Премини към съдържанието

Архивирана тема

Темата е твърде стара и е архивирана. Не можете да добавяте нови отговори в нея, но винаги можете да публикувате нова тема, в която да продължи дискусията. Регистрирайте се или влезте във вашия профил за да публикувате нова тема.

ivoyordanov

Съмнение за 2 Трояна .

Препоръчан отговор


Здравейте !

Днес сутринта  забелязах силно забавяне в лаптопа  ,реших да направя проверка с  Анти маларе .

След проверката  откри 2 трояна и още 5 вируса  .

Реших да пиша за да може да направим проверка  .

Качвам логовете от проверката  .

DDS (Ver_2011-09-30.01) - NTFS_x86 Internet Explorer: 9.0.8112.16421  BrowserJavaVersion: 10.15.2 Run by Ivohgghh at 11:44:42 on 2013-08-27 #Option Extended Search is enabled. Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7600.0.1251.359.1033.18.1788.584 [GMT 3:00] . AV: Avira Desktop *Disabled/Updated* {F67B4DE5-C0B4-6C3F-0EFF-6C83BD5D0C2C} SP: Avira Desktop *Disabled/Updated* {4D1AAC01-E68E-63B1-344F-57F1C6DA4691} SP: Windows Defender *Disabled/Outdated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46} . ============== Running Processes ================ . C:Windowssystem32wininit.exe C:Windowssystem32lsm.exe C:Windowssystem32atiesrxx.exe C:Windowssystem32atieclxx.exe C:Windowssystem32atibtmon.exe C:Windowssystem32WLANExt.exe C:Windowssystem32conhost.exe C:WindowsSystem32spoolsv.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopsched.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavguard.exe C:Program FilesLenovoBluetooth Softwarebtwdins.exe C:Program FilesMovies ToolbarSafetyNutSafetyNutManager.exe C:ProgramDataSkypeToolbarsSkype C2C Servicec2c_service.exe C:Program FilesTeamViewerVersion8TeamViewer_Service.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavshadow.exe C:Windowssystem32taskhost.exe C:Windowssystem32Dwm.exe C:WindowsExplorer.EXE C:Windowssystem32taskeng.exe C:WindowsSystem32rundll32.exe C:Program FilesGoforFilesGFFUpdater.exe C:Program FilesGoogleUpdate1.3.21.153GoogleCrashHandler.exe C:Program FilesLenovoEnergy Managementutility.exe C:Program FilesLenovoEnergy ManagementEnergy Management.exe C:Program FilesAviraAntiVir Desktopavgnt.exe C:Program FilesSweetIMMessengerSweetIM.exe C:Program FilesSweetIMCommunicatorSweetPacksUpdateManager.exe C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticMOM.exe C:Program FilesMovies ToolbarSafetyNutsafetynut.exe C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejusched.exe C:Program FilesOnline Bandwidth MonitorBandwidthMonitor.exe C:UsersIvohgghhAppDataLocalFilesFrog Update Checkerupdate_checker.exe C:Program FilesLenovoBluetooth SoftwareBTTray.exe C:Windowssystem32SearchIndexer.exe C:Program FilesATI TechnologiesATI.ACECore-StaticCCC.exe C:Program FilesWindows Media Playerwmpnetwk.exe C:Program FilesCommon FilesJavaJava Updatejucheck.exe C:Program FilesTeamSpeak 3 Clientts3client_win32.exe C:Program FilesSkypePhoneSkype.exe C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe C:Program FilesAurorafirefox.exe C:Program FilesAuroraplugin-container.exe C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_8_800_94.exe C:Windowssystem32MacromedFlashFlashPlayerPlugin_11_8_800_94.exe C:WindowsSystem32WUDFHost.exe C:Windowssystem32conhost.exe C:Windowssystem32wbemwmiprvse.exe C:Windowssystem32svchost.exe -k DcomLaunch C:Windowssystem32svchost.exe -k RPCSS C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted C:Windowssystem32svchost.exe -k netsvcs C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalService C:Windowssystem32svchost.exe -k NetworkService C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork C:Windowssystem32svchost.exe -k imgsvc C:Windowssystem32svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation C:WindowsSystem32svchost.exe -k LocalServicePeerNet . ============== Pseudo HJT Report =============== . uProxyOverride = <-loopback> uURLSearchHooks: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo0.dll mURLSearchHooks: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo0.dll BHO: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo0.dll BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:program filesjavajre7binssv.dll BHO: Skype Browser Helper: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:program filesjavajre7binjp2ssv.dll BHO: SweetPacks Browser Helper: {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - c:program filessweetimtoolbarsinternet explorermgToolbarIE.dll TB: uTorrentControl2 Toolbar: {687578B9-7132-4A7A-80E4-30EE31099E03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo0.dll TB: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer: {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - c:program filessweetimtoolbarsinternet explorermgToolbarIE.dll TB: uTorrentControl2 Toolbar: {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - c:program filesutorrentcontrol2prxtbuTo0.dll TB: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer: {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - c:program filessweetimtoolbarsinternet explorermgToolbarIE.dll uRun: [uTorrent] "c:program filesutorrentuTorrent.exe"  /MINIMIZED uRun: [Facebook Update] "c:usersivohgghhappdatalocalfacebookupdateFacebookUpdate.exe" /c /nocrashserver uRun: [skype] "c:program filesskypephoneSkype.exe" /minimized /regrun uRun: [sDP] c:usersivohgghhappdatalocalfilesfrog update checkerupdate_checker.exe /auto uRun: [Optimizer Pro] c:program filesoptimizer proOptProLauncher.exe uRun: [Wisdom-soft ScreenHunter 6.0 Free] 0 mRun: [startCCC] "c:program filesati technologiesati.acecore-staticCLIStart.exe" MSRun mRun: [EnergyUtility] c:program fileslenovoenergy managementutility.exe mRun: [Energy Management] c:program fileslenovoenergy managementEnergy Management.exe mRun: [avgnt] "c:program filesaviraantivir desktopavgnt.exe" /min mRun: [sweetIM] c:program filessweetimmessengerSweetIM.exe mRun: [sweetpacks Communicator] c:program filessweetimcommunicatorSweetPacksUpdateManager.exe mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:program filescommon filesjavajava updatejusched.exe" mRun: [bandwidth Monitor] c:program filesonline bandwidth monitorBandwidthMonitor.exe dRunOnce: [sPReview] "c:windowssystem32spreviewSPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601 StartupFolder: c:progra~2micros~1windowsstartm~1programsstartupblueto~1.lnk - c:program fileslenovobluetooth softwareBTTray.exe uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0 mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3 mPolicies-System: EnableLUA = dword:0 mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0 mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0 IE: E&xport to Microsoft Excel - c:progra~1micros~2office14EXCEL.EXE/3000 IE: Se&nd to OneNote - c:progra~1micros~2office14ONBttnIE.dll/105 IE: Send image to &Bluetooth Device... - c:program fileslenovobluetooth softwarebtsendto_ie_ctx.htm IE: Send page to &Bluetooth Device... - c:program fileslenovobluetooth softwarebtsendto_ie.htm IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll IE: {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - c:program fileslenovobluetooth softwarebtsendto_ie.htm IE: {CF819DA3-9882-4944-ADF5-6EF17ECF3C6E} - "c:program filesfiddler2Fiddler.exe" TCP: NameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces{EDD820C1-5A6F-4827-B805-DE17F15404F8} : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces{EDD820C1-5A6F-4827-B805-DE17F15404F8}2443B4 : DHCPNameServer = 192.168.1.1 TCP: Interfaces{EDD820C1-5A6F-4827-B805-DE17F15404F8}255474E455D402F45545359444540224 : DHCPNameServer = 192.168.88.1 10.20.20.240 90.154.247.252 TCP: Interfaces{EDD820C1-5A6F-4827-B805-DE17F15404F8}255474E455D402F45545359444540234 : DHCPNameServer = 192.168.88.1 10.20.20.240 90.154.247.252 TCP: Interfaces{EDD820C1-5A6F-4827-B805-DE17F15404F8}946514E4 : DHCPNameServer = 89.215.233.2 89.215.246.40 TCP: Interfaces{EDD820C1-5A6F-4827-B805-DE17F15404F8}B6962796C6F67777 : DHCPNameServer = 192.168.200.1 Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:program filesskypetoolbarsinternet explorerskypeieplugin.dll Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:program filescommon filesskypeSkype4COM.dll SSODL: WebCheck - <orphaned> mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:program filesgooglechromeapplication29.0.1547.57installerchrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome . ================= FIREFOX =================== . FF - ProfilePath - c:usersivohgghhappdataroamingmozillafirefoxprofileso99dn4my.default FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Ask.com FF - plugin: c:program filesgoogleupdate1.3.21.153npGoogleUpdate3.dll FF - plugin: c:program filesjavajre7binplugin2npjp2.dll FF - plugin: c:usersivohgghhappdatalocalfacebookvideoskypenpFacebookVideoCalling.dll FF - plugin: c:windowssystem32adobedirectornp32dsw_1165635.dll FF - plugin: c:windowssystem32adobedirectornp32dsw_1168638.dll FF - plugin: c:windowssystem32macromedflashNPSWF32_11_8_800_94.dll FF - plugin: c:windowssystem32npDeployJava1.dll FF - plugin: c:windowssystem32npmproxy.dll . ---- FIREFOX POLICIES ---- . FF - user.js: extensions.mixidj.tlbrSrchUrl - FF - user.js: extensions.mixidj.id - 1c0beebe0000000000000026829734e3 FF - user.js: extensions.mixidj.appId - {A2773ED4-83BD-488A-A186-73590706C916} FF - user.js: extensions.mixidj.instlDay - 15799 FF - user.js: extensions.mixidj.vrsn - 1.8.4.1 FF - user.js: extensions.mixidj.vrsni - 1.8.4.1 FF - user.js: extensions.mixidj_i.vrsnTs - 1.8.4.112:59:57 FF - user.js: extensions.mixidj.prtnrId - mixidj FF - user.js: extensions.mixidj.prdct - mixidj FF - user.js: extensions.mixidj.aflt - babsst FF - user.js: extensions.mixidj_i.smplGrp - none FF - user.js: extensions.mixidj.tlbrId - base FF - user.js: extensions.mixidj.instlRef - sst FF - user.js: extensions.mixidj.dfltLng - en FF - user.js: extensions.mixidj_i.excTlbr - false FF - user.js: extensions.mixidj.excTlbr - false FF - user.js: extensions.mixidj.admin - false . . . FF - user.js: extensions.delta.tlbrSrchUrl - FF - user.js: extensions.delta.id - 1c0beebe0000000000000026829734e3 FF - user.js: extensions.delta.appId - {C26644C4-2A12-4CA6-8F2E-0EDE6CF018F3} FF - user.js: extensions.delta.instlDay - 15879 FF - user.js: extensions.delta.vrsn - 1.8.21.5 FF - user.js: extensions.delta.vrsni - 1.8.21.5 FF - user.js: extensions.delta.vrsnTs - 1.8.21.523:24:10 FF - user.js: extensions.delta.prtnrId - delta FF - user.js: extensions.delta.prdct - delta FF - user.js: extensions.delta.aflt - babsst FF - user.js: extensions.delta.smplGrp - none FF - user.js: extensions.delta.tlbrId - base FF - user.js: extensions.delta.instlRef - sst FF - user.js: extensions.delta.dfltLng - en FF - user.js: extensions.delta.excTlbr - false FF - user.js: extensions.delta.ffxUnstlRst - true FF - user.js: extensions.delta.admin - false FF - user.js: extensions.delta_i.babTrack - affID=119818&tsp=4922 FF - user.js: extensions.delta_i.babExt - FF - user.js: extensions.delta_i.srcExt - ss FF - user.js: extensions.delta.autoRvrt - false FF - user.js: extensions.delta.rvrt - false FF - user.js: extensions.delta.newTab - false . . ============= SERVICES / DRIVERS =============== . R1 aswKbd;aswKbd;c:windowssystem32driversaswKbd.sys [2012-9-8 18544] R1 avkmgr;avkmgr;c:windowssystem32driversavkmgr.sys [2012-11-17 37352] R2 avgntflt;avgntflt;c:windowssystem32driversavgntflt.sys [2012-11-17 88840] R3 ACPIVPC;Lenovo Virtual Power Controller Driver;c:windowssystem32driversAcpiVpc.sys [2012-8-12 21256] R3 amdkmdag;amdkmdag;c:windowssystem32driversatipmdag.sys [2010-3-3 5340160] R3 amdkmdap;amdkmdap;c:windowssystem32driversatikmpag.sys [2010-3-3 152064] R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:windowssystem32driversL1C62x86.sys [2009-11-13 58368] S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:windowssystem32driversb57nd60x.sys [2009-7-14 229888] S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:windowssystem32driversbtwl2cap.sys [2012-8-12 29472] S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:windowssystem32driversRtsUStor.sys [2012-8-12 191008] . =============== Created Last 60 ================ . 2013-08-25 08:29:07  --------  d-----w-  c:programdataWincert 2013-08-25 08:28:37  --------  d-----w-  c:program filesMovies Toolbar 2013-08-25 08:28:36  --------  d-----w-  c:programdataSafetyNut 2013-08-05 07:09:24  --------  d-----w-  c:program filesAurora 2013-07-12 13:03:01  --------  d-----w-  c:program filesSCAR Divi 3.22 2013-07-06 18:58:23  880640  ----a-w-  c:windowssystem32UniBox10.ocx 2013-07-06 18:58:23  212992  ----a-w-  c:windowssystem32UniBoxVB12.ocx 2013-07-06 18:58:23  1101824  ----a-w-  c:windowssystem32UniBox210.ocx 2013-07-06 18:58:23  108336  ----a-w-  c:windowssystem32MSWINSCK.OCX 2013-07-06 18:58:22  --------  d-----w-  c:program filesuGet VGI 2013-06-28 18:11:06  --------  d-----w-  c:program filesHyperCam 2 2013-06-28 18:08:47  --------  dc-h--w-  c:programdata{F6F4FCC5-44DA-45C7-B6F6-E9670E8E16B4} 2013-06-28 18:08:45  --------  d-----w-  c:program filesSmartTweak Software 2013-06-28 18:08:38  --------  d-----w-  c:usersivohgghhappdatalocalPackageAware 2013-06-28 18:08:31  --------  d-----w-  c:programdataIBUpdaterService 2013-06-28 18:08:28  --------  d-----w-  c:usersivohgghhappdataroamingPerformerSoft 2013-06-28 18:05:40  974848  ----a-w-  c:windowssystem32mfc70.dll 2013-06-28 18:05:40  487424  ----a-w-  c:windowssystem32msvcp70.dll 2013-06-28 18:05:40  344064  ----a-w-  c:windowssystem32msvcr70.dll 2013-06-28 18:05:40  --------  d-----w-  c:program filesGame Cam 2013-06-28 18:05:34  212992  ----a-w-  c:program filescommon filesinstallshieldengine6intel 32ILog.dll 2013-06-28 18:03:19  --------  d-----w-  c:usersivohgghhappdatalocalWisdom-soft 2013-06-28 17:43:21  --------  d-----w-  c:usersivohgghhappdatalocalgctmp 2013-06-28 17:43:19  --------  d-----w-  c:usersivohgghhappdatalocalXenocode 2013-06-28 17:39:41  --------  d-----w-  c:program filesGame Cam V2 . ==================== Find6M  ==================== . 2013-08-21 10:59:35  71048  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerCPLApp.cpl 2013-08-21 10:59:35  692104  ----a-w-  c:windowssystem32FlashPlayerApp.exe 2013-08-20 08:29:38  88840  ----a-w-  c:windowssystem32driversavgntflt.sys 2013-08-20 08:29:38  66144  ----a-w-  c:windowssystem32driversavnetflt.sys 2013-05-20 19:42:45  2048  ----a-w-  c:usersivohgghhappdataroamingSoldier.exe 2013-04-06 19:55:04  37352  ----a-w-  c:windowssystem32driversavkmgr.sys 2013-04-04 11:50:32  22856  ----a-w-  c:windowssystem32driversmbam.sys 2013-03-21 20:17:44  152064  ----a-w-  c:windowssystem32msclmd.dll . ============= FINISH: 11:51:37,31 ===============  

. UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG. IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT . DDS (Ver_2011-09-30.01) . Microsoft Windows 7 Ultimate Boot Device: DeviceHarddiskVolume1 Install Date: 12.8.2012 г. 06:30:35 System Uptime: 27.8.2013 г. 09:05:35 (2 hours ago) . Motherboard: LENOVO |  | Bali Processor: AMD Athlon II Dual-Core M320 | Socket S1G3 | 2100/200mhz . ==== Disk Partitions ========================= . C: is FIXED (NTFS) - 49 GiB total, 3,249 GiB free. D: is FIXED (NTFS) - 184 GiB total, 172,743 GiB free. E: is CDROM () . ==== Disabled Device Manager Items ============= . ==== System Restore Points =================== . No restore point in system. . ==== Installed Programs ====================== . µTorrent 7-Zip 9.20 Adobe Flash Player 11 ActiveX Adobe Flash Player 11 Plugin Adobe Shockwave Player 11.6 Age of Empires III - The Asian Dynasties Trial ALPS Touch Pad Driver AMD USB Filter Driver Atheros Communications Inc.® AR81Family Gigabit/Fast Ethernet Driver ATI Catalyst Install Manager Aurora 24.0a2 (x86 en-US) Avira Free Antivirus Broadcom 802.11 Wireless Driver Bundled software uninstaller Catalyst Control Center Core Implementation Catalyst Control Center Graphics Full Existing Catalyst Control Center Graphics Full New Catalyst Control Center Graphics Light Catalyst Control Center Graphics Previews Common Catalyst Control Center InstallProxy Catalyst Control Center Localization All ccc-core-static ccc-utility CCC Help Chinese Standard CCC Help Chinese Traditional CCC Help Czech CCC Help Danish CCC Help Dutch CCC Help English CCC Help Finnish CCC Help French CCC Help German CCC Help Greek CCC Help Hungarian CCC Help Italian CCC Help Japanese CCC Help Korean CCC Help Norwegian CCC Help Polish CCC Help Portuguese CCC Help Russian CCC Help Spanish CCC Help Swedish CCC Help Thai CCC Help Turkish Chicken Invaders v1.30 Cok Free Auto Clicker 2.0 Corel Graphics Suite 11 Empire Earth Energy Management Facebook Video Calling 1.2.0.287 Fiddler FilesFrog Update Checker Game Cam Game Cam 2.6.1.0 GoforFiles Google Chrome Google Drive Google Update Helper HyperCam 2 Internet Explorer Toolbar 4.6 by SweetPacks Java 7 Update 15 Java Auto Updater K-Lite Mega Codec Pack 9.2.0 League of Legends Lenovo Bluetooth with Enhanced Data Rate Software Lenovo EasyCamera Malwarebytes Anti-Malware, версия 1.75.0.1300 Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148 Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161 Microsoft Visual C++ 2010  x86 Redistributable - 10.0.40219 Movies Toolbar for Firefox (Dist. by Somoto Ltd.) Mozilla Firefox 23.0.1 (x86 en-US) Mozilla Maintenance Service MSXML 4.0 SP2 (KB954430) MSXML 4.0 SP2 (KB973688) NirSoft Wireless Network Watcher Online Bandwidth Monitor 1.0 Opera 12.15 Optimizer Pro v3.1 PhotoScape Realtek USB 2.0 Card Reader SCAR Divi CDE 3.22 Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2742595) Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2789642) Skype Click to Call Skype™ 6.3 SweetIM for Messenger 3.7 SweetPacks bundle uninstaller swMSM TeamSpeak 3 Client TeamViewer 8 The KMPlayer (remove only) uGet, версия 2.0.8 Uninstall Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523) Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217) Update Manager for SweetPacks 1.1 UpdateMyDrivers uTorrentControl2 Toolbar Windows Driver Package - Broadcom Bluetooth  (06/15/2009 6.2.0.9000) Windows Driver Package - Broadcom Bluetooth  (07/30/2009 6.2.0.9405) Windows Driver Package - Broadcom HIDClass  (07/28/2009 6.2.0.9800) Windows Media Player Firefox Plugin . ==== Event Viewer Messages From Past Week ======== . 27.8.2013 г. 09:09:12, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 09:09:12, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 09:09:12, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 09:09:12, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 09:09:12, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 09:09:12, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 09:09:11, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 09:09:11, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 09:09:11, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 09:09:11, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 09:09:11, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 09:09:11, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 09:09:09, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 09:09:09, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 09:09:09, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 03:29:25, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 03:29:25, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 03:29:24, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 02:26:11, Error: volsnap [36]  - The shadow copies of volume C: were aborted because the shadow copy storage could not grow due to a user imposed limit. 27.8.2013 г. 00:19:26, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:26, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:26, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:26, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:26, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 00:19:26, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 00:19:25, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:25, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:25, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:25, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:25, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 00:19:25, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 00:19:17, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:17, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:17, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 00:19:09, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:09, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:19:09, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 27.8.2013 г. 00:18:14, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:18:14, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 27.8.2013 г. 00:18:14, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 22:32:06, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:32:06, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:32:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:32:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:32:06, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 22:32:06, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 22:31:19, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:31:19, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:31:19, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:31:19, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:31:19, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:31:19, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:31:19, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 22:31:19, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 22:31:19, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 22:31:13, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:31:13, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 22:31:13, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 18:36:30, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 18:36:30, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 18:36:30, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 17:48:14, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:48:14, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:48:14, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:48:14, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:48:14, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 17:48:14, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 17:47:30, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:47:30, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:47:30, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:47:30, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:47:30, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:47:30, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:47:30, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 17:47:30, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 17:47:30, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 17:47:21, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:47:21, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:47:21, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 17:40:46, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:40:46, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 17:40:45, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 09:10:15, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:10:15, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:10:15, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:10:15, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:10:15, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 09:10:15, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 09:09:43, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 06:28:38, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 06:28:38, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 06:28:38, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 01:35:06, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:06, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:06, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 01:35:06, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 01:35:05, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:05, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:05, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:05, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:05, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 01:35:05, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 01:35:04, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:04, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:04, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 01:35:03, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:03, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:03, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:03, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:35:03, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 01:35:02, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 01:27:59, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:27:59, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:27:59, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 26.8.2013 г. 01:27:58, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:27:58, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 26.8.2013 г. 01:27:58, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 25.8.2013 г. 11:29:17, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:29:17, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:29:17, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:29:17, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:29:17, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 25.8.2013 г. 11:29:17, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 25.8.2013 г. 11:28:58, Error: Service Control Manager [7030]  - Услуга SafetyNut Manager е маркирана като интерактивна услуга. Обаче системата е конфигурирана да не допуска интерактивни услуги. Тази услуга може да не функционира правилно. 25.8.2013 г. 11:27:53, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:27:53, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:27:53, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:27:53, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:27:53, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 25.8.2013 г. 11:27:53, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 25.8.2013 г. 11:27:52, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:27:52, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:27:52, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:27:52, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 25.8.2013 г. 11:27:52, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 25.8.2013 г. 11:27:52, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 25.8.2013 г. 11:25:10, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга TeamViewer 8 да се свърже. 25.8.2013 г. 11:25:10, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга TeamViewer 8 не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление. 24.8.2013 г. 23:52:32, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 23:52:32, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 23:52:32, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 23:15:16, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 23:15:16, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 23:15:16, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 23:15:16, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 23:15:16, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 23:15:16, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 18:34:49, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 18:34:49, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 18:34:49, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 18:34:46, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 18:34:46, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 18:34:46, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 18:34:41, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 18:34:41, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 18:34:41, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 10:11:07, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 10:11:07, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 10:11:07, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 10:11:07, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 10:11:07, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 10:11:07, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 10:10:50, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 10:10:50, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 10:10:50, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 08:18:38, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 08:18:38, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 08:18:38, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 01:34:03, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 01:34:03, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 01:34:03, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 01:34:03, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 01:34:03, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 01:34:02, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 01:33:36, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга UmRdpService. 24.8.2013 г. 01:33:36, Error: Service Control Manager [7011]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на отговор за транзакция от услуга AntiVirSchedulerService. 24.8.2013 г. 01:18:53, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 01:18:53, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 01:18:53, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 01:18:53, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 24.8.2013 г. 01:18:53, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 24.8.2013 г. 01:18:52, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:13, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:13, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:13, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:13, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:13, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:13, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:11, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:11, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:11, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:11, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:11, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:11, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:09, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:09, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:09, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:08, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:08, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:08, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:07, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:07, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:07, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:07, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:07, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:07, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:07, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:07, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:07, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:06, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:06, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:06, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:06, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:22:00, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:00, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:22:00, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:21:28, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:21:28, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:21:28, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 10:21:25, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:21:25, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 10:21:25, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 09:45:06, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 09:45:06, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 09:45:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 09:45:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 09:45:06, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 09:45:06, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 08:30:02, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:30:02, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:30:02, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:30:02, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:30:02, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 08:30:02, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 08:29:23, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:23, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:23, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 08:29:20, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:20, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:20, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 08:29:15, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:15, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:15, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 08:29:13, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:13, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:13, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 08:29:10, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:10, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:10, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 08:29:03, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:03, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:29:03, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 08:28:59, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:28:59, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 08:28:59, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 23.8.2013 г. 01:39:57, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 01:39:57, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 23.8.2013 г. 01:39:57, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 14:28:13, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 14:28:13, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 14:28:13, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 14:28:13, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 14:28:13, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 14:28:13, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 14:28:05, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 14:28:05, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 14:28:05, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 14:27:46, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 14:27:46, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 14:27:46, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 14:26:58, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 14:26:58, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 14:26:58, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 09:08:08, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 09:08:08, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 09:08:08, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 09:08:06, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 09:08:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не е стартирана. 22.8.2013 г. 09:08:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 09:08:06, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 09:07:59, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 09:07:59, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 09:07:59, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 09:07:36, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 09:07:36, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 09:07:35, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 09:06:23, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005]  - DCOM got error "1053" attempting to start the service WSearch with arguments "" in order to run the server: {9E175B6D-F52A-11D8-B9A5-505054503030} 22.8.2013 г. 09:06:22, Error: Service Control Manager [7009]  - Изтекъл период на изчакване (30000 милисекунди) при изчакване на услуга Windows Search да се свърже. 22.8.2013 г. 09:06:22, Error: Service Control Manager [7000]  - Услуга Windows Search не може да бъде стартирана поради следната грешка:  Услугата не отговори навреме на искане за стартиране или управление. 22.8.2013 г. 02:31:13, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 02:31:13, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 02:31:13, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 00:24:00, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:24:00, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:24:00, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:24:00, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:24:00, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 00:24:00, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 00:23:59, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:59, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:59, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:59, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:59, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 00:23:59, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 00:23:54, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:54, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:54, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 00:23:53, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:53, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:53, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 00:23:23, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:23, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:23, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 00:23:16, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:16, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:16, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 00:23:13, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:13, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:23:13, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 00:22:25, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:22:25, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:22:25, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:22:25, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 22.8.2013 г. 00:22:25, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 22.8.2013 г. 00:22:25, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 19:06:18, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:06:18, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:06:18, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:06:18, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:06:18, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 19:06:18, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 19:06:16, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:06:16, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:06:16, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:06:16, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:06:16, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 19:06:16, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 19:05:14, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:05:14, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:05:14, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:05:14, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:05:14, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 19:05:14, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 19:04:21, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:04:21, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:04:21, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:04:21, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:04:21, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:04:21, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:04:21, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 19:04:21, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 19:04:21, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 19:04:13, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:04:13, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 19:04:12, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 18:49:05, Error: Microsoft-Windows-DistributedCOM [10005]  - DCOM got error "1115" attempting to start the service gupdate with arguments "/comsvc" in order to run the server: {4EB61BAC-A3B6-4760-9581-655041EF4D69} 21.8.2013 г. 13:10:33, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 13:10:33, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 13:10:33, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 07:14:09, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 07:14:09, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 07:14:09, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 07:14:09, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 07:14:09, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 07:14:09, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 02:48:07, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:07, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:07, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:07, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:07, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 02:48:07, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 02:48:06, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:06, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:06, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:06, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 02:48:06, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 02:48:03, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:03, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:03, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:03, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:48:03, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 02:48:03, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 02:42:32, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:42:32, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:42:32, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:42:32, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 21.8.2013 г. 02:42:32, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 21.8.2013 г. 02:42:32, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 23:56:29, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:56:29, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:56:29, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:56:29, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:56:29, Error: NetBT [4321]  - The name "WORKGROUP   :1d" could not be registered on the interface with IP address 192.168.1.3. The computer with the IP address 192.168.1.6 did not allow the name to be claimed by this computer. 20.8.2013 г. 23:56:29, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 23:56:29, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 23:56:21, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:56:21, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:56:21, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 23:55:52, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:55:52, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:55:52, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 23:55:42, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:55:42, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:55:42, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 23:55:04, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:55:04, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:55:04, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:55:04, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 23:55:04, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 23:55:04, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 21:53:01, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 21:53:01, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 21:53:01, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 21:53:01, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 21:53:01, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 21:53:01, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 21:52:51, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 21:52:51, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 21:52:51, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 14:13:51, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 14:13:51, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 14:13:51, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 11:25:08, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 11:25:08, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 11:25:08, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 11:25:08, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 11:25:08, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 11:25:08, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. 20.8.2013 г. 11:24:57, Error: Service Control Manager [7023]  - Услуга Peer Name Resolution Protocol прекъсна със следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 11:24:57, Error: Service Control Manager [7001]  - Услуга Peer Networking Grouping зависи от услуга Peer Name Resolution Protocol, която не може да бъде стартирана поради следната грешка:  %%-2140993535 20.8.2013 г. 11:24:57, Error: Microsoft-Windows-PNRPSvc [102]  - The Peer Name Resolution Protocol cloud did not start because the creation of the default identity failed with error code: 0x80630801. . ==== End Of File ===========================  

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте..!
 
Публикувано изображение Изтеглете Malwarebytes' Anti-Malware или от тук (не забравяйте да обновите програмата с нови дефиниции)
* Кликнете два пъти върху mbam-setup.exe, за да инсталирате програмата.
* Уверете се, че са поставени отметки на Update Malwarebytes' Anti-Malware и Launch Malwarebytes' Anti-Malware. След това кликнете на Finish.
* Ако има намерени обновявания, тя ще ги изтегли и инсталира.
* Стартирайте програмата и изберете "Perform Full Scan", след това кликнете на Scan.
* Сканирането ще отнеме малко време, затова моля да бъдете търпеливи.
* Когато сканирането завърши, кликнете на OK, след това Show Results, за да видите резултата
* Уверете се, че на всички редове има отметки, и кликнете на Remove Selected.
* Когато всичко бъде премахнато, в Notepad ще бъде отворен лог.
Копирайте този лог и го публикувайте в следващия си коментар по темата.
  Забележка: Ако MalwareBytes' Anti-Malware се затрудни в премахването на откритите вируси/заплахи, той ще поиска да рестартира компютъра Ви и по време на рестартирането да премахне проблемните вируси/заплахи. Ако бъдете попитани, потвърдете че желаете вашия компютър да бъде рестартиран.
 
 
Публикувано изображение

  • [*]Моля изтеглете
Farbar Recovery Scan Tool и го запазете на десктопа. [*]Стартирайте файла FRST.exe. [*]Програмата ще се стартира. Натиснете YES за да се съгласите с лицензионното споразумение. [*]Сложете всички отметки. [*]Натиснете бутона SCAN. [*]Ще се създадат два лог файл с името - FRST.txt и Addition.txt на десктопа. [*]Прикачете лог файловете в следващия си коментар.

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове

Здравейте...!Имате ли нужда още от помощ..?

Сподели този отговор


Линк към този отговор
Сподели в други сайтове
Гост
Тази тема е заключена за нови отговори.

×

Информация

Поставихме бисквитки на устройството ви за най-добро потребителско изживяване. Можете да промените настройките си за бисквитки, или в противен случай приемаме, че сте съгласни с нашите условия за ползване.