Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

slav.bg

Съмнение за инфектирана система.

Препоръчан отговор


DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 
Internet Explorer: 8.0.6001.18702
Run by v at 11:44:32 on 2013-08-14
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.3.1252.1.1033.18.959.604 [GMT 3:00]
.
AV: avast! Antivirus *Disabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}
FW: Privatefirewall *Enabled* 
.
============== Running Processes ================
.
C:Program FilesPrivacywarePrivatefirewall 7.0pfsvc.exe
C:Program FilesAVAST SoftwareAvastAvastSvc.exe
C:WINDOWSExplorer.EXE
C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe
C:Program FilesAVAST SoftwareAvastavastUI.exe
C:Program FilesPrivacywarePrivatefirewall 7.0PFGUI.exe
C:WINDOWSRTHDCPL.EXE
C:WINDOWSsystem32RUNDLL32.EXE
C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
C:WINDOWSsystem32nvsvc32.exe
C:Program FilesMacriumReflectReflectService.exe
C:WINDOWSSystem32alg.exe
C:WINDOWSsystem32taskmgr.exe
C:WINDOWSsystem32wscntfy.exe
C:WINDOWSsystem32wbemwmiprvse.exe
C:WINDOWSSystem32svchost.exe -k netsvcs
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k NetworkService
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService
C:WINDOWSsystem32svchost.exe -k LocalService
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
BHO: avast! Online Security: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:program filesavast softwareavastaswWebRepIE.dll
TB: avast! Online Security: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:program filesavast softwareavastaswWebRepIE.dll
uRun: [ctfmon.exe] c:windowssystem32ctfmon.exe
mRun: [avast] "c:program filesavast softwareavastavastUI.exe" /nogui
mRun: [Privatefirewall] c:program filesprivacywareprivatefirewall 7.0PFGUI.exe
mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:windowssystem32NvCpl.dll,NvStartup
mRun: [nwiz] nwiz.exe /install
mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:windowssystem32NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
mRun: [KernelFaultCheck] c:windowssystem32dumprep 0 -k
uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:255
mPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145
IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%Network Diagnosticxpnetdiag.exe
IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:program filesmessengermsmsgs.exe
TCP: NameServer = 46.40.72.9 46.40.72.13
TCP: Interfaces{25F23D53-EA48-4C52-A55E-8C26B7BA0537} : DHCPNameServer = 46.40.72.9 46.40.72.13
TCP: Interfaces{4B5DC561-4933-4213-9089-A0B6B693D83B} : DHCPNameServer = 87.97.187.5
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 aswRvrt;aswRvrt;c:windowssystem32driversaswRvrt.sys [2013-8-4 49376]
R0 aswVmm;aswVmm;c:windowssystem32driversaswVmm.sys [2013-8-4 175176]
R0 pssnap;Paramount Software Snapshot Filter;c:windowssystem32driverspssnap.sys [2013-6-28 16504]
R1 aswSnx;aswSnx;c:windowssystem32driversaswSnx.sys [2013-8-4 770344]
R1 aswSP;aswSP;c:windowssystem32driversaswSP.sys [2013-8-4 369584]
R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:windowssystem32driversaswFsBlk.sys [2013-8-4 29816]
R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:windowssystem32driversaswMonFlt.sys [2013-8-4 66336]
R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:program filesavast softwareavastAvastSvc.exe [2013-8-4 46808]
R2 PFNet;Privacyware network service;c:program filesprivacywareprivatefirewall 7.0pfsvc.exe [2013-1-14 374600]
R2 ReflectService.exe;Macrium Reflect Image Mounting Service;c:program filesmacriumreflectReflectService.exe [2013-6-28 249976]
R3 pwipf6;Privacyware Filter Driver;c:windowssystem32driverspwipf6.sys [2013-8-4 135272]
.
=============== File Associations ===============
.
ShellExec: Opera.exe: open="c:program filesoperaLauncher.exe" "%1"
.
=============== Created Last 30 ================
.
2013-08-14 08:29:27 -------- d-sh--w- c:documents and settingsvPrivacIE
2013-08-08 11:54:26 -------- d-----w- C:NVIDIA
2013-08-08 05:55:40 3276 ----a-w- c:windowssystem32driversnvphy.bin
2013-08-04 14:48:41 -------- d-----w- c:documents and settingsvapplication dataMalwarebytes
2013-08-04 14:48:28 -------- d-----w- c:documents and settingsall usersapplication dataMalwarebytes
2013-08-04 14:48:25 22856 ----a-w- c:windowssystem32driversmbam.sys
2013-08-04 14:48:24 -------- d-----w- c:program filesMalwarebytes' Anti-Malware
2013-08-04 13:47:18 -------- d-sh--w- c:documents and settingsvIETldCache
2013-08-04 13:41:52 522240 -c----w- c:windowssystem32dllcachejsdbgui.dll
2013-08-04 13:40:25 6144 -c----w- c:windowssystem32dllcacheiecompat.dll
2013-08-04 13:39:34 -------- d-----w- c:windowsie8updates
2013-08-04 13:38:54 12800 -c----w- c:windowssystem32dllcachexpshims.dll
2013-08-04 13:38:51 630272 -c----w- c:windowssystem32dllcachemsfeeds.dll
2013-08-04 13:38:51 55296 -c----w- c:windowssystem32dllcachemsfeedsbs.dll
2013-08-04 13:38:50 247808 -c----w- c:windowssystem32dllcacheieproxy.dll
2013-08-04 13:38:50 2005504 -c----w- c:windowssystem32dllcacheiertutil.dll
2013-08-04 13:38:49 743424 -c----w- c:windowssystem32dllcacheiedvtool.dll
2013-08-04 13:38:49 11112960 -c----w- c:windowssystem32dllcacheieframe.dll
2013-08-04 13:37:07 -------- dc-h--w- c:windowsie8
2013-08-04 13:24:36 1072544 ----a-w- c:windowssystem32nvdrsdb1.bin
2013-08-04 13:24:36 1072544 ----a-w- c:windowssystem32nvdrsdb0.bin
2013-08-04 13:24:36 1 ----a-w- c:windowssystem32nvdrssel.bin
2013-08-04 13:21:10 -------- d-----w- c:program filesNVIDIA Corporation
2013-08-04 13:20:51 -------- d-----w- c:windowssystem32ReinstallBackups
2013-08-04 12:12:46 272128 -c----w- c:windowssystem32dllcachebthport.sys
2013-08-04 12:12:46 272128 ------w- c:windowssystem32driversbthport.sys
2013-08-04 12:11:57 456320 -c----w- c:windowssystem32dllcachemrxsmb.sys
2013-08-04 12:07:45 12928 -c----w- c:windowssystem32dllcacheusb8023x.sys
2013-08-04 12:06:36 293376 ------w- c:windowssystem32browserchoice.exe
.
==================== Find3M  ====================
.
2013-08-04 13:56:15 770344 ----a-w- c:windowssystem32driversaswSnx.sys
2013-08-04 13:56:15 175176 ----a-w- c:windowssystem32driversaswVmm.sys
2013-08-01 12:47:22 65144 ----a-w- c:windowssystem32driverspsmounterex.sys
2013-06-28 13:02:34 13432 ----a-w- c:windowssystem32driversPSVolAcc.sys
2013-06-28 13:02:08 16504 ----a-w- c:windowssystem32driverspssnap.sys
2013-06-07 21:56:06 920064 ----a-w- c:windowssystem32wininet.dll
2013-06-07 21:56:06 43520 ------w- c:windowssystem32licmgr10.dll
2013-06-07 21:56:05 1469440 ------w- c:windowssystem32inetcpl.cpl
2013-06-07 20:55:44 385024 ------w- c:windowssystem32html.iec
2013-06-04 07:23:02 562688 ----a-w- c:windowssystem32qedit.dll
2013-06-04 01:40:45 1876736 ----a-w- c:windowssystem32win32k.sys
.
============= FINISH: 11:45:17.67 ===============
 
 
 
 
 
 
 
 
.
==== Image File Execution Options =============
.
IFEO: Your Image File Name Here without a path - ntsd -d
.
==== Installed Programs ======================
.
7-Zip 9.20
avast! Free Antivirus
CCleaner
Hotfix for Windows XP (KB2779562)
Hotfix for Windows XP (KB952287)
Hotfix for Windows XP (KB976002-v5)
Macrium Reflect Free Edition
Malwarebytes Anti-Malware version 1.75.0.1300
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161
NVIDIA Drivers
Opera Stable 15.0.1147.153
Privatefirewall 7.0
Realtek High Definition Audio Driver
Security Update for Microsoft Windows (KB2564958)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2618444)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2744842)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2846071)
Security Update for Windows Internet Explorer 8 (KB982381)
Security Update for Windows Media Player (KB2378111)
Security Update for Windows Media Player (KB2803821)
Security Update for Windows Media Player (KB952069)
Security Update for Windows Media Player (KB954155)
Security Update for Windows Media Player (KB973540)
Security Update for Windows Media Player (KB975558)
Security Update for Windows Media Player (KB978695)
Security Update for Windows XP (KB2115168)
Security Update for Windows XP (KB2229593)
Security Update for Windows XP (KB2296011)
Security Update for Windows XP (KB2347290)
Security Update for Windows XP (KB2360937)
Security Update for Windows XP (KB2387149)
Security Update for Windows XP (KB2393802)
Security Update for Windows XP (KB2419632)
Security Update for Windows XP (KB2423089)
Security Update for Windows XP (KB2440591)
Security Update for Windows XP (KB2443105)
Security Update for Windows XP (KB2478960)
Security Update for Windows XP (KB2478971)
Security Update for Windows XP (KB2479943)
Security Update for Windows XP (KB2481109)
Security Update for Windows XP (KB2483185)
Security Update for Windows XP (KB2485663)
Security Update for Windows XP (KB2506212)
Security Update for Windows XP (KB2507938)
Security Update for Windows XP (KB2508429)
Security Update for Windows XP (KB2509553)
Security Update for Windows XP (KB2510581)
Security Update for Windows XP (KB2535512)
Security Update for Windows XP (KB2536276-v2)
Security Update for Windows XP (KB2544893-v2)
Security Update for Windows XP (KB2566454)
Security Update for Windows XP (KB2570947)
Security Update for Windows XP (KB2584146)
Security Update for Windows XP (KB2585542)
Security Update for Windows XP (KB2592799)
Security Update for Windows XP (KB2598479)
Security Update for Windows XP (KB2603381)
Security Update for Windows XP (KB2618451)
Security Update for Windows XP (KB2619339)
Security Update for Windows XP (KB2620712)
Security Update for Windows XP (KB2624667)
Security Update for Windows XP (KB2631813)
Security Update for Windows XP (KB2653956)
Security Update for Windows XP (KB2655992)
Security Update for Windows XP (KB2659262)
Security Update for Windows XP (KB2661637)
Security Update for Windows XP (KB2676562)
Security Update for Windows XP (KB2686509)
Security Update for Windows XP (KB2691442)
Security Update for Windows XP (KB2698365)
Security Update for Windows XP (KB2705219-v2)
Security Update for Windows XP (KB2712808)
Security Update for Windows XP (KB2719985)
Security Update for Windows XP (KB2723135-v2)
Security Update for Windows XP (KB2727528)
Security Update for Windows XP (KB2753842-v2)
Security Update for Windows XP (KB2757638)
Security Update for Windows XP (KB2758857)
Security Update for Windows XP (KB2770660)
Security Update for Windows XP (KB2780091)
Security Update for Windows XP (KB2802968)
Security Update for Windows XP (KB2807986)
Security Update for Windows XP (KB2813345)
Security Update for Windows XP (KB2820197)
Security Update for Windows XP (KB2820917)
Security Update for Windows XP (KB2834886)
Security Update for Windows XP (KB2839229)
Security Update for Windows XP (KB2845187)
Security Update for Windows XP (KB2846071)
Security Update for Windows XP (KB2850851)
Security Update for Windows XP (KB923561)
Security Update for Windows XP (KB923789)
Security Update for Windows XP (KB946648)
Security Update for Windows XP (KB950762)
Security Update for Windows XP (KB950974)
Security Update for Windows XP (KB951376-v2)
Security Update for Windows XP (KB952004)
Security Update for Windows XP (KB952954)
Security Update for Windows XP (KB956572)
Security Update for Windows XP (KB956802)
Security Update for Windows XP (KB956844)
Security Update for Windows XP (KB959426)
Security Update for Windows XP (KB960803)
Security Update for Windows XP (KB960859)
Security Update for Windows XP (KB969059)
Security Update for Windows XP (KB971657)
Security Update for Windows XP (KB972270)
Security Update for Windows XP (KB973507)
Security Update for Windows XP (KB973869)
Security Update for Windows XP (KB973904)
Security Update for Windows XP (KB974112)
Security Update for Windows XP (KB974318)
Security Update for Windows XP (KB974392)
Security Update for Windows XP (KB974571)
Security Update for Windows XP (KB975025)
Security Update for Windows XP (KB975467)
Security Update for Windows XP (KB975560)
Security Update for Windows XP (KB975713)
Security Update for Windows XP (KB977816)
Security Update for Windows XP (KB977914)
Security Update for Windows XP (KB978338)
Security Update for Windows XP (KB978542)
Security Update for Windows XP (KB978706)
Security Update for Windows XP (KB979309)
Security Update for Windows XP (KB979482)
Security Update for Windows XP (KB979687)
Security Update for Windows XP (KB981322)
Security Update for Windows XP (KB981997)
Security Update for Windows XP (KB982132)
Security Update for Windows XP (KB982665)
Update for Windows Internet Explorer 8 (KB2598845)
Update for Windows XP (KB2467659)
Update for Windows XP (KB2661254-v2)
Update for Windows XP (KB2749655)
Update for Windows XP (KB898461)
Update for Windows XP (KB951978)
Update for Windows XP (KB955759)
Update for Windows XP (KB968389)
Update for Windows XP (KB971029)
Update for Windows XP (KB973815)
WebFldrs XP
Windows Internet Explorer 8
.
==== Event Viewer Messages From Past Week ========
.
8/8/2013 8:52:47 AM, error: Service Control Manager [7000]  - The Parallel port driver service failed to start due to the following error:  The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it.
.
==== End Of File ===========================
 
 
 
 
 

Системата е инсталирана скоро, но постоянно имам рестарти, браузерите забиват и т.н.

Аваст откри "Win32: Confi" , no problemite prodylzavat.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте...Не виждам активни зарази...! :)
 
Публикувано изображение Изтеглете Security Check (автор: screen317) от тук или от тук и го запишете на десктопа.

  • [*]Кликнете два пъти върху
SecurityCheck.exe и следвайте инструкциите. [*]Когато програмата завърши работата си, ще се отвори един текстов документ: checkup.txt. [*]Копирайте съдържанието на checkup.txt с Копирай (Copy) и с Постави (Paste) го поставете в следващия си коментар.

 

Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук (не забравяйте да обновите програмата с нови дефиниции)
* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.
* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.
* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.
* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.
  Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Тия и стана навик за 'добро утро' нова тема в раздела... :ph34r:  :clown:

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.