Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

rumen79

Предполагам, че имам вирус

Препоръчан отговор


Здравейте, тази сутрин като си пуснах компютъра в офиса, скайпа не ми се включи автоматично. Пробвах да го пусна, но ми излезе едно балонче долу вдясно със следния надпис: Skype.exe - Corrupt file The file or directory C:\WINDOWS\system32\shfolder.dll is corrupt and ureadable. Please run the Chkdsk utility. Пуснах тема в раздела за скайп, но от това, което ме посъветваха да направя, нищо не излезе. Също така, опитах се да стартирам Malwarebytes' Anti-Malware и ми изскочи прозорче "Run-time error '53' File not found:shfolder". DDS: DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_26 Run by user at 15:18:03 on 2012-07-16 Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1251.359.1033.18.503.151 [GMT 3:00] . AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7} . ============== Running Processes ================ . C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopsched.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavguard.exe C:Program FilesJavajre6binjqs.exe C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataSkypeToolbarsSkype C2C Servicec2c_service.exe C:WINDOWSExplorer.EXE C:WINDOWSsystem32rundll32.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe C:Documents and SettingsuserLocal SettingsApplication DataGoogleUpdateGoogleUpdate.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavshadow.exe C:WINDOWSSystem32alg.exe C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe C:Program FilesMozilla Firefoxplugin-container.exe C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k bthsvcs . ============== Pseudo HJT Report =============== . uStart Page = hxxp://www.facebook.com/ BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre6binjp2ssv.dll BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - c:program filesjavajre6libdeployjqsiejqs_plugin.dll uRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32ctfmon.exe uRun: [Google Update] "c:documents and settingsuserlocal settingsapplication datagoogleupdateGoogleUpdate.exe" /c uRun: [skype] "c:program filesskypephoneSkype.exe" /minimized /regrun mRun: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent mRun: [NokiaMServer] c:program filescommon filesnokiamplatformNokiaMServer /watchfiles startup mRun: [avgnt] "c:program filesaviraantivir desktopavgnt.exe" /min mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:program filesadobereader 9.0readerReader_sl.exe" mRun: [Adobe ARM] "c:program filescommon filesadobearm1.0AdobeARM.exe" dRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32CTFMON.EXE uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0 mPolicies-WindowsSystem: Allow-LogonScript-NetbiosDisabled = dword:1 mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323 mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863 IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204 DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1290698835390 DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab TCP: NameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces{31A14AB8-746D-4FB0-8E17-A3E486C9672B} : NameServer = 77.77.167.56,77.77.167.55 TCP: Interfaces{31A14AB8-746D-4FB0-8E17-A3E486C9672B} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll Notify: igfxcui - igfxdev.dll SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:windowssystem32WPDShServiceObj.dll . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:documents and settingsuserapplication datamozillafirefoxprofiles7oahgk8h.default FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.bg/ FF - prefs.js: network.proxy.type - 0 FF - component: c:program filesnokianokia ovi suiteconnectorsbookmarks connectorfirefoxextensioncomponentsFirefoxExtension.dll FF - plugin: c:documents and settingsuserlocal settingsapplication datagoogleupdate1.3.21.115npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:documents and settingsuserlocal settingsapplication dataunitywebplayerloadernpUnity3D32.dll FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.111npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.115npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:program filesjavajre6binnew_pluginnpdeployJava1.dll FF - plugin: c:program filesmozilla firefoxpluginsnpdeployJava1.dll FF - plugin: c:program filespando networksmedia boosternpPandoWebPlugin.dll FF - plugin: c:program filestracker softwarepdf viewernpPDFXCviewNPPlugin.dll FF - plugin: c:program filesveetleplayernpvlc.dll FF - plugin: c:program filesveetlepluginsnpVeetle.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_3_300_265.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 Ramdisk;Ramdisk [ QSoft ];c:windowssystem32driversRAMDisk.sys [2010-11-26 8192] R1 avkmgr;avkmgr;c:windowssystem32driversavkmgr.sys [2011-10-20 36000] R2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler;c:program filesaviraantivir desktopsched.exe [2011-10-20 86224] R2 AntiVirService;Avira Realtime Protection;c:program filesaviraantivir desktopavguard.exe [2011-10-20 110032] R2 avgntflt;avgntflt;c:windowssystem32driversavgntflt.sys [2011-10-20 83392] R2 Skype C2C Service;Skype C2C Service;c:documents and settingsall usersapplication dataskypetoolbarsskype c2c servicec2c_service.exe [2012-7-5 3048136] S2 gupdate;Услуга Google Update (gupdate);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2012-3-24 136176] S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2012-7-3 160944] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-4-4 250056] S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2012-3-24 136176] . =============== File Associations =============== . FileExt: .txt: Applicationswordpad.exe="c:program fileswindows ntaccessoriesWORDPAD.EXE" "%1" [userChoice] . =============== Created Last 30 ================ . 2012-07-16 10:26:32 -------- d-----w- c:program filesFreeSpacer 2012-07-16 10:18:45 -------- d-sh--w- C:found.000 2012-07-16 09:29:45 -------- d-----r- c:program filesSkype 2012-07-09 14:17:56 -------- d-----w- c:documents and settingsuserapplication dataUnity 2012-07-05 15:45:34 5030088 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxextensions{82af8dca-6de9-405d-bd5e-43525bdad38a}componentsSkypeFfComponent.dll 2012-06-28 07:14:38 -------- d-----w- c:documents and settingsuserlocal settingsapplication dataUnity 2012-06-20 09:45:59 15757792 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxxul.dll 2012-06-20 06:59:03 -------- d-----w- c:documents and settingsuserlocal settingsapplication dataPMB Files 2012-06-20 06:58:08 -------- d-----w- c:documents and settingsall usersapplication dataPMB Files 2012-06-20 06:56:18 -------- d-----w- c:program filesPando Networks . ==================== Find3M ==================== . 2012-07-12 07:36:52 70344 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-07-12 07:36:52 426184 ----a-w- c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2012-05-09 05:57:36 83392 ----a-w- c:windowssystem32driversavgntflt.sys . ============= FINISH: 15:18:27,93 =============== Attach.txt не беше генериран.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Четох темата ти в другия раздел . Преинсталира скайп-а и не се оправи така ли ? Лога нека си остане тук за да могат да го погледнат колегите ,но ако сложиш една снимка на процесите си в таска мениджъра също ще е добре ,може да се види и на пръв поглед за няккой странен процес .

Ето какво е обяснението за грешката която ти излиза :

Грешка по време на работа 53 е често срещан проблем на Windows, която показва, че има липсващ компонент на Windows Грешката се случва, когато файлът е случайно скрит от системата или когато не се намира в правилното му пътя за търсене. DLL файл

.

Този проблем най-вече се отнася за динамични връзка библиотека файлове, които са необходими от Windows, за да изпълнява повечето функции. Вие трябва да разрешаване на въпроси, свързани с конкретни. DLL файл причинява проблеми да бъдат в състояние да правя далеч с грешка по време на работа 53.

Какво причинява Runtime грешка 53?

Когато срещнете тази грешка, сигнал, като това ще бъде показан на екрана ви:

Файлът не е намерен (yourfile.dll). "

Грешката уведомлението се казва, че сигурно. DLL файл липсва. Windows очаква досието да бъде по определен път за търсене, но когато тя се опитва да го използвате, файлът е изчезнал.

.

Файлът е могло да бъде случайно, скрит от системата или от някой, който използва компютъра. От друга страна, този проблем може да бъде причинена и от грешки вътре в регистър - що се отнася до някои от най-важните настройки, съхранявани там. Трябва да я отстраните, за да оправи проблема, който може да се постигне, като използвате стъпките, изброени следващия.

Как да се определи Runtime грешка 53

Стъпка 1 - Търсене за споменатите файла на вашия компютър

Грешката ще докладва липсващия файл в системата ви.

.

Можете да търсите за да видите дали файлът е бил скрит в друго населено място. Ако файлът е просто са били "загубени", можете да поправите грешката, като го локализиране и връщането към първоначалното си местоположение. За да намерите липсващ файл, ето какво трябва да правите:

 • Щракнете върху Start (Старт)
 • Търсене за Windows XP, или да щракнете върху иконата My Computer, за Vista или Windows 7
 • В полето за търсене въведете името на файла, който искате да намерите и натиснете ENTER
 • Изчакайте да завърши процеса за търсене
 • След като са представени резултатите от процеса на търсене, копирате файла, като го изберете и натиснете CTRL + С клавишите или щракнете с десния бутон върху файла и изберете Копиране.

Стъпка 2 - копирате файла в "C :/ Windows/System32" Папка

Файлът, който Windows се съобщава като липсващи първоначално е бил намира в "C :/ Windows/System32" папка. Необходимо е да се поставят обратно тук, за да стигнете до това място и да поставите файл обратно в него, и след това да се пререгистрират до Windows. За да направите това, можете да следвате тези прости стъпки:

 • Click Start

  Щракнете върху Start (Старт)
 • Всички програми
 • Намерете Аксесоари> Windows Explorer
 • В лявата част на прозореца, отидете да стигнете до "C :/ Windows/System32"
 • Веднъж на правилното място, в десния панел щракнете с десния бутон и изберете Paste

Файлът вече е на правилното място, но трябва да се пререгистрират с Windows:

 • Отворете командния ред, като щракнете върху Старт
 • Изберете Run
 • .

  Тип "CMD" и натиснете ОК. За Vista и Windows 7, просто щракнете върху Start (Старт) и напишете "CMD" в полето за търсене
 • Вид "regsvr32 <filename.extension> за" в черния прозорец и натиснете Въведете
 • Затворете на Command Prompt
 • Рестартирайте компютъра си

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Намерих файла и го копирах в system32. После отидох на Run, избрах cmd, отвори се прозореца и сега какво трябва да запиша - regsvr<shfolder.dll>

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Намерих файла и го копирах в system32. После отидох на Run, избрах cmd, отвори се прозореца и сега какво трябва да запиша - regsvr<shfolder.dll>

Да ,това трябва да запишеш само че точното изписване е regsvr32....... и даваш Enter .След потвърждение за извършената операция затваряш Command Prompt и рестартираш .

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Не знам дали е тук мястото да питам за моя проблем, но не знам къде. Така, дадох си МП3, което става и за флашка на 1 приятелка да качва разни неща и сега нищо не мога да кача или да изтрия, защото имам някакво write-protection. Казаха ми, че се махало с форматиране, но не стана. Яко е забило нещо. Ако някой се е сблъсквал със същия проблем да помага, защото за нищо не мога да си ползвам плейъра. :(:ohmy:


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.