Премини към съдържанието

  Препоръчан отговор


  dvd записвачката ми LG дава грешка "DMA-driver error, CRC error" при записване ,някой знае ли нещо по въпроса? благодаря предварително

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  dvd записвачката ми LG дава грешка "DMA-driver error, CRC error" при записване ,някой знае ли нещо по въпроса? благодаря предварително

  <{POST_SNAPBACK}>

  Пробвай да сложиш записвачката,на самостоятелен IDE кабел на Secondary IDE.

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  ето и извадката от nero 7-

  pc1000

  cska

  5c80001080000000005666878691

  Windows XP 5.1

  IA32

  WinAspi: -

  ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 г. 13:54:32

  NT-SPTI used

  Nero Version: 7.0.0.0

  Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A100 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0

  Adapter driver: <IDE> HA 1

  Drive buffer : 2048kB

  Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?

  CD-ROM: <HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B>Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0

  Adapter driver: <IDE> HA 1

  === Scsi-Device-Map ===

  DiskPeripheral : ExcelStor Technology J880 atapi Port 0 ID 0 DMA: On

  CdRomPeripheral : HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B atapi Port 0 ID 1 DMA: On

  CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B atapi Port 1 ID 0 DMA: On

  === CDRom-Device-Map ===

  HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B E: CDRom0

  HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B F: CDRom1

  =======================

  AutoRun : 1

  Excluded drive IDs:

  WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte

  ShowDrvBufStat : 0

  BUFE : 0

  Physical memory : 510MB (523056kB)

  Free physical memory: 215MB (220392kB)

  Memory in use : 57 %

  Uncached PFiles: 0x0

  Use Inquiry : 1

  Global Bus Type: default (0)

  Check supported media : Disabled (0)

  27.2.2006

  ISO compilation

  11:58:53 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410

  Iso document burn settings

  ------------------------------------------

  Determine maximum speed : FALSE

  Simulate : FALSE

  Write : TRUE

  Finalize CD : TRUE

  Multisession : FALSE

  Burning mode : DAO

  Mode : 1

  ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)

  Character set : ISO 9660

  Joliet : TRUE

  Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE

  Allow more than 255 characters in path : TRUE

  Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE

  11:58:53 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525

  ReadBuffer-Pipe got 72704KB of Memory

  11:58:53 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124

  Reader running

  11:58:53 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113

  Writer F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running

  11:58:53 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304

  First writeable address = 0 (0x00000000)

  11:58:53 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301

  Turn on Disc-At-Once, using DVD media

  11:58:53 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277

  Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)

  Last address to be written: 2224879 (494:25.04, 4345MB)

  11:58:53 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289

  Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

  11:58:53 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568

  Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B, Media type: DVD-R

  Disc Manufacturer: Prodis - cF01

  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193

  11:58:53 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456

  >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

  =========================================

  11:58:53 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846

  Setup items (after recorder preparation)

  0: TRM_DATA_MODE1 ()

  2 indices, index0 (150) not provided

  original disc pos #0 + 2224880 (2224880) = #2224880/494:25.5

  relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos

  -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2224880 blocks [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]

  --------------------------------------------------------------

  11:58:53 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058

  Prepare recorder [F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO

  DAO infos:

  ==========

  MCN: ""

  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated

  Tracks 1 to 1:

  1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4556554240, ISRC ""

  DAO layout:

  ===========

  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________

  0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00

  0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00

  0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00

  2224880 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00

  11:58:53 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34

  SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME

  11:58:54 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724

  Caching of files started

  11:58:54 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129

  Cache writing successful.

  11:58:54 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724

  Caching of files completed

  11:58:54 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724

  Burn process started at 4x (5 540 KB/s)

  11:58:54 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669

  Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

  11:58:54 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469

  Recording mode: Sequential Recording Mode

  11:58:54 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541

  Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON

  11:58:54 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624

  Start write address at LBA 0

  DVD high compatibility mode: Yes

  11:58:54 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385

  ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----

  Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050

  Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)

  Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)

  Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable

  Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track

  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)

  End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h

  End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)

  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist

  Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h

  Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h

  Media Specific [16..63]:

  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

  00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

  00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................

  11:59:05 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195

  11:59:05.312 - F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B : Queue again later

  11:59:58 #24 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306

  CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)

  Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)

  Sense Code: 0x08

  Sense Qual: 0x03

  CDB Data: 0x2A 00 00 01 5A E0 00 00 20 00 00 00

  Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 10 00 00 00 0C 08 03

  Buffer x09180000: Len x10000

  0x48 00 16 00 F9 FF C2 FF 97 FF AB FF EB FF 25 00

  0x29 00 0B 00 F9 FF 33 00 87 00 97 00 37 00 89 FF

  0xF9 FE 80 FE 7D FE AC FE 1C FF 38 FF 6A FF 97 FF

  11:59:58 #25 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 302

  DMA-driver error, CRC error

  F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B

  11:59:58 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228

  all writers idle, stopping conversion

  11:59:59 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222

  conversion idle, stopping reader

  11:59:59 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866

  EndDAO: Last written address was 88799

  12:00:17 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724

  Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)

  Existing drivers:

  File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 14.9.2005 г. 21:17:44 (Prassi/Veritas driver for win 2K)

  Registry Keys:

  HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  мисля че проблема ми не е софтуерен а хардуерен ,защото преинсталирах уиндоса и пак сащото, а до няколко месеца си записваше всичко без проблеми. а иначе каде мога да разбера за този драивер дали е упгреиднат, и от каде да изтегля по нова версия? И може ли да е от недобра вразка на кабелите от сд-то кам дъното? защото компа ми е запечатан а не ми се оставя в фирмата ,защото трябва да го оставям няколко дена

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Пробвай да обновиш драйверите за чипсета (NForce, VIA, SiS) и да записваш с друга програма (напр. Copy2DVD)...


  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  добре де до няколко месеца как работеше с същите драивери? 99% използват нерото за записване ,една доказана програма, а щом тя не работи значи проблема е сериозен ,защото преинсталирах и уиндоса и сложих неро 7 и пак дава същата грешка

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  проблемът се оказа прегънат, можеби и пречупен кабел на cd-то! благодаря на всички които се опитаха да помогнат!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  А би ли ми казал дали е възможно да има някакъв друг проблем освен този че има скъсан кабел... защото аз имам същата, абсолютно същата записвачка, и от както я купих ми дава същия проблем...върнах я, но ми казаха че е наред и може ми проблема е в моя компютър..тогава си преинсталирах windows-а, но проблема си остава... :/ Благодаря предварително :help:

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.