Премини към съдържанието

  Препоръчан отговор

  krasnika^    27

  Здравейте, бихте ли ми казали дали имам повод за притеснение. Клавиатурата ми и мишката отказват на моменти, което ме навежда на мисълта че е заразена машината. Работи бавно и ми дава на моменти син екран. Прилагам логовете:

  DDS:

   

  DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 
  Internet Explorer: 8.0.6001.18702
  Run by MONI at 14:35:59 on 2013-05-11
  Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1251.359.1033.18.894.97 [GMT 3:00]
  .
  AV: Avira Desktop *Enabled/Updated* {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}
  .
  ============== Running Processes ================
  .
  C:WINDOWSExplorer.EXE
  C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe
  C:Program FilesAviraAntiVir Desktopsched.exe
  C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavguard.exe
  C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedVS7DEBUGMDM.EXE
  C:WINDOWSSystem32PAStiSvc.exe
  C:Program FilesTeamViewerVersion8TeamViewer_Service.exe
  C:Program FilesVIAVIAudioiHDADeckHDeck.exe
  C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe
  C:Program FilesSkypePhoneSkype.exe
  C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
  C:Program FilesTeamViewerVersion8TeamViewer.exe
  C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavshadow.exe
  C:Program FilesTeamViewerVersion8tv_w32.exe
  C:WINDOWSSystem32alg.exe
  C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
  C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
  C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
  C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe
  c:program filesteamviewerversion8TeamViewer_Desktop.exe
  C:Program FilesGoogleChromeApplicationchrome.exe
  C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe
  C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k DcomLaunch
  C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k rpcss
  C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs
  C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService
  C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService
  C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService
  C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k imgsvc
  .
  ============== Pseudo HJT Report ===============
  .
  uStart Page = hxxp://www1.delta-search.com/?affID=119529&babsrc=HP_ss&mntrId=5C83002268826863
  BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:program filescommon filesadobeacrobatactivexAcroIEHelperShim.dll
  uRun: [skype] "c:program filesskypephoneSkype.exe" /minimized /regrun
  uRun: [ctfmon.exe] c:windowssystem32ctfmon.exe
  mRun: [HDAudDeck] c:program filesviaviaudioihdadeckHDeck.exe 1
  mRun: [avgnt] "c:program filesaviraantivir desktopavgnt.exe" /min
  dRun: [CTFMON.EXE] c:windowssystem32CTFMON.EXE
  uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
  uPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863
  uPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0
  mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863
  mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323
  mPolicies-Explorer: NoDrives = dword:0
  mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:323
  mPolicies-Explorer: NoDriveAutoRun = dword:67108863
  IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office11EXCEL.EXE/3000
  IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}
  IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe
  TCP: NameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40
  TCP: Interfaces{A48477B5-DFB6-4E66-93CA-3491DD09FD48} : DHCPNameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40
  Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll
  SecurityProviders: SecurityProviders = msapsspc.dll, schannel.dll, credssp.dll, digest.dll, msnsspc.dll
  LSA: Security Packages =  kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg
  mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication26.0.1410.64installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
  .
  ================= FIREFOX ===================
  .
  FF - ProfilePath - c:documents and settingsmoniapplication datamozillafirefoxprofiles5w3wuf8l.default
  FF - plugin: c:documents and settingsall usersapplication datanexoneungmnpNxGameeu.dll
  FF - plugin: c:program filesadobereader 9.0readerairnppdf32.dll
  FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.145npGoogleUpdate3.dll
  FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_5_502_135.dll
  .
  ---- FIREFOX POLICIES ----
  FF - user.js: extensions.tuvaro.hpOld0 - 
  FF - user.js: extensions.tuvaro.tlbrSrchUrl - hxxp://tuvaro.com/ws/?source=9e9471a2&tbp=main&toolbarid=base&u=5c8395d3000000000000002268826863&q=
  FF - user.js: extensions.tuvaro.id - 5c8395d3000000000000002268826863
  FF - user.js: extensions.tuvaro.appId - {2768469C-717B-401F-8532-C6D88BAE0339}
  FF - user.js: extensions.tuvaro.instlDay - 15812
  FF - user.js: extensions.tuvaro.vrsn - 1.8.17.1
  FF - user.js: extensions.tuvaro.vrsni - 1.8.17.1
  FF - user.js: extensions.tuvaro.vrsnTs - 1.8.17.114:03:46
  FF - user.js: extensions.tuvaro.prtnrId - tuvaro
  FF - user.js: extensions.tuvaro.prdct - tuvaro
  FF - user.js: extensions.tuvaro.aflt - orgnl
  FF - user.js: extensions.tuvaro.smplGrp - none
  FF - user.js: extensions.tuvaro.tlbrId - base
  FF - user.js: extensions.tuvaro.instlRef - 9e9471a2
  FF - user.js: extensions.tuvaro.dfltLng - 
  FF - user.js: extensions.tuvaro.excTlbr - false
  FF - user.js: extensions.tuvaro.ffxUnstlRst - false
  FF - user.js: extensions.tuvaro.admin - false
  FF - user.js: extensions.tuvaro.cam - 
  FF - user.js: extensions.tuvaro.autoRvrt - false
  FF - user.js: extensions.tuvaro.rvrt - false
  FF - user.js: extensions.tuvaro.hmpg - true
  FF - user.js: extensions.tuvaro.hmpgUrl - hxxp://tuvaro.com/ws/?source=9e9471a2&tbp=homepage&toolbarid=base&u=5c8395d3000000000000002268826863
  FF - user.js: extensions.tuvaro.dfltSrch - true
  FF - user.js: extensions.tuvaro.srchPrvdr - Tuvaro
  FF - user.js: extensions.tuvaro.kw_url - hxxp://tuvaro.com/ws/?source=9e9471a2&tbp=url&toolbarid=base&u=5c8395d3000000000000002268826863&q=
  FF - user.js: extensions.tuvaro.dnsErr - true
  FF - user.js: extensions.tuvaro.newTab - true
  FF - user.js: extensions.tuvaro.newTabUrl - chrome://tuvaro/content/new browser tab.html?source=9e9471a2&tbp=tab&u=5c8395d3000000000000002268826863
  FF - user.js: extensions.delta.tlbrSrchUrl - 
  FF - user.js: extensions.delta.id - 5c8395d3000000000000002268826863
  FF - user.js: extensions.delta.appId - {C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3}
  FF - user.js: extensions.delta.instlDay - 15812
  FF - user.js: extensions.delta.vrsn - 1.8.16.16
  FF - user.js: extensions.delta.vrsni - 1.8.16.16
  FF - user.js: extensions.delta.vrsnTs - 1.8.16.1614:06:01
  FF - user.js: extensions.delta.prtnrId - delta
  FF - user.js: extensions.delta.prdct - delta
  FF - user.js: extensions.delta.aflt - babsst
  FF - user.js: extensions.delta.smplGrp - none
  FF - user.js: extensions.delta.tlbrId - base
  FF - user.js: extensions.delta.instlRef - sst
  FF - user.js: extensions.delta.dfltLng - en
  FF - user.js: extensions.delta.excTlbr - false
  FF - user.js: extensions.delta.ffxUnstlRst - true
  FF - user.js: extensions.delta.admin - false
  FF - user.js: extensions.delta.autoRvrt - false
  FF - user.js: extensions.delta.rvrt - false
  FF - user.js: extensions.delta.newTab - false
  .
  ============= SERVICES / DRIVERS ===============
  .
  R0 mv61xxmm;mv61xxmm;c:windowssystem32driversmv61xxmm.sys [2012-7-12 13616]
  R0 mv64xxmm;mv64xxmm;c:windowssystem32driversmv64xxmm.sys [2012-7-12 5632]
  R0 mvxxmm;mvxxmm;c:windowssystem32driversmvxxmm.sys [2012-7-12 13616]
  R0 nvlegacy;nvlegacy;c:windowssystem32driversnvlegacy.sys [2012-7-12 100736]
  R1 avkmgr;avkmgr;c:windowssystem32driversavkmgr.sys [2013-1-6 37352]
  R2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler;c:program filesaviraantivir desktopsched.exe [2013-1-6 86752]
  R2 AntiVirService;Avira Real-Time Protection;c:program filesaviraantivir desktopavguard.exe [2013-1-6 110816]
  R2 avgntflt;avgntflt;c:windowssystem32driversavgntflt.sys [2013-1-6 84744]
  R2 TeamViewer8;TeamViewer 8;c:program filesteamviewerversion8TeamViewer_Service.exe [2013-3-5 3574624]
  R3 MonitorFunction;Driver for Monitor;c:windowssystem32driversTVMonitor.sys [2013-2-3 13304]
  R3 PAC207;SoC PC-Camer@;c:windowssystem32driverspfc027.sys [2005-2-24 162176]
  R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:windowssystem32driversviahduaa.sys [2012-12-8 279680]
  S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-1-12 116648]
  S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);c:program filesgoogleupdateGoogleUpdate.exe [2013-1-12 116648]
  S3 vtany;vtany;??c:windowsvtany.sys --> c:windowsvtany.sys [?]
  S3 xhunter1;xhunter1;??c:windowsxhunter1.sys --> c:windowsxhunter1.sys [?]
  S4 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:windowssystem32macromedflashFlashPlayerUpdateService.exe [2012-7-12 250808]
  S4 SkypeUpdate;Skype Updater;c:program filesskypeupdaterUpdater.exe [2013-2-28 161384]
  .
  =============== Created Last 30 ================
  .
  2013-04-18 13:37:10 -------- d-----w- c:documents and settingsall usersapplication dataInterAction studios
  2013-04-17 15:58:18 -------- d-----w- c:windowssystem32appmgmt
  2013-04-17 11:05:32 -------- d-----w- c:documents and settingsmoniapplication dataBabylon
  2013-04-17 11:05:32 -------- d-----w- c:documents and settingsall usersapplication dataBabylon
  2013-04-17 11:03:19 -------- d--h--w- c:windowssystem32GroupPolicy
  2013-04-14 00:02:47 1072544 ----a-w- c:windowssystem32nvdrsdb1.bin
  2013-04-14 00:02:47 1072544 ----a-w- c:windowssystem32nvdrsdb0.bin
  2013-04-14 00:02:47 1 ----a-w- c:windowssystem32nvdrssel.bin
  2013-04-14 00:02:08 -------- d-----w- c:program filesNVIDIA Corporation
  2013-04-11 19:20:18 26520 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxplugin-hang-ui.exe
  2013-04-11 19:20:01 96664 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxwebapprt-stub.exe
  2013-04-11 19:20:01 19352 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxxpcom.dll
  2013-04-11 19:20:01 18581400 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxxul.dll
  2013-04-11 19:20:00 92056 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxsmime3.dll
  2013-04-11 19:20:00 867000 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxuninstallhelper.exe
  2013-04-11 19:20:00 272280 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxupdater.exe
  2013-04-11 19:20:00 170232 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxwebapp-uninstaller.exe
  2013-04-11 19:20:00 157080 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxssl3.dll
  2013-04-11 19:20:00 152472 ----a-w- c:program filesmozilla firefoxsoftokn3.dll
  .
  ==================== Find3M  ====================
  .
  2013-03-27 15:22:35 84744 ----a-w- c:windowssystem32driversavgntflt.sys
  2013-03-27 15:22:35 37352 ----a-w- c:windowssystem32driversavkmgr.sys
  2013-03-08 08:35:47 293376 ----a-w- c:windowssystem32winsrv.dll
  2013-03-07 03:23:36 2070016 ----a-w- c:windowssystem32ntkrnlpa.exe
  2013-03-07 01:31:48 2193536 ----a-w- c:windowssystem32ntoskrnl.exe
  2013-03-02 02:05:19 920064 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll
  2013-03-02 02:05:18 43520 ----a-w- c:windowssystem32licmgr10.dll
  2013-03-02 02:05:18 1469440 ----a-w- c:windowssystem32inetcpl.cpl
  2013-03-02 01:31:30 1876224 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys
  2013-03-02 01:08:57 385024 ----a-w- c:windowssystem32html.iec
  2013-02-12 00:32:23 12928 ----a-w- c:windowssystem32driversusb8023.sys
  .
  ============= FINISH: 14:37:09,76 ===============
   
  Attach:
   
  .
  UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
  IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
  .
  DDS (Ver_2011-09-30.01)
  .
  Microsoft Windows XP Professional
  Boot Device: DeviceHarddiskVolume1
  Install Date: 07.5.2005 г. 18:24:05
  System Uptime: 11.5.2013 г. 12:55:05 (2 hours ago)
  .
  Motherboard: FOXCONN |  | M61PMV
  Processor: AMD Sempron Processor LE-1200 | AMD Sempron Processor LE-1200 | 2109/201mhz
  .
  ==== Disk Partitions =========================
  .
  A: is Removable
  C: is FIXED (NTFS) - 68 GiB total, 59,224 GiB free.
  D: is FIXED (NTFS) - 165 GiB total, 146,672 GiB free.
  E: is CDROM ()
  .
  ==== Disabled Device Manager Items =============
  .
  ==== System Restore Points ===================
  .
  No restore point in system.
  .
  ==== Installed Programs ======================
  .
  µTorrent
  Пакет за езиков интерфейс на Windows
  Adobe Flash Player 11 ActiveX
  Adobe Flash Player 11 Plugin
  Adobe Reader 9.5.0 - Bulgarian
  Avira Free Antivirus
  CCleaner
  Chicken Invaders 3 Free Trial
  Compatibility Pack for the 2007 Office system
  Dekaron
  Diner Dash - Hometown Hero
  Google Chrome
  Google Update Helper
  K-Lite Codec Pack 8.4.0 (Standard)
  Microsoft Office 2003 Bulgarian User Interface Pack
  Microsoft Office File Validation Add-In
  Microsoft Office Professional Edition 2003
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148
  Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
  Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219
  Mozilla Firefox 20.0.1 (x86 bg)
  MSXML 4.0 SP3 Parser (KB2758694)
  Nero 7 Micro
  NVIDIA Drivers
  OnScreenKeys 5.0.48
  PC Camer@
  Platform
  REALTEK GbE & FE Ethernet PCI NIC Driver
  Realtek High Definition Audio Driver
  Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2744842)
  Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2761465)
  Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2792100)
  Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2797052)
  Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2799329)
  Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2809289)
  Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2817183)
  Security Update for Windows XP (KB2808735)
  Security Update for Windows XP (KB2813170)
  Security Update for Windows XP (KB2820917)
  Skype™ 6.3
  TeamViewer 8
  The KMPlayer (remove only)
  VIA п»ї
  WebFldrs XP
  Winamp
  WinRAR 4.01 (32-битова версия)
  .
  ==== Event Viewer Messages From Past Week ========
  .
  07.5.2013 г. 13:16:53, error: Service Control Manager [7031]  - The Avira Real-Time Protection service terminated unexpectedly.  It has done this 1 time(s).  The following corrective action will be taken in 0 milliseconds: Restart the service.
  07.5.2013 г. 13:16:53, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for FailureActions with the following error:  Access is denied.
  07.5.2013 г. 13:16:53, error: Service Control Manager [7006]  - The ScRegSetValueExW call failed for FailureActions with the following error:  Access is denied.
  .
  ==== End Of File ===========================
   

  Благодаря  :)

   

  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  B-boy/StyLe/    19462

  Здравейте,

   

  Извинете за забавянето.

  Може ли да архивирате файловете от папката C:Windowsminidump и да ги качите на хост по-избор.

  Публикувайте линк за download в следващия си пост.

   

  Поздрави!

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  krasnika^    27

  Здравейте,

   

  Извинете за забавянето.

  Може ли да архивирате файловете от папката C:Windowsminidump и да ги качите на хост по-избор.

  Публикувайте линк за download в следващия си пост.

   

  Поздрави!

  Привет, ето линк към архива: http://dox.bg/files/dw?a=7813a0da6a

  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  B-boy/StyLe/    19462

  Здравейте,

   

   

  Прегледах дъмп файловете и всички се дължат на драйвъра на VIA за звука:

   

  Probably caused by : viahduaa.sys ( viahduaa+19e60 )

   

  Нека да видим каква е вашаха хардуерна конфигурация за да обновим драйвъра до последната му версия.

   

  Свалете програмата Публикувано изображениеHWiNFO32

  След успешна инсталация и стартиране, ще се появи следния прозорец:
  Публикувано изображение

  Натиснете Run.

  Изчакайте търпеливо. След това изберете Save Report и HTML формат и натиснете Browse.

  Посочете вашия десктоп и натиснете Next.

  Ще се появява се Report Filter, изберете Finish.

  Публикувано изображение

  На десктопа ще се появи HTML файл с име "User Name", където "User Name" е името на компютъра Ви (например файла от снимката се казва HOLLER-PC.HTM). Качете файла тук и публикувайте линка за download в следващия си пост.


  И един от дъмповете се дължи на следното:

   

  Probably caused by : memory_corruption

   

  За тестване на РАМ паметта може да опитате с Memtest86+ 4.20
  Разархивирайте архива и запишете ISO файла с Burnaware например за да се получи буутващ диск с опцията Burn Image

  Публикувано изображение
  След това направете от БИОС-а CD/DVD устройството да е първото стартиращо устройство и направете проверка на РАМ паметта.
  Ако теста е успешен не би трябвало да има грешки:

  Публикувано изображение

  За да сте напълно сигурни, че РАМ-а е ок е добре да оставите теста за през нощта за поне едно 8-10 часа и още по-добре извадете всички плочки и оставете само една и ги тествайте една по една.
  Ако бъдат открити грешки ще видите грешки в червен фон подобно на тези:
  Публикувано изображение

  • Харесва ми 3

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  B-boy/StyLe/    19462

  Здравейте,

   

  Чудя се дали направо не можете да си карате само на драйвъра на Реалтек за звука, защото имате два драйвъра:

   

  Realtek HDA Audio Drive
  VIA HDA Audio Drive

   

  На сайта на Foxconn драйвърите са доста стари - от 2009-та

   

  На сайта на VIA намерий два за вашия кодек: VIA VT1708B CE

   

  По-стара, но сертифицирана версия - 10.005D Dated: 25-Jul-2012

   

   

  и  по-нова версия (не сертифицирана, но едва ли ще е проблем) - 10.1200A Dated: 7-Nov-2012

   

  Пробвайте и двата и вижте дали сините екрани ще изчезнат. При възможност обновете и останалите драйвъри (но за предпочитане е да не използвате допълнителен софтуер, защото те често свалят погрешните драйвъри за дадена конфигфурация).

   

  Все пак тествайте и РАМ-а и после пишете как е положението.

   

  Също така да почистим и малко Adware и да проверим за активни гадинки:

   

   

   

  СТЪПКА 1

   

   

  Публикувано изображение Изтеглете и стартирайте програмата AdwCleaner (by Xplode).

  • [*]Затворете всички стартирани програми и браузъри [*]Кликнете два пъти върху
  adwcleaner.exe за да стартирате инструмента. [*]Този път маркирайте Delete [*]Вашият компютър ще се рестартира автоматично. Текстовия файл ще се отвори след рестарта. [*]Моля, да публикувате съдържанието на този лог в отговора си [*]Можете да намерите лога,който автоматично се запомня тук C:AdwCleaner[s1].txt.

   

   

   

  СТЪПКА 2

   

   

   

  Публикувано изображение Моля изтеглете Junkware Removal Tool на вашия десктоп.


  • [*]Спрете временно работата на защитните програми. [*]Стартирайте инструмента
  JRT.exe [*]Ще се отвори ДОС прозорец. Натиснете което и да е копче от клавиатурата. [*]Затворете излишните приложения и всички браузъри и изчакайте проверката да завърши. [*]Ще се появи лог файл (който можете да намерите и ръчно на десктопа с името JRT.txt). [*]Моля копирайте съдържанието на лог файла в следващия си пост.

   

   

   

  СТЪПКА 3

   

   

  Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware

   

  • [*]Кликнете два пъти върху
  mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата. [*]Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish. [*]Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира. [*]Стартирайте програмата и изберете "Perform Quick Scan", след това кликнете на Scan. [*]Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи. [*]Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата. [*]Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected. [*]Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. [*]Прикачете този лог в следващия си коментар в темата.

  Забележка: Ако MalwareBytes'Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поискада рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

   

   

  СТЪПКА 4

   

   

  Публикувано изображение
  1) Изтеглете: ESET Online Scanner
  2) Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe
  3) Сложете отметка на YES, I accept the Terms of Use и изберете Start
  4) Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими.
  5) Уверете се, че има отметки на следните редове, включително и тези от менюто Advanced Settings:

  • [*]
  Scan archives [*]Scan for potentially unwanted applications [*]Scan for potentially unsafe applications [*]Enable Anti-Stealth technology

  Уверете се че, Remove found threats няма отметка!

  И накрая изберете Start

  6) Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции.
  7) След, като сканирането завърши изберете Finish.
  8) Отидете в: C:Program FilesESETESET Online Scanner.

  9) Прикачете лог с името log.txt файла в следващия си пост.

   

   

   

  СТЪПКА 5

   

   

   

  Публикувано изображение
  Изтеглете Security Check от screen317 от този линк или и го запаметете на вашия десктоп.

  • [*]Кликнете два пъти върху
  SecurityCheck.exe и следвайте инструкциите. [*]Накрая, автоматично ще се отвори текстов документ, наречен checkup.txt, моля прикачете го в следващия ви коментар в тази тема.

  • Харесва ми 2

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  krasnika^    27

  Здравейте, ето резултати: 

   

   

  П.С. Снимката е прекалено голяма за да я кача тук, затова ви пускам линк:  

  http://dox.bg/files/dw?a=a70a18da55

   

  AdwCleanerS2.txt

  checkup.txt

  JRT.txt

  log.txt

  Редактирано от krasnika^ (преглед на промените)
  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  B-boy/StyLe/    19462

  Липсва лога от MBAM и за съжаление снимката от Eset не върши работа, защото файловете са с криптирани имена, но щом не пазите лога (както ми писахте по Л.С.) нищо не можем да направим за да видим какво е изтрила програмата след първото стартиране. Втория лог от Есет е чист.

   

  Как е сега положението - обновихте ли драйвърите за звука и продължават ли проблемите заради които отворихте темата?

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  krasnika^    27

  Прикачам липсващия лог. Появи се нов проблем с драйверите на звука - след инсталацията на новия драйвер ( без сертификата) не ми позволява да включа микрофона в предния панел. Машината се държи по - добре. Само да попитам: да махам ли инструментите които ползвахме ? И какво да правя с файловете под карантина ? Благодаря ви.

  mbam-log-2013-04-06 (11-36-38).txt

  Редактирано от krasnika^ (преглед на промените)
  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  krasnika^    27

  Здравейте, файловете на Eset Online Scaner-a и папката в която са инсталирани остана след указаната от вас деинсталация както и карантината на програмата. Компютъра е много "по - пъргав" ако мога така да се изразя. Справихме се успешно с драйверите, и вече всичко е наред. Засега няма сини екрани и едва ли ще има повече проблеми след вашата намеса, за което ви Благодаря :wors: . Проблемите са решени. Само ми укажете начин по който да премахна програмата Eset Online Scaner  безопасно. Поздрави и лека работа :)

  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  krasnika^    27

  Явно прибързах със заключенията относно сините екрани. Днес пак се появи ето кода на грешката: 0x000000D1(0xEB0F6E60,0x00000002,0x00000008,0xEB0F6E60). Бихте ли ми казали от какво може да е ? При рестарт на системата и опит да се затвори доклада за грешка на Microsoft дава пак синя страница с този код:0x000000d1(0xEB161E60,0x00000002,0x00000000,0xEB161E60).

  Редактирано от krasnika^ (преглед на промените)
  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  B-boy/StyLe/    19462

  Най-вероятно причината е в драйвър - и може би отново този на VIA.

   

   

  DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

   

   

   

  Вижте дали има нов dmp файл в папката C:Windowsminidump и ако има го архивирайте.

   

  Ако отново се окаже, че е заради драйвъра на VIA инсталирайте последната версия без сертификата и пробвайте да работите без микрофона или пробвайте изцяло да карате само на драйвърите на Realtek. Щом помагате по TeamViewer-a няма и как да тествате рама от разстояние - но като имате физически достъп до компютъра тествайте плочките на РАМ-а една по една с Memtest, както бях написал по-нагоре.

   

  Също така:

   

  Изтеглете Autoruns и:

   

  • [*]Стартирайте програмата; [*]Изберете
  Options => Filter Options => сложете отметки пред Verify Code Signature и Hide Microsoft Entries; [*]От менюто File -> Refresh; [*]От менюто File -> Save...; [*]Запазете файла някъде с желано от вас име (във формат arn), архивирайте го с програма по желание и го прикачете към темата.

  ПС: Остатъците от Есет можете да изтриете и ръчно.

  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  krasnika^    27

  Сложихме драйвера на производителя ( с който е купено дъното) и за сега има звук. Има нови Дъмп файлове които прилагам към темата, както и резултата от програмата който поискахте. Поздрави :) http://dox.bg/files/dw?a=b5f4cf62a5 - Minidump

  http://dox.bg/files/dw?a=46a1d5d226 Autoruns - резултат

   

   

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  B-boy/StyLe/    19462

  Лошото е, че драйвъра от сайта на производителя, който съм дал е доста стар и може би дори вие в момента сте били със същата версия, която е правила и проблема.

  Според дъмп файловете отново виновен е драйвъра на VIA - viahduaa.sys.

   

  Вариантите са 2.

   

  1. Деинсталирате го и използвате само този на Realtek.

  2. Инсталирате сертифицираната версия, която е по-нова версия от тази на сайта на Foxconn, но и по-стара от несертифицираната версия от сайта на Via.

   

  Поне знаете, къде е проблема! :)

   

  Колкото до Autoruns можете да премахнете следните отметки (не да ги изтриете, а само ги отмаркирайте):

   

  Adobe ARM

  HDAudDeck

   

  И после затворете програмата.

  Изтрийте използваните от нас инструменти. Аз маркирам случая като решен...просто за драйвъра за VIA ако това не помогне не се сещам за друго адекватно решение...

   

  Поздрави!

  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  krasnika^    27

  Здравейте,

   

   

  Прегледах дъмп файловете и всички се дължат на драйвъра на VIA за звука:

   

   

  Нека да видим каква е вашаха хардуерна конфигурация за да обновим драйвъра до последната му версия.

   

  Свалете програмата Публикувано изображениеHWiNFO32

  След успешна инсталация и стартиране, ще се появи следния прозорец:

  Публикувано изображение

  Натиснете Run.

  Изчакайте търпеливо. След това изберете Save Report и HTML формат и натиснете Browse.

  Посочете вашия десктоп и натиснете Next.

  Ще се появява се Report Filter, изберете Finish.

  Публикувано изображение

  На десктопа ще се появи HTML файл с име "User Name", където "User Name" е името на компютъра Ви (например файла от снимката се казва HOLLER-PC.HTM). Качете файла тук и публикувайте линка за download в следващия си пост.

  И един от дъмповете се дължи на следното:

   

   

  За тестване на РАМ паметта може да опитате с Memtest86+ 4.20

  Разархивирайте архива и запишете ISO файла с Burnaware например за да се получи буутващ диск с опцията Burn Image

  Публикувано изображение

  След това направете от БИОС-а CD/DVD устройството да е първото стартиращо устройство и направете проверка на РАМ паметта.

  Ако теста е успешен не би трябвало да има грешки:

  Публикувано изображение

  За да сте напълно сигурни, че РАМ-а е ок е добре да оставите теста за през нощта за поне едно 8-10 часа и още по-добре извадете всички плочки и оставете само една и ги тествайте една по една.

  Ако бъдат открити грешки ще видите грешки в червен фон подобно на тези:

  Публикувано изображение

  С огромно закъснение, за което много се извинявам, бих искал да ви съобщя, че състоянието на системата е много добро. Наложи се да преинсталираме целия компютъра с пълно форматиране и разцепване на харддиска, след което направих теста на РАМ паметта ( както ме посъветвахте - цяла нощ ) резултата е че : няма грешки в паметта, и за момента работи добре, и без сини екрани :)  Още веднъж Благодаря за помощта и положените усилия :)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  B-boy/StyLe/    19462

  Все пак причината бе и си остава в драйвърите на Realtek...и затова го имайте предвид! :)

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове
  krasnika^    27

  :)  точно затова този път съм качил всички без тях :)

  • Харесва ми 1

  Сподели този отговор


  Линк към този отговор
  Сподели в други сайтове

  Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

  Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

  Регистрирайте се

  Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

  Нова регистрация

  Вход

  Имате регистрация? Влезте от тук.

  Вход


  • Подобни теми

   • от (_)(_)=====D
    Здравейте сканирах първо с Malwarebytes free 3.1 откри  заплахи и ги изтрих,след това сканирах с Hitmanpro и тои откри Malware,опитах се да го премахна но нестава.Ако  може да погледнете логовете. Може и мазало да съм направил с това където изтрих.Иначе промени някъкви в системате не усещам.Благодаря предварително.
    FRST.txt
    Addition.txt
   • от chainsmokerbg
    Добър ден! Преди седмица търсех една програма в the pirate bay и сега пускам тема тук . Та имам същият проблем като този потребител - 
    Ползвам Chrome и всеки път, когато пиша нещо в search bar-а ми, ме праща в търсачката на yahoo. Не ми прави никакви проблеми освен, това че трябва всеки път да влизам в Google и така да пиша.. 
    Addition.txt
    FRST.txt
   • от NikolayEB
    Здравейте
    Наскоро системата ми се зарази с не приятни вируси които успях да изчистя но някои от тях не мога. При теглене на анти вирусни програми не ми дава да ги инсталирам като изписва че издателя е забранен или да искам разрешението на администратора (това съм аз). Опитах се да инсталирам MalwareBytes, ESET, Avast но само ми дава Avira и то 2014 версия. 
    Надявам се някои тука да може да ми помогне, последния начин останал да пробвам е да преинсталирам компютъра, което е трудно и време отнемащо.
    Система та ми е Windows 7
     
    Благодаря за четене.
   • от Iv stoench
    След сканиране с Malwarebytes бяха открити следните заплахи.Не съм трил нищо.Ето лога от FRST64

    Addition.txt
   • от Tsvetelin Kirov
    Здравейте не знам дали на правилното място пуснах темата но към проблема.
    От известно време имам проблеми с новата ми машинка. С параметри Windows 8.1 Pro x64 RAM 4GB -DDR3 Video Nvidia Gforce GT-610 2GB.Дъно ASRock H81M-VG4 R2.0
    Procesor Dualcore Intel Pentim G3250 3,2GHZ HradDisc Toshiba  1TB. Bios AMI EDI version P1.30
    След като бе заразена с вирус Trojan House-Woll_32 Generetyck спря да заспива единствено монитора изгасва и до там.
    Вируса бе премахнат с помощта на Maware Bytes - Платената версия и Пробната версия на програмата  Zemana Antimaware.
    Четох какви ли не форуми следвах стъпка по стъпка но без резултат.
    След като отворя CMD (администратор) и впиша 2те команди Powercfg -lastwake и Powercfg -requests.
    Не показва да има причина поради която заспиването да е блокирано.
    Резултат от 2те команди
    http://prikachi.com/images.php?images/12/9154012y.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/15/9154015I.jpg
    Как ли не опитвах да настроя Power Options но не искаше и не искаше.
    Преди вируса Power Options беше настроен по този начин
    http://prikachi.com/images.php?images/19/9154019G.jpg
    http://prikachi.com/images.php?images/18/9154018a.jpg
    Вече не знам какво да правя.
    Понеже бях решил да я спра опцията и след като ръчно го карах да заспива чрез бутона sleep.
    Компютъра заспива но след известно време се събужда сам.
    Периода е различен.Другото което ми направи впечатление тази вечер.
    Компютъра беше приспан към 23:55 докато си гледах клипове на лаптопа към 00:23 се включи сам (което ме стресна) без да се стартира монитора
    Раздвижвайки мишката компютъра се изключи (заспа).
    При условие ,че мишката е забранена да събужда компютъра единствено само клавиатурата може.
    Това ме навежда на мисълта ,че някои чрез този вирус дистанционно управлява машината.Защото не е нормално като раздвижа мишката той пак да заспи.
    Вече 2 месеца и половина се налага да го гася от Power бутона и да си навивам аларми за 3 през нощта да проверявам дали работи, защото се стартира през нощта докато всички спят.
    Компютъра е още в Гаранция Закупен от Технополис извинявам се за рекламата но не ми се иска да им го нося,защото знам колко не компетентни сам и специалистите и ще го държат един месец.А вие сте едни от най добрите за мен.И ви моля  ако може за пореден път да ми окажете помощ за да мога да се наслаждам на геймърската си машинка без да се налага да ставам през нощта да правя проверки и да гася ръчно

     
  • Разглеждащи в момента   0 потребители

   Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

  • Дарение

  ×

  Информация

  Този сайт използва бисквитки (cookies), за най-доброто потребителско изживяване. С използването му, вие приемате нашите Условия за ползване.