Премини към съдържанието
eminem_vr

Натоварване в IDLE на хард диска и забавяне в ОС. Дали имам вирус?

Препоръчан отговор


Здравейте. От известно време забелязах че без да има стартирана каквато и да е програма, хард диска издава доста шумни звуци сякаш се мъчи да чете нещо а като цяло забелязвам известно забавяне на работата на ОС като цяло, главно при отваряне на папки. Веднага си помислих че е проблем от харда, но след редица тестове не можа да се намери лош сектор или какъвто и да е проблем. Дефрагментиран е отново, въпреки че от Windows го дефрагментира автоматично през седмица. Проблема си остава.

 

Ето и логовете: 

 

dds

 

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_AMD64
Internet Explorer: 9.10.9200.16614 BrowserJavaVersion: 10.21.2
Run by Ivo at 3:47:18 on 2013-06-29
Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1026.18.4053.2521 [GMT 3:00]
.
AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {3F839487-C7A2-C958-E30C-E2825BA31FB5}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {84E27563-E198-C6D6-D9BC-D9F020245508}
.
============== Running Processes ===============
.
C:Windowssystem32wininit.exe
C:Windowssystem32lsm.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
C:Program FilesMicrosoft Security ClientMsMpEng.exe
C:Windowssystem32atiesrxx.exe
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
C:Windowssystem32svchost.exe -k GPSvcGroup
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService
C:Windowssystem32atieclxx.exe
C:WindowsSystem32spoolsv.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:Windowssystem32taskeng.exe
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:Program FilesRealtekAudioHDARtkNGUI64.exe
C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe
C:Program Files (x86)Operaopera.exe
C:UsersIvoAppDataLocalAkamainetsession_win.exe
C:UsersIvoAppDataLocalAkamainetsession_win.exe
C:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-StaticMOM.exe
C:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCCC.exe
C:Program Files (x86)LogMeIn Hamachihamachi-2.exe
C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLIDSVC.EXE
C:Program FilesMicrosoft Security ClientNisSrv.exe
C:Windowssystem32SearchIndexer.exe
C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWLIDSvcM.exe
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet
C:Windowssystem32DllHost.exe
C:WindowsservicingTrustedInstaller.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:Windowssystem32SearchProtocolHost.exe
C:Windowssystem32SearchFilterHost.exe
C:Program FilesMicrosoft Security ClientMpCmdRun.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:WindowsSystem32cscript.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.

uProxyOverride = <local>
mWinlogon: Userinit = userinit.exe
BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program Files (x86)Javajre7binssv.dll
BHO: SelectionLinks: {7825CFB6-490A-436B-9F26-4A7B5CFC01A9} -
BHO: Помощник за влизане в акаунт в Microsoft: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program Files (x86)Javajre7binjp2ssv.dll
uRun: [Akamai NetSession Interface] "C:UsersIvoAppDataLocalAkamainetsession_win.exe"
uRun: [Keyboard Inf.] C:UsersIvoAppDataRoaminguTorrentpools.exe
mRun: [startCCC] "C:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCLIStart.exe" MSRun
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
uPolicies-Explorer: NoSecurityTab = dword:1
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1
mPolicies-Explorer: NoSecurityTab = dword:1
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableLUA = dword:0
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0
mPolicies-WindowsSystem: AllowBlockingAppsAtShutdown = dword:0
TCP: NameServer = 213.231.128.30 213.231.128.190 192.168.1.1
TCP: Interfaces{13467995-0116-4A03-A563-CE86DAE45480} : DHCPNameServer = 213.231.128.30 213.231.128.190 192.168.1.1
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program Files (x86)Common FilesSkypeSkype4COM.dll
Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:Program Files (x86)Windows LivePhoto GalleryAlbumDownloadProtocolHandler.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
LSA: Security Packages = kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg pku2u livessp
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "C:Program Files (x86)GoogleChromeApplication27.0.1453.116Installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
x64-BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:Program FilesJavajre7binssv.dll
x64-BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll
x64-BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program FilesJavajre7binjp2ssv.dll
x64-Run: [RTHDVCPL] C:Program FilesRealtekAudioHDARtkNGUI64.exe -s
x64-Run: [MSC] "C:Program FilesMicrosoft Security Clientmsseces.exe" -hide -runkey
x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>
x64-Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - <orphaned>
x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - C:UsersIvoAppDataRoamingMozillaFirefoxProfiles900pkc18.default
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Mixi.DJ Search
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - google.bg
FF - plugin: C:Program Files (x86)GoogleUpdate1.3.21.145npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: C:Program Files (x86)Javajre7binplugin2npjp2.dll
FF - plugin: C:Program Files (x86)Microsoft Silverlight5.1.20125.0npctrlui.dll
FF - plugin: C:WindowsSysWOW64MacromedFlashNPSWF32_11_7_700_224.dll
FF - plugin: C:WindowsSysWOW64npDeployJava1.dll
FF - plugin: C:WindowsSysWOW64npmproxy.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;C:WindowsSystem32driversMpFilter.sys [2013-1-20 230320]
R1 ArcSec;ArcSec;C:WindowsSystem32driversArcSec.sys [2013-5-22 312184]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:WindowsSystem32atiesrxx.exe [2013-3-29 241152]
R2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine;C:Program Files (x86)LogMeIn Hamachihamachi-2.exe [2013-5-15 2467664]
R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;C:WindowsSystem32driversNisDrvWFP.sys [2013-1-20 130008]
R3 amdkmdag;amdkmdag;C:WindowsSystem32driversatikmdag.sys [2013-3-29 11658752]
R3 amdkmdap;amdkmdap;C:WindowsSystem32driversatikmpag.sys [2013-3-29 581120]
R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;C:WindowsSystem32driversAtihdW76.sys [2013-2-14 96768]
R3 NisSrv;Мрежова проверка на Microsoft;C:Program FilesMicrosoft Security ClientNisSrv.exe [2013-1-27 379360]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:WindowsSystem32driversRt64win7.sys [2013-5-22 677480]
S2 BackupStack;Computer Backup (MyPC Backup);C:Program Files (x86)MyPC BackupBackupStack.exe [2013-5-31 32808]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2012-7-9 104912]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorsvw.exe [2012-7-8 123856]
S2 gupdate;Услуга на Google Актуализация (gupdate);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-5-22 136176]
S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:Program Files (x86)SkypeUpdaterUpdater.exe [2013-6-3 162408]
S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2013-5-22 256904]
S3 dmvsc;dmvsc;C:WindowsSystem32driversdmvsc.sys [2011-4-12 71168]
S3 gupdatem;Услуга на Google Актуализация (gupdatem);C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe [2013-5-22 136176]
S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;C:Program Files (x86)Mozilla Maintenance Servicemaintenanceservice.exe [2013-5-22 117144]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:WindowsSystem32driversrdpvideominiport.sys [2013-5-25 19456]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;C:WindowsSystem32driversSynth3dVsc.sys [2011-4-12 88960]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;C:WindowsSystem32driversterminpt.sys [2013-5-25 29696]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:WindowsSystem32driversTsUsbFlt.sys [2013-5-25 57856]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:WindowsSystem32driversTsUsbGD.sys [2013-5-25 30208]
S3 tsusbhub;tsusbhub;C:WindowsSystem32driverstsusbhub.sys [2011-4-12 117248]
S3 WatAdminSvc;Услуга на технологиите за активиране на Windows;C:WindowsSystem32WatWatAdminSvc.exe [2013-5-24 1255736]
S3 WinRing0_1_2_0;WinRing0_1_2_0;C:Program Files (x86)RazerRazer Game BoosterDriverWinRing0x64.sys [2013-6-8 14544]
S3 wolf;wolf;C:AeriaGamesWolfteamavitalwolf64.sys [2013-5-22 82472]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-06-29 00:22:54 53248 ----a-w- C:WindowsSysWow64CSVer.dll
2013-06-29 00:22:00 -------- d-----w- C:Intel
2013-06-29 00:21:03 2080120 ----a-w- C:WindowsSystem32WavesGUILib64.dll
2013-06-29 00:21:02 772224 ----a-w- C:WindowsSystem32SFSS_APO.dll
2013-06-29 00:21:02 2743440 ----a-w- C:WindowsSystem32RtPgEx64.dll
2013-06-29 00:21:02 1561744 ----a-w- C:WindowsSystem32RTSnMg64.cpl
2013-06-29 00:21:01 4187664 ----a-w- C:WindowsSystem32driversRTKVHD64.sys
2013-06-29 00:21:00 8847360 ----a-w- C:WindowsSystem32RCoRes64.dat
2013-06-29 00:21:00 881808 ----a-w- C:WindowsSystem32RtkApi64.dll
2013-06-29 00:21:00 3671184 ----a-w- C:WindowsSystem32RtkAPO64.dll
2013-06-29 00:21:00 1269904 ----a-w- C:WindowsSystem32RTCOM64.dll
2013-06-29 00:21:00 115856 ----a-w- C:WindowsSystem32RCoInstII64.dll
2013-06-29 00:20:59 869752 ----a-w- C:WindowsSystem32MaxxAudioAPOShell64.dll
2013-06-29 00:20:59 7601528 ----a-w- C:WindowsSystem32MaxxAudioRealtek64.dll
2013-06-29 00:20:59 2028920 ----a-w- C:WindowsSystem32MaxxAudioEQ64.dll
2013-06-29 00:20:59 1460600 ----a-w- C:WindowsSystem32MaxxAudioRealtek264.dll
2013-06-29 00:20:58 394616 ----a-w- C:WindowsSystem32MaxxAudioAPO30.dll
2013-06-29 00:20:57 2700896 ----a-w- C:WindowsSystem32FMAPO64.dll
2013-06-29 00:20:56 202336 ----a-w- C:WindowsSystem32AERTAC64.dll
2013-06-28 23:59:57 -------- d-----w- C:Windowsbg
2013-06-28 23:59:33 -------- d-----w- C:Program Files (x86)Microsoft SQL Server Compact Edition
2013-06-28 23:59:04 -------- d-----w- C:WindowsPCHEALTH
2013-06-28 23:55:31 94040 -c--a-w- C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachef7cc8f0e1ce745a04DSETUP.dll
2013-06-28 23:55:31 525656 -c--a-w- C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachef7cc8f0e1ce745a04DXSETUP.exe
2013-06-28 23:55:31 1691480 -c--a-w- C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachef7cc8f0e1ce745a04dsetup32.dll
2013-06-28 23:55:28 89944 -c--a-w- C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachef5fd9ab91ce745a03DSETUP.dll
2013-06-28 23:55:28 537432 -c--a-w- C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachef5fd9ab91ce745a03DXSETUP.exe
2013-06-28 23:55:28 1801048 -c--a-w- C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachef5fd9ab91ce745a03dsetup32.dll
2013-06-28 23:55:24 537432 -c--a-w- C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachef3970e401ce745a01DXSETUP.exe
2013-06-28 23:55:23 89944 -c--a-w- C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachef3970e401ce745a01DSETUP.dll
2013-06-28 23:55:23 1801048 -c--a-w- C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachef3970e401ce745a01dsetup32.dll
2013-06-28 23:55:19 -------- d-----w- C:UsersIvoAppDataLocalWindows Live
2013-06-28 23:54:52 -------- d-----w- C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live
2013-06-28 15:31:08 9552976 ----a-w- C:ProgramDataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{80BAFEA1-D9B5-4CC0-85E8-263EF606E7A8}mpengine.dll
2013-06-27 10:24:28 9552976 ----a-w- C:ProgramDataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition UpdatesBackupmpengine.dll
2013-06-22 08:40:05 964552 ------w- C:ProgramDataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition UpdatesNISBackupgapaengine.dll
2013-06-22 08:40:04 964552 ------w- C:ProgramDataMicrosoftMicrosoft AntimalwareDefinition Updates{CF69E8E8-7557-4A60-A554-C4104E8E3FF2}gapaengine.dll
2013-06-22 04:45:48 110592 ----a-w- C:WindowsSysWow64tsccvid.dll
2013-06-22 04:45:29 -------- d-----w- C:Program Files (x86)Youtube Movie Maker
2013-06-21 04:52:03 8199504 ----a-w- C:ProgramDataMicrosoftWindows DefenderDefinition UpdatesBackupmpengine.dll
2013-06-21 04:52:00 9552976 ----a-w- C:ProgramDataMicrosoftWindows DefenderDefinition Updates{24A6E4DD-C7A4-4E34-B3C2-B51F7A494666}mpengine.dll
2013-06-20 17:52:45 -------- d-----w- C:Program Files (x86)Microsoft Security Client
2013-06-20 17:52:35 -------- d-----w- C:Program FilesMicrosoft Security Client
2013-06-20 15:02:22 -------- d-----w- C:Program Files (x86)AMD AVT
2013-06-20 11:50:51 -------- d-----w- C:WindowsSysWow64searchplugins
2013-06-20 11:50:51 -------- d-----w- C:WindowsSysWow64Extensions
2013-06-20 11:37:16 1700352 ----a-w- C:WindowsSysWow64gdiplus.dll
2013-06-20 11:37:16 1060864 ----a-w- C:WindowsSysWow64mfc71.dll
2013-06-20 11:35:31 -------- d-----w- C:UsersIvoAppDataLocalComodo
2013-06-20 11:35:02 -------- d-----w- C:Program Files (x86)Comodo
2013-06-20 10:49:25 -------- d-----w- C:UsersIvoAppDataRoamingMalwarebytes
2013-06-20 10:48:49 -------- d-----w- C:ProgramDataMalwarebytes
2013-06-20 08:46:40 -------- d-----w- C:UsersIvoAppDataRoamingPotPlayerMini
2013-06-20 08:45:35 -------- d-----w- C:Program Files (x86)Daum
2013-06-20 08:40:51 -------- d-----w- C:Program Files (x86)MyPC Backup
2013-06-19 10:40:30 -------- d-----w- C:ProgramDataSteam
2013-06-18 15:29:02 -------- d-----w- C:ProgramDataTriDef 3D
2013-06-18 15:28:12 -------- d-----w- C:ProgramDataDDD
2013-06-18 15:27:38 -------- d-----w- C:Program Files (x86)TriDef 3D
2013-06-18 14:26:26 -------- d-----w- C:UsersIvoAppDataLocalSkyrim
2013-06-16 12:15:42 -------- d-----w- C:Program Files (x86)AMD APP
2013-06-16 12:15:38 -------- d-----w- C:Program FilesCommon FilesATI Technologies
2013-06-16 12:15:38 -------- d-----w- C:Program Files (x86)Common FilesATI Technologies
2013-06-16 12:13:30 -------- d-----w- C:Program Files (x86)ATI Technologies
2013-06-16 12:13:15 -------- d-----w- C:Program FilesATI Technologies
2013-06-16 12:13:10 -------- d-----w- C:Program FilesATI
2013-06-15 17:54:58 -------- d-----w- C:UsersIvoAppDataRoamingTeamViewer
2013-06-13 15:50:10 -------- d-----w- C:UsersIvoAppDataLocalDxtory Software
2013-06-12 19:43:34 1910632 ----a-w- C:WindowsSystem32driverstcpip.sys
2013-06-11 09:35:59 -------- d-----w- C:UsersIvoAppDataLocalChromium
2013-06-11 09:25:43 -------- d-----w- C:Program Files (x86)Rockstar Games
2013-06-11 08:53:33 -------- d-----w- C:ProgramDataRockstar Games
2013-06-11 08:49:29 -------- d-sh--w- C:ProgramDataDSS
2013-06-11 08:28:14 -------- d-----w- C:Program Files (x86)AMD
2013-06-11 08:26:01 -------- d-----w- C:WindowsSysWow64xlive
2013-06-11 08:25:56 -------- d-----w- C:Program Files (x86)Microsoft Games for Windows - LIVE
2013-06-10 18:51:03 -------- d-----w- C:UsersIvoAppDataRoamingTrine2
2013-06-08 13:43:21 -------- d-----w- C:UsersIvoAppDataLocalRazer
2013-06-08 11:19:21 -------- d-----w- C:UsersIvoAppDataLocalEA Games
2013-06-06 18:12:30 -------- d-----w- C:WindowsSystem32appmgmt
2013-06-06 17:07:07 -------- d-----w- C:WindowsSysWow64RTCOM
2013-06-06 17:05:59 712296 ----a-w- C:WindowsSystem32DTSSymmetryDLL64.dll
.
==================== Find3M ====================
.
2013-06-14 17:22:43 281688 ----a-w- C:WindowsSysWow64PnkBstrB.xtr
2013-06-12 13:43:19 692104 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerApp.exe
2013-06-12 13:43:18 71048 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-06-08 12:28:46 2706432 ----a-w- C:WindowsSystem32mshtml.tlb
2013-06-08 11:13:19 2706432 ----a-w- C:WindowsSysWow64mshtml.tlb
2013-05-30 12:17:47 281688 ----a-w- C:WindowsSysWow64PnkBstrB.ex0
2013-05-24 00:36:22 4096 ---ha-w- C:WindowsSystem32api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.dll
2013-05-23 08:31:59 76888 ----a-w- C:WindowsSysWow64PnkBstrA.exe
2013-05-22 15:37:18 95648 ----a-w- C:WindowsSysWow64WindowsAccessBridge-32.dll
2013-05-22 15:37:16 866720 ----a-w- C:WindowsSysWow64npDeployJava1.dll
2013-05-22 15:37:16 788896 ----a-w- C:WindowsSysWow64deployJava1.dll
2013-05-22 15:34:50 108448 ----a-w- C:WindowsSystem32WindowsAccessBridge-64.dll
2013-05-22 15:34:48 971680 ----a-w- C:WindowsSystem32deployJava1.dll
2013-05-22 15:34:48 1092512 ----a-w- C:WindowsSystem32npDeployJava1.dll
2013-05-22 14:17:45 0 ----a-w- C:Windowsativpsrm.bin
2013-05-22 14:10:13 16896 ----a-w- C:WindowsAsTaskSched.dll
2013-05-17 01:25:57 1767936 ----a-w- C:WindowsSysWow64wininet.dll
2013-05-17 01:25:27 2877440 ----a-w- C:WindowsSysWow64jscript9.dll
2013-05-17 01:25:26 61440 ----a-w- C:WindowsSysWow64iesetup.dll
2013-05-17 01:25:26 109056 ----a-w- C:WindowsSysWow64iesysprep.dll
2013-05-17 00:59:03 2241024 ----a-w- C:WindowsSystem32wininet.dll
2013-05-17 00:58:10 3958784 ----a-w- C:WindowsSystem32jscript9.dll
2013-05-17 00:58:08 67072 ----a-w- C:WindowsSystem32iesetup.dll
2013-05-17 00:58:08 136704 ----a-w- C:WindowsSystem32iesysprep.dll
2013-05-14 12:23:25 89600 ----a-w- C:WindowsSystem32RegisterIEPKEYs.exe
2013-05-14 08:40:13 71680 ----a-w- C:WindowsSysWow64RegisterIEPKEYs.exe
2013-05-13 05:51:01 184320 ----a-w- C:WindowsSystem32cryptsvc.dll
2013-05-13 05:51:00 1464320 ----a-w- C:WindowsSystem32crypt32.dll
2013-05-13 05:51:00 139776 ----a-w- C:WindowsSystem32cryptnet.dll
2013-05-13 05:50:40 52224 ----a-w- C:WindowsSystem32certenc.dll
2013-05-13 04:45:55 140288 ----a-w- C:WindowsSysWow64cryptsvc.dll
2013-05-13 04:45:55 1160192 ----a-w- C:WindowsSysWow64crypt32.dll
2013-05-13 04:45:55 103936 ----a-w- C:WindowsSysWow64cryptnet.dll
2013-05-13 03:43:55 1192448 ----a-w- C:WindowsSystem32certutil.exe
2013-05-13 03:08:10 903168 ----a-w- C:WindowsSysWow64certutil.exe
2013-05-13 03:08:06 43008 ----a-w- C:WindowsSysWow64certenc.dll
2013-05-10 05:49:27 30720 ----a-w- C:WindowsSystem32cryptdlg.dll
2013-05-10 03:20:54 24576 ----a-w- C:WindowsSysWow64cryptdlg.dll
2013-05-01 23:06:08 278800 ------w- C:WindowsSystem32MpSigStub.exe
2013-04-26 05:51:36 751104 ----a-w- C:WindowsSystem32win32spl.dll
2013-04-26 04:55:21 492544 ----a-w- C:WindowsSysWow64win32spl.dll
2013-04-25 23:30:32 1505280 ----a-w- C:WindowsSysWow64d3d11.dll
2013-04-17 07:02:06 1230336 ----a-w- C:WindowsSysWow64WindowsCodecs.dll
2013-04-17 06:24:46 1424384 ----a-w- C:WindowsSystem32WindowsCodecs.dll
2013-04-13 05:49:23 135168 ----a-w- C:WindowsapppatchAppPatch64AcXtrnal.dll
2013-04-13 05:49:19 350208 ----a-w- C:WindowsapppatchAppPatch64AcLayers.dll
2013-04-13 05:49:19 308736 ----a-w- C:WindowsapppatchAppPatch64AcGenral.dll
2013-04-13 05:49:19 111104 ----a-w- C:WindowsapppatchAppPatch64acspecfc.dll
2013-04-13 04:45:16 474624 ----a-w- C:WindowsapppatchAcSpecfc.dll
2013-04-13 04:45:15 2176512 ----a-w- C:WindowsapppatchAcGenral.dll
2013-04-12 14:45:08 1656680 ----a-w- C:WindowsSystem32driversntfs.sys
2013-04-10 06:01:54 265064 ----a-w- C:WindowsSystem32driversdxgmms1.sys
2013-04-10 06:01:53 983400 ----a-w- C:WindowsSystem32driversdxgkrnl.sys
2013-04-10 03:30:50 3153920 ----a-w- C:WindowsSystem32win32k.sys
2013-03-31 22:52:16 1887232 ----a-w- C:WindowsSystem32d3d11.dll
.
============= FINISH: 3:47:26,44 ===============

attach

 

 

.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows 7 Ultimate
Boot Device: DeviceHarddiskVolume2
Install Date: 22.5.2013 г. 15:39:51
System Uptime: 29.6.2013 г. 03:39:19 (0 hours ago)
.
Motherboard: ASUSTeK COMPUTER INC. | | P8H61-M LX R2.0
Processor: Intel® Celeron® CPU G550 @ 2.60GHz | LGA1155 | 2600/103mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 65 GiB total, 27,28 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 867 GiB total, 102,05 GiB free.
E: is CDROM ()
F: is CDROM ()
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
Class GUID:
Description: PCI Simple Communications Controller
Device ID: PCIVEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_844D1043&REV_043&11583659&0&B0
Manufacturer:
Name: PCI Simple Communications Controller
PNP Device ID: PCIVEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_844D1043&REV_043&11583659&0&B0
Service:
.
==== System Restore Points ===================
.
RP49: 26.6.2013 г. 19:38:18 - Installed ProductName from default.wxl
RP50: 28.6.2013 г. 18:30:41 - Windows Update
RP51: 29.6.2013 г. 02:55:21 - Windows Live Essentials
RP52: 29.6.2013 г. 02:55:49 - Installed DirectX
RP53: 29.6.2013 г. 02:56:15 - Installed DirectX
RP54: 29.6.2013 г. 02:57:02 - Installed DirectX
RP55: 29.6.2013 г. 02:58:52 - WLSetup
.
==== Installed Programs ======================
.
Фотогалерия
µTorrent
7-Zip 9.20
Adobe Flash Player 11 Plugin
Aeria Ignite
AIDA64 Extreme Edition v2.30
Akamai NetSession Interface
AMD Accelerated Video Transcoding
AMD APP SDK Runtime
AMD Catalyst Install Manager
AMD Drag and Drop Transcoding
AMD Media Foundation Decoders
ArcSoft TotalMedia Theatre 5
Call of Juarez Gunslinger © Ubisoft version 1
Catalyst Control Center
Catalyst Control Center - Branding
Catalyst Control Center Graphics Previews Common
Catalyst Control Center InstallProxy
Catalyst Control Center Localization All
ccc-utility64
CCC Help Chinese Standard
CCC Help Chinese Traditional
CCC Help Czech
CCC Help Danish
CCC Help Dutch
CCC Help English
CCC Help Finnish
CCC Help French
CCC Help German
CCC Help Greek
CCC Help Hungarian
CCC Help Italian
CCC Help Japanese
CCC Help Korean
CCC Help Norwegian
CCC Help Polish
CCC Help Portuguese
CCC Help Russian
CCC Help Spanish
CCC Help Swedish
CCC Help Thai
CCC Help Turkish
CCleaner
CPUID CPU-Z 1.63.0
D3DX10
Daum PotPlayer 1.5.37776
Dead Space™ 2
Deadpool
dirLock
Driver Genius
Dual-Core Optimizer
FormatFactory 2.90
Fraps (remove only)
Google Chrome
Google Update Helper
Java 7 Update 21
Java 7 Update 21 (64-bit)
Java Auto Updater
K-Lite Codec Pack 9.5.0 (64-bit)
LogMeIn Hamachi
Max Payne 3
Microsoft .NET Framework 4.5
Microsoft Application Error Reporting
Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable
Microsoft Games for Windows Marketplace
Microsoft Security Client
Microsoft Security Essentials
Microsoft Silverlight
Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219
Movie Maker
Mozilla Firefox 22.0 (x86 bg)
Mozilla Maintenance Service
MSVCRT
MSVCRT Redists
MSVCRT110
MSVCRT110_amd64
MyPC Backup
Nero 7 Ultra Edition
Opera 12.15
Photo Common
Photo Gallery
PotPlayer64 1.5.31934 BG
Razer Game Booster
Realtek Ethernet Controller Driver
Realtek HDMI Audio Driver for ATI
Realtek High Definition Audio Driver
Remember Me
Revo Uninstaller 1.71
Rockstar Games Social Club
Saints Row The Third Complete Edition
Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2737083)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2742613)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2789648)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2804582)
SelectionLinks
Skype™ 6.5
StarCraft II
TeamSpeak 3 Client
TriDef 3D 5.3
Trine 2 - Complete Story
Unlocker 1.9.1
Unlocker 1.9.1-x64
Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2750147)
Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2805221)
Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2805226)
Uplay
Vegas Pro 12.0 (64-bit)
VirtualCloneDrive
WinAce Archiver
Winamp (remove only)
Windows 7 Manager
Windows Live Communications Platform
Windows Live Essentials
Windows Live ID Sign-in Assistant
Windows Live Installer
Windows Live Photo Common
Windows Live PIMT Platform
Windows Live SOXE
Windows Live SOXE Definitions
Windows Live UX Platform
Windows Live UX Platform Language Pack
Wolfteam
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
29.6.2013 г. 03:40:14, Error: Service Control Manager [7009] - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Computer Backup (MyPC Backup) да се свърже.
29.6.2013 г. 03:40:14, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга Computer Backup (MyPC Backup) не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
26.6.2013 г. 21:26:57, Error: bowser [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer COMP that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{13467995-0116-4A03-A563-CE86DAE45480}. The master browser is stopping or an election is being forced.
26.6.2013 г. 21:26:46, Error: NetBT [4321] - The name "WORKGROUP :1d" could not be registered on the interface with IP address 192.168.1.2. The computer with the IP address 192.168.1.8 did not allow the name to be claimed by this computer.
26.6.2013 г. 21:02:12, Error: bowser [8003] - The master browser has received a server announcement from the computer COMP that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{13467995-0116-4A03-A563-CE86DAE45480}. The master browser is stopping or an election is being forced.
26.6.2013 г. 16:14:21, Error: Application Popup [1060] - ??C:Program Files (x86)UnlockerUnlockerDriver5.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
26.6.2013 г. 16:14:21, Error: Application Popup [1060] - ??C:Program Files (x86)UnlockerUnlockerDriver5.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
26.6.2013 г. 16:14:02, Error: Application Popup [1060] - ??C:Program Files (x86)UnlockerUnlockerDriver5.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
26.6.2013 г. 16:14:02, Error: Application Popup [1060] - ??C:Program Files (x86)UnlockerUnlockerDriver5.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
26.6.2013 г. 16:13:54, Error: Application Popup [1060] - ??C:Program Files (x86)UnlockerUnlockerDriver5.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
26.6.2013 г. 16:13:54, Error: Application Popup [1060] - ??C:Program Files (x86)UnlockerUnlockerDriver5.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
23.6.2013 г. 16:26:19, Error: Microsoft Antimalware [1010] - Microsoft Antimalware се натъкна на грешка при опит за възстановяване елемент под карантина. За повече информация вж.: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=VirTool:Win32/Obfuscator.XZ&threatid=2147625929 Име: VirTool:Win32/Obfuscator.XZ ИД: 2147625929 Сериозност: Много високо Категория: Инструмент Път: file:_D:downloadsThe.Elder.Scrolls.V.Skyrim.Update.13-RELOADEDCracksteam_api.dll Потребител: Ivo-PCIvo Код на грешка: 0x80508014 Описание на грешката: Елементът под карантина не може да се възстанови. Версия на сигнатурата: AV: 1.153.438.0, AS: 1.153.438.0 Версия на ядрото: 1.1.9607.0
22.6.2013 г. 13:14:09, Error: Service Control Manager [7034] - Услуга DefaultTabSearch беше прекъсната неочаквано. Това се е случвало с нея 1 път(и).
22.6.2013 г. 13:14:03, Error: Service Control Manager [7009] - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Computer Backup (MyPC Backup) да се свърже.
22.6.2013 г. 13:14:03, Error: Service Control Manager [7000] - Услуга Computer Backup (MyPC Backup) не може да бъде стартирана поради следната грешка: Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление.
22.6.2013 г. 07:15:58, Error: Application Popup [1060] - ??C:Program Files (x86)UnlockerUnlockerDriver5.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
22.6.2013 г. 07:15:58, Error: Application Popup [1060] - ??C:Program Files (x86)UnlockerUnlockerDriver5.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver.
.
==== End Of File ===========================

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..!
 
Публикувано изображение Моля, изтеглете aswMBR и го запазете на вашия десктоп.

 • [*]Кликнете с двоен клин на мишката върху файла
aswMBR.exe за да го стартирате. [*]Изчакайте да изтегли дефинициите на avast! [*]От падащото меню посочете дял C: както е на снимката:

Публикувано изображение

 • [*]Изберете
Scan бутона, за да започне проверката. [*]Когато проверката завърши, натиснете бутона save log, запазете съдържанието на лог файла на десктопа и публикувайте съдържанието му в следващия си коментар.

 

Публикувано изображение Моля, изтеглете последната версия на TDSSKiller оттук и я запазете на вашия декстоп.

 • [*]Стартирайте
TDSSKiller.exe за да стартирате приложението. След това кликнете върху бутона Change parameters.
Публикувано изображение [*]Сложете отметка през Loaded Modules.
Публикувано изображение [*]Необходим е рестарт за осъществяване на промените. Направете го! [*]TDSSKiller ще стартира автоматично след рестарта. Важно е да се отбележи, че вашия компютър може да изглежда по-бавен, на моменти неизползваем и с по-ниска производителност. Това е нормално и ще трае само един рестарт. Дайте му достатъчно време да зареди приложенията стартиращи с Операционната Система във фонов режим. [*]След това натиснете Change parameters в TDSSKiller отново. [*]Сложете всички отметки (този път рестарт не се изисква).

 • [*]Публикувано изображение [*]Натиснете бутона
Start Scan.
Публикувано изображение

 

 • [*]Проверката не би трябвало да отмене повече от
2 minutes. [*]Ако подозрителен обект бъде засечен, действието по подразбиране ще бъде Skip, кликнете върху Continue [*]  [*]Публикувано изображение

 

 • [*]Ако
зловредни обекти бъдат намерени, тогава от падащото меню ще имате три възможности.
Бъдете сигурни, че избраното действие е Cure и натиснете върху Continue > Рестартирайте за да бъде завършена поправката.

 

 • [*]
  Публикувано изображение [*]
Забележка: Ако Cure бутона не е наличен от възможностите, тогава моля изберете Skip бутона, не избирайте Delete освен ако не сте инструктирани затова.

 

 • [*]Лог файл ще бъде създаден в свободната директория на дял C: . Потърсете за лог с името "
TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt" и копирайте съдържанието му в следващия си пост.

 

 

Публикувано изображение 1.Изтеглете програмата AVZ 4.39 и разархивирайте avz4.zip например в папка (c:antivir).

Публикувано изображение 2.Стартирайте програмата и изпълнете:

File => Standard scripts => в отворилия се прозорец маркирайте позиция 7 => Execute selected scripts:
 
Публикувано изображение

Публикувано изображениеПубликувано изображение След завършване на сканирането компютъра ви ще се рестартира..!
Ще се създаде архив KL_syscure.zip в същата папка където е разархивирана програмата.
Моля, прикачете този архив във следващия си пост..!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

aswMBR

aswMBR version 0.9.9.1771 Copyright© 2011 AVAST Software Run date: 2013-06-30 00:41:55 ----------------------------- 00:41:55.785 OS Version: Windows x64 6.1.7601 Service Pack 1 00:41:55.785 Number of processors: 2 586 0x2A07 00:41:55.785 ComputerName: IVO-PC UserName: Ivo 00:41:56.767 Initialize success 00:49:05.155 AVAST engine defs: 13062800 00:50:26.597 Disk 0 (boot) DeviceHarddisk0DR0 -> DeviceIdeIdeDeviceP0T0L0-0 00:50:26.607 Disk 0 Vendor: WDC_WD10EAVS-00D7B1 01.01A01 Size: 953869MB BusType: 3 00:50:26.702 Disk 0 MBR read successfully 00:50:26.702 Disk 0 MBR scan 00:50:26.712 Disk 0 Windows 7 default MBR code 00:50:26.725 Disk 0 Partition 1 00 07 HPFS/NTFS NTFS 66363 MB offset 2048 00:50:26.765 Disk 0 Partition 2 80 (A) 07 HPFS/NTFS NTFS 887501 MB offset 135913680 00:50:26.840 Disk 0 scanning C:Windowssystem32drivers 00:50:37.077 Service scanning 00:51:01.610 Modules scanning 00:51:01.610 Disk 0 trace - called modules: 00:51:01.630 ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys ataport.SYS pciide.sys PCIIDEX.SYS hal.dll atapi.sys 00:51:01.635 1 nt!IofCallDriver -> DeviceHarddisk0DR0[0xfffffa80045e35d0] 00:51:01.995 3 CLASSPNP.SYS[fffff8800196443f] -> nt!IofCallDriver -> [0xfffffa800411be40] 00:51:01.995 5 ACPI.sys[fffff880011367a1] -> nt!IofCallDriver -> DeviceIdeIdeDeviceP0T0L0-0[0xfffffa8004130060] 00:51:02.535 AVAST engine scan C: 01:52:04.704 Scan finished successfully 01:52:22.495 Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:UsersIvoDesktopMBR.dat" 01:52:22.565 The log file has been saved successfully to "C:UsersIvoDesktopaswMBR.txt"

 

TDSSKiller.2.8.16.0_30.06.2013_02.00.47_log

 

KL_syscure

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

До тук нищо притеснително от зловреден характер..!   Проверете следните файлове на VirusTotal  :

 

 

 C:UsersIvoAppDataRoaminguTorrentpools.exe

 C:UsersIvoAppDataLocalAkamainetsession_win.exe  

Между другото колегата B-boy[styLe] ми напомни за подобна негова тема:

 

http://www.kaldata.com/forums/topic/211291-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0/  (пост 4)

 

..може да ви е от полза...! Пишете за резултатите от проверките..!

 • Харесва ми 1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Имате ли все още нужда от помощ...?


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Регистрирайте се или влезете в профила си за да коментирате

Трябва да имате регистрация за да може да коментирате това

Регистрирайте се

Създайте нова регистрация в нашия форум. Лесно е!

Нова регистрация

Вход

Имате регистрация? Влезте от тук.

Вход


 • Горещи теми в момента

 • Подобни теми

  • от Rosoman
   Здравейте!От близо месец забелязвам,че понякога като гледам филм или слушам нещо в youtube компа замръзва и се ресетва...Само 2 пъти стана така.Но от седмица започна и да се бави..Досега не се е случвало..Отварял съм игри  и песни едновременно,както и по 20 прозореца в браузъра,но днес от едва 2 сайта звука почна да насича сякаш всеки момент ще спре....След което започна да пищи..Преди месеци отново пищя така,но тогава беше изгоряла видео картата,след смяна се оправи..Сега не знам какво може да бъде...Звука е от дънната платка.Когато стартира и прави check на частите изпищява веднъж,както е нормално.Знам за биос кодовете,но те са при старт ъп .Това пищене е след boot.Пак подобно на код,но е след boot,по време на работа на компа...Но по-късно се замислих за вирус..Пуснах avast boot check-up и намери несъществени неща.След това пуснах и malwarebytes,който откри riskware.crypter...Четох и го обявяват като троянски кон,не съм убеден дали е така.Но след като уж бе поставен под карантина,компа стана страаашно бавен..Сега дори не отваря нищо..Не отваря Chrome ...Само антивирусната и file explorer...Става много странно..Не знам какво да направя..Дали се е махнал вируса или с друга програма и safe mode..Дайте съвети...Отделно от това процесора за няма и нищо се натоварва на 98%...никога досега не е било така..
  • от Тенчо Ганчевски
   Здравейте  до колко разбрах имам вирус който фарми биткойт и качва видио карата до 94-95 градуса
   преинсталирахго 3-4 дена няма нищо после пак се появи когато го затворя всичко става наред но  като рестартирам компютъра или го включа пак се пуска

  • от Eclipse2G
   Здравейте, след като MBAM намери 4 бацила Virus.Sality във празни папки, а Kaspersky, казва, че папките са празни, започвам да се чудя, аджеба, какво става. Прикачвам логовете. Благодаря предварително.
   Addition.txt
   FRST.txt
    
   Това са резултатите от Kaspersky и MBAM:

  • от Don Omar
   Проблемът ми е, когато пускам компютъра и след зареждане(може би дори първият приорите от персоналните програми) е да зареди google chrome със сайт(руски). Вероятно не е моя вината(брат ми си играе също)... Но до сега такъв проблем не съм имал-да не мога да намеря проблема. Ползвам дребни но ефикасни трикчета за справяне с такива неща, ако ли не използвам програми. Пробвах Iobit malware fighter 5.5, но явно(предполагах че) проблема е за професионалисти. Веднъж май хванах самият процес в "процесите"(task manager) и намирам същото име като на сайта в папката на Steam.
  • от bobivg
   Здравейте, от известно време ми направи впечатление, че след като изгасне монитора (не се ползва компютъра) се увеличават оборотите на вентилатора на процесора. Проблема изчезва веднага след като размърдам мишката. Предположих, че имам някакъв миньор и от предходните теми за подобен проблем качих и сканирах с Malwarebytes, който не откри нищо. Сканирах с free версията (с крака не можах да се оправя).
   Прилагам снимки от Resoursce Monitor и Task Manager. Aко е необходима повече информация казвайте.  
   Предварително благодаря за помощта.
   п.п Шума със сигурност е вентилатора на процесора, защото до скоро нямах видео карта и звученето си го познавам добре.
   п.п. 2  Farbar Recovery Scan Tool  FRST.txt и Addition.txt
    

 • Разглеждащи в момента   0 потребители

  Няма регистрирани потребители разглеждащи тази страница.

 • Дарение

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.