Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

gotiniarbb

Проблем с Фейсбук

Препоръчан отговор


Здравейте Всички данни в Фейсбук са изчезнали с изключение на началната страница .Не е възможна никаква дейност .Не разполагам с к. дискове с моята програма DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 9.0.8112.16421 Run by Salam at 10:04:39 on 2012-07-21 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1033.18.2047.1247 [GMT 3:00] . AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0} SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2012 *Disabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D} SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} FW: AVG Internet Security 2012 *Disabled* {621CC794-9486-F902-D092-0484E8EA828B} . ============== Running Processes ================ . C:\Windows\system32\wininit.exe C:\Windows\system32\lsm.exe C:\Windows\system32\nvvsvc.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe C:\Windows\system32\nvvsvc.exe C:\Windows\System32\spoolsv.exe C:\Windows\system32\taskhost.exe C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe C:\Windows\system32\Dwm.exe C:\Windows\Explorer.EXE C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe C:\Program Files\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\11.0.2\ToolbarUpdater.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe C:\Program Files\AVG\AVG2012\avgtray.exe C:\Program Files\AVG Secure Search\vprot.exe C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe C:\Windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe D:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin C:\Windows\system32\CNAB4RPK.EXE C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe C:\Program Files\Opera\opera.exe C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe C:\Windows\system32\taskeng.exe C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA Updatus\daemonu.exe C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE C:\Windows\system32\conhost.exe C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation . ============== Pseudo HJT Report =============== . uStart Page = hxxp://www.daemon-search.com/startpage uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie uSearch Page = hxxp://www.google.com uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s uURLSearchHooks: UrlSearchHook Class: {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll uURLSearchHooks: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:\program files\utorrentcontrol2\prxtbuTor.dll mURLSearchHooks: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:\program files\utorrentcontrol2\prxtbuTor.dll BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll BHO: AVG Do Not Track: {31332EEF-CB9F-458F-AFEB-D30E9A66B6BA} - c:\program files\avg\avg2012\avgdtiex.dll BHO: AVG Safe Search: {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - c:\program files\avg\avg2012\avgssie.dll BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\program files\spybot - search & destroy\SDHelper.dll BHO: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:\program files\utorrentcontrol2\prxtbuTor.dll BHO: AVG Security Toolbar: {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - c:\program files\avg secure search\11.0.0.9\AVG Secure Search_toolbar.dll BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll BHO: Ask Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll TB: Ask Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll TB: : {E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} - LocalServer32 - TB: uTorrentControl2 Toolbar: {687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03} - c:\program files\utorrentcontrol2\prxtbuTor.dll TB: DAEMON Tools Toolbar: {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - c:\program files\daemon tools toolbar\DTToolbar.dll TB: AVG Security Toolbar: {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - c:\program files\avg secure search\11.0.0.9\AVG Secure Search_toolbar.dll TB: Ask Toolbar: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - c:\program files\ask.com\GenericAskToolbar.dll TB: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:\program files\utorrentcontrol2\prxtbuTor.dll TB: DAEMON Tools Toolbar: {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - c:\program files\daemon tools toolbar\DTToolbar.dll uRun: [spybotSD TeaTimer] c:\program files\spybot - search & destroy\TeaTimer.exe uRun: [skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /minimized /regrun uRun: [DAEMON Tools Lite] "d:\program files\daemon tools lite\daemon.exe" -autorun mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe" mRun: [AVG_TRAY] "c:\program files\avg\avg2012\avgtray.exe" mRun: [vProt] "c:\program files\avg secure search\vprot.exe" mRun: [ApnUpdater] "c:\program files\ask.com\updater\Updater.exe" mRun: [APSDaemon] "c:\program files\common files\apple\apple application support\APSDaemon.exe" mRun: [Monitor] c:\windows\pixart\pac207\Monitor.exe mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe" mRun: [ROC_roc_dec12] "c:\program files\avg secure search\ROC_roc_dec12.exe" /PROMPT /CMPID=roc_dec12 mRun: [spybot-S&D Cleaning] "c:\program files\spybot - search & destroy 2\SDCleaner.exe" /autoclean mRun: [Malwarebytes' Anti-Malware] "c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbamgui.exe" /starttray StartupFolder: c:\users\salam\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\openof~1.lnk - c:\program files\openoffice.org 3\program\quickstart.exe StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\CANONL~1.LNK - mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableLUA = dword:0 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0 IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200 IE: Free YouTube to MP3 Converter - c:\users\salam\appdata\roaming\dvdvideosoftiehelpers\freeyoutubetomp3converter.htm IE: {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - {68BCFFE1-A2DA-4B40-9068-87ECBFC19D16} - c:\program files\avg\avg2012\avgdtiex.dll IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\program files\spybot - search & destroy\SDHelper.dll . INFO: HKCU has more than 50 listed domains. If you wish to scan all of them, select the 'Force scan all domains' option. . . INFO: HKLM has more than 50 listed domains. If you wish to scan all of them, select the 'Force scan all domains' option. . DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0029-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_29-windows-i586.cab DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab TCP: NameServer = 46.40.72.13 46.40.72.9 TCP: Interfaces\{2D46DD8F-8620-4CA7-9B6F-CE7919E7B6C8} : DHCPNameServer = 46.40.72.13 46.40.72.9 Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg2012\avgpp.dll Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\program files\common files\skype\Skype4COM.dll Handler: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - c:\program files\common files\avg secure search\viprotocolinstaller\11.0.2\ViProtocol.dll Notify: !SASWinLogon - c:\program files\superantispyware\SASWINLO.DLL SSODL: WebCheck - SEH: SABShellExecuteHook Class - {5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA} - Hosts: 127.0.0.1 www.spywareinfo.com . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 AVGIDSHX;AVGIDSHX;c:\windows\system32\drivers\avgidshx.sys [2012-4-19 24896] R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [2012-1-31 31952] R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2012-2-22 235216] R1 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2011-12-23 41040] R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2012-3-19 301248] R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\avg\avg2012\avgwdsvc.exe [2012-2-14 193288] R2 MBAMService;MBAMService;c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbamservice.exe [2012-8-13 655944] R2 nvUpdatusService;NVIDIA Update Service Daemon;c:\program files\nvidia corporation\nvidia updatus\daemonu.exe [2011-10-13 2253120] R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\spybot - search & destroy\SDWinSec.exe [2012-2-26 1153368] R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\nvidia corporation\3d vision\nvSCPAPISvr.exe [2011-9-22 381248] R2 vToolbarUpdater11.0.2;vToolbarUpdater11.0.2;c:\program files\common files\avg secure search\vtoolbarupdater\11.0.2\ToolbarUpdater.exe [2012-5-14 932736] R3 AtcL001;NDIS Miniport Driver for Atheros L1 Gigabit Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\l160x86.sys [2009-6-25 47104] R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\avgidsdriverx.sys [2011-12-23 139856] R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\avgidsfilterx.sys [2011-12-23 24144] R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\avgidsshimx.sys [2011-12-23 17232] R3 MBAMProtector;MBAMProtector;c:\windows\system32\drivers\mbam.sys [2012-2-27 22344] R3 PAC207;VideoCAM GE111;c:\windows\system32\drivers\PFC027.SYS [2006-12-5 507136] S2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\avg\avg2012\avgidsagent.exe [2012-7-4 5160568] S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2011-10-13 136176] S2 SkypeUpdate;Skype Updater;c:\program files\skype\updater\Updater.exe [2012-2-29 158856] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\macromed\flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-7-21 250056] S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-14 229888] S3 dmvsc;dmvsc;c:\windows\system32\drivers\dmvsc.sys [2010-11-21 62464] S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2011-10-13 136176] S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2010-11-21 15872] S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;c:\windows\system32\drivers\Synth3dVsc.sys [2010-11-21 77184] S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;c:\windows\system32\drivers\terminpt.sys [2010-11-21 25600] S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2010-11-21 52224] S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 27264] S3 tsusbhub;tsusbhub;c:\windows\system32\drivers\tsusbhub.sys [2010-11-21 112640] S3 WatAdminSvc;WatAdminSvc;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2011-10-13 1343400] . =============== Created Last 30 ================ . 2012-07-21 06:46:41 426184 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe 2012-07-20 20:40:39 -------- d-----w- c:\users\salam\appdata\local\Apps 2012-07-08 08:08:51 -------- d-----w- c:\users\salam\appdata\local\RockMelt 2012-06-29 12:26:37 -------- d-----w- c:\users\salam\appdata\roaming\NVIDIA 2012-06-29 12:17:50 -------- d-----w- c:\programdata\DAEMON Tools Lite 2012-06-29 12:17:29 -------- d-----w- c:\program files\DAEMON Tools Toolbar 2012-06-29 12:15:15 721904 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\sptd.sys 2012-06-29 12:15:03 -------- d-----w- c:\users\salam\appdata\roaming\DAEMON Tools Lite 2012-06-29 12:02:47 -------- d-----w- c:\users\salam\appdata\local\CRE 2012-06-29 12:02:44 -------- d-----w- c:\program files\Conduit 2012-06-29 12:02:42 -------- d-----w- c:\users\salam\appdata\local\Conduit 2012-06-29 12:02:41 -------- d-----w- c:\program files\uTorrentControl2 . ==================== Find3M ==================== . 2012-07-21 06:46:41 70344 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl 2012-07-03 10:46:44 22344 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys . ============= FINISH: 10:04:47,70 =============== . UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows 7 Ultimate Boot Device: \Device\HarddiskVolume1 Install Date: 13.10.2011 г. 10:44:22 System Uptime: 21.7.2012 г. 09:45:16 (1 hours ago) . Motherboard: ASUSTeK Computer INC. | | P5K Processor: Intel® Core2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz | LGA775 | 2331/333mhz . ==== Disk Partitions ========================= . A: is Removable C: is FIXED (NTFS) - 63 GiB total, 42,44 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 216 GiB total, 176,358 GiB free. E: is CDROM () F: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Description: Standard PS/2 Keyboard Device ID: ACPI\PNP0303\4&20D7719E&0 Manufacturer: (Standard keyboards) Name: Standard PS/2 Keyboard PNP Device ID: ACPI\PNP0303\4&20D7719E&0 Service: i8042prt . ==== System Restore Points =================== . RP95: 15.7.2012 г. 15:11:14 - Scheduled Checkpoint . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Reader 8.1.1 Apple Application Support Apple Mobile Device Support Apple Software Update Ask Toolbar Ask Toolbar Updater AVG 2012 BackgammonMasters Client Canon LBP2900 DAEMON Tools Toolbar File Type Assistant FoxTab PDF Converter Free Audio Converter version 5.0.10.423 Free YouTube to MP3 TURBO Converter 2011 Google Chrome Google Earth Google Update Helper Java Auto Updater Java 6 Update 29 Malwarebytes Anti-Malware version 1.62.0.1300 Microsoft Office Access MUI (English) 2007 Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office Excel MUI (English) 2007 Microsoft Office Groove MUI (English) 2007 Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007 Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007 Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007 Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007 Microsoft Office Proof (English) 2007 Microsoft Office Proof (French) 2007 Microsoft Office Proof (Spanish) 2007 Microsoft Office Proofing (English) 2007 Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared MUI (English) 2007 Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007 Microsoft Office Word MUI (English) 2007 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 Nero 8 Micro 8.3.2.1 NVIDIA 3D Vision Controller Driver 285.38 NVIDIA 3D Vision Driver 285.38 NVIDIA Control Panel 285.38 NVIDIA Graphics Driver 285.38 NVIDIA Install Application NVIDIA PhysX NVIDIA PhysX System Software 9.11.0621 NVIDIA Stereoscopic 3D Driver NVIDIA Update 1.5.20 NVIDIA Update Components OpenOffice.org 3.3 Opera 12.00 Picasa 3 Skype Click to Call Skype™ 5.8 Spybot - Search & Destroy The KMPlayer (remove only) uTorrentControl2 Toolbar Video CAM GE111 VirtualDJ Home FREE WinX DVD Ripper 5.5.4 . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 20.7.2012 г. 19:50:20, Error: Service Control Manager [7011] - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the lmhosts service. 19.7.2012 г. 22:18:58, Error: Service Control Manager [7011] - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the lmhosts service. 18.7.2012 г. 22:39:44, Error: Service Control Manager [7011] - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the ShellHWDetection service. 18.4.2044 г. 19:46:16, Error: Microsoft-Windows-WER-SystemErrorReporting [1001] - The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x0000001a (0x00041790, 0xc080214a, 0x0000ffff, 0x00000000). A dump was saved in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Report Id: 041844-19437-01. 15.7.2012 г. 17:34:03, Error: bowser [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer 1234-PC that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{2D46DD8F-8620-4CA7-9B6F-CE7919E7B6. The master browser is stopping or an election is being forced. 15.7.2012 г. 14:29:53, Error: bowser [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer 1234-PC that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{2D46DD8F-8620-4CA7-9B6F-CE7919E7B6. The master browser is stopping or an election is being forced. 13.8.2012 г. 22:40:53, Error: Microsoft-Windows-Time-Service [34] - The time service has detected that the system time needs to be changed by -10540785 seconds. The time service will not change the system time by more than 54000 seconds. Verify that your time and time zone are correct, and that the time source time.windows.com,0x9 (ntp.m|0x9|0.0.0.0:123->65.55.21.13:123) is working properly. 13.8.2012 г. 22:33:12, Error: Service Control Manager [7011] - A timeout (30000 milliseconds) was reached while waiting for a transaction response from the Netman service. . ==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Установих че не се отваря АБВ.ПОЩА И Ютуб . пуснах антивирусна` античервеи и нищо !помощ !!!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Пробвахте ли да почистите DNS кеша?

Start Menu => напишете CMD.exe => отворете конзолата и въведете ipconfig /flushdns и натиснете Enter

Рестартирайте компютъра и вижте после как е положението.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Гост

Ако си я написал правилно командата .Windows IP Configuration S

Successfully finished the DNS Resolver Cashe

C:\Users\ kaldata \

Може и също чрез start menu-all programs-accessoaries-command prompt

Ако цвета не ти харесва можеш да напишеш color help и си избираш цвят .Аз си пиша първо color a и после командите .И ако случайно не знаеш кво е команд пронт .Това са команди на windows ,както Linnux има terminal така и window има command pront.и това не е ms-dos

Лапе нещо обърка разделите :D (виждаш ли се къде пишеш?)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.