Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

Георгиев Стоян

Windows 7 Pvgn Сървър на Diablo II

Препоръчан отговор


Преди няколко дни реших да започна диабло отново но западналите сървъри ме подтикнаха да се опитам да направя собствен сървър но досегашните ми опити все до никъде стигам. Имам две машини който са с Windows 7 по 1terabyte HDD едната машина има 4Г рам другата 6 , не съм сиг дали е от значение виедеото но 2Г енвидия 630м. Свалих PvPGN-1.8.5-0-Win32-SQLite-3.6.11 прегледах 1-2 клипа уж нагласих д2гс конфинга но при опит да ги стартирам изписва че сървъра не се конектва ,при опита да напиша командата "Telnet lockal host 8888" ми изписва windows connot find "telnet" , след това реших да инсталирам Windows Xp но драйвърите за видиото не успях да инсталирам и се върнах отново на Windows 7 64x. Има ли как да подкарам сървър на Диабло 2 с windows7 и ако има бих помолил да ми обясните как ...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Преди няколко дни реших да започна диабло отново но западналите сървъри ме подтикнаха да се опитам да направя собствен сървър но досегашните ми опити все до никъде стигам. Имам две машини който са с Windows 7 по 1terabyte HDD едната машина има 4Г рам другата 6 , не съм сиг дали е от значение виедеото но 2Г енвидия 630м. Свалих PvPGN-1.8.5-0-Win32-SQLite-3.6.11 прегледах 1-2 клипа уж нагласих д2гс конфинга но при опит да ги стартирам изписва че сървъра не се конектва ,при опита да напиша командата "Telnet lockal host 8888" ми изписва windows connot find "telnet" , след това реших да инсталирам Windows Xp но драйвърите за видиото не успях да инсталирам и се върнах отново на Windows 7 64x. Има ли как да подкарам сървър на Диабло 2 с windows7 и ако има бих помолил да ми обясните как ...

вместо telnet можете да пробвате това:

netstat -an|findstr 8888

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

вместо telnet можете да пробвате това:

netstat -an|findstr 8888 Опитах с тази команда но отваря прозерц и моментално се скрива ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

 

вместо telnet можете да пробвате това:

netstat -an|findstr 8888 Опитах с тази команда но отваря прозерц и моментално се скрива ?

 

Стартирайте първо cmd и пишете в него

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Стартирайте първо cmd и пишете в него

Нищо не изкарва , а съм пуснал PvPgn-o d2gs , d2dbs ?


Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Нищо не изкарва , а съм пуснал PvPgn-o d2gs , d2dbs ?

тогава вероятно порта е друг. Пробвайте с тази команда:

netstat -an|findstr LISTEN

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето как изглеждат нещата.

 

Можеш ли да дадеш настройките от d2gs конфига...

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето как изглеждат нещата.

Ето как изглеждат нещата.

Ако искате да ви се помогне моля изпълнявайте това, което ви се препоръчва. И копирайте текста от cmd прозореца, не картинка

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Можеш ли да дадеш настройките от d2gs конфига...

#################################################################################
# d2cs.conf  -  Configuration file for the diablo2 game control server #
#-------------------------------------------------------------------------------#
# #
# This file is an example configuration and may require modification to #
# suit your needs or your site.  Blank lines and lines starting with a "#" #
# are ignored.  Use quotes around values that contain spaces. #
# #
#################################################################################
 
 
#################################################################################
# Server Major Settings #
#-------------------------------------------------------------------------------#
# #
# Your realm server name #
realmname = Diablo
 
# This is a comma delimited list of hostnames that the server should
# listen on.  It might be useful to make an internal-only server on a
# gateway machine for example.  If the list is not set or if it has a
# entry with no host component, the server will bind to that port on all
# interfaces.
# d2cs default listening port is 6113
# WARNING!! DO NOT USE "127.0.0.1" or "localhost" !!!
servaddrs = 87.252.176.142:6113
 
# This is a comma delimited list of game servers
# WARNING!! DO NOT USE "127.0.0.1" or "localhost" !!!
gameservlist = 87.252.176.142
 
# This is bnetd server address with port 
# bnetd default listening port is 6112
# WARNING!! DO NOT USE "127.0.0.1" or "localhost" !!!
bnetdaddr = 87.252.176.142:6112
 
# Set this to the maximum number of concurrent connections allowed on 
# this server.
max_connections = 1000
 
# This sets the realm to Classic or LOD or Both
# Classic = 0
# LOD = 1
# Both = 2 (default)
lod_realm = 2
 
# This sets whether you can convert a clasic char to
# an expansion char.
# Allow Convert = 1
# Don't allow Convert = 0
allow_convert = 0
 
# here u can enter the symbols allowed in accountnames (additional to 
# alphanumerical symbals which are always accepted). please note that
# it is absolutly mandatory that u set up the same symbols here as in
# bnetd.conf or else u wont be able to play D2 with some characters
# (those whose symbols are allowed in bnetd.conf but not here)
# same warnings as in bnetd.conf apply here - be warned - and just
# change something if you know what you are doing
#default setting is "-_[]"
account_allowed_symbols = "-_[]"
 
# #
#################################################################################
 
#################################################################################
# Message logs #
#-------------------------------------------------------------------------------#
# Multiple log levels can be defined by connecting them with a comma (,)
# Available loglevels are:
#   none
#   trace
#   debug
#   info
#   warn
#   error
#   fatal
#loglevels = fatal,error,warn,info
loglevels = fatal,error,warn,info,debug,trace
 
# #
#################################################################################
 
#################################################################################
# File and Path section #
# Use absolute paths in these lines to avoid problems! #
#-------------------------------------------------------------------------------#
# #
logfile = vard2cs.log
charsavedir = varcharsave
charinfodir = varcharinfo
bak_charsavedir = varbakcharsave
bak_charinfodir = varbakcharinfo
ladderdir = varladders
newbiefile = filesnewbie.save
transfile = confaddress_translation.conf
d2gsconffile = confd2server.ini
# #
#################################################################################
 
#################################################################################
# Misc #
#-------------------------------------------------------------------------------#
# #
# Message Of The Day
motd                    =       "No Message Of The Day Set" 
 
# Set to non-zero to allow creation of new realm character
allow_newchar = 1
 
# Do you want d2cs to check client for multilogin for security reason?
check_multilogin = 0
 
# Maxinum number of character per account
# Max allowed value is 18 (enforced by server)
maxchar = 8
 
# Character sorting. Options are: level, mtime, name, none. (none assumed if
# not specified).
#charlist_sort = "none"
 
# Do we need ascending or descending order for charlist?
#charlist_sort_order = "ASC"
 
# Maxinum number of games will be shown in join game list
# Zero = infinite
maxgamelist = 20
 
# Set to non-zero to allow show all games with difficulty < character difficulty
# Otherwise, only game with difficulty = character difficulty will be shown
gamelist_showall = 0
 
# Maxinum time in seconds that a user can idle
# Zero = infinite
idletime = 3600
 
# Amount of time to delay shutting down server in seconds.
shutdown_delay = 300
 
# Amount of time delay period is decremented by either a SIGTERM or SIGINT
# (control-c) signal in seconds.
shutdown_decr = 60
#
#################################################################################
 
 
#################################################################################
# Internal System Settings #
# You may just ignore them and use the default value #
#-------------------------------------------------------------------------------#
#
# How often will the server purge all list to clean unused data (in seconds)
listpurgeinterval = 300
 
# How often will the server check game queues (in seconds)
gqcheckinterval = 60
 
# How often will the server retry to connect to bnetd 
# when connection lost (in seconds)
s2s_retryinterval = 10
 
# How long time the s2s connection will timeout 
s2s_timeout = 10
 
# How often the server will check server queues for expired data
sq_checkinterval = 300
 
# How long time will a server queue data expire
sq_timeout = 300
 
# Game serer binary files checksum, use zero to skip this checking
d2gs_checksum = 0
 
# Game server version, use zero to skip this checking
d2gs_version = 0
 
# Game server password
d2gs_password = ""
 
# Maxinum number of second that a game will be shown on list( zero = infinite )
game_maxlifetime = 0
 
# A game will be automatically destroied after how long time idle
max_game_idletime = 0
 
# Allow Limitation created game with password, player number or level limit?
allow_gamelimit = 1
 
# Ladder refresh time
ladder_refresh_interval = 3600
 
# server to server connection max idle time in seconds
s2s_idletime = 300
 
# server to server connection keepalive interval
s2s_keepalive_interval = 60
 
# all connection timeout check interval
timeout_checkinterval = 60
 
# game server restart interval
# when sending SIGUSR2 signal to your d2cs this issues a restart
# of all connected d2gs after d2gs_restart_delay seconds
d2gs_restart_delay = 300
 
# ladder start time
# format: yyyy-mm-dd hh:mm:ss
# be carefull:
# all chars created before this date will revert to non-ladder chars
ladder_start_time = ""
 
# number of days before a char expires (default 0=unlimited)
char_expire_day = 0
 
#
#################################################################################

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Ето, портовете ви са други!. И имате ли това ИП на машината, случайно да сте зад маршрутизатор?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
 
C:Userskiberrgod>netstat -an|findstr 8888
 
C:Userskiberrgod>netstat -an|findstr LISTEN
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:443            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:554            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:1935           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:2869           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:5357           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:6112           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:6200           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7213           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7955           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:10243          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:12882          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:12883          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:47514          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49152          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49153          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49154          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49155          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49156          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:49157          0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:2559         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:18936        0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    192.168.0.101:139      0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    192.168.56.1:139       0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    [::]:135               [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:445               [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:554               [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:2869              [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:3587              [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:5357              [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:7955              [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:10243             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49152             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49153             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49154             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49155             [::]:0                 LISTENING
  TCP    [::]:49156             [::]:0                 LISTENING
 
C:Userskiberrgod> това е от cmd

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Значи вие сте зад маршрутизатор и трябва да NAT-нете (пренасочите порта) от локалната ви машина през маршрутизатора

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Беше редно да споделиш типологията на мрежата си, но ако не си директно закачен към нета, а си зад маршрутизатор, както казва капитана, ще трябва да промениш ип-то на такова от лан мрежата (часното) и да изнесеш портовете през NAT.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Значи вие сте зад маршрутизатор и трябва да NAT-нете (пренасочите порта) от локалната ви машина през маршрутизатора

Как да го направя това? С лан кабел съм ако има от значение..

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Как да го направя това? С лан кабел съм ако има от значение..

Няма.

Като начало си настройте ИП адреса на статичен. Примерно 192.168.0.50 . Знаете ли как да го направите?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Беше редно да споделиш типологията на мрежата си, но ако не си директно закачен към нета, а си зад маршрутизатор, както казва капитана, ще трябва да промениш ип-то на такова от лан мрежата (часното) и да изнесеш портовете през NAT.

Извинявам се че не съм го споменал това ...

Няма.

Като начало си настройте ИП адреса на статичен. Примерно 192.168.0.50 . Знаете ли как да го направите?

Не.Когато проверявам в нета какво мие ип-о излиза 87.252.176.142 , ако може да ми обясните къде кавко да отворя и какво да попълвам .

да не би да е през рутера ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Извинявам се че не съм го споменал това ...

Не.Когато проверявам в нета какво мие ип-о излиза 87.252.176.142 , ако може да ми обясните къде кавко да отворя и какво да попълвам .

да не би да е през рутера ?

http://www.howtogeek.com/howto/19249/how-to-assign-a-static-ip-address-in-xp-vista-or-windows-7/

Като вие пишете за адрес 192.168.0.50 , маска 255.255.255.0, гейтуей 192.168.0.1 и DNS 192.168.0.1

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Извинявам се че не съм го споменал това ...

Не.Когато проверявам в нета какво мие ип-о излиза 87.ххх.ххх.ххх , ако може да ми обясните къде кавко да отворя и какво да попълвам .

 

Това, което си цитирал 87.ххх.ххх.ххх е публичният ти адрес. Той е необходим на клиентите, които в последствие ще достъпват сървъра. Ти трябва да настройваш към частния ип адрес d2gs файла, защото си зад маршрутизатор (рутер). Отделно през web интерфейса влизаш в рутера и търсиш NAT/Port forwarding от където да пренасочиш портовете към ip-то на машината.  И направи това което казва capnemo да сложиш статичен адрес на машината.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Това, което си цитирал 87.ххх.ххх.ххх е публичният ти адрес. Той е необходим на клиентите, които в последствие ще достъпват сървъра. Ти трябва да настройваш към частния ип адрес d2gs файла, защото си зад маршрутизатор (рутер). Отделно през web интерфейса влизаш в рутера и търсиш NAT/Port forwarding от където да пренасочиш портовете към ip-то на машината.  И направи това което казва capnemo да сложиш статичен адрес на машината.

След като направя това с статичното ип ... всякаш интернета ми спира ?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

След като направя това с статичното ип ... всякаш интернета ми спира ?

дайте изхода на следните команди за да сме сигурни в настройките (при динамичен адрес)

ipconfig /all

netstat -rn

nslookup dir.bg

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

След като направя това с статичното ип ... всякаш интернета ми спира ?

 

Нямам как да спира ако си направили това, което написа capnemo  тук:

 

 

Като вие пишете за адрес 192.168.0.50 , маска 255.255.255.0, гейтуей 192.168.0.1 и DNS 192.168.0.1

 

Дай снимка от там да видим дали правилно пишеш нещата. Изпълни написаното от поста по-горе.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Хммм има и виртуална машина, не че нещо, ама аз да си питам ти нали настройките ги правиш на хост машината, а не на виртуалката? Въведи настройките на ланкартата на машината така както си постнал на снимката: ИП: 192.168.0.50 , маска 255.255.255.0, гейтуей 192.168.0.1, като за  DNS Server: 80.80.128.161 и виж дали ще има проблем с нета. После ще продължим по останалото.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Хммм има и виртуална машина, не че нещо, ама аз да си питам ти нали настройките ги правиш на хост машината, а не на виртуалката? Въведи настройките на ланкартата на машината така както си постнал на снимката: ИП: 192.168.0.50 , маска 255.255.255.0, гейтуей 192.168.0.1, като за  DNS Server: 80.80.128.161 и виж дали ще има проблем с нета. После ще продължим по останалото.

Готово , имам интернет :) ,, не съм пипал нищо по виртуала.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×
×
  • Добави ново...

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите Условия за ползване