Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

moniiliev

Бавен компютър - вирус?

Препоръчан отговор


Здравейте, от известно време компютъра почти умира каквото и да тръгна да правя. Стана много зле, а мисля, че е с добри параметри /надявам се/. Днес реших да поразчистя, но е почти невъзможно. Дори преместване на то на една папка от 9 GB от CD пише, че ще стане след 15 часа. 

Моля за помощ, дали нямам някой лош вирус  :( .

 

изпращам логовете: 

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_AMD64 
Internet Explorer: 9.0.8112.16421  BrowserJavaVersion: 10.7.2
Run by Simeon at 20:11:29 on 2013-07-23
Microsoft Windows 7 Ultimate   6.1.7601.1.1251.359.1033.18.7332.4828 [GMT 3:00]
.
AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C}
SP: Avira Desktop *Disabled/Updated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691}
SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
.
============== Running Processes ===============
.
C:Windowssystem32wininit.exe
C:Windowssystem32lsm.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch
C:Windowssystem32nvvsvc.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs
C:Program FilesIDTWDMSTacSV64.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService
C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService
C:Windowssystem32WLANExt.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:WindowsSystem32spoolsv.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopsched.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0armsvc.exe
C:Program FilesIDTWDMAESTSr64.exe
C:Program FilesIntelBluetoothHSBTHSAmpPalService.exe
C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavguard.exe
C:Program Files (x86)Common FilesAppleMobile Device SupportAppleMobileDeviceService.exe
C:Program FilesBonjourmDNSResponder.exe
C:Program FilesIntelBluetoothHSBTHSSecurityMgr.exe
C:Program FilesIntelWiFibinEvtEng.exe
C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.MSSQLSERVERMSSQLBinnsqlservr.exe
C:Program Files (x86)DellDell KM632 Wireless Keyboard Caps Lock IndicatorOSDSrv.exe
C:Program FilesCommon FilesIntelWirelessCommonRegSrvc.exe
C:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlwriter.exe
C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D VisionnvSCPAPISvr.exe
C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavshadow.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Program FilesIntelWiMAXBinAppSrv.exe
C:Program FilesIntelWiMAXBinDMAgent.exe
C:Windowssystem32svchost.exe -k bthsvcs
C:Windowssystem32wbemunsecapp.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:Program FilesNVIDIA CorporationDisplayNvXDSync.exe
C:Windowssystem32nvvsvc.exe
C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsLMSLMS.exe
C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA Updatusdaemonu.exe
C:WindowsSystem32svchost.exe -k secsvcs
C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe
C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsUNSUNS.exe
C:Windowssystem32taskhost.exe
C:Windowssystem32Dwm.exe
C:WindowsExplorer.EXE
C:Program FilesCommon FilesIntelWirelessCommoniFrmewrk.exe
C:Program FilesIntelWiMAXBinWiMAXCU.exe
C:WindowsSystem32igfxtray.exe
C:WindowsSystem32hkcmd.exe
C:WindowsSystem32igfxpers.exe
C:Program FilesDellQuickSetquickset.exe
C:Program FilesIDTWDMsttray64.exe
C:Program FilesDellTPadApoint.exe
C:Program Files (x86)Common FilesAppleInternet ServicesiCloudServices.exe
C:Program Files (x86)Common FilesAppleInternet ServicesApplePhotoStreams.exe
C:Program Files (x86)Common FilesAppleInternet ServicesBookmarkDAV_client.exe
C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavgnt.exe
C:Program Files (x86)DellDell KM632 Wireless Keyboard Caps Lock IndicatorLaunchOSDSrv.exe
C:Program Files (x86)Common FilesAppleApple Application SupportAPSDaemon.exe
C:Program Files (x86)CitrixICA Clientconcentr.exe
C:Windowssystem32wbemunsecapp.exe
C:Program Files (x86)iTunesiTunesHelper.exe
C:Program Files (x86)CitrixICA Clientwfcrun32.exe
C:Program Files (x86)DellDell KM632 Wireless Keyboard Caps Lock IndicatorIndicatorOSD.exe
C:Program FilesiPodbiniPodService.exe
C:Program FilesDellTPadApMsgFwd.exe
C:Program FilesDellTPadHidFind.exe
C:Program FilesDellTPadApntex.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Program FilesIntelTurboBoostTurboBoost.exe
C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet
C:WindowsMicrosoft.NetFramework64v3.0WPFPresentationFontCache.exe
C:Program Files (x86)TeamViewerVersion8TeamViewer_Service.exe
C:Program Files (x86)TeamViewerVersion8TeamViewer.exe
C:Program Files (x86)TeamViewerVersion8tv_w32.exe
C:Program Files (x86)TeamViewerVersion8tv_x64.exe
C:UsersSimeonAppDataLocalAkamainetsession_win.exe
C:UsersSimeonAppDataLocalAkamainetsession_win.exe
C:Program Files (x86)Common FilesAppleApple Application Supportdistnoted.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Program Files (x86)Common FilesAppleMobile Device SupportSyncServer.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:UsersSimeonAppDataRoamingDropboxbinDropbox.exe
C:Windowssystem32wuauclt.exe
C:Program Files (x86)AdobeReader 10.0ReaderAcroRd32.exe
C:Program Files (x86)AdobeReader 10.0ReaderAcroRd32.exe
C:WindowsservicingTrustedInstaller.exe
C:Windowssystem32taskmgr.exe
C:Windowssystem32wuauclt.exe
C:UsersSimeonAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:UsersSimeonAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:UsersSimeonAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:WindowsSysWOW64prevhost.exe
C:Windowssystem32vssvc.exe
C:WindowsSystem32svchost.exe -k swprv
C:PROGRA~2MICROS~1Office12WINWORD.EXE
C:Windowssplwow64.exe
C:PROGRA~2MICROS~1Office12WINWORD.EXE
C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12WINWORD.EXE
C:Windowssystem32SearchIndexer.exe
C:UsersSimeonAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:UsersSimeonAppDataLocalGoogleChromeApplicationchrome.exe
C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorsvw.exe
C:Windowssystem32prevhost.exe
C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorsvw.exe
C:Windowssystem32conhost.exe
C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe
C:WindowsSystem32cscript.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dll
BHO: Google Toolbar Helper: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:Program Files (x86)GoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_32.dll
BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dll
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:Program Files (x86)Javajre7binjp2ssv.dll
TB: Google Toolbar: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program Files (x86)GoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_32.dll
TB: Google Toolbar: {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program Files (x86)GoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_32.dll
EB: Developer Tools: {1A6FE369-F28C-4AD9-A3E6-2BCB50807CF1} - C:Program Files (x86)Internet Exploreriedvtool.dll
uRun: [Google Update] "C:UsersSimeonAppDataLocalGoogleUpdateGoogleUpdate.exe" /c
uRun: [iCloudServices] C:Program Files (x86)Common FilesAppleInternet ServicesiCloudServices.exe
uRun: [ApplePhotoStreams] C:Program Files (x86)Common FilesAppleInternet ServicesApplePhotoStreams.exe
uRun: [DAEMON Tools Lite] "C:Program Files (x86)DAEMON Tools LiteDTLite.exe" -autorun
uRun: [Akamai NetSession Interface] "C:UsersSimeonAppDataLocalAkamainetsession_win.exe"
uRun: [com.apple.dav.bookmarks.daemon] C:Program Files (x86)Common FilesAppleInternet ServicesBookmarkDAV_client.exe
mRun: [avgnt] "C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavgnt.exe" /min
mRun: [Chicony_OSD] "C:Program Files (x86)DellDell KM632 Wireless Keyboard Caps Lock IndicatorLaunchOSDSrv.exe"
mRun: [APSDaemon] "C:Program Files (x86)Common FilesAppleApple Application SupportAPSDaemon.exe"
mRun: [GrooveMonitor] "C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveMonitor.exe"
mRun: [iME JPN 2007 Migration] C:PROGRA~2COMMON~1MICROS~1IME12IMEJPIMJPKLMG.EXE /Preload
mRun: [Korean IME Migration] C:PROGRA~2COMMON~1MICROS~1IME12IMEKRIMKRMIG.EXE
mRun: [Microsoft Pinyin IME Migration] C:PROGRA~2COMMON~1MICROS~1IME12IMESCIMSCMIG.EXE /INSTALL
mRun: [Adobe ARM] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0AdobeARM.exe"
mRun: [ConnectionCenter] "C:Program Files (x86)CitrixICA Clientconcentr.exe" /startup
mRun: [switchBoard] C:Program Files (x86)Common FilesAdobeSwitchBoardSwitchBoard.exe
mRun: [AdobeCS5.5ServiceManager] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeCS5.5ServiceManagerCS5.5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
mRun: [AdobeCS5ServiceManager] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeCS5ServiceManagerCS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin
mRun: [bit4id csp store register (M)] "C:WindowsSysWOW64RUNDLL32.EXE" "C:WindowsSystem32bit4upki-store.dll",RegisterMyPhysicalStore
mRun: [HF_G_Jul] "C:Program Files (x86)AVG Secure SearchHF_G_Jul.exe"  /DoAction
mRun: [iTunesHelper] "C:Program Files (x86)iTunesiTunesHelper.exe"
StartupFolder: C:UsersSimeonAppDataRoamingMICROS~1WindowsSTARTM~1ProgramsStartupDropbox.lnk - C:UsersSimeonAppDataRoamingDropboxbinDropbox.exe
StartupFolder: C:UsersSimeonAppDataRoamingMICROS~1WindowsSTARTM~1ProgramsStartupINTEL(~1.LNK - C:Program FilesIntelTurboBoostSignalIslandUi.exe
StartupFolder: C:UsersSimeonAppDataRoamingMICROS~1WindowsSTARTM~1ProgramsStartupONENOT~1.LNK - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12ONENOTEM.EXE
StartupFolder: C:PROGRA~3MICROS~1WindowsSTARTM~1ProgramsStartupDIGITA~1.LNK - C:Program Files (x86)Digital Line DetectDLG.exe
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: Add to Google Photos Screensa&ver - C:WindowsSystem32GPhotos.scr/200
IE: E&xport to Microsoft Excel - C:PROGRA~2MICROS~1Office12EXCEL.EXE/3000
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12ONBttnIE.dll
IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dll
IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}
TCP: Interfaces{11C8D9E3-0753-44DA-B343-FE32937AECFC} : DHCPNameServer = 10.250.238.3 10.250.238.4
TCP: Interfaces{D271EC93-CCEF-41DE-8666-08D0160F24DF} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces{D271EC93-CCEF-41DE-8666-08D0160F24DF}350514748454454594 : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces{D271EC93-CCEF-41DE-8666-08D0160F24DF}D44556C6D2144435C4 : DHCPNameServer = 192.168.1.1
Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Filter: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:Program Files (x86)CitrixICA ClientIcaMimeFilter.dll
Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveSystemServices.dll
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:Program Files (x86)SkypeToolbarsInternet Explorerskypeieplugin.dll
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:Program Files (x86)Common FilesSkypeSkype4COM.dll
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveShellExtensions.dll
x64-BHO: Google Toolbar Helper: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:Program Files (x86)GoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_64.dll
x64-TB: Google Toolbar: {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:Program Files (x86)GoogleGoogle ToolbarGoogleToolbar_64.dll
x64-Run: [intelPAN] "C:Program FilesCommon FilesIntelWirelessCommoniFrmewrk.exe" /tf Intel PAN Tray
x64-Run: [intelWirelessWiMAX] "C:Program FilesIntelWiMAXBinWiMAXCU.exe" /tasktray /nosplash
x64-Run: [QuickSet] C:Program FilesDellQuickSetQuickSet.exe
x64-Run: [sysTrayApp] C:Program FilesIDTWDMsttray64.exe
x64-Run: [intelTBRunOnce] wscript.exe //b //nologo "C:Program FilesIntelTurboBoostRunTBGadgetOnce.vbs"
x64-Run: [Apoint] C:Program FilesDellTPadApoint.exe
x64-Run: [NVHotkey] rundll32.exe C:WindowsSystem32nvHotkey.dll,Start
x64-Run: [iME JPN 2007 Migration] C:PROGRA~1COMMON~1MICROS~1IME12IMEJPIMJPKLMG.EXE /Preload
x64-Run: [Korean IME Migration] C:PROGRA~1COMMON~1MICROS~1IME12IMEKRIMKRMIG.EXE
x64-Run: [Microsoft Pinyin IME Migration] C:PROGRA~1COMMON~1MICROS~1IME12IMESCIMSCMIG.EXE /INSTALL
x64-Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:Program Files (x86)Common FilesAdobeOOBEPDAppUWAUpdaterStartupUtility.exe"
x64-Run: [bit4id csp store register (M x64)] "RUNDLL32.EXE" "C:WindowsSystem32bit4upki-store.dll",RegisterMyPhysicalStore
x64-Run: [igfxTray] C:WindowsSystem32igfxtray.exe
x64-Run: [HotKeysCmds] C:WindowsSystem32hkcmd.exe
x64-Run: [Persistence] C:WindowsSystem32igfxpers.exe
x64-Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Filter: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - <orphaned>
x64-Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - <orphaned>
x64-Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - <orphaned>
x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>
x64-Notify: igfxcui - igfxdev.dll
x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - C:UsersSimeonAppDataRoamingMozillaFirefoxProfileskdpuv40c.default
FF - prefs.js: network.proxy.type - 0
FF - plugin: C:Program Files (x86)AdobeReader 10.0ReaderAIRnppdf32.dll
FF - plugin: C:Program Files (x86)GooglePicasa3npPicasa3.dll
FF - plugin: C:Program Files (x86)Javajre6binplugin2npdeployJava1.dll
FF - plugin: C:Program Files (x86)Javajre7binplugin2npjp2.dll
FF - plugin: C:Program Files (x86)Mozilla FirefoxpluginsnpicaN.dll
FF - plugin: C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D Visionnpnv3dv.dll
FF - plugin: C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D Visionnpnv3dvstreaming.dll
FF - plugin: C:UsersSimeonAppDataLocalGoogleUpdate1.3.21.135npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: C:WindowsSysWOW64MacromedFlashNPSWF32_11_6_602_180.dll
FF - plugin: C:WindowsSysWOW64npDeployJava1.dll
FF - plugin: C:WindowsSysWOW64npmproxy.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 nvpciflt;nvpciflt;C:WindowsSystem32driversnvpciflt.sys [2012-1-7 25960]
R1 avkmgr;avkmgr;C:WindowsSystem32driversavkmgr.sys [2012-1-7 27760]
R1 ctxusbm;Citrix USB Monitor Driver;C:WindowsSystem32driversctxusbm.sys [2010-7-14 87600]
R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;C:WindowsSystem32driversdtsoftbus01.sys [2012-2-17 283200]
R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:WindowsSystem32driversvwififlt.sys [2009-7-14 59904]
R2 avgntflt;avgntflt;C:WindowsSystem32driversavgntflt.sys [2012-1-7 98848]
R2 TurboB;Turbo Boost UI Monitor driver;C:WindowsSystem32driversTurboB.sys [2010-11-29 16120]
R3 AMPPAL;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Virtual Adapter;C:WindowsSystem32driversAmpPal.sys [2011-8-8 299008]
R3 bpenum;Intel® Centrino® WiMAX Enumerator;C:WindowsSystem32driversbpenum.sys [2010-10-25 75264]
R3 iwdbus;IWD Bus Enumerator;C:WindowsSystem32driversiwdbus.sys [2011-6-21 25496]
R3 MEIx64;Intel® Management Engine Interface ;C:WindowsSystem32driversHECIx64.sys [2010-10-19 56344]
R3 NETwNs64;___ Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows 7 - 64 Bit;C:WindowsSystem32driversNETwNs64.sys [2011-8-3 8604672]
R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:WindowsSystem32driversRt64win7.sys [2011-6-10 539240]
R3 tihub3;TI USB3 Hub Service;C:WindowsSystem32driverstihub3.sys [2011-7-20 136000]
R3 tixhci;TI XHCI Service;C:WindowsSystem32driverstixhci.sys [2011-7-20 406336]
R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;C:WindowsSystem32driversvwifimp.sys [2009-7-14 17920]
S3 A38CCID;CCID USB Smart Card Reader;C:WindowsSystem32driversa38ccid.sys [2009-12-16 45824]
S3 AMPPALP;Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® 3.0 + High Speed Protocol;C:WindowsSystem32driversAmpPal.sys [2011-8-8 299008]
S3 cxbu0x64;OMNIKEY 6121;C:WindowsSystem32driverscxbu0x64.sys [2011-9-6 177920]
S3 dmvsc;dmvsc;C:WindowsSystem32driversdmvsc.sys [2010-11-21 71168]
S3 intaud_WaveExtensible;Intel WiDi Audio Device;C:WindowsSystem32driversintelaud.sys [2011-6-21 34200]
S3 Netaapl;Apple Mobile Device Ethernet Service;C:WindowsSystem32driversnetaapl64.sys [2011-8-2 22528]
S3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;C:WindowsSystem32driversnvhda64v.sys [2012-1-7 174184]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:WindowsSystem32driversrdpvideominiport.sys [2010-11-21 20992]
S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;C:WindowsSystem32driversRtsUStor.sys [2012-1-7 250984]
S3 Synth3dVsc;Synth3dVsc;C:WindowsSystem32driversSynth3dVsc.sys [2010-11-21 88960]
S3 terminpt;Microsoft Remote Desktop Input Driver;C:WindowsSystem32driversterminpt.sys [2010-11-21 34816]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:WindowsSystem32driversTsUsbFlt.sys [2010-11-21 59392]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:WindowsSystem32driversTsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]
S3 tsusbhub;tsusbhub;C:WindowsSystem32driverstsusbhub.sys [2010-11-21 117248]
S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;C:WindowsSystem32driversusbaapl64.sys [2012-9-28 53760]
S4 RsFx0151;RsFx0151 Driver;C:WindowsSystem32driversRsFx0151.sys [2011-6-17 313696]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-07-23 16:58:37 76232 ----a-w- C:ProgramDataMicrosoftWindows DefenderDefinition Updates{DC1083F1-40F3-43C7-9F79-E41D8327A3DA}offreg.dll
2013-07-20 05:21:32 9460976 ----a-w- C:ProgramDataMicrosoftWindows DefenderDefinition Updates{DC1083F1-40F3-43C7-9F79-E41D8327A3DA}mpengine.dll
2013-07-12 04:12:44 1545728 ----a-w- C:WindowsSystem32DWrite.dll
2013-07-12 04:12:44 1077760 ----a-w- C:WindowsSysWow64DWrite.dll
2013-06-25 13:20:27 1910632 ----a-w- C:WindowsSystem32driverstcpip.sys
2013-06-25 13:20:23 751104 ----a-w- C:WindowsSystem32win32spl.dll
2013-06-25 13:20:23 492544 ----a-w- C:WindowsSysWow64win32spl.dll
2013-06-25 13:20:18 30720 ----a-w- C:WindowsSystem32cryptdlg.dll
2013-06-25 13:20:18 24576 ----a-w- C:WindowsSysWow64cryptdlg.dll
2013-06-25 13:19:40 903168 ----a-w- C:WindowsSysWow64certutil.exe
2013-06-25 13:19:40 1464320 ----a-w- C:WindowsSystem32crypt32.dll
2013-06-25 13:19:40 1192448 ----a-w- C:WindowsSystem32certutil.exe
2013-06-25 13:19:39 184320 ----a-w- C:WindowsSystem32cryptsvc.dll
2013-06-25 13:19:39 139776 ----a-w- C:WindowsSystem32cryptnet.dll
2013-06-25 13:19:39 1160192 ----a-w- C:WindowsSysWow64crypt32.dll
2013-06-25 13:19:39 103936 ----a-w- C:WindowsSysWow64cryptnet.dll
2013-06-25 13:19:37 52224 ----a-w- C:WindowsSystem32certenc.dll
2013-06-25 13:19:37 43008 ----a-w- C:WindowsSysWow64certenc.dll
2013-06-25 13:19:37 140288 ----a-w- C:WindowsSysWow64cryptsvc.dll
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-06-25 13:46:10 71048 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-06-25 13:46:10 692104 ----a-w- C:WindowsSysWow64FlashPlayerApp.exe
2013-05-17 03:09:56 2312704 ----a-w- C:WindowsSystem32jscript9.dll
2013-05-17 03:02:29 1392128 ----a-w- C:WindowsSystem32wininet.dll
2013-05-17 03:01:13 1494528 ----a-w- C:WindowsSystem32inetcpl.cpl
2013-05-17 02:56:09 173056 ----a-w- C:WindowsSystem32ieUnatt.exe
2013-05-17 02:56:00 599040 ----a-w- C:WindowsSystem32vbscript.dll
2013-05-17 02:51:27 2382848 ----a-w- C:WindowsSystem32mshtml.tlb
2013-05-16 22:39:39 1800704 ----a-w- C:WindowsSysWow64jscript9.dll
2013-05-16 22:28:26 1129472 ----a-w- C:WindowsSysWow64wininet.dll
2013-05-16 22:27:30 1427968 ----a-w- C:WindowsSysWow64inetcpl.cpl
2013-05-16 22:21:37 142848 ----a-w- C:WindowsSysWow64ieUnatt.exe
2013-05-16 22:20:30 420864 ----a-w- C:WindowsSysWow64vbscript.dll
2013-05-16 22:16:57 2382848 ----a-w- C:WindowsSysWow64mshtml.tlb
2013-05-01 23:06:08 278800 ------w- C:WindowsSystem32MpSigStub.exe
.
============= FINISH: 20:13:04,89 ===============
 
 
.
UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.
IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT
.
DDS (Ver_2011-09-30.01)
.
Microsoft Windows 7 Ultimate 
Boot Device: DeviceHarddiskVolume2
Install Date: 7.1.2012 г. 08:24:56
System Uptime: 23.7.2013 г. 08:09:50 (12 hours ago)
.
Motherboard: Dell Inc. |  | 0HVRTT
Processor: Intel® Core i7-2670QM CPU @ 2.20GHz | CPU 1 | 2201/100mhz
.
==== Disk Partitions =========================
.
C: is FIXED (NTFS) - 196 GiB total, 41,993 GiB free.
D: is FIXED (NTFS) - 398 GiB total, 367,999 GiB free.
E: is CDROM ()
F: is CDROM ()
.
==== Disabled Device Manager Items =============
.
Class GUID: {4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Description: High Definition Audio Controller
Device ID: PCIVEN_10DE&DEV_0BEA&SUBSYS_04CA1028&REV_A14&25B6F6E2&0&0108
Manufacturer: Microsoft
Name: High Definition Audio Controller
PNP Device ID: PCIVEN_10DE&DEV_0BEA&SUBSYS_04CA1028&REV_A14&25B6F6E2&0&0108
Service: HDAudBus
.
==== System Restore Points ===================
.
RP167: 8.7.2013 г. 18:56:40 - Windows Update
RP168: 12.7.2013 г. 07:02:39 - Windows Update
RP169: 20.7.2013 г. 08:20:49 - Windows Update
RP170: 23.7.2013 г. 19:56:47 - Windows Update
.
==== Installed Programs ======================
.
 Tools for .Net 3.5
 Update for Microsoft Office 2007 (KB2508958)
µTorrent
ACR38U PCSC Driver 1.1.6.1
Adobe AIR
Adobe Community Help
Adobe Flash Player 11 ActiveX
Adobe Flash Player 11 Plugin
Adobe Illustrator CS5
Adobe Media Player
Adobe Photoshop CS5.1
Adobe Reader X (10.1.7)
Akamai NetSession Interface
AMD APP SDK Runtime
Apple Application Support
Apple Mobile Device Support
Apple Software Update
ATI Catalyst Install Manager
Avira Free Antivirus
B-Trust Combo Lite 1.7
Bcool
Bit4id - Universal Middleware for Incard
Bonjour
Citrix online plug-in - web
Citrix online plug-in (DV)
Citrix online plug-in (HDX)
Citrix online plug-in (USB)
Citrix online plug-in (Web)
Cyrilla Correct 2007
DAEMON Tools Lite
Dell KM632 Wireless Keyboard Caps Lock Indicator
Dell Touchpad
Digital Line Detect
Dropbox
Entity Framework Designer for Visual Studio 2012 - enu
FREE Word and Excel password recovery Wizard version 2.1.12
Google Chrome
Google Toolbar for Internet Explorer
Google Update Helper
iCloud
IDT Audio
IIS 8.0 Express
IIS Express Application Compatibility Database for x64
IIS Express Application Compatibility Database for x86
InfoNotary Configurator for Mozilla
InfoNotary e-Doc Signer
InfoNotary PNP Installer
InfoNotary Smart Card Manager
Intel PROSet Wireless
Intel® Control Center
Intel® Management Engine Components
Intel® Processor Graphics
Intel® PROSet/Wireless WiFi Software
Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.0
Intel® WiDi
Intel® Wireless Display
Intel® PROSet/Wireless WiMAX Software
iTunes
Java 7 Update 7
Java Auto Updater
Java 6 Update 31
Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.70.0.1100
Microinvest Delta Pro
Microsoft .NET Framework 4 Multi-Targeting Pack
Microsoft .NET Framework 4.5
Microsoft .NET Framework 4.5 Multi-Targeting Pack
Microsoft .NET Framework 4.5 SDK
Microsoft Application Error Reporting
Microsoft ASP.NET MVC 3
Microsoft ASP.NET MVC 3 - Visual Studio Express 2012 for Web
Microsoft ASP.NET MVC 4 - Visual Studio Express 2012 for Web
Microsoft ASP.NET MVC 4 Runtime
Microsoft ASP.NET Web Pages
Microsoft ASP.NET Web Pages - Visual Studio Express 2012 for Web
Microsoft ASP.NET Web Pages 2 - Visual Studio Express 2012 for Web
Microsoft ASP.NET Web Pages 2 Runtime
Microsoft Help Viewer 2.0
Microsoft NuGet - Visual Studio Express 2012 for Web
Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Office Access MUI (English) 2007
Microsoft Office Access Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office Enterprise 2007
Microsoft Office Excel MUI (English) 2007
Microsoft Office Groove MUI (English) 2007
Microsoft Office Groove Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office IME (Chinese (Simplified)) 2007
Microsoft Office IME (Chinese (Traditional)) 2007
Microsoft Office IME (Japanese) 2007
Microsoft Office IME (Korean) 2007
Microsoft Office InfoPath MUI (English) 2007
Microsoft Office Office 64-bit Components 2007
Microsoft Office OneNote MUI (English) 2007
Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007
Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007
Microsoft Office Proof (Arabic) 2007
Microsoft Office Proof (Basque) 2007
Microsoft Office Proof (Bulgarian) 2007
Microsoft Office Proof (Catalan) 2007
Microsoft Office Proof (Chinese (Simplified)) 2007
Microsoft Office Proof (Chinese (Traditional)) 2007
Microsoft Office Proof (Croatian) 2007
Microsoft Office Proof (Czech) 2007
Microsoft Office Proof (Danish) 2007
Microsoft Office Proof (Dutch) 2007
Microsoft Office Proof (English) 2007
Microsoft Office Proof (Estonian) 2007
Microsoft Office Proof (Finnish) 2007
Microsoft Office Proof (French) 2007
Microsoft Office Proof (Galician) 2007
Microsoft Office Proof (German) 2007
Microsoft Office Proof (Greek) 2007
Microsoft Office Proof (Gujarati) 2007
Microsoft Office Proof (Hebrew) 2007
Microsoft Office Proof (Hindi) 2007
Microsoft Office Proof (Hungarian) 2007
Microsoft Office Proof (Italian) 2007
Microsoft Office Proof (Japanese) 2007
Microsoft Office Proof (Kannada) 2007
Microsoft Office Proof (Korean) 2007
Microsoft Office Proof (Latvian) 2007
Microsoft Office Proof (Lithuanian) 2007
Microsoft Office Proof (Marathi) 2007
Microsoft Office Proof (Norwegian (Bokmal)) 2007
Microsoft Office Proof (Norwegian (Nynorsk)) 2007
Microsoft Office Proof (Polish) 2007
Microsoft Office Proof (Portuguese (Brazil)) 2007
Microsoft Office Proof (Portuguese (Portugal)) 2007
Microsoft Office Proof (Punjabi) 2007
Microsoft Office Proof (Romanian) 2007
Microsoft Office Proof (Russian) 2007
Microsoft Office Proof (Serbian (Latin)) 2007
Microsoft Office Proof (Slovak) 2007
Microsoft Office Proof (Slovenian) 2007
Microsoft Office Proof (Spanish) 2007
Microsoft Office Proof (Swedish) 2007
Microsoft Office Proof (Tamil) 2007
Microsoft Office Proof (Telugu) 2007
Microsoft Office Proof (Thai) 2007
Microsoft Office Proof (Turkish) 2007
Microsoft Office Proof (Ukrainian) 2007
Microsoft Office Proof (Urdu) 2007
Microsoft Office Proofing (English) 2007
Microsoft Office Proofing Kit 2007
Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Office Proofing Tools Kit 2007
Microsoft Office ProofMUI (English) 2007
Microsoft Office Publisher MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared 64-bit MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared 64-bit Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared MUI (English) 2007
Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007
Microsoft Office Word MUI (English) 2007
Microsoft Silverlight
Microsoft SQL Server 2008 R2 (64-bit)
Microsoft SQL Server 2008 R2 Native Client
Microsoft SQL Server 2008 R2 RsFx Driver
Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup (English)
Microsoft SQL Server 2008 Setup Support Files 
Microsoft SQL Server 2012 Command Line Utilities 
Microsoft SQL Server 2012 Data-Tier App Framework 
Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB 
Microsoft SQL Server 2012 Management Objects 
Microsoft SQL Server 2012 Management Objects  (x64)
Microsoft SQL Server 2012 Native Client 
Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Language Service 
Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL Compiler Service 
Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL ScriptDom 
Microsoft SQL Server Browser
Microsoft SQL Server Compact 4.0 SP1 x64 ENU
Microsoft SQL Server Data Tools - enu (11.1.20627.00)
Microsoft SQL Server Data Tools Build Utilities - enu (11.1.20627.00)
Microsoft SQL Server System CLR Types
Microsoft SQL Server System CLR Types (x64)
Microsoft SQL Server VSS Writer
Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012
Microsoft System CLR Types for SQL Server 2012 (x64)
Microsoft VC9 runtime libraries
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Additional Runtime - 11.0.50727
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Debug Runtime - 11.0.50727
Microsoft Visual C++ 2012 x64 Minimum Runtime - 11.0.50727
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Additional Runtime - 11.0.50727
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Debug Runtime - 11.0.50727
Microsoft Visual C++ 2012 x86 Minimum Runtime - 11.0.50727
Microsoft Visual Studio 2012 Express Prerequisites x64 - ENU
Microsoft Visual Studio 2012 Preparation
Microsoft Visual Studio 2012 Shell (Minimum)
Microsoft Visual Studio 2012 Shell (Minimum) Interop Assemblies
Microsoft Visual Studio 2012 Shell (Minimum) Resources
Microsoft Visual Studio 2012 Tools for SQL Server Compact 4.0 SP1 ENU
Microsoft Visual Studio Express 2012 for Web - ENU
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012 Object Model
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012 Object Model Language Pack - ENU
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012 Team Explorer
Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2012 Team Explorer Language Pack - ENU
Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 XAML UI Designer Core
Microsoft Visual Studio Ultimate 2012 XAML UI Designer enu Resources
Microsoft Web Deploy 3.0
Microsoft Web Deploy dbSqlPackage Provider - enu
Microsoft Web Developer Tools - Visual Studio Express 2012 for Web
Microsoft Web Platform Installer 4.0
Microsoft_VC80_ATL_x86_x64
Microsoft_VC80_CRT_x86
Microsoft_VC80_CRT_x86_x64
Microsoft_VC80_MFC_x86
Microsoft_VC80_MFC_x86_x64
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86
Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64
Microsoft_VC90_ATL_x86
Microsoft_VC90_ATL_x86_x64
Microsoft_VC90_CRT_x86
Microsoft_VC90_CRT_x86_x64
Microsoft_VC90_MFC_x86
Microsoft_VC90_MFC_x86_x64
Microsoft_VC90_MFCLOC_x86
Microsoft_VC90_MFCLOC_x86_x64
Minilyrics(remove only)
Modem Diagnostic Tool
Mozilla Firefox 13.0.1 (x86 en-US)
Mozilla Maintenance Service
Netwaiting
Notepad++
NVIDIA 3D Vision Driver 268.30
NVIDIA Control Panel 268.30
NVIDIA Graphics Driver 268.30
NVIDIA HD Audio Driver 1.2.22.1
NVIDIA Install Application
NVIDIA Optimus 1.0.21
NVIDIA Stereoscopic 3D Driver
NVIDIA Update Components
OMNIKEY 3x21 PC/SC Driver
PDF Settings CS5
Picasa 3
Prerequisites for SSDT 
Quickset64
Realtek Ethernet Controller Driver
Realtek USB 2.0 Card Reader
Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2729460)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2737083)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2742613)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2789648)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2804582)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2833957)
Security Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2840642)
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596615) 32-Bit Edition 
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596744) 32-Bit Edition 
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596754) 32-Bit Edition 
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596785) 32-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596792) 32-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596871) 32-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597969) 32-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2687309) 32-Bit Edition 
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2687311) 32-Bit Edition 
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2687439) 32-Bit Edition 
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2687499) 32-Bit Edition 
Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2760416) 32-Bit Edition 
Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2687307) 32-Bit Edition 
Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB2687440) 32-Bit Edition 
Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596764) 32-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596912) 32-Bit Edition
Security Update for Microsoft Office Publisher 2007 (KB2597971) 32-Bit Edition 
Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2760421) 32-Bit Edition 
Service Pack 1 for SQL Server 2008 R2 (KB2528583) (64-bit)
Skype Click to Call
Skype™ 6.0
SQL Server 2008 R2 SP1 Common Files
SQL Server 2008 R2 SP1 Database Engine Services
SQL Server 2008 R2 SP1 Database Engine Shared
Sql Server Customer Experience Improvement Program
TeamViewer 8
TI USB 3.0 Host Controller Driver
TI USB3 Host Driver
Update for  (KB2504637)
Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)
Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2750147)
Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2805221)
Update for Microsoft .NET Framework 4.5 (KB2805226)
Update for Microsoft Office 2007 Help for Common Features (KB963673)
Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596620) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596660) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596802) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596848) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597120) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2687493) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2767916) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office Access 2007 Help (KB963663)
Update for Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)
Update for Microsoft Office Infopath 2007 Help (KB963662)
Update for Microsoft Office OneNote 2007 Help (KB963670)
Update for Microsoft Office Outlook 2007 (KB2687404) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office Outlook 2007 Help (KB963677)
Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2817563) 32-Bit Edition
Update for Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)
Update for Microsoft Office Publisher 2007 Help (KB963667)
Update for Microsoft Office Script Editor Help (KB963671)
Update for Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)
Update for Microsoft Visual Studio 2012 (KB2781514)
Winamp
Windows Driver Package - ACS (ACSSCR) SmartCardReader  (06/15/2009 1.1.6.1)
Windows Media Player Firefox Plugin
WinRAR 4.11 (64-bit)
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
23.7.2013 г. 20:06:42, Error: Service Control Manager [7009]  - A timeout was reached (30000 milliseconds) while waiting for the Windows Search service to connect.
23.7.2013 г. 20:06:42, Error: Service Control Manager [7000]  - The Windows Search service failed to start due to the following error:  The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
21.7.2013 г. 09:11:47, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR2.
21.7.2013 г. 09:11:47, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR2.
21.7.2013 г. 09:11:46, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR2.
21.7.2013 г. 09:11:46, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR2.
21.7.2013 г. 09:11:45, Error: Disk [11]  - The driver detected a controller error on DeviceHarddisk1DR2.
20.7.2013 г. 13:51:35, Error: Microsoft-Windows-Smartcard-Server [610]  - Smart Card Reader 'OMNIKEY CardMan 6121 0' rejected IOCTL GET_STATE: The device has been removed.  If this error persists, your smart card or reader may not be functioning correctly. Command Header: XX XX XX XX
20.7.2013 г. 13:51:34, Error: Microsoft-Windows-Smartcard-Server [610]  - Smart Card Reader 'OMNIKEY CardMan 6121 0' rejected IOCTL GET_STATE: The device has been removed.  If this error persists, your smart card or reader may not be functioning correctly. Command Header: XX XX XX XX
20.7.2013 г. 08:11:02, Error: Microsoft-Windows-Smartcard-Server [610]  - Smart Card Reader 'OMNIKEY CardMan 6121 0' rejected IOCTL GET_STATE: The device has been removed.  If this error persists, your smart card or reader may not be functioning correctly. Command Header: XX XX XX XX
20.7.2013 г. 08:10:46, Error: Microsoft-Windows-Smartcard-Server [610]  - Smart Card Reader 'OMNIKEY CardMan 6121 0' rejected IOCTL GET_STATE: The device has been removed.  If this error persists, your smart card or reader may not be functioning correctly. Command Header: XX XX XX XX
.
==== End Of File ===========================
 

 

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..!Честно казано,не виждам нещо от зловреден характер..Но нека да направим още проверки и да проверим за нещо "скрито":
 
Публикувано изображение Моля, изтеглете aswMBR и го запазете на вашия десктоп.

 • [*]Кликнете с двоен клин на мишката върху файла
aswMBR.exe за да го стартирате. [*]Изчакайте да изтегли дефинициите на avast! [*]От падащото меню посочете дял C: както е на снимката:

Публикувано изображение

 • [*]Изберете
Scan бутона, за да започне проверката. [*]Когато проверката завърши, натиснете бутона save log, запазете съдържанието на лог файла на десктопа и публикувайте съдържанието му в следващия си коментар.

 

 

Публикувано изображение Моля, изтеглете последната версия на TDSSKiller оттук и я запазете на вашия декстоп.

 • [*]Стартирайте
TDSSKiller.exe за да стартирате приложението. След това кликнете върху бутона Change parameters.
Публикувано изображение [*]Сложете отметка през Loaded Modules.
Публикувано изображение [*]Необходим е рестарт за осъществяване на промените. Направете го! [*]TDSSKiller ще стартира автоматично след рестарта. Важно е да се отбележи, че вашия компютър може да изглежда по-бавен, на моменти неизползваем и с по-ниска производителност. Това е нормално и ще трае само един рестарт. Дайте му достатъчно време да зареди приложенията стартиращи с Операционната Система във фонов режим. [*]След това натиснете Change parameters в TDSSKiller отново. [*]Сложете всички отметки (този път рестарт не се изисква).

 • [*]Публикувано изображение [*]Натиснете бутона
Start Scan.
Публикувано изображение

 • [*]Проверката не би трябвало да отмене повече от
2 minutes. [*]Ако подозрителен обект бъде засечен, действието по подразбиране ще бъде Skip, кликнете върху Continue [*]  [*]Публикувано изображение

 • [*]Ако
зловредни обекти бъдат намерени, тогава от падащото меню ще имате три възможности.
Бъдете сигурни, че избраното действие е Cure и натиснете върху Continue > Рестартирайте за да бъде завършена поправката.

 • [*]
  Публикувано изображение [*]
Забележка: Ако Cure бутона не е наличен от възможностите, тогава моля изберете Skip бутона, не избирайте Delete освен ако не сте инструктирани затова.

 • [*]Лог файл ще бъде създаден в свободната директория на дял C: . Потърсете за лог с името "
TDSSKiller.[Version]_[Date]_[Time]_log.txt" и копирайте съдържанието му в следващия си пост.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Благодаря Ви за съдействието. Изппращам логовете от двете програми. Дано съм го направил правилно  :clown: .
Дано не се окаже,че  нещо хардуерно се е скапало  :( , че уж ми я продадоха за бърза машина и такава беше до скоро. 
Поздрави
 
aswMBR version 0.9.9.1771 Copyright© 2011 AVAST Software
Run date: 2013-07-24 18:29:16
-----------------------------
18:29:16.441    OS Version: Windows x64 6.1.7601 Service Pack 1
18:29:16.441    Number of processors: 8 586 0x2A07
18:29:16.442    ComputerName: SIMEON-PC  UserName: Simeon
18:29:16.904    Initialize success
18:34:44.830    AVAST engine defs: 13072400
18:35:33.364    Disk 0 (boot) DeviceHarddisk0DR0 -> DeviceIdeIdeDeviceP0T0L0-0
18:35:33.370    Disk 0 Vendor: SAMSUNG_HM641JI 2AJ10003 Size: 610480MB BusType: 11
18:35:33.519    Disk 0 MBR read successfully
18:35:33.526    Disk 0 MBR scan
18:35:33.537    Disk 0 Windows 7 default MBR code
18:35:33.544    Disk 0 Partition 1 00     DE Dell Utility Dell 8.0       39 MB offset 63
18:35:33.568    Disk 0 Partition 2 80 (A) 0B        FAT32 Null 4.1     2000 MB offset 81920
18:35:33.580    Disk 0 Partition 3 00     07    HPFS/NTFS NTFS       200439 MB offset 4177920
18:35:33.603    Disk 0 Partition 4 00     07    HPFS/NTFS NTFS       408000 MB offset 414676992
18:35:33.643    Disk 0 scanning C:Windowssystem32drivers
18:35:45.925    Service scanning
18:36:18.921    Modules scanning
18:36:18.939    Disk 0 trace - called modules:
18:36:18.965    ntoskrnl.exe CLASSPNP.SYS disk.sys ACPI.sys ataport.SYS PCIIDEX.SYS hal.dll msahci.sys 
18:36:18.977    1 nt!IofCallDriver -> DeviceHarddisk0DR0[0xfffffa8006dc4790]
18:36:18.989    3 CLASSPNP.SYS[fffff8800146343f] -> nt!IofCallDriver -> [0xfffffa8006b47230]
18:36:18.999    5 ACPI.sys[fffff88000e0b7a1] -> nt!IofCallDriver -> DeviceIdeIdeDeviceP0T0L0-0[0xfffffa8006b51060]
18:36:19.399    AVAST engine scan C:
19:10:56.700    File: C:WindowsPrefetchMSCORSVW.EXE-8CE1A322.pf  **SUSPICIOUS**
20:12:47.897    Scan finished successfully
20:13:47.006    Disk 0 MBR has been saved successfully to "C:UsersSimeonDesktopMBR.dat"
20:13:47.012    The log file has been saved successfully to "C:UsersSimeonDesktopaswMBR.txt"
 
 
 
20:17:33.0251 4052  TDSS rootkit removing tool 2.8.16.0 Feb 11 2013 18:50:42
20:17:35.0263 4052  ============================================================
20:17:35.0263 4052  Current date / time: 2013/07/24 20:17:35.0263
20:17:35.0263 4052  SystemInfo:
20:17:35.0263 4052  
20:17:35.0263 4052  OS Version: 6.1.7601 ServicePack: 1.0
20:17:35.0263 4052  Product type: Workstation
20:17:35.0263 4052  ComputerName: SIMEON-PC
20:17:35.0263 4052  UserName: Simeon
20:17:35.0263 4052  Windows directory: C:Windows
20:17:35.0263 4052  System windows directory: C:Windows
20:17:35.0263 4052  Running under WOW64
20:17:35.0263 4052  Processor architecture: Intel x64
20:17:35.0263 4052  Number of processors: 8
20:17:35.0263 4052  Page size: 0x1000
20:17:35.0263 4052  Boot type: Normal boot
20:17:35.0263 4052  ============================================================
20:17:41.0566 4052  BG loaded
20:17:45.0489 4052  Drive DeviceHarddisk0DR0 - Size: 0x950B056000 (596.17 Gb), SectorSize: 0x200, Cylinders: 0x13001, SectorsPerTrack: 0x3F, TracksPerCylinder: 0xFF, Type 'K0', Flags 0x00000040
20:17:45.0489 4052  ============================================================
20:17:45.0489 4052  DeviceHarddisk0DR0:
20:17:45.0499 4052  MBR partitions:
20:17:45.0499 4052  DeviceHarddisk0DR0Partition1: MBR, Type 0xB, StartLBA 0x14000, BlocksNum 0x3E8000
20:17:45.0499 4052  DeviceHarddisk0DR0Partition2: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x3FC000, BlocksNum 0x1877B800
20:17:45.0499 4052  DeviceHarddisk0DR0Partition3: MBR, Type 0x7, StartLBA 0x18B77800, BlocksNum 0x31CE0000
20:17:45.0499 4052  ============================================================
20:17:46.0330 4052  C: <-> DeviceHarddisk0DR0Partition2
20:17:47.0470 4052  D: <-> DeviceHarddisk0DR0Partition3
20:17:47.0470 4052  ============================================================
20:17:47.0470 4052  Initialize success
20:17:47.0470 4052  ============================================================
20:18:12.0438 4796  ============================================================
20:18:12.0438 4796  Scan started
20:18:12.0438 4796  Mode: Manual; SigCheck; TDLFS; 
20:18:12.0438 4796  ============================================================
20:18:17.0134 4796  ================ Scan system memory ========================
20:18:17.0134 4796  System memory - ok
20:18:17.0134 4796  ================ Scan services =============================
20:18:19.0333 4796  [ A87D604AEA360176311474C87A63BB88 ] 1394ohci        C:Windowssystem32drivers1394ohci.sys
20:18:51.0844 4796  1394ohci - ok
20:18:52.0390 4796  [ CEDDA5E0599A595911BE1210E16C0D2E ] A38CCID         C:Windowssystem32DRIVERSa38ccid.sys
20:18:53.0294 4796  A38CCID - ok
20:18:53.0653 4796  [ D81D9E70B8A6DD14D42D7B4EFA65D5F2 ] ACPI            C:Windowssystem32driversACPI.sys
20:18:53.0684 4796  ACPI - ok
20:18:53.0716 4796  [ 99F8E788246D495CE3794D7E7821D2CA ] AcpiPmi         C:Windowssystem32driversacpipmi.sys
20:18:54.0059 4796  AcpiPmi - ok
20:18:54.0340 4796  [ ADDA5E1951B90D3D23C56D3CF0622ADC ] AdobeARMservice C:Program Files (x86)Common FilesAdobeARM1.0armsvc.exe
20:18:54.0371 4796  AdobeARMservice - ok
20:18:54.0745 4796  [ 9915504F602D277EE47FD843A677FD15 ] AdobeFlashPlayerUpdateSvc C:WindowsSysWOW64MacromedFlashFlashPlayerUpdateService.exe
20:18:54.0761 4796  AdobeFlashPlayerUpdateSvc - ok
20:18:54.0964 4796  [ 2F6B34B83843F0C5118B63AC634F5BF4 ] adp94xx         C:Windowssystem32driversadp94xx.sys
20:18:55.0073 4796  adp94xx - ok
20:18:55.0104 4796  [ 597F78224EE9224EA1A13D6350CED962 ] adpahci         C:Windowssystem32driversadpahci.sys
20:18:55.0182 4796  adpahci - ok
20:18:55.0229 4796  [ E109549C90F62FB570B9540C4B148E54 ] adpu320         C:Windowssystem32driversadpu320.sys
20:18:55.0354 4796  adpu320 - ok
20:18:55.0416 4796  [ 4B78B431F225FD8624C5655CB1DE7B61 ] AeLookupSvc     C:WindowsSystem32aelupsvc.dll
20:18:58.0177 4796  AeLookupSvc - ok
20:18:58.0567 4796  [ A6FB9DB8F1A86861D955FD6975977AE0 ] AESTFilters     C:Program FilesIDTWDMAESTSr64.exe
20:18:58.0645 4796  AESTFilters - ok
20:18:58.0786 4796  [ 1C7857B62DE5994A75B054A9FD4C3825 ] AFD             C:Windowssystem32driversafd.sys
20:18:58.0910 4796  AFD - ok
20:18:59.0035 4796  [ 608C14DBA7299D8CB6ED035A68A15799 ] agp440          C:Windowssystem32driversagp440.sys
20:18:59.0098 4796  agp440 - ok
20:18:59.0144 4796  [ 3290D6946B5E30E70414990574883DDB ] ALG             C:WindowsSystem32alg.exe
20:18:59.0238 4796  ALG - ok
20:18:59.0300 4796  [ 5812713A477A3AD7363C7438CA2EE038 ] aliide          C:Windowssystem32driversaliide.sys
20:18:59.0363 4796  aliide - ok
20:18:59.0488 4796  [ 1FF8B4431C353CE385C875F194924C0C ] amdide          C:Windowssystem32driversamdide.sys
20:18:59.0566 4796  amdide - ok
20:18:59.0644 4796  [ 7024F087CFF1833A806193EF9D22CDA9 ] AmdK8           C:Windowssystem32driversamdk8.sys
20:18:59.0831 4796  AmdK8 - ok
20:18:59.0971 4796  [ 1E56388B3FE0D031C44144EB8C4D6217 ] AmdPPM          C:Windowssystem32driversamdppm.sys
20:19:00.0174 4796  AmdPPM - ok
20:19:00.0205 4796  [ D4121AE6D0C0E7E13AA221AA57EF2D49 ] amdsata         C:Windowssystem32driversamdsata.sys
20:19:00.0252 4796  amdsata - ok
20:19:00.0299 4796  [ F67F933E79241ED32FF46A4F29B5120B ] amdsbs          C:Windowssystem32driversamdsbs.sys
20:19:00.0346 4796  amdsbs - ok
20:19:00.0361 4796  [ 540DAF1CEA6094886D72126FD7C33048 ] amdxata         C:Windowssystem32driversamdxata.sys
20:19:00.0377 4796  amdxata - ok
20:19:00.0486 4796  [ 7D9E301AB3247765702D0B65E2E47E50 ] AMPPAL          C:Windowssystem32DRIVERSAMPPAL.sys
20:19:00.0564 4796  AMPPAL - ok
20:19:00.0658 4796  [ 7D9E301AB3247765702D0B65E2E47E50 ] AMPPALP         C:Windowssystem32DRIVERSamppal.sys
20:19:00.0689 4796  AMPPALP - ok
20:19:00.0829 4796  [ 864C632B999BE1237A3DC46736E71F27 ] AMPPALR3        C:Program FilesIntelBluetoothHSBTHSAmpPalService.exe
20:19:00.0876 4796  AMPPALR3 - ok
20:19:01.0032 4796  [ 0A1CC583E8147004E4AD4625D7FBF88C ] AntiVirSchedulerService C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopsched.exe
20:19:01.0079 4796  AntiVirSchedulerService - ok
20:19:01.0126 4796  [ C9A36EF935ACED86AEDF93E97E606911 ] AntiVirService  C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopavguard.exe
20:19:01.0141 4796  AntiVirService - ok
20:19:01.0297 4796  [ 24ED0EB2B2558970176ECEE680F8F806 ] ApfiltrService  C:Windowssystem32DRIVERSApfiltr.sys
20:19:01.0328 4796  ApfiltrService - ok
20:19:01.0406 4796  [ 89A69C3F2F319B43379399547526D952 ] AppID           C:Windowssystem32driversappid.sys
20:19:02.0280 4796  AppID - ok
20:19:02.0342 4796  [ 0BC381A15355A3982216F7172F545DE1 ] AppIDSvc        C:WindowsSystem32appidsvc.dll
20:19:02.0436 4796  AppIDSvc - ok
20:19:02.0530 4796  [ 9D2A2369AB4B08A4905FE72DB104498F ] Appinfo         C:WindowsSystem32appinfo.dll
20:19:02.0670 4796  Appinfo - ok
20:19:02.0966 4796  [ A5299D04ED225D64CF07A568A3E1BF8C ] Apple Mobile Device C:Program Files (x86)Common FilesAppleMobile Device SupportAppleMobileDeviceService.exe
20:19:04.0214 4796  Apple Mobile Device - ok
20:19:04.0402 4796  [ 4ABA3E75A76195A3E38ED2766C962899 ] AppMgmt         C:WindowsSystem32appmgmts.dll
20:19:04.0651 4796  AppMgmt - ok
20:19:04.0776 4796  [ C484F8CEB1717C540242531DB7845C4E ] arc             C:Windowssystem32driversarc.sys
20:19:05.0150 4796  arc - ok
20:19:05.0228 4796  [ 019AF6924AEFE7839F61C830227FE79C ] arcsas          C:Windowssystem32driversarcsas.sys
20:19:05.0525 4796  arcsas - ok
20:19:06.0664 4796  [ 108FB6DDB69E537A2EA53F425363FAE5 ] aspnet_state    C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319aspnet_state.exe
20:19:06.0913 4796  aspnet_state - ok
20:19:07.0022 4796  [ 769765CE2CC62867468CEA93969B2242 ] AsyncMac        C:Windowssystem32DRIVERSasyncmac.sys
20:19:07.0178 4796  AsyncMac - ok
20:19:07.0256 4796  [ 02062C0B390B7729EDC9E69C680A6F3C ] atapi           C:Windowssystem32driversatapi.sys
20:19:07.0256 4796  atapi - ok
20:19:07.0553 4796  [ F23FEF6D569FCE88671949894A8BECF1 ] AudioEndpointBuilder C:WindowsSystem32Audiosrv.dll
20:19:08.0785 4796  AudioEndpointBuilder - ok
20:19:08.0926 4796  [ F23FEF6D569FCE88671949894A8BECF1 ] AudioSrv        C:WindowsSystem32Audiosrv.dll
20:19:08.0972 4796  AudioSrv - ok
20:19:09.0144 4796  [ 26E38B5A58C6C55FAFBC563EEDDB0867 ] avgntflt        C:Windowssystem32DRIVERSavgntflt.sys
20:19:09.0175 4796  avgntflt - ok
20:19:09.0238 4796  [ 9D1F00BEFF84CBBF46D7F052BC7E0565 ] avipbb          C:Windowssystem32DRIVERSavipbb.sys
20:19:09.0269 4796  avipbb - ok
20:19:09.0300 4796  [ 248DB59FC86DE44D2779F4C7FB1A567D ] avkmgr          C:Windowssystem32DRIVERSavkmgr.sys
20:19:09.0316 4796  avkmgr - ok
20:19:09.0394 4796  [ A6BF31A71B409DFA8CAC83159E1E2AFF ] AxInstSV        C:WindowsSystem32AxInstSV.dll
20:19:10.0033 4796  AxInstSV - ok
20:19:10.0142 4796  [ 3E5B191307609F7514148C6832BB0842 ] b06bdrv         C:Windowssystem32driversbxvbda.sys
20:19:10.0361 4796  b06bdrv - ok
20:19:10.0548 4796  [ B5ACE6968304A3900EEB1EBFD9622DF2 ] b57nd60a        C:Windowssystem32DRIVERSb57nd60a.sys
20:19:10.0688 4796  b57nd60a - ok
20:19:10.0798 4796  [ FDE360167101B4E45A96F939F388AEB0 ] BDESVC          C:WindowsSystem32bdesvc.dll
20:19:10.0922 4796  BDESVC - ok
20:19:11.0375 4796  [ 16A47CE2DECC9B099349A5F840654746 ] Beep            C:Windowssystem32driversBeep.sys
20:19:11.0671 4796  Beep - ok
20:19:11.0936 4796  [ 82974D6A2FD19445CC5171FC378668A4 ] BFE             C:WindowsSystem32bfe.dll
20:19:12.0186 4796  BFE - ok
20:19:12.0451 4796  [ 1EA7969E3271CBC59E1730697DC74682 ] BITS            C:WindowsSystem32qmgr.dll
20:19:12.0560 4796  BITS - ok
20:19:12.0607 4796  [ 61583EE3C3A17003C4ACD0475646B4D3 ] blbdrive        C:Windowssystem32DRIVERSblbdrive.sys
20:19:12.0654 4796  blbdrive - ok
20:19:12.0904 4796  [ EBBCD5DFBB1DE70E8F4AF8FA59E401FD ] Bonjour Service C:Program FilesBonjourmDNSResponder.exe
20:19:12.0950 4796  Bonjour Service - ok
20:19:12.0966 4796  [ 6C02A83164F5CC0A262F4199F0871CF5 ] bowser          C:Windowssystem32DRIVERSbowser.sys
20:19:13.0028 4796  bowser - ok
20:19:13.0106 4796  [ 597FFFAC47605337B1C719B4975238F0 ] bpenum          C:Windowssystem32DRIVERSbpenum.sys
20:19:13.0153 4796  bpenum - ok
20:19:13.0216 4796  [ F09EEE9EDC320B5E1501F749FDE686C8 ] BrFiltLo        C:Windowssystem32driversBrFiltLo.sys
20:19:13.0325 4796  BrFiltLo - ok
20:19:13.0340 4796  [ B114D3098E9BDB8BEA8B053685831BE6 ] BrFiltUp        C:Windowssystem32driversBrFiltUp.sys
20:19:13.0356 4796  BrFiltUp - ok
20:19:13.0559 4796  [ 05F5A0D14A2EE1D8255C2AA0E9E8E694 ] Browser         C:WindowsSystem32browser.dll
20:19:13.0637 4796  Browser - ok
20:19:13.0746 4796  [ 43BEA8D483BF1870F018E2D02E06A5BD ] Brserid         C:WindowsSystem32DriversBrserid.sys
20:19:13.0902 4796  Brserid - ok
20:19:13.0933 4796  [ A6ECA2151B08A09CACECA35C07F05B42 ] BrSerWdm        C:WindowsSystem32DriversBrSerWdm.sys
20:19:13.0964 4796  BrSerWdm - ok
20:19:13.0996 4796  [ B79968002C277E869CF38BD22CD61524 ] BrUsbMdm        C:WindowsSystem32DriversBrUsbMdm.sys
20:19:14.0058 4796  BrUsbMdm - ok
20:19:14.0105 4796  [ A87528880231C54E75EA7A44943B38BF ] BrUsbSer        C:WindowsSystem32DriversBrUsbSer.sys
20:19:14.0152 4796  BrUsbSer - ok
20:19:14.0198 4796  [ CF98190A94F62E405C8CB255018B2315 ] BthEnum         C:Windowssystem32driversBthEnum.sys
20:19:14.0261 4796  BthEnum - ok
20:19:14.0308 4796  [ 9DA669F11D1F894AB4EB69BF546A42E8 ] BTHMODEM        C:Windowssystem32driversbthmodem.sys
20:19:14.0354 4796  BTHMODEM - ok
20:19:14.0417 4796  [ 02DD601B708DD0667E1331FA8518E9FF ] BthPan          C:Windowssystem32DRIVERSbthpan.sys
20:19:14.0479 4796  BthPan - ok
20:19:14.0635 4796  [ 738D0E9272F59EB7A1449C3EC118E6C4 ] BTHPORT         C:WindowsSystem32DriversBTHport.sys
20:19:14.0698 4796  BTHPORT - ok
20:19:14.0760 4796  [ 95F9C2976059462CBBF227F7AAB10DE9 ] bthserv         C:Windowssystem32bthserv.dll
20:19:14.0838 4796  bthserv - ok
20:19:14.0900 4796  [ 9E2AF97302B9F4BF97E952A865EB31AE ] BTHSSecurityMgr C:Program FilesIntelBluetoothHSBTHSSecurityMgr.exe
20:19:14.0932 4796  BTHSSecurityMgr - ok
20:19:15.0010 4796  [ F188B7394D81010767B6DF3178519A37 ] BTHUSB          C:WindowsSystem32DriversBTHUSB.sys
20:19:15.0103 4796  BTHUSB - ok
20:19:15.0150 4796  [ B8BD2BB284668C84865658C77574381A ] cdfs            C:Windowssystem32DRIVERScdfs.sys
20:19:15.0197 4796  cdfs - ok
20:19:15.0275 4796  [ F036CE71586E93D94DAB220D7BDF4416 ] cdrom           C:Windowssystem32DRIVERScdrom.sys
20:19:15.0290 4796  cdrom - ok
20:19:15.0322 4796  [ F17D1D393BBC69C5322FBFAFACA28C7F ] CertPropSvc     C:WindowsSystem32certprop.dll
20:19:15.0368 4796  CertPropSvc - ok
20:19:15.0415 4796  [ D7CD5C4E1B71FA62050515314CFB52CF ] circlass        C:Windowssystem32driverscirclass.sys
20:19:15.0446 4796  circlass - ok
20:19:15.0524 4796  [ FE1EC06F2253F691FE36217C592A0206 ] CLFS            C:Windowssystem32CLFS.sys
20:19:15.0556 4796  CLFS - ok
20:19:15.0634 4796  [ D88040F816FDA31C3B466F0FA0918F29 ] clr_optimization_v2.0.50727_32 C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv2.0.50727mscorsvw.exe
20:19:15.0712 4796  clr_optimization_v2.0.50727_32 - ok
20:19:15.0774 4796  [ D1CEEA2B47CB998321C579651CE3E4F8 ] clr_optimization_v2.0.50727_64 C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v2.0.50727mscorsvw.exe
20:19:15.0821 4796  clr_optimization_v2.0.50727_64 - ok
20:19:15.0992 4796  [ 6D7C8A951AF6AD6835C029B3CB88D333 ] clr_optimization_v4.0.30319_32 C:WindowsMicrosoft.NETFrameworkv4.0.30319mscorsvw.exe
20:19:16.0414 4796  clr_optimization_v4.0.30319_32 - ok
20:19:16.0476 4796  [ 86329C35FF23CFEF0FB6C0023BA06BCE ] clr_optimization_v4.0.30319_64 C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319mscorsvw.exe
20:19:16.0538 4796  clr_optimization_v4.0.30319_64 - ok
20:19:16.0601 4796  [ 0840155D0BDDF1190F84A663C284BD33 ] CmBatt          C:Windowssystem32DRIVERSCmBatt.sys
20:19:16.0679 4796  CmBatt - ok
20:19:16.0710 4796  [ E19D3F095812725D88F9001985B94EDD ] cmdide          C:Windowssystem32driverscmdide.sys
20:19:16.0757 4796  cmdide - ok
20:19:16.0882 4796  [ AAFCB52FE0037207FB6FBEA070D25EFE ] CNG             C:Windowssystem32Driverscng.sys
20:19:16.0960 4796  CNG - ok
20:19:16.0991 4796  [ 102DE219C3F61415F964C88E9085AD14 ] Compbatt        C:Windowssystem32DRIVERScompbatt.sys
20:19:17.0038 4796  Compbatt - ok
20:19:17.0100 4796  [ 03EDB043586CCEBA243D689BDDA370A8 ] CompositeBus    C:Windowssystem32DRIVERSCompositeBus.sys
20:19:17.0147 4796  CompositeBus - ok
20:19:17.0194 4796  COMSysApp - ok
20:19:17.0552 4796  [ 815F3180B5117E42E422188E9CCC89C6 ] cphs            C:WindowsSysWow64IntelCpHeciSvc.exe
20:19:17.0646 4796  cphs - ok
20:19:17.0740 4796  [ 1C827878A998C18847245FE1F34EE597 ] crcdisk         C:Windowssystem32driverscrcdisk.sys
20:19:17.0802 4796  crcdisk - ok
20:19:17.0911 4796  [ D8129C49798CBBFB2E4351D4B7B8EF9C ] CryptSvc        C:Windowssystem32cryptsvc.dll
20:19:18.0036 4796  CryptSvc - ok
20:19:18.0083 4796  [ 54DA3DFD29ED9F1619B6F53F3CE55E49 ] CSC             C:Windowssystem32driverscsc.sys
20:19:18.0208 4796  CSC - ok
20:19:18.0348 4796  [ 3AB183AB4D2C79DCF459CD2C1266B043 ] CscService      C:WindowsSystem32cscsvc.dll
20:19:18.0410 4796  CscService - ok
20:19:18.0535 4796  [ BA8E5B2291C01EF71CA80E25F0C79D55 ] ctxusbm         C:Windowssystem32DRIVERSctxusbm.sys
20:19:18.0566 4796  ctxusbm - ok
20:19:18.0988 4796  [ BD99D714062029904E11E3BCC32D1E35 ] cxbu0x64        C:Windowssystem32DRIVERScxbu0x64.sys
20:19:19.0034 4796  cxbu0x64 - ok
20:19:19.0081 4796  [ 5C627D1B1138676C0A7AB2C2C190D123 ] DcomLaunch      C:Windowssystem32rpcss.dll
20:19:19.0144 4796  DcomLaunch - ok
20:19:19.0190 4796  [ 3CEC7631A84943677AA8FA8EE5B6B43D ] defragsvc       C:WindowsSystem32defragsvc.dll
20:19:19.0253 4796  defragsvc - ok
20:19:19.0300 4796  [ 9BB2EF44EAA163B29C4A4587887A0FE4 ] DfsC            C:Windowssystem32Driversdfsc.sys
20:19:19.0346 4796  DfsC - ok
20:19:19.0460 4796  [ 43D808F5D9E1A18E5EEB5EBC83969E4E ] Dhcp            C:Windowssystem32dhcpcore.dll
20:19:19.0549 4796  Dhcp - ok
20:19:19.0567 4796  [ 13096B05847EC78F0977F2C0F79E9AB3 ] discache        C:Windowssystem32driversdiscache.sys
20:19:19.0619 4796  discache - ok
20:19:19.0661 4796  [ 9819EEE8B5EA3784EC4AF3B137A5244C ] Disk            C:Windowssystem32driversdisk.sys
20:19:19.0676 4796  Disk - ok
20:19:19.0848 4796  [ FD6780D8E79A4A0037DBCB339582F091 ] DMAgent         C:Program FilesIntelWiMAXBinDMAgent.exe
20:19:19.0910 4796  DMAgent ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
20:19:19.0910 4796  DMAgent - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)
20:19:19.0941 4796  [ 5DB085A8A6600BE6401F2B24EECB5415 ] dmvsc           C:Windowssystem32driversdmvsc.sys
20:19:20.0019 4796  dmvsc - ok
20:19:20.0091 4796  [ 16835866AAA693C7D7FCEBA8FFF706E4 ] Dnscache        C:WindowsSystem32dnsrslvr.dll
20:19:20.0183 4796  Dnscache - ok
20:19:20.0229 4796  [ B1FB3DDCA0FDF408750D5843591AFBC6 ] dot3svc         C:WindowsSystem32dot3svc.dll
20:19:20.0306 4796  dot3svc - ok
20:19:20.0319 4796  [ B26F4F737E8F9DF4F31AF6CF31D05820 ] DPS             C:Windowssystem32dps.dll
20:19:20.0363 4796  DPS - ok
20:19:20.0394 4796  [ 9B19F34400D24DF84C858A421C205754 ] drmkaud         C:Windowssystem32driversdrmkaud.sys
20:19:20.0456 4796  drmkaud - ok
20:19:20.0519 4796  [ 46571ED73AE84469DCA53081D33CF3C8 ] dtsoftbus01     C:Windowssystem32DRIVERSdtsoftbus01.sys
20:19:20.0534 4796  dtsoftbus01 - ok
20:19:20.0581 4796  [ AF2E16242AA723F68F461B6EAE2EAD3D ] DXGKrnl         C:WindowsSystem32driversdxgkrnl.sys
20:19:20.0612 4796  DXGKrnl - ok
20:19:20.0675 4796  [ E2DDA8726DA9CB5B2C4000C9018A9633 ] EapHost         C:WindowsSystem32eapsvc.dll
20:19:20.0781 4796  EapHost - ok
20:19:21.0209 4796  [ DC5D737F51BE844D8C82C695EB17372F ] ebdrv           C:Windowssystem32driversevbda.sys
20:19:21.0381 4796  ebdrv - ok
20:19:21.0412 4796  [ C118A82CD78818C29AB228366EBF81C3 ] EFS             C:WindowsSystem32lsass.exe
20:19:21.0474 4796  EFS - ok
20:19:21.0780 4796  [ C4002B6B41975F057D98C439030CEA07 ] ehRecvr         C:WindowsehomeehRecvr.exe
20:19:21.0876 4796  ehRecvr - ok
20:19:21.0893 4796  [ 4705E8EF9934482C5BB488CE28AFC681 ] ehSched         C:Windowsehomeehsched.exe
20:19:21.0940 4796  ehSched - ok
20:19:21.0979 4796  [ 0E5DA5369A0FCAEA12456DD852545184 ] elxstor         C:Windowssystem32driverselxstor.sys
20:19:22.0010 4796  elxstor - ok
20:19:22.0022 4796  [ 34A3C54752046E79A126E15C51DB409B ] ErrDev          C:Windowssystem32driverserrdev.sys
20:19:22.0038 4796  ErrDev - ok
20:19:22.0147 4796  [ 4166F82BE4D24938977DD1746BE9B8A0 ] EventSystem     C:Windowssystem32es.dll
20:19:22.0241 4796  EventSystem - ok
20:19:22.0599 4796  [ E3A96D5AE6E5C7B5472011BA77353368 ] EvtEng          C:Program FilesIntelWiFibinEvtEng.exe
20:19:22.0631 4796  EvtEng - ok
20:19:22.0709 4796  [ A510C654EC00C1E9BDD91EEB3A59823B ] exfat           C:Windowssystem32driversexfat.sys
20:19:22.0796 4796  exfat - ok
20:19:22.0868 4796  [ 0ADC83218B66A6DB380C330836F3E36D ] fastfat         C:Windowssystem32driversfastfat.sys
20:19:22.0941 4796  fastfat - ok
20:19:22.0983 4796  [ DBEFD454F8318A0EF691FDD2EAAB44EB ] Fax             C:Windowssystem32fxssvc.exe
20:19:23.0021 4796  Fax - ok
20:19:23.0037 4796  [ D765D19CD8EF61F650C384F62FAC00AB ] fdc             C:Windowssystem32driversfdc.sys
20:19:23.0084 4796  fdc - ok
20:19:23.0115 4796  [ 0438CAB2E03F4FB61455A7956026FE86 ] fdPHost         C:Windowssystem32fdPHost.dll
20:19:23.0177 4796  fdPHost - ok
20:19:23.0209 4796  [ 802496CB59A30349F9A6DD22D6947644 ] FDResPub        C:Windowssystem32fdrespub.dll
20:19:23.0287 4796  FDResPub - ok
20:19:23.0302 4796  [ 655661BE46B5F5F3FD454E2C3095B930 ] FileInfo        C:Windowssystem32driversfileinfo.sys
20:19:23.0318 4796  FileInfo - ok
20:19:23.0333 4796  [ 5F671AB5BC87EEA04EC38A6CD5962A47 ] Filetrace       C:Windowssystem32driversfiletrace.sys
20:19:23.0411 4796  Filetrace - ok
20:19:23.0427 4796  [ C172A0F53008EAEB8EA33FE10E177AF5 ] flpydisk        C:Windowssystem32driversflpydisk.sys
20:19:23.0443 4796  flpydisk - ok
20:19:23.0443 4796  [ DA6B67270FD9DB3697B20FCE94950741 ] FltMgr          C:Windowssystem32driversfltmgr.sys
20:19:23.0458 4796  FltMgr - ok
20:19:23.0677 4796  [ 5C4CB4086FB83115B153E47ADD961A0C ] FontCache       C:Windowssystem32FntCache.dll
20:19:23.0786 4796  FontCache - ok
20:19:23.0833 4796  [ A8B7F3818AB65695E3A0BB3279F6DCE6 ] FontCache3.0.0.0 C:WindowsMicrosoft.NetFramework64v3.0WPFPresentationFontCache.exe
20:19:23.0864 4796  FontCache3.0.0.0 - ok
20:19:23.0879 4796  [ D43703496149971890703B4B1B723EAC ] FsDepends       C:Windowssystem32driversFsDepends.sys
20:19:23.0926 4796  FsDepends - ok
20:19:23.0957 4796  [ 6BD9295CC032DD3077C671FCCF579A7B ] Fs_Rec          C:Windowssystem32driversFs_Rec.sys
20:19:23.0989 4796  Fs_Rec - ok
20:19:24.0020 4796  [ 8F6322049018354F45F05A2FD2D4E5E0 ] fvevol          C:Windowssystem32DRIVERSfvevol.sys
20:19:24.0098 4796  fvevol - ok
20:19:24.0129 4796  [ 8C778D335C9D272CFD3298AB02ABE3B6 ] gagp30kx        C:Windowssystem32driversgagp30kx.sys
20:19:24.0176 4796  gagp30kx - ok
20:19:24.0238 4796  [ 8E98D21EE06192492A5671A6144D092F ] GEARAspiWDM     C:Windowssystem32DRIVERSGEARAspiWDM.sys
20:19:24.0254 4796  GEARAspiWDM - ok
20:19:24.0316 4796  [ 277BBC7E1AA1EE957F573A10ECA7EF3A ] gpsvc           C:WindowsSystem32gpsvc.dll
20:19:24.0394 4796  gpsvc - ok
20:19:24.0628 4796  [ F02A533F517EB38333CB12A9E8963773 ] gupdate         C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe
20:19:24.0659 4796  gupdate - ok
20:19:24.0706 4796  [ F02A533F517EB38333CB12A9E8963773 ] gupdatem        C:Program Files (x86)GoogleUpdateGoogleUpdate.exe
20:19:24.0722 4796  gupdatem - ok
20:19:24.0769 4796  [ 5D4BC124FAAE6730AC002CDB67BF1A1C ] gusvc           C:Program Files (x86)GoogleCommonGoogle UpdaterGoogleUpdaterService.exe
20:19:24.0797 4796  gusvc - ok
20:19:24.0807 4796  [ F2523EF6460FC42405B12248338AB2F0 ] hcw85cir        C:Windowssystem32drivershcw85cir.sys
20:19:24.0858 4796  hcw85cir - ok
20:19:24.0905 4796  [ 975761C778E33CD22498059B91E7373A ] HdAudAddService C:Windowssystem32driversHdAudio.sys
20:19:24.0936 4796  HdAudAddService - ok
20:19:24.0972 4796  [ 97BFED39B6B79EB12CDDBFEED51F56BB ] HDAudBus        C:Windowssystem32DRIVERSHDAudBus.sys
20:19:25.0008 4796  HDAudBus - ok
20:19:25.0015 4796  [ 78E86380454A7B10A5EB255DC44A355F ] HidBatt         C:Windowssystem32driversHidBatt.sys
20:19:25.0036 4796  HidBatt - ok
20:19:25.0043 4796  [ 7FD2A313F7AFE5C4DAB14798C48DD104 ] HidBth          C:Windowssystem32drivershidbth.sys
20:19:25.0059 4796  HidBth - ok
20:19:25.0074 4796  [ 0A77D29F311B88CFAE3B13F9C1A73825 ] HidIr           C:Windowssystem32drivershidir.sys
20:19:25.0090 4796  HidIr - ok
20:19:25.0121 4796  [ BD9EB3958F213F96B97B1D897DEE006D ] hidserv         C:Windowssystem32hidserv.dll
20:19:25.0215 4796  hidserv - ok
20:19:25.0262 4796  [ 9592090A7E2B61CD582B612B6DF70536 ] HidUsb          C:Windowssystem32DRIVERShidusb.sys
20:19:25.0293 4796  HidUsb - ok
20:19:25.0324 4796  [ 387E72E739E15E3D37907A86D9FF98E2 ] hkmsvc          C:Windowssystem32kmsvc.dll
20:19:25.0418 4796  hkmsvc - ok
20:19:25.0449 4796  [ EFDFB3DD38A4376F93E7985173813ABD ] HomeGroupListener C:Windowssystem32ListSvc.dll
20:19:25.0496 4796  HomeGroupListener - ok
20:19:25.0511 4796  [ 908ACB1F594274965A53926B10C81E89 ] HomeGroupProvider C:Windowssystem32provsvc.dll
20:19:25.0542 4796  HomeGroupProvider - ok
20:19:25.0558 4796  [ 39D2ABCD392F3D8A6DCE7B60AE7B8EFC ] HpSAMD          C:Windowssystem32driversHpSAMD.sys
20:19:25.0574 4796  HpSAMD - ok
20:19:25.0605 4796  [ 0EA7DE1ACB728DD5A369FD742D6EEE28 ] HTTP            C:Windowssystem32driversHTTP.sys
20:19:25.0667 4796  HTTP - ok
20:19:25.0698 4796  [ A5462BD6884960C9DC85ED49D34FF392 ] hwpolicy        C:Windowssystem32drivershwpolicy.sys
20:19:25.0714 4796  hwpolicy - ok
20:19:25.0730 4796  [ FA55C73D4AFFA7EE23AC4BE53B4592D3 ] i8042prt        C:Windowssystem32DRIVERSi8042prt.sys
20:19:25.0745 4796  i8042prt - ok
20:19:25.0761 4796  [ AAAF44DB3BD0B9D1FB6969B23ECC8366 ] iaStorV         C:Windowssystem32driversiaStorV.sys
20:19:25.0776 4796  iaStorV - ok
20:19:25.0906 4796  [ DAF66902F08796F9C694901660E5A64A ] IDriverT        C:Program Files (x86)Common FilesInstallShieldDriver1150Intel 32IDriverT.exe
20:19:25.0974 4796  IDriverT ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
20:19:25.0974 4796  IDriverT - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)
20:19:26.0066 4796  [ 5988FC40F8DB5B0739CD1E3A5D0D78BD ] idsvc           C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v3.0Windows Communication Foundationinfocard.exe
20:19:26.0160 4796  idsvc - ok
20:19:27.0346 4796  [ 348214F96642FD4FEF630DE021BA3540 ] igfx            C:Windowssystem32DRIVERSigdkmd64.sys
20:19:27.0486 4796  igfx - ok
20:19:27.0518 4796  [ 5C18831C61933628F5BB0EA2675B9D21 ] iirsp           C:Windowssystem32driversiirsp.sys
20:19:27.0534 4796  iirsp - ok
20:19:27.0753 4796  [ FCD84C381E0140AF901E58D48882D26B ] IKEEXT          C:WindowsSystem32ikeext.dll
20:19:27.0839 4796  IKEEXT - ok
20:19:27.0881 4796  [ CADDF0927DAC63EDAE48F5C35A61D87D ] intaud_WaveExtensible C:Windowssystem32driversintelaud.sys
20:19:27.0919 4796  intaud_WaveExtensible - ok
20:19:27.0933 4796  [ F00F20E70C6EC3AA366910083A0518AA ] intelide        C:Windowssystem32driversintelide.sys
20:19:27.0963 4796  intelide - ok
20:19:27.0993 4796  [ ADA036632C664CAA754079041CF1F8C1 ] intelppm        C:Windowssystem32DRIVERSintelppm.sys
20:19:28.0021 4796  intelppm - ok
20:19:28.0047 4796  [ 098A91C54546A3B878DAD6A7E90A455B ] IPBusEnum       C:Windowssystem32ipbusenum.dll
20:19:28.0096 4796  IPBusEnum - ok
20:19:28.0111 4796  [ C9F0E1BD74365A8771590E9008D22AB6 ] IpFilterDriver  C:Windowssystem32DRIVERSipfltdrv.sys
20:19:28.0142 4796  IpFilterDriver - ok
20:19:28.0283 4796  [ 08C2957BB30058E663720C5606885653 ] iphlpsvc        C:WindowsSystem32iphlpsvc.dll
20:19:28.0423 4796  iphlpsvc - ok
20:19:28.0439 4796  [ 0FC1AEA580957AA8817B8F305D18CA3A ] IPMIDRV         C:Windowssystem32driversIPMIDrv.sys
20:19:28.0486 4796  IPMIDRV - ok
20:19:28.0501 4796  [ AF9B39A7E7B6CAA203B3862582E9F2D0 ] IPNAT           C:Windowssystem32driversipnat.sys
20:19:28.0580 4796  IPNAT - ok
20:19:28.0643 4796  [ 0F261EC4F514926177C70C1832374231 ] iPod Service    C:Program FilesiPodbiniPodService.exe
20:19:28.0674 4796  iPod Service - ok
20:19:28.0689 4796  [ 3ABF5E7213EB28966D55D58B515D5CE9 ] IRENUM          C:Windowssystem32driversirenum.sys
20:19:28.0721 4796  IRENUM - ok
20:19:28.0752 4796  [ 2F7B28DC3E1183E5EB418DF55C204F38 ] isapnp          C:Windowssystem32driversisapnp.sys
20:19:28.0767 4796  isapnp - ok
20:19:28.0783 4796  [ D931D7309DEB2317035B07C9F9E6B0BD ] iScsiPrt        C:Windowssystem32driversmsiscsi.sys
20:19:28.0799 4796  iScsiPrt - ok
20:19:28.0844 4796  [ 716F66336F10885D935B08174DC54242 ] iwdbus          C:Windowssystem32DRIVERSiwdbus.sys
20:19:28.0870 4796  iwdbus - ok
20:19:28.0906 4796  [ BC02336F1CBA7DCC7D1213BB588A68A5 ] kbdclass        C:Windowssystem32driverskbdclass.sys
20:19:28.0928 4796  kbdclass - ok
20:19:28.0965 4796  [ 0705EFF5B42A9DB58548EEC3B26BB484 ] kbdhid          C:Windowssystem32driverskbdhid.sys
20:19:28.0996 4796  kbdhid - ok
20:19:29.0012 4796  [ C118A82CD78818C29AB228366EBF81C3 ] KeyIso          C:Windowssystem32lsass.exe
20:19:29.0026 4796  KeyIso - ok
20:19:29.0073 4796  [ 97A7070AEA4C058B6418519E869A63B4 ] KSecDD          C:Windowssystem32Driversksecdd.sys
20:19:29.0116 4796  KSecDD - ok
20:19:29.0194 4796  [ 7EFB9333E4ECCE6AE4AE9D777D9E553E ] KSecPkg         C:Windowssystem32Driversksecpkg.sys
20:19:29.0272 4796  KSecPkg - ok
20:19:29.0304 4796  [ 6869281E78CB31A43E969F06B57347C4 ] ksthunk         C:Windowssystem32driversksthunk.sys
20:19:29.0366 4796  ksthunk - ok
20:19:29.0444 4796  [ 6AB66E16AA859232F64DEB66887A8C9C ] KtmRm           C:Windowssystem32msdtckrm.dll
20:19:29.0553 4796  KtmRm - ok
20:19:29.0569 4796  [ D9F42719019740BAA6D1C6D536CBDAA6 ] LanmanServer    C:Windowssystem32srvsvc.dll
20:19:29.0631 4796  LanmanServer - ok
20:19:29.0678 4796  [ 851A1382EED3E3A7476DB004F4EE3E1A ] LanmanWorkstation C:WindowsSystem32wkssvc.dll
20:19:29.0740 4796  LanmanWorkstation - ok
20:19:29.0787 4796  [ 1538831CF8AD2979A04C423779465827 ] lltdio          C:Windowssystem32DRIVERSlltdio.sys
20:19:29.0827 4796  lltdio - ok
20:19:29.0912 4796  [ C1185803384AB3FEED115F79F109427F ] lltdsvc         C:WindowsSystem32lltdsvc.dll
20:19:30.0018 4796  lltdsvc - ok
20:19:30.0050 4796  [ F993A32249B66C9D622EA5592A8B76B8 ] lmhosts         C:WindowsSystem32lmhsvc.dll
20:19:30.0078 4796  lmhosts - ok
20:19:30.0273 4796  [ 0803906D607A9B83184447B75B60ECC2 ] LMS             C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsLMSLMS.exe
20:19:30.0319 4796  LMS - ok
20:19:30.0366 4796  [ 1A93E54EB0ECE102495A51266DCDB6A6 ] LSI_FC          C:Windowssystem32driverslsi_fc.sys
20:19:30.0413 4796  LSI_FC - ok
20:19:30.0444 4796  [ 1047184A9FDC8BDBFF857175875EE810 ] LSI_SAS         C:Windowssystem32driverslsi_sas.sys
20:19:30.0491 4796  LSI_SAS - ok
20:19:30.0522 4796  [ 30F5C0DE1EE8B5BC9306C1F0E4A75F93 ] LSI_SAS2        C:Windowssystem32driverslsi_sas2.sys
20:19:30.0569 4796  LSI_SAS2 - ok
20:19:30.0600 4796  [ 0504EACAFF0D3C8AED161C4B0D369D4A ] LSI_SCSI        C:Windowssystem32driverslsi_scsi.sys
20:19:30.0631 4796  LSI_SCSI - ok
20:19:30.0678 4796  [ 43D0F98E1D56CCDDB0D5254CFF7B356E ] luafv           C:Windowssystem32driversluafv.sys
20:19:30.0756 4796  luafv - ok
20:19:30.0803 4796  [ 0BE09CD858ABF9DF6ED259D57A1A1663 ] Mcx2Svc         C:Windowssystem32Mcx2Svc.dll
20:19:30.0857 4796  Mcx2Svc - ok
20:19:30.0865 4796  [ A55805F747C6EDB6A9080D7C633BD0F4 ] megasas         C:Windowssystem32driversmegasas.sys
20:19:30.0918 4796  megasas - ok
20:19:30.0944 4796  [ BAF74CE0072480C3B6B7C13B2A94D6B3 ] MegaSR          C:Windowssystem32driversMegaSR.sys
20:19:30.0989 4796  MegaSR - ok
20:19:31.0042 4796  [ A6518DCC42F7A6E999BB3BEA8FD87567 ] MEIx64          C:Windowssystem32DRIVERSHECIx64.sys
20:19:31.0073 4796  MEIx64 - ok
20:19:31.0632 4796  [ 123271BD5237AB991DC5C21FDF8835EB ] Microsoft Office Groove Audit Service C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice12GrooveAuditService.exe
20:19:31.0678 4796  Microsoft Office Groove Audit Service - ok
20:19:31.0725 4796  [ E40E80D0304A73E8D269F7141D77250B ] MMCSS           C:Windowssystem32mmcss.dll
20:19:31.0837 4796  MMCSS - ok
20:19:31.0877 4796  [ 800BA92F7010378B09F9ED9270F07137 ] Modem           C:Windowssystem32driversmodem.sys
20:19:31.0950 4796  Modem - ok
20:19:31.0986 4796  [ B03D591DC7DA45ECE20B3B467E6AADAA ] monitor         C:Windowssystem32DRIVERSmonitor.sys
20:19:32.0023 4796  monitor - ok
20:19:32.0046 4796  [ 7D27EA49F3C1F687D357E77A470AEA99 ] mouclass        C:Windowssystem32driversmouclass.sys
20:19:32.0059 4796  mouclass - ok
20:19:32.0082 4796  [ D3BF052C40B0C4166D9FD86A4288C1E6 ] mouhid          C:Windowssystem32DRIVERSmouhid.sys
20:19:32.0101 4796  mouhid - ok
20:19:32.0117 4796  [ 32E7A3D591D671A6DF2DB515A5CBE0FA ] mountmgr        C:Windowssystem32driversmountmgr.sys
20:19:32.0133 4796  mountmgr - ok
20:19:32.0211 4796  [ 15D5398EED42C2504BB3D4FC875C15D1 ] MozillaMaintenance C:Program Files (x86)Mozilla Maintenance Servicemaintenanceservice.exe
20:19:32.0273 4796  MozillaMaintenance - ok
20:19:32.0320 4796  [ A44B420D30BD56E145D6A2BC8768EC58 ] mpio            C:Windowssystem32driversmpio.sys
20:19:32.0382 4796  mpio - ok
20:19:32.0398 4796  [ 6C38C9E45AE0EA2FA5E551F2ED5E978F ] mpsdrv          C:Windowssystem32driversmpsdrv.sys
20:19:32.0445 4796  mpsdrv - ok
20:19:32.0616 4796  [ 54FFC9C8898113ACE189D4AA7199D2C1 ] MpsSvc          C:Windowssystem32mpssvc.dll
20:19:32.0741 4796  MpsSvc - ok
20:19:32.0788 4796  [ DC722758B8261E1ABAFD31A3C0A66380 ] MRxDAV          C:Windowssystem32driversmrxdav.sys
20:19:32.0870 4796  MRxDAV - ok
20:19:32.0929 4796  [ A5D9106A73DC88564C825D317CAC68AC ] mrxsmb          C:Windowssystem32DRIVERSmrxsmb.sys
20:19:33.0021 4796  mrxsmb - ok
20:19:33.0102 4796  [ D711B3C1D5F42C0C2415687BE09FC163 ] mrxsmb10        C:Windowssystem32DRIVERSmrxsmb10.sys
20:19:33.0133 4796  mrxsmb10 - ok
20:19:33.0211 4796  [ 9423E9D355C8D303E76B8CFBD8A5C30C ] mrxsmb20        C:Windowssystem32DRIVERSmrxsmb20.sys
20:19:33.0242 4796  mrxsmb20 - ok
20:19:33.0336 4796  [ C25F0BAFA182CBCA2DD3C851C2E75796 ] msahci          C:Windowssystem32driversmsahci.sys
20:19:33.0351 4796  msahci - ok
20:19:33.0538 4796  [ DB801A638D011B9633829EB6F663C900 ] msdsm           C:Windowssystem32driversmsdsm.sys
20:19:33.0585 4796  msdsm - ok
20:19:33.0632 4796  [ DE0ECE52236CFA3ED2DBFC03F28253A8 ] MSDTC           C:WindowsSystem32msdtc.exe
20:19:33.0663 4796  MSDTC - ok
20:19:33.0694 4796  [ AA3FB40E17CE1388FA1BEDAB50EA8F96 ] Msfs            C:Windowssystem32driversMsfs.sys
20:19:33.0726 4796  Msfs - ok
20:19:33.0757 4796  [ F9D215A46A8B9753F61767FA72A20326 ] mshidkmdf       C:WindowsSystem32driversmshidkmdf.sys
20:19:33.0804 4796  mshidkmdf - ok
20:19:33.0839 4796  [ D916874BBD4F8B07BFB7FA9B3CCAE29D ] msisadrv        C:Windowssystem32driversmsisadrv.sys
20:19:33.0858 4796  msisadrv - ok
20:19:33.0884 4796  [ 808E98FF49B155C522E6400953177B08 ] MSiSCSI         C:Windowssystem32iscsiexe.dll
20:19:33.0924 4796  MSiSCSI - ok
20:19:33.0926 4796  msiserver - ok
20:19:33.0949 4796  [ 49CCF2C4FEA34FFAD8B1B59D49439366 ] MSKSSRV         C:Windowssystem32driversMSKSSRV.sys
20:19:33.0984 4796  MSKSSRV - ok
20:19:34.0000 4796  [ BDD71ACE35A232104DDD349EE70E1AB3 ] MSPCLOCK        C:Windowssystem32driversMSPCLOCK.sys
20:19:34.0027 4796  MSPCLOCK - ok
20:19:34.0030 4796  [ 4ED981241DB27C3383D72092B618A1D0 ] MSPQM           C:Windowssystem32driversMSPQM.sys
20:19:34.0066 4796  MSPQM - ok
20:19:34.0148 4796  [ 759A9EEB0FA9ED79DA1FB7D4EF78866D ] MsRPC           C:Windowssystem32driversMsRPC.sys
20:19:34.0194 4796  MsRPC - ok
20:19:34.0226 4796  [ 0EED230E37515A0EAEE3C2E1BC97B288 ] mssmbios        C:Windowssystem32DRIVERSmssmbios.sys
20:19:34.0241 4796  mssmbios - ok
20:19:34.0460 4796  MSSQLSERVER - ok
20:19:34.0647 4796  [ 04EF36EAF5C4DBCE424D81B76F1E9231 ] MSSQLServerADHelper100 C:Program FilesMicrosoft SQL Server100SharedSQLADHLP.EXE
20:19:34.0709 4796  MSSQLServerADHelper100 - ok
20:19:34.0740 4796  [ 2E66F9ECB30B4221A318C92AC2250779 ] MSTEE           C:Windowssystem32driversMSTEE.sys
20:19:34.0818 4796  MSTEE - ok
20:19:34.0867 4796  [ 7EA404308934E675BFFDE8EDF0757BCD ] MTConfig        C:Windowssystem32driversMTConfig.sys
20:19:34.0933 4796  MTConfig - ok
20:19:34.0955 4796  [ F9A18612FD3526FE473C1BDA678D61C8 ] Mup             C:Windowssystem32Driversmup.sys
20:19:34.0995 4796  Mup - ok
20:19:35.0038 4796  [ 8F57DB74BF5407A4CDA6C8B005DC8DD0 ] MyWiFiDHCPDNS   C:Program FilesIntelWiFibinPanDhcpDns.exe
20:19:35.0069 4796  MyWiFiDHCPDNS - ok
20:19:35.0206 4796  [ 582AC6D9873E31DFA28A4547270862DD ] napagent        C:Windowssystem32qagentRT.dll
20:19:35.0284 4796  napagent - ok
20:19:35.0316 4796  [ 1EA3749C4114DB3E3161156FFFFA6B33 ] NativeWifiP     C:Windowssystem32DRIVERSnwifi.sys
20:19:35.0409 4796  NativeWifiP - ok
20:19:35.0628 4796  [ 760E38053BF56E501D562B70AD796B88 ] NDIS            C:Windowssystem32driversndis.sys
20:19:35.0690 4796  NDIS - ok
20:19:35.0706 4796  [ 9F9A1F53AAD7DA4D6FEF5BB73AB811AC ] NdisCap         C:Windowssystem32DRIVERSndiscap.sys
20:19:35.0752 4796  NdisCap - ok
20:19:35.0784 4796  [ 30639C932D9FEF22B31268FE25A1B6E5 ] NdisTapi        C:Windowssystem32DRIVERSndistapi.sys
20:19:35.0846 4796  NdisTapi - ok
20:19:35.0877 4796  [ 136185F9FB2CC61E573E676AA5402356 ] Ndisuio         C:Windowssystem32DRIVERSndisuio.sys
20:19:35.0938 4796  Ndisuio - ok
20:19:35.0981 4796  [ 53F7305169863F0A2BDDC49E116C2E11 ] NdisWan         C:Windowssystem32DRIVERSndiswan.sys
20:19:36.0065 4796  NdisWan - ok
20:19:36.0094 4796  [ 015C0D8E0E0421B4CFD48CFFE2825879 ] NDProxy         C:Windowssystem32driversNDProxy.sys
20:19:36.0121 4796  NDProxy - ok
20:19:36.0188 4796  [ 6F4607E2333FE21E9E3FF8133A88B35B ] Netaapl         C:Windowssystem32DRIVERSnetaapl64.sys
20:19:36.0266 4796  Netaapl - ok
20:19:36.0282 4796  [ 86743D9F5D2B1048062B14B1D84501C4 ] NetBIOS         C:Windowssystem32DRIVERSnetbios.sys
20:19:36.0376 4796  NetBIOS - ok
20:19:36.0469 4796  [ 09594D1089C523423B32A4229263F068 ] NetBT           C:Windowssystem32DRIVERSnetbt.sys
20:19:36.0532 4796  NetBT - ok
20:19:36.0563 4796  [ C118A82CD78818C29AB228366EBF81C3 ] Netlogon        C:Windowssystem32lsass.exe
20:19:36.0563 4796  Netlogon - ok
20:19:36.0672 4796  [ 847D3AE376C0817161A14A82C8922A9E ] Netman          C:WindowsSystem32netman.dll
20:19:36.0766 4796  Netman - ok
20:19:36.0844 4796  [ 5243CFC2E7161C91C2B355240035B9E4 ] NetMsmqActivator C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319SMSvcHost.exe
20:19:36.0930 4796  NetMsmqActivator - ok
20:19:36.0937 4796  [ 5243CFC2E7161C91C2B355240035B9E4 ] NetPipeActivator C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319SMSvcHost.exe
20:19:36.0955 4796  NetPipeActivator - ok
20:19:36.0999 4796  [ 5F28111C648F1E24F7DBC87CDEB091B8 ] netprofm        C:WindowsSystem32netprofm.dll
20:19:37.0094 4796  netprofm - ok
20:19:37.0098 4796  [ 5243CFC2E7161C91C2B355240035B9E4 ] NetTcpActivator C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319SMSvcHost.exe
20:19:37.0107 4796  NetTcpActivator - ok
20:19:37.0110 4796  [ 5243CFC2E7161C91C2B355240035B9E4 ] NetTcpPortSharing C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v4.0.30319SMSvcHost.exe
20:19:37.0120 4796  NetTcpPortSharing - ok
20:19:37.0639 4796  [ 50AD7F7040C22BB7CAA59A0880875A21 ] NETwNs64        C:Windowssystem32DRIVERSNETwNs64.sys
20:19:37.0717 4796  NETwNs64 - ok
20:19:37.0748 4796  [ 77889813BE4D166CDAB78DDBA990DA92 ] nfrd960         C:Windowssystem32driversnfrd960.sys
20:19:37.0748 4796  nfrd960 - ok
20:19:37.0779 4796  [ 8AD77806D336673F270DB31645267293 ] NlaSvc          C:WindowsSystem32nlasvc.dll
20:19:37.0811 4796  NlaSvc - ok
20:19:37.0826 4796  [ 1E4C4AB5C9B8DD13179BBDC75A2A01F7 ] Npfs            C:Windowssystem32driversNpfs.sys
20:19:37.0842 4796  Npfs - ok
20:19:37.0857 4796  [ D54BFDF3E0C953F823B3D0BFE4732528 ] nsi             C:Windowssystem32nsisvc.dll
20:19:37.0904 4796  nsi - ok
20:19:37.0926 4796  [ E7F5AE18AF4168178A642A9247C63001 ] nsiproxy        C:Windowssystem32driversnsiproxy.sys
20:19:37.0954 4796  nsiproxy - ok
20:19:38.0225 4796  [ B98F8C6E31CD07B2E6F71F7F648E38C0 ] Ntfs            C:Windowssystem32driversNtfs.sys
20:19:38.0287 4796  Ntfs - ok
20:19:38.0350 4796  [ 9899284589F75FA8724FF3D16AED75C1 ] Null            C:Windowssystem32driversNull.sys
20:19:38.0428 4796  Null - ok
20:19:38.0475 4796  [ F2662FDC20518EE8A8EED4F61BA42349 ] NVHDA           C:Windowssystem32driversnvhda64v.sys
20:19:38.0490 4796  NVHDA - ok
20:19:38.0553 4796  [ 65E6BB06A644533118BE007E9601B2C2 ] nvkflt          C:Windowssystem32DRIVERSnvkflt.sys
20:19:38.0599 4796  nvkflt - ok
20:19:39.0926 4796  [ 5104BAC2DA2A5BDD86AC6B0708B00F06 ] nvlddmkm        C:Windowssystem32DRIVERSnvlddmkm.sys
20:19:40.0130 4796  nvlddmkm - ok
20:19:40.0152 4796  [ 918841B2454F4F2BD94479692079490B ] nvpciflt        C:Windowssystem32DRIVERSnvpciflt.sys
20:19:40.0172 4796  nvpciflt - ok
20:19:40.0222 4796  [ 0A92CB65770442ED0DC44834632F66AD ] nvraid          C:Windowssystem32driversnvraid.sys
20:19:40.0235 4796  nvraid - ok
20:19:40.0251 4796  [ DAB0E87525C10052BF65F06152F37E4A ] nvstor          C:Windowssystem32driversnvstor.sys
20:19:40.0267 4796  nvstor - ok
20:19:40.0360 4796  [ DDFAFCE89A5C93D04712B86F94E9FCBA ] NVSvc           C:Windowssystem32nvvsvc.exe
20:19:40.0407 4796  NVSvc - ok
20:19:40.0579 4796  [ 84E035225474E48CD3A6A3CE52332095 ] nvUpdatusService C:Program Files (x86)NVIDIA CorporationNVIDIA Update Coredaemonu.exe
20:19:40.0625 4796  nvUpdatusService - ok
20:19:40.0672 4796  [ 270D7CD42D6E3979F6DD0146650F0E05 ] nv_agp          C:Windowssystem32driversnv_agp.sys
20:19:40.0719 4796  nv_agp - ok
20:19:40.0875 4796  [ 785F487A64950F3CB8E9F16253BA3B7B ] odserv          C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedOFFICE12ODSERV.EXE
20:19:40.0906 4796  odserv - ok
20:19:40.0937 4796  [ 3589478E4B22CE21B41FA1BFC0B8B8A0 ] ohci1394        C:Windowssystem32driversohci1394.sys
20:19:40.0953 4796  ohci1394 - ok
20:19:41.0054 4796  [ FBE1D971EB64ABF4CE37B519307C94F1 ] OSDSvc          C:Program Files (x86)DellDell KM632 Wireless Keyboard Caps Lock IndicatorOSDSrv.exe
20:19:41.0085 4796  OSDSvc ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
20:19:41.0085 4796  OSDSvc - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)
20:19:41.0167 4796  [ 5A432A042DAE460ABE7199B758E8606C ] ose             C:Program Files (x86)Common FilesMicrosoft SharedSource EngineOSE.EXE
20:19:41.0209 4796  ose - ok
20:19:41.0313 4796  [ 3EAC4455472CC2C97107B5291E0DCAFE ] p2pimsvc        C:Windowssystem32pnrpsvc.dll
20:19:41.0406 4796  p2pimsvc - ok
20:19:41.0437 4796  [ 927463ECB02179F88E4B9A17568C63C3 ] p2psvc          C:Windowssystem32p2psvc.dll
20:19:41.0469 4796  p2psvc - ok
20:19:41.0484 4796  [ 0086431C29C35BE1DBC43F52CC273887 ] Parport         C:Windowssystem32driversparport.sys
20:19:41.0578 4796  Parport - ok
20:19:41.0609 4796  [ E9766131EEADE40A27DC27D2D68FBA9C ] partmgr         C:Windowssystem32driverspartmgr.sys
20:19:41.0656 4796  partmgr - ok
20:19:41.0703 4796  [ 3AEAA8B561E63452C655DC0584922257 ] PcaSvc          C:WindowsSystem32pcasvc.dll
20:19:41.0781 4796  PcaSvc - ok
20:19:41.0859 4796  [ 94575C0571D1462A0F70BDE6BD6EE6B3 ] pci             C:Windowssystem32driverspci.sys
20:19:41.0905 4796  pci - ok
20:19:41.0921 4796  [ B5B8B5EF2E5CB34DF8DCF8831E3534FA ] pciide          C:Windowssystem32driverspciide.sys
20:19:41.0937 4796  pciide - ok
20:19:41.0987 4796  [ B2E81D4E87CE48589F98CB8C05B01F2F ] pcmcia          C:Windowssystem32driverspcmcia.sys
20:19:42.0044 4796  pcmcia - ok
20:19:42.0053 4796  [ D6B9C2E1A11A3A4B26A182FFEF18F603 ] pcw             C:Windowssystem32driverspcw.sys
20:19:42.0064 4796  pcw - ok
20:19:42.0086 4796  [ 68769C3356B3BE5D1C732C97B9A80D6E ] PEAUTH          C:Windowssystem32driverspeauth.sys
20:19:42.0148 4796  PEAUTH - ok
20:19:42.0303 4796  [ B9B0A4299DD2D76A4243F75FD54DC680 ] PeerDistSvc     C:Windowssystem32peerdistsvc.dll
20:19:42.0412 4796  PeerDistSvc - ok
20:19:42.0537 4796  [ E495E408C93141E8FC72DC0C6046DDFA ] PerfHost        C:WindowsSysWow64perfhost.exe
20:19:42.0584 4796  PerfHost - ok
20:19:42.0834 4796  [ C7CF6A6E137463219E1259E3F0F0DD6C ] pla             C:Windowssystem32pla.dll
20:19:43.0012 4796  pla - ok
20:19:43.0103 4796  [ 25FBDEF06C4D92815B353F6E792C8129 ] PlugPlay        C:Windowssystem32umpnpmgr.dll
20:19:43.0207 4796  PlugPlay - ok
20:19:43.0224 4796  [ 7195581CEC9BB7D12ABE54036ACC2E38 ] PNRPAutoReg     C:Windowssystem32pnrpauto.dll
20:19:43.0293 4796  PNRPAutoReg - ok
20:19:43.0371 4796  [ 3EAC4455472CC2C97107B5291E0DCAFE ] PNRPsvc         C:Windowssystem32pnrpsvc.dll
20:19:43.0402 4796  PNRPsvc - ok
20:19:43.0558 4796  [ 4F15D75ADF6156BF56ECED6D4A55C389 ] PolicyAgent     C:WindowsSystem32ipsecsvc.dll
20:19:43.0667 4796  PolicyAgent - ok
20:19:43.0714 4796  [ 6BA9D927DDED70BD1A9CADED45F8B184 ] Power           C:Windowssystem32umpo.dll
20:19:43.0761 4796  Power - ok
20:19:43.0839 4796  [ F92A2C41117A11A00BE01CA01A7FCDE9 ] PptpMiniport    C:Windowssystem32DRIVERSraspptp.sys
20:19:43.0901 4796  PptpMiniport - ok
20:19:43.0932 4796  [ 0D922E23C041EFB1C3FAC2A6F943C9BF ] Processor       C:Windowssystem32driversprocessr.sys
20:19:43.0995 4796  Processor - ok
20:19:44.0030 4796  [ 53E83F1F6CF9D62F32801CF66D8352A8 ] ProfSvc         C:Windowssystem32profsvc.dll
20:19:44.0079 4796  ProfSvc - ok
20:19:44.0097 4796  [ C118A82CD78818C29AB228366EBF81C3 ] ProtectedStorage C:Windowssystem32lsass.exe
20:19:44.0113 4796  ProtectedStorage - ok
20:19:44.0195 4796  [ 0557CF5A2556BD58E26384169D72438D ] Psched          C:Windowssystem32DRIVERSpacer.sys
20:19:44.0269 4796  Psched - ok
20:19:44.0636 4796  [ A53A15A11EBFD21077463EE2C7AFEEF0 ] ql2300          C:Windowssystem32driversql2300.sys
20:19:44.0699 4796  ql2300 - ok
20:19:44.0745 4796  [ 4F6D12B51DE1AAEFF7DC58C4D75423C8 ] ql40xx          C:Windowssystem32driversql40xx.sys
20:19:44.0777 4796  ql40xx - ok
20:19:44.0823 4796  [ 906191634E99AEA92C4816150BDA3732 ] QWAVE           C:Windowssystem32qwave.dll
20:19:44.0870 4796  QWAVE - ok
20:19:44.0886 4796  [ 76707BB36430888D9CE9D705398ADB6C ] QWAVEdrv        C:Windowssystem32driversqwavedrv.sys
20:19:44.0948 4796  QWAVEdrv - ok
20:19:44.0979 4796  [ 5A0DA8AD5762FA2D91678A8A01311704 ] RasAcd          C:Windowssystem32DRIVERSrasacd.sys
20:19:45.0020 4796  RasAcd - ok
20:19:45.0074 4796  [ 7ECFF9B22276B73F43A99A15A6094E90 ] RasAgileVpn     C:Windowssystem32DRIVERSAgileVpn.sys
20:19:45.0124 4796  RasAgileVpn - ok
20:19:45.0169 4796  [ 8F26510C5383B8DBE976DE1CD00FC8C7 ] RasAuto         C:WindowsSystem32rasauto.dll
20:19:45.0252 4796  RasAuto - ok
20:19:45.0293 4796  [ 471815800AE33E6F1C32FB1B97C490CA ] Rasl2tp         C:Windowssystem32DRIVERSrasl2tp.sys
20:19:45.0371 4796  Rasl2tp - ok
20:19:45.0512 4796  [ EE867A0870FC9E4972BA9EAAD35651E2 ] RasMan          C:WindowsSystem32rasmans.dll
20:19:45.0590 4796  RasMan - ok
20:19:45.0621 4796  [ 855C9B1CD4756C5E9A2AA58A15F58C25 ] RasPppoe        C:Windowssystem32DRIVERSraspppoe.sys
20:19:45.0683 4796  RasPppoe - ok
20:19:45.0699 4796  [ E8B1E447B008D07FF47D016C2B0EEECB ] RasSstp         C:Windowssystem32DRIVERSrassstp.sys
20:19:45.0746 4796  RasSstp - ok
20:19:45.0839 4796  [ 77F665941019A1594D887A74F301FA2F ] rdbss           C:Windowssystem32DRIVERSrdbss.sys
20:19:45.0917 4796  rdbss - ok
20:19:45.0933 4796  [ 302DA2A0539F2CF54D7C6CC30C1F2D8D ] rdpbus          C:Windowssystem32DRIVERSrdpbus.sys
20:19:45.0964 4796  rdpbus - ok
20:19:45.0980 4796  [ CEA6CC257FC9B7715F1C2B4849286D24 ] RDPCDD          C:Windowssystem32DRIVERSRDPCDD.sys
20:19:46.0017 4796  RDPCDD - ok
20:19:46.0085 4796  [ 1B6163C503398B23FF8B939C67747683 ] RDPDR           C:Windowssystem32driversrdpdr.sys
20:19:46.0149 4796  RDPDR - ok
20:19:46.0183 4796  [ BB5971A4F00659529A5C44831AF22365 ] RDPENCDD        C:Windowssystem32driversrdpencdd.sys
20:19:46.0252 4796  RDPENCDD - ok
20:19:46.0278 4796  [ 216F3FA57533D98E1F74DED70113177A ] RDPREFMP        C:Windowssystem32driversrdprefmp.sys
20:19:46.0293 4796  RDPREFMP - ok
20:19:46.0325 4796  [ 313F68E1A3E6345A4F47A36B07062F34 ] RdpVideoMiniport C:Windowssystem32driversrdpvideominiport.sys
20:19:46.0387 4796  RdpVideoMiniport - ok
20:19:46.0418 4796  [ E61608AA35E98999AF9AAEEEA6114B0A ] RDPWD           C:Windowssystem32driversRDPWD.sys
20:19:46.0496 4796  RDPWD - ok
20:19:46.0559 4796  [ 34ED295FA0121C241BFEF24764FC4520 ] rdyboost        C:Windowssystem32driversrdyboost.sys
20:19:46.0621 4796  rdyboost - ok
20:19:46.0980 4796  [ FD11C1287D38A46FB72353E14D50089C ] RegSrvc         C:Program FilesCommon FilesIntelWirelessCommonRegSrvc.exe
20:19:46.0995 4796  RegSrvc - ok
20:19:47.0051 4796  [ 254FB7A22D74E5511C73A3F6D802F192 ] RemoteAccess    C:WindowsSystem32mprdim.dll
20:19:47.0168 4796  RemoteAccess - ok
20:19:47.0222 4796  [ E4D94F24081440B5FC5AA556C7C62702 ] RemoteRegistry  C:Windowssystem32regsvc.dll
20:19:47.0292 4796  RemoteRegistry - ok
20:19:47.0323 4796  [ 3DD798846E2C28102B922C56E71B7932 ] RFCOMM          C:Windowssystem32DRIVERSrfcomm.sys
20:19:47.0339 4796  RFCOMM - ok
20:19:47.0370 4796  [ E4DC58CF7B3EA515AE917FF0D402A7BB ] RpcEptMapper    C:WindowsSystem32RpcEpMap.dll
20:19:47.0401 4796  RpcEptMapper - ok
20:19:47.0448 4796  [ D5BA242D4CF8E384DB90E6A8ED850B8C ] RpcLocator      C:Windowssystem32locator.exe
20:19:47.0479 4796  RpcLocator - ok
20:19:47.0573 4796  [ 5C627D1B1138676C0A7AB2C2C190D123 ] RpcSs           C:Windowssystem32rpcss.dll
20:19:47.0619 4796  RpcSs - ok
20:19:47.0729 4796  [ C606C5F712A3761896CEFFA4AF6B1268 ] RsFx0151        C:Windowssystem32DRIVERSRsFx0151.sys
20:19:47.0760 4796  RsFx0151 - ok
20:19:47.0791 4796  [ DDC86E4F8E7456261E637E3552E804FF ] rspndr          C:Windowssystem32DRIVERSrspndr.sys
20:19:47.0869 4796  rspndr - ok
20:19:47.0963 4796  [ BE29B0A3AC1E8BD02FFAB8CEE86BADFA ] RSUSBSTOR       C:Windowssystem32DriversRtsUStor.sys
20:19:48.0038 4796  RSUSBSTOR - ok
20:19:48.0174 4796  [ EE082E06A82FF630351D1E0EBBD3D8D0 ] RTL8167         C:Windowssystem32DRIVERSRt64win7.sys
20:19:48.0210 4796  RTL8167 - ok
20:19:48.0241 4796  [ E60C0A09F997826C7627B244195AB581 ] s3cap           C:Windowssystem32driversvms3cap.sys
20:19:48.0278 4796  s3cap - ok
20:19:48.0291 4796  [ C118A82CD78818C29AB228366EBF81C3 ] SamSs           C:Windowssystem32lsass.exe
20:19:48.0299 4796  SamSs - ok
20:19:48.0330 4796  [ AC03AF3329579FFFB455AA2DAABBE22B ] sbp2port        C:Windowssystem32driverssbp2port.sys
20:19:48.0346 4796  sbp2port - ok
20:19:48.0377 4796  [ 9B7395789E3791A3B6D000FE6F8B131E ] SCardSvr        C:WindowsSystem32SCardSvr.dll
20:19:48.0408 4796  SCardSvr - ok
20:19:48.0424 4796  [ 253F38D0D7074C02FF8DEB9836C97D2B ] scfilter        C:Windowssystem32DRIVERSscfilter.sys
20:19:48.0486 4796  scfilter - ok
20:19:48.0517 4796  [ 262F6592C3299C005FD6BEC90FC4463A ] Schedule        C:Windowssystem32schedsvc.dll
20:19:48.0595 4796  Schedule - ok
20:19:48.0627 4796  [ F17D1D393BBC69C5322FBFAFACA28C7F ] SCPolicySvc     C:WindowsSystem32certprop.dll
20:19:48.0658 4796  SCPolicySvc - ok
20:19:48.0736 4796  [ 6EA4234DC55346E0709560FE7C2C1972 ] SDRSVC          C:WindowsSystem32SDRSVC.dll
20:19:48.0814 4796  SDRSVC - ok
20:19:48.0845 4796  [ 3EA8A16169C26AFBEB544E0E48421186 ] secdrv          C:Windowssystem32driverssecdrv.sys
20:19:48.0876 4796  secdrv - ok
20:19:48.0892 4796  [ BC617A4E1B4FA8DF523A061739A0BD87 ] seclogon        C:Windowssystem32seclogon.dll
20:19:48.0923 4796  seclogon - ok
20:19:48.0954 4796  [ C32AB8FA018EF34C0F113BD501436D21 ] SENS            C:WindowsSystem32sens.dll
20:19:48.0985 4796  SENS - ok
20:19:49.0001 4796  [ 0336CFFAFAAB87A11541F1CF1594B2B2 ] SensrSvc        C:Windowssystem32sensrsvc.dll
20:19:49.0064 4796  SensrSvc - ok
20:19:49.0073 4796  [ CB624C0035412AF0DEBEC78C41F5CA1B ] Serenum         C:Windowssystem32driversserenum.sys
20:19:49.0088 4796  Serenum - ok
20:19:49.0119 4796  [ C1D8E28B2C2ADFAEC4BA89E9FDA69BD6 ] Serial          C:Windowssystem32driversserial.sys
20:19:49.0142 4796  Serial - ok
20:19:49.0161 4796  [ 1C545A7D0691CC4A027396535691C3E3 ] sermouse        C:Windowssystem32driverssermouse.sys
20:19:49.0183 4796  sermouse - ok
20:19:49.0221 4796  [ 0B6231BF38174A1628C4AC812CC75804 ] SessionEnv      C:Windowssystem32sessenv.dll
20:19:49.0261 4796  SessionEnv - ok
20:19:49.0275 4796  [ A554811BCD09279536440C964AE35BBF ] sffdisk         C:Windowssystem32driverssffdisk.sys
20:19:49.0302 4796  sffdisk - ok
20:19:49.0304 4796  [ FF414F0BAEFEBA59BC6C04B3DB0B87BF ] sffp_mmc        C:Windowssystem32driverssffp_mmc.sys
20:19:49.0320 4796  sffp_mmc - ok
20:19:49.0320 4796  [ DD85B78243A19B59F0637DCF284DA63C ] sffp_sd         C:Windowssystem32driverssffp_sd.sys
20:19:49.0336 4796  sffp_sd - ok
20:19:49.0336 4796  [ A9D601643A1647211A1EE2EC4E433FF4 ] sfloppy         C:Windowssystem32driverssfloppy.sys
20:19:49.0351 4796  sfloppy - ok
20:19:49.0367 4796  [ B95F6501A2F8B2E78C697FEC401970CE ] SharedAccess    C:WindowsSystem32ipnathlp.dll
20:19:49.0414 4796  SharedAccess - ok
20:19:49.0507 4796  [ AAF932B4011D14052955D4B212A4DA8D ] ShellHWDetection C:WindowsSystem32shsvcs.dll
20:19:49.0570 4796  ShellHWDetection - ok
20:19:49.0585 4796  [ 843CAF1E5FDE1FFD5FF768F23A51E2E1 ] SiSRaid2        C:Windowssystem32driversSiSRaid2.sys
20:19:49.0601 4796  SiSRaid2 - ok
20:19:49.0617 4796  [ 6A6C106D42E9FFFF8B9FCB4F754F6DA4 ] SiSRaid4        C:Windowssystem32driverssisraid4.sys
20:19:49.0632 4796  SiSRaid4 - ok
20:19:49.0726 4796  [ D0C0B700152B1F610F10B356483B3401 ] SkypeUpdate     C:Program Files (x86)SkypeUpdaterUpdater.exe
20:19:49.0757 4796  SkypeUpdate - ok
20:19:49.0804 4796  [ 548260A7B8654E024DC30BF8A7C5BAA4 ] Smb             C:Windowssystem32DRIVERSsmb.sys
20:19:49.0851 4796  Smb - ok
20:19:49.0882 4796  [ 6313F223E817CC09AA41811DAA7F541D ] SNMPTRAP        C:WindowsSystem32snmptrap.exe
20:19:49.0913 4796  SNMPTRAP - ok
20:19:49.0929 4796  [ B9E31E5CACDFE584F34F730A677803F9 ] spldr           C:Windowssystem32driversspldr.sys
20:19:49.0944 4796  spldr - ok
20:19:50.0080 4796  [ 85DAA09A98C9286D4EA2BA8D0E644377 ] Spooler         C:WindowsSystem32spoolsv.exe
20:19:50.0117 4796  Spooler - ok
20:19:50.0361 4796  [ E17E0188BB90FAE42D83E98707EFA59C ] sppsvc          C:Windowssystem32sppsvc.exe
20:19:50.0439 4796  sppsvc - ok
20:19:50.0455 4796  [ 93D7D61317F3D4BC4F4E9F8A96A7DE45 ] sppuinotify     C:Windowssystem32sppuinotify.dll
20:19:50.0486 4796  sppuinotify - ok
20:19:50.0642 4796  [ 7D67C07C63796775CC5492BCFEAFF125 ] SQLBrowser      C:Program Files (x86)Microsoft SQL Server90Sharedsqlbrowser.exe
20:19:50.0658 4796  SQLBrowser - ok
20:19:50.0751 4796  [ 3420E0482AD95120B471B7328A8D7D08 ] SQLSERVERAGENT  C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL10_50.MSSQLSERVERMSSQLBinnSQLAGENT.EXE
20:19:50.0782 4796  SQLSERVERAGENT - ok
20:19:50.0845 4796  [ EAD5300C93946B0250A309E2BF2BE4CF ] SQLWriter       C:Program FilesMicrosoft SQL Server90Sharedsqlwriter.exe
20:19:50.0860 4796  SQLWriter - ok
20:19:50.0970 4796  [ 441FBA48BFF01FDB9D5969EBC1838F0B ] srv             C:Windowssystem32DRIVERSsrv.sys
20:19:51.0048 4796  srv - ok
20:19:51.0079 4796  [ B4ADEBBF5E3677CCE9651E0F01F7CC28 ] srv2            C:Windowssystem32DRIVERSsrv2.sys
20:19:51.0126 4796  srv2 - ok
20:19:51.0141 4796  [ 27E461F0BE5BFF5FC737328F749538C3 ] srvnet          C:Windowssystem32DRIVERSsrvnet.sys
20:19:51.0157 4796  srvnet - ok
20:19:51.0188 4796  [ 51B52FBD583CDE8AA9BA62B8B4298F33 ] SSDPSRV         C:WindowsSystem32ssdpsrv.dll
20:19:51.0235 4796  SSDPSRV - ok
20:19:51.0250 4796  [ AB7AEBF58DAD8DAAB7A6C45E6A8885CB ] SstpSvc         C:Windowssystem32sstpsvc.dll
20:19:51.0282 4796  SstpSvc - ok
20:19:51.0703 4796  [ A6B2EC3A2B6AD7C3F7B2F3495CADE4C0 ] STacSV          C:Program FilesIDTWDMSTacSV64.exe
20:19:51.0750 4796  STacSV - ok
20:19:51.0906 4796  [ F0359F7CE712D69ACEF0886BDB4792ED ] Stereo Service  C:Program Files (x86)NVIDIA Corporation3D VisionnvSCPAPISvr.exe
20:19:51.0921 4796  Stereo Service - ok
20:19:51.0952 4796  [ F3817967ED533D08327DC73BC4D5542A ] stexstor        C:Windowssystem32driversstexstor.sys
20:19:52.0046 4796  stexstor - ok
20:19:52.0113 4796  [ EBA98394A7D58F7552C52192BD8FA7E6 ] STHDA           C:Windowssystem32DRIVERSstwrt64.sys
20:19:52.0139 4796  STHDA - ok
20:19:52.0180 4796  [ 8DD52E8E6128F4B2DA92CE27402871C1 ] stisvc          C:WindowsSystem32wiaservc.dll
20:19:52.0202 4796  stisvc - ok
20:19:52.0296 4796  [ 7785DC213270D2FC066538DAF94087E7 ] storflt         C:Windowssystem32driversvmstorfl.sys
20:19:52.0335 4796  storflt - ok
20:19:52.0366 4796  [ D34E4943D5AC096C8EDEEBFD80D76E23 ] storvsc         C:Windowssystem32driversstorvsc.sys
20:19:52.0398 4796  storvsc - ok
20:19:52.0429 4796  [ D01EC09B6711A5F8E7E6564A4D0FBC90 ] swenum          C:Windowssystem32DRIVERSswenum.sys
20:19:52.0429 4796  swenum - ok
20:19:52.0710 4796  [ F577910A133A592234EBAAD3F3AFA258 ] SwitchBoard     C:Program Files (x86)Common FilesAdobeSwitchBoardSwitchBoard.exe
20:19:52.0866 4796  SwitchBoard ( UnsignedFile.Multi.Generic ) - warning
20:19:52.0866 4796  SwitchBoard - detected UnsignedFile.Multi.Generic (1)
20:19:53.0053 4796  [ E08E46FDD841B7184194011CA1955A0B ] swprv           C:WindowsSystem32swprv.dll
20:19:53.0176 4796  swprv - ok
20:19:53.0212 4796  [ C3A39C4079305480972D29C44B868C78 ] Synth3dVsc      C:Windowssystem32driverssynth3dvsc.sys
20:19:53.0236 4796  Synth3dVsc - ok
20:19:53.0417 4796  [ BF9CCC0BF39B418C8D0AE8B05CF95B7D ] SysMain         C:Windowssystem32sysmain.dll
20:19:53.0480 4796  SysMain - ok
20:19:53.0511 4796  [ E3C61FD7B7C2557E1F1B0B4CEC713585 ] TabletInputService C:WindowsSystem32TabSvc.dll
20:19:53.0527 4796  TabletInputService - ok
20:19:53.0542 4796  [ 40F0849F65D13EE87B9A9AE3C1DD6823 ] TapiSrv         C:WindowsSystem32tapisrv.dll
20:19:53.0589 4796  TapiSrv - ok
20:19:53.0605 4796  [ 1BE03AC720F4D302EA01D40F588162F6 ] TBS             C:WindowsSystem32tbssvc.dll
20:19:53.0636 4796  TBS - ok
20:19:54.0152 4796  [ 9849EA3843A2ADBDD1497E97A85D8CAE ] Tcpip           C:Windowssystem32driverstcpip.sys
20:19:54.0211 4796  Tcpip - ok
20:19:54.0241 4796  [ 9849EA3843A2ADBDD1497E97A85D8CAE ] TCPIP6          C:Windowssystem32DRIVERStcpip.sys
20:19:54.0269 4796  TCPIP6 - ok
20:19:54.0355 4796  [ 1B16D0BD9841794A6E0CDE0CEF744ABC ] tcpipreg        C:Windowssystem32driverstcpipreg.sys
20:19:54.0371 4796  tcpipreg - ok
20:19:54.0776 4796  [ 3371D21011695B16333A3934340C4E7C ] TDPIPE          C:Windowssystem32driverstdpipe.sys
20:19:54.0854 4796  TDPIPE - ok
20:19:54.0870 4796  [ 51C5ECEB1CDEE2468A1748BE550CFBC8 ] TDTCP           C:Windowssystem32driverstdtcp.sys
20:19:54.0901 4796  TDTCP - ok
20:19:54.0917 4796  [ DDAD5A7AB24D8B65F8D724F5C20FD806 ] tdx             C:Windowssystem32DRIVERStdx.sys
20:19:54.0948 4796  tdx - ok
20:19:56.0295 4796  [ 402794A75A899E296AB3EDEC4ECCB9A8 ] TeamViewer8     C:Program Files (x86)TeamViewerVersion8TeamViewer_Service.exe
20:19:56.0353 4796  TeamViewer8 - ok
20:19:56.0376 4796  [ 561E7E1F06895D78DE991E01DD0FB6E5 ] TermDD          C:Windowssystem32DRIVERStermdd.sys
20:19:56.0376 4796  TermDD - ok
20:19:56.0439 4796  [ EF4469AB69EB15E5D3754E6AEAFBCD3D ] terminpt        C:Windowssystem32driversterminpt.sys
20:19:56.0470 4796  terminpt - ok
20:19:56.0564 4796  [ 2E648163254233755035B46DD7B89123 ] TermService     C:WindowsSystem32termsrv.dll
20:19:56.0610 4796  TermService - ok
20:19:56.0642 4796  [ F0344071948D1A1FA732231785A0664C ] Themes          C:Windowssystem32themeservice.dll
20:19:56.0751 4796  Themes - ok
20:19:56.0782 4796  [ E40E80D0304A73E8D269F7141D77250B ] THREADORDER     C:Windowssystem32mmcss.dll
20:19:56.0813 4796  THREADORDER - ok
20:19:56.0907 4796  [ 68FE3D89829E27D4FD5EEA7BD2C41985 ] tihub3          C:Windowssystem32DRIVERStihub3.sys
20:19:56.0922 4796  tihub3 - ok
20:19:56.0969 4796  [ 0102C9633CE1F18A6AC021F28B734DB5 ] tixhci          C:Windowssystem32DRIVERStixhci.sys
20:19:56.0985 4796  tixhci - ok
20:19:57.0032 4796  [ 7E7AFD841694F6AC397E99D75CEAD49D ] TrkWks          C:WindowsSystem32trkwks.dll
20:19:57.0172 4796  TrkWks - ok
20:19:57.0359 4796  [ 773212B2AAA24C1E31F10246B15B276C ] TrustedInstaller C:WindowsservicingTrustedInstaller.exe
20:19:57.0422 4796  TrustedInstaller - ok
20:19:57.0484 4796  [ CE18B2CDFC837C99E5FAE9CA6CBA5D30 ] tssecsrv        C:Windowssystem32DRIVERStssecsrv.sys
20:19:57.0562 4796  tssecsrv - ok
20:19:57.0593 4796  [ 17C6B51CBCCDED95B3CC14E22791F85E ] TsUsbFlt        C:Windowssystem32driverstsusbflt.sys
20:19:57.0624 4796  TsUsbFlt - ok
20:19:57.0656 4796  [ AD64450A4ABE076F5CB34CC08EEACB07 ] TsUsbGD         C:Windowssystem32driversTsUsbGD.sys
20:19:57.0671 4796  TsUsbGD - ok
20:19:57.0718 4796  [ E1748D04AE40118B62BC18AC86032192 ] tsusbhub        C:Windowssystem32driverstsusbhub.sys
20:19:57.0734 4796  tsusbhub - ok
20:19:57.0780 4796  [ 3566A8DAAFA27AF944F5D705EAA64894 ] tunnel          C:Windowssystem32DRIVERStunnel.sys
20:19:57.0812 4796  tunnel - ok
20:19:57.0874 4796  [ FD24F98D2898BE093FE926604BE7DB99 ] TurboB          C:Windowssystem32DRIVERSTurboB.sys
20:19:57.0874 4796  TurboB - ok
20:19:58.0061 4796  [ 600B406A04D90F577FEA8A88D7379F08 ] TurboBoost      C:Program FilesIntelTurboBoostTurboBoost.exe
20:19:58.0061 4796  TurboBoost - ok
20:19:58.0092 4796  [ B4DD609BD7E282BFC683CEC7EAAAAD67 ] uagp35          C:Windowssystem32driversuagp35.sys
20:19:58.0226 4796  uagp35 - ok
20:19:58.0253 4796  [ FF4232A1A64012BAA1FD97C7B67DF593 ] udfs            C:Windowssystem32DRIVERSudfs.sys
20:19:58.0311 4796  udfs - ok
20:19:58.0364 4796  [ 3CBDEC8D06B9968ABA702EBA076364A1 ] UI0Detect       C:Windowssystem32UI0Detect.exe
20:19:58.0413 4796  UI0Detect - ok
20:19:58.0460 4796  [ 4BFE1BC28391222894CBF1E7D0E42320 ] uliagpkx        C:Windowssystem32driversuliagpkx.sys
20:19:58.0476 4796  uliagpkx - ok
20:19:58.0491 4796  [ DC54A574663A895C8763AF0FA1FF7561 ] umbus           C:Windowssystem32DRIVERSumbus.sys
20:19:58.0491 4796  umbus - ok
20:19:58.0507 4796  [ B2E8E8CB557B156DA5493BBDDCC1474D ] UmPass          C:Windowssystem32driversumpass.sys
20:19:58.0522 4796  UmPass - ok
20:19:58.0538 4796  [ A293DCD756D04D8492A750D03B9A297C ] UmRdpService    C:WindowsSystem32umrdp.dll
20:19:58.0569 4796  UmRdpService - ok
20:19:59.0285 4796  [ EB79C6C91A99930015EF29AE7FA802D1 ] UNS             C:Program Files (x86)IntelIntel® Management Engine ComponentsUNSUNS.exe
20:19:59.0321 4796  UNS - ok
20:19:59.0616 4796  [ D47EC6A8E81633DD18D2436B19BAF6DE ] upnphost        C:WindowsSystem32upnphost.dll
20:19:59.0710 4796  upnphost - ok
20:19:59.0757 4796  [ 43228F8EDD1B0BCDD3145AD246E63D39 ] USBAAPL64       C:Windowssystem32Driversusbaapl64.sys
20:19:59.0803 4796  USBAAPL64 - ok
20:19:59.0835 4796  [ 6F1A3157A1C89435352CEB543CDB359C ] usbccgp         C:Windowssystem32DRIVERSusbccgp.sys
20:19:59.0866 4796  usbccgp - ok
20:19:59.0881 4796  [ AF0892A803FDDA7492F595368E3B68E7 ] usbcir          C:Windowssystem32driversusbcir.sys
20:19:59.0897 4796  usbcir - ok
20:19:59.0913 4796  [ C025055FE7B87701EB042095DF1A2D7B ] usbehci         C:Windowssystem32DRIVERSusbehci.sys
20:19:59.0928 4796  usbehci - ok
20:19:59.0975 4796  [ 287C6C9410B111B68B52CA298F7B8C24 ] usbhub          C:Windowssystem32DRIVERSusbhub.sys
20:19:59.0991 4796  usbhub - ok
20:20:00.0022 4796  [ 9840FC418B4CBD632D3D0A667A725C31 ] usbohci         C:Windowssystem32driversusbohci.sys
20:20:00.0053 4796  usbohci - ok
20:20:00.0069 4796  [ 73188F58FB384E75C4063D29413CEE3D ] usbprint        C:Windowssystem32DRIVERSusbprint.sys
20:20:00.0084 4796  usbprint - ok
20:20:00.0115 4796  [ FED648B01349A3C8395A5169DB5FB7D6 ] USBSTOR         C:Windowssystem32DRIVERSUSBSTOR.SYS
20:20:00.0162 4796  USBSTOR - ok
20:20:00.0178 4796  [ 62069A34518BCF9C1FD9E74B3F6DB7CD ] usbuhci         C:Windowssystem32driversusbuhci.sys
20:20:00.0193 4796  usbuhci - ok
20:20:00.0225 4796  [ 454800C2BC7F3927CE030141EE4F4C50 ] usbvideo        C:Windowssystem32Driversusbvideo.sys
20:20:00.0240 4796  usbvideo - ok
20:20:00.0303 4796  [ EDBB23CBCF2CDF727D64FF9B51A6070E ] UxSms           C:WindowsSystem32uxsms.dll
20:20:00.0365 4796  UxSms - ok
20:20:00.0381 4796  [ C118A82CD78818C29AB228366EBF81C3 ] VaultSvc        C:Windowssystem32lsass.exe
20:20:00.0396 4796  VaultSvc - ok
20:20:00.0412 4796  [ C5C876CCFC083FF3B128F933823E87BD ] vdrvroot        C:Windowssystem32driversvdrvroot.sys
20:20:00.0427 4796  vdrvroot - ok
20:20:00.0474 4796  [ 8D6B481601D01A456E75C3210F1830BE ] vds             C:WindowsSystem32vds.exe
20:20:00.0521 4796  vds - ok
20:20:00.0552 4796  [ DA4DA3F5E02943C2DC8C6ED875DE68DD ] vga             C:Windowssystem32DRIVERSvgapnp.sys
20:20:00.0568 4796  vga - ok
20:20:00.0599 4796  [ 53E92A310193CB3C03BEA963DE7D9CFC ] VgaSave         C:WindowsSystem32driversvga.sys
20:20:00.0630 4796  VgaSave - ok
20:20:00.0646 4796  VGPU - ok
20:20:00.0646 4796  [ 2CE2DF28C83AEAF30084E1B1EB253CBB ] vhdmp           C:Windowssystem32driversvhdmp.sys
20:20:00.0661 4796  vhdmp - ok
20:20:00.0677 4796  [ E5689D93FFE4E5D66C0178761240DD54 ] viaide          C:Windowssystem32driversviaide.sys
20:20:00.0708 4796  viaide - ok
20:20:00.0708 4796  [ 86EA3E79AE350FEA5331A1303054005F ] vmbus           C:Windowssystem32driversvmbus.sys
20:20:00.0724 4796  vmbus - ok
20:20:00.0739 4796  [ 7DE90B48F210D29649380545DB45A187 ] VMBusHID        C:Windowssystem32driversVMBusHID.sys
20:20:00.0771 4796  VMBusHID - ok
20:20:00.0802 4796  [ D2AAFD421940F640B407AEFAAEBD91B0 ] volmgr          C:Windowssystem32driversvolmgr.sys
20:20:00.0802 4796  volmgr - ok
20:20:00.0833 4796  [ A255814907C89BE58B79EF2F189B843B ] volmgrx         C:Windowssystem32driversvolmgrx.sys
20:20:00.0849 4796  volmgrx - ok
20:20:00.0849 4796  [ 0D08D2F3B3FF84E433346669B5E0F639 ] volsnap         C:Windowssystem32driversvolsnap.sys
20:20:00.0864 4796  volsnap - ok
20:20:00.0911 4796  [ 5E2016EA6EBACA03C04FEAC5F330D997 ] vsmraid         C:Windowssystem32driversvsmraid.sys
20:20:00.0911 4796  vsmraid - ok
20:20:01.0178 4796  [ B60BA0BC31B0CB414593E169F6F21CC2 ] VSS             C:Windowssystem32vssvc.exe
20:20:01.0297 4796  VSS - ok
20:20:01.0324 4796  [ 36D4720B72B5C5D9CB2B9C29E9DF67A1 ] vwifibus        C:Windowssystem32DRIVERSvwifibus.sys
20:20:01.0358 4796  vwifibus - ok
20:20:01.0373 4796  [ 6A3D66263414FF0D6FA754C646612F3F ] vwififlt        C:Windowssystem32DRIVERSvwififlt.sys
20:20:01.0402 4796  vwififlt - ok
20:20:01.0418 4796  [ 6A638FC4BFDDC4D9B186C28C91BD1A01 ] vwifimp         C:Windowssystem32DRIVERSvwifimp.sys
20:20:01.0449 4796  vwifimp - ok
20:20:01.0465 4796  [ 1C9D80CC3849B3788048078C26486E1A ] W32Time         C:Windowssystem32w32time.dll
20:20:01.0512 4796  W32Time - ok
20:20:01.0870 4796  [ 4E9440F4F152A7B944CB1663D3935A3E ] WacomPen        C:Windowssystem32driverswacompen.sys
20:20:01.0917 4796  WacomPen - ok
20:20:01.0933 4796  [ 356AFD78A6ED4457169241AC3965230C ] WANARP          C:Windowssystem32DRIVERSwanarp.sys
20:20:01.0995 4796  WANARP - ok
20:20:02.0011 4796  [ 356AFD78A6ED4457169241AC3965230C ] Wanarpv6        C:Windowssystem32DRIVERSwanarp.sys
20:20:02.0042 4796  Wanarpv6 - ok
20:20:02.0198 4796  [ 3CEC96DE223E49EAAE3651FCF8FAEA6C ] WatAdminSvc     C:Windowssystem32WatWatAdminSvc.exe
20:20:02.0245 4796  WatAdminSvc - ok
20:20:02.0323 4796  [ 78F4E7F5C56CB9716238EB57

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте отново..!Не сте публикували пълния дневник от TDSSKiller....! :)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте, не мога да пос целия лог. След като натисна публикувай изписва запазване на мнение и нищо не става. ще опитам отново от друг компютър ако намеря

поздрави


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Архивирайте резултата и го качете на сървър по ваше желание...! Публикувайте линк за да го изтегля и разгледам..!:)

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

До тук нищо притеснително от зловреден характер..!
 
Изтеглете OTL.exe и го запазете на десктопа.

 • [*]Стартирайте
OTL.exe. [*]Направете следните настройки: [*]Сложете отметка пред Scan All Users [*]Под менюто File Age изберете 90 days [*]Под менюто Standard Registry променете на ALL [*]Сложете отметки пред LOP и Purity Check

Под Публикувано изображение с Copy/ Paste въведете изцяло следната текстова информация (само това, което е поставено в карето):

netsvcs%SYSTEMDRIVE%*.exe/md5startexplorer.exewinlogon.exeUserinit.exesvchost.exeservices.exe/md5stop%systemroot%*. /rp /s%systemdrive%$Recycle.Bin|@;true;true;true /fpDRIVESCREATERESTOREPOINT
 • [*]Натиснете маркираният в синьо бутон:
Run Scan. [*]Като приключи проверката, ще се създадат два файла - OTL.Txt и Extras.Txt. Файлът OTL.Txt копирайте в следващия си пост. Extras.Txt прикачете в следващия си коментар (погледнете опцията Прикачени файлове, когато публикувате мнение).

Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук (не забравяйте да обновите програмата с нови дефиниции)
* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.
* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.
* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.
* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.
  Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.


Публикувано изображение Изтеглете програмата: ESET Online Scanner

 • [*]Стартирайте esetsmartinstaller_enu.exe Публикувано изображение [*]Сложете отметка на
YES, I accept the Terms of Use и изберете Start:

 • [*]Публикувано изображение

 • [*]Скенерът ще започне да изтегля компонентите, които са му необходими:

 • [*]Публикувано изображение

Уверете се, че е премахната отметката от:

 • [*]
Remove found threats

Уверете се че са маркирани следните позиции:

 • [*]
Scan Archives

Кликнете върху Advanced Settings и маркирайте следните опции:

 • [*]
Scan for potentially unwanted applications [*]Scan for potentially unsafe applications [*]Enable Anti-Stealth Technology

Накрая изберете Start
Скенерът ще започне да изтегля последните дефиниции.

 • [*]След, като сканирането завърши изберете
Finish. [*]Отидете в: C:Program FilesESETESET Online Scanner [*]Отворете файла log.txt , копирайте съдържанието му и го поставете в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Изписва ми съобщение, че коментара ми е прекалено дълъг. Мога ли да прика и първия файл, а да не е като коментар?

 

Extras.Txt

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

изписа, че няма открити вируси :)

 

Malwarebytes Anti-Malware (Пробна версия) 1.75.0.1300 www.malwarebytes.org

Версия на базата от данни: v2013.07.24.07

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS Internet Explorer 9.0.8112.16421 Simeon :: SIMEON-PC [администратор]

Защита: включена

24.7.2013 г. 22:51:23 ч. mbam-log-2013-07-24 (22-51-23).txt

Тип сканиране: Пълно сканиране (C:|D:|) Включени опции за сканиране: Памет | Автоматично зареждане | Системен регистър | Файлова система | Евристики/Допълнителни | Евристики/Shuriken | PUP | PUM Изключени опции за сканиране: P2P Сканирани обекти: 424824 Изминало време: 1 час(а), 11 минута(и), 15 секунда(и)

Открити процеси в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти)

Открити модули в паметта: 0 (Не бяха открити зловредни обекти)

Открити ключове в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти)

Открити стойности в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти)

Открити информационни обекти в системния регистър: 0 (Не бяха открити зловредни обекти)

Открити папки: 0 (Не бяха открити зловредни обекти)

Открити файлове: 0 (Не бяха открити зловредни обекти)

(край)

пробвам па кача файла OTP но не става и затова го качих тук https://docs.google.com/file/d/0B6_XY-Q6OU8VTG1tUDhRZHFoQzA/edit?usp=sharing

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

ESETSmartInstaller@High as downloader log: all ok # version=8 # OnlineScannerApp.exe=1.0.0.1 # OnlineScanner.ocx=1.0.0.6920 # api_version=3.0.2 # EOSSerial=eeb54e935a9d0747a639b694155d2668 # engine=14521 # end=finished # remove_checked=false # archives_checked=true # unwanted_checked=true # unsafe_checked=true # antistealth_checked=true # utc_time=2013-07-25 06:45:03 # local_time=2013-07-25 09:45:03 (+0200, FLE Daylight Time) # country="Bulgaria" # lang=1033 # osver=6.1.7601 NT Service Pack 1 # compatibility_mode=1799 16775165 100 99 134439 145406008 127567 0 # compatibility_mode=5893 16776573 100 94 25039 126364553 0 0 # scanned=194391 # found=7 # cleaned=0 # scan_time=9778 sh=E3D366CE3F447E00915CA0C3A6A555FF0E795034 ft=1 fh=caf2e456f4f0c7b1 vn="Win32/BundleInstaller application" ac=I fn="C:torrent.exe" sh=C89865B729E1F6027A461E7B48CFA68A54590A2D ft=1 fh=30a236b0a4800cbe vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopapnic.dll" sh=085E2EFA6A258EEC88044241035A37DFF3DE3AE9 ft=1 fh=561b7be0126badba vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="C:Program Files (x86)AviraAntiVir Desktopapntoolbarinstaller.exe" sh=6078F7850F8693D24ACE052BCC25327387535DA4 ft=1 fh=6be3db55c14d8a4c vn="a variant of Win32/Amonetize.F application" ac=I fn="C:UsersSimeonAppDataLocalTemps2cache.tmp" sh=6078F7850F8693D24ACE052BCC25327387535DA4 ft=1 fh=6be3db55c14d8a4c vn="a variant of Win32/Amonetize.F application" ac=I fn="C:UsersSimeonAppDataLocalTempSkyMonkAM__2155_il444003.exe" sh=EEAA8E7CBF57449AB12AB62B19A60C7ECE9C975B ft=1 fh=8f8f2608bfa07014 vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="C:WindowsSystem32configsystemprofileAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE562AXOPQ5ApnIC[1].0" sh=EEAA8E7CBF57449AB12AB62B19A60C7ECE9C975B ft=1 fh=8f8f2608bfa07014 vn="a variant of Win32/Bundled.Toolbar.Ask application" ac=I fn="C:WindowsSysWOW64configsystemprofileAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet FilesContent.IE562AXOPQ5ApnIC[1].0"  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Публикувано изображение Стартирайте отново OTL, копирайте (Copy) и поставете (Paste) скриптовия текст от текстовото поле по-долу под колонката Custom Scans/Fixes, като не забравяте да копирате скрипта 1 към 1, както и двете точки преди първия ред на скрипта.
 

:OTLO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica - No CLSID value found018:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica; charset=euc-jp - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica; charset=ISO-8859-1 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica; charset=MS936 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica; charset=MS949 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica; charset=MS950 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica; charset=UTF8 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica; charset=UTF-8 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica;charset=euc-jp - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica;charset=ISO-8859-1 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica;charset=MS936 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica;charset=MS949 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica;charset=MS950 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica;charset=UTF8 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterapplication/x-ica;charset=UTF-8 - No CLSID value foundO18:[b]64bit:[/b] - ProtocolFilterica - No CLSID value foundO33 - MountPoints2{33cd5dca-38f7-11e1-b70a-806e6f6e6963}Shell - "" = AutoRunO33 - MountPoints2{33cd5dca-38f7-11e1-b70a-806e6f6e6963}ShellAutoRuncommand - "" = E:Xsmall.exeO33 - MountPoints2{69f0f01b-555b-11e1-9c8a-ac7289f0f487}Shell - "" = AutoRunO33 - MountPoints2{69f0f01b-555b-11e1-9c8a-ac7289f0f487}ShellAutoRuncommand - "" = F:Autoplay.exe -autoautorun.inf /alldrivesrecycler /alldrivesipconfig /flushdns /c:Commands[purity][emptytemp][clearallrestorepoints][Reboot]

Публикувано изображение След като въведете скрипта от цитата по-горе натиснете бутона, маркиран в червено: Run Fix
Windows ще се рестартира и ще се създаде лог файл. Публикувайте съдържанието му с Copy/Paste в следващия си коментар.
По време на фикса с инструмента, не използвайте компютъра си!

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
здравейте, ето и лога
 
All processes killed
========== OTL ==========
Registry key HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{33cd5dca-38f7-11e1-b70a-806e6f6e6963} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{33cd5dca-38f7-11e1-b70a-806e6f6e6963} not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{33cd5dca-38f7-11e1-b70a-806e6f6e6963} not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{33cd5dca-38f7-11e1-b70a-806e6f6e6963} not found.
File E:Xsmall.exe not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{69f0f01b-555b-11e1-9c8a-ac7289f0f487} deleted successfully.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{69f0f01b-555b-11e1-9c8a-ac7289f0f487} not found.
Registry key HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerMountPoints2{69f0f01b-555b-11e1-9c8a-ac7289f0f487} not found.
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREClassesCLSID{69f0f01b-555b-11e1-9c8a-ac7289f0f487} not found.
File F:Autoplay.exe -auto not found.
========== COMMANDS ==========
 
[EMPTYTEMP]
 
User: All Users
 
User: Default
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 0 bytes
 
User: Default User
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
->Flash cache emptied: 0 bytes
 
User: Public
 
User: Simeon
->Temp folder emptied: 231487349 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 306317756 bytes
->Java cache emptied: 646703 bytes
->FireFox cache emptied: 66439293 bytes
->Google Chrome cache emptied: 266639439 bytes
->Flash cache emptied: 3904 bytes
 
User: UpdatusUser
->Temp folder emptied: 0 bytes
->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes
 
%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%System32 .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes
%systemroot%System32drivers .tmp files removed: 0 bytes
Windows Temp folder emptied: 125247413 bytes
%systemroot%sysnativeconfigsystemprofileAppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet Files folder emptied: 67362 bytes
RecycleBin emptied: 596198370 bytes
 
Total Files Cleaned = 1 519,00 mb
 
Restore point Set: OTL Restore Point
 
OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 07252013_222218
 
FilesFolders moved on Reboot...
C:UsersSimeonAppDataLocalTempFXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.
 
PendingFileRenameOperations files...
 
Registry entries deleted on Reboot...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Прекрасно..! :) Активни зарази не се виждат..!
 
По-долу са някои основни процедури, които могат да помогнат да се подобри драстично производителността на вашата система:
 
 Стъпка 1: Оптимизиране на вашия регистър:
 
Използвайте NTRegOpt за оптимизиране на системния регистър:

 • [*]Моля, изтеглете 
NTRegOpt от тук и го запишете на вашия работен плот. [*]Ако използвате Windows XP , кликнете два пъти върху NTRegOpt-setup.exe за да започне инсталацията и следвайте инструкциите на екрана, за да го инсталирате. Ако използвате Windows Vista или Windows 7, трябва да щракнете с десния бутон върху файла и изберете Изпълнявай като администратор ( Run as administrator). [*]След като програмата бъде инсталирана  махнете отметката в квадратчето до Show documentation, но оставете маркирано Launch NTRegOpt  и кликнете Finish . [*]След прозореца Welcome! щракнете върху OK . Вашия регистър ще започне да се оптимизира . Моля, бъдете търпеливи, тъй като може да отнеме известно време. [*]След като приключи, ще бъдете подканени да рестартирате компютъра. Запишете всичко, което са работили и натиснете Yes . [*]  [*] Забележка: Може да видите грешка при оптимизиране на първия регистър  на Windows 7 , това е нормално, просто кликнете Yes за да позволи на оптимизация за да продължите. 


Стъпка 2: Изтриване на временни файлове, за да освободите пространство:


Използване CCleaner  да премахнете временни файлове:

  [*]Изтеглете CCleaner от тук и инсталирайте програмата. [*]Затворете всички отворени интернет браузър прозорци [*]Стартирайте програмата с двоен клик . [*]На Windows раздела, под Internet Explorer , Firefox и всички други браузъри които използвате махнете отметката от Cookies (Бисквитки) , ако не искате да ги заличава. (Ако са маркирани, най-вероятно ще се наложи да въведете отново вашите пароли във всички интернет обекти, които сте използвали ) [*]Кликнете върху Options (Възможности) иконата в лявата част на прозореца, след това щракнете върху Advanced (За напреднали) и махнете отметката от Only delete files in Windows Temp folders older than 24 hours.. [*]Кликнете върху Cleaner (Почистване) иконата в лявата част на прозореца, след това кликнете  Run Cleaner (Стартиране на почистването) за да стартирате програмата. [*]Внимание : Не се препоръчва да използвате регистър функция, освен ако не са много добре запознати с регистъра, тъй като при неправилно действие, могат да се причинят проблеми със системата и софтуера ви. [*]След като CCleaner е завърши работата си, кликнете Exit .

 Използване на ATF Cleaner:
 

 • [*]Моля, изтеглете 
ATF Cleaner от Atribune от тук и запишете файла на вашия работен плот. [*]Затворете всички отворени интернет браузъри [*]Стартирайте ATF Cleaner чрез двоен клик върху него. [*]След като програмата се отваря, щракнете върху квадратчето до Избери всички (Select All)

 

Публикувано изображение

 

 • [*]
Забележка: Това ще изтрие всички бисквитки , така че ако е необходимо да гизапазиате  за автоматични влизания и т.н.,  махнете отметката от Cookies опция [*]  [*]След това всичко е готово, кликнете върху Empty Selected  и ще премахнете временните файлове от вашата система. [*]Ако използвате Firefox или Opera браузъри след това кликнете на съответния бутон в горната част на програмата и изтриване на временни файлове от тях, както следва същата процедура.

 

Използване на TFC от Oldtimer да изчистите временните файлове:
 

 • Моля, изтеглете Публикувано изображениеTFC (Temp File Cleaner) от тук или тук и го запишете на вашия работен плот.
 • Затворете всички отворени програми и интернет браузъри.
 • Кликнете два пъти върху TFC.exe да го стартирате и след като тя се отваря кликнете върху Start бутона в долната лява част на програмата, за да може да започне почистване.
 • Моля, бъдете търпеливи като разчистване временни файлове може да отнеме известно време.
 • След като приключи може да се наложи да рестартирате компютъра си, моля, направете го.

След като приключи можете да изтриете TFC.exe от компютъра си или да го запишете за по-нататъшна употреба за почистване на временни файлове.

 

В следващия пост ще дам и допълнителни стъпки или посетете следните страници и следвайте указанията там:

 

http://forums.malwarebytes.org/index.php?showtopic=81990

http://users.telenet.be/bluepatchy/miekiemoes/slowcomputer.html

http://www.techsupportforum.com/forums/f50/is-your-pc-running-slow-532075.html

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.