Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

Stefan Troplev

Съмнения за Вирус

Препоръчан отговор


Здравейте, мисля, че компа ми е инфектиран, ще съм благодарен ако ми помогнете.

 

 

 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_AMD64 Internet Explorer: 9.10.9200.16635 Run by svt11 at 21:23:40 on 2013-07-14 #Option Extended Search is enabled. Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.1.1251.359.1033.18.4095.2144 [GMT 3:00] . AV: Avira Desktop *Enabled/Updated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C} SP: Avira Desktop *Enabled/Updated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691} SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . ============== Running Processes =============== . C:Windowssystem32wininit.exe C:Windowssystem32lsm.exe C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS C:Windowssystem32atiesrxx.exe C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs C:Windowssystem32AUDIODG.EXE C:Windowssystem32svchost.exe -k GPSvcGroup C:Windowssystem32atieclxx.exe C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService C:WindowsSystem32spoolsv.exe C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopsched.exe C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavfwsvc.exe C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavguard.exe C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:Program Files (x86)LogMeIn Hamachihamachi-2.exe C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319SMSvcHost.exe C:Windowssystem32svchost.exe -k imgsvc C:WindowsSysWOW64vmnat.exe C:Program Files (x86)VMwareVMware Workstationvmware-authd.exe C:WindowsSysWOW64vmnetdhcp.exe C:Program Files (x86)Common FilesVMwareUSBvmware-usbarbitrator64.exe C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavshadow.exe C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavmailc.exe C:Program Files (x86)AviraAntiVir DesktopAVWEBGRD.EXE C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted C:Windowssystem32taskhost.exe C:WindowsSystem32rundll32.exe C:Windowssystem32Dwm.exe C:WindowsExplorer.EXE C:Program Files (x86)AviraAviraSpeedupAviraSpeedup.exe C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavgnt.exe C:Program Files (x86)LogMeIn Hamachihamachi-2-ui.exe C:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-StaticMOM.exe C:Windowssystem32SearchIndexer.exe C:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCCC.exe C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxfirefox.exe C:Windowssystem32sppsvc.exe C:WindowsMicrosoft.NetFramework64v3.0WPFPresentationFontCache.exe C:Program Files (x86)VMwareVMware Workstationvmware-tray.exe C:Program Files (x86)Mozilla Firefoxplugin-container.exe C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_7_700_224.exe C:Program Files (x86)Songbirdsongbird.exe C:Windowssystem32conhost.exe C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe C:WindowsSystem32cscript.exe . ============== Pseudo HJT Report =============== . mWinlogon: Userinit = userinit.exe BHO: Search Helper: {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:Program Files (x86)MicrosoftSearch Enhancement PackSearch HelperSearchHelper.dll BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program Files (x86)Office 2010Office14GROOVEEX.DLL BHO: Windows Live Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedWindows LiveWindowsLiveLogin.dll BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:Program Files (x86)Office 2010Office14URLREDIR.DLL uRun: [AviraSpeedup] "C:Program Files (x86)AviraAviraSpeedupAviraSpeedup.exe" -autorun uRun: [uTorrent] "C:Userssvt11AppDataRoaminguTorrentuTorrent.exe"  /MINIMIZED mRun: [avgnt] "C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavgnt.exe" /min mRun: [startCCC] "C:Program Files (x86)ATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCLIStart.exe" MSRun mRun: [AMD AVT] Cmd.exe /c start "AMD Accelerated Video Transcoding device initialization" /min "C:Program Files (x86)AMD AVTbinkdbsync.exe" aml mRun: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:Program Files (x86)LogMeIn Hamachihamachi-2-ui.exe" --auto-start uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1 mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableLUA = dword:0 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0 mPolicies-System: SynchronousMachineGroupPolicy = dword:1 mPolicies-System: SynchronousUserGroupPolicy = dword:1 mPolicies-WindowsSystem: AllowBlockingAppsAtShutdown = dword:0 IE: Add to Google Photos Screensa&ver - <no file> IE: E&xport to Microsoft Excel - C:PROGRA~2OFFICE~1Office14EXCEL.EXE/3000 IE: {22CC3EBD-C286-43aa-B8E6-06B115F74162} - C:Program Files (x86)Hewlett-PackardSmartPrintsmartprintsetup.exe LSP: C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavsda.dll LSP: %windir%system32vsocklib.dll TCP: NameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces{AE9AFF16-DDAC-47BE-B6EC-942F50527E6C} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedOFFICE14MSOXMLMF.DLL Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program Files (x86)Common FilesSkypeSkype4COM.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:Program Files (x86)Office 2010Office14GROOVEEX.DLL x64-BHO: Windows Live Family Safety Browser Helper Class: {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:Program FilesWindows LiveFamily Safetyfssbho.dll x64-BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice14URLREDIR.DLL x64-Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOFFICE14MSOXMLMF.DLL x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned> x64-SSODL: WebCheck - <orphaned> . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - C:Userssvt11AppDataRoamingMozillaFirefoxProfilesqhtyniac.default FF - plugin: C:PROGRA~2OFFICE~1Office14NPAUTHZ.DLL FF - plugin: C:PROGRA~2OFFICE~1Office14NPSPWRAP.DLL FF - plugin: C:Program Files (x86)Foxit SoftwareFoxit ReaderpluginsnpFoxitReaderPlugin.dll FF - plugin: C:Program Files (x86)GooglePicasa3npPicasa3.dll FF - plugin: C:Program Files (x86)Microsoft Silverlight5.1.20513.0npctrlui.dll FF - plugin: C:WindowsSysWOW64MacromedFlashNPSWF32_11_7_700_224.dll . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R0 vsock;vSockets Driver;C:WindowsSystem32driversvsock.sys [2013-5-23 70296] R1 avfwot;avfwot;C:WindowsSystem32driversavfwot.sys [2013-5-23 141376] R1 avkmgr;avkmgr;C:WindowsSystem32driversavkmgr.sys [2013-5-24 28600] R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:WindowsSystem32driversvwififlt.sys [2009-7-14 59904] R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:WindowsSystem32atiesrxx.exe [2012-11-16 238080] R2 AntiVirFirewallService;Avira FireWall;C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavfwsvc.exe [2013-5-23 654392] R2 AntiVirMailService;Avira Mail Protection;C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavmailc.exe [2013-5-23 371768] R2 AntiVirSchedulerService;Avira Scheduler;C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopsched.exe [2013-5-23 84024] R2 AntiVirService;Avira Real-Time Protection;C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavguard.exe [2013-5-23 108088] R2 AntiVirWebService;Avira Web Protection;C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavwebgrd.exe [2013-5-23 589368] R2 avgntflt;avgntflt;C:WindowsSystem32driversavgntflt.sys [2013-5-24 100712] R2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi Tunneling Engine;C:Program Files (x86)LogMeIn Hamachihamachi-2.exe [2013-6-28 2470736] R2 VMUSBArbService;VMware USB Arbitration Service;C:Program Files (x86)Common FilesVMwareUSBvmware-usbarbitrator64.exe [2012-10-11 918680] R3 amdkmdag;amdkmdag;C:WindowsSystem32driversatikmdag.sys [2012-11-17 11922944] R3 amdkmdap;amdkmdap;C:WindowsSystem32driversatikmpag.sys [2012-11-16 359936] R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;C:WindowsSystem32driversAtihdW76.sys [2012-5-14 96896] R3 avfwim;AvFw Packet Filter Miniport;C:WindowsSystem32driversavfwim.sys [2013-5-23 114608] R3 RTL8187;Realtek RTL8187 Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;C:WindowsSystem32driversRTL8187.sys [2010-1-7 448512] R3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;C:WindowsSystem32driversyk62x64.sys [2009-9-28 395264] S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 130384] S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorsvw.exe [2010-3-18 138576] S2 PDQDeploy;PDQ Deploy;C:Program Files (x86)Admin ArsenalPDQ DeployPDQDeployService.exe [2013-3-25 720224] S2 PDQInventory;PDQ Inventory;C:Program Files (x86)Admin ArsenalPDQ InventoryPDQInventoryService.exe [2013-6-6 63840] S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:Program Files (x86)SkypeUpdaterUpdater.exe [2013-6-3 162408] S2 VMwareHostd;VMware Workstation Server;C:Program Files (x86)VMwareVMware Workstationvmware-hostd.exe [2013-2-26 13242960] S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe [2013-4-23 256904] S3 dmvsc;dmvsc;C:WindowsSystem32driversdmvsc.sys [2010-11-21 71168] S3 fssfltr;fssfltr;C:WindowsSystem32driversfssfltr.sys [2013-5-23 61288] S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;"C:Program Files (x86)Windows LiveFamily Safetyfsssvc.exe" --> C:Program Files (x86)Windows LiveFamily Safetyfsssvc.exe [?] S3 Futuremark SystemInfo Service;Futuremark SystemInfo Service;C:Program Files (x86)FuturemarkFuturemark SystemInfoFMSISvc.exe [2013-6-30 137336] S3 Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;Microsoft SharePoint Workspace Audit Service;C:Program Files (x86)Office 2010Office14GROOVE.EXE [2012-9-20 30785672] S3 MozillaMaintenance;Mozilla Maintenance Service;C:Program Files (x86)Mozilla Maintenance Servicemaintenanceservice.exe [2013-5-25 117144] S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedOfficeSoftwareProtectionPlatformOSPPSVC.EXE [2010-1-9 4925184] S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:WindowsSystem32driversrdpvideominiport.sys [2013-3-15 19456] S3 Revoflt;Revoflt;C:WindowsSystem32driversrevoflt.sys [2013-5-22 31800] S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;C:WindowsSystem32driversSynth3dVsc.sys [2010-11-21 88960] S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;C:WindowsSystem32driversterminpt.sys [2013-3-15 29696] S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:WindowsSystem32driversTsUsbFlt.sys [2013-3-15 57856] S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:WindowsSystem32driversTsUsbGD.sys [2013-3-15 30208] S3 tsusbhub;tsusbhub;C:WindowsSystem32driverstsusbhub.sys [2010-11-21 117248] S3 WatAdminSvc;Windows Activation Technologies Service;C:WindowsSystem32WatWatAdminSvc.exe [2013-3-15 1255736] S4 HPSIService;HP SI Service;C:WindowsSystem32HPSIsvc.exe [2013-4-24 126520] S4 vmware-converter-agent;VMware vCenter Converter Standalone Agent;C:Program Files (x86)VMwareVMware vCenter Converter Standalonevmware-converter-a.exe [2013-4-9 479824] S4 vmware-converter-server;VMware vCenter Converter Standalone Server;C:Program Files (x86)VMwareVMware vCenter Converter Standalonevmware-converter.exe [2013-4-9 479824] S4 vmware-converter-worker;VMware vCenter Converter Standalone Worker;C:Program Files (x86)VMwareVMware vCenter Converter Standalonevmware-converter.exe [2013-4-9 479824] . =============== Created Last 60 ================ . 2013-07-12 05:20:44  1643520  ----a-w-  C:WindowsSystem32DWrite.dll 2013-07-12 05:20:44  1247744  ----a-w-  C:WindowsSysWow64DWrite.dll 2013-07-02 18:55:53  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)LogMeIn Hamachi 2013-07-02 06:22:34  --------  d--h--w-  C:$WINDOWS.~BT 2013-06-30 19:54:50  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalIsolatedStorage 2013-06-30 19:54:17  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalFuturemark 2013-06-29 21:25:34  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)AMD AVT 2013-06-26 21:56:01  --------  d---a-w-  C:Kaspersky Rescue Disk 10.0 2013-06-25 05:21:39  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Flash Memory Toolkit 2013-06-25 05:05:47  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)RMPrepUSB 2013-06-22 17:53:10  --------  d-----w-  C:WindowsPDQInventory-Scanner 2013-06-22 17:51:23  --------  d-----w-  C:ProgramDataAdmin Arsenal 2013-06-22 17:50:28  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Admin Arsenal 2013-06-22 15:05:04  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Xenocode 2013-06-21 19:30:36  --------  d-----w-  C:ProgramDataPanasonic 2013-06-21 19:30:35  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalPanasonic 2013-06-21 05:41:14  143360  ----a-w-  C:Program FilesInternet ExplorerPluginsnpqtplugin7.dll 2013-06-21 05:41:14  143360  ----a-w-  C:Program FilesInternet ExplorerPluginsnpqtplugin6.dll 2013-06-21 05:41:14  143360  ----a-w-  C:Program FilesInternet ExplorerPluginsnpqtplugin5.dll 2013-06-21 05:41:14  143360  ----a-w-  C:Program FilesInternet ExplorerPluginsnpqtplugin4.dll 2013-06-21 05:41:14  143360  ----a-w-  C:Program FilesInternet ExplorerPluginsnpqtplugin3.dll 2013-06-21 05:41:14  143360  ----a-w-  C:Program FilesInternet ExplorerPluginsnpqtplugin2.dll 2013-06-21 05:41:14  143360  ----a-w-  C:Program FilesInternet ExplorerPluginsnpqtplugin.dll 2013-06-21 05:40:40  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalApple 2013-06-21 05:39:13  80024  ----a-w-  C:WindowsSysWow64PICSDK.dll 2013-06-21 05:39:13  71840  ----a-w-  C:WindowsSysWow64EPPicMgr.dll 2013-06-21 05:39:13  501912  ----a-w-  C:WindowsSysWow64PICSDK2.dll 2013-06-21 05:39:13  120992  ----a-w-  C:WindowsSysWow64EpPicPrt.dll 2013-06-21 05:39:13  108704  ----a-w-  C:WindowsSysWow64PICEntry.dll 2013-06-21 05:38:11  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Common FilesPanasonic 2013-06-21 05:37:39  --------  d-----w-  C:Program FilesMicrosoft Synchronization Services 2013-06-21 05:37:39  --------  d-----w-  C:Program FilesMicrosoft SQL Server Compact Edition 2013-06-20 07:54:42  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Burrrn 2013-06-15 04:47:18  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)FinalWire 2013-06-13 10:27:37  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs 2013-06-12 14:26:02  9089416  ----a-w-  C:WindowsSysWow64FlashPlayerInstaller.exe 2013-06-12 09:03:29  --------  d-----w-  C:WindowsXSxS 2013-06-12 09:03:29  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataRoamingHD Tune Pro 2013-06-12 05:09:01  1910632  ----a-w-  C:WindowsSystem32driverstcpip.sys 2013-06-08 18:38:56  271  ---ha-r-  C:WindowsStop.cmd 2013-06-08 14:38:52  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Microsoft Synchronization Services 2013-06-08 14:38:13  --------  d-----w-  C:Program FilesOffice 2010 2013-06-08 14:37:42  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Microsoft Analysis Services 2013-06-08 14:37:25  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalMicrosoft Help 2013-06-08 14:37:24  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Office 2010 2013-06-02 19:55:39  --------  d-----w-  C:Program FilesCCleaner 2013-06-02 19:54:51  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalElevatedDiagnostics 2013-05-31 18:34:04  --------  d-----w-  C:Program FilesYamicsoft 2013-05-30 14:24:27  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Foxit Software 2013-05-27 16:48:50  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)LinuxLive USB Creator 2013-05-25 11:47:06  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataRoamingSongbird2 2013-05-25 11:47:06  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalSongbird2 2013-05-25 11:46:52  15664  ----a-w-  C:WindowsSysWow64driversGEARAspiWDM.sys 2013-05-25 11:46:52  109360  ----a-w-  C:WindowsSysWow64GEARAspi.dll 2013-05-25 11:46:45  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Songbird 2013-05-25 09:33:00  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalThunderbird 2013-05-25 09:18:50  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalMacromedia 2013-05-25 09:18:24  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalMozilla 2013-05-25 09:17:44  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Mozilla Maintenance Service 2013-05-24 14:38:42  --------  d-----w-  C:WindowsSystem32RT 7 Lite 2013-05-24 14:38:42  --------  d-----w-  C:Program FilesRockers Team 2013-05-24 14:24:44  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Almeza 2013-05-23 21:18:04  83672  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavnetflt.sys 2013-05-23 21:18:01  28600  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavkmgr.sys 2013-05-23 21:18:01  100712  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavgntflt.sys 2013-05-23 17:31:34  61288  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversfssfltr.sys 2013-05-23 17:30:26  4398360  ----a-w-  C:WindowsSystem32d3dx9_32.dll 2013-05-23 17:30:26  3426072  ----a-w-  C:WindowsSysWow64d3dx9_32.dll 2013-05-23 17:30:11  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Microsoft SQL Server Compact Edition 2013-05-23 17:27:28  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Microsoft 2013-05-23 17:27:13  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Windows Live SkyDrive 2013-05-23 17:26:38  --------  d-----w-  C:WindowsPCHEALTH 2013-05-23 17:26:20  74520  ----a-w-  C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachea3b6558c1ce57daDSETUP.dll 2013-05-23 17:26:20  484632  ----a-w-  C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachea3b6558c1ce57daDXSETUP.exe 2013-05-23 17:26:20  1670936  ----a-w-  C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live.cachea3b6558c1ce57dadsetup32.dll 2013-05-23 17:25:27  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Common FilesWindows Live 2013-05-23 17:09:32  70296  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversvsock.sys 2013-05-23 17:09:32  67224  ----a-w-  C:WindowsSystem32vsocklib.dll 2013-05-23 17:09:32  63128  ----a-w-  C:WindowsSysWow64vsocklib.dll 2013-05-23 17:09:29  67664  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversvmx86.sys 2013-05-23 17:09:00  357456  ----a-w-  C:WindowsSysWow64vmnetdhcp.exe 2013-05-23 17:08:55  436304  ----a-w-  C:WindowsSysWow64vmnat.exe 2013-05-23 17:08:55  30800  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversvmnetuserif.sys 2013-05-23 17:08:51  933968  ----a-w-  C:WindowsSystem32vnetlib64.dll 2013-05-23 17:08:46  52376  ----a-w-  C:WindowsSystem32drivershcmon.sys 2013-05-23 17:08:06  --------  d-----w-  C:Program FilesCommon FilesVMware 2013-05-23 17:07:35  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Common FilesVMware 2013-05-23 16:46:57  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalAviraSpeedup 2013-05-23 16:40:51  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataRoamingAvira 2013-05-23 16:39:29  141376  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavfwot.sys 2013-05-23 16:39:29  114608  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversavfwim.sys 2013-05-23 16:39:28  --------  d-----w-  C:ProgramDataAvira 2013-05-23 16:39:28  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)Avira 2013-05-23 14:27:07  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalSupremus Corporation 2013-05-23 13:47:55  --------  d-----w-  C:Program FilesWindows Updates Downloader 2013-05-23 12:39:31  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)nLite 2013-05-22 18:32:40  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalVS Revo Group 2013-05-22 18:32:30  31800  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversrevoflt.sys 2013-05-22 18:32:30  --------  d-----w-  C:ProgramDataVS Revo Group 2013-05-22 18:32:28  --------  d-----w-  C:Program FilesVS Revo Group 2013-05-22 15:52:37  33856  ---ha-w-  C:WindowsSystem32hamachi.sys 2013-05-22 14:07:25  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalAPN 2013-05-22 13:25:36  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataRoamingTeamViewer 2013-05-19 18:22:25  --------  d-----w-  C:Userssvt11AppDataLocalVMware 2013-05-19 12:46:48  --------  d-----w-  C:Program Files (x86)VMware . ==================== Find6M  ==================== . 2013-06-12 14:26:22  71048  ----a-w-  C:WindowsSysWow64FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-06-12 14:26:22  692104  ----a-w-  C:WindowsSysWow64FlashPlayerApp.exe 2013-06-11 23:43:37  1767936  ----a-w-  C:WindowsSysWow64wininet.dll 2013-06-11 23:43:00  2877440  ----a-w-  C:WindowsSysWow64jscript9.dll 2013-06-11 23:42:58  61440  ----a-w-  C:WindowsSysWow64iesetup.dll 2013-06-11 23:42:58  109056  ----a-w-  C:WindowsSysWow64iesysprep.dll 2013-06-11 23:26:20  2241024  ----a-w-  C:WindowsSystem32wininet.dll 2013-06-11 23:25:16  3958784  ----a-w-  C:WindowsSystem32jscript9.dll 2013-06-11 23:25:13  67072  ----a-w-  C:WindowsSystem32iesetup.dll 2013-06-11 23:25:13  136704  ----a-w-  C:WindowsSystem32iesysprep.dll 2013-06-11 22:51:45  71680  ----a-w-  C:WindowsSysWow64RegisterIEPKEYs.exe 2013-06-11 22:50:58  89600  ----a-w-  C:WindowsSystem32RegisterIEPKEYs.exe 2013-06-07 03:22:18  2706432  ----a-w-  C:WindowsSystem32mshtml.tlb 2013-06-07 02:37:52  2706432  ----a-w-  C:WindowsSysWow64mshtml.tlb 2013-06-05 03:34:27  3153920  ----a-w-  C:WindowsSystem32win32k.sys 2013-06-04 06:00:13  624128  ----a-w-  C:WindowsSystem32qedit.dll 2013-06-04 04:53:07  509440  ----a-w-  C:WindowsSysWow64qedit.dll 2013-05-13 05:51:01  184320  ----a-w-  C:WindowsSystem32cryptsvc.dll 2013-05-13 05:51:00  1464320  ----a-w-  C:WindowsSystem32crypt32.dll 2013-05-13 05:51:00  139776  ----a-w-  C:WindowsSystem32cryptnet.dll 2013-05-13 05:50:40  52224  ----a-w-  C:WindowsSystem32certenc.dll 2013-05-13 04:45:55  140288  ----a-w-  C:WindowsSysWow64cryptsvc.dll 2013-05-13 04:45:55  1160192  ----a-w-  C:WindowsSysWow64crypt32.dll 2013-05-13 04:45:55  103936  ----a-w-  C:WindowsSysWow64cryptnet.dll 2013-05-13 03:43:55  1192448  ----a-w-  C:WindowsSystem32certutil.exe 2013-05-13 03:08:10  903168  ----a-w-  C:WindowsSysWow64certutil.exe 2013-05-13 03:08:06  43008  ----a-w-  C:WindowsSysWow64certenc.dll 2013-05-10 05:49:27  30720  ----a-w-  C:WindowsSystem32cryptdlg.dll 2013-05-10 03:20:54  24576  ----a-w-  C:WindowsSysWow64cryptdlg.dll 2013-05-06 06:03:49  1887744  ----a-w-  C:WindowsSystem32WMVDECOD.DLL 2013-05-06 04:56:35  1620480  ----a-w-  C:WindowsSysWow64WMVDECOD.DLL 2013-04-26 05:51:36  751104  ----a-w-  C:WindowsSystem32win32spl.dll 2013-04-26 04:55:21  492544  ----a-w-  C:WindowsSysWow64win32spl.dll 2013-04-25 23:30:32  1505280  ----a-w-  C:WindowsSysWow64d3d11.dll 2013-04-24 09:33:20  53248  ----a-w-  C:WindowsSysWow64CSVer.dll 2013-04-23 17:23:17  86016  ----a-w-  C:WindowsSysWow64OpenAL32.dll 2013-04-23 17:23:17  262144  ----a-w-  C:WindowsSysWow64wrap_oal.dll 2013-04-23 12:50:31  0  ----a-w-  C:Windowsativpsrm.bin 2013-04-17 07:02:06  1230336  ----a-w-  C:WindowsSysWow64WindowsCodecs.dll 2013-04-17 06:24:46  1424384  ----a-w-  C:WindowsSystem32WindowsCodecs.dll 2013-04-13 05:49:23  135168  ----a-w-  C:WindowsapppatchAppPatch64AcXtrnal.dll 2013-04-13 05:49:19  350208  ----a-w-  C:WindowsapppatchAppPatch64AcLayers.dll 2013-04-13 05:49:19  308736  ----a-w-  C:WindowsapppatchAppPatch64AcGenral.dll 2013-04-13 05:49:19  111104  ----a-w-  C:WindowsapppatchAppPatch64acspecfc.dll 2013-04-13 04:45:16  474624  ----a-w-  C:WindowsapppatchAcSpecfc.dll 2013-04-13 04:45:15  2176512  ----a-w-  C:WindowsapppatchAcGenral.dll 2013-04-12 14:45:08  1656680  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversntfs.sys 2013-04-10 06:01:54  265064  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversdxgmms1.sys 2013-04-10 06:01:53  983400  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversdxgkrnl.sys 2013-04-02 14:09:52  4550656  ----a-w-  C:WindowsSysWow64GPhotos.scr 2013-03-31 22:52:16  1887232  ----a-w-  C:WindowsSystem32d3d11.dll 2013-03-19 06:04:06  5550424  ----a-w-  C:WindowsSystem32ntoskrnl.exe 2013-03-19 05:53:58  48640  ----a-w-  C:WindowsSystem32wwanprotdim.dll 2013-03-19 05:53:58  230400  ----a-w-  C:WindowsSystem32wwansvc.dll 2013-03-19 05:46:56  43520  ----a-w-  C:WindowsSystem32csrsrv.dll 2013-03-19 05:04:13  3968856  ----a-w-  C:WindowsSysWow64ntkrnlpa.exe 2013-03-19 05:04:10  3913560  ----a-w-  C:WindowsSysWow64ntoskrnl.exe 2013-03-19 04:47:50  6656  ----a-w-  C:WindowsSysWow64apisetschema.dll 2013-03-19 03:06:33  112640  ----a-w-  C:WindowsSystem32smss.exe 2013-03-15 20:22:49  19968  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversusb8023.sys 2013-03-15 20:21:58  561664  ----a-w-  C:WindowsapppatchAcLayers.dll 2013-03-15 20:21:32  288088  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversFWPKCLNT.SYS 2013-03-15 20:21:07  7680  ----a-w-  C:WindowsSysWow64instnm.exe 2013-03-15 20:21:07  5120  ----a-w-  C:WindowsSysWow64wow32.dll 2013-03-15 20:21:07  44032  ----a-w-  C:Windowsapppatchacwow64.dll 2013-03-15 20:21:07  25600  ----a-w-  C:WindowsSysWow64setup16.exe 2013-03-15 20:21:07  215040  ----a-w-  C:WindowsSystem32winsrv.dll 2013-03-15 20:21:07  2048  ----a-w-  C:WindowsSysWow64user.exe 2013-03-15 20:21:07  14336  ----a-w-  C:WindowsSysWow64ntvdm64.dll 2013-03-15 20:20:12  800768  ----a-w-  C:WindowsSystem32usp10.dll 2013-03-15 20:20:12  626688  ----a-w-  C:WindowsSysWow64usp10.dll 2013-03-15 20:19:49  307200  ----a-w-  C:WindowsSystem32ncrypt.dll 2013-03-15 20:19:49  220160  ----a-w-  C:WindowsSysWow64ncrypt.dll 2013-03-15 20:19:20  2048  ----a-w-  C:WindowsSysWow64tzres.dll 2013-03-15 20:19:20  2048  ----a-w-  C:WindowsSystem32tzres.dll 2013-03-15 20:17:26  478208  ----a-w-  C:WindowsSystem32dpnet.dll 2013-03-15 20:17:26  376832  ----a-w-  C:WindowsSysWow64dpnet.dll 2013-03-15 20:16:36  55296  ----a-w-  C:WindowsSystem32dhcpcsvc6.dll 2013-03-15 20:16:36  44032  ----a-w-  C:WindowsSysWow64dhcpcsvc6.dll 2013-03-15 20:16:36  226816  ----a-w-  C:WindowsSystem32dhcpcore6.dll 2013-03-15 20:16:36  193536  ----a-w-  C:WindowsSysWow64dhcpcore6.dll 2013-03-15 20:14:59  2048  ----a-w-  C:WindowsSysWow64msxml3r.dll 2013-03-15 20:14:59  2048  ----a-w-  C:WindowsSystem32msxml3r.dll 2013-03-15 20:14:59  2002432  ----a-w-  C:WindowsSystem32msxml6.dll 2013-03-15 20:14:59  1882624  ----a-w-  C:WindowsSystem32msxml3.dll 2013-03-15 20:14:59  1389568  ----a-w-  C:WindowsSysWow64msxml6.dll 2013-03-15 20:14:59  1236992  ----a-w-  C:WindowsSysWow64msxml3.dll 2013-03-15 20:14:00  70656  ----a-w-  C:WindowsSysWow64fontsub.dll 2013-03-15 20:14:00  46080  ----a-w-  C:WindowsSystem32atmlib.dll 2013-03-15 20:14:00  367616  ----a-w-  C:WindowsSystem32atmfd.dll 2013-03-15 20:14:00  34304  ----a-w-  C:WindowsSysWow64atmlib.dll 2013-03-15 20:14:00  295424  ----a-w-  C:WindowsSysWow64atmfd.dll 2013-03-15 20:14:00  100864  ----a-w-  C:WindowsSystem32fontsub.dll 2013-03-15 20:12:45  715776  ----a-w-  C:WindowsSystem32kerberos.dll 2013-03-15 20:12:45  542208  ----a-w-  C:WindowsSysWow64kerberos.dll 2013-03-15 20:10:17  376688  ----a-w-  C:WindowsSystem32driversnetio.sys 2013-03-15 20:09:55  503808  ----a-w-  C:WindowsSystem32srcore.dll 2013-03-15 20:09:55  43008  ----a-w-  C:WindowsSysWow64srclient.dll 2013-03-15 20:09:09  245760  ----a-w-  C:WindowsSystem32OxpsConverter.exe 2013-03-15 20:07:29  95744  ----a-w-  C:WindowsSystem32synceng.dll . ============= FINISH: 21:23:59,20 ===============  

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows 7 Ultimate Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 23.4.2013 г. 14:07:48 System Uptime: 14.7.2013 г. 16:11:40 (5 hours ago) . Motherboard: ASUSTeK Computer INC. |  | P5K-E Processor: Pentium® Dual-Core  CPU   E5200  @ 2.50GHz | LGA775 | 2500/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . A: is Removable C: is FIXED (NTFS) - 50 GiB total, 13,244 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 427 GiB total, 67,642 GiB free. E: is FIXED (NTFS) - 183 GiB total, 151,628 GiB free. F: is FIXED (NTFS) - 39 GiB total, 39,035 GiB free. G: is CDROM () H: is CDROM (CDFS) . ==== Disabled Device Manager Items ============= . Class GUID: {4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318} Description: Standard PS/2 Keyboard Device ID: ACPIPNP03034&23F9C1E3&0 Manufacturer: (Standard keyboards) Name: Standard PS/2 Keyboard PNP Device ID: ACPIPNP03034&23F9C1E3&0 Service: i8042prt . ==== System Restore Points =================== . No restore point in system. . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent 3DMark06 7-Zip 9.20 Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Advanced Windows Unattended Installer 2.7.1 AIDA64 Extreme Edition v3.00 AMD Accelerated Video Transcoding AMD APP SDK Runtime AMD Catalyst Install Manager AMD Drag and Drop Transcoding AMD Media Foundation Decoders Apple Software Update Avira Internet Security Avira System Speedup Catalyst Control Center Catalyst Control Center - Branding Catalyst Control Center Graphics Previews Common Catalyst Control Center InstallProxy Catalyst Control Center Localization All ccc-utility64 CCC Help Chinese Standard CCC Help Chinese Traditional CCC Help Czech CCC Help Danish CCC Help Dutch CCC Help English CCC Help Finnish CCC Help French CCC Help German CCC Help Greek CCC Help Hungarian CCC Help Italian CCC Help Japanese CCC Help Korean CCC Help Norwegian CCC Help Polish CCC Help Portuguese CCC Help Russian CCC Help Spanish CCC Help Swedish CCC Help Thai CCC Help Turkish CCleaner Definition Update for Microsoft Office 2010 (KB982726) 32-Bit Edition Flash Memory Toolkit 1.20 Foxit Reader Futuremark SystemInfo HP LaserJet Professional P1100-P1560-P1600 Series Junk Mail filter update K-Lite Codec Pack 9.8.5 (Standard) LinuxLive USB Creator LogMeIn Hamachi MagicDisc 2.7.106 Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Microsoft .NET Framework 4 Extended Microsoft Application Error Reporting Microsoft Choice Guard Microsoft Office 2010 Service Pack 1 (SP1) Microsoft Office Access MUI (English) 2010 Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2010 Microsoft Office Excel MUI (English) 2010 Microsoft Office Groove MUI (English) 2010 Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2010 Microsoft Office Office 64-bit Components 2010 Microsoft Office OneNote MUI (English) 2010 Microsoft Office Outlook MUI (English) 2010 Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2010 Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Office Proof (English) 2010 Microsoft Office Proof (French) 2010 Microsoft Office Proof (Spanish) 2010 Microsoft Office Proofing (English) 2010 Microsoft Office Publisher MUI (English) 2010 Microsoft Office Shared 64-bit MUI (English) 2010 Microsoft Office Shared 64-bit Setup Metadata MUI (English) 2010 Microsoft Office Shared MUI (English) 2010 Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2010 Microsoft Office Word MUI (English) 2010 Microsoft Search Enhancement Pack Microsoft Silverlight Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU] Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 English Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP1 x64 English Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86) Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86) Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 Microsoft Visual C++ 2010  x64 Redistributable - 10.0.30319 Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219 Mozilla Firefox 22.0 (x86 en-US) Mozilla Maintenance Service Mozilla Thunderbird 17.0.6 (x86 en-US) MSVCRT nLite 1.4.9.1 OpenOffice.org 3.4.1 PDQ Deploy PDQ Inventory PHOTOfunSTUDIO 4.0 Picasa 3 QuickTime Revo Uninstaller Pro 3.0.5 RMPrepUSB RT 7 Lite (64-Bit) RT 7 Lite x64 Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2736428) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2804576) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2835393) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2840628) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2487367) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2656351) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2736428) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2742595) Security Update for Microsoft Excel 2010 (KB2597126) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Filter Pack 2.0 (KB2553501) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft InfoPath 2010 (KB2687422) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft InfoPath 2010 (KB2760406) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553091) Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553096) Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553371) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2553447) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2589320) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2598243) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2687276) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2687501) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2687510) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2760600) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Publisher 2010 (KB2553147) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Visio 2010 (KB2810068) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Visio Viewer 2010 (KB2687505) 32-Bit Edition Security Update for Microsoft Word 2010 (KB2760410) 32-Bit Edition Skype™ 6.5 Songbird 2.2.0 (Build 2453) tools-freebsd tools-linux tools-netware tools-solaris tools-windows tools-winPre2k Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2836939) Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2468871) Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2533523) Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2600217) Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2836939) Update for Microsoft Office 2010 (KB2553065) Update for Microsoft Office 2010 (KB2553092) Update for Microsoft Office 2010 (KB2553181) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2553267) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2553310) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2553378) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2566458) Update for Microsoft Office 2010 (KB2596964) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2598242) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2687503) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2687509) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2760631) 32-Bit Edition Update for Microsoft Office 2010 (KB2767886) 32-Bit Edition Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2553290) 32-Bit Edition Update for Microsoft Outlook 2010 (KB2597090) 32-Bit Edition Update for Microsoft Outlook 2010 (KB2687623) 32-Bit Edition Update for Microsoft Outlook Social Connector 2010 (KB2553406) 32-Bit Edition Update for Microsoft PowerPoint 2010 (KB2598240) 32-Bit Edition Update for Microsoft SharePoint Workspace 2010 (KB2589371) 32-Bit Edition VMware vCenter Converter Standalone VMware Workstation Windows 7 Manager Windows Live Call Windows Live Communications Platform Windows Live Family Safety Windows Live Mail Windows Live Messenger Windows Live Movie Maker Windows Live Photo Gallery Windows Live Sign-in Assistant Windows Live Sync Windows Live Upload Tool Windows Live Writer Windows Media Player Firefox Plugin Windows Updates Downloader WinRAR 4.20 (64-битова версия) . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 9.7.2013 г. 22:05:34, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 9.7.2013 г. 22:05:34, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 9.7.2013 г. 22:05:34, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 9.7.2013 г. 22:05:34, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 9.7.2013 г. 21:08:02, Error: bowser [8003]  - The master browser has received a server announcement from the computer PETKO-PC that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{3444FA5E-87F7-4F77-9207-B9620E99C1B9}. The master browser is stopping or an election is being forced. 9.7.2013 г. 20:46:32, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 9.7.2013 г. 20:46:32, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 9.7.2013 г. 20:46:32, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 9.7.2013 г. 20:46:32, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 9.7.2013 г. 19:20:35, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 9.7.2013 г. 19:20:26, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 9.7.2013 г. 19:20:26, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 9.7.2013 г. 19:20:12, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 9.7.2013 г. 19:20:10, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 8.7.2013 г. 18:05:42, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 8.7.2013 г. 18:05:32, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 8.7.2013 г. 18:05:32, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 8.7.2013 г. 18:05:18, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 8.7.2013 г. 18:05:16, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 8.7.2013 г. 08:32:13, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 8.7.2013 г. 08:32:07, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 8.7.2013 г. 08:32:07, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 8.7.2013 г. 08:31:56, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 8.7.2013 г. 08:31:54, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 7.7.2013 г. 21:58:25, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 7.7.2013 г. 21:58:14, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 7.7.2013 г. 21:58:14, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 7.7.2013 г. 21:58:01, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 7.7.2013 г. 21:58:00, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 7.7.2013 г. 09:25:48, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 7.7.2013 г. 09:25:48, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 7.7.2013 г. 09:25:48, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 7.7.2013 г. 09:25:48, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 7.7.2013 г. 08:37:23, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 7.7.2013 г. 08:37:12, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 7.7.2013 г. 08:37:12, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 7.7.2013 г. 08:37:00, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 7.7.2013 г. 08:36:58, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 20:57:58, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 14.7.2013 г. 20:57:58, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 14.7.2013 г. 20:57:58, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 20:57:58, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 19:37:17, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 14.7.2013 г. 19:37:17, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 14.7.2013 г. 19:37:17, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 19:37:17, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 19:32:38, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 14.7.2013 г. 19:32:38, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 14.7.2013 г. 19:32:38, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 19:32:38, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 19:07:47, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 14.7.2013 г. 19:07:47, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 14.7.2013 г. 19:07:47, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 19:07:47, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 16:12:18, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 14.7.2013 г. 16:12:09, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 14.7.2013 г. 16:12:09, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 14.7.2013 г. 16:11:54, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 16:11:52, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 10:24:16, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 14.7.2013 г. 10:24:16, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 14.7.2013 г. 10:24:16, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 10:24:16, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 09:18:30, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 14.7.2013 г. 09:17:56, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 14.7.2013 г. 09:17:56, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 14.7.2013 г. 09:17:32, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 14.7.2013 г. 09:17:30, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 13.7.2013 г. 16:40:24, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 13.7.2013 г. 16:40:13, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 13.7.2013 г. 16:40:13, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 13.7.2013 г. 16:39:58, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 13.7.2013 г. 16:39:56, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 22:15:57, Error: volsnap [36]  - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit. 12.7.2013 г. 21:10:02, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 12.7.2013 г. 21:10:02, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 12.7.2013 г. 21:10:02, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 21:10:02, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 20:29:26, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 12.7.2013 г. 20:29:26, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 12.7.2013 г. 20:29:26, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 20:29:26, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 20:02:51, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 12.7.2013 г. 20:02:51, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 12.7.2013 г. 20:02:51, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 20:02:51, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 19:03:21, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 12.7.2013 г. 19:03:21, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 12.7.2013 г. 19:03:21, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 19:03:21, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 18:59:53, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 12.7.2013 г. 18:59:36, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 12.7.2013 г. 18:59:36, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 12.7.2013 г. 18:59:00, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 18:58:58, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 09:21:07, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 12.7.2013 г. 09:21:07, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 12.7.2013 г. 09:21:07, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 09:21:07, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 08:12:51, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 12.7.2013 г. 08:12:37, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 12.7.2013 г. 08:12:37, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 12.7.2013 г. 08:12:26, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 12.7.2013 г. 08:12:23, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 11.7.2013 г. 23:20:02, Error: volsnap [36]  - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit. 11.7.2013 г. 21:51:08, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 11.7.2013 г. 21:51:08, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 11.7.2013 г. 21:51:08, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 11.7.2013 г. 21:51:08, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 11.7.2013 г. 21:28:56, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 11.7.2013 г. 21:28:12, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 11.7.2013 г. 21:28:12, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 11.7.2013 г. 21:28:00, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 11.7.2013 г. 21:27:59, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 11.7.2013 г. 10:00:37, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 11.7.2013 г. 10:00:37, Error: Service Control Manager [7000]  - The GEAR ASPI Filter Driver service failed to start due to the following error:  This driver has been blocked from loading 11.7.2013 г. 10:00:37, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 11.7.2013 г. 10:00:37, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 11.7.2013 г. 09:58:46, Error: bowser [8003]  - The master browser has received a server announcement from the computer ADMIN-PC that believes that it is the master browser for the domain on transport NetBT_Tcpip_{3444FA5E-87F7-4F77-9207-B9620E99C1B9}. The master browser is stopping or an election is being forced. 11.7.2013 г. 09:38:15, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 11.7.2013 г. 09:38:00, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 11.7.2013 г. 09:38:00, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 11.7.2013 г. 09:37:49, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 11.7.2013 г. 09:37:48, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 10.7.2013 г. 22:21:37, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 10.7.2013 г. 22:21:27, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 10.7.2013 г. 22:21:27, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 10.7.2013 г. 22:21:14, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 10.7.2013 г. 22:21:13, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 10.7.2013 г. 13:57:37, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 10.7.2013 г. 13:57:24, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 10.7.2013 г. 13:57:24, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 10.7.2013 г. 13:57:12, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 10.7.2013 г. 13:57:11, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 10.7.2013 г. 11:48:17, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 10.7.2013 г. 11:47:54, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 10.7.2013 г. 11:47:54, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 10.7.2013 г. 11:47:42, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 10.7.2013 г. 11:47:40, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 10.7.2013 г. 09:44:44, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 10.7.2013 г. 09:44:16, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 10.7.2013 г. 09:44:16, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 10.7.2013 г. 09:44:06, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 10.7.2013 г. 09:44:04, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 10.7.2013 г. 09:06:41, Error: Service Control Manager [7024]  - The VMware Workstation Server service terminated with service-specific error %%-1. 10.7.2013 г. 09:06:34, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQInventory service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 10.7.2013 г. 09:06:34, Error: Service Control Manager [7038]  - The PDQDeploy service was unable to log on as .svt11 with the currently configured password due to the following error:  Logon failure: unknown user name or bad password. To ensure that the service is configured properly, use the Services snap-in in Microsoft Management Console (MMC). 10.7.2013 г. 09:06:23, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. 10.7.2013 г. 09:06:21, Error: Application Popup [1060]  - SystemRootSysWow64DriversGEARAspiWDM.sys has been blocked from loading due to incompatibility with this system. Please contact your software vendor for a compatible version of the driver. . ==== End Of File ===========================  

 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте,

 

На какви основания се съмнявате, че сте заразен? Някакви симптоми да имате? В лога се виждат единствено доста услуги, излишни програми за оптимизация и нищо нередно като цяло.

Деинсталирайте Avira SpeedUp, която идва с Avira (нямате нужда от нея).

Също така да направим една проверка с Malwarebytes' Anti-Malware, защото имате "откраднати данни" явно от минала инфекция:

 

 

 

 C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs

 

 

 

 

Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware

 

  • [*]Кликнете два пъти върху
mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата. [*]Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish. [*]Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира. [*]Стартирайте програмата и изберете "Perform Quick Scan", след това кликнете на Scan. [*]Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи. [*]Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата. [*]Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected. [*]Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог. [*]Прикачете този лог в следващия си коментар в темата.

Забележка: Ако MalwareBytes'Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поискада рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравей, бях в провинцията, ето го лога.

 

Malwarebytes Anti-Malware (Trial) 1.75.0.1300 www.malwarebytes.org Database version: v2013.07.21.02 Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS (Safe Mode/Networking) Internet Explorer 10.0.9200.16635 admin :: SVT11-PC [administrator] Protection: Disabled 21.7.2013 г. 11:16:37 ч. mbam-log-2013-07-21 (11-16-37).txt Scan type: Full scan (C:|D:|E:|F:|) Scan options enabled: Memory | Startup | Registry | File System | Heuristics/Extra | Heuristics/Shuriken | PUP | PUM Scan options disabled: P2P Objects scanned: 345448 Time elapsed: 34 minute(s), 23 second(s) Memory Processes Detected: 0 (No malicious items detected) Memory Modules Detected: 0 (No malicious items detected) Registry Keys Detected: 0 (No malicious items detected) Registry Values Detected: 0 (No malicious items detected) Registry Data Items Detected: 0 (No malicious items detected) Folders Detected: 1 C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. Files Detected: 20 C:Program Files (x86)VMwareVMware Workstationx64vmware-vmx-patch.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Quarantined and deleted successfully. D:SoftwareAntivirusESET NOD32 Antivirus 6.0316.0 + Activation &  Keys - L3G3NDActivationMiNod Login v4.0.1.63ProgramaNuevo463.exe (Riskware.KG) -> Quarantined and deleted successfully. D:SoftwareAntivirustbl40266tbl 4.0.2.66.exe (Riskware.KG) -> Quarantined and deleted successfully. D:SoftwareAutodesk AutoCAD 2012 (32-64-bit) - XFORCEWin32xf-adesk2012x32.exe (PUP.RiskwareTool.CK) -> Quarantined and deleted successfully. D:SoftwareVMware Workstation 9.0.2 Build 1031769keygen.exe (Riskware.Tool.CK) -> Quarantined and deleted successfully. D:SoftwareWindows 7 Manager v4.2.6 (x32-x64)Crackpatch-keygen-CORE.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-13-5.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-14-6.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-15-7.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-16-1.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-17-2.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-18-3.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-19-4.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-20-5.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-21-6.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-22-7.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-23-1.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-24-2.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-25-3.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. C:Userssvt11AppDataRoamingdclogs2013-06-26-4.dc (Stolen.Data) -> Quarantined and deleted successfully. (end)  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Както и споменах, malwarebytes премахнах това за което се съмнявах, всичко останало е плява (кракове за софтуер и т.н.), но активни зарази на дяла на Операционната Система не се виждат.

Ще повторя:

 

На какви основания се съмнявате, че сте заразен? Някакви симптоми да имате?

 

Поздрави!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.