath
   U1 WS2IFSL; no ImagePath
   ==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================
   (If an entry is included in the fixlist, it will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

   ==================== One Month Created files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-09 12:51 - 2018-10-09 12:51 - 000012972 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FRST.txt
   2018-10-09 12:50 - 2018-10-09 12:51 - 000000000 ____D C:\FRST
   2018-10-09 12:47 - 2018-10-09 12:49 - 001774592 _____ (Farbar) C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\FRST.exe
   2018-10-09 08:45 - 2018-10-09 08:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CSC
   2018-10-09 08:42 - 2018-10-09 08:42 - 000323288 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
   2018-10-09 08:33 - 2018-10-09 08:33 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\AVAST Software
   2018-10-09 08:32 - 2018-10-09 08:32 - 000001689 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Avast Free Antivirus.lnk
   2018-10-09 08:32 - 2018-10-09 08:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\AVAST Software
   2018-10-09 08:31 - 2018-10-09 12:43 - 000000310 ____H C:\WINDOWS\Tasks\Avast Emergency Update.job
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000396536 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000206976 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStmXP.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000135376 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:43 - 000073264 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000784112 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSnx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000311328 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000196008 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHdsKe.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000167552 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArPot.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000070840 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:42 - 000042808 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHwid.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000284320 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswblogx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000188336 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsdriverx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000164944 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidshx.sys
   2018-10-09 08:30 - 2018-10-09 08:41 - 000057968 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbunivx.sys
   2018-10-09 08:29 - 2018-10-09 08:29 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
   2018-10-08 13:13 - 2018-10-08 13:14 - 000000099 _____ C:\WINDOWS\Reimage.ini
   2018-10-08 13:13 - 2018-10-08 13:13 - 000000000 ____D C:\rei
   2018-10-07 09:40 - 2018-10-07 09:40 - 000000043 _____ C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\WB.CFG
   2018-10-06 14:51 - 2018-10-06 14:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\CEF
   2018-10-06 14:48 - 2018-10-09 09:02 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\AVAST Software
   2018-10-06 14:46 - 2018-10-06 14:46 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Temp
   2018-10-06 14:45 - 2018-10-06 14:45 - 000000000 __HDC C:\WINDOWS\$NtUninstallWdf01009$
   2018-10-06 14:45 - 2008-11-07 18:55 - 000016928 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spmsgXP_2k3.dll
   2018-10-06 14:44 - 2018-10-06 14:43 - 001142072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\ucrtbase.dll
   2018-10-06 14:42 - 2018-10-06 14:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Media Player Classic
   2018-10-06 14:41 - 2018-10-06 14:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\chromium
   2018-10-06 14:40 - 2018-10-08 13:58 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Namek
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-09 12:32 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AVAST Software
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000717 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Crystal Player.lnk
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000000 ____D C:\Program Files\Crystal Player
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Crystal Player
   2018-10-06 14:39 - 2018-10-06 14:39 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Crystal Player
   2018-10-06 14:37 - 2018-10-06 14:37 - 000000940 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Media Player Classic.lnk
   2018-10-06 14:37 - 2018-10-06 14:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\K-Lite Codec Pack
   2018-10-06 14:37 - 2018-10-06 14:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\K-Lite Codec Pack
   2018-10-06 14:37 - 2006-09-13 23:14 - 000593938 _____ C:\WINDOWS\system32\x264vfw.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-07-05 20:02 - 000005120 _____ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-07-03 23:40 - 000620180 _____ (DivX, Inc.) C:\WINDOWS\system32\divx.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-06-21 12:42 - 001044480 _____ (The OpenSSL Project, hxxp://www.openssl.org/) C:\WINDOWS\system32\libdivx.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-06-21 12:42 - 000200704 _____ (The OpenSSL Project, hxxp://www.openssl.org/) C:\WINDOWS\system32\ssldivx.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-05-25 00:47 - 003596288 _____ C:\WINDOWS\system32\qt-dx331.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-05-25 00:46 - 000200704 _____ (DivXNetworks) C:\WINDOWS\system32\dtu100.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-05-13 23:16 - 000118784 _____ (fccHandler) C:\WINDOWS\system32\ac3acm.acm
   2018-10-06 14:37 - 2006-04-20 16:00 - 000856064 _____ C:\WINDOWS\system32\xvidcore.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-04-08 03:13 - 000090112 _____ (DivXNetworks) C:\WINDOWS\system32\dpl100.dll
   2018-10-06 14:37 - 2006-02-27 15:30 - 000217088 _____ C:\WINDOWS\system32\xvidvfw.dll
   2018-10-06 14:37 - 2005-02-24 18:56 - 000000547 _____ C:\WINDOWS\system32\ff_vfw.dll.manifest
   2018-10-06 14:37 - 2003-06-23 02:44 - 001415680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMV9VCM.dll
   2018-10-06 14:26 - 2018-10-06 14:26 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Datecs Applications
   2018-10-06 14:20 - 2018-10-06 14:20 - 000000763 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\BSPlayer.lnk
   2018-10-06 14:20 - 2018-10-06 14:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Webteh
   2018-10-06 14:20 - 2018-10-06 14:20 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Webteh
   2018-10-06 09:28 - 2018-10-06 14:57 - 000000654 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Winamp.lnk
   2018-10-06 09:28 - 2018-10-06 14:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\Winamp
   2018-10-06 09:28 - 2018-10-06 09:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Winamp
   2018-10-05 12:45 - 2018-10-05 12:45 - 000053248 _____ C:\WINDOWS\system32\zlib.dll
   2018-10-05 09:04 - 2018-10-05 09:04 - 000001106 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Nero Burning ROM.lnk
   2018-10-05 09:02 - 2018-10-05 09:03 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Nero
   2018-10-05 09:02 - 2018-10-05 09:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Ahead
   2018-10-05 09:02 - 2004-03-03 20:30 - 000125184 _____ (Ahead Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\imagesrv.sys
   2018-10-05 09:02 - 2004-03-03 20:30 - 000005504 _____ (Ahead Software AG) C:\WINDOWS\system32\Drivers\imagedrv.sys
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-09 10:50 - 000155648 _____ (Ahead Software Gmbh) C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-06 17:24 - 000283920 _____ (Pegasus Software, LLC) C:\WINDOWS\system32\ImagXpr5.dll
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-06 13:41 - 000569344 _____ (Pegasus Software,LLC) C:\WINDOWS\system32\imagr5.dll
   2018-10-05 09:02 - 2001-07-06 11:44 - 000544768 _____ (Pegasus Software, LLC) C:\WINDOWS\system32\imagx5.dll
   2018-10-05 09:02 - 2001-06-26 07:15 - 000038912 _____ (Pegasus Imaging Corp.) C:\WINDOWS\system32\picn20.dll
   2018-10-05 09:02 - 2000-06-26 10:45 - 000106496 _____ (Pegasus Software) C:\WINDOWS\system32\TwnLib20.dll
   2018-10-05 08:52 - 2018-10-05 08:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSECache
   2018-10-05 08:45 - 2018-10-05 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Skype Received Files
   2018-10-05 08:45 - 2018-10-05 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Skype Pictures
   2018-10-05 08:45 - 2018-10-05 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Skype Content
   2018-10-05 08:36 - 2018-10-05 08:36 - 000154568 _____ C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\FontCache3.0.0.0.dat
   2018-10-05 08:35 - 2018-10-05 08:35 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\XPSViewer
   2018-10-05 08:34 - 2018-10-05 08:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Reference Assemblies
   2018-10-05 08:34 - 2018-10-05 08:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSBuild
   2018-10-05 08:34 - 2008-11-07 18:55 - 000026144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spupdsvc.exe
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 001676288 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpssvcs.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 001676288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xpssvcs.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000575488 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsshhdr.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000575488 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xpsshhdr.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000117760 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\prntvpt.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 15:06 - 000089088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\filterpipelineprintproc.dll
   2018-10-05 08:34 - 2008-07-06 13:50 - 000597504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\printfilterpipelinesvc.exe
   2018-10-05 08:34 - 2007-11-30 15:39 - 000017272 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spmsg.dll
   2018-10-05 08:33 - 2018-10-05 08:33 - 000000829 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Windows Messenger.lnk
   2018-10-05 08:33 - 2018-10-05 08:33 - 000000000 ____D C:\Program Files\Messenger
   2018-10-05 08:31 - 2018-10-05 08:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft .NET Micro Framework
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000853 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\PDFArchitect.lnk
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000706 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\PDFCreator.lnk
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000000 ____D C:\Program Files\PDFCreator
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\PDFCreator
   2018-10-05 08:28 - 2018-10-05 08:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\pdfforge
   2018-10-05 08:28 - 2012-03-05 21:04 - 000054272 _____ (pdfforge GbR) C:\WINDOWS\system32\pdfcmon.dll
   2018-10-05 08:27 - 2018-10-05 08:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appmgmt
   2018-10-04 14:04 - 2018-10-04 14:04 - 000000738 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Outlook Express.lnk
   2018-10-04 14:03 - 2018-10-04 14:03 - 000002016 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Microsoft Office PowerPoint 2003 (2).lnk
   2018-10-04 12:43 - 2018-10-04 12:43 - 000001527 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Tour Windows XP.lnk
   2018-10-04 12:37 - 2018-10-04 12:37 - 000000702 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\MozBackup.lnk
   2018-10-04 12:37 - 2018-10-04 12:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\MozBackup
   2018-10-04 12:37 - 2018-10-04 12:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\MozBackup
   2018-10-04 12:37 - 2018-09-29 12:42 - 000000775 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\indexfile.txt
   2018-10-04 12:34 - 2018-10-08 08:43 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Изтегляния
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000754 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\YoWindow.lnk
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Program Files\YoWindow
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\YoWindow
   2018-10-04 12:30 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\YoWindow
   2018-10-04 12:28 - 2018-10-04 12:28 - 000001487 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Windows Explorer (2).lnk
   2018-10-04 12:25 - 2018-10-04 12:25 - 000000784 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ESET Online Scanner.lnk
   2018-10-04 12:20 - 2018-10-04 12:20 - 000000000 ____D C:\Program Files\Marvell
   2018-10-04 12:20 - 2012-03-27 17:48 - 000299424 _____ (Marvell) C:\WINDOWS\system32\Drivers\yk51x86.sys
   2018-10-04 08:51 - 2018-10-09 09:05 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Photo
   2018-10-04 08:48 - 2018-10-06 14:25 - 000002497 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Microsoft Office Word 2003 (2).lnk
   2018-10-04 08:48 - 2018-10-04 08:48 - 000002044 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Microsoft Office Excel 2003 (2).lnk
   2018-10-04 08:46 - 2018-10-09 09:22 - 000000192 _____ C:\WINDOWS\winamp.ini
   2018-10-04 08:46 - 2018-10-04 08:46 - 000001826 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Presto! Mr. Photo 4.lnk
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-29 03:34 - 000462848 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\px.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-29 03:33 - 000286720 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\pxwave.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-29 03:33 - 000143360 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\pxmas.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-28 13:02 - 000053248 ____N C:\WINDOWS\system32\pxhpinst.exe
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-28 13:02 - 000020016 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\Drivers\pxhelp20.sys
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-27 12:00 - 000319488 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\pxdrv.dll
   2018-10-04 08:46 - 2003-10-14 12:00 - 000028672 ____N (Sonic Solutions) C:\WINDOWS\system32\vxblock.dll
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Newsoft
   2018-10-04 08:45 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\NewSoft
   2018-10-04 08:45 - 1998-06-17 00:00 - 000385100 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVCRTD.DLL
   2018-10-04 08:43 - 2018-10-04 08:43 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Canon
   2018-10-04 08:42 - 2018-10-04 08:42 - 000000000 ___HD C:\CanoScan
   2018-10-04 08:42 - 2018-10-04 08:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Canon
   2018-10-04 08:42 - 2013-07-03 01:59 - 000014976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbscan.sys
   2018-10-04 08:42 - 2013-07-03 01:59 - 000014976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbscan.sys
   2018-10-04 08:42 - 2005-06-23 22:17 - 000352256 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\system32\CNQL1213.DLL
   2018-10-04 08:42 - 2005-02-28 13:20 - 000057344 _____ (CANON INC.) C:\WINDOWS\system32\CNQU110.DLL
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-09 12:42 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-05 13:45 - 000002265 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Skype.lnk
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ___RD C:\Program Files\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
   2018-10-04 08:38 - 2018-10-04 08:38 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Tracing
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-08 12:43 - 000170200 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MBAMSwissArmy.sys
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-05 13:43 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Package Cache
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000777 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Malwarebytes Anti-Malware.lnk
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes Anti-Malware
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Malwarebytes Anti-Malware
   2018-10-04 08:37 - 2018-10-04 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Malwarebytes
   2018-10-04 08:37 - 2016-03-10 14:09 - 000123264 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbamchameleon.sys
   2018-10-04 08:37 - 2016-03-10 14:08 - 000024448 _____ (Malwarebytes) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mbam.sys
   2018-10-04 08:36 - 2018-10-06 14:51 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\vlc
   2018-10-04 08:36 - 2018-10-04 08:36 - 000000000 ____D C:\Program Files\VideoLAN
   2018-10-04 08:31 - 2018-10-04 08:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\FinalWire
   2018-10-04 08:31 - 2018-10-04 08:31 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\FinalWire
   2018-10-03 18:55 - 2018-10-03 18:55 - 000000301 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Shortcut to Sounds and Audio Devices.lnk
   2018-10-03 18:47 - 2018-10-05 12:33 - 000000000 ___RD C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\New Briefcase
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:47 - 000083072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wdmaud.sys
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:47 - 000083072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wdmaud.sys
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:15 - 000006272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\splitter.sys
   2018-10-03 18:35 - 2008-04-13 22:15 - 000006272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\splitter.sys
   2018-10-03 18:34 - 2018-10-03 18:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Analog Devices
   2018-10-03 18:34 - 2018-10-03 18:34 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\SoundMAX
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:42 - 000129536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksproxy.ax
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:42 - 000129536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:41 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksuser.dll
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-14 03:41 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:45 - 000060800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sysaudio.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:45 - 000060800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sysaudio.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000172416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kmixer.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000172416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\kmixer.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000060160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\drmk.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000060160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\drmk.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000056576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\swmidi.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000056576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\swmidi.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000052864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dmusic.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000052864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\DMusic.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000002944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\drmkaud.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:15 - 000002944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\drmkaud.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000007552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mskssrv.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000007552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSKSSRV.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000005376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspclock.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000005376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSPCLOCK.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000004992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspqm.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 22:09 - 000004992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\MSPQM.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 20:09 - 000142592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aec.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-04-13 20:09 - 000142592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aec.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-03-21 11:35 - 000146048 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\portcls.sys
   2018-10-03 18:34 - 2008-03-21 11:35 - 000146048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\portcls.sys
   2018-10-03 18:34 - 2005-09-26 16:20 - 000049152 _____ (Analog Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\DSndUp.exe
   2018-10-03 18:34 - 2005-05-04 09:20 - 000053248 ____N (Analog Devices Inc.) C:\WINDOWS\system32\wdmioctl.dll
   2018-10-03 18:34 - 2002-04-17 15:05 - 000045056 ____N (adi) C:\WINDOWS\system32\CleanUp.exe
   2018-10-03 18:34 - 2001-09-11 15:20 - 001285632 ____N (Analog Devices) C:\WINDOWS\system32\SMMedia.dll
   2018-10-03 18:31 - 2018-10-03 18:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
   2018-10-03 18:31 - 2018-10-03 18:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Intel Desktop Board
   2018-10-03 18:30 - 2018-10-07 09:22 - 000069800 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
   2018-10-03 18:30 - 2018-10-03 18:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\DriverDR.com
   2018-10-03 14:32 - 2018-10-03 14:22 - 000000804 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Windows Media Player.lnk
   2018-10-03 14:29 - 2018-10-03 14:29 - 000001487 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\ICQ6.5.lnk
   2018-10-03 14:29 - 2018-10-03 14:29 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ICQ6.5
   2018-10-03 14:28 - 2018-10-08 09:25 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ICQ
   2018-10-03 14:28 - 2018-10-03 14:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\ICQ6.5
   2018-10-03 14:28 - 2018-10-03 14:28 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\ICQ
   2018-10-03 14:27 - 2018-10-03 14:27 - 000000000 ____D C:\Program Files\SpeedFan
   2018-10-03 14:27 - 2018-10-03 14:27 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\SpeedFan
   2018-10-03 14:21 - 2018-10-03 14:22 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\RegisteredPackages
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-06 14:49 - 000000116 _____ C:\WINDOWS\NeroDigital.ini
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-03 14:19 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\CyberLink
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-03 14:19 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\CyberLink
   2018-10-03 14:19 - 2018-10-03 14:19 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\CyberLink
   2018-10-03 14:17 - 2018-10-05 09:02 - 000000000 ____D C:\Program Files\Ahead
   2018-10-03 14:16 - 2018-10-03 14:16 - 000001684 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\CyberLink PowerDVD.lnk
   2018-10-03 14:16 - 2018-10-03 14:16 - 000000000 ____D C:\Program Files\CyberLink
   2018-10-03 14:16 - 2018-10-03 14:16 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\CyberLink PowerDVD
   2018-10-03 14:14 - 2018-10-03 14:14 - 000000857 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Wise Disk Cleaner.lnk
   2018-10-03 14:14 - 2018-10-03 14:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\Wise
   2018-10-03 14:14 - 2018-10-03 14:14 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Wise Disk Cleaner
   2018-10-03 14:13 - 2018-10-04 12:30 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\YoWindow
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000755 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Billiards.lnk
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\IrfanView
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Program Files\ePlaybus.com
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\ePlaybus.com
   2018-10-03 14:12 - 2018-10-03 14:12 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\IrfanView
   2018-10-03 14:11 - 2018-10-03 14:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\ESET
   2018-10-03 14:10 - 2018-10-06 14:26 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Datecs
   2018-10-03 14:10 - 2018-10-03 14:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Datecs Applications
   2018-10-03 14:10 - 2000-06-08 17:00 - 000000398 _____ C:\WINDOWS\system32\kbdus.kbd
   2018-10-03 14:10 - 1997-01-06 11:35 - 000005120 _____ (Datecs Ltd. ) C:\WINDOWS\system32\vga856.fon
   2018-10-03 14:09 - 2018-10-03 14:09 - 000001487 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Windows Explorer (2).lnk
   2018-10-03 14:07 - 2018-10-03 13:19 - 000000856 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Copy of Shortcut to chrome.lnk
   2018-10-03 13:19 - 2018-10-03 13:19 - 000000856 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Google chrome.lnk
   2018-10-03 11:52 - 2013-08-09 00:55 - 000032384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbccgp.sys
   2018-10-03 11:52 - 2013-08-09 00:55 - 000032384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\usbccgp.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-14 03:41 - 000021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidserv.dll
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-14 03:41 - 000021504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hidserv.dll
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:15 - 000010368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidusb.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:15 - 000010368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidusb.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:09 - 000014592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhid.sys
   2018-10-03 11:52 - 2008-04-13 22:09 - 000014592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\kbdhid.sys
   2018-10-03 11:52 - 2001-08-17 11:48 - 000012160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mouhid.sys
   2018-10-03 11:52 - 2001-08-17 11:48 - 000012160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mouhid.sys
   2018-10-02 08:49 - 2018-10-02 08:49 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Adobe
   2018-10-02 08:45 - 2018-10-02 08:45 - 000000376 _____ C:\WINDOWS\ODBC.INI
   2018-10-02 08:45 - 2003-06-18 17:31 - 000017920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mdimon.dll
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-04 14:03 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Microsoft Office
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000002002 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Open Office Document.lnk
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000001992 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\New Office Document.lnk
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Works
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft ActiveSync
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\L&H
   2018-10-02 08:44 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\DESIGNER
   2018-10-02 08:43 - 2018-10-05 08:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office
   2018-10-02 08:43 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SHELLNEW
   2018-10-02 08:42 - 2018-10-02 08:42 - 000000000 __RHD C:\MSOCache
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-04 08:45 - 000000000 ___HD C:\Program Files\InstallShield Installation Information
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-02 08:40 - 000000129 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\SAMSUNG Dr.Printer.url
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-02 08:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\Samsung ML-2010 Series
   2018-10-02 08:40 - 2018-10-02 08:40 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Samsung ML-2010 Series
   2018-10-02 08:40 - 2005-04-08 05:29 - 000020622 _____ (Samsung Electronics.) C:\WINDOWS\system32\SUGS2LMK.DLL
   2018-10-02 08:40 - 2005-03-03 14:23 - 000000604 _____ C:\WINDOWS\system32\SUGS2LMK.SMT
   2018-10-02 08:40 - 2005-03-03 13:09 - 000057344 _____ (SEC) C:\WINDOWS\system32\SSCoInst.dll
   2018-10-02 08:40 - 2005-03-03 07:32 - 000151552 _____ (Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\SSCoInst.exe
   2018-10-02 08:39 - 2018-10-02 08:40 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Samsung
   2018-10-02 08:39 - 2005-03-14 08:01 - 000208896 ____N (Samsung Electronics Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\SSRemove.exe
   2018-10-02 08:39 - 2005-03-14 08:01 - 000041984 ____N (DeviceGuys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\DGIVECP.SYS
   2018-10-02 08:37 - 2018-10-02 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Help
   2018-10-02 08:37 - 2018-10-02 08:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Help
   2018-10-01 15:58 - 2018-10-01 15:58 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\system32\h323log.txt
   2018-10-01 15:56 - 2001-08-17 14:59 - 000003072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\audstub.sys
   2018-10-01 15:55 - 2008-04-14 06:42 - 000074240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usbui.dll
   2018-10-01 15:55 - 2008-04-14 01:10 - 000057600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\redbook.sys
   2018-10-01 15:55 - 2001-08-17 14:28 - 000907456 _____ (Conexant) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HCF_MSFT.sys
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-05 08:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-05 08:36 - 000506702 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 15:53 - 000004444 _____ C:\WINDOWS\system32\pid.PNF
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 15:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\SpeechEngines
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 15:53 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\ODBC
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 13:10 - 000004512 _____ C:\WINDOWS\imsins.BAK
   2018-10-01 15:53 - 2018-10-01 13:06 - 000004161 _____ C:\WINDOWS\ODBCINST.INI
   2018-10-01 15:53 - 2014-02-12 16:56 - 000069120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 001685606 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\sam.spd
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000774144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spttseng.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000741376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapi.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000643717 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\ltts1033.lxa
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000605050 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\r1033tts.lxa
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000176157 ____C (Digi International, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dgrpsetu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000176157 _____ (Digi International, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dgrpsetu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000155648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapi.cpl
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\WINSPOOL.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000126912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MSVIDEO.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000109456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\AVIFILE.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000103424 ____C (Equinox Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\eqnclass.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000103424 _____ (Equinox Systems Inc.) C:\WINDOWS\system32\EqnClass.Dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000085020 ____C (Digi International) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dgsetup.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000085020 _____ (Digi International) C:\WINDOWS\system32\dgsetup.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000082944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\OLECLI.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spcommon.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000073376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCIAVI.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000069584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\AVICAP.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000068768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MMSYSTEM.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_869.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_866.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_857.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_855.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_852.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_737.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_869.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_866.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_857.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_855.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_852.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\c_737.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_875.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28603.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28599.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28597.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28595.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28594.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20127.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10082.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10081.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10029.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10017.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10010.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10007.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10006.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_875.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_28603.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_28599.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28597.NLS
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28595.NLS
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\C_28594.NLS
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_20127.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10082.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10081.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10029.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10017.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10010.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10007.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 _____ C:\WINDOWS\system32\c_10006.nls
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spcplui.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sapisvr.exe
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000036656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dosapp.fon
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000032816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\COMMDLG.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCIWAVE.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000025264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MCISEQ.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000024661 ____C (Perle Systems Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spxcoins.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000024661 _____ (Perle Systems Ltd.) C:\WINDOWS\system32\spxcoins.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000024064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\OLESVR.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0408.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt040e.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt041f.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0419.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0415.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0405.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000019200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\TAPI.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\taskman.exe
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\TASKMAN.EXE
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000013600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\WFWNET.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\irclass.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\irclass.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\irenum.sys
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\irenum.sys
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000009936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\LZEXPAND.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000009008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\VER.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\batt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\batt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhept.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhept.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdycl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdsl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdsl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdpl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhela3.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcz1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdcr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KBDAL.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdycl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdpl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhela3.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcz1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdcr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdal.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtuq.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtuf.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlv1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlv.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhela2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdgkl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdest.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtuq.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtuf.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlv1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlv.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhela2.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdgkl.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdest.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdmon.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____R (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdkyr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdycc.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbduzb.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdur.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdtat.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdru1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdru.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdro.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdpl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlt1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdkaz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhu1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe319.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe220.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhe.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdblr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdazel.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdaze.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdycc.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbduzb.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdur.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdtat.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdru1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdru.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdro.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdpl1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdmon.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlt1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlt.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdkyr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdkaz.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhu1.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe319.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe220.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhe.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdbu.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdblr.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdazel.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdaze.dll
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SHELL.DLL
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000004048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\TIMER.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000003360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SYSTEM.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002577 ____N C:\WINDOWS\system32\CONFIG.TMP
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\VGA.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MOUSE.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000002000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\KEYBOARD.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000001744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\SOUND.DRV
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000001688 _____ C:\WINDOWS\system32\AUTOEXEC.NT
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000001152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system\MMTASK.TSK
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 14:00 - 000000888 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\sam.sdf
   2018-10-01 15:53 - 2008-04-14 06:42 - 000074752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\storprop.dll
   2018-10-01 15:52 - 2018-10-01 15:52 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Default User\Local Settings\Temp
   2018-10-01 15:52 - 2018-10-01 13:11 - 000733603 _____ C:\WINDOWS\setuplog.txt
   2018-10-01 15:52 - 2009-01-09 21:19 - 001089593 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NTPRINT.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 002144487 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 001296669 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\SP3.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000797189 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5IIS.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000522220 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\NT5INF.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000399645 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MAPIMIG.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000144484 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\netfx.cat
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000112918 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\tabletpc.cat
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000037484 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MW770.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000034747 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\mediactr.cat
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000034063 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\FP4.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000016535 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\IMS.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000013472 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\HPCRDP.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000010027 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MSTSWEB.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000008574 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\IASNT4.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000007382 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\OEMBIOS.CAT
   2018-10-01 15:52 - 2008-04-14 14:00 - 000007334 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmerrenu.cat
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-09 08:47 - 000000211 ___SH C:\boot.ini
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-06 14:27 - 000272576 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-03 14:17 - 000000000 ___HD C:\Documents and Settings\Default User
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 15:51 - 001138688 _____ C:\WINDOWS\system32\config\software.sav
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 15:51 - 000913408 _____ C:\WINDOWS\system32\config\system.sav
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 15:51 - 000094208 _____ C:\WINDOWS\system32\config\default.sav
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 13:12 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings
   2018-10-01 15:51 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users
   2018-10-01 15:50 - 2018-10-01 15:51 - 000262144 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-09 08:43 - 000000000 ___HD C:\WINDOWS\inf
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-08 09:27 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Driver Cache
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-06 14:26 - 000000000 RSHDC C:\WINDOWS\system32\dllcache
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-05 08:55 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Macromed
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-05 08:34 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-04 08:42 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Media
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-03 18:34 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-03 14:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\security
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-03 14:21 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-02 08:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\pchealth
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\usmt
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\scripting
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Network Diagnostic
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:51 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\L2Schemas
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:50 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Offline Web Pages
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:50 - 000000000 ___SD C:\WINDOWS\Downloaded Program Files
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Setup
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\npp
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\PeerNet
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\mui
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\msagent
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ras
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:45 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\icsxml
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:44 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1033
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wins
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ShellExt
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\PreInstall
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mui
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\inetsrv
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\IME
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\export
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\disdn
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\dhcp
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\3com_dmi
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\3076
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\2052
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1054
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1042
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1041
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1037
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1031
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1028
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\1025
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Resources
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\msapps
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\java
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Connection Wizard
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 15:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\addins
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\repair
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ime
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\Web
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ias
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
   2018-10-01 15:43 - 2018-10-01 13:00 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Cursors
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-02 08:49 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Adobe
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000001804 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Adobe Reader 9.lnk
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000001729 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Reader 9.lnk
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe
   2018-10-01 13:56 - 2018-10-01 13:56 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Macromedia
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:56 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Adobe
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000694 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\BitComet.lnk
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\BitComet
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 ____D C:\Program Files\Adobe
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\BitComet
   2018-10-01 13:55 - 2018-10-01 13:55 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\PROTOCOL.INI
   2018-10-01 13:54 - 2018-10-01 13:54 - 000000776 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\SA Dictionary.lnk
   2018-10-01 13:54 - 2018-10-01 13:54 - 000000770 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\SA Dictionary.lnk
   2018-10-01 13:54 - 2018-10-01 13:54 - 000000000 ____D C:\Program Files\SA Dictionary 2004 Datacenter
   2018-10-01 13:54 - 1999-03-23 09:12 - 000299520 _____ (InstallShield Corporation, Inc.) C:\WINDOWS\uninst.exe
   2018-10-01 13:53 - 2018-10-03 14:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\CPUID
   2018-10-01 13:53 - 2018-10-03 14:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\CPUID
   2018-10-01 13:53 - 2018-10-01 13:53 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\WINDOWS
   2018-10-01 13:52 - 2018-10-01 13:52 - 000000000 ____D C:\Program Files\WinRAR
   2018-10-01 13:52 - 2018-10-01 13:52 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-10-01 13:52 - 2018-10-01 13:52 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\WinRAR
   2018-10-01 13:50 - 2018-10-01 13:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Datecs
   2018-10-01 13:50 - 2002-04-23 00:17 - 000045056 _____ C:\WINDOWS\system32\newdll.dll
   2018-10-01 13:50 - 2000-11-17 08:47 - 000008992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbphz.dLL
   2018-10-01 13:50 - 2000-11-15 01:52 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbds.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-12-07 09:00 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdbp.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-18 05:04 - 000007440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Kbddll.dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-11 13:47 - 000006928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdhebx.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-11 13:47 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinori.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1999-11-11 13:47 - 000006416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinasa.Dll
   2018-10-01 13:50 - 1997-04-03 21:00 - 000066594 _____ C:\WINDOWS\system32\C_856.nls
   2018-10-01 13:50 - 1997-04-03 21:00 - 000008992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KBDBPH.dLL
   2018-10-01 13:41 - 2018-10-09 12:42 - 000088566 _____ C:\WINDOWS\system32\nvapps.xml
   2018-10-01 13:41 - 2018-10-01 13:43 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\nview
   2018-10-01 13:41 - 2006-10-22 15:06 - 000208896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NVUNINST.EXE
   2018-10-01 13:41 - 2006-10-22 12:22 - 000208896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvudisp.exe
   2018-10-01 13:41 - 2006-10-22 12:22 - 000017056 _____ C:\WINDOWS\system32\nvdisp.nvu
   2018-10-01 13:40 - 2018-10-01 13:40 - 000000000 ____D C:\NVIDIA
   2018-10-01 13:39 - 2018-10-01 13:39 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\pss
   2018-10-01 13:38 - 2015-08-16 17:29 - 042567136 _____ (NVIDIA Corporation ) C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\93.71_forceware_winxp2k_english_whql.exe
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-04 13:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-04 12:40 - 000000000 ____D C:\Program Files\Mozilla Firefox
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000730 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Mozilla Firefox.lnk
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000724 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Desktop\Mozilla Firefox.lnk
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Mozilla
   2018-10-01 13:37 - 2018-10-01 13:37 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Mozilla
   2018-10-01 13:35 - 2018-10-01 13:35 - 000000000 ____D C:\Program Files\Chrome
   2018-10-01 13:35 - 2018-10-01 13:35 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Google
   2018-10-01 13:34 - 2008-04-13 22:15 - 000026368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbstor.sys
   2018-10-01 13:34 - 2008-04-13 22:15 - 000026368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBSTOR.SYS
   2018-10-01 13:33 - 2018-10-07 09:14 - 000006144 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   2018-10-01 13:19 - 2018-10-01 13:19 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\Administrator\PrivacIE
   2018-10-01 13:14 - 2018-10-03 14:33 - 000000803 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Internet Explorer.lnk
   2018-10-01 13:14 - 2008-04-14 14:00 - 000026991 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\msn7.cat
   2018-10-01 13:14 - 2008-04-14 14:00 - 000014433 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\msn9.cat
   2018-10-01 13:14 - 2008-04-14 14:00 - 000012363 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\MSMSGS.CAT
   2018-10-01 13:13 - 2018-10-01 13:19 - 000000738 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Outlook Express.lnk
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-09 12:53 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-09 12:41 - 000000178 ___SH C:\Documents and Settings\Administrator\ntuser.ini
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-09 12:41 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\Administrator
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-03 14:22 - 000000792 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-01 13:06 - 000001599 _____ C:\Documents and Settings\Administrator\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
   2018-10-01 13:12 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\Administrator\IETldCache
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-09 12:42 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-09 12:41 - 000017208 _____ C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:11 - 000000020 ___SH C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.ini
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:11 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\LocalService
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:11 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Temp
   2018-10-01 13:11 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\LocalService\IETldCache
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\REGLOCS.OLD
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000000020 ___SH C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.ini
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\NetworkService
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:10 - 000000000 ____D C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Temp
   2018-10-01 13:10 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\NetworkService\IETldCache
   2018-10-01 13:09 - 2014-02-12 16:56 - 000456704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpsvc.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000571392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintlgnt.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000455168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintsetp.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000426041 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\voicepad.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000364032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3svc.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000358400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpincl.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000259072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpcl.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000236544 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smi2smir.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000221696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\seo.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000188416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpsmir.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\thawbrkr.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winzm.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winsp.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winpy.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000143422 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\softkey.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000103424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uihelper.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000101376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srusbusd.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000086073 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\voicesub.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000079872 ____C (Ricoh Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwia330.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000079872 ____C (Ricoh Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwia001.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000079360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winar30.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000076800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wam51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000076288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uniime.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3ext.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000072704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wingb.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winime.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000065024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\unicdime.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wamreg51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000048256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w32.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000046592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\svcext51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000046592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sspifilt.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000045056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ssinc51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000044032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tintlphr.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000041600 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\weitekp9.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000039936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpthrd.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm9aw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tools.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000033280 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmp.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smb6w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sma3w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000031232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\weitekp9.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm87w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm81w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Ricoh Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rw330ext.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8cw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000028288 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\xjis.nls
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000027648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rw001ext.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm93w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm92w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm90w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8dw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm8aw.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm89w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\romanime.ime
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sm59w.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000021896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdipx.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000019464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdspx.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\simptcp.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\status.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smierrsm.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\register.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsprof.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000013192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdasync.sys
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000010752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpapi.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tmigrate.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpstup.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwnh.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wamps51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmptrap.exe
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\snmpmib.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3svapi.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smimsgif.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smierrsy.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000004608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\w3ctrs51.dll
   2018-10-01 13:09 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rpcref.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000057856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_scripto.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000026112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_seos.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000023040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_regtrace.exe
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_smtpctrs.dll
   2018-10-01 13:09 - 2001-08-17 22:36 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_snprfdll.dll
   2018-10-01 13:08 - 2014-02-12 16:55 - 000257024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\infocomm.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 010129408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxkor.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 001875968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msir3jp.lex
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 001158818 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\korwbrkr.lex
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000811064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjp81k.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000716856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpcus.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000482304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlgnt.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000471102 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imskdic.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000368696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpcic.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000340023 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjp81.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000315455 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imskf.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000311359 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imepadsv.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000307257 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdct.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000274489 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjputyc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000262200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjputy.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000233527 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjprw.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000229439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\multibox.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000208952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpmig.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000196665 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpinst.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000175104 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlcsa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000155705 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdsvr.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000145408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iische51.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000134339 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekr.lex
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxviceo.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000119808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtstocom.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000106496 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrcic.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000102463 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imepadsm.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000102456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imlang.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000098304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msir3jp.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000094720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekr61.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000092416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mga.sys
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000092032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mga.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000086016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrmbx.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\metada51.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000083748 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\prcp.nls
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000083748 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\prc.nls
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000081976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdct.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000079872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iislog51.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000079360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\phon.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\quick.ime
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000070656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\korwbrkr.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000070144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlphr.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000067584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmigrate.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000060928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisclex4.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imkrinst.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000059392 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\imscinst.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000057398 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpdadm.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000053760 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pintlcsd.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nextlink.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000047066 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\ksc.nls
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000045109 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imjpuex.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000044544 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nsepm.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000044032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\imekrmig.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msiregmv.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000037888 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\md5filt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000036927 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs411.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iprip.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lmmib2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pagecnt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mdsync.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iscomlog.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisadmin.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000022528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lpdsvc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\logscrpt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000020992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\permchk.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000020736 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ramdisk.sys
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iiscrmap.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lprmon.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\jupiw.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\quser.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs404.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs804.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetin51.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\padrs412.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lonsint.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxmcro.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\query.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdnecat.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnecat.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iwrps.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\infoctrs.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdnecnt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pwsdata.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\migregdb.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnecnt.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdnec95.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdibm02.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdnec95.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdibm02.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isapips.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisfecnv.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlk41a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlk41a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iissync.exe
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdlk41j.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinpun.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdax2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbd106n.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbd101a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbd101.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pmxgl.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdlk41j.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinpun.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdax2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd106n.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd101a.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbd101.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdvntc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdusa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdth0.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdintel.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdintam.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinmar.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinkan.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinhin.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdinguj.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdindev.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdheb.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdfa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbda3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbda2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbda1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdvntc.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdusa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdurdu.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdth0.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsyr2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdsyr1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdintel.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdintam.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinmar.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinkan.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinhin.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdinguj.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdindev.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdheb.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdfa.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbddiv2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbddiv1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda3.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda2.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbda1.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdgeo.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdarmw.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____N (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kbdarme.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdgeo.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdarmw.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000005120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdarme.dll
   2018-10-01 13:08 - 2008-04-14 14:00 - 000003584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iismui.dll
   2018-10-01 13:08 - 2001-08-17 22:36 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_mailmsg.dll
   2018-10-01 13:08 - 2001-08-17 22:36 - 000038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_ntfsdrv.dll
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000369664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\asp51.dll
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000268288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\httpext.dll
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000229888 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscover.exe
   2018-10-01 13:07 - 2014-02-12 16:55 - 000126464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpsv251.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 013463552 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxjpn.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 010096640 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hwxcht.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 002134528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpsnap.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 001677824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chsbrkr.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000838144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtbrkr.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000562176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsst.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000514587 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\edb500.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000480256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintsetp.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000451584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsapi.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000400384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsxp32.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000397312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxstiff.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000331264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aqueue.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000285184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscomex.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000267776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxssvc.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000246272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxst30.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000218112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_g18030.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000198656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintime.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000195618 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10002.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000192512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxswzrd.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000189986 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1361.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000189440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpadm.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000187938 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20005.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000186402 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20001.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000185378 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20003.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000180770 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20932.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000180258 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20004.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000180258 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20000.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000177698 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20949.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000177698 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10003.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20936.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20002.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173602 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10008.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000173568 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtskf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000162850 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10001.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000154112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsui.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000142848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsclnt.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000132608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsclntr.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000111104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscfgwz.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000108827 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\hanja.lex
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000108544 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\appconf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000101888 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntagnt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000097792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtmbx.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000092160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntwin.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000082172 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\bopomofo.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000078848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dayi.ime
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000078336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chajei.ime
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000072192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxscom.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066728 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\big5.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_864.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_862.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_858.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066594 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_720.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_870.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_708.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_28596.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_21027.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_21025.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20924.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20880.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20871.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20838.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20833.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20424.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20423.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20420.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20297.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20290.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20285.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20284.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20280.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20278.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20277.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20273.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20269.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20108.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20107.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20106.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_20105.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1149.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1148.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1147.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1146.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1145.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1144.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1143.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1142.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1141.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1140.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_1047.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10021.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10005.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000066082 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_10004.nls
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\httpod51.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000057856 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esuimgd.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000057399 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cplexe.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\convlog.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chtskdic.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000055296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsevent.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000054528 ____C (Philips Semiconductors GmbH) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cap7146.sys
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000049664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\adrot.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\browscap.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000045056 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esunid.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000042496 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\davcdata.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000039936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hostmib.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hanjadic.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\controt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000032256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\gzip.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (SEIKO EPSON CORP.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esucmd.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000031744 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsroute.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000029696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admexs.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\asptxn.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000026624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsdrv.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000025856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\et4000.sys
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000024064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\evntcmd.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000024064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\compfilt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsmon.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsext32.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cintlgnt.ime
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\counters.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0804.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0412.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0411.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt040d.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0404.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\agt0401.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cprofile.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chgport.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\flattemp.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\exstrace.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chgusr.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chglogon.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxssend.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000010752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_iscii.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aspperf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\change.exe
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000009216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\authfilt.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000008704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsperf.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\staxmem.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\httpmb51.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpctrs2.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wamregps.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\f3ahvoas.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fxsres.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\c_is2022.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpmib.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftlx041e.dll
   2018-10-01 13:07 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admxprox.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000618605 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4autl.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000094208 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpencode.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000032827 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcptest.exe
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000024632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpadmcgi.exe
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000020541 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpadmdll.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000020536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shtml.dll
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000016437 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shtml.exe
   2018-10-01 13:07 - 2003-03-24 16:52 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tcptsat.dll
   2018-10-01 13:07 - 2001-08-17 22:36 - 000045056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_aqadmin.dll
   2018-10-01 13:07 - 2001-08-17 22:36 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_fcachdll.dll
   2018-10-01 13:07 - 2001-08-17 22:36 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\EXCH_adsiisex.dll
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:31 - 000001607 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Set Program Access and Defaults.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:22 - 000023392 _____ C:\WINDOWS\system32\nscompat.tlb
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:22 - 000016832 _____ C:\WINDOWS\system32\amcompat.tlb
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-03 14:21 - 000316640 _____ C:\WINDOWS\WMSysPr9.prx
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:19 - 000001006 _____ C:\WINDOWS\OEWABLog.txt
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000002577 _____ C:\WINDOWS\system32\CONFIG.NT
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000001599 _____ C:\Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Remote Assistance.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000792 _____ C:\Documents and Settings\Default User\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000398 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Windows Catalog.lnk
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\Default User\IETldCache
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __RSH C:\MSDOS.SYS
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 __RSH C:\IO.SYS
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xircom
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\xerox
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 ____D C:\Program Files\microsoft frontpage
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 _____ C:\WINDOWS\control.ini
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 _____ C:\CONFIG.SYS
   2018-10-01 13:06 - 2018-10-01 13:06 - 000000000 _____ C:\AUTOEXEC.BAT
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000829440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetmgr.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000290816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\adsiis51.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000275968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\certwiz.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000169984 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisui.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000133632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisrtl.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000112128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mapi32.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000094720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\certmap.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000076800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\logui.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000076288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cnfgprts.ocx
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isatq.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisext51.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000064512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iismap.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000046592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\coadmin.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admwprox.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisrstas.exe
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetsloc.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000014336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisreset.exe
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\infoadmn.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetmgr.exe
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ftpsapi2.dll
   2018-10-01 13:06 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iisrstap.dll
   2018-10-01 13:06 - 2004-05-13 00:39 - 000876653 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4awel.dll
   2018-10-01 13:06 - 2004-05-13 00:39 - 000598071 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpmmc.dll
   2018-10-01 13:06 - 2004-05-13 00:39 - 000184435 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4amsft.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000208896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpmmcsat.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000188494 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpcount.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000188480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cfgwiz.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000147513 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4apws.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000109328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp98swin.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000102509 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4atxt.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000082035 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4anscp.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000049212 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4awebs.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000049210 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4areg.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000041020 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4avnb.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000032826 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp4avss.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020541 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpexedll.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020540 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\author.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020540 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admin.dll
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000020538 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fpremadm.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000016439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\author.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000016439 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\admin.exe
   2018-10-01 13:06 - 2003-03-24 16:52 - 000014608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fp98sadm.exe
   2018-10-01 13:05 - 2018-10-03 14:21 - 000000000 __SHD C:\Documents and Settings\All Users\DRM
   2018-10-01 13:05 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000065536 _____ C:\WINDOWS\system32\config\Internet.evt
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000786 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Windows Movie Maker.lnk
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\WindowsShell.Manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\sapi.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\nwc.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\ncpa.cpl.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000749 ___RH C:\WINDOWS\system32\cdplayer.exe.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000488 ___RH C:\WINDOWS\system32\WindowsLogon.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000488 ___RH C:\WINDOWS\system32\logonui.exe.manifest
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsUpdate
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DirectX
   2018-10-01 13:04 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ____D C:\Program Files\Online Services
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 004399505 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\nls302en.lex
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000099840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helphost.exe
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000048680 ___SH C:\WINDOWS\winnt256.bmp
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000048680 ___SH C:\WINDOWS\winnt.bmp
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\notiflag.exe
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000021504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\brpinfo.dll
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\atrace.dll
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\atrace.dll
   2018-10-01 13:04 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hcappres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\srchasst
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Movie Maker
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\Services
   2018-10-01 13:03 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\MSSoap
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:57 - 000759296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\vgx.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 001933848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 001933848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000577048 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuapi.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000577048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000329240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wucltui.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000329240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000219160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaucpl.cpl
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000219160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaucpl.cpl
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000210968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuweb.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000210968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000194520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuaueng1.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000194520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng1.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000172504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt1.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000172504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt1.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000053784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauclt.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000053784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000035864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wups.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000035864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wups.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000023064 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wuauserv.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:56 - 000023064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuauserv.dll
   2018-10-01 13:03 - 2014-02-12 16:55 - 003558912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\moviemk.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 004256768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2res.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 003166208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msgr3en.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000726078 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srchui.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000502272 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2fxa.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000409088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qmgr.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000409088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qmgr.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000402432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2filt.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000364544 ____C (Microsoft Corporation (written by Digital Renaissance Inc.)) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npdsplay.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000325632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2fxb.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000235520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mssoap1.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000226816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npdrmv2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000221184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmpns.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000167936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2ae.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000118784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msg723.acm
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000093184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ieinfo5.ocx
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwtutor.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000064512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\acctres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000064512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acctres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000058434 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srchctls.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000047104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srdiag.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\trialoc.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000039936 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msinfo32.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000025088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wisc10.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000023552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mssoapr.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qmgrprxy.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qmgrprxy.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isignup.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icfgnt5.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icfgnt5.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wb32.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmevtmsg.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cb32.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nmevtmsg.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000010240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\npwmsdrm.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000008192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2ext.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx4.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bitsprx3.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx4.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000007168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bitsprx3.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2res2.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000004639 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mplayer2.exe
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmm2eres.dll
   2018-10-01 13:03 - 2008-04-14 14:00 - 000000984 ____C C:\WINDOWS\system32\dllcache\srframe.mmf
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000991232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\migrate.exe
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000819200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\setup_wm.exe
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000352256 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mpvis.dll
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmpband.dll
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmplayer.exe
   2018-10-01 13:03 - 2005-01-28 13:44 - 000028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\custsat.dll
   2018-10-01 13:02 - 2018-10-02 08:44 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\System
   2018-10-01 13:02 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Outlook Express
   2018-10-01 13:02 - 2018-10-01 13:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\NetMeeting
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:57 - 000638816 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iexplore.exe
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:57 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hmmapi.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 001315328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoe.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 000153088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\triedit.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 000102400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msjro.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:56 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab.exe
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000744448 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helpsvc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000692736 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcomm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000692736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcomm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000565248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000331776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadce.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000200704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadox.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000180224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadomd.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000143360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadco.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000128512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dhtmled.ocx
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado27.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isign32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\isign32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado26.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado25.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado21.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msado20.tlb
   2018-10-01 13:02 - 2014-02-12 16:55 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msador15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 002479616 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoeres.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 001032192 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\conf.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000769024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\helpctr.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000565248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobmain.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000554008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dao360.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000510976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000487424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oledb32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000385024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\callcont.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000380416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rstrui.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000376832 ____C () C:\WINDOWS\system32\dllcache\msinfo.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000315392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasql.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstask.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstask.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mst120.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetcfg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000274432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcfg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000252928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoeacct.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000252928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msoeacct.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000249856 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wab32res.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000239104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srrstr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srrstr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000233472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaora.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000229376 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmas.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000221184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nac.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000217088 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sqlxmlx.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000214528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn1.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000204800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaps.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000200704 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaprst.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000192512 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\schedsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000192512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000188416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmwb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000188416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msh261.drv
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000172032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmoldwb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000172032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwhelp.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000171008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000171008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000169984 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msconfig.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000155648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadds.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000151552 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmft.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000150528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uploadm.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000129792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltmgr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000129792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fltMgr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000122368 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobcomm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000118784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdarem.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000105984 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoert2.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000105984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msoert2.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000104448 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oeimport.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000102912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pchshell.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000094208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdatl3.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000086528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\directdb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000086016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn2.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabimp.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmchat.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000081920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ils.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ils.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmcom.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000077824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaosp.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwdial.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icwdial.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\sr.sys
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000073216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\setup50.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000069632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msconf.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000069632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msconf.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000067584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\srclient.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000067584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\srclient.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oledb32r.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwphbk.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icwphbk.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rrcm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcf.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwconn.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oemig50.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msimn.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mst123.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadrh15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000057344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\h323cc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcs.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000051200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oobebaln.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000049152 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwutil.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000048128 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetres.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000048128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetres.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrslv.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrslv.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000045056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\confmrsl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrcdlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\racpldlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrcdlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\racpldlg.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dcap32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000038400 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pchsvc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdfmap.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\oemiglib.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000034560 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mnmdd.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000034560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mnmdd.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabfind.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mnmsrvc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwdl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 ____C (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\isrdbg32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mnmsrvc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000032768 _____ (Intel Corporation) C:\WINDOWS\system32\isrdbg32.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobshel.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000030208 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wabmig.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000029696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\safrdm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\safrdm.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000029184 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msoobe.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmmkcert.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000028672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\nmasnt.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000028672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\nmmkcert.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msxactps.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msader15.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msaddsr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icwrmind.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000023040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltmc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000023040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fltMc.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdatt.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcer.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000020480 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\inetwiz.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobweb.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\iedw.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000018432 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hscupd.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fltlib.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fltlib.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msobdl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasqlr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaremr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaprsr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaorar.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcor.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msadcfr.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mstinit.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstinit.exe
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaurl.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdasc.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaer.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdaenum.dll
   2018-10-01 13:02 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdadc.dll
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-09 12:37 - 000000599 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Microsoft Update Catalog.lnk
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:05 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000021640 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000001570 _____ C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Microsoft Update.lnk
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000037 _____ C:\WINDOWS\vbaddin.ini
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000036 _____ C:\WINDOWS\vb.ini
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ___RD C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Games
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\MSN Gaming Zone
   2018-10-01 13:01 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\Program Files\ComPlus Applications
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 002178131 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvlres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 001817687 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckgres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 001175635 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtzres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 001039955 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmnresm.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000780885 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkrres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000753236 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvseres.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000217160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmnclim.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000113222 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zoneclim.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000082501 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckg.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000066113 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvl.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000057409 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtz.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000048706 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvse.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042577 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\bckgzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042575 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkrzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042574 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rvsezm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042573 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shvlzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000042573 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\hrtzzm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000041029 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zcorem.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000040515 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\chkr.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000036937 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zclientm.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000032339 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\uniansi.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000029760 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\znetm.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000013894 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zonelibm.dll
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\write.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000005632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\write.exe
   2018-10-01 13:01 - 2008-04-14 14:00 - 000004677 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\zeeverm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\MsDtc
   2018-10-01 13:00 - 2018-10-01 13:01 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Com
   2018-10-01 13:00 - 2018-10-01 13:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows NT
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000453120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprvsd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000343040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mspaint.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000343040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000299008 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msiprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000296960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\termsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\termsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000227840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprvse.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000218112 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wordpad.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000139784 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpwd.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000139784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpwd.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000092672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\policman.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000091648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxoci.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000091648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxoci.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000036864 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsgqec.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsgqec.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000022024 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdtcp.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:56 - 000022024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tdtcp.sys
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 002691072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lhmstscx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 002691072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 001358336 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cimwin32.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 001034240 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\lhmstsc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 001034240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000956928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtctm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000956928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000473600 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fastprox.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000428032 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtcprx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000428032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtcprx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000161792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtcuiu.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000161792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtcuiu.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000131072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\aaclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000131072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aaclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000058880 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtclog.dll
   2018-10-01 13:00 - 2014-02-12 16:55 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtclog.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 001267200 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comsvcs.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 001267200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000625664 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrvut.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000625664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvut.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000605696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\getuname.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000605696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\getuname.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000539648 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comuid.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000539648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comuid.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000539136 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dialer.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000538624 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\spider.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000538624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\spider.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000531456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcore.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000498688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clbcatq.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000498688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clbcatq.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000358912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmic.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000347136 _____ (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\hypertrm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000290304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rhttpaa.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000290304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rhttpaa.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000281088 ____C (Cinematronics) C:\WINDOWS\system32\dllcache\pinball.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000273920 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemess.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000247808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\esscli.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000237056 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\provthrd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000227840 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avtapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000227840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avtapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000226304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000226304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000214528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcomn.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000212992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ntevt.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000197120 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemupgd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000196608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiadap.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000196608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcntl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000195072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comadmin.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\framedyn.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cmprops.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cmprops.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000184320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\accwiz.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\accwiz.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000178176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemdisp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000178176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\repdrvfs.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000167424 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comsnap.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000167424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsnap.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000156672 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipcima.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000147968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdchost.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000147968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdchost.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000144896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmisvc.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000144896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000141312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sessmgr.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000140800 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmidcprv.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000138752 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sndvol32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000138752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sndvol32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000132096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipdskq.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\viewprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sndrec32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000131584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sndrec32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000126976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mshearts.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000126976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshearts.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000126464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiapsrv.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000123904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mofd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000123392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mplay32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000123392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mplay32.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000120320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dsprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000119808 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmine.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000119808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmine.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000116224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemtest.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000116224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\updprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000114688 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\calc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\calc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000110592 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clbcatex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000110592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clbcatex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000102912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\clipbrd.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000102912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000097792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrepl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000097792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comrepl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000095232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiutils.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000093702 _____ C:\WINDOWS\system32\subrange.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000093696 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tscfgwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000093696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tscfgwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000088576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiaprpl.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000087176 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpwsx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000087176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpwsx.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000086528 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\stdprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\catsrvps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000085504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\catsrvps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000080384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\charmap.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\charmap.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000075264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipicmp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000073216 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avwav.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000073216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avwav.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000071680 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemcons.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\access.cpl
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000068608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\access.cpl
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000067072 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdshost.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000067072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdshost.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000065978 _____ C:\WINDOWS\Soap Bubbles.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000065954 _____ C:\WINDOWS\Prairie Wind.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000065832 _____ C:\WINDOWS\Santa Fe Stucco.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000063488 _____ C:\WINDOWS\system32\wmimgmt.msc
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000062976 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpclip.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000062976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpclip.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000062464 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipjobj.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000061952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipiprt.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000061952 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tmplprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000061440 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmimsg.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060928 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmicookr.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060458 _____ C:\WINDOWS\system32\ideograf.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\remotepg.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\colbact.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\remotepg.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\colbact.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemdisp.tlb
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059904 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\trnsprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059392 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\stclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000059392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\stclient.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000058880 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\licwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\licwmi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056832 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\sol.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sol.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\servdeps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000056320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\servdeps.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000055296 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\freecell.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000055296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\freecell.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000053248 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\fwdprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000052224 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmitimep.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000047104 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\ncprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000045568 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmi2xml.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000044544 _____ (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\hticons.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000043520 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemsvc.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000041472 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmipsess.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000040960 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\smtpcons.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000038912 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cfgbkend.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000038912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cfgbkend.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000036352 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\scrcons.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winchat.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winchat.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000034304 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxlegih.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxlegih.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\regini.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\regini.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000031232 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemads.tlb
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxdm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxdm.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000028160 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comaddin.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comaddin.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000026680 _____ C:\WINDOWS\River Sumida.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000026582 _____ C:\WINDOWS\Greenstone.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000024576 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\krnlprov.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000024006 _____ C:\WINDOWS\system32\gb2312.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000022984 _____ C:\WINDOWS\system32\bopomofo.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000020992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000020992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpsnd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qprocess.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpsnd.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qprocess.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000019456 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtsadmin.tlb
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000018944 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemprox.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017408 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mmfutil.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmfutil.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017362 _____ C:\WINDOWS\Rhododendron.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017336 _____ C:\WINDOWS\Gone Fishing.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000017062 _____ C:\WINDOWS\Coffee Bean.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\unsecapp.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsshutdn.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\qappsrv.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsshutdn.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\qappsrv.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016740 _____ C:\WINDOWS\system32\shiftjis.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016730 _____ C:\WINDOWS\FeatherTexture.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmgmtr.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tskill.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mofcomp.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\avmeter.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tskill.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\avmeter.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\cdmodem.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rwinsta.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdmodem.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\logoff.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000015360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\logoff.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tsdiscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\shadow.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tsdiscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tscon.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000014848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shadow.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013824 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdsaddin.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdsaddin.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\winmgmt.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013312 ____C (Hilgraeve, Inc.) C:\WINDOWS\system32\dllcache\htrn_jis.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000013223 _____ C:\WINDOWS\system32\tslabels.ini
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012876 _____ C:\WINDOWS\system32\korean.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012288 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wbemads.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012040 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\tdpipe.sys
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000012040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tdpipe.sys
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011776 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\xolehlp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xolehlp.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\icaapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000011264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\icaapi.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\reset.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrepl.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reset.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000009522 _____ C:\WINDOWS\Zapotec.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000008484 _____ C:\WINDOWS\system32\kanji_2.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006948 _____ C:\WINDOWS\system32\kanji_1.uce
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006656 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\wmiapres.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\msdtc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\dcomcnfg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\comrereg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtc.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000006144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcomcnfg.exe
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\rdpcfgex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dllcache\mtxex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcfgex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mtxex.dll
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000003286 _____ C:\WINDOWS\system32\tslabels.h
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000001931 _____ C:\WINDOWS\system32\msdtcprf.ini
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000001272 _____ C:\WINDOWS\Blue Lace 16.bmp
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000001161 _____ C:\WINDOWS\system32\usrlogon.cmd
   2018-10-01 13:00 - 2008-04-14 14:00 - 000000768 _____ C:\WINDOWS\system32\msdtcprf.h
   2018-10-01 12:59 - 2009-09-04 16:43 - 000195712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpdr.sys
   2018-10-01 12:59 - 2008-04-14 03:43 - 000040840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\termdd.sys
   ==================== One Month Modified files and folders ========
   (If an entry is included in the fixlist, the file/folder will be moved.)
   2018-10-09 08:47 - 2008-04-14 14:00 - 000000573 _____ C:\WINDOWS\win.ini
   2018-10-09 08:47 - 2008-04-14 14:00 - 000000227 _____ C:\WINDOWS\system.ini
   2018-10-05 08:55 - 2008-04-14 14:00 - 000842240 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerApp.exe
   2018-10-05 08:55 - 2008-04-14 14:00 - 000175104 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
   2018-10-03 10:08 - 2008-04-14 14:00 - 000002206 _____ C:\WINDOWS\system32\wpa.dbl
   ==================== Files in the root of some directories =======
   2018-10-01 13:33 - 2018-10-07 09:14 - 000006144 _____ () C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini
   Some files in TEMP:
   ====================
   2018-10-08 13:13 - 2018-10-08 13:14 - 013604352 _____ (Reimage) C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ReimagePackage.exe
   2002-07-15 21:43 - 2002-07-15 21:43 - 000052736 _____ () C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\sfextra.dll
   ==================== Bamital & volsnap ======================
   (There is no automatic fix for files that do not pass verification.)
   C:\WINDOWS\explorer.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\services.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\User32.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => File is digitally signed
   C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed
   ==================== End of FRST.txt ============================
   Addition.txt
 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.